Қазақстан Республикасындағы шағын бизнесті басқаруды жетілдіру

Мазмұны

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

1. НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ ШАҒЫН БИЗНЕСТІҢ МӘНІ, МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
1.1 Шағын және орта бизнестің теориялық аспектілері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.2 Шағын және орта бизнес ұғымы және оның экономикалық маңызы ... ... ... ... ... ... ...
1.3 Шағын және орта бизнесті несиелендірудің теориялық аспектілері ... ... ... ... ... ... ... ..
1.4 Шағын және орта бизнесті дамытудағы шет елдердің тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... ... ..

2. «ТАРБАҒАТАЙ АУДАНДЫҚ КӘСІПКЕРЛІК БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ МЫСАЛЫНДА ШАҒЫН БИЗНЕСТІ БАСҚАРУДАҒЫ АТҚАРУШЫ ОРГАННЫҢ ҚЫЗМЕТІ
2.1 Ауданның кәсіпкерлік саласы бойынша 2010.2012 жылдардағы атқарылған жұмыстары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2 Аудан көлеміндегі кәсіпорындармен шағын бизнес орталықтарының мониторингтік көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.3 Аудандағы «Бизнес жол картасы 2020» бағдарламасының іске асырудағы жұмыстарының көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

3. ҚР ШАҒЫН БИЗНЕСТІ БАСҚАРУДЫ ЖЕТІЛДІРУДІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОНЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ
3.1 «Бизнес тірегі» кәсіпкерлік тексеруді тіркеу жобасына анализ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.2 «БЖК 2020» бағдарламасының тиімділігін әкімшілік қызмет тарапынан бағалау ...
3.3 Шағын бизнесті іске асырудпғы «Даму» қорының бaғдарламаларын жүзеге асыру барысын сипаттау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ҚОСЫМШАЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
КІРІСПЕ

Тақырыптың өзектілігі. Республикада жүргізіліп жатқан Қазақстан – 2050 стратегиясы және сонымен байланысты экономикалық реформалар Республикадағы шағын бизнестің құрылуы мен оның сапасының прогрессивті өсу сипатына қарқынды әсер етіп отыр.
Әлемдік тәжірибе көрсеткендей шағын бизнес – дамыған нарық шаруашылығының ажыратылмайтын элементі болып табылады. Оның арқасында экономика монополияға қарсы күшті потенциалдың көмегімен қажетті икемділікке ие болады. Шағын бизнес көбінесе экономикалық өсудің қарқынын, ұлттық кірістің деңгейін анықтайды және ішкі кірістің жалпы көлемінің 50% құрайды. Бұрындары ірі кәсіпорындар мен ұжымдырдың дамуына көп көңіл аударылса, қазіргі кезде көріп отырғандай тек, егерде нарықтағы тауарлар мен қызмет көрсетулер монополиялық құрылымды бәсекеге қабілетті механизммен қамтамасыз ететін шағын және орта бизнестің кәсіпорындарының қажетті санымен теңдестірілсе ғана аудандардағы тиімді нарықтық шаруашылықтың болуына көз жеткізіліп отыр. Сондықтан, нарықты сақтау қажет.
Шағын бизнестің ғылыми-техникалық прогресс бағытындағы көптеген жетіспеушіліктерді қамтамасыз етуде ролі өте зор. Ірі ұйымдар мен ұжымдар – нарықтың осындай ауыспалы жағдайында жаңа технологияларды және оның өндірістегі адекватты құралдарын тез қабылдауына қолайлы емес форма.
Сонымен қатар, шағын бизнестің ең қажетті мынандай қызметтері бар: қосымша жаңа жұмыс орындарын құру, ірі көлемдегі жұмыс күшін жұмысқа тарту қабілеті соның ішінде ұзақ мерзімдік жұмыссыздықтың нәтижесінде пайда болған әлеуметтік күшті төмендету және өндірістің құлдырауын болдырмау.
Осының барлығы соңғы уақытта Республикадағы кәсіпкерлік белсенділігінің кейбір құлдырауларының көтерілуіне байланысты өзекті мәселелерді талқылайды.
Қазақстандағы жалпы экономикалық дағдарыстың салдары шағын кәсіпкерлік қызметіне әсер етпей қоймады. Шағын бизнестің субьектілері өздерінің имманенттік жетіспеушіліктерінің басым бөлігіне өндірісті кеңейту мен үздіксіз қолдап отыру үшін үлкен көлемдегі қаражат бөлмейді. Көбінесе, құлдыраған шаруашылық жүйелер, дамымаған құрылым, кәсіпкерлерді сауда ортасына қарай тартып, өндірістік шағын кәсіпкерліктің даму құрылымын тежейді. Өздерінің заңды құқықтарын білмегендіктен ұсақ бизнесмендер: заңға қайшы келеді, мемлекеттік құрылымды ойрандатады, басқаруға теріс мінездегі қатынаста болады, осының барлығы мемелекеттің өндірістік индустриясының әзірге белсенді емес сау класының қалыптасуына кедергі келтіреді.
Қазақстанның экономикасының потенциалды өсуі отандық өндірістің дамуына байланысты. Бірақта ірі бизнес қазіргі бәсекеге қабілетті өндіріс үшін қажетті жағдайға қарсы келе алмайды және өте терең дағдарыста болады. Бұл жаңа технологияның, капиталдың, мамандандырылған жұмыс күшінің жетіспеушілігінен.
Отандық өндірісті дағдарыстан шығуға негізделген дамытудың ең тиімді бірден бір жолы, экономиканы перспективалы динамикада қолдауға қабілетті шағын кәсіпкерлік болып табылады, сонымен қатар біздің ұғымымыздан қалып кеткен «техникалық прогресс» түсінігін қолдану, өнімнің бұрынғы керек емес наменклатурасыннан құтылу және экономиканың барлық саласында мамандандырылған бәсекеге қабілетті өндіріс құру қажет.
Жалпы бұл тақырыпты алып жазған кездегі алдыма қойған мақсатым - ол нарықтық экономикаға тән елдің болашағы үшін, шағын және орта бизнестің маңызын ашып оны мемлекет тарапынан дамыту жолдары жайлы жазу.
Дипломдық жумыстың мақсаты мен міндеттері - қазіргі жағдайдағы кәсіпкерлік қызмет нарығының ахуалын талдау және экономикалық турақтылық жағдайында
кәсіпкерлік қызметті жургізуде усыныстар жасау:
- шағын бизнестің экономикадағы алатын орны мен маңызын ашу;
- оны дамытудағы несиелендірудің рөлін қарастыру;
- шағын бизнесті несиелендірудегі шетелдік тәжірибелердің мазмунын ашу;
- Қазақстан Республикасындағы шағын бизнесті бақылау және қадағалау органдардың жұмыстарын талдау;
- Атқарушы органдар мысалында шағын бизнесті басқаруды жетілдіру негіздерін қарастыру мен қалыптасқан механизмдеріне талдау жургізу;
- қазіргі кездегі шағын бизнесті басқарудағы негізгі бағдарламалардың проблемаларын ашып көрсету;
- шағын бизнесті басқарудағы экономикалық жетілдіру жолдарын көрсету.
Дипломдық жумыстың зерттеу объекгісі - елдің кәсіпкерлік қызмет саласындағы бағыттарын жүзеге асыру, кәсіпкерлік субъектілері қызметінің аясын барынша кеңейтуге және олардың қызметін жандандыруға бағытталған институционалдық жағдайларды жетілдіру болып табылады.
- мемлекеттік органдардың шағын бизнесті қадағалаудағы шеңберін қысқарта отыра шағын бизнестің оңтайлануына әсер ету ;
- шағын бизнестің дамуына мемлекеттік бағдарламалардың дұрыс жүзеге асырылуына атқарушы органдар тарапынан ықпал ету;
Осы барлық аталған және басқа да шағын және орта бизнестің экономикалық, әлеуметтік функциялары, оның дамуы ең маңыздылар қатарына жатқызып, экономиканың ажырамас бөлігі ретінде қалыптастырады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 Қазақстан Республикасының «Конституциясы»
2 «Жеке кәсiпкерлiк туралы» Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 31 қаңтардағы N 124 Заңы
3 «Қазақстан Республикасы Президентінің «2050 стратегиясы».
4 "Шағын кәсiпкерліктi дамыту қоры" акционерлiк қоғамын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған тұжырымдамасы
5 Закон РК «О государственной поддержке малого предпринимательства» от 13.03.2003// Бюллетень Финансы и Право, 2003, №21.
6 «Шағын кәсіпкерлікті дамытуға мемлекеттік қолдауды күшейту және оны жандандыру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы 1997 жылғы 6 наурыз №3398// ҚР Президенті мен ҚР Үкіметінің Актілер жинағы, 1997, №12.
7 «Шағын кәсіпкерлікті дамыту қорын құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 1997 жылғы 26 сәуір, №665// ҚР Президенті мен ҚР Үкіметінің Актілер жинағы, 1997, №17.
8 Сейтқасымов Ғ.С. Ақша, несие банктер. Оқулық, Алматы 2005 ж.
9 Мақыш С.Б. Ақша айналысы және несие. Алматы, 2004 ж.
10 Искакова З.Д. Банк ісі. Қарағанды, 2003 ж.
11 Лаврушина О.И. Банковское дело. Москва, 2000 г.
12 www.dkb2020.kz Бизнес жол картасы 2020 бағдарламасының сайты
13 Бажиева М., Манабаева И. «Қазақстан Республикасында шағын бизнестің қалыптасуы және дамуы», ҚазҰУ хабаршысы. №4 (56) 2006
14 www.damu.kz
15 www.damu-komek.kz
16 www.tarbagatay.vko.gov.kz Тарбағатай ауданы әкімінің сайты
17 Мейірбеков Б. «Қазақстандағы шағын бизнес: проблемалар мен мәселелер» // Хабаршы. 2004. №1.
18 Мейірбеков Б. «Елдегі кәсіпкерлікті тиімді дамыту жолдары» // Хабаршы. 2004. №1.
19 www.servis.pravstat.kz Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитеті
20 Мырзабеков С. «Шағын және орта кәсіпкерлік өндірісінің экономикалық тиімділігін арттыру» // Жаршы. 1999. №2.
21 Шымғанов Ә. «Кәсіпкерлік іс-әрекетті салықтық реттеу» //Ізденіс. 2001.№2.
22. www.shygys.stat.kz ШҚО статистика басқармасы
23 www.stat.kz ҚР статистика агенттігі
        
        Мазмұны
КІРІСПЕ.............................................................................................................................................
* НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ ШАҒЫН БИЗНЕСТІҢ МӘНІ, МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
+ Шағын және орта бизнестің теориялық аспектілері.............................................................
+ Шағын және орта ... ... және оның ... маңызы............................
+ Шағын және орта бизнесті несиелендірудің теориялық аспектілері..............................
+ Шағын және орта бизнесті дамытудағы шет елдердің тәжірибесі..................................
* ... ... ... ... ... ... АТҚАРУШЫ ОРГАННЫҢ ҚЫЗМЕТІ
+ Ауданның кәсіпкерлік саласы бойынша 2010-2012 жылдардағы атқарылған жұмыстары....................................................................................................................................
+ Аудан көлеміндегі кәсіпорындармен шағын бизнес орталықтарының мониторингтік ... ... ... іске асырудағы жұмыстарының көрсеткіштері..............................................................................................
* ҚР ШАҒЫН БИЗНЕСТІ БАСҚАРУДЫ ЖЕТІЛДІРУДІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОНЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ
+ кәсіпкерлік тексеруді тіркеу жобасына анализ ... ... ... ... қызмет тарапынан бағалау....
+ Шағын бизнесті іске асырудпғы қорының бaғдарламаларын жүзеге асыру ... ... МЕН ... ... ТІЗІМІ...........................................................................
ҚОСЫМШАЛАР...............................................................................................................................
КІРІСПЕ
Тақырыптың өзектілігі. Республикада жүргізіліп жатқан Қазақстан - 2050 стратегиясы және ... ... ... ... Республикадағы шағын бизнестің құрылуы мен оның сапасының прогрессивті өсу сипатына қарқынды әсер етіп ... ... ... ... ... - ... нарық шаруашылығының ажыратылмайтын элементі болып табылады. Оның ... ... ... ... ... ... көмегімен қажетті икемділікке ие болады. Шағын бизнес көбінесе экономикалық өсудің қарқынын, ұлттық кірістің деңгейін анықтайды және ішкі кірістің ... ... 50% ... ... ірі кәсіпорындар мен ұжымдырдың дамуына көп көңіл аударылса, қазіргі кезде көріп отырғандай тек, егерде нарықтағы ... мен ... ... монополиялық құрылымды бәсекеге қабілетті механизммен қамтамасыз ететін шағын және орта бизнестің кәсіпорындарының ... ... ... ғана ... тиімді нарықтық шаруашылықтың болуына көз жеткізіліп отыр. Сондықтан, нарықты ... ... ... ... ... бағытындағы көптеген жетіспеушіліктерді қамтамасыз етуде ролі өте зор. Ірі ұйымдар мен ұжымдар - нарықтың ... ... ... жаңа ... және оның ... ... құралдарын тез қабылдауына қолайлы емес форма.
Сонымен қатар, шағын бизнестің ең қажетті мынандай қызметтері бар: қосымша жаңа жұмыс орындарын құру, ірі ... ... ... ... тарту қабілеті соның ішінде ұзақ мерзімдік жұмыссыздықтың нәтижесінде пайда болған әлеуметтік күшті төмендету және өндірістің ... ... ... ... соңғы уақытта Республикадағы кәсіпкерлік белсенділігінің кейбір құлдырауларының көтерілуіне ... ... ... ... ... экономикалық дағдарыстың салдары шағын кәсіпкерлік қызметіне әсер етпей қоймады. Шағын бизнестің субьектілері өздерінің имманенттік жетіспеушіліктерінің басым ... ... ... мен ... қолдап отыру үшін үлкен көлемдегі қаражат бөлмейді. Көбінесе, құлдыраған шаруашылық жүйелер, дамымаған құрылым, кәсіпкерлерді сауда ортасына қарай тартып, ... ... ... даму ... тежейді. Өздерінің заңды құқықтарын білмегендіктен ұсақ бизнесмендер: заңға қайшы келеді, мемлекеттік құрылымды ... ... ... ... ... ... осының барлығы мемелекеттің өндірістік индустриясының әзірге белсенді емес сау класының қалыптасуына ... ... ... ... өсуі ... өндірістің дамуына байланысты. Бірақта ірі бизнес қазіргі бәсекеге қабілетті ... үшін ... ... ... келе ... және өте ... дағдарыста болады. Бұл жаңа технологияның, капиталдың, мамандандырылған жұмыс күшінің жетіспеушілігінен.
Отандық ... ... ... негізделген дамытудың ең тиімді бірден бір жолы, экономиканы перспективалы динамикада қолдауға қабілетті шағын кәсіпкерлік болып табылады, сонымен қатар біздің ... ... ... ... ... ... бұрынғы керек емес наменклатурасыннан құтылу және экономиканың барлық саласында мамандандырылған бәсекеге қабілетті өндіріс құру қажет.
Жалпы бұл тақырыпты алып ... ... ... ... ... - ол ... ... тән елдің болашағы үшін, шағын және орта бизнестің маңызын ашып оны мемлекет тарапынан дамыту жолдары жайлы жазу. ... ... ... мен ... - ... ... ... қызмет нарығының ахуалын талдау және экономикалық турақтылық жағдайында
кәсіпкерлік қызметті жургізуде усыныстар жасау:
* шағын бизнестің экономикадағы ... орны мен ... ... оны ... ... ... ... шағын бизнесті несиелендірудегі шетелдік тәжірибелердің мазмунын ашу;
* Қазақстан Республикасындағы шағын бизнесті бақылау және қадағалау органдардың ... ... ... ... ... ... ... басқаруды жетілдіру негіздерін қарастыру мен қалыптасқан механизмдеріне ... ... ... кездегі шағын бизнесті басқарудағы негізгі бағдарламалардың проблемаларын ашып көрсету;
* шағын бизнесті басқарудағы экономикалық жетілдіру жолдарын көрсету.
Дипломдық жумыстың зерттеу объекгісі - ... ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлік субъектілері қызметінің аясын барынша кеңейтуге және ... ... ... ... институционалдық жағдайларды жетілдіру болып табылады.
- мемлекеттік органдардың шағын бизнесті қадағалаудағы шеңберін қысқарта отыра ... ... ... әсер ету ;
- ... ... ... ... бағдарламалардың дұрыс жүзеге асырылуына атқарушы органдар тарапынан ықпал ету;Осы ... ... және ... да ... және орта ... ... ... функциялары, оның дамуы ең маңыздылар қатарына жатқызып, экономиканың ажырамас ... ... ... НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ ШАҒЫН БИЗНЕСТІҢ МӘНІ, МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
+ Шағын және орта ... ... ... бизнестің ролін түсіну, оның қазіргі экономикадағы маңызын анықтау және оның ... ... ... тек ... ... шығу ... ... арқылы ған біле аламыз.
Кәсіпорындар нарықта бір - ... ... ... де ... ... тек ... ... көп болса сол жеңеді. Егерде кәсіпорынның шығыны орташа шығыннан жоғары болса, онда ... ... ... тіреледі. Сол үшін, бір кәсіпкер өзінің кірістерін өндірісті кеңейтуге бағыттау арқылы ірі кәсіпкерге айналады, ал басқалары құлдырап жатады. Өндірісті ... және ... ... ... ... ... Өткен ғасырдың 60-шы жылдарында дүние жүзінде кішігірім кәсіпорындардың ... ... ... өндірістегі дағдарысқа алып келді.
Әсіресе 1873 жылғы дағдарыс айрықша болып табылады, өйткені сол кездегі ірі ... ... ... және ... ... бөлу үшін ... біріккен болатын.
Ірі кәсіпорындарды біріктірудің екінші түрі синдикаттар болды, мұнда өнімнің реализациясы жалпы өтімдік кеңсе арқылы қарастырылды, яғни синдикатқа кірген ... ... ... ... кең ... ие болды.
Жаңа ғасырдың басында ірі кәсіпорындарды біріктірудің бірден - бір ... түрі - ... ... осы кезде қатысушылар өздерінің өндірістік және коммерциялық еріктерін жоғалтты. Ең алғашқы трест 1870 жылы ... ... ... ... ... ұсақ ... ... маңызын жоғалтуға алып келді. Сайып келгенде артықшылықтар ірі ... ... ... Ең ... бұл ... ірі кәсіпорындардың техникалық артықшылықтарымен көзге түсті:
* сол кездегі ... ... ірі ... өндірісті талап етті, ал оған деген жоғарғы бағалар ұсақ фирмалар салаларына деген кіріс көздеріп ... ... ... ... тек ... өндіріс кезінде өтімді болды, ал өндіріс көлемін үнемдеу кез - келген өнімге ... ... ... ... берді, осының өзі де кішігірім кәсіпорындарды бәсекеге қабілетсіз жағдайға ұрындырды;
* тек алдыңғы ... ... мен ... ... сонымен қатар ең жақсы мамандандырылған жұмысшылар мен инженерлерді ... ... ... ... ірі кәсіпорындардың жағында болды;
* ғасырдың басында ірі кәсіпорындар барлық жаңа және алдыңғы қатарлыларды таратушы болды, ал бұл үлкен көлемдегі қаржылық ... ... ... ... сонымен бірге көптеген кірістер де алып келді;
Нәтижесінде шағын бизнес соңғы орынға қойылды және ірі ... ... ... ... жойылап кеткен жоқ (мысалы, ғасырдың басында АҚШ-та 500мыңға жуық шағын кәсіпорындар болды).
1973-1975ж.ж соғыстан кейінгі кезеңде ... ... ... бұл ... ... және ... ... дағдарыстармен қабаттаса келді. Және де бұл дағдарысты нарықтағы және өндірістегі жағдайлардың ... тез ... ... шағын және орта фирмалар аз ғана шығынмен өткізді.
Шағын бизнес экономикадағы позицияларды жаулап алуы және дамуымен ғана емес, ... ... ірі ... пен оның ... ... ... және ірі ... пен барлық экономиканың дамуының ең керекті элементтерінің бірі болып табылады. ... ... ... - салдары қалай болады?
Ең алдымен экономиканы дамытудың парадигмасы ... ... ... ... ... ... көрсетілімдерінің приоритеті өнім, қызмет көрсетуді сипаттайтын сапалық көрсеткіштерге айналады. Мұндай жағдайда индустриалдық алыптардың мықты құрылымдары ... ... ... аз ғана ... тез ... ... алауға икемді, қайта пайда болған қажеттілікті қанағаттандыруға және осы жолмен нарықтың ... ... мен ... ... ... ... ... кішігірім фирмалармен салыстырғанда ұтылыста болады. Осының барлығы ірі бизнестің ... ... ... ... гөрі ... болады. Сол үшін, ірі бизнестің алыптылығы шаруашылықтың артықшылықты түрі ретінде өзінің тиімділігін жоғалтып алды.
Екіншіден, ... ... ... ... 70 ... орта ... жаңа кезеңге айналған ИТР атқарады. Ол тек өндірісті мамандандыруды күшейтіп қана қоймай, сонымен қатар көптеген салалардағы ... ... ... ... бұл ... жекешеленуіне әкелді, өнімдер мен қызмет көрсетулердің өте үлкен наменклатурасын ұсынды, бірақ ең ... - ... ... оның ... ... ... берді. Бұлар микропроцессорлар, шағын құрал-жабдықтар, шағын ЭЕМ (ЭВМ) және тағы тағылар, енді ... ... ірі ... ... болып есептелінген металлургия, сонымен бірге ірі алыптармен бәсекеде теңдей түсе алатын, өзіне алдын ала ... ... ... ... ... және соған қарай ірі бизнестен оның нарығының жартысын тартып ала алатын шағын заводтар пайда болды.
Ақырында, тұтынушылардың да психологиясы ... Олар ... ... алыстады, яғни, біркелкі киімдерді кигілері, бірдей машинамен жүргілері, бір реттік жихаздарды ... ... т.б. ... ... және ... дифференциациясы пайда болды.
Өткен ғасырдың 70-80 жылдардағы жағдайдың өзгеруіндегі алғы ... ... ... ... дамуына деген негіздері осылар. Бірақта шағын бизнестің ... ... ... емес, сондықтанда оның тыныс тіршілік жағдайы, дамуы және ... ... ... ... ... әртүрлі елдер және экономиканың әртүрлі сфералары үшін бірдей емес.
Шағын және орта кәсіпорындарды ... ... екі ... ... ... ... ірі бизнеспен тура және жанама байланыстағы кәсіпорындар құрайды, яғни заңды түрде жеке бола ... да, олар ірі ... ... ... жұмыс істейді. Батыс әдебиеттерінде мұндай кәсіпорындарды орнын басушы немесе субтізбекті деп жиі атайды.
Қарастырылған кезеңде аталған ... ... ... үшін осы ... ... деген қатынасты дамыту жолында ірі бизнеске қызғушылық жағдайын тудыратын келесідей себептер белгіленген:
* шектеулі ортадағы деталдар мен түйіндер ... ... және орта ... ... ірі ... ... ... цехтарында дайындауынан құтқарады;
* шағын фирмалардың икемділігі өндірісті қайта жаңартуға және үлгілерді ауыстыруына мүмкіндік береді, сондықтан қандайда болмасын ... ... ... мен ірі бизнестің қатты құрылымына қарсы тұра алады;
* шағын фирмалардың өнімдерінің өзіндік құнының төмендігі, ... қол ... ... ... және ... мамандандырудың арқасында, ірі бизнеске өз қорларын үнемдеп қана қоймай, сонымен қатар, осы кәсіпорында құралған кірістің жартысын өз падасына шешіп, ... ... ... ...
* ... жаңа ... жаңа ... мен жаңа тауар түрлерінің тұрақты пайда болуымен сипатталады, бұл жерде шағын кәсіпорындар бір жағынан - ірі ... ... ... ... жағынан - ірі бизнестен құрылған жаңа тауарларға қызмет көрсетуші фирмалар ретінде қатысады. Мысалы, ірі фирмалар ... ... ... ... шағын фирмалар техникалық қиын тауарлар мен жөндеулерді қоспағанда видеожазулар, видеосалондар және т.б. жүзеге асырады.
Тауарлардың екінші ... ... бір - ... және ірі ... тікелей бәсекеге түсетін заңды және экономикалық жеке кәсіпорындар құрайды. Мұндай кәсіпорындар тобының қарқынды дамуына әсер ететіндер:
* Тұтыну мен қызмет ... ... ... тез бейімделу және қанағаттандыруға қабілетті болу;
* Тұтынуға жақындық, ірі ... сол және ... да ... ... сегменттердің орнын толтыру;
* т.б
Шағын бизнестің дамуы мен гулденуінде мемелекет саясатының маңызы зор. Соңғы кезде экономиканың алдында тұрған ... ірі және ... ... ... ... ... ... дүниежүзілік соғыстан зардап шеккен европалық елдер соғыстан кейінгі кезеңде мемелекетте ірі бизнесті ... ... ... ... шоғырландыру процесінің жеделдетілген түрін қолдады, ірі ұлттық корпорациялар мен трансұлттыққа айналуға жәрдем көрсетті, ұлттық тауарлардың ... ... ... ... ... қол ... ... барлығына дерлік әлемнің мемелекеттері шағын бизнесті қолдайды, әсіресе өздерінің тауарларының бәсекеге қабілеттілігімен байланысты инновациялық мақсаттарды көздейді.
Шағын кәсіпорындармен бірінші рет ... ... ... ... жіберуі мүмкін: олар шағын кәсіпорындарды мемелекеттік, жалға алынатын, бірлестік, отбасылық және тағы басқадай кәсіпорындардың бір түрі деп санайды. Бұл ... ... ... ... тізіміне олар кірмейді. Шағын - бұл түр немесе құқықтық - ... ... ... Ол ... көлемі. Шағын кәсіпорын - заң жүзінде белгіленіп қолданылатын кәсіпорын түрі. Іс жүзінде барлық кәсіпорын түрі: мемлекеттік, ұйымдық, ... ... және т.б. оның өзі ... ... алғы ... бөлінуіне байланысты анықталады. Сондықтан, кәсіпорындардың шағын мемелекеттік, жеке шағын, ... ... және тағы сол ... ... ... ... шағын кәсіпорындар үшін белгілі бір әмбебап, баға белгілеу жүйесінің жалпы түрі, материалдық - техникалық жетістіктер, ... ... ... және т.б. ... ... бола ... ... қызмет көрсетуінің осы жүйелерінің барлығы оның түріне байланысты анықталады.
Кейде шағын кәсіпорынның түрі қай ұжым оның құрылтайшысы болып қайта ... ... ... жайылған адасушылықтары болып жатады. Сөзсіз жағдайлар бұл жерде жоқ. ... ... ... ... ... мен басқа да бірлескен адамдар, мемлекет, жалға алу, бірлескен кәсіпорын, қоғамдық ұйымдар ... ... ... ... ... ... ... бірлестік ретіндегі органдар, кәсіпорындар, ұйымдар мен азаматтар арқылы да құрылады.
Егерде шағын кәсіпорындың құрылтайшысы мемелекеттік ұйым болғанымен, жаңа білім атап ... ... ... ... ... ... сөз ... Артықшылығы, мемлекеттік кәсіпорыннан бөлінген құрам кооперативтермен жалға берілуі мүмкін. Құрылған кәсіпорын түрі - бұл ... ... да ... ... ... кезде құрылтайшылардың қатысушысы болған жеке және отбасылық жеке кәсіпорындар басқа түрде болуы мүмкін емес. Яғни шағын кәсіпорындардың осындай ... ... мен ... ... түрі сәйекес келеді.
Шағын кәсіпорын көлеміндегі кәсіпкерлік сапалық артықшылықтармен де ... ... ... ... тікелей басқару және бірлестіктің құқықтық бірлігін айту керек.
Екінші сипаттама - кәсіпорынға ... шолу ... ... оның ... шектеулілігі қожайын мен жұмысшының арасында тұлғаның жұмысының мотивациясының шындығына және оның еңбегін ... ... ... кол жеткізуге мүмкіндік береді.
Үшіншіден - фирмадағы ... және ... ... жалпы салалық көлемге қандайда болмасын жағдайда әсер етуге рұқсат бермейтін кішігірім нарықтық қорлар мен ... - ... мен ... арасындағы тұлғаланған сипаттамадағы қатынас бұрындары айтылып кеткендей шағын кәсіпорын тұтынушыларға қызмет көрсетудің тығыз ортасымен салыстырып есептелінген.
Бесіншіден - ... ... ... ... ... ол тек ... ... шаруашылықтың нәтижесіне ғына толықтай жауапкер емес, сонымен бірге өзінің өндірістік процестегі және оның ұйымдарымен қатынастарды тікелей қарауға міндетті.
Алтыншы ... ... - ... іс: ол ... ... ... ... тура кірістіргеннен гөрі, қожайынның туған - ... ... ... ... ... ерекшелігі қаржылық сипатымен байланысты. Егер биржаның қоры арқылы ... ... ... ... ... онда шағын кәсіпорындар банктердегі салыстырмалы кішігірім несиелерге, өз қаражаттарына және нарық капиталына (достарының, ... т.б. ... ...
Сонымен қатар, тағы бір ерекшелігі ретінде негізгі қормен салыстырғанда ... ... ... ... ... ... болады. Егер ірі кәсіпорындардың бұл ара қатынасы 80:20 ... онда ... ... 20:80 ... ... қызметінің қатарынан ең алдымен экономикалық қызметін атап өту керек, оның ролі біріншіден - жұмыс беруші, екіншіден - өнім мен ... ... ... ... - ... ... катализаторы, төртіншіден - салық төлеуші, бесіншіден - ... ... ... ... ...
Әлеуметтік қызметінің де көптеген маңызы бар. Бірінші, кәсіпкерлік қызметтің ... түрі ... ... ... ... ... потенциалын ашады. Екінші, бұл жерде көбінесе ірі кәсіпорындардан қолдау таппаған халықтың әлеуметтік сезімтал тобы еңбекке тартылады (әйелдер, ... ... ... оралмандар және т.б.). Үшінші, шағын кәсіпорындар жас кадрлардың білімін ірі өндірістік орындар үшін көтеретін ... ... бірі ... ... ... ... ... ең алдымен қызмет көрсету саласында қатынастағы адамдардың қажеттілігін қанағаттандырады (бірақ ... ... ... ... айырылған, мысалы, супермаркеттерде).
Енді бүгінгі таңда нарықтық экономикасы дамыған елдерде орын ... ... ... - ... де көкейкесті мәселелердің бірі болып отыр.
Шағын және орта кәсіпорындардың алғы шарттарымен байланысты мәселелеріне шет ... және ... ... көп мән ... ... ... та ... ғалымдар біржақты пікірге келе қойған жоқ.
Ағылшын тілді әдебиеттерде ... ... ... + орта), ал кей кездері жай ғана шағын бизнес.
Европалық елдерде Жапонияда ... ... ... ... ... мұнда ұзақ уақыт бойы термині қолданылып келді.
Орта кәсіпкерліктің алғы ... ... ... ... - сандық және сапалық. Сандық көрсеткіштерге - кәсіпорындағы жұмысшылардың саны, айналым, активтер, капиталдар, кірістер және т.б. ... ... ... ... ... ... статистика тұрақты түрде шағын және орта кәсіпорындардағы бір ғана көрсеткіш - жұмысшылар санын қолданады. Нақ осы ... ... ... үшін ... ... ... қиын іс ... көрсеткіште жатыр. Ғалымдар арасында бұл мәселе үшін ... ... жоқ, ... ... және орта ... ... арнайы мәртебесі де бар. Мысалға, Ескі және Жаңа әлемнің әдеттегі өкілдері ... екі елді - АҚШ және ... ... ... ... ... Әкімшілік бизнесті егер, ол бөлімшелерімен қоса 500-ден төмен адам жалдаса, ... тек өз ... ғана ... онда оны шағын деп есептейді. Бірақ шағын бизнес ... ... ... ... ... қатысы бар ма соны анықтау үшін салаларды көлемі бойынша толықтай сұрыптауды қолданады. Мысалы, қайта өндіретін ... ... саны 250 ... төмен болса - шағын фирмаға, ал 1000 ... ... ... - ірі ... жатады. Машина құрастыруда шағын бизнес жөніндегі Әкімшілік кестесі бойынша 41 кіші сала, оның ішінде он сегізі 250 ... адам ... ... он ... ... ... 500 жұмысшы және он бірі шағын ең жоғарғысы 1000 адам жалдайтын шағын ... ... ... ... шағын бизнес жөніндегі Әкімшілік жұмысшылардың немесе өнімнен түскен кірістің санынан осы кәсіпорындарға мемелекеттік тапсырыстарды ... ... ... алу үшін ... ... қойылуынан қашады.
Францияда шағын және орта кәсіпкерлердің Жалпылама конфедерациясы келесідей анықтамаларды береді: . Франциядағы сандық алғы ... ... 10 нан 50 ... ... ... - ... 50 ден 500 ге ... - орта, 500 ден жоғары - ірі ... ... ... ... басқа да елдері сияқты кәсіпкерлердің дәрежесі бар, сондықтан да саны жағынан 10 ... ... бар ... ... ... ... ... Ал АҚШ-та ондай түсінік жоқ, онда мұндай кәсіпорындар өте ұсақ деп аталынады.
Француздық кәсіпкер - бұл ... өз ... ... кәсіпқой маман иесі, өз кәсіпорнын тікелей өзі басқаруды қамтамасыз ететін және оның жұмысына тікелей өзі ... ... ... ... ... мүмкін, бірақ оның саны 10 адамға дейін шектелген. ... ... ... ... - ... ... қамтамасыз етеді, ешкімге тәуелді болмайды, өзіне - өзі қожа.
Енді шағын капиталистік кәсіпорындар ... Оның иесі де ... ... жеке ... ... бірақ оның мақсаты - табыс алу. Оның кәсіпкерден айырмашылығы - еңбек ... өзі ... ... Оның ... ... ... ал өзі қиналмау үшін алынған кіріс көзі ... ... ... ... ... тән нәрселер: кәсіпорынмен жеке жетекшілік, жұмысшылармен, жеткізушілермен және клиенттермен тікелей ... ... ... үшін ... тұлғалары бар, ақылмен істелінетін еңбек тән. Кәсіпорынның иесі - ол осы категориядағы кәсіпорынға өте ... ... ... ... ... бола ... жағдайда салатын акциялық бақылау пакетке ие, бухгалтер, басқарушы, жабдықтаушы, маркетолог, және басқа да мамандар жалдайтын, ал өзі фирманың жалпы басшылығы ... оның даму ... ... ... қызметтердің жұмысын бақылап отыратын және жеткізушілермен байланысты жүргізетін жеке ... ... Ірі ... ... ол ... қаражатынан әліде толықтай бөлінбеген, яғни оны басқару ... ... ... ... ... тек қана ... ... менеджерлер айналысады, ал жеке меншіктер өндірістің тікелей процесіндегі акцияның бақылау пакетінен толықтай аластатылған.
Сонымен, кәсіпорындардың әр түрлі көлемін анықтау үшін ... ... ... ... ... ... және кәсіпорынды басқару қатынасы, оның тұлғалармен қатынасының дәрежесі болып табылады. Шағын кәсіпкер өз фирмасын өзі ... және өз ... ара ... болады. Орташа кәсіпкерде саналы еңбектің жалдамалы жұмыскерлері болады және негізінен фирманы жалпы басқаруды солармен араласа отырып жүзеге асырады. Ірі ... ... ... ... ... және өзінің тұлғаларымен тікелей байланыста болмайды.
Батыс мамандары сонымен бірге өздерінің сапалық алғы шарттарын шағын бизнесті сипаттау үшін ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорындарға төменде көрсетілген сипаттамалардың ең болмағанда ... ие ... ... ... ... ... жеке басқаруына қатысты аз мамандандырылған;
* жетекшіліктің жоғарғы органдарымен, өндірістік жұмысшылармен, жеткізушілермен, клиенттермен ара ... ... жеке ... ... ... ... ... несие алумен қатысты жеке қиындықтарға мүмкіндігі жоқ;
* Сату, сатып алуға араласудың ... ... ... ... мен жеке ... ... жергілікті ұйымның барынша тар бірігулері және кейбіреулері жақын нарыққа және жабдықтаудың көздеріне байланысты болады.
Жұмысының басым бөлігін шағын бизнеске ... ... ... ... .
Әрине бұл материалдық емес факторлар адам өзінің ісін ашқан кезде болады, бірақ максималды мүмкін болатын кіріс алғысы келмейтін кәсіпкер болмайды.
Экономист ... . Оның ... ... осы турақсыздық шағын бизнестің негізгі алғы шарты болып табылады. Бұл өз кезегінде үлкен мән-мағына береді, және келесідей мәліметтермен бекітіледі: АҚШ-та әр жылы ... ... ... ... ... яғни бұл ... Американдық компаниялардың 8-9пайызы деген сөз. Тұрақсыздық ... ғана емес ... ... ... ұзақтылығымен де сипатталады. Ю.Кочеврин мынандай мәліметтерді ұсынады: ... ... ... ... ... ... санының 26 пайызы ғана қалды, ал қалғандары жоғалып кетті.
Әрине, ... ... ... кәсіпорындарда болатынын ешкім жоққа шығара алмайды, бірақ жоғалып кету жағдайлары және банкроттық ірі корпорациялармен өндірісті және ... ... ... орын ... Енді ... алғы шарттарға қайта оралайық Жапонияда шағын және орта кәсіпорындардың ең жоғарғысы- 300 адам, Ұлыбританияда 200 адам. ... ... ... ... бар. ... ... қызмет көрсету ортасында және тұрмыстық қызмет көрсету, қаржылықжәне сақтандыруда ірі бизнес жұмыс істеушілердің 50, 100-200 адам санымен есептелінеді.
Бүкіл әлемдік ... ... ... ... кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты кәсіпорынның жалпы санының көрсеткіші 50-ге ... ... 1995 ... 1 ... ... ... ... келесідей көрсеткіштер деңгейін көтермейтін кәсіпорындар кіреді:
Жұмыс істейтін жұмысшыларының саны 50 адамға дейінгі; жылдық айналым 4 млн теңгеден кем ... ... ... 2 млн ... кем емес. ЕС-та орташа кәсіпорындарға өз ... ... ... ... ... ... ... жатады: жұмысшыларының саны 50-ден 250-ге дейінгі адам, жылдық айналым 16 млн теңгеден кем емес, баланстық ... 8 млн ... кем ... ЕС ... кәсіпкерлік субъектілеріне қолдау шараларын белгілеу кезінде шағын кәсіпорындарға ... ... да ... ... ... ... ... шағын фирмаларға қатысты алғы шарттарына келесілер жатады: жұмысшыларының саны 100 адамнан жоғары болмау керек; меншіктік негізігі капиталдың көлемі 75 ... ... ... ... бұл ... ірі ... ... фирманың жарғылық капиталының 1/3 бөлігін құраса.
Дамыған мемлекеттердің экономикасына ... ... ... ... ... ... кәсіпорындағы адам саны 19-ға дейін болса - , 99 ... ... ... - , ... 499 адамға дейін болса - 500 адамнан жоғары - деп ...
1.2 ... және орта ... ... және оның ... маңызы
Шағын бизнес - адам қызметінің ерекше саласы және ол еңбектің басқа түрлерінен ... ... ... ... ... ... экономисі Гарвард университетінің профессоры Иозеф Алиоз Шумпетер мән берген.
Оның айтқан мынандай сөзін эпиграф етіп алуға болады: "Кәсіпкер болу - ... ... ... Екінші жағынан кәсіпкерлер алдымен кәсіпкерлік жұмысты ... Ол ... ... ... Жан ... Сэй ... ... "Кәсіпкер - адамдарды өндірісгік шеңбер ауқымында ұйымдастыратын адам". "Кәсіпкерлік" терминін алғашқы рет ... ... ... ... ... Бул ... ол ... тәуекелділік жағдайында табыс алу мақсатымен өндірісті ұйымдастырудағы адам белсенділігін жатқызды. Бірақ соңғы уақытта кейбір теоретиктер әйгілі араб ойшылы Ибн-Кальдунның ... ... ... ... ... ... ... деңгейіне дейін көтерілген. Шағын және орта бизнес түсінігінің мәнін ашпас бұрын, алдымен оның қалыптасу көздерін анықтап алу ... ... ... ... барлық ежелгі мәдениетте дамыған деп тұжырымдайды. Бұл істе арабтар, вавилондықтар, египеттікгер, иудилер, грекгер, финикшілер және риидіктер ... ... ... ... мен кәсіпкерлерді қорғауға бағытталған Хамураппи заңдары болып табылады. Қазіргі уақыттағы алдынғы қатарлы ... ... ... Кристофер Фример және менеджмент теоретигі Питер Друпердің айтулары ... ... ... теориясынан ұсынған, оны алғаш зерттеген Иозеор Шулепеттер болып ... ... мәні ... ... ... ... өзіндік элемент.
Сонымен, қазіргі ұрпақ теоретиктеріне кәсіпкерліктің ... ... болу ... сурақтарын бірнеше рет қарастыруларына тура келеді, бұл бір қатар экономистер мен ... ... емес ... ... қорғайды.
Жалпы кәсіпкерліктің тарихы талай ғасырларды қамтиды, дегенмен қазіргі түсініктің орын алуы капитализмнің ... және даму ... сай ... ... ... экономикада "кәсіпкерлік" түсінігі ХVШ ғасырда пайда болды да, "меншік иесі" деген түсінікпен қатар орын ... ... ... ... ... коммерциялық идеясын өткізіп, пайда болу мақсатымен экономикалық тәуекелге бас ұрған меншік иесі деп сипаттайды. Ол өндірісгі өзі ... оның ... ... етеді. Алайда, меншік иесі мен ... ... ... ... ... байланысты өзгереді. Несиенің дамуымен байланысты капитал иесінің ... ... ... ... орын ... ол өз кезеһнде кәсіпкерлікке ірі қозғалыс берді. ... ХVШ ... аяғы XIX ... басында өмір сурген әйгілі француз ... Ж.Б. Сэй ... ... салыстырғанда кеңінен сипаттады. Кәсіпкерлікке шаруашылық тиімділігін камтамасыз ету мақсатымен өндіріс факторларын байланыстырушы экономикалық агент ретінде анықтама берді.
К.Маркс те меншік иесі мен ... ... ... ұқсастық айтқан жоқ, алайда соңғысын меншік иесінің қызметі ретінде ... ... ... ... ... ... ... капитал, меншікті капитал және қызмет атқарушы капитал болып бөлінеді де, ол ... ... ... ... менеджерлер жалған меншік иесі көрінісін қабылдайды. Несие қатынасының дамуы және ұлттық байлықтың жеке меншік формасынан корпорациялар меншігінің формасына ... ... ... ... ... ... меншік пен кәсіпкерлік арасында қатты бағыныштылық болмағанымен кәсіпкерлікгі дамытудың ... ... ... ... ... қажетті шарты мен белгісі, субъектінің белгілі бір дәрежеде еркіндігі мен құқығы болуы шарт. Ол шаруашылық қызметінің бағытын таңдау, өнімдерді ... ... баға ... ... өз ... жүргізу т.б. Басқаша айтқанда, кәсіпкер шаруашылықты жүргізудің экономикалық жағынан оқшауланған субъектісі болуы керек.
Екіншіден, кәсіпкерлік ... ... одан ... нәтижелерге тәуекелділікгі қажет етеді. Қабылдаған шешімдерге деген жауапкершілік ... ... ол ... ... жай ... ... ... ету болғаны. Тәуекелдік тура шешім туралы ерекше айту керек.
Үшіншіден, ... ... ... ... табысқа жетуге, пайда ... ... ... ... өзі ... қажетті нарықтың құрылымын орнатумен байланысты.
Әлемдік тәжірибеде көрсеткендей, кәсіпкерліктің жан-жақты дамуына оның ... ... ... оған сай ... - ... шарт ... ... Олай дейтініміз нарық пен кәсіпкерлік кенеттен пайда болып тез дамымайтыны кім-кімге де түсінікті. Олар бұйрықпен, ... ... ... ... іске ... ... ақшасыз, капиталсыз, ең басты реттеуші - құн заңынсыз, қозғаушы ... олар дами ... ... шарты, жоғарыда атап өткендерден туындайды. Еркін кәсіпкерлік меншіктің әр қилы ... ... ... ... қалайды, олай болса иемденуді де қамтиды. Өз ... көп ... ... құбылыс, өйткені ол өндірістік қызмет көрсету ісінің дамуының нәтижесі Кәсіпкерліктің анықтамасына тоқталмас бұрын кәсіпкерлікті қандай ... ... ... ... нақтылап алайық.
Нарықтық экономиканың шаруашылық жүргізуші субъектілерде және ұғымдары өзара тығыз байланысты. Кәсіпкерлік пен ... ... ... бір ... ... ... ... және шетелдік зерттеушілердің айтулары бойынша, бұл терминдер - ... ... алу және ... ... басқа тауарларға айырбастау үшін қызмет көрсету немесе жай қызмет көрсету, серіктестіктер арасында екі жақты пайда табу негізіндегі ... ... ... ... ... жеке ... кәсінорындармен немесе ұйымдармен жүзеге асырылатын (тек заңмен тыйым салынбаған) еркін шаруашылықты білдіреді. Бірақ және ... ... ... ... ... болып табылады. түсінігі экономикалық тұрғыдан қарағанда кеңірек. Шетелдік әдебиеттерде нарықтық экономика бойынша бизнес қағамның қажеттілігін қамтамасыз ететуге ... ... ... ... ... ... нарықтық экономиканы барлық қатысушыларының арасындағы қатынастарды қамтиды және тек қана жалдамалы жұмысшылардыңда, мемлекеттік ... ... де ... ... Жалпы түрде бизнес - бұл нарықтық қатыныстар жүйесіндегі адамдардың іскерлік белсенділіктері. Ал, кәсіпкерлік ... ... бір ... ... ... және оның әр ... ... жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне сәйкес (жалпы бөлім): . ... ... ... пен ... бірін - бірі алмастырады. Нақтылап кететін жағдай, және бірі - ... ... бола ... ... шағын бизнес кәсіпкерлік пен айналысатын шағын кәсіпорындардың қызметін қарастырады. Одақтық Республикалардың ... ... ... ... ... ... ... жүйесі кеңінен қолданылған, ол халық шаруашылығының даму ... және ... ... ... ... ... ... сондай-ақ жаңадан қалыптасқан мәселелерді өз кезеңінде байқауға және олардың жедел шешілуі бойынша шаралар қолдануға мүмкіндік береді. Қазіргі ... ... ... ... ... ... ... ерекшеліктерімен сипатталады, мөлшері, жұмыс істеушілер саны, қай салаға жататындығы, ... және ... ... ... ... өнім ... ... үш түрін бөліп көрсетуге болады: ірі, орта және ... ... ... ... ... ... ... тұтас ағзасын құрайды. Ірі кәсіпорындар - нарыққа негізгі өнім шығарушылар болып табылады. Ірі кәсіпорындар - ... , ... ... ... ... және орта кәсіпорындар, үнемі жаңарып тұратын номенклатурасымен және ассартиментімен, аз ғана партияда өнім дайындау, шектеулі тұтынушылар жағдайында ... ... мен шикі ... ... қажет болған жағдайда пайда болады. Сонымен, шағын кәсіпорындар нарықтың салыстырмалы толған кезінде жекелеген тапсырыстарды есепке алып ... ... яғни ұсақ - ... ... ... Сонымен қатар, шағын кәсіпорындар қызметтің барлық саласында нолдік нәтиже алумен байланысты жоғары тәуекелге ие болып табылады. Бұл әрі ... ... әрі жаңа ... игеру. Өнімнің жаңа түрін игеру. Шағын ... ... ... ... ... қоғамға аз шығындар алып келеді, сондықтан мемлекет шағын кәсіпорындарды құру және дамыту үшін арнайы жеңілдіктер ... ... ... ... шағын бизнес сферасына өздерінің тәуелсіз меншігі бар, шаруашылық еркіндікке ие және өз ... ... ... ... ... ... Көптеген шетелдік зерттеулер шағын кәсіпорындарға 500 адамнан аспайтын жұмысшылар бар және сату ... 20 млн ... ... ... ... Бірақ бұл көрсеткіштер шартты болып табылады. Қазақстанда шағын және орта ... ... ... құрылатын, географиялық шектелген зоналарда қызмет ететін және нарықтың шектеулі үлесіне ие, басқаруды құрушылар жүзеге асыратын, барлық негізгі стратегиялық ... ... ... ... ... ... ... икемділігімен, форьмалділіктің жоқтығымен шешімін қабылдау барысында, өндіріс саласындада, басқару саласындада жұмысшылардың ... ... ... ...
Бәрімізге белгілі, шағын және орта бизнесте жеке секторлар басшылық етеді. ... ... ашу ... ... не ... ... бөліп көрсетеді: пайда табу, қоғамның әлеуметтік, экономикалық және ... ... ... ... ... кәсіпкерлік қызметпен айналысудың мативі ретінде келесілерді көрсету керек: тұлғалардың өзін-өзі қалыптастыру мүмкіндігі, ... ... ... ... бір бөлігін қосу, қосымша және басқада ресурстарды қосу, азаматтардың өз табыстарын ... ... ... ... және орта ... ... мен ерекшеліктері:
Көптеген адамдардың ойы бойынша, нарыққа тек ірі ... бар ... ғана қол ... ... ал ... және орта кәсіпорындар үшін орын жоқ. ... ... ... шағын бизнестің қуатты ірі компаниялармен бәсекелестікке түсе ... Ал, егер ... ... ... ... ... тиімді бәсекелес болуының бірнеше себебін көрсетуге болады.
Біріншіден, шағын кәсіпорындар үшін 0,5 - 1 жыл ... ... ... ... ... тудырмайды, ал ірі кәсіпорындар үшін 5- 6 жыл қажет.
Екіншіден көпшілігі қателесіп инновация ірі ... ... деп ... ал статистикаға жүгінсек Екінші Дүние Жүзілік соғыстан кейін 95 % ... ... ... және орта ... ... ... көрсетіп отыр. Шағын кәсіпорындардың ірі кәсіпорындарға қарағанда капиталының күйіп кету тәуекелі төменірек, және де әртүрлі ... ... ... ... ... және орта бизнестің жаңа жұмыс орындарын қамтамасыз етуі ... ... ... ... Әсіресе, бұл елде дағдарыс және жұмыссыздық кезеңі болған кезде ... ие, ... ірі ... ... ... ... ... болғандықтан, жаңа жұмыс орындарын ұсына алмайды. Американ-Экспресс (1987) мәліметтері бойынща шағын өнеркәсіптерде қалыптасатын жұмыс орындарының өсу қарқыны тұрып қалған ірі ... ... 3 есе көп. ... ... ... ... ... Бұл, шағын және орта бизнестің динамикалығы, икемділігі, тұтынушылар қажеттілігінің өзгеруіне тез жауап беру және ... ... ... ... саласына жаңалықтар енгізу мүмкіндігі. Персоналды басқару сферасында бұл еңбек ұжымында бейресмилік, бюрократияның жоқтығы, жұмысшылардың басқаруға және ... ... ... алу ... ... және орта ... ерекшелігі қызмет ету сферасы болып табылады. Ірі кәсіпорындар жаппай өндіріс жағдайында, тұрақты ... ... және ... ... алушылармен жұмыс істейді. Шағындар ұсақ партиялармен шығарады, жеке тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандырады, нарықтық арнайы сегментіндегі және ... ... ... ... ... ... Мысалы, автомобиль өндірісі -ірі кәсіпорын қызметіне жатса, автомобильді ... - ... және орта ... ... ... және орта бизнестің келесі бір тиімді ерекшелігі - ұжымның еңбекке ұмтылуы, жұмыс орнын сақтап қалуға тырысуы және пайдаға қатысуға ... ... ... ... ... мүдделілік болып табылады. Ірі компаниялар кәсіби менеджерлерді жалдайды, ал олар акционерлердің барлық талпыныстарының ... ... ... ... ... алып ... ал ... кәсіпорындарда құрушының өзі менеджер бір тұлға, сондықтан бұл жерде ешқандай түсініспеушілік мәселесі туындамайды.
Әлемдік тәжірибе шағын және орта ... ... ... ... ... жоғары екенін көрсетіп отыр. Ал мемлекет өмірінің барлық салаларына әсерін тигізеді: жұмысшылар саны бойынша, ... ... ... ... ... ... мен көрсететін қызметтері бойынша. Жекелеген елдерде шағын және орта ... ... ... рөль ... Экономика үшін шағын кәсіпорындардың толықтай қызметі оның икемділігін арттырытын ... ... ... ... ... шағын және орта бизнестің даму деңгейіне байланысты, мамандар елдердің өзгермелі экономикалық жағдайға бейімделу мүмкіндіктерін талдайды. ... үшін ... ... ... ... ... қоғамға, жоғары дамыған экономикаға өтетін көпір болуы қажет. Шағын және орта ... ... ... ... ... қоғамның және халықтың қажеттіліктерін жақсы қанағаттандыруға ... ... ... ... ... ... ... қалыптасуы;
- ассортименттің кеңеюі, тауарлар мен қызметтердің сапасының артуы. Тұтынушылардың қажеттілігін қанағаттандыруға ұмтылу арқылы, ... ... ... ... мен өнім ... артуына мүмкіндік туғызады;
* тауарлар мен қызметтердің нақты бір тұтынушыларға жақындауы;
* экономиканың құрылымдық өзгеруіне әсер ету. ... ... ... ... ... ... өндірісті дамытуға халықтың өз ақшаларын тартуы. Шағын кәсіпорын ... өз ... өз ... ... ... ... ... орындарының ашылуы, жұмыссыздық деңгейінің қысқаруы;
- адамдардың шығармашылық мүмкіндіктерін тиімді пайдалануға, дарындарының ... әр ... ... ... ... ... ... ірі кәсіпорындар белгілі - бір шектеу қоятын халықтың жекелеген ... (үй ... ... ... мүгедектер, оқып жатқан адамдар) тарту;
- меншік иелері, кәсіпкерлер, басқарушылардың әлеуметтік қатарларының қалыптасуы;
* ғылыми-техникалық дамуды жандандыру;
* ... ... ... ірі ... қалдықтары қолдану және игеру;
1.3 Шағын және орта ... ... ... ... ... ... ... ұдайы іске қосып отыратын ортаның нақ өзі. Экономиканың өтпелі ... ... ... ең алдымен, базардың тауармен молығуына және жаңа жұмыс орындарының құрылуына мүмкіндік берді. Жалпы алғанда, кәсіпкерлік экономикада ... ... ... ... ғана ... ... ... қатар, мемлекеттің экономикалық дамуында оның тұрақтылығының индикаторы есепті орта тапты жасақтайды. Шағын кәсіпкерліктің әлеуметтік міндетіне:
* халықты жұмыспен қамту,
* тұрмыс ... ... ... ... ... нық ... ... мүмкіндігін арттыру жатады. Дамыған елдердің тәжірибесі шағын кәсіпкерлік экономиканың даму қарқынын арттыра түсетінін көрсетеді. АҚШ-та барлық жұмыс ... 50 ... ... кәсіпкерлікпен шұғылданады. Ішкі өнімің 33 пайызын нақ сол ... ... ... ... ... 80 ... шағын кәсіпкерлікте жұмылдырылған, жалпы өнімнің 55 пайызы солардың үлесіне тиеді. АҚШ-та ... ... ... - ... жұмыстарының 3 пайызын ғана жүзеге асырса да, өндіріске енгізілетін ірі жаңалықтардың 50 пайызын қамтамасыз етеді. ... ... ... ... ... ... ірі кәсіпорындар жаңа өнім өндіруге жұмсаған бір доллар шығынмен салыстырғанда, осы көрсеткішпен шағын кәсіпорындар жаңа өнімдерді 17 есе көп ... ... ... мен ... өнер ... жаңа технологияның 90 пайызынан астамын жасайды. Қазақстанда шағын кәсіпорындар жүйесін ... әлі ... ... ... ... ... ... шағын кәсіпкерлік субъектілерінің анықтамалары болмаған еді. Сондықтан, әрқилы құрылымдарға түрлі ... ... ... он ... одан да аз ... бар ... ... бизнеске жатқызса, енді біреулер мұны 200 және одан да көп жұмысшысы қамтылған кәсіпорындар үшін ... ... ... бірыңғай статистикалық ұғым қалыптаса қоймады, шағын ... ... ... ... ... ... ... өзі, республиканың экономикалық дамуына осы сектордың қосар үлесіне лайықты баға ... және ... ... ... ... мүмкіндік бермеді. Бизнеске қатысына қарай, деген анықтама жұмысшылардың саны, ... ... ... жылдық айналым ұғымында түіндірілуі мүмкін. Фирмаларды көлемі бойынша топтастыру кезінде негізінен бірінші белгі ескеріледі: шағын бизнеске жұмысшы саны 100 ... ... ал ... 50 ... ... ... ... жатқызу қабылданған.
Бүгінгі күні шағын кәсіпорындар тиімді болып ... ... ... аз ... ... ғалымдар өркениетті базарлы экономиканың материалдық және әлеуметтік базасында ұсақ, сондай-ақ, орташа бизнес тиімді қызмет көрсетеді деп санайды. Олар жеке ... ... ... ... ғана ауыл ... ... ... басқалары ірі шаруашылықтардың басымдылығын алға тартады, үшіншілері осы және басқа да меншік пошымдарын мойындайды. ... ... ... ... шешімі, орнықты экономикалық орта қалыптасқанда ғана табысты жұмыс істей алады, яғни меншіктің барлық шешімі үшін бірдей ... ... ... ... бәсекелестікке жол ашудың маңызы зор. Шағын кәсіпкерлік тек бәсекелестіктің ғана емес, сонымен бірге, ... ... ... пен ... да ... ... олып ... Ол шағын және орташа қалалар мен аудандар аумағында тұратын адамдардың әлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсартуға қызмет етеді. Шағын кәсіпкерлік мемлекет тарапынан оңай ... және оны ... көп ... ... ... ... ... кәсіпкерлікті дамыту мен колдаудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кешенді шаралар белгіленген. Бағдарламада шағын кәсіпкерлікті тұрақты дамытуды қамтамасыз ету, экономикада оның ... ... жаңа ... ... ... арттыру, айқын бәсекелестік ортаны құру, қоғамның орташа табы ретінде меншік иелерінің ... ... ... ... ... 20-25 ... жаңа нарықтық экономикада шағын кәсіпкерлік рөлінің әдістемелік өзгергені байқалады. Бірігіп ... ... ... -қатынасында орнықты және тиімді келісімдер жүргізу және тәуелсіз өндірушілер массасының өсуі байқалады. Шағын ... ірі ... ... ... ... жергілікті нарыққа жақындығы, тұтынушылардың сұранысына икемділігі, шағын мөлшерде өндіруі. Шағын кәсіпорын өндірістік және дербес ... ... ... ... ... және орта ... ... бизнес экономиканы жетілдіруге септігін тигізеді: бәсекелестік орта өркендейді, қосымша жұмыс орны пайда болады, тұтыну секторы ... ... ... дамуы нарықты тауар және қызметтермен толықтырады, экспорттың потенциалын арттырады және жергілікті шикізат ... ... ... ... ... ... ... экономиканы сауықтандыруға шағын кәсіпорындардың қосқан үлесі жоқтың қасы. Оның себебі, жалпы өндірістің төмендеуі және ТМД елдерімен ... ... ... ... ... ... ... шағын кәсіпорынға мемлекеттік қолдау орындала алмай келеді. ... ... жан - ... ... ... ... олар өз бетімен жұмыс істеп кете алмайды. ... ... ... елдерде шағын кәсіпкерлікке мемлекеттік қолдау қоры болады. Мысалы, Жапонияда жыл сайын 2-3 млрд.доллар бюджетте қаралады. ... ... ... ... ... тек қана ... ... салық жеңілдігі ғана. Шағын бизнестің басты проблемасы - ол ... беру ... ... тек қана ... ... ... беріледі. Ал кепілдікке жарайтын шағын кәсіпорында жоқтың қасы, сондықтан шағын кәсіпорындардың керекті несиесіне кепілдік бере ... ... ... ... ... ... ... несие банктің бір бөлімі болуы керек.
Шағын кәсіпкерлік фирмалар қазіргі жағдайда делдалдық сферада, сонымен қатар тез айналатын сала сауда - ... ... ... азаматтық құрылыс, техника және машиналарды жөндеу, басқада салаларда орын алып ... ... ... ... жеке ... аттыру мақсатында және кәсіпорынның өндірістік мүмкіндігіне қарай сұраныс бар ... ... мен ... ... үшін ... әлеуметтік дамуы негізінде жұмыстарын алдын - ала жоспарлауы керек.
Жоспардың негізінде тауар алушылармен және ... ... ... ... өндіріске керекті өнімдермен жабдықтау туралы шарттар болуы керек. Қазіргі кезде, нарықтың жасақталуы - көпқырлы процесс. Мұнда ірі монополистік ... ... ... ... дамытуға үлесін қосатын кәсіпорындардың дамуы жалпы экономикалық тиімді шара. Оның ірі кәсіпкерлік фирмаға қарағанда тиімділігі ... ... ... ... ... икемділігі, шағын мөлшерде өндіруі, қосымша жұмыс орнының жасақталуы; жергілікті ... ... ... және тағы ... ... ... ... реформа барысында алдын-ала түбегейлі ойластырылған бағдарламаның жоқтығынан ірі ... ... ... ... ... жаппай көшуден тарихта кешірімсіз қателер болды. Бұл ... ... жою үшін ... ірі ... кәсіпорындарды қайта құрумен байланысты шағын кәсіпорындарға арнайы бағдарламалар бойынша жан-жақты көмек көрсету керек. Шағын кәсіпкерлікпен айналысатын кәсіпорындардың ... ... ... ... ... ... күшін қамтү, ол әлеуметтк қайшылықты, қиындықтар мен жұмыссыздықты жоюға септігін тигізеді.
Көптеген шағын кәсіпорындар қаржылық тұрақсыздық және ... ... ... даму жолында қиыншылықтарға кездеседі, олардың алдын - алу ... жаңа ... ... өнім мен қызметтің сапасын жоғарылатып, ұзақ мерзімді субъектілерінің бағалы ... ... ... ... 6-15 айға ... беріледі. Ал Тұран Әлем Банкін алатын болсақ, несиелендіру бағдарламасы құрылысқа және ... ... ... өткізуге, кәсіпкерлік қызметті жүргізуге, айналым капиталын толықтыруға, сауда ... ... ... және ... ... ... машинамен жабдықталуға жүргізіледі. Несиелендіру сомасы 30000 АҚШ долларынан 200000 АҚШ долларына дейін беріледі. ... ... ... % мөлшерінде. Мерзімі 4 айға дейін. Кепіл ретінде қозғалмайтын мүлік, құлылғылар, автотранспорт, жеке мүліктер, тауарлық запастар ... ... жеке ... ... ... ... ... сомасы 500-30000 АҚШ долларына дейін. Мерзімі 2-13 айға дейін. Пайыздық мөлшерлемесі 1,75-2,33 % шетел валютасында, 2,33 - 2,75 % ... ... ... ... ... ... Құру және Даму Банкі (ЕБРР) ірі масштабты жобаларды ... ... орта және ... ... ... ... ... Қаржыландыру негізінен несие түрінде жүргізіледі. Қазіргі кезде Еуропа Қайта Құру және Даму банкі Қазақстан Республикасындағы кіші ... ... ... ... ... ... ... жүргізеді. Бағдарламаның негізгі мақсаты шағын кәсіпорындарға қысқа және орта мерзімдік несиемен қамтамаыз ету. Несие ... ... 775 ... АҚШ ... шақ ... Сондай-ақ, бағдарламаның негізгі тапсырмаларының бірі болып, шағын кәсіпорындар мен кәсіпкерлерге өз ... ... үшін ... ... ... ашу табылады. Бағдарлама айналым капиталын толықтыруға, шикізат сатып алуға, қосымша құрылғыларды сатып алуға шағын инвестициялар тарту, ... ... ... ... ... ... ... сияқты несиелендіру түрлерін жүргізеді. Бұл бағдарлама несиенің үш түрін жүргізеді:
micro (10000 АҚШ ... ... 12 айға ... ... және ... ... ... (10000-нан 30000 АҚШ долларына дейін) 12 айға теңге бірлігінде, шетел және теңге бірлігінде 18 айға дейін жүргізіледі;
small (30000-нан 125000 АҚШ ... ... ... ... 12 ... ... және ... бірлігінде 30 айға дейін жүргізіледі.
1.4 Шағын және орта бизнесті дамытудағы шет елдердің тәжірибесі
Кейінгі онжылдықтарда экономикасы дамыған Батыс елдеріндегі ... ... ... ... және орта ... рөлі арта ... Мұның басты себебі-экономикалық сектордың кәсіпорындарына тән артықшылықтар. Дамығын елдерде шағын ... ... ... басым рөл атқарады: сауда, авто қызмет көрсету, құрылыс. Қазір ... ... да ... ... ... машина құрылысы, энергетика, электротехника, химиялық өнеркәсіп, транспорттық қызмет, информатика, микроэлектроника, ... ... ... ... ... және орта ... ірі кәсіпорындармен қатар қызмет, етуі дамыған елдер экономикасына тән белгі. АҚШ -та өз ... ... ... яғни ... ... ... ие. Нарықты экономикаға бет бұрған елдер үшін АҚШ - тағы шағын бизнесті дамыту тәжірибесі үлкен маңызы бар. АҚШ-ғы ... ... ... ... ... ... жұмысшылардың санымен бағаланады: өте ұсақ фирмалар - 20 адамға дейін жұмысшылары бар, шағын 20-дан 99 адамға дейін, орташа ... 499-ға ... ірі 500 ... көп. Көрсеткіштерді салалар бойынша құрады:
бөлшек саудада 100 жұмысшысы бар, өңдеу саласында 500-ге ... ... бар ... ... жатады.
АҚШ-тағы шағын бизнес басқармасының классификациясы бойынша ... ... ... ... саны 500-ге ... ... ... және сауда кәсіпорындары, ал басқа салалар үшін - жылдық табысы 2 миллион долларға дейін болатын кәсіпорындар жатады.
АҚШ-та тіркелген ... ... ... ... ... Бұл шағын кәсіпорындар жалпы ұлттық өнімнің 53%-ына, бөлшек сауданың 72%-ына, қызмет саласының 57%-ына ие болып тұр. Экономикалық өсу және ... ... жаңа ... ... ашу мен ... кезінде шағын кәсіпорындар жұмыссыздық проблемасын бәсеңдетеді. АҚШ-тық шағын бизнестің даму мысалы көрсеткендей, шағын ... ... ... ... тез ... АҚШ ... ... мәліметтері бойынша шағын кәсіпкерліктің инновациялық сипаты елдің экономикалық өсуіне 20-25%-ға дейін үлес ... ... ... ... тұрақты түрде мемлекеттік қолдануға ие. Әр түрлі мемлекеттік реттеулер мен қолдау шаралары құқықтық базаға негізделеді.
АҚШ тәжірибесі көрсетіп отырғандай, ... ... ... ... тез бейімделгіш. Шағын кәсіпорындардың жаппай ликвидациясы кәсіпкерлерге кері әсерін тигізбейді. Жұмысшы күшінің және капиталдың территориялық және саналық ағымы ... ... ... және жоғары өндіріс шағындарының өзгеруіне өндіріс қимылының жеделдігі жоғарылайды. Бір шағын кәсіпорындар жабылса, екінші біреулері ашылады. Қазіргі ... АҚШ ... 53 % ... және орта ... ... жұмыс ісгейді. АҚШ тәжірибесі шағын бизнес ірі өндірістің өзгерістерге, жаңа міндеттемелерге ... және ... ... ... отыр.
Енді АҚШ-та шағын кәсіпорындарға мемлекет тарапынан көмекке келейік. Шағын кәсіпорындардың қызметі арнайы ұйымының - 1953ж АҚШ Конгресі құрған ... ... ... ... ... Сол жеке ... ... негізгі болып табылатын шағын бизнес туралы Заң қабылданды. 1953ж Эйзенхаур ... ... ... елде ... және инфляция болатын. Экономиканы жандандыру үшін - шағын бизнес әкімшілігін (ШБӘ) құрды. Ол өз қызметтерін дұрыс ... ... ... ... шағын бизнесте 22 млн кәсіпорын бар, онда елдегі барлық жұмысбастылардың 54% қызмет етеді. Шағынбизнес ... ... және сату ... ... ... сату ... 52 % ... және 99,7 % кәсіпкерлер - бұл шағын бизнес басшылары. Шағын бизнес әкімшілігі - ... ... ... және ... көмек көрсетеді. Басты міндеті - шағын кәсіпкерлікті ұйымдастыру, ... және өмір ... ... ету. ШБО өз ... ... ... мен комитеттер, соның ... ... ... ... ... мен ... ... жүзеге асырады. Мемлекет өнімнің ірі тұтынушыларының бірі болғандықтан шағын бизнес әкімшілігі шағын кәсіпорындарға ... ... ... ... ... ... ардагер - кәсіпкерлерге ерекше назар аударады. Шағын ... ... 5 мың адам ... істейді, оның 4 мыңы Вашингтоннан тыс жерлерде. Ұйымның 10 аймақтық орталығы және 66 территориялық бөлімшелері бар. ... ... ... ... - ... - ... ... бойынша жүзеге асады. АҚШ-ғы шағын бизнес қоғамдағы ресми белсенділікті сақтау үшін маңызды болып ... ... ... ... ... ... ... шектейтін кез келген үкіметтік немесе басқа да шектеулер ресми белсенділікті төмендетеді. Сондықтан шағын бизнестің барлық мүдделері АҚШ конгресінің бақылауында. Сонда да ... ... ... бизнес әкімшілігі шеңберіндегі жобалар ойнайды. Мысалы, шағын бизнеспен айналысқысы келетіндер үшін арнайы қызмет қарастырылған, олар тегін кеңестер ... ... ... ... және ... ... Оның ... шағын бизнес бизнес - инкубатордың бастауымен ақпарат беру, кәсіпкерлерді оқыту және оларға әр ... ... ... кеңес берумен айналысатын орталықтар ұйымдастырылған.
Бұдан басқа, 1976 ж. арнайы шағын бизнес ... ... ... кеңсе құрылды, ол тікелей Президент пен Сенатқа бағынады. Адвокаттық кеңсе негізгі міндеттері;
* мемлекеттік заңдардың, жобалардың, ережелер мен салықтардың шағын бизнестің ... ... ... ... ... әсер ... ... экономикалық және статистикалық зерттеулер жүргізу, шағын бизнес потенциалын бағалау, шағын бизнес мәселелері мен ... ... ... пәні ... ... ... ... жүргізудің әдіс - тәсілдерін жетілдіру бағыттарын топтастыру. Диплом жұмысымның теориялық бөлімінде, шағын бизнестің ... ... ... шағын фирмалардың ірі фирмалармен салыстырғанда экономикалық тиімділігі, олардың жергілікгі нарыққа жақындығы, клиенттердің сұранысына икемділігі, шағын мөлшерде өндіруі, ... ... ... ... ... ... ... жетілдіруге болатындығы, бәсекелестік орта өркендеп, қосымша жұмыс орындары ... ... ... ... ... ... сөз етіледі. Шағын кәсіпорын тек белгілі бір ... ... ғана ... сонымен бірге дүние жүзінде маңызды орын алады. Ол тек қана ... ... ғана ... сол ... ... бөлек узелдер мен механизімдерді шығару жағдайында немесе полуфабрикаттар өндіріп негізгі ... ... ... ... маңызды орын алады. Шағын бизнестің негізгі мақсаты - халықты жұмыспен қамту, оның әлеуметтік мәселелерін шешу, еңбекке деген белсенділігін дамыту, ... ... көп ... тауарлармен, қызметтермен толықгыру.
Сонымен қатар Қазақстан Респүбликасының шағын бизнесінің ... ... және ... ... салыстыра отырып жаздым. Қазіргі батыс экономикасында шағын ... ... ірі ... ... ... ... қамтылғандардың жартысынан көбі жұмыс табады. Шағын кәсіпкерлік халықты жұмыспен қамту мәселесін шешүде үлкен рол атқарады. Өнеркәсібі дамыған ... оның ... ... ... ... ... 50-60% және жаңа ... орындарының 70-80 % келеді Шағын кәсіпорын дүниежүзінде маңызды орын алады. Ол тек қана тұтыну сферасында емес, сол сияқты кейбір бөлек ... ... ... ... ... ... негізгі басты өндірісгі қамтамасыз етуде маңызды орын алады. Елімізде шағын кәсіпкерлікгі қалыптасгырып, дамыту ... әлі де ... ... ... ... ... ... бизнесті дамыту жолындағы кедергілер жойылып келетіндігі туралы жаздым. Шағын кәсіпкерлік әлі іске жаратылмаған әжептәуір қаржы -қаражаттарын тиімді жұмылдыратын басты құралдардың ... ... ... ... осы ... ... болатын еді. Шағын кәсіпкерлік бәсеке күресін қалыптасгыруда айтарлықгай үлес қосады, бұл кез келген мемлекеттің жоғары деңгейінде монополиялық экономикасы жағдайында бірінші ... ... ... ... ... ... аналитикалық бөлімде, осы проблеманы пракгикалық турғыдан қарастырдым. Елбасы ұстанып отырған стратегияық бағытта қоғамды жаңартуға қабілетті, экономиканың жағдайын ойлайтын кәсіпкерлерге ... ... ... Шағын және орта кәсіпорындэрдың тиімділігі және артықшылығы - олар аса улкен қаржыны керек етпейді. Шағын және орта бизнес ... ... ... қосымша жумыс орындарының ашылуына, жалақының уақытында төленіп отыруына септігін тигізетіні сөзсіз. Бүгінгі Қазақстан ... ... осы ... ... кеңінен жол ашылды. Соның бірі - шағын несиелендіру. Кез келген мемлекеттің экономикасында ірі ... ... және орта ... ... ... ... ... - банк жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі екенін әлемдік практика көрсетуде. Нарық ... ... ... ... ... ... ... мен оны пайдалану үрдісі әртүрлі экономикалық тұлғалар арасындағы әр-қилы қарым-қатынастарға сәйкес дамиды.
Экономикалық дағдарыста ірі ... ... ... ... иілмелі нарық жұйесі алдында дәрменсіздік танытса, шағын және орта бизнес айтарлықтай зардап шекпей, озық ... ... ... ... ... ... ... байқатты. Соның нәтижесінде мыңдаған жұмыссыздар жұмысқа тартылды. ... ... және орта ... ... ... тіреу болды деп айтуға болады.
АҚШ - та шағын бизнесті қолдаудың мемлекеттік жүйесі:
* бюджеттен ... ... ... ... бір ... ... ... орналастыру;
* шағын бизнеске несие беру кезінде мемлекеттік кепілді қолдану;
:: шағын ... ... ... беру.
Негізгі бағдарлама бұл инкубаторлық бағдарлама. Инкубаторлар- ол университеттер, ... ... ... ... ... жанында құрылатын ұйымдар.
Қазақстандық тәжірибеде шағын бизнеске көмектесудің ... ... жөн. ... алғаш кәсіпкерлікпен айналысушыларға көмек көрсету мақсатында университет, ұйымдар, кампаниялар, федералдық үкімет ... ... ... ұйымдарға қолданылады. Бұл ұйымдардың негізгі мақсаты - жаңа кәсіпкерлерге жан - жақты көмек көрсету болып табылады. Себебі көптеген кәсіпкерлер өз ісін ... ... ... жоқ, ... ... ... ... келеді.
басты міндеті-шағын, әсіресе иннновациялық бизнесті алғашқы ... ... ... құрылған кәсіпорындар тәжірибе жинайды, одан ары даму үшін көмек алады, нарықтағы өз орындарын бекітеді. ... ... бір ... ... соң, ... үш ... соң, ... бизнес - инкубаторлардан шығып өз бетінше қызмет етеді. Ал ... ... ... ... ... ... жаңа фирмалар келеді. Әдетте бизнес - инкубаторлар бірнеше жаңа бастаушы орналасқан арнайы ... ... Олар ... мен ... - ... ... қолданып ғана қоймайды, сонымен бірге бизнес-инкубатор көрсететін барлық қызметтерге, ... ... қол ... ... Кейбір қызмет түрі, аренда құнына қосылған, көрсетілетін қызметтердің басқа ... ... ... ... ... мақсаттар:
* инкубатор клиенттерінің табысына ортақтасу;
* жеке тұлғалардан арендалық төлемдер алу;
* жаңа жұмыс орындарын ашу.
Бизнес - инкубатордың негізгі ресурстарына келесілер ... ... ... ... ... кеңес берушілер;
б) құрал - жабдықтар, соның ішінде ұйымдастыру техникалары ... ... ... компьютерлер т.б.);
в) бір жылға жалданатын ғимарттар мен жиһаздар.
Бизнес - инкубатордың ... ... - ... ... ... ... ... Құрама Штаттарындағы бизнес - инкубаторлардың 90% жуығы - бұл коммерциялық емес ұйымдар, олардың ... ... жаңа ... құру және ... ... ... дамуының қазіргі кезеңінде бизнес - инкубаторлардың құрылуын әлі ертерек дейді. Өйткені бизнес - инкубаторлар коммерциялық ұйымдар ... ... және ... емес ... ... ... ... үшін ең қиын қаржы көздерін табу. Соған қарамастан, АҚШ тәжірибесі көрсетіп отырғандай, бизнес - ... ... - 90 % ... ... ... ... ... табылады. Бұл факт Қазақстанда бизнес-инкубаторларды құруда маңызды болып табылады. Инкубаторлар мақсаты және қаржыландыру көздеріне ... ... ... университеттік және жеке деп бөлінеді. Қазір бүкіл әлемде бизнес бизнес -инкубаторлар шағын кәсіпкерлікті қолдаудың тартымды әдісі болды. Солардың бірі заң. АҚШ ... ... ... проблемаларымен екі комитет айналысады.
Федералдық деңгейде шағын бизнес әкімшілігі қызмет ... ... ... ... - шағын бизнесті жан-жақты қолдау. Әрбір штатта әкімшіліктің аймақтық бөлімдері жұмыс істейді. Аймақтық бөлімшелер ... ... ... ... ... ақпарат береді, оның мәселелерін шешуге көмектеседі.
АҚШ-та шағын бизнес қоғамда кәсіпкерлік, бәсекелестік атмосферасын дамытүға үлкен үлес ... ... ... ... шектеулер кәсіпкерлікке кедергі келтіреді. Сондықтан да АҚШ конгресі шағын бизнеске ... ... ... ... шағын бизнесті қолдау және дамыту мақсатында бірнеше бағдарламалар жасайды.
Сауда палаталары да инкубаторларды қаржыландыруға қатысады. АҚШ-та шағын кәсіпорындар экономикада жетекші рөл ... ... да ... штаттық басқару органдары шағын және орта бизнестің дамуына үлкен мән беріп отыр, оның дамуына ... ... ... ... ... және орта ... Шағын және орта бизнесті дамыту жөнінде Жапония мемлекеті де үлкен тәжерибеге ие болып отыр. Жапонияда шағын бизнеске ... ... ... ... ... бизнесгі дамытү арқылы жапония соғыстан қираған әлсіз күйден, жоғары технологиялық ... елге ... ... ... ... ... және орта бизнес субъектілерінің саны, жұмысшылар саны, тауар айналымы басқа секторлармен салыстырғанда ... ... тұр. ... ... ... ірі ... өз ... бірнеше шағын кәсіпорын құрады. Бұл кәсіпорындар бас кәсіпорынға тәуелсіз болады және өздерінің ұйымдық құрылымын жасайды, жаңа ... ... ... ... ... ... үлесіне: өндірістік өнімнің 55%-ы, көтерме сауданың 60%-ы, бөлшек сауданың 80%-ы ... ... ... ... ... ... ... ортаға бейімделуіне көмектеседі. Мұндай жағдайда мемлекеттік органдар шағын кәсіпорындарға құрал-жабдықтарды жаңартүға, технологияны жақсартуға, өнімге деген сұранысты ... ... ... Жапонияның шағын бизнесті мемлекеттік қолдаудың басты ерекшелігі - басымды бағыттарды дамытүдағы уақыт мерзімі. Басымдылық бағыттар бір ... одан да көп ... ... ... ... ... ... Мемлекет шағын кәсіпорындарға мемлекеттік тапсырыстарды алуда да көмектеседі. Жапонияда шағын бизнесті мақсатты турде бюджеттен қаржыландырады. Әрбір министрлік, ... өз ... ... ... бизнеске жұмсалатын қаржыны кіргізеді. Шағын және орта кәсіпорынға жеңілдетілген салық мөлшермесі қолданылады. Жапонияда шағын және орта кәсіпорындар жалпы ұлттық ... ... ие ... отыр.
Ресей Федерациясындағы шағын және орта бизнес. Экономиканы құрылымдық қайта құру үшін шағын бизнесті дамыту маңызды ... ... ... экономиканың бұл секторын дамыту мақсатында бірқатар экономикалық шаралар жасалынып, ... ... 1995 жылы ... ... заң ... Бұл заң ... ... құрылған кәсіпорындар екі жылға дейін ... ... ... ... ... бизнесті қолдаудың Федералдық Қоры арқылы әр түрлі жобалар қаржыландырылды. Бұл ... ... ... ... ... түсетін қаржының 5% келіп түседі. Федералдық Қор арқылы шағын кәсіпкерлікті қаржыландыру ... екі ... ... ... ... ... әрбір рубльге аймақтардан да бір рубль жұмсалуы ... ... ... ... ... ... ... банкке өз резервтік қаржысын салады, ал банк өз қаржысынан аймақтарда кәсіпкерлерді қаржыландырады. 1994-1995 жылдары ... ... Бұл ... іске ... ... ... ... шағын кәсіпкерлікті қолдауды біркелкі жүйесі жұмыс істей ... ... ...
* ... Федерациясының шағын кәсіпкерлікті қолдау мен дамытүдың мемлекеттік комитеті, аймақтық қорлар мен ... ... ... ... ... аймақтық қорлары мен орталықтары барлық ... ... ... ... ... және ... ... қаржылық көмек алады, жергілікті салықтар бойынша әртүрлі жеңілдіктерге ие. Сонымен бірге ... ... ... бизнестің инфрақұрылымын құру жобалары қаржыландырады. 1999 жылдың басына есептегенде Ресей Федерациясында 900 000-нан аса шағын кәсіпорындар ... ... ... Бұл ... ... ... саны - 7 ... тұрды.
* Ұлыбританияның шағын бизнестегі тәжірибесі. Ұлыбританияда шағын бизнес субъектілеріне;
* жылдық тауар ... 2 ... фунт ... ... активтер сомасы 1 миллион фунт стерлингтен және жыл бойы 50 адамды жұмыспен ... ... ... ... тәжірибесі көрсетіп отырғандай, шағын бизнес, өндіріс көлемін ұлғайтуда, тауарлар мен қызметтер ассортиментін кеңейтүде, өнім сапасын ... ... рол ... ... ... ... өзінің творчествалық мүкіндіктерін көрсетүге мүмкіндік береді. Ұлыбританияда шағын ... ... ... ... ... - ... жеңілдіктер, кеңес беру қызметтері мен бизнес техникасын оқытатын курстардың болуы ықпал етті. Ұлыбритания мемлекеттік концультациялық қызметі бастаушы кәсіпкерлерге қажетті ... ... ... ... ... ... шешу керек екенін, бухгалтерлік есепті қалай жүргізу керектігі түралы, нарықты қалай зерттеу керек екендігі туралы кеңестер. Шағын ... ... ... ... ... үшін ... ... мен курстар ұйымдастырылып тұрады. Сонымен қатар Үкімет банктер алдында кәсіпкер үшін қарыздық кепілдеме береді. Шағын кәсіпорындар салықты табысқа ... соң ғана ... ... ... дамуының үш үлгісі бар:
* қызмет масштабын кеңінен статүс - квотасын сақтай ... ... ... белсенділікті ақырын кеңейту;
* шағын кәсіпорындарды орташаға, сосын ірі компанияларға ... ... ... отырғандай, шағын кәсіпорындар иелерін біраз бөлігі одан әрі өсуге тырыспайды. Олардың ең басты мақсаты -тұрақтылықты қамтамасыз ету.
Үкімет шағын ... ... ... ... қызметгің әлеуметтік - экономикалық шарттарын қамтамасыз ету арқылы ықпал етеді (салық салу, жекешелендіру, еңбек заңдары саласындағы ... ... ... әр ... ... ұйымдық, құқықтық нормалар мен әдістерді қолданады. 1991 ж. Ұлыбританияда ұсақ кәсіпорындарға оларды басқару ... ... ... ... ... ... қызметінен зерттеу жүргізілді. Шағын кәсіпорындардағы мәселелермен кеңес берушілер танысып, кеңес ... ғана ... ... ... ... өз ... ... жүзеге асуына ат салысады. Бұл көмектің болуы және орта және шағын бизнестің даму ... ... бұл ... ... гүлденуіне әкеледі. Қазақстанда шағын кәсіпорынды ашу үшін жұмсалатын күш-жігерді шет елде шағын кәсіпорын ... ... ... ... ... Франция Үкіметінің шағын кәсіпорындар үшін жасап жатқан шараларын атап өткен жөн. ... ... ... ... ... құруға кедергі келтіретіні мәлім. Сондықтанда Франция Үкіметі формальды мәселелерді қысқартүға ... ... ... орта бизнесті экономика, қаржы, индустрия министрлігінің бір департаменті бақылайды. Әкімшілік қысым бірқатар әкімшілік, әлеуметтік процедураларды оңтайландыру арқасында ... ... ... ... ... ... іскерлік қызметтің негізінде мемлекеттің мақсатты түрде жүргізіп жатқан саясаты жатыр. Басты назарда шағын және орта кәсіпорындар. ... бұл ... ... ... ең ... ... Францияда шағын кәсіпорындарға -жұмысшылар саны 500-ден аспайтын кәсіпорындар жатады. Ресми дерек бойынша Францияда шағын және орта ... - 16 500 000 адам ... ... ... ... бір ... 7 адам ... істеген. Кәсіпорындарды шағын фирмалар категориясына жатқызудың кең таралған ... бірі - ... ... ... ... он адамнан аз жұмысшылары бар фирмалар ұсақ болып табылады, 10-49 адамдар - ... 50-499 - ... 500 көп - ірі ... ... ... ... асырарда мемлекеттің мақсатттарының бірі - шағын фирмаларды қолдау.
Шағын бизнеске ерекше жағдай жасау концепциясы ... ... ... Шағын бизнесті дамыту үшін үкіметтен қаржылық, салықтық және әкімшілік шараларды қосатын жоба дайындалды. Француз үкіметі ... ... көп ... ... Ол ... кәсіпорын құруға, фирмалардың басқа аймақтарға ауысуына, инвестицияның өсуіне, шағын және орташа фирмалардың ынтымақтастығын реттеуге арналған ... ... ... ұсақ және ... фирмаларға несие беретін бірқатар ұйымдар құрды. Оның ішінде-аймақтық даму қоғамы, өнеркәсіптік даму институты, жаңалық енгізуді қаржыландыратын компаниялар және т.б. ... ... ... 50 жуық ... бар. 80 жыл басында несиелерді кепілдеудің Ұлттық қоры құрылды. Қор ... және ... ... тәуекел капиталды ұсынатын компапияның қарамағында. Ол шағын бизнеске әр түрлі қаржылық ұйымдармен ұсынылатын займдардың 65% ... ... ... ... ... ... ... алу үшін және оны жұмыс бабында ұстап тұру үшін қаржылық ресурстар бөледі.
Шетелдегі француздық шағын және ... ... - 1400. ... ... ... ... шағын және орташа кәсіпорындар пайдасына жүргізілетін француз үкіметінің саясаты экономиканың бұл саласына ... ... ... үкіметтің екі декретінде көрінеді:
және .
Құжаттардың атының өзі мемлекеттің шағын ... ... ... ... ... ... ... құжат қаржылық - экономикалық қолдауды қарастырса, онда екіншісі ұйымдық - ... ... ... ең ... ... ... ... орталықтарында шағын кәсіпорындарды құруға арыздарды қарастыруға бұрынғы 5 күннен 24 сағатқа дейін қысқартү, құру табылады, сонымен бірге әрдайым ірі ... және ... ... ынтымақтастықта болу жағдайды жақсартүға және шағын кәсіпорындардың ... ... ... ұлғайтуға мүмкіндік береді. Оған мысал ретінде территориялық орналастыру және аймақтағы қызмет жөніндегі Делегацияны - DATAR ... ... ол ... ... және орта ... ... айналысады. DATAR өндірістік жобаларға егер олар ... ... ... берсе дотация бөледі:
* Кәсіпорын территориялық құрылымның жоспарына айрықша зонада орналақан болса
* Кәсіпорынның қалпына келу ... ... ... ... саны ... қызметінің 3 жылы - 20жұмыс орны)
Жобаны қолдауда DATAR дотацияларға үштен ... ... ... ұсынады, ал қалған бөлігін - жобаны жүзеге асыру барысында кезеңдік төлемдер жолымен жүзеге асады. Франция Үкіметінің ... ... ... ... ... ... ... қағидасын, өнеркәсіпті зерттеу және даму орталықтарын құруды білдіреді.
Францияда шағын бизнесті несиелеу кезінде ... ... ... бонификациялайды. Бонификация - бұл жеңілдету. Қаржылық механизм арқылы ... ... ... ... ұсынысын арттырды. Орталық бюджет арқылы шағын және орта бизнеске жұмыспен қамтүды да қаржыландырады. Яғни еңбек және әлеуметтік шығындар ... ... ... ... жұмыссыздар өз кәсіпорнын ашу үшін мемлекет көмегіне ... ... ... ... ... көрсеткендей шағын және орта кәсіпорындар сыртқы факторға аз тәуелді. ... бұл ... ... кәсіпорындарға қарағанда артықшылықтарға ие. Үкіметтің шағын және орта кәсіпорындарды қолдауға бағытталған саясаты өте алуан түрлі болып келеді және бұл ... ... ары ... ... ... Шетелдік тәжірибеге қарап, Республикамызда атқарылатын іс - шараның әлі көп ... ... ... заң ... ... ... ғана, экономиканың бұл секторын көтеру үшін жүйелі турде жұмыс атқарылуы керек. Республикамызда шағын және орта кәсіпкерлікке ... ... ... шет ... ... нақты көмек қажет.
Қазіргі таңда экономикасы дамыған елдерде шағын ... ... ... ... ... ... дамыған елдердің мәліметтері бойынша шағын ... ... ... көп ... ... ... бірі. Шағын кәсіпкерліктің экономикалық өсіміне әсер ететін қажетті шарттардың бірі ол қаржылық - несиелік ... ету ... ... ... кәсіпкерліктің жақсы дәрежеде дамуы, мемлекет тарапынан жүргізілетін несиелік - қаржылық көмексіз өркендей алмайды. ... ... ... ... ... ... үшін қажетті бағыт болып есептеледі.
АҚШ-та шағын бизнесті несиелендіру шағын ... ... ... ... жүзеге асырылады. Ал Германияда шағын кәсіпкерлікті несиелендіру жолдары банк арқылы жүргізіледі. Ұлыбританияның тәжірибелеріне сүйенетін болсақ, қаржылық - несиелендіру көптеген несиелік ... ... іске ... ... ... ... әртүрлі клиринггік банктер тағыда басқа қаржылық мекемелер. Франциядағы шағын бизнесті несиелендіру негізінен шағын ... ... ... ... жүргізіледі. Бұл банктің капиталының көп бөлігі активтерді басқару және жартылай депозиттер кассасын иеленетін ... ... ... ... ... ... бағыты - бұл мемлекет тарапынан шағын бизнесті қолдау.
Жапониядағы шағын кәсіпорындарды несиелендіру орталықтары ірі ... - ... ... негізінде іске асырылады. Жапониядағы шағын кәсіпорындарды бір орталыққа бағыттау жүйесіне: орталық үкімет, ... ... ... ірі ... ... ... бірігу мекемелері жатады. Дамыған шағын фирмалардың көлемі 70% дейін жетеді. ... ... ... ... ... ... бюджеттік қаржыландыру есебінен көрінеді. Жапонияда мемлекет тарапынан орта және шағын кәсіпорындарға ерекше көңіл бөлінген және олар үшін жеке ... ... ... ... ... ... ретінде негізгі үш үкіметтік инсгитут табылады;
* орталық кооперативтік банк сауда және өндіріс құрылғыларын ... ... ... ... ... және өндіріс жобаларын қаржыландырады, банк капиталының 2/3 бөлігі мемлекеттік жарналардан);
* шағын кәсіпорындарды қаржыландыру ... ... ... ... ... етуді қаржыландыруды жүргізеді, бұл ... ең ... ... ... үшін ... ... қаржылық корпорациясы (инновационды және тәуекелді жобаларды жүргізетін шағын кәсіпорындар ... ... ... - ... палаталарын иемденеді (мемлекет бойынша 500-ден жоғары), бұл корпорация жыл сайын шамамен 500 млрд. иен ... ... ... ... бизнес. 60 ж. бастап Израилде экономикаға үлкен ықпалды акционерлік қоғамдар туріндегі ірі кәсіпорындар көрсетті. Дәл осы сектор үлкен ... ... ... 80ж. ... ... ... және КСРО ... экономикалық және саяси жағдайдың тұрақсыздану ірі масштабты иммиграцияға әкелді. Осы ... ... ... ... жаңа ... ... ... сұрағы түды. Соған байланысты шағын және орта бизнесті дамытуды жылдамдатты. Израиль тәжірибесіне келесідей шараларды;
* Технопарктердің қызмет ету қағидалары ... ... құру және ... ... ... ... ... фирма немесе ассоцияцияны білдіреді. Ол қажетті инфрақұрылымы, ғылыми - зертттеулер құралдары, жұмыс ... ... бар ... ... ... Оның ... ... немесе қоғамдық комитетпен реттеледі. Технологиялық жаңадан құрылған фирмаларды ... ... өнім ... ... ... ... ... құру. Олар өз басқару органдары, директорлар кеңесі және де экономистер, заңгерлері, бухгалтерлер.
* МЕМЛЕКЕТТІК ММЕКЕМЕСІ МЫСАЛЫНДА ... ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлік саласы бойынша 2010-2012 жылдардағы атқарылған жұмыстары
Өнеркәсіп: 2012 жылы өңдеу өнеркәсібі саласында 2 ет ... 5 ... және ... өнімдерін қайта өңдеу және көнсервілеу, 8 диірмен, 34 наубайхана жұмыс істеді. 2012 жылы 407 млн. ... ... ... 2010 ... ... кезеңіне қарағанда өнім өндірудің табиғи көлем индексі 115 % құрады. Оның ... ... ... 374,4 млн теңгенің өнімі өндіріліп былтырғы жылмен ... 42,4 ... ... өндірілді. Өнім өндірудің табиғи көлем индексі 124,6 % болды. Ауданда тоқыма және тігін цехтары іске қосылып 1,5 млн теңгенің ... ... ... ... өзге де ... емес ... өнімдер шығару былтырғы жылмен салыстырғанда 45,6 млн теңгеге кем өндіріліп, 28,6 млн. ... өнім ... ... ... ... 43 % құрады. Өңдеуші өнеркәсіп өнімінің барлық ... ... ... - ... 1 ... ... өнім түрлері бойынша,%
Кесте 2 Өнеркәсіп өнімінің нақты көлем индексі /кәсіпорындар тізбесі/

Кәсіпорындар атауы
Айналысатын қызметі
Кен ... ... ЖШС ... қаласы
Бентонит балшығын өндіру
2
ЖШС Өскемен ... ... ... ... ... ... ... және ет өнімдерін өндіру
3
ЖШС ... ... сою, ет ... ет және ет ... ... АТК ... ...
Мал сою, ет мұздату, ет және ет өнімдерін өндіру
Балық және балық өнімдерін қайта өңдеу және консервілеу
5
ӨК ... ... ... және ... ЖШС ... ауылы
Балық аулау және мұздату
7
ЖШС Тугыл ... ... және ... ... ... ... ( ЖШС) ... ауылы
Балық және ет консервілерін ... ЖШС ... ... ұнын ... ... ... өнімдерін өндіру
10
ӨК Кокжыра ауылы
Ұн, макарон өндіру, нан пісіру
Целлюлоза-қағаз өнеркәсібі және баспа ісі
11
газеті ... ... ... ... металл емес минералды өнімдер өндіру
12
ЖШС Сатпаев ауылы
Асфальт және ... тас ... ЖШС ... ... ... ... және пластмасса бұйымдарын өндіру
14
ЖШС
Пластикалық бұйымдар шығару
Электрэнергиясын өндіру мен тарату
15
АҚ ... ... ... ... ... ... мен ... өндіру мен тарату
16
КМКК Аксуат ... ... мен ... КМКК ... ... ... мен тарату
18
КМКК ... ... ... мен тарату
19
МКК Кумгол ауылы
Суды өндіру мен ... МКК ... ... ... мен ... МКК ... ... өндіру мен тарату
2012 жылдың қаңтар - ... ... ... тауарлы өнім өндіру көлемі 484,2 млн.теңгені құрап 2010 жылдың тиісті мерзімімен салыстырғанда өнім өндірудің ... ... ... 112,8 % құрады.
Кесте 2 Өнеркәсіп өнімі
(млн. теңге)
2008
Жыл
2009
жыл
2010
жыл
2011
жыл
2012
Жыл
Өнеркәсіп ... - ... ... ... кен өнеркәсібі
16,8
7,4
29,5
31,2
13,8
Өңдеуші өнеркәсіп өнімі
296,2
204,3
255,8
414,8
407,0
Электр энергиясы мен суды өндіру және тарату ... жылы ... ... ... 13,8 млн ... ... ... 2010 жылдың тиісті мерзімімен салыстырғанда өнім өндірудің табиғи көлем индексі 67,2 % болды. ... сала ... ... өнім ... ... ... 2,8 % құрайды.
Сурет-5 2008-2012 жылдардағы кен өндіру ... ... газ бен суды ... және ... 63,5 млн.теңгеге өнім өндіріліп 2008 жыдың қаңтар-желтоқсанына қатысты алғанда 100,5 % құрады. Жалпы өнеркәсіп өнімі көлеміндегі үлесі 11,3%, оның ішінде:
Электр ... ... және ... ... 2012 жылғы өндірілген өнім 50 млн теңгені құрап, табиғи көлем индексі 100 % болды. ... ... ... ... орташа үлесі 10,3 % құрады.
Сондай-ақ аудан халқын таза ... ... ... ... су ... ... ... келтіріліп жаңғыртылып жатыр, соның нәтижесінде сумен ... ... ... ... кәсіпорындардың жұмысы қайта жанданды. Бүгінгі күні ... су ... 6 ... ... ... ... 2009 жылы өндірілген өнім 13,5 млн.теңге болып, 2008 ... ... ... ... ... 114,6% ... 3 Өндеу өнеркәсібінің заттай көріністе өнім өндіруі
Өнім түрі
өлшем бірлігі
2008
2009
2010
2011
2012
Ет және ет өнімдері
тонна
-
171
237
40
294
Балык және ... ... ... ... ... ... дәнді дакылдар
тонна
1299
710
390
88
153
Макарон
тонна
67
64
22
5
18
Минералды су
мың литр
-
-
4,0
-
-
Төсек орын жабдықтары
мың дана
-
-
0,3
0,2
-
Ерлердің ... ... ... текше метр
-
-
0,1
-
-
Тауарлы құйматас
тонна
4952
9155
13358
11692
3999
Кесте 4 Экономикалық қызмет түрлері бойынша өнеркәсіп өнімідерінің
нақтыкөлеминдекстері. ... ... ... ішінде:
2,1 есе
67,7
124,7
122,6
112,8
Кен өңдеу өнеркәсібі
5,5 есе
35,3
2,8 есе
4,9 есе
67,2
Өңдеу өнеркәсібі
3,3есе
65,8
121,8
111,4
115,0
Электр энергиясын, газ бен суды өндіру және бөлу ... ... ... агпроөнеркәсіп кешенінде 2468 шаруашылық құрылымдары болса, оның 2467 ... ... 1- ... ... жылы ауыл шаруашылық жалпы өнімі 2011 жылмен салыстырғанда 103,2%-ға өсіп 7 млрд 127,6 млн. теңгені құрады. Ауыл ... ... ... ... ... қожалықтары мен жеке қосалқы шаруашылықтар.
2008 жылдан бастап ауылшаруашылық саласы тұрақты ... ... ... бойынша өндірген өнім көлемі жыл сайын өсуде. Егер 2008 жылы ... өнім ... 3 млрд 284 млн. ... ... 2012 жылы 7 млрд 126,7 млн. ... өнімі өндіріліп, 2008 жылмен салыстырғанда өнім өндіру көлемі 2,2 есеге ... жылы ... 18323,7 ... ет ... 55840,4 ... сүт ... 3,7%), 526,3 ... жүн (өсім 4,1%) және 2413,2 мың дана жұмыртқа (өсімі 8,8%) ... Ірі қара саны 109533 ... ... қой мен ешкі 344685 басқа (өсім 1,3%), жылқы 19064 басқа (өсім 2,8%) жеткізілді.
Асыл тұқымды қой ... саны 28247 ... ... ... қой ... 8,2% ... Мал ... асылдандыру, мал бордақылау алаңдарын ашу жұмыстары жалғасын тапты. Мал бордақылау ... 377,4 ... ет ... өткізілген етке 31,3 млн.теңге субсидия төленді.
өндірістік кооперативі және , ... ... асыл ... қой өсіріліп, мал басы жыл сайын өсуде. ... ... ... ... жүнді, құйрықты, етті майлы қойын сатқаны үшін (4455 бас) 30,0 млн. теңге, шаруа қожалығына 100 бас қой ... үшін 0,5 млн. ... ... ... 4,9 ... асыл тұқымды қойдың биязы жүнін сатқаны үшін 0,8 млн. теңге субсидия төленді.
Ойшілік ауылдық округіндегі ... ... ... ... ... округіндегі шаруа қожалығы Шәкәрім атындағы университетпен келісім шартқа отырып, қой малын асылдандыру мақсатында селекциялық жұмыстар ұйымдастырылуда.
Жергілікті бюджеттен 2 ... ... ... ... ... ... ... 7 ауылдық округке ірі қара малын қолдан ... ... ... сатып алынды. Осы пунктерге дестибютерлік орталықтан 648 доза ұрық алынып, ірі қара ... ... ... ... ... ... ... 2829 га жерге дәнді-дақыл, 515 га картоп, 203 га көкөніс, 409 га күнбағыс, 84 га жүгері, 121 га ... азық ... га ... алқабы орылып, әр гектарынан орташа есеппен 13-14 центнерден өнім жиналып, 3778 тонна астық бастырылды. 515 га ... 5698 ... ... ... 111 ... 203 га ... 2262 ... (орташа түсім 112 ц/га) өнім жиналды. Өткен 2011 ... ... ... 94,2%, ... 29,5%, көкөніс-бақша өнімдері 31,6 % артық жиналды.
13 шаруашылық ... ... егін егу және ... ... ... үшін 2 млн. 197 мың теңгенің субсидиясы төленді. Күзгі жиын-терін жұмыстары ... ... ... ... болуын қамтамасыз ету мақсатында шаруашылықтарға 116,5 тонна дизель отыны берілді.
Қабанбай ауылдық округінде шаруа қожалығы өз қаражаты есебінен 300 ... метр ... ... ... ... негізделген жылыжай құрылысын аяқтады. Жылыжай құрылыстары Ақсуат, Ақжар ауылдық округтерінде де қолға алынуда.
Аграрлық сектордың ... ... ... және ... қайта жарақтандыру, ұсақ шаруа қожалықтарын орта және ірі ауыл шаруашылығы құрылымдарына біріктіру жалғасын табуда.
Кесте 5 Ауыл шаруашылығының негізгі ... ... ... ...
жыл
2011
жыл
2012
жыл
Ауыл шаруашылығы құрылымдарының саны
бірлік
1736
1903
2244
2304
2468
оның ішінде: шаруа қожалығы
-/-
1725
1902
2243
2300
2467
өндірістік
кооперативтер
-/-
1
1
1
1
1
серіктестіктер
-/-
5
-
-
-
-
Жалпы ауыл шаруашылығы өнімі:
млн. теңге
3284,0
4035,0
4969,0
6909,7
7127,6
оның ішінде: ... ... ... ... ... ет ... ... тонна
11,8
13,8
15,9
18,3
18,3
сүт
-/-
44,2
48,2
52,2
53,8
55,8
жұмыртқа
мың дана
2039
2150
2150
2217
2413
жүн (физ. ... ... ... ... ... ... мен ... бас
21,9
19,1
21,2
21,2
22,3
Сурет 9 2008-2012 жылдардағы мал басының өсімі (мың бас)
Сурет 10 Жалпы ауыл шаруашылығы өнімі
Шағын ... ... ... ... ... саны жылма жыл артып келеді. 2011 жылғы 1 ... ... ... ... саны ... ... ... Оның ішінде 53 заңды тұлғалар, 667 жеке кәсіпкерлер, 1855 шаруа қожалықтары жұмыс істейді. Немесе ... ... ... ... кәсіпкерлік субъектілерінің саны 4,5%-ға артты. Шағын кәсіпкерлікпен шұғылданатындардың саны 3993 адамды құрап, өткен жылдың осы ... ... 104,1% өсіп ... ... жылы 7 ... ... 2 тойхана, 7 қоғамдық тамақтандыру орыны, 1 шаштараз, 4 дөңгелек жөндеу ... 2 ... 1 ... ... 2 ... ... 1 жиһаз шығаратын цехтар, 2 ... жону ... 1 ... сұйық май шығаратын цех, 1 тігін, 1 пима басу цехы, 1 аяқ киім жөндеу шеберханасы, 4 ... ... ... күні ... ... 361 ... дүкені, 48 қоғамдық тамақтандыру орыны (асхана, дәмхана, мейрамхана), 62 қызмет көрсету орындары, 21 жанар жағар май құю станциясы, 17 ... 34 ... ... 1 темір бетон шығаратын зауыт, 1 пластикалық есік терезе ... ... ... ... ... тартылған инвестиция көлемі 278,4 млн. теңге болды, ол 2009 жылдың тиісті мерзімімен салыстырғанда 120,8% ... ... ... ... ... ... ... субъектілерінің де қомақты үлесі бар. 2008 жылы ... ... ... ... бюджетке түскен салық түсімдері 41,5 млн.теңге болса, 2012 жылы бұл ... 90 ... ... ... 2,2 есеге көбейді. Бұл жергілікті бюджетке түскен меншікті кірістің 31,1 % ... ... ... ... ... ... 721,9 млн.теңгеге орындалса, оның ішінде шағын кәсіпкерлік субъектілерінен сатып алынғаны 665,1 млн.теңге болып, жалпы көлемінің 92,1% құрады.
Шағын ... ... ... ... ... ... өсу ... өткен 2011 жылмен салыстырғанда 103,9% құрады.
Кесте Шағын кәсіпкерліктің даму көрсеткіштері

2008
жыл
2009
жыл
2010
жыл
2011
жыл
2012
Жыл
1
Шағын кәсіпкерлік субьектілерінің саны, оның ішінде:
2107
2221
2418
2664
2575
шағын кәсіпорындар
57
57
56
56
53
шағын кәсіпкерлер
514
607
680
858
667
шаруа ... ... ... жұмыс істейтіндер саны, оның ішінде:
3901
4090
4320
4186
4349
шағын кәсіпорындарда
620
630
620
634
614
жеке кәсіпкерлерде
965
1058
1131
1160
1204
шаруа қожалықтарында
2316
2402
2569
2392
2531
3
Жергілікті бюджетке ... ... ... ... бюджет-тің меншікті кірісіндегі үлесі, %
24,5
25,3
26,4
27,6
31,1
Сурет Шағын бизнестің құрылымы
Сурет Шағын бизнес субъектілерінен түскен салық түсімдері
Индустриялық - инновациялық даму: Тарбағатай ... 2009 ... ... ... ... дамытудың өңірлік бағдарламасы жасалып, оны орындаудың жолдары белгіленді. 2008 жылмен салыстырғанда ауданда индустиалды-инновациялық дамуда алға ... ... ... ... ... ... Ақжар ауылдық округі аумағынан Бентонит, Цеолит өнімдерін өндіретін цех ашу онда мұндай бұрғылау жұмысына, машина жасау саласына, дәрі-дәрмек шығаруға ... ... ... үшін ... ... басталып 9 адам жұмыспен қамтамасыз етілді. Кәсіпкерлік саласына қолайлы жағдай ... ... ... жағынан дамыту үшін ауданда арнайы тұжырымдамада жобасы даярланып мақұлданды. Алдағы уақытта сөз жоқ бағдарлама өз жемісін берері сөзсіз. ... жүйе ... ... ... ... үшін ... белсенді аралауымен алғышарттар және қолайлы жағдайлар жасау туралы жұмыстар ... ... ... ... жағынан дамытудың басым бағыттары айқындалды. Мемлекеттік қорларды шоғырландыруды қажет ететін инновациялық жобаларды жүйелі орындау даму ... ... ... > қамқорлығына алғаннан соң мүмкін болып отыр. АБ-нің қаржысымен 2010 жылы 1 жоба іске ... деп ... ... өз-ара байланыс болмаған жерде индустрияның келешегі жоқ екені сөзссіз. ... ... ... ... ... ... ... зетрттеу институттарымен тығыз байланыста жұмыс істеуге бетбұрыс жасап отыр. Аудандағы кәсіпорындардың инновациялық бағыттары жаңа ... ... жаңа ... жабдықтар алуға бағытталуда. Аудандағы инновациялық бағыттары жаңа технологияны енгізуге жаңа құралдармен жабдықтар алуға бағытталуда. Аудандағы инновациялық жетістіктердің негізгі бөлігі ... ... ... ... ... ... қаржы үнемдеу жағынан экономикалық нәтиже 3.0 млн. теңгені құрады. Осы мерзім ішінде зауытта 8 өнертапқыштық ұсыныс ... 1700 мың. ... ... ... орай ... ... мен ... рынок талабы мен заңдарына әлсіз құрылған, соның салдарынан ғылыми негізделген шетел ... ... ... ... ... ... жүзінде дәлелденіп дайындалған дайын проектілерді өндіріске енгізу жоқ. Қазіргі уақытта ғылым жетістіктері комерцияда аздап қолданылуда. Қазақстандық өнертапқыштармен компаниялардың көпшілігі ... ... ... ... ... үшін ... ... қызмет түрлеріне зәру, бұл жаңа технологияны енгізуге бірден-бір бөгет.
Инвестициялық ... ... ... ... да өз өнеркәсібі мен экспорттық әлеуетін дамыту үшін инвестициялық салымдар қажет. Үлкен инвестиция тарту үшін ... ... өз ... мен және шет ел ... ... ... ...
Ауданда инвестиция негізінен жеке кәсіпкерлер мен халықтың жеке қаражаты есебінен тартылуда.
Соңғы жылдардағы салынған ... ... ... емес ... инвестициялық даму процесінің оң беталысының көрінісі. 2003-2007 жылдарға тән жылма-жыл инвестицияның өсуі, соңғы жылдардағы ... емес ... ... ... ... ... ... апарды.
Аудан бойынша 2008 жылы негізгі капиталға тартылған инвестиция көлемі 1613,3 млн. тенге құрады, бұл ... ... ... ... 1,1% ... ... ішінде мемлекеттік - 1284,3 млн. теңге, жеке - 293,1 млн. теңге. Құрылысқа бөлінген инвестиция 1059,4 млн. ... ... және ... - 10,0 млн. ... ауыл ... - 25,2 млн. теңге, басқа салаларға - 74,9 млн. ... ... - 443,8 млн. ... соның ішінде тау кен өндірісі - 89,1 млн. ... ... ... - 181,4 млн. ... ... ... газ бен су өндіру және таратуға - 173,3 млн. ... ... ... ... ... ... ... қаражаттары 18,6 %, республикалық бюджет қаражаттары - 42,4%, жергілікті бюджет қаражаттары - 31,9 %, ... ... - 7,1 % ... (30,8 %) және ... (32,4%) ... қомақты бөлігі білім беруге жұмсалды, меншік қаражаттар (62%) - өңдеу өнеркәсібіне, қарыз қаражаттары (80,5%) - тау кен ... ... ... ... дамуындағы жағдай төмендегідей сипатталады: Ауданның дамып келе жатқан Қытай елімен шектес орналасуы өз ара сауда ... ... ... бірлескен кәсіпорындар ашуға жол ашса, Зайсан көлінің жағасына орналасуымыз балық шаруашылығын дамытуға шет елге балық өнімдерін ... ... ... ... ... ... мал өсіріп азық-түлікке деген ішкі мұқтаждылықты ... ... ... ... республика көлеміне шығаруға жағдай жасайды.
Ауқымды жер ресурстары мен табиғи климаттық ... ... ... өнім ... ... береді. Аудан толықтай ауыл шаруашылықты аудан, ауыл шаруашылығы алқаптарының аумағы 93,2 ... ... ... етуге сол сияқты елдің өсіп келе жатқан экспорттық мүмкіндіктерін іске асыруға мүмкіндік беретін әр -- алуан және бай ... ... ... ... ... ... ... бентонит, цеолит, вулкандық туфта, көмір, құрылысқа қажетті құм, қиыршық тас, кірпіш өндіретін топырақ т.б. өте ... ... ... салалары балық және мал шаруашылғы: Аудан аумағын қамтып жатқан көлік коммуникациялық инфрақұрылым желісінің болуы, автомобиль жолдары барлық өңірлердің арасында тасымалдауды ... ... ... ... оң ... және ... ... резервінің болуы соңғы жылдары халықтың табиғи өсімінің ұлғаюы болды.
Өнеркәсіп саласында негізгі бағыты өндеуші өнеркәсіпті дамыту - инновациялық ... іске ... ... ... ... ... мен кеңейту арқылы бәсекеге қабілетті жаңа өнім шығаруды ұлғайту.
Мақсаты: аймақтың ... ... ... ... ... ... ... енгізу сол арқылы дүние жүзілік сапалық стандартқа ену, өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін ... ... ... және ... ... ... тауарлары мен қызметтерін мемлекет ішінде және дүние жүзілік саудаға ... ... ету. ... кен ... ... ... ... және жалпы таралған жер асты қазба байлықтарын игеру, ауыл шаруашылығы өңдеуші кәсіпорындарының ... ... ауыл ... шикізатын тереңдете өңдеуді жүзеге асыру, шығарылатын өнімдердің бәсекелестік қабілетін көтеру, ішкі ... ... ... және ... экономикалық байланыстарды кеңейту, халықтың әлеуметтік экономикалық деңгейін көтеру.
Міндеті:
- бентонит өндіру цехтарының ... іске ... ауыл ... өнімдерін тереңдете өңдейтін шағын цехтар құру;
- тұрақты түрде қолданыстағы қайта өңдеу кәсіпорындарын ... және ... ... ... индикаторлар:
Өнеркәсіп өнімі көлемінің өсімі 2011 жылғы 3,0%-дан 2015 жылы 4,3%-ға дейін, оның ішінде тау-кен өнеркәсібінде 2011 ... ... ... ... ... ... 2,5%-дан 4,5%-ға дейін, электр энергиясын, газ және суды өндіру және тарату 1%-дан 5%-ға дейін артты.
Күтілетін нәтижелер ... ... ... ... ... жоспары негізінде ауданда өнеркәсіп саласында 2015 жылға ... ... ... жыл ... 3,7-4,3 % ... ... ете ... 635,9 млн.теңге өнеркәсіп өнімін өндіру, ол негізінен ауыл шаруашылығы өнімдерін және ... ... ... ... жобаларын жүзеге асыру есебінен жүзеге асырылады.
Сурет 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары ... ... ... бойынша күтілетін нәтижелер көрсеткіштері
Агроөнеркәсіп кешенінің негізгі бағыт ... ... ... тұрақты дамыту, өнімдерді өндіруді тұрақты арттыруды қамтамасыз ету және осының негізінде өңірдің азық-түліктік қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады.
Агроөнеркәсіптік кешенді ... ... ... ... ... ірі тауар өндірістерін құру және жалпы өнім көлемін ұлғайту;
2. Елдің азық-түлік ... ... ... ... ... кешенін индустрияландыру, машина - трактор паркін жыл сайын жаңалау, өңдеуші өнеркәсіптің жаңартылуы, техникалық және технологиялық қайта жарақтануы.
4. ... мен асыл ... мал ... ... озық ... ... ... жердің құнарлылығы мен мал шаруашылығының өнімділігін арттыру.
5. Ірі мал шаруашылығы кешендерін ұйымдастыру;
6. ... ... ... ... ... асыл ... ... үлес салмағын арттыру;
7. Топырақ құнарлығын қалпына келтіру;
8. ... ... ... ... ... және ... бағыты бойынша өңірлік қалыптастыру;;
10. Өнімдерді дайындау және сақтау үшін қажетті объектілерді құру және ... ... ... және ... ... ... ету;
12. Бюджеттік қаражаттарды, мемлекеттік қолдауды тиімді пайдалану.
Нысаналы индикаторлар:
2015 жылға ... ірі қара мал саны ... ... 126,5 мың бас, қой мен ешкі - 400,1 мың бас (15,8%), ... - 23,5 мың бас (23,7%); құс - 29,5 мың бас (28,3%) болады.
Жаңа құрылатын асыл тұқымды мал ... ... ... ... асыл ... ірі қара ... үлес ... 3%-ды, жылқының 2%-ды құрайды, қой мен ешкінің 8-дан 10%-ға артады.
2015 жылы ауыл шаруашылығы дақылдары егістігін 8,5 мың ... ... ... 10%-ға ... көзделіп отыр. Оның ішінде дәнді дақылдардың көлемі 3,5 мың гектарды құрайды.
Нәтиже көрсеткіштері: Ауыл шаруашылығының жалпы өнім ... 2010 ... ... ... ... 9944,0 млн теңгені құрайды деп болжануда. Оның ішінде жылдық ет өндіру көлемін 13 мың тоннаны, сүт ... 68,7 мың ... ... 2,9 млн. ... жүн өндіру 660 тоннаны, дәнді-дақылдар 3800 тоннаны, көкөніс 2600 тоннаны, картоп 5700 тоннаны құрайды.
Шағын кәсіпкерлік саласы ... ... ... ... ... ету, ... ... шағын кәсіпкерліктің маңыздылығын ұлғайту болып табылады.
Қойылған мақсаттарға жету мынадай ... шешу ... ... ... ... ... ... несие қаражаттары көлемін ұлғайту, кәсіпкерлердің мақсатты топтары бойынша несие қаражаттарын ... ... ... ... Шағын кәсіпкерлік субьектілерін өндірістік алаңдармен және жабдықтармен ... ... ... ... субьектілерінің іс-әрекетін прогрессивті технологиялармен басқару әдістері негізінде ұйымдастыру.
* Кәсіпкерлік іс-әрекетінің есеп беру, бақылау және рұқсат алу ... ... ... кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың шараларын кешенді және жаппай іске асыру.
Бағдарламаны ... ... ... ... ... ... ... және инвестициялық қолдау,өндірістік қолдау, оның өнімділігін жоғарылату, насихаттау және ақпараттық қамтамасыз ету, ... ... ... ... жою ... табылады.
Аудандағы шағын кәсіпкерлікті дамыту мен қолдауды қаржылық ... ету ... ... ... ... етуге қарастырылған бөлінген қаражаттар шегінде жергілікті және республикалық бюджет есебінен, сауда банктері несиелері ... ... ... ... және ... мемлекеттік тиым салмаған көздерден іске асырылады.
Нәтиже көрсеткіштері: ауданда шағын бизнесті одан әрі ... және ... ... ... ... істеп тұрған субьектілері санының 2015 жылы 2009 ... ... ... ... ... ... мен ... қызметтерден түсетін кіріс 4,9 %-ға көбейту болжамдалып отыр. 2015 жылға шағын ... ... ... ... субьектілерінің санын 2009 жылмен салыстырғанда 12,6 %-ға, бұл ... ... ... ... 30,3 %-ға арттыру.
2015 жылға дейін ... ... сату мен ... ... ... ... 5,0 %-ға өсіру болжамдалып отыр.
Өнеркәсіп: Аудандағы кен орындарын алтын, көмір, бентонит және ... ... жер асты ... ... ... ауыл шаруашылығы өңдеуші кәсіпорындарының өнімділігін ... ауыл ... ... ... ... жүзеге асыру, шығарылатын өнімдердің бәсекелестік қабілетін көтеру, ішкі рыноктағы ... ... және ... ... ... ... халықтың әлеуметтік экономикалық деңгейін көтеру мақсатында төмендегідей іс шаралар атқарылатын болады.
- Ақжар ауылындағы өндірістік кооперативі негізінде ... ... ... цехты іске қосу;
- Ақжар ауылынан (жеке кәсіпкер Б. Сапанов) күніне 1 тонна сүт өнімдерін шығаратын сүт зауытын салу;
- Ақжар ... ... ... ... ашу ... кәсіпкер Т.Нурекенов);
- Қабанбай ауылындағы шаруа қожалығы негізінде балық өңдеу консервілеу цехын ашу;
- Тұғыл ауылынан (жеке кәсіпкер Т. Нүрекенов) ... ұнын ... цех ... ... ... шаруа қожалығы негізінде шағын шұжық цехын ... ... ... пима басу ... ... Құйған ауылынан макарон өнімдерін шығаратын цех ашу;
- Ақсуат ауылынан жүн, тері өңдеу цехын ашу.
Ауыл шаруашылығы: Агроөнеркәсіп кешені ... ... ... ... ... тұрақты арттыруды қамтамасыз ету және осының негізінде өңірдің азық-түліктік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін төмендегідей іс-шаралар атқарылады.
ЖШС-і негізінде ... ... ... ... 8640 бас ірі қара ... бордақылайтын мал бордақылау алаңын салу. 2892,0 млн теңгеге жасалынған инвестициялық жобасы АҚ-на өткізілген.
өндірістік кооперативі негізінде мал сою және оны ... ... ... 9 ... ... ... ет ... ірі қара малынан асыл тұқымды шаруашылықтар ұйымдастыру, мал сою пункті мен мал бордақылау алаңдарын ашу;
- 3 шаруа қожалығы ... асыл ... қой ... ... ... 2 шаруа қожалығы негізінде биязы жүнді қой шаруашылығын құру;
- Ақжар, Ақсуат ауылдық округінен ... ... ... ... ... ... ... ауылынан (жеке кәсіпкер Е. Мусин) дәріхана құрылысын салу;
- Ақсуат, Құмкөл, ... ... ... ... ... тұтынушылар кооперативі" негізінде Қарсақбай учаскесінен Зайсан көлі жағалауында демалыс ... ... ... ... тұрмысқа қажетті жихаздар жасау цехын ашу;
- Қызыл-кесік, Жана ауыл, Жетіарал, Қабанбай ... ... ... ... Ақсуат, Ақжар, Сатпаев ауылдарынан сауда дүкендерін ашу.
Бағдарламаны орындау үшін ... ... ... және ... ... дамыту бағдарламасының 2011-2013 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын жүзеге асыру нәтижесінде барлығы 3.2 млн. теңге инвестиция ... ...
+ ... ... кәсіпорындармен шағын бизнес орталықтарының мониторингтік көрсеткіштері
Ауданда шағын кәсіпкерлікті дамыту және олдаудың 2009-2011жылдарға арналған іс - шара ... сай, 2011 ... ... ... ... және орта кәсіпкерлікті дамыту, оларға қолайлы жағдай жасап, жергілікті тауар өндірушілерді қолдау бағытында бірқатар жұмыстар атқарылды.
Аудан бойынша шағын кәсіпкерлік ... саны ... ... ... Оның ... 54 ... тұлғалар, 658 жеке кәсіпкерлер, 1795 шаруа ... ... ... ... ... осы ... ... кәсіпкерлік субьектілерінің саны 100,3 % артты. Шағын кәсіпкерлікпен шұғылданатындардың саны 3784 адамды құрап, өткен ... осы ... ... 101,7 % ...
Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінен бюджетке 2011 жылдың І-тоқсанына 41231,5 мың теңгенің, оның ... ... ... 21017,1 мың. теңге болып, былтырғы жылдың осы кезеңімен ... ... ... 104,9% ... ... жылдың сәуір айына ауданда 361 сауда дүкені, 48 қоғамдық тамақтандыру орыны (асхана, ... ... 64 ... ... ... 19 жанар жағар май құю станциясы, 17 дәріхана, 34 шағын наубайхана халыққа қызмет көрсетіп отыр.
2011 жылдың 3 ... 133,7 млн. ... ... өнімдері өндіріліп, былтырғы жылы 82,1 млн. болып, осы кезеңмен салыстырғанда 2,1 есеге артты.
2011 ... 01 ... ... кәсіпкерлік саласындағы шағын бизнес субъектілерінің саны - 47, оның ішінде жұмыс істейтіні - 29, белсендісі - 26. ... ... осы ... ... ... саны 46, ... ... 25, белсендісі 17. Жұмыс істейтін кәсіпорындары 4, белсендісі 9 кәсіпорынға ұлғайды. ... ... ... ... ... капиталға тартылатын инвестиция көлемі 192,8 млн. теңге, былтырғы жылдың осы кезеңі 140,7 млн. болды, яғни негізгі ... ... ... ... 28% ...
Аудан бойынша мемлекеттік сатып алу көлемі 2011 ... ... 329563,4 мың. ... орындалды, оның ішінде шағын кәсіпкерлік субъектілерінен сатып алғаны 299902,6 мың теңге болып, жалпы көлемінің 91% құрады.
Негізгі азық-түлік тауарларының ... ... 2011 ... аяғына дейін қалыптасқан бағаның орташа өсімін 10%-тен асырмау жөнінде аудандағы атқарушы органдармен сауда дүкендерінің ... ... екі ... 174 ... ... қол ... ... орындалуы атқарушы органдар тарапынан қадағалануда.
Ұн және нан өнімдерінің бағаларын тұрақтандыру мақсатында облыстық ... ... ... ... ... ... ... бағамен 2011 жылдың қаңтар айында 29 тоннаның, ақпан айында 133,0 тоннаның, наурыз айында Ақсуат, Ақжар, Көкжыра, Қабанбай, Қызыл-Кесік ... ... ... ... 106,0 ... ұн ... жеткізіп, 50 қаптағы ұн 2600 теңгеден, нан 45 теңгеден сатылуда. Екі жақты ... ... ... ... ... ... ... шаруа қожалығығы тарапынан 05 наурыздан екі мәрте 24,0 тонна көкөніс өнімдері: картоп, пияз, қырыққабат, сәбіз жеткізілсе, 05 ... ... ... 10,0 ... ... ... жеткізіліп, негізгі бағадан 10-15% төмен бағада халыққа ... және орта ... ... ... ... ... 2011 жылда атқарылған жұмыстары туралы:
Ауданда шағын кәсіпкерлікті дамытудың 2010-2011 жылдарға арналған іс - шара жоспарына сай, 2011 ... ... 12 ... ... және орта ... ... шаруашылықтарын кеңейтіп, мүліктерін жаңартуға және сауда ... ... ... де ... ... ... ... 01.01.2012 жылға 2664 шағын кәсіпкерлік субъектілері тіркелген. Оның ішінде: 59 заңды тұлғалар, патент бойынша жұмыс істейтін ... 16, ... ... ... ... 704 жеке кәсіпкерлер, 1885 шаруа қожалықтары. Өткен жылдың осы мерзімімен ... ... ... саны 105,3 ... ... ... ... шұғылданатындардың саны 3809 адамды құрап, өткен жылдың тиісті ... ... 100,6 ... көбейді.
Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінен 2011 жылдың 12 айында жиыны 216335,0 мың теңгенің салығы түссе, оның ішінде ... ... 114411,4 мың ... ... ... ... 101923,6 мың ... салықтары түссе, былтырғы жылдың тиісті кезеңінде жиыны 199944,2 мың теңгенің салығы, оның ішінде республикалық бюджетке 108646,6 мың ... ... ... 91297,6 мың теңгенің салығы түсті, тиісті кезеңмен салыстырғанда шағын кәсіпкерліктен жалпы салық 108,2 пайызға, республикалық бюжетте 105,3 пайызға, жергілікті ... 111,6 ... ... ... ... қорытындысы бойынша ауданда 361 сауда дүкені, 48 қоғамдық тамақтандыру орындарымен (асхана, дәмхана, мейрамхана), 64 қызмет көрсету орындары, 19 жанар ... май құю ... 17 ... 34 ... ... халыққа қызмет көрсетіп отыр. 2011 жылдың 12 айында 7 сауда дүкені, 2 тойхана, 1 ... 1 ... ... 1 ... ... ... іске ... жылдың 12 айында 590,0 млн. теңгенің өнеркәсіп өнімдері өндіріліп, өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда (754,6 млн. ... өнім ... ... ... ... 81,1 % ... ... сай, 2012 жылдың 01 қаңтарына тіркелген кәсіпкерлік саласындағы шағын бизнес субъектілерінің саны - 46 оның ішінде : ... ... ... - 28. ... ... ... ... салыстырғанда жұмыс істейтін кәсіпорындар саны 1- кәсіпорынға, 103,6 пайызға, белсендісі 3 кәсіпорынға 112,0 пайызға артты. ... жылы ... ... оның ... жеке ... ... 468,5 млн. ... инвестициясы тартылып, тиісті кезеңде 275,0 млн. теңге болып, 159,4 пайызға артты.
Аудан бойынша мемлекеттік ... алу ... 2011 жылы 316431,7 мың ... ... оның ... ... ... субъектілерінен сатып алғаны 228619,6 мың теңге болып, жалпы көлемінің 72,2 % құрады. Аудан бойынша статистикалық мәліметке сәйкес, 2011 жылдың 12 ... ... ... ... ... ... ... тауар айналымының көлемі 2502,6 млн. теңге болып, былтырғы жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 112,5 пайызға ... Оның ... ... барлық нысанындағы кәсіпорындар мен мекемелерден 84,7 млн. теңге, жеке тұлғалардан 2417,9 млн. ... ...
... ... үшін ... ... округіне қарасты Қарсақбай участігінен 2 мың гектар ... ... ... ... бойынша техникалық экономикалық негіздемесі ЖШС-і арқылы жасалып, ВК РЭК ... ... ... ... шарт ... үшін ... ... Техникалық шарт аяқталысымен мемлекеттік сараптамаға жіберіліп, қорытындысын қажетті қаржы бөлу үшін облыстық экономика және ... ... ... ... ... ... ... 4 кәсіпорын ( Айзат Құрылыс, ПМК Құрылыс, Санжар-МК, КМZ-ет ЖШС-і ... 2011 ... 12 ... ... ... ... қызметтерді сатып алу кезінде қазақстандық қамту үлесінде 121448,9 мың ... ... ... ... 144883,2 мың ... жұмысы атқарылып, 3404,0 мың теңгенің қызметі жасалып, ... ... ... ... ... бар ... тауарларының бағаларын тұрақтандырып, 2011 жылдың аяғына дейін ... ... ... ... 10 ... асырмау жөнінде аудандағы атқарушы органдармен сауда дүкендерінің иегерлері арасында екі ... 174 ... ... ... ... органдар тарапынан қадағаланып, өз нәижесін берді. Жыл бойы ... бұзу ... ... жоқ. ... ... ... 2012 жыл бойы ... атқарушы органдар мен сауда дүкендері иегерлері арасында сауда қосымшасын 10 пайыздан асырмау жөнінде меморандумға отыру жұмыстары жедел жүргізілуде.
2011 жылы ... ... ... ... ... қаласының тұрғындарын сапалы да арзан ауыл шаруашылығы өнімдерімен қамтамасыз ету үшін ... ... 5 рет ... қатысып, 28,5 млн. теңгенің саудасын жасаса, аудан әкімінің облыста бірінші болып, тікелей бастамасымен көршілес ... ... ... аудан кәсіпкерлері 4,7 млн. теңгенің қызметін көрсетіп, ... ... ... ... ... ... ... Ақсуат және Ақжар ауылдарында әр сенбі сайын ауылдық округтердегі кәсіпкерлер мен ауыл ... ... ... ... әр ... ... ... жәрмеңкелер тұрақты өткізілуде. Жәрмеңкеде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары аудандағы сауда дүкендері мен сауда базарларындағы негізгі бағадан 10-15% ... ... ... 56 рет ... 151,2 млн. ... тауарлары саудаланды.
2011 жылдың 15 желтоқсанда аудан кәсіпкерлерінің ІІІ- Форумы болып өтті. Форумда аудан әкімі Е.Текешов, аудандық мәслихаттың хатшысы ... ... ... басшылары қатысты.
Жиналыс сонынан аудан кәсіпкерлерінің Үндеуі қабылданып, жыл жеңімпаздары анықталып, 7 номинация бойынша жылдың таңдаулы кәсіпкерлері конкурсының жеңімпаздары мен ... ... ... ... мен ... ... ...
Аудандағы шағын және орта кәсіппен айланысуға тілек білдірген азаматтарға қолайлы жерден орын беру, базар алымынан босату, өндірген ... ... ... ... ... назар аударылып,жас кәсіпкерлердітегін оқыту, бизнеске байланысты түрлі түсініктемелер ... ... ... жоя ... ... ... айланысуларына жағдай жасаудың іс-шара жоспары жасалған.
Аудандық кәсіпкерлік бөлімінің 2012 жылдың 9 айында атқарған жұмыстары туралы :
Ауданда ... ... ... іс - шара ... сай, 2012 жылдың 9 айында шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту, шаруашылықтарын кеңейтіп, мүліктерін жаңартуға және сауда орындарын жасақтауға ... де ... ... ... ... 01.10.2012 жылға 2632 шағын кәсіпкерлік субъектілері тіркелген. Оның ішінде: 59 тіркелген ... ... ... ... істейтін кәсіпкерлер 21, куәлік бойынша жұмыс істейтін 667 жеке ... 1885 ... ... ... ... осы ... салыстырғанда кәсіпкерлік субьектілерінің саны 103,8 пайызға артты. Шағын кәсіпкерлікпен шұғылданатындардың саны 3772 адамды құрап, өткен жылдың ... ... ... 100,9 ... ... ... және орта ... субъектілерінен 2012 жылдың 9 айында жиыны 167949,1 мың ... ... ... оның ... ... ... 86765,7 мың ... салығы, жергілікті бюджетке 81183,4 мың теңгенің салықтары ... ... ... ... ... ... 128145,2 мың ... салығы, оның ішінде республикалық бюджетке 68801,4 мың ... ... ... 59343,8 мың ... салығы түсті, тиісті кезеңмен салыстырғанда шағын кәсіпкерліктен жалпы салық 131,0 пайызға, республикалық бюжетте 127 пайызға, жергілікті бюджетте 137 пайызға ... ... ... 9 ... ... 361 ... дүкені, 42 қоғамдық тамақтандыру орындарымен (асхана, дәмхана, мейрамхана), 77 ... ... ... 20 жанар жағар май құю станциясы, 15 дәріхана, 39 ... ... ... ... көрсетіп отыр.
2012 жылдың 9 айында 758,0 млн. теңгенің өнеркәсіп өнімдері өндіріліп, өткен ... ... ... ... (719,8 млн. ... өнім өңдіру 126,9 пайызға ұлғайды. Статистикалық мәліметке сай, 2012 жылдың 01 қазанына тіркелген кәсіпкерлік саласындағы шағын бизнес субъектілерінің саны - 47 оның ... : ... ... - 36, ... - 32. Былтырғы жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда жұмыс істейтін кәсіпорындар саны 8- кәсіпорынға, 128,6 пайызға, ... 8 ... 133,0 ... ... ... капиталға, оның ішінде жеке қаражат есебінен 501,5 млн. теңгенің инвестициясы тартылып, тиісті кезеңде 308,7 млн. ... ... 154,1 ... ... ... ... мемлекеттік сатып алу көлемі 1672436,3 мың теңгеге орындалды, оның ішінде: шағын ... ... ... ... 786215,8 мың теңге болып, жалпы көлемінің 47 пайызды құрады. Негізгі азық-түлік тауарларының бағаларын тұрақтандырып, 2012 ... ... ... ... ... ... ... 10 пайыздан асырмау жөнінде аудандағы атқарушы органдармен сауда дүкендерінің иелері арасында екі жақты 201 меморандум жасалып, ... ... ... кестеге сәйкес, Ақсуат және Ақжар ауылдарында әр сенбі сайын ауылдық округтердегі кәсіпкерлер мен ауыл шаруашылығы тауар ... ... әр ... ... ... жәрмеңкелер тұрақты өткізілуде. Жәрмеңкеде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары аудандағы сауда дүкендері мен ... ... ... ... 10-15% ... бағада саудалануда.
Облыстық тұрақтандыру қорынан ұн және нан өнімдері бағаларын ... ... ... ... ... ... мен шағын наубайхана иегерлері тамыз айында 40,0 тонна, қыркүйек айында 110,0 тонна, қазан айында 108,0 ... ... 258,0 ... ұн ... округтеріне жеткізіп, І-сұрыпты ұнның 1 кг. 54-55 теңгеден, 0,600 кг. нан ... 50 ... ... ... Аудандағы шағын және орта кәсіппен айланысуға тілек білдірген азаматтарға қолайлы жерден орын беру, базар алымынан босату, өндірген өнімдерін ... ... ... ... ... ... жас ... тегін оқыту, бизнеске байланысты түрлі түсініктемелер беру, ... ... жоя ... бизнеспен еркін айланысуларына жағдай жасаудың іс-шара жоспары жасалған.
Аудандық кәсіпкерлік бөлімінің 2012 жылы ... ... ... ... кәсіпкерлікті дамытудың іс - шара жоспарына сай, 2012 жылдың 9 айында шағын және орта кәсіпкерлікті ... ... ... ... ... және ... ... жасақтауға қажетті де қолайлы жағдайлар жасалды. Аудан бойынша 01.01.2012 жылға 2632 шағын кәсіпкерлік субъектілері ... Оның ... 59 ... ... патент бойынша жұмыс істейтін кәсіпкерлер 21, куәлік бойынша жұмыс істейтін 667 жеке кәсіпкерлер, 1885 шаруа қожалықтары. Өткен ... осы ... ... ... ... саны 103,8 пайызға артты. Шағын кәсіпкерлікпен шұғылданатындардың саны 3772 адамды құрап, ... ... ... ... ... 100,9 ... ...
Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінен 2012 жылдың 12 айында ... 233014,5 мың ... ... түссе, оның ішінде республикалық бюджетке 122927,0 мың теңгенің салығы, жергілікті бюджетке 110087,5 мың теңгенің салықтары ... ... ... ... кезеңінде жиыны 216329,5 мың теңгенің салығы, оның ішінде республикалық ... 122927,0 мың ... ... ... 110087,5 мың ... ... түсті, тиісті кезеңмен салыстырғанда шағын кәсіпкерліктен жалпы салық 107,7 ... ... ... 107,4 пайызға, жергілікті бюджетте 108,0 пайызға артты. 2012 жылдың 12 ... ... 361 ... ... 42 қоғамдық тамақтандыру орындарымен (асхана, дәмхана, мейрамхана), 77 қызмет көрсету орындары, 20 жанар жағар май құю станциясы, 15 дәріхана, 39 ... ... ... ... ... ... 2012 ... 12 айында 1277,4 млн. теңгенің өнеркәсіп өнімдері өндіріліп, өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда (979,8 млн. теңге) өнім ... 125,8 ... ... Статистикалық мәліметке сай, 2013 жылдың 01 қаңтарына тіркелген кәсіпкерлік саласындағы шағын бизнес субъектілерінің саны - 46 оның ішінде : ... ... ... - 32. Былтырғы жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда ... ... ... саны 7- ... 124,1 ... ... 4 кәсіпорынға 114,3 пайызға артты. Негізгі капиталға, оның ішінде жеке қаражат есебінен 713,4 млн. теңгенің ... ... ... кезеңде 468,6 млн. теңге болып, 152,3 пайызға артты. Аудан ... ... ... алу ... ... мың ... орындалды, оның ішінде: шағын кәсіпкерлік субъектілерінен сатып алғаны 982515,4 мың теңге болып, жалпы көлемінің 38,6 ... ... ... азық-түлік тауарларының бағаларын тұрақтандырып, 2012 жылдың аяғына дейін қалыптасқан бағаның орташа өсімін 10 ... ... ... ... атқарушы органдармен сауда дүкендерінің иелері арасында екі жақты 201 меморандум жасалып, ... ... ... кестеге сәйкес, Ақсуат және Ақжар ауылдарында әр сенбі сайын ... ... ... мен ауыл ... ... өңдірушілерінің қатысуымен әр аптаның сенбі күнгі жәрмеңкелер тұрақты өткізілуде. Жәрмеңкеде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік ... ... ... ... мен ... базарларындағы негізгі бағадан 10-15% төмен бағада саудалануда. Облыстық тұрақтандыру қорынан ұн және нан ... ... ... ... ... ... ... дүкендері мен шағын наубайхана иегерлері тамыз-желтоқсан айларында 614,0 тонна ұн өнімдерін округтеріне ... ... ... 1 кг. 54-55 ... 0,600 кг. нан ... 50 ... ... саудалауда.
Аудандағы шағын және орта кәсіппен айланысуға тілек білдірген азаматтарға қолайлы жерден орын беру, базар алымынан босату, ... ... ... ... ... үнемі назар аударылып, жас кәсіпкерлерді тегін оқыту, бизнеске байланысты түрлі түсініктемелер беру, әкімшілік ... жоя ... ... ... айланысуларына жағдай жасаудың іс-шара жоспары жасалған.
Аудан көлеміндегі кәсіпорындармен шағын бизнес орталықтарының мониторингтік көрсеткіштері:
2010 жылға ауданда шағын бизнестің 46 ... ... бұл ... жылдың тиісті мерзімімен салыстырғанда 8 кәсіпорынға азайды (54 ... ... ... 28 ... ... істеп тұр. Тіркелген кәсіпорындардан жұмыс істейтіндердің үлесі 60,9% болды.
Кесте 2010 жылғы кәсіпорындармен шағын бизнестің мониторингтік көресткіштері
2010 ... ... ... көрсеткіштер
Қаңтар-желтоқсан 2010ж.
Қаңтар-желтоқсан 2009ж.
2010ж. қаңтар-
желтоқсан, өткен жылдың тиісті кезеңіне %-бен
Кәсіпорындардың қолданыстағы бағалармен өнім (тауар, қызмет) өндіру көлемі мың. ... ... ... сала ... ... ... өнеркәсібі
473907
378718
125,1
электр энергиясын, газ бен суды өндіру және тарату
72889
49959
145,9
2011 тіркелген шағын бизнес кәсіпорындар саны 46 өткен жылдың тиісті мерзімімен салыстырғанда 100% ... ... ... 29 ... ... істеушілер санатында болса, белсенді жұмыс істейтін кәсіпорындар саны 28 болып, былтырғы ... ... ... ... 3 кәсіпорынға көбейген.
Кесте 2011 жылғы кәсіпорындармен шағын бизнестің мониторингтік көресткіштері
2011 жылдың қаңтар-желтоқсан айларындағы көрсеткіштер
Қаңтар-желтоқсан 2011ж.
Қаңтар-желтоқсан 2010 ж.
2011ж. қаңтар-желтоқсан, ... ... ... ... %-бен
1. Кәсіпорындардың қолданыстағы бағалармен өнім (тауар, қызмет) өндіру көлемі мың. ... ... ... сала ... ... ... өнеркәсібі
467999
656092
79,2
электр энергиясынөндіру, беру және бөлу
85553
72889
100,0
суды жинау, өңдеу және бөлу
27717
18537
145,1
2012 Шағын ... ... ... ... ... ... 46 кәсіпорыны тіркеліп, ұзақ уақыт жұмыс істемей тұрған 9 кәсіпорын жабылып, 6 кәсіпорын жаңадан ашылды.
Оның ішінде ... ... ... ... саны 32 болып, былтырғы жылдың есепті кезеңімен салыстырғанда 4 кәсіпорынға көбейіп, өсу қарқыны 114,3 ... ... ... ... айналымы. Аудан бойынша бөлшек тауар айналымы бойынша тоқсан ... есеп ... 4 ... ... Бөлшек тауар айналымының 3,5%-ы (107,8 млн ... осы ... ... ... ... 96,5% немесе 2955,9 млн теңгесі базарлар мен жеке тұлғалардың сауда қызметі құрайды. Есепті мерзім ішінде бөлшек тауар айналымы салыстырмалы бағада 3063,7 млн ... ... ... ... ... ... ... (2502,6 млн теңге) табиғи көлем индексі 117,9% ... 2012 ... ... ... ... мониторингтік көресткіштері
2012 жылдың қаңтар-желтоқсан айларындағы көрсеткіштер
Қаңтар-желтоқсан 2012ж.
Қаңтар-желтоқсан 2011ж.
2012ж. қаңтар-желтоқсан, өткен жылдың тиісті кезеңіне %-бен
1. Кәсіпорындардың ... ... өнім ... ... ... көлемі мың. теңге
1 277,4
979,8
125,8*
оның ішінде сала бойынша
кен өндіру өнеркәсібі
76,7
52,5
100,0*
өңдеу өнеркәсібі
1 065,5
809,6
114,8*
Оның ішінде тамақ өнімдерін өндіру
806,6
740,2
110,2*
Сурет ... ... 2012 ... ... ... өсу ... ... жылдардағы шағын және орта бизнестің көрсеткіштері
Кесте Аудандағы жеке кәсіпкерлік субъектілерінің көлемі мен көрсеткіштері
р/с
Ауыл округтері
Шағын кәсіпкерлік субъектісі саны
Орта кәсіпкерліктің
саны
Инвестиция
көлемі
Бірлескен ... ... ... ... ... ... ... өсіру
фермалары
Ашылған шағын кәсіпорындар
Саны /сауда, қызмету көрсету
Жұмыс істемей тұрған кәсіпорындар
Белсенді ... ... ... ... ...
265
2
133,7
-
3
-
5
-
4
2
10
3
Екпін
35
-
22,696
1
-
-
3
1
1
-
1
4
Жаңаауыл
15
-
61,249
-
-
-
1
-
1
-
2
5
Жетіарал
10
-
16,440
1
-
-
1
-
1
-
1
6
Көкжыра
25
-
19,890
-
-
-
1
-
2
-
1
7
Қарасу
10
-
67,600
-
-
-
1
-
2
1
-
8
Қабанбай
25
-
19,560
1
-
1
2
-
3
-
1
9
Қызыл-Кесік
30
-
10,353
-
-
-
1
-
1
-
-
10
Құмкөл
16
-
83,436
1
-
-
2
-
2
-
-
11
Құйған
14
-
10,797
-
-
-
1
-
2
-
-
12
Кіндікті
15
-
3,6
-
-
-
1
-
1
-
-
13
Маңырақ
18
-
14,350
-
-
-
2
-
1
1
-
14
Ойшілік
22
-
16,730
1
-
-
1
-
3
-
-
15
Сатпаев
10
-
10,810
1
-
-
-
-
-
1
-
16
Тұғыл
76
3,0
-
-
2
-
-
2
2
5
17
Ырғызбай
20
-
13,940
-
-
-
1
-
2
-
-
Барлығы
758
2
542,11
6
5
3
23
1
34
9
32
Елімізде ... ... ... әл - ... арттыруда шағын және орта кәсіпкерліктің маңызы орасан зор. ... ... ... және орта ... ... ... сияқты біздің ауданымызда да атқарушы органдар тарапынан кең қолдау тауып, қарышты қадаммен қанат жаюда.
Ауданда шағын және орта ... ... ... ... ... ... ... түрлі әлеуметтік нысандардың бой көтеріп жаңадан шағын цехтар ашуға, кәсіпорындар құру арқылы жаңа жұмыс орындарын ... ... ... ... ... ... экономикасымен мәдениетін дамытуға зор үлес қосып отыр.
Аудан кәсіпкерлері бүгінде бұрынғы дорбалап сату тәсілінен арылып, бүгінгі күн талабына сай ... ... ... ... ... ... ЖЖМҚС - ын ашып, жұмыс істеп тұрған өнеркәсіп орындарын қайта жаңғырту ... ... ... ... ... ... ... болуын қамтамасыз ету үшін аянбай тер төгуде. Аудан әкімі тарапынан қолдау тапқан шағын және орта кәсіп иелерінің ... ... ... ... ... тұрған кәсіпорындарын қайта жаңғырту, өздерінің негізгі қорларын толықтырып қызмет түрін көбейтуге жетісті, облыс аудандарымен байланысты нығайтып халықтың ... сай ... ... ... ... шағын және орта кәсіпкерлікті дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған іс - шара ... сай, 2012 ... ... 12 ... ... және орта ... ... өз кәсібін ашамын деген кәсіпкерлерге ұтымды жерден жер телімдері беріліп, шаруашылықтарын кеңейтіп, мүліктерін жаңартуға және сауда орындарын жасақтауға қажетті ... ... ... ... ... алу ... түсіндірілді, кәсіпкерлікті дамыту қоры АҚ-ы арқылы 6 рет оқу ұйымдастырылып онда 327 адам ... ... ... ... және орта кәсіппен айланысатындарға қолдау көрсете отырып тегін сауда орнымен қамтамасыз етуге, өз өнімдерін ... ... сол ... азық ... ... тұрақтандырып бағаға деген халықтың қол жетімділігін қамтамасыз ету үшін аудан әкімінің тікелей қолдауымен Ақжар ... ... 37 млн 119 мың ... муниципалды базар ғимараты барлық жабдығымен сатылып алынып берілді. Бүгінде Ақжар өңірінің тұрғындарына мәдени тұрмыстық қызмет көрсетіп ... және орта ... ... ... ... 2012 ... 12 айында 233014,5 мың теңгенің салығы түсіп, өткен жылдың осы ... ... 107,7 ... орындалды (216329,5 мың теңге). Оның ішінде республикалық бюджетке 122927,0 мың теңге орындалуы 107,4%, жергілікті ... 110087,5 мың ... 108,0%. ... ... мемлекеттік сатып алу көлемі 2012 жылдың 12 айында ... мың ... ... оның ... шағын кәсіпкерлік субъектілерінен сатып алғаны 982515,4 мың теңге болып, жалпы көлемінің 38,6 % ... ... 2012 ... 12 ... ... ... арқылы өткізілген бөлшек сауда тауар айналымының көлемі 2701,2 млн. теңге болып, былтырғы жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 117,9 % орындалды. Оның ... ... ... ... ... мен ... 80,5 млн теңге, жеке тұлғалардан 2620,7 млн теңге болды.
Аудан әкімдігінің 01.10.2010 жылғы №316 қаулысына сәйкес, сарапшылық кеңестің отырысы 2011 ... 30 ... ... ... ... ... ... аудандық газетінде 2011 жылдың 24 қарашада жарияланған жоба қаралып, ... ... ... ... ... ... ... несие серіктестігі>>ЖШС-нен 10 шаруа қожалығы 76 млн 788 мың теңгенің несиесін алып өз шаруашылықтарын ... ... ... ... ... қой, ... ... сатып алды)
Ауыл шаруашылығын қолдлау қоры АҚ - ы арқылы бағдарламасы бойынша өз кәсіптерін сауықтыру үшін 48 жеке ... 44 млн 160 мың ... ... алып өз ... сауықтырды.
2012 жылы аудан әкімінің ауданда жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардағы өңдеуші өнеркәсіптердің еңбек өнімділігін арттыра ... ... ... ... ... ... ету ... қабылдаған қосымша іс шара жоспары нәтижесінде өндірілген ... ... ... саны ... немесе 2012 жылдың 12 айында 1277,4 млн. теңгенің өнеркәсіп өнімдері өндіріліп, өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда (979,8 ... ... ... ... ... ... 125,8% орындалды.
Ауданда 2012 жылдың 12 айында барлық арналар арқылы өткізілген бөлшек сауда тауар ... ... 2701,2 млн. ... ... ... жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 117,9 % орындалды. Оның ішінде: меншіктің барлық нысанындағы кәсіпорындар мен мекемелерден 80,5 млн ... жеке ... 2620,7 млн ... ... ... ... іске ... жұмыстарының көрсеткіштері
"Бизнестің жол картасы-2020>> бағдарламасы Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың атты Қазақстан халқына Жолдауын және Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейін ... даму ... іске ... үшін ... дағдарыстан кейінгі дамудың бағыт-бағдарын айқындайтын, қолдаудың нақты тетіктері мен ... ... ... ... Бағдарлама Қазақстан Республикасының 2010-2014 жылдарға арналған Мемлекеттік ... ... ... ... іске асыру механизмдерінің бірі болып табылады.
Бағдарламаның мақсаты ... ... емес ... ... ... ... және теңгерімді есуін қамтамасыз ету, сонымен қатар бар жұмыс орындарын сақтау және тұрақты жұмыс істейтін жаңа жұмыс орындарын ашу.
Бағдарламада ... төрт ... ... Жаңа ... ... ... кәсіпкерлік секторды сауықтыру және шетке енім шығаруға бағдарланған өндірістерді қолдау, кәсіпкерлік потенциалын күшейту. Мысалы, жаңа бизнес бастамаларды қолдау бойынша жаңа ... іске ... ... ... ... жұмыс істейтін өндірісті жаңарту, жаңғырту немесе ұлғайтуға бағдарланған жобаларға кең қолдау қарастырылып отыр. Егер кәсіпкер осы анықтамаларға сай ... ... ол ... ... бар ауыртпалығы үлкен несиесін жеңілдетуге субсидия ала алады. Сондай-ақ, жаңа жобаларға берілетін ... ... ... Яғни, кәсіпкер аймақтық маңызы бар жаңа жобаны бастағалы отырып, ол жобаны кепілмен қамтамасыз етуге мүмкіндігі жетпей отырған жағдайда ... ... қоры ... ... ... сол ... жарты тәуекеліне кепілдік береді. Мәселен, жоба 3 млрд. теңгелік ($20 млн.) болып бағаланса, кәсіпкердің банк алдындағы міндеттемесінің жарты бөлігіне ... ... ... Ал ... ... жалпы құнының 15 пайызын ақшалай немесе 25 пайызын мүлік түрінде қамтамасыз етуге тиіс. Бұл жерде, ең бастысы, банктің жаңа ... ... ... ... 14 ... ... ... Ал, субсидияға слетіне болсақ, бұрыннан бар өндірістер мен жаңа ... банк ... ол ... да ... ... 14 ... ... тиіс. Сол кезде мемлекет қоры арқылы оның 7 ... ... ... ... ... ... ... қайтарымсыз көмек. Айналып келгенде кәсіпкердің кредиттік ставкасы 7 пайыздан ... ... ... ... мақсаты :
бағдарламасы (одан әрі- Бағдарлама) Қазақстан ... ... атты ... халқына Жолдауын және Қазақстанның 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарын іске асыру үшін әзірленген. Бағдарлама 2014 жылға дейінгі Мемлекеттік ... ... ... ... іске ... ... бірі. Бағдарламаның мақсаты экономиканың шикізаттық емес секторларындағы өңірлік кәсіпкерліктің тұрақты және теңгерімді өсуін қамтамасыз ету, сонымен қатар бар ... ... ... және ... ... ... жаңа ... орындарын құру.Бағдарламаның іске асырылу уақыты:Бағдарлама екі кезеңмен жүзеге асырылатын болады;
1-ші кезең - 2010 - 2014 ... ... ... 2010 жыл ... ... ... жаңа ... бастамаларды қолдау, кәсіпкерлік секторды сауықтыру, шетелге тауар шығарушыларды қолдау сияқты үш бағыт бойынша іске асырылатын пилотты жыл. 2011 - 2014 жж. ... ... жаңа ... ... ... ... ... қолдау сияқты екі бағыт бойынша іске асырылады.
2-ші кезең - 2015 - 2020 ... ... жаңа ... қолдау, шетелге тауар шығарушыларды қолдау сияқты екі бағыт бойынша іске асырылады.
Жобаларды іріктеу кезінде мынандай саладағы кәсіпорындар ... ... ... ... әлеуетті қатысушылар үшін экономиканың басым секторлары:1. Агроөнеркәсіп кешені;2. кен өндіру ... ... ... ... ... ... және ... шығару;4. құрылыс материалдары мен металл емес өзге ... ... ... ... ... ... ... өзге өнеркәсіп секторлары (оның ішінде өзге дайын өнімдер шығару; электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа ... су ... ... және ... ... ... қалдықтарды жинау, өңдеу және тазарту, қалдықтарды іске ... ... жою ... ... ... көлік және қойма қызметі;8. туризм;9. ақпарат және байланыс;10. кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет;11. білім;12. ... ... және ... ... ... ... ... және демалыс;14. қызметтің өзге түрлерін (компьютерлерді, жеке пайдалану заттары мен тұрмыстық тауарларды жөндеу жұмысын) ұсыну.
Кәсіпкерлерді бағдарламасы бойынша ... ... ... ... ... ... жаңа бизнес-бастамаларын қолдау;2. кәсіпкерлік секторды сауықтыру;3. өнімді шетке шығаруға бағдарланған өндірістерді қолдау сияқты үш бағыт бойынша жүзеге асырылады.
Бағдарламаның іске ... ... ... ... ... ... мынадай әрекеттерден:1) жобаларды іске асыру үшін Банк кредиттері бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау;2) жобаларды іске асыруға ... банк ... ... ... кепілдік беру;3) өндірістік (индустриалдық) инфрақұрылымды дамыту;4) бизнесті жүргізуде сервистік қолдау көрсету;5) кадр дайындау, жастар ... және ... ... орындарын құру (компонент 2011 жылдан бастап енгізіледі) сияқты қызметтен тұрады.
Екінші бағыт аясында - кәсіпкерлік секторын жақсарту - ... ... ... ... Банктерден бұрын алған кредиті (мақұлдау кезінде) бойынша пайыздық мөлшерлемесін және жоба ... ... ... бір ... ... аясындағы жаңа берешегін субсидиялау;2) Борышкерге төлемақы өсімін есептеместен бюджетке (мекеме ұстап қалатын жеке табыс салығынан бөлек) салық берешегін өтеу ... ... ... ... мәселесін заңи деңгейде қарастыру;3) кәсіпорындарды қаржы-экономикалық жағынан сауықтыру жоспары аясында жақсарту, оның ішінде Қазақстан қор ... ... ... ... ішкі ... алдындағы берешектері бойынша да өзге іс-шаралар. Бағдарламаны іске асырудың үшінші бағыты өнімдерін сыртқы ... ... ... ... бағытталған.Мемлекеттік қолдау Банктерден бұрын алған кредиті (мақұлдау кезінде) бойынша пайыздық ... ... ... ... болады.
Жаңа бизнес-бастамаларды қолдау дегеніміз жаңа жобаларды іске асырушы немесе жаңа жобаларды іске ... ... ... ... басым секторларындағы өндірістерді жаңартуға және ұлғайтуға бағытталған жобаларды қолдауды жоспарлап жүрген ... ... ... ... ... шаралар кешені. Егер кәсіпкер осы анықтамаларға сай келетін болса, онда ол мынадай::: кредит бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау;:: кредит ... ... ... ... ... ... ... дамыту;:: бизнес жүргізуге сервистік қолдау көрсетілу;:: кадр ... ... ... мен ... жұмыс орындарын ұйымдастыру (2011 жылдан бастап) сияқты көмек түрлеріне қол жеткізе алады.
Кредит бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау Бағдарламаның барлық үш ... ... ... ... ... ішінара кепілдік беру тек бірінші бағыт бойынша - жаңа бизнес-бастамаларды ... яғни жаңа ... ... ... ғана ... ... Жаңа жобалар бойынша субсидия алу шарттары :- аясындағы субсидия дегеніміз бұл бюджеттен өтеусіз негізде берілетін ... ... ... ... ... ... жаңа инвестициялық жобаларды іске асыру үшін берілген жаңа кредиттері бойынша, сонымен қатар экономиканың басым секторларындағы өндірістерді жаңартуға және ұлғайтуға бағытталған ... ... ... ... ... ... ... Банктерден жаңа инвестициялық жобаларды, сонымен қатар экономиканың басым секторларындағы өндірістерді жаңартуға және ұлғайтуға бағытталған жобаларды іске ... үшін 2010 ... ... ... ... ... де жатады.- Жаңа жобалар бойынша субсидия берілетін уақыт:- Жаңа ... ... ... ... 1 (бір) жылдан 3 (үш) жылға дейін, кейіннен 10 (он) жылға дейін ұзартылуы мүмкін.- Жаңа жобаларға субсидия берілген ... ... ең көп ... Бір Кәсіпкер үшін субсидияланатын кредит сомасы 3 млрд теңгеден аспауы тиіс. Сонымен кредит сомасы, Кәсіпкермен үлестес тұлғалар/ компаниялардың кредиті ... ... ... алмағанда, әр Кәсіпкерге жеке есептелінеді.- Пайыздар төлемі бойынша шығыстардың бөлігін мемлекет тарапынан ... 2010 жылы ... ... номиналды мөлшерлемесі бар кредиттерге субсидия бөлінеді, оның 7% -дан аспайтындай мөлшерін ... ... ал 5%-н ... жабады. Кредит бойынша сыйақының номиналды мөлшерлемесі 12%-дан төмен болған жағдайда, онда 5% орнын мемлекет ... ал ... ... ... Егер ... сыйақының номиналды мөлшерлемесін жылдығы 12%-ға дейін төмендету жөнінде ... ... ... ғана 2010 ... ... ... 12%-дан жоғары мөлшерлеме бойынша берілген қолданыстағы кредиттер үшін ... ... ... ... ... ... комиссия және өндіріп алатын алымы:
-Банк субсидиялау кезінде ... ... ... ... алым және ... өзге ... өндіріп алмайды. Тек::: кредиттеу шарттарының Кәсіпкердің бастамашылығымен өзгеруіне байланысты;:: ... ... ... бұзу ... ... ... алынатын комиссия, алымдар және/немесе өзге төлемдерден басқа.
- Кәсіпкер жобаға өз қаражатымен қатысуы тиіс пе және ... ... ... ... - Кәсіпкер жобаның жалпы іске асырылу құнының 15%-нан ... ... ... өз ... ... ... ... кем болмайтын мөлшерде мүлік түрінде жобаның іске асырылуына қатысуын қамтамасыз етуі тиіс.
- Егер жаңа ... ... ... ... онда ... субсидия алуы үшін қайда өтініш жасауы қажет?-Субсидия беру механизмі мынадай кезеңдерден тұрады:1. Кәсіпкер жаңа кредит алу үшін ... ... ... ... субсидия алу ниеті туралы және де субсидиялау мақұлданған жағдайда кредит сыйақысының мөлшерлемесін төмендету туралы банкке өтініш ... Банк ... ... ... ... мөлшерлемесін төмендету туралы оң шешім шығарған жағдайда, Кәсіпкер жергілікті деңгейдегі ... ... ... (ЖАО) яғни ... ... жанындағы кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасына) өтініш етеді;3. ЖАО ... ... пен ... алған кезден бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жобаны Аймақтық үйлестіру кеңесінің (АҮК) қарастыруына шығарады.4. АҮК субсидиялаудың мүмкіндігі (мүмкін еместігі) ... ... ... ... АҮК ... өткізілген күннен бастап, 2 (екі) жұмыс күні ... ... ... және ... жобасы мақұлданбаған жекелеген Кәсіпкерлердің қатыстырылмау себептері міндетті түрде ... ... ЖАО АҮК ... ... кейін мақұлданған жобалар тізбесін 2 (екі) жұмыс күні ішінде::: Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және ... ... - ... ... ... ... ... сәйкестігін тексеру үшін);:: Банктерге және Қорына (Кәсіпкермен Субсидиялау шартын жасасу жөніндегі дайындық іс-шараларын өткізу үшін);6. ЭДСМ АҮК ... мен ... ... (мақұлданған/бас тартылған) құжаттар пакетін алған кезден бастап, 10 (он) жұмыс күні ішінде жекелеген жобаларды бекітеді я болмаса оларды құптамайды және ... ... ЖАО ... жеткізеді;7. Жергілікті деңгейдегі ЖАО Кәсіпкер жобасының бекітілгені ... ... хат ... кейін жобалары АҮК-мен я болмаса Уәкілетті органмен субсидиялануға мақұлданған немесе бас тарту себептерін көрсете отырып, бас тартылған барлық Кәсіпкерлерді 5 (бес) ... күні ... ... ... Банк ... ... бекітілгені жайлы ЭДСМ-нен хат алғаннан кейін Банк пен Кәсіпкер арасында Субсидиялау шарты жасалынады;9. Субсидиялау шартына қол қойғаннан кейін, Банк пен ... қолы ... ... ... ... ... және қол қоюы үшін ... ұсынады;10. Жергілікті деңгейдегі ЖАО ЭДСМ-нен хат алғаннан кезден бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде ... ... ... ... ... 1 (бір) тоқсан ішінде Банкке төлеуге жеткілікті ақшалай қаражатты аударуға өтінім сұратады;11. Қоры жергілікті деңгейдегі ЖАО-нан ... хат ... ... ... кредиті бойынша Банкке 1 (бір) тоқсан ішінде төленуі тиіс субсидия сомасын есептеп, ... ... ... ... және оны ... ... ... жолдайды;12. кейіннен Қоры сәйкес тоқсан уақыты өткенге дейін, қаражатты келесі тоқсанда Банкке субсидия төлеуге ... үшін ... 15 (он бес) ... ... ... ... жергілікті деңгейдегі ЖАО-ға жолдайды, жергілікті деңгейдегі ЖАО қаражатты Өтінімде көрсетілген деректер бойынша Қорының шотына аударуды 3 (үш) ... күні ... ... ... Қоры Кәсіпкер өзінің кредит бойынша сыйақы бөлігін төлегеннен кейін, Кәсіпкердің қарыз сыйақысы (мүддесі) бойынша ... ... ... ... ... ... ... аударып отырады;14. Егер Кәсіпкер субсидияланатын қарызын айсайынғы өтеу төлемін төлемеген жағдайда, онда Қоры да сол айда ... тиіс ... ... төлемейді.
- Қандай жағдайда жаңа жобалар бойынша субсидиялау тоқтатылуы мүмкін?-Қаржы агенті::: субсидияланатын кредиттің мақсатсыз пайдаланылуы;:: Кәсіпкердің Банктік ... ... ... ... ... сай Банк ... ... төлеу жөніндегі міндеттемелерін 3 (үш) ай бойы орындамау фактілері анықталған жағдайда, Кәсіпкерді ... ... ... ... ... немесе қайта жаңғырту туралы ақырғы шешімді Қаржы агенті және/немесе Бағдарламаның жергілікті деңгейдегі Үйлестірушісінің ... ... ... тек ... ... ғана ... ... бірінші бағыты: аясында ішінара кепілдік алу шарттары ... беру ... ... табылады және кепілдік шарты кредит сомасының 50% аспауы шарт, яғни бір Өтініш ... 1,5 млрд ... ... ... ... Қор ... беру ... берушінің кредит шарты бойынша міндеттемелерінің орындалуының қамтамасыз етілуі жөнінде Қор, Банк және Өтініш беруші арасында үшжақты Кепілдік шартын жасасу арқылы ... ... атты ... ... ... ... Банктер беретін кредит бойынша ішінара кепілдік берудің басты шарттарына мыналар жатады:1. инвестициялық жобаларды іске асыру үшін және өндірісті жаңғыртуға және ... ... ... ... жаңа ... ... кепілдік берілетін кредит сомасы - 1 қарыз алушыға кемінде 3 млрд теңге;3. кепілдік беру мерзімі 10 ... ... ... өз ... қатысу - жобаның жалпы іске асырылу құнының 15%-нан төмен емес мөлшерде ақшалай ... ... кем ... мөлшерде мүлік түрінде жобаның іске асырылуына қатысуын қамтамасыз етуі тиіс;5.Кепілдік мөлшері кредит сомасының 50% ... ... ... ... ... және жылдық сый ақысының 50 пайызын субсидиялау бойынша аудан кәсіпкерлерімен ... ... ... алу ... ... ... ... 7 жоба даярланып 2 жобаның құжаттары екінші ... БТА ... ... қоса ... тәуелсіз сараптамашылардың жүргізген кепілдікке қоятын мүліктік бағалауының қорытындысы негізінде несиелендірілетін ... Атап ... ... ... қарасты шаруа қожалығы 600 бастық мал бордақылау алаңына 50,0 млн ... ЖСҚ, ТЭО ... ... ... өтті. Инженерлік инфраструктурасын (баратын жол, электр энергиясы, су құбыры, телефон) жасау бойынша жұмыстар жүргізілуде.
- Жеке кәсіпкер ... ... ... шығаратын цех 15,0 млн теңге құжаттары толық даярланып, кепілдікке қоятын мүлкі тәуелсіз сараптамашылар арқылы бағаланды, қорытындысы ... ... ... ... ... ... ... әкімдігінің 08.02.2012 жылғы №40 қаулысының негізінде үйлестіру ... ... ... ... ... ... қаласындағы ЖШС - гі арқылы Ақжар ауылдық округіне қарасты кентінен 55 га жер телімін алып ашық ... саз, ... ... жобасын әзірледі. Жоба үдемелі индустриялдық - инновациялық дамыту бағдарламасына енгізілді.
Жоба құны 160,0 млн ... өз ... ... ... 2013 жылы іске ... ... ... 45 адам жұмыспен қамтып, жылына 100,0 мың тоннаның өнеркәсіп өнімін өндіру, ауданның әлеуметтік ... үлес ... ... ... ... ...
Тұғыл ауылының тұрғыны, жеке кәсіпкер Қ.Момболовтың өтініші аудан ... ... ... ... ... ... құны 64,4 мың ... болатын балық цехы өз қаражаты есебінен қайта жанғыртып, жаңа үлгідегі озық техникалармен ... ... ... ... сүбесін қайта өңдеу, фарш және филе шығару цехтарын ашу, зертхана салу ... ... ... ... ... ... картасына енгізілді. Жоба толық қуаттылықпен жұмыс істеп тұр. Жобаның қуаттылығы жылына 250 тонна балық сүбесімен, фарш және плавник ... ... ... 200,0 ... ... ...
Ақжар ауылының тұрғыны Қ.Қожақметовтың өтініші 2013 жылдың ақпан айында өткен аудан ... ... ... отырысында қаралып құны 30,0 млн теңге болатын 400 ... мал ... ... мал сою ... ашу ... жасаған жобасы облыстық өңірлік индустрияландыру картасына енгізілді. Бүгінгі ... ... 80 ... іске асып 400 бас мал ... жоба ... іске ... жылына 100 тонна ет өндіріліп 80,0 млн. теңгенің ... ... деп ... ... - ақ ... 15 ... орны ... болады.
шаруа қожалығы
Жобаның тұжырымдамасы Тарбағатай ауданы Ақжар ауылында ет алу үшін асыл ... ірі қара ... ... мал ... ... ... ...
Мал бордақылау алаңындағы малдарды зоотехникалық талаптарға сай күтіп семірте отырып, санитарлық нормаға сай мал сою ... сою, ... ... ... халқына сату. Келешекте шұжық цехын ашып шұжық, фарш, блокты етпен ... ... ірі ... ... ... етті ... ... кешендерін ұйымдастыру .
2013 жылдан бастап сегіз сағаттық жұмыс күнінде екі сменамен және аптаның алты ... ... ... ... 100 тон. ет өндіру
Жобаның ең төменгі эканомикалық тиімділігіне сүйене отырып, 2013 жылы мал ... және сою ... ... табысы 80, 0 млн. теңгені құрайды .
* ҚР-ҒЫ ШАҒЫН ... ... ... ... ЖӘНЕ ОНЫ ШЕШУ ... ... тексеруді тіркеу жобасына талдау
Мемлекеттің органдардың тексерістер жүргізудегі саралау (Ранжирования) нәтижелері;
- Жалпы көлемде тексерістердің ... көш ... ... ҚР ДСМ, ҚР ТЖМ, ҚР ҚМ ... болады. Осы министрліктердің астындағы ведомствалық құрылымдардың көп тексерістерінің бірі осыған себепкер. ( Санитарлы-эпидемиологиялық ... ... ... ... және ... ... бірі ТЖК, салық органдары).
- Сондай-ақ қадағалаушы органдардың кезектен тыс тексерістерінің ... ... ... ... ... көш басшыларына ҚР ДСМ, ҚР ТЖМ, ҚР ҚМ ауқымды жүргізілген тексерістері және осы ... ... ... ... ... органдардың жалпы көлемдегі тіркелген тексерістерінің рейтингі
Меморган атауы
2010 жыл
Позиция
Меморган ... ... ... ...
2
3
4
5
6
7 ... бақылау органдар
364468
1
Санитарлы-эпидемиологиялық бақылау органдар
276200
Санитарлы-эпидемиологиялық бақылау органдар
22992
ТЖМ ... ... ... және ... ... ...
2 ... саласындағы мемлекеттік қадағалау және бақылау органдары
58486
ТЖМ саласындағы мемлекеттік қадағалау және бақылау органдары
13351
Салық органдары ...
3 ... ... ... ... ... органы
н/д
4
Прокуротура органы
34069
Прокуротура органы
6778
Қаржы қадағалау органдары
н/д
5
Қаржы қадағалау ... ... ... ...
Экологиялық реттеу және бақылау комитеті
ҚР ҚОҚМ
15468
6 ... ... және ... комитеті
ҚР ҚОҚМ
9549
Экологиялық реттеу және бақылау комитеті
ҚР ҚОҚМ
2078
Медецина және фармацептикалық қызметті ... ... ҚР ДСМ ...
7 ... және ... қызметті бақылау комитеті ҚР ДСМ
5500
Медецина және фармацептикалық қызметті бақылау комитеті ҚР ДСМ
1002 ... ... ... ...
8204
8
Жер ресурстарын қадағалаудағы органдар
5031
Жер ресурстарын ... ... ... ... және метрология комитеті
ҚР ИЖТМ
8550
9
Техникалық реттеу және ... ... ... ... ... ... және ... комитеті
ҚР ИЖТМ
1046
Тасымалдауды қадағалау органдары
3829
10
Тасымалдауды қадағалау органдары
3989
Тасымалдауды қадағалау органдары
311
Меморгандардың ... ... ... ...
Меморгандардың тексерістерінің жалпы көлемі
545067
Меморгандардың тексерістерінің жалпы көлемі
* 74
Бастапқы 10 ... және ... ... 2010 және 2012 ... ... ... тыс ... жалпы көлемдегі тенденциясының өсуін көруге болады.
Кесте Қадағалау органдардың кезектен тыс тексерістердің жалпы көлемдегі тіркелген тексерістер рейтингі

Меморгандардың ... ... ... ... ... ... ҚР ДСМ
63,6
92,9
100,0
2
МСЭҚК ҚР ДСМ
23,1
46,2
98,8
3
ТҚК ҚР КТМ
19,4
43,3
97,8
4
ӨҚҚК ҚР ТЖМ ... ... ҚР ДСМ ... ... ТЖ және ӨҚ ҚР ТЖМ ... ... АШМ ...
СК ҚР ҚМ
91,4
88,3
88,7
9
ҚР ТМРА
19,1
90,8
86,6
10
МЭҚБК ҚР ИЖТМ
13,7
43,5
85,2
ҚР ҚСЖАЕК мәліметі бойынша
Республиканың аймақтарын ... ... ... және ... ... ... 2010 жылы жеке ... субьектілерді тіркеуде болса, 2011 жылдың басында осы акцент мемлекеттік органдарға арналды. Бірақта осы 9 ... ... жеке ... ... ... тыс тексерістерінің күрт көбеюінің тенденциясы айқындалады. Сондай-ақ жеке кәсіпкерлік субьектілерді тексерудегі көш бастап тұрған алдыдағы қалалар Алматы, Астана және ... ... ... Алматы облыстары болып табылады.
Кесте Аймақтардағы жеке кәсіпкерлік субьектілерді мемлекеттік бақылаудағы деңгейінің концентрациясы, %

Облыс
2011 ... кв. 2012 ... кв. 2012 ... кв. 2012 ... ... ... ... облысы
69,10
Астана.қ
67,10
Атырау облысы
66,13
Атырау облысы
67,69
4
Манғыстау облысы
68,90
Манғыстау облысы
64,20
Манғыстау облысы
62,23
Карағанды облысы
63,55 ... ... ... ... ... ... облысы
66,30
Алматы облысы
55,00
Алматы облысы
57,87
Алматы облысы
59,84
7
Атырау облысы
65,10
Ақтөбе облысы
52,40
Павлодар облысы
55,01
Павлодар ... ... ... ... ... ... облысы
59,70
Ақмола облысы
51,80
Ақмола облысы
53,45
Ақтөбе облысы
55,76
10
Жамбыл облысы
59,30
Қызылорда облысы
45,10
ОҚО
51,61
ОҚО
55,03
11
ОҚО
58,50
ОҚО
44,90
Жамбыл облысы
51,15
Қызылорда облысы
52,28
12
Қызылорда облысы
56,90
ШҚО
44,80
БҚО
49,98
ШҚО
51,8 ... ... ...
14
СҚО
56,40
Жамбыл облысы
42,50
Қостанай облысы
49,46
Жамбыл облысы
51,12
15
Қостанай облысы
55,10
Қостанай облысы
40,90
ШҚО
49,22
Қостанай облысы
50,78
16
БҚО
54,50
СҚО
40,60
СҚО
46,77
СҚО
49,72
ҚР бойынша барлығы
64,0
ҚР бойынша барлығы
53,0
ҚР ... ... ... ... Осы мерзімдер аралығында мемлекеттің органдардың заңсыз тексерістерді жүргізудегі шараларының көбі ... ... ... ... Шағын бизнесті тексерудегі мемлекеттік органдарынан келіп түскен анықтамаларды ... бас ... ... ... ... Қызылорда облысы, Оңтүстік Қазақстан облысы, Маңғыстау облысы және соңғысы Қарағанды облысы. Осы аймақтардағы тексерістердің көбін тіркеудегі заң бұзушылықтар орын алып ... және ... ... ... жеке ... ... ... есептеу бойынша 100%-қ көрсеткішпен.
Кесте Жеке кәсіпкерлік субьектілерді тексерудегі тәртіптердің бұзылуы (%-қ көрсеткіштегі тіркеу тәртібін бұзушылықтар)

Облыс
2011 жыл
Облыс
1 ... 2012 жыл ... ... 2012 ... ... 2012 жыл
1 ... облысы
100,00
Алматы облысы
100,00
Алматы облысы
100,00
Қызылорда облысы
100
2
Алматы облысы
100,00
Қызылорда облысы
100,00
Атырау облысы
100,00
Манғыстау облысы
99,09
3 ... ... ... ... ...
Қызылорда облысы
100,00
Алматы облысы
98,91
4
ОҚО
98,60
СҚО
100,00
ОҚО
100,00
Атырау облысы
98,11
5
Қарағанды облысы
97,90
ОҚО
100,00
Манғыстау ... ... ... ... ... ... облысы
95,53
7
Жамбыл облысы
96,80
Алматы.қ
100,00
СҚО
97,25
СҚО
95,27
8
БҚО ... ... ...
Жамбыл облысы
94,95
БҚО
94,48
9
Алматы.қ
96,60
Ақмола облысы
91,90
БҚО
92,05
Ақмола облысы
91,42
10
Ақмола облысы
95,50
БҚО
91,70
Ақмола облысы
91,67
Алматы.қ
90,71
11
Манғыстау облысы ... ... ... ... ...
Астана.қ
95,30
ШҚО
87,50
Павлодар облысы
86,81
Ақтөбе облысы
88,46
13
Қостанай облысы
94,70 ... ... ... ... ... ...
92,60
Қостанай облысы
83,80
ШҚО
84,42
Астана.қ
84,81
15
ШҚО
86,80
Ақтөбе облысы
78,80
Астана.қ
80,85
Қостанай облысы
83,85
16
Атырау облысы
84,30
Қарағанды ... ... ... ... ... 2011 және 2012 ... ... кезектен тыс тексерістерді жүргізудің көшін бастап тұрған Астана, Алматы, ШҚО, ... ... ... және ... ... ҚР-ң ... жүргізілген кезектен тыс тексерістердің жалпы көлемдегі тіркелген актілерінің рейтингі

Область
2011
Область
1 кв. 2012 ...
2 кв. 2012 ...
3 кв. 2012
1 ... ... ... ...
2
Алматы.қ
64,80
ШҚО
88,60
Ақтөбе облысы
76,04
Манғыстау облысы
73,14
3
ШҚО
64,50
Ақтөбе ... ... ...
4 ... ... ...
Павлодар облысы
85,20
Манғыстау облысы
71,84
ШҚО
70,99
5
Қостанай облысы
62,80
Алматы.қ
84,90 ...
6 ... ...
Қарағанды облысы
84,20
ОҚО
68,3
ОҚО
67,39
7
СҚО
55,50
Манғыстау облысы
83,70
Павлодар облысы
65,37
Қостанай облысы
64,97
8
Атырау облысы ... ... ... облысы
63,57
Павлодар облысы
63,02
9
Қарағанды облысы
50,80
Алматы облысы
82,90 ... ... ...
10
Ақмола облысы
50,70
Қызылорда облысы
81,70
Атырау облысы
63,27
Атырау облысы
60,94
11
Ақтөбе облысы
50,20
СҚО
81,50 ...
12 ... ... ...
Атырау облысы
79,90
БҚО
60,7
Қызылорда облысы
59,15
13
Алматы облысы
48,50
Ақмола облысы
79,60
Қарағанды облысы
60,08
Қарағанды ... ...
14 ... ... ... ... ... облысы
59,27
СҚО
56,95
15
БҚО
45,30
Жамбыл облысы
77,70
Жамбыл облысы
57,35
Жамбыл облысы
55,02
16
Жамбыл облысы
38,30 ... ... ... ... ...
ҚР бойынша барлығы
55,1
ҚР бойынша барлығы
83,1
ҚР бойынша барлығы
65,33
ҚР бойынша барлығы
63,6
Тексерістерді тіркеудегі есептердің мәселелері және оның шешу жолдарына ұсыныс:
1)№1-П ... ... ... ... тыс ... ... ... көре отыра ондағы меншік формаларымен тексерудін мақсатты түптерін айқындалмайтындығы көрсетіледі.
- Есеп беру формасындағы ... тыс ... ... ... ... мемлекеттік органдар, аймақтар және шаруашылық жүргізуші субьектілер етіп бөліп және қарастыру және жетілдіру қажет.
2) Есептердің көптігінен көш ... ... ... ... тек ... жеке ... ... емес кезектен тыс тексерістері тәуекелдіктер таптарына саралануы, мемлекеттік органдарың бақылау-қадағалаудағы нашар жұмыстарының және енгізілген тәуекелдіктер жүйесін бағалаудағы жұмыстардан ауытқуы ... ... ... ... ... принциптерін орындалуын қатан қадағалау.
3) Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеттін (ҚСЖАЕК) сайтындағы ақпараттары бойынша ... ... ... ... және ... мемлекеттік органдардың №1-П туралы формасы есебі толық ақпараттандырылмайды немесе толтырылған ақпараттар дұрыс емес.
- Әкімшілік (административный) статистика сапасын ... ... ... ... ашықтығын көрсету және жоғарлату үшін ҚСЖАЕК сайтына берілетін есептердің заманауи толтырылуын қатан түрде қадағалау қажет.
4) Аймақтардағы тексерістерді ... ... ... тәртіптер арқылы жүргізіледі, яғни жүргізілген тексерістер түсініксіз себептермен ОАО (орталық атқарушы орган) тексерістерінің есебі етіп қарастырады, бірақ ол №1-П формасы жеке ... ... ... ... ... ... Сондықтан есептеу кезінде түсініксіз жағдайларды туғызады.
- Амақтағы тексерістерді тіркеу есебін қатан түрде қадағалау ... ... ... ... тыс өткізілген тексерістер туралы ақпарат
Облыс
Жоспардан тыс тексерiстiң тағайындауы
Жоспардан тыс тесерістерінің жинағы ... ... ... ...
п.5
п.6
п.7
п.8
2011 жыл
7901
70048
1506
101496
143
218
754
11011
193077
1 квартал 2012 жыл
1680
12968
139
18077
94
14
274
1749
34995
2 квартал 2012 жыл
7744
72817
603
64880
459
43
966
4820
152332
3 квартал 2012 жыл
12270
113830
977
104154
908
60
1300
7341
240840
Анализ нәтижелерінің ортақ ... ... ... ... төмендеуі; өткізілген жоспарлы тексерістердің төмендеуі; жалпы көлемде кезектен тыс ... ... ... ... ... ... органдардың құқықтық статистикасын бұрын кірмеген тексерістердің көленкеден шығуы. (Жеке кәсіпкерлік субьектілердің лицензия немесе басқада ... ... ... ... ... ... Әр ... органдардың тексерістері және бір неше органдардың бір уақыттағы ... ... ... ... түрде тіркелу органдардың құқықтық статистикасына актілерді рәсімдеу қажет.
Жоспарлы тексерістердің ... ... ... бағалау жүйелерінің енгізілуі;
* Тексерісті тіркеудегі тәртіптің күрделенуі, мемлекеттік органдардың бақылау-қадағалау белсендігінің төмендеуту салдарына әкеліп соғуы.
+ бағдарламасының тиімділігін әкімшілік қызмет ... ... ... көрсеткендей әкімшілік қызметкерлердің бағдарламасының іске асырудағы жұмыстары қарқынды өтіп жатқаның көрсете отыра олар ... мол өз ісін ... ... ... ... ... екендігін дәлелдей білді. Барлығына жасалған сауалнамалардың нәтижесінде мемлекеттік қызметкерлердің 60% кем дегенде 5 ... ... ... бар. ... ... ... тәжірибесі кем дегенде 1 жыл болған қызметкерлердің 13% - н ғана құрайды. Қалған ... 24% бұл ... ... 1 ... 5 ... дейінгі уақытты құрайды.
Сурет Респонденттердің жұмыс тәжірибесінің деңгейіне қарай қарастыру (пайыз)
- деген сауалнамаға респонденттердің 16 ... 10-ы ... ... ... жүзеге асырудағы, штаттық қызметкерлердің кеңеюіне, көбеюіне тілек білдірді. Басқа қалған ... ... ... асырудағы мамандар тапшылығын көрсетіп отыр. Тек қана бір әкімшілікте, яғни Қызылорда облысында қолданыстағы қызметкерлер штатына қанағаттанарлық.
Әкімшілік ... ... ... мен қиыншылдығының себебін (АҮК) Аймақтық Үйлестіру Кеңесінің мол құжаттарын рәсімдеуді жүргізумен қарастырады. (Бұл туралы 28% пікір білдірді). Ал ... ... ... ... жобалардың саны көптігін салыстырғанда қолданыстағы бар мамандардың аз екендігін көрсетті. (Бұған барлығы 17% ... ... ... (55%) тек қана ... жүзеге асырудағы жұмыстарды емес, сондай-ақ қосымша мәжбүрлі түрде басқада ауқымды көлемдегі жұмыстарды, тапсырмаларды атқаруға тиіс. ... ... ... ... ... ... ... штатына сараптама
Сурет Қызметкерлердің бағдарламасын жүзеге асырудағы жұмыстын көптігінің (ауыртпалдығының) себептері
бағдарламасына ақпарат. Барлық ... ... ... ... ... кәсіпкерлерге жағымды құралдарының бірі бұл өндірістік инфроқұрылымның құрылымын әзірлеу керек ... ... ... 90% бұл ... ... ... ... және 10% кәсіпкерлерге қызықтырарлық екендігін білдірді. бағдарламасының екінші ынталандырушы және қызықтырарлық құралдарының бірі ол әкімшіліктердің, ... ... ... ... ... ... ... 3% бейтарап позициясын ұстанады. Респонденттер бағдарламасының 4-бағытының тиімділігі 71% көрсетсе және 74% кепілдендірудегі несиенің тиімділігін ... ... ... ... ... пікірлер
Сурет Әкімшілік қызметкерлердің бағдарламасы құралдары тиімділігінің көлеміне баға ... ... ... ... ... ... ... ме ? - деген сауалнамаға 5 аймақтын респонденттері (Астана, Алматы, Солтүстік Қазақстан, Қызылорда және Қарағанды облысы) 100% ... ... ... ... Тек 3 ... (ШҚО, ... және Оңтүстік Қазақстан облысы) респонденттері 100% жағымды түрде жауап берді. Жалпы Республика ... ... ... пікірлері 2 ге бөлінді. Ондағы респонденттердің 46% бағдарламасы құралдарын ... ... жоқ ... ... 54% ... пікірі бойынша, керісінше кәсіпкерлікті қолдаудағы бағдарламасындағы құралдарының көлемін көбейту, кеңейту керек екендігін білдірді.
Респонденттердің пікірі бойынша бағдарламасының ... ... яғни ... көп ... жүрген лизингтік ставканы субсидиялау құралын енгізу керектігін білдірді (17 адам). Гранттардың көп ... ... ... 15 ... 13 ... ... бойынша қызықтырарлық құрал бұл капиталға енгізілген тура инвестиция болса, респонденттердің 7-і кәсіпкерлердің ... ... ... ... ... ... ... шығыны, еңбек ақы төлеу шығыны және электор энергиясын қолданудағы шығындар ... ... ... ... ... ... ... қолдау
Сауалнамалардың нәтижесінде аймақтық әкімшілік қызметкерлердің көбі бағдарламасының қолданыстағы құралдарының шарттарына қанағаттанарлықсыз. Қазақстанның 8 аймағының ... ... ... ... шарттарын өзгертуге негіз білдірді: Ақтөбе,Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Қызылорда және Солтүстік Қазақстан облыстары ... ... ... ... ... Ал ... ... Алматы, Жамбыл, Павлодар облысының әкімшіліктері бағдарламасының қолданыстағы құралдарының шарттарын ... ... ... ... ... ... қатар сауалнама жүргізілген аймақтардың қатысушылардың көбі бағдарламасының қолданыстағы құралдарының шарттарын өзгертуге және ... ... ... ... ... ... көлемінде 72% жағымды пікір білдірсе оның 28% теріс пікір білдірді.
Сурет Респонденттердің бағдарламасының ... ... ... ... ... ... ... құралдарының шарттарын өзгертудегі пікірлері бойынша; біріншіден сервистік қолдаудағы шарттарын, екіншіден кредиттердің жартысын ... ... ... ... ... кредиттердің мерзімін қадағалаудағы кәсіпкерлердің қатысуын қамтамасыздандыру, төртіншіден пайыздық ставкаларды субсидиялау шартын және өндірістік инфроқұрылымды ... ... ... ... ... ... қызметкерлердің бағдарламасы шарттарына кіретін приоритетті салалардың тізімін кеңейтудегі қажеттілігі жөнінде пікірлері тең дәрежеде 2ге бөлінді. Респонденттердің 49% бұл ... ... 51% ... бұл ... ... танытты.
Респонденттердің пікірі бойынша бағдарламаға , , және ... ... ие ... ... ... салады.
Сурет Респонденттердің бағдарламасы шарттарына кіретін приоритетті салалардың тізімін кеңейтудегі пікірлері
Сурет Респонденттердің бағдарламасына ... ... ... ... ... ... ... бағдарламасын жүзеге асырудағы жұмыстар қажетті көлемде атқарылып жатыр ма? - ... ... ... 61% ... ... ... ... кем десе, 39% бағдарламаны жүзеге асырудағы жұмыстар жеткілікті екендіктерін білдірді.
Сурет Әкімшіліктердің бағдарламасын жүзеге асырудағы жұмыстарына бағалау
бағдарламасын ... ... ... ... ... ... қызметкерлердің 18% -ы кәсіпкерлік қауымдастықтармен халықты ақпараттандыру жұмыстарын жандандыруды айтса, 15% ... ... ... ... ... ... респонденттердің 16% теледидарлық таратылымдар арқылы жандандыруды айтса, ... ... ... ... 11% қоры арқылы ақпараттық материалдарды сілтемелеу ... ... ... ... ... жұмыстарын жандандыру көздері
Респонденттердің пікірінше субсидиялау бағдарламасының ең тиімді құралдарының бірі деп ... ... ... 75% ... ... ... ... шағын және орта бизнесті қолдаудағы ең тиімді құралдардың бірі десе, респонденттердің 12% тиімсіз немесе тиімділігі аз деп бағалады. Ал 13% ... көз ... ... ... ... ... ... тиімділігіне 51%-ы дауыс берсе, бұл шағын және орта ... ... ... 13% ... ... ... Ал 36% ... немесе тиімділігі аз деп санайды.
Сурет бағдарламасы құралдарының тиімділігіне баға беру
Сурет ... ... ... ... ұсыныс
Сауалнамаға қатысушылардың 26% пікірінше жобалардың қарастырудағы рәсімдердің тәртібін жақсартуға негіз ... ... ... ... ... ... ... мерзімін қысқартуға ұсыныс білдірді. Респонденттердің 19% банктердің тиісті құжаттарды қарастырудағы мерзімін қысқарту керек екендігін айқындады. Сонымен қатар 17% ... ... ... ... ... ... ... 17% қажетті құжаттар тізбесін оңтайландыру керектігін айтты.
Сурет Жобаларды құптаудағы этаптарға бағалау
Респонденттердің көбінің пікірі бойынша жобалардың ... ... ... ЭДСМ-ң құптауында көп уақыт алатындығын білдірді (55%). Респонденттердің 31% пікірінше ЭДСМ-ң, ... шарт ... ... ... ... сол ... ... көп уақыт кететіндігін айтты. Сондай-ақ 14% пікірінше ЭДСМ-ң құптауынан кейінгі қоры ... ... ... шарттарға қол қоюдағы процестердің ұзақтылығын көрсетті.
Сурет Құралдарды игеру ... ... ... ... 25%-ң пікірінше құралдарды игеру тиімділігін арттыруды тек қана құралдарды бөлудегі жоспарлауды жақсартумен қарастырады. Қатысушылардың 22% ... ... ... ... екендіктерін білдірді.
бағдарламасы аясында инновациялық жобаларды көбейтудегі негізде қатысушылардың 21% субсидиялаудың процентін көбейту қажеттілігін айтты. Респонденттердің 18% жобаларды ... ... ... ... ... ... ... 155-қатысушы негіз білдірсе, 12% оқыту және сервистік қолдауды көбейту керек екендіктерін ... ... ... мен ... енгізу керек екендігінің респонденттердің 56% ұсыныс білдірді. Осы категориядағы респонденттердің 18% ... ... ... ... ... ... ... 13% -ң пікірінше ЭДСМ-ң құжаттарды құптаудағы, қарастырудағы сатыларына нақты мерзімді ... ... ... қатысушылардың инновациялық жобаларының көбеюіне ықпал жасауға арналған ұсыныстар
Сурет бағдарламасын ... және ... ... АҚ ... ... ... барысымен сипаты, ерекшеліктері
Жеке кәсіпкерлікті қолдау саласындағы Қазақстан Рспубликасының мемлекеттік саясаты жоғары қосымша құны бар жаңа жоғары технологиялық өндірістерді құруға ... ... ... дамыту арқылы орта классты қалыптастыруға бағытталған.
Қойылған мақсатты орындау үшін Қазақстан Республикасының индустриалды- инновациялық даму страегиясын ... ... бір ... ретінде кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымын дамыту көзделген. Кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылым ... жеке ... ... ... ... туғызатын бір топ мекеме бар. Қазақстандағы ... ... ... : :: ... және ... ... құрылған мекемелер ; :: үкіметтік емес мекемелер ; :: коммер циялық ... ... . ... бағытына қарай инфрақұрылымның институттық құрылымы былай анықталады : :: бизнестің қалыптасуы, әрекет етуі және ... ... ... ... ... ; :: ... ... ; :: ақпараттық - талдау жағынан қолдау ; :: кадрлардың біліктілігін арттыру және білім саласындағы қолдау ; :: ... ды ... ... ... ... . ... және ... құрылымдарды салыстыра отырып инфрақұрылым институттарының Қазақстандағы кәсіпкерлікті дамыту процессіне ... ... ... ... ... ... дамытуға жәрдем беретін мекемелердің өзіндік артықшылықтары мен кемшіліктері болады. Олардың барлығы әр түрлі ... ... ... ... ... қабылданған кезде кейбір мекемелер әлеуметтік мақсаттарға аса назар аударады, ал ... ... ... жеке ... ... ойлайды. Мемелекеттің қолдауымен құрылған мемлекеттік органдар мен мекемелер: Қазақстан Респуликасының Индустрия және Сауда Министрлігі - жеке ... ... және ... ... ... жауапты жоғарғы мемлекеттік орган. Министрлік орталық атқарушы органдарына тиісті және ел ... мен ... ... есеп ... ИжСМ ... кіретін Кәсіпкерлікті дамыту Департаменті кәсіпкерлікті қолдау және дамытудағы мемлекеттік ... ... және ... дамыту мен қолдау саласындағы нормативті-құқықтық реттеу функциясын атқарады. Департамент қызметін реттейтін негізгі құжаттарда оның негізгі мақсаттары былай белгіленген: :: ... ... және ... ... саясатты қалыптастыру; :: кәсіпкерлікті дамыту үшін жағдай жасау; :: инвестицияларды тартуға бағытталған шараларды ... :: ... ... кіретін сұрақтар бойынша мемлекеттік органдарының қызметін үйлестіру. Жоғарыда айтылған функцияларға қоса Департамент кәсіпкерлікті дамытуға кедергі болатын кейбір шенеуниктердің ... ... ... ... түскен арыз бен өтініштерді қарастырып, және сол арыз бойынша қажетті шаралардың орындалуын қадағалауға міндетті. Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... деңгейі - ол жергілікті атқару органдары - яғни, облыстық және Алматы мен Астана қалалары Әкімдерінің ... ... ... және ... ... ... ... жүзеге асыру үшін Әкімшіліктердің жанынан Кәсіпкерлік пен Өндіріс жөніндегі Департамент (Басқармалар) құрылған. Олардың құрамына Кәсіпкерлік жөніндегі бөлімшелер кіреді. (2005 ж. 1 ... ... ҚР ... 2004 ж. 4 ... № 1022 ... ... мемлекеттік басқарудың барлық орагандарының типтік құрылымы енгізілген). ... ... пен ... ... Департамент (сол сияқты Алматы мен Астананың қалалық Департаменттері) өз құзыры ... ... және ... ... ... ... Алға ... мақсатқа жету үшін Департаментке мемлекеттік саясатты жүргізуге тиісті мынадай функциялар мен құқықтар берілген: :: ... ... ... мемлекеттік саясатты әзірлеуге және іске асыруға қатысу ; :: жергілікті мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіру; :: қоғамдық ұйымдармен және ... да ... ... ... емес ... өзара іс-әрекет ету; :: белгіленген тәртіп ... ... ... ... ... арыз бен ... қарастыру. Кәсіпкерлікті қолдау саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге ... ... ... ... ... атқару органдары - яғни, облыстық және ... мен ... ... Әкімдерінің аппараттары табылады. Солардың құрамына кіретін Экономика және бюджеттік жоспарлау немесе Экономика және ... ... ... ... ... ... ... керек. Аймақтық атқарушы органдарға қабылданған мемлекеттiк саясаттың тiкелей iске асырылуы және жергiлiктi бюджеттер бойынша жоспарлалған және қаржыландырылатын шаралар мен бағдарламалардың ... ... ... ... ... Сонымен, атқарушы мемлекеттiк органдар мемлекет пен кәсiпкерлiктiң арақатынас идеологиясын құрудағы негізгі буын болып табылады. ... ... ... ... және орта бизнес заманның талаптарына сай өзіне тән икемділігін, ұтқырлығы мен нарықтық объективтілігін инновациялық экономикадағы өз орнын ... ... ... ... ... ... ... асыруға қолайлы жағдай жасау және Президент қойған мақсаттарды іске асыру мақсатында Үкімет жергілікті органдарда әкім аппаратының жанынан Кәсіпкерлер ... ... ... құру ... ... ... ... іске асырды. Комиссия құзырында: :: шағын және орташа ... ... ... ... зерттеу; :: жергілікті және аймақтық атқарушы билік органдарына тиісті ұсыныстарды әзірлеу. ... ... ... ... комиссияға хабарласа алады, ол үшін өз облысында орналасқан кез келген қоғамдық ұйым немесе заңды тұлғалар ұйымына ... ... ... ... бірнеше облыстық ассоциация немесе бірлестіктердің өз орындары болады. Кәсіпкерлермен осындай ұйымдастыру үшін ... ... ... ... ... ... Президенті жанындағы Кәсіпкерлер кеңесі құрылған. Кеңестің негізгі мақсаттары мынадай: :: ... ... және ... ... ұсыныстарды әзірлеу; :: нарықтық экономиканың дамуын ынталандыруға жағдай туғызу; :: ... ... ... ететін іскерлерді, іскерлік ассоциациялар мен одақтарды біріктіру; :: кәсіпкерлік саласындағы маңызды мемлекеттік мәселелерді шешу үшін ... ... ... ... ... ... кеңесі кәсіпкерлік саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастырып, оны жүзеге асыру мен қатар мемлекет жағынан кәсіпкерлікті ... ... және ... ... қолдау функциясын атқарады. Мемлекет аталған қолдаудың барлық түрін атқарушы органдар арқылы, көптеген жергілікті және аймақтық ... ... ... ... және ... ... ... капиталы қатысуымен арнайы құрылған мекемелер арқылы жүзеге асырады. Жоғарыда аталған міндеттерді атқаратын мекемелер ... ... АҚ. ... негізгі мақсаты Қазақстан экономикасының нақты сектор салаларының жаңа технологиялар трансферті және ... ... ... ... ... бәсекеге жарамдылығын арттыру болып табылады ; "Kaznex" экспортты дамыту және ... к ... АҚ - ... ... саясатты, соның iшiнде кәсiпкерлiктi дамытуға қатысты, құру саласында ақпараттық-талдау жағынан қолдау көрсетеді ; ... ... ... ... АҚ - қаржылық, консалтингтік қызметтерді ұсыну интеграторы және операторы рөлінде ШОБ-ң, сонымен бірге Қазақстанның микроқаржы ұйымдарының ... ... ... АҚ - ... ... инвестицияларды тарту және жобаларды қаржылау арқылы қаржылай қолдау көрсетеді ; - жаңа және ... ... ... ... ... пен ... тереңдетіп қайта өңдейтін кәсіпорындардың жарғылық капиталына инвестиция құю ... ... ... ... АҚ - ... ... ... Технопарктер, бизнес-инкубаторлар, өндірістік аймақтар - қалыптасу және даму кезеңіндегі кәсіпкерлікті материалды-техникалық жағынан қолдау;
өнеркәсіп ... ... ... ... субъектерін қолдайтын Бағдарлама. Бағдарлама 2008 жылдың 25 қарашасындағы №1085 ҚР Үкімет қаулысы бекітімімен сәйкес жүзеге асады, Қор ... ... ... ... ... ... ... ЕДБ депозитіне АҚ қаржысынан қнеркәсіп өндірісіне бағытталған меншік кәсіпкерлік субъектерін ( бұдан әрі - МКС)келесі қаржыландыруға және ... ... 20 ... көлемінде қаржы бөлінеді. Серіктес банктер өз құралдарын қаржыландыру 70*30 көрсеткіші бойынша ... ( 70 ... - АҚ ... 30 ... - ... банктер құралынан).
Бағдарламаға келесі қатысушы банктер қатысады:
1. АҚ;
2. АҚ;
3. АҚ ;
4. АҚ ;
5. АҚ .
Өнеркәсіп өндіру ... ... ... ... ... ... ... қаржыландыруы, келесi төменгi салаларындағы бағытталған қызметтерiне өңделетiн ... ... ... ... бұйымдарын өндіру; Былғары және соған жататын бұйымдарды өндіру; Жиғаздан басқа, ағаш және тоз ... ... үшін ... және ... жасалған бұйымдар өндіру;Қағаз және қағаз бұйымдарын өндіру; Мөр және ... ... ... материалдарды жаңғырту; Химиялық өнеркәсіп өнімдерін өндіру; Негiзгi фармацевтикалық өнiмдерін және препараттарын өндіру; резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру; ... емес ... өнім ... ... пен ... ... металдан жасалған дайын бұйымдар өндіру;компютерлер мен оптикалыө және электрондық бұйымдар ... ... ... ... басқа категорияларға кірмеген көлік және жабдықтарды өндіру;автокөлік құралдары, трейлерлер және ... ... ... ... ... ... ... өндіру; басқа да дайын бұйымдарын өндіру; Құралдарды ... ... - ... ... қарыздардың қайта қаржыландыруы, инвестициялық мақсаттар, толықтыру айналымдағы ақшалар;
Түпкі жылдық ... ... - 8, 0% ... мерзімі - 84 айға дейін.
Заем валютасы - теңге
Бір МКС қаржыландыру шегі - ... ... ... ... ... ... - 24 айға ... заемді қайтару процессін банктік заем келісіміне отырған ... ... 2 ай ... ... тиіс;
Бағдарлама шеңберіндегі МКС қайта қаржыландыру заемдерін сыйлау және негізгі алашақтың дер кезінде МКС міндеттемелерінің ... ... ... ... есептен шығарып тастау мүмкіндіктері бар.
МКС қаржыландыру және қайта қаржыландыру жайлы ... ала ... ... ... өз ... ... содан кейін МКС жобаларын мақұлдау үшін құралған, Қор ... ... ... МКС ... ... ... ... берудiң қалған шарттары банкпен өз алдына бекiтiледi.
Келесі жағдайларда Бағдарлама бойынша МКС қаржыландыруға тыйым салынады:
Серіктес банктің ... ... ... ... қаржыландыру, 10 МРП асқан және салық бойынша қарыздар, сонымен қатар мемлекеттік бюджетке міндетті төлемдер болған ... ... ... ... ... ... ... мерзiмдi орналастыру бағдарламасы:
Қормен игерiлген және бекiтiлген Бағдарлама 2008-2012 ... ... ... ... дамытуы бойынша қордың шараларының бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылады. Бағдарлама мақсаты елдiң несие жүйесiнiң үшiншi деңгей микронесие секторының сапалы дамытуына жәрдемдесу МНҰ ... ... ... болып табылады.
Бағдарламалар шеңберiнде ҚРдың заңымен сәйкес тiркеулi және өз қызметтерiн ... ... ... ... МНҰ ... ... ортақ сомасы 1 800 миллион теңгені құрайды.
Бағдарламада келесi ЕДБ қатысады:
1. АО ,
2. АО ,
3. АО ,
4. АО ... ... МНҰ ... беруiнiң негiзгi шарттары:
құралдарды қолдану мақсаты - микронесиелердi беру үшiн МНҰ айналымдағы ақшаларын толықтыру; жылғы ... ... - 14, 0% ... ... көрсеткіш; заем бойынша несие берудiң мерзiмi - 60 айға дейiн; заемнiң валютасы - теңге; қаржыландырудың лимитi - ... 750 ... ... ... ... қарыз ағымдағы мерзімге белсендi несие портфелiнiң көлемi аспауы тиіс. МНҰ белсендi қарыз портфелi ... ... 120 000 ... ... болса, онда ағымдағы мерзімге белсендi несие портфелiнiң ... ... ... ... сомасы байланыс 3:1 аспауы керек.
жобаларды қаржыландырудың салалық бағытталлуы шектелмейді; айналымдағы ... ... ... ... ... ... алашақтың өтеуi бойынша жеңiлдiктi мерзiм - 12 айға дейiн; МНҰ бағдарлама қаржысының арқасында әртүрлi банктер мен қаржы ... ... бiр ... ала ... ... ... ... банктермен бекiтiледi.
Бағдарлама бойынша рұқсат етiлмейдi: МНҰ сыртқы және iшкi заемдерін қайта қаржыландыру; Серіктес банктермен өзара байланысты МНҰ несиелеу.
МНҰ ... ... ... белсендi қызметiнiң мерзiмi кемiнде бiр жыл болуы керек;
Мко қарыз портфелiндегi бiр ... ... ... 0, 25 ... ... ФРП>> АҚ ... ... мүмкiндiктерi шектеулiлерi кәсiпкерлерге олардың мәселелер және қажеттi қорлар туралы хабардар болу дәрежесін жоғарылату бағытталған (қаржы көмегi, дүние, консультациялық қолдау, ... ... ... ... шектеулі азаматтарға заттық аманшылық және кәсiби өсудi негiз ретiнде мүмкiндiктер беретін кәсiпкерлiктi жүргiзуiне, ... ... ... ... ... ... iстейтiн жарымжан-кәсiпкерлердiң бiлiктiлiк деңгейiнiң жоғарылатуындағы жәрдемдесу көрсетуге жағдай жасайтын шарттарды жасауға мүмкiндiк бередi.
Дистанциялық ... ... ... кәсiпкерлiктi және оның дамытуының әр түрлi бағыттар бойынша оқу курстерiн ... ... ... ... ... ... сайтында орналастыру жолымен iске асырылады. Бұдан басқа, жарымжан-кәсiпкерлер бағдарламасы бойынша кәсiпкерлiктiң негiздерi жайлы экспресс-курс тыңдаушыларының сандарына қосылады.
қоры қаржыландыруды ... ... ... ... ... потенциалдық демеушiлер және несие берушілердің арасындағы байланыстырушы буын ... ... ... http://www.damu-komek.kz/95 электрондық адресі бойынша танысуға болады.
бағдарламасының іске асырылуы туралы ақпарат
бағдарламасының мақсаты - шағын және орта ... ... ... ... және ... экономикасын әртараптандыру үдерісінде олардың рөлін күшейтуге бағытталған. Бағдарлама шарттарын республикалық және аймақтық БАҚ-та және Қор ... ... ... ... ... аймақтық мемлекеттік атқару органдарымен, қоғамдық ұйымдармен (Қазақстан қаржыгерлер ассоциациясы, Қазақстан Ұлттық экономикалық палатасы, Тәуелсіз кәсіпкерлер ассоциациясы, Франчайзинг агенттігі) және ... ... ... (одан әрі - ЕДБ) өзара әрекеттесу нәтижесінде, 01.07.2009 ж. бастап 300-ге жуық ... және орта ... ... Қорға кеңес сұрап, өтініш білдірген, олардан жалпы сомасы 40 ... ... ... 143 ... ... ... келіп түскен. Келіп түскен өтінімдердің ішінен 10 жоба бойынша ... беру ... ... жасалды және олар негізгі мына талаптарға сай келеді:
· өңдейтін өндірісті құру ... ... ... мен жаңа ... ... ... ... қабілетті, импорталмастырушы және экспортқа шығаруға бағдарланған тауарлар мен қызметтерді шығару;
· сәтті отандық және шетелдік бизнес үлгісін (франчайзингті) ... жаңа ... ... ... ... мағынасы бар бағыттар қалыптастыру;
01.03.2010 ж. жағдай бойынша 3 ... ... ... 10 жоба ... қарыз беру туралы келісімшарт жасалып, 2 139 110 мың теңгені құрайтын 9 жоба ... ЖШС - ұн және ... ... өнімдер шығару;
- ЖШС - бір реттік шприцтер өндірісі;
- ЖШС - ұзақ ... сүт ... ... ЖШС - ... ... ... үй бизнесі;
- Сауда үйі>> ЖШС - рапс өндіру;
- ЖШС - автожөндеу және көлік жуу орталығы;
-

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 101 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Шағын кәсіпорындардың қызметін басқару72 бет
Қазақстан Республикасындағы шағын бизнес дамуын жетілдіру жолдары35 бет
Пәннің оқу-әдістемелік кешені«Бизнесті моделдеу»87 бет
Шағын бизнес жайында дәрістер24 бет
Шағын бизнес кәсіпорындарын құру және тіркеуді басқару32 бет
Шағын бизнес субъектілерінің қызметіне салық салу88 бет
Шағын бизнес субъектілеріне салық салу76 бет
Шағын бизнестiң дамуындағы әлемдiк тәжiрибе36 бет
Шағын бизнестің : қазіргі кездегі дамуы мен қалыптасуы және оны мемлекеттік қолдаудың теориялық аспектілері61 бет
Шағын бизнестың экономикалық дамуы28 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь