Шағын және орта бизнестің дамуының экономикалық мазмұны

МАЗМҰНЫ

КIРIСПЕ

1 тарау. Шағын және орта бизнестің дамуының экономикалық мазмұны
1.1. Бизнес ұғымы, мәнi және экономикалық мазмұны
1.2. Бизнес түрлерi мен олардың ерекшелiктерi
1.3. Қазақстан Республикасында iскерлiктi ұйымдастырудың
ұйымдық формалары.

2 тарау Шағын бизнес субъектілеріне салық салу ерекшеліктері
2.1. Шағын бизнес субъектілеріне арналған арнаулы салық режимі
2.2 Шағын бизнес субъектілеріне салынатын салықты есептеу әдісі
2.3 Шағын бизнес субъектілеріне салынатын салықтардың салық кезеңі

3 тарау . Шағын және орта бизнестi қолдау мен дамытуды жетілдіру және тиімділігін бағалау жолдары
3.1. Шағын және орта бизнестi қолдау мен дамытуды жетілдіру жолдары
3.2. Шағын және орта бизнес тиімділігін бағалау жолдары

Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Кіріспе
Салық - өркениет үшін төленетін төлем. Оның қандай түрінен болмасын жалтаруға жол бермеу - бүгінгі күннің басты назарында. Қазақстан Республикасының Салық Кодексі 2001 жылғы қабылданған Заң күші бар «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Жарлығы барлық салық органдарына үлкен міндеттер жүктейді.
Салықтан жалтарғаның халықтан жалтарғаның болып шығатынын да түсіну қиын емес.
Салық салынатын база жасау жөніндегі қорытынды жұмыстарға әзірлік проблемасы жетіп артылады. Бұл салада өзге де проблемалар жеткілікті. Қазіргі қолданып жүрген Салық кодексі тікелей ықпал ететін заң күшіне әлі де толық ие емес. Салық жөніндегі заңды дамыту тұжырымдамасын жасау саласындағы жұмыс әлі күнге дейін аяқталған жоқ.
Бұдан кейінгі тұрған мәселе қатаң бақылау орнату. Ондай бақылау әкімшілік тұрғыдан күш қолдану арқылы емес, қайта осы заманға нарықтық құралдардың - валюталық қаржылар мен экспорттық импорттық операциялардың қозғалысына бақылау орнату болуы тиіс.
Салықтар нарықтық экономиканы реттеудің ең тиімді нысаны болып табылады. Салық негізінде құрылатын мемлекет бюджеттің кірісіне қарай, мелекеттің кәсіпкерлікпен айналасуының және әлеуметтік-кепілдік қызметінің мүмкіндігі белгілі болады. Салық мөлшелерін заңды құқы бар мекемелер мен жеке адамдардың кәсіпкерлік белсенділігі, төлем қабілеті бар сұраным көлемі реттеледі [3].
Зерттеудің мақсаты. Қазақстан Республикасының Үкіметі 1995 жылдың басында салық реформасының ұзақ мерзімді тұжырымдамасың қабылдап, онда еліміздің салық жүйесі мен салық заңнамасын бірте-бірте халықаралық салық салу қағидаларына сәйкестендіру көзделді. Осыған байланысты "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" 1995 жылғы сәуірдің 24-інде Қазақстан Республикасы Президентінің заң күші бар жарлыты шықты. Енді бүрынғы 42 салықтар мен алымдар едәуір қысқартылып, олардың саны небәрі 11 болып қалды.
Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы сәуірдің 24-індеті заң күші бар жарлығы Қазақстан Республикасының 1999 жылғы шілденің 16-сындағы № 440-1 заңына сәйкес заң мәртебесін алды. Осы уақыт аралықтарында Президент жарлықтарымен және Қазақстан Республикасыиың заңдарымен бұл заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізілді.
Салықтардың, оларды төлеушілердің, салықтарды алу әдістерінің, салық жеңілдіктерінің жиынтығының болатындығынан салық жүйелерінің әжептәуір күрделі үлгілері болуы мүмкін.
Нарықтық экономика – бұл ең алдымен еркiн iскерлiк экономикасы және бизнестiң оның барлық салаларында жұмыс iстеуi. Нарықтық қатынастарға көшу түрғындарды бизнеске кеңiнен тарту арқылы ғана мүмкiн болады.
Бизнес – бiр жақты анықтауға бағынбайтын, барынша ауқымды және сан қырлы ұғым. Ағылшын тiлiнен тiкелей аударғанда бизнес business сөзi iс, шаруа, коммерциялық қызмет, сондай-ақ тиiсiнше бизнесмен business men сөзi iскер адам, iскер деген ұғымдарды бiлдiредi.
Американдық экономист Й.Шумпетер бизнестi өндiрiстiң төртiншi факторы ретiнде қарастырады, ол бұл жерде iскерлiк қасиеттердi, оған қатысушылардың белсендiлiгiн өндiрiстiң қозғаушы күшi ретiнде, әлгi негiзгi үш фактордың iс –қимылын күшейтушi фактор ретiнде түсiнедi.
Осыдан көрiп отырғанымыздай, бизнес терминiнiң iшкi мазмұны сан қырлы. Мiне, осындай ауқымды ұғымға экономикалық ғылым қысқаша анықтамамен шектеле алмайды, керiсiнше, оның экономикалық категория ретiнде негiзiн қалайтын қасиеттерi мен белгiлерiн жан-жақты қарастыруға тырысады.
Ең алдымен бизнестi пайда табу немесе басқадай әдiспен олжалы болуымен байланысты қызмет ретiнде анықтайды. Мұның өзi бизнестiң ең басты белгiсi және оның негiзгi мақсаты болып табылады. Мұнсыз iскерлiктiң өзiнiң өмiр сүруiн көз алдымызға елестету қиын.
Бизнесмендердiң экономикалық қарым-қатынасòàðы бiр-бiрiìåí тығыз араласып кеткен өркениеттi рынок жағдайына жекелеген iскер тек қана өзiнiң жеке пайдасын, оның үстiне бизнеске қатысушы басқалардың есебiнен пайда табуды ойламайды. Ол өзiнiң қызметiн тек өзiне ғана пайдалы қылмай, сонымен қатар ортақ iске қатысушы басқа да бизнесмендердiң пайдалы болуын көздеп ұйымдастыруы керек. Бұл түрғыдан алғанда пайда, деген сөздi зара пайда деген терминмен алмастырған дұрыс. Сондықтан болар дамыған елдерде бизнес жеке адамдардың, кәсiпорындардың немесе ұйымдардың бiрлесе отырып, табиғат байлығын игеру, өндiру, тауарларды сатып алу және сату немесе басқа тауарларға қызмет көрсету арқылы айырбастау, ақшаға қызмет қызмет көрсету сияқты жұмыстар атқару арқылы мүдделi адамдар мен ұйымдардың өзара пайда табуына бастайтын қызмет ретiнде қарастырылады. Сонымен, бизнес басқа жақтың шығынға және алдауға түсiп қалу есебiнен тек қана бiр жақтың пайда табуына жол бермейтiн адал қызмет ретiнде көрiнетiнiн байқаймыз.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. «Қазақстан Республикасының» Конституциясы. Алматы. 1995ж.
2. Қазақстан Республикасының “Салық Кодексi” (01.01.2006ж.).
3. Қазақстан экономикасын реттеу стратегиясы: ХХI ғасырға көзқарас. Алматы. 2002ж.
4. Абдуллина Н. Финансовое регулирование в РК. — Алматы, 1994.c.12
5. Адырбеков И.А. Стратегия развития предпринимательства: теория и практика становления рыночной экономики Казахстана. — Алматы. Казахстан, 1994.с.23
6. Адасбаев Б. Анализ развития малого предпринимательства в Республике Казахстан за 1992-1997 годы.//Аль-Пари, ғ 3, 1997.с.8
7. Аймаков Б. Налоговая система в условиях рыночных отношений.//Финансы Казахстана, ғ 8, 1996.с.5
8. Балапанов Е. О налогообложении юридических лиц.//Финансы Казахстана, ғ 2, 1997.с.6
9. Мадиярова Д.М. Сыртқы экономикалық саясат және экономикалық қауiпсiздiк. Алматы. 2003ж.
10. Мамыров Н. Халықаралық экономикалық қатынастар. Алматы. 2001.
11. Мадешев Б. Нарықтық экономикаға кiрiспе.- Алматы, 2004
12. Родостовец В.К Кәсіпорындағы буғалтерлік есеп. Алматы, 2005ж
13. Сахариев С.С. Әлем экономикасы. Алматы, 2004
14. Салық Кодексі; Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы .- Алматы, 2006
15. Назарбаев Н. Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының стратегиясы.- Алматы
16. Интыкбаев С, Малый и средний бизнес и налоги/ С. Интыкбаев// Каржы-Каражат.-1999ғ 10-11.с.86-87.
17. Искалиев К. Малому бизнесу- государственную поддержку/ К. Искалиев// Правительственный вестник.-1999.ғ7 с. 30-42.
18. Имашев Б. Развитие среднего и малого бизнеса – основа развития государства/ Б. Имашев // Фемида.-1999.-ғ2.-с.5-14.
19. Имашев Б./Становление малого предпринимательства в Казахстане/ Б. Имашев// Транзитная экономика.-1999.-ғ4.- с.5-14.
20. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. — Алматы, «К.аржы-караасатң, 1997, с. 389.
        
        МАЗМҰНЫ
КIРIСПЕ
1 тарау. Шағын және орта бизнестің дамуының экономикалық мазмұны
1.1. Бизнес ұғымы, мәнi және ... ... ... түрлерi мен олардың ерекшелiктерi
1.3. Қазақстан Республикасында iскерлiктi ұйымдастырудың
ұйымдық формалары.
2 тарау Шағын бизнес субъектілеріне салық салу ерекшеліктері
2.1. ... ... ... ... ... салық режимі
2.2 Шағын бизнес субъектілеріне салынатын салықты есептеу әдісі
2.3 Шағын бизнес субъектілеріне салынатын салықтардың салық кезеңі
3 ... . ... және орта ... қолдау мен дамытуды жетілдіру ... ... ... ... және орта бизнестi қолдау мен дамытуды жетілдіру жолдары
3.2. Шағын және орта бизнес тиімділігін ... ... ... ... - ... үшін ... төлем. Оның қандай түрінен болмасын
жалтаруға жол ... - ... ... ... назарында. Қазақстан
Республикасының Салық Кодексі 2001 жылғы ... Заң күші бар ... ... ... басқа да міндетті төлемдер туралы» Жарлығы барлық
салық ... ... ... жүктейді.
Салықтан жалтарғаның халықтан жалтарғаның болып шығатынын да түсіну
қиын емес.
Салық ... база ... ... ... ... ... жетіп артылады. Бұл салада өзге де проблемалар жеткілікті.
Қазіргі қолданып жүрген ... ... ... ... ... заң күшіне әлі
де толық ие емес. Салық жөніндегі заңды дамыту ... ... ... әлі ... ... аяқталған жоқ.
Бұдан кейінгі тұрған мәселе қатаң ... ... ... бақылау
әкімшілік тұрғыдан күш қолдану арқылы емес, қайта осы заманға нарықтық
құралдардың - ... ... мен ... ... ... ... ... болуы тиіс.
Салықтар нарықтық экономиканы реттеудің ең ... ... ... ... ... ... мемлекет бюджеттің кірісіне қарай,
мелекеттің кәсіпкерлікпен айналасуының және ... ... ... ... ... ... ... құқы бар мекемелер мен
жеке адамдардың кәсіпкерлік белсенділігі, төлем қабілеті бар сұраным көлемі
реттеледі ... ... ... ... Үкіметі 1995 жылдың
басында салық реформасының ұзақ мерзімді ... ... ... ... ... мен ... заңнамасын бірте-бірте халықаралық салық
салу қағидаларына сәйкестендіру көзделді. ... ... ... және
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" 1995 жылғы сәуірдің
24-інде Қазақстан Республикасы ... заң күші бар ... ... ... 42 ... мен ... ... қысқартылып, олардың саны
небәрі 11 болып қалды.
Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 ... ... ... күші бар ... Қазақстан Республикасының 1999 жылғы шілденің 16-
сындағы № 440-1 ... ... заң ... ... Осы ... аралықтарында
Президент жарлықтарымен және Қазақстан Республикасыиың заңдарымен бұл ... мен ... ... оларды төлеушілердің, салықтарды алу әдістерінің, салық
жеңілдіктерінің жиынтығының болатындығынан салық жүйелерінің әжептәуір
күрделі ... ... ... ... – бұл ең ... еркiн iскерлiк экономикасы және
бизнестiң оның ... ... ... ... Нарықтық қатынастарға көшу
түрғындарды бизнеске кеңiнен тарту арқылы ғана мүмкiн болады.
Бизнес – бiр ... ... ... ... ... және ... ұғым. Ағылшын тiлiнен тiкелей аударғанда (бизнес( (business( ... ... ... ... ... тиiсiнше (бизнесмен( (business
men( сөзi iскер адам, iскер деген ұғымдарды бiлдiредi.
Американдық экономист ... ... ... ... ... қарастырады, ол бұл жерде iскерлiк қасиеттердi, оған қатысушылардың
белсендiлiгiн өндiрiстiң қозғаушы күшi ретiнде, әлгi негiзгi үш фактордың
iс –қимылын ... ... ... ... ... ... (бизнес( терминiнiң iшкi мазмұны ... Мiне, ... ... ұғымға экономикалық ғылым қысқаша
анықтамамен ... ... ... оның ... ... ... қалайтын қасиеттерi мен белгiлерiн жан-жақты қарастыруға
тырысады.
Ең алдымен бизнестi пайда табу ... ... ... ... ... қызмет ретiнде анықтайды. Мұның өзi бизнестiң ... ... және оның ... ... ... ... ... iскерлiктiң
өзiнiң өмiр сүруiн көз алдымызға елестету қиын.
Бизнесмендердiң экономикалық қарым-қатынасòàðы бiр-бiрiìåí тығыз
араласып ... ... ... ... ... ... тек қана өзiнiң
жеке пайдасын, оның үстiне бизнеске қатысушы басқалардың есебiнен пайда
табуды ойламайды. Ол ... ... тек ... ғана пайдалы қылмай,
сонымен қатар ортақ iске қатысушы басқа да бизнесмендердiң пайдалы болуын
көздеп ... ... Бұл ... ... (пайда(, деген сөздi (зара
пайда( деген терминмен алмастырған дұрыс. Сондықтан болар дамыған елдерде
бизнес жеке ... ... ... ... бiрлесе
отырып, табиғат байлығын игеру, өндiру, ... ... алу және ... ... ... ... көрсету арқылы айырбастау, ақшаға қызмет
қызмет ... ... ... атқару арқылы мүдделi ... ... ... ... ... ... қызмет ретiнде қарастырылады.
Сонымен, бизнес басқа жақтың шығынға және ... ... қалу ... ... бiр жақтың пайда табуына жол ... адал ... ... ... ... ... және орта бизнестің дамуының экономикалық мазмұны
1.1. Бизнес ұғымы, мәнi және экономикалық мазмұны
Бизнес экономикалық қызметтiң басқа түрлерiмен салыстырғанда ... және ... ... ... ... ... технологияны, сапаны, рыноктi, бағаны, сондай-ақ ... ... ... ... ... және тағы ... iздестiру үстiнде болады.
Адам Смит iскерлiктен түскен пайданы жеке меншiк иесi - ... ... ... мен коммерцияық идеяларын iс ... ... ... үшiн ... ... ақысы деп атады. Басқару
саласындағы iрi маман Макс ... ... ақыл ... ... ... ... ... айтып кеткен Иозеф Шумпетер iскерлiктi
экономиканың басты факторы, оның дамуының негiзгi ... еп ... ... ... Джон ... ... iскердiң бойында болуы тиiс
төмендегiдей негiзгi қасиеттердiң астын ... ... ... бiлу, ... бiлу, есептей бiлу, өркениетке ұмтылу, тәуелсiздiк, ... ... ... ... болу, ұқыптылық, жиған ауқатын мұрагерлерiне
қалдыру ниетiнiң ... ... ... ... ... осы қасиеттер тiзбесi сырттан
қарап түрған бақылаушының бойында секем туғызуы ... ... ... iскерлiкте тек қана ешқандай бiлiмi, тәжiрибесi, аами қасиеттерi
жоқ, шала сауатты адамдардың жолы ... ... да, ... хаос
билеген, заңның орындалмайтын амағайып кезеңiнде, тауарлық игiлiктерге ... ... ... ... ... әдеп, пен моральдiң
сақталмауы арсыздықтың етек алуына жол ашып түрғанда мафиялық ... ... ... ... бұл ... ... мен ... көрсетудiң өркениеттi рыногi қалыптасқан кезде
бәсекелестiк пайда болады, ... ... ... ... Сол ... нарықтық орта қалыптасып, жоғарыдағыдай iс-қимылдар орын
алмайы. Ал жоғары кәсiби ... ... ... нарықтан ысырып
тастайды [5-8].
Бизнес немесе iскерлiк – бұл ... ... өз ... ... ... ... ... адамзаттардың немесе
олардың топтарының пайда немесе басқалай ... ... ... ... кез ... қызметi.
Сонымен қысқаша айтқанда бизнес- ... ... ... ... ... ... ... негiзделген экономикалық қызметi.
1.2. Бизнес түрлерi мен олардың ерекшелiктерi
Бiздiң Республикамыздың көптеген азаматтардың пiкiрiнше бизнес ... ... ... ... ... ... ... жағдайында
экономиканың барлық жақтарын: өндiрiс, өнiм тарату, қаржылық қамтамасыз
ету, қамсыздандыру, қызмет көрсету, жұмыс ... және ... ... ... және тұтынумен байланысты қызметтiң басқа да түрлерiн
қамтитын көп қырлы қызмет [11-18].
Қызметтiң мәнiне байланысты бизнес ... ... ... және ... ... бөлiнедi. Ендi олардың әрқайсысының
мазмұнын қарастырайық:
Өндiрiстiк бизнес. Өндiрiстiк бизнеске негiзiн ... ... ... ... ... ... қызметтiң түрi жатады. Бұл
-iскерлiктiң қоғамдық түрғыдан алғана ең қажеттi, өте салмақты, күрделi,
сондықтан да ... ауыр түрi. Егер ... ... болмаса, мысалы,
коммерциялық бизнестiң материалдық негiзi болмас едi.
Өндiрiстiк бизнес бұл ... ... ... және ауыл
шаруашылық өнiмдерiн шығару. Өндiрiстiк бизнес бұл ... өнiм, ... ... ақпарат, рухани (интелектуалдық)
игiлiктердi өндiру процесiн ұйымдастыру және iске ... ... ... iскерлер өнiм өндiрумен және дайындаумен өздерi ... бұл ... ... ... Көпшiлiк жағдайда жағдайда өндiрiстiк
iскерлер өз бизнесiне ... ... ... ... ... ... ... жалдамалы жұмысшылардың қызметiн
пайдаланады.
Өндiрiстiк бизнестiң принциптiк ... ... ... отыр ... бизнестiң принциптiк схемасы
М Др Рс ... ... ... ... ... ... ... | РС- жалдамалы жұмысшылар; ... ... ... ... ... |Др- жалдамалы жұмысшылар- ... ... |дың ... ... ... ... негiзгi қоры; |Т- тауар, сатылуға тиiстi өн- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |Дт- ... ... түскен |
| ... ... ... ... ... үшiн ... бiрқатар факторларын
сатып алуы керек. Бiрiншiден, материалдар, ... ... ... ... ... ... ... яғни қосымша қор (схемада-М) керек.
Бұл үшiн ... ақша (Дм) ... тиiс. ... ... ... ... –жерсiз, техникасыз өндiрiстiк ғимаратсыз, құрал жабдықсыз және тағы
басқаларсыз өмiр сүре алмайды. Егер iскерде ... ... жоқ ... сатып алуға немесе жалға алуға тура келедi. Бұл үшiн де ақша (До)
керек. Өз ... ... қор ұзақ ... бойы ... ... ... ... белгiлi –бiр өндiрiлген ... ... ... ... анықталады. Үшiншiден бизнесмен өндiрiстi
жүргiзу үшiн жұмысшылар ... (РС) ... ... ... ... (ДР) да
төленуi тиiс. Осы шығындардың үстiне iскер өз еңбегiнiң де ақысын енгiзуi
қажет. Өйткенi, iскерлiк ... ... ... ... ... ... кiредi [4-8].
Онан әрi ақпарат алуға, алынған материалдар мен дайын ... және ... ... ... ... ... ... шығын шығару керек болады. Өндiрiстiк iскерлiк дайын өнiм ... оны ... ... ... ... ... ... (Дт)
табуы мен аяқталады. Барлық өндiрiстiк iскерлiктiң мәнi өндiрiс өзiн –өзi
ақтап, бизнесменге белгiлi –бiр пайда әкелуiнде ... ... ... ... Дт- Дм, ... ... ... мен салықтан көп ... ... (Пп) ... ... ... ... ... iскерлiк
өзiнiң мәнiн жояды.
Қол өнер және жеке өндiрiстiк iскерлiк ... ... ... тiркеусiз де ашуға болады. Алайда, орта және iрi ... iстiң бұл ... ... ... өту мүмкiн емес.
Өндiрiсiтiк бизнес- қолға түсе бермейтiн және ... ... ... ететiн өте күрделi және ауыр iс. Әлбетте, ... ... ... ... өндiрiсiтiк iскерлiк өсуiне қол байлау болып отыр.
Бұған қоса жаңадан пайда болған ... ... ... ... әлi де ... ие болмауы, жеңiл пайда табу
көздерiнiң баршылығы. ... бұл ... ... ... ... келтiруде. Сонымен қатар, өндiрiстiк iскерлiк кез-келген мемлекет
экономикасының және жалпы бизнестiң негiзi болып табылады. ... ... сол ... ... ... ... болашағы мол түрақты ... ... онда дәл ... ... ... өте ... ... Коммерциялық немесе саудалық ... ... сату мен ... ... ... ... Коммерция өзiнiң
бастапқы мағынасында сауда ұғымын бiлдiредi, ал коммерцант- сауда, тауар
айырбастау, ... ақша ... ... ... ... ... ... өндiрiстiк бизнеспен тiкелей байланысты.
Өйткенi,өндiрiлген тауарды ақшаға өткiзу немесе басқа ... ... Дәл осы ... ... ... деген сұранымды анықтап, қандай
да бiр болсын өнiмнiң түрiн өндiрудi көбейтуге немесе керiсiнше шектеуге
әсер ... ... ... ... ... ... аз ... байланысты өндiрiстiк бинеске ақарағанда әлде
қайда қарапайым. Жалпы алғанда, ол төмендегiдей ... ... ... принциптi схемасы
Т
Т
Дф ... ... ... тауар;
Дф- тауар иесiне берiлген ақша;
Дт- коммерциялық iскерден (коммерсанттан) сатып алынған
тауар үшiн ... ... ... ... ... сату кезiнде (тауар-ақша( және
сатып алу кезiнде- (ақша-тауар(. Коммерциялық бизнесте сату –сатып ... ... ... ... үшiн-басқа тауар немесе қызмет)
формласы бойынша тауар айырбастау, бартер жүзеге асырылады ... ... ... тауар бағасының айырмасы болып
табылады. Мысалы, өнiмнiң кейбiр түрлерiн өндiретiн ... сол ... ... ауданарға қарағанда әлде ... ... ... ... осы ... ... Келесi жағдайда (яғни, ... ... iрi ... ... асырылады) және бөлшек сауда арасындағы
айырмашылықты айтуға болады. мұндай жағдайды белгiлi –бiр тауардың бағасы
бөлшек сауаға қарағанда көтерме ... әлде ... ... ... ... тауарды арзанырақ бағаға сатып алып зжәне одан әлде қайда
жоғарырақ бағамен сататын коммерсант (саудалық ... ... ... ... қарапайым көрiнетiн коммерциялық бизнес ((арзан сатып
алдым- қымбат сатамын() шын мәнiсiнде iлде қайа күрделi.
Сұранысқа ие тауарды тауып, оны ... алу, оны ... ... ... ... сату алдынағы дайындық, сатып ... ... ... мен ... ... ... ... Мұның үстiне егер сол бизнесменнiң өзiнiң және ... ... ... ... сауда орындарын және басқа құрал
–жабдықтарды алу ... ... ... ... ... ... сатып
алушыларға саудадан кейiн көрсетiлетiн қызметке (тауарды үйiне ... ... ... сауда операцияларының құжаттық ... ... ... -ақ ... ... онда ... қызметi
iс-жүзiнде сауда бизнесiнiң принциптi схемасына ... әлде ... ... шыға келедi.
Жалпы, коммерцияда өндiрiстiк iскерлiктегiдей де бизнестiң көп
факторлары ... ... ... ... әлде қайда жақын түрған қаржылық
iскерлiк болып табылады. Өйткенi, оның негiзiнде сатып ... ... ... ... ... бағалы қағаздар сиқты ерекше тауарлар айналымға
түседi [11].
Өндiрiстiк, коммерциялық және iскерлiк қызметтiң басқа түрлерiн жүзеге
асыру ... ... ... ... ... Шикiзат пен материаларды
сатып алу, ғимараттарды жалға алу, ... ... ... ... және ... ... ... ақша көздерiн түрақты жұмсауды қажет
етедi. Әрине, әлде бiр ... өз iсiн ... үшiн ... ... көздерiн иеленген деп ойлаймыз.
Алайда, тәжiрибе көрсетiп отырғандай, белгiлi –бiр бизнес-операцияның
басталуынан оның аяқталуына дейiн жеткiлiктi дәрежеде ұзақ ... ... да ... ... ... ... алғанға дейiн бизнесменге
қолда бар қаржы ресурстары жетiспеуi мүмкiн, осыған ... ол ... ... ... Дәл ... ... ... өз қолында
отандық валютадағы жеткiлiктi мөлшерден қаржы көздерiн ұстап отырса ... ... пен ... есеп ... үшiн ... валютаны
сатып алғанда да ұшырасады. Одан әрi бизнесмен белгiлi –бiр табыс табу үшiн
өзiнiң қолындағы бос ... ... ... алу ... ... ... немесе
акция, басқа да бағалы қағаздарды сатып алады. Мiне, ... ... ... ... ақша көздерiнiң рыногы пайда болады. Онда ... сату және ... алу, ... ... жүргiзiледi. Осындай рынокте өз
бизнесiн жүргiзетiн және қарыжылық бизнес операциясын жүргiзу есебiнен
пайда табатын қаржылық ... ... ... ... iскерлiктiң негiзгi мазмұны мен принцитi схемасы мынадай:
Бизнесмен (схема-4) ақша көздерiн (ақша, ... ... ... оның ... ... ... (Дф) сатып алады. Содан соң сатып
алынған ақша көздерi сатып алушыларға Дф-дан асып түсетiн Дт-ға ... мен Дф ... ... ... ... ... ... пайдасы
болып есептелiнедi.
Қаржылық бизнестiң принциптi схемасы
Дс
Дс
Дф ... ... ... ... ақша ... ... алғаны үшiн бизнесменнiң төлеген ақысы;
Дт- бизнесмен-қаржыгерден ақша көздерiн алғаны үшiн сатып
алушының төлеген ақысы;
Бизнесмен несиелiк iскерлiктi ... ... ... ... ... қамтамасыз ете отырып, депозиттiк пайыз түрiнде ... ... ... ... үшiн ... ... ... (Дс)
пайдаланады. Бұдан соң ақшалар несие түрiнде депозиттен жоғары несиелiк
пайыз үшiн берiледi.
Несиелiк (Дт) және ... (Дф) ... ... ... ... ... берушiнiң тапқан пайдасы болып табылады [21].
Әрине, бұл жерде қаржылық iскерлiктiң барынша жалпы ортақ сызбасы
көрсетiлiп отыр. ... ... ... өте ... ... көздерiн
операциялай бiлу- қаржылық шаруашылық және заң жүйесi ... ... ... ... өте ... және iлкiлiмдiлiктi iс.
Қаржылық iскерлiк Қазақстанда қалыптасу және бастапқы даму кезеңiн
бастан кешiруде. Тiптi ... ... ... ... өз ... ұйымдастыра алмағандықтан жабылып қалуда. Алайда, соған қарамастан,
мемлекет иелiгiнен алу және ... ... ... ... ... ... мен дамуы және осы ... ... ... ... ... (мысалы, купондар) сатып алу-сату
операцияларының кең етек жаюы, несиелiк қарым ... мен ... ... ... ... ... дамыту үшiн нақты
негiз бола алады.
Делдалдық бизнес. ... ... ... ... ... және қаржылық түрлерi iскерлiктiң тағы бiр түрi
делдалдық ... ... ... Бұл ... ... ... қаржы-несиелiк сияқты әр түрлi салаларда ... ... ... ... ... ... материалдық-заттай элементi
болмайды.
Делдал өзi өнiм ... ... ... немесе бағалы қағаздармен
сауда жасамайды, несие берумен айналыспайды. Оның ролi мен мiндетi- ... ... және бiтiм ... ... ... Бұл ... ... себушi-елдал әкелетiн ақпарат [22].
Сатып алушы, тұтынушының жағында, ... ... ... тауар
сатушының жағында түратын делдал оларды iскерлiк бiтiмнiң аясына әкелiп
қосады. Сондықтан да делдалдық бизнестiң ... ... ... және мәнi жағынан аса күрделi емес (схема-4).
Делдалдық бизнестiң ... ... ... ... ... ... - ... ... үшiн ...... үшiн ақы.
Делдал-бизнесменнiң мақсаты – тауар мен қызмет ... ... ... ... ... (бағасы жеткiзулi және тағы басқа), сондай-ақ
оларға деген сұраныстың деңгейi туралы ақпарат алу. Сондықтан да ... ... ... факторы болып табылады. Өндiрушiден немесе
тауар және қызмет көрсетушiден ... алу, ақы ... (Дф) ... көбiнесе ақпаратүшiн ақы 0-ге тең болады ... ... ... сатушы өз тауары мен қызметiн ... ... да ол ... ... ... ... немесе өндiрушiнiң ақпаратын (И) алған делдал тауар немесе
қызметтi сату үшiн сатып алушыны iздейдi. Сонымен бiр ... ол ... үшiн ... ... алу ... мен ... ... сұраным туралы
сатып алушылардың ақпаратын алуға ... ... ... ... ... алушы делдалдан ақша (Дф) сұрауы мүмкiн оның (Дф) маңызы да ... ... ... егер ... ... белгiлi бiр тауарды сатып алуға
мүдделi болса, онда ол бұл ақпаратты делдалға тегiн бере ... ... ... ... ... ... ... алушының ниетi
және сатып алудың шарты туралы сатушыға хабарлайды. Мiне, осылай ... ...... жүргiзу үшiн екi жақ та (сатушы және ... ... ... мәлiмет алады [25].
Егер сауда - саттық жасалса, онда делдал сатушыдан да, сатып алушыдан
да ақы (Дт) алуға ... бар. ... ... ... ... ... аздау ақыны
делдал сауда –саттық болмай қалған жағдайдың өзiнде де, екi жаққа ... үшiн ... да, ... ... да ... ... болады. Әрине,
сатушы мен сатып алушы да ақпарат үшiн ... ақы (Дт) ... ... ақпарат үшiн берген ақы мен сонымен бiрге сатып алушыға ақпарат
үшiн берген ақыдан (Дф) ... ... ... Мiне, осы ... ... ... ... басқа, егер сауда-саттық сатып алу- сату немесе ... ... ... ... ... қажет болса, онда делдал осы
жұмыстармен айналысады. Сондықтан да ол осы ... ... ... ... немесе сатушыдан, мүмкiн жағдайда келiсiм бойынша ... ... ... ... ... қарағанда, делдалдық iскерлiк бизнесте басы артық буын сияқты
көрiнедi. Дей ... мен, ... ... және кең ... ... ... делдалдық ерекше рөл атқарады. Олар тауарларды
сатып алу-сату процестерiн жеңiлдетумен ... ... ... ... ... ... ... –делдалдар (оларды әдетте брокер, ... ... ... деп те атайды) өз ... тек қана ... ... ... ғана емес, әлеуметтiк салада да жүзеге
асырады. Басқаша айтқанда, олар тек қана ... мен ... ... ... ... ... мен бойжеткендердiң, жалға
жұмысшылар iздеушiлер мен қызметкерлердiң арасында ... ... ... ... ... мәндегi жұмыс болып табылады.
Өйткенi, ол бағалы игiлiктермен, яғни тауармен, ақшамен, валютамен емес,
тек қана ... ... ... Бiрақ, бұл елдалдың тауып жейтiн наны
оңай келедi деген сөз ... ... ... өте жоғары дәрежеде
коммуникабельдi (тез тiл ... ... ... де ... ... шарт. Ол белглi бiр ақпаратты дер кезiнде алу үшiн психолог да ... ... Мiне, осы ... ғана ол ... ... таба ... ... те басты рөлдерде ойнайтын адамдар өндiрушiлер, сатушылар, сатып
алушылар және тұтынушылар ... ол ... ... [26].
Егер делдалдықты қызмет көрсетудiң белгiлi бiр түрi ... онда бұл ... ... ... ... көрсету жөнiндегi
бизнесмендердiң тобына жатқызуға болады.
Сақтандыру бизнесi. Cақтандыру экономикалық қарным-қатынастың бiр
түрi ... ... ... ... ... орын алды және ... ... ... ... жоқ ... көмекке зәру адамдарға
жәрдем көрсету (зейнетақы, жәрдемақы және басқала) мақсатында белгiлi бiр
қаржы ... құру үшiн ... мен ... ... ... бiр ... ерiксiз тәртiппен алу арқылы мемлекет ... ... ... ...... ең ... формасы. Оған мүлiктi
сақтандыру, өз өмiрi мен денсаулығын ... ... ... сақтандыру жатады. Нарықтық қатынастарға көшу жағдайында
қызмет көрсетудiң ерекше түрi – ... ... ... сату және сатып
алуды жүзеге асыратын сақтандыру нарығы ... ... мiне, осы ... ... ... орны ... ... Бизнестiң бұл түрiнiң
принциптi схемасы қарапайым (5-схема).
Сақтандыру бизнесiнiң принциптi схемасы
Дт
У
Дк
5- схема
Шартты белгiлер:
Дт – ... ... ... ақы;
У - сақтандыру қызметтерi;
Дк – сақтандырушы шеккен зиянға берiлетiн ... ... ... ... ретiнде жұмыс iстейтiн бизнесмен жеке өзi
немесе сақтандыру агентi – делал ... ... ... сатып алушы
сақтандырушыға осындай қызметтi ... ... Бұл ... ... бар ... ... ретiнде ақы төлеу түрiнде (Дт) ... үшiн ... ... ... ... алушыға оның өзi немесе
оның мұрагерлерi сақтанушы өнiмiн, денсаулығын, ... ... ... болмай, несие қайтарылмаған жағайда сақтандырушыдан өтемақы (Дк)
алуға құқық беретiн ... ... ... ... буырқанған аумалы
–төкпелi әлемiнде кепiлдiктiң мұндай түрi ... ... ... өзiн ... ... үшiн ... ... басқа түрлерiне қарағанда, сақтандыру бизнесiнде сақтаныру
жарнасы (Дт) өтемақы сомасынан (Дк) аспайды, тiптi ... ... ... ... процентiн құрайды. Себебi, сақтандыру
бизнесiнiң ... ... ... ... ... су ... апаттың, ұрықтың, ... және ... ... ... ... аз ... негiзделуiне жатыр.
Сақтандырушылардың көпшiлiгi сондықтан да ... ... үшiн ... олар үшiн ... 0-ге тең (Дк(0) ... Осындай сақтанушылар
сақтандырушыларға төлеген сома (Дт) ... ... ... табысы Дт-Дк түрiнде болады, яғни олар жалпы түскен
сақтандыру жарнасының ... мен ... ... ... зиян ... сақтандырушылрға қайтарылатын өтемақы көлемiнiң
жалпы сомасының арасындағы айырмашылықты алады [30].
1.3. Қазақстан ... ... ... ... адамзаттың кез келген ойластырған қызметi ретiнде сендiру
негiзiнде болсын, тиiстi ... және ... ... жасалуы
жағдайында болсын, мемлекетпен арадағы ... ... ... ... ұйымдастыруды қажет етедi. Заңмен
бекiтiлген iскерлiк қызметтi ұйымдастырудың әдiстерi бизнестiң ... ... деп ... ... ең ... ... –бұл жеке iскерлiк. Бұл
жағдайда бизнесмен жеке ... ... ... ... мәртебесiн
иеленбей-ақ, өздiгiнен, жалғызбасты болып iсқимыл танытады. ... ... ... бiр рет қана немесе кездейсоқ жүргiзiлмей, жүйелi түрде
жүргiзiлетiн болса, онда ... ... ... ... ... ... мысалы, өзiнiң үй iргесiндегi учаскесiнде көкөнiс пен гүл
өсiрiп, оны сатуға құқы бар. ... ... егер ... жеке ... минимумнан асатын пайда әкелсе, iскер осы пайдадан салық
төлеуi тиiс [31].
Бiрқатар ... ... бiр жеке ... ... ... ... бiрнеше түрiмен айналысуға құқық беретiн ақылы ... ... ... ... ... қызмет, бiлiм беру қызметiн
көрсету, ал кейде тiптi ... ... бiр ... атып ... ... ау ... ... да әлгiндей лицензия алуы
қажет.
Егер жеке iскерлiк қызмет белгiлi бiр салады ... ... онда ... бiр ... мен ... көлемiне берiлетiн ақылы патент
алу қажеттiлiгi туады.
Жеке басты iскер өз шығынын өзi толық ... және өз ... үшiн өзi ... ... ... iсiн кез –келген уақытта тоқтата
алады.
Жеке iскерлiк қызметтiң тағы бiр түрi жеке кәсiпорын , фирма, шаруа
қожалығы ... ... ... ... формасындағы мекеме құру құқы
кез келген азаматта бар. Бұл үшiн ол жеке ... ... ... ... мәртебесiн алуы шарт. Мұндай жағдайда ... ... ... адамнан ғана түрмауы мүмкiн. бұл кәсiпорынның меншiк иесi iскерлiк
қызметтiң субъектiсi ... ... ... қызметкерлер қатарында
саналады.
Жеке iскерлiк кейде отбаслық ... ... ... ... жеке iскерлiктен топтық, яғни ұжымдық iскерлiкке өту ... ... ... ... ... тар ... ... болып саналады.
Бизнестiң аламат әлемiнде жалғыз ... ... өте ... ... ... Оның ... ... және ол нарықтың аласапыранынан
жеткiлiктi ... ... ... да ... ... мен қаржыларын бiрiктiрiп, жалғыз бастылықтан ұжымдық ... ... ... Бұл ... ... ... ... басқа да
бiртұтас кәсiпорын құру кезiнде ... ... ... сақталады, тек бизнесмендер бiртұтас команда құруға өздерiнiң
күштерiн бiрiктiредi. Дей, түрғанмен серiктестiктерде, кооперативтерде оның
құрылтайшылары мен ... ... ... ... толық немесе
iшiнара бiрiктiредi. Жеке iскерлiктiң бұл мүмкiндiгi, оның ұжымдық әдiсiмен
iс жүзiнде қабысуы бизнестi ... ... ... ... болып
табылады [35].
Сонымен қатар, ұжымдық бизнестiң көптеген ... ... ... меншiктiң құрылуымен, аталмыш бiрiгудiң барлық мүлкiне
мiндеттеме бойынша жауап ... ... ... ... ... ... өндiрiс құрал-жабдықтарына меншiк топтық ... ... ие ... бұл жағдайда ұжымдық меншiк шеңберiнде басқалармен бiрге
ортақ кәсiпорынға бiрiккен әрбiр iскердiң меншiгiндегi ... ... ... ... ... ... ... мүлiктi үлесiне қарай
бөлу жолымен жеке ... ... ... болады. жеке меншiктi осылац
сақтаудың ... ... ... қоғам немесе кәсiпорын құру
болып табылады. Мұнда әрбiр қатысушы өзiнiң үлес ... ... ... ... капиталды, басқаруды одан әрi бiрiктiру
корпорациялар, ... ... және тағы ... түрдегi ұжымдық
iскерлiктiң интеграциялық формаларына ... ... ... ...... ... ... құрылған, адамдар мен қоғамның әр түрлi қажеттiлiктерiн
қанағаттандыру мақсатында ... өнiм ... ... ... ... ... ... жөнiндегi белгiлi бiр қызметтi жүзеге асыратын
шаруашылық субъектiсi ... ... ... жұмыс iстейтiн кәсiпорын ... ... ... ... ... әр ... болып келедi.
Құқықтық және өндiрiстiк түрғыдан алғанда олар ... ... ... ... Ол үшiн ... ... ... қызметiн
айқындайтын шаруашылық жүргiзу заңдылығының ... бiр ... ... ... серiктестiктерi, акционерлiк қоғамдар,
өндiрiстiк кооперативтер, сондай-ақ ... ... ... және ... ... тарау Шағын бизнес субъектілеріне салық салу ерекшеліктері
2.1. Шағын бизнес субъектілеріне арналған анрнаулы салық режимі
Арнаулы ... ... - бұл ... төлеушілердің кей категорияларына
салықтың жеке түрлерін ... мен ... ... тәртібімен
жүргізілетін бюджетпен есеп айырысудың ерекше түрі.
АСР-і мыналарға жүргізіледі: (қолданушылар)
... ... ... Шару ... Ауыл ... ... ... заңды тұлғаларға;
✓ Кәсіпкерлік қызметтің жекелеген түрлеріне [12].
Кіші кәсіпкерлікпен айналысатын тұлғаларға арналған ... ... ... ... ... ара-тұра сипатта қызметін жүзеге асыратын
жеке тұлға, патент негізінде ... ... ... жеке кәсіпкер,
оңайлатылған декларация негізінде қызметін жүзеге асыратын жеке кәсіпкер
және заңды тұлға ... ... ... ... ... ... субъектілері әлеуметтік салықты және корпорациялық немесе
жеке табыс салығын есептеу мен ... ... ... белгілейді.
Кіші кәсіпкерлікпен айналысатын тұлғаларға арналған ... ... ... ... оңайлатылған тәртібі: біржолғы талон, патент,
оңайлатылған декларация негізінде жүзеге асырылады.
2.2 Шағын бизнес субъектілеріне салынатын салықты есептеу әдісі
Салықты есептеудің ... ... ... салу ... ... қолдану жолымен жүргізіледі. ЕСЕПТЕУ=ССО*С.ставкасыына
[11].
Салық салу объектісі болып ҚР-ң аумағында және оның ... ... ... ... ... ... ... салық кезеңі
ішіндегі табыс табылады.
Шағын бизнес субъектілері салықтарды ... мен ... ... бойынша салық есептілігін тапсырудың мынадай тәптіптерінің ... ... ... ... Жалпыға бірдей белгіленген тәртіп;
2) Біржолғы талон негізіндегі ... ... ... Патент негізіндегі арнаулы салық режимі;
4) Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимі.
Салықтарды есептеу мен төлеудің жалпыға бірдей белгіленген ... ... ... ... белгіленген тәртіп екі жыл қолданылғаннан
кейін ғана арнаулы салық режиміне қайта ауысуға болады.
Салықтарды ... мен ... АСР ... ... ... филиалдары, өкілдіктері бар заңды тұлғалар;
✓ заңды тұлғалардың еншілес ұйымдарының және тәуелді ... ... ... ... өнім ... ... ... бухгалтерлік қызмет көрсететін;
3) мұнай өнімдерін өткізетін;
4) шыны ыдыстарды жинайтын және ... жер ... ... ... медициналық, дәрігерлік және мал дәрігерлік қызметті;
✓ өртке қарсы қолданылатын ... ... және ... ... ... және сатуды;
✓ жолаушылар лифтілерін монтаждауды, жөндеуді және оларға қызмет
көрсетуді;
... ... ... ... мен ... өндіруді, ұқсатуды және көтерме саудада сатуды, сондай-ақ
оларды пайдалануға байлансты жұмыстар мен қызметтер ... ... ... бөлшек саудада сатуды және т.б. ... ... және т б (СК 371б. 4 ... 6)-тармақшасы) қолданылмайды [12-16].
Енді әрбір жеке – жеке тәртіпке тоқталамыз.
А) Жалпыға бірдей белгіленген тәртіп – ол қазіргі ... ... ... мен төлеу жолдарын айтамыз.
Ә) Біржолғы талон - ... ... ... ... құқығын куәландыратын
және төлем көзінен ұсталатын жеке табыс ... ... жеке ... бойынша бюджетпен есеп айырысу фактісін растайтын құжат.
Біржолғы талон негізінде арнаулы салық режимін ... ... ... жеке ... ... ... бәрін жинақтағанда тоқсан күннен аспайтын қызмет ара-
тұра сипаттағы кәсіпкерлік қызмет деп ұғынылады.
Біржолғы талондардың құны ... ... ... о ... ... ... ... асыру жағдайларын, сапасы мен көлемін, сондай-ақ
қызметпен шұғылдану тиімділігіне ықпал ететін ... да ... ... ... ... ... орташа күндік хронометраждық қадағалау мен
зерттеу деректері негізінде жергілікті өкілді ... ... ... ... біржолғы талон негізінде ара-тұра сипаттағы
қызметті жүзеге асыратын жеке ... ... ... ... ... және жеке ... ретінде мемлекеттік тіркеуден босатылады.
Б) Патент негізіндегі арнаулы салық режимі.
Патент – арнаулы салық режимін қолдану құқығын куәландыратын және салық
сомаларының ... ... ... ... ... ... нысанын
уәкілетті мемлекеттік орган белгілейді.
Патент жоғалған немесе бүлінген жағдайда салық төлеушінің өтініші
бойынша ... ... ... ... салық органына тапсыруға тиіс.
Патент бланктері қатаң есеп ... ... ... және ақша ... Оларды басқа адамдарға беруге тиым салынады.
Патент негізінде жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлер үшін – күнтізбелік
жыл, салық кезеңі болып табылады.
Патент ... ... ... ... ... еңбегін пайдаланбайтын;
- Жеке кәсіпкерлік нысанындағы қызметті жүзеге асыратын;
- Жыл ішінде 2,0 млн ... ... жеке ... ... жеке ... бір күнтізбелік жыл шегінде кемінде бір ай
мерзімге беріледі [9-11].
Жеке кәсіпкер ... алу үшін ... ... ... ... ... өтініш және Жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті
табыс етеді.
Салық органдары өтініш бергеннен және бюджетке патенттің құны, ЖЗҚ-на
МЗЖ және Мемлекеттік әлеуметтік ... ... ... ... ... құжаттар көрсеткеннен кейін 1 күн ішінде патент беруді
жүргізеді.
Жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік көрсетілмейінше, патент
жарамсыз болады.
Патенттің құнын есептеуді жеке ... ... ... ... ... қолдану жолымен жүзеге асырылады.
Патенттің құнын бюджетке 2-ге бөлім төлейміз. Жарты бөлігі жеке табыс
салығына енеді, ... ... ... ... әлеуметтік аударымдар
сомасын алып тастағаннан кейін әлеуметтік салық сомасы болып төленеді [1].
Патенттің күші жойылған мерзімге дейін кәсіпкерлік ... ... ... ... ... қайтарылуға және қайта есептеуге жатпайды.
Нақты табыс патент алған кезде мәлімделген табыстан асып ... ... ... 5 ... күні ішінде асып кеткен сомасы мәлімдейді және осы
сомадан салық төлейді. Салық төлеушінің өтініші бойынша бұрын берілген
патенттің орнына оған нақты табыс ... жаңа ... ... ... патент алған кезде мәлімделген табыстан төмен болған
жағдайда, артық төленген патенттің құы салық төлеушінің өтініші бойынша
салық органы жүргізген хронометраждық зерттеуден ... ... ... ... ... ... есеп ... тәртібі
Оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режиміне салық кезеңі
басталғанға дейін көшу үшін ШБС-рі өз қызметін жүзеге ... жері ... ... ... ... орган белгілеген нысанда өтініш береді.
Жаңадан құрылған заңды тұлға - өтінішті Мемл-к тіркелгеннен кейін 10 ... ... ... ... ... Жаңадан құрылған жеке кәсіпкер
өз қызметін жүзеге асыратын жері бойынша тіркеуге ... күні ... ... ... ... ... салықтардың салық кезеңі
Шағын бизнес субъектілеріне салынатын салықтардың салық кезеңі ... ... ... ... ... салықтардың салық кезеңі болып
–тоқсан табылады.
Мынадай талаптарға сәйкес келетін шағын бизнес субъектілері:
1) Жеке кәсіпкерлер ... жеке ... өзін қоса ... ... ... ... ... салық кезеңі ішінде 15 адам болса;
- Салық кезеңі ішінде шекті табысы 4500,0 мың теңге болса;
2) Заңды тұлғалар үшін:
- қызметкерлердің шекті ... ... саны ... кезеңі ішінде 25 адам
болса;
- Салық кезеңі ішінде шекті табысы 9000,0 мың ... ... ... ... ... ... режимін қолданады.
Көрсетілген талаптарға сай келмеген жағдайларда немесе арнаулы салық
режимінен өз еркімен шыққан кезде шағын бизнес субъектісі ... ... ... бастап өтініш негізінде салықты есептеу мен төлеудің
жалпыға бірдей белгіленген тәртібіне көшеді.
Жеке кәсіпкердің табысына мынадай ... ... ... салынуға
тиіс:
|Тоқсандық табыс ... ... ... 2000,0 мың ... ... |Табыс сомасының 3%-ы |
| | ... мың ... ... – 3000,0 |60,0 мың ... + 2000,0 мың ... ... ... қоса алғанда ... ... ... 5% |
| | ... мың ... ... |110,0 мың ... + 3000,0 мың теңгеден|
| ... ... ... 7% ... кәсіпкер көрсетілген талаптар өзгерген жағдайда ұйымдық-құқықтық
нысаны өзгерген ... ... ... ретінде оңайлатылған декларация
негізінде арнаулы салық режимін қолдануға құқылы [2].
Салықты есептеу мен төлеудің жалпыға ... ... ... ... ... ... ... режиміне көшкен кезде
әлеуметтік, корпорациялық салық немесе жеке табыс салығын төлеу және олар
бойынша ... ... ... ... ... ... оңайлатылған декларация негізінде есептеуді шағын ... ... салу ... ... ... кезеңіне тиісті салық
ставкасын қолдану арқылы дербес жүргізеді [1] ... ... ... бойынша жалдамалық қызметкерлердің орташа
айлық жалақысы Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген ең
төменгі айлық ... жеке ... ... 2 ... заңды
тұлғалардың кемінде 2,5 еселенген мөлшеріндей болса, онда жеке ... ... ... ... ... ... ... бойынша салық
салуға сәйкес салық кезеңі ... ... ... сомасы, қызметкерлердің
орташа тізімдік санын ... ала ... ... қызметкер үшін салық
сомасының 1,5%-ы мөлшеріндегі ... ... ... ... ... ... ... табысына мынадай ставкалар бойынша салық салынуға тиіс:
|Тоқсандық табыс ... ... ... 2000,0 мың ... ... ... ... 4%-ы |
| | ... мың ... ... - 4000,0 ... мың ... + 2000,0 мың теңгеден |
|теңгені қоса алғанда ... ... ... 5% |
| | ... мың ... ... - 6500,0 мың|205,0 мың теңге + 4500,0 мың теңгеден|
|теңгені қоса алғанда ... ... ... 7% |
| | ... мың ... жоғары |345,0 мың ... + 6500,0 мың ... ... ... ... 9% ... декларация тоқсан сайын, есепті салық кезеңінен кейінгі
айдың 10-нан ... ... ... табыс етіледі. Осы бойынша
есептелген салықты бюджетке төлеу жеке табыс салығы және әлеуметтік салық-
ҚР ... ... ... заң ... ... ... әлеуметтік
сақтандырудың қорына есептелген ... ... ... алып
тасталғаннан кейінгі түрінде есепті салық ... ... ... ... ... жүргізіледі. Оңайлатылған декларацияны табыс ету
және ... ... ... ... ... ... салық
режимін қолдануға өтініш берген жер бойынша ... ... ... ... ... ... ... оңайлатылған декларация
- 910.00 формада жүргізіледі [9].
3 тарау . Шағын және орта бизнестi қолдау мен дамытуды жетілдіру және
тиімділігін бағалау ... ... және орта ... ... мен ... ... ... қазiргi кезеңде, мемелкеттiк және қоғамдық қолдауды, оны
дамытудың жолдарын тереңдете, әдiстемелiк ... өте ... ... ... экономиканы реформалау соңғы ... жыл бойы ... тап ... олар ... ... көшудiң ол үшiн
пайдаланатын модельдердiң, әдiстерiнiң және құралдарының бiрдей емес ... ... ... мемлекет алдында тұрған негiзгi мiндеттер мыналар
деп санайды:
- негiзгi инфрақұрылымдық: ақша ... және ... жаңа ... жаңғырту жолымен басқарылатын
рынок концепциясына көшу;
- экономикалық өзгерiстердiң қарқыны мен құрылымын селқос күштермен
келiсiп алу және ... ... ... ... ... iрiктемелi мемлекеттiк және ... ... ... ... ... ... ... соның iшiнде
жекешелендiрудi дәйектi тұрде одан әрi жалғастыру, бәсекелестiктi,
жеке бизнестi дамыту, экономиканы монополиясыздандыру және ... өзi ... ... ... көрсету және жаңа тиiмдi жұмыс
орындарын ашу мүмкiндiктерi мен бағыттарын белгiлейдi [18].
Осы саладағы мемлекеттiк ... ... ... ... ... орын ... ... экономикасы дамыған елдердiң тәжiрибесi
бизнестiң ұлттық экономикада аса маңызды ... ... ... ... ... ... нарықтық қатынастарды үдетудiң ерекше
механизiмiн қамтамасыз ... ... ... ... тең ... ... жаңа ... орындарының 70 пайызының ... ... ... ... және ... ... ... ықпал
жасайтынын дәлеледейдi.
Елде кiсiпкерлiктi кең ... ... ... ... ... проблемаларын тиiмдi шешуге: реформалардың
әлеуметтiк базасын ұлғайтуға, ... ... ... ... ... дамытуға: өндiрiстiң ұйымдық құрылымын
кеңейтiп, тиiмдi етуге, адам реурстары мен ... ... ... ... ... ... ... дамытуға мемлекеттiк қолдау көрсетудiң
арнайы бағдарламасы дайындалған.Және де сол ... ... ... ... ... үшiн ... әрекет. Онда
кәсiпорындардың санын көбейту, олардың ... ... ... ... ... қолайлы жүйесiн , ... бұл ... ... ... мемлекеттiк қолдау мынадай аса маңызды бағыттары бөлiп
көрсетiлген:
- бизнестi қолдау және ... ... ... ... ... жетiлдiру;
- бизнеске қолдау көрсетудiң мемлекеттiк саясатын ұйымдық ... ... ... ету;
- кәсiпорындар қызметкерлерiнiң әлеуметтiк қорғалуы мен қауiпсiздiгi;
- бизнестi дамыту үшiн жайлы қоғамдық пiкiр қалыптастыру;
- ... ... ... ... ... ... ақпаратпен қамтамасыз ету;
- кәсiпорындардың өндiрiстiк қызметiн жетiлдiру;
- салық саясатын жетiлдiру;
- бизнесте жеке меншiк және ... ... үшiн ... ... ... ... құру;
- мемлекет тарапынан несиелендiру [15].
Бизнеске қолдау көрсету құрылымы деп бұл ... ... ... ... ... ... ... және басқа негiзе бiлiм,
консалтинг, ақпарат, технология , техника қаржы ... ... ету ... ... ... және ... ... заң
негiзiнде кәсiпкерлермен, сондай-ақ бiр-бiрiмен өзара iс-қимыл жасайтын
мемлекеттiк, қоғамдық және коммерциялық құрылымдар жүйесi айтылып отыр.
Бизнестi ... ... ... ... ... ... ... жеңiлдiктерiн беру және қолайлы инвестициялық ақуал жасау;
- кәсiпорындарға тiкелей қаржылай қолдау көрсету.
Бизнес субъектiлерiнiң ... ... ... ... ... мыналар есебiнен қамтамасыз етiледi:
- бизнес субъектiлерiнiң мемлекеттiк инвестициялық ... ... ... жөнiндегi қоралар мен басқа да мамандандырылған
институттардың бюджеттен тыс ... ... ... жандандыру;
- коммерциялық банктер мен басқа да қаржы институттары ... беру ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру үшiн бизнес
субъектiлерiне үлестi шартпен тiкелей қаржы көмегiн ... ... ... ... ... одан әрi дамыту:
- бизнес субъектiлерiне мемлкеттiк және муниципалдық қорлар арқылы
қаржы-несиелiк ... ... ... ... несие кооперативтерiнiң өзара сақтандыру жүйесiн дамыту;
- қорлар мен ... ... ... ... ... бизнес –жоспарлар әзiлеу, инвесторлар келiссөздерiн
ұйымдастыру, даулы ... шешу ... ... ... ... ... жобалар бойынша коммерциялық, мекен-
жайлық, заңық, статистикалық ақпаратқа, құрылатын кәсiпорындарда тiркелген,
маркетингке, аудиторлыққа, ... ... ... және ... мүмүкiндiктерiне, экспедиторлыққа, ықтимал әрiптестер арасындағы
iскерлiк ынтымақтастыққа, қаржы операцияларын ... ... ... ... бухгалтерлiк қызмет жүргiзуге қатысты ақпараттық
талдау орталықтарын ... және ... ... ... ... талдау орталықтарын ұйымдастыру
процесiнде нақты пайдаланушылардың қажеттерiне ... ... ... ... ... бiз ... ... мен
инвесторларға ашық қуатты жеке сектор құруға ... ... ... ... барлық секторлары ... ... ... ... ... ... ... қолдау көрсетудiң елеулi
салаларын қамтитын тарамақты жүйесi . Әрбiр ... ... ... сапалы қызмет көрсететiн құрылымдар пайда болады, олардың
толымдылығы қазiргi кезеңде әлi де ала құла және ... ... ... Бизнестi дамыту тұрғысынан ең жайлы ... ... ... мен ... денгейiнде қолдау көрсету инфрақұрылымының
элементтерiн қалыптастыруға көшедi. Жүздеген мың ... ... ... көмек алатын болады. Бiрiншi аймақтар үлгiсiнде бизнеске,
соның iшiнде ақпарат орталықтарына, ... ... ... оқу ... ... және ... ... көрсету әдiстемесi пысықталатын болады. Олардың тәжiрибесi барлық
мүдделi ұйымдардың игiлiгiне айналады. Сонымен аумақтық денгейлерде ... ... ... емес құрылымдар бюджеттерiнiң және техникалық
көмек бағдараламаларының қаражаты, кәсiпкерлердiң өз ... ... ... ... ... ... салық салу туралы заңдарда тiкелей ... ... ... ... ... ... салық айыппұлдары мен санкциялар тұрлерiндегi барлық түсiмдердi
тиiстi бюджеттерге жiберу;
- салық органдарының салық салу ... ... ... ... заң ... ... ... өнiмiн өндiрудiң техникалық денгейi мен оның
сапасын арттыру, нарықтық ... ... ... ... ... ... үшiн жағдайлар жасауға мүмкiндiк бередi. Сондықтан
бизнестiң құқықтық, ақпараттық – ... ... ... етiлуiне жәрдемдесу қажет, кәсiпорындардың ғылымды көп қажет
ететiн технологиялар негiзiнде өнiмнiң жаңа тұрлерiн ... мен ... ... ... ... [9].
Бизнестi дамыту үшiн алдымен сыртқы зерттеме жұмыстарын дайындау
қажет. Ол үшiн ... және ... ... ... ... ... ... жүргiзiледi. Бизнестiң сыртқы
ортасын келесi сұрақтарды зерттеу арқылы ашуға болады. Олар: саяси ... ... ... ... ... орта, мәдени
орта, ғылыми-техникалық орта, экологиялық орталар болып табылады.
Сонымен қатар кәсiпкерлердi ... ... ... ... ету ... ... ... хылқтараның психологиясына әсер ете
отырып кәсiпкердiң өнiмiне ... ... ... ... ... ... орталықтарының жүйесi аймақтық және салалаық ... ... және ... кезе ақпараттық қызмет саласындағы жұмыс
тәжiрибесi бар ... ... ... ... ... қамтамасыз ету жүйесi одан әрi дамыту мақсатында мына
мiндеттердi шешу ... ... ... ... ... үшiн ашық болуын
қамтамасыз ету;
- бизнес бойынша ақпараттың басқару органдарды, бизнес құрылымдар,
шетелдiк және ... ... үшiн ашық ... қамтамасыз ету;
- аймақтарда ақпараттық - талдау орталықтары жүйесiнiң құрылуын
аяқтау.
Қазақстан Республикасында бизнестi ақпаратпен ... ету ... ... ... ... ... ... және бағдараламалық
–техникалық құралдарды барынша жүйеге келтiрiп, пайдалану белгiленген.
Қазiргi кезеңнiң негiзгi мiндетi- жинақталған ... ... ... ... ең ... кәсiпорындарды дамыта отырып, қолдау
көрсетудiң кешендi жүйесiн жасауға жақындау, бар ... ... ... және оны ... мен ... түпкi тұтынушыларға
жеткiзу. Ресурстардың шектеулi екенiн ескере отырып, бұл жұмысқа ең жақсы
дайындалған аймақтарға конкурс негiзiнде ... ... ... ... ... ... ... отыр.
Қазiргi кезде бар және өздерiн жақсы жағынан көрсеткен әдiстемелер
негiзнде халықтың тұрлi топтарын ... ... ... ... мүмкiндiк
беретiн базалық әдiстер белгiленуде.
Оқыту мемлекеттiк құраларды ... ... ... ... және ... емес оқу ... ... жүйесi
енгiзiледi. Сертификаттау жария тұрiнде, сертификатталатын оқу орынының
меншiк ... ... ... ... ... Кадрлар
даярлауға, ғылыми ... ... ... ... ... ... ... конкурс арқылы iрiктеу негiзiнде бөлiнедi. Сол
арқылы бiлiм беру рыногындағы бәсекелстiк ынталандырады [7].
Халықтың тұрлi ... үшiн ... және ... бiлiм беру ... ... бiлiм алу, бұқаралық ақпарат құралдарын, ... ... ... қызмет негiздерi бойынша халықтың қалың топтарына ... ... ... ... бағдарламары мен бағдарламаларды,
осы заманғы техника құралдарын тарта отырып, оқыту ... ... ... толықтырылуда.
Жетекшi оқу құрылымдарының оң тәжiрибесiн оқыту мен тарату шаралары
қолдануда. Көзделген шараларды жүзеге ... ... ... белсендi
тұрде ынтымақтастықпен салалр үшiн, кадлар даярлау мен қайта даярлау жолға
қойылды.
3.2. Шағын және орта бизнес тиімділігін бағалау ... ... ... ... ... ... ... отырған
өндiрiс шығындарының денгейiн бiлген соң, бизнесмен ... iске ... ... ... ... алады. Эффектi мағынасында бұл жерде
бизнесмен пайдасын түсiну керек.
Пайданы есептеу үшiн берiлгендер ретiнде нақты бiр ... ... ... ... ... мен жиынтық табыс қызмет етедi. Бизнесмен
эффектiсi келесiдей анықталады:
ПЭ = ДВ - ... ДВ- ... ... ... ... ... салық шығарылымын алап тастасақ Н0, яғни алынатын
пайдаға салықты, ПП –бизнесмен пайдасын аламыз:
ППДВ- ИП-Н0
Идеяның iске асырылу ... ... үшiн ... ... эффектiнi қоғамда бизнесмен iс –әрекеттiң ... ... ... ... ... Осындай ориентир ретiнде пайданың орташа
нормасы қызмет етедi.
Осы көрiнiстi орташа салалық ... ... ... ... ... iске ... маңыздылығы туралы қорытынды шығарылады.
Мысал үшiн, егер басқа бизнесмен 17 ... тең орта ... ... ... ал ... идеяңыз iске асырылған жағдайда 10 пайыз көлемiнде
пайда алып келетiндей болса, онда сiз осы ... iске ... ... ... ... пайдасы көбiрегiн қарастырайын ба деп ойлануыңыз ықтимал. Бiрақ
сiз осында 10 пайыз деңгейiнде табыс әкелетiн идеяны iске ... ... ... да, онда сiз мұны ... түрде iстейсiз. Басқаша айтсақ
күтiлiп отырған пайда нормасын анықтау –идеяны iске асыру не одан бас тарту
туралы ... ... ... ... ... ... ... iске асыру туралы бизнесмен ... ... ... ... ... ... етедi, яғни осы
идеяның тәжiрибе түрiнде iске асырудан ... ... ... ... ... қолда бар мәлiметтерге негiзделе келетiндей сұрақтарға
жауап беруге тырысады:
- идеяны iске ... ... ... ... ... ... саймандарды сатып –ала алады ма, талап етiлген шикiзатты
ала алады ма, өндiрiске қажеттi бiлiктi жұмысышыларды тарта ... және ... ... iске асыруда қанша бастапқы капитал қажет, оны ала алады ма
және қандай көздермен;
- ол үшiн анықталған ... ... ... ме ... ... мәні олардың өзінің функциялары мен
міндеттерін жүзеге асыру үшін мемлекет ... ... ... ... ... ... қаржының бастапқы категориясы болып табылады.
Салықтар мемлекетпен бірге пайда болды және мемлекеттің өмір ... ... ... ... Адамзат дамуының бүкіл тарихы бойына салық
нысандары мен әдістері өзгерді, игерілді, мемлекеттің қажеттілектері мен
сұрау салуларына ... ... ... ... ... ете отырып, олардың дамыған жүйесінде айтарлықтай өрбіді. ... ... ... ... салық жүйесінің қайта құрылуымен,
жаңаруымен қабаттаса жүреді.
Салықтар барлық елдерде олардың қоғамдық-экономикалық құрылысы ... ... ... ... ... ... негізгі көзі -
ұлттық табысты қайта бөлудің басты қаржылық құралы, мемлекеттің ... ... ... ... ... көзі ... ... мемлекеттің экономикалық мазмұны ... ... ... ... әлеуметтік-экономикалық мәні, олардың түрлері мен рөлі қоғамның
экономикалық құрылысымен, мемлекеттің табиғатымен және ... ... ... ... Бэкон «салықтарды төлеу - ... ... ... ... ... ... ... қолдау көрсетудiң елеулi
салаларын қамтитын тарамақты жүйесi . Әрбiр ... ... ... ... ... ... ... пайда болады, олардың
толымдылығы қазiргi кезеңде әлi де ала құла және ... ... ... ... дамыту тұрғысынан ең жайлы аймақтар ... ... мен ... ... қолдау көрсету инфрақұрылымының
элементтерiн қалыптастыруға көшедi. Жүздеген мың кәсiпкерлер консультация
мен ... ... ... болады. Бiрiншi аймақтар үлгiсiнде бизнеске,
соның iшiнде ақпарат орталықтарына, ... ... ... оқу ... ... және ... ... көрсету әдiстемесi пысықталатын болады. Олардың тәжiрибесi барлық
мүдделi ұйымдардың игiлiгiне айналады. Сонымен аумақтық ... ... ... мемлекеттiк емес құрылымдар бюджеттерiнiң және ... ... ... ... өз ... ... реттеу жөнiнде мыналар ұсынылады:
- салық салу туралы заңдарда ... ... ... және
салық алудың тәртiбiн белгiлеу;
- салық айыппұлдары мен санкциялар тұрлерiндегi барлық түсiмдердi
тиiстi ... ... ... ... ... салу ... ... түсiнiктеме беру
мiндеттерi заң жүзiнде белгiленген.
Бизнес субъектiлерiнiң өнiмiн өндiрудiң техникалық денгейi мен оның
сапасын ... ... ... ... ... ... ... күшейту үшiн жағдайлар жасауға мүмкiндiк бередi. Сондықтан
бизнестiң құқықтық, ақпараттық – ... ... ... етiлуiне жәрдемдесу қажет, кәсiпорындардың ғылымды көп қажет
ететiн технологиялар негiзiнде ... жаңа ... ... мен ... нысаналы саясат жүргiзу.
Бизнестi дамыту үшiн алдымен сыртқы зерттеме ... ... Ол үшiн ... және ... ... ... ... барлау жұмыстары жүргiзiледi. Бизнестiң сыртқы
ортасын келесi сұрақтарды зерттеу ... ... ... ... саяси орта,
экономикалық орта, құқықтық ... ... ... ... ... ... экологиялық орталар болып табылады.
Сонымен қатар кәсiпкерлердi қолдау мақсатында ақпараттық ... ету ... ... ... ... ... әсер ... кәсiпкердiң өнiмiне оңтайлы көз-қараспен қарауды насихаттауы қажет.
Ақпараттық талдау орталықтарының жүйесi аймақтық және ... ... ... және ... кезе ... ... саласындағы жұмыс
тәжiрибесi бар кәсiпорындарға негiзделген. ... ... ... ... ету ... одан әрi дамыту мақсатында ... шешу ... ... ... ... ... үшiн ашық ... ету;
- бизнес бойынша ақпараттың басқару органдарды, ... ... және ... ... үшiн ашық ... қамтамасыз ету;
- аймақтарда ақпараттық - талдау орталықтары жүйесiнiң құрылуын
аяқтау.
Қазақстан Республикасында бизнестi ... ... ету ... ... ... ... ақпарат ресурстарын және бағдараламалық
–техникалық құралдарды барынша жүйеге келтiрiп, пайдалану белгiленген.
Қазiргi кезеңнiң негiзгi ... ... ... ... ... ... ең ... кәсiпорындарды дамыта отырып, қолдау
көрсетудiң кешендi жүйесiн жасауға жақындау, бар ... ... ... және оны ... мен ... түпкi тұтынушыларға
жеткiзу. Ресурстардың шектеулi екенiн ескере отырып, бұл ... ең ... ... ... ... ... қаражатын бөлу, содай-ақ
базалық құрылымдар жасау белгiленiп отыр.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. «Қазақстан Республикасының» ... ... ... ... Республикасының “Салық Кодексi” (01.01.2006ж.).
3. Қазақстан экономикасын реттеу стратегиясы: ХХI ... ... ... Абдуллина Н. Финансовое регулирование в РК. — Алматы, 1994.c.12
5. Адырбеков И.А. Стратегия развития предпринимательства: ... ... ... рыночной экономики Казахстана. — ... ... ... Б. ... развития малого предпринимательства в Республике
Казахстан за 1992-1997 годы.//Аль-Пари, ғ 3, ... ... Б. ... ... в ... рыночных отношений.//Финансы
Казахстана, ғ 8, 1996.с.5
8. Балапанов Е. О налогообложении юридических лиц.//Финансы ... 2, ... ... Д.М. Сыртқы экономикалық саясат және ... ... ... ... Н. ... ... ... Алматы. 2001.
11. Мадешев Б. Нарықтық экономикаға кiрiспе.- Алматы, 2004
12. Родостовец В.К Кәсіпорындағы буғалтерлік есеп. Алматы, 2005ж
13. Сахариев С.С. Әлем ... ... ... ... ... Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті
төлемдер туралы .- ... ... ... Н. Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде қалыптасуы мен
дамуының стратегиясы.- ... ... С, ... и ... бизнес и налоги/ С. Интыкбаев// Каржы-
Каражат.-1999ғ 10-11.с.86-87.
17. ... К. ... ... государственную поддержку/ К. Искалиев//
Правительственный вестник.-1999.ғ7 с. 30-42.
18. Имашев Б. Развитие ... и ... ...... ... Б. ... // Фемида.-1999.-ғ2.-с.5-14.
19. Имашев Б./Становление малого предпринимательства в ... ... ... ... с.5-14.
20. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. — Алматы, «К.аржы-караасатң,
1997, с. 389.
-----------------------
Жұмыс ... ... ... ... ... ... ... алушы
Негiзгi қордың меншiк иелерi
Тауар иесi
Iскер- (бизнесмен –коммерсант)
Сатып алушы, тауарды тұтынушы
Бизнесмен –қаржыгер
Ақшалай ... ... ... сатып алушылар
Тауарлар мен қызметтi сатып алушылар
Тауарлар мен ... ... ... ... ... денсаулығын, мүлiк, iскерлiк тәуекелiн сақтандырушы
Заңды тұлға
Жеке кәсіпкер
1. 90 күннен аспайтын қызмет көрсетсе
2. Қызмет ... ... ... талондардың нысаны мен берілу
тәртібін уәкілетті мемлекеттік орган белгілейді.
3. Біржолғы талонның құны ... ... ... ... ... қызметкерлердің еңбегін пайдаланбайды;
2. Жыл ішіндегі табысы 2,0 млн. ... ... ... ставкасы табыс сомасының 3%-ы;
4. Патенттің құны жеке табыс салығы және әлеуметтік салық түрінде бірдей
үлеспен ... ... ... ... ... ... саны 25 адам ... Салық кезеңі ішінде шекті табысы 9,0 млн. теңге болса;
3. Салық ставкасы табыс сомасының 4-9%-ға ... Егер ... ... ... айлық жалақысы ең төменгі айлық
жалақының 2,5 еселенген мөлшеріндей болса, онда қызметкер үшін салық
сомасының 1,5%-ы ... ... ... ... ... ... жеке табыс салығы және әлеуметтік салық түрінде
бірдей үлеспен есепті салық кезеңінен кейінгі айдың 15-н кешіктірмей
1. Қызметкерлердің шекті орташа ... саны 15 адам ... ... ... ... шекті табысы 4,5 млн. теңге болса;
3. Салық ставкасы табыс сомасының 3-7%-ға ... Егер ... ... ... ... ... ең ... айлық
жалақының 2 еселенген мөлшеріндей болса, онда қызметкер үшін салық
сомасының 1,5%-ы мөлшеріндегі сомаға азайтылады
5. Салықты бюджетке ... жеке ... ... және ... ... түрінде
бірдей үлеспен есепті салық кезеңінен кейінгі айдың 15-нен
кешіктірілмейтін мерзімде жүргізіледі.
1. Оңайлатылған декларация тоқсан сайын, есепті ... ... ... 10-нан кешіктірілмей табыс етіледі
2. Салықты бюджетке төлеу есепті салық кезеңінен кейінгі айдың 15-нен
кешіктірілмейтін мерзімде жүргізіледі.
Жалпыға бірдей белгілеген ...

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 27 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпкерлік және кәсіпкерлік капитал42 бет
Шағын бизнес: мән – мазмұны, ерекшеліктері8 бет
Шағын бизнестің экономикалық мазмұны10 бет
Шағын бизнестің: мән – мазмұны , ерекшеліктері26 бет
«Ата-тек-Астана» шағын бизнес орталығының басқару жүйесін талдау43 бет
«ЦентрКредитБанкі» АҚ ұйымдық экономикалық сипаттамасы және қаржы жұмысының ұйымдастырылуы29 бет
«Шағын және орта бизнес қызметінің аудиті.»63 бет
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ52 бет
Аймақтық кәсіпкерлікті дамыту негіздері78 бет
Астана қаласындағы «Баққон» кәсіпорны негізінде кәсіпкерлікті жүзеге асыру жағдайы31 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь