Реакторлар және регнераторлар


Жоспар:
1.Каталитикалық крекинг қондырғылары: реакторлар және регнераторлар
2.Химиялық апараттарға қойылатын талаптар
3. Реаторлардың жіктелуі:
А. Мерзімді жұмыс істейтін реакторлар
Б. Үздіксіз жұмыс істейтін реакторлар
В. Жартылай үздіксіз жұмыс істейтін реакторлар
Мұнайды обработка жасайтын жоғарысенімді процесттерді жасайты құрылғылардың саны жыл санап өсіп келеді.Мұнайды химиялық оброботка жасау реакциялық аппараттарда және ракторларда жүреді. Бұл аппараттарда жүретін процестер мұнайдан жоғары өнімді өнімдерді алуға мумкіндік береді.Реактордың конструкциясы химиялық процестің барлық талаптарына жауап беру қажет.Процессордегі реакция максималды жылдамдықпен және максималды өнімділікпен жүру қажет.Бұл процесске қол жеткізу катализаторда температураны , қысымды және уакытты белгілі бір дәрежеде ұстап тұрудың нәтижесінде жүзеге асырылады.Промышленной реакторларда реакция екі немесе одан да көп фаза жүзеге асырылады. Қатты катализаторлармен жұмыс жасайтын реакторларда жылдамдыкпен катар фазалар арасындағы айналу реакциясының жылдамдығы қамтамасыз етілу қажет.Әрбір химиялык өнімдер транспорттық қүрылғылармен өзара дәйекті жағдайластырылған әртүрлі құрылысты және арнайы тағайындалған аппараттарда алынады. Технологиялық үлгінің аппараттарының ішінде химиялық айналдыру жүретін аппараттарды, яғни негізгі технологиялық операция жүргізілетін аппаратты атап көрсетуге болады. Мұндай аппараттар реакторлар деп аталады. Сонымен. ішінде массатасымалдау (диффузиялык) процесі мен химия-технологиялық процестер жүретін аппаратты химиялық реактор деп атайды.Мысалы, күкірт қышқылын өндіретін цехтың пештік бөлімінде реактор деп күкіртті немесе колчеданды жандыру пешін айтады, ал байланыстыру бөлімінде байланыстырғыш аппарат және т.б. саналады. Көмекші аппараттарда дайындау операциялары – ұнтақтау, еріту, кептіру немесе ылғалдандыру, жылыту немесе суыту, жуу және т.б. жүргізіледі, әдетте олар технологиялық үлгіде реактордың алдында да, немесе соңында да орналаса береді. Реактордың алдындағы аппараттардың негізгі міндеті шикізатты реакцияға дайындау, ал реактордан кейінгі орналасқан аппараттардың міндеті реакцияның өнімдерін бөлу, оларды шоғырландыру немесе зиянды косымшалардан тазарту болып табылады.Кей жағдайда, көмекші операциялар (жылыту, ұнтақтау, еріту, буландыру, сұйық күйге айналдыру және т.б.) мен химиялық айналдыру, бір аппаратта жүруі мүмкін. Сонымен қатар, реакторларға қойылатын басқа да шарттар бір-бірімен қарама-қарсы байланысқан. Мысалы, жылу қолдануын жақсарту алмастырғыш құрылғылардың күрделенуін талап етеді. ал ол реактордың құнын асырады. Яғни реактордың түрін таңдау, қарастырылған талантарды ескеру арқылы, тек жинақты экономикалық есептеулерден кейін жүзеге асырылады.
Бұл есептеулерді іске асыру үшін, инженер-технолог процестің кинетика мағлұматтарымен, реагенттерді енгізу және реакция өиімдерін шығару шарттарымен әрекеттесуші компоненттерді араластыру сипаттамаларымен, процестің жылу алмастыру жагдайларымен жәнс т.б. мәліметтермен камтамасыз етілуі қажет.Басқа сөзбен айтқанда реактордың тиісті класын анықтап таңдап алу қажет, өйткені технологиялық есептеулердің әдістері мен параметрлерді іріктеп алу түрлі класс реакторлары үшін ерекше болады.
1. Ә.С. Аманқұлов «Ұңғыларды аяқтау»//, Алматы 1997
2. Иогансен К.В. “Спутник буровика. Справочник ” // М: Недра,1986 2. Справочник инженера по бурению. Под ред. В.И.Мищевича және Н,А. Сидорова, том 1және 2 // М: Недра,1978
3. Булатов А.И., Аветисов А.Г.“Справочник инженера по бурению ”, том 1және 2 // М: Недра,1985
4. Бревцо Г.Д. “Проектирование режима бурения” //М: Недра,1988
5. Соловьев Е.М. “Заканчивание скважин”// М: Недра,1979 6. Соловьев Е.М.“Задачник по заканчиванию скважин”- М: Недра,198

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 600 теңге
Жоспар:
1.Каталитикалық крекинг қондырғылары: реакторлар және регнераторлар
2.Химиялық апараттарға қойылатын талаптар
3. Реаторлардың жіктелуі:
А. Мерзімді жұмыс істейтін реакторлар
Б. Үздіксіз жұмыс істейтін реакторлар
В. Жартылай үздіксіз жұмыс істейтін реакторлар

Мұнайды обработка жасайтын жоғарысенімді процесттерді жасайты құрылғылардың саны жыл санап өсіп келеді.Мұнайды химиялық оброботка жасау реакциялық аппараттарда және ракторларда жүреді. Бұл аппараттарда жүретін процестер мұнайдан жоғары өнімді өнімдерді алуға мумкіндік береді.Реактордың конструкциясы химиялық процестің барлық талаптарына жауап беру қажет.Процессордегі реакция максималды жылдамдықпен және максималды өнімділікпен жүру қажет.Бұл процесске қол жеткізу катализаторда температураны , қысымды және уакытты белгілі бір дәрежеде ұстап тұрудың нәтижесінде жүзеге асырылады.Промышленной реакторларда реакция екі немесе одан да көп фаза жүзеге асырылады. Қатты катализаторлармен жұмыс жасайтын реакторларда жылдамдыкпен катар фазалар арасындағы айналу реакциясының жылдамдығы қамтамасыз етілу қажет.Әрбір химиялык өнімдер транспорттық қүрылғылармен өзара дәйекті жағдайластырылған әртүрлі құрылысты және арнайы тағайындалған аппараттарда алынады. Технологиялық үлгінің аппараттарының ішінде химиялық айналдыру жүретін аппараттарды, яғни негізгі технологиялық операция жүргізілетін аппаратты атап көрсетуге болады. Мұндай аппараттар реакторлар деп аталады. Сонымен. ішінде массатасымалдау (диффузиялык) процесі мен химия-технологиялық процестер жүретін аппаратты химиялық реактор деп атайды.Мысалы, күкірт қышқылын өндіретін цехтың пештік бөлімінде реактор деп күкіртті немесе колчеданды жандыру пешін айтады, ал байланыстыру бөлімінде байланыстырғыш аппарат және т.б. саналады. Көмекші аппараттарда дайындау операциялары - ұнтақтау, еріту, кептіру немесе ылғалдандыру, жылыту немесе суыту, жуу және т.б. жүргізіледі, әдетте олар технологиялық үлгіде реактордың алдында да, немесе соңында да орналаса береді. Реактордың алдындағы аппараттардың негізгі міндеті шикізатты реакцияға дайындау, ал реактордан кейінгі орналасқан аппараттардың міндеті реакцияның өнімдерін бөлу, оларды шоғырландыру немесе зиянды косымшалардан тазарту болып табылады.Кей жағдайда, көмекші операциялар (жылыту, ұнтақтау, еріту, буландыру, сұйық күйге айналдыру және т.б.) мен химиялық айналдыру, бір аппаратта жүруі мүмкін. Сонымен қатар, реакторларға қойылатын басқа да шарттар бір-бірімен қарама-қарсы байланысқан. Мысалы, жылу қолдануын жақсарту алмастырғыш құрылғылардың күрделенуін талап етеді. ал ол реактордың құнын асырады. Яғни реактордың түрін таңдау, қарастырылған талантарды ескеру арқылы, тек жинақты экономикалық есептеулерден кейін жүзеге асырылады.
Бұл есептеулерді іске асыру үшін, инженер-технолог процестің кинетика мағлұматтарымен, реагенттерді енгізу және реакция өиімдерін шығару шарттарымен әрекеттесуші компоненттерді араластыру сипаттамаларымен, процестің жылу алмастыру жагдайларымен жәнс т.б. мәліметтермен камтамасыз етілуі қажет.Басқа сөзбен айтқанда реактордың тиісті класын анықтап таңдап алу қажет, өйткені технологиялық есептеулердің әдістері мен параметрлерді іріктеп алу түрлі класс реакторлары үшін ерекше болады.

Химиялық реакторларға қойылатын талаптар.
Түрлі сипаттамалы технологиялық процестердің негіздеріне жататын, химиялық және физикалық құбылыстардың көп түрлілігі, химиялық реакторларға түрлі шарттар қояды. Дегенмен барлык реакторлар келесі негізгі шарттарға жауап беруі кажет:
1) жоғары өнімділік пен қарқындылықты қамтамасыз ету;
2) максималды айналдыру дәрежесін қамтамасыз етуі;
3) реагенттерді тасымалдау мен араластыруға кететін энергия шығынының төмен болуы; 4) құрылысы жеткілікті түрде қарапайым және бағасы арзан болуы;
5) экзотермиялық реакциялардын жылуы мен эндотермиялық процестерді жүргізу үшін сырттан берілген жылуды түгелдей толық жұмсауы;
6) жүмыста сенімді, мүмкіндігінше толық механикаландырылған және автоматтандырылған болуы қажет.
Химиялық реакторларды жіктеу.Реакторлар тек қана түрліше кұрылыстық шешімдермен ғана емес, сонымен қатар, олардың жұмыс істеу тәсілдерімен де сипатталады. Дегенмен, құрылыстарының әртүрлілігіне қарамастан, барлық реакторларга ортақ жұмыс істеу сипаттамалары бар. Оларға реагенттерді енгізу жәие реакция өнімдерін шығару әдістері; реактордың реакциялық аймағында реагенттердің араласу және қозғалу ережесі; аппараттардағы температуралық ереже мен жылу алмастыру жағдайлары; реагенттер мен реакция өнімдерінің күйлік құрамы жатады. Мысалы, реакцияның жылулық нәтижесі реакциялық көлемге жылуды шығару мен енгізу үшін түрлі жылу алмастыру құрылғыларын қажет етеді. Сондықтан, процестерді экзо- және эндотермиялық деп бөлу тиісті реакторларды таңдауды қажет етеді. Реакторлар осы себептерге байланысты химиялық процестер сияқты, процестің өте жоғары температурасына байланысты төменгі және жоғарғы температуралы; қолданылатын қысымға байланысты жоғарғы, жоғарырақ, қалыпты және төменгі (вакуумді) қысымдардағы аппараттар деп бөлінеді. Реагенттердің күйлік ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Ядролық реакторлар
Қазақстанда және дүние жүзінде атом энергетикасы
Идеалды араластыру және ығыстыру реакторларының меншікті өндіргіштігі және селективтілігі
Атом және атом ядросы
Гомогенді және гетерогенді реактордың сипаттамаларының айырмашылықтары
Каталитикалық крекингтің механизмі, химизімі және кинетикасының негіздері
Ақпараттық терроризм және қауіпсіздік
Титан және оның қорытпалары. магний және оның қорытпалары. мыс және оның қорытпалары. алюминий және оның қорытпалары
Тұрмыстық, өнеркәсіптік және ауыл шаруашылық ағынды сулар
Қазақстанның уран өндiрiсi және бiрiккен кәсiпорындар
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь