Жетібай мұнай-газ кен орны

Кіріспе 2
І. Геологиялық бөлім 4
1.1. Кен орын туралы жалпы мәлімет 4
1.2. Геологиялық . геофизикалық зерттеу 5
1.3. Стратиграфия 6
1.5. Мұнайдың физико—химиялық сипаттамасы 13
1.6. Мұнай және газ қоры. 14
ІІ. Технико . технологиялық бөлім. 16
2.1. Жетібай кен орнында қабатты гидравликалық жару технологиясын пайдалану негізі 16
2.2. Қабатты жару технологиясын пайдалану 20
2.3. Қабатты гидравликалық жаруға арналған сұйықтар 24
2.4. Қабатты гидравликалық жару технологиясында қолданылатын жабдықтар 27
2.5. Қабатты гидравликалық жару көрсеткіштерін есептеу 29
ІІІ. Қоршаған ортаны қорғау және техника қауіпсіздігі. 33
3.1. Еңбекті қорғау 33
3.2. Техника қауіпсіздігі 35
3.3. Қоршаған ортаны қорғау 41
IV. Экономикалық бөлім 48
4.1. Экономикалық көрсеткіштерді есептеу 48
4.2. Өндірістік еңбекақы қоры 50
4.3.Ұңғылар амотизациясы. 52
4.4. Тауарды өнімді дайындау және тасымалдау үшін 53
кететін шығындар. 53
4.5. Мұнайдың өзіндік құны. 54
Қорытынды 57
Әдебиеттер 58
Кіріспе
ХХ-ХХІ ғасырдың ең маңызды энергетикалық, химиялық минерал байлығы мұнай мен газ болып табылады. Біздің дәуірімізде мұнай көп елдердің, мемлекеттердің экономикасының, саясатының негізін құрайтын сүйеніш факторларының қуаттысы болып саналады.
Каспий шельфі Қазақстанның стратегиялық ресурсы болып табылады. Каспий теңізінің қазақстандық секторындағы көмірсутегі шикізатының қоры 8 миллиард тонна (60миллион баррель) шартты отын есебінде болжанып отыр. 2005жылы мұнай-газ конденсатымен қоса 61,65миллион тонна көмірсутегі шикізаты өндірілсе, 2006жылдың бірінші жартыжылдығында 31,2миллион тонна мұнай мен газ конденсаты өндірілді. Болжам бойынша 2010 жылға дейін 84миллионға дейін мұнай-газ шикізаты өндірілмек.
Жетібай ірі көп мұнай газ кен орны 1961 ашылған болатын. Кен орны өндірістік пайдалануға, ХІ, ХІІ, ХІІ көкжиектен тұратын IV үшін ВНИИ институтымен өңдеп шығарылған технологияның сүлбеге сәйкес 1969 жылы берілді, нысанның ХІІ баристик көкжиегі мен ХІІ көкжиекті бірқалыпты тор 600 х 600 м бойымен бұрғылау нұсқалаған болатын.
1972 жылы ІІІ нысанды өңдеудің технологиялық сұлбасы құрастырылды, бұған сәйкес жиналымдарды 600х600 бірқалыпты тор болып бұрғылануда.
1974 жылы ВНИИ институтында мұнай, сондай-ақ газ аймақтарында судың ішкі қабаттарын V, VI, VIII көкжиектердің мұнай газ жинақтарын өңдеудің сүлбесі жасап шығарылған болатын.
Барлық жобаның құжаттары мен шешімдерінің мұнай өнеркәсібі министрлігінің ЦРК орталығында әртүрлі уақытқа бекі-тілгендігіне және кен орнын пайдаланудың жекеленген нысандарына қатысты болуына байланысты 1976 жылы мұнай өнеркәсібі министрлігінің тапсырмасы бойынша ВНИИ институтына КазНИПИ мұнай бірлесе отырып, Жетібай кен орнын өндірудің кешендік жобасын жасап шығарған болатын. Бұл жоба СССР Министрлер кабинетінде үш нысандарды барлау жобасы және үш нысанды көкжиектердің технологиялық сүлбесі ретінде бекітілді. Жобада бөлінген алты нысандар үшін орналған өз таңдауына жеке тор бойымен бұрғылау қарастырылған.
Өнеркәсіптік орталық және энергетикалық база болып табылатын Ақтау қаласы жедел қарқынмен дамуда. Зерттеліп отырған аймақ ауыз судың болмауымен сипатталады. Соңғы уақытқа дейін Жетібайды ауыз сумен жабдықтау Бостанқұм құмдарында орналасқан Жорма иен Борма құдықтарымен бұрғылаудың есебімен жүзеге аысрылып келеді. Қазіргі ауыз судағы негізгі қажеттіліктерді Ақтау қаласындағы тұщы су, көзінің есебінен, қамтамасыз етіп отырған. Ақтау-Жетібай-Өзен су құбырлары жүргізілген. Техникалық қажеттіліктер үшін бұрғылардан алынатын қабаттық сулар пайдаланылады.
Аймақтық қоныстанған пунктері еліміздегі өнеркәсіптік орталықтармен және өзара темір жол арқылы байланыстырылған. Сонымен қатар, мұнайларға жабдықтарды жеткізуіп беруде теңіз жолы да үлкен мәнге ие болып отыр. Аймақтық қоныстануы айтарлықтай жоғары емес. Оның негізгі бөлігі барлау партияларында және мұнай кәсіпшілігенде жұмыс істейді.
Әдебиеттер
1. Муравьев. М. «Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений».
М. : Недра, 1965г.
2. Аманиязов К.Н. , Ахметов А.С. , Кожахмет К.А.
«Нефтяные и газовые месторождения Казахстана» - Алматы: 2003 - 400 с.
3. Айткулов А.У. «Основы подземной гидромеханики и разработки
наземных месторождений» - Алматы: 2003 - 332с.
4. Айткулов А.У. «Повышение эффективности процесса регулирования
разработки наземных месторождений» - М. : ОАО «ВНИИОЭНГ» , 2000 -
272 с.
5. Айткулов А.У., Ахмеджанов Т.К., Ахметкалиев Р.Б., Айткулов Ж.А.
«Пути повышения эффективности нефтеотдачи пластов месторождений
Казахстана» – Алматы: 2002 - 308с.
6. Желтов Ю.П. «Разработка нефтяных месторождений» - Учебник для
ВУЗов - М. : Недра , 1986 - 332с.
7. Гусманова А.Г. , Жолбасарова А.Т. , Гусманова О.М.
«Охрана труда и окружающей среды». Метод. по соб. – Алматы: Гылым ,
2003.-175стр.
8. Гиматудинов Ш.Н. «Разработка и эксплуатация нефтяных, газовых и
газоконденсатных месторождений» - М. : Недра, 1988г.
9. Дунаев Ф.Ф. Егоров В.И. и др. «Экономика нефтяной и газовой
промышленности» Учебник– М. : Недра , 1983 – 384 с.
10. «Экономика предприятия» : Учеб. для ВУЗов. Под ред. проф. В.Я.
Горфинкеля, проф. В.А. Швандера – 3-е изд. , перераб. и доб. – М. :
ЮНИТИ – ДАНА ,2000г.-718с.
11.Тищенко В.Е. «Организация и планирование нефтегазоразведочных
работ с основами АСУ»: Учеб. – 4-е изд., перераб. и доб. – М. : Недра ,
1990.- 382с.
12. Панов Г.Е. «Охрана труда при разработке нефтяных и газовых
месторождений» Учеб.- М. : Недра , 1982.-246с.
        
        Кіріспе     2
І. Геологиялық бөлім 4
1.1. Кен орын туралы жалпы мәлімет ... ...... ... ... ... ... Мұнайдың физико—химиялық сипаттамасы 13
1.6. Мұнай және газ қоры. 14
ІІ. Технико – ... ... ... ... кен ... қабатты гидравликалық жару технологиясын пайдалану
негізі 16
2.2. Қабатты жару технологиясын пайдалану ... ... ... ... арналған сұйықтар 24
2.4. Қабатты гидравликалық жару технологиясында ... ... ... ... ... жару ... есептеу 29
ІІІ. Қоршаған ортаны қорғау және техника қауіпсіздігі. ... ... ... ... ... ... 35
3.3. Қоршаған ортаны қорғау 41
IV. Экономикалық бөлім 48
4.1. ... ... ... ... ... еңбекақы қоры 50
4.3.Ұңғылар ... ... ... ... ... және тасымалдау үшін 53
кететін шығындар. 53
4.5. Мұнайдың өзіндік құны. 54
Қорытынды ... ... ... ең ... ... ... минерал байлығы
мұнай мен газ болып табылады. ... ... ... көп ... экономикасының, саясатының негізін құрайтын сүйеніш
факторларының қуаттысы болып саналады.
Каспий шельфі ... ... ... ... ... теңізінің қазақстандық секторындағы көмірсутегі шикізатының қоры 8
миллиард тонна (60миллион баррель) шартты отын ... ... ... ... ... қоса ... тонна көмірсутегі
шикізаты өндірілсе, 2006жылдың бірінші жартыжылдығында 31,2миллион ... мен газ ... ... ... ... 2010 жылға дейін
84миллионға дейін мұнай-газ шикізаты өндірілмек.
Жетібай ірі көп ... газ кен орны 1961 ... ... Кен ... пайдалануға, ХІ, ХІІ, ХІІ көкжиектен тұратын IV үшін ... ... ... ... сүлбеге сәйкес 1969 жылы
берілді, нысанның ХІІ ... ... мен ХІІ ... ... тор
600 х 600 м бойымен бұрғылау нұсқалаған болатын.
1972 жылы ІІІ ... ... ... ... ... сәйкес жиналымдарды 600х600 бірқалыпты тор болып
бұрғылануда.
1974 жылы ВНИИ ... ... ... газ ... ішкі ... V, VI, VIII ... ... газ жинақтарын
өңдеудің сүлбесі жасап шығарылған болатын.
Барлық жобаның құжаттары мен ... ... ... ЦРК ... ... ... ... және кен
орнын пайдаланудың жекеленген нысандарына қатысты болуына байланысты 1976
жылы мұнай өнеркәсібі ... ... ... ВНИИ ... ... бірлесе отырып, Жетібай кен орнын өндірудің кешендік жобасын
жасап ... ... Бұл жоба СССР ... ... үш ... ... және үш ... көкжиектердің технологиялық сүлбесі ретінде
бекітілді. Жобада бөлінген алты ... үшін ... өз ... ... ... бұрғылау қарастырылған.
Өнеркәсіптік орталық және энергетикалық база болып табылатын
Ақтау қаласы жедел қарқынмен дамуда. ... ... ... ауыз судың
болмауымен сипатталады. Соңғы уақытқа дейін Жетібайды ауыз сумен жабдықтау
Бостанқұм құмдарында орналасқан Жорма иен ... ... ... ... ... ... Қазіргі ауыз судағы негізгі
қажеттіліктерді Ақтау қаласындағы тұщы су, ... ... ... ... ... су құбырлары жүргізілген. Техникалық
қажеттіліктер үшін бұрғылардан алынатын қабаттық сулар пайдаланылады.
Аймақтық ... ... ... ... және өзара темір жол арқылы байланыстырылған. Сонымен қатар,
мұнайларға жабдықтарды жеткізуіп беруде теңіз жолы да ... ... ие ... ... қоныстануы айтарлықтай жоғары емес. Оның негізгі бөлігі
барлау партияларында және ... ... ... істейді.
І. Геологиялық бөлім
1.1. Кен орын туралы жалпы мәлімет
Жетібай мұнай-газ кен орны Маңғышылақ ... ... ... және Маңғышлақ ... ... ... ... Ең жақын жатқан қоныстанған пункттер -- Ақтау ... Өзен ... ... ... кен ... асфальт жол
жалғастырады.
Кен орнының аймағы шамалы төбелі жазықтық ... ... ... ... +166 м +139м ... өзгеріп отырады.
Аймақтық климаты күрт континентальді.Жаз ... ... ... ... ... +40 -50 с. Қыс қары аз, ... ... ... ... -30 с – ге ... ... жауын – шашынның жылына 85 мм – ге ... мен ... ... мен ... ... ... Қиын климаттық жағдайларға, сумен ... ... ... ... орталықтарына шалғай ... ... ... ... ... өте баяу жүргізілген
болатын.
1961- жылы Жетібай және Өзен ... ... ... ... және ... ... жоғарғы келешекті
тиімділігі мұнай өндіру және химия ... ... ... ... болатын.
Қысқа мерзім ішінде аймақта тағы ... ... ... ... ... ... ... Жетібай Дұнға, Құрамандыбас
кен орындары ... ... ...... ... ... ... зерттеу өткен ғасырдың
аяғын-да ... ... ... ... жүйелі кешенді түрде
зерттеу және аймақтық кен орындарының, келешегі ... ... ... жылдары Бүкілодақтық Мұнай ғылыми зерттеу геоло-
гиялық барлау ... ... ... ... зерттеулермен бір уақытта институт геологиялық түсіру
іздестіру және ... ... ... сондай-ақ құрылымдық
іздестіру бұрғылауды жүргізген болатын. Бұл ... ... ... ... ... үшін ... ... берген болатын.
1957-1958 жылдары Жетібай құрылымында алаңдық сейсмикалық барлау
жұмыстары жүргізілетін, жұмыстар барысында Жетібай көтерілімінің өлшемдері
мен анықталған ... жылы ... ... ... трестінің геологиялық іздес-
тіру кеңесімен бірінші ... ... ... ... ... ... ... кескінді жарықтандырумен қатар, алаңдағы ... ... ... ... ету ... ... жылға дейін 22 құрылымдық ... ... ... мұның өзі Тұран қабаттың ... ... ... ... және ... ... көрсеткіштерінің сейсмикалық барлау және
бұр-ғылау мәліметтерімен өзара сәйкестігін орнатуға ... ... ... ... ... ... ... жобалық
тереңдігі 3500 м терең іздестіру бұрғысының құрылысы басталған болатын. Бұл
бұрғының ... ... ... ... бар екендігі анықталған
болатын.
1961 жылдың 5 шілдесінде Жетібій кен ... № 6 ... 400,0 ... ... ХІІ тау көкжиегінен қуатты ... ... ... кен ... ... ... неогеннен триасқа дейінгі
стратиграфиялық аралық шектегі жалпы қуаты ... 300 м ... ... ... болатын. Қиманың орташа юра келловейлік
бөлігі едеуір толығырақ сипатталған. ... және ... ... литологиялық құрамы терең барлау және барлау және құрылымдық
іздестіру бұрғыларында таңдап алынған ... ... ... ... ... қиманы бөлшектеу үшін оның кәсіпкершілік геофизикалық
сипаттамасы кен пайдаланылған және стратиграфиялық шекаралардың ... ... ... ... жоғары қуатты триастық жиналымдар екі бұрғымен 267-2975 м
тереңдікте аршылған. Қиманың бір бөлігін триасқа ... ... ... ... ... м аралық шектерінде жатқан жоғары құнды ... ... кеш ... ... ... ... немесе алерит тәрізді саз балшықтар кең өріс алған.
Палеонтологиялық зерттеулердің нәтижелері екі нүктенің ... ... ... ... ... көз ... ... жүйе І
Жетібай кен орнындағы юралық жүйе барлық бөлімдермен келтірілген.
Төменгі бөлім І
Кен орнындағы ... ... ... ... кешендерге қарай
шартты түрде тауарлық қабатқа жатады. ... ... ... ... ... мен ... ... саз балшықтардың қоңыр түсті
қабатымен келтірілген. Бұл кезде қиманың төменгі бөлігі негізінен құнды, ал
жоғарғы бөлігі саз ... ... ... ... ... жалпы қалықдығы
100-110 м құрайды.
Ортаңғы бөлім
Юралық жүйенінің ортаңғы бөлімінің құрамына ... ... ... ... қабаттарының жиналымдары кіреді.
Ален қабаты І
Литологиялық қатынаста саз балшықтардың ... ... ... ... ие болатын құнды қиыршық тасты қабатпен ... ... ... ... ... қатты тығыздалған әр түрлі түйіршікті
құмдардан және ... ... Қима ... ... ... түйіршіктігі біртіндеп төмендейді де, едеуір саз балшықты қалыпқа
енеді.
Байорс ... ... ... ... қабаты құнды алевриттік және саз бал-
шықты ... ... ... ... жиналымдары үшін жекеленген
қабаттар мен құнды-алевролиттік жыныстардың аудан және қималар бойымен
өзара үйлесімді ауыстыруға тән ... ... ... ... ... ... ... алғандығы, жалпы қалыңдығы салыстырмалы аралық шектерде
өзгеріп отырады. Қабылдаған аралықтарда байорс қабатының қалыңдығы 291 м-
ден 343 м-ге ... ... ... ... ... қабаты
Қабат жиналымдарының қалыңдығы литологиялық қатынаста негізінен
құнды алевриттік жыныстардың ... саз ... ... ... ... ... ... жекелеген қабаттармен нүктелердің орын
алуы біркелкі емес, жекелеген қабаттардың ... ... ... ... ... ... қуаты 199 м-ден 228 м-ге дейін
аралықтарда тербеліп отырады.
Жоғарғы бөлім І
Юра жүйесінің ... ... ... ... ... және ... қабаттарының жиналымдары ерекше көрінеді.
Келловей қабаты
Берілген қабаттың жиналымдары үш ... ... ие. ... және ... ... ... ... 10-20 м-ге дейінгі саз
балшықтар көп кездеседі. Ортаңғы бөлім құнды алевалиттік және саз ... ... ... ... тең ... ... келловейдің қабат коллекторлары І және ІІ
өнімдік көкжиектерге ... Кен ... ... ... ... ... 100 м-ден 331 м-ге дейінгі аралық ... ... ... ... қабаты, жоғарғы бөліктегі карбонаттық және теригендік
жыныстардың бағыты ... ... ие ... саз ... ... келтірілген. Оксфорд қабаты жиналымдарының қалыңдығы 200 м-ден 230
м-ге аралықтарда тербеліп отырады.
Кемеридж қабаты І
Берілген қабаттың жиналымдары ... ... ... жіне ... ... жиналымдардан күрт ерекшеле-нуіне
қарай шаруашылықтың ... бір ... ... ... ... ... жыныстардың қалыңдығы жатқызылған, қайта
кристалданған доломитті әк тастар ... ... ... ... 68,5 – 90 м ... тербеліп отырады.
Титон қабаты І
Берілген қабаттың жиналымдары кен орында, құрамында жиналымдар-
дың минералогиялық ... ... ... және олардың
төсемдік жыныстарымен құрылымдық қатынастарынан шыға отырып, шартты түрде
бөліп алынған.
Каротаждық ... және ... ... ... ... ... және кимериод қабатынан валонжин қабатына
қарай валонжин қабатына ... ... ... ... ... ... 40 ... 52 м-ге дейінгі аралықтарда өзгеріп
отырады.
Бор жүйесі
Литологиялық белгілері бойынша Жетібайдағы бор ... ... екі ... ... терригендік және бөлікке төменгі терригендік
және жоғарғы ... ... ... ... ... ... ... жоғарғы бордың ішінде өтеді.
Төменгі бөлім К
Бор жүйесінің төменгі бөлімі ... ... ... ... ... чотериев және баррем жиналымдары неокан
жоғарғы қабатына біріктірілген. ... ... бор ... ... жарықтандыруына және ондағы бірқатар стратиграфиялық
шекараларды бөліп көрсетудің шартылығынына байланысты жүргізіледі.
Неоком үстіңгі ... ... ... жыныстардың литологиясына және ... ... ... ... бұл ... ... ... қабаттарымен қатар қойылатын үш нүктеге бөлшектеп ... ... ... ... цементке ие болатын тығыз
кварц құрамдары ... ... үшін ... ... саз балшықты
және карбонаттық жыныстардың жиі кезектесуіне тән сипатта болады.
Акт қабаты
Барремде кездесетін ... ... ... ... құмдармен ие болатын қара түсті саз балшықтардан түзілген.
Альб ... ... ... ... төменгі бөлігінде, негізінен
саз балшықтан сондай-ақ, алвралиттер мен ... ... ... ... ... табылады. Қабаттың қалыңдығы 54 м-ден 581 м-ге дейінгі
орталықтардан тербеліп отырады.
Жоғарғы ... К ... бор ... ... ... ... барлық
қабаттарымен келтірілген. Геологиялық барлау ... ... ... бор ... қабаттарына бөлшектеп көрсету қабылданған.
Туран қабаты К 2t
Туран қабатының жыныстары бор жүйесінің жоғарғы бөлімі өзінің бар-
лық қабаттарымен ... ... ... ... тәжіри-
бесінде қиманың жоғарғы бор бөлігін сеноним және дат қабаттарына ... ... ... ... К 2 ... ... және маастрихт қабаттарының жиналымдарын біріктіре-
тін берілген қабат, литологиялық тұрғыдан айтарлықтай ... ... ... ... Ол ... қималарында нақты көрінеді.
Сенон жиналымдарының қалыңдығы 221 м-ге дейінгі шаманы құрайды.
Дат ... К ... ... мастракт жыныстарын түзетін әк тастар
жинағымен келтірілген. Каратажына қарай ... ... ... ... түріндегі төсем жыныстарынан жиі ерекшеленеді. Қабаттың
қалыңдығы 10-23 м.
Палеоген жүйесі Р
Палеоген жүйесінің жиналымдары литологиясы мен ... ... ... ... және ... ... бөліп көрсетіледі.
Алеоцен – эоцен Р1-Р2
Палеоцен түзулері құмдармен алеволиттердің ... ... ие ... ... кезектесіп орналасқан мергаль әк тас және
саз балшық қабаттарынан тұрады.
Олигоцен Р 3
Олигоценнің жоғарғы бөлімі алевралиттердің сирек аз ... ... ие ... саз ... ... ... Олигоцен,
жиналымдарының қалыңдығы 48-84 м-ге дейін.
Неоген жүйесі N
Жетібай алаңындағы неогеннің құрамында партон және сармат
қабаттарының жиналымдары ерекше көрінеді.
Тортон қабаты N 1t
Олигоцен ... ... ... ... құм, ... саз ... ... және әк тас кезектесіп орналасқан қабаттарымен
келтірілген. Тортон жиналымдарының жалпы қалыңдығы 15-20 м ... ... ... Nt ... ... ... ... екі мүшелік бөлінуге ие
болады. Оның төменгі ... саз ... ... ... ... ... бөлімі әк тастардан түзілген. Бұл қабаттың қалыңдығы 80-100 м-ге
жетеді.
Төрттік жүйе Q
Оңтүстік Маңғышлақ ... ... ... ... ... ... ... жұқа қабаттарымен келтірілген, олардың ең ... ... ... сантиметрден аспайды.
1.4. Тектоника
Жетібай кен орны Оңтүстік Маңғышлақ ... ... ... ... ... ... аралық шектерінде
орналасқан. ... ... ... оны көлденең көтерілімдер
аймағымен (Қарағы төбесі, Пеоганомико-ракушечное көтерілімі).
Иілімнің ... ... ... және ... ... олардың оітүстік шекарасы юра жиналымдары бойынша
флексулармен тіркелетін терең болып табылады.
Жетібай кен орны ұзындығы 18-20 км, екі 5,5 ... ... ... ... қарастырылған.
Алаң шеттерінде көтерілудің оңтүстік қанатын
қиындататын ... орын ... Бұл ... ... кен ... ... юра ... коррекциялау кезінде анықталған
болатын.
Мұнай – газ жинақтағыш
Жетібай кен ... ... мен газ ... ... ... жоқ. Кен ... ... өндірістік мұнай ағыны ортаңғы юра
жина-лымдарында ... ... ... ... № 6 ... 1961 ... ... алынған болатын. Аршылған қимадағы мұнайдың ... ... ... ... және ... бөлшектерінің жиналымда-рында
анықталған.
Мұнай орындарының номенклатурасы көкжиектер мен ... ... ... сай ... кен орнының юра жиналымдарындағы бірінші іздестіру
бұрғыларының кәсіпшіліктік-геофизикалық мәліметтері бойынша 14 ... ... ... ... тұрғыда І және ІІ бат,
көкжиектер байос, ХІІ-ХІІІ ... аоен және ХIV ... ... бор
жиналымдарына жатқызылған.
Жоғарғы көкжиектен төменгі көкжиекке қарай ... ... ... ... газбен қаныққандығы, көлемдік коэффициенттері
артып, мұнайдың тығыздығы, тұтқырлығы сияқты көрсеткіштер төмендей түседі.
Жетібай кен ... ... ... меншікті климаты күкіртсіз парафин
мөлшері жоғары (23-26%) мұнай түріне жатады.
1.5. ... ... ... ... ... ... ... 1968 жылы
бастады. Зерттеудің негізгі көлемі оған ... ... ... пайдалану
кезеңінде жүргізіледі. Зерттеудің көпшілік бөлігі 12-ші ... ... жөн. ... ... ... сынақ материялы аз
келеді, ал қосымша зерттеулерді қажет ететін ... V, VI, ... ... ... пен ... ... физико-химиялық
әдістер жатады.
Қабаттағы мұнайдың қасиеті.
Жоғарғы горизонттардан төменгі бағытта қанығу қысымының, қызулықтың,
газбен қанығудың ( 85-116 ... ... ... ( 1,25 ... -ге ... ) және ... тығыздығы ( 0,77 -тен 0,7 г/см3) тұтқырлығы (
3,04 -тен 1 спз).
Зерттеу, түрлі горизонт мұнайларының ... ... үлгі ... қою ... ... ерекшеліктердің бірі болып, су мен мұнай
шекарасындағы, оның мәнінде газ ... ... ... ... ... болып табылады. Барлық горизонттар үшін, мұнай бергіштік қабатына
тәуелсіз ол 50 - 60 кг/см2 -ді ... ... ... ... ... ... мұнайды шартты 2 топқа
бөлуге болады. IV - VI горизонттағы динамикалық тұтқырлыгы 50°С де ... ... ... және көп ... ... ... ... бар мұнайды бірінші топқа жатқызуға болады.
Екінші топқа VIII — XIII горизонттағы сүзу өткізгіштігі жоғары мұнайды
жатқызуға болады. Бұлардың тығыздығы 0,833 -тен 0,850 ... ... ... 8 -ден 12 спз ... ... ... - ... мөлшері 8-
9% тен аспайды. Қарастырылған мұнайдың ерекшелігі +28 - +34°С ... ... ... түрдегі жоғарымолекулярлық парафинді
көмірсутегінің үлкен мөлшері 18 - 25% . +37 - +38 °С ... ... еруі ... ... ... көп емес, орташа 0,2% .
Тереңдегі сынамаға талдау жасағанда V-XI горизонттағы қоспа газдардың
өзіндік салмағы 1,058 - 1,175 г/л, ... ... 62 - 67%, ... 0 - 1,2%, азот 4,04 - 10,85 % ... ... ... және газ қоры.
ГКЗ -та мұнай және газдың қорын ... ... ... 1970 ... ... кен ... 300 ... артық бұрғыланған, жаңа ... онда ... ... олардың шекарасы, ол бойынша мұнаймен
қанығу және газбен қанығу қуаттылығының таралуы ... ... ... ... ... ... ... үшін 1976жылдың 1 қаңтарына дейін ... ... ... ... ала ... ... ... бағалауды жүргізу қажет болды.
Біріншіден IV горизонттың жоғарғы бумасымен байланысты тағы бір мұнай
шөгіндісінің, қорды бекіткеннен кейін, кен орнында ашылған ... ... ... ... ... ... ондағы мұнайдың
қорын анықтау, IV ... ... ... және ... ... отырып жоғарыда келтірілген.
Vб горизонтының төменгі жағында орналасқан шөгіндідегі мұнай ... №703 ... ... ... ... сумұнай шекарасы бұрынғы
қабылданған 1770 м. ... 1779 м-ге тең ... ... ... ... ... ... ауданының ұлғаюына байланысты. Шөгінді
ауданы 407 км2 артық көбейді ( 8,5%). Сонымен қатар № 709, № 737 ... ... ... ... 20-ден артық шөгінділер ашылды. Сол
себептерден мұнай қорының көбеюі орташа қуаттылығы мұнай қаныққан қорларға
байланысты.
... ... ... ... ... ... көбеюі орташа
мұнай мен қанығу қуаттылығының өсуіне байланысты. Көптеген өзгерістер бос
газ қорында бар.
VIIIа+б ... ... бос газ ... өсуі ... ... ... 40% ( 6,7 км2) және ... қанығу қуаттылығының орташа
мәннен 0,6 м-ге артып жатыр, бұл бұрынғы бекітілген көрсеткіштердің ... кен орны ... ... отырған горизонттар жиегінде IV
-XIII ГКЗ бекітілгеніне қарсы мұнайдың баланстық қоры 9,2 % -ке ( 30 ... ... ... ... IV горизонт шөгіндісінің мұнайы ( ... осы ... ... ... ... ... айырмашылығы 10,7 млн.т
немесе 3,3%о құрайды.
Салыстырмалы ең қолайлы жағдайға Vа және Vб горизонтынан төмен жатқан
шөгінділер ие, олар ... ... ... көп ... мұнай зонасына
байланысты.
Vв горизонттан төмен орналасқан шөгіндіде бірегей барлық мүмкін мұнай
газ шөгінділерінің ... бар ... қоры ... - ... ... соңғысы барлық қордың ең жартысы орналасқан жалғыз ... ...... бөлім.
2.1. Жетібай кен орнында қабатты гидравликалық жару технологиясын
пайдалану негізі
Дипломдық жобаның ... ... ... ... сүйене
отырып, яғни қабат төмендеуіне байланысты Жетібай ... кен ... ... мақсатында қабатты гидравикалық жару технологиясы
қарастырылады.
Қабатты гидравликалық жару (ГРП) – түп аймақтық ... әсер ... ... ... ... кен ... ұзақ уақыт игеру кезінде
ұңғылардың түп аймақтық зонасы сүзу каналдарының әртүрлі типті тұздармен
(барий, ... ... ... ... ... қабаттың
өткізгіштігі төмендеді.
Жетібай кен орнында алғашқы қабатты гидравликалық жару 1999жылы
желтоқсан айында жүргізілді. 2000 ... ... ... ... ... ... өндіру көлемі – 139433 тоннаны құрады. 2001жылы 51 ... оның ... 3-уі ... ... ... ... ... соң ұңғының қабылдағыштығы 3-4 есе артты.
2001 жылы 51 ұңғыда жүргізілген қабатты ... жару ... 11 ай ... ... ... ... ... кестеде
көрсетілген.
Кесте 1.
|ГРП жүргізілген ұңғылар саны ... |
| |% ... ... |
| | ... ... |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... ... ... ішінде | | | |
| ... ... | | | ... |45 |6 |88 |2 жыл |217 ... технологияны Жетібай кен орнындағы жарықты және каверно-кеуекті
коллекторлары бар терең ... ... ... өте жоғары
тиімді болып келеді, сондықтан жобада Жетібай кен ... ... ... осы ... ... ... жару ... өндіру практикасында 1947 жылы АҚШ-ында
қолданылған болатын. Гидравликалық жару ... ... ... ... ... 1948 жылы өз жұмысында ашып көрсеткеннен кейін бұл
тәсіл кеңінен тарай бастады.
1955 жылдың аяғында АҚШ – да 10000 жуық ... ... ... ... ... ... жуық жарылыс жүргізілді. Орташа есеппен
қарастырғанда ұңғыма өнімділігін арттыру мақсатында 1500 ай ... ... ... ... ... тиімділігінің өзі жарылыс
технологиясын және жару ... ... ... ... Гидравликалық жаруды
пайдалана отырып ұңғыма өнімділігін 2-3 рет арттыруға ... жару ... ... ... жыныстарын жоғары қысымды
сұйық көмегімен бұза ... ... ... Гидравликалық жару
процесінің барысында мынадай талаптар орындалуы қажет:
- сызат, ... ... ... ... болған жарықшақты ашық түрінде ұстап тұру;
- жарық сұйығын ... ... ... арттыру.
Қабаттағы жарықшақ қабатқа жоғары қысымды су ... ... ... ... ... жоғары болуы қажет, қабаттың сіңіру жылдамдығына
қарағанда. Жыныста ішкі ... ... ... ... ... өседі. Ішкі
кернеуге байланысты пайда болған жарықшақты ашық түрде ұстап тұру қажет.
Жарықшақ пайда ... ... ... ... ... ... құм ... Себебі құм жарылыстан кейін қысым азайған кезде жарықшақты ... ... ... үшін ... ... ... ұңғымадан флюидті шығармас бұрын,
ұң,ымадағы сұйық қалдығын кетіру қажет. Сұйықты ... ... ... ... ... ... ... өткізгіштігіне байланысты
болып келеді. Сұйықты кетірудің маңызы зор, себебі қалған сұйық сұйықтардың
жиналу жолында кедергі көрсетуі мүмкін.
Қабатты ... жару – ... түп ... ... ... тиімді құралдардың бірі болып табылады. Бұл тәсіл мұнай және газ
кенорындардың өнімділігін жоғарлату үшін шыңырауды ... және ... ... кезінде және т.б. ығыстыру шыңырауының жұтқыштық ... үшін ... ... жару ... түп ... ... ... ығыстырылатын сұйықтың жоғарлатылған қысымымен жасанды және
кеңейтілген жарықшықтар туғызумен қорытындыланады. ... ... ... кезінде жаңа жарықшақ түзіледі немесе өзінің жарықшақтары
ашылады немесе кеңейеді. Бұл жарықшақ жүйесінің барлығы ... ... ... ... ... ... ... соң
жарықшақтың бітеліп қалмауын болдырмас үшін оған шыңырауға ығыстырылатын
сұйыққа ... ірі ... ... ... ... ... ... метрге жетуі мүмкін. Қабатты гидравликалық жару нәтижесінде
тәсілдің гидродинамикалық тиімділігі және ... ... ... келесі бойынша бағалауға болады.
Жарықшақтар мұнай коллекторының кеуекті ортасымен салыстырғанда өте
жоғары өткізгіштік қабілеттілікке ие ... ... түп ... ... жарықшақ радиусында шексіз үлкен болады. сонда мұндай
шыңыраудың радиусын жарықшақ ... тең деп ... ... ... ... ... жарудан соң шыңырау
дебиті кейде бірнеше ... есе ... Бұл ... ... бұрынғы
шыңырау ағынымен және оқшауланған жоғары ... ... ... жару ... қабатта сүзілетін сұйықтан жарықшақтың түзілу
механизмі келесідей: шыңырауда сорапты ... ... ... ... бірінші кезекте үлкен өткізгішті зонада сүзіледі. Мұнда
вертикаль бойынша қабаттар ... ... ... ... қабатта өткізгіштігі аз ... ... ... ... ... ... Нәтижесінде өткізгіш қабат жабынында және
табанында кейбір ... әсер ... ... ... ... ... және ... шекарасында горизонтальды жарықшақтар түзіледі.
Сүзілмейтін сұйықпен жару кезінде қабатты жару механизмі қалың қабатты
тамырды жару ... ... ... ... ... ... вертикальды немесе көлбеу бағытта болады. Сүзілетін сұйықпен
жару кезінде жару қысымы сүзілмейтін ... жару ... ... анағұрлым кіші, соңғы жағдайда жынысты жару ... ... ... жару механизміне сәйкес келеді. Сүзілетін сұйық қабатқа
еніп жыныстың үлкен ауданымен байланысу әсерінен, оған ... ... ... ... ... күшке қарағанда аз, бірақ ... ... ... үлкен дәрежесі сұйықтың физикалық қасиетіне, оның
ішінде оның тұтқырлығына байланысты. Ол ... болу үшін жару ... ... жөн.
Қабатты жару кезінде қолданылатын сұйықтың тұтқырлығын жоғарлату ... ... ... оған тиісті қоспалар енгізу арқылы жүзеге
асырылады. Қабатты жару ... ... ... ... ... ... қышқыл тұздары, жоғары молекулярлы
және ... ... ... ... мұнай гудроны және мұнай өңдеудің
басқа қалдықтары) жатады.
Едәуір тұтқырлыққа және жоғары құм ... ... ... жару кезінде қолданылатын кейбір мұнайлар, керосин-
қышқылды және мұнай-қышқылды эмульсиялар және ... ... ие. ... ... ... ... жару кезінде жару сұйықтары және
құмтасығыш-сұйықтар ретінде қолданылады.
Су ығыстыру ... ... жару үшін ... негіздегі
жару сұйықтары және сұйық-құмтасығыштар пайдалану судың көмірсутекпен қоспа
түзілуі ... ... ... ... ... ... мүмкін. Су
ығыстыру шыңырауларының қабаттарында бұл ... ... ... ... ... ... үшін ... борда (ССБ)
және суда жақсы еритін басқа целлюлозалар пайдаланылады.
Жарықшақты толтыруға арналған құм ... ... ... ... ... берік құм жастықшасын түзіп және қысым кезінде ... ... ... әсерінен жоғары өткізгіштігін сақтау қажет.
Бұл талаптарға ірітүйіршікті, жақсы ... және ... ... ... жоғары механикалық беріктікке ие ... Ең көп ... ... ... ... ... ... Қабатты жару технологиясын пайдалану
Қабатты жару үшін бірінші кезекте өнімділігі төмен, жыныстың ... аз ... ... ... ашу ... түп ... сүзу қабілеттілігі нашарлаған шыңыраулар ... Және ... ... ... қамтамасыз ету үшін қабат қысымы жеткілікті болуы
қажет. ... ... ... жынысының жұтқыштық қабілетін және жұту қысымын
зерттейді. Жаруға дейін және кейінгі ағыс зерттеулері және ... ... ... ... операция нәтижесі туралы ... ... жару ... ... бағалауға көмектеседі, жаруды
жүргізу үшін сұйық мөлшері мен оның қасиетін дұрыс таңдауға, ... ... ... ... ... өткізгіштігінің өзгерісі туралы талқылауға
мүмкіндік береді.
Жетібай кен орнында ... ... жару ... жүргізу
алдында ұңғыда мына сызба бойынша дайындық жұмыстарын жүргізеді: ұңғыда
геофизикалық ... ... ... ... алтыреттік тазалау
жүргізеді, сүзгі интервалында қосымша перфорация жүргізеді. Жұмысты бастар
алдында шыңырауды лас заттардан тазалайды және ... ... ... ... жақсартады. Жаруда жақсы нәтижелерді шыңырауларды тұзды
немесе сазқышқылмен (тұз және ... ... ... ала ... ... алуға
болады, бірақ та қабатты ашу кезінде фильтрат пен саз ... көп ... ... өткізгіштігі нашарлайды. Ондай қабаттарға қабатты ашудан соң
бұрғылау кезінде сазды ертіндіде жару сұйығы үшін аз ... ... ... ... ... ... Ондай қабаттар алдын ... ... соң сүзу ... ... және ... ... ... жасайды. Жетібай кен орнында ұңғының түп аймақтық зонасын
пентан-гександы фракциямен (ПГФ) өңдейді.
Жуылып тазаланған шыңырауға диаметрі 76 ... 102мм ... ... оның бойымен жару сұйығы түп аймаққа беріледі. Аз ... ... ... қысымның едәуір жоғалуы кесірінен жару ... ... ... ... ... ... ... ала сақтандыру үшін
қабат үсінде пакер орнатылады. Ол құбырда ... ... ... бойымен қозғалмас үшін гидравликалық якорь орнату ұсынылады. Құбыр
және якорь ішінде қысым үлкен болған ... ... ... ... ... және ... ... шектері колоннаға қысымнан жоғары
үлкен тежеу әсеріне ие болады. якорьдың ... ... де ... кен ... ұңғының түп аймағын ПГФ өңдеген соң және пакер орнатқан
соң ... ... ... туғызу үшін гель (мұнай және химиялық
реагенттермен өңделген дизельді отын) ... ... ... ... ... ... оған сұйық ығыстыруға
арналған агрегаттар қосылады.
Қабатты жару шыңыраудың қабылдағыштық коэффициенті ... ... ... ... сәтіне дейін құбырға жару сұйығын
ығыстырумен жүзеге асырылады. Қабат ... соң ... ... үлкен жылдамдықта және жоғары қысымда
айдау өте жақсы нәтиже береді, онда түзілген жарықшақтар кеңінен ... ... ... көлемінде шыңырауға үрлеу сұйығын
ығыстыру жолымен ... ол ... ... үшін ... ... үшін су ретінде пайдаланылады. Содан соң шыңырау сағасын жабады
және шыңырау қысымы құлағанша жайына қалдырады. Одан соң ... ... ... және оны ... ... ... жару ... басқа, процесті жүргізу жағдайына
және арналу мақсатына байланысты басқа технологиялық сызбалар пайдаланады.
Терең емес ... ... ... ... ... ... ... құбыр арқылы жүргізуге болады. бірінші жағдайда
сұйық ... ... ... ... ығыстырылады, ал екінші жағдайда
сақтналы кеңістік бойынша ығыстырылады. Мұндай технологияда өте ... ... ... шыңыраудағы қысым жоғалымын едәуір азайтуға
болады. Ағыс жағдайын жақсарту үшін ... ... ... ... Оның мәні ... ... ... бірнеше жарықшақ түзіледі
және шыңыраудағы түп ... ... ... ... ... ... кезінде ерекше назар аударатын маңызды ... ... ... және ... ... ... болып
табылады. Бұл мәселе жарықшаққа қарапайым және ... ... ... ... каротаж жүргізілген соң шешіледі. Құмды ... және оның ... ... радиоактивті заттармен жүзеге
асырылады. Адсорберленген активті компонент суда ерімейтін құммен ... ... бар ... жабу ... бекітуге болады. Жарықшақ
түзілу интервалында қисық гамма-каротажда радиоактивтіліктің дәл аномалиясы
көрсетіледі.
Қабатты гидравликалық жару технологиясының негізгі операциялары:
- скважинаны жуу ... ... ... ... ... пакері бар сорапты ... (НКТ) ... НКТ ... жару ... айдау;
- Құм тасығыш сұйықты айдау;
- Тығыздаушы сұйықты айдау;
- Жару қондырғыларын жинау және скважинаны іске ... ... ... қабатты гидравликалық жару
бірдүркінді, бағытталған немесе көпдүркінді болуы мүмкін.
Бірдүркін жару кезінде қысым барлық қабатқа бір ... ... ... жару тек ... ... ... ғана ... жару кезінде қысым әсерін ретімен тигізеді.
Бірдүркін жару кезінде 5-10 тн дейін құм ... Суды ... құм ... 40-50 кг/м3 ... Құм тасығыш сұйық мөлшері құм
концентрациясы мен ... ... ... Жару ... мөлшері
5-10 м3 жетеді. Тығыздау сұйығының мөлшері шегендеу бағаны мен құбырларының
мөлшеріне тең болады.
Айдау ... ... ... болуы қажет және горизонтальды,
вертикальды жарықшақтардың ... ... ... ... ... бағаланады:
Мұнда: Qгор – сұйық шығыны, л/с.
М – сұйық ... ...... ... ... см:
Wгор – горизонталь жарықшақ ені, см.
Сонымен жару кезінде пайда болатын жарықшақтар бағыты горизонтальды,
вертикальды болып келеді, бұл бағыттар жару ... ... ... ... ... ... ... горизонтальды кернеу
вертикальды кернеуден көп болған жағдайда ... ... ... ... ... ... сұйықтар
Жару сұйықтарының бірнеше түрі бар. Жоба бойынша осы сұйықтарды
таңдамас ... ... ... ... ... Негізі су сұйықтар
Негізі су болып келген сұйықтар өзінің тиімділігі, ... жиі ... Оның ... ... бағаларды салыстыру
кестесінен көруге болады. Негізі су ... ... ... ... ... артықшылықтары:
- негізі су сұйықтар экономикалық тұрғыдан қарастырсақ арзан. Базалық
компоненті су – ... ... ... ... бірнеше рет арзан.
- Бұл сұйықтар от алғыш емес. Сондықтан олар жарылғыш ... Бұл ... ... ... Бұл сұйықтар оңай бақыланады және қоюлануы жеңіл.
Негізі су болып келген сұйықтарды қолдану барысында оларды ... ... ... ашу ... атап ... ... ... жоюлуын азайтуға, жарықшақ енін ұлғайтуға болады. Ең алғашқы
қоюлатқыш крахмал ... 1960 ... бұл ... гуарлы желіммен
алмастырады. Гуарлы желім – бұл ... ... ... табылады.
Бағасы әр түрлі сұйықтарды салыстыру (АҚШ доллары)
|Жарық сұйығының аталуы |1 м3 ... ... ... |
| | ... 1 м3 |бағасы |
| | |бағ. | ... ... су |- |66,00 |66,00 ... ... су |- |126,00 |126,00 ... ... ... |250,00 |94,00 |344,00 ... Екі ... ... |50,00 |66,00 |116,00 ... ... +СО2 |350,00 |150,00 |500,00 ... Сұйық СО2 |300,00 |- |300,00 ... 15% ... |380,00 |200,00 |580,00 ... 28% ... |750,00 |250,00 |1000,00 ... ... ... да ... ... карбоксиметия,
кстантан, полиакриламидтер.
Негізі мұнай сұйықтар – шикі мұнай, ... ... ... фосфаты. Алюминий фосфаты шикі мұнайдың температураға ... ... ...... және изопропанол. Сұйықтың негізі
болып келетін спирт ... ... ... ... Сол ... ... тұрақтылығын сақтауға ықпалын тигізеді.
Эмульсиялық сұйықтар. Бұл сұйықтар 1970 жылдың аяғында ... ... ... ... 19-31 АҚШ ... ... ... мұнай эмульсиясын
пайдалану тиімді.
Бұлардан басқа да жару сұйықтары бар: азот, көмірқышқыл газы, әрине
бұлар таза күйінде ... суда ... ... ... Осы аталған
сұйықтарға реологиялық қасиеттер тән. Атап айтсақ сұйықтардың ... ... ... жару ... ... ... жыныстарының сұйықты
сіңіруіне әсері зор: қою сұйық аз мөлшерде сіңіріледі.
Қысыммен пайда болған жарықшақтар қабаттың өткізгіштігін арттырады.
Сол ... ... ... ... ... жабылып қалмас үшін сұйықпен
бірге құм айдайды. Осы жарықшақты ашық түрде ұстап тұру үшін ... 2 – ге ... ... ... ... және ... құмдардың тығыздығы көбіне 2,65г/см2; Түйіршіктерінің өлшемі
0,5-1,0 мм. Кварцті құмдар берік болып ... және ... ... әсері
кезінде де өзінің өткізгіштік қасиетін сақтайды. ... ... АҚШ – ... ... ... Бұл құм ... ... смолалармен
жабылған. Осы жабу нәтижесінде олардың беріктігі арта ... жару ... ... ... ... ... ... фильтрациялық қасиетін жақсарту мақсатында.
Тазартылған ұңғымаға диаметрі 76 мм құбыр түсіріледі. Осы ... ... ... жару ... ... Егер бұдан диаметрі кіші құбыр
түсірілсе, онда қысымды жоғалтып аламыз. Шегендеу (обсадты) ... ... өз ... ... ... Осы қысым әсерінен шегендеу бағаның сақтау
үшін ... ... ... ... ... құбырмен бірге
қозғалмас үшін, пакердің жоғарғы ... ... ... ... якорьдің поршеньдері бар. Олар ұясынан қысым әсерінен шығып,
шегендеу бағанына тіреліп ... ... ... ... ... құбырмен
бірге қозғалмауына ықпалын тигізеді.
Ұңғыма сағасы арнайы жабдықтармен қамтамасыз етіледі.
Ұңғыма сағасына орналасқан мұнайы бар ... ... ... ... Осы ... ... ұңғымаларға 50 МПа тең
қысыммен сұйық қабатқа айдалады. Бұл агрегат секундына 10-15 дм3 ... ... ... Жару ... ... соң, ... ... жабылып, қысым
төмендегенше жабық тұрады. Ұңғыма сағасы жабылғанға дейін жару артынан
бірден жарықшақтарды ашық ... ... қалу үшін құм ... ... Осы ... ... жарықшақтарға жету үшін тығыздау сұйығын
айдауымыз қажет.
Жарудың бірінші сатысында 5-6 т құм, одан кейін 10-20 т құм ... ... ... ... ... қоюлатылған суға
араластырылатынын жоғарыда айтып кеткенбіз. Мұнай ...... ... – 1200, ... суға – 360-600 т/м3 ... ... қосылады.
2.4. Қабатты гидравликалық жару технологиясында қолданылатын
жабдықтар
Қабатты гидравликалық жаруға арналған жабдықтар кешеніне ... ... ... ... жару сұйықтарын
тасымалдауға арналған автоцистерналар, шыңырау сағасының арматурасы,
пакерлер, якорлар, және басқа қосымша жабдықтар.
Оның ішінде сумен жару үшін ... ... ... мүмкін:
Тіреуі бар пакерлер: ПМ; ОПМ.
Тіреусіз пакерлер: ПШ; ПС; ПГ.
Сорапты қондырғылар (агрегаттар): УН1-630-700А; НА-105-1; 2АН-500; АНА-105;
3АН-500 және 4АН-700.
Құмараластыру қондырғылары: АПС-10; 4ПА; ... ( ... ... ... ... 1БМ-700С; ММ-1050.
Саға арматурасы: 2АУ-700; 2АУ-700СУ.
Автоцистерналар: АЦН-8С-5337; АЦН-14С-65101; АЦ9-5337; АТК-8-65101 және
сиымдылықтар (6(21) ... ... ... ... ... және 4АН-700 жұмысшы
сұйықтарды: жару сұйығы, құмтасығыш пен үрлеу ... ... ... ... типі мен саны оның ... сипаттамасы,
өңделетін қабат параметрлері бойынша анықтайды: қабаты, қалыңдығы,
өткізгіштігі, ... ... ... және т.б. ... ... жағдай
– қажетті қондырғыны максимальды қысқарту, ол шыңырау сағасының түйінін,
процесті басқаруды жеңілдетеді және жұмыс ... ... ... ... УСП-50 құмды тасымалдауға, құм-сұйықты
қоспаны дайындауға және қабатты жару кезінде, және де суқұмарынды
перфорация кезінде сұйықты сорапты қондырғы қабылдауына беруге ... ... ... шассиіне орнатылған және тиеу бункерінен және
жұмысшы шнектен, манифольдтан, басқару постынан, шнек пен ... ... ... ... ... ... ... м3/мин 3,6
Беру, т/мин ... ... м3 ... МПа 0,2
Қабатты сумен жару жабдықтарын ... ... ... ...... ... мен ... анықтау; сұйық орта мен толтырғышты саны
мен типін анықтау.
Қабатты ... ... ... ... ... алдында дайындалады.
Сұйықты дайындау жүйесіне: құмтасығыш, мұнай немесе ... ... ... ... – блендер кіреді. ... ... құм ... ... ... ... ... араластырылады.
Қабатты гидравликалық жарудың негізгі жабдықтары: автоцистерналар,
сорапты қондырғылар, ... ... ... ... ... шлейф,
скважина сағасының жабдықтары НКТ, пакер, якорь.
Қазіргі уақытта қолданылатын автоцистерналар: ППЦ-23-5524П, АЦН-11-
257, ЦР-7АП. Осы ... ... 3 ... сұйық – жару,
құмтасығыш, ... ... ... ... Осы аталған
автоцистерналардың ішіндегі ППЦ-23-5524П қолайлы болып ... ... ... ... ... ... ... болып келеді. Енді осы
автоцистернаның техникалық сипаттамасын қарастырайық:
- ... ... ... ... ... ... ... л .......................37,5
- ... ... КрАз 257 ... ... Цистернадан басқа бұл
жерде транмиссиясы бар сорап блогы, манифольд сорып алу ... және ... бар. ... ... ... тепкіш өзі соратын ... ... ... жару ... ... ... негізгі есептеу көрсеткіштері мыналар:
- жару қысымы;
- жұмыс сұйығы мен құм шығыны
- жарықшақ ... ... ... ... ... ... өнімі
- агрегат түрі мен саны
- гидравликалық жарудың тиімділігі.
Дипломдық жобамен осы ... ... ... ... ... ... алудағы жару қысымы келесі
шамаларға байланысты болып келеді: вертикальды тау қысымның шамасына, қабат
қысымының ... ... ... таралуына, қабат жыныстарының
табиғи жарықшақтық шамасына. Алдыменен вертикальды тау қысымын анықтаймыз:
2. Тау ... ... ... ... бұл ... - Пуассон коэффиценті – 02,5
Табылған қысым мәндеріне қарай отырып, ... жару ... ... ... ... күтуге болады.
Гидравликалық жаруды жоба бойынша қоюлатылған мұнаймен жүргізуге
қарастырылады және ... құм ... ... 5 т деп ... ... бойынша кварцті – 0,8-1,2 мм. Айдау қарқынын 1,2*10-2 м3/с;
Жоба бойынша жару және ... ... ... бір ғана ... ... ... көлемде: 7,6м3.
3. Гидравликалық жарылыстан кейінгі ұңғыма түбінің қысымын анықтаймыз:
Бұл жерде Е – ... ... ... ... – жару үшін ... қоюланған тұтқырлығы 0,2 Па*С;
Q – айдау қарқыны – ... Жару ... ... болған жарықшақ ұзындығын анықтаймыз:
5. Гидравликалық жару барысында ... ... ... ... ... ... ... таралуын табамыз:
7. Құм өткізгіштігі т=0,2 тең дей ... ... ... ... ... ені бар ... ... анықтаймыз.
Гидравликалық жаруды диаметрі d=0,076 м НКТ сорапты компрессорлы құбыр
көмегімен, өнімді қабатты оқшауландыра отырып жарамыз.
Гидравликалық жару параметрлерін анықтаймыз:
1. НКТ бойымен құм ... ... ... ... ... қысым жоғалады:
2. Рейнольдс саны
3. Гидравликалық кедергі коэффиценті:
Ю.В.Желенов бойынша, ... құм бар ... ... Re>200 ... бір ... ... ... Re=516,9, п0=0,324 үйкеліс
кезіндегі жоғалту 1,5 есе арта түседі.
4. ... ... ... ... ... ... жару
кезіндегі керекті қысымды есептейміз:
5. Жұмыс сұйығын гидравликалық жару кезінде ... ... ... ... л/с ... МПа |
|1 |6,0 |70 |
|2 |8,3 |51 |
|3 |11,6 |36 |
|4 |14,6 |29 |
6. ... ... ... ... агрегаттар саны:
КТС = 0,5-0,8
агрегаттың техникалық жағдайын көрсететін коэффицент Ра – агрегаттың
жұмыс қысым.
яғни ... саны ... ... ... ... ... ... көлемі.
8. Гидравликалық жару ұзақтығы
ІІІ. Қоршаған ортаны қорғау және техника ... ... ... ... түрінде еңбек ететін қызметкердің еңбегін
қорғау ... ... ... мен ... ... ... алу, ... және зиянды өндірістік факторлар барынша кеміту
мақсатында ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының 1993 жылғы 22 қаңтарда «Еңбекті қорғау туралы» ... ... ... бұл заң ... 29 ... ... ... азаматтарының денсаулығын сақтау құқығын жүзеге
асыруды қамтамасыз еуді көздейді.
Еңбек құқығы және ұйымдастырушылық ... ... ... ... ... ... ... басты
орындарының бірінде тұр, өйткені ол қоғамдық еңбек қатынастарын реттейді.
Азаматтардың Қазақстан ... ... ... ... іске ... ... ... еңбек қатынастарын реттейтін
негізгі заң 1999ж 10 желтоқсанда қабылданған «Қазақстан Республикасы еңбек
туралы» заң болып табылады. Осы ... 1 ... ... негізгі
құқықтары:
1. жұмыс беруші мен осы заңды белгіленген тәртіпен және еңбек шартын
жасауға өзгерістерге және бұзуға;
2. тек еңбегі үшін қандай да ... ... тек ақы ... ... пен ... ... сай ... еңбек жағдайына;
Еңбек туралы заңның 5 тарауының 45 бабында қызметкерлердің жұмыс
уақытының қалыпты ұзақтығы аптасына 40 ... ... ... 14-15 жасқа
дейінгі қызметкерлер үшін аптаына 24 сағат, яғни 6 күнде 4 ... ... ... 36 ... 6 ... 6 сағат. Түнгі уақытта жұмыс істеуге 48
бабына сәйкес жүкті ... ... ... ... ... олардың
келісімімен ғана жол беріледі.
Осы заңдардың сақталуын бақылау 12 тараудың 102 ... ҚР ... ... ... еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органның
мемлекеттік еңбек инспекторы жүзеге асырады. Олар тексеру жүргізу ... ... ... ... ... тәртіпті бұзушылық туралы
актілер жасауға, сотқа талап арызын беруге; ... ... ... ... ... ... ... құқығы бар.
Өндірістік санитария
Санитариялық гигиеналық шаралар – бұл қызметтегі зиянды ... ... ... ... және ... орнын ыңғайлы қылып
қамтамасыздандыру болып табылады. Бұл жерде еңбек ... ... ... кері ... ... әртүрлі шаралар жасайды. Жұмысшы жұмыс
орындау кезінде және гигиена ережесін сақтау сақтау керек. Әрбір ... ... ... ... ... мен аяқ ... және жеке ... тексеруі және реттеуге міндетті.
Объектіде еңбек жағдайларын сараптау.
Жұмысшы орындардағы атмосфералық ... ... ... ... ... ... ... бөлінетін көмірсутектер. Бұл
көмірсутектер өндірістік орындарда және жинағыш ... ... газ ... ... ... ... ... сараптық пайдалану кезінде өндіруші ұңғымаларды,
тұрақты жұмыс орындарында жұмысшылар шудың әсер етуіне ... ... ... ... ... ... ... жер асты ... ... ... ... Бұл жерде шу деңгейі 110-120дб дейін
жетеді.
Ұңғымаларды қышқылмен өңдегенде немесе мұнай кәсіпшілік жабдықтарын
коррозияға ... ... ... ... жұмысшылардың күйікке
ұшырауы немесе улануы мүмкін.
Мұнай кәсіпшілігінің жұмысшылары әрқашан жылжымалы механизмдердің,
көтеріліп және ... ... ... ... сонымен бірге
биіктік және электорлық жабдықтармен жұмыс істеумен байланысты аймақтарда
жүреді. Бұл әрне ... ... ... алып ... ... сондықтанда
қауіпсіздік шараларын іске асырған жөн. Ұңғымаларды терең ... ... ... ... ... ... ... газдардын,
статистикалық электрден және ... ... ... және ... ... өрт ... жарылу қаупі бар.
Жоғарыда көрсетілген қауіпті, әрі зиянды өндірісітік факторлардын
туындауы мүмкін кәсіби ауруларды және ... ... ... ... ... санитарлы-гигиеналық және техникалық іс-шаралар
төменде келтірілген.
3.2. Техника қауіпсіздігі
Қабатты гидравликалық жару процесі күрделі процесс болып ... ... ... ... 70 МПа дейін жетеді. Осыған байлысты ... ... ... Жару кезіндегі қатер ұңғымаға айналатын сұйықтың
жағдайына да байланысты. Себебі ұңғымаға таза сұйық ... құм ... ... Ал құм үшін ... ... тән. Бұл қасиет қосылу
түйіндерінің тозуына әкеліп соқтырады. Тозығы ... ... ... айдалған сұйықты ұстамауы мүмкін. Осыған байланысты қоршаған орта
да, жұмыс істеуші операторлар өміріне қауіп төнеді.
Гидравликалық ... ... ... ... ... ... келген
жағдайда өрт қауіптілігіне көңіл бөлген жөн. Сол сияқты химиялық заттармен,
қышқылдармен жұмыс істеу барысында қауіпсіздік шараларын ... ... ... ... ... ... жемісті болуы өндірістік
және еңбек тәртібін қатаң сақтай отырып, еңбекті қорғау нұсқауларын дұрыс,
дәл орындауға байланысты деп айта ... ... жару ... ... ...... жылы 2 ... мұнай өнеркәсібінің министрлігінің нұсқауларын негізге
ала отырып, жұмыс істеулері қажет. Атап айтсақ:
- Қабатты гидравликалық жаруға 18 ... ... ... ... ... алынады;
- Әрбір жұмысқа түсуші жұмысқа жіберілмес бұрын техника ... ... ... ... ... ... ... 3 ай сайын жұмыстың қауіпсіздігі туралы нұсқау ... ... Жаңа ... ... ... технологиялық процесске
қосылған жағдайда жаңа ... ... ... ... немесе оқудан өтуі қажет.
- Операторда қажетті нормаға сай қорғану құралы ... ... ... ... ... ... ... Ауысым біткен соң
оператор қорғану құралын, арнайы киімін, арнайы аяқ ... ... ... ... қажет.
- Киімді, қолды, жабық ... ... ... ... ... тиым салынады.
- Оператор жабдықтарды, құралдарды дұрыс жағдайда ұстай отырып, ... ... ... ... ... өрт ... зор ... орындауда оператор
солидолмен, тавопгпен майланған түсті металллдан ... ... ... ... ... ... шегуге қатаң тиым салынады.
- Оператор ауыспалы шамдардың желілерінің ақаусыз болуын тексеріп
отыруы ... ... ... ... ... ... жұмыс ерекшеліктерімен
танысуы қажет.
- Жару жұмыстары ... ... ... саға армамтурасын,
крандардың дұрыстығын тексеруі қажет. ... ... ... жазулар анық көрінуі қажет.
- Ұңғыма сағасының ... ... ... агрегат
тоқтатылуы қажет. Агрегат жұмыс істеп ... ... ... тиым салынады.
- Бақылау - өлшеу жабдықтарынсыз жұмыс істеуге тиым салынады.
- Ұңғыма сағасының жабдықтарын жөндеу жұмыстарын жүргізгенде, ... ... ... ... ... ... дейін
төмендетілуі қажет.
- Қысқы уақытта құбыр ... ... ... жоқ ... көз
жеткізу қажет. Құбырлар желісін отпен қыздыруға тиым салынды.
- Құбыр желісін саға арматурасынан ... ... ... ... ... Жару ... беткен соң, құбырларды сумен жуу қажет.
Техника қауіпсіздігі бойынша іс-шаралар.
Кәсіпшіліктік барлық электротұтынушылары изоляцияланған неитралды
екі станциядан ... Онда 3 ... ... тоқ ... ... ... 1000В. ... осыған байланысты жұмысшыларды электорлық
тоқпен зақымдануынан сақтандыру үшін қорғаныштық жерге қолданады. Бұл тәсіл
кезінде кәсіпшілік бойынша жерге қосудын ... ... ... ... ... жабдықтардың топтық жерге қосулары қосылған.
Мұндай кәсіпшілігінің өндіруші учаскелерінің негізгі объектілері,
бұл ... ... ... ... ... ... мұнай газ құбырлары. Бұларға қауіпсіздік шаралары қлданылуы
керек.
Тербелмелі-станоктар ... ... ... ... қамтылған. Сағалық арматура сальнигінің жоғарғы төреңі алаңша
деңгейімен 1м-ден кем емес ... ... ... ... ... ... Балансир соңында
қозғалғыштың жоғары және төмен ... ... ... ... үшін қарсы сылмақтар орнатылған. Кривошип бойымен роторлық қарсы
салмақтардың орн ауыстыруы механизацияланған.
Станокта балансир басын бір жаққа бұру ... ... ... Станок балансирін орнату үшін тальдік жүйе ... ... және ... ... бірге биіктікте атқарылатын қауіпті
операциялар үшін көтергіш тракторлар немесе ... жүк ... ... ... ... істегенде төмендегідей моменттер
болуы ықтимал: Қысымның шектен тыс жоғарлауы және ... ... емес ... жоқ ... ... ... жарылуы; ашық отынның
немесе ұшқынның бар болған кезіндегі сепаратор айналасындағы жарылу қауіпі
бар ... ... ... ... ... ... ... құрылғылардың жоқ болуынан жұмысшылардың биіктіктен
құлау мүмкіндігі. Сепараторалар сақтандырғыш клапандармен жабдықталуы тиіс.
Сепараторлармен жұмыс істеген ... ... ... ... ... ... қосу алдында, сонымен бірге сепараторларды
пайдаланған кезде онда орнатылған клапандардың, ... және ... ... Қыс ... ... ... керек. Мұнай жинау
және сақтауда болаттық резервуарлар кеңінен тараған. ... ... ... және сақтау кезіндегі өрт болуы қауіпі бар немесе улануы ең
көп ... ... ... ... ... ... ... механикалық және гидравликалық клапандармен қамтылуы тиіс. Механикалық
клапан гидравликалықклапанға қарағанда аз қысымдарда және вакуумдарда жұмыс
істейді. Гидравликалық ... ... ... қалуы немесе мүжілуі
кезінде резервуарға зақым ... ... Оған ... ... ... ... тыныс және гидравликалық клапандардың және
т.б. арматурамен жұмыс істеу үшін металлдық саты болуы тиіс Иілу ... көп ... ені 65 ... аз емес, биіктігі бойынша сатылар
арасындағы қашықтығы 25 см-ден көп ... ал ... ені 12 ... кем ... Саты ... ... ... кем емес болуы тиіс.
Резервуарлардағы мұнай деңгейін дистанциондық өлшеу және мұнай
сынамасын дистанциондық алу ... ... ... мұнай буымен улану
қуптілігін жояды, сонымен ... ... кету ... ... ... жұмыс істеу кезінде апаттар кезіндегі
жарылу қаупі бар және мұнай буларымен ... ... улы ... кезінде болады.
Қызмет көрсетуші персонал сараптармен құбырлардың қосындыларының
саңылаусыздығын бақылайды, ал саңылау тапқан ... оны ... ... іске ... кезде арматураның, іске қосушы құрылғылардың
және бақылау-өлшеу аспаптарының дұрыстығын, подшипниктерде және қозғалмалы
бөлшектеріндегі майдын жағылғандығын, ... ... ... ... ... ... кезінде айдаушы желісте орнатылған
манометр көрсеткіштерін бақылау қажет.Осы ... ... ... клапан орнатады.
Өртке қарсы іс-шаралар.
Кәсіпшіліктің жеке объектілеріне өрт машиналар үшін ... ... ... ... ені бір жақты қозғалыс кезінде 305м, ал 2
жақты қозғалыс кезінде 6м).
Жолдардың ... және ... ... ... 40-50 ... ... Автожолдардың мұнараларға дейін ара қашықтығы 25м
құрайды. ... ... ... таралуын болдырмас үшін 400м сайын су
тұғырығы бар ... ... ... ... отты ... ... Бұл ... агрегаттарды жарылыс және жану
болып жатқанда оттың таралуын және факельдерден және свечаларда оттың ... өтіп ... ... үшін арналған.
Ішкі жану қозғалтқыштары(ІЖҚ) бар жылжымалы ... ... ... ... ... және т.б. ... ... өздігінен жану
қауіптілігін алдын-алу үшін мұнай өнімдеріне коррозияға қарсы нигибиторлар
қосады. Резервуарлар айналысына ... ... ашық ... газ ... ... орнатуларының орналасуы ТӨҚ-ы
алаңдарының көрінетін жерлерінде көрсетіп іліп қояды.
Ұңғымалы жылжымалы компрессор ... ... ... ... 25 ... көп ... ... Ұңғыманы мұнаймен жуған
кезде агрегат ұңғымадан 10м-ден кем емес қашықтықта ... ... ... игерген кезде жанатын конструкцияларды отқа қарсы құраммен
өңдейді, ал ... ... 25 ... кем емес ... ... ... газ және су ... желістерінде
компрессорға мұнай және газдың түсуін болдырмас шін кері ... ... ... ... ... мұнаймен өңдеген кезде оны
жылытатын пеш ... ... ... ... ... қамтылады.
Тербелмелі-станоктарды электроқозғалтқыштары ашық ауада, ал олардың
қорғаныс құрылғылары шаңылған өткізбегіште ... ... ... ... ... ... электроқозғалтқыштар және т.б. жабдықтар өндірістік орындарда
және жарылу қауіпі бар ... ... ... ... ... резервуарларда жөндеу үшін, сонымен бірге мұнай газ
құбырлары және ... ... ... ... ... сақтандырғыш шамдар орнатылады. Өндірістік объектілерінде
территорияның 50м2 ... ... ... ... ... ... жабдықталады.
3.3. Қоршаған ортаны қорғау
Гидравликалық жару кезіне қоршаған ортаның ластануы ... ... ... ... ... жұмыс сұйығы жұмыс аяталу барысында жұмыс
жүйесінде қалып қойып немесе немқұрайлы ... ... ... ... төгілуі мүмкін.
Ұңғымаға жақын жерлерге зақым жару ... ... ... да ... ... ... жаруды бақылау үшін қолданылатын радиоактивті
изотоптарда ампуладағы, ол ... ... ... ... ... ... ластаушылар бірі болуы мүмкін.
Гидравликалық жару кезінде қоршаған ортаны ластаудан ... ... ... ... ... ... жаруда қолданылған сұйық қалдығы
сиымдылық ... ... ... ... ... ... ... құю.
2. Ұңғыма маңайындағы барлық көмірсутектер жұмыс аяталған
соң жиналып, қайта пайдалануға жіберілуі қажет. Қайта
пайдлаға ... ... жоқ ... ... ... ... жару кезінде фонтанды атқылау басталып,
оны тоқтатуға мүмкіндік болмаған жағдайда жерден үймек
жасап, қабаттың ... ... ... жол ... ... жер ... ... ұңғымалар қолданылатын
нормаларға сәйкес жер үймекпен қоршау қажет.
5. ұңғыма жақын жер қайтадан өңделіп, ... ... ... ... ... ... ... қодануға тиым салу,
егер артезианды, емді сулардан бөлінгендігіне сенім
жоқ ... ... ... мен ... ... ... түспеуін қадағалау.
8. Жұмыс аяқталған соң ... ... ... тексеру қажет, қауіпті радиоактивті заттар
концентрациясының жоқ екендігіне көз жеткізу үшін.
Жер қойнауларын қорғау.
Жер қойнауларын қорғау, жер ... ... ... ... ... ... және дегазациялануына алып
келетін мұнай кеніштерін игерудің технологиясының бұзылуын болдырмау,
өнімді және ... ... ... ... ... ағып кетуін
болдырмау үшін бағытталған іс-шаралардың кешенін қарастырады.
Жетібай мұнай кен ... ... ... ... қамтамасыз ететін іс-шаралар қарастырылады.
а) ашық фонтандауды, жуу сұйығының ... ... ... және қабат аралық мұнай, су және газдың ағуын болдырмау;
б) ұңғымаларға түсірілген ... ... және ... ... ... және ... ... цементтелуі;
в) барлық ашылған қима бойынша мұнайлы, гзды және сулы қабаттарды
бұрғылаған ұңғымаларда сенімді гуаляциялау;
г)өнімді қабаттардың колнекторлық ... ... ... ашқан, бекіткен және игерген кезде олардың табиғи күйлерін сақтау.
Бұл ... іске ... ... ... ... Ұңғыма жүргізуде ең жаңа технологияны ... ... ... сапалы рецептураларын таңдау және қолдану, бұрғылау
процедурасын бақылау және жүргізу үшін жаңа ... ... Ең ... ... ... ... ... жоғары
сапалы тампонаждау, яғни Жетібай кен орны үшін өте қолайлы, әрі ... ... ... ... ... жасалған шегендеу тізбегін қолдану,
тізбектерді сыртқы коррозиядан катодтық қорғаумен қамту;
• Тізбектерді ... ... іске ... ... ... тізбектер және пайдалану тізбектері ... ... ... ... ету;
• Жоғары сапалы бұрғылау ерітінділерін қолдану;
• Бұрғылау процессіндегі ұңғыма оқпанын жүргізу технологиясына және
бұрғылау ерітіндісінің қасиеттеріне бақылау ... ... ... 10-15% ... депрессиялар кезінде қабаттарды
бұрғылап ашу.
Ұңғымалардың қарастырылған конструкциясы жер қойнауын қорғау
шарттарын, ... ... ... ... ... және ... бірге мұнай мен газдыөндіру немесе суды қабатқа айдау кезіндегі
ұңғымалардың қауіпсіздігін ... ету ... ... және ... ... жұмыстар пайдалану тізбегінің
сыртындағы цементтік ерітіндісінің көтерілу биіктігі жобаға және ... ... ... сай болғанда ғана басталады. Техникалық
себептерге байланысты бұрғылауы бітпеген ұңғымаларды, яғни ... ... ... ... ... онда мұнай, газжәне судың
қабат аралық ағуын болдырмас үшін изоляциялық жұмыстар жүргізілуі ... және ... ... ... және ... процессінде игерудің
бекітілген жобалық құжатына сәйкес геофизикалық, гидродинамикалық ... ... ... ... ... ... бір ... игеруге енгізу жобаның
қарастыруға барлық экологиялық талаптарын толық орындаған кезінде ғана ... ... ... гз ... ... ... деген шартты орындаумен Жетібай мұнай кен орнын кәсіптік
игерілуі ... Жер ... ... ... сәйкес жобалық
құжатта кен орынға нұсқау ішінен су айдауарқылы әсер етіп ... ... және ... ... ... ететіндей жобаланады. ҚҚҰ
жүйесінің сенімділігін жоғарлатуды қамтамасыз ету мақсатында барлық ... ... ... және ... ... қарастырылған.
Өндіруші және айдаушы ұңғымаларды игеруі және ... ... ... мен газ ашық фонтандауын және ... су ... ... ... ... жер асты жөндеуден кейінгі игеру
сұйықтық төгілуін, ашық ... ... ... ... ... іске ... ... отырылған
Жетібай мұнай кен орнында игеруді бақылау ... ... ... ... ... жүргізіледі.
Жер қойнауын қорғау бойынша іс-шаралар:
1) мұнай кен орнын игеру ауданындағы геодинамикалық процестердің
жүруіне бақылау желісін ұйымдастыру;
2) Ұңғымалардың ... ... ... ... бағалау;
3) Пайдалану тізбегінен тыс цементтік сақинаның бүтіндігін анықтау
және ұңғымалардың барлық ... ... ... ... ... ... тізбегі бар ұңғымалардың орнына дублер-ұңғымалы
бұрғылау;
5) Жұмыс істеп біткен ұңғымаларды ... және ... ... ... суланған интервалдарын істен шығару;
7) Құбыр аралық кеңістікті ... ... ... ... ... ... ... ағуын болдырмау;
8)Ұңғымалардың пайдалану тізбегінің саңылаулылығын жою
-кіші диаметрлі қосымша шегендеу тізбегін түсіру;
-пластыр орнату және тампонаждау;
9) Ұңғымалардың ... ... ... сақина
саңылаусыздығын қалпына келтіру;
10) Мұнай кәсіпшілігінің ағынды суларын ... ... ... ... ... ... жұмыс істемейтін ұңғымаларды жою;
12) Өндіріс қалдықтарын және зянда заттаррын көшу ... ... ... ... ... және ... ұңғымаларда шегендеу тізбегінде сыртқы
коррозияның болмасы үшін катодтық қорғау жүйесін енгізу;
14) Өндіруші және айдаушы үңғыма ... ... ... қорғау.
Жетібай мұнай кен орнының топырақ жамылғысының сипаттамасы.
Учаскенің ... ... ... ... кіреді:
- сұр-қоңыр саздақты;
- сұр-қоңыр құмды;
- сорлар;
- құмдар.
Технологиялық процесстің жетілмегендігінен кен орындарды ... ... ... ... ... ... ... болады.
Кен орынды игеруге берілген жерлер аз ... ... ... ... ... ... ... жоғарғы бөлігінде корбанаттардың жиналуы;
-кезекті қабықтың түзілуі;
-қабықтың астында ... ... ... ... ... ... ... гипстің жиналғандығы;
-топырақты горизонттардың қалыңдығының тіптен аздығы;
Топырақтардың бүлінуі ... ... ... ... ... ... суының төгілуі;
-техника мен транспорттың реттелмеген қозғалысы;
-өндіріс қалдықтарының болуы;
Топырақ ластануын төмендететін іс-шаралар төмендегілерден түзеледі:
-ұйымдастырушылық;
-технологиялық;
-жобалық-конструкторлық;
-санитарлы эпидемияға қарсылық;
Жер үсті және жер асты ... ... жер үсті және асты ... ... ... ... ... қарастырылған:
-горизонт арасындағы сұйықтықтың ағылуын болдырмау үшін ұңғымаларды
бұрғылау ... ... ... ... ... ... ертіндісін регламентті құраушылардың ... ... ... ... жоғары шламдардың сүзілуін
болдырмайтын құрылғыш;
-төгілген мұнайды ... ... ақ ... ... ... шаруашылықты коррозиялық қорғауды ұйымдастыру;
-бақылау ұңғымаларының желісі арқылы ... ... ... ... қамтамасыз ету.
Атмосфералық ауаны қорғау.
Жетібай мұнай кен орындағы мұнай және газды өндіру технологиясы
ұңғыма өнімдерін ... ... ... ... ... газ және су ... МДОП-не келеді, мұнда мұнай
сепаратциясы, пештерде қыздыру, мұнай жинау коллкторына айдау және ... ... ... газ ... ... ... жинау
кезіндегі зиянды заттардың көзі-сақтандырғыш клапандар, сальниктік
тығыздығыштар, ... ... ... ... ... және ұйымдастырылмаған болып бөлінеді.
Ұйымдастырылған көздерге мыналар жатады:
-мұнайды қыздыру пештерінің түтіндік құбырлары;
-мұнайды дайындауға арналған резервуалар;
-пештердің газдық желістерін үрлеуге арналған свечалар.
Ұйымдастырылмаған ... ... ... ... ... арматуралардың тығызданбағаны. ...... ... ... Экономикалық көрсеткіштерді есептеу
Мұнай өндіруге кететін нақты шығындардың ішіне кіретін ұңғыларды
тұрғызу және ... ... үшін ... ... ... алу және ... пайдалану шығындары.
Тура шығындардың нормативтерін анықтаған Жетібай кен орынның кәсіпті
шаруашылық қатынасындағы технико-экономикалық көрсеткіштер қолданылады.
Бұдан басқа, нақты ... ... ... мұнай беру әдістерін
енгізілуі ескерілді.
Есептеуі келесі элемент шығындары ... ... және ... ... ... ... күрделі жөндеу;
электроэнергия;
дайындау және мұнайды тасымалдау;
ұңғылар амортизациясы.
Жетібай кен орынның игеру ... ... ... үшін берілген мәліметтер:
Сұйықтықтың бір жылдық өнімі - 4000 мың т.
1 тонна сүйықтыққа кететін электроэнергияның ... ... - ... ... ... ... - 4,60 тг.
I. Тұтынатын энергияның шығынын мына формуламен ... См- 1 ... ... ... үшін ... электроэнергия шығыны,
тг.
Qж- сұйықтықты өндірген жалпы бір жылдық көлемі, мың. т.
1 т. ... ... үшін ... ... ... ... Ауд.р - 1тонна сұйықтыққа кететін энергияның меншікті
шығыны,
кВт. сағ.
Ц- 1 кВт. сағ. ... ... ... ... ... ... ... жүргізілетін ұңғылар фондының электроэнергияға
кететін шығынын мына ... ... Nд.ф - ... ... ... саны;
Nд.ф1=80, Nд.ф2=21 ұңғы.
Сжыл - бір жылда электроэнергия шығынның бағасы;
Сжыл - 25 мың ... 80*25 000 = 2 000 ... 21*25 500 = 535 500 ... өндіру кезіндегі электроэнергияға кеткен шығындар
|Көрсеткіштер ... ... |
| ... | |
| | |I |II ... ... бағасы |тг. |4,60 |4,60 ... бір ... ... |мың т. |905,434 |905,434 ... ... ... электроэнергияның|кВт. Сағ. |8,7 |8,7 ... ... | | | ... ... ... ... шығыны|кВт. сағ. |п 40 |40 ... ... ... ... |мың тг. |36 235,485 ... ... ортажылдық жүргізілетін ұңғылар |мың тг. |2 000 |535,5 ... ... ... | | | ... ... ... саны ... |80 |21 ... ... ... ... ... ... |25 |25,5 ... ... |39166 |37702 ... ... ... қоры
Кәсіпшіліктегі персоналдың жалақысы жұмысшылар мен ИТР негізгі және
қосымша ақша төленеді, ... және газ ... ... ... ... ... ... жалпы айлық фондына 8,4% ақша қосады.
Жалпы негізгі орташа жалақыны ескере отырып, әлеуметтік сақтандыру
көмек және де бұл ... ... ... ... ... ... ... соммасы бүкіл кәсіпорынға және оның
бөлімшелеріне кәсіпшіліктегі барлық жұмыс түріне және де ... ... ... беріледі.
Кәсіпті-кәсіпшілік тұлғалардың жалақысының жоспарлы фонды - бұл ақша
құралының сомасы, ол бүкіл ... ... ... ... ... үшін ... жалақысының жоспарлы фонды арнайы белгілі бір тарифпен
жұмысшыларға айлығын төлеу үшін арналған жүйе.
Жұмысшылардың ортажылдық ... мына ... ... * ... *12 (4)
мұндағы: п - ... ... 500 ... ... ... ... = 65 000 ... формуламен анықтаймыз:
Зж1= 500 * 65 000 * 12 = 390 000 000 тг.
Зж1=390 000мыңтг.
ИТР-дің ортажылдық ... ... ... = 20 ... ... = 70 000 ... =20*70000*12 = 16800000тг.
Зж2 = 16 800 мыңтг.
Кәсіпорындағы тұлғалардың жалақы фонды ИТР мен ... ... ... = Зж1 + Зж2 ... ... ... = 406 800 мың тг.
Жалақы фондынан ... ... ... ... ... = 3Ф*8,4% ... ... анықтаймыз:
Әс = 406 800* 8,4% = 34171,2 мың тг.
Жалақының жалпы фонды мына формуламен есептеледі:
Зжалп.ф=Зф+Әс
(7) формуламен. анықтаймыз:
Зжалп.ф. = 406 800 + 34 171,2 = 440 971,2 мың ... ... ... ... ... төлемі.
|Көрсеткіштер ... ... | |
|- Адам саны |500 |
|- ... ... мың тг. |65 |
|- ... ... мың тг. |390 000 ... | |
|- адам саны |20 |
|- ... ... мың тг. |70 |
|- ... ... мың тг. |16800 ... персоналы: | |
|- адам саны |520 |
|- ... ... ... ... ... ... |406800 |
|мың тг. | |
|- ... ... ... мың тг. |34171,2 ... ... мың тг ... ... амотизациясы.
«Ұңғылар амортизация» мақаласына кіретін ол түгелдей қалпына келтіру
және күрделі жөндеуге бөлінетін амортизациялық ... ... ... ... ... ... ... норма бойынша іске асады.
Ұңғыларды амортизациялау шығының 15 жылдық мерзім ... бір ... ... ... ... ... ... келтіру 1,5% жатқан
аймағына байланысты күрделі жұмысты жүргізу.
Амортизациялық шығынды ... ... ... ... ... ... бағасы оның бағасына тәуелді болаты мәлім,
өйткені ол пайдаланса немесе 15 жылдық ... ... ... ... ... өзгермейді.
Бір ұңғының баланстық бағасы - 400000 тг. ... ... ... ... мына формуламен анықтаймыз:
Са.г. = Пс * А (8)
мұндағы: А - амортизация нормасы.
А = 6,7%.
Барлық ... ... ... бағасын мына формуламен
анықтаймыз:
ПС = N*БС ... N - ... ... N1 = 49, N2 = 14 ұңғы.
Бс - бір ұңғының бағасы, Бс = 400 000 тг.
(9)формуламен анықтаймыз:
Пс1 = 49 * 400 000 = 19 600 мың ... = 14 * 400 000 = 5 600 мың ... ... 19 600* ... мыңтг.
Са.г2=5600*6,7% = 37 520 мың тг.
Күрделі жұмысқа ұңғылар ... ... ... ... = П с * А (10)
мұндағы: А - амортизация нормасы 1,5% ... - ... ... бағасы,
Пс1=19600 мың тг,
Пс2 =5600 мың тг.
(10)формуламен анықтаймыз:
Са.к.р.1 = 19 600 * 1,5% = 29 400 мың тг.
Са.к.р.2 = 5 600 * 1,5% = 8 400 мың ... ... ... жалпы шығын мына сомманы құрайды:
Са жалп=Саг+Сакр
(11)формуламен анықтаймыз:
Са жалп1 = 131320 + 29400 = 160720 мың ... ... = 37520 + 8400 = 45920 мың ... амортизациялауға кеткен шығындар
Кесте 3
|Көрсеткіштер ... ... |
| |І |ІІ ... ... баланстық бағасы, мың тг. |350 |350 ... ... саны |96 |81 ... ұңғының баланстық бағасы, мың тг. |33 600 |28 350 ... ... ... ... 251,2 |1 899,45 |
|А=6,7% ;мың тг. | | ... ... ... |504 |425,25 ... А=1,5% ;мың тг. | | ... ... мың тг. ... |51 920 ... ... ... ... және тасымалдау үшін
кететін шығындар.
Тауарлы өнімді дайындауға және өткізуге ... ... ... ... ... Спс- 1 ... мұнайды дайындауға кеткен шығындар, Сп.с. = 160 тг.
Qн - мұнайдың бір жылдық көлемі, Qн = 905434,4 мың.т.
(12)формуламен анықтаймыз:
Зп.с=160 * ... ... ... ... келесі формуламен анықтаймыз:
Зт = а*Qн (13)
Мұндағы: а - мұнай тасымалдаудың бағасы, а = 13 ... ... = 130 тг, 13 $ = 1690 ... анықтаймыз:
Зт= 1690*905434,4= 1530184,136 мың тг.
Тауарлы өнімді дайындау және тасымалдауға кеткен ... ... ... ... ... ... ... + 153084,136=1675053,640 мың тг.
Мұнайды дайындауға және тасымалдауға кететін шығындар
Кесте 4
|Көрсеткіштер ... ... ... ... дайындауға және өткізуге |160 ... ... тг. | ... Мұнай көлемі, мың т. |905,434 ... , мың тг. |144 869,504 ... ... мұнайды тасымалдау бағасы, тг. |1690 ... ... ... мың т. |905,434 ... , мың тг. |1 530 184,136 ... ... мың тг. |1 675 053,64 ... ... өзіндік құны.
Шығын баптары бойынша шығындардың топталуы өнімдердің ... ... ... ... және де осы ... қүн ... әсер ... қарастыру, қай бағытта оның төмендету жұмыстарын жүргізу.
Мүнайды өндірудің өзіндік құнының жоспарлық ... ... ... ... вальдық жэне тауарлық өндірістік бағасын бөлек негіздеу;
тауарлы өнімнің толық өзіндік құны есепті барлық өндіру ... және ... ... өнімге жүргізіледі.
Мұнай өндірудің өзіндік құнының калькулярлы бірлігі болып 1 тонна
мұнай болып саналады.
Кәсіптік ... ... ... ... құны бірнеше
шығын соммасымен негізделеді.
Кесте 5
|Шығын құжаттары ... мың тг. ... ... |39 166 |37 702 ... ... |847 906,2 ... ... |1 607,2 |459,2 ... ... және ... ... |1 675 053,64 ... | ... |2 563 733 |2 561 121 |
1 ... ... ... ... ... формуламен анықтаймыз: (15)
мұндағы: Ржалп - мұнай өндіру кеткен ... ... а л п 1 = 2563733 мың тг.; ... = 2561121 мың ... анықтаймыз:
Мұнайды арттыру жолындагы тиімділік пен пайдалылық.
ПР = Д-С (16)
мұндағы: Д - 1 тонна мұнайдан түскен пайда, Д = 25 000 ... - ... ... құны, С1=2831,5тг; С2=2828,6 тг.
(16)формуламен анықтаймыз:
П р1 =25 000 - 2831,5 = 22168,5 ... = 25 000 - 2828,6 = 22171,4 ... ... ... өнім ... ... пайдасы
мына сомманы құрайды: 278048780 тг.
Жобаның технико-экономикалық көрсеткішінің
салыстырмалы кестесі
|Көрсеткіштер ... ... |
| | |I |II ... көлемі: | | | |
|- ... ... |мың т. |905,434 |905,434 |
|- газ ... |млн м3 |1450 |1500 ... ... | | | |
|- ... |млн тг. |39,166 |37,702 |
|- ... амортизациясы |млн тг. |1,607 |0,459 |
|- ... ... және |млн тг. |1 675,053 |1 675,053 ... | | | ... ... |млн тг. |39,166 |37,702 ... | | | ... жұмыс ақы төлемі | | | ... ... ... |млн тг. |2 563,733 ... ... | | | ... | | | |
|1 ... ... ... ... |тг. |22 168,5 |22 171,4 |
|1 ... ... ... құны |тг. |2 831,5 |2 828,6 ... |% |8 |11 ... ... уақыты |жыл |2,3 |4,5 ... және газ ... ... ... жетекші және тез дамушы
салалардың бірі болып табылады. Мұнай ... ... ... жару тәсілі
кенорынды тиімді пайдалануда жүргізілетін іс-шаралардың бірі ... ... ... ... ... жару ... ... өнім
бергіштігі қаншалықты жоғарлауымен байланысты.
Жетібай кен орнында қабатты жару технологиясы 1999 ... ... бұл ... ... ... және бұл ... қабаттың
мұнай бергіштігін арттыру жолдарының ең тиімдісі болып табылады. Қабатты
сумен жару ... ... ... осы ... озық ... және
жаңа технологиялар қолданылды.
Жүргізілген жоба бойынша Жетібай кен ... ... ... жару
тәсілдері технологиялық және экономикалық жағынан да тиімді ... ... ... ... жаңа технологиялық тәсілді пайдалануда
кенорынның жылдық экономикалық ... ... тг ... ... су ... жару ... кезіндегі техника
қауіпсіздігі, өндірістік санитраия шаралары қарастырылған. Және де ... ... ... және ... ... ... мәселелері мен оларды
шешу жолдары толық қамтылған.
Әдебиеттер
1. Муравьев. М. «Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений».
М. : ... ... ... К.Н. , ... А.С. , Кожахмет К.А.
«Нефтяные и газовые месторождения Казахстана» - Алматы: 2003 - 400 ... ... А.У. ... подземной гидромеханики и разработки
наземных месторождений» - Алматы: 2003 - ... ... А.У. ... эффективности процесса регулирования
разработки наземных месторождений» - М. : ОАО «ВНИИОЭНГ» , 2000 -
272 с.
5. Айткулов А.У., ... Т.К., ... Р.Б., ... ... ... ... нефтеотдачи пластов месторождений
Казахстана» – Алматы: 2002 - 308с.
6. Желтов Ю.П. «Разработка нефтяных месторождений» - Учебник для
ВУЗов - М. : ... , 1986 - ... ... А.Г. , ... А.Т. , Гусманова О.М.
«Охрана труда и окружающей среды». Метод. по соб. – ... ... ... ... Ш.Н. ... и эксплуатация нефтяных, газовых и
газоконденсатных месторождений» - М. : Недра, ... ... Ф.Ф. ... В.И. и др. ... нефтяной и газовой
промышленности» Учебник– М. : Недра , 1983 – 384 с.
10. ... ... : ... для ... Под ред. проф. В.Я.
Горфинкеля, проф. В.А. Швандера – 3-е изд. , ... и доб. – М. ... – ДАНА ... В.Е. ... и ... ... с основами АСУ»: Учеб. – 4-е изд., перераб. и доб. – М. ... ... ... Панов Г.Е. «Охрана труда при разработке нефтяных и газовых
месторождений» Учеб.- М. : Недра , 1982.-246с.

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 41 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мұнайды жинау кезіндегі қауіпсіздік34 бет
Ақтөбе мұнай өңдеу зауытындағы газды кептіру процесінің автоматтандырылуын жобалау22 бет
Боранқұл кен орны41 бет
Жаңажол кен орны65 бет
«МаңғыстауМұнайГаз» акционерлік қоғамы21 бет
«Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік қоғамының персоналмен жұмысын басқару бөлімшесі22 бет
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ30 бет
«Маңғыстаумұнайгаз» өндіру бірлестігі25 бет
Жетібай кен орны11 бет
Жетібай кен орнында өз мәнінде игеру мен пайдаланудың көптеген әдістері қолданылып игеріледі66 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь