Мұнай химиясы өнеркәсібіндегі еңбекті қорғау

Жоспары
1 Еңбек бойынша права негіздері және заңды жағдайлар.
2 Өрт қауіпсіздігінің негіздері.
3 Лабораториялық жұмыстардың жобалы тізімі
4 Ұсынылған оқу.зертханалық жабдықтар.
5 Ұсынылған әдебиеттер тізімі
Кіріспе
Еңбек бойынша права негіздері және заңды жағдайлар. Еңбекті қорғау бойынша ұйымдастыру жұмыстары. Қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария бойынша ереже, нормалар және нұсқау. Қауіпсіздік жұмыс тәсілдерімен оқыту және нұсқау. Еңбек туралы заңдылықты сақтауды Мемлекеттік қадағалау және бақылау. Қайғылы жағдай, жарақат, кәсіби ауру туралы түсінік. Өндірістік жарақат, кәсіби ауру және олардың алдын алу шаралары.
Химиялық заттардың улылығы және кәсіби ауру. Улы заттар және олардың адамға әсері. Өндірістік кеңсе ауасындағы улы заттардың рұқсат етілген шектеулі концентрация. Өндірістік шаң зияны. Өндірістік кеңсе ауасын бақылау тәсілдері.
Өндірістік және тұрмыстық кеңселердегі құрылғыларға талап. Өндірістік және тұрмыстық кеңселердің бас жоспары мен құрылғысына қойылатын санитарлық талап. Өндірістік күкірттің метеорологиялық жағдайы.
Өндірістік кеңсе мен жұмысшы орындарына қойылатын санитарлы –гигиеналық талаптар. Өндірістік кеңселерді желдету және жылыту. Өндірістік шу және вибрация. Өндірістік кеңсені жарықтандыру.
Жеке қорғану құралы.
Ұсынылған әдебиеттер тізімі

1. Алексеев М. В. и др. Основы пожарной безопасности. М. Высшая школа,
1971.
2. Баратов А.Н., Иванов Е.Н. Пожаротушение на предприятиях химической,
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. М. Химия, 1971.
3. Брейман М.И. Инженерные решения по технике безопасности в пожаро-взрывоопасных производствах. М. Химия, 1974.
4. Закон о труде Республики Казахстан. Средства массовой информации, 2000.
5. Справочник по охране труда и технике безопасности в химической промышленности под редакцией В. И. Пряникова. М. Химия, 1971.
6. Лазеров Н.В. Вредные вещества в промышленности. Том 1. М. Химия, 1976.
7. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. СН 245-71.
8. Основные санитарные правила работы с радиактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений. М. Атомиздат, 1973.
9. Навроцкий В.К. Гигиена труда. М. Медицина, 1974.
10. Гусев. В.М. Теплоснабжение и вентиляция. Стройиздат, 1975.
11. Каталог. Средства индивидуальной защиты глаз и лица работников химической промышленности. М. Минхимпром, 1974.
12. Алексеев С.П. и др. Борьба с шумом и вибрацией в машиностроении, 1970.
        
         
ТАҢДАУ БОЙЫНША ПӘН КОМПОНЕНТТЕРІНІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Мұнайхимиясы өнеркәсібіндегі еңбекті ... және ... ... ... ... технологиясы мамандығы бойынша
Атырау, 2012
Түсініктеме жазба
пәні - мамандығы бойынша жоғары оқу орындарында оқитын ... үшін ... пәні ... ... және оқу жоспарына жалпыкәсіптік (салалы) пән ... ... ... ... ... ... ... адамның қауіпсіздігін, денсаулығын сақтау мен еңбекқорлығын қамтамасыз ету, ... ... және ... ... ... ұйымдастыру, техникалық, гигиеналық және емдеу - ... ... ... ... табылады.
Пәннің негізгі мақсаты техникалық қауіпсіздіктің жалпы инженерлік негіздерін үйрету, ... ... ... ... ... ... ... және оны пайдалануға байланысты сұрақтарды қарастыру ... ... ... ... ... ... сәйкес маман еңбекті қорғаудан келесідей сұрақтарға жауап бере алуы ...
- ... ... ... ... ...
- ... еңбек жағдайы, еңбек жағдайын талдау;
- мұнайөңдеу және мұнайхимиясы өнеркәсібі объектілерінде еңбек гигиенасы мен өндіріс санитариясын сақтауға мүмкіндік жасау;
- ... ... ... және өрт қауіпсіздігі тәсілдері бірдей болып келетін ... ... пен ... ... және ... негіздерін білу керек.
Пәнді оқыту тапсырмасы
пәні ... ... - ... ... ... ... ол өндірістік қауіпсіздік пен мамандық зияндылықты тауып, зерттейді және өндірістік келеңсіз ... мен ... ... ... апат пен ... болдырмау мақсатын қарастырады.
Зерттеу мақсаты - ... ... ... ... ... ... ... алу мен қолдану кезіндегі өндіріс қауіпсіздігі мен ... ... ... Осы ... негізінде өндірістің қауіпті жерлерін, мүмкін болатын қауіпті жағдайларды анықтап, ескертеді және ... жою ... ... ... ... ... қамтиды.
Пәнді оқытудың нәтижесінде студент білу керек: техникалық қауіпсіздіктің жалпы инженерлік негіздерін, бұларсыз өндіріс технологиясы, ... ... ... ... және оны пайдалануға байланысты сұрақтарды қарастыру мүмкін емес.
Студент пәнді оқудың нәтижесінде өндірістің ... ... ... білімді қолдануда компетентті болу керек.
Пререквизиттер: өндірістік токсикология, еңбек физиологиясы, еңбек пси - ... ... ... және и ... ... ... қарсы техника, инженерлік психоло - гия, эргономика, өндірістік эстетика.
Постреквизиттер: еңбек пра - ... ... ... ... ... еңбек гигиенасы, өндірістік са - нитария, экономика, өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау.
МАЗМҰНЫ
* Пән мазмұны
Кіріспе
Еңбек бойынша права негіздері және ... ... ... ... ... ... жұмыстары. Қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария бойынша ереже, нормалар және нұсқау. Қауіпсіздік жұмыс тәсілдерімен оқыту және нұсқау. ... ... ... ... ... ... және ... Қайғылы жағдай, жарақат, кәсіби ауру туралы түсінік. Өндірістік ... ... ауру және ... алдын алу шаралары.
Химиялық заттардың улылығы және кәсіби ауру. Улы заттар және олардың адамға әсері. Өндірістік кеңсе ... улы ... ... ... ... концентрация. Өндірістік шаң зияны. Өндірістік кеңсе ауасын бақылау тәсілдері.
Өндірістік және тұрмыстық кеңселердегі ... ... ... және ... ... бас ... мен ... қойылатын санитарлық талап. Өндірістік күкірттің метеорологиялық жағдайы.
Өндірістік кеңсе мен жұмысшы орындарына қойылатын санитарлы - ... ... ... кеңселерді желдету және жылыту. Өндірістік шу және вибрация. Өндірістік кеңсені жарықтандыру.
Жеке қорғану құралы.
Өрт қауіпсіздігінің негіздері. Электрқауіпсіздігінің ... Жану және өрт ... ... ... Өрт және жарылуға қауіпті заттардың көрсеткіштері. Заттардың жану ерекшеліктері. Жану ... ... ... ... ... ... токжүретін және токжүрмейтін бөліктеріне жақындау ... ... ... ... және ... ... ... электртогінің қаупі. Статистикалық электртогімен күресу тәсілдері.
Өндіріс технологиясының қауіпсіздігін қамтамасыз ету және ұйымдастыру. ... ... ... ... ... ету жағдайлары. Қысыммен жұмыс жасап тұрған түтіктерді пайдаланудағы қауіпсіздік.
Химиялық лабораторияларда және үлкен қондырғыларда ... ... ... ... ... ... ... жұмыстарды өткізу кезіндегі қауіпсіздік талаптары. Қысыммен және ... ... ... ... ... алу және ... өңдеу және мұнайхимиясы өнеркәсіптерінің бас жоспарын жасау ... ... ... ... ... және өрт ... ... және ғимараттардағы классификациясы. Кеңселердегі өндіріс аймағының және сыртқы қондырғыларының жарылу және өрт қауіпсіздігінің классификациясы. Өндірістің бас жоспарындағы өртке қарсы ... ... ... ... ... талаптары. Жарылудан қорғалған электржабдықтар.
Өртті сөндіру ... ... ... заттарды өшіру принциптері. Өртті сумен, көбікпен, инертті газдармен өшіру. Қатты өртсөндіргіш заттар. ... ... ... ... ... ... қорғау жүйесі.
Өндірістік қалдықтармен қоршаған ортаны ластаудан қорғау. Табиғатты қорғау жұмыстарын ұйымдастыру. Атмосфералық ауаны ластанудан қорғаудың негізгі ... ... ... қалдықтарды тазалау. Сумен қамтамасыз ету және канализация. Өндірістік ағыстан су қоймасын қорғау.
* Лабораториялық жұмыстардың жобалы тізімі
Полимерлік ... жану ... ... Жұмысшы аймағындағы зиянды заттарды анықтау. Жұмысшы орындарының микроклиматын анықтау. ... ... ... ... ... орынның радиоактивті фонын анықтау. Желдету және өндірістік кеңселерді жылыту. Жанғыш заттардың жарылу және өрт ... ... ... ... болу ... Ұсынылған оқу-зертханалық жабдықтар.
Электронды оқулықты демонстрациялауға арналған мультимедиялық жүйе.
Ұсынылған ... ... ... М. В. и др. ... ... ... М. ... школа,
1971.
2. Баратов А.Н., Иванов Е.Н. Пожаротушение на предприятиях химической,
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. М. ... ... ... М.И. ... ... по ... ... в пожаро-взрывоопасных производствах. М. Химия, 1974.
4. Закон о труде Республики Казахстан. Средства ... ... 2000.
5. ... по ... труда и технике безопасности в химической промышленности под редакцией В. И. Пряникова. М. ... ... ... Н.В. ... ... в промышленности. Том 1. М. Химия, 1976.
7. Санитарные нормы проектирования промышленных ... СН ... ... ... ... работы с радиактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений. М. Атомиздат, ... ... В.К. ... ... М. ... 1974.
10. Гусев. В.М. Теплоснабжение и вентиляция. Стройиздат, 1975.
11. Каталог. Средства ... ... глаз и лица ... химической промышленности. М. Минхимпром, 1974.
12. Алексеев С.П. и др. Борьба с шумом и вибрацией в машиностроении, 1970.

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 4 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 600 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
TRACE MODE®G жаңа буындағы жобалу технологиясы9 бет
Батыс Қазақстан экономикалық ауданындағы отын-энергетика кешенінің даму мәселелері58 бет
Күкіртсутекпен тазалау қондырғысы44 бет
Химияда катализаторлардың ролі16 бет
Кеңқияқ мұнай кен орының бу-жылулық өндеу арқылы игеру әдісі57 бет
Мұнай туралы12 бет
Мұнай-химия - шикізат шырмауынан шығу жолы6 бет
Қазақстан Республикасының өнеркәсібі мұнай­химия саласының қазіргі жай-күйін талдау9 бет
Химия мамандығы бойынша phd докторантураға түсушілерге арналған материал8 бет
10 сынып бағдарламасындағы элементтер химиясы курсы бойынша табиғатқа әсері бар деген негізгі тақырыптар бөліп алып, осы элементтердің адам ағзасымен, қоршаған ортамен байланысты экологиялық, химиялық және табиғатты қорғау ұғымдарының проблемалары негізінде бағдарламалар дайындау58 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь