Ағылшын және қазақ тілдеріндегі етістіктердіңлексика-семантикалық ерекшеліктерініңтеориялық аспектісі

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4
IБӨЛІМ. АҒЫЛШЫН ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІНДЕГІ ЕТІСТІКТЕРДІҢЛЕКСИКА.СЕМАНТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНІҢТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІСІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.1 . СЕМАНТИКАЛЫҚ ӨРІС ТҮСІНІГІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.2 . ТІЛДЕГІ СЕМАНТИКАЛЫҚ ӨРІС ТИПТЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
1.3 .АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ ЕТІСТІКТЕРГЕ СЕМАНТИКАЛЫҚ ҚОЛДАНЫСЫНА СИПАТТАМА БЕРУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10II БӨЛІМ. АҒЫЛШЫН ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІНДЕГІ ЕТІСТІКТЕРДІ ҚОЛДАНУДЫҢ ТӘЖІРИБЕЛІК АСПЕКТІСІ ... ... ... ... ... ... ... ... ...14
2.1. АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ ЕТІСТІКТЕРДІҢ СЕМАНТИКАЛЫҚ ТҰРҒЫДАН ТОПТАСТЫРЫЛУЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14
2.2. “TO LIVE, TO WORK, TO DRESS, TO BE ILL, TO SLEEP, TO EAT” ЕТІСТІКТЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .17
2.3. ТҰР, ЖҮР, ОТЫР, ЖАТЫР ЕТІСТІКТЕРІНІҢ СИПАТЫ ... ... ... ... ... ... 21
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .25
ҚОСЫМШАЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .26
КІРІСПЕ

Курстық жұмыс ағылшын және қазақ тіліндегі етістіктерінің құрылымдық семантикалық және парадигматикалық қасиеттерін бейнелеп зерттеуге арналған. Осы кезде семантика өрісі облысында зерттеудің көпшілігі процестік өріс зерттемесін құрайды, оның пайда болуындағы семантикалық негіздемесі күрделі семантикалық құрылымы және стилистикалық сипаттамалары кіретін, етістіктерін семантикалық кластары ғана бөлінбейтін негіздегі идентификаторлар қызметіндегі етістіктер болып табылады.
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Соңғы кезде тіл мен мәдниет біртұтастығы туралы тезисі тіл тасымалдаушыларының шет тілде сөйлесуі тіл құралы арқылы ақпаратпен алмасу ғана емес, коммуникация қатысушылары арқылы берілетін сәйкес мәдениеттер диалогы ретінде айтылады. Көбінесе соңғы жылдары осы ережеге қарай фразеологизмдердің кумулятивтік, мәдени-ақпараттық қызметінде ғалымдардың қызығушылығы білінді, яғни өз семантикалық құрылымында адамдар ұрпағының қоғамдық тәжірибесінің барлық байлығын, ұлттық-мәдени дүниетанудағы әлемдік көзқарастарын алғанда байқалады.
Осы курстық жұмысы ағылшын және қазақ тілдерінде етістіктерінің айырмашылық мәселелері, осы етістіктердегі ұлттық сипат айқындалуы, осы арқылы болған ағылшыннан қазақ тіліне тұрмыстық етістіктер аудармасы, оларды шетелдіктердің түсінуі, және де аударма арқасында екі мәдениет пен халықтардың өзара байыту мүмкіндіктері сияқты елеулі мәселелерге арналады. Ағылшын және қазақ тілдерінде етістіктердің салыстырмалы зерттеу маңыздылығы мен ғылыми мәнділігі бұл жаңа әрі жеткілікті перспективті бағытта осы жұмыстың тақырып өзектілігін айқындап берді.
Зерттеудің мақсатылингво мәдени аспектідегі ағылшын және қазақ тілдерінде етістіктердің салыстырмалы зерттеуі болып табылады. Жалпы
Пайдаланған әдебиеттер тізімі

1. Абрамов В.П. Ағылшын фразеологиясының негіздері / ИЯШ, 1969
2. Аракин В.Д. Практический курс английского языка. 2 курс . - М., 2002.
3. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языка.
4. Бектұров Ш., Серғалиев М. “Қазақ тілі”, Алматы, Білім, 1994
5. Васильев Л.М. семантикалық алаң теориясы, Тілтану мәселелері. М. 1971
6. Вежбицкая А. Лексика мен прагматика құралы арқылы мәдениеттерді
салыстыру. 2001.
7. Каушанская В.О. Грамматика английского языка. М., 1970
8. Качалова К.Н., Крылова Е.В. Практическая грамматика английского языка. Москва, 1998.
9. Сейдин Бизақов Синонимдер сөздігі, Алматы 2007
10. Хлебников И.Б. Лексикалық және синтаксистік семантика - Москва, 1989
11. Чумак-Жунь И.И., Бунин И.А. поэзиясы тіліндегі түстің лексикалық-семантикалық өрісі: құрамы және құрылымы, қызмет ету аясы//Автореферат. Киев, 1996
12. ШмелевД.Н. Лексиканың семантикалық талдау мәселелері. – М., 1973
13. ЩурГ.С. Лингвистикадағы алаң теориясы — Москва: Наука, 1974
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ......................................................................................4
I БӨЛІМ. АҒЫЛШЫН ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІНДЕГІ ЕТІСТІКТЕРДІҢЛЕКСИКА-СЕМАНТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНІҢТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІСІ......................................5
+ . ... ӨРІС ... . ... ... ӨРІС ТИПТЕРІ........................................8
+ . АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ ЕТІСТІКТЕРГЕ СЕМАНТИКАЛЫҚ ҚОЛДАНЫСЫНА СИПАТТАМА БЕРУ............................................................10 II БӨЛІМ. АҒЫЛШЫН ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІНДЕГІ ЕТІСТІКТЕРДІ ... ... ... ... ... ... ... ТҰРҒЫДАН ТОПТАСТЫРЫЛУЫ.....................................................................14
2.2. "TO LIVE, TO WORK, TO DRESS, TO BE ILL, TO SLEEP, TO EAT" ... ТҰР, ЖҮР, ... ... ... СИПАТЫ........................21
ҚОРЫТЫНДЫ....................................................................................................24
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.........................................25
ҚОСЫМШАЛАР.................................................................................................26
КІРІСПЕ
Курстық жұмыс ағылшын және қазақ тіліндегі етістіктерінің құрылымдық семантикалық және парадигматикалық қасиеттерін бейнелеп зерттеуге арналған. Осы ... ... ... облысында зерттеудің көпшілігі процестік өріс зерттемесін құрайды, оның ... ... ... негіздемесі күрделі семантикалық құрылымы және стилистикалық сипаттамалары кіретін, етістіктерін семантикалық кластары ғана ... ... ... ... ... ... ...
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Соңғы кезде тіл мен мәдниет біртұтастығы туралы тезисі тіл тасымалдаушыларының шет ... ... тіл ... ... ... ... ғана ... коммуникация қатысушылары арқылы берілетін сәйкес мәдениеттер диалогы ретінде айтылады. Көбінесе соңғы жылдары осы ережеге қарай фразеологизмдердің кумулятивтік, мәдени-ақпараттық қызметінде ... ... ... яғни өз ... құрылымында адамдар ұрпағының қоғамдық тәжірибесінің барлық байлығын, ұлттық-мәдени дүниетанудағы әлемдік ... ... ... ... ... ... ағылшын және қазақ тілдерінде етістіктерінің айырмашылық мәселелері, осы ... ... ... ... осы ... болған ағылшыннан қазақ тіліне тұрмыстық етістіктер аудармасы, оларды шетелдіктердің ... және де ... ... екі ... пен ... ... байыту мүмкіндіктері сияқты елеулі мәселелерге арналады. Ағылшын және қазақ тілдерінде етістіктердің салыстырмалы зерттеу маңыздылығы мен ғылыми мәнділігі бұл жаңа әрі ... ... ... осы ... ... өзектілігін айқындап берді.
Зерттеудің мақсаты лингво мәдени аспектідегі ағылшын және ... ... ... ... зерттеуі болып табылады. Жалпы мақсатқа сай еңбекте келесі міндеттер қойылады: біріншіден, ағылшын және қазақ ... ... ... ... ... мен ... анықтау; екіншіден, ағылшын және қазақ тілдерінде етістіктердің; лексикалық-семантикалық ерекшеліктерін және грамматикалық сипаттарын белгілеу; үшіншіден, ағылшын және қазақ ... ... ... қызметін ашу және олардың мәдени-ұлттық коннотациясын айқындау; төртіншіден, қазақ тілі және ... ... ... ... ... ... шынайылық мәселелерін ашып беру.
Курстық жұмыстың міндеттері ағылшын және қазақ тілдеріндегі аудармашылар әрекетінде, және де орыс мәдениеті туралы ... ... ... мен ... ... және стилистика мәселелерін зерттеуде ғылыми зерттеулеріндегі нәтижелерінде ... ... ... ... ... ... және ... аудармалары өзге мәдениет тасымалдаушылар түсінбеушілігін туындатады (тіпті кейде қате ... Осы ... шет ... ... ... ... мәдениаралық осы жұмыстың коммуникация мен лексикография теориясы мен тәжірибесі үшін және де аудармастилистикасы бойынша теориялық курстар мен тәжірибелік ... үшін осы ... ... мәні ...
Жұмыс құрылымы. Курстық жұмыс кіріспе, екі бөлім, қорытынды, қазақ және ағылшын тілдерінде пайдаланнылған әдебиет тізімі және қосымшадан тұрады.
І ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ... - СЕМАНТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ ... ... өріс ... ... бір жалпы (интегралды) семантикалық белгімен біріктірілген тілдік ... ... ... үшін қолданылатын термин, семантикалық өріс, өзгеше сөзбен - мағынаның кейбір жалпы нетривиалды компоненті бар. Бастапқыда ... ... ... ... рөлінде сөздер қарастырылған; кейін лингвистикалық еңбектерде сөз тіркесі мен сөйлемдерді қосатын семантикалық алаң ... ... ... ... ... ... ... мысалдарының бірі - бірнеше түстік қатардан тұратын семантикалық өріс қызмет атқарады; (қызыл-қызғылтым-ашық қызғылт; көк-көгілдір- ... және т.б.) ... ... ... ... ...
Семантикалық өріс келесі негізгі қасиеттерге ие болып келеді:
1. Семантикалық өріс тіл тасымалдаушысына интуитивті түсінікті және психологиялық ... ие.
2. ... өріс ... дербес жүйе түрі ретінде автономды бөлінуі мүмкін.
3. Семантикалық өріс бірліктері қандай да бір ... ... ... ...
4. Әр ... алаң ... ... өрістермен байланысты және жиынтығында тіл жүйесін пайда болғызады .
Семантикалық өріс теориясы негізінде тілде кей семантикалық ... ... ... және осындай біреу немесе бірнеше топтарға тіл бірліктерінің енуі туралы ұғым ... Атап ... ... ... ... ... әртүрлі қатынастармен біріктірілген сөздердің жеке топтар жинағы ретінде; синонимдік (мақтау - мадақтау), антонимдік (сөйлеу-үндемеу) түрде берілуі мүмкін және т.б. ... ... жеке ... бірігуі түрінде лексиканың ондай берілу мүмкіндігі лингвистикалық еңбектерде талқыланған болатын, мысалы, 19 ғасырда Шмелев Д.Н. еңбектерінде (1868/69 - 1942). ... ... ... қадамдары ой таңбалы сөздіктер жасау кезінде қабылданған болатын - мысалы, ... ... өзі ... ... бастады. Лексикалық жүйенің ондай түсінігі ең алдымен, аксиома емес, лингвистикалық ... ... ... жиі оның ... ... емес, тілдік зерттеу жүргізу әдісі ретінде пайдаланылады.
