Бейімделу мүмкіндіктері.Ағзаның қорғаныс механизмдері

I. Кіріспе
II. Негізгі бөлім:
1. Ағзаның бейімделуі. Бейімделу факторлары
2. Бейімделу механизмдері. Бейімделуді басқару
3. Ағзаның қорғаныс механизмдері

III. Қорытынды
IV. Пайдаланылған әдебиеттер
Кіріспе
Біздің планетамыздың тарихында адамның қоршаѓан ортамен әрекетінің нәтижесінде көптеген Жер планетасының кейпін өзгерткен үрдістер болып жатыр. Адам бір жағынан тарих нәтижесі, ал екінші жағынан оның жасаушысы, тудырушысы. Жүз ғасыр бойы қалыптасқан адам организмнің физиологиялық қасиеттеріне ғылыми – техникалық үрдістің қарқыны және тіршілік жағдайы т. б. көп жағдайда сәйкес келмейді. Бұл тұрғыда Ф.Энгельстің «табиғатты жеңген жеңісіміз үшін масаттанбауымыз қажет, себебі әр осындай жеңіс үшін табиғат кек алады»,- деген пікірі еске түседі. Жаңа табиғи және өндіріс жағдайында адамның бейімділігін қысқаша белгілі бір экологиялық ортада организмнің тұрақты тіршілігі үшін қажет әлеумет - биологиялық қасиеттері мен ерекшеліктерініњ жиынтығы ретінде сипаттауға болады. Жеке тұлғаның немесе популяцияның бейімделу мүмкіндіктері тіршілік әрекеттің нақты жағдайларында айқындалады. Тірі жүйенің бейімделу қасиеті жеке бас денсаулығының бірлігі болып табылады. Адамның бейімделу қасиеттері мен қорлары белгілі бір ретпен көрініс береді және олар уақытпен шектеледі. Белгілі бір табиѓи немесе жасанды тіршілік ортасында организмнің бейімделу мүмкіндіктерінің қорын терең зерттеуге болады.
Серотинина Н.Н., Агаджанян Н.А. еңбектерінде ішкі организмнің тұрақтылығының бұзылуына қауіп төнген кезде тұтас организмнің реакцияларын сипаттайтын эксперементтік мәлімдемелер кездеседі. Г.Селье «Адаптациондық синдром» туралы ілімінде бейімделуді үш кезеңге ажыратады.
З.И.Барбашова бойынша бейімделудіњ кезењдері келесідей сипаталады:
1 кезең – авариалыќ кезең сыртқы әсерлерге жауап ретінде организм өзінің қорғаныш күштерін жинақтауы;
2 кезең – тұрақты өтпелі бейімділік кезең. Қоршаған орта жағдайларына организмнің негізгі қызметтік жүйелерінің бейімделе бастауы.
3 кезең – тұрақты бейімделу немесе резистенттілік кезең. Экстремальды фактордың ұзақ уақыт әсерінен организм, сол фактордың әсерінен туындаған қызметтік бұзылу - ығысуларды толығымен қайта қалпына келтіре алмаудан әлсіреп, титықтайды.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1.Фурдуй Ф.И. Современные представления о физиологических механизмах развития стресса.// Механизмы развития стресса. -Кишинев: Штиинца, 1987. - С. 8-33.
2.Штирбу Е.И. Участие мозжечка в механизмах развития стресса.// Механизмы развития стресса. Кишинев, "Штиинца", 1987.
3.Судаков В. Системные механизмы эмоционального стресса. М.: Медицина, 1981.- 163с.
4.Коваленко Е.А., Туровский Н.Н. Гипокинезия. М., 1980.
5. Кузнецов В.И. Влияние гипокинезии на обмен веществ в кардиомиоцитах крыс.//Косм. биол. и авиакосм. мед. - 1989. - 23. N 6. -С. 42-47.
6.Тявокин В.В., Инчина В.И., Братцев Н.Ф., Рузов В.И., Чугунова И.И. Влияние гиподинамии на функцию и морфологию печени при различных световых режимах.// Бюлл. С О АМН СССР. - 1984. N 6. - С. 54-58.
7.Казначеев В. П. Современные проблемы общей патологии в аспекте адаптации: Науч. тр.// АМН СССР, Сиб. отд.. - Новосибирск. -1980.-С. 5.
8.Шапошников Е.А. Гипокинезия как фактор риска заболеваний.// Клин. мед..-1987. N1.-С. 2-17.
        
        1167765157480СӨЖ
0 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... бөлім:
* Ағзаның бейімделуі. Бейімделу факторлары
* Бейімделу механизмдері. Бейімделуді басқару
* Ағзаның қорғаныс механизмдері
* Қорытынды
* Пайдаланылған әдебиеттер
Кіріспе
Біздің ... ... ... ... ... ... нәтижесінде көптеген Жер планетасының кейпін өзгерткен үрдістер болып жатыр. Адам бір ... ... ... ал ... ... оның жасаушысы, тудырушысы. Жүз ғасыр бойы қалыптасқан адам организмнің ... ... ... - техникалық үрдістің қарқыны және тіршілік жағдайы т. б. көп жағдайда сәйкес келмейді. Бұл тұрғыда ... ,- ... ... еске ... Жаңа ... және ... жағдайында адамның бейімділігін қысқаша белгілі бір экологиялық ортада организмнің тұрақты тіршілігі үшін қажет әлеумет - биологиялық қасиеттері мен ерекшеліктерініњ ... ... ... ... Жеке ... ... ... бейімделу мүмкіндіктері тіршілік әрекеттің нақты жағдайларында айқындалады. Тірі жүйенің бейімделу қасиеті жеке бас денсаулығының ... ... ... Адамның бейімделу қасиеттері мен қорлары белгілі бір ... ... ... және олар уақытпен шектеледі. Белгілі бір табиѓи немесе жасанды тіршілік ортасында организмнің бейімделу мүмкіндіктерінің қорын терең зерттеуге ... ... Н.Н., ... Н.А. еңбектерінде ішкі организмнің тұрақтылығының бұзылуына қауіп төнген кезде тұтас ... ... ... ... ... кездеседі. Г.Селье туралы ілімінде бейімделуді үш кезеңге ажыратады. ... ... ... кезењдері келесідей сипаталады:
* 1 кезең - авариалыќ кезең сыртқы әсерлерге жауап ретінде организм өзінің қорғаныш ... ...
* 2 ... - ... ... ... кезең. Қоршаған орта жағдайларына организмнің негізгі қызметтік жүйелерінің бейімделе ... 3 ... - ... бейімделу немесе резистенттілік кезең. Экстремальды фактордың ұзақ уақыт әсерінен организм, сол фактордың әсерінен туындаған қызметтік бұзылу - ... ... ... ... келтіре алмаудан әлсіреп, титықтайды.
2.1. Адамның бейімделуі (Адаптация ... -- адам ... ... ... басқа пәндердегі (физиология, антропология, медициналық география, социология, ... фия және т.б) ... ... бірі.
Адамның жаңа ортаға бейімделуі -- ... ... - ... процесс. Мұның негізінде организмнің қызметі мен жүйесі, сондай-ақ дағдылы мінезқұлқы жатады. Адамның ... -- екі ... ... жаңа ... жағдайға адамның өзі ғана бейімделіп қоймай, бұл ... ... ... мен ... ыңғайландырады, тіршілікпен қамтамасыз ету жүйесін жасайды. Бұған үй, киім, көлік, инфрақұрылым, тамақ, т.б. жатады. Адамның ... ... әр ... . ... адам ... сәйкес мынадай түрлерін ажыратады: 1) биологиялық; 2) әлеуметтік; 3) этностық (әлеуметтің ерекше түрі ретінде) бейімделу.
Бейімделу -- тірі ... ... ... ету жағдайларының өзгерістеріне ұзақ эволюциялық даму (филогенез) үрдісінде қалыптасқан және өзгеруге бейім, жекелік даму ... ... ... ... ... ...
Бейімделу факторлары
Бейiмделу мәселесiне жаңа көзқарастармен келген Ганс Селье, әсерлерi бейiмделуге әкелетiн факторларды стресс факторлар ... ... ... деп ... ... ... жіктелуі 3 кестеде берілген. Адам екi түрлi факторға бейiмделедi. Ол: табиғи, әлеуметтiк факторлар.
Эволюциялыќ даму ... тірі ... ... ... ... ... ... Бейімделу механизмдерін туындататын табиғи факторлар біреу емес бірнешеу, кешенді сипатта болады. Мысалы, барлық тірі организмдер ... ... ең ... ... ... жағдайларына бейімделді: жердегі ќысымға, температура деңгейіне, атмосфераның газдыќ құрамына т.б. Жануарлар жыл мезгілдерінің ауысуына бейімделді. Оған олар ... ала ... ... Бұл алдын-ала бейімделу эволюцияның жетістіктерінің ең бір маңыздысы болып табылады. ... ... ... мен ... адам ... де ... ... Адам организімінде де бейімделу жүрді. Адамдар қоршаған ортаға, оның ерекшеліктеріне бейімделіп немесе үйреніп қана қоймай, оны өзгертуге, ... ... ... ... ... көптеген қорғаныш заттарын: киім, үй, т.б. қолдану арқылы адам ... ... ... ... өзі көмектеседі. Бұл организмнің белгілі бір жүйелеріне бейімделу барысында әсер күшін әлсіретеді, бірақ бұның кері ... - ... ... организмнің бейімделу мүмкіндігін төмендетуі.
Табиғатта болып жататын өзгерістер мен құблыстар адам өміріне, ... ... әсер ... ... адамның үйрену, бейімделу және көндігу мүмкіншіліктері ғылым назарынан тыс қалған немесе өте аз зерттелген мәселелер. Табиғаттың ... ... ... ... ... ... болмағандықтан, бірен-саран бытыраңқы зерттеулерге сүйеніп қоршаған ортаны қолайлы немесе қолайсыз деп баға беру қиын. Ыстық пен суық, желмен желсіз, ... мен ашық ... ... көпшілікке белгілі табиғат құблыстарынан басқа біз білмейтін немесе ескермейтін факторлар да бар. Оларды білмей, ... ... ... ортаға берілген баға негізсіз болуы мүмкін. Мысалы, күн бетінде дақ көбейіп, күшті жарылыстар болғанда жер бетіне түсетін күн сәулесі де ... ... ... ... мен ... дүниесінде ерекше өзгерістер болып жатады. Күн бетінде дақ азайып, жарылыстар кемігенде күн сәулесінің қуаты бұрынғы ... ... ... ... ... ... қарағанда күнде дақ көп кезде туған адамдардың қанында липидтер жоғары, дақ аз кезде туылғандарда төмен ... ... Дақ ... ... және қан ... ... да көбейеді.
Академик В.Казначеевтің байқауы бойынша сәбилер ананың ... ... ... ... тұрған электромагнитті ортаға бейімделеді. Жастары 50-ден асқан адамдарға тұрған жерлерін жиі ... ... ... ... ... ... солтүстікке көше беруді дәрігерлер дұрыс көрмейді. Олар жаңа жерге көпке дейін ... ... ... кері ... ... ... ... жағдайлары неғұрлым қолайсыз болған сайын адамдардың ауру-сырқаудан қорғану мүмкіншілігі азая береді де, ... ... ету үшін көп күш пен ... ... ... ... ... қатар адам үшін оның еңбектік іс-әрекетіне байланысты әлеуметтік факторларға да бейімделуінің маңызы зор. Әсер ететін әлеуметтік факторлардың саны ... ... ... ... ... ... ... ортасын кеңейтуіне байланысты мүлде жаңа жағдайлар мен әсерлер пайда болды. Мєселен, ғарышќа ұшу бұрын әсер етпеген жаңа бір ... ... ... Оның ... салмақсыздыќ адам бейімделмеген жаңа әсер. Салмақсыздық гиподинамиямен, тіршілік тәртібінің өзгеруімен шектеседі. Адамдар жердің тереңіне бойлап, жоғарңы қысымға, ылғалдылыққа т.б. ... ... ... цехтарда, суық климаттық жағдайда еңбек ету шектік температураға бейімделу кеңістігін ... ... ... ... ... ... ... адам шуға, жарық көзінің өзгерісіне бейімделуіне тура келді. Сондықтан, адамдардың табиғи факторлармен қоса әлеуметтік орта туындататын факторларға бейімделуінің де ... үшін зор ... бар. ... 2 - ... факторлардың жіктелуі (классификациясы)
2.2. Организм қоршаған ортаның өзгерісімен немесе өзгеріске ұшыраған жеке фактормен алғашқы кездесуі бағдарлау реакциясын ... ал бұл ... ... ... ... көшінің белгілі бір деңгейге жетуі симпатикалық жүйенің қозуына және адреналиннің ... ... ... нейрореттеуші сипат - бейім делудің бірінші кезеңіне тєн. Келесі кезеңдер барысында жаңа реттеуші ... ... ... эфферентті синтез мақсатты қорғаушы реакциялардың жүзеге асуына әкеледі. Гипофиз-адреналин жүйесінің қызметінің күшеюінен ... ... ... өзгереді. Глюкокортикоидтар мен ұлпада бөлінетін биологиялық белсенді заттар құрлымдарды өзара жұмылдырады. Ал бұл құрлымдар әрекетінің нєтижесінде ұлпалар ... ... ... ... пен ... етіледі. Бұл үшінші кезеңнің негізін құрайды.
Тұрақты бейімделудің ... ... тек ... ... ұзақ ... ... ... әсер еткенде ғана орын алатындығын атап өткен жөн. Бейімдуші фактор қысқа уақыт аралығында әсер етсе бірінші ... ... ... ... ... қалыптаспайды. Егер бейімдеуші фактор ұзақ уақыт немесе қайталанып, қайталанулар алғашқысынан күштірек әсер етсе, деп ... ... ... ... ... алғы ... түзеді. Әсер етуші факторлардың әсері жинақталады, метоболизмдік өзгерістер тереңдеп өседі жєне бейімделудің ... ... ... одан ... ... ... ... бейімделу басқару механизмдерінің үздіксіз ширығуымен, нервтік және гуморальдық арақатынастардың қайта құрылуымен, жаңа жүйелердің ... ... ... ... бұл ... белгілі бір жағдайларда әлсіреуі мүмкін. Бейімделу үрдісінің дамуында гормоналды ... ... зор ... ескерсек, ең әлсіреуге ұшырайтын да осы бөлім екендігі түсінікті болады.
Сурет 4 - Жеке тұлға бейімделуінің механизмдері
Бейімделуді басқару
Бейімделуді ... ... ... ... шыдамдылығын арттырады. Яғни, организмнің белгілі бір факторға ... ... оныњ алға ... ... ... ... Бұны жүзеге асырудың негізгі бір шарты уақытылы ұтымды тамақтану. Ќоректік заттардың жеткіліксіздігі немесе тым ... ... ... әртүрлі керекті заттардың арақатынасының талапқа сай болмауы организмнің бейімделу мүмкіндігін жєне кері ... ... тұру ... ... ... ... ұйқы мен ... жєне дем алу мен еңбектіњ дұрыс тєртібін сақтай білу бұл да бейімделуді басқарудың бір факторы болып табылады.
Бейімделуді ... тағы бір ... - дене ... шынығу. Күнделікті дене жаттығуларымен айналысу организмнің ауруларға жєне сыртқы ортаның келеңсіз әсерлеріне қарсы тұру мүмкіндігін арттырады. ... ... ... ... зат ... дұрыс өтуіне, вегетативтік жүйе қызметінің жақсаруына жағдай жасайды. Жаттыққан организм тыныштық жағдайда энергияны үнемді ... ... ... ... ... жүйесі құнды қызмет атқарады. Бұның барлығы әртүрлі бейімделу факторларына бейімделу реакциясының өрбуін жеңілдетеді.
Адам организмнің қарсы тұру мүмкіндігін ... ... бірі - ... ... ... мысалына жататындар: суықпен шынығу, су процедуралары, кез-келген ... ... ... жүргізу. Шынығудың физиологиялық мәні - тітіркендіргіштерді қабылдауда организмнің оған ... ... ... ... ... ... терморецепторларға күнделікті әсер ететін болса, терморецепторлар суыққа деген өзінің қозымдылығын төмендетеді. Сондықтан, адам қысқы уақытта сұға түсе алады, жауын астында ... да, суық тиу, ... ... ... ... ... және ... температураларды кезектестіре отырып шынығу құнды деп есептелінеді. ... ... ... ... ... тұру ... жоғарлатуда негізгі ролді төменгі температураға шынығу алады. Адамның жаттыққандығын жоғарлататын және оның денсаулығын ... ... бірі ... бір деңгейде гипоксияны қолдану. Оған тау халықтарының ұзақ мерзім өмірі сүруін мысалға алуѓа болады. Кейінгі кездегі зерттеулер гипоксияның белгілі бір ... ... ... 2 - 2,5 мың метр ... болуы) организмнің арнайы емес (спецификалық емес) резистенттілігін жоғарылатындығын ... ... ... ... ... берілуін жоғарылатады, ұлпаларда өтетін реакцияларға қатысатын ферменттерді белсендіреді, қан айналу және ... алу ... ... үнемді жұмсауға жағдай жасайды.
Сонымен, организмнің бейімделуін белгілі деңгейді басқаруға болады. Ескертетін жағдай, организмнің кез-келген тосын ... ... ... тек ... ... ғана сипатталмайды, сонымен қатар организмнің әртүрлі қызметтерінің жоғарылап, белгілі бір қордын жиналуымен де сипатталады. әсер етуші ... ... жєне ... жеке бас ... ... ... Егер әсер ... фактордың деңгейі стресс-реакцияға әкелетін болса, сонымен қатар ол организмніњ генетикалық тұрғыдан қарсы тұру ... ... ... ... әр ... ... туындауына әкелуі мүмкін: асќазан жарасынан бастап жүрек-тамыр, иммундық жүйе аурулырына. Адамның бейімделуі мен денсаулығын басқаруды келесі сурет түрінде көрсетуге ... Өмір бойы адам және ... ... - ... ... қоршаған ортаның биологиялық және әлеуметтік жағдайлармен байланысқан физикалық факторлардың ықпалына тиіп қалады.
Кең таралған стресс факторлар өмірде күнде ... ... ... ... ... ... XX ... жүргізілген тәжірибелік және клиникалық зерттеулер әр нозоологиялық бірлікте стресс салдарынан ... ... ... ... . ... жөнінде ілім салушы Г. Селье 1956 ж осындай ... ... деп ... ... кезде жүйке жүйесінің қызметі зерттелгенімен, стрестің жүйкелік механизмдері толық оқылмаған. Өндіріс жағдайында әр маманды адамдар тәуліктің кез келген уақытында кішкентай ... ... ... ... ... ... ... авиацияда адамдар жабық жерде, жасанды жарық ошағында, қимылдамай жұмыс істейді.
Стресс (ағыл. stress) қатты күйзелу, абыржу, ... тыс ... ... ... ... ... ... жалпылама сөзбен айтылған адамның ерекше күйі. Ғылымға ең алғаш ең ... осы ... ... ... ... Ганс Селье. Оның анықтамасы бойынша, стресс - өте ... ... ... ... ... ... қалыпсыз бейімделу әрекеттерінің жинағы. Адамның жеке ерекшеліктеріне, ... ... ... әрекетінің типтеріне орай стрестің бірнеше түрлері байқалады.
Стресс үш кезеңнен тұрады:
1) үрейлену - жағымсыз тітіркендіргіш әсер еткен сәтте туатын жауаптың алғашқы ... ... ... ... ... ... ... - жағымсыз тітіркендіргіш әсеріне беріліп кетпей, оған төзу реакциясы туады. Бұл кезде ... ... ... ... үсті ... гормондарының мөлшері қанда тез мөлшерде көбейіп кетеді. Симпатикалық жүйке жүйесінің әсерімен жүректің соғу ырғағы жылдамданады, ... алу ... да ... ... ... ... ... қабілеті күшейеді;
3) әлсіреу - бейімделу қорының ... ... ... ... ... дезадаптация (бейімделудің нашарлап жойылуы) пайда болады. Стрестің көпке созылған ауыр түрі адамды ... ... ... ... ... ... қозуынан басталатыны белгілі. Кез-келген стресс те осылай ... Ол ... ... ... өтеді. Келесі кезекте оған эндокриндік жүйе қосылып, бүйрек үсті бездері гормондар бөле ... ... бір ... ... нерв ... ... ... артериалды қан қысымы көтеріледі, жүрек соғысы жиілейді, стрестегі жағдайға бейімделуге, қарсы тұруға көмектесетін көптеген өзгерістер жүзеге аса бастайды. Қатты ... дені сау адам үшін ... ... тез ... Ал денсаулығы нашар адамдар үшін оның психофизиологиялық әсері қатты сезіледі: көңіл-күй бұзылады, ұйқы ... ... қозу ... ... ... және дем алу ... Әйтсе де, бірақ уақыттан кейін бәрі де қалпына келеді.
Ал хроникалық, яғни созылмалы стресс -- ... ... ... ... күн ... ... ... нәрселер -- адам денсаулығы үшін өте зиянды. Өйткені, бұл жағдайда, ең алдымен, артериалды гипертония, бронхиалды ... ... ... ... қант диабеті сияқты психосоматикалық аурулар пайда болады.Стресс бізге алдымен ағзаның спецификалық емесм қорғаныс құралы ретінде белгілі болады. ... ол ұзақ ... ... ... ағзаның қорғаныс күштері әлсірей бастайды. Стресс түрлі жағдайда болады. кейде жағымды жайлардың өзі ... ... ... ... ... Мысалы, екі адам кездесіп, ғашық болып, үйленсін делік. Адам өміріндегі осындай оқиғалардың өзі -- екі адамның бас ... ... ... жаңа ... ... де стрессорлық фактор болып табылады.
Стресті болдырмау үшін не істеу қажет?
Біріншіден: стресс ... ... ... ... ... В тобы тез таусылады. ... ... ... витамин ішуге кенес береді, дегенмен де артық ішіп қойманыз. Барлығы орнымен болғаны жөн.
Екіншіден: дене жаттығулары өте пайдалы. ... ... ... жаттығу жасаныз, биленіз, ән айтыңыз, қалада серуендерініз бассейнге. ... ... ... және дене ... ... Келесі тәсілдерді көріңіз: босаңсытатын музыка тандаңыз, түнгі аспанға қаратыңыз. Және армандаңыз.
Төртіншіден: үйлесімді өмір үшін жанұяның, достардың қолдауы қажет.
Психологиялық ... ... ... ... ... жаңа қызықты адамдармен танысыңыз. Ата-аналарыңызға,ата-әжелерінізғе, баурларынызғакөніл бөліңіздер , ... олар ... ... қамқорлығыңызды, меіріміңізді өте қажет етеді емес пе? ... адам ... ... ... Дей ... ... өте қаупті жағдайларын ажырата білу керек.
Стресті қалай женуге болады?
Уолтер Расселдің сөзін келтіргім келіп отыр: . Осылайша шығыстың ерте ... ... ... ... белгілі тәсілмен суйсініп жасаңыз. Сабаққа, оқуға деген махаббат дене мен рухани күш беріп, қажу мен жлығудан құтқарады. Өзіңізді дене және ... ... ... ... ... ... ұйықтай алмау, бас ауру, жүрек дурсілдеу, арқаның асқазанның, жүректің аурыу, асқазанның қорытпауы, спазмалар. Стрестің психологиялық белгілері ... есте ... ... ... ... тыс ... ... қорқыныштар, ашуланшақтық болып табылады. Бұл өзіне деген сенімділігін жоғалтып, түрлі ... ... ... туындатады және дәріге бағынышты етеді.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1.Фурдуй Ф.И. Современные представления о физиологических механизмах развития стресса.// Механизмы развития стресса. ... ... 1987. - С. ... Е.И. ... мозжечка в механизмах развития стресса.// Механизмы развития стресса. Кишинев, "Штиинца", 1987.
3.Судаков В. Системные механизмы ... ... М.: ... 1981.- ... Е.А., Туровский Н.Н. Гипокинезия. М., 1980.
5. Кузнецов В.И. Влияние гипокинезии на ... ... в ... ... ... и авиакосм. мед. - 1989. - 23. N 6. -С. 42-47.
6.Тявокин В.В., Инчина В.И., ... Н.Ф., ... В.И., ... И.И. Влияние гиподинамии на функцию и морфологию печени при различных световых режимах.// Бюлл. С О АМН СССР. - 1984. N 6. - С. ... В. П. ... ... ... ... в ... ... Науч. тр.// АМН СССР, Сиб. отд.. - Новосибирск. -1980.-С. 5.
8.Шапошников Е.А. ... как ... ... ... ... ... N1.-С. 2-17.

Пән: ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности)
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Механикалық асфиксия5 бет
Вирустардың организмге таралуы, енуі, орналасуы.Инфекцияның түрлері және оларға сипаттама. Иммунитеттің механизмдері7 бет
Тұқым қуалаушылықтың молекулалық негіздері8 бет
1. Вирустардың организмге енуі, таралуы, орналасуы. Инфекция түрлері және оларға сипаттама. 2. Иммунитеттің механизмдері. Иммунитеттің гуморальдық, клеткалық, жалпы физиологиялық факторлары20 бет
1. Вирустардың организмге енуі, таралуы, орналасуы. Инфекция түрлері және оларға сипаттама. 2. Иммунитеттің механизмдері. Иммунитеттің гуморальдық, клеткалық, жалпы физиологиялық фактролары11 бет
1. Вирустардың организмге енуі, таралуы, орналасуы. Инфекция түрлері және оларға сипаттама.2. Иммунитеттің механизмдері. Иммунитеттің гуморальдық, клеткалық, жалпы физиологиялық фактролары11 бет
Delphi бағдарламасын қолданып мәтіндік редакторын құру және онымен жұмыс істеу мүмкіндіктерін көрсететін бағдарлама құру19 бет
Delphi бағдарламасын қолданып, графикалық мүмкіндіктерін көрсететін бағдарлама құру23 бет
Delphi дің мультимедиялық мүмкіндіктері12 бет
Delphi ортасындағы графиканың мүмкіндіктері12 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь