Төлем карточкаларыЖоспар:

І. Кіріспе

ІІ. Негізгі бөлім

1.Төлем карточкаларын пайдалану бойынша құқықтар мен міндеттер
2.Төлем карточкаларын төлеу тәртібі мен тарифтері
3.Карточкалық іс.қимылдарды жүргізу тәртібі

ІІІ. Қорытынды
Кіріспе

Төлем карточкаларымен есеп айырысулар компьютер торабының, ақпараттарды автоматты түрде өңдеу құралдарын қолданатын байланыс жүйелері арқылы жүзеге асыратын банктер және олардың клиенттері, сатушылар мен сатып алушылар арасындағы төлемдер жиынтығы.
Төлем карточкалары – пластикалық карточка формасында болады. Олар екі түрлі болып келеді:
Дебеттік карточка – карточкалық шот иесіне банкоматтан қолма-қол ақша алуға және карточкамен қызмет көрсететін сауда үйлерінде, мейрамханаларда және т.б. орындарда сатып алынған тауары мен қызметтері үшін есеп айырысуға мүмкіндік беретін төлем құралы.
Банкомат – банктік карточка көмегімен және ондағы сақталған қаражат көлемінде, оның иесіне қолма-қол ақшаны алуға мүмкіндік беретін автоматтандырылған құрылым.
Банкоматтан карточка көмегімен ақша алу үшін әрбір карточка иесіне арнайы ПИН-код тағайындалып атаулы карточка беріледі.
ПИН-код – (ағыл.Personal Identification Number – жеке идентификациялық номер) – банктік картаның иесіне банкомат немесе Pos-терминалдар арқылы қызмет көрсетуге мүмкіндік беретін жеке идентификациялық номері.
Банктік карточканың мынадай өзіне тән реквизиттері бар:
- логотипі, яғни карточканың қай төлем жүйесіне тиіс екндігі, мысалы: «Master Card», «Visa» және т.с.с.;
- карточканың номері;
- карточка иесінің аты-жөні;
- карточканың эмитентінің атауы;
- карточканың қызмет ету мерзімі;
- карточка иесінің қол қою үлгісі.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 28 бет
Таңдаулыға:   
Жоспар:
І. Кіріспе
ІІ. Негізгі бөлім

1.Төлем карточкаларын пайдалану бойынша құқықтар мен міндеттер

2.Төлем карточкаларын төлеу тәртібі мен тарифтері

3.Карточкалық іс-қимылдарды жүргізу тәртібі
ІІІ. Қорытынды

Кіріспе

Төлем карточкаларымен есеп айырысулар компьютер торабының, ақпараттарды
автоматты түрде өңдеу құралдарын қолданатын байланыс жүйелері арқылы жүзеге
асыратын банктер және олардың клиенттері, сатушылар мен сатып алушылар
арасындағы төлемдер жиынтығы.
Төлем карточкалары – пластикалық карточка формасында болады. Олар екі түрлі
болып келеді:
Дебеттік карточка – карточкалық шот иесіне банкоматтан қолма-қол ақша алуға
және карточкамен қызмет көрсететін сауда үйлерінде, мейрамханаларда және
т.б. орындарда сатып алынған тауары мен қызметтері үшін есеп айырысуға
мүмкіндік беретін төлем құралы.
Банкомат – банктік карточка көмегімен және ондағы сақталған қаражат
көлемінде, оның иесіне қолма-қол ақшаны алуға мүмкіндік беретін
автоматтандырылған құрылым.
Банкоматтан карточка көмегімен ақша алу үшін әрбір карточка иесіне арнайы
ПИН-код тағайындалып атаулы карточка беріледі.
ПИН-код – (ағыл.Personal Identification Number – жеке идентификациялық
номер) – банктік картаның иесіне банкомат немесе Pos-терминалдар арқылы
қызмет көрсетуге мүмкіндік беретін жеке идентификациялық номері.
Банктік карточканың мынадай өзіне тән реквизиттері бар:
- логотипі, яғни карточканың қай төлем жүйесіне тиіс екндігі,
мысалы: Master Card, Visa және т.с.с.;
- карточканың номері;
- карточка иесінің аты-жөні;
- карточканың эмитентінің атауы;
- карточканың қызмет ету мерзімі;
- карточка иесінің қол қою үлгісі.

Карточкаларды шығару. Банк пен Карточка Ұстаушының пайдалану, тәртібі,
құқығы мен міндеттері.
Карточкаларды шығару және қызмет көрсету талаптары, оның Қосымшаларымен
және Банктің ішкі құжаттарымен реттеледі.
Негізгі Карточканы шығарғанда Банк Карточка Ұстаушыға Карт-шот ашады.
Болуы мүмкін Карточка Ұстаушы Банкке Банктің ішкі құжаттарымен және
Қазақстан Республикасының заңдары талаптарымен белгіленген құжаттарды
ұсынады.
Әрбір жеке Карт-шотты енгізу валютасы болуы мүмкін Карточка Ұстаушы мен
Банкпен Карточка Ұстаушының Өтінішінде, осы Шарттың талаптары мен Банктің
ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес анықталады.
Карт-шот ашылған Карточка Ұстаушысы Негізгі Карточканы Ұстаушы болып
табылады. Карточка Ұстаушының қалауы бойынша оның жазбаша өтініші негізінде
Банк, Карточка Ұстаушы көрсеткен Қосымша Карточканың Ұстаушысы болып
табылатын тұлғаның (оның ішінде Карточка Ұстаушының өзіне) атындағы Карт-
шотқа Қосымша Карточка шығаруы мүмкін. Осы Шарттың талаптары Қосымша
Карточкаларды Ұстаушыға таралады. Негізгі Карточканы Ұстаушы Қосымша
Карточканы Ұстаушыны осы Шарттың талаптарымен таныстыруға міндетті және осы
Шарттың талаптарын Қосымша Карточка Ұстаушының сақтауына толық түрде
жауапты. Негізгі Карточканы Ұстаушы жазбаша өтініш негізінде Негізгі
жәненемесе Қосымша Карточканы жоюға құқылы.
Карточканы пайдалануға қатысты осы Шарттың, Банктің ішкі құжаттарының
барлық ережелері және заңның талаптары Карточка Иелеріне де сонымен бірге
Негізгі Карточкалардың Иелері болып есептелмейтін Қосымша Карточкалар
Иелеріне қатысты болады. Қосымша Карточка Иелерінің осы Шарттың талаптарын
бұзғаны үшін жауапкершілікті толық көлемде Негізгі Карточканың Иесі
атқарады.
Банк Карточка шығару туралы шешім қабылдағаннан бастап, 180 (жүз сексен)
күнтізбелік күннен аса мерзімде Карточка Ұстаушы Негізгі жәненемесе
Қосымша Карточканы алу үшін келмеген жағдайда, Банк Карточканы жоюға
құқылы. Банк Карточканы жойған жағдайда, Карточканы шығару және қызмет
көрсету үшін Банкінің комиссиясы болуы мүмкін Карточка Ұстаушыға
қайтарылмайды.
Карточка Банктің меншігі болып табылады және Карточка
Ұстаушыға Карт-шоттағы ақшаларын алу құралы ретінде ғана
беріледі.
Есептесу Датасы Биллинг Датасы - Беру туралы шарттың және төлем
карточкасын пайдалану талаптарына сәйкес карточка
бойынша сыйақыны есептеу датасы. Биллинг әр Клиент
бойынша жеке - әр ай сайын карт-шотты ашу айындағы тиісті күні
жүргізіледі. Есептесу кезеңі Биллингтік Цикл – бір-біріне
жақын есептесу даталары арасындағы кезең.

Төлем карточкаларын пайдалану бойынша құқықтар мен міндеттер
Банктің құқықтары:
Болуы мүмкін Карточка Ұстаушысына, егер ол Банктің ішкі ережелерімен
белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда, Карточка беруден бас
тартуға;
Карточка Ұстаушысы осы Шарттың талаптарын бұзған жағдайда, осы
Шарттың әрекет етуін тоқтата тұруға жәненемесе
тоқтатуға, жабуға және Карточка Ұстаушының Карт-шоты бойынша
берілген Карточкаларды Тоқтату-парағына енгізуге;
Карточка Ұстаушыға алдын ала ескертпей-ақ, Карт-шотты дебеттеуге
жәненемесе Карт-шоттан жәненемесе осы Шарттың
тармағында көрсетілген банктік шоттардан Карточка Иесінің
қосымша жазбаша келісімінсіз акцепсіз тәртіппен ақшаны мынандай
сомаға алуға:
* VISA InternationalMasterCard International халықаралық жүйеден Банктің
алатын ескертулері;
* Банк-Эквайерлер немесе саудақызмет көрсету нүктелерінің
тауарларқызметтеріне төлеген ақыларының түбіршекслиптерінде
ұсынылған;
* Банк белгілеген Тарифтерге сәйкес Банктің комиссиялық жинағы;
* Банктің Карточканыларды пайдалану нәтижесінде, осы Шарттың талаптарын
және оның Карточкаларды пайдалануға белгілеген талаптарын бұзғандағы
кез келген шығындары;
* Қосымша Карточкаға жатқызылған барлық Карточкалық іс-қимылдар;
* Несиелер бойынша негізгі борыш сомалары, Несиелер бойынша есептелінген
сыйақылар, айыппұлдар, өсімдер;
* Карточка Ұстаушының Карт-шотына оның Ұстаушысына тиесілі емес ақшаларды
қателесіп аударып жіберуі;
Карточка Ұстаушы Овердрафтың орнын, оның құрылғанынан бастап 30 күн
ішінде өтемеген жағдайда, Банк қарызды өтеу
бойынша Карточка Ұстаушыға қатысты шара жасау үшін, Банктің
Қауіпсіздік қызметіне ол туралы хабарлайды.
Егер Карточка Ұстаушысы несие карточкасы бойынша мерзімін кешіктірген
жағдайда Банк Карточка Ұстаушының тежелген Карт-шоттарына кез келген ақша
түсімдерінен несие бойынша тиесілі берешек сомасын қайтарып алу үшін
Карточка Ұстаушының кез келген дебеттік Карт-шотын тежеуге құқылы.
Карточка Ұстаушының қаржылық жағдайы нашар болған жағдайда:
* жіберілген Овердрафттың және есептелген төлемақы өсімінің сомасын
өтеу туралы сотқа талап қоюға;
* Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес ұсынылған құжаттардың
негізінде, Карточка Ұстаушының қаржылық тәртіп бұзушылықтары туралы
басқа Банкілерге, Несиелік бюроларға жәненемесе уәкілетті органдар
мен лауазымды тұлғаларға ақпарат беруге;
Карточканы пайдалану тәртібін реттемелейтін осы Шартқа, Тарифтерге және
Банктің ішкі құжаттарына, осы Шарттың 7.1. тармағына сәйкес Карточка
Ұстаушысына көрсететін қосымша қызметтерді беру шарттарына өзгерістерді
өз бетімен енгізуге, сонымен бірге Карточка Ұстаушысын осы Шартта
белгіленген тәртіпте енгізілетін өзгерістер туралы кейіннен хабардар ету
арқылы техникалық және заңды себептерге байланысты олардың көрсетілуін
толығымен тоқтату.
Карточка Ұстаушы мен Қосымша Карточкаларды Ұстаушыларға Карточкаларды
пайдалануға қатысты болған барлық өзгерістер мен толықтырулар туралы
Интернет жүйесіндегі Банктік сайтта мына мекенжай бойынша: ақпарат
орналастрыу арқылы, сондай-ақ енгізілетін өзгерістер туралы Банк
Бөлімшесіндегі Қабырғадағы ілгіштерде ақпарат орналастыру жолымен
ақпараттауға; Егер енгізілетін өзгерістер туралы хабарландыру
орналастырылған уақыттан бастап, 30 (отыз) күнтізбелік күн өткеннен кейін,
Карточка Ұстаушы Банкке өзінің енгізілетін өзгерістерге келіспеушілігі
туралы жазбаша хабарламаған жағдайда, онда осындай енгізілетін өзгерістер
туралы хабарландыру орналастырылған уақыттан бастап, 30 (отыз) күнтізбелік
күн өткеннен кейінгі күннен келесі күннен бастап өзгерістер қабылданған
болып есептелінеді;
Егер Карточка Ұстаушысы өзгерістерді енгізу туралы хабарламаны
орналастырған датадан бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Банкке осы
Шартқа өзгерістерді енгізумен келіспейтіні туралы жазбаша түрде өтінішті
берген жағдайда, осы Шарт бұндай жазбаша өтінішті берген датадан бастап 45
(қырық бес) күнтізбелік күн өткеннен кейін бұзылған болып есептеледі.
Осы Шарт бойынша Карточка Ұстаушы өз міндеттемелерін бұзған жағдайда, Осы
Шартты бір тараптық тәртіпте бұзуға және Карт-шот бойынша Қарыздың барлық
сомасын, Несие сомасын оны пайдаланған уақыттың барлық мерзіміндегі
сыйақыларымен (мүддесімен) қоса мерзімінен бұрын өтетуге;
Карточка Ұстаушының Карточкасын ол төлемеген Қарыздар мен Овердрафты толық
жапқанша тежеуге.
Қазақстан Республикасының валюталық заңдарымен белгіленген жағдайда,
Карточка Ұстаушыдан қажетті құжаттарды ұсынуды талап етуге;
Карточка Ұстаушы осы Шарттың талаптарын бұзған жағдайда, Несиелік Лимиттің
сомасын кемітуге.
Карточка Ұстаушы осы Шарттың талаптарын бұзған жағдайда, сондай-ақ
Банктің ойынша басқа Карточка Ұстаушылар жәненемесе Банк үшін залал
әкелетін жағдайлардың бар болуы кезінде, сондай-ақ осы Шартта
қарастырылған іс-қимылдарға шектеулер қойылған Қазақстан Республикасының
заңдарына өзгерістер енгізілген жағдайдағы банктің құқықтары:
* Карточканы тежеу (оның ішінде Негізгі жәненемесе Қосымша
Карточканы) жәненемесе Карт-шотты тежеу;
* Дербес ЕКБ Интернет-банкинг жүйесінде Карточка Ұстаушының (оның
ішінде Қосымша Карточканы) қол жеткізушілігін тежеу;
* Банк алдындағы Карточка Ұстаушының міндеттемелерін мерзімінен бұрын
жабуды талап етуге;
* Осы Шарттың талаптарына сәйкес Банктің қарауы бойынша барлық қажетті
әрекеттерді жасауға;
Карт-шоттарда жатқан ақшаларға тыйым салынған жағдайда, Карточкаларға тежеу
қоюға, немесе Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, Карт-шот
бойынша шығыс іс-қимылдарын тоқтатуға;
Егер Карточка Ұстаушысы карточка бойынша Банктің қызмет көрсеткені үшін
төлемді жүргізбесе және Ұстаушының карт-шотындағы ақша бұндай төлемді
жасауға жеткіліксіз болған жағдайда, онда Банк карт-шот бойынша пайызсыз
Овердрафтты (ақша қалдығының бар болуынан немесе жоқ болуынан қарыз
сомасының көп болуы) белгілеуге және Овердрафт белгіленгеннен кейін қарыз
сомасы шегінде Карточка Ұстаушының карт-шотына келіп түсетін ақшадан
қарыз самасын акцепсіз тәртіппен алуға құқылы.
Карточка Ұстаушының Карт-шотынан НегізгіҚосымша Карточкаларды Ұстаушылар
Карточкалары бойынша жүргізілген авторлық сұранымдар үшін төлемдік
сыйақылар жүйесін төлеуге қойылған соманы акцепсіз тәртіппен есептен
шығаруға жәненемесе тура тәсілмен дебеттеуге; (Төлем жүйелері бойынша
ережеге сәйкес, әрбір авторлық сұраныс бойынша, оның ішінде кейінге
қалдырылған Карточкалық іс-қимылдар бойынша, Төлемдік жүйелер бойынша
сыйақылар ұсталынады);
Ойын ұтыстарын, жарнамалық және ақпараттық сипаттағы акцияларды жүргізу
үшін Карточка Ұстаушысын және Қосымша Карточкалар Ұстаушыларын тарту. Осы
арқылы Карточка Ұстаушысы бұқаралық ақпарат құралдарында, жарнамалық,
ақпараттық материалдарында өзінің тегі, аты, әкесінің аты, сыйлық және
ұтыс сомасы, мөлшері туралы ақпаратты басып шығаруға, сонымен бірге
Банктің жарнамалық және ақпараттық қызметімен тікелей немесе жанама түрде
байланысты басқа шараларды өткізуге Банкке келісімін береді.
Карточка Ұстаушысы Банкке бас тарту туралы жазбаша өтінішті алдын-ала беру
арқылы, осы көрсетілген мәліметтерді жариялаудан бас тартуға құқылы.
Банк биллингтік цикл соңында Ұстаушының карт-шотына есептелген сыйақының
капиталдандыруымен Ұстаушының Карт-шоттары бойынша ақшалай қаражаттың
қалдығына сыйақыны күнделікті есептеуді бір жақты тәртіппен жүргізуге
құқылы. Сыйақыны есептеу кезінде Банк операциялық күннің соңына Карт-
шоттағы ақшалай қаражатының қалдығын есептейді.
Белгіленген Тарифтерге және банктік бағдарламалар шарттарына сәйкес
Ұстаушының есептелген сыйақыны капиталдандыруды және сомаларды басқа
валюталарға айырбастауды, қолма-қол ақшаны алу бойынша операцияларды,
Карт-шотқа толықтыруды жүргізу нәтижесінде Ұстаушының карт-шотындағы
қалдық сомасынан байланысты карт-шоттағы бар қалдыққа есептелетін сыйақы
мөлшерлемесін осы Шарттың әрекет етуінің бүкіл мерзімі кезінде бір жақты
тәртіппен белгілеуге көбейтуге төмендетуге құқылы.
Карт-шот бойынша ақшалай қаражаттың қалдығына есептелетін сыйақы бойынша
тиімді жылдық сыйақы мөлшерлемесі, есептелген сыйақының капиталдандыруын
есепке ала отырып сыйақы мөлшерлемесін білдіреді. Карт-шотқа қосымша
жарналарды енгізген, карт-шоттан ақшаны ішінара алған, ақша қалдығының
бір градациядан басқасына өтуі, сыйақы мөлшерлемесінің Банкпен бір жақты
тәртіппен өзгеруі жағдайында тиімді сыйақы мөлшерлемесі Карт-шот бойынша
операцияларды жүргізуге сәйкес үлкеюі немесе азаюы мүмкін.
Банк жеке тұлғалардың салымдарын (депозиттерін) міндетті түрде жаппай
кепілдендіру (сақтандыру) жүйесінің қатысушысы болып есептеледі және 2004
жылғы 20 желтоқсандағы № 001 Куәлік негізінде әрекет етеді. Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңдарының талаптарына сәйкес Карт-
шоттардағы ақшалай қаражаттарының қалдықтарын кепілдендіру шарттарын бір
жақты тәртіппен өзгертуге.

Банктің міндеттері:
Болуы мүмкін Карточка Ұстаушыға Банк қабылдаған болуы мүмкін Карточка
Ұстаушысының тиісті түрде толтырған және қолын қойған бірінші (Негізгі)
Өтініші негізінде Карточканы дайындауға және беруге .
Негізгі Карточканы Ұстаушының жазбаша Өтініші бойынша оның Карт-шотынан
Банк белгілеген талаптар мен Тарифке сәйкес үзінді көшірмелер беруге.
Осы Шартқа өзгертулер мен толықтыруларды енгізу туралы Карточка Ұстаушысын
сайтта, Интернет жүйесінде, сонымен бірге Банк бөлімшелерінде хабарламаны
беру жолы арқылы хабардар етіп тұруға.
Карточка Ұстаушының құқықтары:
Қосымша Карточканыларды Ұстаушылар үшін белгілі бір мерзімге ақша
пайдалану Лимитін белгілеуге. Ақшаны пайдалану Лимитінің көлемін Қосымша
Карточкалар бойынша, алдын ала Қосымша Карточкалар бойынша ақшаны
пайдалану Лимитін өзгерту жоспарланған күнге дейін 14 (он төрт) жұмыс күні
бұрын ол туралы Банкке жазбаша ескерту арқылы өзгертуге.
Кез келген уақытта Карточка бойынша Қарызды, Несиені қолданған нақты
күндері үшін сыйақылар төлеумен қоса мерзімінен бұрын жабуға.
Несиелеу талаптарын Банк бір жақты өзгерткен жағдайда, Карточка Ұстаушысы
енгізілетін өзгерістерді жариялаған уақыттан 30 (отыз) күнтізбелік күнге
тең мерзім ішінде жаңа талапты қабылдауына құқылы, не енгізілген
өзгерістерге жазбаша нысанда берілген келіспеушілік жағдайында, несиені
нақты қолданған уақыты үшін сыйақыны (мүддесін) төлеумен қоса, несиені
жабуға;
Карточка Ұстаушы осы Шартты бұзуды жоспарлаған уақытқа дейін кемінде 30
(отыз) күнтізбелік күн бұрын Банкке ескерткен және Карт-шот бойынша қарызын
жапқан жағдайда, осы Шартты кез келген уақытта бұзуға құқылы. Бұл жағдайда
Банк Карточкаларды қайта шығаруды жүзеге асырмайды.
Карт-шот бойынша операцияны жасаған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде
даулы операцияны (Слип немесе чек бар болса) қарастыру бойынша өтінішпен
Банкке жүгінуге. Керісінше болған жағдайда, жүргізілген операция расталған
болып есептеледі, және келесі кінарат-талаптарды Банк қабылдамауы мүмкін.
Банкке келіп түскен даулы операцияларды реттеуге дейін шот бойынша бұдан
бұрын дебеттелген ақшалай қаражаттың орны толықтырылмайды.
Карточка иесі осы Шарттың 7.1. тармағында қарастырылған кез келген қосымша
қызметті пайдаланудан кез келген уақытта бас тартуға құқылы. Қызмет
көрсетудің кез келген түрін қолданудан бас тарту үшін Клиент Банк
бөлімшесіне Банк тарапынан бекітілген үлгідегі өз қолымен қол қойылған
өтінішті ұсыну міндетті.

Карточка Ұстаушының міндеттері:
Өзінің Карт-шотының жағдайын, кемінде айына бір рет үнемі тексеріп
отырады;
Егер Карточка Ұстаушының кінәсінен жәненемесе бастамасы бойынша Банк
Карточкалар бойынша, тартып алу, істен шығару, Тоқтату-парағын енгізумен
байланысты әрекеттерді жасаса, онда сөзсіз тәртіпте Банкке оларды өтейді;
Салық, міндетті төлемдер, бюджеттік емес қорлар, сондай-ақ үшінші
тұлғалардың алдындағы міндеттер бойынша өз бетінше есеп айырысады;
Карточканы сенімді жерде сақтайды, өзінің PIN-кодын, Кодты сөзін, Дербес
ЕКБ Интернет-банкинг (Пайдаланушының аты-жөні, Паролі, Есте сақтау сөзі)
жүйесіндегі авторлау параметрлерін ешкімге жарияламайды;
Карта Ұстаушының Карт-шотына, Карта Ұстаушыға қатысы жоқ ақша қателесіп
аударылып кетсе, соңғысы Карт-шотқа қателесіп аударылып кеткен ақшаларды
(оның ішінде Банктің Несие беру жолымен де), не Банкоматты пайдалану арқылы
ақша алғанда, Карта ұстаушы сұраған және Банкоматтың түбіршегінде
көрсетілген (ақшалардың қателесіп аударылғаналынған себебіне қарамастан)
ақша сомасынан қателесіп артық ақша берілгенде, Карточка Ұстаушы Карт-шот
бойынша көшірмені алғаннан кейін, не Банк қателесіп аударылған алынған
ақшаларды Банкке қайтару туралы ескертуді жібергеннен кейін 3 жұмыс күні
ішінде Банкке қайтаруға міндеттенеді.
Банк Карточка Ұстаушыға ескертуді телефон байланысы, электронды байланыс
жәненемесе жазбаша түрде жіберуі мүмкін.
Карточкалар ұрланғанда, жоғалғанда немесе оны басқа уәкілеттенбеген тұлға
пайдаланғанда ол туралы тез арада Банкке тәулік бойы, аптасына 7 күн,
жылына 365 күн жұмыс жасайтын Card Service (Банктік Карточкасын Ұстаушыны
қолдау қызметі) Қызметі телефоны бойынша хабарлайды.
Карточка Ұстаушы Карточкасын алаяқтық қауіптілігі жоғары Елде пайдаланған
жағдайда, Карточканы алаяқтық қауіптілігі жоғары Елде пайдалану тоқтатылған
3 (үш) жұмыс күні ішінде Карточканы қайта шығару үшін Банкке өтініш
жасайды. Көрсетілген талаптар сақталмаған жағдайда және осымен байланысты
алаяқтық Карточкалық іс-қимылдар пайда болғанда, Банктің барлық шығындарын,
сондай-ақ Банкке келген залалдарды Карточка Ұстаушысы сөзсіз тәртіпте,
Банктің Карточка Ұстаушыға жіберілген жазбаша талаптарында көрсетілген
мерзім ішінде төлейтін болады.
Карточка Ұстаушы осы Шартты бұзу туралы жазбаша ескерту бергенде, Банкке
осы Шартқа сәйкес шығарылған барлық Карточкаларды қайтаруға міндеттенеді.
Карточка Ұстаушы Банк алдында оның Карт-шоты бойынша берілген барлық
Карточкаларын осы Шарттың талаптарын бұзумен пайдаланғаны үшін материалды
түрде толық жауап береді.
Осы Шартта, Өтініштерде белгіленген мерзімде және тәртіпте Несиені,
Несиені қолданумен байланысты сыйақылар, комиссиялар, айыппұлдар мен басқа
төлемдерді қайтарады.
Карточка Иесі осы шарттың 7.1. тармағында көрсетілген қосымша қызметтерді
ұсыну шартымен немесе Банк бөлімшелеріндегі пайдаланушының
нұсқаулықтарымен танысуға міндетті, осы орайда Банк Клиенттің Осы шарт
бойынша қызметтерді ұсыну шарттары мен тәртібі туралы хабардар болғаны
үшін жауапты болмайды.

Карточкаларды қайта шығару
Карточкалардың әрекет ету мерзімі аяқталғанда оларды қайта шығару
мынандай тәртіпте жүзеге асырылады:
Карточкаларды қайта шығару мүмкіндігімүмкін еместігі Банктің ішкі
құжаттарына сәйкес, Карточканың әрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін
кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн қалғанда анықталады.
Егер Карточканы қайта шығару мүмкін болса және Карточканы Ұстаушы
Карточканы қайта шығарудан бас тартуы туралы Банкке хабарламаса, Банк
Карточканы қайта шығарады, Карта Ұстаушының жабылмаған Борышын, несиелік
лимитінің мөлшерін және жеке меншік қаражатын сақтай отырып, Карт-шотта
сақтайды (Тиісті Карточканың тұрпатына байланысты). Бұл жағдайда Банк
Карточканы қайта шығарғаны үшін Шарттың 4.5. тармағына сәйкес комиссия
ұстайды.
Егер Карточканы қайта шығару мүмкін болмаса, Карточканы қайта шығару
жүзеге асырылмайды, Карточка Ұстаушысы өзіне бар Борышты Карточканың
әрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін кемінде 5 (бес) күнтізбелік күн
қалғанға дейін жабуға міндеттенеді. Егер Карточка Ұстаушы Шарттың осы
тармағында қарастырылған міндеттерді орындамаса, осы Шарт Карточка
Ұстаушының өз міндеттерін Шарттың тиісті бөлігін толық орындағанша әрекет
етеді.
Карточка Ұстаушы Карточканы жаңа мерзімге қайта шығарудан осы Шартты бұзбай-
ақ бас тартуына болады (егер Шартқа сәйкес, Карточка Ұстаушысына басқа
Карточкалыр шығарылған болса). Карточканы жаңа мерзімге қайта шығарғаннан
бас тарқан жағдайда, Карточка Ұстаушы тиісті өтінішпен Банкке келуге және
Банкке Карточкасын Карточканың әрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін кемінде
30 (отыз) күнтізбелік күн қалғанда өткізуге міндетті. Егер Карточка
Ұстаушысы Банкке Карточканы қолданудан бас тарту туралы Карточканың әрекет
ету мерзімі аяқталғанға дейін кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн қалғанға
дейін өтініш әкелген жағдайда, ал Банк жаңа мерзімге Карточка шығарып
қойған болса, Банк Карточка Ұстаушының Карт-шотынан осындай Карточкаға
қызмет еткені үшін сыйақылар құнын ұстап қалуға құқылы.
Карточканы ұрлатқандажоғалтқанда, немесе Карточка Ұстаушының қалауы
бойынша жоюды жүзеге асыру, Карточка Ұстаушының Өтінішімен Шарттың 4.5.
тармағына сәйкес Тарифке сай Карточканы қайта шығару үшін жұмсалған
комиссияны ұстап қалу негізінде іске асырылады.

Банктің Қызметін Карточка Ұстаушының төлеу тәртібі мен тарифтері
Осы Шарт бойынша Банк ұсынатын қызметтер үшін, Карточка Ұстаушы Банктегі
әрекет ету күші бар Тарифтерге сәйкес комиссиялық сыйақыларды
(комиссияларды) Банкке төлеуге міндеттенеді.
Комиссияны төлеу Карточка Ұстаушының Карт-шотынан тиісті ақшаларды акцепсіз
алу жолымен жүргізіледі.
Тарифтерді Банк болуы мүмкін Карточка Ұстаушысына оның осы Шартқа
қосылғанына дейін ұсынады.
Банк Тарифке кез келген түрдегі өзгерістерді енгізуге құқылы. Енгізілген
өзгерістер туралы Банк Карточка Ұстаушыға осындай өзгерістердің күшіне
кіруіне кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн қалғанға дейін,
Банк акцептсіз тәртіпте Карточканың іс-қимыл сомасын, Банктің комиссиясын,
қателесіп аударылған ақшаларды және Карточка Ұстаушының Борыштарын
Қазақстан Республикасының заңдарында қарастырылған тәртіпте және осы Шартқа
сәйкес ұстап қалады, ал егер Карт-шотта ақша болмаған жағддайда – Карточка
Ұстаушының Қазақстан Республикасы аумағында және одан тыс жерлерде
орналасқан Банкіде және басқа банкілерде (жеке банкілік іс-қимылдарды
жүзеге асыратын ұйымдарда) ашылған кез келген банктік шотынан мынандай
жолдармен ұстайды:
• Банктің өкімі немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңдарында қарастырылған басқа құжаттардың негізінде Банкте ашылған
Карточка Ұстаушының банкілік шоттарын тікелей дебеттеу;
Жәненемесе
• Карточка Ұстаушының Қазақстан Республикасы аумағында және одан тыс
жерлерде орналасқан Банкіде және басқа кез келген банкілерде (жеке
банкілік іс-қимылдарды жүзеге асыратын ұйымдарда) ашылған банкілік
шоттарына акцептсіз тәртіпте орындалатын тапсыры-талаптарды (Қажет-
жағдайда - Шарттың түпнұсқасын жәненемесе Шарттың стандартты
талаптарының нотариалды куәландырылған данасын қоса беру), немесе
акцептсіз жәненемесе даусыз ақшаларды алуды жүзеге асыруға қажетті
басқа да құжаттарды ұсыну. Бұл жағдайда Карточка Ұстаушының банктік
шотында ақша жетерліктей болған жағдайда, Банктің төлем құжаты онда
көрсетілген ақша сомасына орындалуы тиіс, ал Банктің төлем құжатында
көрсетілген барлық ақша сомасын алу үшін (есептен шығару үшін) – ақша
жеткіліксіз болғанда – Карточка Ұстаушының банкілік шотының
картотекасында сақталады. Карточка Ұстаушының шотынан акцептсіз ақша
сомасын басқа валютада алған (есептен шығарған) жағдайда, алынған
ақшаларды валютаға айырбастау, валюталық заңнамалардың талабына
сәйкес, міндеттемелер валютасына – Банктің қалауы бойынша –
жәненемесе алынған валютаның сату немесе сатылуының Банк белгілеген
бағамы бойынша Карточка Ұстаушының есебінен Тарифке (оның ішінде
айырбасталған сомадан айырбас үшін ұсталған комиссияны ұстағанда)
жүргізіледі.
Карточкаға келесі жылай есебіне қызмет көрсету үшін сыйақысы
Карточка ашылған уақытта ұсталады.
Карточкалық іс-қимылдар бойынша есеп айырысу үшін Карт-шотта
ақшаның жеткілікті болуын қамтамасыз ету үшін, Карточка Ұстаушысы
Банкке Авторлау сомасына ақшаны істен шығару (Шығыс Лимитінен шығару)
өкілеттігін тежеу уақытынан бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен
аспайтын мерзімге береді. Авторлау сомасы Карточкалық іс-қимылдар
сомасынан басқалай болуы мүмкін.
Авторлау сомасы Шығыс лимитінен осы Шартта қарастырылған негіз бойынша
немесе Банк Авторлау сомасы бойынша Карточкалық іс-қимыл болмағанына растау
алғанша шығарылады.

Карточканы тежеу
Карточканы тежеу мына жағдайларда жүргізіледі:
* Карт-шоттарды тежеусіз — Негізгі жәненемесе Қосымша Карточкаларды
Ұстаушының ауызша өтініші негізінде, кейін
Карточканыұрлатужоғалтуымен байланысты жазбаша өтінішін міндетті
түрде беруімен, сондай-ақ Карточка Ұстаушының Карт-шотына үшінші
тұлғалардың рұқсат етілместен қол жеткізуі кезінде;
* Карт-шоттарды тежеу – уәкілетті органдардың жәненемесе лауазымды
тұлғалардың Карт-шоттар бойынша шығыс іс-қимылдарын тоқтата тұру,
Казақстан Республикасының заңдарында анықталған процедураларға
жәненемесе осы Шартта қарастырылған басқа жағдайларға сәйкес Карт-
шоттағы ақшаларға тыйым салу туралы шешіміқаулысының негізінде
болады.
Банк өз бастамашылығымен Карточканы жәненемесе Карт-шотты, Карточка
Ұстаушының Дербес ЕКБ Интернет-банкинг жүйесіне қол жеткізуін тежеуге
құқылы:
* Карточка Ұстаушысы осы Шарттың талаптарын жәненемесе Қазақстан
Республикасының заңдарының талаптарын бұзғанда;
* Банктің пікірі бойынша Карточка Ұстаушыға, Банкке жәненемесе үшінші
тұлғаға шығын әкелетін жағдайлар бар болғанда;
* Карточка Ұстаушы Банк Карточка Ұстаушыға Борыштарын жабуды талап етіп
жазбаша ескерту жібергеннен кейін 10 (он) жұмыс күні өткеннен кейін,
борышын жаппаса;
* Карточка Ұстаушы рұқсат етпеген Карточкалық іс-қимылдарды жүргізуге
қауіп төнсе;
* Карточка жәненемесе Карт-шот алаяқтық іс-қимылдар жасау, ақшаны
заңдастыру (себепсіз жұмсау) жәненемесе Террорлық жәненемесе басқа
да заңсыз әрекеттерді қаржыландыруды жасау үшін қолданылды деген
жеткілікті күдіктер бар болғанда;
• Қазақстан Республикасының заңдарына осы шарт бойынша іс-қимылдарға
шектеулер қойылған өзгерістер енгізілсе. Егер карточканы тежеуге себеп
болмаса, онда Карточканы тежеуді доғаруды Банк жүргізеді.
. Карточка Ұстаушы қандай да болмасын Карточкалық іс-қимылдардың
(Оларға Карточка Ұстаушы қатыссын немесе қатыспасын) өтімділік
деңгейін анықтау үшін Банкпен жедел арада байланыс жасауды қамтамасыз
етуі керек.
Карточканы жоғалтқандаұрлатқандауәкілетті емес тұлға қолданғанда Карточка
Ұстаушы Банктен тез арада ауызша және артынан жазбаша түрде Карточканы
Тежеуді талап етуі (бұдан әрі - Талаппен) керек:
▪ Банкке өзі жеке шағымданғанда (Card Service –те немесе Карточка
Ұстаушының тұратын жеріндегі Банктің кез келген филиалына);
▪ Дербес ЕКБ Интернет-банкинг жүйесі арқылы;
▪ Банкпен байланысу мүмкін болмағанда - Төлем жүйесіне сәйкес келген
кез келген жергілікті Банкке.
Талап етуде көрсетілетндер: кодтық сөз, Карточка Ұстаушының тегі,
аты, әкесінің аты және, мүмкіндігінше қосымша ақпарат: оның туған жылы
туралы деректер, Карточкасының әрекет ету мерзімі, сондай-ақ Тежеу
себебі. Байланыс жасау үшін мекен-жайын және телефонын жазса құба-құп.
. Card Service Талапты арнаулы журналда уақытты көрсетет отырып
тіркейді, және Карточканы тежейді.
Талапты Банктің Филиалына немесе кез келген сәйкес Төлем жүйесінің
мүшесіне берген жағайда, Карточканы Тежеу Карточка Ұстаушы Банктің
Филиалына немесе кез келген сәйкес Төлем жүйесінің мүшесіне берген
Талапты Card Service- де тіркеген уақыттан бастап алты сағаттан кейін өз
күшіне енеді.
ElectronPlus, CirrusMaestro түріндегі Карточканы тежеу Талапты
Card Service-те құжатты түрде тіркеген уақыттан бастап күшінде болады.
Classic, Business, Gold, Platinum, World Signia түріндегі
Карточканы тежеу Талапты Card Service-те құжатты түрде тіркеген уақыттан
бастап алты сағат өткеннен кейін күшінде болады.
Ауызша талап Карточка Ұстаушының ауызша Талапты берген уақытынан 2 (екі)
жұмыс күні ішінде жазбаша өтінішімен расталады. Карточка Ұстаушы шетелде
болған жағдайда немесе басқа себеппен Банкке көрсетілген мерзімде келе
алмаса, Карточка Ұстаушы Card Service-пен бірінші байланысқаннан кейін үш
сағат өткенде телефон арқылы қайтадан байланысады, және шетелдік сапардан
келгеннен соң немесе бірінші мүмкіндікте Банкке Талапты растайтын жазбаша
өтініш береді.
Талапты Карточка Ұстаушы береді, Талаптың оның еркіне сәйкес келмей қалу
қаупі үшін жауап береді, және Карточканы Тежеу салдары үшін
наразылықтарды Банк қабылдамайды.
Карточка Ұстаушы жоғалтылғанұрланған Карточканы уақытылы тежетпеген
салдары үшін жауап береді.
Карточка Ұстаушы Карточканы Тежеу күшіне кірмей тұрғандағы Карточкалық іс-
қимылдар үшін тәуекелге барады және жауапты, және одан Карточканы
Тежеудің күшіне кірген сәтінен бастап босатылады.
Карточка Ұстаушы жоғалғанұрланған Карточкаларды Тежеуде жауапкершіліктің
бір бөлігін және тәуекелді мойындарына алады. Бір бөліктей Тежеу
дегеніміз, Карточка Ұстаушының Classic, Business, Gold, Platinum,
World Signia Карточка түрлерінің Тоқтау-парақта жоғалғанұрланған
Карточкалардың деректемелерін жазудан бас тартуы деп түсініледі.
Карточка Ұстаушының Card Service-ге телефон арқылы шағымдануы автоматты
түрде Card Service-ке кез келген даулы жағдайларға талдау жасау үшін
орнатылған жазу құрылғысы бар телефонда жазылып қалады.
Карточка Ұстаушысы осы талаптармен келіседі және жүргізілген жазуға қандай
да бір қарсылығы болмайды.
Карточка Ұстаушы жазу қондырғысы бар жоғарыда айтылған телефон арқылы
жазылып алынған сөйлесу жазбасының, яғни, Карточка Ұстаушыдан ауызша
түскен Талабының осы Шартқа сәйкес жазбаша түрде Талабы түскенге дейінгі
дәлелі болып табылатынынына ешқандай пікірсіз келіседі.
Карточканы Тежегеннен кейін Карточка Ұстаушының жазбаша өтініші негізінде
Банк Карт-шот бойынша жаңа нөмірмен және Пин-кодпен, немесе ескі нөмірмен
және жаңа Пин-кодпен жаңа Карточка шығарады.
Банк Карточка Ұстаушының Карточканы сақтаған кездегі салақтығынан
жіберілген немесе Пин-кодының құпиялығын Карточканы Тежегеннен кейін
сақтамаған жағдайда, сондай-ақ Карточка Ұстаушының қасақана жасаған
заңсыз әрекеттері белгіленген жағдайда да өзіне Карточка Ұстаушының
жауапкершілігінің шамасын анықтау құқығын сақтайды.
Егер бұрын жоғалтылған Карточка табылғанда, Карточка Ұстаушы тез арада ол
туралы Банкке хабарлауы тиіс, сонан соң осы Карточканы Банкке қайтаруы
керек. Жоғалған Карточканы осы тармақта белгіленгендей қайтармаған
жағдайда, Карточка Ұстаушысы осындай Карточканы Банкке қайтармағанда
болатын қауіптілікті өз мойнына алады, сондай-ақ Банкке Карточканы алумен
байланысты Банк шығарған шығынды өтейді.
Карточка Ұстаушының кінәсінен Банктің Карточканы тежеумен, алумен, Тоқтау-
парағына енгізумен байланысты жұмсаған барлық шығындарын Карточка Ұстаушы
сөзсіз тәртіпте өтеуге міндетті.
Бұрын Карточка Ұстаушысы уәкілетті емес тұлғамен ұрланғанжоғалтылған
қолданылған деп жариялаған Карточканы Тежеуден шығаруды Карточка Ұстаушы
Банкке өзі барып тиісті түрдегі жазған жазбаша өтінішінің негізінде Банк
жүргізеді.
Карточканы Ұстап қалу мынандай жағдайларда болады:
▪ Карточка Тежелгенде;
▪ Карточканы Ұстаушы оның заңды түрдегі Ұстаушысы болмағанда;
▪ Карточка Ұстаушы Карточкалық іс-қимылдар жасағаннан соң сол
Сауда және қызмет көрсету Кәсіпорынына Карточкасын ұмытып тастап
кеткенде;
▪ Егер үш мәрте қатарынан Пин-код дұрыс алынбаса (кез келген
уақыттық алшақтықта бір немесе бірнеше электронды қондырғылдарды
қолданғанда).
▪ Карточканың әрекет ету мерзімі біткенде;
Карточканы Банкомат, Сауда және қызмет көрсету Кәсіпорынының кассирі
немесе Банктегі қолма-қол ақша беретін пунктің жұмыскері ұстап қалуы
мүмкін. Карточканы ұстап қалғанда (Банкомат ұстап қалған жағдайдан басқа
жағдайда) тиісті кесім жазылады.
Ұстап Қалған Карточканы тікелей Карточканы Ұстаушысының жазбаша өтініші
бойынша ұстап қалған жергілікті банк – тиісті Төлем жүйесінің мүшесі
немесе Банктің (Ұстап қалған карточка Банкке жеткізілген жағдайда)
Карточканы қайтару туралы шешімі қабылданғаннан кейін қайтарады.

Банк осы Шарттың және Карточка Ұстаушының Өтініші негізінде, Несиелік
Лимитті белгілеуге және Карточка Ұстаушыға ақы төлеу, жылдамдылық,
қайтару және қамтамасыз ету жағдайында Несие ұсынуға құқылы.
Банктің Карточка Ұстаушыға Карт-шот бойынша Несиелік лимитті белгілеу үшін
ұсынатын қажетті талаптары, Банктің ішкі құжаттарымен белгіленеді.
Карточка Ұстаушыға Несие беру туралы Банктің құптаған шешімі
қабылданғаннан кейін, Несие беру жүргізіледі.
Несиелік лимиттің мөлшері, Несие пайдаланғаны үшін сыйақы мөлшерлемесінің
көлемі, және Несиені қайтаруды созу, жеңілдік берілген мерзім, қамтамасыз
ету түрі, сондай-ақ Несие берілетін мерзім Карточка Ұстаушының Осы
Шарттың бөлінбес бөлігі болып табылатын Өтінішінде көрсетіледі.
Карточка Ұстаушы осы Шартқа Карточка Ұстаушының Өтінішінде көрсетілген
мерзімде Несиені қайтаруға, Банктің есептеген сыйақысын төлеуге, сондай-
ақ сыйақыны төлегенді созғаны үшін Банк есептеген барлық сыйақыны төлеуге
міндеттенеді.
Несиені қайтарудың ең соңғы мерзімі осы Шартқа Карточка Ұстаушының
Өтінішінде көрсетіледі.
Карточка Ұстаушы Несиені қайтармаған жәненемесе қайтару мерзімін созған
жағдайда Банк акцептісіз тәртіпте, Карточка Ұстаушының қосымша
келісімінсіз Қазақстан Республикасында және одан тыс жерде банкілік жеке
іс-қимылдарды жүзеге асыратын банкілер мен ұйымдарда Карточка Ұсаушының
ашылған барлық Банкілік шотынан Борыш сомасын алуға құқылы.
Карточка Ұстаушының банкілік шоттардағы ақша жеткіліксіз болған жағдайда,
Несиені қайтару, оны пайдалану үшін сыйақыны төлеу және есептелген
комиссиялар мен айыппұлдық жазалауларды қайтару үшін, Банк Карточка
Ұстаушының қандай жерде болмасын және қандай болмасын басқа мүлкінен
ұстап қалуға құқысы бар.
Банк Карточка Ұстаушыға берілген Несие туралы Несиелік бюроға, құқыққорғау
органдарына Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкес
ақпарат беруге құқылы.
Карточка Ұстаушы Несиені қайтару бойынша міндеттемелерді тиісті түрде
орындаған жағдайда, есептелген сыйақыны төлегенде, Банк өз таңдауы
бойынша, берілетін Несиенің көлемін ұзартуға, Несие бойынша ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Жалған төлем карточкалары мен өзге төлем және есеп айырысу құжаттарын жасау немесе сату қылмысының криминалисттік сипаттамасы
Пластикалық карточкамен есеп айырысудың жалпы түсінігі
Корпоративтік төлем карточкалары
Қазақстан Халық Банкінің экономикалық сипаттамасы
Ақша қаражаттар қозғалысы мен есебі
Төлем карточкаларының есебі
ҚР-дағы пластикалық төлем карточкаларының одан әрі жетілдіру мәселесі
Қолма қолсыз есеп айырысуда карточкалардың рөлі
Төлем карточкаларының пайда болуы мен нарыққа енуі
Ақша айналысын ұйымдастырудағы төлем карточкаларын қолданудың тиімділігі және оның даму келешегі (ҚР екінші деңгейдегі банктер материалдарында)
Пәндер