Жеке семантикалық алаң элементтері әрдайымғы және жүйелі қатынастармен байланысты және ... ... ... ... сөздері бір біріне қарама-қайшы қойылған. Семантикалық өрістер бірінен басқасына толығымен қиылыса немесе ене алады. Әр сөздің ... сол ... ... сөздер мағынасы белгілі болса, толық айқындалады. Екі түстік қатарды салыстыралық: кызыл-қызғылтым және қызыл - қызғылт - ... Егер бір ... ... ғана ... онда ... түстік реңдері қызғылт сол бір лексемасымен белгіленуі мүмкін. Екінші түстік қатар түс реңдерінің бөлшекті мүшеге бөлінуін береді, яғни сол ... ... енді екі ... ... және ... түстерімен қатынасады.
Жеке тілдік бірліктің бірнеше мағынасы бар. Соның салдарынан әртүрлі семантикалық алаңдарға жатқызылады. Мысалы, қызыл сын ... түс ... ... ... және бір ... ... ... сөзімен біріктірілген бірліктерге кіруі мүмкін.
Семантикалық өріс негізінде жатқан белгісі адамның ... ... және оның ... ... да ... түсініктік категория ретінде қарастырылады.
Семантикалық өрістің қарапайым түрі - бір сөз ... ... және ... категориялы сема мағынасындағы біріктірілген лексемалар болып табылатын парадигматикалық типінің алаңы болып табылады. ... ... ... жапырақ, дің сөз топтары қатынасымен біріктірілген дербес семантикалық өріс ретінде қалыптасып, өсімдіктер ... ... ... кіреді. Бұл жағдайда ағаш лексемасы келесі лексемалар үшін ... ... ... ... ... ... пальма, терек және т.б.
Сөздің етістіктерінің семантикалық өрісі синонимдік қатар біріктірілумен беріледі (сөйлесу-әңгімелесу; ұрысу-сынау; келеке ету-күлу-қалжыңдау...).
Парадигматикалық типтің минимальді семантикалық ... ... ... топ ... ... Оған ... ... көп сөйлеу етістіктері жатады. Семантикалық өрістің бұл бірліктері сараланған белгілерімен ажыратылады, мысалы ... ... ... ... ... баяндау)одан басқа олар стилистикалық, узуальді деривациялық және коннотативтік компоненттер мағынасымен ажыратылады. Мысалы, ұрысу ... ... ... ... ... ... бар - ... экспрессивтілік арқылы беріледі.
Нақты семантикалық өріс элементтерін біріктіретін ортақ семантикалық белгісі сол тілдің басқа семантикалық алаңында саралап жіктеледі. ... ... ... қатарына жеделхат салу, жазу сияқты лексемалар кіреді. Осы алаң үшін кіріктіру семантикалық белгісі , - ... ... - ... ... ... ... айтылады.
Семантикалық өрісін зерттеу үшін компонентті талдау және ассоциативтік эксперимент қолданылады, мысалы ассоциативтік алаң сөздерінің тобы.
1.2. Тілдегі семантикалық өріс типтері
Семантикалық өріс ... ... ... ... Мейер Р. арқылы берілді. Мейер P. семантикалық өрістің үш типін бөледі, оның негізіне қандай да бір ... ... - ... жіктелетін фактор:
* табиғи өрістер (ағаш, жануарлар, сезім қабылдау және т.б.);
* жасанды өрістер (механизмдердің құраушы бөліктерінің ... ... ... ... ... ... жеке ... және әлеуметтік топтар терминологиясы және т.б.).
Семантикалық өрістің ... ... ... рет ... Р. ... ... болды. Мейер Р. бойынша, семаниткалық өріс сөздік бөлігі мағынасымен тығыз ... ... оның ... ... ұқсас барлық алаңын жабады және оның бөліктерін өзара бөледі.
Сөйлеуші және тыңдаушы санасында кез келген сөзді қолданғанда, берілген сөзбен ... ... ... сөз не басқа сөздердің бетке шығуы байқалады. Бір бірімен сөздердің көршілес болуы олардың мағыналары ұқсастығы және қарама-қайшылығымен түсіндіріледі.
Тілдегі ... ... ... ... және қарама-қарсы бойынша қандай да бір жабық топтарға бөлінеді деп саналады. Берілген топтарда әр түсінік топтағы басқа топтармен ... ... өмір ... ал ... да бір ... ... ... қалуы тұтас топтың қайта құрылуына ұшыратады.
Семантикалық өріс ... ... ... ... жеке ... мағынасы өзгеру нәтижесінде болады, соның салдарынан тұтасымен тілдің лексикалық жүйесінің өзгерісіне ұшыратады.
Ғалым ... ... ... ... сөз ... ... алаңы болу жағдайында байқалады, себебі сөздің тұтас алаң ... ғана ... бар. ... да, ... тыс ... ... ... болмайды.
Аракин В.Д. концепциясы тіл сөздері арасында әрі қарай құрылымдық қатынастар зерттемесі үшін себеп ретінде қызмет ... ... ... ... Р. ... ... ... кей принциптерін сынға алған. Атап айтқанда, келесі ереже сынға жатты - қатаң ... ... бар және ... ... бар ... жабық сипаты.Әрі қарай алаң теориясы басқа ғалымдар арқылы да берілді. ... ... өзі ... не ... ... болады.
Парадигматикалық өріс ішінде синонимдер, антонимдер, гипонимдер, гиперонимдер және ... сөз ... бар, олар ... да ... қатынастар ортақтығымен байланысқан; a night - a day. "а night" және "a day" сөздері "тәулік мезгілі " ... ... ... қатынастар деп олардың толық не жартылай дәл келуімен тіл бірліктері семантикалық қатынастар типін түсіндіреді . Мысалы; smell - odor. Smell- ... ... ... сөз; odor - ... оңай ... иіс" мағынасын білдіреді.
Синонимнен антонимия айырмашылығы- "қарама-қайшы мағыналары бар лексикалық бірліктердің семантикалық қатынастары. Мысалы; to join - to part; small - large; souce - ... ... ... - ... ... ... ... сай сөздер, - тегілік түсінік - гиперонимге қатысты сөз қатынасы бойынша гипонимдер ( ... hyper - үсті onyma - ... aл fox - an animal; an ... - a feeling, a fox және an ... - ... an animal, a feeling - гиперонимдер."А feeling" сөзі "an affection"сөзіне синоним ретінде ... ... ... ... ретінде бір мезгілде болуы мүмкін және гипоға ... - ... ... ... ... ... ... семантикалық қолданысына сипаттама беру
Ағылшын тілінде тұрмыстық мағынасымен етістіктер семантикасы кең түрінен жеке түріне шейін жіктелудің әртүрлі деңгейін ... және ... ... ... және қазақ тілдеріндегі аудармашылар әрекетінде, және де орыс мәдениеті туралы теориялық түсініктер тереңдеуі мен дамуы, лексикология және стилистика мәселелерін зерттеуде ... ... ... ... болатындығында қорытындыланады. Сөзсіз, фразеологизмдерді пайдалану және олардың аудармалары өзге мәдениет тасымалдаушылар түсінбеушілігін ... ... ... предикаттар жіктелуі таралған, бұл субъектінің семантикалық ролі ғана емес, барлық ... ... ... ... ... идеясын Ч.Филлмор кеңейтті, оның бастапқы пунктісі синтаксистік Л.Теньер зерттемесі болып табылады, онда актанттар түсінігі - бірге жүретін әрекет ... ... ... ... ... ... етістігіне терең категориялар мәртебесін тағайындайды және сосын нақты етістік жетектеушілерін бекітеді, олар предикативтік функцияда етістіктің айтылатын ... ... ролі ... ... ... ... ... және терең септіктер дәл келуі мүмкін емес; дәстүрлі септіктер септік грамматикасы шегінде морфологиялық жүзеге асыру ретінде қарастыруға болады. Сонымен, терең ... ... ... ... ғана ... ... (Петр өз әкесіне кітап береді), және аккузатив (Петр Иванды өлтіреді) немесе номинатив (Петр қаза болады) ... ... ... ... ... ... жоқ. Ч.Филлмор келесі тереңдетілген септіктерді бөледі:
Агентив - әрекет етістігімен берілген өндірісшіні білдіретін септік. Объектив - ... ... ... ... ... және басқа септіктермен қамтылмаған тереңдетілген құрылымда есімдік топтары немесе бағыныңқы сөйлемдерді түсіндіріп береді.
Датив ... ... деп ... ... - әрекет етістігімен беріліп айтылған тірі жәндікті білдіретін септік.
Инструменталис - әрекет ... ... ... себепті пайда болған жансыз затты немесе күшті білдіретін ... ... - ... арқылы жасалатын септік.
Локатив - әрекет бағытталған, әрекет етістігімен берілген орынды білдіретін септік.
Бұл септіктерді мүмкін туғанынан ... ... ... ... ... ... деп ... олардың көмегімен адам айналасында болған оқиғалар туралы ойлауға қабілетті және олар етістіктің семантикалық мағынасын анықтайды. Ол ... ... ... осы ... ... күрделі болуының себебі бір етістікте әртүрлі септік ортасы болуы мүмкін деген. Кейбір септіктер арасындағы шекарада шартты ... бар. ... ... ... және ... ретінде суреттеуге болады. Тереңдетілген септіктер бөлу идеясын асыра бағалау қиынға түседі.
Осы жүйенің басқа түсіндірілуі бар:
1.Агенс (А) - әрекет етістіктерін ... ... ... ... және ... ... (Е) - ... етістікті талап ететін септігі. (мысалы, like, enjoy, say ... (Б) - ... ... талап ететін септігі (мысалы, have, acquire, give ), қандай да бір объектіні жоғалтатынды білдіреді.
4.Объект ( О ) - әр ... үшін ... ... оның ... нейтральді болады.
5.Локатив ( Л ) - ... ... ... ... ... ... be in, move, put ).
6.Датив ( Д ) - етістік әрекетпен болатын жанды зат есім септігі.
Семантикалық ... ... ... кей ... ... ... туралы және осындай біреу немесе бірнеше топтарға тіл бірліктерінің енуі ... ұғым ... Атап ... ... ... ... ... әртүрлі қатынастармен біріктірілген сөздердің жеке топтар жинағы ретінде беріледі .
Қандай да бір қасиеттегі етісті тек типтері бойынша елеулі топтамасы етістіктерді бір ... ... ... ... бар, ... осы ... ... етістіктері бар рольдер қызметі пайда болады. Сөйтіп, рольдік позициялар бойынша предикаттар ... жеке ... ... табылады және бөлшектенген, яғни толығымен предикаттардың қандай да бір тобы қолданылу ... ... ... ... ... ... белгілі жіктелуі рольдік белгісі бойынша предикаттарының типтері болып табылады. ... Г.С. ... өз ... ... бақыламаған кезде, бірақ бұл бақылау сана маңы деңгейінде жүзеге асуы мүмкін. Бақыланушылықтың бұл типі субъектінің автоматизмге дейін өз ... ... ... және ... ... асуы үшін еркін айқындау керек емес: . Берілген жағдайда бақылау санадан тыс деңгейде болады, яғни ... ... ... ... ... алу субъект қандай бір әрекетін басқа адам еркі бойынша орындаған ... ... .
... ... Х ... тек ... күш көзі ... табылғанда ғана релевантты болып табылады, оның қосымшасы еркімен бақыланбайды. Санадан тыс күш қосымшасы екі ... ... ... субъект ролінде жансыз зат болғанда немесе жанды субъект жұмыс орындалуды қамтамасыз етуші ... ... көзі ... ғана айқындалады.
Щур Г.С.айтқандай, әрекет және процестерге кезеңдегі мүшелену тән және ... ... ... немесе жеке кезеңдерінде еріктілік күшін салуы мүмкін. Егер етістіктің семантикалық ролінде ... күші ... ... ... және ... онда оны ... негіздегі әрекеттерге бір ауыздан жатқызуға болады. Бастапқы кезеңде болмауы, бірақ соңғысында болуын ... ... ... ... жатқызады және оны деп атайды. Бұл жағдайда физикалық күш қосымшасы бастапқы кезеңге ... күш ... ... ... ... ... бақыланушылықтың болмауы предикатты процестерге жатқызады
Әрекеттер, процестер, сапалар ... ... ... ... ... байланыс предикаттары. Олар өз субъектісін ойнаушы ретінде сипаттайды. Оның ... және жай - күйі ... ... - ... ... ... ... белгісін береді.
Рөльдік семантика жағынан предикаттарды жіктеу орталық, бірақ жалғыз емес болып табылады. ... - ... ... рольдері бойынша сипатталатын предикат немесе етістік ядросы және актанттар немесе аргументтер - ... ... ... ролі және ... ... ролі беріледі.
Предикаттардың қызметі - лексика және синтаксис біртұтастығын білдіретін ... ... көп ... кеңістік. Одан басқа предикаттар мезгіл осімен қатынасында нақтылық және абстрактілік қосымша параметрлерімен сипатталады.
ІІ БӨЛІМ. АҒЫЛШЫН ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІНДЕГІ ... ... ... ... ... ... етістіктердің семантиалық тұрғыдан топтастырылуы
Жалпы етістіктерді қарастыратын болсақ, өзімізге белгілі, ... ... ... жай- ... ... ... тобын етістік деп атайды. Мысалы: Сен шөп шаптың, мен жинадым. Ол отыр. Жауын жауды. Қар ... ... ... ... еріді, шаптың дегендердің мағыналарына көңіл аударсақ: шаптың, жинадым сөздері заттың (сен, мен) қимылын білдіріп тұр. Отыр, жауды, еріді ... ... ... ( ол, жауын, қар) күйін, ісін білдіріп тұр.
Қимыл-жай күйді - бүлкіл, аяң, желіс, шоқырақ, ... т.б. ... де ... ... бұл ... ... Неліктен?
Біріншіден, бұл сөздер заттың қимыл-жай күйін білдіріп тұрған жоқ, тура сол ... ... атап ... ма ... ... шылау арқылы ажыратамыз. Мысалы: бұл келе жатқан аттың жүрісі бүлкіл ме, желіс пе, әлде ... па. ... па ... ... желіс, шабыс сөздерінен бөлек жазылып, шылау емес, қосымша мәнінде келіп, (сұрама, жүгірме, отырма, ... т.б.) ... ... ... тұр. ... ... ( ма, ме, ба, бе, па, пе) ... бірін қосып айтуға келмейтін сөздер етістікке жатпайды деп есептейміз. Бұл - етістікті танытудың практикалық ... ... ... заттың, қимылын, білдіріп, не істеді, не қылды? деген сұрақтарға жауап береді.
Етістіктер басқа сөз таптарының ( затесім, сын ... ... ... ... одағай ) мағыналық жақтан ғана емес, морфологиялық жақтан да және синтаксистік функциясымен де ерекшелінеді.
Етістіктер - басқа сөз таптарының ... ... ... ... ... сөз ... ... алды, ал- са, ал-ып, ал-сын, сөздерінің соңындағы - ды, - са, - ып, -сын,қосымшаларын басқа сөз ... ... ... ... етістіктерге ғана тән формалар.
Мұның біріншісін - өткен шақтың, екіншісін - шартты ... ... - ... ... - ... рай ... десек, басқа сөз таптарында мұндай категориялар кездеспейді.
Сондай-ақ, етістіктерді түрлендіретін (бер-ме, бер-гіз, бер-іңкіре)-ме, -гіз, ... ... да ... сөз ... ... ... сөйлемдегі қызметі басқа сөз таптарында әлдеқайда басым. Ол ерекшелік оның сөйлем мүшелерінің басын ... ... ... ... ... ... көбіне баяндауыш қызметінде жұмсалады да, көсемше түрі пысықтауыш, есімше түрі анықтауыш ... ... ... ... ... ... кетеді. Етістік- тіліміздегі сөз таптарының ішіндегі ең күрделі және қарымы ең кең грамматикалық категория. Етістіктің күрделілігі мен ... оның аса ... ... ... бай ... ... ... синтаксистік қызметімен тығыз байланысты.
Етістіктің лексика-семантикалық сипатының мейлінше өрісті болатын себебі- лол семаника тек ... ... ғана ... ... ... ... ... ұшырасатын, адамның абстракты ойы мен санасы арқасында туатын неше алуан амал, әрекет,іс, қимыл, қозғалыс, жай, күй сияқты процестерге ... ... ... ... ... осы бай семантикасы, оның түр-түрі, қашан да болсын, мезгіл я шақ ұғымымен ұштас болады.
Етістіктің лексика-грамматикалық формаларының бай болатын ... ол ... ... болу мезгілін, жүзеге асу кезеңін және олардың өту сипатын, яғни бағыты, қарқыны, ... ... ... ... ... ... ... осы және олрдан өзге әртүрлі құбылыстардың көрсеткіштері есебінде қызмет етеді. Бұлардың үстіне, етістіктен етістік тудыратын, есімнен етістік ... ... ... ... жүйелерін, олардың нақтылы үлгі-нұсқаларын қоссақ, етістік деп аталатын сөз табы форма жағынан орасан бай ... ... ... ... ... да, ... ... жағынан етістікке өзге бірде-бір сөз табы, солардың ішінде формасы ең бай саналатын зат есімнің өзі бара-бар түсе ... ... ... ... сөз ... ... әр ... өзіне тән лексикалқ мағынасы болады. Солай бола тұра лексикалық мағыналары қаншалықты басқа-басқа ... сол ... бәрі де, ең ... ... ... ... да ... сипат есебінде танылатын семантикалық ерекшеліктеріне қарай бір сөз тобына телінеді. Дегенмен де, лексика-грамматикалық белгілері бірыңғай жеке сөз табы саналатын етістіктердің ... ... ... ... ... жақындықтарына, өзара функция жағынан орайластықтарына қарай топ-топқа бөлуге болады. Мысалы. Оларды осы ... ... ... ... етістіктері ( босат, көтер, күрес, ки, сыз, өлше, т.б.),
Қимыл-қозғалыс етістіктері ( ауна, аудар, ... жыт, қаш, ... ... ... ( жат, жантай, тұр, тос, күт, ұлғай т.б.)
Өсу-өну ... ( ... ... гүлде, өс, өн т.б.)
Бағыт-бағдар етістіктері ( бар, кел, кет, ... ... әкет ... күй ... ( ... ... өкін, күл, қуан т.б.)
Бейнелеу-еліктеу етістіктері ( жарқыра, күркіре, дүркіре, тарсыла, сыртылда, сырқыра т.б.)
Дыбыс етістіктері, көру-есту етістіктері, мінез-құлықетістіктері ... ... ... ... ... ... ... Сондай-ақ, сыртқы түр-тұрпат ұқсастықтарына немесе мағына-мазмұны жақын, алшақ, ... ... ... ... етістіктер, синоним етістіктері, антоним етістіктер деген тәрізді топтарға да жіктеуге болады. ... "To live, to work, to dress, to be ill, to sleep, to eat" ... ... байланысты бөлген топтары, жоғарыдағыдай, олар: өмір сүру, яғни мұның құрамына туылу, дүниеге келу, дем алу кіретін болса, екінші бір ... ... бұл: ... ... бұл ... ақша ... демалу және қызмет ету етістіктер, үшінші, тамақтану, яғни ішу, жеу, ... ... бір ... ... ... кию, жарасымды ұру, киімге байланысты айтылған етістік, жуу. ... ... ... ... яғни, жуыну, ұйықтау, ояну, өз - өзін қалыпқа келтіру. Алтыншы етістігі, ауыру тұрмыстық етістігі, бұның құрамына: науқастану, салындап қалу, ... кету және бір түрі ... ... ... етістіктерін бөліп қарастырады.
to work
to bear
to live to work to earn
to ... ... drink to ... eat to eat to dress to put on
to cook to wash ... 2)
to be ill
to sleep
to sleep to be ill catch a ... wash ... ... ... зерттеген кезде, статистикаға сүйенсек, қазақ тіліне ... өмір сүру мен ... ... ... ... work_ I know that the work I have done, since I met Dorian Gray, is good work, is the best work of my life.11 page. ... ... ... ... ... кездестіргенше жасаған жұмысым өмірімдегі ең жақсы жұмысым деп білемін (кесте 1).
To live_ As long as I live, Dorian Gray will be ... to ... ұзақ өмір ... ... Грей маған соншалықты қымбат болады (кесте 1).
To eat_ Basil, let us have ... iced to drink, ... with ... in it. ... ... ... ... бірнәрсе ішіп алайықшы (кесте 2).
To work_ Just touch the bell, but I have to go on working, so I will join you later on. ... ... ... мен ... ... ал ... жұмыс жасайын.
To sleep_ There was a look of fear in his eyes, such as people have when they are suddenly ... ... ... оның ... бір ... ... ... 3).
To live_ You have only a few years in which to live really, ... and fully. 21 p. Сен ... жыл ғана шын ... өмір ... live_ Live! Live the ... life that is in you! ... Лорд ... жас Дориан Грейге өмірдің рахатына бөлініп, өмір сүр, жіне өмір сүре біл дейді. Яғни ... ... ... ... ... айқын қолданып тұр, өмір сүр деген, себебі бұл етістіктер күнделікті тұрмыста кездеседі.
To dress_It's so boring to put on evening, said ... ... кию бұл өте іш ... болады, деді Хэлворд (кесте 2).
To work_I can't, really. I have a lot of work to do. ... көп ... ... ... ... ... ... келмейді
To dress_It's rather late, and as you have to dress, you had better lose no time.
To dress_ Her dresses always looked as if they had been designed in a rage and put on in a ... ... ... ... ... ... ... ету ... ақша ... ... ... жеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... арқылы қазақ тілінің тұрмыстық етістіктеріне зерттеу жүргізейік, зерттеу үшін ... ... ... I-ші томынан қарастырайық.
"Абай жолы" кітабының I-ші томы бойынша мына тұрмыстық ... көз ... ... ... ... ... ... яғни орыс ғалымы П.П.Литвинов ғалымның 6 тұрмыстық етістіктеріне сүйене қарап, ... ... ... ... ... мына ... назарымызды аударсақ және де Статистикаға көз жүгіртсек, Мұхтар Әуезовтың осы шығармасында көптеп кездесетін тұрмыстық етістіктердің бірі ... және ... ... ... ... ... ... - тұрмыстық етістігі адам өміріндегі ең бір маңызды орын алатын ролі болып табылады. Бұл етістік қай ... де ... да, адам ... де ең бір ... ... зор. Ал ... бірлік-теріне: ұйықтау, жату, төсегін жаю немесе салу, ояну, қону, түнеу етістіктері, яғни біреудің үйіне жатып шығу, қонақтау (кесте 6). ... ... - адам ... ... ... іс - әрекеттерінің бірі болып саналады. Бұл тұрмыстық етістіктің семантикалық бірліктеріне: жамылу, шешу, кию етістіктері (кесте 5). Мысалы: ... ... аса ... ... ету ... Басқада ғалымдардың мысалдарына сүйенетін болсақ, тамақтану процесінің де қазақ тілінде мынадай семантикалық ерекшеліктері бар: азықтану, қоректену, ауқаттану, түстену, жұту, яғни ... ... ... ... өңеш ... тынымсыз өткізу, ішу (кесте 5). Және де ғалымдардың зерттеген мысалдарына назар аударайық:
Ауыру - бұл ... ... де адам ... бір ... ... процесі. Мұның да өзінің семантикалық ерекшеліктері бар, ... ... ... ... дімкәстану, кеселдену, бейтаптану, дірілдеу және қалтырау. Яғни, денсаулығы ... ... ... ... 6). ... ... ...
Өмір сүру - адам баласының дүниеге келуі, қазақ ... ... ... ... кіргізуге болады: дүниеге келу, өсу, туылу, туу, жаратылу, етістіктері (кесте 4). Мысалы: Көрінгелі жаралдым өлмек үшін, ... ... ... ... ... ... мені ... деп, Ойыншық қып сынауға ермек үшін ( Абай). Сіз өзіңіз туылғанна бері сарғайып күтіп жатқан үлесіңізге жеттіңіз ( Д.Исабеков). Мені ... ... сіз де ... ... ғой ... ... еді, оны ... жоқ ( Ә.Әбішев).
Жұмыс жасау - адамдардың өмір сүру мақсатындағы әр алуан іс - әрекеті, қимылы және де бұл ... сай ... ... іс ... ... ету, ақша ... еңбек ету, қарекет жасау (кесте 4).
2.3. Тұр, жүр, отыр, жатыр етістіктерінің ... ... ... болсын я жатқан, я тұрған, я жүрген, я отырған жағдайда ұшырасады және олардың амал-әрекеті сол ... ... ... ... ... Осындай табиғи күй-жағдайлардың атауы есебінде жұмсалатын етістіктер ... ... деп ... ... ... жүр, тұр, отыр ... ... Амал-әрекет қаншалықты шапшаң я қаншалықты созалаңдап жасалса да, осы төрт ... ... ... ғана ... ... ... немесе көрінуі ләзім. Сондықтан осындай іс-әрекеттің белгілі кеңістікте және мезгіл-мезетте өтуіне байланысты туатын неше алуан аса нәзік көріністері мен ... ... ... осы төрт ... ... арқылы беріледі. Осыған орай, бұл төрт етістіктің формаларында да, емантикалық реңктерінде, де, функцияларында да бәріне ортақ бірыңғай ерекшеліктер мол.
Ең ... бұл төрт ... ... жүр, тұр, ... өзді - ... тән ... ... мағыналарын толық сақтап, барлық парадигмалық (морфологиялық) формаларда түрленіп, ... ... ... ... атқарып отыратын негізгі етістік есебінде қолданылады (ат қорада тұр; сіз жүре беріңіз; сәби бесікте жатыр; үлкендер есік ... ... ... ... ... өріске беттеді; төрде отырған ақсақал әңгіме айтып отыр). ... ... бұл ... ... ... ... ... етістік ретінде жұмсалады (күн жауып тұр; қырықтықшылар қой қырқып жатыр; Сәкен хат жазып отыр т.б.). Сөйтіп, бұл етістіктер әрі ... әрі ... ... бола ... ... Совхоз шаруашылығы жыл санап өсіп келе жатыр, өте-мөте оның егін саласы кенет өсіп бара жатыр деген сөйлемдерден де өсу ... ... үдеп келе ... үдеп бара ... ... өсу ... ... аңғарылады. Әрине, алдыңғы сөйлемдегі өсу процесінен гөрі кейінгі сөйлемдердегі өсу процесі қарқындырақ, жылдамырақ ... ... ... Бірақ екеуінде де бір-ақ процесс бола тұра, оның үдеу қарқыныда айырмашылық болуы жетекші етістікке байланысты емес, оған тіркескен көмекші ... ... ... ... ... ( -п ... жатыр, -іп бар-а жатыр ). Егер өсіп ... мен өсіп келе ... ... ... семантикалық айырмашылықтарын ажырата білсек, өсіп келе жатыр мен өсіп бара жатыр дегендердің парқын да айыруымызға әбден болады. ... ... ... ... өзіне тән мағынасы болатынын жадымызда ұстасақ, -іп кел-е жатыр және - іп ... ... ... ... ... тез ажыратылады. Оған форманттарыдың құрамдары, түрлері таяныш болады.
Сол сиякты, оқып отырса, шақыртпай-ақ қой, жазып отырса, алаң қылмай-ақ қой, Ол кезде ... ... оқып ... мен институтта оқып жүрдім, Мен оқып жүргенде, әке-шешем ... ақша ... ... еді де, мен оны ... алып ... қаржыдан тарықпай жүретінмін деген сөйлемдерді қолдану да - ... ... ... оқып ... ... ... оқып ... оқып жүргенде, жіберіп тұратын еді, алып тұратындықтан, тарықпай жүретінмін тәрізді күрделі етістіктердің көмекші компоненттеріне шартты рай формасы ( -ып ... -ып ... ... шақ ... ( -ып ... есімше формалары және басқа қосымшалары (-ып жүр-ген-де, -іп тұр-атын еді; -ып тұр-атын-дық-тан; -й ... ... Бұл ... және ... ... ... әрине, оларға тиісті грамматикалық мағыналар жамаған. Дегенмен, қандай формада қолданылса да, мұндағы көмекші етістіктер ( жат, жүр, тұр, отыр) ... ... ( -іп) ... ... етістікке басталған процестің тынбай жүріп жатқан кезеңін білдіретін реңк ... тұр. ... ... жүр, тұр, отыр етістіктері жетекші етістікке белгілі дәнекер арқылы тіркесіп, оған амалдың я әрекеттің ... ... я ... ... жүріп жатқан кезеңін білдіретін мән үстейді. Ал, бұл кезең қай шақта болса да ұшыраса береді.
Сонымен бірге, мен үйде ... мен үйде ... ... ... деп те, Сен ... тұрсың? Сен не айтып тұрсың? деп те айта ... ... осы ... қайсысын алсақ та, одан амалдың ( әрекеттің) дәл ... ... ... ... уақытта жүзеге асып отырғанын, істеліп жатқанын түсінеміз. Солай болса, жатыр, жүр, тұр, отыр етістіктері нақтылы осы шақ ... ... үшін де ... Бұлардан басқа бірде-бір етістік дағдылы осы шақта ( құс ... ит ... ... ... ... осы ... білдіре алмайды.
Сонымен, бұл төрт етістік, өздерінің негізгі мағыналары мен ... ... ... бір ... ... даму кезңін ( фазасын ), өту сипатын білдіруге ... ... ... ... ... нағыз осы шақ категориясын құрауға негіз болады. Бұл категорияларды жасауға осы төрт етістіктің қатысуымен қалыптасқан мынадай ... ... ... -ып жатыр; -а жатыр; -ғалы жатыр; -ып тұр; -а тұр; -ғалы тұр; -ып жүр; -а жүр; ... жүр; -ып ...... ... ... -ып ... жатыр; -ып отыр; -а отыр; -ғалы отыр; -ып кел-е жатыр; -ып бар-а ... ... ... ... ... еді, екен көмекшілері тіркесіп, -ып жатыр еді; -ып жатыр екен; -ып жүр еді; -ып жүр екен; -ып бар-а жатыр ... ... ... ... ( ... ... ... де жасалады. Сондай-ақ, бұл форманттар арқылы жасалған күрделі етістіктерге ... ... рай, шақ ... ... тиісті грамматикалық мағыналар туғызыла береді. Мысалы: Сөйлеп тұрған ... оқып ... ... ... отырса; үнемі келіп тұратын-ды; аң-таң болып қарап отырып қалды т.б.
ҚОРЫТЫНДЫ
Ағылшын етістіктер дегеніміз сонымен, жалпы адам ... ... ... ... іс - ... Тұрмыстық етістіктерге мына 6 етістіктерді жатқызған болатын. Олар " to live, to work, to sleep, to eat, to be ill, to dress" ... ... to live, to work, to sleep, to eat, to be ill, to dress ... етістіктері күнделікті тұрмыста кездесетін, маңызды орын алатын қимыл-іс әрекеттері білдіретін етістіктер.
Жоғарыда қарастырғандай, әр тілдің ең негізгі ... ... - ... ... Егер ... да бір ... салыстырмалы түрде алатын болсақ көбіне грамматикалық өзгерістер көрінеді. Әр тілдің грамматикалық жүйесінде етістік ... орын ... ... ... ... ... бөлімнің студенттеріне үйрету кезінде әрине, бұл бірнеше қиындықтар туғызады. Біріншіден, қазақ және ағылшын тілдері бөлек топқа жататын ... ... бұл ... ... ... ... дегеніміз не? Етістік нені білдіреді? деген сұраққа, етістік әр іс әрекетті, іс қимылды ... сөз ... ... ... ... келесідегідей грамматикалық категориялары бар; жақ, түр, шақ, аспект, залог (етіс) және ... Ал, ... ... ... ... жақ, түр, шақ, етіс, шырай.
Сонымен, ағылшын-қазақ тілдеріндегі етістіктерді салыстыра зерттеу- проблема, әрі оның ... және ... мәні зор. Осы ... ... тілдерді салыстыра зерттеу тілдердің айырмашылықтарын және ұқсастықтарын табуға ... ... ... ... ... зерттеп грамматикалық тұрғылардан қалыптастыруға қатысу заңдылықтарын анықтаумен қатар ол тұрғыларды функционалдық ерекшеліктерін және ағылшын ... ... ... аударған кездегі ерекшеліктерін де ашады.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
1. Абрамов В.П. Ағылшын фразеологиясының негіздері / ИЯШ, 1969
2. ... В.Д. ... курс ... языка. 2 курс . - М., 2002.
3. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языка.
4. ... Ш., ... М. ... тілі", Алматы, Білім, 1994
5. Васильев Л.М. семантикалық алаң теориясы, Тілтану мәселелері. М. 1971
6. Вежбицкая А. ... мен ... ... арқылы мәдениеттерді
салыстыру. 2001.
7. Каушанская В.О. Грамматика ... ... М., ... ... К.Н., ... Е.В. Практическая грамматика английского языка. Москва, 1998.
9. Сейдин Бизақов Синонимдер сөздігі, Алматы 2007
10. Хлебников И.Б. Лексикалық және синтаксистік семантика - ... ... ... И.И., ... И.А. ... ... түстің лексикалық-семантикалық өрісі: құрамы және құрылымы, қызмет ету аясы//Автореферат. Киев, 1996
12. Шмелев Д.Н. Лексиканың семантикалық талдау мәселелері. - М., ... Щур Г.С. ... алаң ... -- ... ... ... 1
* ... (Ағылщын және қазақ тіліндегі етістіктердің ерекшеліктері)
* Слайд-2(Ағылшын етістіктердің лексика - семантикалық ерекшеліктерінің теориялық аспектісі)
* ... ... өріс ... Слайд-4 (Ағылшын тіліндегі етістіктердің қолданысына сипаттама беру)
* Слайд-5 (Етістіктерді қолданудың тәжірибелік ... ... ... ...

Пән: Тілтану, Филология
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 19 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ағылшын және қазақ тілдеріндегі тұрмыстық етістіктердің лексика - семантикалық ерекшеліктерінің теориялық аспектісі55 бет
Музыкалық қабылдау – әлеумет мәдениеттік және психологиялық-педагогикалық мәселесі. Музыкалық қабылдаудың түрлері4 бет
Студенттердің рухани-адамгершілік дамуына «Өзін-өзі тану» дәрісінің ықпалы3 бет
Қазақстанда табиғатты қорғау ғылым аспектілерінің орнығуы3 бет
Aғылшын және қaзaқ тілдеріндегі келер шaқ63 бет
Aғылшын және қазақ тілдеріндегі фразеологиялық теңеулердің ұлттық мәдени сипаты33 бет
«Жаңа формация мұғалім іс-әрекетінің психологиялық-педагогикалық аспектісі» пәніне жалпы түсінік17 бет
«Қазақ және ағылшын тілдеріндегі табу мен эвфемизмдердің ерекшеліктері»54 бет
«Қазақ тілі сөз жасамындағы лексика-семантикалық тәсілдің көрінісі»58 бет
Абай «Қарасөздерінің» ағылшын тіліне аударылған нұсқасындағы прагматикалық аспектісі, сонымен қатар лексикалық және стилистикалық жағынан қарастырылған сәйкестіктерді анықтау арқылы қазақ аударматану ғылымының дербес теориясы мен практикасына қатысты жалпы тұжырымдар43 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь