Алкалоидтардың тиомочевина туындыларының синтезі мен биологиялық белсенділігін зерттеу

Тиомочевина туындылары
2.2 Алкалоидтардың ацильді изотиоцианаттармен әрекеттесуі
2.3 Цитизин алкалоидының N.аллил¬тиокарбамидті туындысының синтезі мен молекулаішілік гетероциклденуі
Тиомочевина туындылары тек органикалық синтезде ғана емес, сол секілді өнеркәсіп тәжірибелерінде, ауылшаруашылығында, медицинада кеңінен қолданылатын күкірторганикалық қосылыстардың маңызды класы болып табылады.
Тиомочевина туындыларының көбі бағалы фармакологиялық қасиеттерге ие және туберкулезге қарсы, ісікке қарсы, асқынуға қарсы, микробқа қарсы, жараға қарсы басқа да терапевтикалық белсенді заттар ретінде қолданылады [3, 75, 84,86].
Көптеген әдебиеттік мәліметтерге сүйенсек, тиомочевина туындыларының синтезінің негізі әдісі изотиоцианаттардың аминдермен әрекеттесуі болып табылады.
Ертерек авторлардың жұмысында [259-262], соның ішінде СБАВ лабораториясының қызметкерлері түрлі изотиоцианиттердің цитизин, анабазин және эфедрин алкалоидтарымен әрекеттесу реакцияларын зерттеген. Ерекше қызығушылық изотиоцианиттердің ішінде бастапқы объект ретінде қарапайым винил эфирі мен изотиоцианттардың бірегей синтетикалық мүмкіндіктерімен жоғары белсенді бифункционалды синтон болып табылатын және бұрын белгілі болмаған изотиоцианаттардың туындыларына қол жеткізуге мүмкіндік беретін 2-винилоксиэтилизотиоцианат (2.22) болып табылады.
Қосарланған оттегі атомымен белсенділендірілген қос байланысқа жоғары бейімділігі, сутек қозғалғыш атомымен функцияның электрофильді қосылуы винил эфирлерінің органикалық синтез бен тәжірибеде кең қолданысына мүмкіндік беретін басты және анағұрлым типтік химиялық қасиеті болып келеді [263, 264].
интернет желісінен алынған ақпарат жиынтығын қазақ тіліне аударылған нұсқасы
        
        Тиомочевина туындылары тек органикалық синтезде ғана емес, сол секілді өнеркәсіп тәжірибелерінде, ... ... ... ... ... қосылыстардың маңызды класы болып табылады. 
Тиомочевина туындыларының көбі ... ... ... ие және туберкулезге қарсы, ісікке қарсы, асқынуға қарсы, микробқа қарсы, жараға қарсы басқа да ... ... ... ретінде қолданылады [3, 75, 84,86].
Көптеген әдебиеттік мәліметтерге сүйенсек, тиомочевина туындыларының синтезінің негізі әдісі изотиоцианаттардың аминдермен әрекеттесуі ... ... ... ... ... ... соның ішінде СБАВ лабораториясының қызметкерлері түрлі изотиоцианиттердің цитизин, анабазин және эфедрин алкалоидтарымен әрекеттесу ... ... ... ... ... ... ... объект ретінде қарапайым винил эфирі мен изотиоцианттардың бірегей синтетикалық мүмкіндіктерімен жоғары белсенді бифункционалды синтон болып табылатын және ... ... ... ... ... қол ... ... беретін 2-винилоксиэтилизотиоцианат (2.22) болып табылады.
Қосарланған оттегі атомымен ... қос ... ... ... сутек қозғалғыш атомымен функцияның электрофильді қосылуы винил эфирлерінің органикалық синтез бен тәжірибеде кең қолданысына мүмкіндік беретін басты және анағұрлым ... ... ... болып келеді [263, 264].
Қарапайым винил эфирлеріне көптеген электрофильді қосылу түрлерінде ацеталь синтезінің қарапайым әдісінде спирттердің қосылуы анағұрлым мәнге ие. ... ... ... ... ... ... бар ... туындыларының синтезі, алкалоидтар қатысында анағұрлым күрделі тиомочевина синтезіне жол ашуы, өз кезегінде, жаңа биологиялық белсенді қосылыстар ... ... ... ... ... байланысты, бізге белгілі әдіспен изотиоцианатэтанол ацетальінің пропаргил спирті мен 2-винил - оксиэтил - изотиоциан фенолымен (2.1) әрекеттестіріп, перфтормай немесе үшфторсірке ... ... ... ... аса ... ... ... қатынаста 2-винилоксиэтилизо - тио - цианат берілген спиртті винилокситоп бойынша альдегидтің пропаргил- және ... ... ... ... ... ... ... региоселективті қосылатыны анықталды.
Ары қарай, алынған ацетальді изотиоцианиттер негізінде (2.2, 2.3) біз үшін физиологиялық белсенді цитизин алкалоиды негізіндегі ... ... ... ... ...
Синтезді спирттік ортада алкалоидтың 1-пропаргилоксиэтоксиэтилизотиоцианатқа (2.2) және 1-фенилокси - ... - этил - ... ... қосу ... ... асырдық (2.3):
Гетерокумулендерге жататын -пропаргил- (2.2) және 1-фенилокси-этоксиэтил - изотиоцианаттың алкалоидтарға ... ... ... нуклеофильді қосылу механизмімен өтеді (2.3)
Синтезделген қосылыстар (2.4, 2.5) органикалық ... ... ... ақ ... және май ... зат болып келеді. Тиомочевина туындыларының (2.4, 2.5) шығымы, физика - химиялық константалары, элементтік анализ мәліметтері 1 ... ...
1 ...
Қосылыстардың физика - химиялық константалары мен элементтік анализ мәліметтері (2.2-2.5)

қосылыс.
шығым, %
Т.балқ.,
[о]С
nD[20]
табылды, %
Брутто-
формуласы
есептелді, %
C
H
N
C
H
N
2.2
74,1
-
1,5051
51,87
5,99
7,56
C8H11NO2S
51,48
5,39
6,99
2.3
74,5
-
1,5420
59,17
5,87
6,27
C11H13NO2S
58,89
5,26
5,93
2.4
91,0
120-121
-
60,78
6,65
11,19
C19H25N3O3S
60,42
6,65
10,69
2.5
92,1
-
1,5840
63,90
6,58
10,16
C22H27N3O3S
62,98
6,58
9,86
Қосылыстардың ИҚ ... (2.4, 2.5) ... см[-1] ... ... тобы ... сол ... цитизин алкалоидының амид тобының (N-C=O) 1651 см[-1] аумағында қарқынды белгісі байқалады. ... масс - ... ... ... (2.25) ... электрондық соққы әсерінен түзілетін молекулалық иондар мен сынық фрагменттер табылды (сурет 1).
Сурет 1 - N-2-[(1-пропаргилокси) - этокси]- - ... ... ... үшін (2.4) m/z ... мен Jотн. ... ... ... болады (%): молекулалық ион 375 [М]+ (7%), цитизин негізгі қаңқасының ... ... ... ... және ацеталь қалдықтары N-+ 189 (51%), N-C(S)NH(CH2)2+ 276 (55%), N-C(S)+ 233 (40%), ... 130 (56%), ... 146 (67%) және ... ... ... 39 (100%) ... ... В ЯМР 1Н - спектрлерінде (2.4, 2.5) алкалоидтық бөлшектің протондарынан басқа тиоамид құрайтын протондар да ... ... ... ... рет бекіту үшін (2.4) ЯМР 13С спектралды зерттеуі өткізілді (сурет 2).
Сурет 2 - N-2-[(1- пропаргилокси) - ... - ... ЯМР [13]С ... ... сулы ... ... және ... - этило) - тиокарб - амидті 90% этанолдан келесі кристалдандырумен (2.4) жүргізгенде мақсатты ... (2.4) ... ... ... ... ... өтеді. Бензол мен этанолдан келесі бөлшектік кристалдандыру арқылы шамамен 10% шығыммен цитизино-N-(2-гидрокси - этил) - тиокарб - амид (2.6) гидролиз ... ... ... ... (2.4). ... ... ацеталь қосылыстары қышқыл қатысында гидролизге оңай ұшырайды. Жоғарыда сипатталған болжамдарды дәлелдеу мақсатында (2.4) қосылыстың қайнатылған спирттік ... ... ... ... ... ... цитизино-N-(2-гидроксиэтил)тиокарбамид (2.6) қосылысының әлсіз гидролизі жүзеге асады. ... ... ... ... (88%) ... - ... (2.6) ... Цитизино-N-(2-гидроксиэтил)тиокарбамид (2.6) гидролизі кезінде түзілген құрылымы мен ... масс - ... ЯМР 1Н - ... ... ... ... дәлелденді. Алкалоидтық фрагменттің протондарынан басқа метилен топтары мен нақты триплет 4,53 м.д. ... ... ... ... ... - ... (сурет 3), сол сияқты рентгенқұрылымдық анализбен анықталды.
Сурет 3 - ... ЯМР [1]Н ... ... рет ... l-эфедрин және d-псевдоэфедрин алкалоидтарының ацеталь изотиоцианаттарымен әрекеттесуі синтезделді және жоғарыда келтірілген ... ... жаңа ... - ... және N-2[(1-фенилокси) - этокси] - этил - ... ... (2.4) ... ... ... берілген тиомочевиналар әлсіз қышқылдар қатысында ацеталь байланысы бойынша гидролизге оңай ұшырайды. Синтезделген тиомочевина туындыларының құрамы мен ... ... ... ИҚ-, ЯМР 1Н-, ЯМР ... мен ... - ... ... арқылы дәлелденді.
2.2 Алкалоидтардың ацильді изотиоцианаттармен әрекеттесуі
Алкалоидтардың тиомочевина туындыларының синтезі мен ... ... ... ары ... ... отырып, цитизин алкалоидты негізіндегі жаңа ацильді тиомочевина туындыларының синтезін жүзеге асыру қызықты келеді.
Алғашқыда, ... ... in situ ... ... хлоангидридтерден (бензоилхлорид, п-метил - бензоил - хлорид, п-бромбензоилхлорид және хлорангидрид 2-фуранкарбон қышқылы) ацетон ортасында роданды калиймен қыздыру арқылы ... ... ... Осы ... ... ... ... цитизин алкалоидтармен әрекеттесу мына схема бойынша жүреді:
Түзілген мақсатты өнімдер (2.7-2.10) органикалық еріткіштерде әлсіз еритін, жақсы кристалданатын ақ кристалдық заттар ... ... ... ... (2.7-2.10) құрамы, құрылымы мен жекелігі элементтік анализ, ИҚ-, ЯМР 1Н-спектроско - пия мен масс-спектрометриясымен ... ... ... ... - ... константалары мен элементтік анализ мәліметтері және ЯМР 1Н спектрлері 2 кестеде келтірілген.
2 кесте
(2.7-2.10) қосылыстарының физика-химиялық константалары мен элементтік ... ... ... ... ... ... алкалоидының амид тобының (N-C=O) 1650-1652 см-1 аумағында қарқынды белгі ... сол ... ... ... C=S тобы үшін ... ... болады, амид тобының C(O)NH сіңіру жолағы 1687-1689 см-1 аумағында пайда болады. ... ... ЯМР 1 Н ... ... ... ... ... тән белгілер байқалады (сурет 4).
Сурет 23 - N-(цитизино-1-карбонотиоил)-4-бромбензамидтің ЯМР [1]Н ... ... ... жөн, ... тиомочевиналық туындыларының құрылысына фармакологиялық белсенді топтарды енгізгенде, вирусқа қарсы препараттардың және 2-фуранкарбон қышқылының туындыларының құрамындағы ... ... ... ... ... ... ... биолбелсенділіктің жаңа түрлерінің күшейтілуі немесе пайда болуына, соның ішінде бактерияға қарсы түрлерінің жасалуына әкеледі.
Осылайша, алғаш рет ... ... ... ... ... ... синтезделді және жоғарыда келтірілген алкалоидтар негізінде жаңа N-(алка - лоид - ... ... ... ... туындыларының құрамы мен құрылымы элементтік анализ, ИҚ-, ЯМР 1Н-, ЯМР 13С-спектроскопия мен масс-спектро - ... ... ... ...
2.3 ... алкалоидының N-аллил - тиокарбамидті туындысының синтезі мен молекулаішілік гетероциклденуі
Соңғы уақытта тиазолов, ди- және ... ... ... ... ... белсенділіктерін зерттеу мен синтезі бойынша мақалалар саны ұлғаюда. ... ... ... ... ... ... бар В1 витамин, пенициллин сияқты табиғи қосылыстардан ... ... ... бар заттар табылды, сол секілді гербицидтер, пестицидтер және өсімдіктердің өсуін ынталандыратын заттар табылды [223,269-271]. Жоғары фармакологиялық белсенділік ... ... ... ... белсенді алкалоидтармен үйлескен [272] тиаозолды туындылар ерекше қызығушылық тудырады. Базалық тиазолды, тиазолинді немесе тиазолидинді сақиналары бар қосылыстар синтезі үшін ... ... ... ... [272] алкилдеу реакциясын тікелей енгізуден басқа, жиірек изотиоцианатты, ... және ... ... [101] ... ... алуда тек қолайлы синтон болып табылып қоймай, сол ... ... ... мен ... ... ... болатын гетероциклдену механизмін түбегейлі зерттеуге мүмкіндік береді.
Ертеректе [273] СБАВ лабораториясында 2-винилоксиэтилизотиоцианат (2.22) және l-эфед - рин ... ... ... ... ... жүргізілді. Сәйкес тиомочевина туындысын тұз қышқылы әсерімен бөлме температурасында (4S,5R)-3,4-диметил-5-фенил-2-гидроксиэтилимино-1,3-тиазоли - динге дейін гидролизге ұшыратады. ... ... ... ... туындыларды сәйкес тиомочевиналардан түрлі реагенттер - галогенсутек пен галоген ерітіндісі әсерімен алу әдістері сипатталған. ... ... ... синтезі мен реакциялық қабілетін зерттеу цитизин алкалоиды негізіндегі алкалоидтың аллилизотио - цианатпен сипртті немесе бензол ортада эквимольді әрекеттесу кезінде ... ... ... ... ... Осы ... (2.11) бұл ... полярлы органикалық еріткіштерде әлсіз еритін ақ, кристалды зат болып келеді.
Алынған аллилтиомочевина туындысының (2.11) ... мен ... ЯМР 1Н- ... ... анықталды.
Ары қарай алынған аллилтиокарбамид туындысының (2.11) сәйкес 1,3-тиазоли - н туындысының тұз қышқылы әсерімен мүмкін болатын молекулаішілік ... ... ... ... ... ... алкалоидының N-аллил - тиокарбамид - туындысын (2.11) дәнекерленген шыны ампулада қайнап тұрған су ... ... тұз ... ... 3 - 5 сағат бойы қыздыру кезінде молекулаішілік гетероциклдену мына ... ... ... ... әрекеттесу нәтижесінде шекті көмірсутектерден басқа, көптеген органикалық еріткіштерде еритін, қосымша қайта кристалданудан кейін, шығымы жақсы, ақ ... ... зат, ... ... гетероциклді қосылыс - 2-N-цитизино-5-метил-1,3-тиазолин түзіледі (2.12).
Қосылыстардың (2.11, 2.12) ИҚ-спектрінде C=N байланысының 1603 см-1 ... және ... ... ... ... карбонил С=О 1653см-1 сіңіру жолағы болады.
Қосылыстардың (2.11, 2.12) физика - химиялық ... мен ... ... ... 3 ... ...
Кесте 3
Қосылыстардың (2.11, 2.12)физика - ... ... мен ... ... ... ...
%
Т.балқ.,
[о]С
табылды, %
Брутто-
формуласы
есептелді, %
C
H
N
C
H
N
2.11
96
229-230
61,75
6,97
14,06
C15H19N3OS
62,25
6,62
14,52
2.12
81
166-167
61,68
6,11
13,98
C15H19N3OS
62,25
6,62
14,52
Цитизиннің алкил- және ацилтуындыларының масс - ... ... ... тірекқаңқасының тұрақтылығы әсерінен сипатты сынық фрагменттер m/z және және 58 ... ... мен ... ... ... жататын N-CH2+ Jотн. (%) - 203 (100%) құрады.
Қосылыстардың (2.12) масс - ... ... ... ... ... ... қатысты қарқындылығы 100% болатын 289 [М]+ молекулалық ионның шыңы қосылыстың (2.12) электрондық соққы әсерінен термиялық тұрақтылығы және пиперидин және ... ... N - С ... байланысы айғақ (сурет 5).
Сурет 25 - 2-N-цитизино-5-метил-1,3-тиазолиннің масс-спектрі ... (2.12) ЯМР 1Н ... ... циклінің метил протондары жалпы интегралды қисықпен сәйкес үш протонға екі қарқынды дублетпен КССВ J = 6,3 Гц және ... ... ... шамамен 24 Гц екені жазылды (сурет 6).
Бұл факт ДМСО ерітіндідегі ... ... R- и S- ... сақинасының С хиральді атомында (шыңдардың қарқындылығы 5:6 қатынасында) метил топтарының аксиалды және экваториалды орналасуымен 1,3-тиазолинді ... ... ... тән. ... 27 - ... ЯМР [1]Н ... ... цитизин алкалоидының N-аллил - тиокарбамид туындысының сәйкес N-цитизино - ... ... тұз ... ... ... ... өткізілді. Синтезделген өнімдердің құрамы мен құрылысы элементтік анализ, ИҚ-, ЯМР ... ... ...
ИҚ - спектр NICOLET фирмасының Фурье ... KBr ... бар ... ... ЯМР 1Н спектрі 500 МГц жиіліктегі CDCl3 ерітіндісінде, DMSO-d6 ТМС ішкі ... ... ... ... 0,05 м.д.) Bruker DRX500 ... жазылды.
Балқу температурасы "Boetius" құралында анықталды (өлшеу қателігі 0,1оС).
ТСХ анализ Silufol UV-254" және йод ... ... ... ... ... ... ... үшін жүйесі (элюент):
А - бензол-ацетон = 1:1
Б - изопропил спирті-бензол-аммиак = 10:5:2
В - ... = ... (2.4). ... г (0,01 ... ... 10 мл абс. ... еріген 1,9 г (0,01 моль) цитизинді қосты. Бөлме температурасы бойынша 4 сағат бойы араластырылды. Тұнбасы бар ерітіндіні ... ... ... Балқу температурасы 120-121 оС (бензол), 3,41 г (91 %) ақ кристалдық зат алынды. Табылды, %: %: C 60,78; H 6,65; N 11,19; ... ... C 60,42; H 6,65; N 10,69. ... (ЭУ, 70 эВ), m/z (Iотн %): 375 (M+ (7), 189 (51), 276 (55), 233 (40), 130 (56), 146 (67), 39 ... (2.5).
(2.4) қосылысына ұқсас синтезделді. 2,23 г (0,01 М) ... пен 1,9 г (0,01 М) ... ... 3,8 г (92,1%) ашық - сары ... май ... зат ... nD20 ... (2.6).
Қосылыстың (2.25) 0,75 г (2 ммоль) ерітіндісіне 5 мл ... ... екі ... сірке қышқылын тамызып 2 сағат бойы қайнатамыз. Еріткішті айдап, қалдықты гексанмен кристалдандырады. Балқу температурасы 194-195 оС (этанол) 0,52 г (88%) ақ ... зат ... ... %:57,48; H 6,71; N 14,09; ... ... %: C 57,31; H 6,53; N 14,32. ... (2.7)
1,63 г (0,01 М) бензоилизотиоцианатқа араластыра отырып, 10 мл ацетонға 1,9 г (0,01 М) ... ... ... ... ... 3 ... бойы ... Еріткішті айдадық. Қалдықты салқындату кезінде кристалдандырдық. Өнімді изопропил спиртінен қайта ... ... ... 139-140 оС ... 2,98 г (84,5%) кристалдық зат алынды.
4-метил-N-(цитизино-1-карбонотиоил)бензамид (2.8)
(2.7) қосылысына ұқсас синтезделді, 1,77 г (0,01 М) п-метилбензоилизотиоцианат пен 1,9 г (0,01 М) ... ... ... 176-178 [о]С ... 2,2 г (60,0%) ... тәрізді зат алынды.
4-бром-N-(цитизино-1-карбонотиоил)бензамид (2.9).
п-бромбензойной қышқылының хлорангидрид ерітіндісіне 2,20 г (0,01 М) 10мл ацетонды құйып, магнитті ... 0,97 г (0,01 М) ... ... ... араластырды. 2 сағат қайнағанда араластырып, кейін қағаз фильтр арқылы 1,9 г (0,01 М) цитизин ерітіндісінен 10 мл ... ... ... 30-40 0С ... 3 ... бойына арастырдық. Еріткішті айдадық. Қалдықты изопропил спиртінен қайта кристалданды. Балқу температурасы 194-195 [о]С болатын 1,65 г (76,5%) кристалдық зат ... ... (2.10) ... қосылысқа ұқсас синтезделді, 2-фуран - карбон қышқылының 1,30 г (0,01 М) ... 0,97 г (0,01 М) ... ... мен 1,9 г (0,01 М) ... Балқу температурасы 178-179 [о]С болатын 1,70 г (50%) кристалдық зат алынды.
Цитизино-N-аллилтиокарбамид (2.11).
1,9 г (0,01 ... ... жылу ... 20 мл ... ... ... қарқынды араластыра отырып, 1,1 г (0,011 моль) аллилизотиоцианат ерітіндісіне 5 мл ... ... ... 35- 40 0С ... ... 2 ... бойы араластырып, ақ түсті тұнбалы ерітіндіні салқындатып, фильтрлеп, бензолмен жуады. Балқу температурасы 229-230[о]С болатын (2-пропанол-ДМФА, 10:1) 2,77 г (96 %)(2.11) ... ... ... %: С 62,41; Н 6,76; N 14,72. ... ... %: С 62,28; Н 6,57; N 14,53. ИҚ, , ... 1533 ... 1644 (С=Оамид).
2-N-Цитизино-5-метил-1,3-тиазолин (2.12).
Дәнекерленген ампулада 1,45 г (0,005 моль) ... (2.11) 10 мл ... тұз ... су ... 3 сағат бойы қыздырады. Салқындатқаннан кейін, ампуланы ашады реакциялық массаны күйдіргіш натрдың 40%-сулы ерітіндісімен ... ... ... дейін сілтінлендіреді. Бөлініп алынған майды бірнеше рет бензолмен ... ... ... ... ... Кейін еріткішті айдап және балқу температурасы 166-167С (гексан-бензол) болатын 1,17 г (81%) ақ ... зат ... ... %: С 62,50; Н 6,81; N 14,86. ... ... %: С 62,28; Н 6,57; N 14,53

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Пурин туындыларының алкалоидтары5 бет
6-7-жасар балалардың таным белсенділігін дамыту динамикасы, ерекшеліктері8 бет
N-винилкапролактам негізіндегі сополимердің синтезі және сипаттамалары39 бет
«Информатика сабағында оқушылардың шығармашылық белсенділігін дамыту »57 бет
Іріңді жара қоздырғыштары қатысында сорбенттің эфференттік белсенділігін зерттеу33 бет
Адам инсулинінің гендік инженериялық синтезі4 бет
Айналадағы әлеммен таныстыру сабағында қимылды ойындар арқылы бала белсенділігін арттырудың педагогикалық ерекшелігі35 бет
Алматы қаласының сейсмо-белсенділігін зерттеу17 бет
Алматы қаласының сейсмо-белсенділігін зерттеу жайлы61 бет
Алматы қаласының сейсмо-белсенділігін зерттеу әдістері, нәтижелері және оларды талқылау42 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь