«The best» акционерлік қоғамның шаруашылық қызметін талдау


ЖОСПАР

КІРІСПЕ

1. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМДАРДЫҢ ДАМУЫ МЕН ТИІМДІЛІГІН АРТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ.
1.1 Акционерлік қоғамдардың ұғымы және қызмет ету негіздері
1.2 Қазахстан Ресбубликасындағы акционерлік қоғамдардың қалыптасуы мен дамуы

2. « THE BEST»АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ
2.1 «THE ВЕST» Акционер қоғамның жұмыс істеу жолы мен қысқаша технико.экономикалық мінездемесі
2.2 «THE BEST»кәсіпорынның өз өнімдеріне қойған смалыстырмалы бағасы

3 Қазақстан Республикасының Акционерлік қоғамның тиімділігін артыру жолдары.
3.1 «THE BEST» кәсіпорынның қаржылық жағдайын жақсарту барысында іс.шара

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер
КІРІСПЕ
«Бәсекеге қабылетті Қазақстан үшін,
Бәсекеге қабілетті экономика үшін,
Бәсекеге қабылетті халық үшін!
Біздің елімізде Еуразия өңірі мемлекеттерінің әлемге танымал беделді басшылары сапармен балып қайтты.
Қазақстан өэінің нысаналы дамуын «Қазақстан-2030»ұзақ мерзімдік Стратегиясына сәйкес іске асырып келеді.
Ендігі жерде күн тәртібіне әлемдік қоғамдастықта Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігі туралы,біздің экономикамыздың бәсекеге қабілетті туралы және қазақстандық ғалымдардың ,менеджерлердің,бизнесшілердің,мамандардың,жұмысшылардың бәсекеге қабілетті туралы болып отыр.
Бұл міндетті шешу үшін біздің экономикалық ,сондай-ақ ,әлеуметтік салаларда да Еуропалық стандарттарға жету стратегиясын әзірлеуге кірісуміз керек.»
Енді курсттық жұмысты бастаудың алдында мен сіздерді қысқаша таныстырамын Мен жалпы курстық жұмысым Акционерлік қоғам туралы.Бірінші тарауым АҚ-дың дамуы мен тиімділігін артырудың теориялық аспектілері жайында .Екінші бөлімінде ҚазақстанРеспубликасының акционерлік кәсіпорындарның жағдайы туралы. Ал үшіншісінде олардың тиімділігін артыру жолдары.
Қазіргі заманда Қазақстан Республикасының нарықтық экономиканың негіздерін құрудың маңызды шарттарының бірі акционерлік қатынастардың дамуы болып табылады. Олар шетел капиталын тарту арқылы нарықтық бейімделеген шаруашылық құрылымдар мен бәсекелестік ортаның құрылуына мүмкіндік береді, сонымен қатар алып-сату мен кәсіпкерлік әрекеттердің дамуына жағдай жасайды. Акционерлік қатынастар акционерлердің басқаруға және пайданы бөлуге қатысуын қамтамасыз етеді. Нарықтық экономиканың әлеуметтенуінің акционерлік формасы капиталды демократияландырады. Акционерлік қатынастардың әлеуметтік бөлігі меншік иелерінің массалық негізі ретінде қоғамның орта табын қалыптастыру шарттарының бірі болып табылады.
Елімізде акционерлік қатынастардың дамуы мемлекет иелігінен алу мен жекешелендірудің екінші этабын жүзеге асыру нәтижесінде кеңістікте де, уақыт бойынша да жаңа қарқынға ие болды. Оның негізгі жекешелендіру формаларына акционерлендіру жатады. Мемлекет иелігінен алу мен жекешелендіру кезінде әртүрлі деңгейде мемлекеттің қатысуы бар акционерлік қоғамдар құрылады.
Өндірістің дамуында еңбек коллективтерінің еңбегін ынталандырудың, қызығушылығын жоғарлатудың тиімді көзі акционерленген кәсіпорындардың меншігіне қатысудағы олардың құқығын кепілдендіру болып табылады.
Акционерлiк қоғамдардық экономиалық тиiмдiлiгi қазiргi нарық қатынастары жағдайында дамуы мен ұйымдастырудың маңызы мен ролі өте зор. Ұйымда экономикалік есеп жұмысы “Экономикалік есеп және қаржылық қорытынды жөніндегі” Қазақстан Республикасының заңына сәйкес және экономикалік есептің отандық стандарттары мен халықаралық есеп стандарттарына, экономикалік есебінің типтік шоттар жоспарына сай бекітілген ортақ принциптер мен ережелері және Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің экономикалік есеп жөнінде шығарған нұсқаулары мен ережелері, сондай-ақ ұсыныстары негізінде ұйымдастырылады.
Экономикалік есеп және есеп беру мәліметтері шаруашылықтың және олардың құрылымдық бөлімшелерінің қызметін жедел басқару үшін, экономикалық жоспарлар жасап, оның орындалуын бақылау үшін қолданылады.
Қазіргі нарықтық экономикаға түбегейлі көшу кезеңінде экономикалік есепке жүктелетін міндеттер әрі күрделі, әрі ауқымды болып отыр. Өйткені қоғамдық дамудың жаңа кезеңінде еліміздегі мемлекет меншігінің үлесі сегіз пайыз болса, қалған бөлігі меншіктің басқа нысандарының үлесінде. Осыған орай қазіргі кезде мемлекет, ұйым және жеке тұлғалар арасындағы экономикалық және қоғамдық қарым-қатынастар саясаты жаңа сипат алып отыр. Халық шаруашылығының қай саласындағы субъектілері болмасын олардың өндірістік және қаржылық іс-әрекеті өз шығындарын өзі өтеу, өзін-өзі қаржыландыру принциптеріне негізделуі тиіс. Бүгінгі таңда жүзеге асырылып жатқан реформалар мен істеліп жатқан жұмыстардың, кәсіпкерлік қызметтің мемлекет тарапында және экономика өмірінде атқаратын ролінің ұшан-теңіз екендігін дәлелдеуді қажет етпейді. Қазіргі өмірдің талабына сай дамып тұрған өркениетті елдердің қайсысы болмасын кезінде шағын және орта кәсіпкерлікті дамыта отырып, айтарлықтай экономикалық өсу дәрежесіне жеткендігі баршаға мәлім.
Қазақстан Республикасы егемендік алып, өз алдына ел болғанына да он төрт жыл уақыт өтті. Осы жылдардың аралығында көптеген өзгерістер болды. Кеңестер Одағы тұсында жоспарлы экономика жолымен дамып келген шаруашылықтарды нарықтық жолға көшіруге тура келді. Осыған сәйкес шаруашылықтардағы экономикалік есеп жұмысына да өзгерістер енгізу керектігі анық байқалды. Экономикалік есепті халықаралық стандарттарға сәйкес жүргізуді жетілдіре түсу мақсатында, экономикалік есептің типтік шоттар жоспары қайта қаралып, жобасы жалпы талқыға ұсынылды.
Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасының “Бухгалтерлiк есеп және қаржылық қорытынды жөніндегі” заңы, 26.12.1995. (соңғы өзгерістер мен толықтырулар 24.06.2002.)
2. Қазақстан Республикасының “Аудиторлық қызмет жөніндегі” заңы, 18.11.1998ж. (соңғы өзгерістер мен толықтырулар 2001.)
3. Қазақстан Республикасының “Салықтар және бюджетке тиісті міндетті төлемдер жөніндегі” заңы, 1.01.2000.
4. Баймұханова С.Б., Балапанова Ә.Ж. Бухгалтерлiк есеп: Оқу құралы. А: Қазақ Университеті, 1999.
5. Вещунова Н.Л., Фомина Л.Ф. Экономикаский учет на предприятиях различных форм собственности: М., 1999.
6. Дуйсенбаев К.Ш., Төлегенов Э.Т., Жұмағалиев Ж.Г. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау: Оқу құралы. А.: Экономика, 1999.
7. Н.А.Назарбаев. Рынок и социально-экономичское развитие. -М.:Экономика, -1994.
8. Каминка А.И. Акционерные компании. Т.1. -С.-Пб.:1902.
9. Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. -М.:1998.
10. Маркс К. Капитал. Т 4.
11. Писемский П. Акционерные компании с точки зрения гражданского права. -М.:1876.
12. Указ от 27 октября 1699 года /Свод Законов Российской империи /№1706/.
13. Метелева Ю.А. Правовые положения акционера в АО-е.-М.:1999.
14. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права.Т.1. -С.Пб.:1908.
15. Кошанов А.К.,Рамазанов А.А., Бисембаев А.А. и др.формирование системы акционерных отношений в РК. -А.:Гылым,1995.
16. Кошанова Ж.А. Становление акционерной собственности в условиях перехода экономики Казахстана к рыночной экономике. Канд. Дисс.А.:1995.
17. ҚР-ның Азаматтық кодексінің ресми мәтіні/Жалпы және ерекще бөлімдер/:-А.:Жеті жарғы, 2000.-59-65 б.
18. ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы Заңы/16.05.2003/..
Қолданылған әдебиеттер тізімі

19. Қазақстан Республикасының “Бухгалтерлiк есеп және қаржылық қорытынды жөніндегі” заңы, 26.12.1995. (соңғы өзгерістер мен толықтырулар 24.06.2002.)
20. Қазақстан Республикасының “Аудиторлық қызмет жөніндегі” заңы, 18.11.1998ж. (соңғы өзгерістер мен толықтырулар 2001.)
21. Қазақстан Республикасының “Салықтар және бюджетке тиісті міндетті төлемдер жөніндегі” заңы, 1.01.2000.
22. Баймұханова С.Б., Балапанова Ә.Ж. Бухгалтерлiк есеп: Оқу құралы. А: Қазақ Университеті, 1999.
23. Вещунова Н.Л., Фомина Л.Ф. Экономикаский учет на предприятиях различных форм собственности: М., 1999.
24. Дуйсенбаев К.Ш., Төлегенов Э.Т., Жұмағалиев Ж.Г. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау: Оқу құралы. А.: Экономика, 1999.
25. Н.А.Назарбаев. Рынок и социально-экономичское развитие. -М.:Экономика, -1994.
26. Каминка А.И. Акционерные компании. Т.1. -С.-Пб.:1902.
27. Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. -М.:1998.
28. Маркс К. Капитал. Т 4.
29. Писемский П. Акционерные компании с точки зрения гражданского права. -М.:1876.
30. Указ от 27 октября 1699 года /Свод Законов Российской империи /№1706/.
31. Метелева Ю.А. Правовые положения акционера в АО-е.-М.:1999.
32. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права.Т.1. -С.Пб.:1908.
33. Кошанов А.К.,Рамазанов А.А., Бисембаев А.А. и др.формирование системы акционерных отношений в РК. -А.:Гылым,1995.
34. Кошанова Ж.А. Становление акционерной собственности в условиях перехода экономики Казахстана к рыночной экономике. Канд. Дисс.А.:1995.
35. ҚР-ның Азаматтық кодексінің ресми мәтіні/Жалпы және ерекще бөлімдер/:-А.:Жеті жарғы, 2000.-59-65 б.
36. ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы Заңы/16.05.2003/..

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Астана-финанс" акционерлiк қоғамы12 бет
"мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қоры" акционерлiк қоғамын құру туралы5 бет
"Қазақстан Халық Банкі" Ашық Акционерлік Қоғамының несие қоржынының жағдайын талдау53 бет
"Қазпочта" ашық акционерлiк қоғамын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы31 бет
«Delta Bank» акционерлік қоғамының тәжірибесі негізінде тұтыну несиеcін ұйымдастыруды72 бет
«GNPF» акционерлік қоғамның қаржылық – экономикалық жағдайдын талдау11 бет
«АТФ Банк» акционерлік қоғамы - коммерциялық банк26 бет
«АТФ банк» акционерлік қоғамының қызмет нәтижелерін талдау35 бет
«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы25 бет
«Казагрофинанс» акционерлік қоғамының қаржы лизингін талдау57 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь