SDH мультиплексирлеу ерекшеліктері

ЖОСПАР

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

I. SDH СИНХРОНДЫ САНДЫҚ ИЕРАРХИЯСЫ

1.1. SDH желісінің құрамы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.2. SDH жүйесін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.3. SDH құрылу алғышарттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...8

II. SDH МУЛЬТИПЛЕКСИРЛЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

2.1. Мультиплексор және демультиплексор ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..12
2.2. STM.1, STM.4 және STM.16 деңгейлерінің мультиплексорлары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14
2.3. SТМ.N.де төменжылдамдықты ағындардың мультиплексирлеу сұлбасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...15
2.4. SТМ.4 мультиплексорының сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..20
2.5. SDH мультиплексирлеудің РDH жүйесінен негізгі ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...25
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .26
КІРІСПЕ
Ғылымның дамуы және техникалық үрдістің шапшаңдауы байланыс құралдарын, жинау жүйелерін, ақпаратты тарату және өңдеуді жетілдіруінсіз мүмкін емес. Соңғы жылдардағы жаңа ақпараттық технологиялардың интенсивті түрде дамуы микропроцессорлық техниканың жедел қарқынмен дамуына әкелді, ол ақпаратты таратудың цифрлық әдістерінің дамуына ықпал жасады. Есептеулер бойынша бір тұтынушыға ақпарат ағынынің орташа көлемі әр жыл сайын 8 есе өсіп отырады. Жаңа желілік қосымшалар өткізу жолақтың кеңдігін керек етеді, практикада әлемдік желілердің түрлі қосымшалары қолданылады, олар мультимедияға, бейнеконференция байланыс үшін арналған.
Қазіргі заманға сай актуалды мәселелерге мәліметтерді тарату, тұтынушыларға цифрлық қызмет көрсетуді жатқызуға болады. Осы мәселелерді шешу мақсатымен техниканың қазіргі жетістіктерін пайдалану арқылы көптеген цифрлық түрде мәліметтерді тарату технологиялары шапшаң түрде дамуда.
Байланыс желілерін құру үшін қазіргі уақытта қолданылатын қазіргі заманғы технологиялардың бірі синхронды цифрлық иерархия - SDH технологиясы болып табылады.
SDH аппаратурасы бағдарламалы түрде басқарылатын болып табылады, ол мыналардан тұрады: түрлендіргіш, таратқыш, бақылауша, оперативті ауыстырып-қосқыш. SDH концепциясы цифлық ақпаратты жоғары сапалы тарату үрдістерін, желіні автоматты түрде басқару,бақылау, желіге қызмет ету үрдістерін бір жүйенің ішінде тиімді біріктіреді.
Сонымен SDH – жай ғана жаңа тарату жүйесі емес, сонымен бірге бұл желілік архитектурада, басқаруда принципиалды өзгерістер. SDH – ті енгізу цифрлық байланыс желінің жаңа сапалы даму кезеңі болып табылады.
Синхронды цифрлық иерархияның алдыңғы буын жүйелерімен салыстырғанда айтарлықтай артықшылықтары бар, оптикалық-талшықты тарату жолдарының мүмкіндіктерін толықтай іске асыруға, жоғары сапалы
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. В.Л.Тюрин, Д. В. Дьяков, В. П. Глушко и др,; Под ред. В. Л. Тюрина. Многоканальная связь на железнодорожном транспорте: Учебник для вузов, ж.-д. трансп. -2-е изд., перераб. и доп.-М.: Транспорт, 1992.-431 с.
2. Шмытинский В.В., Глушко В.П. Многоканальные системы пе-редачи: Учебник для техникумов и колледжей ж.-д. транспорта. М.: Маршрут, 2002. — 558 с.
3. В. И. Иванов, В. Н. Гордиенко, Г. Н. Попов и др.; Под ред. В. И. Иванова. Цифровые и аналоговые системы передачи: Учебник для вузов/ - 2-е изд. - М.: Горячая линия - Телеком, 2003. - 232 с: ил.
4. В.И. Кириллов. Многоканальные системы передачи: Учебник — М.: Новое знание, 2002. — 751 с.
5. Гордиенко В. Н., Тверецкий М. С. Многоканальные телекоммуникационные системы. Учебник для вузов - М: Горячая линия-Телеком, 2005. - 416 с
6. А.В. Шмалько. Цифровые сети связи: основы планирования и построения. - М.: Эко-Трендз, 2001.
7. Г. В. Горелов, А. Ф. Фомин, А. А. Волков, В. К. Котов. Теория передачи сигналов на железнодорожном транспорте: Учеб. для вузов ж.-д. трансп. / М.: Транспорт, 1999. 415 с.
8. Скляров О К. Современные волоконно-оптические системы передачи, аппаратура и элементы – М.: СОЛОН-Р, 2001-238 с.
9. P.P. Убайдуллаев. Волоконно-оптические сети. - М.: Эко-Трендз, 2001.
10. Под ред. профессора В.П. Шувалова. Нормирование качества телекоммуникационных услуг: Учебное пособие. - М.: Горячая линия-Телеком, 2004. -312 с
11. С.М. Сухман, А.В. Бернов, Б.В. Шевкопляс. Синхронизация в телекоммуникационных системах. Анализ инженерных решений. -М.: Эко-Трендз, 2003. - 272 с.
12. Портнов Э. Л. Оптические кабели связи: Конструкции и характеристики.— М.: Горячая линия-Телеком, 2002.-232 с
13. Ю.А. Парфенов. Кабели электросвязи. - М.: Эко-Трендз, 2003. - 256 с.
14. В. И. Иванов, В. Н. Гордиенко, Г. Н. Попов и др.; Под ред. В. И. Иванова. Цифровые и аналоговые системы передачи: Учебник для вузов/ - 2-е изд. - М.: Горячая линия - Телеком, 2003. - 232 с: ил.
15. Додц Аннабел 3. Мир телекоммуникаций. Обзор технологий и отрасли / Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2002. — 400 с.
16. Ю.А. Парфенов. Кабели электросвязи. - М.: Эко-Трендз, 2003. - 256 с.
17. В.И. Кириллов. Многоканальные системы передачи: Учебник — М.: Новое знание, 2002. — 751 с.
18. Г. В. Горелов, А. Ф. Фомин, А. А. Волков, В. К. Котов. М.: Транспорт, 1999. 415 с. Теория передачи сигналов на железнодорожном транспорте: Учеб. для вузов ж.-д. трансп.
19. www.yandex.ru
20. www.rambler.ru
        
        Экономика және ақпараттық технологиялар колледжі
Курстық жұмыс
Тақырыбы: «SDH мультиплексирлеу ерекшеліктері»
Дайындаған: Г-532 топ студенті
Сағынбай А.Ғ.
Тексерген: техникалық пәндер оқытушысы
Сундетова А.К.
Орал 2015
ЖОСПАР
КІРІСПЕ.....................................................................
...............................................3
I. SDH ... ... ... SDH ... SDH ... SDH ... SDH ... ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
1. Мультиплексор және
демультиплексор..........................................12
2. STM-1, STM-4 және STM-16 деңгейлерінің
мультиплексорлары................................................
..........................14
3. SТМ-N-де төменжылдамдықты ағындардың мультиплексирлеу
сұлбасы..........................................................
.....................................15
4. SТМ-4 мультиплексорының
сипаттамасы......................................20
5. SDH мультиплексирлеудің РDH жүйесінен ... ... ... және ... ... шапшаңдауы байланыс
құралдарын, жинау жүйелерін, ақпаратты ... және ... ... ... Соңғы жылдардағы жаңа ақпараттық технологиялардың интенсивті
түрде дамуы микропроцессорлық техниканың жедел қарқынмен дамуына әкелді, ол
ақпаратты ... ... ... дамуына ықпал жасады. Есептеулер
бойынша бір ... ... ... ... ... әр жыл ... 8 ... отырады. Жаңа желілік қосымшалар өткізу ... ... ... ... әлемдік желілердің түрлі қосымшалары қолданылады, олар
мультимедияға, бейнеконференция ... үшін ... ... сай ... мәселелерге мәліметтерді ... ... ... ... жатқызуға болады. Осы мәселелерді
шешу мақсатымен техниканың қазіргі жетістіктерін пайдалану ... ... ... ... тарату технологиялары шапшаң түрде дамуда.
Байланыс желілерін құру үшін қазіргі уақытта ... ... ... бірі ... ... ... - SDH ... табылады.
SDH аппаратурасы бағдарламалы түрде басқарылатын болып табылады, ол
мыналардан тұрады: түрлендіргіш, таратқыш, бақылауша, ... ... SDH ... ... ... жоғары сапалы тарату үрдістерін,
желіні автоматты түрде басқару,бақылау, желіге қызмет ету ... ... ... ... біріктіреді.
Сонымен SDH – жай ғана жаңа тарату жүйесі емес, сонымен бірге бұл
желілік архитектурада, ... ... ... SDH – ті ... ... желінің жаңа сапалы даму кезеңі болып табылады.
Синхронды цифрлық ... ... буын ... ... ... бар, ... тарату жолдарының
мүмкіндіктерін толықтай іске асыруға, жоғары ... ... ... ... ... ... және басқаруға жайлы жағдай ... ... ... цифрлық иерархия жүйелері 155 Мбит/с және одан
да жоғары тарату жылдамдықтарын қамтамасыз етеді.
Курстық ... ... сай SDH ... ... ... осы ... қолданылатын мультиплексорлар түрі, басқа
технологиялардың алдында мультиплексорлеудің қандай ерекшеліектері бар
екені ... ... SDH ... ... ИЕРАРХИЯСЫ
1.1. SDH желісінің құрамы
SDH желісі кез келген басқа желі сияқты жиынтығы шектелген ... ... ... ... ... ... және ... жабдықтар. Бұл жиын желі
шешетін негізгі функционалды міндеттерімен анықталады:
- SDH ... ... үшін ... ... ... ... арналар арқылы кіріс ағындарын жинау – қол жеткізу
желісінің терминалды мультиплексорлары шешетін мультиплексирлеудің
міндеті;
- кіріс/шығыс ... ... ... ... ... желі ... ...... ... ... ... ... транспорттаудың міндеті, басқаша АDМ –
желідегі ақпараттық ... ... ... ... ал ... осы желіде транспортты арнаны түзетін ... ... ... ... ... ... бір типті ағындарды біріктіру
концентраторлар (хаб) шешетін концентрация міндеті;
- ... ... ... ... формасы мен амплитудасын
қалыпқа келтіріп (регенерация), оның өшулігін компенсациялау үшін
LAN-дағы қайталағыштарға ұқсас құрылғылар, яғни регенераторлардың
көмегімен ... ... ... ... ... мен SDH желінің байланысуы – шеткі жабдықтың
көмегімен шешіледі, мысалы әртүрлі орайластырушы құрылғылар, соның
ішінде интерфейстер конверторы, жылдамдықтарының конверторы ... ... ... тараптарында жүзеге асырылатын виртуалды
контейнерлерді маршрутизация ... ... бір ... аса ... ... коммутаторлардың немесе ДХС крос-
коммутаторлардың көмегімен шешілетін ... ... ... SDH ... ... ... ... жүйесінің негізінде цифрлық тарату
жүйелерін пайдалануға негізделген цифрлық біріншілік желіні қолдану жатыр.
Заманға сай ... ... желі үш ... ... ... PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy-Плезиохронды цифрлық
иерархия), SDH ... Digital ... ... ... ... жүйесінде цифрлық біріншілік желінің алатын орны
ATM технологиясы біріншілік желіні құру технологиясы ретінде әлі жас
және соңына дейін ... ... ... үш түрі белгілі: Солтүстік Америкалық,
Жапондық және ... ... ... ... ... ... Кбит/с жылдамдығы қабылданды. Бұл DS0 (8 кГц ... ... ... ... 8 ... ... кодаланып (квантталып),
8 кГц*8 бит=64 Кбит/с-на тең болғандағы цифрлық сигналдың аты) ақпараттық
30 ... ... ... ... және ... ақпаратпен бірге
жинаған кездегі нәтиже. Ал ... ... және ... 30 ... 24 арна ... түзілген 1544 Кбит/с-на тең біріншілік
жылдамдық қабылданды. Бұл ... ... ... иерархия (PDH)
деген атқа ие болды, өйткені мультиплекстелетін ағындар ... ... ... ... ... ... әрқайсысын түзетін
тактілік генераторлардың рұқсат етілген тұрақсыздықтың шектерінде ... ... ... ... кезінде жылдамдықтарды
орайластыру үшін биттерді қосу немесе алып тастауды ... ... ... ... ... ... Шымкент қаласы алынды. ... ... PDH ... көмегімен құрылған корпоративтік
желі орын алған.
PDH технологиясының бірқатар кемшіліктері бар, оларды айта кетсек:
- аралық пункттерде цифрлық ағындардың ... қиын ... ... ... түрдегі бақылау мен басқару құралдарының
болмауы;
- синхронизациялаудың көп сатылы ... ... ... ... ... ... кемшіліктеріне, сонымен қатар, желідегі ағынды бақылау мен басқару
мақсаттары үшін қызметтік ... ... ... және де ... ... ... қолдану үшін өте маңызды
орын алатын төменгі сатыдағы ... ... ... болмауын жатқызуға болады.
SDH иерархиясының тарату жылдамдықтары 1- кестеде ... ... ... кестесі
|SDH деңгейі |Мәліметтер тарату жылдамдығы, |
| ... ... |155,520 ... |622,080 ... ... ... ... ... ... |
3. SDH ... ... ... SDH желілі жабдығы жанұясы SL 1, SL 4 және SL ... ... SL 1 ... жабдығының хабар тарату аймағы ретінде
көпмодалы және бірмодалы ... ... ал SL 4 және SL 16 ... үшін ... талшықты қолданады.
SL 16 SDH желілі жабдығы иілгіш модалы жүйе және жергілікті, зоналық
және магистральды желілерінде түрлі қолдануларда пайдаланылады.
SL жабдығы ... ... ... ... SLT 16 ... ... жабдық;
- SLR 16 желілі регенератор;
- желілі жабдықты орналастыратын таған;
- басқару жүйесінің SMSW программалық ... ... ... жабдықтарды басқару және эксплуатация
кезінде сатылымда бар кәдімгі терминалдар (дербес компьютер немесе жұммысшы
станциялар) қолданылуы мүмкін.
SL 16 SDH ... ... ... ... ... ... қатар
плезиохронды циифрлы иерархияның сигналдарын таратады.
Синхронды цифрлы иерархияның негізгі мінездемелері G.707-G.709 МСЭ-Т
Кепілдемесінде ... ... ... ... келесі деңгейлері
бар:
STM-1 155520 ... 622080 ... 2488320 ... 9953 ... ... ... сигналдардың негізгі структурасы өзіне октеттерді (байт, әр
қайсысында 8 ... ... ... ... иерархияның барлық
деңгейлеріне бірдей және 125 мкс-қа тең, циклдың ұзындығы байтта иерархия
деңгейі жоғарлаған ... ... ... ... ... сигналынан және қызмет көрсету
хабарламасынан тұрады) пайдалы жүктемені орналастыру ... ... ... ... ... Егер ... желі ... желі болып
табылмаса, трактта кідірістің болуы желінің кіріс сигналының жиілігі ғана
(бірақ фазасы емес) синхрондалған ... ... ... Олай ... ... ... ... подстройкасын құру керек.
Плезиохронды жүйелерде бұл теңестіру процессі ... ... ... PDH ... тек қана оң ... ... ал, SDH
жүйесінде оң және теріс теңестірулерді қолданады.
Секция тақырыптары регенерация ... ... (RSOH) ... ... тақырыбы (MSOH) болып ... RSOH ... ал MSOH 5-9 STM-1 цикл ... ... орналасқан.
RSOH сигналдары барлық регенераторлар мен мультиплексорларда тиімді.
Бұл нүктелерде ... ... ... жойылуы мүмкін.
MSOH хабары мультиплексорлау секциясындағы аяққы мультиплексорларда
қосылуы мүмкін. MSOH хабары регенераторлар ... ... ... ... ... ... мүмкін.
SL 16 синхронды желілі жабдығында секция тақырып каналдарын қолдану.
SOH секционды тақырып байттарын қолданатын арна, ... ... ... желілі жабдықта STM-16 желілі сигналдарының STM-1 сигналының
тақырып байттары қосымша арналарды ... ... ... және
қызмет көрсету арналарына түседі.Қызметтік телефон байланысы арнасы ... және 1 F1 (ZR 11) ... Z F1 (STM 16) ... ... ... ал F2 (OPF 2) ... ... блогы-F2 (STM-1) компонентті сигналдар
тақырыбына рұқсат береді. F1 желілі жағында қажет өткізгіштік қабілет STM-1
сигналының бір тақырыбымен ... ... ... желілі жақтан STM-
1 сигналының тек бір тақырыбы қолданылады. F2 ... ... ... ... төрт ... ... қолдануға болады.
DTE және ZК 11 платаларының ... STM-1 ... ... ... ... OPF 2 ... ... жұмыстық терминалдан STM-1
сигналының он алтысынан төртеуіне рұқсатты қамтамасыз етеді.
Тақырып арналарының өткізгіштік қабілеті 64*n ... тең ... ... көлемінен тәуелді, олар сәйкес ... 16 ... ... ... ... ретінде оптикалық талшық
пайдаланылады. Оптикалық талшық G.652-G.653 МСЭ-Т Кепілдемесіне сәйкес
келуі керек. ... ... G.652 ... ... 1300 ... ... ал G.653 Кеплдемесіне ... ... 1150 нм ... ... ... да, ... сәйкестелген талшықтар, екі диапазонда да қолданылуы мүмкін.
SL 16 желілі жабдығының түйіндері 1300 нм ... және 1550 ... ... ... ... SL 16 ... жабдығы базасы негізінде құрылған трактысының
структурасы көрсетілген.
G.957 МСЭ-Т Кепілдемесіне сәйкес STM-16 сигналдарын тарату үшін ... ... ... ... ... ... ... кіріс оптикалық сигнал электрлікке түрленеді,
күшейеді, қайта өндіріледі және ... ... ... ... ... қызметтік байланыс арнасына және де регенерация
секциясындағы мәліметтерді тарату қосымша арналарына рұқсатты қамтамасыз
етеді.
1300 нм ... ... ... ... ... ... өшулігі 25 дб, ал 1550 нм диапазонында 27,5 дб ... ... ... ... SL 16 ... 48 ... ... Бұл кездегі фазалық дірілдің ... ... ... ... аспайды.
Үлкен ұзындықтағы таратушы тракттар регенерациялық секциялардың
каскадты қосылуы арқылы ұйымдастырылуы мүмкін, олардың аяғында желілі ... ... ... ... F интерфейсі: 2488,320 Мбит/с, NRZ, СЦИ
F2 F2 интерфейсі: электрлік 155 Мбит/с СЦИ, немесе 140 Мбит/с ПЦИ
F(OT) Жұмысшы ... ... QDE ... ... ... интерфейсі (TMN)
SRL 16 СЦИ кодадағы желілі регенератор
SLT 16 СЦИ желілі терминал
T3 Синхронизация кірісі, (T3 шығысы- дайындық кезеңінде)
II. SDH ... ... ... және ... ... төрт оптикалық STM-1 сигналдарына ... ... және ... ... Осы төрт STM-1 ... мультиплекстеледі. Блок-сұлба 2.5 суретте көрсетілгендей, ... ... 15-ке ... ... ... ... Барлығы түсінікті
болу үшін мультиплексті секциясына (11) дейін тек бір арна көрсетілген.
Кіріс оптикалық ... ... (155 ... ... ... ... ... (1) түрленеді, сосын дифференциалдық күшейткіштің (2)
каскадында күшейтіледі.
Ары қарай байт ... ... үшін ... ағынының
тізбекті/параллелді (3) түрленуі жүзеге асады.
STM-1 циклдік синхронизациясын бақылау үшін А1 және А2 ... ... ... ... ... ... (14) ... шина арқылы ZUW-ға түсіп отырады.
STM-1 сигналының дискрембленуі (5) көрсетілген.
В1 және В2 паритетінің байттарын бағалау (6) және ... ... ... ... қосынды кодасы туралы хабарламаны тарату сигналдық
В1 және В2 шина арқылы бақылау блогына барады.
Әр кірістегі STM-1-ден секциялық тақырыпшасын таңдау – ол ... STM-1 ... жаңа ... ... SOH қою ... ... функционалдық сұлбасы
Паритет В1 және В2 байттарын есептеу мен қою (9) және ... ... ... ... ... ... ... скрембленуі (10) болып табылады.
STM-1сигналдарын STM-4-ке байт бойынша мультиплекстеу (11)-де жүзеге
асады.
Мәліметтер ағынын шығыс 622 Мбит/с-на тең ... ... ... ... ... Т3 вх ... ... жағдайда, STM-1-ң
оптикалық таратқышының асинхронды жұмысы кезінде тактілік сигналдың көзін
басқару үшін RP8*1 циклдік импульсінің ... ... ... ... (14) ... ... алдын
ала өңдеуді іске асырады және блоктың жағдайы туралы мәліметтерді сигналдық
шина арқылы ZUW-ға таратады. Сигнализация блогы, ... ... ZUW ... ... ... блоктың параметрлерін орнату үшін демеу бола алады.
Қашық станцияның таратушы жақ ... ... ... ... ... түрде өшіру (LSA) үшін АЦП-ң ... ... ... ... ... ... ... кері тізбекте жұмыс ... тура ... ... ... ... қабылдағыштан келетін 622 Мбит/с
жылдамдықты сигналды төрт оптикалық STM-1-ге түрлендіреді
2. STM-1, STM-4 және STM-16 ... ... ... ... AG» ... ... өнімдерін ұсынады.
Соның ішінде: SN-4, SL-4, SLR-4 және SL-16 ... ... және ... әлем бойынша орнатылған мәліметтерді ... ... ... халықаралық стандарттармен сәйкестілігін
дәлелдеді.
SL-1-STM-1 (155.52 Мбит/с) деңгейінің толық-қанды SDH-мультиплексоры
болып табылады. Ол ... ... ... ... ... ... бойынша жұмыс істей алады.
SL-1-де STM-1 сызықты модульдерінің толық жинағы бар:
• STM-1 электрлік интерфейсі бар сызықты модуль ... STM-1 ... ... бар ... ... (G.957).
Сонымен бірге тағы SL-4 құрылғысы бар, ол 2 Мбит/с ... ... алып ... ... мен ... қолдануды
азайтуға мүмкіндік беретін STM-4 терминалды мультиплексор ... ... ... ... ... ... ... AG» компаниясының SL-16 мультиплексоры STM-16 деңгейінің жаңа
түрі, аса ... ... ... және ... бар ... ... ... қарқындылығының шамасы 2.5 Гбит/с-на
дейін ағындарды сүйемелдейтін регионалды ... ... ... үшін ... және ... ... мен ... өте жоғары
талаптар қойылады. SL-4/16 ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді:
• арнайы интегралды сұлбалар (ASIC) негізінде тұрғызылған блоктар
мен модульдердің жоғары сенімділігі;
• мультиплексордың ... ... ... ... ... блогы, шосси синхрондалуы мен реттелуі.
3. SТМ-N-де төменжылдамдықты ағындардың мультиплексирлеу сұлбасы
Трибутарлы сигналдың тасымалдаушының негізгі ...... ... ... ... ... бір С-n контейнері анықталған, оның өлшемі
тасымылданып ... ... ... ... үлкен. Оның артық көлемі,
PDH сигналдарының уақыттық дәлсіздіктерді ... үшін ... ... РОН бағыттаушы тақырыпшасымен қосылып виртуалды VС-n контейнерін
құрады. Виртуалды контейнер, логикалық ... ... ол блок ... ... ... ... беріледі. SТМ-N-ді құрайтын сигналды құрастырудағы
келесі қадамы, РОН-тың басына бағыттаушыны енгізу. Виртуалды контейнер ... ... блок ... ... (AU-n) немесе трибутарлы блок
(ТU-n) деп аталады. Бірнеше біртипті трибутарлы блоктың байт-интерливингі
бар мультиплекстеу ... ... ... (ТUG-n) ... содан кейін
ол блоктар жоғары деңгейлі виртуалды контейнерді ... Бір ... AU ... ... ... (AUG) ... AUG-қа ... қосылғанда SТМ-N толық құрылады. ITU-T-тың G.707 рекомендациясы
бойынша SDH-те мультиплекстеу сұлбасы 2.5-суретте көрсетілген. Сол сұлбада
көрсетілген sub-STM ... SТМ-0 ... ... екі сөз айта ... ... SONET пен SDH байланыс желілерін қосқанда, радиорелейлі және
жерсерікті қосылуларда пайдаланылады.
SONET/SDH мультиплексирлеу сұлбасы
SDH-те ... бір ...... ... ... ... ... жолағында орналасқан AU-4 әкімшілік
блоктың бағыттаушысы VС-4 контейнердің орнын ... ... бар ... ... VС-4 ... жүктеменің кез-келген жерінде
бастала алып ортақ кезде кадр шегін кесіп кете алады. Барлық ТU-n ... ... ... ... 9-байтты бағаналардың барлығында
орналасады. ТU-n ... ... ... (ТU-12 үшін) бірінші
байттың немесе бірінші бағананың үш байттың (ТU-13 ... ... ... ... VС-4 құрайтын трибутарлы блоктардың барлық бағыттаушылары,
бекітілген позицияларда орналасады. Бағыттаушы ... ... ... ... орналасқан кез-келген трибутарлы сигналдың
орнын оңай табуға болады және қажет болса, РDH секілді бірнеші ... ... ... шығаруға болады.
Бағыттаушыларды қолданудың тағы бір артықшылығы – SDH-ке ... ... ... ... ... ... ... табылады. Осындай асинхронды сигналдарын тарату, әртүрлі байланыс
операторлар ... ... ... орын ... Мысалы VС-4
контейнерін бергенде, ... ... ... әрбір төртінші
кадрінде 3 байтты ығысу индикациясына ие бола алады. Егер VС-4 ... ... ... ... ... осындай бағыттаушыдан кейін
жүретін үш байты ескерілмейді (оң теңестіру). Егер VС-4 ... ... ... ... ... ... үш ... VС-4-ң пайдалы
жүктемесімен қолданылады (теріс теңестіру). Бір байттан тұратын трибутарлы
блоктың бағыттаушысы бар төменгі деңгейлі ... ... ... VС-12, ... ... 500 мкс бар ... ... құрылымындағы бағыттаушының бір байттың есебінен, оның ішінде
бірнеше VС-12 бола алады.
SDH технологиясында синхрондау принциптері. SDH құрылғыларында, ... ... ... импульс көздері (сағат) бар. ... ... ... циклдері «жалғанған». Егер желідегі түрлі
құрылғылардың сағаттары синхронды емес жұмыс істесе (тактілі импульстердің
ұзындықтары және ... әр ... ... ... ... ... ... «өтіп кеткен» биттерінің пайда болуына ... ... ... ... ... теңестіру үшін, биттерді қою
немесе алып тастау продецедураларды орындау керек етіледі. (жоғарыда
көрсетілгендей бұл ... ... де ... ... ... ... ... істейді, мұнда
биттерді қою/алып тастау мүмкіншілігі болмағандықтан, желідегі түйіндердің
синхрондау мәселесі бірінші орынға шығады.
SDH желілерін ... ... ... ... G.811, ... рекомендацияларында анықталған.
Осы рекомендациялар бойынша желі элементтері ... ... ... сондай сағатты біріншілік эталонды сағат (PRC – ... Clock) деп ... Ол ... бар 2048 кГц сигналын
генерациялайды. Осы ... желі ... ... қажет. Ол үшін
иерархиялық құрылым қолданылады: синхрондаушы сигнал синхрондауды қолдайтын
құрығылармен ... (SSU – ... Supply Units) және ... сағатымен (SEC – SDH Equipment Clock). SSU-мен және ... ... ... ... ... ... ... агрегатты,
трибутарлы ағынынан бөлінетін синхрондаушы сигналдың ... мен ... желі ... ... үшін ... ... орындау
керек:
• желі түйіндері синхрондаушы сигналдарын тек сағат сапалылығы
сондағыдай ... одан да ... ... ... ... синхрондаушы құрылғы ретінде ең сенімділігі жоғары құрылғылары
(жұмыс істемей қалу ықтималдығының аз) таңдалуы тиіс;
• PRC-тен тізбектелген желі ... ... ... ... (SSU саны ... SEC саны 60-тан аспауы
қажет);
• Тұйықталған сақиналардың пайда болуын алдын алу қажет, мысалы А
түйіні В ... ... ... ... В – ... С – А ... т.с.с.
SDH желілерінде желі элементтердің синхрондаушы сигналын жоғалтуын
мүмкіншілігі келгенше алдын алатын механизмдері орын алады. Егер ... ... ... ... ... ... ол басқа,
приоритеті төмен сигнал көзіне алып қосылады. Егер ... ... ... ... mode) ... ... Бұл ... құрылғының
уақыты, алдыңғы мезетте орындалған жұмыс уақытта сақталған, ... үшін ... бар, ... ... ... ... ... Желі элементінің синхрондау жағдайы туралы ... ... Status ... секциялы тақырыпшасының S1 байтінде
көршілес элементтерге таратылады.
Мультиплексорлармен жадықталған статив
3.5 Функциональное описание
3.5.1 ... ... ... ... ... 7 ... ... функциональные модули синхронного
линейного терминала SLT-4.
SL-4 шеткі жабдығының функционалды сұлбасы
2.4 STM-4 мультиплексорының ... ... SМА-4 ... ... ... суретте
көрсетілген. Мультиплексор стандартты (980x450x280 мм) екілік ... ... ... ... құралған:
-әртүрлі жылдамдықтағы (1,5 және 2-ден бастап 140 және 155 Мбит/с-ке
дейін) кіріс ағындарын қабылдауға арналған электрлік порттары бар ... ... ... және ағындарды ... ... ... және резервті) мультиплексор мен
коммутатордан;
-кіріс ағындарын құрастыру үшін ... ... және ... 622
Мбит/с (SТМ-4) кіріс порттары бар екі оптикалық агрегатты блоктардан;
-екі (негізгі және ... ... ... және ... ... ... арнадан
Ол агрегатты блоктың шығысында құрастырылатын және ... ... ... ... ... 1,5 ... ... 2
Мбит/с-тан 252 немесе 504 ағынды, 34 Мбит/с ... 45 ... 12 ... ағынды, 140 Мбит/с-тан 4 немесе 8 ... ... 155 ... ... 6 ... 12 ағынды (барлық ағындардың саны 2 Мбит/с-тан ... ... ... 622 ... бір немесе екі әртүрлі кіріс
ағынды мультиплекстеуді қамтамассыз ... ... ... ... ... ... ... үшін 1+1 типті қорғануды жасау үшін немесе 1,5
немесе 2 Мбит/с ... 1: п ... ... ... ... бар болған
жағдайда,, оны трибтерді резервтеу блогы жасау үшін «негізгі-резервті»
режимде ... екі ... ... бар ... ... ... бар ... сақинаны (сурет 1.7) ұйымдастырғанда
немесе схема бойынша «реттелген сызықты тізбек» топологиясын (сурет ... 1+1 ... ... бар ... ... ... істеу үшін
қолданылатын екі агрегатты блогы бар («батыс» және «шығыс» порттары) енгізу-
шығару мультиплексоры;
- топологиясы ... ... ... ... немесе қорғанышы
жоқ топологиясы «нүкте-нүкте» желісінде ТМ жұмысын атқаратын бір ... бар ... ... және ... ... «жұлдыз» топологиясында
ортанғы торап атқару үшін арналған оптикалық концентратор (хаб), ... SТМ-1 ... ... (бір немесе екі SТМ-1 немесе SТМ-4
ағындарда VС-12 дәрежесінде ... ... 12 SТМ -1 ... ... ... төрт сақинаға дейін ... ... ... ... жұмыс істей алатын коммутатор;
-көбіне SТМ-4 оптикалық триб түрінде болатын бір ғана ... ... бір ... екі (1+1 ... ... схемасын қолданғанда) агрегатты
шығысы бар мультиплексор түрінде болатын ... ... ... ... мен оның ... ... сипаттамалары бар:
Интерфейсті кірістері және трибтер шығыстары:
-кірістегі хабар тарату жылдамдығы - ITU-Т Rес. G.703 стандарт бойынша ... 34, 45 және 140 ... және ITU-Т Rес. G.709 [4] ... ... ... 622 Мбит/с;
-кірістегі импеданс - 1,5 - 140 Мбит/с үшін - 75 Ом (коаксиалды кіріс), 1,5
и 2 Мбит/с үшін - 120 Ом ... ... ... ... мен ... және агрегатты блоктар:
-шығыстағы қуат - 4 мВт;
-қабылдағыштың сезімталдығы - -46 дБ ... ... 10-10 ... ... - 1310 нм - ... және ... ... үшін, 1550 нм -
ұзын секциялар үшін;
-секциядағы максималды шығындар:
-SТМ-4 - 12/12/24 дБ - 1310 нм ... ұзын және ... ... ... 24 дБ - 1550 нм ... ұзын секциялар үшін;
-SТМ-1 - 18/18/28 дБ - 1310 нм болғандағы қысқа, орташа және ұзын секциялар
үшін және 28 дБ - 1550 нм ... ұзын ... ... ... ... - ... ... қосқыштар - FC, PC немесе DIN;
-стандарттарға сәйкестігі - ITU-Т Rес. G.709 и -ITU-Т Rес. G.957.
SMA-4 қою/бөлу мультиплексорының функционалды ... ... ... SDH ... РDH ... негізгі ерекшеліктері
SDH жүйесінің РDH жүйесінен ... ... ... жаңа принципіне өту болып табылады. PDH ... ... бар ... – оны ... ... ... тікелей
бөліп алуды мүмкін қылмады. РDH ... ... ... ... ... ... ... оған сәйкес, мысалы төрт Е1
(2048 кбит/с) ағынын бір Е2 ... ... ... ... әдісімен келетін сигналдардың тактілік ... ... іске ... Нәтижесінде демультиплекстеу кезінде берілген
арналарды ... ... ... ... іске асыру қажет. Мысалы,
цифрлық телефонияның екіншілік желілерінде Е1 ағынын пайдалану анағұрлым
кең ... Осы ... Е3 ... РDH желісі бойынша тарату кезінде ең
алдымен Е1-Е2-Е3 қадамдық мультиплекстеу, ал содан кейін Е1 арнасын бөліп
шығаратын ... ... ... ... ... ... қажет.
Ал кіріс/шығысты ұйымдастыру үшін де үш деңгейлі демультиплекстеу, сосын ... ... ... ... (1.2 ... PDH жүйелерін мәліметтерді
тарату желілерінде пайдалану - көптеген мультиплексорларды қажет етеді, ол
өз кезегінде желіні ... оны ... ... айқын.
PDH-ң кіріс/шығыс ағындарының операциясы
SDH жүйесінде мультиплекстеу/демультиплекстеу синхронды іске асады,
бұл SDH желісінде ... РDH ... ... қол ... ... береді.
SDH иерархиясының ішінде мультиплекстеудің процедуралары. SDH
иерархия ағындарының ең маңыздысы STM-1, STM-4 және STM-16 ... ... ... ... синхронды түрде жүзеге асатын мультиплекстеу
ҚОРЫТЫНДЫ
Қазіргі заманға сай актуалды мәселелерге ... ... ... ... ... ... ... Осы мәселелерді
шешу мақсатымен техниканың қазіргі жетістіктерін пайдалану арқылы ... ... ... ... ... ... түрде дамуда.
Байланыс желілерін құру үшін қазіргі уақытта қолданылатын қазіргі
заманғы технологиялардың бірі синхронды цифрлық иерархия - SDH ... ... ... ... бөлімінде SDH желісінің құрамы, SDH жүйесін
талдау, SDH құрылу алғышарттары жайында ақпарат жаздым. ... ... ... буын ... ... ... бар, ... тарату жолдарының мүмкіндіктерін
толықтай іске асыруға, жоғары сапалы ... ... бере ... ... және ... ... ... жасауға мүмкіндік береді.
Осы мүмкіндіктер ... ... беру ... туралы жалпы мағлұмат, жаңа
заман технологиясының жетістіктері, олардың жұмыс принципі туралы ... ... ... ... ... ... ... туралы жалпы мағлұматты ... ... ... STM-1, STM-4 және STM-16 ... ... ... ... мультиплексирлеу сұлбасы, SТМ-4
мультиплексорының сипаттамасы жөнінде айтып өттім.
Курстық жұмыстың негізгі мақсаты – SDH ... ... ... ... жайында айтылған SDH мультиплексирлеудің РDH
жүйесінен негізгі ерекшеліктері тақырыбында екі ... ... мен ... ... ... ... SDH сандық
иерархиясының тиімді тұстары, ерекшеліктерін атап өттім.
SDH жүйесінің РDH ... ... ... ... жаңа ... өту ... табылады. Осы жаңа принциптің
жұмыс істеуі қалай жұмыс жасайды және оның ... ... бар ... ... ... ... тақырыпта осы сұрақтарға нұсқау бердім.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. В.Л.Тюрин, Д. В. Дьяков, В. П. ... и др,; Под ред. В. ... ... ... на ... ... ... для
вузов, ж.-д. трансп. -2-е изд., перераб. и доп.-М.: Транспорт, 1992.-431 с.
2. Шмытинский В.В., ... В.П. ... ... ... для ... и ... ж.-д. ... М.: Маршрут, 2002. —
558 с.
3. В. И. Иванов, В. Н. Гордиенко, Г. Н. Попов и др.; Под ред. В. ... ... и ... ... ... Учебник для вузов/ - 2-е
изд. - М.: Горячая линия - Телеком, 2003. - 232 с: ил.
4. В.И. ... ... ... ... Учебник — М.: Новое
знание, 2002. — 751 с.
5. ... В. Н., ... М. С. ... ... ... для вузов - М: Горячая линия-Телеком,
2005. - 416 с
6. А.В. ... ... сети ... ... ... ... - М.: Эко-Трендз, 2001.
7. Г. В. Горелов, А. Ф. Фомин, А. А. ... В. К. ... ... ... на ... ... ... для вузов ж.-д.
трансп. / М.: ... 1999. 415 ... ... О К. ... ... системы передачи,
аппаратура и элементы – М.: ... 2001-238 ... P.P. ... ... сети. - М.: Эко-Трендз,
2001.
10. Под ред. ... В.П. ... ... качества
телекоммуникационных услуг: Учебное пособие. - М.: Горячая линия-Телеком,
2004. -312 с
11. С.М. Сухман, А.В. ... Б.В. ... ... ... ... ... инженерных решений. -М.: Эко-Трендз,
2003. - 272 с.
12. Портнов Э. Л. ... ... ... ... ... М.: ... ... 2002.-232 с
13. Ю.А. Парфенов. Кабели электросвязи. - М.: ... 2003. - ... В. И. ... В. Н. ... Г. Н. ... и др.; Под ред. В. ... ... и аналоговые системы передачи: Учебник для ... - ... - М.: ... ... - Телеком, 2003. - 232 с: ил.
15. Додц Аннабел 3. Мир ... ... ... и ... ... с ... — М.: ЗАО «Олимп—Бизнес», 2002. — 400 с.
16. Ю.А. Парфенов. Кабели электросвязи. - М.: ... 2003. - ... В.И. ... ... ... ... Учебник — М.:
Новое знание, 2002. — 751 ... Г. В. ... А. Ф. ... А. А. ... В. К. ... М.:
Транспорт, 1999. 415 с. Теория ... ... на ... ... для вузов ж.-д. трансп.
19. www.yandex.ru
20. www.rambler.ru
-----------------------
VC-4
C-4
TUG-3
TUG-2
TU-12
TU-3
VC-11
VC-3
VC-12
C-3
C-12
C-11
STM-N
AUG
AU-4
DS1: 1.5
Мбит/сек
E4: 140
Мбит/сек
E1: 2
Мбит/сек
E3: ... ... ... контейнер (VC-n = C-n + POH)
TU-n —
трибутарлы блок
(TU-n = VC-n + ... ... блок (AU-n = VC-n + ... ... ... ... ... блоктар тобы
x N
x 1
x 3
x 1
x 7
x 3
TU-2
VC-2
DS3: 45
Мбит/сек
x 1
TU-11
x 4
AU-3
STM-0
VC-3
x 3
x 1
x ... ... – F2 жақ ... ... және ... ... қызметтік арналардың блогы;
ZUW- орталықтан бақылау блогының платасы;
DTE- қызметтік байланыстың блогы;
MCF-Qх – Qх интерфейсімен байланысу блогы;
TBF – сыртқы бақылау панелі;
MAU-Qх – MCF-Qх ... үшін ... 4 - ... ... – MCF-Qх ... ... блогы;
D-622 – ақпараттық сигнал;
ZK-11 – F1-ң сызықтық жағы үшін қызметтік арналар блогы;
T-622 – жолдың F1 бетінің ... ...

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 18 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
SDH желілері5 бет
SDH желісі40 бет
SDH желісінің топологиясы19 бет
Ақсуатқа ТОБЖ өңдеу62 бет
Күрішім- Зайсан-Аксуат аймағына ТОБЖ өңдеу71 бет
Оптикалық кабель18 бет
Оптикалық кабельдің қолданылуы 8 бет
Оптикалық кабельдер26 бет
Өскемен-Аягөз аумағында ҰАСМ бөлімін қайта жаңарту36 бет
АСС қызметтерін көрсету алгоритмін құру4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь