Аударма эквиваленттілігінің проблемалары

Жоспар

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

I Бөлім. Аударма эквиваленттілігі
1.1 Эквивалентсіз лексика туралы жалпы түсінік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1.2 Эквивалентсіз лексика түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6

II Бөлім. Эквивалентсіз лексиканы аудару ерекшеліктері
2.1 Эквивалентсіз лексиканы аударудағы қиындықтар ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9
2.2 Эквивалентсіз лексиканың аударылу жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...12

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..30
Пайдаланылған әдебиет ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .31
Кіріспе

Өзінің ерте кездегі дамуынан бастап аударма адамзат үшін ең маңызды әлеуметтік қызмет атқарды, әр түрлі тілдік топтарға жататын адамдардың қарым-қатынасы үшін көмектесті. Жазу пайда болғаннан кейін аударма адамдарға өзге мәдениет жетістіктеріне жол ашты. Әдебиет пен мәдениеттердің қарым-қатынасы тек қана аударманың көмегі арқылы шындыққа айналды.
Қазіргі таңда лингвоелтану және лингвомәдениеттану ғылымдарына көп көңіл бөлініп келеді. «Тіл және мәдениет» проблемасын зерттейтін барлық ғалымдар тілді мәдениетпен байланыстыра отырып зерттеу қажеттігін айтады. Бұл тілдің ұлттық-мәдени спецификасын анықтауға көмектеседі.
Лексикадағы ұлттық бояуы бар пластқа эквивалентсіз лексика жатады.
Бұл тақырыпқа көптеген лексикология саласының алдыңғы қатарлы мамандары өздерінің зерттеулерін арнады. Жұмысты жазу барысында оқулықтар, лекциялар курсы, зерттеу нысанына қатысты баспа бетін көрген негізгі ғылыми әдебиеттер, В.Н. Комиссаров, Я.И. Рецкер, С. Влахов, С. Флорин, Л.С. Бархударов, М.Г. Комилев, А.Д. Швейцер, Г. Г. Панова, Ю. Найда т.б. зерттеулері жұмысқа теориялық және методологиялық негіз ретінде пайдаланылды.
Берілген курс жұмысының мақсаты эквивалентсіз лексика түрлері, олардың классификациясы мен аударылу тәсілдерін анықтау.
Осы мақсатты орындау барысында төмендегідей міндеттерді шешу көзделді:
1. Мағынасында мәдени компоненті бар эквивалентсіз лексика сияқты сөздер бойынша ғылыми әдебиетті зерттеу, cонымен қатар, оларды аударудың бар және мүмкін болатын тәсілдерін қарастыру.
2. Көркем шығарманың мәдени фонын құруда эквивалентсіз лексиканың рөлін (мәнін) анықтау.
3. Көркем шығармаларды аудару кезінде осындай лексикалық бірліктердің берілу тәсілдерін сарыптау, фондық сөздердің берілулерінің басым тәсілдерін анықтау.
4. Эквивалентсіз лексика түрлерінің берілу тәсілдерінің тиімділігі не тиімсіздігін анықтау.
Осы тақырыпты қозғай отырып, эквивалентсіз лексиканың жаратылысы, типтері мен оларды аудару тәсілдері мәселелері әлі күнге дейін толық зерттелмегенін көреміз. Сонымен қатар, мәдениет аралық қарым-қатынас
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1.АмосоваН. Н. Основы английской фразеологии, Ленинград,- Издательство ленинградского университета, 1963 г.
2.АрнольдИ. В. Стилистика современного английского языка, Л., - Просвещение, 1981 г
3. Белянин В.П. Введение в психолингвистику. – М.: ЧеРо, 2000.
4.БархударовЛ. С. Язык и перевод, М.,- Международные отношения, 1975 г.
5.БреусЕ. В. Основы теории и практики перевода с русского на английский язык, М.,- УРАО, 2000 г.
6. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение
в преподавании русского языка.
7.Виноградов В.С. Лексические вопросы перевода художественной прозы.
М.: Издательство Московского университета, 1978.
8.Виноградов В.С. Язык и перевод 2001, стр. 5
9.Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. - М.: Международные отношения, 1980.
10.Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. /Монография. –
М.: Высшая школа, 1986. – 384с.
        
        Жоспар 
Кіріспе......................................................................................................................3
I Бөлім. Аударма эквиваленттілігі
1.1 Эквивалентсіз лексика ... ... ... ... ... түрлері.........................................................................6
II Бөлім. Эквивалентсіз лексиканы аудару ерекшеліктері
2.1 Эквивалентсіз лексиканы аударудағы ... ... ... ... ... әдебиет.....................................................................................31
Кіріспе
Өзінің ерте кездегі дамуынан ... ... ... үшін ең ... ... қызмет атқарды, әр түрлі тілдік топтарға жататын адамдардың ... үшін ... Жазу ... ... ... ... ... өзге мәдениет жетістіктеріне жол ашты. ... пен ... ... тек қана ... ... ... ... айналды.
Қазіргі таңда лингвоелтану және лингвомәдениеттану ғылымдарына көп көңіл ... ... ... ... барлық ғалымдар тілді мәдениетпен байланыстыра ... ... ... айтады. Бұл тілдің ұлттық-мәдени спецификасын анықтауға көмектеседі. ... ... ... бар ... ... ... ... тақырыпқа көптеген лексикология саласының ... ... ... ... ... ... Жұмысты жазу барысында оқулықтар, лекциялар курсы, зерттеу нысанына қатысты баспа бетін көрген негізгі ғылыми әдебиеттер, В.Н. Комиссаров, Я.И. ... С. ... С. ... Л.С. ... М.Г. ... А.Д. Швейцер, Г. Г. Панова, Ю. Найда т.б. зерттеулері жұмысқа теориялық және методологиялық негіз ретінде пайдаланылды.
Берілген курс ... ... ... ... түрлері, олардың классификациясы мен аударылу тәсілдерін анықтау.
Осы мақсатты орындау барысында ... ... шешу ...
1. Мағынасында мәдени компоненті бар эквивалентсіз лексика сияқты сөздер бойынша ғылыми ... ... ... ... ... ... бар және ... болатын тәсілдерін қарастыру.
2. Көркем шығарманың мәдени фонын ... ... ... ... ... анықтау.
3. Көркем шығармаларды аудару кезінде осындай лексикалық бірліктердің берілу тәсілдерін ... ... ... ... басым тәсілдерін анықтау.
4. Эквивалентсіз лексика түрлерінің берілу тәсілдерінің тиімділігі не тиімсіздігін анықтау.
Осы тақырыпты ... ... ... лексиканың жаратылысы, типтері мен оларды аудару тәсілдері мәселелері әлі күнге дейін ... ... ... ... ... мәдениет аралық қарым-қатынас үрдісі кезінде эквивалентсіз лексиканың мәні (рөлі) өте зор. Шетел тілдерін оқыту әдістемесінің қазіргі ... ... ... ... кезінде туған тіл мен оқытылатын тілдің ұлттық мәдениетін үйлестіріп оқытуды ұйғарады. ... ... тіл ... мен ... лингвоелтану саласы кең таралуда. Оқытушының міндеті - оқушыны басқа мәдениетке, ... ... ... ... оның ... ұлттық-таңбаланған лексикаға аударып, оның белгілі бір фондық елтанушылық ақпаратты иеленіп, белгілі бір ... ... ... ... ... лексика мен фразеологияның анықталуы, яғни мағынасы басқа тілдің ... ... қиын ... ... тіл мен тілі оқытылатын елдің ақиқаттығы туралы білімді кеңейтеді және байытады. Көркем ... ... ... ... болып табылатын эквивалентсіз лексиканың мәселесі ерекше қызығушылыққа ие. ... ... ... санаулы ғана басылымдар бар (В.С. Виноградов, Э. ... Н.И. ... Осы ... әлі де ... ... әлі ... дейін эквивалентсіз лексика көркем шығарма ... тыс ... ... ... ... шығарма контекстінде ескеріле бермейді. Эквивалентсіз лексиканы аудару ... ... ... шығармадағы қызметі тұрғысынан зерттеу ерекше қызығушылыққа ие, берілген курс жұмысының ... да ... ...
I ... ... ... ЭКВИВАЛЕНТСІЗ ЛЕКСИКА ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ТҮСІНІК
Өз кең мағынасында қолданылатын мәдениет сөзі мен осы сөздерге тіл ... ... ... ... және баяндалған ақпараттың арақатынасы мәселелері бұрыннан бері тек ... ғана ... ... да ... өкілдерін қызықтырған. Халық пен ел өмірінің барлық үлкен және кіші ... ... ... ... ... жағдайы, тарихи дамуының барысы, әлеуметтік құрылысының көрінісі, қоғамдық ойдың, ғылымның, өнердің даму ... ... ... осы халықтың тілінде көрініс табады. Сондықтан да тіл кез келген ұлт ... ... ... табылады дешенді батыл айтуға болады, тіл кез келген халықтың ұлттық-мәдени кодын ... ... тіл мен ... ... ... ... бөлігі айқындалатын сөздер кездеседі. Олар семантикалық тілдік бірлігінің мәдени ... деп ... ... өз ... мол дарытқаны да, дүниені көркемдік әдіспен бейнелеуде күрделі жанрлық ерекшелігі мен дараланатыны да және философиялық мазмұнның ... ... ... жанрлардың ішіндегі шоқтығы биігі де - ... ... ... ... - ғасырлар шежіресі, ауыз әдебиетінің бір түрі. Онда ... ... оның ... ... ақыл- өнегесі мол көрініс тапқан. эквивалентсіз лексика дәлдігімен, тереңдігімен, ықшамдылығымен ерекшеленеді. Мұнда ... сан - ... ... баға ... үлкен түйін жасалады, халықтың ғасырлар бойғы тәжірибесі қорытылады. Олар - ... ... мен ... қарай, мазмұн мен мәні жағынан сан - саққа құбылып ... көне де ... ... ... лексиканың дүниетанымдық табиғатының күрделілігі оның көнелігі мен ... ... ... ғана ... ... ұрпақтардың ми қазанында құрыштай шыныққан ой-өрісінің биіктігіне, тәжірибе тезінен сұрыпталып өткен сұлу мүсіні мен ой маржандарының ... ... ... да ... ... төрт ... ерекшеліктерін ескерген жөн: 1. Эквивалентсіз лексика объективтік дүниені көркемдік тұрғыдан жалпылай қорытады. 2. Эквивалентсіз лексиканың ... ... ... ... ... ... ... арқылы ашылып отырады.
3. Эквивалентсіз лексиканың тура және ауыспалы, бейнелі мағыналарының қатынасын ... еске ... ... ... ... ... процксін белгілі мәселеге халықтың көзқарастық өзгеру құбылысымен байланысты қарау керек.
4. Эквивалентсіз лексика дүниені көркемдік ... ... ... тән ... ... арқылы бейнелейді.
1.2.ЭКВИВАЛЕНТСІЗ ЛЕКСИКА ТҮРЛЕРІ
Фразеологизмдер
Тілдің лексикасында қаралатын лексикалық бірліктерден (жеке ... ... тіл ... ... сөз ... деп аталатын неғұрлым күрделі ерекше түрі қалыптасқан. Бұларды тіл білімнің фразеология саласы ... ... ... ... phrasis ... және logos сөз, ілім ... ... қазіргі тіл білімінде екі мағынада қолданылады. Бірінші, тілдің фразеологиялық құрамын ... ... ... ... бір ... ... ... дегенді білдіреді.
Осы күнгі тіл білімінде фразеологизм деген ұғым кең мағынада қолданылады. 1990 жылы шыққан ... ... ... ...

Пән: Тілтану, Филология
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
60-80 жылдардағы ортасындағы Қазақстандағы нақты социализм12 бет
Аударма өнері және көркемдік түсініктер туралы21 бет
Экономикалық теория негіздері7 бет
Қазақ әдебиетіндегі аударманың орны, маңызы22 бет
Аударма эквиваленттілігі проблемалары30 бет
Абайдың «Қара сөздерін» қазақ тілінен ағылшын тіліне аударудың прагматикалық аспектілері22 бет
Аударма барысындығы сөйлем мүшелерін өзгерту21 бет
Аударма және өркениет30 бет
Абайдың қара сөздерінің лексико-семантикалық ерекшеліктері94 бет
Авторлық стиль және мұхтар әуезовтың көркем аудармалары41 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь