Туризмдегі стандарттау және сертификаттау

КІРІСПЕ 3
1 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРИЗМНІҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ДАМУЫ
1.1Халықаралық туризмнің дамуы туралы 5
1.2 Қазақстандағы халықаралық туризм 7
1.3 Қазақстан Республикасында туристтік қызметті мемлекеттік қадағалау 10
2 ТУРИЗМ САЛАСЫНДАҒЫ СТАНДАРТТАУ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТТАУ
2.1 Туризм саласындағы негізін қалаушы мемлекеттік
стандарттар 18
2.2 Туристтік қызмет көрсетуді сертификаттау 20
2.3 Сертификаттауды жүргізу тәртібі 25
2.4 Сертификатталған қызметке инспекциялық бақылау жүргізу 27
2.5 Сәйкестік сертификат күшінің тоқтатылуы және
жойылуы 28
3 ТУРИЗМ ҚЫЗМЕТІН ЛИЦЕНЗИЯЛАУ
3.1 Қазақстандағы туристтік қызметті лицензиялау 31
3.2 «Туроператорлық қызметке лицензиялар беру»
мемлекеттік қызмет стандарты 36
3.3 «RIO TOUR» туристтік фирмасының қызмет көрсетуі 44
ҚОРЫТЫНДЫ 50
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 51
Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Бұл жұмыста туризм саласындағы стандарттау, сертификаттау және лицензиялау жұмыстарының өту процесін және олардың қызмет сапасына әсертін зерттеу. Яғни, туристтерге бұл салада сапалы қызмет көрсетуіне қадағалау жасау.
Қазақстан үшін туризмнің дамуы мен сапалы қызмет көрсетуі қазіргі таңда өте маңыздылығын Президент Н.Ә. Назарбаев өзінің «Қазақстан 2030» Бағдарламасы негізінде халыққа жолдауында атап өткен. Осы бағдарлама бойынша 2015 жылға дейін өзінің мүмкіндіктері мен бәсекеге қабілеттілігі тұрғысынан перспективті салаларға ауыл шаруашылығы, орман және орман өңдеу өнеркәсібі, жеңіл және тамақ өнеркәсібі, тұрғын-үй құрылысы және инфрақұрылымымен қатар, туризм да кірген.
Туризм әлемдiк экономикада басты рөлдiң бiрiн атқарады. Дүниежүзiлiк Туристтік Ұйымның (ДТҰ) деректерi бойынша ол әлемдегi жалпы ұлттық өнiмнiң оннан бiр бөлiгiн, халықаралық инвестицияның 11 пайыздан астамын, әлемдiк өндiрiстiң әрбiр 9-шы жұмыс орнын қамтамасыз етедi.
Туризмнiң қазiргi индустриясы табысы жоғары және серпiндi дамып келе жатқан қызмет көрсетулердің халықаралық сауда сегменттерінің бiрi болып табылады.
Туризм соңғы уақытта экономикалық және әлеуметтік құбылыс ретінде ауқымы айтарлықтай кеңейген қызмет түрі болып табылады. Қазіргі уақытта туризмнің экономикада тікелей немесе қосылған құнды құру, жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуде, жеке табыста, мемлекеттік кірісте және т.с.с. әсер ету жолымен алып тұрған немесе алатын рөліне көп назар аударылуда.
Қазақстан Республикасында туризм қызметіне сертификаттау жүргізу бойынша жалпы жағдайы мен міндеттері, негізгі мақсаттары Қазақстан Республикасының сертификаттау жүргізу Ережелері бойынша жүргізіледі. Бұл құжаттар тек ұйымға, қызмет пен өнімді міндетті және ерікті сертификаттау жүргізу жұмыстарына ғана емес, сондай-ақ объектінің сапа жүйесі, жұмысы, үрдістері үшін де қолданыла береді.
Ғылым мен техниканың қазіргі кездегі даму кезеңінде, стандарттау өндірісте де жұмыстарда да, өмірдің барлық салаларын қамтиды. Соның ішінде туризм саласында да стандарттардың алатын рөлі мен орны ерекше. Себебі стандарт ол - құзырлы органдармен бекітілген стандарттау объектісіне немесе біртекті өнімдер топтарына және керекті кезде бір өнімге қойылатын нормативті-техникалық құжат.
Сондай-ақ, туристтік қызметті жүзеге асыру құқығы үшін берілетін лицензия болып табылатындықтан, лицензия да туризм үшін үлкен маңызды рөл атқарады. Лицензияның күші Қазақстан Республикасының барлық аумағында жүреді. Қазақстан Республикасындағы лицензиялау туралы
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Максименко С.В. Туризм в Казахстане. – Б., 2006
2. Алмакучуков О.М. Обзор ситуации в туристической отрасли Казахстана Б.: 2006
3. Пирожник И.И. Международный туризм в мировом хозяйстве: Учеб. пособие. Мн.: Белгосуниверситет, 1996. – 45 c.
4. Туризм Казахстана, информация, официальные документы, статистика, анализ, Государственное агентство по туризму и спорту при Правительстве РК, 2007
5. Статистический сборник. Туризм в Казахстане, Б.: Нацстатком РК, 2001
6. Гуляев В.Г. Правовое регулирование туристской деятельности. М.: Издательство ПРИОР, 1998. – 320 с.
7. Азар В.И. Экономика и организация туризма / В.И. Азар. М.: «Экономика», 1972.- 184 с.
8. Койчуманов Т. Отчет о функциональном анализе в Государственном комитете РК по туризму, спорту и молодежной политике, Б.: январь 2003 г.
9. Туризм: практика, проблемы, перспективы». № 11, 2011
10. Туризм: практика, проблемы, перспективы». № 1, 2010
11. Александрова А.Ю. Международный туризм: Учеб/ пособие для вузов. М.: Аспект Пресс, 2001. - 463 с.
12. Туризм: практика, проблемы, перспективы». № 2, 2010
13. Туризм: практика, проблемы, перспективы». № 11, 2010
14. Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы заңы
15. Махамбетова Ж.Ж. Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері. Оқу құралы. Алматы 2008.- 262 б.
16. Баумгартен Л.В. Стандартизация и сертификация в туризме. Учебник. М., 2010. – 332 с.
17. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 358 с.
18. Зорин И.В., Зорин А.И., Ирисова Т.А. Туризм и отраслевые системы. Учебник для вузов туристического профиля М. 2001. - 255 с.
19. Квартальнов В.А., Романов А.А. Международный туризм: политика развития. - М.: 2000 г. - 146 с.
20. Туристтік қызмет нарығындағы сертификаттау www.sertifikat.info/stat/31_08_srtu.htm
21. Аскаров А.С. Стандартизация, метрология и сертификация. Учебное пособие. –Алматы, 2005. – 222 б.
22. Метрология, стандарттау жəне сертификаттау негіздері : оқу құралы / Əл-Фараби атын. ҚазҰУ.-Алматы: Қазақ ун-ті,
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
3
1 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРИЗМНІҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ДАМУЫ
1.1Халықаралық туризмнің дамуы туралы
5
1.2 Қазақстандағы халықаралық туризм
7
1.3 Қазақстан Республикасында туристтік қызметті мемлекеттік қадағалау
10
* ТУРИЗМ САЛАСЫНДАҒЫ СТАНДАРТТАУ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... ... Туристтік қызмет көрсетуді сертификаттау
20
2.3 Сертификаттауды жүргізу тәртібі
25
+ Сертификатталған қызметке инспекциялық бақылау ... ... ... күшінің тоқтатылуы және
жойылуы
28
3 ТУРИЗМ ҚЫЗМЕТІН ЛИЦЕНЗИЯЛАУ
3.1 Қазақстандағы туристтік қызметті лицензиялау
31
3.2
мемлекеттік қызмет стандарты
36
3.3 туристтік фирмасының қызмет ... ... ... ... сипаттамасы. Бұл жұмыста туризм саласындағы стандарттау, сертификаттау және лицензиялау жұмыстарының өту процесін және ... ... ... ... ... Яғни, туристтерге бұл салада сапалы қызмет көрсетуіне қадағалау жасау.
Қазақстан үшін туризмнің дамуы мен сапалы қызмет ... ... ... өте маңыздылығын Президент Н.Ә. Назарбаев өзінің Бағдарламасы негізінде халыққа жолдауында атап өткен. Осы ... ... 2015 ... ... ... ... мен ... қабілеттілігі тұрғысынан перспективті салаларға ауыл шаруашылығы, орман және орман өңдеу өнеркәсібі, жеңіл және тамақ өнеркәсібі, тұрғын-үй құрылысы және инфрақұрылымымен ... ... да ... әлемдiк экономикада басты рөлдiң бiрiн атқарады. Дүниежүзiлiк Туристтік Ұйымның (ДТҰ) деректерi бойынша ол әлемдегi ... ... ... оннан бiр бөлiгiн, халықаралық инвестицияның 11 пайыздан астамын, әлемдiк өндiрiстiң әрбiр 9-шы жұмыс орнын қамтамасыз етедi.
Туризмнiң қазiргi ... ... ... және ... ... келе ... ... көрсетулердің халықаралық сауда сегменттерінің бiрi болып табылады.
Туризм соңғы уақытта экономикалық және әлеуметтік құбылыс ретінде ауқымы ... ... ... түрі ... табылады. Қазіргі уақытта туризмнің экономикада тікелей немесе қосылған құнды құру, жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуде, жеке табыста, мемлекеттік кірісте және т.с.с. әсер ету ... алып ... ... алатын рөліне көп назар аударылуда.
Қазақстан Республикасында туризм қызметіне сертификаттау жүргізу бойынша ... ... мен ... ... мақсаттары Қазақстан Республикасының сертификаттау жүргізу Ережелері бойынша жүргізіледі. Бұл құжаттар тек ұйымға, қызмет пен ... ... және ... ... ... ... ғана ... сондай-ақ объектінің сапа жүйесі, жұмысы, үрдістері үшін де ... ... мен ... ... кездегі даму кезеңінде, стандарттау өндірісте де жұмыстарда да, өмірдің барлық ... ... ... ... ... ... да ... алатын рөлі мен орны ерекше. Себебі стандарт ол - ... ... ... ... ... ... біртекті өнімдер топтарына және керекті кезде бір өнімге қойылатын нормативті-техникалық құжат.
Сондай-ақ, туристтік қызметті жүзеге асыру құқығы үшін берілетін лицензия болып ... ... да ... үшін үлкен маңызды рөл атқарады. Лицензияның күші Қазақстан Республикасының барлық аумағында жүреді. Қазақстан Республикасындағы лицензиялау туралы ... ... ... турагенттік қызмет, туризм нұсқаушысының қызметі лицензияланады.
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазақстан Республикасында туризм жаңа сала ... ... күні оның ... және ... ... дұрыс қызмет көрсетілуі, ол осы саламен айналысушы ... мен ... ... ... мен ... ... ... өзекті мәселе болып отыр. Сондай-ақ, туристтік қызметте бәсекеге қабілеттілікті арттыру үшін турфирмалардың, турагенттердің міндетті түрде ... ... де ... ... ... туризм басқа елдерде сияқты экономиканың қайнар көзіне айналдыру үшін қажетті іс-шараларды зерттеу, қызмет көрсететін ... ... мен ... лицензиядан өтуі туралы және сертификатталуы туралы зерттеу жүргізу, ... ... ... ... ... ... сай, ... туристтерге дұрыс қызмет көрсетілуін қадағалау.
Зерттеудің міндеттері:
* ҚР-да туристтік қызмет ... ... ... ... ететін стандарттардың дұрыс және әр салаға байланысты дұрыс қолданылуы;
* туристтік қызмет көрсетудегі турфирмалар мен турагенттер, ... ... өтуі ... ... ... ... туристтік қызметтегі туроператорлардың лицензия алуы жолдары мен шарттары туралы зерттеу жұмысын жүргізу;
Зерттеу нысаны - туризмдегі ... ... және ... ... ... ... ... бойынша қарастырылған зерттеу нәтижелері тәжірибе жүзінде пайдалы қолданыс табуы әбден ықтимал.
Халықаралық туризмнің ... ... ... ... ... ... туралы
Ұлы Жібек Жолы бойында орналасқандықтан Қазақстан аумағындағы қалалар мен табиғаты ғажайып ... ... ... ... және ... ... болып табылған.
Қазақстанның алғашқы туристтік ұйымдар XX ғасырдың 20-30 жылдары пайда болды. 1929 жылы Алматы қаласында тұңғыш туристтік жорық ұйымдастырылды. Оған ... пен ... ... 17 ... мұғалімдері қатысты. Жорық Алматы төңірегінен басталып Есік көлінде аяқталды.
Қазақстан өзінің кеңауқымды және алуан түрлі территориясымен, бай табиғатымен, тарихи ... ... ... және ... ... үшін өте ... ... объект болып табылады. Қазақстанның туристтік потенциалы туризмнің барлық түрлерін (әлеуметтiк, экологиялық, шытырман оқиғалы, спорттық, iскерлiк, конгрестiк, емдеу-сауықтыру, мәдени-танымдық, дiни және ... ... ... дамуы үшін жақсы позицияға ие.
Қазақстан тәуелсіздік аларға дейін туризмді қалдық қағида ... ... және ... ... ... ... ... кезде Қазақстанда туризмге үлкен мән беруде, оны экономиканың кіріс көзі ретінде және мемлекет тарапынан туризмді дамыту үшін барлық шаралар ... ... ... ... және құқықтық-нормативті базасы жаңарып келеді. Қазақстан Республикасының заңында 2008 жылы өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Қазақстан Республикасында халықаралық және ішкі ... ... үшін ... Республикасында бес жыл көлемінде туризмді дамытуға арналған Мемлекеттік Бағдарлама жасалынды. Бағдарламада Қазақстанның туристтік имиджі мен ... ... ... ету, ... ... комплексін, туризмдегі статистиканы жетілдіру және тағы басқа шаралар өнделініп жатыр.
Туризм саласында Венгрия, Мысыр, ҚХР, Израиль, ... ... ... ... Өзбекстан, Қырғызстан, және де басқа мемлекеттермен 19 әріптестік туралы халықаралық келісімдер жасалды. Алда Украина, Малайзия, Катармен Келісімге қол ... ... ... ... ... Қазақстан Расында да Бүкіләлемдік Туристтік Ұйым ((БТҰ)Всемирная Туристская Организация) мүшесіне кірді. Бұл саланың дамуына байланысты, 2000 жылдың қазан айында ... ... ... ... ... ... ... қаласында ресми түрде Бүкіләлемдік Туристтік Ұйымның штаб пәтеріне барып қайтты. БТҰ-ның Бас ... ... ... ... ... Президенті ЮНЕСКО және БТҰ , Қазақстандағы туризмнің дамуындағы әріптестікте қызығушылық танытты [1].
Қазақстан ... ... ... ... және ... мақсатында Бергин қаласында (ITB-шi Халықаралық туристтiк биржа), Лондон қаласында (World Travel Market-тың Бүкiләлемдiк туристтiк биржасы), Мәскеу қаласында ( Халықаралық көрмесі), ... ... ... ... ... сияқты әлемдік туристтік көрмелерге қатысып тұрады.
Орта және ... ... ... ... ... ... негізгі шешімдердің бірі болып ынталандыру болып табылады. Қазіргі кезде Қазақстан нарығында 600-дан аса туристтік ... ... ... ... ... ... ... жеке кәсіпкерлердің саны республика бойынша жылдан-жылға артып келеді (1-сурет).
1-сурет. Туристік қызметпен айналысатын ... жеке ... ... ... органдарына ұзақмерзімді демалыс үйлерін, пансионаттар, балалар лагерін және басқа да объектілерді жалға берумен қатар туристтік қызмет негізінде шетелдік ... ... ... мен қабылдау бойынша атқарылатын кәсіпкерлерге қолдау көрсету тапсырылған [2].
Айта кететін жайт, шетелден келген туристтерді ... ... ... ... құн ... ... Туристтік инфрақұрылымды дамыту үшін Қазақстан аумағындағы тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін қалпына келтіру және регенерацияға Дүниежүзілік Қайта құру мен Даму ... 450 мың АҚШ ... ... ... көмегiнiң бөлуi туралы келiссөз жүргiзіліп жатыр. Қазақстан бәсекеге түсе алатын және туризмның тиiмдi индустриясының жасауы үшiн ... ... ие. Оған ... ... ... ... ... тұрақтылық, зороастриялық, буддалық, христиандық, мұсылмандық ғажайып ескерткiштер, қайталанбайтын тарихи сәулет-қала ... ... мен ... ... ... мен мәдени ойын-сауық көңiл көтеру мекемелердiң желiлерінiң бар болуы, сонымен бiрге Қазақстанның көп ұлттық мәдениетін көрсететін фольклор-этнографиялық, ұлттық және өз ... ... ... ... табиғи жер бедерлердiң флора және фаунасы [3].
Қазақстанның ... ... кез ... туристтiң сұранысын қанағаттандыра алады, себебі қазақ халқының негiзгi туристтiк өнiмі қонақжайлылық және ақкөңіл болып келеді [2].
+ Қазақстандағы халықаралық туризм
Қазақстан ... ... ... статистика агенттігінің мәліметтері бойынша 2010 жылы 16,6 миллион туристке қызмет көрсетілсе, ал 2011 жылдың бірінші жартысында 45,9% құрады.Бұл алдыңғы 2010 ... ... 9728,8 мың ... жеткен. Туристтік салада көрсетілген қызметтің жалпы көлемі 5,1% ... және 34,9% ... ... ... Бұл 2010 ... ... ... 33,2 млрд. теңгені құраған болатын [4].
2-сурет. 2011 жылдың бірінші ... ... ... ... ... ... ... бойынша туристтер ағығының барлық бағыттары бойынша өсуі байқалады:
* келу туризмінің ... ... саны 44,1% ... және 2 747,4 мың ... ... (2010 жылдың бірінші жартысында 1 906,9 мың адам);
* шығу туризмінің саяхаттаушы адамдар саны 76,7% артып және 4 770,5 мың ... ... ... ... ... 699,4 мың ... ішкі ... саяхаттаушы адамдар саны 7,2% артып және 2 211,9 мың адамды құрады (2010 ... ... ... 2 062,7 мың ... ... басым бөлігі қазақ азаматтары болып, олар көбіне қалаларға жұмыс сапары бойынша және шетелге демалушылар (11,9 миллион адам) ретінде сапар шеккендер. ... ... ... саны 4,7 ... ... жетті. Туристтер ағынының көбеюі барлық бағыттар бойынша анықталып келеді.
Алдыңғы жылды өткен жылмен салыстырғанда туристтердің саны визаны ... мен ... ... ... және ... ... саяхаттаушылар, сондай-ақ ішкі туризм бойынша қызмет көрсетілу саны да артып ... ... ... ... шығу және ішкі ... бөлігі үшін көрсетілген қызмет саны әлдеқайда артты. Осы кезде ТМД елдеріне ... ... ... онда саяхаттауды қалайтын туристтер саны көбейді. Туристтердің басым көпшілігі республикаға Германиядан (19213 адам), АҚШ-нан (2106 адам), Қытайдан (2190 адам), ... (1337 ... ... ... ... ... ... туризімінің тенденциясы артып келеді. Шығу туризімі барлық облыстың туристтік ұйым қызметіне тән. ... ... ... Турция (16952 адам немесе 25,6%), Қытай (16778 адам немесе 58,2%), Германия (9360 адам немесе 70 %), БАЭ (2991 адам ... 4,9%) ... ... көбірек саяхаттайды (4- сурет).
4-сурет. Қазақстандық азаматтар саяхаттаушы мемлекеттер
Көптеген облыстарда ішкі туризм бойынша туристтер саны ... ... Бұл ... ... ... ... Қарағанды облыстарында байқалды. Әсіресе ішкі туризм бойынша бірден төмендеу Алматы облысында байқалды.
Қазақстанда көбіне туристтер іс-сапарлар мен ... ... ... ... ... 56,9%). 3,2% ... ... және туысқандарымен көрісу үшін келеді екен. 2%-дан кемі емделу және сатып алу мақсатында жасалады. Осы жылы ... ... ... 36,6% ... демалысын өткізуді таңдады.
Соңғы жылдары Қазақстан туристтік саланы дамыту жағынан белсенді жұмыс жасап келеді. Нәтижесінде туристтер ағыны 2004 жылы 11 ... осы ... ... 17 ... ... жетті [5].
+ Қазақстан Республикасында туристтік қызметті мемлекеттік қадағалау мен ... ... ... ... келесі жолмен жүзеге асады:
* туристтік индустрия саласында қатынастарды жетілдіруге бағытталған нормативті-құқықтық ... ... ішкі және ... ... ... ... ... алға басу үшін жәрдем беру;
* туристтердің қызығушылығы мен құқығын қорғау, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
* туристтік өнімді ... ... ... ... және ... туризмнің даму қызығушылығын ескере отырып ҚР территориясында тұру және ҚР келу және шығу ережелерін орнату;
* туризмнің даму үшін ... ... ... ... және ... ... индустрия инвестициясы үшін қолайлы шарттарды құру;
* кедендік және салықтық қадағалау;
* ҚР территориясында туризммен айналысу үшін шетел азаматтарын қызықтыру және ҚР ... ... ... ... ... пен ... кеден және салық жеңілдіктің орнатылуы, жеңілдікті кредит ұсынуы;
* туристтік қызметті кадрлық қамтамасыз етуге жәрдем беру;
* туристтік ... ... ... ... ... халықаралық туристтік бағдарламаларда Қазақстандық туристтердің, туроператорлардың, турагенттердің және олардың бірігіп қатысуына ... ... ... өнімдерді қамтамасыз ету;
* ҚР бекітілген заңдарға сәйкес ретімен қолдану.
* ҚР туристтік қызметтің ... ... ... ... ... ... ... [6].
Туристтік қызметті қадағалаудың мемлекеттік принципі. заңыңда алғаш жазылғандай, мемлекет, туристтік қызметті ҚР басым экономика ... бірі ... ... ... ... оның дамуы үшін қолайлы шарттарды құруда көмекткседі; халықаралық туристтік бағдарламаларда Қазақстандық туристтердің, ... ... және ... ... ... ... береді [7].
ҚР-да туризмді қадағалау бойынша мемлекеттік органдар. Көптеген жылдар бойы ... ... ... ... ... және үш жыл бойы бұл саланың дамуына жауапты ведомстваның болмағаны үшін 1989 жылы СССР-дың Госкомтурист жойылды. 1992 жылы ҚР ... және ... ... ... бір ... соң ол Мәдениет министрлігі және туризм бойынша ... ... жеке екі ... ... ... ... аппаратын қайта құру жастар жөніндегі Комитет пен дене шынықтыру мен туризм бойынша біріккен ведомства құруға алып ... ... ... дене ... және ... ... 1994 ... 9 тамызынан бастап ҚР дене шынықтыру және туризм бойынша Мемлекеттік комитеті жұмыс жасай бастады.
Туризм, спорт және дене шынықтыру ... ... ... ... ету ... ... ... мемлекеттік саясаттың негізін жетілдіру;
* туризм саласындағы бағдарлама және құқықтық акт экспертизасы бойынша жұмыс координациясы;
* ... ... ... ... және оның даму ... ... өндіру [8].
Туристтік қызметтегі нормативті-құқықтық база. Туристтік бизнестің ерекшелігі әртүрлі қызметтегі транспорт, тамақтану, орналастыру, консул қызметі және т.б. турөнімдерді толықтыру қорытындылайды. Бұл ... ... ... ... ... және ... ... санын кездестіруге болады.
Туристтік қызметтің сертификаттау бойынша ҚР Мемстандартының нормативті акті, тұтынушылардың құқығын қорғау саласындағы туристтік қызмет заңдарын қолдану ... және т.б. ... ... ... ... базаның негізгі құжаттар тізімі төменде көрсетілген:
* ҚР-ның заңдар;
* ҚР-ның заңдар;
* , заңдар;
* ... ... ... ... ... ... ... бойынша ҚР-ның Үкіметінің қаулысы [9].
ҚР-дағы туристтік ... ... ҚР - дағы ... ... және де ... ... ... экономикасына ықпалы әлі де айтарлықтай үлкен емес. Туризмнің біздің елге аманатын мемлекет әр түрлі бағалайды. Кейбіреулердің ойынша, оның ... ... ... ... 10% ... дейді. Ал басқаларының ойы бойынша, Қазақстандық туристтік индустрия бойынша тек 90 мың адам ғана ... ... және ... ... ... орнын ескермегенде). Ал үшіншілері, оның бюджетке қосар үлесі 1% аспайды, туризм саласында жұмыспен тек 10 мың адам ғана ... ... деп ... ... ең ... көзқарас бойынша талдасақ та Қазақстандық туризм әлемдік туризм көрсеткіштерінен ... ... келе ... ... ... ... ... халық ептілігі-әлемдегі ең төмен сатылардың бірінде. Көптеген турфирмалар өзінің отандастарын шетелге қызықтырумен айналысады, тек аздаған фирмалар ... ... ... ... қызықтырумен айналысады. Көбіне туристтер Алматы, Түркістан және Көкшетауға баратын.
Қазіргі таңда туристтік ... ... ... келу және шығу туризмінде байқалады. Халықтың табысының аздығы және туристтік қызметтің қымбат бағалары, әсіресе мемлекет ішінде бұндай мән-жайға ... бола ... ... ... ... ең ... себептерді келесілер құрайды:
* мемлекеттегі экономиканың және саясаттың тұрақсыздығы;
* қызметтің төмен деңгейі;
* телекомуникация жабдықтарының ... ... ... ... ... ... ... қабылдау бойынша үлкен потенциалды мүмкіндіктерге ие. Мысалы: территорияның кеңдігі, мәдени және тарихи мұраға бай, әр ... ... ... ... қалуы [11].
ҚР-дағы туризмнің дамуының негізгі бағыттары. ... ... ... ... ... ең күшті секторы болуы керек. Туристтік индустрияның маңыздылығы тек басқарылып отырған мемлекеттік құрылым ҚР-да әлеуметтік және экономикалық даму осы туризм ... ... ... түсінген кезде ғана жүзеге асады. Соңғы жылдары біздің мемлекетімізде осы бағыт бойынша кейбір алға басушылық байқалып келеді. ... ... рет - деп ... ... 1995 жылы 22 ... № 1284 ... жарлығында Концепцияны қайта құру мен ҚР-да туризмді дамыту туралы жарлығын мақұлдады. Концепцияның негізгі мақсаты - ... ... және ... ... ... туристтік комплекс құру болып табылады.
Бір жағынан ол - туристтік ... ... және ... ... сұраныстары мен қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін үлкен мүмкіндік болса, ал екінші жағынан ол - жұмыс орындарының көбеюі, федералды бюджетке ... ... ... ... ... көбеюі, табиғи және мәдени мұрамыздың сақталынуы мен қолданылу мемлекетіміздің экономикасына айтарлықтай қор көрсетеді [12].
Бұл мақсатты жүзеге ... үшін ... ... ... ... ... ... бетбұрысының негізгі бағыттарының тізімі ішіне туризмді қосу;
* мақсатты бағдарламасының орындалуы;
* халықаралық ... ... ... ... ... ... ... осы саланы және ішкі туризм нарығын салық және кедендік жеңілдік арқылы инвестицияны өзіне ... ... ... және ішкі ... даму ... ынталандыру;
* туристтік қызметке қатаң сертификаттау мен лицензиялауды енгізу;
* саланың материалды-техникалық базасын дамыту және туристтік қызмет көрсетудің жоғарғы ... ... ... ... банктік құрылымын, транспортты, қонақ үй және сақтандыру ... ... ... үшін ... жағдай құру.
Туристтік саланың даму перспективасы мақсатты бағдарламасында ... ... ... асыру үшін келесі бағыттар көрсетілген:
* қазақ экономикасының құрылымды бетбұрысының негізгі бағыттарының ... ... ... қосылды;
* әлемдік және құқықтық тәжірибеге сәйкес туризмді дамытудың нормативті-құқықтық базаны құру;
* осы ... және ішкі ... ... ... және ... жеңілдік арқылы инвестицияны өзіне тарта отырып, шетелдік және ішкі туризмнің даму механизмін ынталандыру;
* туристтік қызметке қатаң ... мен ... ... ... ... ... дамыту және туристтік қызмет көрсетудің жоғарғы технологиялық комплекстерді қалыптастыру мақсатында банктік ... ... ... үй және ... ... ... ... үшін қолайлы жағдай құру [13].
Туристтік қызметтi мемлекеттiк реттеу.
Қазақстан Республикасында туристтік қызметтi мемлекеттiк реттеудiң негiзгi принциптерi мыналар ... ... ... ... жәрдемдесу және оның дамуы үшiн қолайлы жағдайлар жасау;
* туристтік қызметтiң ... ... ... және қолдау;
* Қазақстан Республикасы туралы туризм үшiн қолайлы ел деген түсiнiктi ... ... ... туристтерi мен туристтік қызметті жүзеге асыратын тұлғаларының және ... ... ... ... ... ... ету, сондай-ақ олардың мүдделерi мен мүлкiн қорғау.
Туристтік қызметтi мемлекеттiк реттеудiң ... ... ... және ... Туристтік қызметтi мемлекеттiк реттеудiң негiзгi мақсаттары:
* азаматтардың туристтік қызмет ... ... ... жүрiп-тұру құқықтарын қамтамасыз ету;
* қоршаған ортаны қорғау;
* туристтерге тәрбие, бiлiм ... және ... ... ... ... үшiн ... жасау;
* саяхат жасау кезiнде азаматтардың қажеттерiн қамтамасыз ететiн туристтік индустрияны дамыту;
* туристтік индустрияны дамыту есебiнен жаңа ... ... ... ... және ... Республикасы азаматтарының табыстарын молайту;
* халықаралық туристтік байланыстарды дамыту болып табылады.
Туристтік қызметтi мемлекеттiк реттеудiң басым бағыттары:
* туризмдi Қазақстан ... ... ... рентабельдi саласы ретiнде қалыптастыру;
* туристтік ресурстарды пайдаланған кезде Қазақстан Республикасының мемлекеттiк мүдделерiн ескеру, ... және ... ... ... ... ... ... мүгедектер мен халықтың күнкөрiсi төмен топтарының арасында туристтік және экскурсиялық ... ... үшін ... ... ... ... ... инвестициялау үшiн қолайлы жағдайлар жасау;
* ішкі, келу, әлеуметтік және өз бетінше туризмді қолдау және ... iшкi және ... ... ... ... ету үшiн туристтік қызметтiң тиiмдi жүйесiн құру болып табылады.
Туристтік қызметтi мемлекеттiк реттеу:
1) туризм индустриясын, туризмге инвестицияларды ... ... ... ... ... ... ... қатынастарды жетiлдiруге бағытталған нормативтiк құқықтық актiлердi қабылдау;
3) Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы және техникалық реттеу туралы ... ... ... ... ... ... қызмет саласындағы стандарттау;
4) бюджеттiк заңдарға сәйкес туризмдi дамытудың мемлекеттiк бағдарламаларын әзiрлеуге және iске ... ... ... ... ... ... кадрмен қамтамасыз етуге жәрдемдесу;
6) отандық туристтердiң, туроператорлар мен турагенттердiң және олардың бiрлестiктерiнiң халықаралық туристтік бағдарламаларға қатысуына ... iшкi және ... ... рыноктарда туристтік өнiмдi ұсынуға жәрдемдесу;
8) елдiң туристтік ресурстарын ұтымды және тиiмдi пайдалануды, есепке алу мен қорғауды қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... құзыреті:
1) туризмді дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатты айқындайды және іске ...
2) өз ... ... ... ... ... қатынастарды реттейтін нормативтік құқықтық актілерді шығарады;
3) туристтік қызмет саласындағы ғылыми қамтамасыз етудің мемлекеттік ... ...
4) ... ... лицензиялау ережелерін және туристтік қызметті жүзеге асыратын тұлғаларға қойылатын біліктілік талаптарын бекітеді;
5) туристтік ... ... үлгі ... ...
6) ... органның ұсынуы бойынша туризм жөніндегі кеңестің дербес құрамын және ол ... ... ...
7) шет ... ... ... ... және өзара іс-қимыл жасасуды жүзеге асырады;
8) туристтік қызмет ... ... ...
9) ... ... орталықтарын құрады;
10) туризм саласындағы мамандарды кәсіптік ... ... ... және ... біліктілігін арттыруға қойылатын жалпы талаптарды айқындайды; 11) өзіне ... ... ... ... және ... ... ... актілерімен жүктелген өзге де функцияларды орындайды.
Уәкілетті органның құзыреті:
* Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... салаға инвестициялар тарту жөніндегі бірыңғай саясатты қалыптастыруға және іске асыруға қатысады;
* туристтік қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты, туризм мен туристтік индустрияны ... ... ... ... ... іске ... өз ... шегінде нормативтік құқықтық актілерді әзірлейді және бекітеді, заңнаманы қолдану тәжірибесін жинақтайды және оны ... ... ... ... ... ... лицензиялау туралы заңнамасына сәйкес турагенттік және туроператорлық қызметті лицензиялауды жүзеге ... ... ... саласындағы салааралық және өңіраралық үйлестіруді, оның ішінде облыстар әкімдіктерінің ... ... ... мен ... ... ... қызмет саласындағы меншік нысандарына қарамастан, отандық, шетелдік және халықаралық туристтік, қоғамдық және басқа да ... мен ... ... ... ... тұлғалармен өзара іс-қимыл жасасуды жүзеге асырады;
* соттарға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап-арыздар береді;
* Қазақстан Республикасының туристтік ... ... ... ... ... ... ... асырады;
* облыс әкімдігінің туристтік қызметті лицензиялау ережелерін туризм нұсқаушысы көрсететін қызметтерді лицензиялау бөлігінде сақтауын бақылауды жүзеге ... өз ... ... ... ... саласындағы халықаралық шарттарды әзірлейді, жасасады және орындайды, сондай-ақ ... ... және ... іс-шараларда мемлекеттің туризм саласындағы мүдделерін білдіреді және олардың жұмысына қатысады;
* туристтерді орналастыру орындарын сыныптау ережелерін бекітеді;
* туристтік ... ... ... ... даярлау және біліктілігін арттыру ережелерін бекітеді;
* туристтік қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың ... ... және ... ... мен соқпақтардың мемлекеттік тізілімін қалыптастыру және жүргізу ережелерін бекітеді;
* техникалық реттеу және ... ... ... ... ... отырып, туристтік қызмет саласындағы стандарттау аясындағы қызметті реттейді;
* Қазақстан мен оның туристтік мүмкіндіктері туралы ақпаратты халықаралық ... ... және ... ... оның ... туристтік қызмет саласындағы республикалық және халықаралық көрмелер мен жәрмеңкелер өткізу жолымен таратады;
* туризм мен ... ... ... ... ... ... талдауды, болжауды жүзеге асырады және туристтік саланы дамытудың ... ... ... ... ... ... ... қызмет саласындағы баспа, жарнамалық және картографиялық өнімге мемлекеттік тапсырысты орналастырады;
* туристтік саланы дамытуға үлес қосқан тұлғаларды Қазақстан ... ... ... ... және құрметті атақтарын беруге ұсынады;
* жеке құрамды және туризм жөніндегі кеңес туралы ... ... және ... ... ... ... ... бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ведомстволық есептіліктің, тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау критерийлерін, жыл ... ... ... әзірлейді және бекітеді;
* Қазақстан Республикасының өзге де ... ... ... ... және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады. ... ... ... бар ... ... ... атқарушы органдарының (әкімдіктерінің) құзыреті. Облыстың әкімдігі:
1) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында туристтік қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты іске ... және ... ... ...
2) ... және ... индустрияны дамыту стратегиясы, мемлекеттік, салалық бағдарламалары аясында туризмді ... ... ... мен жоспарларын әзірлейді;
3) өңірлік туризмді дамыту бағдарламаларын орындауға бағытталған іс-шаралардың атқарылуын жүзеге асырады;
4) ... ... ... туралы заңнамасына сәйкес туризм нұсқаушысы көрсететін қызметтерді лицензиялауды жүзеге асырады;
5) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында:
* туристтік қызметті жүзеге ... ... ... ... ... ... мен ... мемлекеттік тізіліміне енгізу үшін қажетті ақпаратты қалыптастырады және уәкілетті органға тоқсан сайын береді;
6) облыстық туристтік ресурстарды ... ... ... ... және енгізеді;
7) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында ... ... ... жоспарлау және салу жөніндегі қызметті үйлестіреді;
8) балалар мен жастар лагерьлерінің, туристтер бірлестіктерінің ... және өз ... ... ... ... ...
9) туристтік қызмет субъектілеріне туристтік қызметті ұйымдастыруға байланысты мәселелерде әдістемелік және ... ... ...
10) ... ... ... ... шарасы ретінде туристтік қызмет саласындағы кәсіпкерлікті дамытады және қолдайды;
11) туристтік ақпаратты, оның ... ... ... ... ... мен туристтік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар туралы ақпаратты береді;
12) ... ... ... құрады;
13) жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді ... ... ... ... ... ... ... консультациялық-кеңесшi орган ретiнде Қазақстан Республикасының Үкiметi жанынан құрылады.
2. Туризм жөніндегі кеңестің құрамына ... ... және ... мемлекеттік органдардың өкілдері, сондай-ақ туристтік қызмет саласындағы ... мен өзге де ... ... ... ... ... кеңес:
1) туризмді дамыту, экономиканың осы саласына инвестициялар тарту, Қазақстан Республикасына келудiң ... ... ... ету және ... ... ... үшiн ... жасау, республиканың туристтік имиджін қалыптастыру, туристтік қызмет саласында ... ... ... ... ... ... ... қызмет көрсетудi тұтынушыларды қызмет көрсету сапасы туралы хабардар ету мақсатында өзi бекiткен тәртiп бойынша туристтік қызметті ... ... ... ... ... ақпарат орталығы. Туристтік ақпарат орталығы Үкімет және облыстың әкімдігі құратын, Қазақстан мен оның туристтік әлеуеті туралы ақпаратты қалыптастыру және ... ... ... ... ... ... және мемлекет ішінде ұсыну үшін, сондай-ақ туристтік қызмет саласында жаңа кәсіпкерлік субъектілерін дамытуға жағдай жасау және ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету ... ... ұйым ... ... [14].
* ... ... стандарттау және сертификаттау
+ Туризм саласындағы негізгін қалаушы мемлекеттік стандарттар
Мемлекеттік ... - бұл ... ... ... ... бойынша іс-әрекет. Мемлекттік стандартты өзіне сәйкес министрліктерде бекітіледі, оларды өз ... ... және ... ... ... ұжымдар мен мекемелер бекітеді.
Негізін қалаушы мемлкеттік стандарт - белгілі бір сала үшін жалпы және басқарушы ережелерден тұратын нормативті құжат. ... бұл ... ... ... құжат ретінде қолданылады, соның негізінде басқа стандартар жасалынуы мүмкін. Мысалы ретінде ҚР СТ 1.0-2003 - ... ... ... ... ... көрсете аламыз [15].
Барлық туристтік индустрия мемлекеттік стандарттарға сүйенеді:
ҚР СТ 1198-2004 ... СТ ... ... СТ ... ... СТ ... ;
ҚР СТ 3.7-2002 ;
ҚР СТ СТБ 1352-2008 ;
ҚР СТ 3.7-2002 ... СТ 3.5-96 ... ... ... алу үшін ... ... қызмет көрсетуге міндетті талаптары мазмұндалған. Әрбір стандарт бірдей құрылымға ие және әрқайсысын оқып білгеннен соң әрбір туристтік ұйымдарда қолданылатын және өте ... ... ... ... ... шығаруға болады:
* туристтердің қауіпсіздігі;
* клиенттерге берілетін ақпараттың сенімділігі;
* туристтік фирмалар ... ... ... ... таза және денсаулыққа қауіпсіз болуы қажет;
* туристтік ұйымдардың қызметкерлерінің жоғарғы кәсіби ... ... ... ... ... ұйымдар мемлекеттер мен өлкелерге жеке турлар немесе тур-пакетті сатып алған әрбір қатысушыға жауапкершілік жүктейді. Туристтік ұйымдар өз клиенттеріне сапар барысында ... ... ... ... ескертіп және төтенше жағдай кезінде дұрыс шара қолдануы туралы ақпарат ... ... ... ... ала ... және ... тұрғыдан дайын болу туралы ескертеді.
Транспорттық құралдар, өмір сүріп жатқан мекендер мен барлық туристтік жабдықтар нормативті құжаттар негізінде осы немесе өзге ... ... ... ... мен ... ... ... тиіс.
Барлық туристтік қызметкерлер кез келген төтенше жағдайға ... бар және ... ... ... ... ... сенімділігі, бұл турагенттілік және операторлық фирма міндетті түрде клиентке тандау мүмкіндігі бар барлық қажетті ақпаратты,өзінің фирмасы туралы ақпаратты ... ала ... ... ... қатынасы); құжаттарды рәсімдеу кезінде мүмкін болатын мәселе бөгелістер туралы ... ... ... ... шартты бұзу туралы мәселелерін шешу үшін барлық контактілі ақпараттың шешу жолдарын қамтамасыз ету; саяхаттау ... ... ... ... ... керек [17].
Туристтік фирмалармен демалыс үшін ұсынылатын аймақтар адам денсаулығы үшін ... таза және ... ... ... яғни ... фирма турды ұсыну алдында таңдалынған мемлекеттің экологиялық және саяси жағдайы клиенттің психикалық және экологиялық денсаулығына ешқандай қауіп төнбейтініне сенімді болуы ... Егер де ... шарт ... ... ... ... да бір оқиға орын алса және ол клиенттің денсаулығына залалын тигізуі мүмкін болса, онда туристтік ... ... бұл ... ... ... сапар кезінде қауіп төндіруі мүмкіндігі туралы ақпараттау қажет, сондай-ақ клиенттің қалауы бойынша келісім шартты бұзуға да болады.
Туристтік маршрут үшін трассаны ... ... ... ... шарттары ескеру керек, себебі ол клиент денсаулығына қауіпсіз болуы керек. Трасса паспорты сантитарлы-эпидемиологиялық қызмет органдарымен, ... ... ... ... ... трассаның жер-су басқару органымен, транспортты құралдардың орын ауыстыруын қадағалаушылармен (авто немесе сулы инспекция және т.б.) ... ... ... ұйым қызметкерлерінің жоғарғы мамандандырылған дайындығы, бұл кез келген туристтік фирманың қызметкері туристтік қызмет көрсету саласында, клиент үшін қажетті ... ... ... ... ... және ... қауіп-қатерлерге қатысты ақпараттарды беруде адал болуы, төтенше жағдай кезінде ... ... ... болатыны туралы ақпаратты білуде жоғары квалификацияланған маман болуы міндетті.
Барлық стандарттар тур ұйымдарымен, клиенттермен жұмыс жасау үшін негізін қалаушы уақыт ... ... және ... ... ... ... ... стандарттау Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады [19].
+ Туристтік қызмет көрсетуді сертификаттау
Туристтік қызмет көрсету - бұл ... пен ... ... ... ... ... қанағаттануының нәтижесі.
Халықаралық қызмет көрсету айналымы өте тез ... оның өнім ... ... көлемі 2-3 есе артық өсуде. Әсіресе бұл байланыс қызметі, банк қызметі, ... ... үй ... денсаулық сақтау және т.б. қызмет көрсету келесідей жіктеледі:
* саяси-экономикалық тұрғыда;
* функционалды салада;
* көрсетілетін қызметтің мінездемесіне байланысты;
* өнімнің өмірлік циклы бойынша;
* ... ... ... ... ... ... қызмет көрсетудің айырмашылығы келесідей:
* қызмет көрсету кезінде орындаушы мен клиентпен тікелей қарым-қатынаста болады;
* қызмет көрсету жағдайының клиентке әсер етуі;
* ... ... және ... ... ... тура келуі;
* клиенттің және т.б. қызмет көрсетудің сапасын бағалау [20].
Қызмет көрстеудің ... ... ... ең бірінші экологиялық және қауіпсіздік талабына сай келуіне байланысты жүргізіледі.
1995 жылдан бастап республикада қызметтердің міндетті және ... ... ... ... ... қалыптаса бастады.
Қазақстан Республикасы жерінде қызмет көрсетудің сәйкестігін растау міндетті немесе ерікті болуы мүмкін. Ерікті сәйкестікті растау ... ... ... іске ... ... ... ... берушілердің сұранысы бойынша іске асырылады. Ерікті сертификаттау келесі формалармен іске асырылады:
* өндіруші-ұжыммен қабылданған сәйкестік декларациясы;
* міндетті түрде сертификаттаудан ... ... ... ... - ... жұмыстың, қызметтің техникалық регламенттерінің, стандарттарының немесе басқа да нормативтік құжаттарының міндетті талаптарына сәйкестігін міндетті сертификаттауға ... және адам ... мен ... азаматтардың мүліктері мен қоршаған ортаға қауіпсіздігін қамтамасыз ететін сертификаттау түрі.
Міндетті ... ... өнім мен ... тізімі және мемлекеттік басқару ұйымының ұсынысы бойынша ... ... ... туралы декларациямен расталатын өнімдер тізімін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді. Қазіргі кезде осы тізімге мыңнан ... өнім аты мен алты ... түрі ... ... сертификатталатын қызмет көрсетуге қоғамдық тамақтандыру орындары, туристтік-экскурсиялық қызмет көрсету орындары, мұнай базасы және техникалық тексеру орындары жатады.
Қазақстан ... ... ... ... ... ал ... ... көп тараған. Қазақстан ерікті сертификаттауды тек қана біздің экспорттары қолдайды. Нарықта ... ... ... ... ... керектігі артады.
Ерікті сертификаттау. Ерікті сертификаттау сертификаттау бойынша ... мен ... ... ... ... ... ... органның келісім шарты арқылы жүргізіледі. Ерікті сертификаттауға шаштараз және химиялық тазалау орындары қатыса алады [21].
Сертификаттау кезінде келесідей ... ... ... және ... ... ... керек:
* қызмет көрсетуді идентификаттау керек, сонымен қатар техникалық құжаттарға сай келетінін және оның қолданысы бойынша іске асатынын тексеру керек;
* ... ... ... ... құжаттардың көрсетілген міндетті талаптарға сай келетіндігін бекіту.
Қызмет көрсетуде ерікті сертификаттау жүйесін қолдану ережелері ... ... тек қана ... ... ғана өтуі ... ... көрсету сертификаттауды берушінің өтініші бойынша олардың өздері ... ... ... ... ... ... ... сертификаттау орган жүргізеді.
Аккредиттеу - аккредиттеу жөніндегі орган заңды ... ... бір ... ... ... обьектілерінің белгіленген талаптарға сәйкестігін ... ... ... ... ... және ... ... танитын рәсім.
Көрсетілетін қызметті сертификаттау негізінде өнімді сертификаттауға ұқсас және ол мына ... ... ... ... ... беріледі;
* өтініш қарастырылып ол жөнінде шешім қабылданады;
* сертификаттау сызбасы таңдалып ... ... ... ... ... ... бағаланады;
* сертификат беру мүмкіндігі жөнінде шешім шығарылады;
* сертификат ... ... ... ... ... ... ... жүйесінің қызметтерін пайдаланатындар, оларға өтініш беретіндер жатады:
* физикалық және ... ... ... шығарушылар, сатушылар, орындаушылар);
* сертификаттауға өнім, қызмет, процестер, жұмыстар, қызметтер беретіндер және олардың сапасы мен қауіпсіздігіне жауап беретіндер.
Сертификаттауға қатысушыларға сонымен ... ... ... ... бойынша әрекеттер көбінесе тұтынушыларға маңызы зор, өйткені олар келесіге бағытталған: өнім сапасы мен ... ... ... мен қызмет нарығы туралы мағлұматтардың толық және дәл болуына; сапасыз тауармен өнімге, денсаулыққа және адам ... және ... ... ... ... ... ... бойынша орган болып Қазақстан Республикасының Мемстандартының ерікті сертификаттау жүйесі мен сәйкестік белгісі тіркелген және құрылған заңды ... ... ... осы ... құрған заңды тұлға мен келісім шарт негізінде ерікті сертификаттау бойынша органның функциясын атқаратын заңды тұлға бола алады.
Ерікті ... ... ... сертификаттау жүйесіне кіретін міндетті сертификаттау органы шартты ... ... ... ... ... ... жүйесіндегі ережелермен қаралған болса ғана жүргізе асыра алады.
Туристтік қызмет көрсететін ұйым сертификаттың керек ... ... емес ... ... түрде өзі шеше алады. Қазіргі кезде көптеген ... ... ... ... ... жөн ... Себебі ол осындай жолмен өзінің бәсекеге қабілеттілігін артып және туристтік ... ... ... мен ... ... өзінің бірқалыпты, сапалы қосымша кепілдікгін ұсына алады. ... ... ... ... ... ұйым қызметінің ұлттық немесе халықаралық стандарттар мен нормативті құжаттардың сақталуына тексеріс жұмыстары жүргізіледі.
Туристтік ... ... ... ... ... Адам демалыс уақытын өткізер алдында өзінің демалыс уақытының сапасы мен қауіпсіздігіне кепілденген болуы керек. Сертификаттау осындай қызмет түрлерінің және туристтік ... ... ... ... ... ... етіп ... Біз үнемі турфирмалардың сақтандыруын төлемегені жайлы және класқа ... ... үй ... ... ... ... көп естиміз. Расында ойлансақ, бұл қалай болуы мүмкін? Себебі ... ... ... ... ... бұрын сертификаттаудан өтеді емес пе? Ия, бұл расында солай. Кез келген турфирма сертификаттаудан өтуі үшін, туристтер ағынын көбейту үшін міндетті ... ... ... ... ... орай ол тек ... ... ғана. Туриттер ағыны көбейген соң, сертификаттаудан өткен соң ... ... ... ... ... ... Дәл ... жағдайлар болмас үшін турфирмалармен көрсетілетін қызметке ары қарай сапа бойынша бақылау ұйымдастырылып ... ... Егер де ... ... ... сапа расында да жоқ болатын еді.
Қазақстанда туристтік қызметті ерікті сертификаттаудың көптеген жүйелері әрекет етеді. ... алу үшін ... ... ... ... ... қабылдайтын сертификаттау бойынша аккредиттелген органға өтініш беру міндетті болып табылады. Кейіннен берілген талаптарға сәйкес көрсетілітін қызметке комплексті бақылау жүргізіледі, оң ... ... ... ... сертификаты беріледі. Сертификаттаудың қорытынды сатысында сертификаттау қызметіне инспекциялық бақылау жүргізіледі [22].
1-кесте. ҚР СТ 3.5 ... ... ... ... 5 сұлбасы берілген.
Сұл-ба-ның нөме-рі
Орын-далу шебер-лігін бағалау
Қызмет-тер көрсету проце-сін баға-лау
Кәсіп-орынды аттес-таттау
Менедж-мент жүйесін ... ... ... тексеру
Инспекция-лық бақылау
1
2
3
4
5
6
7
1
+
+
Қызмет нәтижесін тексеру
2
+
+
Қызмет көрсету процесінің тұрақты-лығын бақылау
3
+
Қызмет-тердің нәтижелерін іріктеп тексеру
4
+
+
Қызмет-тердің нәтижелерін іріктеп тексеру
5
+
Қызметтер ... ... ... ... ... ... қолдану
1-сұлба қызметті орындаушының шеберлігін бақылауды көздейді, жұмыс жағдайын, технологиялық, нормативтік құжатнаманы білуін, жұмыс тәжірибесін, біліктілігін арттыру туралы мәліметтерді тексеруді және ... ... ... (жөнелген, тазартылған және басқа бұымдар) іріктеп тексеруді, сондай-ақ кезекті инспекциялық бақылауды қамтиды. Кәсіпкер-азаматтар мен шағын ... ... ... ... үшін ... ... ... екі тәсілмен:
* технологиялық процесті, орындаушы шеберлігін, қызмет ... ... ... ... ... бағалаумен жүзеге асырылуы мүмкін қызметтер көрсеті процесін ... ... ... ... ... ... тұрақтылығын бақылау жолымен жүзеге асырылады.
Технологиялық процесті тексергенде:
* технологиялық құжатнаманың толықтылығы;
* жабдықтардың орындалатын техпроцесс талаптарына сәйкестігі;
* орындаушылар біліктілігінің орындалатын технологиялық ... ... ... ... тәртіптің сақталынуы;
* керек-жарақтың, бақылау-өлшеу аспаптары мен құралдардың орындалатын ... ... ... сәйкестігі бақыланады.
Менеджмент жүйесін бағалау кезінде:
* сапа саласындағы саясат;
* сапа жөніндегі нұсқау;
* менеджмент ... ... ... ... ... сапа ... белгіленген мақсаттарға жету көзқарасы тұрғысынан менеджмент жүйесінің тиімділігі тексеріледі.
Өтініш берушіде менеджмент жүйесіне сертификат болған кезде ... ... ... ... ... ... ... тексеруді көздейді. Сұлба материалдық қызметтерді (жеке тапсырыстар бойынша бұйымдарды ... және ... ... үшін қолданылуы мүмкін.
Инспекциялық бақылау қызметтер нәтижесін іріктеп тексеру жолымен жүзеге ... ... ... ... ... оның ... ... жай-күйі;
* тұтынушыларларға қызмет көрсетудің санитарлық-гигиеналық жағдайларын;
* нысаналы қызметтермен қатар қосымша қызметтерді де қоса алғанда, қызметтердің түр-түрі мен сапасын;
* ... ... ... мен ... қызмет көрсету сапасын (қатынас әдебі, жайлылық, келісімділік, тұтынушы сұранымының есебі және ... ... ... ... ... шеберлігін тексеруді қамтиды;
* қонақ үйлерді, мейрамханаларды, шаштараздарды, кинотеатрларды және басқаларды сертификаттан кезде қолдану ұсынылады.
Кәсіпорынды ... ... ... ... ... (санат, сынып, жұлдызша) берілуі мүмкін.
Инспекциялық бақылау әлеуметтік әдістерді пайдаланып жүзеге асырылуы мүмкін. ... ... ... және ... ... тұрақтылығын кейіннен инспекциялық бақылауды сертификаттауды көздейді.
Менеджмент жүйесін ... ... ... Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің нормативтік құжаттарына сәйкес менеджмент жүйелері бойынша сарапшы-аудиторды тарату арқылы ... ... ... ... ... ... ... Сертификаттау кезінде барлық қызмет түрлері қолданылуы мүмкін [23].
+ Сертификаттау жүргізу тәртібі
Қазақстан Республикасының мемлекеттік сертификаттау жүйесінің нормативтік құжаттары ... ... ... ... ... қарастырады:
* сертификаттау ұйымына өтініш беру;
* сұранымды қарастыру және өтініш бойынша шешім қабылдау, ... ... ...
* ... ... мен сертификаттау жұмысын жүргізуге өтініш беруші арасындағы ... ... ... ... ... сртификаттау жұмысын жүргізу;
* алынған жұмыс нәтижесі бойынша талдау және сәйкестік сертификатын (арын қарай-сертификат) беру ... ... ... ... ... Мемлекеттік Реестрінде сертификатты тіркеу және өтініш берушіге сертификатты беру.
* Қызметті сертификаттау үшін өтініш беруші өз өтінішін Қазақстан ... ... ... ... ... сертификаттау бойынша органға жібереді. Өтініш формасы ҚР СТ 3.5-96 2000 заңына сәйкес А қосымшасында көрсетілген.
Сертификаттау жүргізу үшін ... ... ... ... ... ... Осы қызметтерді көрсететін бірнеше орган болған кезде өтініш беруші өтінішді олардың кез ... ... ... ... бойынша орган мен өтініш беруші көрсетілген қызмет ерекшелігін ескере отырып сертификаттау сызбасын, таңдап алған сертификаттау сызбасына сәйкес ... ... ... ҚР СТ 3.5-96 2000 бектілген форма бойынша өтініш шешімін ... ... ... ... ... ... ... бастап 2 аптадан артық болмайтын және кіші ... ... үшін бір ... ... ... ... жүзеге асады.
* Егер де өтініш бойынша теріс шешім ... онда ... ... ... ... ... ... сертификаттау жүргізуді қабыл алмау туралы шешімді белгілі бір себептерге негізделіп мүмкін еместігі туралы хабарлайды.
* Сертификатталған жұмыс жүргізу ... ... ... ... ... ... ... орган қол қойған келісім-шарттың 1 түпнұсқасын жібереді. Содан соң сертификаттау бойынша орган сертификаттау жұмысына кіріседі.
* ... беру ... ... ... осы ... ... түрі көрсетілмейтін болса, онда өтініш стандарттау, метрология және сертификаттау бойынша уәкілетті мемлекеттік органға жіберіледі.
* Қызметті сертификаттау кезінде ... ... ... ... ... ... және экспорттық бағалау (ары қарай-бағалау) арқылы қызмет көрсету (туристтік сапарда, экскурсия кезінде, қонақ үйде, т.б.) кезіндегі ... ... ... ... ... ... ... зерттеу нәтижелерінің шешімі негізінде орындалады. Бұл тұтынушылардың қызығушылығы мен ... ... ... қалыптың әртүрлілігі мен қызметті көрсету жағдайының талқылауына алып ... ... акт ... ... ... есеп арқылы, сертификаттау бойынша орган анықтайтын даналар саны арқылы тағайындалады.
* Тексерістің оң ... ... ... орган сәйкестік сертификатын дайындап, ҚР СТ 3.11-97 заңында көрсетілген тәртіп бойынша тіркеп, өтініш берушіге береді.
* Тексерістің теріс нәтижесінде, яғни ... ... ... талаптар сақтамағанда, сертификаттау бойынша орган өтініш берушіге сертификатты беру туралы бас тартқаны ... және бас ... ... жайлы ақпараттайды. Сертификатты беру туралы бас тарту жайлы шешім формасы ҚР СТ 3.5-96 2000 Б ... ... ... ... ... ... ... сұлбасына, қызметі бағалау нәтижесіне немесе ҚР СТ 3.5-96 2000 ... сапа ... ... ... ... уақытын анықтайды.
* Сәйкестік белгісімен маркілеу құқығы сертификаттау бойынша органның сертификаттаудың әрбір төрт (1, 2, 4, 5) сызбаның ішінен реализациялау ... ... ... сертификат берген қызметті атқарушыға беріледі.
* Сәйкестік белгісін қолдануға рұқсат алған қызметті атқарушы оны ... ... ... еріп ... ... ... ... алады.
Сәйкестік белгісінің қалыпы мен мөлшері ҚР СТ 3.1-2001 2000 -де, ал ... реті ҚР СТ ... ... ... сертификаттау Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сертификаттау Жүйесінде бекітілген реттегі ... және ... ... сай ... ... ... ... жүргізеді. Қызметті сертификаттау бекітілген талаптар бойынша заңнамалық акт пен ... ... сай ... ... ол ... өмір қауіпсіздігі, туристтердің денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғау, турист мүліктерін сақталуы, функционалды тағайындау ... ... ... мен дер кезінде орындалуына бағытталған. Қызметтерді сертификаттауды жүргізуге арналған өтініш бойынша шешім үлгісі Ә қосымшасында келтірілген.
Сертификаттауға өтініш беру мен ... ... ... ... ... ... үшін ... беруші өтінішті қажетті сертификаттау бойынша сәйкес органға жіберу керек.
Сертификаттау ... ... ... ... уақыттан бастап бір ай төңірегінде қарастырып, өтініш берушіге шешімін хабарлайды. Өтініш ... ... ... ... ... ... ... ретіне негізделетін барлық негізгі сертификаттау шарттары, сертификаттау ... ... ... ... ... органдар тізімі мен өнімге сынау жүргізе алатын, сапа жүйесін немесе өндіріс сертификатын жүргізе алатын аккредиттелген сынау лабораториялар ... ... ... ... ... ... мен өндірісті сертификаттау үшін органды немесе сапа жүйесін өтініш берушінің өзі жүзеге асырады.
+ Сертификатталған қызметке инспекциялық бақылау жүргізу
* ... ... ... ... ... ... ... территориалды органы немесе сәйкестік сертификатын берген орган жүргізе алады.
* Сертификатталған қызметке инспекциялық ... ... ... ... ... ақпарат анализі;
* инспекциялық бақылау ды жүргізу үшін комиссия ұйымдары;
* ... ... ... қабылдау және тексеріс туралы нәтиже рәсімдеу.
* Инспекциялық бақылау сертификаттың жарамдылық мерзіміне кезінде жылына бір рет ... және ... тыс ... ... ... тыс тексеру тұтынушылардың сертификатталған қызметке және заңнамалық актілерге сәйкес қоғамдық немесе мемлекеттік ... ... ... ... ... мен наразылықтарын білдіру кезінде жүргізіледі. Кезектен тыс тексеру өтініш берушіден қызмет көрсету шарттары, қызмет сипаттамасы, технологияның өзгеруі ... ... ... ... ... ... Инспекциялық бақылаудың нәтижесі сертификат бойынша орган 2 дана акт ... ал ... ... ... ... тексеріс 3 дана акт құрастырылады.
Бір дана акт сертификат иесіне, ал екінші данасы сертификат бойынша органға жіберіледі.
* Инспекциялық бақылаудың нәтижесі ... ... ... орган сертификаттың күшін жойып немесе тоқтатуы мүмкін, немесе Сәйкестік белгісіне қызметтің сәйкессіздігі мен сертификаттауда қадағаланатын ... ... ... ... ... ... ... жағдайда қолдануды тоқтатуы мүмкін:
* қызметке нормативті құжаттар өзгергенде;
* қызмет көрсетудің техникалық процесінің өзгерісінде;
* сертификаттау бойынша бақыланатын қызмет көрсету шарттарының ... және ... ... ... ... бақылау, сынау, сапаны қамтамасыз етудегі әдістердің өзгергенде.
* Сертификаттың тоқтатылуы мен ... ... ... күшін жою туралы нәтиже тек органмен келісілген шараларды түзететін жол ... ... ... орындаушы табылған сәйкес емес қызметті түзеп және нормативті ... ... ... ... ... ... растауы мүмкін.
Сертификаттың қызметтінің тоқтатылу немесе жойылуы туралы ақпарат ол берген орган арқылы, ҚР-ның Мемстандартқа, біртекті қызмет түріне ... ... ... мен ... ... орындаушыға жеткізіледі. Бұл ақпараттың реті мен жеткізу уақытын біртекті қызметті сертификаттау арқылы шешеді. Сертификаттың күшінің жойылуы Мемлекеттік Реестрде тізімнен ... ... ... ... ... ... тоқтатылуы және жойылуы
* Сертификаттау бойынша орган инспекциялық бақылау қорытындысының нәтижесі бойынша Сәйкестік сертификат күшінің тоқтатылуы және ... ... ... орын ... ... ... сертификаттау бойынша органға өзінің қаржылық міндеттерін орындамаған жағдайда;
* сертификаттау бойынша органға ... ... ... ... ... ... туралы, сондай ақ сертификаттау бойынша органға кезектен тыс тексеріс жүргізуіне қарсылық білдірген жағдайда;
* турагент қызметінің ... ... ... ... ... ... түзету жұмысы жүргізіледі. Орындаушы түзету жұмыстарын жүргізбеген жағдайда немесе ... ... ... ... ... ... Сәйкестік сертификаты мен Сәйкестік сертификатын қолдану құқығын жояды.
* Сертификатты берген стандарттау, сертификаттау және метрология бойынша мемлекеттік уәкілетті ... ... ... және ... ... ... бастап қызығушылығын танытқан жақтар Сәйкестік сертификаты күшінің тоқтатылуы және жойылуы туралы ақпаратты өтініш берушіге жеткізеді.
* Сертификаттың күшін жою туралы шешім ... ... ... ... Жүйесінің Мемлекеттік Реестрінде бекітілген сәттен бастап жүзеге асады, ал ... ... сол ... ... ... қызметке сәйкестік сертификатты қайта беру туралы шешім ҚР СТ 3.5-96 2000 ... ... ... ... ... ... ... сертификатын беруден бас тарту туралы шешім үлгісі Б қосымшасында көрсетілген.
Апелляция
* Егер өтініш беруші ... ... ... ... ... ... нәтижесіне келіспесе, өтініш беруші сертификаттау бойынша органға қабылданған шешім нәтижесін алған күннен бастап бір айға дейінгі уақытта жазбаша түрде ... ... ... ... ... бар. Берілген апелляция қабылданған шешімнің күшін жоймайды.
* Апелляцияны апелляциялық комиссия ҚР СТ 3.10-97 ... ... ... ... заң тек осы салада ғана қолдана қоймай ... да ... ...
* ... ... ... ... туристтік қызметті лицензиялау
Лицензия - тиісті лицензиардың жеке немесе заңды тұлғаға қызметтің жекелеген түрімен ... ... ... ... қызметті (туроператорлық, турагенттік, экскурсиялық және туризм нұсқаушысының қызмет көрсетуін) жүзеге асыру құқығы үшін берілетін лицензия болып табылады.
Лицензияның күші Қазақстан ... ... ... ... Қазақстан Республикасындағы лицензиялау туралы заңнамаға сәйкес туроператорлық, турагенттік қызмет, туризм нұсқаушысының қызметі ... ... мен ... ... ... ... ... алу үшін туроператордың және турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ... ... ... ... ... ... ... мен шарттары Қазақстан Республикасының заңдарымен айқындалады.Өтінуші лицензия алғаннан кейін лицензия берілген кезден бастап жеті ай ... ... ... ... сертификат алуға міндетті, содан кейін олардың көшірмелерін лицензиарға тапсырады.
Лицензия ... ... оның ... ... ... ... беріледі. Лицензия бір данада беріледі, лицензия жоғалған жағдайда, лицензиаттың жазбаша өтініш бойынша төл құжат алуға ... бар. Бұл ... ... ... қызметтің тиісті түрімен айналысу құқығы үшін салым (бұдан әрі-лицензиялық салым) төлейді [31].
Тұлғаның аталуы Заңды, ... жері ... ... ол бір ай ... көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттарды қосып, лицензияны қайта рәсімдеу туралы ... ... ... ... тиісті жазбаша өтініш берген күннен бастап лицензиар он күн ішінде лицензияны қайта рәсімдейді. Лицензия Заңмен белгіленген мерзімге беріледі. Егер ... ... ... өтініш берушіге лицензия бермеген жағдайда не өтініш берушіні лицензия беруден бас ... ... ... ... ... ... етпеген жағдайда, лицензия беру үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап бес жұмыс күні өткен соң өтініш ... ... ... ... өзі ... ... ... жүзеге асыра бастағаны туралы жазбаша түрде хабардар етеді. Лицензиар өтініш берушінің жазбаша хабарламасын алған сәттен бастап бес жұмыс күнінен ... ... ... ... ... көрсеткен күннен бастап лицензия беруге міндетті. Туроператорлық, турагенттік қызметті, туризм нұсқаушысы көрсететін қызметті ... ... ... лицензияны лицензиар бір данада және оның қолданылу мерзіміне шектеу қоймай (бас лицензия) береді. Лицензиардың ... не ... ... адам ... қол қояды және лицензиардың мөрімен куәландырылады.
Туристтік қызметке берілетін лицензияның қолданылуын тоқтата тұру, бұрын ... ... ... ... қоспағанда, туристтік қызмет көрсетуге тыйым салуға әкеп соғады. Туристтік қызметке берілетін ... ... ... ... туристтік қызметке берілетін лицензиядан айыру Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында көзделген тәртіппен ... ... ... ... ... лицензияның қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы ақпарат және оған қосымшалар мүдделі мемлекеттік ... ... ... және ... ... ... ... мерзімді баспа басылымдарында мемлекеттік тілде және орыс тілінде жарияланады [32].
5-сурет. Лицензиялауға жататын қызмет түрлері
Лицензия беруді:
1) жеке тұлғалар үшін - өтініш ... жеке ... ... оның ... ... - ... және жеке ... негізінде;
2) заңды тұлғалар үшін - өтініш берушіге немесе оның уәкілетті ... ... және жеке ... ... ... ... алуға қажетті құжаттар
Туроператорлық қызметке лицензия алу үшін:
* бекітілген формасындағы өтініш;
* лицензиялық жинақ төлемін анықтайтын құжат;
* заңды тұлғаның тіркелуі ... ... ... және ... ... ... бекітілген көшірмелері;
* офиске қажетті жеке иелігіндегі немесе жалға алынған кеңістікті анықтайтын құжат;
* туристтердің, туристтік құрал-жабдықтармен көлікті ... ... ... бар жалға алынған материалды-техникалық база немесе өз иелігіндегі материалды-техникалық базасын ... ... ... ... ... және ... өтілі туралы құжат көшірмесінің қосымшасы бар жұмысшылар тізімі;
* ... ... ... ... ... ... ... келісім-шарт көшірмесі;
* тасымалдаушымен келісім-шарт көшірмесі;
* туристтік жолдама мен туриске арналған жадуал көшірмелері;
* психикалық ... ... ... ... ... оқу ... ... туралы құжаты бар экскурсоводтар мен гидтер тізімі бар туристтік ұйымдармен келісім-шарт көшірмесі;
* жарнамалық-ақпараттық материал;
* туристтік маршруттар реестрі;
* ... ... ... ... Заңның 17 бабындағы талаптарға сәйкес туристтік қызмет көрсету келісім-шартының үлгісі;
* ... ... шығу мен елге ... ... ... беру.
Турагенттік қызметке лицензия алу үшін:
* бекітілген үлгідегі өтініш;
* лицензиялық жинақ төлемін анықтайтын құжат;
* жеке ... ... ... ... ... тіркеуі туралы куәлігінің, жеке куәлігінің нотариалды бекітілген көшірмесі (жеке кәсіпкер үшін);
* офиске қажетті ... ... ... өз ... ... ... құжат;
* өз иелігіндегі немесе жалға алынған материалды-техникалық базаны анықтайтын, немесе туристтерді, көліктерді орналастыруға қажетті материалдық-техникалық база қызметі бар ұйыммен жасалған ... ... ... ... және еңбек өтілі туралы қосымшамен жазылған жұмысшылар тізімі;
* туристтік қызмет көрсету келісім-шарты бойынша азаматтық-құқықтық жауапкершілікті ... ... ... ... ... туристтік жолдама және туриске берілетін жадуал көшірмелері;
* жарнамалық-ақпараттық материал;
* Заңның 17 ... ... ... туристтік қызмет көрсету келісім-шартының үлгісі;
* туристтерге елден шығу мен елге кіру ... ... ... ... ... ... құқығына лицензия алу үшін мынадай құжаттар қажет:
* белгіленген нысандағы өтініш;
* жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
* өтініш берушінің дара ... ... ... ... ... ... ... куәландырылған көшірмесі;
* өтініш берушінің салық органында есепке тұрғаны туралы куәліктің ... ... ... ... ... қызметін көрсету жөніндегі қызметпен айналысу құқығы үшін бюджетке лицензиялық алым төленгенін растайтын құжат;
* өтініш берушінің қолы ... ... ... ... және ... ... жүру тәжірибесін растайтын құжаттар;
* әзірленген туристтік бағыттың сипаттамасы;
* денсаулығының психикалық жай-күйі туралы медициналық анықтама;
* меншікті немесе жалға алынған туристтік жарақтарының бар ... ... ... лицензиат өтініш берген күннен бастап он күн ішінде оның ... ... ... жаңа ... бере ... және ... оң жақ ... деген жазуы бар лицензияның телнұсқасын береді. Бұл ретте лицензиат лицензияның телнұсқасын берген кезде жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығына ... ... ... заңнамасында белгіленген тәртіппен және мөлшерде лицензиялық салым төлейді.
Лицензиаттың тегі, аты, әкесінің аты ... ... ол отыз ... күн ... ... ... ... тиісті құжаттармен қоса, лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш беруге міндетті.
Лицензиат тиісті жазбаша өтініш берген ... ... он ... күні ішінде лицензиар лицензияны қайта ресімдейді.
Егер:
1) субъектілердің осы санаты үшін қызметтің түрімен айналысуға Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым ... осы ... ... ... ... ... ... ұсынылмаған. Өтініш беруші көрсетілген кедергілерді жойған кезде өтініш ... ... ... ... ... ... талаптарына сәйкес келмеген;
4) өтініш берушіге қатысты оған өтініш берілген қызмет түрімен айналысуға тыйым салатын заңды ... ... сот ... бар болған;
5) қызмет түріне өтініш берілген жағдайда өтініш берілген қызмет түрімен айналысу құқығына лицензиялық алым ... ... ... ... бас ... ... туроператорлық қызметті, туризм нұсқаушысының қызмет көрсетуін жүзеге асыруға арналған лицензия беруден бас тартылған жағдайда лицензия беру үшін белгіленген мерзімдерде өтініш ... ... ... ... жауап беріледі.
Егер лицензия осы Ережеде белгіленген мерзімде берілмесе немесе лицензия беруден бас тарту өтініш берушіге негізсіз болып көрінсе, ол бұл ... ... ... ... ... ... ... құқылы.
Лицензия беру мерзімдері. Өтінішті барлық қажетті құжаттармен алғаннан бастап:
* 1 ай
* ... ... ... үшін - 10 күн ... ... жинақ
Лицензияны қайта жасау. Заңды тұлғаның атауы, орналасқан жері өзгеретін болса, ... ... ... құжаттармен бірге бір ай ішінде лицензияны қайта жасау туралы өтініш беруі тиіс. Лицензиар 10 күн ішінде өтініштегі мәліметтерге сәйкес лицензияны ... ... бір ... ... егер ... оны ... алса, көшірмесін алу туралы өтініш беруі тиіс.
Лицензияны тоқтату, бас тарту, қызметін тоқтату
Лицензияны беруден бас тарту мына жағдайларда жүзеге асады:
* туроператорлық, ... және ... ... қызметімен айналысуға аталған тұлға категорияларына заңнамалық актілермен тыйым салынса;
* лицензия алуға ... ... ... ... ... жинақ төленбесе;
* өтініш иесі біліктілік талаптарына сәйкес болмауы;
* өтініш иесіне аталған қызмет түрлерімен айналысуға сот ... ... ... мына ... ... тоқтатады:
* лицензия қайтарылса;
* азаматтың жеке кәіспкерлігін тоқтатқанда, қайта құрғанда немесе заңды тұлғаның таралуында.
3.2 мемлекеттік қызмет стандарты
Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі. ... ... алу үшін ... ... ... ұсынады:
1) өтініш;
2) заңды тұлға үшін - жарғының (экспорт және импорт операцияларын ... және ... ... ... ... ретінде мемлекеттік тіркелгені туралы куәліктің (салыстырып тексеру үшін түпнұсқалары берілмеген жағдайда нотариат куәландырған) ... жеке ... үшін - жеке ... ... ... ... дара кәсіпкер үшін - өтініш берушінің дара ... ... ... ... ... ... көшірмесі;
5) өтініш берушінің салық органында есепке тұрғаны туралы куәліктің көшірмесі;
6) ... ... ... ... құқығы үшін бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;
7) ... ... ... ... мен ... ... қойылатын бiлiктiлiк талаптары:
1) белгіленген нысандағы өтініш;
2) заңды ... үшін - ... және ... ... ... тұлға ретінде мемлекеттік тіркелгені туралы куәліктің нотариалды ... ... жеке ... үшін - жеке ... куәландыратын құжаттың көшірмесі;
4) жеке кәсіпкер үшін - ... ... жеке ... ... мемлекеттік тіркелгені туралы куәліктің нотариалды куәландырылған көшірмесі;
5) өтініш берушінің ... ... ... ... ... ... ... куәландырылған көшірмесі;
6) туроператорлық қызметпен айналысу құқығы үшін бюджетке лицензиялық алым төленгенін растайтын құжат - 10 АЕК;
7) қызметкерлердің болуы және ... ... ... ... ... ... өтілі (В қосымша) құжаттың түпнұсқасы немесе туризм нұсқаушысы қызметін көрсетуге лицензиясы бар туризм нұсқаушыларымен ... ... ... бағдарлар мен жолдардың мемлекеттік тізілімінен үзінді;
9) туристтерге қызмет көрсету бағдарламалары;
10) туристтік ... ... ... ... ... ... немесе жалға алынған материалдық базасы бар екендігін ... ... және ... ... ... жеке ... қызметті көрсететін тұлғалармен жасалған шарт;
12) туристтік жолдама мен туристің жадынамасы;
13) азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ... ... ... ... лицензиялау кезінде өтініш берушіге қойылатын біліктілік талаптарына мыналар кіреді:
+ заңды тұлғалар үшін - құрылтай құжаттарында ... ... ... ... үшін меншікті немесе жалға алынған үй-жайы;
+ туристтік білімі бар қызметкерлер, оның ішінде гидтер, экскурсияшылар, ... ... ... ... лицензиясы бар туризм нұсқаушылары;
+ туристтік қызмет көрсетуге арналған шарттың үлгісі (Г қосымша) меншікті немесе ... ... ... ... және ... ... үшін - ... өнімге кіретін жеке туристтік қызметтер көрсететін тұлғалармен шарт;
+ ... ... мен ... ... ... ... көрсету бағдарламалары;
+ туристтік жолдама мен туристің жадынамасы.
Туризм нұсқаушысының қызмет көрсетуін лицензиялау кезінде өтініш берушіге қойылатын біліктілік талаптары:
* кәсіби даярлығының, біліктілігінің және ... ... жүру ... әзірленген туристтік бағыттың;
* денсаулығының психикалық жай-күйі туралы медициналық анықтаманың;
* меншікті немесе жалға алынған туристтік ... ... ... ... ... ... жағдайда оның телнұсқасын алуға құқылы.
Өтініштің және үлгілік шарттың нысандары министрліктің интернет-ресурсында орналастырылған. Құжаттарды қабылдау 010000, ... ... Абай ... 33, 1505 ... тел. 8 (7172) 75 31 35 мекен-жайы бойынша комитеттің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады. Құжаттардың тапсырылғанын ... ... ... және ... ... ... ... табылады. Өтініш беруші үшін қабылданғаны туралы белгі қойылған көшірме беріледі. Комитеттің кеңсесі қабылдаған құжаттар тіркеледі, бақылауға қойылады, оның құрылымдық бөлімшелерінің ... ... және ... 1 ... күні ... ... ... тапсырылады. Туроператорлық қызметті жүзеге асыру үшін лицензия колма-қол комитеттің мекен-жайы бойынша беріледі.
Лицензия беруден мына жағдайларда:
+ егер ... ... ... ... осы ... үшін ... түрімен айналысуға тыйым салынса;
+ осы стандарттың 11-тармағында аталған ... ... ... ... ... ... ... өтініш жалпы негіздерде қаралады;
+ лицензия беруге өтініш берілген жағдайда, туроператорлық қызметпен ... ... ... алым ... ... ... ... сай келмесе;
+ тұтынушыға қатысты оған ойын автоматтары залы қызметпен айналысуға ... ... ... ... ... сот ... болса;
+ сот орындаушысының ұсынуы негізінде сот тұтынушыға лицензия ... ... ... ... ... ... бас ... мүмкін.
Туроператорлық қызметті жүзеге асыруға арналған лицензия беруден бас тартылған жағдайда лицензия беру үшін тиісті құжаттармен өтініш ұсынылған ... ... ... отыз ... күнінен кешіктірілмей, ал жеке кәсіпкерлік субъектілері үшін он жұмыс күнінен кешіктірілмей жазбаша түрде дәлелді ... ... ... ... ... ... одан ... Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.
Жұмыс қағидаттары. Осы ... ... ... ... ... ... ... жұмыс қағидаттары:
1) заңдылық;
2) адамның және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын сақтау Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілерінің ар-намыс кодексін сақтау;
3) сыбайлас жемқорлық ... ... ... ... ... үшін ... белгіленген тыйымдар мен шектеулерді қатаң сақтау;
5) заң мен сот ... ... ... азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының басымдығы;
7) сапа және ... мен ... ... ... ... төрешілік пен сөзбұйдалық көріністеріне жол бермеу;
8) жеке адамның, қоғам мен ... ... ... мен ... ... ... мемлекеттік құпиялар және заңмен қорғалатын өзге де құпия туралы заңдарды қатаң сақтай отырып, қоғамдық пiкiр мен ... ... ... ... ... туралы толық ақпарат;
11) өтініш беруші белгіленген мерзімдерде алмаған жағдайда құжаттардың ... ... ... ... ... және құпиялылығын қамтамасыз ету;
13) тиімділік;
14) сыпайылық.
Жұмыс нәтижелері. Тұтынушыларға ... ... ... ... осы ... Ғ қосымшаға сәйкес сапа және тиімділік көрсеткіштерімен өлшенеді.
Мемлекеттік қызмет көрсететін комитеттің жұмысы бағаланатын осы мемлекеттік ... сапа және ... ... ... мәні жыл сайын Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрінің бұйрығымен бекітіледі (Ғ қосымша).
1. Шарттың мәні
1. ... осы ... ... ... және ... Тұтынушының саяхат кезеңіндегі және осы саяхатқа байланысты қажеттілігін қанағаттандыру үшін қажетті туристтік қызмет көрсетуге міндеттенеді.
2. Орындаушының азаматтық-құқықтық ... (тек қана ... ... ... ... ж. ___________№__________________________ қолданыстағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартына сәйкес сақтандырылды.
3. Тұтынушы отбасының деректері_______________________________
4. Өткізілетін туристтік ... ... ... ... атауы, лицензияның №, мекен-жайы, банктік
деректемелері, телефоны және Е-mаіl)
және Орындаушы-турагент______ж. _______№ ______ Шарттың негізінде өткізеді.
2. Тұтынушыға берілетін ... ... ... және ... ... болатын (жер) ел, болатын пункттер, туристтік ресурстарға бару)
2. Саяхаттың басталған және аяқталған күні мен ... ... ... ... қызметтер
_____________________________________________________________
(трансфертті коса алғанда, саяхаттың барлық кезеңіндегі көліктің түрі, үлгісі және санаты, тасымалдаушының (тасымалдаушылардың) атауы)
4. Саяхаттың ерекшелігі_______________________________________
______________________________________________________________
5. Тұтынушыны орналастыру орындары туралы ... ... ... оның ... тұру, тамақтану жағдайлары)
6. Белгіленген жерге жүкті жеткізу шарты ____________________
3. Тұтынушыға туризм нұсқаушысы беретін ақпарат
1. Туристтік бағыттың ... ... жүру ... ... ... ... мен ұзақтығы_____________________
4. Қауіпсіздік шаралары________________________________________
5. Киімге және жабдықтарға қойылатын талаптар
______________________________________________________________
(қажет болған кезде толтырылады)
6. ... ... қиын ... ... ... ... және оны төлеу тәртібі
1. Осы Шарт бойынша қызмет көрсету құны______ теңгені құрайды.
2. Тур құрамына кіретін қызметті ... ... ... тұтынушыға туристтік ваучер (немесе туристтік жолдама) береді.
Орындаушы тұтынушының келісімінсіз ақысына қосымша қызметтер көрсете алмайды. Тұтынушы осындай қызметтерді ... бас ... ... ал егер олар ... ... орындаушы төленген соманың қайтарылуын қамтамасыз етеді.
5. Тараптардың құқықтары мен ... ... ... ... ... қоса алғанда, оны жүзеге асыру уақытында тұтынушы мыналарға құқылы:
1) оның жеке қауіпсіздігіне немесе мүлкіне қол сұғылған жағдайда консульдық, ... өзге ... ... ... өкілдіктерге хабарлауға;
2) уақытша болатын елгекіру, сондай-ақ уақытша болатын елден шығу және онда болу ережелері, уақытша болатын елдің заңнамасының ерекшеліктері, жергілікті ... ... діни ... киелі жерлері, табиғат, тарих, мәдениет ескерткіштері және ерекше қорғауға алынған басқа да туристтік көрсету объектілері, қоршаған ортаның жай-күйі туралы ... және ... ... ... ... ел қабылдаған шектеу шараларын ескере отырып, жүріп-тұру еркіндігіне, туристтік ресурстарға бару еркіндігіне;
4) Қазақстан ... ... ... тәртіппен Орындаушы туристтік қызмет көрсету Шартының талаптарын орындамаған жағдайда шығындары мен моральдық зиянының орнын толтыруға;
5) ... ... ... ... ... орындамаған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайда және тәртіппен Шартты бұзуға;
6) орындаушыға Шартты орындаудан бас тарту туралы ... ... ... ... ... үшін ... іс жүзінде шығарған шығындарын төлеген жағдайда, саяхат басталғанға дейін Шартты орындаудан бас тартуға;
7) жедел медициналық ... ... ... туристтерге құқықтық және өзге көмек түрлерін алуда ... ... ... ... ... ... ... бар байланыс құралдарына кедергісіз қол жеткізуге.
Транзитті қоса алғанда, саяхат уақытында тұтынушы мыналарға міндетті:
* уақытша болатын елдің заңнамасын сақтауға;
* уақытша болатын елде ... ... ... табиғат, тарих және мәдениет ескерткіштеріне мұқият болуға;
* уақытша болатын елге кіру және онда болу, сондай-ақ уақытша болатын елден кету және ... өту ... болу ... ... саяхат уақытында жеке қауіпсіздік ережелерін сақтауға.
Уақытша болатын елге саяхатқа баруды ... ... ... ... ... сәйкес алдын-ала тексерістен өтуге міндетті.
Өзге міндеттер болатын елдің заңнамасымен анықталады.
Тұтынушының кінәсінен болған жағдайдан басқа, ... ... ... ... ... келтірілген залалды толық өтеген жағдайда ғана Шартты орындаудан бас ... ... ... ... осы Шарт ... ... ... түрде, сапалы және мерзімінде көрсетуге;
2) туристтік өнімге кіретін жеке туристтік қызметтер көрсететін нақты үшінші тұлғалар туралы ақпаратты ұсынуға;
3) жолаушыларды кез ... ... ... ... ... ... жүру және болу пункттерінің атаулары, жолаушылардың негізгі құқықтары мен міндеттері бар жеке немесе топтық тасымалдау құжатын беруге;
4) ... ... ... ... үш күн ... жазбаша түрде уақытша болатын елге бару, одан шығу және онда болу ... ... ... ... жергілікті халықтың салт-дәстүрлері туралы, діни әдет-ғұрыптары, киелі жерлері, табиғат, тарих, мәдениет ескерткіштері және туристтерге көрсетілетін ерекше қорғаудағы ... да ... ... ... ... ... ... саяхат жасаған кезде тап болуы мүмкін қауіптер туралы қажетті және дұрыс ақпаратты қамтитын саяхаттың ... ... ... ... және ... ... қамтамасыз етуге бағытталған алдын алу шараларын жүзеге асыруға;
5) саяхат ... ... ... жағдай болғаны туралы білген немесе білуге тиіс болған сәттен бастап туристтік қызмет ... ... ... әрі ... және ... ... төтенше жағдай саласындағы уәкілетті органға, сондай-ақ тұтынушының отбасына дереу хабарлауға міндетті.
Егер шетелдік туристтер Қазақстан Республикасының аумағында немесе ... ... ... ... ... ... тысқары жерлерде төтенше жағдайға ұшыраған болса, орындаушы дипломатиялық қызмет органдарына да ... ... ... ... ... ... және көлемі басқа елге келген жері бойынша не жүру бағыты бойынша Шарт ... ... ... ... ... Шарт ... ... орындалмағаны үшін жауапты болады.
2. Шартты тұтынушының кінәсінен орындау мүмкін болмаған жағдайда, егер заңнамалық ... ... ... ... ... ... ... көзделмесе, қызметтерге толық көлемде ақы төленуі тиіс.
3. Шартты орындамау ... ... ... бірі жауап бермейтін мән-жайлар бойынша туындаған жағдайда ... ... іс ... ... ... ... ... кез келген көлік түрімен тасымалдаған кезде Орындаушы Тұтынушыға жүру және бару ... ... ... ... ... мен міндеттері бар жеке немесе топтық тасымалдау құжатын ... ... ... ... ... ... тасымалы мен сақталуы үшін жауапкершілік тұтынушыға жүктеледі. Егер ... ... ... ... ... багаж түбіртегін немесе жүк құжаттамасын берсе, бірақ олар дұрыс ресімделмеген немесе ... ... ... да бір ... ... ... ... жағдайда тасымалдау Шарты күшінде қалады.
6. Орындаушы саяхат жасау кезінде ... ... ... ... ... залал үшін жауап бермейді.
7. Шартты жасасу кезінде басшылыққа алынған мән-жайдың елеулі түрде өзгеруіне байланысты тараптардың әрқайсысы Шартты ... ... ... ... етуге құқылы.
8. Мән-жайлардың елеулі түрде өзгеруіне мыналар жатады:
1) саяхат жағдайларының нашарлауы, саяхат мерзімінің өзгеруі;
2) көлік тарифтерінің ойламаған жерден өсуі;
3) салық пен ... және ... ... ... да міндетті төлемдердің жаңа ставкаларын енгізу немесе қолданыстағы ставкаларының артуы;
4) тараптардың келісімі бойынша ... өзге де ... Осы ... көзделмеген тараптардың жауапкершілік шаралары Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы азаматтық заңнаманың нормаларына сәйкес қолданылады [33].
Залалдар мен ... ... ... ... қызмет көрсету шартын өзгерту жағдайлары
1. Туристтерге келтiрiлетiн залалдар мен моральдық зиянды өтеу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүргiзiледi.
2. Туристтік ұйым ... ... ... дүлей күштiң ықпалы салдарынан туристке келтiрiлген залал үшiн ... ... ... ... кез ... ... ... кезде туристік қызметті жүзеге асыратын тұлға туристке жөнелтiлетiн және ... ... ... ... ... ... мен ... көрсетiлген жеке немесе топтық тасымалдау құжатын беруге мiндеттi.
4. Туристік қызметті ... ... ... ... ... ... тап болғаны туралы туристің отбасын өз есебінен жазбаша түрде хабардар етуге ...
5. ... ... жүктi тасымалдау, оның сақталу жауапкершiлiгi туристке жүктеледi. Егер туристік қызметті жүзеге асыратын тұлға ... жүк ... ... ... ... ... ... құжатын берсе, бiрақ олар дұрыс ресiмделмеген болса ... ... ... оларды қандай да бiр басқа себептермен ұсыну мүмкiн болмаса, тасымалдау шарты күшiнде қалады.
6. ... ... ... ... ... ... ... мән-жайлар өзгерген жағдайда және шарттың талаптарын елеулi түрде өзгерту қажет болған жағдайда туристке жазбаша ... ... ... сипаты және ықтимал салдарлары туралы дереу хабарлауға мiндеттi.
Қорытынды ережелер
1. Осы ... ... ... және өзгерістер жазбаша жасалуы және екі тарап қол ... ... Осы Шарт ... заң күші бар орыс және ... ... екі данада жасалды.
3. Осы Шартқа мынадай құжаттар қоса беріледі:
* туристтік қызметке арналған тиісті лицензияның көшірмесі
* туристің жадынамасы
* туристтік ...
* ақы ... ... ...
* ... ваучер
Тараптардың мекен жайлары мен деректемелері
- - - - _ - - - - - ... ... ... ... ... ... ... ААҚ туристтік фирмасының қызмет көрсетуі
туристтік фирмасы 10 ... бері ... ... ... ... ... - ... туризм. Бұл туристтік фирма туристтердің үлкен ағынымен кәсіби ... ... ... және ... ... ... ... жақсы меңгере отыра клиенттермен жақсы жұмыс жасайды.
Сондай-ақ Фирманың негізгі артықшылықтары:
Таңдау
Мұнда қонақ ... ... ... ... ... бар. ... ... арзаны 2-3* бастап, 5* керемет заманауи бөлмелер, сондай-ақ анық периодта арзан демалыс орындарын да ұсына алады.
Технология
Туризмнің ... ... - біз үшін ... ... ақиқат дүние. Өзінің озық ақпараттық жүйесі туристтерге интернет арқылы алдын ала орынға тапсырыс беруге, рейстер мен қонақ үйлердегі орындардың бос ... ... бос ... ... ... ... ... зор.
Делдардарсыз жұмыс
Фирма өз клиенттерінің барлық демалыс кездерін қадағалай отырып, олардың ұшаққа отырған сәттен бастап, ... ... ... ... ... сапалы қызмет көрсете алады. Себебі туристтік фирма басқа мемлекеттердегі фирмалармен келіссөздер жүргізе отыра өз клиенттеріне сапалы демалыс ... ... ... ... Мемлекеттiк органдар серiктестiгін белгiлейтiн ресми құжатпен № ТА507 лицензия болып табылады.
ААҚ -дың туристтік қызметтің көрсету ережесі
Жалпы жағдай
+ Бұл ережелер ... ... заңы ... және , ... Туристтік-экскурсиялық қызмет көрсету бойынша мемлекеттік стандарттар (ҚР СТ 1198-2004, ҚР СТ 1141-2002, ҚР СТ ... ҚР СТ ... ҚР СТ ... ҚР СТ СТБ ... және ... да ... құжаттар).
+ Бұл ережелер туристтік қызметтің клиенттерге дұрыс көрсетілуін қадағалайды.
+ Турфирма және , ... ... ... ... ... ... ... (ҚР СТ 1198-2004, ҚР СТ 1141-2002, ҚР СТ 1142-2002, ҚР СТ 1195-2004, ҚР СТ ... ҚР СТ СТБ ... және ... да ... ... бойынша жұмыс жасайды.
+ Фирма кепілдігі.
+ Турфирма өз ... ... ... қызметтің адам денсаулығы үшін қауіпсіздігі, клиент денсаулығы, фирманың ... ... ... жеке ... ... ... және келісім-шарт, жарнама материалы, ақпараттық парақта мерзiмдi қызмет алуы.
+ Турфирма міндетті:
* Жарнама және ақпараттық материалдарда фирма және оның ... ... ... ... ... өз ... фирма туралы жұмыс тәртібінде толық және сенімді ақпарат ұсынуға, көрсетілетін қызметтің сапасы мен көлеміне, ... ... ... ... ... ... ... ақпараттық қағазда көрсетілген қызметтің мазмұнына, жарнамалық материалдарға және ... ... ... ... сәйкес қызмет көрсетуге;
* сапасыз қызмет көрсетуді тоқтату немесе оның ... ... үшін ... ... егер де ол ... болмаса, клиентке компенсацияны төлеуге;
* егер де клиентке көрсетілген ... ... ... ... ол ... ... толық түрде қаражат төлеп және оның денсаулығы мен мүліктеріне тигізілген зияны үшін ҚР-ның заңына сәйкес ... ... ... ... ... Келісім-шартты құру тәртібі
+ Клиент пен фирма арасындағы байланыс туристтік қызмет пен өтініш беру сәтінен ... ... ... келісім-шарт жасалады. Ол ҚР-ның азаматтық кодексі мен және заңдары арқылы қадағаланады. Келісім-шарт екі ... ... ... ... ... ... ... жолдаманың ақшасын толық төлеп болған кезде ғана беріледі және ол екі жақтын ... ... ... ... ... ... пен ... арасындағы келісім-шарт ҚР-ның бекітілген талаптарына сай заңдық негізде жасалады.
+ Келісім-шартты құру алдында турфирма клиентке көрсетілетін туристтік қызмет бойынша қажетті және ... ... ... ... Олар өзін ... келесідей ақпараттарды құрау қажет:
* туристтік сапардың сипаттамасын, келу ... ... ... әр ... ... ... ... ұсыну керек;
* турдың бағасы (шартта көрсетілген авиа билеттер, қонақ үй, бағдарламаға сәйкес тамақтану, және т.б.) тур ... ... ... түрде шығу құжаттарының рәсімделінуі толық кіреді.
* клиенттерді тасымалдау көліктеріне қатысты ережесі ... ... ... ... ... ... жеткізіп салушының тәртібі бойынша жүзеге асады;
* клиенттің алын ала төлеген ... саны мен ... ... төлеу уақыты туралы ақпарат болуы керек;
* виза, паспорт, санитарлық кітапша процедураларына қатысты ақпарат болуы шарт;
* туристтік ... ... ... ... ... ... керек;
* қосымша қаражатқа ұсынылатын қызметтер тізімі, т.б.[35].
Қызмет көрсету бағдарламасына кіретін туристтік сапардың сипаттамасы келесідей:
* саяхат маршруты;
* турфирма-орындаушы қызмет тізімі;
* ... ... ... маршрут пунктісіне келу уақытының мерзімі;
* ішкі маршрут тасымалдауының категориясы мен түрлері;
* қонақ үйде тұру және алдын ала брондау ... ... ... қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Клиенттің денсаулығын мен өмір қауіпсіздігін және ... ... ... ... ... жүргізеге асады:
* маршрутқа құжаттарды рәсімдеу арқылы;
* контрагенттермен келісім шарттың рәсімделіну үлгіге сәйкес болуы туралы ақпарат арқылы;
* ... ... ... ... міндетті талаптары туралы ақпарат арқылы;
* келісім-шарт құжаттары ҚР-ның заңына және халықаралық нормативті акттердің талаптарына сәйкес болуы арқылы;
* жеке қауіпсізідк ережелері мен ... ... ... ... ... болуы арқылы;
* клиенттің медициналық сақтандырылуы және турдан клиент бас ... ... ... ... беру ... ... ... сақатандырылуы;
* егер де фирма клиентке дұрыс қызмет көрсете алмаған ... ... сол тур үшін ... ... ... төлеп беруі;
* туристтік топтарды жауапкершілігі мықты фирманың өкілінің еріп ... ... ... ... ... ету.
Қызмет көрсетудің сапасын қамтамасыз етуді келесі әрекеттер арқылы жетеміз:
* қызмет көрсету, жұмысты енгізу және ұйым үшін жауап беретін ... ... ... сапа ... ұйымның ішкі бақылау жүргізуі;
* тұрақты мәдениетті қызмет көрсету мен персоналды кәсіби маман ретінде дайындау;
* Қазақстанның ... мен ... ... ... ... турфирманың қызмет көрсетуі;
* клиенттерге сауалнама жүргізу арқылы қателіктермен жұмыс жасау.
ААҚ -дың ... ... ... ... ... ... 3 жыл ішінде туристтер ағыны көбейіп келеді. Оның ішінде тек келу туризмі ғана емес, сонымен қатар шығу ... ішкі ... де ... жылға артып келеді(7 - сурет).
7 - сурет. Туристтік фирма қызмет көрсеткен ... ... ... негізгі міндеттері мен құқықтары
Клиенттің құқығы бар:
* сапар туралы қажетті ақпаратты ... ... ... ... ... ... дер кезінде ескерту алуға;
* турфирмамен алдын-ала ескертілген келісім-шарт бойынша туристтік қызметті алуға;
* келісім-шарқа сәйкес емес ... ... ... ... ... ... қызмет бойынша қаражатты қайтарып алуға;
* сапар алдында бір тәуліктен артық болмайтын уақытта сапар бағдарламасындағы өзгерістерді жария етуге;
* ... ... ... ... ... территориясында әрекет ететін ережелеріне қарсылық білдіруге [37].
Клиент ... ... ... ... шарттарымен, жарнамалық және ақпараттық материалдардың және шынайы ережелер шарттарымен танысуға;
* көрсетілетін қымет бойынша ... ... ... ... ала ... ... ... керек;
* фирмаға сапардың алдында қажетті құжаттарды дер кезінде өткізуге;
* клиент сапар алдында фирма ұсынатын уақытты өзгертуге және ... ... ... ... ой-пікірі туралы фирманы дер кезінде ақпараттау;
* ... ... ... дер кезінде келу және өзімен турфирманың инструктажда көрсетілген қажетті құжаттарды алып келуге;
* ҚР-ның барлық құқықтық нормаларын және баратын ... ... ... ... ... делдал ұйымдарға, азаматтарға және шетел фирмаларына сол мемлекет территориясында әрекет ететін сәйкес ережелер бойынша ... ... үшін ... беру [38]. ... ... мен ... ... міндетті:
* негізгі ережелер мен клиентпен тұрған келісім-шартқа сәйкес туристтік қызметті ұйымдастыру;
* сапар ... мен ... ... ... ... ... ... уақытында мемлекетелшілігіне шетел азаматтарына визаны алуға қажетті құжаттарды беру. Бірақ оның ... ... ... да ... ... ... бойынша болып қалатын өзгерістерді уақытында клиентті ақпараттау;
* турфирманың жіберген қателігі бойынша клиентте пайда болған шығындарды төлеп беруге.
Турфирма құқылы:
* клиентпен ... ... ... ... ... ... мен бағдарламасына өзгерістер енгізуге;
* форс-мажолы жағдайға байланысты сапар кезінде өзгерістер енгізуге құқылы. Сондай-ақ, ол ... ... ... кластылығы мен сипаттамасын сақтап қалуға барлық мүмкіндік жасайды;
* турфирма клиенттің келісім-шартта көрсетілген ақшасын төлемеген жағдайда, ... ... ... ... ... ... қаражат көлемін клиентке төлету [39].
Келісім-шарттың өзгерісі:
* егер де ... ... және ... ... уақыты өзгерсе, көлік бағасы өзгерген жағдайда, екі жақта келісілген қаражат көлемі де өзгереді;
* кез келген жағдайда төлем бағасы 20 күн ... ... ... ... ... төлем бағасы бастапқы бағадан 10 % артық бола ... егер де ... ... көрсетілген уақыт пен пайыздан асқан жағдайда клиент келісім-шартты тоқтатуға құқылы;
* сапар кезінде шартта жазылған қызмет көрсету бойынша қызмет түрлері ... ... ... клиентке одан да сапасы жағынан жоғары қызмет түрін ұсыну, клиент келіспеген жағдайда қызмет бағасын ... беру ... ... ... ... ... ... құжатын болуы керек, себебі ол медициналық, ойламаған сәтте ... ... және ... да ... ... ... ... қайтарып беруді қамтамасыз етеді.
Шағымдар.
* Клиенттер келісідей жағдайда ... ... егер ... ... ... ... ... түрі мен сапасын ұсынбаса;
* егер клиенттің сапар кезінде рейстердің кешігуі мен ... ... ... ... ... немесе құртылған жағдайында клиент шағымдануға құқылы;
* клиенттің мүліктері мен оның ... зиян ... ... сақтандыру компаниясына шағымдануға құқылы.
* Шартта жазылған қызмет түріне қызмет ... ... ... ... ... жазып беріледі;
Келесі жағдайларда шағымдар мен олар бойынша қаражатты қайтару жүргізілмейді:
* клиенттің өзінің салақтығы мен кінәсі бойынша болса, қаражат төленбейді;
* ... ... ... ... ... қаражат толық қайтарылған жағдайда [41].
Турфирманың сапалы қызмет көрсетуі қызмет ... мен ... ... ... Ол Д, Ж - ... тіркелген.
Қорытынды
Қазақстан Республика әлемдIк туристтIк нарыққа белсендI шығу үшIн нақты алғышарттарға ие. Қазақстанның негізгі туристтік өнімі болып әртүрлі табиғи ресурстары мен ... ... ... Статистикалық және эмпирикалық мәлIметтердI талдау нәтижесінде Қазақстанның туристтIк ... және ... ... өсуI тенденцияларына деген қызығушылықтың артуы куәландырады. Ал қызығушылықты арттыру үшін міндетті түрде сапалы қызмет ... ... ... ... ол осы ... ... барлық туристтік фирмалар мен компаниялардың стандартқа сай, сертификаттаудан өткен, қолында лицензия құжаты болуы тиіс.
Қазақстандағы туризмді дамытудың негізгі ... ... мен ... осы ... ... меңгеруді, бәсекеге қабілетті туристтік индустрияны құрастыруға қажетті лицензияларды толықтыруды, мемлекетке табыс және жаңа ... ... алып ... ... ... ... арқылы туристтердің қажеттіліктерін қанағаттандыру болып табылады.
Туристтік индустрияны дамыту тұжырымдамасына қол жеткізуүшін қамтамасыз ету керек:
* саясаттың туризм саласында ұлттық және аймақтық ... ... ... ... ... және ... ... қызығушылық танытқан жақтар арасында келісімділігі;
* Қазақстандағы туризмді дамытуда техникалық көмек көрсететін халықаралық ұйымдар, мемлекеттердің бірігуі мен күштердің үйлесуі;
* ... ... ... жақсартуы;
* стандартқа сақадай сай болуы.
Туризмнің тиімді даму амалдарының дұрыс шешімі ... ... ... көбеюі мен ел экономикасының артуына, сондай-ақ экономиканың көршілес ... және ... ... ... ... ... жақсару ықпал етеді. Бұл Қазақстан экономикасындағы халықаралық туризм рөлін арттыруға мүмкіндік береді.
Бұл туризм түрлері 2010 жылға дейін әлдеқайда ... ... ... үшін ... және ... ... мерзімінде салынған қаражаттанэкономикалық қайтарымы жоғарғы болды.
2009 жылы туристтік саланың пайдасы 90 миллион АҚШ доллары, ал 2010 жылда олар 160 ... АҚШ ... ... ... еді.
Соңғы уақыттары Қазақстанға алыс шетел азаматтарының келу деңгейі жоғарылап келеді. Егер де осы ... ... ... онда алыс шетел азаматтарының келу ағыны 2013 жылға дейін өсуі ... ... ... бойыншақазіргі уақытта халықаралық туризмнің Қазақстан экономикасындадамушы рөл атқаратыны, сондай-ақ болашақта ... даму ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
+ Максименко С.В. Туризм в Казахстане. - Б., 2006
+ ... О.М. ... ... в ... отрасли Казахстана Б.: 2006
+ Пирожник И.И. Международный туризм в мировом хозяйстве: Учеб. пособие. Мн.: Белгосуниверситет, 1996. - 45 c.
+ ... ... ... ... ... ... анализ, Государственное агентство по туризму и спорту при Правительстве РК, 2007
+ Статистический сборник. Туризм в Казахстане, Б.: ... РК, ... ... В.Г. ... ... туристской деятельности. М.: Издательство ПРИОР, 1998. - 320 с.
+ Азар В.И. Экономика и организация туризма / В.И. ... М.: , 1972.- 184 ... ... Т. ... о функциональном анализе в Государственном комитете РК по туризму, спорту и ... ... Б.: ... 2003 г.
+ Туризм: практика, проблемы, перспективы>>. № 11, 2011
+ Туризм: практика, проблемы, перспективы>>. № 1, 2010
+ ... А.Ю. ... ... ... ... для ... М.: Аспект Пресс, 2001. - 463 с.
+ ... ... ... ... № 2, 2010
+ Туризм: практика, проблемы, перспективы>>. № 11, 2010
+ ... ... ... қызмет туралы заңы
+ Махамбетова Ж.Ж. Стандарттау, сертификаттау және метрология ... Оқу ... ... 2008.- 262 ... ... Л.В. Стандартизация и сертификация в туризме. Учебник. М., 2010. - 332 с.
+ ... В.А. ... ... - М.: ... и ... 2000. - 358 с.
+ Зорин И.В., Зорин А.И., ... Т.А. ... и ... ... Учебник для вузов туристического профиля М. 2001. - 255 с.
+ Квартальнов В.А., ... А.А. ... ... ... ... - М.: 2000 г. - 146 с.
+ Туристтік қызмет нарығындағы сертификаттау www.sertifikat.info/stat/31_08_srtu.htm
+ Аскаров А.С. Стандартизация, ... и ... ... ... - ... 2005. - 222 ... ... стандарттау жəне сертификаттау негіздері : оқу құралы / Əл-Фараби атын. ҚазҰУ.-Алматы: Қазақ ун-ті, 2002. - 182 б.
+ ҚР СТ 3.5-96
+ ҚР СТ 3.7-2002
+ ҚҒжҚ 2.08.02 - ... ... және ... ... ... ... ... Министрлігінің қаулысы 24.05.99 - дегі № 278 қаулысы
+ ЕТСанЕ 3.01.007-97 - ... ... ... ... ... ТЖЖЖ 2.04-05 - Табиғи және жасанды жарықтандыру
+ ЕТСанЕ 4.01.034.97 - Қоғамдық тамақтану орындарының санитарлық ... ӨҚЕ ҚР-08 - ... үй, ... үй, ... ... ... мен жеке гараждар үшін өрт қауіпсіздік ережесі
+ Қазақстан ...
+ ... Г.М. ... и ... в ... - М.: Финансы и статистика, 2006. - 256 с.
+ http://www.damu.kz/617
+ Самсаев М.Б. Өзара ауыстырымдылық, стандарттау, сертификаттау негіздері және ... ... Сапа ... - Алматы: баспасы, 2008. - 211 б. - 225 ... ... К., ... Г. Стандарттау, метрология және сәйкестікті бағалау: Оқулық. - ... ... 2008. - 125 ... ... В. С. ... международного туризма / В.С. Сенин. - М.: Финансы и ... - 2004. - 400 ... ... И.Т. ... ... М.: Финансы и статистика, 2000. - 176 ... ... Ю.В. ... ... и сертификация : учебник для вузов / Ю. В. Димов. - 2-е изд. - СПб. : ... 2004. - 432 ... ... Ф. ... ... и ... Учебник для вузов / Ф.Котлер, Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз / Пер. с англ. Под ред. Р.Б ... М.: ... 1998. - 787 ... ... Республикасындағы туристтік қызмет туралы 2001 ж. 13 маусымдағы № 211-ІІ Қазақстан ... ... ҚР СТ СТБ ...

Пән: Сертификаттау, стандарттау
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 52 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Сапаны басқару жүйесінің теориялық негіздері59 бет
«Ауылшаруашылық өнімдерін стандарттау және сертификаттау» пәнінен оқу-әдістемелік материалдар41 бет
«Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)» мамандығы бойынша «Квалиметрия» пәнінен оқу-әдістемелік материалдар68 бет
Бағдарламалық құралдарды стандарттау мен сертификаттау64 бет
Кәсiпорын өнiмiнiң сапасын стандарттау және сертификаттау33 бет
Стандарттау сертификаттау,метрология туралы ұғым9 бет
Шет мемлекеттердегі стандарттау және сертификаттау4 бет
ҚР стандарттау мен сертификаттау саласындағы саясаты7 бет
ҚР стандарттау мен сертификаттау саласындағы саясаты жайлы5 бет
ҚР стандарттау мен сертификаттау саласындағы саясаты туралы6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь