Модальді етістіктердің аудармасы

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3
IБӨЛІМ. МОДАЛЬДІ ЕТІСТІКТЕРДІҢ АУДАРМАСЫ ... ... ... ... ... ... ...5
1.1МОДАЛЬДІ ЕТІСТІКТЕР КАТЕГОРИЯСЫНЫҢ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ТҮРЛЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1.2.АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ МОДАЛЬ ЕТІСТІКТЕРІ, МОДАЛЬДІ КОНСТРУКЦИЯЛАР МЕН ДЕМЕУЛІК ШЫЛАУЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9
1.3.АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ МОДАЛЬДІ ЕТІСТІКТЕРДІҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ЖОЛМЕН БЕРІЛУ ТӘСІЛДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
II БӨЛІМ. АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ МОДАЛЬДІ ЕТІСТІКТЕРДІҢ НЕГІЗГІ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
2.1.АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ МОДАЛЬ СӨЗДЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 19
2.2.АҒЫЛШЫН ТІЛ БІЛІМІНДЕГІ МОДАЛЬДІ ЕТІСТІКТЕРДІҢ ЗЕРТТЕЛУІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..21
2.3. МОДАЛЬДІ ЕТІСТІКТЕР ЖӘНЕ СӨЙЛЕМНІҢ КОММУНИКАТИВТІ ФУНКЦИЯСЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...23
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..26
ҚОСЫМШАЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .27
КІРІСПЕ

Курстық жұмысымның өзектілігі. Модальдылық термины әр түрлі ғылымдарда пайдаланады. Олар: философия, тіл білімі және әдебиеттану. Ол өлшем, тәсіл деген мағынаны білдіретін «modus» латын сөзінен шығады. Философияда кез келген объектінің тіршілігінің немесе құбылыстың өтуінің тәсілін білдіретін онтологиялық модальдылық және объектіні, құбылысты және жағдайды түсіну тәсілін білдіретін гнесеологиялық (логикалық) болып бөлінеді.
Модальдылық жайлы тұжырымдарды біз Аристотельдың ізбасарлары Теофраст және Евдем Родосской, кейін ортағасырлық схоластардың жұмыстарынан табамыз. Михаил Энштейн «Мүмкіншілік философиясында» гуманитарлық ойлаудың әр-түрлі салада модальдылықты зерттеуге түрлі тәсілдерді жинақтап қорытады. Кітаптың атауы айтып тұрғандай негізгі философиялық пайымдауларды автор мүмкінділік категориясының негізінде құрады. Негізгі мәселе ретінде философиядағы болмыс және білім, болмыс және ойлау деген категориялардың өзара қатынасын қарастырған. Оның кітабында мүмкінділік осы категориялардың тұжырымдауының негізі ретінде алынып, және осындағы мүмкінділік формальді-логикалық емес, гуманитариялық ойлауда модальділіктің ерекше түрі болып саналады.
Курстық жұмысымның мақсаты.Философиядағы негізгі сұрақтардың бірі мүмкінділікпен мен шындықтың арақатынасы болып отыр. Осыған негізделе көптеген ғалымдар мүмкінділіктің шындықпен байланысын көп зерттеген. Оларға В.Лейбництің мүмкін әлемдер бары туралы идеяның авторының ойлары, және оларды жоққа шығарған номиналист Д.Армстронгтың ойлары, сонымен бірге біздің өмір мен қатар паралельді басқа әлемдердің бар болу мүмкіндігі туралы ойлаған реалист Д.Льюистің гипотезелары, субьетивті жағдайға енгізілмейтін өзгертулерсіз классикалық метафизика (әлем осындай немесе осындай емес және ол осындай болып қала
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Абрамов В.П. Ағылшын фразеологиясының негіздері / ИЯШ, 1969

2. Аракин В.Д. Практический курс английского языка. 2 курс . - М., 2002.

Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдер. – А., 2003.
3. Аракина В.Д. Сравнительная типология английского и русского языка.-М
2002.
4. Бектұров Ш.“Қазақ тілі”, Алматы, Білім, 1994. 104 б.
5. Виноградов В.В. «Избранные труды». (Лексикология и лексикография.- М. 1977г.- с 140-161).
6. Вопросы языкознания. «Наука» 1990 г. - 102-105 б.б.
7. Вежбицкая А. Лексика мен прагматика құралы арқылы мәдениеттерді салыстыру. М., 2001
8. Вежбицкая А. Тіл. Мәдениет. Таным. М., 1997
9. Васильев Л.М. Семантикалық алаң теориясы //Тіл тану мәселелері. –М. -1971.-№5
10. Гальперин И. Р. Ағылшын тілі стилистикасы бойынша очерктер— Москва, 1958
11. Качалова К.Н., Крылова Е.В. Практическая грамматика английского языка. – Москва, 1998.
12. Каушанская В.О. Грамматика английского языка. 75-79 б.б.
13. Кузнецов А.М. Лексикадағы құрылымдық -семантикалық параметрлері- Москва, 1989
14. Кронгауз М.А. Семантика - Москва, 2001
15. Мұхтар Әуезов кітабы. Абай жолы, I-томы бойынша.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ..................................................................................................................3
I БӨЛІМ. МОДАЛЬДІ ЕТІСТІКТЕРДІҢ АУДАРМАСЫ...........................5
1.1 МОДАЛЬДІ ЕТІСТІКТЕР КАТЕГОРИЯСЫНЫҢ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... МЕН ... ШЫЛАУЛАР.....................................9
1.3.АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ МОДАЛЬДІ ЕТІСТІКТЕРДІҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ЖОЛМЕН БЕРІЛУ ... ... ... ... ... ... ... ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ТАЛДАУ........................................................19
2.1.АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ МОДАЛЬ СӨЗДЕР.............................................. 19
2.2.АҒЫЛШЫН ТІЛ БІЛІМІНДЕГІ МОДАЛЬДІ ЕТІСТІКТЕРДІҢ ЗЕРТТЕЛУІ.......................................................................................................... ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ФУНКЦИЯСЫ.......................................................................................................23
ҚОРЫТЫНДЫ....................................................................................................25
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ......................................................26
ҚОСЫМШАЛАР.................................................................................................27
КІРІСПЕ
Курстық жұмысымның өзектілігі. Модальдылық термины әр түрлі ғылымдарда пайдаланады. Олар: философия, тіл білімі және әдебиеттану. Ол ... ... ... ... білдіретін латын сөзінен шығады. Философияда кез келген объектінің тіршілігінің немесе құбылыстың өтуінің тәсілін білдіретін ... ... және ... ... және ... ... тәсілін білдіретін гнесеологиялық (логикалық) болып бөлінеді.
Модальдылық жайлы тұжырымдарды біз Аристотельдың ізбасарлары Теофраст және ... ... ... ... ... жұмыстарынан табамыз. Михаил Энштейн гуманитарлық ойлаудың әр-түрлі салада модальдылықты зерттеуге түрлі ... ... ... ... ... ... ... негізгі философиялық пайымдауларды автор мүмкінділік категориясының негізінде құрады. Негізгі мәселе ретінде философиядағы болмыс және білім, болмыс және ойлау деген категориялардың ... ... ... Оның кітабында мүмкінділік осы категориялардың тұжырымдауының негізі ретінде алынып, және осындағы мүмкінділік формальді-логикалық емес, гуманитариялық ойлауда модальділіктің ... түрі ... ... ... ... Философиядағы негізгі сұрақтардың бірі мүмкінділікпен мен шындықтың арақатынасы болып отыр. Осыған негізделе көптеген ғалымдар мүмкінділіктің шындықпен ... көп ... ... В.Лейбництің мүмкін әлемдер бары туралы идеяның авторының ойлары, және ... ... ... ... ... ойлары, сонымен бірге біздің өмір мен қатар паралельді басқа әлемдердің бар болу мүмкіндігі туралы ойлаған ... ... ... ... ... ... ... классикалық метафизика (әлем осындай немесе осындай емес және ол ... ... қала ... ... осы пайымдаулардың ешқайсысы мүмкінділіктің табиғатын түсіндіре алған жоқ.
2002 жылғы философиялық ... ... ... ... мен ... ... түрі немесе тәсілі болып анықталған. Ол модальдылық туралы түсінікті негіз ... ... ... ... үш шын, ... ... мүмкіншілік және қажеттілік модальдылықтарына сүйене отырып, өзінің мүмкінділік теориясын құрады. Солардың ішінде айтарлықтай маңызды деп ... ... атап ... ... ол екі ... модальдылықты анықтайды.
Осы айтқандарды қорытсақ, кез келген зерттеу тілдің қатысуынсыз өтпейтіндігіне көз жеткіземіз.
Модальділік категориясы жайлы лингвистикалыұ тұрғыдан ой, пікірін Ш.Балли ... деп ... ... ... тіл ... Ш. ... модальдылық концепциясы кеңінен таралған. Оның мәні кез келген айтылған сөзде негізгі мазмұнын (диктум) және диктумға қатысты айтушының интеллектуалды, эмоционалды және ... ... ... модальдық бөлігі (модус) атап көрсетуінде. Ғалымдардың түсіндіруі бойынша мұндағы ... кең ... ... бір ... ... ... (предметная ситуация) көрсетсе, модус диктумдағы субьектінің кім, не туралы, қашан, кімге не айтқанын ... ... ... ... Ш.Баллидың модусты, яғни модальділік категориясын кең мағынада түсіндіргендігін ... ... ... ... ... ... үш ... қорытындыдан, қазақ және ағылшын тілдерінде пайдаланылған әдебиет тізімінен тұрады.
I БӨЛІМ. МОДАЛЬДІ ЕТІСТІКТЕРДІҢ АУДАРМАСЫ
1.1. Модальділік категориясының түсінігі және ... ... тіл ... ... ұзақ ... бойы ... болып келеді, алайда оның негізгі белгіері, функционалды қасиеттері, типологиялық сипаттамасы және көрсеткіш формаларының семантикасы оны ... ... бір ... ... ... жол бермейді. Ол мағынаның кең шеңберін қамти отырып, оның типологиясын тереңрек зерттеуінде мұқтаждық туып ... ... ... ... ... ... болып табылады. Ол тілдің түрлі деңгейлерінде (морфологиялық, ... және ... ... ... ... Бұл категория күмәнсіз мәтін сипаттамасында да көрініс табады. Модальдылықты жүзеге асыру аспектілерін зерттеумен көптеген ғалымдар ... ... ... ... ... ... модальдылық категориясы әдебиеттануға мәтінді жалпылай сипаттайтын категория ... ... ... бұл ... ... ... конгломераты ретінде философиялық-этикалық категория және тіл біліміндегі категория ретінде айқындалды.
Модальділік категориясы-субьектінің обьектіге, ақиқат шындыққа ... ... ... ... ... ... т.б. әр ... қатынастарды білдіретін категория. Басқаша айтқанда, айтушының сөйлем мазмұнына немесе сөйлемнің баяндалу мазмұнына, сөйлеуші жаққа. Ондағы ақиқат ... ... ... ... ... Өйткені сөйлеуші сөйлеу жағдайы мен сөйлем мазмұнына, оның құрылысына әрдайым өз ... ... ... Бұл ... ... ... ... айтушы қатынасы немесе модальділік қатынас болып табылады.
Көптеген тілдерде ғалымдар обьективті және субьективті модальділіктердің айырмашылықтарын ажаратуымен айналысқан.
А.М.Пешковский сөздер мен сөз ... ... ... ... категориялар бар екендігін айтады. Ғалым оларды обьективті синтактикалық деп атаса, ал сөйлеушінің осы қатынастарға қатысын білдіретін категорияны субьективті-обьективті ... деп ... ... ... ... леп ... хабарлау, болымсыздық және болымдылық категориясн; қыстырма сөздер мен сөз ... және ... пен ... категорияларын жатқызады. Модальділік категориясының обьективті және субьективті түрлеріне бөлінуі логикалық модальділіктің әсерініен болып табылады. Обьективті мағына формальді-грамматикалық ... ... кез ... ... тән ... ... ... обьективті модальділік белгілі жағдаятта орын алған обьективті байланыстарды көрсетеді. Ал ... ... ... ... ... ... екендігін білдіретін, қатынастың жеке түрінің берілуі және обьективті ақпаратқа сөйлеушінің субьективті қатынасы ... ... ... ол ... өз ... ... және айтылғанның мазмұнының шындығына қатынасысыз хабарлай алмайды. Сөйлеуші өз ойын айту барысында айтылған ... ... өз ... ... ... ешқандай сөйлем құрала алмайды.
Субъективті және объективті модальділіктің арасындағы айырмашылық тек қана айтылатын сөйлемді құрудағы рөліне ғана қатысты ... ... ... оны ... ... де қатысты.
Кез келген айтылымның сипаты ретінде обьективті модальділік айтылғанның орындалу, орындалмауы тарапынан шындыққа қатынасын білдіреді. Обьективті ... ... ... бағытталған кез келген жағдаяттарға тән обьективті байланыстардың сипатын ... ... ... ... ... реальділік және қажеттілік байланыстары болып табылады. Модаль етістіктері мен рай ... оың ... ... ... ... Обьективті модальділік шақ категориясымен үйлесімді байланысқан.
Т.В.Парменова модальділіктің келесі қадамдарын айтылымды құру барысында сөйлеушінің коммуникативті интенциясының ... ... ... ... 1) пропозицияның бар болуы; 2) сөйлеушінің пропозицияға қатысты негізгі ... ... ... ... ... ... ... қарастыру; 3) сөйлеушінің айтылым жайлы жағымды немесе жағымсыз көзқарасы; 4) обьективті модальділіктің айтылымның мазмұнының реальділік немес ирриальділікке қатыстылық ... ... 5) ... ... ... мазмұнының орындалуына деген бағасы ретінде қарастырылуы; 6) сөйлеушіге көптеген мағыналар реңкін білдіруге мүмкіндік ... ... емес ... ... ... баға ... ... ретінде қарастыру. Осылайша ғалымның пікірінше кез келген айтылымның модальділігі бірнеше деңгейлерден тұрады.
Обьективті модальділікке қарағанда субьективті модальділік айтылымдардың факультативті сипаты болып, ... ... ... ... ... қатар ол жағдайдағы ойдың шындығының деңгейін көрсетіп, шындықтың проблематикалық және категориялық ... ... ... ... ... енгізу және қарастыру сөйлемнің грамматикалық талдауынан мәтін талдауына әкелетін жол ... ... ... ... ... ... бір жақты емес және дәйекті зерттеуді талап етеді. Субьективті модальділіктің семантикалық көлемі, обьективті модальділікке ... кең ... ... ... субьективті модальділік сөйлем құрылымының факультативті сипаты болып, сөйлемнің лексикалық құрамымен тығыз байланыста болады және мағынасы мен формасы жағынан ... ... ... ... ... ... Әдетте субьективті модальділік обьективті модальділіктің шектеген шеңберіндегі сөйлеушінің ... ... ... ... ... ... бар ... барлық классификациясын қамти отыра, интонация, қыстырма сөздер, модаль сөздер, сөз тәртібі, модальді мағынаны қамтитын көмекші ... және ... ... ... беріледі. Субьективті модальділіктің кең мағыналық аясына акценттеуді, сөз тәртібінің интонациясы, қайталанатын сөздер арқылы берілетін экспрессивті бағаны жатқызады. ... ... ... ... ... лексикалық қайталау сөздері, эмоционалды реңкі бар грамматикалық формалар, стилистикалық қарсы қою ... ... ... ... ... жүзеге асырылады. Осылайша қазіргі тіл білімінде субьективті модальділікке ғалымдар түрліше анықтамалар береді. Кең мағынада кез келген бағалауыш қатынас ... ал тар ... ... ... ... ... қатынасы ретінде қарастырылады.
Алайда субьективті модальді мағынаны кең мағынада алып қарастырған және субьективті ... ... ... ... ақпарат, дәлдеу, деректеу, сілтеме, шектеу, қорытындылау, жалпылау, акценттілеу, сендіру, сенімділік, сенімсіздік, болжал жасау, қарама-қарсы қою, ... ... ... ... олардың тәртібі мен жүйелігі, сонымен қатар ақпарат көзі және сөйлеушіге оның ... ... үшін ... ... сөздерді жатқызған жөн. Біздің жұмысымызда субьективті модальді мағына көбінесе модаль сөздер мен ... ... ал ... ... осы тіл ... ... стилистикалық құралдары арқылы беріледі.
Субьективті модальді мағыналар модальді-экспрессивті болып аталады, осылайша олар ... ... ... ... қамтиды және осындай қатынас әрқашан экспрессивті сипатқа ие. Осындай мағыналардың арасында 6 топ бөлінеді: 1) ... ... ... ... ... ... 2) ... немесе жағымсыз қатынастың бағасы; 3) утверждение және отрицание; 4) қалау; 5) ... алу ... 6) ... тарапынан белгілерінің сипаттамасы. Ғалымдардың көбі обьективті және субьективті модальділіктің сәйкес келмейтіндігін айтады. Айтылымды ... ... ... ... олар ... ... бола ... бір айтылымда тығыз байланысып, бірін-бірі толықтырып, қосымша реңктерді білдіреді. Кез келген айтылым обьективті тіл құралдары арқылысөйлеушінің шындыққа деген субьективті ... ... ... ... ... модальділікті субьективті және обьективті түрлеріне бөлуіне қарсы келледі. Олар тек қана сөйлемнің мазмұны мен обьективті шындық арасындағы ... ... ... өз ... ... ... ... береді. Обьективті логикалық модальділік пайымдауда айтылатын ойдың мазмұнына сәйкес келеді және зат пен оның сипаты арасындағы ... ... ... ... Субьективті логикалық модальділік біріншіден онң шындыққа қатыстылығы тарапынан пайымдауда берілген ойдың сипаттамасына қатысты дейді.
Біздің пайымдауымызша модальділік категориясын субьективті-обьективті категория ретінде ... ... ... ... ... ... шындықты бағалау субьективтілігі обьективті қатыстармен шектеледі.
1.2. Ағылшын тіліндегі модаль етістіктері, модальді конструкциялар мен ... ... ... ... етістіктің грамматикалық категориясы жоқ (түр және ырыс), олардың ... ... бола ... тек шақ және рай формалары бола алады. Осыған және оның предикативті емес (инфинитив, герундий, причастие) формаларының жоқ ... ... ... етістіктері ағылшын тіліндегі етістіктер жүйесінің шегінде тұрған жоқ.
Сөйлемде модаль етістіктері қызметтік функцияларын атқарады. Олар негізгі етістікпен ... ... ... қабілетін, ықтималдығын білдіреді. Олар іс-әрекетті емес, ал тек модальді қатынасты білдіретіндіктен, олар ешқашан ... ... бола ... ... етістіктер әрқашан тек тұйық етістігімен (инфинитив) үйлесіп, сөйлемде күрделі модальді баяндауыш бола алатын тіркестерді құра алады.
Модаль етістіктерің басқа етістіктеріне тән ... ... жоқ ... тапшы немесе жеткіліксіз етістіктер (Defective Verbs) болып табылады. Оның ашық райдағы, осы ... ... ... 3 ... -s флексиясының жоқтығы тарихи түрде түсіндіріледі: осы шақтың қазіргі формаларыбір кезде өткен шақтың формалары болған, ал ... ... 3-ші ... мүлдем жалғау болмаған. Must, should, ought to, will-would, may-might, need ... ... ... ... ... ... алады. Ғалымдар модаль етістіктері обьективті шындықты, ал қыстырма сөздер субьективті шындықты білдіреді деп болжайды. Can және may етістіктері мүмкіндіті, must, should, might ... ... ... ... perhaps, possibly, probably, certainly сықылды қыстырма сөздердің мағынасымен ... ... ... және ... ... ... ... модаль етістіктер бірнеше модальді мағынаға ие болуы мүмкін. Модаль етістіктері жеке сөйлем ... ... ... ... етістігі әдетте фактілерге, білімге негізделген және сенімділікпен шекаралас болжамды ... Must ... ... емес ... үйлесуі болжамды іс-әрекеттің немесе қалыптың жасалған болжаммен мезгілдес болғанын білдіреді және осындағы болжам осы ... да, ... ... да ... Your father must be nearly eighty now. ... әкеңіз қазір сексен жаста болса керек.
2) You must be hungry after your long walk.
Сіздің ... ұзақ ... ... ... аш ... ... We must have taken a wrong ... бұрыс жерден бұрылған сияқтымыз.
Must етістігі басым сенімділікпен айтылатын болжамды немесе мүмкінділікті білдіру үшін ... ... ... ... шынға ұқсас деп таниды. Бұл мағынада Must ... ... ... ... most likely, probably ... ... сөздерінің мағыналарына сәйкес келеді.
Can-could осы шақ үшін can және өткен шақ үшін could ... екі ... бар және to be able to ... дәл ... ... ... ... істей алу қабілеттілігін, мүмкінділігін, мүмкін еместігін, күмәнді және таң қалу ... ... ... Физикалық немесе ақыл-ес қабілеттілігі. Can-could етістігі істей алу деген мағынаны білдіреді. Ол физикалық қабілетпен бірге санаға қатысты қабілетті білдіреді. ... ... ... шақ ... ... табылады.
"Please dont, Mr.Kane," she pleaded. Oh, please don't. I can't! I can't! You mustn't!.".
+ Мүмкінділік немесе болжалдылық. Can ... ... ... ... ... ... қолданылады да, ал сұраулы сөйлесде сирек қолданылады. Ол перфекті және перфекті емес инфинитивпен қолданылуы мүмкін. Перфекті ... ... Can ... ... ... істі ... мүмкін еместігін көрсетеді.
You can't really love me, or you wouldn't hesitate.-Сен мені сүйгенінің мүмкін емес.
"He cannot hope to carry it off ... Nobody can. He ought to marry her or he oght to quit"
* ... ... ... еместігі, күмән және таң-қалу.Осындай жағдайларда ол сұраулы және болымсыз сөйлемдерде бірдей кездесе береді. ... таң қалу ... ... ... ... ... ... білдіретін етістіктің екі формалары болған. Біртіндеп тілдің дамуы барысында осы екі ... екі ... ... ... ие бола ... және жеке ... Біртіндеп Should етістігі қалау мағынасын жоғалтып, міндеттілік мағынасынан басқа, болжалдылық мағынасын білдіреді.
It should be about five now.
Қазір сағат 5 ... ... ... - might ... ... осы шақта may және өткен шақта might қолдаылатын екі формалары бар және to be allowed to мен to be ... оған ... ... келеді.
may - might рұқсат беру, сенімсіздік,мүмкінділік пен ... ... ... ... ... немесе сенімсіздік реңкі қосылса, онда may етістігі қолданылады. Ол істің ... ... ... ... білдіреді. May модаль етістігі осында перфекті, я болмаса перфекті емес инфинитивпен бірге қолданылады.
It may rain ... ... ... ... may be away from home ... мен ... үйде ... May модаль етістігін болжамының қаншалықты шын бола алатындығына күмәнданғанда қолданады. Осы жағдайда May ... ... ... ... мүмкін модаль сөзімен аударылса, инфинитив ашық райда осы ... ... ... ... ... ... инфинитивпен бірге болжалдылықты білдіреді.
He may know her address.-Ол оның мекeн-жайын білетін шығар.
What might have followed if the child had been homely, ... peevish, or all three, can scarcely be ... ... ... ... ... мүмкін, шығар деп аударылады. Оның өткен шақ формасы might етістігі ... ... ... ... ... ... да ... Осы мағынада тек might қана қолданылады may қолданыла ... might have told me about. I wouldn't have lost my ... таза ... ... ... Ол ... ... етістігі, бірде көмекші етістіктің қызметін атқарады. Ол сөйлеуші тарапынан сөз беруді, алдын ала ескерту, бұйыру және ... ... ... ... ... ... She shall go out today.
o Алдын ала ескерту немесе қорқыту. "That's the last time!" she cried. "You shall never see me ... Сөз ... I shal take you away. I shall marry ... ... етістігі.
Ол да тек қана модаль етістігінің қызметін атқарып қана қоймай, сонымен бірге көмекші етістіктің қызметін атқарады. Ол ... ... ... қалауын, мақсатын немесе сөйлеушінің табынды тілігін білдіреді.
- Қалау, мақсат. I won't go with you any ... ... ... ... ... ... қолданылады.
Will you have a cup of tea?
- Болашақта орындалатын іске ... ... will prove you that you were not ... You mustn't worry. If you knew as much about life as I do, and about your ... you would not cry. Your girl will be all ... модаль етістігі will етістігінің өткен шақ формасы болып саналған. Ол да тілек және табандылық мағынасында қолданылыды, да істің орындалатындығын не ... ... was going away and would not say where she was ... asked him not to bang the door, but he would do ... ... бір істі ... ... бар немес жоқ екендігін білдіреді.
He didn't dare to meet her.
Need модаль етістігі
Need модаль етістігі қажеттілікті білдіріп, ... ... ... ... деп аударылады.
We need talk of this no more.-Бізге осы туралы сөйлесу керек емес.
"I shan't go ... I shall go hom. I must go ... ... ... ... ... ... топқа бөлуге болады. Осы етістіктермен қолдаылған модальді конструкциялар:
А) seem
It seems (to me/him) + that-clause, there seems (to be), It seems as if / as ... seems to her as if the world was ... ... ... ... appear көрінеді
It appears (to me / him) + that-clause - Маған ... сияқты көрінеді.
2. Модаль сөздер және демеулік ... scarcely - Әрең ... ... ... ... ... I doubt if...
I am not certain + that-clause, It is doubtful + that-clause
It looks (to me / him) as if / as ...
It was doubtful that it could ... ... ... ... surely, perhaps, ... maybe ... сөздері, яғни лексикалық тәсіл арқылы беріледі сонымен бірге it seems, it is sure, unlikely to be сияқты лексика-синтактикалық ... және ... ... беріледі және I suppose, I think, I guess, I'm sure, I have no doubt сияқты модальді фразалар арқылы ... ... ... ... ... деп ... ... сөздердің немесе сөйлем ішіндегі сөз тіркестерінің мағынаны ... ... ... ... ... үшін ... ... сөз табы. М.А. Беляева демеулік шылаулардың екі негізгі тобын атап көрсетеді.
Болымсыз демеулік шылау not ... ... ... формаларын жасау үшін қолданылады.
I don't smoke. - Мен темекі шекпеймін.
My elder brother is a student, not a teacher. - Мен ... ағам ... ... ал студент. Ол әр түрлі сөз таптары арқылы берілетін сөздермен болымсыз мағынаны жасайды.
We are going to the river, not to the lake. - Біз ... ... ... бара ... I asked him not to do that again. - Мен одан бұны істемеуді ... ол ... ... ... ... ... жауап ретінде де қолданылады. Мысалы, I believe, I hope, I suppose, I expect, сонымен қатар of course, certainly, sure, perhaps және т.б. ... ... ... you lend me this book? - I'm afraid, not, I'm still reading it. - Сен ... осы ... бере ... ... мен оны әлі оқып жатырмын.
Do you smoke? - Of course not! - Сіз ... ... бе? ... ... ... және ... демеулік шылаулар. Only - тек; even - тіпті; just - дәл, жай; simply - жай; merely - жай; still - әлі; almost - ... ... hardly - әзер деп, ... exactly - ... could hardly ... him. - Біз оны әзер ... түсінеміз.
I merely asked his name. - Мен одан жай ғана атын сұрадым.
Even a child can ... it. - ... ... бала да ... ... ... шылаулар:
Also - да; too - бірге; as well - солайша; either - солай. Осы ... ... ... ... байланыстыру үшін қолданылады. Either шылауы болымсыз сөйлемдерде қолданылады.
We are planning an outing ... Jack is coming too. - Біз ... ... ... ... Джек те ... бірге барады.
Демеулік шылаулар көмекші сөз табы болғандықтан сөйлем мүшелері бола алмайды. Олар үстеулерден ... ... have just come. - Мен жаңа ғана ... ... just come to see you. - Мен тек сені ... ... ... Шектеулі демеулік шылауы.
Осы аталған демеулік шылаулардың арасында модальді мағынаны күшейтіп, сөйлеушінің айтылымға деген ... ... ... жиі ...
1.3. Ағылшын тіліндегі модальді етістіктердің морфологиялық жолмен берілу ... және ... ... ... ... анықтамаларына қарамастан, ағылшын және қазақ тілдерінде модальділік категориясының берілуінің негізгі морфологиялық тәсілі рай категориясы болып табылады. Шетел тіл білімінде көп ... бойы рай ... ... арқылы істің ұсынылу тәсілін білдіретін етістік категориясы немесе етістікпен анықталған сөйлеушінің іске деген қатысын білдіретін категория болып саналған. Екі ... да рай ... таза ... ... ... ... D.Biber, ... сияқты шетел авторлардың жұмыстарында рай категориясы шындық пен ... ... ... істің арасындағы байланыс туралы сөйлеушінің көзқарасын білдіретін категория ... ... Осы ... ... тіл білімінде де ғалымдар рай категориясы жайлы түрлі ой-пікірлерін білдіреді. Етістіктің рай категориясы деп ... ... ... ... ... ... Рай ... түсінігі туралы бірыңғай пікірлердің болмауы ағылшын тіліңде рай категориясының саны мен номенклатурасын, көптеген сұрақтар туғызып отыр. ... ... ... қарама-қарсы көзқарастағылардың қатарына жатады. Алайда олар райлардың саны туралы бір тұжырымға келе алмайды. Советтік англистикада 5А.И.Смирницкийдің алты ... ... кең ... Олар: ашық рай, бұйрық рай, шартты рай 1 (be/go), ... рай 2 ... ... ... ... және шартты (should/would+simple, perfect Infinitive)..
Д.А.Штелинг пікірінше рай категориясының жүйесі реальділік және ирреальділік қарама-қарсылығының негізінде екі ... ... және осы ... рай ... ... бұйрық рай кірмейді. ... ... ... ... ... істі ... етіп көрсету және оның обьективті шындықпен қатынасын айтады. Екі тілде де ашық рай іс ... ... ... ... ... ... білдіреді. Индикатив барлық грамматикалық шақтармен байланыста болады және кез келген реальді істің ... тыс, яғни ... ... ... ... деп ... ... тілінде реальділіктің фактілердің констатациялауынан өзге келер шақтағы shall/will+тура сө тәртібі арқылы жасалған ашық рай формасы тірткі-болжамдылық модальділігін білдіреді. Мысалы: Will you close the door? ... рай ... екі ... де ... ... жасамауды басқалардан талап етіп, қимылға қозғау салатын рай болып саналады. Сонымен қатар бұйрық немесе талап, өтінішті білдіреді. Істі ... ... ... ... ... ... болады, сондықтан екі тілде де 2 жақ маңызды рөл ... ... ... ... ... ... ... өзге перефериялық форма бар. Ағылшын тілінде let етістігімен тіркесте.
Шартты рай ағылшын тілінде зерттеу барысында ең көп ... ... рай ... ... ... екі тілде де осы райдың семантикасына тән істің болжамдылығын, қаланатындығын немесе міндеттілігін ... үшін ... ... ... бар. ... ... ... таңда ағылшын тілінде осы райдың аталуы да аз емес сұрақ туғызып отыр. Ағылшын тілінде Subjunctive, ... ... ... ... және тағы ... ал қазақ тілінде тек қана шартты рай атауына ие. Көптеген көзқарастарды есепке ала отырып, біз ағылшын тілінде Subjunctive деп, ал ... ... ... рай деп аламыз. Ағылшын тілінде субьенктив синтетикалық ( I, You, He, She be, go, know) және аналитикалық ... ... ... ие. Present Subjunctive формасы ашық райдың Past Simple формаларымен омонимды ... ... және ... формаларды зерттегенде, осы құбылыс қиыншылық туғызады. Past ... ... ... ... should/would етістіктері өзінің модальді мағынасын сақтайды, ал басқа жақтан келер шақтың өткен шақтағы аналитикалық формасы құрамына енеді.Ашық райдың Past Simple ... ... ... ... формасы индикативтің реальділік формаларына қарсы іс-әрекеттің болжамдылық,тілік немесе неғайбілділігін білдіреді. He will be a pilot next ... ... It is ... that she be at school at 1 ... мағынасы. should/would+nonperfect infinitive шартты райдың аналитикалық формасында модальді етістіктер өзінің ... ... ... және ... сөйлемнің басыңқы сөйлемінде қолданғанда істің өзін білдірмей, олардың ... ... ... ... шартты райдың берілу түрлері сан алуан. If, in case, until, unless арқылы жасалатын шартты райды-Conditional Mood дейді. Реальді емес ... ... ... I wish it was raining ... ... тілек рай (Desiderative mood) деп қарастырады. As if, as though, if only, even if сияқты ... ... ... ... ... конструкциялар Irrealis құрайды. Шартты райдың сан жағынан көптілігі оның ... ... ... көрсетеді.
II БӨЛІМ. АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ МОДАЛЬДІ ЕТІСТІКТЕРДІҢ НЕГІЗГІ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ТАЛДАУ
2.1. ... ... ... сөздер
Беляева М.А. шығарған келесідей анықтама беріледі: .
Модаль ... ... ... ... ... ... деген қатынасын білдіру үшін қолданылатын өзгермейтін сөздер қатары болып табылады. Модаль сөздер сөйлем мүшесі бола алмайды және олар көбінесе интонациялық ... ... ... ... ғана ... shall come, of course.
Диалогтарда кейбір модаль сөздері (мысалы, of course, certainly, no doubt, perhaps және т.б.) сөз-сөйлем қызметін атқара ... I come?-Of course. ... ... ... ... ... және ... мазмұны және сөйлемде қызмет ету тәсілі бойынша өздерінің ешқандай сөз табына ... жоқ ... ... ... ... Формасына қатысты модаль сөздердің арнайы біртұтас сипаты жоқ. ... ... және ... ... ... ... ... және де осы жайт көптеген лингвист зетттеушілерге модаль сөздерді жеке сөз табына жатқызуға жәйек береді. ... ... ... ... ... модаль сөздердің субьективті тұрғыдан айтылған хабарға деген шындығы, болжамдығы, жорамалдығы және тілек білдіруі болып табылады. Қатынас мағынасында модаль сөздер номинативті ... ... сөз ... біршама өзгеше болып келеді, алайда мазмұнының дербестігіне келсек олар көмекші сөз таптары емес жеке сөз ... ... ... ... ... байланысты модаль сөздер модаль етістіктердің мағынасынан гөрі ... және ... ... дәлірек білдіреді. Егер ағылшын тілінде модальді етістіктер іс-әрекеттің орындалуының болақта орындалу жорамалдығын білдіре алмаса, модаль сөздер осындай ... ие. ... ... ... Yes/No ... ... ... сөйлемдермен ұқсас сөз-сөйлем ретінде қызмет атқара алады. Алайда Yes/No сөз-сөйлемдері ешқашан өз күйін өзгертпейді, ал ... ... ... ... ... ... немесе диалогта қыстырма сөздер функциясын атқара алды.
Модаль сөздер-сөйлеудің (речь) маңызды бөлігі, ал қыстырма сөз ретінде басқа сөз таптары, сөз ... ... ... ... ... ... бола қызметін атқара алады. Сөз табы ретінде модаль сөздереге ... ... сөз ... ... ... ғана жатады. Бұл сөздер басқа сөздермен қолданыла алу шектелуімен және тұрақтылығымен сипатталады және ерекшеленеді. Модаль сөздердің көпшілігі үстеулерден пйда болған және ... ... - ly ... бар ... ... келеді. Модаль сөздер үстеулерден мағынасымен және ситаксистік қызметімен айрықшыланады. Үстеудің ... және ... ... оның ... ... ... беруінде немесе іс-әрекет орындалатын кездегі жағдайға сілтейді және бір сөйлем мүшесіе ... ... ... ... ... ... ... қатысты және сөйлеушінің айтылған ойға субьективті қатынасын білдіреді.Certainly, you cannot ... ... сіз ... ... (Certainly-модаль сөзі, айтылған ойға сөйлеушінің субьективті ойын қамтығандықтан, жалпы сөйлемге қатысты және қыстырма сөздің функциясын орындап тұр). ... топ ... ... ... мағынасы жағынан туыстас, алайда сонымен қатар әр біреуі өзінің реңктерін білдіреді немесе сол семантикалық таптағы басқа модаль сөздерден сөйлеу ... ... ... there is ... ... wrong in this ... live with her?" inquired Robert coolly. ... not to turn her out baggage if she has been accustomed to live with me," replied Lester. "I'm not causing you any real trouble, am I?" he asked. "Surely not." "Surely for that reason, if for none other, you should not have made his sister's name a ... The next night, of course, I arrived at the place again ... ... айтылған ойға сөйлеушінің субьективті қатысын білдіруге қатысатын сөздер жататын сөз таптары. Форма жағынан ... ... ... да бір ... ... жоқ. ... тағы ... екі белгісі-семантикаллық және синтаксистік белгілері анық көрсетілген және бұл жайт көптеген ... ... ... сөздерді жеке сөз таптары қатарына жатқызудың себебі болып табылады. Мағынасы ... ... ... ... қызмет атқаратын жеке сөз таптарынан біршама ерекшеленеді, алайда олар көмекші сөз ... ... жеке сөз ... ... ... Модаль сөздерді синтактикалық белгісі-ол сөйлемдегі қыстырма сөзінің функциясы, немесе өте жиі ... ... ... ... ... синтаксистік ерекшелігі деп олардың басқа сөздермен үйлесе алу қабілетін айттық. Probably, they were right to keep him. They were probably right to keep him. They were right to keep him, ... ... тіл ... ... ... зерттелуі
Тіл білімінде әр түрлі ... ... ... жылдан жылға маңызды болып отыр. Оларда тілдердің генетикасы жағынан қай тілге жататына қарамастан, тілдің құбылыстарының құрылымындарының салыстырмасы беріледі және бұл ... ... ... категорияларды белгілеуге мүмкіндік береді.
Беляева Е.И. коммуникативті негізге байланысты ... ... ... ... 3 түрлі модальді қатынастың түрін атап көрсетеді. Олар: заттық модальділік (предметная) (мүмкінділік және міндеттілік), тілек немесе қалау модальділігі ... ... пен ... және ... ... (мүмкінділк мағынасы,логикалық міндеттілік, сенімділік және сенімсіздік). Шетел лингвистері де осындай модальділік түрлерін атап көрсетеді: динамикалық, деотикалық және ... ... ... ... ... ... ... сөйлеушінің шындыққа деген қатысы мен байланысыың тану деңгейін білдіретін бағалауыш модальділікті білдіру үшін қолданылады. Тілшілер сонымен ... ... және ... емес ... (алайда олар терминологияда эпистемиялық және түбір молдальділіктері болып айтылады) (epistemic/root) эпистемиялық және ... ... and ... ... және ішкі ... and intrinsic) модальділік түрлерін атап көрсетеді.Ішкі/деонтикалық/түбір модальділік адам өзі бақылай алатын іс-әрекетке байланысты қолданылады, ал ... ... ... ... деңгейіне қатысты айтылады. Сөйлеушінің тілек немесе өтініш білдіру не білдірмеуіне қатысты деонтикалық модальділік ... және ... ... ... ... and ... модальділіктің 3 шкаласын бөліп көрсетеді. Шартты рай арқылы берілетін тілек; сенімділік пен мүмкінділік және қажеттілік пен міндеттілік. Жалпы алғанда ... ... ... ... ... пікірлері сәйкес келмейді. Сонымен бірге модальділіктің интонацялық деңгейде берілуі зерттелді. ағылшын тілі ... ... ... ... ... жолдары can/could, may/might етістіктерімен берілген сөйлемнің коммуникативті модальділігі (Ағылшын тілі мәтініндегі қажеттілі модальділігінің жүзеге асырылуы). Сонымен ... рай ... ... ... ... ... тәсілі ретінде зерттелген мүмкінділік модальділігінің берілу тәсілдерінің жүйесі салалас құрмалаа сөйлемнің модальділігі ... ... ... және ... ... және әр түрлі функционалды стильдерде қолданылу еркшеліктері және т.б. бар. Э.У Илебаевтың жұмысында ағылшын және ... ... ... ... және оның ... жолдары зерттелген. Осы жұмыста деңгейаралық категория ретінде модальділіктің көлемі, мазмұны және табиғат, берілу тәсілдері, саластырылып отырған екі тілдің де ... ... ... ... ... Е.И.Беляеваның монографиясы ағылшын және орыс тілдеріндегі модальділік категориясының функционалды-семантикалық ... ... ... коммуникативті қатынастың модальділікті білдіру барсындағы 3 түрлі қатынасқа бағытталған. Заттық, эпистемиялық және тілек модальділіктері. Модальді етістіктер категориясының күрделілігіне және ... ... ... осы 3 ... ... аясын зерттеумен шектеледі. Л.Михневич ағылшын тілі материалы және олардың поляк және орыс тілдеріне аудармасының негізінде модальділікті ... ... ... ... ... зерттейді. Ғалым модальділікті тек қана таза тілдік категория деп ... ... ... ... ... ... ... сөйлеушінің жеке бағалауының ақпары ретінде қараастырыла алады. Ағылшын, орыс және ... ... ... компоненттерінің ерекшеліктері көрсетіледі.
2.3. Модальді етістіктер және сөйлемнің коммуникативті функциясы
Модальділік категориясы және сөйлемнің коммуникативті функциясы арасындағы өзара қатынасты зерттеуге ... ... ... ... ... пайда болуынан бастап артты. Осы кезеңнің мақсаты сөйлемнің келесі функционалды түрлерін анықтау болды: хабарлы, болымсыз, ... және ... Кез ... сөйлемге модальділік тән. Осыған орай модальділік категориясының сөйлемнің барлық функционалды түрлеріне тән ... дау ... ... ... ... синтактикалық категория ретінде қарастыру барысында оның құрамына айтылғанның ... ... қосу ... ... және оған қоса модальділік пен сөйлеушінің арасындағы пиғылын көрсету керек. Хабарлы (болымды, болымсыз) сөйлемдерді ... ... ... ... ... мен осы пікірге қарсы келетіндер де бар.
Кез келген хабарлау өз ... ... ... ... ... ... ... немесе болымды түрде айту сөйлеушінің өзіне байланысты екен. Don't forget it! = Keep it in mind!Көрермендер өз орындарына жайғасты. Көрермендер енді орын ... мен ... ... модальді сөйлемдер қатарына жатқызу қиыншылық туғызады.
Г.А.Золотованың пікірінше танымдық ұстаным ол шындыққа модальды қатынас емес. ... осы ... ... ... сөйлемдердің интонациясына көңіл бөледі. Оның ойынша интонация арқылы сұраулы сөйлемдер болжам, және обьективті модальділікті көрсетеді.
I wanna go. = You wanna ... ... ... ... біз ... ... модальді реңктің көрініс тапқанын көріп тұрмыз. Осының ... ... ... бар ... ... ... ... ие деуге болады.Ал бұйрықты сөйлемдердің модальділік мағынаға ие болуы көптеген сұрақтар туғызып отыр. Алайда кейбір бұйрықты сөйлемдер бағалауыш жағдаятпен ... ... ... модальді болып қарастырылмайды. Көптеген модальді бола алмайтын ... ... ... тек ... ... ... Put it on the table!
ҚОРЫТЫНДЫ
Сонымен модальді етістіктер дегеніміз - жалпы адам өміріндегі күнделікті ... ... іс - ... ... ... әр ... ең ... саласы модальді етістіктер болып саналады.
Егер қандай да бір ... ... ... ... ... көбіне өзгерістер көрінеді.
Әр тілдің грамматикалық жүйесінде модалді етістіктер үлкен орын алады. Мысалы, ағалшын тілін қазақ бөлімінің студенттеріне үйрету ... ... бұл ... ... туғызады.
Біріншіден қазақ және ағылшын тілдері бөлек топқа жататын тілдер, екіншіден, бұл тілдердің құрылымы ерекше. Ағылшын ... ... ... ... ... ... бар; қажет,и істей аламын, мүмкін, керек,міндетті.
Демек, модаль сөздер ағылшын тілінде сөз таптарында өте маңызды рөл ... ... олар ... сөз ... ... ... қатар сөйлем мүшелері де емес. Сөйлемде модаль сөздер басында келсе, соңынан үтір ... ал ... сөз ... ... ... екі жақтан үтір қойылады. Тар мағынада модаль сөздер деп сөйлеушінің айтылған хабардың шындық тарапынан шындық деңгейіннің бағасын анықтайтын сөздер немесе сөз ... ... ... ... тіліндегі етістіктерді зерттеу - проблема, әрі оның ... және ... мәні зор. Осы ... қарағанда тілді зерттеу тілдердің айырмашылықтарын және ұқсастықтарын табуға мүмкіндік береді.
Модальді етістіктерді салыстырмалы түрде зерттеп, грамматикалық тұрғылардан қалыптастыруға қатысу заңдылықтарын ... ... ол ... ... ... және ... тілінен қазақ тіліне аударған кездегі ерекшеліктерін де ашады.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
* Абрамов В.П. Ағылшын фразеологиясының негіздері / ИЯШ, 1969
* ... В.Д. ... курс ... ... 2 курс . - М., ... ... ... тілдер. - А., 2003.
* Аракина В.Д. ... ... ... и ... ... ... Ш."Қазақ тілі", Алматы, Білім, 1994. 104 б.
* Виноградов В.В. . (Лексикология и лексикография.- М. 1977г.- с ...
* ... ... 1990 г. - 102-105 б.б.
* ... А. Лексика мен прагматика құралы арқылы мәдениеттерді салыстыру. М., ... ... А. Тіл. ... Таным. М., 1997
* Васильев Л.М. Семантикалық алаң теориясы //Тіл тану мәселелері. - М. -1971.-№5
* Гальперин И. Р. ... тілі ... ... ... -- ... ... ... К.Н., Крылова Е.В. Практическая грамматика английского языка. - ... 1998.
* ... В.О. ... ... языка. 75-79 б.б.
* Кузнецов А.М. Лексикадағы құрылымдық -семантикалық параметрлері- Москва, 1989
* Кронгауз М.А. Семантика - Москва, ... ... ... ... Абай ... ... бойынша.
ҚОСЫМША 1
* Слайд -1 (Ағылшын тіліндегі модальді етістіктердің аудармасы)
* Слайд-2 (Модальді етістіктер категориясының түсінігі және ... ... ... тіліндегі модаль етістіктері, модальді конструкциялар мен демеулік шылаулар)
* Слайд-4 (Ағылшын тіліндегі модальді етістіктердің морфологиялық жолмен ... ... ... ... ... модаль сөздер)
* Слайд-6 (Ағылшын тіл біліміндегі модальді етістіктердің зерттелуі)
* Слайд-7 (Модальді етістіктер және сөйлемнің коммуниктивті функциясы)

Пән: Тілтану, Филология
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 21 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жазбаша аударманың ережелері20 бет
Ағылшын грамматикасы55 бет
Абайдың «Желсіз түнде жарық ай» өлеңінің аудармасы жайлы4 бет
Абайдың «желсіз түнде жарық ай» өлеңінің аудармасы жайында3 бет
Абайдың жетінші, отыз алтыншы, отыз жетінші, отыз сегізінші қарасөздерінің ағылшын тілі аудармасындағы тілдік ерекшеліктері, аударма мәтініне салыстырмалы талдау жасау, лексикалық, грамматикалық, стилистикалық ерекшеліктері54 бет
Артикльдердің аудармасы17 бет
Ағылшын және қазақ тілдеріндегі етістіктердіңлексика-семантикалық ерекшеліктерініңтеориялық аспектісі19 бет
Ағылшын және қазақ тілдеріндегі тұрмыстық етістіктердің лексика - семантикалық ерекшеліктерінің теориялық аспектісі55 бет
В. Скотт шығармаларының аудармасындағы тарихилық пен көркемдік42 бет
Жалаң түбір тұлғалы салт етістіктердің семантикасы53 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь