Аудитордың жұмыс құжаттары

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 3
1 АУДИТОРДЫҢ ЖҰМЫС ҚҰЖАТТАРЫ 5
1.1 Аудитті құжаттау 5
1.2 Жұмыс құжаттарына қойылатын талаптар 7
1.3 Аудиторлық ұйымның жұмыс сапасын бақылау Жұмыс құжаттарын толтыру және пайдалану 9

2 АУДИТОРЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ 12
2.1 Аудиторлық қызмет көрсетудің Қазақстандық рыногының сапасын бақылау мәселелері 12
2.2 Аудиторлық фирмалардағы аудиторлардың жұмысын ұйымдастыру 18
2.3 Аудиторлық ұйымның жұмыс сапасын бақылау 20

3 «KEGOC» АҚ АУДИТОРЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ ЕРЕЖЕСІ 22

ҚОРЫТЫНДЫ 25
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 27
КІРІСПЕ

Зерттеудің өзектілігі. Қазіргі кезде жеке меншікті басқару процесі қауіппен байланысты. Отандық кәсіпорындардың шаруашылық қызметін мүліктік мүдделер анықтайды, ол аудит жүйесімен неғұрлым тиімді қамтамасыз етілетін қорғау құралдарына мұқтаждық етеді. Осы даму кезенін сай экономикаға шетел инвестициясын тарту отандық кәсіпорындардан шаруашылық субъектісі ретінде өз мәртебесін, сондай-ақ іскер беделін арттыруды талап етеді. Кәсіпорынның осы мәртебе мен іскер беделін анықтау бизнесті сауатты жүргізудің қорытындылары ғана емес, сонымен қатар аудиторлық тексерудің нәтижелері болып табылады. Тек қана аудиторлық мекемелер тәуелсіз сарапшы ретінде қайсібір фирмаларға сену мәселесін анықтайды. Сонымен қатар, осы мәселелер отандық және халықаралық нарықта олардың пікірлеріне сенім білдіру үшін аудиторлық мекемелерді іскерлік бедел деңгейлерін арттыруға мұқтаж етеді.
Қазақстандағы аудит жүйесін реформалау жағдайында аудит саласында халықаралық практикаға сай заңнамалар мен нормативтік-құқықтық актілерді үйлестіру аудиторлық қызмет сапасының негізгі мәселесі болып тұр. Аудиторлық қызметтің стандарттарын қабылдау және жүйелі жетілдіру, аудиторлық қызмет нарығында бәсекелестік күшейген кезде аудиторлық қызметтің теориясын одан әрі дамыту қажеттілігі және сапасын арттыру әдіснамасын жетілдіру белгіленді. Аудиторлық қызметтің сапа мәселесінің маңыздылығы экономиканы әлемдік қауымдастыққа интеграциялау салдарынан отандық және шетел стандарттарының қағидаларының жақындасуымен түсіндіріледі. Аудиторлық қызметті реттеу және кәсіби мекемелер жағынан бақылауды күшейту аудиторларды тексеру жүргізуді жоғары деңгейде өткізуді қамтамасыз ететін әдіснамаларды әзірлеуге мұқтаждық етеді. Осыған байланысты, аудиторлық қауымдастықтың ең маңызды мәселесі өз қызметінің сапасын бағалау және қамтамасыз ету болып табылады. Аудиторлық қызметтің сапасын арттыру мәселесін одан әрі зерттеу қажеттілігі мен маңыздылығы диссертация тақырыбының өзектілігін анықтады.
Курстық жұмыстың мақсаты – аудитордың жұмыс құжаттары мен типтері туралы теориялық тұрғыдан ашып, талдау.
Қойылған мақсатқа жету үшін жүйелі шешімдерді талап еткен негізгі міндеттер келесідей анықталды:
- Аудиторлық қызмет көрсетудің Қазақстандық рыногының сапасын бақылау мәселелері ашу;
- Аудиторлық фирмалардағы аудиторлардың жұмысын ұйымдастыру бойынша мәлімет алу;
- Аудиторлық жұмыс құжаттарын қарастыру.
Зерттеудің нысаны аудиторлық мекемелер ұсынатын аудиторлық қызметтер болып табылады.
З
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Шеремет А.Д., Суйц В.П., Аудит, М, «ИНФРА»6 2001, 351 с.
2. Жандаулетов А.У76 Стандарты аудита на практике, Консалтинговая компания «Алмир», Часть 1, Алматы6 1998, 53 с.
3. Әжібаева З.Н., Байболтаева Н.Ә., Жұмағалиева Ж.Ғ. А 34 Аудит: Оқулық. – Алматы: 2006
4. Международные стандарты аудита, т. 1 стандарт 230 «Документация», Алматы, Раритет, 2001г.
5. Қазақстан Республикасының «Аудиторлық қызмет туралы» Заңы, 5 мамыр 2006 жылғы
6. Халықаралық аудит стандарттары
7. Қаржылық есептің халықаралық стандарттары
8. Дүйсенбаев К.Ш., Егембердиева С. К., Дүйсенбаева З.К. Аудит и анализ финансовой отчетности. – Алматы : Қаржы қаражат 1998ж.
9. ҚР аудиторларының Этика Кодексі. Алматы, Қаржы-қаражат, 1995.
10. Дюсембаев К.Ш. Теория аудита: Учебник. – Алматы: Экономика, 1995г.
11. Юдина Г.А., Черных М.Н. Основы аудита: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2009
12. Шеремент А.Д., Суйц В.П. Аудит: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2008
13. Ажибаев З.Н. Аудит: Учебник. – Алматы: Экономика, 2004
14. Нурсеитов Э.О. Аудит: краткое руководство. Алматы, ТОО «Издательство LEM», 2009
15. Ержанов М.С. Аудит-1: Учебник. Алматы, Бастау, 2005
16. Кочинев Ю.Ю. Аудит: теория и практика, СПб.: Питер, 2010
17. Абленов Д.О. Финансовый контроль и углубленный аудит: теория, методология, практика: учеб. пособие / Д. О. Абленов. - Алматы : Экономика, 2007. - 608 с.,
18. Бычкова С.М. Международные стандарты аудита: учеб. пособие / С. М.
19. Жарылгасова Б.Т. Международные стандарты аудита: учеб. пособие / Б. Т. Жарылгасова. - 3-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2007. - 400 с.
20. Мазуренко А.А. Зарубежный бухгалтерский учет и аудит: Учеб. пособие / А. А. Мазуренко. - М. : КноРус, 2005. - 240 с.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
3
1
АУДИТОРДЫҢ ЖҰМЫС ҚҰЖАТТАРЫ
5
1.1
Аудитті құжаттау
5
1.2
Жұмыс құжаттарына қойылатын талаптар
7
1.3
Аудиторлық ұйымның жұмыс сапасын бақылау Жұмыс құжаттарын толтыру және ... ... ... ... ... көрсетудің Қазақстандық рыногының сапасын бақылау мәселелері
12
2.2
Аудиторлық фирмалардағы аудиторлардың жұмысын ұйымдастыру
18
2.3
Аудиторлық ұйымның жұмыс сапасын ... АҚ ... ... ... ... ЕРЕЖЕСІ
22
ҚОРЫТЫНДЫ
25
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
27
КІРІСПЕ
Зерттеудің өзектілігі. Қазіргі кезде жеке меншікті басқару процесі қауіппен байланысты. Отандық кәсіпорындардың шаруашылық қызметін мүліктік ... ... ол ... ... неғұрлым тиімді қамтамасыз етілетін қорғау құралдарына мұқтаждық етеді. Осы даму ... сай ... ... инвестициясын тарту отандық кәсіпорындардан шаруашылық субъектісі ретінде өз мәртебесін, сондай-ақ іскер ... ... ... ... ... осы ... мен іскер беделін анықтау бизнесті сауатты жүргізудің қорытындылары ғана ... ... ... ... ... ... болып табылады. Тек қана аудиторлық мекемелер ... ... ... ... ... сену ... ... Сонымен қатар, осы мәселелер отандық және халықаралық нарықта олардың ... ... ... үшін аудиторлық мекемелерді іскерлік бедел деңгейлерін арттыруға мұқтаж етеді.
Қазақстандағы аудит жүйесін реформалау жағдайында аудит саласында халықаралық ... сай ... мен ... ... ... аудиторлық қызмет сапасының негізгі мәселесі ... тұр. ... ... ... ... және жүйелі жетілдіру, аудиторлық қызмет нарығында бәсекелестік күшейген кезде ... ... ... одан әрі дамыту қажеттілігі және ... ... ... ... ... Аудиторлық қызметтің сапа мәселесінің маңыздылығы ... ... ... ... салдарынан отандық және шетел стандарттарының қағидаларының жақындасуымен ... ... ... ... және ... ... жағынан бақылауды күшейту аудиторларды тексеру жүргізуді жоғары деңгейде өткізуді қамтамасыз ететін әдіснамаларды әзірлеуге мұқтаждық етеді. Осыған ... ... ... ең ... ... өз ... сапасын бағалау және қамтамасыз ету болып табылады. Аудиторлық қызметтің сапасын арттыру ... одан әрі ... ... мен ... диссертация тақырыбының өзектілігін анықтады.
Курстық жұмыстың ... - ... ... құжаттары мен типтері туралы теориялық тұрғыдан ашып, талдау.
Қойылған мақсатқа жету үшін ... ... ... ... негізгі міндеттер келесідей анықталды:
- Аудиторлық қызмет көрсетудің Қазақстандық рыногының сапасын бақылау ... ... ... ... ... жұмысын ұйымдастыру бойынша мәлімет алу;
- Аудиторлық жұмыс құжаттарын қарастыру.
Зерттеудің нысаны ... ... ... ... қызметтер болып табылады.
Зерттеудің пәні Қазақстан Республикасының экономикасы жағдайында көрсетілетін аудиторлық қызметтің ... мен ... ... тәсілдерімен байланысты қатынастар болып табылады.
Зерттеудің ақпараттық базасы ретінде аудит және бухгалтерлік есеп ... ... ... және ... ... ... және қолданбалы еңбектері, заңнамалық және нормативтік материалдар болды. Қойылған міндеттерді орындау үшін аудиторлық мекемелер ... ... ... ... ... мен семинарлар материалдары, ҚР Қаржы министрлігінің әдістемелік және нұсқаулық материалдары, аудиттің халықаралық ... ... ... және ... ... ... ... қызметті реттейтін ҚР заңнамалық актілері, аудиттің халықаралық стандарттары, кәсіби аудиторлық мекемелердің сапасын ... ішкі ... ... ... ... екі бөлімнен, әр бөлімі үш пунктен тұрады. Бірінші бөлімде аудиторлық қызметтің сапасын бақылау кіріспе ретінде қарастырылған. ... ... ... ... ... құжаттары жайлы жазылған.
Фирмаішілік ереже-нұсқаулар мен стандарттардың көлемінің аудиторлық фирманың көлеміне қалай байланысты болатындығы жөнінде көптеген ... ... ... ... ... ... бақылау жасау жүйесінің күрделілігі аудиторлық ұйымның көлеміне, оның даму ... ... ... және т.б. ... ... ... Әдетте, жалпы стандарттарды да ішкі құжаттарды да кеңінен қолданатын ірі ... ... ішкі ... ең ... саны ... ... тиісті екендігі жөнінде мәселе қойылмайды. Бұл фирмалардың басшылары, әдетте, өз жұмысының сенімді болуына мүдделі болғандықтан, бәрінен ... ішкі ... ... ... ... ... ... бейім. Өз кезегінде кішігірім аудиторлық фирмалар мен аудиторлар, өздерінің атқаратын қызметтерінің көлеміне байланысты, аудит сапасын бақылаудың күрделі ... ... ... ... ... жиі қорғайды.
1 Аудиттің жұмыс құжаттары мен типтері
1.1 Аудитті құжаттау
230 деп аталатын ... ... ... ... ... құжатқа сәйкес аудитті жалпы түсінуді қамтамасыз ету үшін жұмыс жазулары ... ... ... және ... ... тиісті.
Жұмыс құжаттарының жалпы мақсаты - аудитордың аудитті нормативтік-құқықтық актілерге және ... ... ... ... сәйкес жүргізілгендігіне сенімді болуы. Жұмыс құжаттарының маңызы төменгілерден тұрады:
* Олар аудитті жүргізу және ... ... ... Олар аудиторлық жұмысқа шолу жасауға және аудитке бақылауды ... ... ... ... ... ... ... процедуралардың орындалуы нәтижесінде алынған аудиторлық дәлелдеулер бар.
Жұмыс құжаттарында аудитор аудиторлық жұмыстардың жоспарлануы, сипаты, ... ... ... ... және ... ... ... сондай-ақ алынған дәлелдеулердің негізінде жасалынған қорытынды пікірлер туралы ақпарттарды көрсетуге тиісті (4).
Аудит практикасында жұмыс құжаттарының ... (бір ізге ... ... стандарттарда да, халықаралық стандарттарда да қарастырылмаған. Олар фирмаішілк стандарттарға сәйкес жасалынады және сол стандарттармен бекітіледі. Жұмыс құжаттарының көлемі фирмаішілік стандарттардың ... және ... ... ... ... Мұндай кезде аудитор өзі дайындаған жұмыс құжаты бұрын аудит өткізбеген басқа аудиторға немесе орындалған жұмыстар жөнінде және ... ... ... ... ... маңызды шешімдер қабылдаудың себептері жөнінде мағлұмат беру үшін аудиторлық фирманың жетекшісіне қажет болып қалуы мүмкін екендігін назардан тыс ... ... ... ... ... ... бір уақытта жұмыстың сапасына бақылау жасау құралын бере отырып, жұмыс процессіне жағдай тұғызады деген қорытынды пікір айтуға болады.
Жұмыс құжаттарын ... ... ... ... ...
* ... ... дайындау және оған шолу жасаудың тиімділігін арттырады;
* Жұмыстарға шолу жасауды жеңілдетеді;
* Сапаны ... ... ... ... ... құжаттарының нысаны мен мазмұнына төмендегі факторлар әсер етеді:
* Көрсетілетін қызметтің сипаты;
* Аудиторлық қорытынды есептің нысаны;
* Клиент бизнесі;
* Ішкі ... ... ... ... ... ... ... әдістеме.
Жұмыс құжаттарындағы ақпараттар аудитор атқарған жұмыстардың және маңызды ... ... ... ... ... ... дәлелі болып табылады. Жақсы құрылған жұмыс құжаттары аудит өткізу бойынша жұмыстарды ... ... ... Егер ... ... ... ... болса, аудиторға ақпарттарды жинау процесін бақылау және орындалған жұмыстардың ... ... ... шолу жасау жеңілірек болады. Жұмыс құжаттарына төмендегілер кіреді:
* Кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысаны және ұйымдық құрылым ... ... ... ... ... және ... ... немесе олардың көшірмесі;
* Ревизияланатын кәсіпорынның аудитін жоспарлау процесінің негіздемесі;
* ... ... ... ... ... ... процедуралардың өткізілу уақытын және көлемі, сонымен бірге олардың нәтижелері туралы жазулар;
* Ассистенттер ... ... ... ... және ... дәлелдеулері;
* Аудиторлық процедураларды кімнің және қашан орындағандығы туралы көрсетулер;
* Аудиторлардың сарапшыларымен, кеңесшілерімен және үшінші ... ... да ... ... әңгімелерінің көшірмесі;
* Аудитордың өз клиентіне жіберген хаттарының көшірмелері, оның ішінде өзінің міндеттемелері және ішкі ... ... ... ... Клиенттен немесе оның өкілдерінен алынған хаттар;
* Аудиторға тапсырылған аудиттің ... ... ... ... Шоттардың, экономикалық субъект қызметінің көрсеткіштері мен тенденцияларының талдауы, тексеруші баланстар;
* Өткен есепті кезеңдердің қаржылық қорытынды есебінің, сонымен бірге сол қорытынды есеп ... ... ... ... ... ... және т.б. көшірмелері;
* Өткізілген аудиттің нәтижесі бойынша аудитор жасаған қорытынды пікірлер.
1.2 ... ... ... ... ... ... ... растауға тиісті:
-бухгалтерлік жазулар қаржылық және басқа да ... есеп ... ... ... бірдей жоспарланған және бақыланған;
-аудитті жоспарлау мақсаты үшін ішкі бақылау жүйесін түсінуге қол жеткізілген;
-дәлелдеулер алынған, аудиторлық процедуралар жүзеге асырылған және ... ... ... ... ... үшін жетік дәлелдеулер алатындай етіп жүргізіледі.
Аудитор оның дайындаған жұмыс құжаттарын аудиторлық қорытынды жасау үшін аға аудитор немесе аудиторлық ... ... ... ... ... ... ол құжаттардың мазмұнында сәйкессіздік немесе толық еместік табылып қалуы мүмкін ... ... ... Бұл ... ... ... құжаттарын клиент дайындайтындығын айта кету керек. Клиентті кеңсе жұмыстарына жіберуге ... ... соң, ... оларды аудитордың өзі тексеруіне тура келеді. Ондай құжаттар төмендегілер болуы мүмкін:
* тексеруші баланс
* банк шоттарынан үзінділер
* түгелдеу тізімдемесі
* дебиторлар мен ... ... ... ... және шыққан негізгі құралдардың, материалдық емес активтердің және т.б. ... ... ... ... деп жиі атайды. Себебі ол қаржылық қорытынды есепті құру мақсатында Бас кітаптағы ... ... ... жазу ... ... және ... жекелеген шоттары бойынша жұмыс құжаттарының көрсетушісі ретіндеқызмет ... ... ... саны ... ... ұйымның өзінің фирмаішілік стандарттарымен анықталуға тиісті. Жұмыс ... ... ... ... ... ... жерде кейбір артықшылықттарға қол жеткізілуі мүмкін. Ондай нысандар жұмыс құжаттарын жүйелеуге мүмкіндік береді, ... ... үшән ... ... ... келешекте оларды пайдалануға мүмкіндік жасау үшін белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... жұмыс құжаттарында төмендегілер болуға тиісті:
* аты, толтырылған мерзімі және оларды дайындаған қызметкердің фамилиясы;
* пайдаланылған символдардың сурттемесі;
* ұқыпты және ... ... ... бас ... ... ... ... тиісті:
* клиенттің аты және паканың номері;
* кезеңнің басы және аяғы
* жұмыс құжатының мазмұны;
* жұмыс ... ... ... ... ... ... жазылған барлық жұмыс құжаттарында тест жүргізгендердің аты-жөні, сонымен бірге тест нәтижелерінің қысқаша ... және оның ... ... ... болуға тиісті. Баланстағы немесе табыстар мен шығыстар жөніндегі қорытынды есептегі цифрларды растаушы кестелерде:
* жинақтаушы және баланс пен негізгі кестедегі ... ... ... ... ... кестелер болуға тиісті;
* қосымша және негізгі кестелердің арасында, сонымен ... ... ... ... ... өздеріндегі кез келген цифрларды түсіндіруді оңайлату үшін қосымша және негізіг кестелердің арасында өзара байланыс болуға тиісті;
* аудитор жылдар бойынша динамикаға ... шын ... алу ... болу үшін өткен жыл бойынша салыстырмалы цифр ... ... егер ... ... ... жасалған болса, жөнделген болуға тиісті;
* кестелердегі цифрларды тексеру үшін өткізілген тестілер көрсетілуге тиісті.
Аудитті ... үшін ... ... ... ... өзі алдын-ала дайындап қоюы мүмкін. Аудитордың уақыты мен шығынын үнемдеу үшін осы ... ... ... ... ... жасалынуы керек, бірақ аудитор олардың сенімділігіне көз жеткізуге тиісті. Егер ... ... ... ... онда аудитор кестені дайындауды одан сұрауына болады. Жұмыс құжаттарының ... ... ... ... Бірақ ол құжаттардың кейбіреулері сұрақ беру, бақылау процедураларын пайдалану арқылы жасалынады, сондықтан оларда сандық ақпараттар ... ... ... ... ... ... мүдделі жақтармен іскерлік операциялардың нақты бары туралы сұрау жүргізуі немесе жлдың аяғында клиент түгелдеу жүргізген кезде материалдық ... ... ... бақылау жасауы мүмкін. Мұндай жағдайда аудитор сұрақ беру ... ... ... ... ... ... ... келтірілген, сұрақ беру өткізілгеннен кейін жүргізілген тексерулердің түрлері көрсетілген және тиісті қорытынды ... ... ... ... керек.
Әрбір белгі аудиттің белгілі бір процедураларынынң орындалуын көрсететін болса, белгілеулерді де стандарттауға болады. Ондай белгілеулерді стандарттау құжаттарды тексеріп ... ... және ... ... ... ... немесе процедуралардың алғашқы әріптерін пайдалану тәжірибеде кеңінен қолданылады. Мысалы: ЖҚ-жұмыс құжаттары; ТБ-тексеруші баланса; КД-клиент дайындаған; К-келісілген және т.б. ... ... мен ... сол бетте немесе фирмаішілік стандарттардағы жеке беттерде толық түсіндірмен жасау қажет. Жұмыс құжаттарында тексеруге ... жоқ ... ... ... жазбалар болмауға тиісті. Әрбір жұмыс құжаты өзі үшін жауап беруше тиісті, сондықтан онда орындалған жұмыстың көлемін және ... ... ... үшін қажетті ақпараттар, тиісті құжаттарға сілтемелер болуға тиісті.
1.3 Жұмыс құжаттарын толтыру және пайдалану
Аудит аяқталғаннан кейін аудит ... ... ... ... жетекшісі барлық жұмыс құжаттарын жинақтауға және оларды арнайы бөлімдердің номенклатурасын пайдалана отырып, картотекаларда топтауға ... ... болу үшін ... ... ... әдетте екі типке бөлінеді:
* Тұрақты құжаттардың картотекалары;
* Ағымдағы құжаттардың картотекалары.
Тұрақты құжаттардың картотекасында келесі ... ... ... ... ... ... Әрбір аудит өткізу жағдайында бұл папканың мәліметтері қайта қаралуға және жаңартылуға тиісті. Тұрақты құжаттардың папкалары төмендегі қажеттіліктер үшін жасалынады:
* ... ... ... ... үшін жаңа ... дайын ақпараттармен қамтамасыз етуге;
* Есеп саясаты және есеп ... ... ... ... Ішкі бақылау жүйесінің жұмысына қатысты ақпарттарды қамтамасыз етуге;
* Келешекте ... ... ... жыл ... ... ... қажеттілігін болдырмауға;
* Қайталанатын жағдайларға дайын сілтемелер алуға;
* Клиент ... ... бар ... ... ... ... ... және құрылтай келісімшарттарының, статистикалық карталардың, тиісті қызмет түрлеріне алынған лицезиялар, партнерлармен жасалынған келісім-шарттар, бизнес-жоспарлар, есеп саясаты жөніндегі бұйрықтар, ... ... ... ... ... ... ... картотекасы: жоспарланған жұмыстарды жазу үшін және жүзеге асырылған процедуралармен, жүргізілген тестілермен, жасалынған ... ... ... орындалған жұмыстар жөнінде егжей-тегжейлі ақпараттар алу үшін жүргізіледі. Ағымдағы құжаттардың картотекасында аудитордың жұмыс құжаттарының көбірек ... ... ... ... ... ... ... тиісті номенклатура бойынша бөлу дұрыс:
* Қаржылық қорытынды ... шолу ... ... Аудиторлық тексерудің жоспары мен бағдарламалары;
* Нақты тексеру жүргізу нәтижесі ... ... ... ... ... ішінде құжаттарды тиісті бөлімшелерге бөлуге болады. Бөлімдер мен бөлімшелерді цифрлармен де ... де ... ... Мысалы, бөлімін 1-цифрымен, ал бөлімшені де сондай цифрмен, ... бөлу ... яғни ... ... есептердің көшірмелері-1/1; клиенттің қаржылық қорытынды есебіне шолу жасау-1/2; тексеруші баланс пен ... ... ... байланысын растаушы жұмыс құжаттары-1/3; клиенттерге жіберілетін хаттардың көшірмелері-1/4 және т.б. аудиторлық тексерудің жоспары мен бағдарламасын - 2 деп ... ... онда ... жалпы жоспары - 2/1; аудит бағдарламасы-2/2 және т.б. ... ... ... ... ... ... онда ішкі ... жүйесін бағалау бойынша құжаттар-3/2; дәлелдулер, аудиторлық бағдарламалар-3/3 және т.б.
Арнайы мақсатта пайдаланылатын құжаттардың аудиторлық ... ... ... ... жоқ, тек оны ... түрде тиісті ақпараттармен толықтыралы, яғни директорлар кеңесі мәжілісінінің материалдары-4/1; акционерлер ... ... және ... ... ... ... құқығы. 230 деп аталатын халықаралық аудит стандартында ... ... ... жеке ... ... ... қарастырылған. Жұмыс құжаттарының жекелеген бөліктері субъектіге аудитордың өз білгені бойынша тапсырылуы мүмкін, бірақ олар субъектінінің есеп жазуларын алмастыра ... ... ... ... ... ... ... құпиялығы бар құжаттарын оның арнайы рұқсатынсыз ашпайды. Біздің шындық өмірімізде, егер ақпарат тек аудиторға қарсы шағымдану болған кезде оның өзін өзі ... ... ... ... ... онда ... клиенттен рұқсат алуға міндетті еместігі өте қисынды.
Жұмыс ... ... ... ... ... қанша уақыт сақтауға болатындығы жөніндегі сұраққа ресми жауап нормативтік-құқықтық актілерде немесе қандай да бір ресми құжаттарда жоқ. ... ... егер олар сот ... ... ... ... ... құжаттарының болғанын дрыс көреді. Жұмыс құжаттары қызметін атқарады. Сонымен бірге жұмыс құжаттарын шексіз уақыт ... ... ... ... әрі оның ... де жоқ. Жұмыс құжаттарының екі жағының да жүзі бар қылыш юолуы мүмкін екендігін ескеру керек. Бір жағынан ... ... ... ... ... ... жасағандығын растайтын дәлелдеулер береді. Басқа жағынан қарағанда кінәліні қорғаушы жақ ... ... ... ... ... әрекет жасайды, яғни жұмыс құжаттарын пайдаланады және аудиторға қарсы ... ... ... ... ... емес жәйттарды табуы мүмкін.
Егер жұмыс құжаттры ... ... онда ол ... ... және ... ... ... құжаттарын архивтеудің белгіленген жүйесіне сәйкес жүзеге асырылуға тиісті. Өзінінің архивтеу жүйесін жасау кезінде аудиторлық фирма заңгерлерінен және сақтандыру компанияларынан ... ... ...
2 Аудиторлық қызметтің сапасын бақылау
2.1 Аудиторлық қызмет ... ... ... ... ... мәселелері
Бағалау мен тексеруге аудиторлардың жұмыс құжаттары бар файлдар, фирмаішілік стандарттар, ереже-нұсқаулар мен ... ... ... ... осы ... мен ... сәйкестігі жатқызылды. Қазақстанда аудиторлық қызмет көрсету рыногы шартты түрде екі ... ... ... ... қызметін деп аталатын халықаралық аса ірі аудиторлық компаниялар Deloitte & Touche, KMPG, Ernest & Young, ... Coopers және ... ... ... ... отыр. Халықаралық фирмалардың әрқайсысы өздерінің мүшелері ұзақ жылдар бойы аудиттің халықаралық стандарттары бойынша ... ... ... ... ... ірі ... топ ... табылады. Үлкен төртікке кіретін топтардың әрқайсысы жалпы алғанда аудиторлық және кеңес беру қызметінің барлық шеңберін қамтиды.
Жергілікті аудиторлық компаниялар бүгінгі таңда ... ... ... қолдану және оларды пайдалану тәжірибесін қабылдауды енді ғана бастап отыр. Халықаралық ... ... ... шын ... ... ... қазақстандық аудиторлық фирмалардың пайыздық үлесі қандай, ал кім оны тек ... ... ... өте дәл ... ... беру ... емес. Қазіргі кезде әртүрлі халықаралық ұйымдар тарапынан Қазақстанда қызмет көрсетудің бұл рыногының өкілдерін сапалық жағынан аттестациядан өткізуді жүзеге асыруға әрекет ... Атап ... 2000 ... 27 қарашадан 1 желтоқсанға дейін Бүкіләлемдік банктің Мәскеудегі өкілдігінің бір топ сарапшылары Орталық Азия аумағында Бүкіләлемдік банктің ... ... ... ... ... және алуы мүмкін Қазақстандық аудиторлық компаниялардың қызметіне, олардың жұмыстарының Халықаралық аудит стандарттарына ... ... ... жүргізді. Бағалауды шетелдікте аудиттің батыстық ережелері бойынша аттестация өткен ресейлік мамандар да Бүкіләлемдік банктің Алматы қаласындағы өкілдігінің мамандарымен бірлесе ... ... ... ... ... ... да, қандайда бір қоғамдық бірлестіктерден де тәуелсіз болды. ... мен ... ... ... ... бар ... ... стандарттар, ереже-нұсқаулар мен процедуралар, нақты орындалған жұмыстардың осы ереже-нұсқаулар мен процедураларға сәйкестігі жатқызылды. Тексеру ... және ... ... ... ... ... ... тексерілетін субъектілерге хабарланған жоқ. Бағалау нәтижесі Бүкіләлемдік банктің Мәскеудегі өкілдігі атынан жазылған өатта хабарланды. Бұл ... ... ... тек екі ... ... ... аудиторлық компания және өткендігі хабарланған.
Тексеру жүргізу әдестемесін, яғни нені және қалай тексеретіндігін аудитордың өзі ... ... ... атап айту ... ... ... жұмыстардың арнайы бір түрлерін орындауды, мысалы, корпоративтік ... ... ... ... тексеруді немесе тауарлы-материалдық босалқылар есебіне аудит жүргізуді тапсыруы мүмкін. Бірақ, клиенттің осындай арнайы тапсрымалардың нәтижелері бойынша жалпы ... ... ... ... ... емес.
Аудитордың өз клиентіне қосымша қызметтер көрсетуіне, мысалы, аудит жүргізу процесінде қосымша төлем ... ... ... және ... мәселелері бойынша кеңес беруіне тыйым салынбайды. Тек дайындау үшін ... өзі ... ... ... оны құру үшін бухгалтерлік есепті аудитор қалпына келтірген қаржылық қорытынды есепті тексеруге жол бермейді.
Жұмыстардың ондай қосарлануы аудитордың тәуелсіздігі принципін ... ... ... және оған нормативтік құжаттармен тыйым салынған. Соынмен бірге іс-тәжірибеде: принципі әйгілірек болып ... ... ... ақшаның ірі сомасын аудиторларға төлесе болды олардан істің шын мәніндегі жағдайына қарамастан, өз кәсіпорнының қызметі жөнінде мақтаулы пікірлерді ... ... деп ... ... ... бағасы жоғары аудиторлық фирмаға көңіл аудара отырып, клиент оның жұмыскерлерінің жоғары біліктілігіне және жұмыстың сенімділігіне үміт артқаны ... ... ... ... егер ол кәсіптік стандарттарды және этикалық нормаларды сақтайтын болса, әділ болуға тиісті және де төлемнің мөлшеріне байланысты болмауы керек.
Аудит осы ... ... ... мен принциптерге сәйкес болса ғана сапалы аудит ретінде танылады. Ресми деғгейде Қазақстанда да осы ықпал әрекет етеді деп ... ... ... ... ... ... бірақ әділетті қорытынды піпікрлер жасауына байланысты, оларды жүргізілген ... ... ... деп ... ... сөйтіп осы негізде келісім-шарт бойынша төленгуе тиісті көрсетілген өызмет үшін төлем жасаудан бас тартады немесе аудиторлардың үстінен лицезия беруші ... ... ... ... ... кәсібінің ерекшелігі - олардың маңызды қоғамдық міндетті қызметті орындайтындығында. Яғни, олар көптеген ақпарат тұтынушылардың бұл ... ... ... болу ... ... ... ... қабылдауына негіз болатын қаржылық қорытынды есептің дұрыстығын дәлелдейді немесе дәлелдемейді. Аудитор үшін басты міндет - аудиторлық қорытындыға сенгісі ... ... ... алдамау. Сондықтан аудитор клиенттің кез келген қыңырлығы мен тілектерін орындауға емес, белгілі бір ережелер мен кәсіби ... ... ... ... ... міндетті.
Клиентке сапалы қызмет көрсету үшін аудиторлық фирмалар өздерінің ұйымдық құрылымдарын басқарудың тоериясы мен практикасына, сонымен бірге клиенттерге ... ... ... қарай құруға тиісті.
Әрбір аудиторлық фирма өзінің ұйымдық құрылымын өз бетінше анықтайтын ... ... ... жинақтап көрсету күрделірек. Бірақ негізгі бөлімшелер мен басқару органдарын анықтауға болады.
Ірі аудиторлық фирмалардың басқару құрылымы төменгілерден тұрады:
* директорлар кеңесі;
* директор;
* ... ... ... департаменттер;
* кеңес беру департаменті;
* маркетинг бөлімі, бухгалтерия, ақпараттық, заңгерлік бөлімдер және т.б.
Орташа аудиторлық фирмалардың ұйымдық құрылымында төмендегі лауазымды қызмет ... ... ... ... ... ... ... жөніндегі директоры;
* кеңес беру бөлімі;
* мүліктерді бағалау, заңгерлік, ақпараттық, шаруашылық және т.б. бөлімдер.
Бұл мәселе ... ... ... ... ... (1, 23б)
Оқулықтардан алуға болады. Сондай-ақ осы бөлім үшін тиімдірек болып табылатын кейбір ... ... деп ... ... қарастырылған. Енді осы еңбектен үзінді келтірейік.
Ірі аудиторлық компаниялар, сондай-ақ, ... ... ... ... ... ... ... аудитордың көмекшісі, аға аудитор, супервайзер, менеджер және партнер. Аудитордың көмекшісі ретінде, қағида бойынша, аға аудитордың тарапынан тұрақты бақылаусыз өз бетінше ... ... ... ... ғана ... ... бар тұлғалар танылады. Аудитордың көмекшілері тікелей орындаушы персоналмен және ... ... ... ... ... тестілеу нәтижелерін аудиторлық жұмыс парақтарында көрсетеді және ... ... ... үшін аға ... ... аудитор аудиттің жеке бір субъектісінде топтың жұмысын бақылайды, қызметтің күн сайынғы мониторингін жүзеге асырады, аудиторлық қорытынды есептің алдыңғы ... ... ... аға ... ... бір ... аудитке толығымен бақылау жасайды және менеджер немесе супервайзердің шолу жасауы үшін материалдар дайындайды.
Менеджер немесе супервайзер, қағида бойынша, бір ... ... ... аудитке басшылық етеді. Жалпы менеджерлер аудиторлық қорытынды есептің алдыңғы нұсқасын қарауға және оны ... ... ... партнерлары. Халықаралық тәжірибеде аудиторлық фирмалар партнерлықтың заңды нысаны, бизнес иесі болып табылады және ... ... ... жауапкершілік жүктеледі. Халықаралық компанияларда аудиторлық қорытынды есепке қол қоюға тек партнер ғана құқылы...Партнерлар клиентпен байланыстар үшін, бизнестің стратегиялық дамуы үшін ... (2,31б ... ... ... ... ... бірнеше аспектілерде жүзеге асырылады:
* негізгі аудитордың өз ассистенттерінің жұмысына бақылау жасауы;
* аудиторлық фирманың аудиторлардың жұмысына бақылау жасауы;
* сыртқы бақылау.
Негізгі аудитордың өз ... ... ... жасауы. Негізгі аудитор аудиттің орындалуына толық жауап береді. Тексеру жүргізу кезінде ол ассистенттердің ... ... ... кәсіпорын қызметінің мәселелері, есепті және соған сәйкес, аудитті ұйымдастырудың болуы ... ... ... ... беруге тиісті. Аға аудиторларға және қатардағы тексеруге қатысушыларға берілген кез келген тапсырма, жұмысты тапсырған жақ оны орындаушының осы жұмысты ... ... мен ... ... саналы түрде сенімді болатындай етіп жүзеге асырылуға тиісті.
Аудиторлық фирманың аудиторлардың жұмысына бақылау жасауы. Орташа және ірі аудиторлық фирмаларда ... ... ... және аудит бойынша процедуралардың жүзеге асырылуына бақылау жасау біліктілігі жоғары мамандардан құрылған ... ... ... Бұл ... ... тобының қатысушылары дайындаған барлық жұмыс файлдарын тексереді. Фирмаішілік стандарттарға сәйкес аудиттің сапасына бақылау жасауды қамтамасыз ету үшін тұрақты және ағымдағы ... ... ... жасалуға тиісті.
Ағымдағы файлдар - жұмыс тобының жетекешісі тексерген құжаттар. Аудит нәтижелерін ... ... ... ... мәселелерге көңіл аудару қажет:
* аудиттің жалпы жоспраға және бағдарламаға сәйкес орындалғандығы;
* жасалынған жұмыстардың және олардың нәтижелерінің ... ... ... ... ... ... ... тексеру нәтижелерінің қаржылық қорытынды есептің дұрыстығы жөнінде ой-пікір білдіру үшін негіз болатындығы;
Тұрақты файлдар - ... ... мен ... ... ... тексеріп, бекіткен құжаттар. Ондай құжаттарға төмендегілерді жатқызуға болады:
* қызмет көрсету процесіндегі екі жақтың міндеттері мен шарттары туралы ақпараттары бар ... ... ... ... ішкі бақылау жүйесіндегі негізгі кемшіліктер және оларды жою жөніндегі ұсыныстарды хабарлаушы хат;
* аудиторлық тексеру нәтижелерін қарастыру хаттамалары және ... ... ... ... ... мемлекеттік органдар жүзеге асыра алады. Бірақ бұл бақылау жанама болып табылады, себебі оның ... - ... ... ... ... ... төлеудің дұрыстығын, кәсіпорында заңға қайшы іс-әрекеттердің орын ... және т.б. ... ... ... бір ... ... ... сапалылығына сол клиентке басқа аудиторлық ұйымның күшімен қайта тексеру ... ... көз ... ... деп ... Әрине, мұндай шара сапалылықты тексеру нұсақаларының бірі болып табылуы мүмкін, ... оның ... ... екі ... Әдетте, сапаны тексеруші бірнеше аудиторлық файлдарды іріктеп алып, негізінен тексеру ... ... ... ... болмағандарына тексеру жүргізеді. Бір аудиторлық фирманың көп ... ... ... толық аудит өткізу орынсыз әрі ысырапшыл әрекет болар еді.
220 деп алатын Халықаралық аудит стандарттарына сәйкес ... ... ... ... ... ... аудит сапасын бақылаудың ішкі жүйесінің болуын талап етеді. Әрбір ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін ішкі стандарттар немес ерже нұсқауларды жасап, оларды жүйелі түрде қолдануға тиісті. Аудиттің ... ... ... ... дәл осы ... ... ... Яғни, қажетті ереже-нұсқаулардың бар екендігіне және олардың мазмұнының стандарттарға сәйкестігіне, ... ... ... іс-шаралардың және процедуралардың тиісті дәрежеде қолданылатындығына көз жеткізу ... ... ... ... ... күн ... алады және де елеулі еңбек ресурстарын талап етпейді. Мұндай кезде кейбір фирмаішілік реттеуші құжаттардың бар немесе жоқ болуы және ... ... - ... ... ... ... ... жалпы екі жағын қарастыру қабылданған:
* жалпы аудиторлық фирма жұмысының сапасына қатысы бар процендуралар;
* нақты ... ... ... ... ... ... сапасы. Сапаны қамтамасыз ету процедуралары аудиторлық фирманың ішкі құжаттарында немесе ішкі стандарттарында ... ... ... ... ... ... ... сапаға тексеру жүргізу барысында тексеруге тек сол ішкі реттеуші құжаттар алынады. Әрбір аудиторлық фирмада тиісті процедураларға қойылатын ... ... ... ... ... ... бір ... не болмаса бирнеше тиісті құжаттар болуға тиісті. Кейбір аудиторлар бұған қарсы. Олардың ойынша, ереже-нұсқаулар жақсы болуы мүмкін, бірақ сол ережелердің ... ... ... ... ... ... теңгеріледі. Бірақ бұл тәжірибелі тексерушіге қандай-да бір ереже нұсқаулардың практикада қолданылатын, қолданылмайтындығын анықтау қиындық тұғызбайды. Ол үшін ... ... ... ... ... файлдар болады немесе аудитте кеңінен танымал сұрақ беру, не болмаса бақылау жасау ... ... ... ... мен ... ... ... фирманың көлеміне қалай байланысты болатындығы жөнінде көптеген ... ... ... ... ... сапаға бақылау жасау жүйесінің күрделілігі аудиторлық ұйымның ... оның даму ... ... ... және т.б. ... ... ескертілген. Әдетте, жалпы стандарттарды да ішкі құжаттарды да кеңінен қолданатын ірі аудиторлық фирмаларда ішкі ереже-нұсқаулардың ең төменгі саны ... ... ... екендігі жөнінде мәселе қойылмайды. Бұл фирмалардың басшылары, әдетте, өз жұмысының сенімді болуына мүдделі болғандықтан, бәрінен бұрын ішкі ... ... ... ... ... жасауға бейім. Өз кезегінде кішігірім аудиторлық фирмалар мен аудиторлар, өздерінің атқаратын қызметтерінің көлеміне байланысты, аудит сапасын бақылаудың күрделі ... ... ... ... ... жиі ...
Егер тексеруге жұмыскерлерінің саны 10 адамнан аспайтын және қызметінің көлемі шектеулі кіші ... ... ... онда ішкі ереже-нұсқаулар мен меншікті бақылау құралдарының шектеулі саны пайдаланылуы мүмкін. Сонымен бірге, аудит һткізу барысында клиенттен клиентке дейін тұрақты ... ... ... ... ... жоспарын, маңыздылық деңгейін анықтау тәртібін дайындау талап етіледі. Аудиторлық процедураларды типтік бағдарлама бойынша жүргізген дұрыс. Аудит нәтижелері ... ... ... ... ... бойынша рәсімделуге тиісті. Жоғарыда аталған мәселелердің әрқайсысы жинақтаушы немесе ішкі дербес құжаттардың біреуінде бейнеелеуге тиісті.
Өз клиенттеріне ... ... ... яғни, жалғаспалы қызмет көрсетумен, мысалы кеңес берумен, айналысатын аудиторлық фирмалар үшін де сапаға бақылау жасаудың тармақталған процедуралары керек болмауы мүмкін. Көп ... ірі ... ... ... ... ... ... беретін аудиторлық фирмаларда тиісті ереже-нұсқаулар, әдістемелік ұсыныстар, ішкі стандарттар түрінде жасалынған ережелер мен ... ... ... ... ... болуға тиісті.
Қазіргі кезде бақылау жасау функциясы не құқығы бар мемлекеттік органдар не болмаса аудиттелетін субъект аудиторлық тексерулердің ... ... ... ... ... ... ана жүзеге асырылады. Мұндай жағдайда бақылаушы органның міндетті қызметін ҚР аудиторлар Палатасы ... ... ... ... ... Анықталған салақтықтар мен бұзушылықтардың кейбір бөлігі байқалмай қалып қалуы ... ... ... ... мен ... клиенттің толық түсінбеуі;
* өткізілген аудиттің сапасына бақылау жасаудың дәл анықталған процедураларының жоқ ... ... ... ... ... ... ... жасау механизімі жүйе нақты жаңылыс тапқан кезде жұмыс істей бастамай, тұрақты ... ... ... ... ... ... ... мұндай бақылауды кім жүзеге асырады - мемлекеттік органдар ма, әлде тек ... ... ... ма? Екі ... ... ... ... жағы да кемшіліктері де бар. Бір жағынан мемлекеттік органдардың жұмыскерлері ... ... ... ... мүддесін қорғай отырып, қандай-да бір аудиторлықбірлестіктің абыройын қорғауға мүдделі болмайды деп күтуге болады. Басқа ... ... ... ... ... бақылау-ревизиялық органдардың жұмыскерлерінің біліктілік деңгейі оларға аудит әдістемесінің бүге-шігесіне дейін талдап қарауға әрдайым мүмкіндік ... ... ... ... тексерушілердің штатын өсіру үшін елеулі қаражат бөлуге мемлекеттің жағдайы келмейді. Кейбір аудиторларда, тексерушілер жұмыс процессі ... ... ... ... ... ... зиян келтіре отырып, пйдаланылуы мүмкін деген қорқыныш туындайды. Мысалы, табылған қателіктер туралы мәліметтер салықтық бақылау органдарына хабарлануы мүмкін. ... ... ... процедуралардың мазмұны, мерзімі және көлемі үшін жауап беруге тиісті. Олардың сапасына бақылау жасау ... ... ... ... ... ұйымдастыру деңгейі және табыстар мен шығыстар бойынша ... ... ... ... ... ... ... аудиторлардың жұмысын ұйымдастыру
ХАС сәйкес аудиторлық фирмалардың кәсіби қызметкерлері аудитті жүргізудің функцияларына байланысты ... ... ... ... ... ... ассистенті
Аудитор - аудитке байланысты ақырғы жауапкершілікті көтеретін тұлға.
Персонал - ... ... ... ... ... ... мен ... кәсіби штаты.
Аудитордың ассистенті - аудитор болып табылмайтын жеке аудитті жүргізуге тартылған ... ... ... ... ... функция көзқарасынан мынандай категориялар жиі қолданылады:
* Аудиторлық ұйымдардың ... ... ... ... Бас аудиторлар
* Аудиторлық тексерулердің қатардағы қатысушылары.
Аудиторлық қызметтің жетекшісі - ұйым ... ... ... қол ... құқысы бар, аудиторлық ұйымның әкімшілік немесе меншік иесі ... ... ... ... ... Ол ... ... атқарады:
* Клиент ұйымының жетекшілерімен келіссөз жүргізеді;
* Аудиторлық тексерудің жетекшісін ... және ... ... ... ... ... ... Аудиторлық есептілікте көрсетілген тексерілген ұйымдардың қаржылық есептілігінің ақиқаттығы туралы аудиторлық ұйымның ... ... ... ... ... ... жүзеге асыруға лицензиясы бар тұлға болып табылады.
Аудиторлық тексерудің жетекшісі нақты берілген ұйымға тексеру жүргізу үшін аудиторлық фирманың жетекшісі тағайындаған ... ... ... ... табылады. Тексерудің жетекшісі аудиторлық фирманың жетекшісіне бағынышты. ... ... ... ... ... Ұйымға және нақты ұйымның ағымдағы жұмысын бақылауға
* Жұмысты жоспарлау процедурасына байланысты
* Жүргізілген аудиттің сәйкестігіне және оның қорытындысы бойынша ... ... пен ... ... ... сай ... ... Аудиторлық есептіліктің мазмұны мен қорытындыларына әсерін тигізуі мүмкін негізгі аудит қорытындыларын аудиторлық фирманың жетекшісіне жеткізу.
Аудиторлық тексеруші болып аудиторлық ... ... ... ... бар ... ... ... аудитор - берілген немесе аудиторлық тексеру жүргізу барысында қатардағы қатысушыларға жетекшілік ету берілуі мүмкін ... ... ... болып табылады. Бас аудитор аудиторлық тексерудің жетекшісіне бағынышты және соған қатысты орындаушы болып табылады.
Бас аудитор жауапты:
* ... ... ... ... ... рәсімдеу;
* Оған жауапты тексерудің қатардағы қатысушылардың жұмысын ұйымдастыру мен бақылау.
Тексерудің ... ... - бас ... ... ... жетекшісіне бағынышты, сонымен қатар оларға қатысты орындаушы болып табылатын тұлға. Қатардағы қызметкерлерге аудиторлар, аудитордың ... ... ... және ... ... жатпайтын, бірақ бас аудитордың жетекшілігінсіз өзіндік жұмыс ... ... да ... ... ... ... ... аудит жүргізу кезінде берілген тапсырмаларды орындауға міндетті.
Аудиторлық ұйымдар өз алдына басқарудың басқа ... ... ... бірақ бұл құрылым аудиттін сапасына жауапты қызметкерлерді ... ... және ... ... ... ... ... ала есепке алу керек. Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне ... ... ... ... екі ... басқару жүйесі болуы мүмкін: аудиторлық ұйымның жетекшілері, сонымен қатар әдетте тексерудің жетекшісі болатын және ... ... ... тексерудің қатысушылары. Өз алдына жеке кәсіпкер болып істейтін аудиторлар қазіргі ... ... ... ... ... ... жауапты. Егер мұндай аудиторлардың өз жұмысында көмекшілері болса, шағын кәсіпкерлік субъектісі болатындар аудиторлық ұйымдар ұсынған ұйымдық құрылымды қолдануы міндетті. Аудиторлық ... ... ... ... бар ... ... ... қажет. Сондықтан оның штатына тиісті мамандар алынады. Аудиторлық ұйым штатына сонымен қатар бухгалтерия қызметкерлері, әдістемелік ... ... ... қызмешілер (жүргізушілер, жинаушылар).
2.3 Аудиторлық ұйымның жұмыс сапасын бақылау.
Әрбір аудиторлық ұйымда жұмыс сапасын бақылаудың фирмаішілік жүйесін ... ... ... Яғни жүргізілетін аудиторлық тексерулер аудиторлық қызметті реттейтін норматитік құжаттарға сай болуы керек.
Аудиторлық ұйым жұмысының сапасын ... ... ... ... ... ... аудиторлық фирманың тәуелсіздік, адалдық, объективтілік, құпиялылық және кәсіби этика талаптарына сай болуы;
* Өз қызметін сапалы жүргізу үшін ... ... ... ... ... фирманы қамтамасыз ету;
* Біліктілігі берілген тапсырмаға сай кәсіби мамандарға ... ... ... ... және ... ... тексеруi бұл сапа қажеттi талапқа сай болу үшiн сайып келгенде ағымдағы бағдарлаушы нұсқауларды ... ... ... жұмыс iстеулерiнiң барлық түрлерiн орындау
* Аудиторлық фирмада және одан тыс жерлерде де нақты бір жағдайларда біліктілік пен білімнің ... ... ... ... сол ... ... ... тексеру және жұмыстың сапасын бақылау фирма iшiндегi жүйенiң жұмыс жасауын тиiмдiлiк бойынша шараларды жүзеге асыруы;
* қабылдану онына мiндеттердiң ол жүктелген ... ... ... ... ... ... қызметкерлерiнiң қатынастағы өлшем бiрлiктерi қажеттi.
Қатал орындалу ұйымдастыру - әдеп ... ... ... ... ... нақты клиенттiң тексеруiн тапсырудан бұрын тексерушiге, құрылтайшы клиент қатынас бойынша осы тексерушi болып табылмайды ма, сонымен ... иесi, ... ... ... ... есеп беруiн орындалуға жауапкершiлiк жүк көтергiш басқа лауазымды тұлғаға тексерудi ... өз ... ... ... ... ... орындауы сыйымды, және оның жетiстiгi iс болып табылады өз ерiгiнен ... ... ... ... ... ... тексерушiсiнiң тәуелсiздiгiнiң қағиданы сақтауына бақылау аудиттiк фирмасында жолымен өткiзiлетiн сауал-сұрақ жүргiзудiң жүйелi негiзiнде iске асуы ... ... ... ... ... ... жұмысының сапасын бақылау жүйесінiң негiзгi қағидалармен және процедураларымен таныстырылуы керек.
Аудит жүргізу ... ... ... ... фирманы жетекшiсі жетекшi және нақты тексерудiң бас ... ... ... ... нығайтуы керек, және бұл мiндеттi түрде тексерудi жоспарда қайтаруы керек. Тексерудi жетекшi және бас тексерушiлер тексерудiң ... ... ... ... ... оларға тапсырысқа алған жұмысты және бақылау және iстелiнген жұмыстардың тексеру ағымдағы бағдарлаушы нұсқауларды ... және ... ... жоспарлауы керек. Тексерудi жетекшi аудиттiк фирмамен орнатылатын және осы ... ... ... ең жақсы түрмен жақындайтын жұмыстың сапасын бақылаудың құралы тексеру барысында қолданылады. Сонымен ... ... ... бастаушы тексерушiлердiң ауысымы тексерудiң жанында тексерудi сапаға бақылаудың ... ... бiрi ... ... ... ... бұл тәсіл өте үнемді, тіпті шағын аудиторлық фирмалар үшін де. егер бiр ... ... ... ... ... тексерудi өткiзсе, онда жауапты фирманың келесi жылда басқа тексерушiсiнiң тексеруiне тағайындау ... АҚ ... ... САПАСЫН БАҚЫЛАУ ЕРЕЖЕСІ
Қызмет басшысы жұмыстың сапасын қамтамасыз ету жөнінде ... ... ... ... ... ... тиіс. Іс-шаралар жұмыстың сапасын қамтамасыз ету мақсатында әзірленуі және Қызметтің жұмысы Қоғам қабылдаған ішкі аудитті ... ... ... сәйкес жүргізілуі тиіс деген сенімділікте болуы тиіс. ... ... ... сапасын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралардың жалпы ... ... ... ... ... ... ... процеске сыртқы және ішкі бағалау және өз бетінше бақылау жасауды енгізуі тиіс.
Қызмет жұмысының сапасына шолу ... ... ... ... ... ... және/немесе халықаралық рейтингтік агенттігі және/немесе Қоғамның Жалғыз акционерінің (Акционерлердің жалпы жиналысының) таңдауымен белгіленген тәртіпте үш ... бір ... ... ... бір ... сиретпей Аудит жөніндегі Комитет жүргізуі тиіс.
Қызметтің басшысы сыртқы бағалаулардың нәтижелерін Қоғамның Директорлары ... ... ... тиіс.
Қызметтің басшысы аудиторлық тапсырма мақсаттарының жоспарлы және ... ... ... ету үшін ... ... ... ... процесінде жұмыс сапасын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралардың жалпы тиімділігінің мониторингісін жүзеге асыруы тиіс.
Ішкі аудиторлардың ... ... ... ... стандартты рәсімдер мен саясаттарға, сондай-ақ Қызметтің басшысы мен аудиторлық тапсырманы орындау ... және ... ... ... ... ... ... айналысатын қызметкерлеріне басшылық ететін аудиторлық тапсырма жетешісінің кәсіби пікірлеріне негізделеді және оған мыналар ... ... ... ішкі ... ... ... ... құпиялылық пен кәсіби әдепті сақтау;
2) ішкі аудит рәсімдері мен ... және оның ... ... дайындалған жұмыс құжаттамасының Қоғамда қабылданған ішкі аудитті ұйымдастыру ... ... ...
3) ... ... мазмұнына әсерін тигізуі мүмкін ішкі аудиттің негізгі ... ... ... жетекшісі мен Қызмет басшысының назарына жеткізу;
4) ішкі ... ... ... олар ... ... ... ... немесе тиісінше орындаған жағдайда қажетті шараларды қабылдау.
Ішкі аудиторлар жұмысының сапасын бақылау ... ... ... ... ... және оны ... кезінде ішкі аудиторлардың жұмыс сапасын арттыру әрі олардың кәсіби қасиеттерін ... ... ... ... ... ... ... ішкі аудиторларды кәсіби жағынан оқытуды жоспарлау үшін қажетті ақпаратты алуына мүмкіндік береді.
Қызмет басшысы ... ... ... ... нысаны бойынша), сондай-ақ Қызмет жұмысының сапасы мен тиімділігін бағалауға сай ішкі аудиторлар жұмысының сапасына тоқсан сайын ... ... ... етуі тиіс.
АҚ ІАҚ жұмысының сапасы мен ... ... ... ... ... ... - жылына 1 рет, ерекше жағдайларда - жарты жылдықтың қорытындылары бойынша. ... ... ... - 2 ... - ... сапасына, аудиттің жүргізілуіне, тапсырмалардың белгіленген мерзімдерінің сақталуына, сондай-ақ ішкі ... ... ... баға ... ішкі ... ... сапасын бағалау (тапсырманың қорытындылары бойынша тапсырманың жетекшісі ... ... ... ... ... жетекшісі жұмысының сапасын бағалау (тапсырма материалдарын бағалау нәтижелері бойынша Ішкі аудит ... ... ... ... бойынша).
3) 6,7- қосымшалар бойынша барлық балдардың орташа ... ... ... (аудиторлық тапсырмалар сапасының көрсеткішін есептеу кезінде ескеріледі);
4) 1-ден бастап 5-ке дейінгі диапазонда ... ... ... ... ... жалпы санын есептеу (6,7-қосымшала бойынша);
2-кезең - ІАҚ бөлімдері белгілі бір кезең ішіндегі ... ... ... ... жоспарларын орындаудағы толық көрсеткіштердің сараланған жиынтығы, жоспарлау сапасын бағалау, аудитті өткізу мен ішкі аудиторлардың іскерлік қасиеттері, ІАҚ ... жыл ... ... ... ... ... есептеу.
Бағалау өлшемдері - үлес салмағы:
1) жұмыс жоспарын орындаудың толықтығы - ... ... ... ... ... және ішкі ... ... қасиеттерін бағалау - 40%;
3) Ішкі аудит қызметінің ішкі аудиторлары мен бөлімдер басшыларын жыл сайынғы тестілеуден өткізудің ... - ... жыл ... ... ішкі ... бағалау - 20%.
Қызмет жұмысы сапасының көрсеткіші (ҚЖС) мынадай формула бойынша есептеледі:
КДС= ГП * 0,2 + КЗ * 0,4 + РТ * 0,2 + ОР * 0,2, ... ГП - ... ... ... ... көрсеткіші;
КЗ - аудиторлық тапсырмалар сапасының көрсеткіші;
РТ - Қызмет еңбеккерлерін жыл ... ... ... ... - Қызмет еңбеккерлерін бағалау көрсеткіші.
1) ГП жоспарланған тапсырмалардың санына орындалған тапсырмалар санының ... ... ... ... КЗ ... ... ... көп балдардың көрсеткішіне аудиторлық тексеру қорытындылары бойынша барлық ... ... ... ... ... ... ... арифметикалық көрсеткішіне пайыздық қатынас ретінде есептеледі.
3) РТ жалпы сұрақтардың ... ... ... санының пайыздық қатынасы ретінде есептелетін әрбір қызметкерді жыл сайынғы тестілеуден өткізу ... ... мәні ... ... қызметкерлердің Қазақстан Республикасының заңнамалары мен АҚ-ның нормативтік актілерін, ... ... ... ... ... толтыру жолымен тестілеуден өткізу арқылы жылына 1 реттен сиретпей ... ... ... ... ... саны ... ... ОР Балдардың барынша мүмкін болатын көп сомасына барлық қызметкерлерді бағалаудың жалпы балл сомасына пайыздық қатынас ретінде ... ... ... ... ... ... ресми құжат болып табылады. арасындаңы қарым-қатынасты регламентейтін және жай ... ... жоқ ... ... ... ... ... бұл келісім-шартта заңды түрде қатаысушы жақтар қызығушылық келісімін көрсетеді және осы жағдайда тапсырыс беруші - клиент, атқарушы - ... ... ... ... ... келісім-шарттардың басқа келісім-шарттардан ерекшеленеді. Біріншіден, келісім-шарт жасаған кезде үшінші жақ (қаржылық есептілік мәліметтерін пайдаланушылар) қызығушылығы ... ... ... бойынша аудитор сапасыз тексеріс жүргізу нәтижесінде болған залал үшін тек клиент алдында ғана емес ,сонымен қатар пайдаланушылар алдында жауапты ... ... қол қою ... ... ... ... мүмкінділігінше клиенттің тілегін нақты анықтап алу керек және оның талабының дұрыс тұжырымдалуына көмек беру. ... ... ... ... ... мен ... арасындағы қарым-қатынасы көбіне аудит жүргізу келісім-шартының нақты құрылуына байланысты болады. ... ... ... ... ... ... ... пайдаланады. Бірақ нақты кәсіпорында аудит жүргізу ерекшелігін ескерген жөн, себебі клиент көбіне толық мөлшерде оның мәні мен мазмұнын түсіне бермейді. ... ... ... келісім-шарттында клиент тексеріс жүргізуге қажетті құжаттарды ұсыну мерзімін анықтаған жөн, ... ... ... шақырып алады, бірақ бухгалтерлік есебі жиі дайын емес, бұл жұмысты өте ... ... ... ... ... ұйым ... төлеу сомасын көрсеткен дұрыс, аудит шаралары кезінде аудиторлық қаржылық тәуелсіздігін қамтамасыз етеді. Клиент жағынан оған деген ... және ... үшін ... төлемей қою мүмкіндігін жояды. Әдетте аудиторлық ұйым талап ететін алдын-ала төлеу ... ... - 100 ٪ ... мөлшерді құрайды. Келісім - шартта тексеріс кезінде аудиторға тапсырысшының көмек көрсету міндеттеме пунктін ... жөн ... ... ... жәрдем беретін қызметкерді анықтап беру, мүмкін болған жағдайда ... ... шығу үшін ... ету және ... ... ... өндірістік жағдай мен ақпарат жүргізудің қажетті шарты оның аясы туралы айқын түсінік болып ... Ол ... бір ... ... ... жылдық есеп беруіне аудит жүргізгенде немесе ішкі аудитте, сондайақ ... ... ... ... ... жүйедегі аудитте нақты шаруашылық жүргізші субьектілердің параметрлерімен анықталды.
Аудит стандарттары мен нормаларының ерекшеліктері. Стандарттарды аудиттің теориясы мен іс ... ... ... ... ... ... принциптері деп ұғуға болады. Әр елдің ұлттық стандарттары аудиттің жүргізілу жағдайына қарамастан ... ... ... ... Олар ... нормативтердің талаптарына жауап беретін тиісті деңгейдегі аудиторлық қызметке қолдау ... ... өз ... мен ... ... ... мәжбүрлейді, жекелеген аудиторлық ұйымдардың сапасын салыстыруды қамтамасыз етеді, аудиторлардың жұмысын ... ... ... ... ... ... стандарттарының негізін білдіретін қажетті шарттар мен логикалық принциптер, заңдылықтар. Олар аудиторға нақты стандарттардың белгілі бір тұста қолдануға ... ... есеп ... ... ... ... схемасы ретінде қызмет етеді.
Қазақстанда жергілікті орындарда Қазақстандық фирмаларға тексерістерді жүзеге асыратын бухгалтерлер мен аудиторларды бухгалтерлік есеп жəне ... ... ... ... ... ... ... оқыту механизмін құру қажет. Практикалық тəжірибеге белгілі кемел бухгалтерлер мен аудиторларды тарту өте маңызды ұсыныстама болып табылады, оны орындау үшін ... ХҚЕС жəне ХАС ... ... одан ... көтеруге жəне оларды Қазақстанда қаржылық есеп-қисап саласында практикалық жұмыста қолдануға түрткі болатын ынталандыру шараларын қабылдау қажет.
Егер ... ... ... ... онда ... органдар позитивті əдістерден (мысалы, оқу жүйелерін ұйымдастыруға салықтық ... ... ... ... қаржылық есеп-қисаптардың сенімсіздігі үшін жауапкершілікке тарту) дейін түрлі əдістер арқылы компаниялардың ... ... ... ... үшін стимулдар жасауға тиіс.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
* Шеремет А.Д., Суйц В.П., Аудит, М, 6 2001, 351 с.
* ... А.У76 ... ... на ... Консалтинговая компания , Часть 1, Алматы6 1998, 53 с.
* Әжібаева З.Н., Байболтаева Н.Ә., Жұмағалиева Ж.Ғ. А 34 ... ... - ... ... ... ... ... т. 1 стандарт 230 , Алматы, Раритет, 2001г.
* Қазақстан Республикасының Заңы, 5 мамыр 2006 жылғы
* Халықаралық аудит ... ... ... ... ... ... К.Ш., ... С. К., Дүйсенбаева З.К. Аудит и анализ финансовой отчетности. - ... : ... ... ... ҚР аудиторларының Этика Кодексі. Алматы, Қаржы-қаражат, 1995.
* Дюсембаев К.Ш. Теория аудита: ... - ... ... ... ... Г.А., ... М.Н. ... аудита: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2009
* Шеремент А.Д., Суйц В.П. Аудит: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2008
* Ажибаев З.Н. ... ... - ... ... ... Нурсеитов Э.О. Аудит: краткое руководство. Алматы, ТОО , 2009
* Ержанов М.С. Аудит-1: Учебник. Алматы, Бастау, 2005
* ... Ю.Ю. ... ... и ... СПб.: ... 2010
* Абленов Д.О. Финансовый контроль и углубленный аудит: теория, ... ... ... ... / Д. О. ... - ... : ... 2007. - 608 с.,
* Бычкова С.М. Международные стандарты аудита: учеб. пособие / С. М.
* Жарылгасова Б.Т. ... ... ... ... пособие / Б. Т. Жарылгасова. - 3-е изд., стер. - М. : ... 2007. - 400 ... ... А.А. ... ... учет и ... Учеб. пособие / А. А. Мазуренко. - М. : КноРус, 2005. - 240 с.

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ақша қаражаттары және есеп айырысу есебі35 бет
Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп жүйесін реттеудегі аудиттің маңызы мен қажеттілігі51 бет
«Мәдени Мұра» және «Асыл Мұра» бағдарламалары: аудиовизуалды құжаттар мәселелері37 бет
Аудиовизуалды мұрағат құжаттарын пайдаланудың қазіргі заманғы технологиялық және құқықтық негіздері48 бет
Аудитті құжаттау — аудит жұмысының маңызы27 бет
Аудит негіздері89 бет
ЖШС «КАНТ - ЭЙР»-дің шаруашылық субьектілік ұйым есебі мен бухгалтерия құрылысы98 бет
Тауарлық-материалдық қорлардың экономикалық мазмұны және ғалымдар мен тәжірибешілердің еңбегінде оның есебін жетілдіру сұрақтары мен мәселелері63 бет
Қазақстан Республикасының Орталық Мемлекеттік Кинофото құжаттары және дыбыс жазбалары30 бет
Аудит жалпылама түсінік; пайда болуы; мәні және түрлері35 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь