Қазандық пештерді монтаждау


Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1 Жалпы бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.1 Қазандықты автоматтандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 6
1.2 Процесс сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1.3 Нысанның құрылымдық сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
1.4 Процесс параметрлерін автоматтандыруды негіздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9
2 Арнайы бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 11
2.1 Автоматтандыру жүйесін таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 11

2.2 Автоматтандыру схемасының сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11

2.3 Монтаждық схема сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 14
2.4 Автоматты басқару жүйесін (АБЖ) орнату және реттеу сипаттамасы ... ... ... 14
2.5 Қауіпті және зиянды факторлардың әсерінен жұмысшыларды қорғау шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
22
3 Графикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 29
1.бет БТО автоматтандырудың функционалдық сұлбасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 29
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 30
Әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 31
Кіріспе

Бұл курстық жұмыста қазандық пештер және технологиялық процестегі қазандық пештерді монтаждау жүйесі қарастырылған. Қазандық пештерді автоматтандыру жүйесі кеңінен көрсетілген және автоматтандыру кезіндегі параметрлердің артықшылықтары қарастырылған. Сонымен-қатар қазандық пештерді электрмен қамтамасыздандыру жұмыстары көрсетілген.
Бұған қоса нысанның құрылымдық сипаттамасы, процесс параметрлерін автоматтандыруды негіздеу, сызбалық диаграмма сипаттамасы және технологиялық процестегі қауіпсіздік шаралары кеңінен көрсетілген.
Әдебиеттер

1. Теплотехника. Под общ. ред. Баскакова А.П. - М.: Энергоатомиздат,1991 г.- 412с.
2. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника. Под общ. ред. Григорьева В.А. и Зорина В.М. Книга 4 - М.: Энергоатомиздат, 1991 г.- 548с.
3. Зах Р.Г. Котельные установки. М.: Энергия, 1968. -385с.
4. Сидельсковский Л.И., Юренев В.И. Котельные установки промышленных предприятий. М.: Энергоиздат, 1998. - 425с.
5. Будников Е.Ф. и др. Производственные и отопительные котельные. М.: Энергоиздат, 1984.- 287с.
6. Р. И. Эстеркин. Котельные установки. Курсовое и дипломное проектирование. Л.: Энергоатомиздат, 1989 г.- 368с.
7. К. Ф. Роддатис, А. Н. Полтарецкий. Справочник по котельным установкам малой производительности. М.: Энергоатомиздат, 1991 г.- 612с.
8. Правила устройства электроустановок.- М.:Энергоагомиздат, 1986.-546с.
9. Идельчик В.И. Электрические системы и сети. - М.: Энергоатомиздат, 1989.-592с.
10. Электрическая часть станций и подстанций/А.А.Васильев, И.П., Крючков, Е.Ф. Каяшкова и др.; Под. ред. А.А.Васильева.- М.: Энергоатомиздат,1990-с-576с.
11. Баркан Я.Д. Эксплуатация электрических систем. -М.: Высшая школа,1990.-304с.

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 35 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1300 теңге
Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5
1
Жалпы бөлім ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6

1.1
Қазандықты автоматтандыру ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
6

1.2
Процесс сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7

1.3
Нысанның құрылымдық сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
8

1.4
Процесс параметрлерін автоматтандыруды негіздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ...

9
2
Арнайы бөлім ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
11

2.1
Автоматтандыру жүйесін таңдау ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
11

2.2
Автоматтандыру схемасының сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
11

2.3
Монтаждық схема сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
14

2.4
Автоматты басқару жүйесін (АБЖ) орнату және реттеу сипаттамасы ... ... ...
14

2.5
Қауіпті және зиянды факторлардың әсерінен жұмысшыларды қорғау шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

22
3
Графикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
29

1-бет БТО автоматтандырудың функционалдық сұлбасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
29

Қорытынды ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
30

Әдебиеттер ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
31

Кіріспе

Бұл курстық жұмыста қазандық пештер және технологиялық процестегі қазандық пештерді монтаждау жүйесі қарастырылған. Қазандық пештерді автоматтандыру жүйесі кеңінен көрсетілген және автоматтандыру кезіндегі параметрлердің артықшылықтары қарастырылған. Сонымен-қатар қазандық пештерді электрмен қамтамасыздандыру жұмыстары көрсетілген.
Бұған қоса нысанның құрылымдық сипаттамасы, процесс параметрлерін автоматтандыруды негіздеу, сызбалық диаграмма сипаттамасы және технологиялық процестегі қауіпсіздік шаралары кеңінен көрсетілген.

1 Жалпы бөлім

1.1 Қазандықты автоматтандыру

Электр жүйесін автоматтандыру өзге де белді деген өнеркәсіп салалары арасында жетекші мәнге ие. Жылу электр станцияларының ерекшелігі ретінде, біз үздіксіз даму жолындағы процестерді айта аламыз. Жылу және электр энергиясы кез келген сәтте жұртшылық тұтынуына қолайлы болып, сұранысын өтеп, талап-тілектерімен сәйкес келуі тиіс. Жылу электр станцияларында барлық операциялар механикаландырылған және өтпелі салыстырмалы түрде қарқынды дамыған. Бұл жылу энергиясын автоматтандырудың жоғары деңгейге жетіп, жоғары белестерге жеткендігінің айғағы іспеттес.
Автоматтандыру кезіндегі параметрлердің артықшылықтары ретінде:
1) қызметкерлердің санының азаюын қамтамасыз етіп, еңбек өнімділігін арттыруды;
2) персоналдың сипатының өзгеруін;
3) қызмет көрсету параметрлерінің қалыптастырылған бу дәлдігін күшейтуді;
4) жабдықтардың қауіпсіздігін қорғап, сенімділігін арттыруды;
5) бу тиімділігін жақсартуды айта аламыз.
Негізгі жүйе элементтеріне бу автоматтандыру, автоматты басқару, қашықтықтан басқару пульті, технологиялық қорғау, жылуды бақылау, технологиялық құлып пен дабыл кіреді.
Автоматты реттеу - электрмен жабдықтау, бу және басқа да процестердің жүру барысын үздіксіз қамтамасыз етіп отырады. Қашықтан басқару, кадрлық бастау және бу бөлігін, сондай-ақ қосқышты тоқтату мен фокус-бақылау құрылғысы консоль, қашықтықта оның тетіктерін реттеуге мүмкіндік береді.
Автоматты түрде жұмыс істейтін аспаптар көрсету және жазу арқылы бумен жабдықталады. Бу бөлімшесінде орналасқан құрылғылар немесе өлшеу объектісі қызмет көрсету мен деректерді машинаға сай өңдеу процестерінің үздіксіз мониторингі болып есептелінеді. Жылу бақылау құрылғылары мониторинг және техникалық қызмет көрсету бойынша бақылаушы шкафтар сияқты ыңғайлы панельде орналасады.
Технологиялық құлып тетіктері бу блогын іске қосу және тоқтату, сондай-ақ технологиялық қорғау, операциондық берілген реттік нөмірлері арқылы жүзеге асырылады. Авария туындаған жағдайда, жабдықты қажетті ретпен өшіруді қамтамасыз ету, бу құрылғыларының қызмет көрсету кезінде дұрыс жұмыс істеу қабілетін, сондай ақ басқа да жұмыс аялдамаларында жылы жабдықтардың күйі туралы хабардар етеді, қызметкерлер үшін арнайы технологиялық дабыл қоңырауы іске қосылады да, бу және оның жабдықтарын апатты жағдайда пайдалануға мүмкіндік береді.
Қазандық операция бу өндірудегі қажетті параметрлер мен қызметкерлердің қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуі тиіс. Осы талаптарға, техникалық қызмет көрсету бу қазандарының құрылысы мен қауіпсіз жұмыс істеу ережелері, мемтаукентех қадағалауы, Электр станциялары мен желілерін техникалық пайдалану Ережелері, атап айтқанда, құқықтық ережелер, әдiстемелiк нұсқауларға сәйкес қатаң жүзеге асырылуға тиіс. Техникалық регламенті қанағаттандыру үшін жылу қондырғыларын және жылу желілерін тиімді пайдалану қажет.
Әр қазандық жүйесі үшін керекті жабдықтар техникалық қызмет көрсету, жөндеу, қауіпсіздік, жедел жауап, ресми және технологиялық нұсқаулармен осы аталған материалдар негізінде жасалады. Қазандықтың нұсқаулары мен режим карталарды толық білу, материалдарды еркін меңгеру қызметкерлер үшін міндет болып табылып, қызметкерлердің білімі жүйелі түрде тексеріледі. Күн тәртібінде орын алар іс-шаралар ретінде: қазандықты пайдалануды, бу өндіруге арналған жоспарлар мен кестелерін құрастыруды, өндірістік тапсырыстарды жүзеге асыруды, электр энергиясын тұтыну жұмыстарын атап көрсете аламыз.
Есеп пішімі - қазандық туралы мазмұнды деректер, соның ішінде құрылғылар мен қайталама есеп жазулар, күнделікті жұмыс бірлігі туралы арыздар мен жазбалар арқылы жүргізілуі тиіс. Қазандықтар бірыңғай беріліп, барлық байланыс белгілі бір шартты белгіленген МЕМСТ түсіне боялады. Қазандық орнату - санитарлық және техникалық стандарттар, ережелер, мемтаукентех қадағалауы, қауіпсіздік талаптарына, өрт қауіпсіздігі талаптарына сай болуы тиіс.

1.2 Процесс сипаттамасы
Бу қазандығы - бу өндіруге арналған кешенді аппарат болып табылады. Бұл кешен су мен бу жану өнімдері, жылу беру, жылу алмастырғыштармен өзара байланысты. Су буын орнатуға қажетті бастапқы энергия тасымалдаушы бұл - отын.
Қазандық жүйесінің жұмыс процесіндегі негізгі элементтер деп:
1) отынның жану процесін,
2) жанғыш өнімдер арасындағы немесе сумен отын жағу арқылы жылу алмасу процесін,
3) булану процесін, бу нәтижесінде су жылыту және булану жылу тұратын процестерді атап өте аламыз.
Қазандықтарда жұмыс істеу кезінде пайда болған іс-қимыл ағындары мыналар: жұмыс сұйықтық ағыны және пеш жылу жинақталатын ағын. Қазандық қондырғыны пайдалануға байланысты туындайтын негізгі проблемалардың бірі, өндірілген және тұтынылған энергия арасындағы теңдікті қамтамасыз ету. Қазандықтың булану және энергетикалық процестері кезіндегі жұмыс сұйықтар мен салқындату сұйықтарының ағыны материалдың сомасына тікелей байланысты. Отынды жағу қатты физикалық және химиялық процесс. Химиялық жағу белгілі бір температурада, оттегі мен оның жанғыш элементтері арасындағы тотығу процесі мен жылу босату процесстері арасында орын алады. Отынның тұрақтылығы мен тиімділігі, қарқындылығы отын бөлшектері арасындағы ауа беру және тарату әрекетіне байланысты іске асады. Осыған сәйкес шартты түрде үш кезеңге бөліп қарастыруға болады. Жану процесін есептеу әдетте бірлік массасының немесе отын көлемі мен жану және жылу балансының шамасына қажетті ауаның м3 мөлшерін анықтаумен шектеледі және жану температурасын анықтауға да баса назар аударады.
Жылу қорының негізгі элементтері ретінде, жылуды қажет болған жағдайда қанықтыру, оның температурасын арттыру, бу немесе бу алынған отынды жағу әрекеттерін атап көрсетеміз. Қыздыру беттері құбыр ретінде жасалып, құбыр ішінде бар су үздіксіз айналыста болып отырады. Олар ыстық түтін газдарының сыртын жуып, сәулемен жылуды қабылдайды. Бұл өз кезегінде конвекция және радиациялық деп жіктеледі. Қазандық жылу беру, жылыту беті уақыт бірлігіне, бірлік аумағы арқылы берілетін жылу мөлшеріне, жылу бетінің жылу стрессіне тәуелді. Жылу беру коэффициентінің қарқындылығы мен жылу температурасы арасындағы айырмашылық, олардың жылыту бетіне қатысты қозғалысы және жылу бетінің тазалық жылдамдығының болуында.
Бу қазандықтары белгілі бір ретпен жұмыс істейді. Қазірдің өзінде бу пеш құбырларын қалыптастыру кең қарқын алып келе жатыр. Бұл процесс жоғары температура мен қысым кезінде орын алады. Булану құбылысы басқа молекулалардың кинетикалық энергиясы қоршаған кеңістікке шығаратын беттік шиеленісті құру, іргелес молекулалардың күш әсерін еңсеруімен салыстырғанда белгілі бір сұйық молекулалары бетінде орналасады. Олардың жоғары жылдамдығы есепке алынады. Температураны арттыру арқылы булану бағамы артады. Бу конденсациясы деп кері процесс буын, ал құрылушы конденсациясын сұйық конденсация деп атаймыз. Бұл металл беттерін салқындату үшін пайдаланылады.
Қазандықтағы құрылған бу қаныққан және қыздырылған бу болып бөлінеді. Қаныққан бу, өз кезегінде құрғақ және ылғалды болады. Қыздырылған бу болса, будың жануы мен қалдықтардағы газдардың жануы алынған жылуды қыздыру үшін пайдаланылады. Температура Т = 540 С немесе = 100 болғанда, P қысым нәтижесінде бу технологиялық қажеттіліктерге қарай жұмсалады.

1.3 Нысанның құрылымдық сипаттамасы

Бу қуаты МПа (14 кгс см2) қысым 10 т с DE есебінде қарастырылады. Бу қазандықтары, өнеркәсіптік кәсіпорындардың технологиялық қажеттіліктеріне, жылу жүйелеріне, жылу және ыстық су үшін пайдаланылатын қаныққан немесе қыздырылған бу өндіруге арналып жабдықталады. Қазандық жану камерасының конвективті бөлігі позицияға қатысты ерекшелігімен сипатталады. Отынның жану процесі пеш ауа үрлегіштер арқылы жеткізіледі және жоғары температурада орын алады. Сондықтан қазандық пеш құбырлар сәуле мен жылуды айтарлықтай мөлшерде қабылдайды.
Қазандық мұржаларға енетін газдар, белгілі жану өнімдері арқылы қамтылады. Олар 4 жақ қызған беті, 200 °C температураға дейінгі су құбыры экономайзері, түтін газдар өтілетін қазандық барабанына енгізіледі. Түтін мұржасы атмосфераға газдарды жөнелтіп отырады. Қазандық суы айналым арқылы өтсе, 9 газ қазандығы барабан арқылы жеткізіледі.
Қазандық дизайнінің ең маңызды көрсеткіштерінің бірі айналысқа қабілеттілігі. Бірыңғай су мен бу қоспасы қанықтыру температурасынан сәл жоғары орналасады. Бу және газ көпіршіктері қабырғалар ауқымдылығын тұндыру кедергі болады, өз кезегінде төмен қабырға температурасы (200-400 C). Бұл қарқынды айналым мен қазандық болат беріктігі үшін қауіпті емес. Бу қазандығы DE -10-14 G болған жағдайда да табиғи циркуляциялы қазандықтарға тиесілі.

Нысан құрылысының сызбасы
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
1 - пеш құбырлар; 2 - жоғарғы барабан; 3 - калибрлік; 4 - сақтандырғыш клапандары; 5 - су құбыр нәрі; 6 - бу сепараторы; 7 - қауіпсіздік ашасы; 8 - форсажды камера; 9 - бөлім; 10 - конвективті түтік; 11 - құрылғылы барабан 12 - төменгілік; 13- тазалау желісі.

1.4 Процесс параметрлерін автоматтандыруды негіздеу

Қазандық барабан қуаттылық пен қысым бақылауды реттеу негізінде, материалдық және ағын су жабдықтау жұбы арасындағы тепе-теңдікті сақтау үшін жұмсалады. Тепе-теңдікті сипаттайтын параметрлер қазандық барабандағы су деңгейімен тең. Ал бойлер сенімділік сапасын бақылау деңгейімен анықталады. Жоғары қысымдарда қолайлылық деңгейінен азаяды. Жылытылатын түтік қабырғаның температурасын арттыруға әкеп соқтырып немесе өртеп, тиісінше ол түтіктер айналым базасын нашарлатуы мүмкін. Оның ақаулығы су, апат салдарын әкеліп соқтыруы мүмкін. Осыған орай, дәлдігі өте жоғары талаптар берілген деңгейін ұстап тұру, сапаны бақылау электр жем су жүйесі негізінде анықталады. Бұл нәрлі толқында жиі және терең өзгерістер, жылу кернеулерді тудыруы мүмкін.
Газ-ауа коэффициенті физикалық және экономикалық реттік жүйеге түседі. Бұл қазандық жүйесіндегі ең маңызды үдерістердің бірі, отынның жану процесс екені белгілі. Химиялық отын жануы жанама реакция мен оттегі молекулаларының жанғыш элементтердің тотығуына тең. Атмосферада оттегі пайдалану, Air желдеткіш арқылы газ белгілі бір құрылғыда пешке беріледі. Газ-ауа коэффициенті шамамен 1,10ды құрайды. Жану камерасында ауа жеткіліксіз болса толық емес жану орын алады. Газ күйдірмей, экономикалық және экологиялық қолайлы атмосфера бөлетін болады. Газ толығымен жанған жағдайда, адам мен қоршаған орта үшін зиянды болып табылады, себебі бұл қалған ауаның экологиялық қолайсыз азот диоксидін құрайды. Қазандық пештің автоматты басқару жүйесі вакуумдық разрядтың тұрақтылығын сақтап қалу үшін, яғни, пештің артық қысымын қолдану үшін жасалады (шамамен 4 мм. Су. V.). Вакуумдық жалын алау болмаған жағдайда пеш түбін күйдірерге дейін баруы ықтимал. Булану процесі нәрлі тұздық, рұқсат етілген кодтар саны бойынша анықталады, осы тұздармен қазандық суда қалып, бірте-бірте жинақтала береді. Кейбір тұздар қатты қазандық суда кристалдануынан Барабан мен төменгі жиналған тұнба ауыр тартады.

Қазандықтағы судың тұз концентрациясын арттыру
Қазандықтағы суға тұз жинақталу процесі автоматты түрде реттелмей, үздіксіз жойылу қаупінде болады. Тұрақты бу генераторын ағызудың мемлекеттік құны шамамен бу мен су қоспалардың балансы, яғни теңдеулер арқылы анықталады. Осылайша, үрлеу фракциясы, су және қоректік қоспалар концентрациясының арақатынасына тәуелді болып шығады. Өз кезегінде, қоспалардың концентрациясы, атап айтқанда, қосылған су үлесін, су үрлеу пайызын құрайды.
Дабыл параметрлері және актерлік қорғау, қазандықты тоқтатуды мен дене қажеттілігі, қазандық операторы драйверлік жұмыс істеудің барлық параметрлерін бақылап отыру мүмкін емес әрекет. Демек, бұл төтенше жағдайда болуы мүмкін. Мысалы, барабанның суына қарамастан, су деңгейі төмендеуі айналымда туындаған құнсыздық және төменгі құбыр экрандардың өртке енуі сияқты жағдаяттар. Кідіріссіз қорғау, бу бұзылмау, пеште бу генераторы жану бағамының жүктемесін азайту кезінде жану төмендеп, тұрақсыз болып немесе істен шығып қалуы да мүмкін. Осыған орай, алаумен күресу, қорғауды шараларымен қамтамасыз етеді. Ауаны қорғау негізінен қолданылатын құрылғылардың сенімділігімен, бөлінген буды тоқтату жіне қорғау, бу жүктемені қысқарту; жергілікті операцияларды орындау әрекеттерімен сипатталады.

Процесс параметрлерін автоматтандыруды негіздеу
Қазандық барабан, қуат қазандықтары мен қысым бақылауды реттеу негізінен материалдық және ағын су жабдықтау жұбы арасындағы тепе-теңдікті сақтау үшін азайтылады. Тепе-теңдік сипаттайтын параметр қазандық барабан - су деңгейі болып табылады. Бойлер сенімділігі негізінен сапасын бақылау деңгейімен анықталады. Қолайлы шегінен төмен азаяды жоғары қысымдарда, кезінде, жылытылатын түтік қабырғасының температурасы арттыруға әкеп және өртеп еді, ол түтіктеріне айналымын нашарлатуы мүмкін.

Технологиялық параметрлер. Кесте 1
Параметрлер
өлшем
бірлік
төменгі
қалыпты
жоғарғы
Өнімділік
тч
9,5
10,0
10,5
Жылу
С
535
540
545
Қысым
МПа
1,33
1,40
1,47

Үнемділіктен кейінгі ауыз су қысымы
С
190
200
210
Табиғи газ шығыны
мч
237,5
250,0
262,5
Қажетсіз газдар легі
%
1,33
1,40
1,47
Қажетсіз газдар қысымы
С
180,5
190,0
199,5
Қыздыру алдындағы газ қысымы
МПа
0,0475
0,0500
0,0525
Разрежение в топке
мм. су. ст.
4,75
5,00
5,25
Қазандық деңгейі
мм
-100
0
+100
Ауыз су шығыны
мс

17

Ауыз су қысымы
МПа
1,805
1,900
1,995

Жылу қазандықтары туралы негізгі мәліметтер ДЕ Кесте 2
Атауы
ДЕ-10-14ГМ

Мазут
Газ
КПД қазандығы, %
93,8
82,7
Отынның есептік шығыны Вр, кгс, м с
750
800
Камераның көлемі, м3
17,14
Сәуле қабылдағыштың үстінде қыздыру Нл, м
38,96
Толық беттік қыздыру Не,., м2
41,47
Ауа коэффициентінің шығысы
1,58
1,55
Газ температурасының щығысы t ,°С
1170
1110
Экрандағы жылу тиегіштер qE, кВт м2
946,1
888,9
Жылу көлемінің қуаты, qv кВтм3
441,1
436,4
Қазандық құбырдың орналасуы
Коридорное
Жер үстінде есептеп қыздыру Нр, м
117,69
Газ кірісінің қиылысуы F, м2
0,41
Газдың орташа жылдамдығы сағ, мс
18,0
16,9
Жылу бергіштің коэффициенті К, Вт(м хК)
233,6
287,9
Температура газов за пучками t, °С
306
264
Экономайзердің түрлері ВТИ
ВЭ-Х11-16п-2м
Поверхность нагрева Нэк, м2
236
Газдың орташа жылдамдығы сағ, мс
8,0
7,37
Жылу бергіштің коэффициенті К, Вт(м хК)
57,7
73,8
Экономайзерден шығатын су температурасы t,°C
133
130
Экономайзердегі газдың температурасы t эк ,°С
172
143

2 Арнайы бөлім

2.1 Автоматтандыру жүйесін таңдау

Кешенді аспаптар мен құрылғылар энергетика термиялық процестер, өнеркәсіптік кешен, жылу жүйелері мен жылу автоматты басқару жүйелерін салу жұмыстарына арнайы енгізілген. Кешені он төрт бөлікті көп функциялы импульстік шығу түрі RS 29 үш жағдайы мен күшейткіш түрі У29 екі нұсқаларымен құрылғыларды реттейді. Кешені Контур 2 қазіргі заманғы микроэлектрондық құрушылардың негізінде моделін принципі бойынша салынған. Күрделі құрылғылар Контур салыстырғанда айтарлықтай аз және жеңіл сигналдар функционалдық белгісімен сипатталады, неғұрлым кең пайдаланысқа, жоғары дәлдікке енген.
Мұндай құрылғы түрі РС29 нормативтік құралдар сигнал көрсеткішін бәсеңдету және күшейту үшін іске асырылады ПИ немесе ПИДтік тұрақты жылдамдықты басқару элементтері қалыптастырылады және бақылау заңдарымен негізделуге рұқсат береді. Олар бір потенциометра немесе индуктивті жабдық жағдайын индикациялау, сондай-ақ индекстеу жұмыс екі арналарында ұқсас-эстафетасының түрлендіру болып табылады.
Саралау сигналдарының сипаты құқық, сызықтық сигналының түрленуіне, төрт сигналдардың сандық дисплейі түрлендіру құрылғыларына байланысты қосымша функцияларды орындай алады. Нормативтік құралдардың конструкциясы әр түрлі біріздендіруге жұмсалады. Құрылғының функционалдық құрылымы реттеуіштер арасындағы динамикалық қарым-қатынасты жүзеге асыруға, туынды кіріс сигналдарын демпферлік ұқсас-эстафетасының түрлендіруді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Тұтынушыға қол жетімді арнайы коммутация желісі бойынша бөгетті өзгерте алады.


2.2 Автоматтандыру схемасының сипаттамасы

Процестерді автоматтандыру жүйелерінің функционалдық схемасы - негізгі техникалық процестерді автоматтандыру жүйесін және құрылымдық сипатын анықтайтын құжат, сондай-ақ аспаптар мен автоматтандыру, оларды жабдықтау қызметтері де баса назарға ие. Функционалдық диаграмма автоматтандырылған суретті агрегаттардан, сондай-ақ жабдықтау және бақылау, қолданыстағы стандарттарға бейнеленген таңбаларды, сондай-ақ олардың арасындағы сілтемені көрсетуге мүмкіндік береді.
Бу қазандығы жүйесін реттеу мен бақылау, автоматтандыру схемасына мыналар жатады:
- Автоматты басқару жүйесі мен қазандықтың жылу жүктеуді бақылау;
- Автоматты басқару жүйесі мен қазандықтың қуаты бақылау;
- Aвтоматты бақылау және мониторинг газ-ауа қатынасы жүйесі;
- Қазандық пешті автоматты түрде реттеу және бақылау вакуумы;
- Қысымды автоматты бақылау;
- Температураны автоматты бақылау;
- Газдық тұйықты автоматтау жүйесі.

Жылу жүктемесін автоматты бақылау және мониторинг жүйесі
Реттеуіш жылу жүктемесі екі параметрлері бойынша жұмыс істейді:
1. Бу ағынының пропорционалды қысымның төмендеуі бірыңғай ағымдағы сигнал таратқышты түрлендіріледі, бу желісі орнатылған диафрагма ДКС 10-200-АГ (1-2) негізінде құрылды да 0-5 мА және БИК-1 (1-4) өндіруші түбірімен жеткізілетін контроллер PC 29.0.12 (1-7) болады. САПФИР-22ДД түрлендіргіш, статикалық сипаттамасын линеаризациялауға арналған және орта құрылғы ДИСК-250-2121 (1-6) ға тәуелді.
2. Қазандық барабанының қысым сигналы өзгерісі. Қазандық барабанының қысымы САПФИР-22ДИ-2150 (1-1) арқылы өлшенеді. Бірыңғай ағымдағы сигнал 0-5 мА PC 29.0.12 (1-7) және орта құрылғы, ДИСК-250-2121 (1-5) болып беріледі.
Контроллер алдын ала белгілі бір мәні бар сигнал түрлендіргіштерімен бірге шоғырланып жеткізіледі. Бұл мәндер тең болса, онда контроллер нысаны әсер етпейді. Бақыланатын айнымалы жалтарған жағдайда, контроллер шығу импульстік сигнал күшейткіші U29.3 (7-8) байланыс ажыратқыштар өзгеруіне айырбасталады. U29.3 күшейткіш қазандық газбен қамтамасыз етіліп, біліктерді байланыс арқылы реттеуші КПР 100 топсалы жетек 40 МЭО 25-0,25R (1-9) бақылаушы үш контактісіз кілтке ие болады.

Қазандықты автоматты бақылау және мониторинг жүйесі
Электр қазандық реттеушісі үш кезең, үш импульстік схемасы бойынша жұмыс істейді: нәрлі ағын; бу тұтыну; қазандық барабаны деңгейі.
Нәрлі ағыны және бу шығыны айнымалы дифференциалдық әдісімен өлшенеді. Қысымның төмендеуі диафрагма ДКС 10-100-А T-1 (2-1) жинақталатын жем су ағынының жылдамдығы пропорционалды болып табылады, және қысымның төмендеуі диафрагма ДКС 10-200-АГ-1 (жинақталатын бу ағынының жылдамдығы пропорционалды 1-2) өлшенеді және түрлендіргіштер САПФИР-22DD-2420 (1-3 айырбасталады;. бірыңғай ағымдағы сигналдар 0-5 мА 2-2), шығыс датчиктер САПФИР-22DD-2420 сигналдар түбір өндіруге берілген статикалық түрлендіргіштерге тән САПФИР-22DD; БИК-1 (2-3, 1-4) мәнге ие. Блоктар 0-5 мА сигналдар мен БИК-1 орталық құрылғылар ДИСК-250-2121 (поз.1-6, 2-5) және контроллер РС 29.0.12 поз.2-7) болып бекітіледі.
Қазандық барабанға деңгейі САПФИР-22ДИ-2150 (2-4) өлшенеді және орта құрылғы дискіге беріледі 0-5 мА бірыңғай шығыс ток ДИСК-250-2121 (2-6) және реттеуші кіріске айналады РС 29.0.12 (2-7). Осы параметрлердің бірі бас тартқан жағдайда, реттеуші КРП 100 жұмыс істейді, күшейткіш У - 29,3 арқылы РС 29 актілер МЭО 40 25-0,25 механизмі (2-8) (2-9), (бақылау поз. 2-10) өз қызметін береді.

Ауа-газ коэффициентін автоматты түрде бақылау және мониторинг жүйесі
Газ және ауа ағынын өлшеу айнымалы дифференциалдық өндіріледі. Түрлендіргіш САПФИР-22ДД өлшенген диафрагма ДКС 0,6-100-A T-1 (поз.3-2) және диафрагма ДКС 0,6-400- AГ-1 (3-1) дифференциалдық қысым - 2420 (3-3; 3-4); түрлендіргіш САПФИР-22ДД статикалық сипаттамасы сызықтандыру үшін арналған. Сигнал 0-5МA түрлендіргішті өндіру бірлік түбір БИК -1 (3-6, 3-5) арқылы енгізеді. Және контроллер PC 29.0.12 (3-7.); Түбір шығару бірлігі БИКтан бастап 0-5 мА сигнал -1 орта құрылғы ДИСК -250-2121 (3-9.3-8) болып көрсетіледі.
Контроллер PC 29 қызметі екі кіріс сигналдарын жиынтықтау, содан кейін көрсетілген жолдарды салыстыру. Бақыланатын айнымалы мән жалтарған болса, онда электрондық контроллер құрылғының кірісінің қате сигналы пайда болады. Бұл жағдайда, контроллер шығысы күшейткіш У29.3 беріледі импульстік сигнал (24 В), жасалады. (поз.3-13).У29.3 реттеуші органның көмегімен ауа ағынын өзгертеді және жетегі 40 МЭО 10-0,25 (поз.3-11) басқарады. Бұл жүйеде шығатын газдарда түзету оттегі (O2) бойынша жүргізіледі. Орта ДИСК арқылы Альфа (поз.3-12) -250-2121 (поз.3-10) оттегі көрсеткіштен сигнал контроллер PC 29.0.42 (поз.3-14) қолданылады, оның шығу сигналы қалыптасады да, ол PC 29.0.12 (поз.3-7) бақылау үшін түзетіледі.

Қазандық пешті автоматты реттеу және бақылау
Қазандық оттығының қысымы SAPPHIRE DIV -22 -2310 (poz.4-1) өлшенеді. Түрлендіргіштен сигнал орта құрылғы ДИСК -250-2121 (poz.4-3) және контроллер PC 29.0.12 (poz.4-2) беріледі. Күшейткіштің көмегімен 29,3 (poz.4-4) мотор механизмі атқарушы ERI 40 10-0.25R (poz.4-5) күш бақыланатын параметр бақылаушысы ДК 29 бас тартқан жағдайда жылу сақтау өзгертіледі.

Автоматты қысымды бақылау
Қысымды газ, су және әуе манометрмен МВР (poz.5-1; 5-2; 5-3) өлшенеді.

Температураны автоматтық бақылау
Температура термоэлектрлік термометрлер TХA -0179 (; 6-2; 6-3 поз.6-1) бойынша бағаланады.

Автоматты газды сөндіру

Өндірілген газдың кесімділігі
1. қысым бу шығуда артады, сондай-ақ қысым датчиктерінің жоба түрін ДД күйінде береді, қыздырғыштар, қысым ауаны немесе газды ажырату бойынша (поз.7-1; 7-2; 7-3) сипатталады; Қазандық пешінде жалын жалын бақылау құрылғысы Ф.34.2 (поз 7-4). пайдаланылады; Температура термоэлектрлік құрылғы TХА-0179 (поз.7-6) пайдалану және құрылғыны жасақтау ДИСК 250-2121 (поз.7-7) жазу мен бу розеткасы, бу тамшылары арқылы сипатталады;
2. Бу генераторы су деңгейіне қосқыш ЭРСУ-3 арқылы барабанның суды жоғалтумен байланысты (7-8; 7-9) болады. AС-220 (poz.HL1-HL9) ескерту шамдар және дыбыс CC1 (poz.HL10) үшін пайдаланылады. Түймелер мен сигналды жою үшін KE (; SB2 SB1) арнайы батырмалары орнатылған.
Басқармада орналасуының сипаттамасы.
Ұйымдастыру қалқанының жалпы көрінісі деп өлшеу құралдары және автоматиканы орналастыруды атаймыз. Жабдықтарды орналастыру пайдаланушы тәжірибесін қамтамасыз ету қажет. Функционалдық көрсеткіш схемасы негізінде әзірленген қалқанды жалпы көрінісін сипаттап, жеке даралап береді. Тақталар табиғи газ немесе мазут автоматтандыруға арналған қазандықтар мен қазандық стандартты конструкцияларын, сағатына бу 10 тонналық сәйкес жүзеге асырылады және онымен жұмыс істеу үшін арналған жабдықпен қамтамасыз етіледі;

Бу қысымы және қазандық барабанның су деңгейі
1) Вакуумды пештерді автоматты реттеу, вакуум пешіндегі қыздырғыштардың ауа ағыны;
2) жедел басқару, ауа қысымы, түтін газдарының температурасы мен басқарма құрылғылар орнатылған ағымдағы сорғыш мотор;
3) жеңіл және отын қысымы ауаның қысымын, бу қысымы, мұржасын теріс қысымы, қазандық, барабан, жалын жеткіліксіздігіжәне қазандық апатты тоқтаудан бас тарту деңгейін қабылдамаған кездегі дыбыс т.б.
Тақталар келісімі жобаланған қалқанға, эстетикалық келбетке назар аудару қажет. -35 С дейін +50 дейін қоршаған орта температурасы бар өнеркәсіптік және арнайы қалқан жерлерде орнатылған. Автоматтандыру және басқару жабдықтары технологиялық процестің функционалдық топтар мақсатында ұйымдастырылады. Кезекші қызметкерлер процесінің құралдарының көрсеткіштері бойынша көруге ыңғайлы болды, сондықтан орналасқан жабдық панельдер еді. Индикациялау құралдары мен сигнал құралы 700-1600мм биіктікте 1000-1600мм, кілттерді және батырмалар құралдарын жазуға, 800-2100мм биіктікте орнатылған. Әр құрылғының астында құрылғының тағайындау туралы жазулары бар фреймдер орналастырылған.

Қалқан ауыстыру
Тұйықталу тақтасының сымын қосу оңайлатылған, оған жабдықтарды оқалқан алдыңғы қабырғасының кері жағы орнатылады. Панельдер 400V артық емес электр кернеуін қоюға мүмкіндік береді. 250В айнымалы және тұрақты токтан автоматтандыру панельдеріне кіретін кезде, жетекші ілмектер жабу ұсынылады. Қорғасын сымдар, кабельдер және импульстік түтік негізгі коммутаторы тікелей қорытынды негізінде жасақталады, сонымен қатар автоматтандыру бақылау тізбектерін жеке қуат тұйықталуы мен дабыл ажыратқыштар және сақтандырғыштар кіріс қосқыш сомасын ұсынады. Жеке электрмен жабдықтау тізбектерінің орналасу тұжырымдамасы қабылданған шешімдеріне сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Пневматикалық сым тақталар және консольдер импульстік пластиктен жасалған түтік, полиэтилен немесе кез келген қорытпалар пайдалану керек, карьерін немесе пластик жәшіктерге орнатылады. Олардың терминалдарына тікелей қосылған автоматтандыру жабдықтардың жекелеген түрлерімен кешенінде өтеу сымдар мен кабельдер орнатылған.
Сымдар мен құрылғылар, жабдықтар мен терминал блоктары, электр схемалар қалқаны белгіленген болуы керек.

2.3 Монтаждық схема сипаттамасы
Алдыңғы және оң: Бұл жоба екі нысандарда оңай оқуға жасалған таратқыш саффир 22 дд-2420 орнатуды ұсынады. Электр сигналы, оны өлшеу және айырбастау үшін арналған өлшеу құрылғысы да орнатылған.

Сызбалық диаграмма сипаттамасы
Диаграммаларды автоматтандыру жобаның арнаулы құжаттары болып табылады, электрмен жабдықтау, жұмыс бірлігі, құрылғылар мен автоматтандыру жүйелерін функциялау мен жұмыс істеу кезекті жоспардың түрі.
Шартты тізбектердің, әріптік-сандық таңбалардың және суреттерді пайдалана отырып диаграммаларды автоматтандыру түйіндеріне, құрылғылар мен жүйелерді аталған мақсаттарға жету үшін электр жабдық пен компоненттер пайдаланылатын операциялық бірізділік индикативтік болып есептелінеді.
Диаграммалар, технологиялық басқару үшін технологиялық, өндірістік және технологиялық процестерді төтенше қорғау параметрлері және ескерту дабыл бекітпелерін бақылау бірліктерін автоматтандыруға арналған.
Бұл схемалар жұмыс сызбалары және орнату іске қосу жұмыстары мен электр операция принципі осы бірлік, құрылғылар мен жүйелердің жұмыс істеуін дамыту білікті негізгі сызбалар болып табылады. Схемалық диаграмма аттары іс-шаралар жобаланған жүйесінің функционалдық принциптеріне сәйкес тағайындалады.
Схемалық диаграммалар егжей-тегжейлі сурет элементтерін пайдаланған кезде мына диаграммаларды қамтуы тиіс:
1) Тізбек қуаты;
2) Элементті қорғау және орталықтандыру, дабыл тәуелділік сұлбаларын реттеу және өлшеу;
3) Байланыс аппараттары, аспаптар мен басқа да тізбектер кілтінің жұмыс схемасы;
4) Құрылғылар, машиналар немесе құрылғылар мен олардың бөліктері арасындағы сілтеме осы схемаға енгізілген;
5) Қажетті түсініктемелер мен ескертулер;
6) Баптардың тізімі;
Әр суретте сызбалық мәтін, материал болуы тиіс, бұл диаграммаларды құрастырудағы дәстүрлі графика арқылы ойластырылады.

2.4 Автоматты басқару жүйесін (АБЖ) орнату және реттеу сипаттамасы

Автоматты басқару жүйелерін реттеу үш кезеңнен тұрады: Зерттеудің бірінші кезеңін автоматтандыру жобасын пайдалануды, сынақ құралдарын алдын ала орнатуды және автоматикалық дайындауды қамтиды; Екінші кезеңге орнату, тексеру, автоматты басқару жүйелерін бірлік тестілеу және реттеу жатады; Үшінші кезеңге коммутациялық және ОАР реттеу, сынау және АТС пайдалану енеді .

Бірінші кезеңдегі жұмысы
Автоматтандыру жобасын және пайдалануға дайындау немесе зерттеу.
Жобалау құжаттамасын зерттеуге ерекше назар аударылуға тиіс. Бұған сай параметрлері және басқару арналары, бақылау, басқару, метрологиялық талаптар, бақылау және реттеу параметрлерінің шектік мәндері, комплаенс автоматтандыру жабдықтары жұмыс қондырғыда шарттары және метрология талаптары, автоматтандыру бойынша пайдалану мен орындаудың қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі т.б қамтылады. Құжаттарды аудит және шолу құрастырылады: әсіресе түсіндірме жазба, жұмыс кестесіне және тәсілдік реттеу бойынша дайындық, іс-шаралар тізімі; технологиялық объектінің (қажет болса, дайындалған) жекелеген элементтері бойынша журналдар сияқьы элементтерді қамтиды.

Жазба түсіндірмесі
Нақтыланған автоматты басқару жүйесі. Осы жүйенің 1. процесінде өте маңызды қазандықтың жылу жүктемесі реттеледі. Реттеуіш жылу жүктемесі екі параметрлі:
1. қысымның төмендеуі бу ағынының пропорционалды диафрагма БИК 10-200-АГ (поз.1-2) бу желісі орнатылған құрылғы, (ДКС таратқыш САПФИР-22ДД-2420 түрлендіріледі. 1-3) 0-5 мА бірыңғай шығыс ток. конвертерлік-22ДД, контроллер PC 29.0.12 (поз.1-7) беріледі, оның шығу статикалық сипаттамасы сызықтандыру үшін түбір өндіру БИК-1 (поз.1-4) жеткізіледі және орта құрылғы ДИСК -250-2121 (поз.1-6) туралы. 2. қазандық барабан қысым сигнал өзгерісіне теңеледі. Қазандық барабан қысым 22DИ-2150 (поз.1-1) арқылы өлшенеді. Бірыңғай ағымдағы сигнал 0-5 мА конвертор контроллер PC 29.0.12 (поз.1-7) және орта құрылғы ДИСК -250 -2121 (поз.1-5) беріледі.
Контроллер алдын ала белгілі бір мәні бар шоғырланып сигнал түрлендіргіштері бірге жеткізіледі. Бұл мәндер тең болса, онда контроллер нысан әсер етпейді. Бақыланатын айнымалы SetPoint жалтарған жағдайда, контроллер шығу импульстік сигнал күшейткіш У29.3 (поз.7-8) емес байланыс ажыратқыштар мемлекет өзгеруіне айырбасталады, өндіріледі. У29.3 күшейткіш қазандықты газбен қамтамасыз ету, біліктерді байланыс арқылы реттеуші СРБ 100 топсалы жетек 40 МЭО 25-0,25Р (поз.1-9) бақылау үшін үш контактісіз кілтпен жабдықталады.

Алдын-ала орнату инспекциялық аспаптары және автоматика хәлі
Мақсаты: орнату, өлшеу құралдары және автоматика кіретін жарамдылығын құру. Жалпы алдын-ала орнату сынақ аспаптары және автоматикалық сыртқы сараптама, дайындық жұмыстары мен жабдықтарды негізгі сипаттамаларын тексеру қарастырылған.
1) Ілеспе құжаттар бойынша пакетін тексеру; сәйкестік құралдарының түрі, нұсқасы. Жобаның талаптарын тексеру; маркаларды және өндірушінің мөрлерді тексеру; залал тексеру т.б қамтылады.
2) Дайындық жұмысы: тасымалдау кезінде қолданылады бекіту жою немесе әлсіреуі;
электр-беттерді күйін тексеру;
жұмыс жағдайы тексерудегі құрылғының орнату;
Құрылғының өнімділігін тексеруге жабдықтарды таңдау;
құрастыру тексеру схемасы;
түрлі тетіктер мен құралдар дайындау;
жұмыс орнында жақсы жағдайларды қамтамасыз ету;
оқшаулау кедергісі сынақ тығыздығы және т.б.
3) мысалы, таратқыштың шығыс сигналының негізгі қатені тексереуі, шығыс сигналының бастапқы мәнді орнату үшін т.б. техникалық жай-күйі мен өлшеу зертханалық тест, статикалық және динамикалық параметрлер, - нормативтік құралы үшін жабдықтың негізгі мүмкіндіктерді тексеру жұмыстары.
Тексеру термоэлектрлік термометрлер, пирометрлер, ротаметрлер, индуктивтік ағынды түрлендіргіштер, датчиктер, құрамы мен орта қасиеттерін негізгі сипаттамаларына, баллансқа сәйкес болуы тиіс емес. Электрмен жабдықтау, үлгілі өлшеу құралдары, өлшенген параметр тренажер құндылықтарды, қосымша құрылғылары тестілеу үшін құрылғыға бекіту құрылғыларды орнату үшін жабдықтар: сияқты құралдардың өнімділігі мен автоматтандыру жабдықтары болуы тиіс.
Үлгілі өлшеу жабдықтары талаптарға мына сай болуы керек:
- Төзімділік шегі кіріс сигналының жоғарғы білімді құрылғыны абсолютті қателік моделі;
- Кіріс сигналын өлшеу диапазоны;
- Құрылғының тест бойынша тұрақты абсолюттік қателігі;
Сонымен бірге стандартты датчиктер ерекшеліктеріне сай болуы керек.
Құралдың негізгі қателік өлшеу диапазоны 0,20,40,60,80,100% сияқты алты нүктелерінде өлшенген ең жоғарғы абсолютті қателік анықталады, сол уақытта вариация анықтайды.

Алдын ала орнату таратқыш САПФИР 22-ДИді тексеру
Дайындық жұмыстарын жүзеге асыру үшін қажеттілігін тексеру бұрын:
- Жұмыс жағдайы орнатылған дифференциалдық манометр
- Құрылғының қалааралық моделінен тұратын жүйесінің мықтылығы
Аудит кезінде мынадай операцияларды орындауға тиіс:
- Жіберушінің шығыс сигналының бастапқы мәнін орнату
- Құрылғыны өлшеу оң және теріс палаталары арасындағы герметикалығын тексеру
- Негізгі қателіктер және шығыс сигналының вариация анықтау.
Ең жоғары рұқсат етілген қате САПФИР-22, өлшеу диапазоны сенімді құнының немесе шығыс сигналының пайыздық тексерудегі таратқыштың дәлдік класы сан тең көрсетілген.
Өлшенген дифференциалдық қысым шығыс сигналының сызықтық тәуелді түрлендіргіштердің берілген номиналды қысымның шығу сигналы бағалау құны мына формула бойынша анықталады.
- Шығыс сигналының бастапқы құны.
- Жоғарғы мәні (шегі номиналды) шығыс.
- Номиналды қысымның төмендеу шегі.
Көрсеткіш алдын-ала орнату тексеру схемасы таратқыштың САПФИР-22ДИ саналады.

Чектер түрлендіргішін алдын-ала орнату схемасы САПФИР-22ДИ
- Таратқыш САПФИР-22ди
- Тұрақты ток қуат көзі (22БП-36)
- Сандық вольтметр (1516 Вт) немесе потенциометр (Щ-333)
- Резистор МТЛ
- Үлгілі катушкалар немесе резистор
Түрлендіргіш САПФИР-22ДИ сол сияқты таратқыш САПФИР-22ДИ тексеру

Алдын-ала орнату ДИСК-250ді тексеру
Алдын-ала орнату құрылғысын тексеру ДИСК-250 қамтиды. Сонымен қатар бірқатар электр беріктігін көзбен оқшаулау, электр кедергісін өлшеу, электр желісіне қоспас алдын нұсқауды тексеру мен сапарлардың меңзеу өнімділігі, кері байланыс тербеліс валидациясы, негізгі қате анықтамасы вариация айқындау реттеуші және сигналдық құрылғылар параметрі тыс шығару параметрлерінің дисплейін тексеру, сынған сенсоры көрсететін номиналды диаграммалы дискіден айналу жылдамдығы ауытқуын тексеру сияқты қызметтер негізінде де жұмсалады.

Электр тізбегін сынау ДИСК250.
- Тексеруші құрал ДИСК-250
- Үлгілік катушкалар кедергісі
- Үлгілік зертханалық потенциометр
- Қарсылықты реттеу

Контроллер параметрлерінің тексеріс алдындағы күйі
жұмыс қосқыш түрі - (автоматты түрде)
жедел берілгіш - орташа
потенциометр - 100%
кең ауқымды берілген К аудару коэффициенті - алыс сол
резистор айнымалы - сол
резистор айнымалы - төтенше оң
потенциометр - орташа
қайта қосқыш режимдері - ММ
контакторлар факторы - 1
контакторлар белгісі немесе корректор + (плюс)
Тұйықталу элементтерінің бастапқы күйі:
кернеу сигнал көзі ИН 0 ге тең.
конвертердің апатты қалпы - орташа
Барлық құрылғының тиімділігін бақылау алдында баланс құрылғысын (РУ) ИР модульде 029 тексеру ұсынылады. Қосқышты 2 ден 0-ге ауыстырамыз. Аудандық конфигурациясы мен органдардың қалған элементтері бастапқы жағдайда болуы тиіс. Терминалдар 1.2 құрылғы 220 В қорек кернеуіне ие. Шамдар енгізілмеген болса, онда жалпы жағдайын тексеруге басталады. Екі немесе бір ретпен енгізілген болса, онда ол осы мақсат үшін анықтамалықтың ұсыныстарын пайдалана отырып, баланстық бақылау құрылғысын шығаруға болатындығын көрсетеді.

2 Қуатты өшіреді. 1. Орналастыру пернесін қайтарып, құралдың өлшеу тізбегінің жұмысын тексереді. Қате сигналдың шығыс ұяларына қосылған басқару индикаторы мен вольтметр 1де жүргізіледі. Пайдаланылуы тиіс құрылғыны енгізу және тексеру жүргізу өте орынды. PC 29.0.12 құрылғысы үшін қалып + корректор К 100% орган - алыс оң ұстаным. Авария кезіндегі сигнал өзгерту 10Vге тең ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Құбырлы пештерді автоматтандыруды жобалау
Құрастырмалы конструкцияларды монтаждау
Ұршықты (вертлюг) монтаждау
Ағаш көпірдің монтаждау схемасы
Біріншілік өлшеу түрлендіргіштерін монтаждау
Қазандықтардың арматурасы. Қазандық агрегат арматурасының классификациясы туралы
Магнитті қосқыштарды монтаждау және жөндеу
Жылу электр станциясының қазандық цехтың жұмысын жетілдіру
А-тәрізді (мачталы) мұнараны монтаждау
Қазандықтардың арматурасы. Қазандық агрегат арматурасының классификациясы жайлы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь