Қоршаудың жылу техникалық есебі


1. ҚОРШАУДЫҢ ЖЫЛУТЕХНИКАЛЫҚ ЕСЕБІ
2. ЖЫЛЫТАТЫН БӨЛМЕНІҢ ЖЫЛУ ЖОҒАЛТУ ЕСЕБІ
3. ЖЫЛЫТУ ҚҰРАЛЫНЫҢ БЕТІНІҢ ЕСЕБІ
4. ЖЫЛЫТУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ҚҰБЫРЛАРДЫҢ ЕСЕБІ
5. ЖЕЛДЕТУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЕСЕБІ
6. АЙНАЛЫМ СОРАПТАРЫН ТАҢДАУ
7. ҚАЗАН ЖАБДЫҚТАРЫН ТАҢДАУ
8. КЕҢЕЙТКIШ БАКТI ТАҢДАП АЛУ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Өте суық бес күндiктiктiң температурасы: tн =-34 ºС;
Жылыту мерзiмнiң орташа температурасы: tо.п. = -7,4 ºС;
Жылыту мерзiмнiң ұзақтығы: Zо.п. = 218 суток;
Қаңтар айындағы желдiң орташа жылдамдығы: ω = - м/с;
Дымқылдықтың аймағы: «С»;
Жылу беруге кедергiнiң тиiстi мәнiн формула бойынша табамыз:

tв - ауаның бөлмедегі есептi температурасы, 1.4 кесте бойынша қолданылғаны
[1] tв = 20 ºС;
- бөлме ауасының ішкі бетінің сыртқы қоршау жылу беруінің көрсеткіші, 1.5 кетеде қолданылған [1] Вт/(м2∙К);
n - сыртқы ауа қарағанда, қоршауды сыртқы беттiң жағдайға байланыстысы көрсеткіші;
Δtн – бөлме мен қоршаудың iшкi беттiнің ауа температурасының аралығында мөлшерлелетiн температуралық құлама, 1.7 [1] кетстеде көрсетілген
1. Щекин Р.В. и др. Справочник по теплоснабжению и вентиляции.
2. Тихомиров К.В. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция. – М.: Стройиздат, 1981. – 272 с.
3. Свистунов В. М., Пушняков Н. К. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха обьектов агропромышленного комплекса и жилищно-комунального хозяйства: Учебник для вузов.- СПб.: Политехника, 2001.- 423 с.: ил.
4. Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. Ч. I. Отопление/ В. Н. Богословский, Б. А. Крупнов, А. Н. Сканави и др.; Под ред. И. Г. Староверова и Ю. И. Шиллера. -4-е изд., перераб. и доп.- М.: Стройиздат, 1990.-334 с.: ил.-(Справочник проектировщика).
Отопление: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Строительство», специальности

Пән: Физика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 600 теңге
Жоспар

1. Қоршаудың жылутехникалық есебі

2. Жылытатын бөлменің жылу жоғалту есебі

3. Жылыту құралының бетінің есебі

4. Жылыту жүйесіндегі құбырлардың есебі

5. Желдету жүйесінің есебі

6. Айналым сораптарын таңдау

7. Қазан жабдықтарын таңдау

8. Кеңейткiш бактi таңдап алу

Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Қоршаудың жылутехникалық есебі

1. Бастапқы деректер

Өте суық бес күндiктiктiң температурасы: tн =-34 ºС;
Жылыту мерзiмнiң орташа температурасы: tо.п. = -7,4 ºС;
Жылыту мерзiмнiң ұзақтығы: Zо.п. = 218 суток;
Қаңтар айындағы желдiң орташа жылдамдығы: ω = - мс;
Дымқылдықтың аймағы: С;

2. Сыртқы қоршаулардың тиiстi қыздыру кедергiлерiнiң анықтауы

Жылу беруге кедергiнiң тиiстi мәнiн формула бойынша табамыз:

tв - ауаның бөлмедегі есептi температурасы, 1.4 кесте бойынша
қолданылғаны
[1] tв = 20 ºС;
- бөлме ауасының ішкі бетінің сыртқы қоршау жылу беруінің көрсеткіші,
1.5 кетеде қолданылған [1] Вт(м2∙К);
n - сыртқы ауа қарағанда, қоршауды сыртқы беттiң жағдайға байланыстысы
көрсеткіші;
Δtн – бөлме мен қоршаудың iшкi беттiнің ауа температурасының
аралығында мөлшерлелетiн температуралық құлама, 1.7 [1] кетстеде
көрсетілген
1 Сыртқы қабырғалар:

n = 1; Δtн = 4 ºС;

.

2 Шатырдағы аражабын:

n = 0,9; Δtн = 3 ºС;
.
3 Жертөледен жоғары аражабын:
n = 0,75; Δtн = 2 ºС;
.

3. Ғимараттың қоршауларының келтiрiлген қыздыру кедергiлерiнiң анықтауы

Жылытқыш мерзiмнiң тәуліктік градусын есептеймiз:

°С ∙ тәулік.
Келтiрiлген қыздыру кедергiлерiн есептеймiз , м2∙КВт, сыртқы
қоршаулардың ғимараттардың:

1 Қабырғалар:

м2∙КВт.

Қабырғаның келесi конструкциясын қабылдаймыз:

Сурет 1.1 Қабырғаның қимасы

Ішкі сылағы цемент-құм ертіндісінен λ1 = 0,8 Вт(м∙ºС), δ1 = 0,020 м;
ішкі және сыртқы қабаттары цемент-құм ертідісіндегі кәдімгі балшық
кірпіштен каланған λ2 = λ4 = 0,81 Вт(м∙ºС); δ2 = 0,250 м; δ4 = 0,120 м;
кірпіш кабаттарының арасында көбікполиурентті жылытатындар бар λ3 = 0,03
Вт(м∙ºС); δ3 = x м.

Жуандығын жылытатын теңестiруден қабылданып қабаттай есептеймiз:

αн = 23 Вт(м2∙ºС) - сыртқы қабырғалар үшiн қысқы шарттардағы жылу беруiнің
көрсеткіші; шатырдағы және жертөледен жоғары аражабындар үшiн αн = 12
Вт(м2∙ºС) 1.5 (1(; кетеден;

x = 0,086 м, жылытқыштың жуандығын қабылдаймыз x = 0,090 м.

Жылу беруге нақты кедергiлер Rф болады:

(м2∙ºС)Вт.
Вт(м2∙ºС).
2 Терезе:

м2∙КВт.
3[3] Кесте бойынша таңдаулы жамылғысы бар шыныдан екi камералы пакеттерiн
таңдаймыз
м2∙КВт.
Вт(м2∙ºС).
3 Аражабындар:

м2∙КВт.
Шатырдағы аражабынды келесi конструкцияда қолданамыз:
Сурет 1.2 Шатырдағы аражабын
Цемент жиыстырмасы λ1 = 0,582 Вт(м∙°С), δ1 = 0,020 м; Пенополиуретан
λ2 = 0,03 Вт(м∙°С), δ2 = x м; Темiр бетон тақта λ3 = 1,92 Вт(м∙°С), δ3 =
0,220 м; Сүрту λ4 = 0,582 Вт(м∙°С), δ4 = 0,005 м.
Жуандығын жылытатын қабаттай есептеймiз:

x = 0,127 м;
Жылытқыш қалыңдығының өлшемі 0,13 м.
Жылу беру кедергiлері Rф болады

(м2∙ºС)Вт.
Вт(м2∙ºС).

Жертөледен жоғары аражабынды келесi конструкцияны қабылдаймыз:

Сурет 1.3 Жертөледен жоғары аражабын
Линолеум λ1 = 0,256 Вт(м2∙°С); δ1 = 0,005 м; Тақтай λ2 = 0,174
Вт(м2∙°С); δ2 = 0,020 м; Тегiстейтiн жiгi цемент – құм ертіндісінен λ3 =
0,8 Вт(м2∙ºС); δ3 = 0,015 м; Пенополиуретан λ4 = 0,03 Вт(м2∙°С); δ4 = x
м; Темiр бетон тақта λ5 = 1,92 Вт(м2∙°С); δ5 = 0,220 м.
Жуандығын жылытатын қабаттай есептеймiз:

x = 0,124 м;
Қабылданған жуандық жылытады 0,13 м.
Жылу беруге кедергiлер Rф болады

м2∙ºСВт.
Вт(м2∙ºС).

Сыртқа қоршаулар конструкциясы Ro Rтр да таңдалғандықтан, булардың су
перілерінің конденсациясына тексеру керек болмайды.
Жуан iшкi қабырға үшiн нақты кедергi:

Ішкі сылағы цемент- құм қосындыларынан λ1 = 0,8 Вт(м∙ºС), δ1 = 0,020 м;
цемент-құм ертідісіндегі кәдімгі балшық кірпіштен каланған λ2 = 0,81
Вт(м∙ºС); δ2 = 0,24 м;
м2∙ºСВт.
Вт(м2∙ºС).
Жұқа iшкi қабырға үшiн нақты кедергi:

Ішкі сылауы цемент- құм қоспаларынан λ1 = 0,8 Вт(м∙ºС), δ1 = 0,020 м;
қалауды жiк кәдәмгі цемент-құм қосындысындагы балшықты кірпіштен λ2 = 0,81
Вт(м∙ºС); δ2 = 0,12 м;
(м2∙ºС)Вт.
Вт(м2∙ºС).
Сыртқы екi есе шығын есiктердiң жылу беру кедергiсін 1.16 [1] кестеде
бойынша қолданамыз;
(м2∙ºС)Вт.
Вт(м2∙ºС).

2 Жылытатын бөлменің жылу жоғалту есебі

Жылу жоғалтқыш бөлмелермен нормалы шартты деп аталатын негiзгi және
шамаға жоғалтулар жылу болуға ықпал ететiн факторлардың қатарын есепке
алынатын қосымшаға жылытудың жүйелерiнiң жобалау есептелетiн қоршаушы
құрылым арқылы бөлiнедi.
Q, Вт негiзгi шығын жылуындағы бөлмелерi жылу жоғалтқыш арқылы жеке
қоршаушы құрылымдарға жүгінеді, бұл формула бойынша анықталады:
Q = F∙k∙(tB – tH)∙n,
F бұл - жылу болатын қоршаушы құралымды аудан м2 арқылы жоғалтуда болады
k - осы қоршаушы құралымға жылу беретін коэффициент, Вт(м2∙К);
tb - ішкі ауаның есептік қызуы, °С;
th - тысқы ауаның есептік қызуы, °С;
n - температуралардың есептi айырымына түзету коэффициентi (tb – th).
Жылубергіш бөлмелердiң арасындағы айырбас қоршаудан кейiн
жоғалтулар есепке алынады, егер ауа температураларының айырымы болса,
бөлмелер 3 °С тан көп болады. Айырбас температуралардың кiшiрек айырымында
болмақшы және олар есепке алынбайды. Есептеу жоғалтуларын кестеге
түйiстiремiз.

Кесте 1. Жылу жоғалтулардың есепке алынуы.
ЖылытқБөлме ҚорҚоршауҚоршаулар көлемі ҚоршаТемпер
ыш атауы tв,шаулар улар атуран
бөлемеоС атабағдар ауданың
лердің улалауы ы, м2қалдық
№ ры есебі
tв-tн,
оС
Ғимараттар бойынша қорытынды 26471

Таблица 2 Позондық алаңның есебі
Зоналар F, м2 R, tв, ºС tн, ºС n Qпл, Вт
Вт(м2∙ºС)
Зона 1 34 2,1 18 -34 1 841,9
Зона 2 5,72 4,3 18 -34 1 69,17

Қорытынды: Qпл = 849,1 + 69,17 = 911,1 Вт

Ғимараттың үлесті жылуының мінездемесін анықтаймыз:

бұл - барлық ғимараттық бөлменің соммалық шығын жылуы;
м3, ғимараттың көлемі;

Втм3 ∙ °С.
Тиісті шарт орындалуы керек . Нормалық мағына 4[3] - кестеден
алынады бойынша. Азаматтық ғимараттар үшін үлестік жылуының
нормалық мінездемесінің мағынасы (туристік база) үшін . Себебі 0,16
0,35, демек, шарт орындалады.

3. Жылыту құралының бетінің есебі

Бөлмелердегі қажетті температураны сақтау үшін, бөлмеде орналасқан
жылытқыш құралдармен берілетін жылу саны, бөлмедегі жылу жоғалтқыш есебіне
сай болу керек.
Количество тепла Q, Вт, отдаваемого прибором, пропорционально площади
поверхности его нагрева Fпр, экм и коэффициенту теплоотдачи прибора qпр.

Осыған қарай, былай жазуға болады:

;
,

- құралдың жылу бергіштігі, Втэкм, III.22. [1] – кестесі
бойынша табамыз.
Құралдардың жылуберуіне әсер ететін қосымша факторларды ескеру
кезінде, құрал бетінің есебі үшін, формуланың жалпы түрін қабылдайды:

,

β1 – тұрбалардағы судың салқындауын есепке алу коэффициенті;
β2 – құралдарды қондыру әдістерін есепке алу коэффиценті;
Радиаторлардағы секциялар саны мына формула бойынша анықталады:
,
β 3 – құралдардың М-140 [5] типтегі секция сандарын есепке алу
коэффиценті;

.
Площадь поверхности нагрева одной секции М-140-АО-300 = 0,217 экм. В
процессе определения необходимой площади поверхности нагревательных
приборов исходные и получаемые данные записывают в бланк. Разность между
фактической и расчётной площадью поверхности прибора должна быть более -5%.
Расчёт нагревательных приборов заносим в таблицу 2.
Кесте 2. Қыздырғыш құралдардың есебі.
Бөлме №
1
21 575 19,78 0,9
1 0,5 радиатор 0,6 2,1
Бұрылып өту үштігі 1,5
2 90о қа бұылу 1 2,5
Бұрылып өту үштігі 1,5
3 Тура өту үштігі 1 1
4 Тура өту үштігі 1 1
5 Бұрылып өту үштігі 1,5 1,5
6 Задвижка 0,5 3,5
Қарсылық үштігі 3
7 Бұрылып өту үштігі 1,5 1,5
8 Задвижка 0,5 3,5
Қарсылық үштігі 3
9 90о қа бұрылу 1 5
Тура өту үштігі 1
Задвижка 0,5
Задвижка 0,5
Тура өту үштігі 1
90о қа бұрылу 1
10 Бұрылып өту үштігі 1,5 4,5
90о қа бүрылу 1
Задвижка 0,5
0,5 Котел 1,5
11 0,5 Котел 1,5 6
Задвижка 0,5
90о қа бұрылу 1
Қарсылық үштігі 3
12 90о қа бұрылу 1 5
90о қа бұрылу 1
90о қа бұрылу 1
90о қа бұрылу 1
90о қа бұрылу 1
13 Бұрылып өту үштігі 1,5 2
Задвижка 0,5
14 Ткра өту үштігі 1 1,5
Задвижка 0,5
15 Тура өту үшін 1 1,5
Задвижка 0,5
16 Бұрылып өту үштігі 1,5 1,5
17 Тура өту үштігі 1 1
18 Тура өту үштігі 1 1
19 Бұрылып өту үштігі 1,5 2,5
90о қа бұрылу 1
20 Тура өту үштігі 1 4,6
90о қа бұрылу 1
Екілік кранның реттелімі 2
0,5 радиатор 0,6
21 0,5 ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Өндірістік – техникалық тәжірибе есебі
Қызылорда қаласының жылдық жылу шығынының есебі
Оқу өндірістік – техникалық тәжірибе есебі
Жылу тасымалдағыш
Жылу құбылыстары
Жылу реттелісі
Жылу өткізгіштік теориясының негіздері
Жылу өткізгіштік теориясы негіздері
Жылу мөлшері
Жылу табиғаты
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь