«The best» акционерлік қоғамның шаруашылық қызметін талдау

ЖОСПАР

КІРІСПЕ

1. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМДАРДЫҢ ДАМУЫ МЕН ТИІМДІЛІГІН АРТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ.
1.1 Акционерлік қоғамдардың ұғымы және қызмет ету негіздері
1.2 Қазахстан Ресбубликасындағы акционерлік қоғамдардың қалыптасуы мен дамуы

2. « THE BEST»АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ
2.1 «THE ВЕST» Акционер қоғамның жұмыс істеу жолы мен қысқаша технико.экономикалық мінездемесі
2.2 «THE BEST»кәсіпорынның өз өнімдеріне қойған смалыстырмалы бағасы

3 Қазақстан Республикасының Акционерлік қоғамның тиімділігін артыру жолдары.
3.1 «THE BEST» кәсіпорынның қаржылық жағдайын жақсарту барысында іс.шара

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер
КІРІСПЕ
«Бәсекеге қабылетті Қазақстан үшін,
Бәсекеге қабілетті экономика үшін,
Бәсекеге қабылетті халық үшін!
Біздің елімізде Еуразия өңірі мемлекеттерінің әлемге танымал беделді басшылары сапармен балып қайтты.
Қазақстан өэінің нысаналы дамуын «Қазақстан-2030»ұзақ мерзімдік Стратегиясына сәйкес іске асырып келеді.
Ендігі жерде күн тәртібіне әлемдік қоғамдастықта Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігі туралы,біздің экономикамыздың бәсекеге қабілетті туралы және қазақстандық ғалымдардың ,менеджерлердің,бизнесшілердің,мамандардың,жұмысшылардың бәсекеге қабілетті туралы болып отыр.
Бұл міндетті шешу үшін біздің экономикалық ,сондай-ақ ,әлеуметтік салаларда да Еуропалық стандарттарға жету стратегиясын әзірлеуге кірісуміз керек.»
Енді курсттық жұмысты бастаудың алдында мен сіздерді қысқаша таныстырамын Мен жалпы курстық жұмысым Акционерлік қоғам туралы.Бірінші тарауым АҚ-дың дамуы мен тиімділігін артырудың теориялық аспектілері жайында .Екінші бөлімінде ҚазақстанРеспубликасының акционерлік кәсіпорындарның жағдайы туралы. Ал үшіншісінде олардың тиімділігін артыру жолдары.
Қазіргі заманда Қазақстан Республикасының нарықтық экономиканың негіздерін құрудың маңызды шарттарының бірі акционерлік қатынастардың дамуы болып табылады. Олар шетел капиталын тарту арқылы нарықтық бейімделеген шаруашылық құрылымдар мен бәсекелестік ортаның құрылуына мүмкіндік береді, сонымен қатар алып-сату мен кәсіпкерлік әрекеттердің дамуына жағдай жасайды. Акционерлік қатынастар акционерлердің басқаруға және пайданы бөлуге қатысуын қамтамасыз етеді. Нарықтық экономиканың әлеуметтенуінің акционерлік формасы капиталды демократияландырады. Акционерлік қатынастардың әлеуметтік бөлігі меншік иелерінің массалық негізі ретінде қоғамның орта табын қалыптастыру шарттарының бірі болып табылады.
Елімізде акционерлік қатынастардың дамуы мемлекет иелігінен алу мен жекешелендірудің екінші этабын жүзеге асыру нәтижесінде кеңістікте де, уақыт бойынша да жаңа қарқынға ие болды. Оның негізгі жекешелендіру формаларына акционерлендіру жатады. Мемлекет иелігінен алу мен жекешелендіру кезінде әртүрлі деңгейде мемлекеттің қатысуы бар акционерлік қоғамдар құрылады.
Өндірістің дамуында еңбек коллективтерінің еңбегін ынталандырудың, қызығушылығын жоғарлатудың тиімді көзі акционерленген кәсіпорындардың меншігіне қатысудағы олардың құқығын кепілдендіру болып табылады.
Акционерлiк қоғамдардық экономиалық тиiмдiлiгi қазiргi нарық қатынастары жағдайында дамуы мен ұйымдастырудың маңызы мен ролі өте зор. Ұйымда экономикалік есеп жұмысы “Экономикалік есеп және қаржылық қорытынды жөніндегі” Қазақстан Республикасының заңына сәйкес және экономикалік есептің отандық стандарттары мен халықаралық есеп стандарттарына, экономикалік есебінің типтік шоттар жоспарына сай бекітілген ортақ принциптер мен ережелері және Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің экономикалік есеп жөнінде шығарған нұсқаулары мен ережелері, сондай-ақ ұсыныстары негізінде ұйымдастырылады.
Экономикалік есеп және есеп беру мәліметтері шаруашылықтың және олардың құрылымдық бөлімшелерінің қызметін жедел басқару үшін, экономикалық жоспарлар жасап, оның орындалуын бақылау үшін қолданылады.
Қазіргі нарықтық экономикаға түбегейлі көшу кезеңінде экономикалік есепке жүктелетін міндеттер әрі күрделі, әрі ауқымды болып отыр. Өйткені қоғамдық дамудың жаңа кезеңінде еліміздегі мемлекет меншігінің үлесі сегіз пайыз болса, қалған бөлігі меншіктің басқа нысандарының үлесінде. Осыған орай қазіргі кезде мемлекет, ұйым және жеке тұлғалар арасындағы экономикалық және қоғамдық қарым-қатынастар саясаты жаңа сипат алып отыр. Халық шаруашылығының қай саласындағы субъектілері болмасын олардың өндірістік және қаржылық іс-әрекеті өз шығындарын өзі өтеу, өзін-өзі қаржыландыру принциптеріне негізделуі тиіс. Бүгінгі таңда жүзеге асырылып жатқан реформалар мен істеліп жатқан жұмыстардың, кәсіпкерлік қызметтің мемлекет тарапында және экономика өмірінде атқаратын ролінің ұшан-теңіз екендігін дәлелдеуді қажет етпейді. Қазіргі өмірдің талабына сай дамып тұрған өркениетті елдердің қайсысы болмасын кезінде шағын және орта кәсіпкерлікті дамыта отырып, айтарлықтай экономикалық өсу дәрежесіне жеткендігі баршаға мәлім.
Қазақстан Республикасы егемендік алып, өз алдына ел болғанына да он төрт жыл уақыт өтті. Осы жылдардың аралығында көптеген өзгерістер болды. Кеңестер Одағы тұсында жоспарлы экономика жолымен дамып келген шаруашылықтарды нарықтық жолға көшіруге тура келді. Осыған сәйкес шаруашылықтардағы экономикалік есеп жұмысына да өзгерістер енгізу керектігі анық байқалды. Экономикалік есепті халықаралық стандарттарға сәйкес жүргізуді жетілдіре түсу мақсатында, экономикалік есептің типтік шоттар жоспары қайта қаралып, жобасы жалпы талқыға ұсынылды.
Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасының “Бухгалтерлiк есеп және қаржылық қорытынды жөніндегі” заңы, 26.12.1995. (соңғы өзгерістер мен толықтырулар 24.06.2002.)
2. Қазақстан Республикасының “Аудиторлық қызмет жөніндегі” заңы, 18.11.1998ж. (соңғы өзгерістер мен толықтырулар 2001.)
3. Қазақстан Республикасының “Салықтар және бюджетке тиісті міндетті төлемдер жөніндегі” заңы, 1.01.2000.
4. Баймұханова С.Б., Балапанова Ә.Ж. Бухгалтерлiк есеп: Оқу құралы. А: Қазақ Университеті, 1999.
5. Вещунова Н.Л., Фомина Л.Ф. Экономикаский учет на предприятиях различных форм собственности: М., 1999.
6. Дуйсенбаев К.Ш., Төлегенов Э.Т., Жұмағалиев Ж.Г. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау: Оқу құралы. А.: Экономика, 1999.
7. Н.А.Назарбаев. Рынок и социально-экономичское развитие. -М.:Экономика, -1994.
8. Каминка А.И. Акционерные компании. Т.1. -С.-Пб.:1902.
9. Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. -М.:1998.
10. Маркс К. Капитал. Т 4.
11. Писемский П. Акционерные компании с точки зрения гражданского права. -М.:1876.
12. Указ от 27 октября 1699 года /Свод Законов Российской империи /№1706/.
13. Метелева Ю.А. Правовые положения акционера в АО-е.-М.:1999.
14. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права.Т.1. -С.Пб.:1908.
15. Кошанов А.К.,Рамазанов А.А., Бисембаев А.А. и др.формирование системы акционерных отношений в РК. -А.:Гылым,1995.
16. Кошанова Ж.А. Становление акционерной собственности в условиях перехода экономики Казахстана к рыночной экономике. Канд. Дисс.А.:1995.
17. ҚР-ның Азаматтық кодексінің ресми мәтіні/Жалпы және ерекще бөлімдер/:-А.:Жеті жарғы, 2000.-59-65 б.
18. ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы Заңы/16.05.2003/..
Қолданылған әдебиеттер тізімі

19. Қазақстан Республикасының “Бухгалтерлiк есеп және қаржылық қорытынды жөніндегі” заңы, 26.12.1995. (соңғы өзгерістер мен толықтырулар 24.06.2002.)
20. Қазақстан Республикасының “Аудиторлық қызмет жөніндегі” заңы, 18.11.1998ж. (соңғы өзгерістер мен толықтырулар 2001.)
21. Қазақстан Республикасының “Салықтар және бюджетке тиісті міндетті төлемдер жөніндегі” заңы, 1.01.2000.
22. Баймұханова С.Б., Балапанова Ә.Ж. Бухгалтерлiк есеп: Оқу құралы. А: Қазақ Университеті, 1999.
23. Вещунова Н.Л., Фомина Л.Ф. Экономикаский учет на предприятиях различных форм собственности: М., 1999.
24. Дуйсенбаев К.Ш., Төлегенов Э.Т., Жұмағалиев Ж.Г. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау: Оқу құралы. А.: Экономика, 1999.
25. Н.А.Назарбаев. Рынок и социально-экономичское развитие. -М.:Экономика, -1994.
26. Каминка А.И. Акционерные компании. Т.1. -С.-Пб.:1902.
27. Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. -М.:1998.
28. Маркс К. Капитал. Т 4.
29. Писемский П. Акционерные компании с точки зрения гражданского права. -М.:1876.
30. Указ от 27 октября 1699 года /Свод Законов Российской империи /№1706/.
31. Метелева Ю.А. Правовые положения акционера в АО-е.-М.:1999.
32. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права.Т.1. -С.Пб.:1908.
33. Кошанов А.К.,Рамазанов А.А., Бисембаев А.А. и др.формирование системы акционерных отношений в РК. -А.:Гылым,1995.
34. Кошанова Ж.А. Становление акционерной собственности в условиях перехода экономики Казахстана к рыночной экономике. Канд. Дисс.А.:1995.
35. ҚР-ның Азаматтық кодексінің ресми мәтіні/Жалпы және ерекще бөлімдер/:-А.:Жеті жарғы, 2000.-59-65 б.
36. ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы Заңы/16.05.2003/..
        
        ЖОСПАР
КІРІСПЕ
1. акционерлік қоғамдардың дамуы мен тиімділігін ... ... ... ... ... және қызмет ету негіздері
1.2 Қазахстан Ресбубликасындағы акционерлік қоғамдардың қалыптасуы мен
дамуы
2. « THE Best»акционерлік ... ... ... ... «THE ВЕST» ... қоғамның жұмыс істеу жолы мен қысқаша ... ... «THE ... өз ... ... ... бағасы
3 Қазақстан Республикасының Акционерлік қоғамның тиімділігін артыру
жолдары.
1. «THE BEST» кәсіпорынның қаржылық жағдайын жақсарту барысында іс-шара
Қорытынды
Қолданылған ... ... ... үшін,
Бәсекеге қабілетті экономика үшін,
Бәсекеге қабылетті халық үшін!
Біздің елімізде Еуразия өңірі мемлекеттерінің әлемге ... ... ... ... ... ... нысаналы дамуын «Қазақстан-2030»ұзақ мерзімдік
Стратегиясына сәйкес іске асырып келеді.
Ендігі ... күн ... ... ... Қазақстанның бәсекеге
қабілеттілігі туралы,біздің экономикамыздың бәсекеге қабілетті туралы және
қазақстандық ... ... ... ... ... ... шешу үшін біздің экономикалық ,сондай-ақ ,әлеуметтік салаларда
да Еуропалық стандарттарға жету стратегиясын әзірлеуге кірісуміз керек.»
Енді курсттық жұмысты бастаудың алдында мен ... ... ... ... ... жұмысым Акционерлік қоғам туралы.Бірінші тарауым ... мен ... ... теориялық аспектілері жайында .Екінші
бөлімінде ҚазақстанРеспубликасының ... ... ... Ал үшіншісінде олардың тиімділігін артыру жолдары.
Қазіргі заманда ... ... ... ... құрудың маңызды шарттарының бірі акционерлік қатынастардың ... ... Олар ... ... тарту арқылы нарықтық бейімделеген
шаруашылық құрылымдар мен бәсекелестік ортаның құрылуына ... ... ... ... мен кәсіпкерлік әрекеттердің дамуына жағдай
жасайды. Акционерлік қатынастар ... ... және ... қатысуын қамтамасыз етеді. Нарықтық экономиканың әлеуметтенуінің
акционерлік ... ... ... ... ... ... меншік иелерінің массалық негізі ретінде
қоғамның орта табын қалыптастыру шарттарының бірі болып табылады.
Елімізде акционерлік қатынастардың ... ... ... алу ... ... этабын жүзеге асыру нәтижесінде кеңістікте де,
уақыт бойынша да жаңа ... ие ... Оның ... ... акционерлендіру жатады. Мемлекет иелігінен алу ... ... ... ... ... ... бар акционерлік
қоғамдар құрылады.
Өндірістің дамуында еңбек коллективтерінің еңбегін ынталандырудың,
қызығушылығын жоғарлатудың ... көзі ... ... ... ... ... кепілдендіру болып табылады.
Акционерлiк қоғамдардық экономиалық тиiмдiлiгi қазiргi нарық
қатынастары жағдайында ... мен ... ... мен ролі өте ... экономикалік есеп жұмысы “Экономикалік есеп және қаржылық ... ... ... ... ... және ... ... стандарттары мен ... есеп ... ... ... ... ... сай ... ортақ
принциптер мен ережелері және Қазақстан Республикасы ... ... есеп ... ... ... мен ... сондай-ақ
ұсыныстары негізінде ұйымдастырылады.
Экономикалік есеп және есеп беру ... ... және ... ... қызметін жедел басқару үшін, экономикалық
жоспарлар жасап, оның ... ... үшін ... ... ... ... көшу ... экономикалік
есепке жүктелетін міндеттер әрі күрделі, әрі ауқымды болып ... ... ... жаңа ... ... мемлекет меншігінің үлесі сегіз
пайыз болса, қалған ... ... ... ... ... Осыған
орай қазіргі кезде мемлекет, ұйым және жеке ... ... және ... қарым-қатынастар саясаты жаңа сипат алып отыр.
Халық шаруашылығының қай ... ... ... ... және ... іс-әрекеті өз шығындарын өзі өтеу, ... ... ... тиіс. Бүгінгі таңда жүзеге асырылып
жатқан реформалар мен істеліп жатқан жұмыстардың, кәсіпкерлік қызметтің
мемлекет ... және ... ... ... ролінің ұшан-теңіз
екендігін дәлелдеуді қажет етпейді. Қазіргі өмірдің талабына сай ... ... ... ... болмасын кезінде шағын және орта
кәсіпкерлікті дамыта отырып, айтарлықтай ... өсу ... ... мәлім.
Қазақстан Республикасы егемендік алып, өз алдына ел ... да ... жыл ... ... Осы жылдардың аралығында көптеген өзгерістер болды.
Кеңестер Одағы тұсында жоспарлы ... ... ... ... ... ... ... тура келді. Осыған сәйкес
шаруашылықтардағы экономикалік есеп жұмысына да өзгерістер енгізу ... ... ... есепті халықаралық стандарттарға сәйкес
жүргізуді жетілдіре түсу мақсатында, ... ... ... шоттар
жоспары қайта қаралып, жобасы жалпы талқыға ... ... ... дамуы мен
тиімділігін артырудың ... ... ... ... және қызмет ету негіздері.
ъ3-бап .Акционерлік қоғам ұғымы.
1. Өзінің қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында ... ... ... ... ... (бұдан әрі-қоғам )болып танылады.
2. Қоғам өз акционерлерінің мулкінен оқшауланған мулікті ... ... ... ... жауап бермейді .Қоғам өз міндеттемелері
бойынша өзіне тиеселі барлық мүлікпен жауапты болады.
3. Акционер қоғамның ... ... ... ... және осы ... ... қоспағанда ,өзіне тиеселі акцмялар құнының шегінде
қоғамның қызметі байланысты зияндарға тәуекел етеді.
4. Егер қоғам өзінің жаңа ... ... ... ... да ... ... дар шығаратын ниеті туралы хабарласа ,қоғам осы жаңа
акциаларды немесе акциаларға ... ... ... ... ... ... артықшылықты сатып алу құқығына сәйкес
акционерлерге бірдей жағдайларда ұсынуға ... ... ... ... ... ... ... табысы
тек қана қоғамды дамытуға пайдаланатын коммерциялық емес ... ... . ... ... ... ... ... бойынша заң актілерінде
көзделген тәртіппен өз филиалдары мен өкілдіктерін құруға хақылы.
Алғашында акционерлік қоғамның мәні ... ... ... яғни ... ... ... ... негізінде пайда болған.
Г.ф.Шершеневичтің “Cауда құқығының курсы'' еңбегінде акционерлік қоғамға
толығырақ анықтама ... ... ... ... үлес ... ... ... шектелген бірдей бөліктерге бөлінген
капитал көмегімен өндіріс пен ... ... ... ... ... ... құрылған тұлғалардың бірігуі”. ... ... әлде ... бірігуі болып табыла ма? Осы мәселе бойынша
оқымыстылардың пікірлері ... ... ... ... ... ... бірігуі, ал А.И.Каминка біруақытта тұлғалардың да,
капиталдардың да бірігуі деп санаған: ”акционерлік компания өлі капиталдан
ғана ... ... ... осы ... ... болып табылатын
тұлғалардың бірігуі болып табылады”. Пахман С.В., ... П.А., ... ... ... ... ... деп санаған.
Акционерлік формаға капитализмнің бүтіндей дамуының жалпы заңдылықтары
тән. Бұл экономикалық құрылымның үстем ... типі ... ... ... ... ... күші - ... өзінен-өзі өсуі болып табылады.
Акционерлік капитал, яғни құн ... ... ... ... бар ... ... негізі.
Индивидуалды меншіктен айырмашылығы акционерлік капиталдың субъектісі
болып біріккен, ассоциацияланған капиталист болып табылады. ... ... ... ... ... ... біріккен өндірісті
ұйымдастыру үшін индивидуалды капиталдарын біріктіру ... ... ... ... жеке ... ... ... орын алады. Осылайша, индивидуалды капиталист
коллективтіге ауысады. Бірақ, бұл жеке ... жай ғана ... ол ... меншікпен салыстырғанда жаңа, ерекше сапаға ие
ассоциация болып табылады.
Акционерлік капиталдың кең таралуы жағдайында байлықтың ... ... ... ... енді ... ... Ол ... ортақ қорына
салынған капитал бөлігін ... ... ... ... сайлау құқығын береді, сондай-ақ, ... ... ... формасын дамытушы негіз болып табылады.
Акция қозғалысы акционерлік капитал ... ... ... өзгерісін көрсетеді. Сонымен бірге акция олардың дамуындағы неғұрлым
қарапайым қатынас ... ... ... ... қор ... пайдасы, дивиденд және т.б. құбылыстар акциядан туындайды.
Осыған байланысты ... ... да өз ... акцияға сіңген
акционерлік қоғамдағы өндіріс пен оның нәтижесін ... ... ... ... [9,7-8 ... ... акционерлік қоғамды ассоциацияланған өндіріске өту формасы
ретінде қарастырады. Ол капиталистік ... ... ... ... қоғам - капиталистік өндірістің ... ... ... ... ... ... айналдырудың қажетті, өтпелі
пункті деп айтқан. ... жеке ... ... ... ... ... ... капиталистен "ассоциацияланған",
жинақталған, коллективті ... өту. ... ... қарамастан
капиталистік өндіріс, "Капитал" авторы бойынша, жеке капиталистің орнына
"ассоциацияланған" капиталист келсе де, жеке меншік ... ... ... ... ... өзі ... те, ... те меншік
болып табылмайды, оның мазмұны оның ... ... ... ... ... меншік өте икемді болып табылады. Ресми түрде бұл ... ... оны көп емес ... ... ... жеке ... Ал басқа жағдайларда акционерлік меншік сипаты бойынша қоғамдық
және де-факто болады .
Акционерлендірудің дамуы ... ... ... шешуге,
оның жаңа жағдайларға бейімделуіне жағдай жасайды. Корпорация деңгейінде
қолданылатын капитал өлшемдері ... Оның ... ... ... ... ... ... арасындағы байланыс нығайады.
Кәсіпорындардың бүтін комплексі құрылып, соның шегінде бір ... ... ... ... арқылы өдірістік ... ... ... емес сала ... мемлекеттік сектормен,
шетелдік инвесторлармен байланысы ... ... мен ... қарама-қайшылық олардың бір-біріне қатысты қозғалысында ерекше
дамуға ие ... ... ... ... ... ... орнын жоғары басқарушылар тобы, банк қызметкелері, қор
рыногының және ... ... ... басады.
Акционерлік компаниядағы капитал концентрациясының ерекшелігіне, оның
кәсіпорын концентрациясынан жоғары ... ... ... ... ... ... ретіндегі өзінің тәуелсіз фирмалар жиынтығын біріктіреді,
өндірісті кеңейту үшін қаржы ресурстары тек қана ... ... ... ... Бұл ... ... капиталдарын
аккумуляциялау жолы арқылы тартылатын қарыз қаражаттарының рөлі өседі. Осы
мақсатта, сондай-ақ, бағалы ... сату ... ... ... бір бөлігі де қолданылады.
Акционерлік фирмадағы концентрация ерекшелігіне, сондай-ақ оның толық
мамандану саласында ғана ... ... ... ... Бұл ... концентрациясы өндірістің комбинациялануы мен диверсификациясы
негізінде қозғалысқа келеді. Акционерлік ... ... ... қаржылық
бірігуіне және өндіріс жоспарындағы бөлімшелерге салыстырмалы ... ... бұл ... үшін ... ... болып табылады. Әдетте
компаниялар коммбинацияланған ... ... ... ... ... ... ... тұрақтылығын нығайтады .
Акционерлік қоғамдардың құрылуында нақты капитал қозғалысы мен меншік
өзгерісі ... ... бола ... ... ол ... емес
(опосредованно), яғни қор рыногының дамуы мен корпорацияны бақылау арқылы
байланысады. Екі ... да ... ... ... ... өзгеше
негізгі заңдылықтары бойынша жүзеге асады. Енді барлық акционерлер компания
бақылауының ... ... ... ... көбі ... ... ... қозғалысына араласпайды немесе бұл процестегі рөлі өте аз. ... ... ... қағаздар бағамының ... ... ... да олар ... ... көп ... бермейді. Олар
корпорация дамуына жанама түрде – қор рыногына акция лақтыру арқылы ықпал
жасайды.
Қазіргі ... ... ... ... ... ... ... жағдайы мен бағыттарына акционерлік қатынастардың дамуы
өзінің оң әсерін қалдыруы ... ... екі ... ... ... ол, ... ... бос ақша қаражаттарын ... ... ... еңбеккерлерді қожайындық сезімге тәрбиелеу,
әртүрлі ... ... ... ... ... коллективтерінің және әрбір жұмысшының ынта-
жігерін дамыту.
Жұмысшыны кәсіпорын басқарушысына айналдыру идеясы түбірімен утопиялық
социализм мен ... ... ... ... ... ... капитализмнің қалыптасу және даму тарихында әртүрлі
формада қарастырылады. Қазіргі күні капитал шоғырлану деңгейі мен ... ... ... ... ... осы идеяның басқа
аспектілеріне ауысып отыр. АҚШ-та капиталдың монополистердің ... ... ... үшін ... ... жұмысшыларға беру арқылы
капиталдың таратылып беру концепциясы пайда болады. Бұл ... "ESOP" ... ... Л. ... болып табылады.
Өнеркәсібі дамыған елдерде еңбеккерлердің акционерлік меншігінің ... екі ... ... бар. ... ... де ... ... салықтық жеңілдіктер және басқадай да ... ... ... Европада кәсіпорын акцияларын ... сату ... ... түрлеріне мұнда: сатып алу кезінде ерекше құқыққа
ие болу, бағаны төмендету, несие алу және тағы басқадай ... ... Бұл ... ең ... ... мен Францияда болған мемлекеттік
кәсіпорындарды жекешелендіру жағдайында орын ... ... ... ... шараларына байланыссыз, яғни жұмысшылардың өз
кәсіпорынының меншігін сатып ... Бұл ... ... ... ... ... меншік иесінің ауысу қаупі болған ... ... ... қалу ... ... асырылған. Бұрындары жұмысшының
меншігіне көшкен кәсіпорын кооператив формасында болған. ... ... ... ... ... ... ... капитал нарығында
операцияларды жүргізуге ... ... және ... ... мүмкіндік береді.
Еңбеккерлердің акционерлік меншіктерінің пайда болуының басқа да
формасы бар. Ол ең алғаш рет ... ... ... ... 15-20 ... ... ... акционерлік меншік бағдарламасы ”ESOP”. Шын мәнінде,
бұл форма кәсіпорын акциясын жеңілдікпен сатып алу формаларының бірі болып
табылады. Оған ... ... ... ... берушілер субсидиясын қолдана
отырып, жұмысшыларға акция сатып беретін мүлік басқарушы ... құру ... ... ... ... пайызы бар несиені банк береді де, оны мүлікті
басқарушы ұйым акцияны сатудан түскен ... ... ... Ал акциялар заңды түрде жұмысшы меншігінде ... ... ... ... ... ... да, акцияның ақша эквиваленті мен одан
түсетін пайызды иеленіп отырады. ESOP ... ... ету ... ... ... ... ... күшіне жұмыс берушілерге, банктық несие
берушілерге, және акцияның меншік ... ... ... салық
және басқа да жеңілдіктер ... ... ... ... ... ... болып табылады [10, б.].
Қазақстан Республикасындағы шаруашылық жағдай шаруашылық ... ... ... көрінеді. Бұл дағдарыстың не ... ... ету ... бартерлік баланстармен ауыстыру
жолымен, не ... мен ... ... ... әкімшілік реттеу
арқылы алдын алу мүмкін емес. Бұл қалыптасқан жағдайда экономикадағы
шаруашылық ... ... ... ... ... ... және тиімділік сияқты байланыстың
формаларын тудыру қажет. ... ... ... ... ... бір ғана жолмен шешуге болады: сатушы мен сатып алушының меншік
иесі ... ... ... яғни ... ... ... ... меншік иесі болуына мүмкіндік бере отырып,
шаруашылық субъектілердің үзілейін деп ... ... ... ... қол ... ірі машина ... ... ... ... бұл ... ... тек ... акционерлік қоғамға айналдырумен қатар олардың бір-біріне
акция алмасу жүйесін ... ... ... ... ... ... бөлінісінің даму деңгейі, шаруашылық қызмет
түрлерінің ... ... мен ... ... ... ... қызмет етуі үшін коммерциялық қана емес тұрақты
байланыстар үшін де өте ... ... ... бұл ... ... ... дамыған формаларымен, әсіресе, акционерлік
байланыстармен толықтыру ... ... ... ... ... ... ... көлемін біршама азайтатындықтан, инфляцияның өсу ... ... ... ақша қаражаттарының экономиканың тұтыну
секторынан өндіріске ауысуына жағдай ... ... ... ... арқылы экономикалық тиімділік
өседі деп есептеуге болады. Өйткені, акционерленген кәсіпорындар ... ал оның ... ... бола ... оның ... ... ... танытады.
1.2 Қазақстан Республикасындағы акционерлік қоғамның даму кезендері.
Ең алғашқы ... ... ... елде ... жылы “Меншік
туралы” және 13.02.1991 жылғы “Қазақ ССР-індегі кәсіпорындар ... ... ... ... болды. Ал одан кейінгі қабылданған
26.06.1991 жылғы “Шаруашылық ... мен ... ... және ... жылғы “Мемлекетсіздендіру мен жекешелендіру туралы”
Қазақ ССР-інің Заңдарын ресми түрде бекітіп, акционерлік ... ... ... ... заңды түрде анықтама беріліп, мемлекеттік
кәсіпорындарды республика үшін жаңа ... ... ... ... реті мен ... ... [13. 74 б.]. ... акционерлік
қоғамдар ең алғаш бізде мемлекеттік меншікті ... бір түрі ... ... ... болды. Жекешелендірудің негізгі мақсаттары:
1) Рентабельділігі төмен және тиімсіз ... ... мен ... ... ... болған бюджет дифицитін
азайту;
2) Кәсіпорынның экономикалық тиімділігін көтеру және сол арқылы
Ұлттық экономиканың ... ... ... табылады.
Бірақ, постсоциалистік елдердегі жекешелендіру ерекшелігіне оның, ең
алдымен, экономикалық жүйенің сипатын өзгертуге бағытталуы және ... ... ... ... табылатындықтан, еліміздегі
жекешелендірудің, соның ішінде, оның ... ... бірі ... процесін жүзеге асыруда бірқатар ерекшеліктер орын алды.
Қазақстан Республикасында ... ... ... ... ... ... акционерлендіру өзінің қажетті деңгейіндегі дамуына ие бола
алмады. 1992 ... ... ... ... ... барлық
жекешелендірілген объектілер санының 8.4%-ы ғана акционерлендірілді, ... ... ... ... 4%-ы ғана ... ... және мұнда
өнеркәсіп өнімдерінің 16.3%-ы өндірілді. Акционерлендіру процесі өнеркәсіп,
сауда, құрылыс және көлік саласында ... ... ... ... ... ... ... 42.3%; 15,5%; 12,5% және
7,5%-ды құрады. Облыстар мен ... ... ... ... ... ... – 15,9%, ... облысына – 12.6%, Оңтүстік
Қазақстан – 8.6% , ... және ... –7.5 ... ал ең ... - ... – 1.0%, ... –1.2% және Солтүстік Қазақстан –1.7%-дан
келген.
Бұл, ең алдымен, ҚР-дағы мемлекеттік меншік ... ... алу мен ... бірінші кезеңінің ерекшелігі мен
идеологиясына байланысты болды, яғни әртүрлі себептерге ... ... ... асырудың акционерлендіруден басқа экономикалық формалары
таңдалды.
Тек қана Қазақстан Республикасындағы 1993-1995 ... (ІІ ... ... алу мен ... ... ... бұл бағыт түбірімен өзгеріп, акционерлік қатынастардың ... ... ... ... ... ... кәсіпорынды
акционерлендіру процесінің дамуы жедел қарқынға ие болды. Бұл Қазақстандағы
мемлекеттік кәсіпорындарды жаппай жекешелендірудің басталуымен ... ... ... ... ... жекешелендіру
нәтижесінде орын алған акционерлендіру процесінің деңгейін көруге болады.
Сондай-ақ, осы кестеден 1992 жылмен салыстырғанда 1994 жылы ... ... ... ... Және де оның жоғары деңгейі 1992 жылы
Жамбыл мен Павлодар облысында орын алса, ал 1994 жылы ... мен ... ... болады. Қазақстан Республикасы бойынша жалпы 3 есеге
жуық өскендігі байқалады /8,4-тен 25-ке/.
2. « THE ... ... ... ... талдау
2.1 «THE ВЕST» Акционер қоғамның жұмыс істеу жолы мен қысқаша технико-
экономикалық мінездемесі.
Соғыс жылдары Алматы ... ... ... және ... ... ... құрылған Алматы кондитер фабрикасы ең алғашқы өнiмiн
1942 жылы шығарды. Қазiргi ... “ THE BEST ” ... ... бүгiнгi салалық ғылымдар мен техникалардың даму дәрежесiне
сәйкес келетiн тәттi тағам өндiрiсiнiң барлық дәстүрлiк технологиялары бар.
    Кәсiпорында 2200 адам өнiмдi ... ... ... ... ... 65000 тонна кондитер өнiмдерiн шығаратын мүмкiндiгi бар. ... ... ... ... ... ... кәмпит, зефир
шығаратын 6 цех жұмыс iстеуде.
Фабриканың ... ... және ... ... сатысында өнiмнiң
сапасына бақылау жасап отырады.
     Салқын тасымалдауыштарды экологиялық қауiпсiз салқын тасымалдауыштарға
ауыстыру арқылы ... ... ... ... ... де ... дамуда. Қолданыстағы механизмдердiң 100-ден астамы
күрделi жөндеуден өткiзiлдi. Осының бәрi ... бiр ... ... iстеуiн,
технологиялық процестердiң параметрлерiнің қатаң сақталуын, цехтардың бар
қуатын күшейтудi, қазiргi заман технологияларын қолдануды қамтамасыз етедi.
     Шоколад дайындайтын цехтың жыл ... 3,6 мың ... ... ... ... бар. Нәтижесiнде жоғары сапалы какао майы, ұнтақталған
какао ұнтағы, шоколад глазурi өнiмдерi дайындалады.
     Бұдан басқа, ... ... ... ... ... ... - ... пралине, помадалы және желе, көп
қабатты ... ... ... ... ған, ... помадалы
және қабатталған салмалары бар, глазурленген карамельдер; сегiз түрлi ирис,
желатиннен жасалған мармелад, ... және қант ... ... ... ... мармелад, ақшыл-қызғылт зефир және глазурленген ... ... ... сүт ... ащы, ... қосылған және
салмалары бар шоколадтар, кеуектi шоколадтар; негiзi желатиннен жасалған
мармелад, жаңғақ пен жүзiмнен ... ... ... ... ... вафли; түрлi қаптамадағы қантты және затяжное печеньелерi;
диабетпен ауыратындардың тұтынуына рұқсат етiлген ... ... ... ... “На здоровье” сан алуан түстi брендiнiң
құрамына кiретiн шоколад, кәмпит, печенье, вафли, драже; шығыс тәттiлерiнiң
төрт түрi ... ... ... түрi ... 20-500г полипропилендi, картонды,
флатты қаптамаға бөлшектеп салынып шығарылады.
Енді оның тасымалдау байланысын қарастырсақ:
2001 жылы ... ... “THE ... ЖШС ... ... ... өнiмдерiн шығара бастады. ... ... ... саны 20-ға жуық.
      Фабрика өнiмдерiнiң тұтынушыларға арзанырақ болуы үшiн және ... ... мен ... ... ... үшiн фирмалық дүкендер
жүйесi құрылды. Бүгiн республиканың 14 ... ... ... ... ... ... ... толық көрсетiлген фирмалық
дүкендер ашылды. Фирмалық дүкендерде тұтынушы әрбiр кондитерлiк өнiмнiң
ерекшелiгiмен танысуға, ... ... жаңа ... ... ... ... ... алуына мүмкiндiк бар, халық өнiмнiң сапасы мен дәмi,
көрсетiлген қызмет жөнiнде ... ойын ... ... ... ... тұтынушылар фабрика өнiмдерiн
алматылықтармен тең дәрежеде сатып алу ... ие ... ... ... мен Бiшкек қаласында 10 еншiлес кәсiпорын ашылды.
Бұл бөлiмшелер ... ... ... баға ... ұстап, сұраныстарға сай
тұтынушыларды керектi ассортиментiмен қамтамасыз етедi, “THE BEST” ... сату ... ... ... ... ... ... құрайды.
«THE BEST» АҚ акционерлерінің жеткен жетістіктері.
«THE BEST» кондитер ... ... ... және ... Пушкина» деген
атаумен шоколад – вафли кәмпитерінің жаңа екі ... ... ... ... екі ... ... "Абай Жылы" мен
Қазақстандағы "Пушкин Жылы", мәдени өміріндегі қоғамдық ... ... ... ... жаңа ... ... асырылған.
“THE BEST” АҚ-ның директорлар ... 2006 ... 21 ... ... ... ... шешімдері мен дауыс ... ... ... қатысқан дауыс берушілер саны – 3153392 (“Рахат” АҚ-ның
дауыс беретін акцияларының жалпы санынының 87,59%).
      Күн тәртібінің мәселелері бойынша төмендегі ... ... “ THE BEST ” АҚ ... ... ... жиналысының күн тәртібі
бекітілсін: жақтап – 3149452 ... ... – 1200 ... ... қалған –
дауыс жоқ;
2. “ THE BEST ” АҚ Басқармасының Қоғамның 2005 жылғы қаржы-шаруашылық
қызметінің нәтижелері ... ... ... ... – 3153232 ...... жоқ, ... қалған – дауыс жоқ;
3. Қоғамның 2005 жылғы қаржы есебі бекітілсін: жақтап – 3153242 ...... жоқ, ... ... – дауыс жоқ;
4. Қоғамның 2005 жылғы таза табысы 946785 мың теңге (Тоғыз жүз қырық алты
миллион жеті жүз сексен бес мың ... ... ... ... – 3134012 ... ... – 18830 дауыс, қалыс қалған – 60 дауыс;
5. “ THE BEST ” АҚ-ның бірлесіп басқару ... ... ... ... дауыс, қарсы – 8540 дауыс, қалыс қалған – ... ... ... “ THE BEST ” ... ... ... ... қорғау
күнінде қайырымдылық акция өткізіп отыру жақсы дәстүрге айналып келеді.
        Мейрам алдында 30 мамыр күні ... ... ... № 3 ... мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мектеп-
интернаттың тәрбиеленушілеріне 100 кг ... ... ... ... және ... түрлерін тапсырды.
       Балаларды қорғау күні фабрика автокөліктері кондитерлік өнімдермен
Купкиналар отбасылық балалар үйіне және ... қ. № 1 ... ... жеткізіп, өздерінен кейін шоколад дәмін аңқытып, көтеріңкі ... мен ... ... ... ... болатындығына сенімділік қалдырды.
        2 маусым күні фабрика ... Special Olympics ... ... ... ... қатысты. Орталық демалыс саябағы
мен хайуанаттар саябағын ... ... ... жас мүгедек-спортшылар
күн бойы асыға күткен кондитерлік өнімнің жинақтарын алды.
03.2006 жыл
      «THE BEST» АҚ ... ... ... ... өз ... рет ... Көрмеге келушілердің назары фабрика өнімінде
болды. Бұл жәйт жергілікті ... ... ... ... да 
тыс  қалмады.   Қалалық  және  облыстық  газеттердің  бетінде фабрика 
және  фабрика шығаратын өнім ... ... ... ... ... ... АҚ туралы бағдарлама |
|      Осы жылы фабрика екі ... ... ... бәрі ... ... |
|көрме-жәрменкелерге: Берлин қаласындағы ... ... ... ... ... «Жасыл апталық» және Ташкент | ... «World Food ... 2006», | ... | ... Өз еңбек жолын фабрикада аяқтаған, осы ... ... ... «THE BEST» ... президенті А.В. Попелюшко Наурыз мейрамымен
құттықтап, оларға сыйлық ретінде кондитерлік өнімдер жиынтығын ... BEST ” ... ... ... ... көрсеткіштері 2004
жыл.
Мың тг.
|№ |Көрсеткіштер ... |2003 жыл |2004 жыл ... |Өсу |
| | ... | | |(+;-) ... ... ... түскен |Мың теңге |16116,2 |8785,9 |-73303 |54.5 |
| ... | | | | | |
|2 ... ... | | | | |
| ... құны |Мың ... |9383.4 |6545.2 |-2838 |69.7 |
|3 ... ... |Мың теңге |6732.8 |2240.7 |-4462 |33.2 |
|4 ... ... |Мың ... |2542.6 |1010.7 |-1531 |39.7 |
|5 ... ... | | | | | |
| ... ... |Мың теңге |3647.8 |1956.3 |-1691 |53.6 |
|6 ... ... |Мың ... |4742.14 |2543.19 |-21989 |34.17 |
|7 |Өнім | | | | | |
| ... ... |69,32 |45,95 |-23,37 |66,2 |
|8 ... ... |29,42 |28,94 |-0,49 |98,3 |
| ... | | | | | |
|9 ... ... |41 |25,6 |-15,4 |62,4 |
| ... | | | | | ... |Жұмыскерлер саны | | | | | |
| | ... |18 |14 |4 |77,7 ... ... саны ... |15 |11 |4 |73,3 ... |1 жұмыскердің еңбек|Мың теңге |895,3 |627,5 |-267,8 |70,08 |
| ... | | | | | ... |1 ... ... |Мың ... |1074,4 |798,7 |-275,7 |74,3 |
| ... | | | | | ... ... ... |Мың ... |3955,5 |3252,4 |-703,1 |82,2 |
| ... фонды | | | | | ... ... ... ... |3440,5 |2979,4 |-461,1 |86,5 |
| ... | | | | | ... |1 ... ... |Мың ... |3296,2 |1935,9 |-1360 |58,7 |
| ... ... | | | | | ... |1 ... ... |Мың ... |1911,3 |2257,1 |345,8 |118,09 |
| |көрсеткіші | | | | | ... ... | | | | | |
| ... ... |Мың ... |5544,9 |5289,1 |-255,8 |95,3 |
| ... құны | | | | | ... |Қор ... |Мың ... |2,9 |1,66 |-1,24 |57,2 ... |Қор ... |Мың ... |0,3 |0,60 |0,3 |200 ... «THE ... өз ... қойған салыстырмалы бағасы
|2006 жылдың 1-шы қараша басталатын | | | | ... ... | | | | | | | ... |1 ... |1 |1 ... кг ... ... Кг ... |
| |н. |н. ... |н. |н. ... ... | ... |
| |м. |а ... |м. |а ... |кг | |ы. | |кг | |ы. |
| | | ... | | ... | | | | | | | ... |5,5| ... |4,8|22 ... | | |0 ... 0,220) |4 | | ... ... 0,185) |5,5|30 ... Жетiсу (к/бума |4,6|30 |26,35|
| |5 | | |0.155) |5 | | ... ... |5,5| ... ... ... |4,6|30 ... | | |0 |0,155) |5 | | ... (к/ бума |5,5|30 ... | | | ... |5 | | | | | | ... ... |5,5| ... ... |5,5| ... | | |0 | | | |0 ... ... ... |150,0|Крокет, Детское, |5 | ... | | |0 ... | | |0 |
| | | | ... | | | |
| | | | ... | | | ... ... |5,5|30 |32,01|Зоологическое, Яблочко, |2,5|10 |35,50|
|Осеннее ... |5 | | ... | | | ... | | | ... | | | |
| | | | |0.25) | | | ... | | | | | | | ... (к/бума 0.11) |5,2|48 |29,70|Белоснежка (к/бума 0.11) |5,2|48 |30,47|
| |8 | | | |8 | | ... ... |5,5| ... |5 | ... | | |0 ... | | |0 ... ... |5,2|48 ... ( ... 0.11) |5,2|48 ... |8 | | | |8 | | ... | | | | | | | ... ... |7 | ... ... | | | ... | | |0 | | | | ... Черная | | | | | | | ... | | | | | | | ... |6,5| ... Зубренок, Коралл|7 | |255,0|
| | | |0 | | | |0 ... ... ( |5 |20 ... ... |6,5| ... | | | | | | |0 |
| | | | ... ... | | | ... ... | | | ... ... |7 | ... | | | | | | |0 ... ... со |7 | ... ... | | | ... | | |0 | | | | ... ... со | | | | | | | ... | | | | | | | ... |7 | ... ... |7 | ... | | |0 | | | |0 ... со сливками |5 |20 |48,75|Снеговичок |6,5| ... 0.25) | | | | | | |0 |
| | | | ... ... | | |
| | | | ... | | ... ... | | | ... ... ... |5 | ... | | | | | | |0 ... Ивушка |7 | |185,0|Рахат |5 | ... | | |0 | | | |0 ... |7 | |195,0| | | | |
| | | |0 | | | | |
| | | | ... салмасы бар | | | ... | | | ... ... |6,5| ... | | | | | | |0 ... ... |7 | ... ... | | | ... | | |0 | | | | ... ... |7 | |177,0|Клубничный ликер, |7 | ... | | |0 ... | | |0 ... ... | | | |ликер, Рябиновый ликер | | | ... ... |5 |20 ... ... |7 | ... | | | | | | |0 ... | | | | | | | ... кв |6/5| ... ключик (п/пакет |5 |25 |56,00|
|(өлшемді) |,5 | |0 |0.2) | | | ... ... 0.2) |5 |25 ... |6 | ... | | | | | | |0 ... кв |6/5| |255,0|Фруктовый |6 | ... |,5 | |0 | | | |0 ... ... 0.2)|5 |25 ... |6 | ... | | | | | | |0 ... сад |5.5| ... (п/пакет 0.2) |5 |25 |47,00|
| | | |0 | | | | ... | | | | | | | ... ... |6 |40 |40,50|Золотой орешек (сладкий, |3,2|64 |22,50|
|0.15) | | | ... ... 0.05) | | | ... в ... |5 | |230,0| | | | ... | | |0 | | | | |
| | | | ... ... (өлшемді) |6 | |205,0|
| | | | | | | |0 ... | | | | | ... ... | ... | ... | | |0 |а, | | |0 ... ... | | | |Любимые, Молодежные | | | ... ... |6 | ... ... |7 | ... | | |0 ... Бэлис | | |0 ... |6 | |515,0| | | | |
| | | |0 | | | | ... ... |6 | ... | | | |
| | | |0 | | | | ... на ... |6 | ... ... ... ... | ... | | |0 | | | |0 ... ... ... | |585,0| | | | ... | | |0 | | | | ... | | | |Екі ... ... | | | |
|Ажар |7 | ... ... |6 | ... | | |0 | | | |0 ... |7 | ... бар ... | | | |
| | | |0 | | | | ... |7 | ... |4 | ... | | |0 | | | |0 ... мак |7 | ... ... |4 | ... | | |0 | | | |0 ... |7 | ... ... |4 | ... | | |0 | | | |0 ... |7 | ... | | | |
| | | |0 | | | | ... |7 | ... | ... | | |0 ... | | |0 |
| | | | ... |7 | ... | | | | | | |0 ... в ... |7 | ... |7 | ... | | |0 | | | |0 |
| | | | ... | | | ... в ... |4 | ... года |7 | ... | | |0 | | | |0 ... в ... |4 | ... годы |7 | ... | | |0 | | | |0 ... КӘМПИТТЕР | | | | | | | ... ... |3,9|16 ... ... ... |4,6|16 ... |2 | |7 |0.29) |4 | |2 ... (к/қорап |2,2|8 |241,1|Легенда (к/қорап 0.31) |4,9|16 |232,5|
|0.275) | | |8 | |6 | |0 ... ... |3,9|16 ... ... |5,4|16 |316,2|
|0.245) новогод.кор. |2 | |5 |0.34) |4 | |0 ... ... |2,2|8 ... ... 0.4) |3.6|9 |350,8|
|0.275) новогод.кор. | | |5 | | | |0 ... ... |5,4|36 ... ... 0.4) |3,2|8 ... | | | | | | |60 ... |2,4|16 ... ... 0.13) |1,8|14 ... 0.15) | | |0 | |2 | |0 ... в |2,4|16 |147,2| | | | ... 0.155)|8 | |5 | | | | ... в ... |2,4|16 ... ... 0.44) |3,5|8 ... 0.155) |8 | |5 |новогод.кор. |2 | |8 ... орех ... ... (к/қорап 0.44) |3,5|8 |350,6|
|0.16) |4 | |2 | |2 | |8 ... с |1,9|12 ... ... 0.49) |3,4|7 |745,7|
|трюф.нач.(к/қорап |8 | |0 | |3 | |8 ... | | | | | | | ... ... |2,8|16 ... ... 0.5) |4 |8 ... | | |5 | | | |0 ... ... ... |174,0|Курочка ряба (к/қорап 0.5)|5 |10 |500,0|
| | | |0 | | | |0 ... тебя ... |2,8|14 ... ... 0.65) |2,6|4 ... | | |0 | | | |60 ... в |2.4|12 ... счастья (к/қорап |3 |4 |2193,|
|шоколаде(к/қорап 0.2)| | |0 |0.75) | | |00 ... ... ... ... |2,3|7 ... 0.29) |4 | |5 |0.34) |8 | |4 ... ... ... ... ... Юрта |2,4|4 |526,2|
| |6 | |0 ... 0.6) | | |0 ... | | | | | | | ... (0,1) |5 |50 |86,50| | | | ... |4.5 |225 ... ... ... (0.02) | | |00 |aty| |
| | | | |тем| |
| | | | |ный| |
| | | | |, | |
| | | | |мол| |
| | | | |очн| |
| | | | |ый,| |
| | | | |осо| |
| | | | |бый| |
| | | | |(0.| |
| | | | |09)| ... ... |2,5| ... ... ... |3,2|13 ... | | |0 ... 0,25) |5 | | ... ... |2,5| ... ... |3,2|13 ... | | |0 |0,25) |5 | | ... глазир. |3,1|14 |100,1|Мармелад в шоколаде |6 | ... 0.225) |5 | |3 | | | |0 |
| | | | ... в шок. ... |4,3|27 ... | | | |0.16) |2 | | ... в ... |6 | |210,0|Мармелад на желатине |5 | ... | | |0 | | | |0 ... в ... |3,2|13 ... на жел ... |4 |32 |35,00|
|(п/қаптама 0.25) |5 | | |0.125) | | | ... ... ... ... ... | | | ... өнімдер | | | | ... "На ... |5,2|48 ... из орехов |6 | ... 0.11) |8 | | | | | |0 ... "На ... |4,8|40 |59,40|Нуга ореховая |6 | ... 0.12) | | | | | | |0 ... ... |3,2|54 ... ... |6 | ... 0.06) |4 | | | | | |0 ... "На здоровье"(с|4,5|225|19,00|Парварда (п/упак0,2) |2,6|13 ... | | | | | | | ... "На ... |80 |47,00| | | | ... | | | | | | | |
3 ... ... ... қоғамның тиімділігін артыру
жолдары.
3.1«THE BEST» кәсіпорынның қаржылық жағдайын жақсартуға арналған іс-шара.
Кәсіпорынның қаржылық ... ... ... ... ... ... ... алдыңызға ұсынамын.
РХД=ПР+∆ЗЗ+∆ДЗ-∆КЗ-И+ПИ,
Мұнда:
РХД-косіпорынның шаруашылық жағдайы;
ПР – реализациядан тускен табыс;
∆ЗЗ- қарастырылған уақыт арасында шығындар мен заимдар:
∆ДЗ- ... ... ... кредиторлфқ қарыздың өзгеруі
И - ... ... ... ... ... қаржылық жағдайын анықтау үшін мына формула керек:
РФД=∆ЗС-СП-Тпр–Д+ЭА-ДФВ+ДДФВ
Мұнда:
РФД- кәсіпорынның қаржылық жағдайын анықтау үшін;
∆ЗС- заимдық қорлардың өзгерісі;
СП-төленген ... ... ... Д-төленген девидентер;
ЭА-акцмяның эмиссиясы;
ДФВ- ұзақ уақытқа арналған қорының сақтауы(вложения);
ДДФВ- ұзақ уақытқа арналған қорының сақтауының табысы;
Қаржы жаңынан және ... ... ... ... ... BEST»АК-ның қаржы-шаруашылық жағдайы
|№ |Көрсеткіштер ... |Мың |
| | ... ... |
|1 |2 |3 |4 |
|1 ... ... |ПР |196303 |
|2 |Қор мен ... өзгеруі |∆ЗЗ |2575,3 |
|3 ... ... ... |∆ДЗ |73,8 |
|4 ... ... өзгеруі |∆КЗ |2033,0 |
|5 ... ... ... |И |332,0 |
|6 ... сату |ПР |25,6 |
|7 ... шаруашылық жағдайы |РХД |1041,4 |
|8 ... ... ... |∆ЗС |2997,7 |
|9 ... ... ... |СП |0 ... |Табысқа салық |Тпр |652,4 ... ... ... |Д |0 ... ... ... |ЭА |0 ... ... ... арналған қорыны |ДФВ |509,9 |
| ... | | ... ... ... арналған қорының |ДДФВ |10,4 |
| ... ... | | ... ... қаржылық жағдайы |РФД |1845,8 ... | ... ... ... |2887,2 ... ... мың ... мың тг,РФХД=2887,2 мың тг
Қорытынды
Қазіргі күні нарықтық экономиканың ... ... ... алған тек
қана 5000-ға жуық АҚ-дар жұмыс жасайды. Бірақ, осы қоғамдардың қызмет ету
жағдайы ... ол ... оған ... ... сай келе ме: ... эмиссиясын бағал қағаздар нарығына оналастырып, ... ... ... ... ... ... ... негізгі субъектісі ретінде/
бағалы қағаздар нарығының қызмет етуіне әсер ... деп ... ... ... ... ... ... акционерлік қоғамдардың көп
бөлігі, ең жақсы дегеннің өзінде, тек қана акция ... ... ... ... қатар, кейбір акционерлік қоғамдар ... ... ... ... ... да ... Акцияны шығару
мен орналастыру қорытындысы бойынша есеп беруін де жарияламаған.
Курс жұмысын жазу барысында тәжірибемде ... “THE BEST ” ... ... ... зертханасы шикiзаттың және өндiрудiң
барлық сатысында өнiмнiң сапасына бақылау жасап отырады.
     Салқын тасымалдауыштарды экологиялық қауiпсiз ... ... ... салқындату жүйесi жетiлдiрiлдi. Өндiрiстi автоматандыру
деңгейi де тұрақты ... ... ... ... астамы
күрделi жөндеуден өткiзiлдi. Осының бәрi цехтар бiр қалыпты жұмыс iстеуiн,
технологиялық процестердiң параметрлерiнің қатаң ... ... ... ... қазiргi заман технологияларын қолдануды қамтамасыз етедi.
     Шоколад дайындайтын цехтың жыл ... 3,6 мың ... ... бұршағын
өңдеу мүмкiндiгi бар. Нәтижесiнде жоғары ... ... ... ... ... шоколад глазурi өнiмдерi дайындалады.
     Бұдан басқа, фабриканың кондитерлiк өнiмдер ... ... ... - ... ... помадалы және желе, көп
қабатты кәмпиттер; мұздақ, жемiс-жидек толтырыл- ған, бұлғанған, помадалы
және қабатталған салмалары бар, ... ... ... ... ... ... мармелад, капол және қант қосылған желелi мармелад пен
глазурленген ... ... ... және ... ... ... ... сүт қосылған, ащы, қоспалар қосылған ... бар ... ... ... негiзi желатиннен жасалған
мармелад, жаңғақ пен жүзiмнен жасалған драже; ... ... ... ... ... ... ... және затяжное печеньелерi;
диабетпен ауыратындардың тұтынуына рұқсат етiлген ... ... ... ... “На ... сан алуан түстi брендiнiң
құрамына кiретiн шоколад, кәмпит, печенье, ... ... ... тәттiлерiнiң
төрт түрi бар.
Негізінде кез келген акционерлік қоғамның өмір сүру әдісі – акция шығару
болып табылады және оның номиналды құны ... ... ... алуға
құқық беруі тиіс, сондай-ақ акциоенрлік қоғамдар бағалы қағаздар нарығының
дамуына жағдай жасауы тиіс.
Сонымен, Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... ... ... болады:
1) қарапайым халықтың көбінің акционерлік қатынастар мәселелерін
түсінбеуі;
2) көптеген қоғамдарда акция "акция" болып табылмайды;
3) акционерлік қоғамдардың үлесінің көптігі;
4) ашық ... ... ... ... ... ... базадағы қайшылықтар /24/.
Осындай бірқатар мәселелерді шешу жолдары:
1) Заңдық базаны ретке келтіру.
2) Акционерлік істі ... ... ... ... мен диллерлер, қаржы менеджерлері, т.б./.
3) Акцияның әлеуметтік қағидасын максималды түрде сақтай ... ... ... қоғамды құрғаннан кейін салымшыларға
қоғамның жағдайы туралы ақпарат беріп, акционерлік ... ... ... осындай мәселелерді шешудің бірден-бір жолы ретінде ... ... ... ... минималды мөлшерін ұлғайту
арқылы акционерлік қоғамдар ... ... ... ... ... ұсынды. Менің ойымша, басқаруды ұйымдастыру
құрылымын әлі де болса жетілдіре түсуіміз керек. ... ... және ... ... ... ... бөлімшесін коммерция бөліміне біріктіріп,
керісінше коммерция бөліміне қарасты қоймалар бөлімшелерін қызмет ... ... ... ... ... осы жерде талдау және болжам жасау
бөлімінің орынына тек қана ... ... ... деп ... қажет.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Қазақстан Республикасының “Бухгалтерлiк есеп және ... ... ... ... ... ... мен ... Қазақстан Республикасының “Аудиторлық ... ... ... ... ... мен ... 2001.)
3. Қазақстан Республикасының “Салықтар және ... ... ... ... заңы, 1.01.2000.
4. Баймұханова С.Б., Балапанова Ә.Ж. Бухгалтерлiк есеп: Оқу ... ... ... ... ... Н.Л., Фомина Л.Ф. Экономикаский учет на предприятиях ... ... М., ... ... К.Ш., ... Э.Т., Жұмағалиев Ж.Г. Кәсіпорынның қаржылық
жағдайын талдау: Оқу құралы. А.: Экономика, 1999.
7. Н.А.Назарбаев. Рынок и социально-экономичское ... ... ... А.И. ... компании. Т.1. -С.-Пб.:1902.
9. Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. -М.:1998.
10. Маркс К. Капитал. Т 4.
11. Писемский П. Акционерные ... с ... ... ... ... Указ от 27 октября 1699 года /Свод Законов Российской империи /№1706/.
13. Метелева Ю.А. Правовые положения акционера в ... ... Г.Ф. Курс ... ... ... ... А.К.,Рамазанов А.А., Бисембаев А.А. и др.формирование системы
акционерных отношений в РК. ... ... Ж.А. ... ... ... в условиях перехода
экономики Казахстана к рыночной экономике. Канд. Дисс.А.:1995.
17. ҚР-ның Азаматтық кодексінің ресми мәтіні/Жалпы және ерекще ... ... ... ... ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы Заңы/16.05.2003/..
Қолданылған әдебиеттер тізімі
19. Қазақстан Республикасының “Бухгалтерлiк есеп және қаржылық ... ... ... ... өзгерістер мен ... ... ... ... ... жөніндегі” заңы,
18.11.1998ж. (соңғы өзгерістер мен толықтырулар 2001.)
21. Қазақстан Республикасының “Салықтар және ... ... ... ... ... ... Баймұханова С.Б., Балапанова Ә.Ж. Бухгалтерлiк есеп: Оқу құралы. ... ... ... ... Н.Л., ... Л.Ф. Экономикаский учет на предприятиях различных
форм собственности: М., 1999.
24. Дуйсенбаев К.Ш., Төлегенов Э.Т., ... Ж.Г. ... ... талдау: Оқу құралы. А.: Экономика, 1999.
25. Н.А.Назарбаев. Рынок и социально-экономичское развитие. -М.:Экономика,
-1994.
26. Каминка А.И. Акционерные компании. Т.1. ... ... И.Т. ... об ... ... -М.:1998.
28. Маркс К. Капитал. Т 4.
29. Писемский П. Акционерные компании с точки зрения гражданского ... Указ от 27 ... 1699 года ... Законов Российской империи /№1706/.
31. Метелева Ю.А. Правовые положения акционера в АО-е.-М.:1999.
32. ... Г.Ф. Курс ... ... ... ... ... А.А., ... А.А. и др.формирование системы
акционерных отношений в РК. -А.:Гылым,1995.
34. Кошанова Ж.А. Становление акционерной собственности в условиях ... ... к ... ... ... ... ҚР-ның Азаматтық кодексінің ресми мәтіні/Жалпы және ерекще бөлімдер/:-
А.:Жеті жарғы, 2000.-59-65 б.
36. ҚР «Акционерлік қоғамдар ... ...

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Астана-финанс" акционерлiк қоғамы12 бет
"мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қоры" акционерлiк қоғамын құру туралы5 бет
"Қазақстан Халық Банкі" Ашық Акционерлік Қоғамының несие қоржынының жағдайын талдау53 бет
"Қазпочта" ашық акционерлiк қоғамын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы31 бет
«Delta Bank» акционерлік қоғамының тәжірибесі негізінде тұтыну несиеcін ұйымдастыруды72 бет
«GNPF» акционерлік қоғамның қаржылық – экономикалық жағдайдын талдау11 бет
«АТФ Банк» акционерлік қоғамы - коммерциялық банк26 бет
«АТФ банк» акционерлік қоғамының қызмет нәтижелерін талдау35 бет
«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы25 бет
«Казагрофинанс» акционерлік қоғамының қаржы лизингін талдау57 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь