Маркетинг функциялары

КІРІСПЕ 3
1. Кєсіпорынның маркетингтік іс.єрекетінің теориялық негіздері 6
1.1 Кәсiпорынның маркетингтiк iс.әрекетiнiң мәнi мен мазмұны 6
1.2 Кәсiпорынның маркетингтiк iс.әрекетiн басқару процесi 12
1.3. Маркетингтi ұйымдастыру құрылымы 18
2. Қазақстан Республикасындағы кєсіпорындардың маркетингтік іс.єрекетін басқаруды талдау 28
2.1 Алси фирмасының сипаттамасы 28
2.2 “Алси” фирмасының маркетингтік іс.єрекетін талдау 37
2.3. “Алси” фирмасының бµлшек саудасын басқару кєсіпорынның маркетингтік іс.єрекетін жетілдіру элементі ретінде 43
ҚОРЫТЫНДЫ 55
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

ҚОСЫМШАЛАР 58
Бітіру ж±мысының µзектілігі осы уақытта Қазақстан Республикасының экономикасының түбегейлі жүйелік өзгерістерінен туындайды. Микро деңгейде бұл кезең экономикалық субъектілердің іскерлік бағыттары мен шарттарының өзгерісімен сипатталады. Кәсіпорындар мен ұйымдарда басқарудың жаңа жүйесі қалыптасып келе жатқан кезінде негізгі құрамдастарының бірі – маркетинг жүйесі. Қазақстанда маркетингтің қалыптасуының қажеттілігі жалпы әлемдік басқарудың теориясы мен практикасының тенденцияларымен анықталады. Осымен қатар маркетинг рынок инфрақұрылымының құрамдасы ретінде қоғамның даму тенденциясы, уақыт пен сыртқы орта өзгешілігін айқындайды. Қазіргі отандық жағдайларда маркетинг аумағындағы батыс тәжірибесін толықтай қолдану мүмкін емес. Сол себепті Қазақстанда маркетинг жүйесінің қалыптасуы бағыттары мен мүмкіндіктерін, шарттарын анықтау мақсатында маркетингтің дамуының теориялық тұжырымдамаларын құру және оның тәжірибесін талдау маңызды мәселелердің бірі. Қандай да болсын кәсіпорын өзінің серіктестерімен нарықтық қарым– қатынаста іс- әрекет етеді. Ал бұл жағдайда тек заманға сай, бәсекелестік қабілеті жоғары өнім шығаратын кәсіпорын ғана жетістікке жете алады. Сол себепті қазіргі нарық жағдайында шаруашылық субъектілерінің табысты жұмыс істеуі үшін осы заманғы ғылыми теория мен практиканың әдіс- амалдарын қолдана білудің маңызы зор.
Бүгінгі таңда қалыптасқан экономикалық жағдайларда кәсіпорындар алдында тұрған жаңа мәселелерді пайымды шешу маркетинг принциптері мен әдістерін қолдану арқылы жүзеге асады. Осы тұрғыда маркетинг өндіруші көзқарасындағы тиімді шығын мен пайда кезінде сұранысты табу, болжау және оны қанағаттандыруға байланысты тұтынушыға негізделген тауар (қызмет) өндіру және басқару жүйесі ретінде сипатталады. Маркетингті кәсіпкерлік, коммерциялық және тағы да басқа шаруашылық іс-әрекеттерде өте жақсы жетістіктерге жетудегі тиімді құрал ретінде қолдану үшін міндетті түрде оның қазіргі таңдағы жаңа әдістемелерін білу керек.
Қазақстан Республикасы экономикасының дамуының қазіргі өтпелі кезеңінде түрлі меншік формасындағы кәсіпорындар мен шаруашылық іс-әрекеттің әртүрлі масштабтары үшін маркетингтік іс-әрекетті қолдану өте маңызды болып отыр.
Қазіргі таңда көптеген кәсіпорындар өте
1. Крылов И.В. Маркетинг. – М.:Центр, 1998 – 192с
2. Грем Х., Пол У.Найди свой путь в маркетинге. Пер с англ. – М.:”Ай кью”, 1993. – 54с
3. Друкер П.Ф. Как выйти в лидеры. Пер с англ. – М.:СП Бук Чембэр Интернешнл, 1992 – 349с
4. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. – М.Издательство ”Фнпресс”, 1999 – 656с
5. Болт Г.Дж. Практическое руоводство по управлению сбытом:Пер.с англ. – М.:Экономика, 1991 – 271 с
6. Акофф Р. ”Корпорация болашағын жоспарлау” – М.: Прогресс, 1985 жыл
7. Арманд Дейян ”Реклама”. М.:Экономика, 1998ж
8. Амблер Т. ”Маркетинг от А до Я” – СПб.: Питер, 1998ж
9. Беклешов Д.И., Попырин В.И. ”Реклама в системе маркетинга” Учебное пособие. – М.: Объединение Реклама, информ., маркетинг, 1989 жыл
10. Викентьев И.П. ”Приемы рекламы” Новосибирск, 1999ж
11. Волков И.М. ”Основы экономики и организации рекламной деятельности” М.: Экономика, 1997ж
12. Голубков Е.П. ”Основы маркетинга”. Учебник – М.:Издательство ”Финпресс” 1999ж
13. Дейан А. ”Реклама: пер. с франц.” – М.:Прогресс, 1993ж
14. Ильин В.Я. ”Тайны рекламы: Как делать рекламу в России и государствах содружества” – Тверь: Российский брокер, 1992 ж
15. Ламбен Жан Жак. Стратегический маркетинг. – СПб.:Наука, 1196 – 589с
16. Зазыкин В.Н. ”Психология в рекламе”. М.:Инфра, 1998ж
17. Картер Г. ”Эффективная реклама” – М.: Прогресс, 1990
18. Керов М.С. ”Реклама в системе маркетинга” Учеб.пособие М.: 1990
19. Кожамкулова Ж.Т.”Маркетинг: Уч.пособие – Алматы: Қазақ Университеті, 1998ж
20. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 1992 – 720с.
21. Королько В.Г. ”Основы паблик рилейшнз” – М.:”Рефл-бук”, Киев ”Ваклер”, 2001ж
22. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность. – М.:1996. – 325с
23. Дэй Джордж. Стратегический маркетинг. – М.:ЭКСМОµПресс, 2002-640с
24. Богданова Е.Л. Информационный маркетинг. Учебное пособие. – СПб.:”Альфа”, 2000-174с.
25. Қазақстан Республикасының Конституциясы // Каз.правда – 1995 ж 8 қырк‰ек.
26. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі – Алматы 1995 ж
27. ”Жеке кєсіпкерлікті қолдау қорғау мен қолдау туралы” Қазақстан Республикасының Заңы // Каз.правда – 1992 – 16 тамыз
28. Назарбаев Н.А. ”Қазақстанның егеменді ел ретіндегі даму стратегиясы” // Каз.правда – 1992 – 16 сєуір
        
        МАЗМ¦НЫ
|КІРІСПЕ |3 |
| | ... ... ... ... теориялық |6 ... | ... ... ... iс-әрекетiнiң мәнi мен мазмұны |6 ... ... ... ... басқару процесi |12 ... ... ... |18 |
| | ... ... ... кєсіпорындардың маркетингтік |28 |
|іс-єрекетін басқаруды талдау | ... Алси ... ... |28 ... “Алси” фирмасының маркетингтік іс-єрекетін талдау |37 ... ... ... бµлшек саудасын басқару кєсіпорынның |43 ... ... ... элементі ретінде | |
| | ... |55 |
| | ... ... ... |58 |
| | |
| | ... | ... ... ... осы ... ... ... түбегейлі жүйелік өзгерістерінен туындайды. Микро деңгейде
бұл ... ... ... ... ... мен ... ... Кәсіпорындар мен ұйымдарда басқарудың жаңа жүйесі
қалыптасып келе жатқан кезінде негізгі құрамдастарының бірі – ... ... ... ... ... ... ... теориясы мен практикасының тенденцияларымен анықталады. Осымен
қатар маркетинг рынок инфрақұрылымының ... ... ... даму
тенденциясы, уақыт пен сыртқы орта өзгешілігін айқындайды. ... ... ... ... ... ... ... қолдану мүмкін
емес. Сол себепті Қазақстанда маркетинг жүйесінің қалыптасуы бағыттары мен
мүмкіндіктерін, шарттарын ... ... ... ... ... құру және оның ... талдау маңызды
мәселелердің бірі. ... да ... ... өзінің серіктестерімен
нарықтық қарым– қатынаста іс- әрекет етеді. Ал бұл ... тек ... ... ... ... өнім шығаратын кәсіпорын ғана жетістікке
жете алады. Сол себепті қазіргі нарық жағдайында шаруашылық ... ... ... үшін осы ... ғылыми теория мен практиканың әдіс-
амалдарын қолдана білудің маңызы зор.
Бүгінгі таңда қалыптасқан ... ... ... ... жаңа ... ... шешу ... принциптері мен
әдістерін қолдану арқылы жүзеге асады. Осы тұрғыда ... ... ... ... мен ... ... ... табу, болжау және
оны қанағаттандыруға байланысты тұтынушыға негізделген тауар ... және ... ... ... ... Маркетингті кәсіпкерлік,
коммерциялық және тағы да басқа шаруашылық іс-әрекеттерде өте ... ... ... ... ... қолдану үшін міндетті ... ... ... жаңа ... білу керек.
Қазақстан Республикасы экономикасының дамуының қазіргі өтпелі кезеңінде
түрлі меншік формасындағы кәсіпорындар мен шаруашылық ... ... үшін ... іс-әрекетті қолдану өте маңызды болып отыр.
Қазіргі таңда көптеген ... өте ... ... ... ... ... жұмыс жасауға міндетті болып
отыр. Егер де терең біліміңіз болмаса, онда кәсіпорынның өмір ... ... орта ... әсер етуі мүмкін: тұтынушылардың мінез-
құлқы, бәсекелестердің позициялары, серіктестерді ... ... ... ... және ... ассортименттерінің бәсеке
қабілеттілігін құру.
Қазақстан Республикасында өндірілетін тауарлар мен ... ... ... мұқтаждығының қанағаттандырылу деңгейі әлі де
төмен, осы кезде өндіріс құралдары мен жекелей ... ... әр ... жүруі салдарынан айтарлықтай ішкі салалық және аймақтық
диспропорциялардың ... ... ... ... және ішкі салалық
теңестігін қамтамасыз ету мақсатында ... ... оның ... ... даму ... ... ... Маркетингтік зерттеулер негізінде
жүретін мұндай бағалаудың өзі рынок жағдайының сипаттамасын берумен қатар
республиканың жекелей аймақтары ... ... ... сонымен қатар
оны қанағаттандыру үшін талап етілетін инвестиция ... мен оның ... ... ... ... ... жатқан құнсыздану
үрдісі, жалпы өндірістік қуаттылықтар құнының қымбаттауы, сонымен ... ... ... ... өз қоры ... ... ... айтарлықтай ауыртпалықтар туғызады. Сондықтан өндірушілерге
банктік несие немесе тыс инвесторлар қорын жұмылдыру түрінде ... ... тура ... Осы ... ... қор жетімділігі болуы ... ... ... сай ... ... жоғары тауарлар мен
қызметтер өндіру үшін тұтынушылар талаптарын қанағаттандыратын және олардың
көңілдерінен шығатын өнім ұсыну ... ... ... ... мәселеге айналды. Осындай көптеген ауыртпалықтарды жеңуде
маркетинг ... ... және ... ... ... ... қоспасы ретінде рынок шарттарында кәсіпорындардың іс-әрекетін
жетілдіру мен өндірістік, өткізу, ... және тағы да ... сол ... ... ... ... құтылуға көмектесуге қолайлы жағдайлар
құратын әмбебап жүйе болып барады.
Бітіру ... ... ... – еліміздегі бүгінгі күні
қалыптасқан маркетинг ... мен ... ... ... ... алға ... ... орын алуы жайлы сөз қозғап, отандық
кәсіпорындардың, соның ішінде АЛСИ ... ... ... процесін
зерттей отырып, маркетинг іс-әрекетін әрмен жетілдірудің негізгі бағыттарын
ұсыну.
Бітіру жұмысының міндеттері:
1. кєсіпорынның маркетинг іс-єрекетінің ... ... ... ... ... ... маркетингтік іс-єрекеттің ±йымдастыру формаларының негіздерін
анықтау
4. нақты бір ... ... ... ... нақты кєсіпорынның бµлшек сауда іс-єрекетін басқаруды қарастыру.
Бірінші бөлімінде маркетингтің жалпы ... ... яғни ... ... оның басты заңдылықтары мен
принциптерін, маркетингтік саясаттың негіздерін қарастырдым. ... ... ... ... жолдарына арналған. Мұнда фирманың жалпы
сипаттамасы, ... ... ... ... ... ... және басқару жүйелері тереңірек сипатталған.
Қысқаша айтқанда, кәсіпорынды басқарудың маркетингтік ...... ... қолындағы бизнес кемесін көздеген мақсатқа ... ... ... ... және ... болып табылады.
Бітіру ж±мысын жазу барысында келесі ақпарат кµздері қолданылды:
- ... С.Н., ... С.С., ... Қ. сияқты отандық
экономист ғалымдарының еңбектері
- Ф.Котлер, Эванс Дж. Р., ... Б. ... ... ... ... ... ... қ±ралдарынан жиналған мєліметтер
- “АЛСИ” ЖАҚ-да практика µту кезінде жиналған деректер.
I КӘСIПОРЫННЫҢ МАРКЕТИНГТIК ... ... ... ... iс-әрекетiнiң мәнi мен мазмұны
Рынокқа өту жағдайында елiмiзде өнеркәсiптi ... ... ... ... ... концепциясы кең танымал болып отыр және ... деп ... ... ... шыққан “маркет” сөзi қазақ тiлiне
аударғанда “рынок” деген ... ... ... ... терминдер сөздiгiнде
маркетинг – тауар және қызметтi өндiрушiден тұтынушыға ... ... ... ... ... Ал ... ... екi мыңға
жуық маркетингтiң анықтамалары бар. Маркетинг ... ... ... куәлендiретiн және оның кешендi сипаттамасын беруге тырысуда
ол бiр немесе ... ... ... Жалпылай әртүрлi маркетинг
анықтамаларын бiрнеше топқа бөлуге болады:
1. Маркетинг iс-әрекетi ... ... ... ... ... арқылы анықталады. Американдық маркетинг ... 1985 жылы ... ... құптады: “Маркетинг iс-әрекетi
жоспарлау және оның мағыналық енгiзiлуi, баға белгiлеу, ... ... ... ... ... ... ... айырбас
арқылы жекелей тұлғалар және ұйымдар ... ... ... ... шарттарына әсер ету және есепке алу ... ... ... кәсiпорынды басқару жүйесi ретiнде қарастырылады.
3. “Маркетинг – айырбас арқылы қажеттiлiк және ... ... адам ... ... ... ... тауарларды құру, ұсыну және айырбас арқылы
индивидтер, оның ... ... мен ... ... әлеуметтiк және басқарушылық үрдiс”.[4]
Қарастырылған анықтамалар маркетингтiң әр қилы ... ... ... ... ... есебiнше, берiлген сұрақты
оқу үшiн аз пайдалы, тiптен шектелген ... ... ... ... ... аумақта және кең анықтаманы үстiрт беруге тырысады.
Қорытындылай келе, жоғарыда аталған анықтамалар ... ... ... ... мен ... қанағаттандыруға
негiзделген iс-әрекет ретiнде бизнес философиясына айналуын атап өту керек.
Маркетинг категориясы эволюциясын зерттеуде Дж.Эванс және Б.Берман ... ... ... ... көрсетедi: классикалық (шектелген) және
қазiргi уақыттағы (жалпыланған). Классикалық анықтамаларында ... ... ... түрi ... ... ... байланысты
болады. Ал маркетинг өзiнше даму өлшемi бойынша коммерциялық емес ... ... ... аймағы, идеялары секiлдi әр сипаттағы аумақтарды
қамтиды. Сол себептi авторлар маркетингтiк iс-әрекеттiң өз ... ... ... ... ... тауар, қызмет, ұйым, адамдар,
аймақ және идеяларға сұранысты болжау, басқару және қанағаттандыру”.
Қызықты маркетинг категориясының ... Дж. ... ... оның маңызды үш мәнiн бөлiп көрсеткен:
- бiрiншiден, бұл анықталған функциялар, топтар немесе фирманың iшкi
бөлiмдерiне (жарнама, ... ... ... сатып алушыларға
қызмет көрсету, баға белгiлеу саясатына және т.б.) қатысты ... ... ... ... ... атап ... көбiнесе
маркетинг сөзi макроэкономикада маркетинг жүйесi түсiнiгi баламасы
ретiнде ... ... бұл ... ... философиясы болып табылып, маркетинг
қызметiне ғана қарасты жүрмей жоғары ... ... ... ... ... алдымен iшкi маркетингтi дамытып, бiртiндеп
өндiрiстiк-коммерциялық iс-әрекет көлемiн кеңейте ... өзi ... ... шыға ... елге ... iс-әрекетiн таратады.
Қазақстан Республикасына қатысты тұтынушылық рынокта, өндiрiс құралдары
рыногында және қызметтер аумағында, кәсiпорындарда маркетинг iс-әрекетi бiр
уақытта ... осы ... ... ... ... ... ... және қаржылық аумақ, саудада) бiршама үлкен қарқынмен дамып
келе жатқанын атап өтуге болады.
Маркетингтiк iс-әрекет функциялары – тауар және ... ... iске ... қолданылатын мамандандырылған iс-қимылдың жеке түрлерi
мен олардың жиындысы.
Маркетинг функциялары өзара байланысты әрекеттер кешенiн сипаттайды (1-
сурет).
Маркетинг iс-әрекетiмен айналысатын ... мен ... ... әр ... ... ... ... мен мағынасын бередi. Мәселен,
маркетинг бойынша әйгiлi ғалымдар Дж.М. Эванс және Б.Берман ... ... ... функциялары болып табылатындар: қоршаған
ортаны талдау және нарықты зерттеулер, тұтынушыларды ... ... ... ... жоспарлау, тауарды жылжытуды жоспарлау, бағаны
жоспалау, әлеуметтiк ... ... ету мен ... ... ... ... түрде марктингтi iс-әрекеттiң толық функционалдық
спектрiн сипаттайды. Бiрақ басқа ... ... ... ... кең, яғни баға ... ... ... орау, сауда маркасын құру,
өткiзу, сауда ... ... ... ... ... ... ... орналастыру үшiн орын таңдау, тұтынушыларды
оқу, көтерме және бөлшек сауда, жарнама, ... ... ... мен ... жоспарлау, кепiлдiк берумен байланысты болады”.
Функциялардың мәнi және мағынасы бойынша жоғарыда көрстеiлгеннен басқа
келесi толықтыруларды енгiзедi: ситуациялық басқару; ақпараттық ... ... ... ... құру, ұзақ мерзiмдi жемiске негiзделу;
бiрдей өнiмнiң негiзгi құрамдастары ... ... ... ... ... сұранымды есепке алу; маркетингтiң ... ... ... ... ... ... ... және нақты функциялар өзара
байланысты болады. Кез-келген ... ... ... кезiнде барлық жалпы
функциялар орындалады (2-сурет). Мысалға сұранымға зерттеу жүргiзу кезiнде
талдау, болжау және мақсатты қою, ... мен ... ... ... барлығы орындалады.
Маркетингтiң жалпы және нақты функцияларының өзара байланысы
Бағалау
Есеп және бақылау
Жоспарлау
Болжау және мақсаттарды анықтау
Талдау
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10
2 - ... ... мен ... оқу; 2-рынокты сегментеу, мақсатты
сегменттi таңдау және оның ... ... ... ... талдау; 4-кәсiпорынның потенциал мүмкiндiктерiн
анықтау; ... ... ... ... белгiлеу және баға саясаты; 7-
тауар қозғалысы және өнiмдi өткiзу; 8-сұранымды қалыптастыру және өткiзудi
ынталандыру; 9-сыртқы ... ... ... ... ... ұйымдастыру.
Қорытындылай келе жоғарыда аталып кеткен мәселелерден ... ... екi ... ... ... ... ... және
маркетингтiк әсер етудiң объектiсi бойынша. Бiрiншiсiн жалпы, ал ... деп ... ... ... ... маркетинг функцияларын мағынасы
бойынша келесiдей бөлуге болады: талдау, болжау және ... қою; ... мен ... ... ... әсер ету ... ... келесiдей жiктеледi: рынокта сұраным мен ұсынысты оқу; рынокты
сегменттеу; мақсатты сегменттi ... мен оның ... ... маркетингтiк ортасын талдау; кәсiпорын мүмкiндiктерiн анықтау;
тауар саясатын орындау; баға ... және баға ... ... ... ... ... ... қалыптастыру және өткiзудi ынталандыру;
сыртқы экономикалық маркетингтiк ... ... ... ... ... түрде маркетингтiк iс-әрекет кешенiн келесi құрамдастар
қатарына ... яғни олар ... ... ... ... аспект):
- маркетингтiк ... ... ... ... және проблемаларын оқу;
- кәсiпорынның тауар саясатын құру (тауар ... ойды ... ... және кешендi толықтырғыш қызметтерiн, номенклатура және
өнiм көптүрлiлiгiн жоспарлау);
- кәсiпорынның баға ... ... ... тауар қозғалысын және өзiнiң өнiмiн сатуды ұйымдастыру;
- рынокқа өнiмдi жылжыту (жарнама, ынталандырушы рәсiмдер, жекелей
сату, паблик ... ... ... ... ... ... ... маңызды бiрақ
өзара байланысты және жиынтық түрде орындалатындары (маркетинг - ... ... ... ... - 4 “Р”, яғни product – тауар, price ... place - ... ... promtion - ... жылжыту, яғни осы
элементтердiң ағылшынша алғашқы әрiптерi) ... ... ... ... үшiн ... шарттарды, оның идеясын нақты тәжiрибелi ... ... Бұл ... ... ... ашып қарастырамыз.
Жоғарыда аталған маркетингтiң функциялары тұтас мәселеге нақтыланып,
бiр бөлiгi арнайы ұйымдарда орындалып, ал қалғаны кәсiпорынның маркетингтiк
iс-әрекетiне ... ... ... ... iс-әрекетiнде
экономикалық, әлеуметтiк, қаржылық, өндiрiстiк, өткiзу және ... ... ... ... ... мәнi және ... ... кәсiпорында марктинг қызметiнiң әрекет етуiнiң қажеттi
құрамдасы болып табылады. Ол маркетинг iс-әрекетiнiң қамтитын функциялары
мен ... ... ... оны ... қаматамсыз етудi көздейдi.
Басқаруға маркетингтiк жақындаудың негiзiн қалайтын талаптарды
айқындауға қатысты ... осы ... ... ... ... ... ... өдiрiс соңына емес, ... ... ... ... ... әрбiр фазасына интегралдау керек.
Зерттеулер арқылы әрбiр инженер, конструктор және ... ... ... ... ... ... ... төлеуге келiсiмдiгi, қайда
және қандай көлемде тұтынылатыны жайлы деректеме ... тиiс. ... ... ... ... экономикалық талдау, тарату, өткiзу
және өнiм бойынша қызмет көрсетуге әсер етедi”.
Қазiргi уақытта ... ... ... не ... алса,
соны сатып, тұтынушылардың қажеттiлiгi және оны қанағаттандыру көп есепке
алынбай отыруының бiр басты себебi функционалдық ... және ... ... ... және ... ... толықтай жетiле қойған
жоқ.
Маркетинг кәсiпорын ... ... ... да ... ... байланысты болады. Көбiнесе басқа бағыттағы салалар маркетингтiң
дамуына шектеулер ретiнде әрекет етуiмен бiрге ... ... ... ... субъектiлерiнiң тиiмдi дамуының қажеттi шарттары болып
табылады. [6]
Батыстағы экономикалық ... ... ... және ... ... ... ... барлық отандық
кәсiпорындарға қатысты, жекелей республикамыздың кәсiпорындарында маркетинг
жүйесiнiң даму тұжырымдамаларын құру кезiнде келесi ойлар қолданылған:
- кәсiпорындарда ... ... ... және ... ... ... ... құру;
- маркетингтiң анықталған функциялар кешенi ... ... орта ... ... ... және басқару философиясы
ретiнде болуы сияқты екi жақты табиғатын есепке алу;
- ... ... ... ... қолдану;
- тауар және баға саясаты, өткiзу мен тауарды рынокқа жылжыту, рынокты
зерттеу және ... ... ... ... ... қызметiн құрылымдық ұйымдастырылып, маркетинг және басқа
да кәсiпорынның функцияларының интеграциялануға бағытталуы;
- басқарудың маркетингтiк қағидаларына өту ... ... ... ... ... өту ... маркетингтi ұйымдастыру процесiне
сыртқы ортаның өзгерiстерi, соның iшiнде заң шығару базасының жетiлдiрiлуi
айтарлықтай ықпал ... ... ... ... факторлары жағдайын
талдау отандық ... ... ... ұйымдастыруды
қаржыландырудың жетiмсiздiгiн объективтi анықтайды. Бұл осы ... ... ... ... ... ... жұмысты қамтамасыз
ету үшiн қажет маркетинг жүйесiнiң ресурстық потенциал элементтерiнiң
барлық түрлерiнiң ... ... ... әдiстемелiк және т.б.)
жеткiлiксiздiгiне әкеледi (3 – сурет).
Осы көрсетiлген сурете ... ... ... ... ... объективтi проблемаларын анықтайтын факторлар келтiрiлген.
Қазақстан ... ... ... ... ... шешу үшiн салалық өзгешелiктердi есепке алу ... ... ... ... ... ... басқару
процесi келесi тарауда көрiнiс алады.
Кәсiпорындарда маркетинг ... ... ... ... жүйесiн
ұйымдастырудың
әсер
объективтi
ету
проблемалары
3- сурет
2. Кәсiпорынның маркетингтiк iс-әрекетiн басқару процесi
Қазiргi ... ... ... ... ... iс-әрекетi
кәсiпорынды рынокқа бағыттап басқарудың философиясы ... ... ... ... ... маркетингтiк iс-әрекет – бұл өндiрiс немесе
ғылыми-зерттеу жұмыстары (ҒЗЖ) сияқты ... ... ... ... ... ... ... және оның құрылымы мен
қызметтерi: жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау, реттеу және ... ... Бұл ... әлi ... ... ... оның ең анық
элементерiне тоқтала кетейiк.
Жоғарыда ... ... ... ... ... ... ең маңыздылары болып рынокты зерттеу және тауар өндiрушi
кәсiпорынның нарықтық ... ... және ... марктингтiк
саясаттың кешенiн құрастырып және iске асыру танылады. Осы жерде тағы айта
кетелiк, маркетинг ... ҒЗЖ, ... ... және т.б.
қызметтердi өзi атқармайды, ол тек осы және ... ... ... ... ... мақсаттарын ескере отырып, шешiмдер қабылдауда
қажеттi ақпаратпен қамтамасыз етедi.
Маркетинг концепциясы күрделi ... ... Ол ... ... жаңа ... ... орындауды талап
етедi. Маркетингтi тиiмдi басқару үшiн әрбiр ... ... ... тиiс.
Кәсiпорынның маркетингтiк iс-әрекетi - бұл маркетинг қағидалары мен
әдiстерi негiзiнде әрекет ететiн арнайы бөлiмше. ... ... ... экономикалық жоспарлау, техника-өндiрiстiк, зерттеушiлiк,
өткiзу мен валюта қаржылық сипаттағы кешендi ... ... ... ... және ... ... жоғары деңгейiн
талап етедi.
Маркетинг iс-әрекетiнiң қалыптасуына кәсiпорын жағдайына орай әсер
етушi ... мен ... ... ... ... ... деп кәсiпорын мақсаттарын атауға болады. Кез келген
компания немесе фирма күрделi аумалы-төкпелi маркетингтiк орталықта әрекет
жасайды. Егер ... өмiр ... ... ... ... ... ... заттарды шығаруды ұсынуы керек.
Компания нақтылы рынокта оның ... ... ... ... ... болуы керек.
Қырағы компаниялар өзiнiң нысаналық, стратегиялық және тактикалық
мақсаттарын кезеңдi түрде қайта-қайта қарап отырады.
Рынокты ... және ... ... ... үшiн, негiзгi
кешендi құрал ретiнде маркетингтi пайдаланылады. Маркетингтiк iс-әрекет тек
жарнама және сатушылар штатының әрекеттерi ғана ... ... ... ... ... ... жағынан бейiмделе бiлу деп
саалады. Бiз маркетингтiк iс-әрекеттi басқару ... ... ... iс-әрекеттердi басқару процесiн 4 топқа бөлiп
қарастырамыз:
1) рынок мүмкiншiлiктерiн талдау; 2) ... ... ... маркетинг кешенiн дайындау; 4) маркетингiлiк шараларды жүзеге асыру.
Маркетингтiк iс-әрекеттi басқарудың барлық кезеңдерi 4- ... Осы әр ... жеке және ... ... қаралатын тараулары
көрсетiлген. Төменде ендi бұларға жалпы шолу жасап өтейiк.
Фирманың маркетингтiк ... ... ... ... басталады. Ол өз кезегiнде кәсiпорын-дайындаушының әр түрлi
өткiзу және өндiрiстiк iс-әрекет ... ... ... ... ... ... беретiн ақпарат көзi болып табылады. Рынокты
зерттеу қажеттiлiктер туралы, сұраныс және ұсыныс туралы қажеттi ... және ... ... қоса ... ... ... ... тұтынушымен (эксплуатация)
байланысты, толықтырушы тауарлар мен алмастырушы тауарлар жайлы ... ... ... ... ... ... ... жатқызамыз.
Сондай-ақ сұранысты тудыратын сатып алу ағыны, сатып алушылардың
талғамы және сұрау салуы, ... ... қоры және ... ... ... және т.б. ... туралы мәлiметтер терең зерттеледi.
Сондықтан рынокта бар тауарларға толықтай ... ... ... ... ... ... процесi
4- сурет
Кәсiпорын басшысы рынокқа талдау жүргiзу ... ... ... ... ... ... ... (қай регионда) өткiзу тиiмдi;
- сұранысты толық қамтамасыз ету үшiн ... ... өнiм ... керек
(жалпы рынок бойынша және регион бойынша)?
Осыдан барып ... ... ... тауарлар немесе тауар топтары
бойынша рыноктың ... ... ... ... ең ... ... тұтынушылардың табысының өзгеруiн
зерттеу алады. Бұл фактор тауарға баға ... ... ... анықтау кезiнде өте маңызды.
Маркетингтiк iс-әрекеттi басқарудың екiншi ...... ... – бұл ... қай ... бағытталғанын (яғни рыноктың қандай
сегментiне) және ... ... ... ... ... тұжырымдайды.
Тұтынушылар топтары географиялық белгiлерi бойынша ... ... ... ... ... ... ... бiлiм деңгейi, ұлты,
жанұя саны), психографиялық (қоғамдық топтар, өмiрлiк көзқарас, жеке адам
типi), ... ... ... алу ... ... ... статусы, тұтынушылардың үдемелi қарқындылығы, тауарды қабылдау
деңгейi) белгiлерi бойынша құрылады.
Рынокты сегменттеу нәтижесiнде ... ... ... бiр ... ... я ... ... рынокты өз тауарларымен қамтып алу
туралы шешiм қабылдауы мүмкiн. Жаңа рынокқа шыққанда фирма ең ... ... ... ... ... ... және егер бастамасы сәттi болса,
онда ... да ... ... ... ... болады. Бұған жапон
фирмаларының рынокқа ... ... ... сонан соң онда
үстемдiкке жетуiн үлгi ретiнде алуға болады. Ол ... ... ... бөлiгiнде әрекет етуден бастайды, қанағат тапқан тұтынушылардың
аузына iлiгiп, атақ ... тек ... ... ғана өз ... ... ауыстырады. Маркетингтiң осы ережесiн пайдаланып, олар
дүниежүзiлiк автомобиль, фотоаппарат, сағат, тұрмыстық ... ... ... да ... ... ... ... басып алады.
Еуропаның автомобиль рыногына шыққанда олар (жапондар) өз жерiнде
машина жасаумен шұғылданбайтын немесе аз шұғылданатын ... ... ... ... ... соң ғана ... шығарудан көп
тәжiрибесi және жоғары технологиясы бар ... ... ... (Англия,
Франция, Батыс Германия, т.б.).
Рынок сегменттерiн игеру кезектiлiгi фирманың ... ... ... ... ... басты құралы болып
табылады. Себебi, рынок ... ... ... ... ... өмiр ... ... жетуiнiң басты, себебi болып табылады. ... ... ... ... ... есепке алу қажет. Бұл
критерийлерге ... ... ... ... ... ... ... және т.б.
Сонымен рынокты сегменттеу дегенiмiз - ұқсас белгiлерiне қарай немесе
маркетинг ... ... ... қатуы бойынша тұтынушыларды топтарға
бөлу. Сәйкесiнше рынок сегментi ... ... ... ... ... Сонымен қатар сегменттеуде рынок ... және ... ... бар. ... ... ... рынокта ие
болған орны. Ал рынок терезесi өндiрушiлер атынан тыс қалған, яғни тауар
немесе ... ... ... шықпаған кездегi қанағаттандырылмаған
сұранысы бар сатып алушылар тобы. Осындай рынок терезелерiн тауып, ... ... ... ... ... алға ... тiптен мақсаты деп айтсақ та артық болмайды.
Жалпы ... ... ... ... ... ... Нысаналы рынокқа шығудың үш стратегиясы бар:
1. ... ... ... стратегиясы деп
кәсiпорынның бүкiл рынокқа бiр ұсыныспен шығуы кезiн айтады. Ол
көбiнесе ... ... ... ... қолданылады.
Әйтсе де қатаң бәсеке кезiнде бұл стратегия өз мәнiсiн жоғалтады.
Бұл тәсiлдiң жағымдысы: бiркелкi ... ... ... ... ... баға төмендейдi, соның негiзiнде әлуеттi ... ... ... ... қолдану фирманың бiрнеше
рынок сегменттерiне арнайы жеке ұсыныс бiлдiредi. Әртүрлi тауар
ұсынып, ... ... ... өткiзу көлемiн ұлғайтады және
рынокты ... ... ... ... ... бiр немесе бiрнеше сегментiне бар
күш-жiгердi жұмылдырып, мамандануға негiзделген iскерлiкке тән. ... ... ... ... ... ресурс тапщылығы байқалатын
кәсiпорындарға тиiмдi.
Сондай-ақ маркетингтiк iс-әрекеттi басқарудың екiншi кезеңiне тауарды
жайғастыру ... Бұл ... ... ... рынок өкiлдерiне арналған
тауарлардың рыноктағы орнын көрсетедi. Мақсатты рынокты таңдау ... ... бiр ... бiрнеше сегментiне фирма өзiнiң тауарымен шығу үшiн сол
сегменттердi ... ... алуы ... ... сегментке тауарымен шығуын кешкеннен соң, оған қалай
енуiн анықтайды. Егер ... ... ... ... онда ... бар
деген сөз. Демек, бәсекелес фирмалар ол сегмент iшiнде өз “орындарына”
отырып алғаны, яғни ол ... ... ... алғаны анық.
Сондықтан, фирма бәсекелестердiң жағдайымен, дәлiрек айтсақ, олардың
сол рыноктағы үлесiн анықтап ... ... ... тауарын жайғастыруы
керек.[8]
Рынокта тауарды жайғастыру дегенiмiз – ... ... ... ... ету және оан ... ... ... кешенiн дайындау
болады.
Жайғастыру барысында келесi сұрақтарға жауап беру керек:
□ тұтынушыларға ұнайтын тауардың ... ... ... ... бәсекеге түсетiн басқа тауарлардың және фирмалардың жайғасымы ... ... ... ... тауарға деген үмiтiне қарай сегментте ... ... жөн ... ... ... құралдары ойлаған жайғасымды игеруге
□ және оны қорғауға лайық келедi?
Осы ... ... бере ... тауарды дифференциалдау қажет. Ол
үшiн тұтынушыларға маңызды көрiнетiн ... ... ... ... Винд ... түрiн жайғастыруда оның 5 баламалы үлгiсiн белгiлейдi:
1. Тауардың сапасына қарай жайғастыру
2. Фирма алдына қойылған мақсатына қарай жайғастыру
3. Тауарды ерекше ... ... ... жайғастыру
4. Тауардың нақты тұтынушылар тобына бағытталғанына қарай жайғастыру
5. ... ... ... ... ... ... позициялау (жайғастыру) туралы шешiм қабылдағаннан кейiн,
фирма маркетинг кешенiнiң бөлiмдерiн даярлауға кiрiседi.
Бұл маркетингтiк iс-әрекеттi басқару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... баға ... ... қамту
Дизайн ... ... ... ... ... ... ... шарты ... ... ... ... ... ... микс) дегенiмiз – нысаналы рыноктағы
тұтынушылардан фирмаға аса қажет ... ... алу ... ... әсер ... маркетинг құралдары жиынтығы. Маркетинг құралдарының
төрт факторлар тобы ... ... ... рет ... ... ... ... Е. Маккарти “4Р” деп белгiлеген. Ағылшынша “Р”
әрпiмен басталатын төрт сөзден ... ... ... (Product)
□ баға (Price)
□ сату орны (Place)
□ жылжыту (Promotion)
Жоғарыда көрсетiлгенiндей “4Р” маркетингiк ... ... Әр ... ... тән ... сипаттамасы бар. Мысалы, “тауар”
ұғымына тауар саясаты жатады, яғни рынокқа ұсынған ... ... ... ... ... ... ... артықшылық
қасиеттерi, рынокта өмiр сүру уақыты, орауы, таңбасы және т.б. Тауар бағасы
кәсiпорын ... ... зор орын ... ... бағасын белгiлеу
маркетингтiк iс-әрекеттiң құрамды бөлiгi болып табылады. Бағаның деңгейi
рыноктағы фирманың мақсатына ... ... ... ... өңдеу
ерекшелiгiне, өңдеу шығындарына, бәселес фирмалардың баға саясатына жыл
мерзiмiне және көптеген басқа ... ... Сату орны ... тұтынушыларға қолайлы өткiзу жүйесiмен беруi тиiс. Оған өткзу
арналары және тауарды ... ... ... ... т.б.) ... ... – тұтынушыларды тауарды алуға үгiттеу мақсатымен
тауарлар және фирманың өзi ... ... ... таратумен байланысты
фирманың iс-әрекеттерi. Ол жарнама арнайы сату әдiстерi, өтiмдi ... ... ... (PR) т.б.
Негiзiнен “4Р” сатушылардың маракетингтiк құралдармен әсер ету
көзқарасын көрсетедi. ... ... ... ... шаралар сатып алушыларға белгiлi бiр артықшылықтарды
қамтамасыз ету үшiн ... ... ... ... ... ... алушылардың “4С” көзқарасынан қарауды ұсынады. Ол ... ... Р мен 4 С ... ... Р ... |Төрт С (“4С”) ... ... ... және ... ... needs and |
| |wants) ... (Price) ... ... ... (cost to the |
| ... ... ... ... ... ... ... орны (Place) |қолайлылығы, жайлылығы (convenience) |
1 - ... ... ... ... ... ... және өзара
түсiнiстiкпен қанағаттандыратын фирмалар ғана рынокта өмiр сүре алады.
Маркетингтiк iс-әрекеттi басқарудың соңғы, яғни ... ... ... ... ... Бұған маркетингтiк стратегияны шығару,
жоспарлау, бақылау жатады.
3. Маркетингтi ұйымдастыру құрылымы
Маркетин iс-әрекетiн ұйымдастыру өз құрамына мыналарды қосады:
... ... ... ... құру ... маркетинг бойынша (маркетологтарды) бiлiктi мамандарды iрiктеу;
▪ маркетингтi басқару жүйесiндегi мiндеттемелердi, құқықтарды және
жауапкершiлiктi бөлу;
▪ маркетинг қызметiндегi ... ... ... ... үшiн
жағдай жасау (олардың жұмыс орындарын құру, қажеттi ақпараттарды,
ұйымдастыру техникасын беру және т.б.);
▪ маркетинг қызметiнiң ... ... ... ... ... ... ... iс-әрекетiн ұйымдастырудың жоғарыда аталған бiраз
бағыттарына сипаттама берiлген.
Маркетингтi басқарудың бiр үлгiдегi құрылымын ... ... ... бiр типтегi кәсiпорындар әртүрлi ... ... ... ... Моторс” корпорациясындағы оның “СХЕ –
бөлiмiнде (“Шевроле”, “Понтиак” және т.б.) ... ... ... ... пайдаланады. Бұл жерде ... ... ... құрудың кейбiр жалпы қағидаларын қолдану болып отыр.
Осы жерде айта кету ... жаңа өнiм ... ... ... ... тез ... жағдайында икемдi ұйымдастыру құрылымдарын
қолданады. Тұрақты рынокта ... ... iрi ... ... ... ... Басқарудағы ұйымдастыру
құрылымының икемдiлiгi, әртүрлi рынок жағдайларына тез және өз ... етуi ... ... жаңа ... ... ... шарты болып
табылады.
Бұл тұрақсыз саяси және экономикалық жағдайларда болып жатқан
өзгерiстердi анық ... және ... ... ... ... ... Сол себептi iрi кәсiпорындардағы ... ... ... ... қағидаларының бiрi болып маркетингтiк шешiмдердi
қабылдау орындарының ... ... ... ... ... ... және өткiзетiн бөлiмше) жақындауы болып
табылады. Сондықтан iрi кәсiпорындардың жоғарғы басару эшелондарында ... ... ... ... жоқ ... мүмкiн.
Ендiгi жерде маркетингтiк iс-әрекеттi басқаруды ұйымдастырудың
құрылымын құрудың жеке ... ... ... көздеген мақсатқа жетуi негiзгi үш факторы
тәуелдi: ... ... ... ... және осы ... ... ... маркетинг әрекеттерiн ұйымдастыру құрылымы әртүрлi болады:
1. Маркетинг ... ... ... ... Бұл
ең көп тараған түрге жатады. Бұл ... ... ... ... әр ... жеке айналысады. Олар өз
жұмыстарын үйлестiрушi маркетингiлiк зерттеулер ... және жаңа ... ... ... ... ... жасайтын қызметтiң басқарушысы, маркетингтi
жоспарлау қызметiнiң ... және ... ... ... ... ... жағдайларда бiрнеше немесе тiптi,
барлық қызметтер бiр маманнан тұруы мүмкiн. Рынокқа өту ... ... ... кең ... маркетинг
құрылымын бiрден қабылдау ... ... ... бiр немесе
бiрнеше қызметтер iс атқарса да жеткiлiктi.
Функционалдық ұйымдастырудың артықшылығы оның қарапайымдылығында,
бiрақ ассортименттерiнiң және ... ... ... ... бұл
үлгi бiрте-бiрте өз тиiмдiлiгiн төмендете түседi. Әр тауарға немесе әр
нарыққа ... ... ... ... ... жаңалықтар енгiзуге тым
қабiлетсiз болады. Алайда функционалды құрылым маркетингтi ұйымдастырудың
басқа ... ... ... ... ұйымдастыру құрылымы
7 – сурет
2. Ерекше өндiрiс үдерiсiн және өткiзуiн талап ететiн әртүрлi
тауарлар ... ... ... ... ... сипатына
сәйкес ұйымдастырылады (8 – сурет). Тауар өндiрiсi бойынша
ұйымдастыру ... ... ... ... жаңа бiр түрi ... ... Барлық тауар
өндiрiсiн тауар номенклатурасын басқарушы басқарады да, ... ... ... ... ... әр ... тауарды
өндiруге жауапты тауар басшылары бағынады. Әр тауар басқарушысы өз
тауары өндiрiсiнiң жоспарын жеке дайындайды, оның орындалуына көз
салып, ... ... ... жағдайда дайындалған жоспарды
өзгертедi.
Функционалды құрылымға қарағанда тауар бойынша ұйымдастыру құрылымы
қымбатқа ... ... ... саны ... ... ... ... құрылымы тек үлкен кәсiпорындарда, ондағы ... ... ... және ... шығындары ақталатын кезде ғана қолданады.
Маркетинг қызметiн тауарға сәйкес ұйымдастыру.
8 – сурет.
3. Егер тұтынушылардың жеке топтарының ... мен ... ... ... ... онда оларды әр түрлi
рынок ретiнде қарастыруға болады. Өнiмдерiн әртүрлi рыноктарға
ұсынатын фирмаларға ... ... ... ... ... (9 ... ... ретiнде жеке сала немесе
бiркелкi сатып алушылар сегментi ... ... ... ... ... ... ... басты мәселе болып
тұтынушылардың қажеттерiн жете анықтау ... ... ... жеке ... ... ... мен ... бағытталған маркетинг қызметiн ұйымдастыру
құрылымы
9- сурет
4. Көптеген географиялық аймақтарда сатылатын ... ... әр ... ... ... ... ... қажет. Сондықтан
маркетингтiк iс-әрекет құрылымы аймақтар бойынша ұйымдастырылады ... ... ... ... ... ... ... сауда
агенттерi қызмет көрсететiн аймақта тұруы немесе жолға қажет уақыты ... ... ... аз ... тиiс. ... ... көбiнесе ауқымды
рыноктарға қызмет көрсететiн iрi халықаралық фирмаларға аса қолайлы болады.
Географиялық региондарға бағытталған маркетинг қызметiн ұйымдастыру
құрылымы.
10 - ... ... және ... ... және тауар, сондай-ақ қызмет
және регион бойынша ... ... 11, 12, 13-шi ... ... ... ... ... оны құрудың
келесiдей қағидаларын ұстану керек.
Мақсаттың ... ... ... сату ... ... пайданың
сату көлемiне қатынасы, бiр акциядан пайда, рыноктағы кәсiпорынның ролi,
капитал құрылымы (яғни қаражаттандырылған капитал үлесi).
Маркетингтiк құрылымның ... ... ... қарапайымдылығы және анықтығы оған кәсiпорын қызметкерлерiнiң оңай
бейiмделуiне және де мақсатты iске асыруға ... ... ... ... қамтамасыз ететiн бөлiмшелер арасындағы тиiмдi
байланыс жүйесi. Байланыс жүйесi мiндеттi түрде керi байланысты болу ... ... ... ... тек бiр ... ғана тапсырма,
бұйрық алу керек.
Маркетинг құрылымының аздығы. Бөлiмшелер неғұрлым аз болса, соғұрлым
ақпаратты төменнен жоғары беру және ... ... ... ... ... болады.
Жауапкершiлiктi үйлестiрудi маркетинг қызметiнiң жоғарға басшылығы
жүзеге ... ... ... ... пргрестiң (ҒТП) жоғарғы
қарқыны, өндiрiс масштабының өсуi және күрделенуi, сондай-ақ тағы да ... тез ... ... кәсiпорынның сипаты және мақсаттары,
оларға жету әдiстерi ... ... ... маркетингтiк құрылым
белгiлi бiр икмдiлiгiмен және бейiмдiлiгiмен көрiнуi тиiс.
Маркетингтiк құрылым ... болу үшiн ... ... iшкi ... және ... ... яғни ... экономикалық, табиғи,
техникалық, саяси және мәдени факторлар жайлы ағымдағы ақпараттарды ... ... іс- ... тауар және қызмет бойынша ұйымдастыру құрылымы
11- сурет
Қызмет және тауар бойынша ұйымдастыру - ... ... ... бiрыңғай мақсаттар мен маркетинг мiндеттерiн орындауды
және үйлестiрудi жүзеге асыратын маркетингтi басқарудың ұйымдық құрылымы.
Сондай-ақ, ... бiр ... ... ... топтарына маркетинг жоспарын және
стратеүгияларын жасау мен өткiзуге ... ... ... бередi. Және ол
белгiлi бiр ... ... ... ... ... және ... ... Оларды орындау iшкi шаруашылық есептеу арқылы
мүмкiн. Көп ... ... ... ... ... ... ... құрылымын құрудың қағидасының артықшылықтары:
□ белгiлi бiр тауармен айналысатын ... сол өнiм үшiн ... ... құрамдастарын қолдана алады;
□ басқарушы рынок талаптарына тез әсер етедi;
... ... ... ... ие, ... ... ... түрi жүредi;
Алайда бұл құрылымның кемшiлiктерi де бар:
□ белгiлi бiр тауарға жауапты ... оның ... ... сәйкес
келетiн өкiлетiкке ие емес (ол өндiрiс саласында тек қана жаңа тауарды
әзiрлеу және оны өндiрiске жеткiзудi ғана ... ... ... ... және ... ... оған бағынбайды);
□ өнiм ұйымы үлкен шығындарды қажет етедi. Алғашқыда басқарушылар негiзгi
өнiмдер үшiн тағайындалады. ... ... ... ең ... үшiн ... өз ... бар басқармалар пайда болады;
□ өнiм бөлiмшесiндегi қызметкерлердiң екi жақты бағыныштылығы пайда ... ... ... ... және ... ... ... iс-әрекеттi тауар және қызмет бойынша ұйымдастыру
құрылымы Қосымшада көрсетiлген.
Ұйымдастыру құрылымы 2 ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастырудың келесiдей ерекшелiктерi
бар: жұмыскерлердiң мiндеттерi анық ... ... ... және ... ... қызметкер өз лауазымына,
мiндетiне жатпайтын жұмыстарды орындамауы тиiс; ... ... ... етуi. ... ... ... ... сыртқы орта жағдайында
тиiмдi. Өзгерiм ортада, яғни тұрақсыз ортада, “жұмсақ” құрылым орын алады.
Олар ... ... ... ... бұл ... өкiлеттiк
басқару бiр орталықтан жүргiзiлмеген. Жұмыскерлердiң мiндеттемелерiнiң аясы
анықталған және жұмыскер негiзгi қызметпен байланысты әр ... ... тиiс. ... ... үнемi өзгермелi болады. Ресми нұсқаулар
“жұмсақ” құрылымда аз, ал ... ... ... өте ... ... ... болуы жаңалықтар ашуға және жаңа идеяларды
ұсынуға әсер етедi.
Маркетинг iс-әрекетiн қызмет және рынок ... ... - ... ... көрiп отырғанымыздай, мысалы егер кәсiпорын –тауар
өндiрушi өте аумақты жерге қызмет ететiн ... онда ... ... принцип бойынша дамиды: өнiмдi өткiзуге iрi аймақта, әрбiр
аймақта аудандар бойынша, әр ауданда кiшiгiрiм бөлiмшелер ... ... ... ... ... ... торап белгiлi бiр
өндiрушiнiң барлық рыноктарда барлық тауарлардың өткiзiлуiн қамтиды.
Әрбiр ... ... ... ... ... жер ... ... әдетте, ол сол жерде тұрады және сол жердiң ... ... ... кем ... екi есептен тиiмдi: фирмаға және оның
тауарына деген күштi сенiм ... тууы ... ... ... үшiн ... пен қаржы өте аз деңгейде талап етiледi.
Қызмет және регионға бағытталған маркетинг iс-әрекетiнiң ұйымдастыру
құрылымы
13 – сурет
Ұйымдастыру көлемiнiң өсу ... ... ... ... ... бастапқы бөлiнуi басқарудың дивизионалдық
ұйымдастыруын қолданылуына негiзделуi ... ...... ... қолдану
тиiмдiлiгiн жоғалтқан кездегi, көптеген рыноктарда ... ... ... ... арналған алуан түрлi ... ... iрi ... ... ... ... Бұл жағдайда кәсiпорын басқаруының жоғарғы деңгейлерiнде өнiмдiк
немесе географиялық көзқарастың негiзiнде құрылатын дербес ... ... ... ... ... өздерiнiң функционалдық
қызметтерiн, соның iшiнде маркетинг қызметiн құрады. ... ... ... басқару органдары және маркетингтiк бөлiмшелер
арасында өкiлеттiктi бөлу мәселесi штат-пәтер көлемiндегi ... ... ... ... және олардың болмауымен аяқталатын әртүрлi
жолдармен шешiледi.
Ендi осы маркетингтi ұйымдастыру ... ... мен ... ... кестеден көруге болады.
Маркетингтi ұйымдастыру құрылымдарының артықшылықтары мен
кемшiлiктерi.
| Артықшылықтары ... ... ... ... ... қарапайымдылығы әрбiр |Тауар номенклатурасын кеңейту ... ... бiр ... ... ... төмендеуi.|
|мәндi сипаттау. | ... ... ... |Фирма iс-әрекетiнiң ... және ... ... ... ... емес ... iздеу |
|кәсiптiк дайындығының өсу факторы ... ... ... ... | ... қатысушылар арасындағы | ... ... ... ... қатысушылар арасындағы |
|өсi ынталандырмасы ретiнде. ...... ... ... |
| ... жеке бастың мүддесi үшiн |
| ... ... ... ... ... ... ... маркетингi. |Қызметкердiң бiлiктiлiгiнiң суiне |
| ... ... ... ... ... ерекшелiгiн |Бiр-бiрiне қосарланушы бөлiмшелердiң|
|және әрбiр тауар бойынша негiзгi ... ... ... ... | ... ... ... ... шығу ... ... ... ... ... | ... шығудың кешендiк ... ... ... |
|бағдарламасын жасау мүмкiндiгi. |төмен деңгейi. ... ... дәл ... ... | ... толық бiлу. ... ... |
| ... ... нашар бiлу. |
| ... ... ... - рыноктық ұйымдастыру ... ... ... ... |Қызметтiң өзiндiк құнының ... ... ... ... ... ... әртүрлi қызметпен қамтамасыз|
|бағдарламасын жасау мүмкiндiгi. |ету ... ... болу ... ... дәл ... жасау. |мүмкiндiгi. ... ... бiлу. | |
2 - ... көрiп отырғанымыздай әрбiр құрылымның өз ... ... ... Сол себептi маркетинг концепциясын жүзеге асыру үшiн
маркетинг ... ... ... маңызды орын алады. Маркетингтi
ұйымдастыру кезiнде әмбебап сияқты үлгi болмайды. Сондықтан да ... ... ... ... ... ... Көбiнесе фирмалар
маркетинг бөлiмшесiн құру ... ... ... жету ... ... ... ... iздеп табу, рынокты
географиялық тұрғыдан кеңейту, ... жаңа ... ... ... ... және ... ... РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КЄСІПОРЫНДАРДЫҢ МАРКЕТИНГТІК ІС-ЄРЕКЕТІН
БАСҚАРУДЫ ТАЛДАУ
2.1 Алси фирмасының сипаттамасы
Алси компаниясы Қазақстан рыногында компьютер және ... ... ең ... ... болып табылады. Алси
компаниясы 1991 жылы Қазақстан нарығында өз ... ашып ... ... ... бағыттары төмендегідей түрде көрсетілген:
- компьютерлік жабдықтарды өндіру. Қазақстан ... ... 1995 ... ... Алси ... тіркелген
тауар белгісімен сатыла бастады.
- телекоммунакиялық, офистік, профессионалдық және ... ... ... ... ... ... /UNIX – ... құрылымдық кабельдік
жүйелер, GPS – AYL новигация жүйелері.
- дистрибъюция
- бағдарламалық өнімдерді жасау.
- жылжымалы радиотелефондық ... ... ... байланыс «Алси-Азия-Транк» және радиошақыру
қызметкері – ... ... ... «Алси-Азия-Пейдж»
- интернет жүйесі.
- авторланған оқу орталығының қызметтері. Алси ... ... ... ... ... орталығының қызметтері, компьютерлік сервис жабдықтарды және
тұрмыстық техниканы, радиобайланыс құралдарын жөндеу және ... ... ... ... ... ... болып табылады:
1. Президент әкімшілігі, ғылым, білім, ... ... ... ішкі ... ... ... пен әлеуметтік қорғау
департаменті, транспорт және коммуникация, ауыл шаруашылық,
денсаулық ... ... ... ... ... ... агенттігі.
2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, Каспийбанкі, ... ... ... ... ... Орта ... даму банкісі.
3. Қазақтелеком, Казтрансойл, Қазақстан темір жолы, ... ... КСС, ... ... ... т.б.
4. КазМҰУ, КИМЭП, Евразиялық мемлекеттік университеті, мұнай және газ
институты, Қазақ-Британдық ... ... ... ... ... ... ... жєне
ақпараттық технология аясындағы 10-15 жыл ... ... бар жас ... ... ... ... єлемдік есептеу техникасын
µндіруші жєне ақпараттық техникасын ... ... ... ... ... жєне ... қатысып, µз білімдерін жетілдіріп
отырады. Қазіргі таңда Алси фирмасында єрт‰рлі бағыт бойынша ж±мыс жасайтын
96 мамандар бар. Фирма ... ... ... ... ... ... негізгі бағыттары
14 - сурет
Енді осы қызметтерге қысқаша ... ... ... ... өндіруді Алси фирмасы 1991 жылы бастады. 1995
жылдан ... ... ... ... ... ... ретінде
шыға бастады. Алси µз ... ... ... ... ... Ішкі істер Министрлігіне,
Орта Азия бірлесу және даму банкісіне т.б. ... ... ... ... Алматы қаласында Алсидің 4 бљлшек сату ... ... ... ... ... Қарағанды, Ақтау, Көкшетау,
Өскемен, Семей, Қызылорда, Петропавл, Талдықорған, Тараз, Шымкент,
Жезқазған, ... ... ... қалаларында серіктестері
орналасқан.
Сауда залының ассортиментінде компьютер, ... ... жєне ... ... ету, ... және ... құрал-жабдықтарының 1000-нан астам атаулары бар.
3. Дистрибъюция. Алси компаниясы дистрибьютер статусында, авторитарлы
дилер, ОЭМ ... ... ... ... ... статусында
APS, Intel, Microsoft, Hewlett Packard т.б. сияқты єлемдік
өндірушілердің компьютер, ... ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Қазақстанның, Қырғызстанның және Өзбекстанның ... ... ... ... ... ... Алси ... 1995 жылдың мамыр айында сервис ... ... ол ... ... ... ... ... Авторитарлы
сервис орталығы деген статусына ие және ... ... ... көрсетеді (профилактика, жөндеу, ауыстыру, кеңес
беру).
Алматы қаласының ... On-Site ... ... ... ... ... сонымен қатар телефон арқылы кеңес беру қызметтері
көрсетіледі. Алси ЖАҚ-ы фотоматериалдарды басып шығару, көшіргі ... ... ... ... қызметтерін көрсетеді.
5. Коммуникация жүйесін әзірлеу. 1996 жылы Motorola ... ... ... ... ... және ... ... құрылды, 1997 жылдан бастап Алси-Азия-Транк
транкинг байланысы Қазақстан Республикасының 15 қалаларында қызмет
көрсете ... ... ... ... ... ... жөнінде келісім жасалды.
6. Бағдарламалық қамтамасыз етудің әзірленуі және ... 1994 ... ... ... ... және ... автоматтандырудың кешенді жобасын
әзірлеп, жүзеге асыратын жүйелік интеграция бөлімі ашылды.
Бұл өз кезегінде келесідей бөлімшелерден тұрады:
- ... ... ... ету және ... шешімдер тобы
- интернет технологиясы
- жүйелі талдау және жобалау
- бағдарламалық қамтамасыз ... ... ... ... жылы ҚР ҰҒА-ның теориялық жѕне қолданбалы математика ... ... ... ... ... Алси ... ... кєсіпорны қ±рылды. Осы жылы компьютер
µндірісі басталды. 1992 жылы INTEL ... ... ... жиелік платалар) жєне MICROSOFT компаниясымен компьтерлерді
лицензияланған бағдарламалармен /MS DOC 6.2 жѕне Windows 3.1/ ... ... ала ... ОЕМ ... қол ... 1993 жылы
MICROSOFT, American POWER CONVERSION компаниялармен дистрибьютерлік жєне
Matsushita Electric Industrial, Motorola ... ... ... келді. 1994 жылы Алси ... ... жєне ... авторлық дилері болды. Келесі жылы ... ... ... ... ... жєне дайындаушы топ қ±рылды,
Алматыда бірінші сауда д‰кені ашылды. Осы ... Алси ... мен ... 26 ... ... 1996 жылы ... ... қатысып, Қырғызстан Премьер-министрлігі Қырғызстан Сорос қоғамы
Қазақстан ... ... жєне ... ... ... жєне қор ... іске ... комитеті АТФ банк, ҚР бюджет
банкі, ҚР еңбек министрлігі ±йымдарына ... ... ... 26-сєуірде Алси компаниясының жаңа офисі ашылды, программалық
қамтамасыз етуді ойластыру тобы қ±рылды, 10-маусымда Алси ... ... ... Алси ... беру ... ... Ал 1-желтоқсанда Алси-Азия-Пейдж
атты ±лттық пейджингтік қ±рылым іске ... 1997 жылы Алси ҚР ... ҚР ... ... ‰шін жасаған жобалармен тендерді жеңді.
Сєуірден Алси-транк атты транктік ... ... ету ... ... ... BASF, Canon, Sony Broadcast GmbH фирмаларымен ... қол ... Алси ... Solution ... Hewlett ... ... техникасын дистрибьютері статусына ие болды.
Қарашада Prometric Tomson Learning тест орталығы ашылды. 1998 жылы ... 3M, NRG ... ... ... ... ... бірнеше тендер бойынша техника жеткізілуі, оны
монтаждау ж‰ргізілген. Қазақтелеком, ААҚ KEGOC, ҚР ... ... ... ... ... ... ... Қазақстанның
1300 мектептерінің компьютерлік кластарына техниканы жеткізуге келісімдер
жасалынды жєне орындалды. 1999 жылы ... Айти жєне ... атты ... серіктестік келісім бекітілді. Сонымен
қатар ҚР орталық сайлау комиссиясы, ААҚ KEGOC, ... ҚР ... жєне т.б. ... мен ... Алси ... ... 2000 жылы LG ... фирмасымен серіктестк келісімге ... Осы жылы ҚР ... ... ҚР ауыл шаруашылық министрлігі,
Қазақстан темір жолы, ААҚ Kegoc жєне т.б. Алси фирмасының клиенттері болды.
2001 жылы жєне Maxel, Xerox ... ... ... ... ... Алси ... ҚР халқын еңбек жєне єлеуметтік қорғау министрлігі, ҚР
жоғарғы сот, ҚР ... ... ҚР ... беру жєне ... ауыл ... ... ҚР ... қаржы министрлігі,
шеқара қорғау қызмет ¦ҚК, ҚР ... ... ... АҚҚ ... ... ал 2002 жылы ҚР ... министрлігі, ҚР транспорт жєне
коммуникация министрлігі, ҚР халқын ... жєне ... ... ¦МК ... ҚР ішкі ... ... ЖАҚ ... С‡ ¦МК Казмунайгаз, ААҚ Каспийшельф, РМК ҚР ... ЦГО ВС, ... ... жѕне ... ... ... ғылым
академиясы, ҚР табиғат жѕне сыртқы ортаны ... ... ... алу ... ҚР ... жѕне бюджетті жоспарлау министрлігі, ААҚ
Испат-Кармет жѕне т.б. тендерлер бойынша ... ... Осы жылы ... сапа ... ... ... жылдары халықаралық
сапаның менеджмент ISO 9001:2000 сериясына ену. Алси ... ... ҚР ... жєне ... ... ҚР ... ... соттық єкімшілік комитеті, ҚР қаржы министрлігі, ҚР ... ҚР ІІМ, ААҚ ... жєне т.б. ... ... жеңді.
Алси фирмасын ±йымдастыру-қ±қықтық қ±рылымы бойынша жабық акционерлік
қоғамға жатқызуға болады. Яғни ... тек ... бір ... жєне ... бар, жєне егер фирмадан шығып кеткісі ... онда ... ... сату керек. Б±л фирмада 500-ден кем ж±мыскер болуы
м‰мкін емес.
Алси фирмасы компьютерлік, офистік техникамен телекоммуникация ж‰йесі
ауданында єр ... ... ... Б±л с±рақтарды шешу ‰шін
компанияда келесі бµлімдер мен департаменттер єрекет етеді:
- µткізу мен кµтерме ... ... ... ... ж±мыс департаменті
- аудандық сату департаменті
- н±сқаулар департаменті
- СКС бµлімі
- ПО ... ... ... ... бµлшек сауда департаменті
- сервис орталығы
- оқыту орталығы
- ... ... ... ... ... ... ... т‰ріне жатқызамыз, яғни тапсырыс
біртіндеп бас директордан керекті бµлімге дейін жеткізіледі. Б±л ... ... ... ... ... ... ең ... қуатты бµлімі - µндірістік бµлімі. Б±л бµлім
ең жетілген жабдықтармен қамтамасыз етілген жєне ... 5000 ... ... ... бар. Бµлім компьютерлік технология саласында
єрт‰рлі қызмет кµрсете алады: программалы жєне ... ... ... ... ... ... ... 2002 жылғы программаны орнатуда
ақпараттық ... жєне ... ... ... экспертизалау
қызметі. Алсидің оқу ... ... ... ету жєне
компьютерлік техника саласында қызмет жасауды ‰йретеді. Оқу ... ... ... ... ... ... ... заманғы
т±рақты жаңартылған техникалар ж±мыс жасауда.
Алси фирмасынын басқару қ±рылымын ±йымдастыру
15-сурет
Сондай-ақ, тµмендегі 16,17,18,19-суреттерден фирманың ... ... ... басқарудың ±йымдастырушылық ...... ... ... қ±рылымы.
16 - сурет
Алси-Достық д‰кенінің ±йымдастыру қ±рылымы
17 - сурет
Алси-Электрон д‰кенінің ±йымдастыру қ±рылымы
18 - сурет
Алси-Кµктем ... ... ... - ... ... ... ... болсақ, қаржылық жағдайдың
талдаудың негізгі кµзі – есеп беру жєне қосымша қ±жаттар, ... ... ... ... ... ... есеп беру туралы т‰сініктемелер қажет.
Алси жекеменшік кєсіпорын болғандықтан жоғарыдағы қ±жаттар ... ... ... ... ... Алси ... кейін жылдық айналым т±рақты µсіп отыр. Мысалға, 1991 ... ... – 2 ... (170 ... қ±раса, 2001 жылы 40
млн.доллар (3млн.400 мың теңгені) қ±рады. Яғни соңғы жылдары жылдық айналым
765 млн.теңгеге µсті. ... ... ... ... ... ... кµруге болады:
Алсидің негізгі қаржылық кµрсеткіштері.
|Кµрсеткіштер |2000 жыл |2001 жыл ... /+,-/ |2000 жєне ... | | | ... |
| | | | ... ... ... |2635 |3400 |765 |129 ... шығын |1844,5 |2380 |535,5 |129 ... ... ... |1020 |229,5 |129 ... | | | | ... |237,2 |306 |68,8 |129 ... табыс |533,3 |714 |180,7 |134 ... |20 |21 |22 |24 ... | | | | |
3 - ... ... ... он ... жылдағы жылдық айналымдар
20 - сурет
динамикасын 20 суреттен кµруге болады.
2.2 “Алси” фирмасының ... ... ... ... ... ... Қазақстанның барлық территориясында
µздерінің бµлшек сауда д‰кендері арқылы т±тынушыларға тауар мен ... Алси ... ... ... ... қызмет ерекшелігі
олардың тауар мен сауда қызметтерін сатуды бірдей ж‰ргізуінде жєне ... ... ... ... ... ... ... д‰кенді таңдағанда оның бєсекелестерінен артықшылықтарын
ескеруі керек. ... ЖАҚ ... ... ... ... ... т±тынушылардың сатып алу орнын таңдауда шешуші рол
атқаратын жақтарын ерекше атап µту керек. Маркетинг бағдарламасының ... ... ... ... ... кµретіп жєне оның
бєсекелестерімен салыстырғанда ерекшеліктерін бµліп кµрсетуге бағытталуы
тиіс. Т±тынушылар ... ... ... кєсіпорыны єрт‰рлі қасиеттегі
(аттрибуттағы) терминдер арқылы орнығуы ... Ең ... олар ... ... ... ... ... кєсіпорынның
орналасқан жері мен аумақтық қамтылуын бағалайды. Содан ... ... ... ... ... ... ... тауардың сапасымен ассортиментіне назар аударады. Д‰кендегі
баға деңгейі мен ... ... ... ... саясатыда ерекше
маңызға ие.
Қазіргі заманғы т±тынушыларға қызмет кµрсету сапасы, сатудың қазіргі
заманғы єдістерін қолдану, қосымша қызметтер ... ... ... ... ... ... ие болып отыр. Б±л аттирбуттар сатып алуға кететін
уақытқа єсер етіп, т±тынушылардың компьютермен ... ... ... ... ... ... ... ие болады. Осы аттрибудтарды
қолдана отырып сауда кєсіпорыны саралау жєне жайғастыру бағыттарын анықтап,
барлық ... ... ... ... жасап шығарады. Д‰кенді екі
атрибут кµмегімен жайғастыруға болады:
- баға ... ... ... ... ... ... мен ... іздейтін артықшылығы.
М±ндай тєсілдемені американдық ғалымдар қолдануға ... ... ... ... ... ... негізделеді жєне онда тµрт єр т‰рлі алаң
кездеседі. Єр алаң ... баға ... мен ... ... ара ... ... мен жайғастыруды белгілі деңгейде қарастырады.
Бµлшек сауда кєсіпорынының ... ... ... осы ... ... жєне содан кейін т±тынушылардың санасында бєсекелестерінен бµліп
кµрсететін єрекеттерді ... ... ... ... болу ... ... ... ±сынатын дєл сондай туардан осы
тауарлардың ерекше айырмашылық ассортиментін кµрсететін тауарларды ... ... ... ... ... ... саралануы;
тауарды ерекше тиімді бағамен сатудан т±ратын баға дифференциациясы. Алси
компаниясының ... ... баға – ... ... фактор жєне
сонымен бірге ±сынылатын ... ... ... Сондықтан,
жайғастырудағы µте маңызды элемент болып тауарды сапалық-бағалық ... ... ... фирмасының µзі болып табылады. ... ... ... ... ... ... (23 - сурет).
Бµлшек сауда кєсіпорынының жайғасымын талдау
22 – сурет[10]
Сауда кєсіпорыны берілген матрицанын кез ... ... ... алады. Б±л таңдау бєсекелестердің позициясына байланысты, егер
рынок лидері Алси компаниясы номері 1 ... ... яғни ... сапалы
тауарды жоғары бағамен ±сынса онда ... 2 жєне 5-ші ... ... Б±л ... ... тµмен бағамен ±сынатын кєсіпорын позициясын
кµрсетеді. Осы матрицаны қолдану ‰шін єрқайсысының кµлемі мен µсу ... ... ... µз ... ... ... Алси д‰кені
таңдаған позицияға жауап бере ... жєне ... ... ... ... ... ... кешені) жасауды
бастайды.
”Сапа – баға” параметрі бойынша жайғастыру стратегиясы
| ... ... | ... ... ... ... | | | | |
| ... |1. ... |2. ... ену |3. ... |
| | ... ... |маңыздылық |
| | ... | ... |
| ... |4. ... ... Орта деңгей |6. Адал сапалық |
| | ... ... ... |
| ... |7. ... |8. Єсерлі |9. ... ... |
| | ... ... ... |
| | | | ... |
23 - сурет
Marketing – mix кешні – б±л мақсатты рынок ... ... ... ... ... жєне жайғастыру бағыттарын қолдану
негізіндегі єсер ету ... ... ... ... ... ... айнымалы кіреді. Олар тауар, баға, µткізу орны, жылжыту.
Бµлшек саудада олар retailing-міx (жалпы бµлшек ±сынысы) ... атқа ... ... ... ±сыныс тауардың µзіндік ерекшелік жиынтығынан,
қызмет кµрсету бағасы мен єдісінен ... пен ... ... пен ... жєне ... да аспектіден т±рады. Осы
факторлардың барлық жиынтығы рыноктағы ... ... ... ... ... Тек осы ... ғана бµлшек сауда кєсіпорыны ... ... ... т±тынушылар шеңберін қ±ра алады жєне
осы арқылы ±сыныс кµлемін толықтай қанағаттандыра ... ... ... ... мен ... ... қолдану м‰мкіндерін
зерттеу мақсатында Алматы ... ... мен оның ... ... саудада сататын Алси компаниясының ... ... Алси дєл ... ... ... ... д‰кендер мен
жаңа жєне б±рын қолданыста болған компьютерлерді ақпарат қ±ралдары ... жеке ... ... ... ... ... жағдайында
ж±мыс істейді. Сондықтан Алси д‰кеніне ... ... ... ... маркетинг єдістерін қолдану керек. Ассортиментті саралау
мен жайғастыруды анық т‰рде ... осы ... ... ... ... ... ... зерттеу ж‰ргізгенде олардың
бєсекелестеріне де тєн барлық ... ... ... негізгі
бєсекелестері екінші деңгейдегі маркетингтік ақпараттарға (жарнамалық
басылымдар, каталогтар, анықтамалар, ... ... ... ... єдістерінің кµмегімен анықталды. Бєсекелестерді ... ... ... тауар ассортиментінің атрибуты бірінші кезекте
ескерілді.
Ол толығымен немесе белгілі бір деңгейде Алси д‰кенінің ассортиментімен
сєйкес келу керек ... Алси ... ... ... ... ... ... бµлек мынандай атрибуттар ескерілді: орналасуы,
тауар ... ... ... сапасы, сауда залының атмосферасы, жарнама мен
µткізуді ынталандыру. Аттрибуттарды талдау сауда кєсіпорынының қызметін
жалпылама ... ... ... ... арнайы жасалынған ж‰йе
негізінде іске асады (24 – сурет).
Алси компаниясының негізгі бєсекелестерінің іс-єрекетін бағалау ж‰йесі
|Бєсекелестер ... ... ... ... | |
| |1 |2 |3 |4 ... жері ... ... ... |µте ... ... ... |молықтырылмаға|жеткіліксіз |молықтырылған |
| ...... ... ... |
| |жоқ |(20-30 ... |ассортимент |
| ... ... |(30-40 ... |(50 ... |
| ... | | | ... ... ... ... ... ... |
| | | ... | ... ... ‰лгілер |жаңа ... ... жаңа ... ... |‰лгілердің |‰лгілер ... | ... саны ... | ... | | ... | ... | | | | ... келуі | | | | ... ... ... |орташа ... ... |
| | | ... | ... ... ... |орташадан |жоғары ... | | ... | ... залының |жетіліксіз |қолайсыздау |қолайлы жағдай|µте қолайлы |
|ахуалы ... ... | ... |
| ... | | | ... жєне ... жоқ |жеткіліксіз |жеткілікті |ең єрт‰рлі |
|µткізуді | ... ... | ... | | | | |
7 - ... баға ж‰йесі Алси фирмасының негізгі ... ... ... ... ... ... ... байсалды бєсекелестікті ... ... ... ... “Sulpak Telecom”) тарапынан кµрсетуде. Оларда ... ... жєне ... ... ... ... ие.
Бєсекелестер қызметін талдау олардың рыноктағы позициясын қабылдау
картасы кµмегімен бағалауға м‰мкіндік берді. ”Тауар сапасы – ... ... ... ... ... б±л маркетологтар ±сынған єдіс
негізінде жасалған қабылдау ... ... ... ... ... ... ... бойынша
жайғастыру
Тауарлар сапасы
24 – сурет
Б±л суретте бєсекелестермен салыстырғандағы ... ... ... ... ... орналасқандығын кµрсетеді. Яғни, т±тынушыларға ең
сапалы компьютер мен оның қосалқы бµлшектерін ең жоғары бағамен ... ... ... ... жєне ... телеком компаниялары
±станады. Картадағы орта жағдайды ассортименттегі компьютермен оның қосалқы
бµлшектерін ... ... ... ... ... ... ... алады. Рынокта сатып алушыларды аса тµмен бағамен тартатын
бєсекелестер де кездеседі. Мєселен, АТОМ тауар ... ... ... баға ... Оң жқ ... ... ... жоғары қоятын бєсекелестер
орналасқан. Олар ... ... ... орташа жєне ортадан ... баға ... ... ... ... жеке кєсіпкерлер алады.
Олар б±рын қолданыста ... ... ... ... ... ... жєне олардың тауарының сапасы мен бағасы ... ... ие жєне ... ... ... ... Алси фирмасы
рынокта µзін компьютермен оның қосалқы бµлшектерін кең ... ... ... ... ... ... ретінде жайғасқандығынан қорытынды
шығаруға болады жєне тауарлық пен қызметтік саралауды ... ... ... ... ... ... элементтерінің
мазм±нын жєне оларды µткізу бағыттарын анықтады. Б±л ... ... ... мазм±ны Алси фирмасының маркетинг ... ... жєне ... ... ... бағытталғанын кµрсетеді. Ол
нарықтық жағдайлардың µзгеруіне байланысты т±тынушылардың ... ... ... ... ... ... керек.
Осының негізінде жайғастыру мен саралау єдісі Алси ... ... ... қалыптастыруға бағытталған маркетингтік
бағдарлама жасауға м‰мкіндік береді. ... ... ... Алси секілді
кєсіпорындардың қызметін бағалау, т±тынушылар талғамына єсер ететін арнайы
атрибуттар кµмегімен ж‰зеге асырылады.
Осы ерекшеліктерді ... ... ... басшыларына
т±тынушының жоғарғы с±раныстарына тезірек икемделуге жєне ... ... ... ... арттыруға м‰мкіндік
береді.
”Алси” фирмасынын Retailing-mix кешенінің негізгі элементтерін іске
асырудың мазм±ны жєне бағыттары
|Retailing-mix ... ... ... ... бағыттары |
|кешенінің | ... | ... ... қ±рғанда єйгілі µндірушілердің тауарларына|
| ... ... оған ылғи да ... ... |
| ... ... ... қатаң бақылау жасауды |
| ... ету. ... ... ... қ±рғанда рыноктың єрт‰рлі сегменттері |
| ... ... анық ... ... |
| ... т±тынушыларға жоғары сапа мен беделді тауар |
| ... ... ... баға ... іске |
| ... ... ... ... баға сол |
| ... табыс деңгейін ескеретін жєне бєсекелестер |
| ... ... ... бір ... баға |
| ... Бағалық бєсеке факторы б±л сегментте кеңірек |
| ... ие. ... ... ... ... єр |
| ... ... ... ... ... ... ... ... ... мақсатында |
| ... ... ... ... ... ең |
| ... ... болу керек. Сату єдісі – жеке єр бір |
| ... оның ... ... ... отырып |
| ... ... ... |
| ... ... ... ... жабдықтарын қолдана |
| ... ... ... тауарды тиімді орналастыру, |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ортаны |
| ... ... ... қосымша қызмет кµрсету (кеңес беру,|
| ... ... ... ... ... ... ... (жарнама, насихаттау, |
| ... ... ... ... ... |
| ... іске ... бағыталуы керек. Жарнама қ±ралын |
| ... сол ... ... ... ... |
| ... ... артықшылық берілуі керек. |
| ... ... ... ... ... ... ... қ±рып жєне т±рақты клиенттер |
| ... ... ... ... Ол ... єр ... |
| ... ынталандыру қ±ралдарын қолдануы қажет. Олар: |
| ... ... ... ... сатып алулар, |
| ... жєне т.б. ... ... ... бµлшек саудасын басқару кєсіпорынның маркетингтік іс-
єрекетін жетілдіру элементі ретінде
Жалпы теория бойынша маркетингтік іс-єрекеттің мақсаты – ... ... ... озып ... ... ... ... отыру, сату кµлемін ±лғайту. Осы мақсатта Алси ... ... ... ... ... ... ... жєне ішкі ортаны зерттеп, талдап µз єрекетінде пайдаланып жатыр.
Алси фирмасының маркетинг бµлімінде 5 адам ... ... Оның ... ... бастығы, жарнама жєне арнаулы жобалар маманы, жарнама
жєне маркетинг маманы жєне 2 менеджер-маркетолог бар. Єр қайсысының ... бар. ... ... ... фирма табысқа жету ‰шін нарықты
жаулап, қадағалап отыру ... ... ... ... ПР ... ... қадағалап отырады. Єрекеттерінің басты бағыттары:
1. Маркетинг єрекеттерінің барлық ... ... ... жоспарларының стратегиялық жєне бµлшек µңдеуін басқару.
2. Маркетинг жоспарындағы ... ... ... ... ... ... ж‰ргізу қажеттілігін анықтау.
4. ¤ткізілетін ж±мыс бюджеті жайлы бастықтармен ... ... ... іске ... ... жєне бақылау.
6. Зерттеу бағдарламасын, с±рақтарын жєне мақсаттарын бекіту.
7. Зерттеу ж±мысында жиналған мєліметтерді қорытындылау, қажетті
маркетингтік ... ... ... Фирмамен ж‰ргізіліп жатқан тауар жєне ... ... мен ... ... ... ... жєне жарнамалық кампанияларды µткізуге ... беру ... ... ... ... ... к‰н ... оперативті бақылау.
11. Фирманың µткізу жєне µңдіру бµлімдерімен оперативті байланыста
болу.
Жарнама жєне ... ... ... ... ... ... қажетті жарнаманың ерекше т‰рлерін µткізеді жєне зерттейді.
Жарнама жєне ... ... ... шараларды қадағалап, фирманың
жарнамалық компанияларын µткізуді зерттейді. Менеджер-маркетолог фирманың
маркетингтік шараларын жоспарлайды, ... жєне ... ... ... ... қ±рылымын 22-суреттегі мына сызбадан
кµруге болады:
Маркетинг бµлімін басқаруды ±йымдастыру.
22 - сурет
Алси фирма єрекеттерінің басты бағыттары ... ... ... ... компьютерлік техника µңдіру
- бµлшек сауда
- дистрибьюция
- сервис
- оқыту жєне сертификациялау
- коммуникациялық ж‰йелерді ... ... ... жєне ... ... ... ... саласы бойынша кµптеген бєсекелес фирмалар
бар. Сол фирмалардың тауар бағаларын салыстырсақ – Алси ... ... ... бағасы 545 доллар (монитор 230 доллар),
Глотурдағы компьютер бағасы мониторымен ... ... ... ... ... ... 155-195 ... т±рады. Келтірілген мєліметтерді
байқағандай ±қсас тауарлар бағасы ... ... ... басты ролді
компьютер торабы мен детальдардың қ±ны ... яғни ... ... назарын
тауар пайдалылығына аударады. Б±л т±тынушылар – материалды жағдайы жоғары,
сапаны таңдайтын т±тынушылар. Алси ... ... ... ... ... ... ... Осыған байланысты ассортимент тек
Жапониялық Сони, Панасоник т.б. ... ... ... ал ... сатылатын LG, SAMSUNG фирмалары м‰лдем жоқ.
Алси µзіне клиенттер тарту мақсатында ... ... ... ... ... кµлемі келесі 4 кестеде кµрсетілген. Ол ... жыл мен ... ... аралықтарындағы жарнамаға кеткен
шығындарын кµрсетеді.
Алси фирмасының жарнама шығындары.
|Аталуы ... ... ... ... |Сома, теңге |
| ... | ... | ... | | | | ... ... |см2 |1532 |3.6 |650144 ... | | | | ... и факты |см2 |10000 |3 |2610000 ... МК | |6500 |3.6 |1778400 ... с ... | | | ... Қазақстан |см2 |20000 |3 |5160000 ... ... | |19181 |192 ... |3682752 |
| | | | | |
| | | | | |
| |см2 | | | |
| | | | | |
| |см2 | | | ... | | | | ... ... |бет | |2000 |24000 ... | | | | ... плюс ... ... |104 | |53860 ... радио | | | | ... ... ... |479 |12.8 |19165 |
| | | | | |
| ... |1485 | |19008 |
4 – ... єрекеттің єр қайсысын дєлірек талдап алайық. ... ... 1991 жылы ... 1995 ... ... Алси шығаратын
компьютерлер µзінің тіркелген тауарлық белгісімен ... ... ... 3 ... ... береді. Алси фирмасының б‰кіл µнімдері
ҚР мемлекеттік ... ... ...... ие. ... MICROSOFT компаниясының DOC6.22, Windows for
Workgroup 3.11, Windows 95, Windows 98, Office 97, Windows ... ... ... алады.
Бµлшек сауда Алси фирмасының 4 д‰кені арқылы ... ... ... ... ... серіктестіктер арқылы ж‰ргізіледі. Сауда орындарының
ассортименті 10 мыңнан астам тауардан қ±ралған.
Алси фирмасы келесі ... ... ... ... ... ... жєне программалық қамтамасыз етудің жабдықтаушысы болып
табылады: APC, Intel, ... Hewlett, Packard, ... ... Canon ... ... ... ... Қырғызстан жєне ¤збекстан
территориясының 40-тан астам фирмасында есептелінген.
Алси фимасы 1995 жылы мамыр айында сервис орталығын ашты жєне ... ол ... ... ... ... ж±мыс істейді. Алматыда Алси-консалт
деп аталатын сервис бар, сонымен бірге ол ... ... ... ... ... ...... оқу орталығы жєне єлемдік стандарт деңгейінде
ақпараттық технология негізінде білім береді. 1996 ... 2-ші ... оқу ... ... 1996 ... ... айынан Алсидің оқу орталығы
фирма негізінде ... ... ... ... жєне Астанада.
Олар оқытатын курстар тізбегі:
- Windows/word
- Windows/word/excel
- Windows/word/excel/outlook
- Access beginning
- Access Advanced
- MS Project
- Visual ... ... Power ... Internet ... ... ... технология негіздері.
1996 жылы Алси Motorola жабдықтау негізінде трангкингтік ... мен жєне ... ... ... ... ... бµлініп шықты. 1997 жылдың басында ҚР-ның 15 ... ... ... асыратын Алси-Азия-Транк транкингтік қызметін ... Б±л ... ... ... транкингтік операторымен
серіктестік келісімге келді. 1996 жылы желтоқсанда ... ... ... ... асырған Алси-Азия-Пейдж жеке т±лғалық радио шақырудың
¦лттық ... µз ... ... Б±л ... ... ... пейджингтік операторларымен серіктестік келісімге отырған.
1994 жылдың соңында Алси фирмасының ж‰йелік интеграция бµлімі қ±рылды
жєне ол ... ... ... жєне ... ... жобасын ж‰зеге асыру жєне µңдеумен айналысады. ... ... ... ету кєсіпорынның ... ... ... ... Банк ... ... тµлеу ж‰йесі ... ... ... ... қ±ру ... ... ж‰ргізілуде.
Ж‰йелік интеграция жєне жобалар тобы келесідей бµлінеді:
- ж‰йелік бағдарламалармен қамтамасыз ету жєне ... ... ... интернет технология тобы
- ж‰йелік талдау жєне жоспарлау тобы
- бағдарламалық қамтамасыз етуді µңдеу тобы.
Енді Алси фирмасының бєсекелестеріне қысқаша сипаттама беретін ... ... ... ... ... Алси фирмасының к‰шті
бєсекелестері болып табылатын ең ірі фирмалар /5-кесте/.
Алси фирмасының бѕсекелестері.
|Фирма ... ... ... |Бизнес-серікте|Бљлімшелер |
| ... ... ... | |
| | ... | | |
| | |2000 |2001 | | ... Глотур |1991 |29 |33 |Lotus, ... |
| | | | ... | |
| | | | |Sybase | ... ... |1992 |23 |26 |Novell, ... ... | | | ... ... ... ... 1С |1995 |18 |22 |1С, Aidstest |1:С - офис |
5 ... ... ... ... ең ... ... ... табылады, себебі олар:
- тендерлерге қатысады;
- ±қсас µнімдерді таратады;
- ... ... ... кең ... ... қ±ру жµніндегі бизнес-серіктестері болып
табылады.
Жалпы, Алси фирмасының тауар қозғалысы 24-ші суретте кµрсетілген. ... ... ... ... ... ... µнімдер негізгі
‰ш бағытта таралады: ең ... Алси ... ... ... ... ... т±тынушыларға жетсе, екінші бағыттағы фирма
µнімдері бµлшек сату ... ... одан ... ... ... ... Ал ‰шінші арна ж‰йелік бірігу жобалары арқылы т±тынуға
т‰седі.
Алси фирмасының тауарлар қозғалысы.
24 - ... ... ... ... ... оның қ±рамы қандай екені 25, 26-
суреттерде кµрсетілген.
Т±тынушылардың сегмент диаграмасы
25 - сурет
Клиеттердің жіктемесінің ... ... ... ... ... көпшілігі өз офистік компаниялары
арқылы сатады немесе сауда агенттері қызметтерін пайдаланады. Тұтынушыларға
өз ... ... ... ірі сауда үйлері мен сауда тармағы кең
компаниялармен біріге қызмет ету ... ... ... баға ... ... ... жалдары
Қазақстанда жєне басқа да шетел мемлекеттерінде кµп кµңіл ... ... 1980 ... ... баға ... кезінде негізгі мєн экономикалық
тиімділіктің орнына єлеуметтік жєне саяси ... ... ... соңғы
жылдары байланыс кєсіпорындары коммерциялық факторларды ескеруіне ‰лкен
қысым жасауы ‰кіметтің ... ... ... ... ... ... ... жиынтығында кєсіпорынның єрекет етуінде жаңа коммерциялық
жєне қ±қықтық шарттардың пайда болуына єкеліп, ж‰йелі т‰рде баға ... ... ... ... үрдістері, демонополизациялау, бағаларды
ырықтау кезінде баға белгілеу стратегиясын таңдау және ... ... ... ... қағидаларын, тариф саясатын жетілдіруге
байланысты сұрақтарды шешу маңызды ... ... ... ... өз ... тармағын құру айрықша маңызды.Ұсақ
сауда фирмалардың төлемсіздік мәселесін, өнім сатуда ... ... ... ... ... ... ... өткізу
жүйесін қалыптастыруға кірісті.
Мәселен, “АЛСИ ”, ... ... ... ... ... және басқа да ірі қалаларда сауда филиалдарын ашты. Алматы қаласы
мен облысы бойынша бірнеше фирмалық дүкендері әрекет ... ... ... өз ғимараттарында, қалғандары жалға алынған сауда аудандарында жұмыс
істейді. Фирмалық дүкендерді иеленүі кәсіпорын қызметіне ... ... ... ... ең ... ... ... қымбат емес әрі сапалы
өнім немесе ... ... ... арнайы келетін сатып алушының
сенімділігін жаулап алуға мүмкіндік ... ... ... ... ... ... кәсіпорындарында
өндірісті ұйымдастырудан маңыздылығы кем емес ... Осы ... ... ... ... ... мақсатында республиканың
басқа аймақтарында дистрибьюторлар ... ... ... тармағын құру байланыс қызметтерінің жаңа түрлерін ... ... ... ... ... ... Байланыс
кәсіпорындары үшін коммуникация арналары тауар ... ... ... ... ... потенциалды сатып алушылармен байланыстарын
жасап қолдау, ... ... ... ... ... ... асыруға шарттар мен бағалар туралы келісу, тауарлар (қызмет) сатуды
ұйымдастыру үшін қажет.
Өнімді ... әр ... ... ... ... ... ... бағдарлануына жағдай жасайды, сол кезде
біреулер қолайлы бағаға, басқалары – ... ... ...... ыңғайлы формасына қызығады. Басқаша айтқанда, маркетингтік
басқару өндіріс ... ... ... оны жоспарға емес, рынокқа,
сұранымға, тұтынушылардың ... мен ... ... береді. Осындай қарқынды әрекеттер мобильдік байланыс рыногында
кең тараған.
Жалпы Қазақстан тұрғындарының мобильдік ... ... ... ... қатысты байланыс кәсіпорындары алдында екі жауапкершілікті
мәселе бар:
• Мобильдік байланыс тармағы және оның ... мен ... ... ... ... ... ... жайлы алғашқы ойларды тудыру әрекеттерін ұйымдастыру
(бұқаралық ақпараттар ... ... ... ... ... ... ... көрмелік іскерлік).
Осы кезде маркетинг кешенінің келесі құрамдасы ... ролі арта ... ... ... ...... мінез-құлқына әсер
етіп, психологиялық тұрғыда оны анықталған сипатта әрекет ... ... ... ... ... өнері ретінде қарастыруға болады.
Тұтынушының ... ... ... ... ... болады.
Осы сипатта қызметті ұсынуда әрбір мақсатты тұтынушылар тобына қатысты
неғұрлым ықтимал ... және ... ... ... ... сай ... таңдайды.
Жарнамалық коммуникацияның алдында тұрған мақсаттарға жету үшін
жарнама беруші келесі ұйғарымдардан ... ... ... ... орны, жарнамалық хабарландырудың өзінің аргументтері және
массалық ақпараттар ... ... ... ... алушылық қабілеттілік
деңгейі, бәсекелестік қабілеттілік, сонымен қатар ... ... ... ... ... ... Жарнама стратегиясын құруда жарнаманы
тарату тораптарын таңдау ғана маңызды емес, сонымен ... ... ... ... мен ... жарнамасының әрекеттерін есепке алады.
Жарнама ... ... ... ... ... мақсатты аудитория
көңілін тиімді аударатын негізгі критерийлерге ... ... ... ... ... оны ... ... сәйкес келуі,
қалаулы материалды беру формасы мен жиілігін жатқызады. Жарнаманы тарату
тораптарын салыстыру жасау критерийі ... ... ... ... ... контактіге кететін шығын сомасы табылады.
Жарнамалық коммуникацияны таңдау сұраныстың конъюнктуралық ауытқуы,
өнім және қызметтерді сату ... ... ... ағымдығы мен
ұмытылуы есепке алынып орындалуы тиіс. Жарнамалық рәсімдердің ... ... үшін және ... ... ... ... оның ... ету уақытын білу қажет, өйткені жекелей
жағдайларда жарнаманың әрекет ету ... ... ... ... ... ... экономикалық оқиғалар әсер етуі мүмкін. Жарнамалық шаралардың барлығы
уақыт бойынша таратылуы тиіс. ... ... ... кампаниясы төрт
кезеңнен тұруы орынды: жарнама ... ... ... ... ... ақпараттандыру; тауар (қызмет) және фирма бейнесін қалыптастыру;
өткізуді ... ... ... орындауға жұмылдыру, тауар өткізу
торабының жұмысын ынталандыру; насихаттау- қызмет пен компанияның ... ... ... ... ... ... мен ... арасында
ұзақ мерзімді екі жақты байланыстарды құру. Жарнаманы жоспарлау және оны
басқару сапасы шешуші түрде ... ... ... ... ... жарнама эффектісін өте күрделі, себебі көп ... ... мен сату ... белгісіз уақыт интервалы бар.
Жарнама шығындарының мақсаттылығына көз жеткізудің ең басты ... ... ... массалық ақпараттар құралдарын және ... ... ... ... ... Жарнама
тиімділігін анықтау әрбір мақсатты таңдау ... ... ... ... ... ... ... жүргізу процесінде және
тұтынушыларға әсер етумен ең соңғы аяқталу кезеңдерінде жүргізілуі ... ... ... әрекетін жекелей кезеңдерінің нәтижелерін қосу
жолымен анықтауға болады.
Жарнама ... ... ... ... ... таңдау кезіндегі оның негізіг басты критерийі болып қойылған
мақсаттарға жетуді ... ... ... ... ... ... ... абоненттер саны бойынша анықталды. 2000 жылдың қаңтар айында жарнама
тиімділігінің талдауы кестеде көрсетілген. Ең тиімді ақпарат көзі ... ... ... ... Сол ... компания үнемі имиджін қолдап
отыруы тиіс. Бірақ есепке алар жай ... ... ... ... ... кейін болуы мүмкін. Демек, үзіліссіз жарнама тиімділігін
мақсаттарға жетуге қарай бағалап отыру қажет.
“АЛСИ-Азия- Пейдж” компаниясының 2000 ... ... ... ... ... көзі |Абоненттер саны |% ... ... |12 |16 ... ... |1 |1,34 ... радиосы |1 |1,34 ... - ... |10 |13,4 ... ... |28 |37,32 ... |23 |30,6 ... |75 |100 |
6 - ... ... ... ... ... ... ... сипатта ұсынылып отыр. Фирманың байланыс нарығында тұрақты
бәсекелестік позициясына жету және ... ету ... ... ... және талдау, маркетингті өндірістік фнукциясы тиімділігін,
бөлу процесін, коммуникация тиіміділігі мен баға ... ... ... ... ... ... тиімділігін басқару жүйесін
құру арқылы жүзеге асады. ... ... ... ... шарттарында
кәсіпорынды даму жолына бағыттау және басқару тек барлық осы факторлардың
жағдайы, өзгерісі мен әсер ету ... ... ... ... болған кезде
жүзеге асады. Жинау процесінен алынған ақпарат өңдеуден ... ... ... ... ... табылады. Осы сипатта ақпарат басқару
жүйесінің негізі.
Қазақстан Республикасы байланыс ... ... ... ... ... зерттеулер процесін талдай келіп, қаржыландыру мен
шығындарды жоспарлау далалық зерттеулер жүргізуден бұрын ... ... ... ... ... Бұл проблема бүгінгі күнгі республика
кәсіпорындарының есептесу ... ғана ... ... мүмкін, бірақ соның
өзінде зерттеушілер ... өз күш ... ... ... мән ... қажет. Себебі қаржыландырудың үзіліспен болуы,
зерттеуге дейін бюджеттік көлемнің анықсыздығы ... ... ... ... ... ... күш-жігері нәтижесін төмендетеді.
Егер бюджет мөлшері зерттеушіге алғашқы кезеңде белгілі болса, таңдау
көлемін жоспарлау және ақпарат жинау процедурасы, ... ... ... ... ... ... ... түседі.
Бюджетті анықтаудың үш әдісін қолдану мүмкіндігі ұсынылып отыр:
аналог әдісі; “қолда бар қордан туындау”; ... ... ... ... ... ... кезінде маркетинг қызметінің басшылығы
салалық білімді пайдаланып, аналог әдісімен ... ... ... жоспарлайды. Бүгінгі күннің бір ... ... ... жаңадан қалыптасуда немесе кәсіпорындарда жаңадан зерттеу
маңыздылығына көз жеткізіліп жатыр. Жағдайларды талдау және саланы дамыту
бағыттары кезінде ... ... ... мүмкіндігіне көңіл бөлу керек.
Рынокқа өнімді құрып, оны шығару кезіндегі зерттеу ... ... ... сметалық шығынның 3-6% (фундаменталь зерттеу жүргізу кезінде),
7-8% (қолданбалы зерттеу жүргізу кезінде) ... Осы ... ... ... ... ... құру мен ... құрылысына
кететін шығындар 45-76%-тей болады.
Осыдан туындаушы капитал ... ... ... 7 жыл ... ... ... мөлшері өндіріске кететін шығынның 5-6% немесе
маркетингке кететін шығынның 20-30%-ын құрайды. Проблема маңыздылығы мен
ақпараттың ... үшін ... ... бұл ... өзгертіледі.
Бюджетті анықтаудың екінші әдісі (тартымдылығы және біздің шарттарда
мүмкіндіктері бойынша) “қолда бар қордан туындау” әдісі, яғни бос ... ... ... Бұл әдіс төмен ... ... ... шығындар өндіріс шығыны немесе сату көлеміне тәуелсіз, бірақ оның
қажеттілігі ... ... ... ... ... ... жоспарлау процесінде смета ұсыну” әдісі –
маркетингтік зерттеулер жүргізуді жоспарлау процесі, жекелей ... ... ... ... ... ақпараттарды
жинау жоспарын құру.
Мониторингтік жүйе кәсіпорынның маркетингтік кешені рынок шарттарына
сәйкес келмеуінің белгілерін анықтауда және ... ... ... ... ... ... ... Мониторинг
жүйесінің мақсаты уақытында ... ... ... ... ... осы ... ... байланысы маркетингтік зерттеулер
процедурасына мониторингті жетілдіру бойынша ұсыныстар құру ... ... ... ... Бұл ... кезеңде маңызды болғанымен,
жетілген маркетингтік жүйе кезінде ... ... ие ... зерттеулер кезінде анықталған базалық белгілер кәсіпорында
мониторинг жүйесін жетілдіру бойынша ... ... ... береді,
яғни жағдайды талдау және ... ... ... жаңа ... ... ... кететін жағдай зерттеулер жүргізуден эффект
зерттеулер жүргізу сапасына ғана тәуелді емес, сонымен ... ... ... ... ... ... қолдана білу
қабілеттілігіне көп байланысты болады. Сол себепті ... іс - ... ... ... ... жасай отырып, оны
тәжірибеде кеңінен қолдануға көп көңіл бөлінуі қажет. Осы кезде менің
көзқарасымша ... ... ... ... ... ... бар: ... ішкі жоспарлау негізі ретінде ... ... ... ... маркетингтік жоспарлау; фирманың
инвестициялық проектілерінде көрініс алатын жаңа нарықтар мен қызметтерді
игеруге байланысты стратегиялық маркетинг.
ҚОРЫТЫНДЫ
Маркетинг іс-әрекетінің ... ... ... бейнесі мен
оның экономикасы, бәсекелестік жағдайы, салт- дәстүрі, халықтың тұтыну
мөлшері және ... да ... ... ... ұлттық ерекшелігі болады.
Осыған байланысты маркетингтің қалыптасуы және даму ... ... ... ... салалық сипатта зерттеу
маңызды мәселе. Рынокқа көшу - өзінше ... ... яғни ... ... және ... өмір ... әл- ауқатын жақсарту.
Рыноктың тиімді әрекет етуі үшін ... ... ... ... ... ... биржалар, аудиторлық
ұйымдар, брокерлік, маркетингтік және тағы да ... ... ... пен
байланыс) қажет болып, рыноктық қатынастардың қуатты катализаторы ретінде
оның дамуы басты сипатта болуы тиіс.
Қазақстан ... ... ... мен ... ... ... қайта құру процесінде жүріп жатқан өзгерістер,
өндірушінің еркіндігі және нарықтық ортаны ... ... ... ... концепциясын қолдануды талап етеді. Маркетинг концепциясы
рынокта кәсіпорынның белсенді шабуылдық саясатының ... ... ... ... іскерлік нәтижелеріне әсер ететін өндірістік
ресурстардың ... ... ... ... ... ретінде қызмет
етеді.
Қазақстанның қазіргі шаруашылық жағдайының дамыған елдерге ... ... ... ... өтуі ... экономиканың жаңа
құрылымын қалыптастыру үрдістері, ескі шаруашылық байланыстардың үзілуі
және жаңа рыноктық ... ... ... әр ... ... ... ... жаңа экономикалық қатынастары пайда
болады. Маркетинг, оның даму деңгейі мен ... ... ... ... ... және ... ішкі жүйелерінің даму
деңгейлерімен ... ... ... Біздің көзқарасымызша еліміздің
кәсіпорындарында маркетингті дамытудың маңызды екі бағыты бар: ... ... ... ... маркетингтік жоспарлау; кәсіпорынның
инвестициялық проектілерінде ... ... жаңа ... мен жаңа
өнімдерді игеруге байланысты маркетинг орны.
Тұрақсыз даму ... ... ... ... ... алдын ала болашақтың жемісті тұжырымдамасына келу болмай, алдын
ала ... мен ... ... ... ... ... ... Бұл
жерде қойылған мақсаттарға жету үшін тез өзгеруші ... орта ... ... мен ... болжауға сүйенеді. Стратегиялық
жоспарлау басқару іскерлігінің өзгеше түрі ... ... ... ... ... ... мақсаттарға бағдар жасау;
сегменттеу; стратегиялық ... ... ... ... ... ... мен ... жобаларда маркетингті пайдалану – инвестициялық рынокта
анықталған іс- әрекет әдістемесі ретінде келесі кезеңдерді енгізеді: ... және оған тән ... ... ...... ... ... формалары мен болашақ инвесторлар “мақсатты
сегментін” анықтау мақсатында инвестиция нарығын зерттеу; нарыққа ... ... ... ... ... жобаны жетілдіру.
Кәсіпорындардың рыноктық қатынастарға өту тиімділігі жауап реакциясы
мен кәсіпорынның ұйымдастырушылық құрылымдары және ... ... пен ... ... қарай қайта құрылуы жылдамдығымен
анықталады. Қазіргі шарттарға сәйкес рәсімдердің мүмкін ... ... ... ... іс- ... ... төмендегідей
ұсыныстарды енгіздім:
▪ Кәсіпорын басшылығы мен қызметкерлерін ... ... ... ... мен ... ... ... ету тиімділігін көтеру
үшін персоналды ынталандыру.
▪ Жақсартылған сапалы тауармен халықтың ... ... және ... ресурстарын рационалды пайдалану мақсатында
кәсіпорындарды технологиялық дамыту.
▪ Өнімдер орамын ... ... ... ... ... көзі ... ... рыноктық
бағаны тұтынушылар сұранымына бейімдеу.
▪ Клиенттердің жеткілікті аумағына бағдарлану үшін ... ... ... арналарды пайдалану.
▪ Маркетингтік зерттеулер негізінде ... әр ... ... құралдары көмегімен кәсіпорын өнімдеріне жұмылдыру.
Еліміздің кәсіпорындарында маркетингтің әрекет ... жою үшін ... іс- ... ... құрамдасын қолдануға
кешенді ғылыми негізделген жақындаудың пайлаланылғаны орынды деп санаймын.
Кәсіпорындарда маркетингтік іс- әрекетті жетілдірудің ... ... ... ... ... ... мен оларды практика
жүзінде меңгеру мүмкіндіктерін кеңейтіп, күнделікті өмірде ... ... ... ... тиімділігінің деңгейін жаңа биіктерге
жетелейді деп ойлаймын.
ПАЙДАЛАНҒАН ЄДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Крылов И.В. ...... 1998 – ... Грем Х., Пол ... свой путь в ... Пер с ...... кью”,
1993. – 54с
3. Друкер П.Ф. Как выйти в лидеры. Пер с англ. – М.:СП Бук Чембэр
Интернешнл, 1992 – ... ... Е.П. ... маркетинга: Учебник. – М.Издательство ”Фнпресс”,
1999 – 656с
5. Болт Г.Дж. Практическое руоводство по управлению ... ... ... 1991 – 271 ... Акофф Р. ”Корпорация болашағын жоспарлау” – М.: Прогресс, 1985 жыл
7. Арманд Дейян ... ... ... ... Т. ... от А до Я” – СПб.: ... ... Беклешов Д.И., Попырин В.И. ”Реклама в системе маркетинга” Учебное
пособие. – М.: Объединение ... ... ... 1989 жыл
10. Викентьев И.П. ”Приемы рекламы” Новосибирск, 1999ж
11. ... И.М. ... ... и ... ... ... М.:
Экономика, 1997ж
12. Голубков Е.П. ”Основы маркетинга”. Учебник – М.:Издательство ... ... А. ... пер. с франц.” – М.:Прогресс, 1993ж
14. Ильин В.Я. ”Тайны рекламы: Как делать рекламу в России и государствах
содружества” – Тверь: Российский ... 1992 ... ... Жан Жак. ... маркетинг. – СПб.:Наука, 1196 – 589с
16. Зазыкин В.Н. ”Психология в рекламе”. М.:Инфра, 1998ж
17. ... Г. ... ... – М.: ... ... ... М.С. ... в системе маркетинга” Учеб.пособие М.: 1990
19. ... ... ...... ... Университеті,
1998ж
20. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 1992 – 720с.
21. Королько В.Г. ... ... ... – М.:”Рефл-бук”, Киев ”Ваклер”,
2001ж
22. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность. – М.:1996. –
325с
23. Дэй Джордж. Стратегический маркетинг. – М.:ЭКСМОµПресс, ... ... Е.Л. ... ... ... пособие. –
СПб.:”Альфа”, 2000-174с.
25. Қазақстан Республикасының Конституциясы // Каз.правда – 1995 ж 8
қырк‰ек.
26. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі – ... 1995 ... ... ... ... ... мен ... туралы” Қазақстан
Республикасының Заңы // Каз.правда – 1992 – 16 тамыз
28. Назарбаев Н.А. ”Қазақстанның егеменді ел ... даму ... ... – 1992 – 16 ... ... Г.Н. ”Потребности-спрос-реклама. М.:Наука 1995ж
30. Огилви Д ”Тайны рекламного двора” М.:1995ж
31. Развитие маркетинговой деятельности в Республике Казахстан: Сборник
научных статей. Под ... ... С.Р. – ... ... ... И.Я. ”Международное рекламное дело” – М.:Банки и биржи, 1994ж
33. Рожков И.Я. ”Реклама: планки для ...... ... ... Е. ... Учеб.пособие – Киев, 1996ж
35. Монден Я. Тойота:Методы эффективного управления. – М. Экономика, 1989 –
287с.
36. Серегина Г.К., Титкова Л.М. ”Реклама в ... ... ... Дашкова Л.П. – М.:Информационно-внедренческий центр
”Маркетинг”, 1995 ж
37. Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теория и ... ... ... ... У., ... Д., ... С. ... принципы и практика” – СПб.:
Питер 1998 ж
39. Хедберг Т. ”Делу – дело. Планирование стратегии маркетинга и реклама
промышленных ... и ... ... Пер со ... ... Хромов Д.Н. ”Рекламная деятельность: искусство, теория, практика –
Петрозаводстк АО ”Фодиум” – 1994 ж
41. Эдвард Ч., Браун Р. ”Реклама в розничной ... ... ... ... ... Д. ... ... – СПб.:Питер, 1998.-864с.
43. Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг: Пер. с ... – М. ... ... ... ... В. Маркетинг: Актуальные вопросы теории и практики. Рига: Авотс,
1991. – 348с.
45. Стоянова Е.С. Финансы маркетинга. – М.:Перспектива, 1994. – ... ... в ... и ... №6 ... ”Маркетинг в России и зарубежом” №3 2002ж
48. ”Технологии управления” журналы №9 ... ... И. ... сегодня. – М.:Менеджер, 1996 – 124 с
50. Ансофф И.Стратегическое управление. – М.:Экономика, 1989 –519с
-----------------------
[1] Панкратов Ф.Г., ... Т.К. ... ... ... для
высш. и средн. спец. учеб. заведении. – М.: ... ... ... ... Дж.Р., Берман Б. Маркетинг.- М.: Экономика, 1990.-335б.
[3] Котлер Ф. Маркетинг негiздерi: Ағылш ауд.- Алматы.: “Жазушы”, ... ... Ф. ... ... – СПб.: ... ... ... 1998.-887б.
[5] Эванс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг.- М.: Экономика, 1990.-335б
[6] Друкер П. Менеджерская организация // ... – 1993 – ғ8 – ... ... Д.Қ. ... ... мен ... Оқу құралы. – Алматы:
Қазақ ... 2002. – ... ... С.Н., Садыханова Г.А. маркетинг негiздерi: Оқулық. – Алматы:
Қазақ университетi, 2002. – 200б.
[9] Ф.Котлер, ... ... ... ... ... – М. –
СПб. – Киев, 2002
[10] Деректеме: Wortzel L.H. retailing strategies for Today Mature ... of business ... 1997 ... ... (ò¸óåêåëäiëiê, ïàéäà, òèiìäiëiêòåð ìåí ìàðêåòèíã
ð¸ñiìäåðií æîñïàðëàó, æ¾çåãå àñûðó æ¸íå áàºûëàó)
Ìàðêåòèíãòi àºïàðàòòûº ºàìòàìàñûç åòó
Ìàðêåòèíãòiê áà¹äàðëàìàëàðäû º½ðó æ¸íå æ¾çåãå ... ... ... æ¸íå ... ... ºàëûïòàñòûðó ìåí ¼òêiçóäi ûíòàëàíäûðó
Òàóàð ºîç¹àëûñû, ¼òêiçó æ¸íå ñåðâèñòi ... ... ... ... ... æîñïàðëàó
Æà»à òàóàð êîíöåïöèÿñûí ºàëûïòàñòûðó
Òàóàðëàðäû îºó
Á¸ñåêåëåñòiêòi æ¸íå á¸ñåêåëåñòåðäi òàëäàó
Ò½òûíóøûëàðäû òàëäàó
Ðûíîêòàðäû òàëäàó
ʸñiïîðûííû» iøêi æ¸íå ñûðòºû îðòàñûí òàëäàó
ʸñiïîðûí iñêåðëiãiíäå ìàðêåòèíãòiê ... ½çຠ... ... ... îñû ... ... ñûðòºû îðòà ôàêòîðëàðû êåøåíi
À¹ûìäû øàðòòàðäà ìàðêåòèíã æ¾éåñií ½éûìäàñòûðóäà ò¸æiðèáå òàïøûëû¹û
Îñû iñêåðëiêòi îðûíäàó ¾øií ºîð æåòiìñiçäiãi
ʸñiïîðûíäàðäà ... ... ... ... òàëäàó ìàðêåòèíãiëiê çåðòòåó æ¸íå ìàðêòèíãiëiê
àºïàðàò æ¾éåëåði
Ìàðêåòèíã îðòàëû¹û
Æåêåìåíøiëiê ò½òûíóøûëàð ... ... ... ... ê¼ëåìií ¼ëøåó
Ðûíîêòû ñåãìåíòòåó, ìàºñàòòû ñåãìåíòòi òà»äàó æ¸íå ... ... ... ... äàéûíäàó (¼»äåó)
Òàóàð¹à áà¹à ºîþ
Òàóàðäû òàðàòó ¸äiñòåði
Òàóàðäû ¼òêiçóäi ûíòàëàíäûðó
Ìàðêåòèíãiëiê øàðàëàðäû iñêå àñûðó
Ñòðàòåãèÿ, ... æ¸íå ... ... (Promotion)
Ñàòó îðíû (Place)
Ìàºñàòòû ðûíîê
Ìàðêåòèíã áîéûíøà âèöå-ïðåçèäåíò
Ìàðêåòèíã ºûçìåòiíi» áàñºàðóøûñû
Æàðíàìà æ¸íå ... ... ... áàñºàðóøûñû
¼òêiçó ºûçìåòiíi» áàñºàðóøûñû
Ìàðêåòèíãòiê çåðòòåóëåð ºûçìåòiíi» áàñºàðóøûñû
Æà»à òàóàðëàð áàñºàðóøûñû
Ìàðêåòèíã áàñøûñû
À òàóàð ìàðêåòèíãòi àíûºòàóøû
 òàóàð ìàðêåòèíãòi àíûºòàóøû
Ñ òàóàð ... ... ... ... ºûçìåòiíi» áàñºàðóøûñû
Æàðíàìà æ¸íå ¼òêiçóäi ûíòàëàíäûðó ºûçìåòòåðií» áàñºàðóøûñû
Òàóàð ассортиментін бàñºàðóøû
Өòêiçó ºûçìåòiíің áàñºàðóøûñû
Ñåðâèñ ... ... ... ... ... ... áàñºàðóøûëàð
Маркетинг бойынша вице-президент
А тұтынушымен сауда жүргізетін сектор
В тұтынушымен сауда жүргізетін сектор
С тұтынушымен сауда жүргізетін сектор
С регион бойынша маркетингті ... ... ... ... ... регион бойынша маркетингті басқарушы
Маркетинг бойынша вице-президент
Жаңа тауарлар басқарушысы
Жарнама және ... ... ... ... ... қызметінің басқарушысы
Маркетинг бойынша вице-президент
Маркетингілік зерттеулер қызметінің басқарушысы
Тауар номенклатурасының басқарушысы
Тауар топтарын басқарушы
Тауар басшысы
Маркетинг ... ... ... ... ... ... ... және өткізуді ынталандыру қызметінің басқарушысы
Жаңа тауарлар басқарушысы
Аймақтық өткізу ... ... ... қызметінің басқарушысы
Аудандық өткізу қызметінің басқарушысы
Сауда агенттері
Іс-әрекеттің негізгі бағыттары
Дистрибьюция
Бағдарламалы қамтамасыз етудің жүйелік интеграциясы
Компьютер техникасын өндіру
Сервис
Коммуникация жүйесін құру
Бөлшек ... және ... ... ... ... ... директоры
єкімшілік бљлім директоры
Бухгалтерия бµлімі
Бµлшек сауда департаменті
Алси-Кµктем д‰кені
Алси - Орталық д‰кені
Алси - Достық д‰кені
Алси - Электрон д‰кені
Корпоративтік сату ... ... жєне ... ... ... жєне ... сату ... бойынша сату бµлімі
Єкімшілік бµлімі
Н±сқаулар департаменті
Келісімдер бµлімі
Қойма
Транспорттық бµлімі
Қызмет кµрсету департаменті
Сервистік орталық
¤ндіруші бµлім
ПО даярлау бµлімі
СКС бµлімі
Оқыту бµлімі
Маркетинг бµлімі
Қорғаныс бµлімі
Єкімшілік шаруашылық бµлімі
Логистика, ... жєне ... шарт ... ... ... ... ... тауарлар бµлімі
Бағдарламалық қамтамасыз ету бµлімі
Директор
Сату залының менеджері
Байланыс қ±ралдары бойынша кеңес беруші
Сату-кµрме залы
Директор
Сату залының менеджері
Сату-кµрме залы
Директор
Байланыс қ±ралдары бойынша ... ... ... ... бµлімінің бастығы
Жарнама жєне арнаулы жоба маманы
Менеджер-маркетолог
Жарнама жєне маркетинг маманы
Өндіруші компания
Алси дистрибьютері
Алси жүйелік интеграция
Алси бөлшек сату
Дүкендер
Жобалар
Дилерлер
Соңғы ... ... ... ... асыл заттар, жаңа ‰лгідегі киімдер, аяқ киім
ІІІ
Тауардың ролі
символикалық: бағасы т‰скеннен кейінгі ... ... ... ... ... ... аяқ ... арзан жиһаз
І
Жоғары
Функционалды маманданған тауарлар: дербес компьютерлер, т±рмыстық
техникалар
II

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 55 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Маркетинг функциялары мен ұғымы11 бет
Халықаралық маркетинг функциялары мен ұғымы, халықаралық маркетингтің мәні11 бет
Маркетинг бағдарламасы9 бет
Маркетинг және қоғам ұғымы7 бет
Token Ring желілік технологиясы2 бет
«DreamPro» компаниясының даму стратегиясы93 бет
«ТеңізҚұрылыс» ЖШС-нің маркетингтік қызметін талдау52 бет
Ішкі маркетингтік ақпарат жүйесі26 бет
Алматы қаласындағы "Алтын Кредит Банк" АҚ53 бет
Алматы қаласындағы метро құрылысы30 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь