Тұлғаның әлеуметтік типі туралы түсінік

Мазмұны :

І Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

ІІ Негізгі бөлім
2.1. Тұлғаның әлеуметтік типі туралы түсінік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
2.2. К. Маркс З. Фрэйд, Т. Парсонс және т.б. әлеуметтанушылардың тұлғаның әлеуметтік типі туралы ойлары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...9
2.3. О. Крегер мен Дж.Тьюсонның тұлғалық 16 психотипін көрсетуі ... ... ... ... ..19

ІІІ Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23

ІҮ Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..25

Ү Сілтемелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..26
І Кіріспе
Жеке тұлғалардың әлеуметтік тыныс-тіршілігін сан жағынан да бағалауға болады. Мәселен, адамдарды әлеуметтік белсенділігінің деңгейі мен сапалық жағынан бағалайтын болсақ, оның бойындағы бұл сипаттар мен қасиеттер оның сипаты мен бағыты бойынша іске асады.Өйткені оның белсенділігі ұнамды, пайдалы дүниелер жасау және білдіру арқылы саналы және стихиялы, т.б. сипатта болуы мүмкін. Бұлардың қайсысы болса да, біріншіден, қоғамның әлеуметтік құрылымына, екіншіден, қоғамның нормативті мәдениеті мен құнды бағыт-бағдарына, соның ішінде ол қандай болуы керек немесе болмауы қажет деген түсінік шеңберінде адамның нормативтік қағидасына, үшіншіден, жекелеген тұлғалардың ойлау стилі мен өзіндік санасына тәуелді болып келеді.
Тұлғаның әлеуметтік типі дегеніміз-адамдардың тарихи, мәдени және әлеуметтік - экономикалық тұрғыдан алғанда тұрмыс құру, тіршілік ету жағдайларының күрделі жиынтығының жемісі. Әлеуметтануда тұлғаны әлеуметтік түрге бөлудің әртүрлі варианттары ұсынылған. Мысалы, М. Вебер түрге бөлудің негізіне әлеуметтік әрекеттің ерекшелігін, дәлірек айтқанда, оның ұтымдық дәрежесін алса, К. Маркс формациялық және таптық ұғымға осы тегін жатқызған. Э. Фром болса орныққан мінез-құлықты тұлғаның әлеуметтік түрі, индивид пен социумның байланыс формасы деп қарайды.
Әлеуметтік мінез-құлықтың түбегейлі қалыптасуын Э. Фром әрбір тұлғаның қоғам талаптарына мейлінше тиімді бейімделуінде және қауіпсіздік пен өзін-өзі қорғадағы сана-сезімін нығайтудың мүмкіндігінде деп бағалайды. Адамзат тарихын сараптаудың нәтижесінде Э. Фром әлеуметтік мінез-құлықтың бірнеше типтерін: рецептік (енжар), қанаушылық, дүние жинаушылық және нарықтық деп түр-түрге бөледі.
Қазіргі әлеуметтану саласында тұлғаларды олапрдың құнды бағыт-бағдары мен қадір – қасиеттеріне байланысты бөлу кең түрдде тарады.
Олар:
-дәстүршілдер негізінен мынадай құндылықтарды: міндетті, тәртіпті, жөнге салушылықты, заңды қолдаушылықты ұстанса, ал креативтік болса: адамдардың өзін-өзі көрсету, өз бетімен жүру сияқты сапаларды басшылыққа алады. Мұндай мінез-құлықтар ешкімге ұнамайды. Оны өр мінезділікке ұқсатады;
-ал идеалистер, керісінше, дәстүрлік нормаларға, тәуелсіздікке бейім болады және басқа адамның беделін мансұқ етпейді, өзін-өзі ғана басқарады, басқаларға еліктеп алаңдамайды;
-фрустрировтік мінез –құлыққа адамның өзін өзгеден төмен бағалауы, көңіл –күйінің басыңқы болуы, өзін өмір ағымынан тыс қалдым деп сеніуі жатады;
-реалистер өзін-өзі ел алдында айрықша көрсетуді міндет санайды және халыққа деген жауапкершілік сезімін дамыта түсуге тырысады, орынды скептицизмді өзін-өзі дәріптеу мен өз-өзіне бақылау жасау арқылы жүзеге асырылады;
-гедонистік материалистер ең алдымен «осы жерде және дәл қазір» рахатқа кенелуге бағыт ұстайды және бұл «өмір ләззатының» ізіне түсуге тырысу қабілеті молшылық тілеуді қанағаттадыру формасына айналады.
Батыс әлеуметтанушыларының зерттеулері көрсеткендей, қоғамдық өмірдің әр саласындағы бітім-болмыс пен ерекше іс-әрекеттер тұлғаның белгілі бір сапалары мен мінез-құлық тұрпаттарырының қандай тұрғыда көрінетінін айғақтайды. Мысалы, бұл сипаттар нарықтық қатынастар прагматизмінің, қулық-сұмдықтың өріс алуына, өндіріс саласындағы эгоизмнің, мансапқорлықтың қалыптасуына және еріксіз түрде кооперациялауға көшуге, ал отбасы саласында және жеке өмірде – көңіл күй мен адамның ішкі сезімімен т.б. ықпал етеді. Сонымен қатар, әлеуметтануда осы айтылғандарға кегеғар механизмдердің болатыны белгілі.
ІҮ Пайдаланылған әдебиеттер
1. Ануфриев Е.А. Личность. //Социология. /Под ред. Г.В. Осипова. М., 1995.
2. Бабосов Е.М. Личность как уникальная социальная система. //Социо-логия. Мн., 1998.
3. Бодалев А.А. Акме - эффект личностного осушествления в процессе социализации и индивидуализации взрослого человека. //Мир пси-
хологии. М., 1998. № 1.
4. ИнкельсА. Личность и свалъная структура. //Американская со-циология. М., 1973.
5. Кови С. Навык 1: Будьте «(вактивны. /// навыков лидера. Деловой
бестселлер Мн., 1996.
6. Кон И.С. В поисках себя. М. 1984.
7. Крегер О., Тьюсон Дж. Тт людей и бизнес. М., 1995.
8. Маркс К. К критике гегелаской философии права. //Соч. Т. 1. М., 1955.
9. Маркс К. Тезисы о Фейербе. //Соч. Т. 3. М, 1955.
10. МарксК. Экономическо-фшософские рукописи 1844 года. //Соч. Т. 42. М., 1974.
11. Мид Дж. Интернализованн другие и самость. //Американская со-циологическая мысль. Тексьі. М., 1996.
12. Моисеев Н.Н. С мыслями будущем России. М., 1997.
13. Парсонс Т. Система координат действия: культура, личность и ме сто социальных систем. /Американская социологическая мысль
Тексты. М., 1996.
14. Пелипенко А.А., ЯковенкоЛ-Г. Индивидуализация и самореализаци субъекта культуры в миром цивилизационном процессе: от инди-вида к личности. //Мир психологии. М., 1998. № 1.
15. СорокинП.А. Положение шчности в системе социальных коорди-нат. //Система социологии Г 2. М., 1994.
        
        Мазмұны :
І
Кіріспе.....................................................................
...................................................3
ІІ Негізгі бөлім
2.1. Тұлғаның әлеуметтік типі туралы түсінік
.........................................................5
2.2. К. Маркс З. Фрэйд, Т. ... және т.б. ... ... типі ... О. ... мен Дж.Тьюсонның тұлғалық 16 психотипін
көрсетуі..................19
ІІІ Қорытынды
............................................................................
................................23
ІҮ Пайдаланылған
әдебиеттер..................................................................
................25
Ү Сілтемелер
............................................................................
..................................26
І Кіріспе
Жеке тұлғалардың әлеуметтік тыныс-тіршілігін сан жағынан
да бағалауға болады. ... ... ... ... ... ... жағынан бағалайтын болсақ, оның бойындағы бұл ... ... оның ... мен ... ... іске ... ... ұнамды, пайдалы дүниелер жасау және білдіру арқылы саналы және
стихиялы, т.б. сипатта болуы мүмкін. Бұлардың қайсысы ... да, ... ... құрылымына, екіншіден, қоғамның нормативті мәдениеті
мен құнды бағыт-бағдарына, соның ішінде ол ... ... ... ... ... ... түсінік шеңберінде адамның нормативтік қағидасына,
үшіншіден, жекелеген тұлғалардың ойлау стилі мен ... ... ... ... ... типі дегеніміз-адамдардың тарихи, ... ... - ... ... ... ... құру, тіршілік ету
жағдайларының күрделі жиынтығының жемісі. Әлеуметтануда ... ... ... ... ... ... ... М. Вебер түрге бөлудің
негізіне әлеуметтік әрекеттің ерекшелігін, дәлірек ... оның ... ... К. ... ... және таптық ұғымға осы тегін
жатқызған. Э. Фром болса орныққан мінез-құлықты тұлғаның ... ... пен ... ... ... деп ... мінез-құлықтың түбегейлі қалыптасуын Э. Фром әрбір
тұлғаның ... ... ... ... ... және қауіпсіздік
пен өзін-өзі қорғадағы сана-сезімін нығайтудың мүмкіндігінде деп ... ... ... ... Э. Фром әлеуметтік мінез-құлықтың
бірнеше типтерін: рецептік (енжар), қанаушылық, дүние ... ... деп ... ... ... ... ... олапрдың құнды бағыт-бағдары
мен қадір – қасиеттеріне байланысты бөлу кең түрдде тарады.
Олар:
-дәстүршілдер негізінен мынадай құндылықтарды: ... ... ... ... ... ... ал креативтік болса:
адамдардың өзін-өзі ... өз ... жүру ... ... ... ... ... ешкімге ұнамайды. Оны өр мінезділікке
ұқсатады;
-ал идеалистер, керісінше, дәстүрлік нормаларға, тәуелсіздікке ... және ... ... ... ... ... ... ғана
басқарады, басқаларға еліктеп алаңдамайды;
-фрустрировтік мінез –құлыққа адамның өзін өзгеден төмен ... ... ... ... өзін өмір ... тыс ... деп ... өзін-өзі ел алдында айрықша көрсетуді міндет санайды және
халыққа деген жауапкершілік сезімін ... ... ... ... ... дәріптеу мен өз-өзіне бақылау жасау арқылы жүзеге
асырылады;
-гедонистік материалистер ең ... «осы ... және дәл ... ... бағыт ұстайды және бұл «өмір ләззатының» ізіне түсуге
тырысу ... ... ... ... ... ... әлеуметтанушыларының зерттеулері көрсеткендей, қоғамдық өмірдің
әр саласындағы бітім-болмыс пен ерекше іс-әрекеттер тұлғаның белгілі бір
сапалары мен ... ... ... ... ... ... бұл сипаттар нарықтық қатынастар прагматизмінің, қулық-
сұмдықтың өріс алуына, өндіріс ... ... ... және ... ... ... көшуге, ал отбасы саласында
және жеке өмірде – көңіл күй мен ... ішкі ... т.б. ... етеді.
Сонымен қатар, әлеуметтануда осы айтылғандарға кегеғар ... ... ... ... ... типі ... ... солармен қатар тұлға типтерін модальдық, идеалдық және
базистік деп ерекшелеу көзқарастары да қабылданған. Тұлғаның модальдық типі
- қоғамда нақты ... ... ... ... ... ... ... Тұлғаның идеалдық типі нақты жағдайға ... ... ... бұл түрі болашаққа тілек-ұсыныс білдірумен
шектелетін адамдар, мысалға алсақ, олар К. ... - ... ... ... Э. ... жаңа ... ... базистік түр-тұлғасы қазіргі
кезендегі қоғамдык дамудың қажеттіліктеріне барынша жауап бере алатындар.
Басқаша айтар болсақ, тұлғаның әлеуметтік типі - бұл ... ... ... ... ... ... ... және сол арқылы оның нақты мінез-
құлқына әсер етудің көрінісі ... ... ... ... ... ... ... саласындағы бітім-болмыс пен ерекше іс-әрекеттер тұлғаның белгілі бір
сапалары мен мінез-құлық ... ... ... көрінетінін
айғақтайды. Мысалы, бұл сипаттар нарықтық ... ... ... өpic ... өндіріс саласындағы эгоизмнің, мансапқорлықтың
қалыптасуына және еріксіз түрде кооперациялауға ... ал ... ... жеке өмірде - көңіл-күй мен адамның ішкі сезіміне, т.б.
Сонымен қатар әлеуметтануда осы айтылғандарға кереғар механизмдердің
болатыны белгілі. Белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... сапалардың ықпал ететіні анық. М. ... ... сана ... ... ... бағыт-бағдарларды
қайта құру және еңбекхе деген ... жаңа ... ... ... ... серпіліс бергенін дәлелдеді. Демек, белгілі бір
жеке тұлғаның бойындағы сапалардың кешені қайсыбір бағытта қоғамдық дамуды
тездете алады, керісінше, оның ... ... ... ... оны тіптен
тоқтатуы да мүмкін.
Әлеуметтанушылар мен психологгар социалистік қоғамда мейлінше тұрақты
түрде қалыптасқан ... ... ... тұлғалық
комплекстерді айрықша атап көрсетті. Бұл - ... ... ... ... екі мағыналық және кең ... екі ... ... жаңашылдық".
Кез-келген тұлға өзінің әлсіздігі мен ... ... ... - ол сол ... құрылыстың заңды түрдегі салдары болып
саналады, өйткені мұндай қоғамда жеке адамның рөлі ... ... ... ... ... жақын сипаттағы өмірді қатаң бақылауға
алатын және ... ... ... отыратын, өз мүддесіне орай
үйлестіріп ... елде ерте ме, кеш пе, ... ... ... ... Бұл ... мәні мынаған саяды. Адам қоғамдағы
жағдайдың (ситуация) байқаусыздыққа ұшырағандығына ... рет ... соң, ... ... өз ... ... ... еместігін
түсінеді де, оны жөндеудің жолдарын ізденуден жалпы бас тартады. Сейтіп,
бас ию мен ... ... ... ... ... ... өзіне сырттан ықпал еткісі, беделі арқылы әмірін жүргізгісі
келетін билік құрылымының шешімінен тыс өзі ... ... ... ... ... ... Бұған көнбеген жағдайда тұлға тек қана
әлгілердің айтқанын орындаушы болудан бетен жол таба алмайды.
Тұлғаның әлеуметтік типі ... ... ... және
әлеуметтік - экономикалық тұрғыдан алғанда тұрмыс құру, тіршілік ету
жағдайларының ... ... ... ... тұлғаны әлеуметтік
түрге бөлудің әртүрлі варианттары ұсынылған. Мысалы, М. Вебер түрге ... ... ... ... ... ... оның ... алса, К. Маркс формациялық және ... ... осы ... Э. Фром ... ... ... тұлғаның әлеуметтік түрі,
индивид пен социумның ... ... деп ... ... ... қалыптасуын Э. Фром әрбір
тұлғаның қоғам талаптарына мейлінше тиімді бейімделуінде және ... ... ... сана-сезімін нығайтудың мүмкіндігінде деп бағалайды.
Адамзат тарихын сараптаудың нәтижесінде Э. Фром әлеуметтік мінез-құлықтың
бірнеше ... ... ... ... ... жинаушылық және
нарықтық деп түр-түрге бөледі.
Социологиялық білімнің ерекше бір саласын тұлға социологиясы. Не үшін
ерекше, не қандайда бір ... ... ... ... ... экологиялық, немесе арнайы социалдық теория болмысын онда ең
бірінші жоспарда тұлға мәселесі тұрады. Оның ... ... ... қарым-қатынасы. Тұлға социалдық ерекшелігі неге негізделген? Ол
арнайы социалдық ... ... ... ... ... ... және
қоғамдық қарым-қатынаста белгілі бір дербес жетлуі ретінде зерттейді. ... ... ... ... ... және ... мәдени тұлғаның
типін, сонымен қатар тұлға құрылымының ... ... ... құрайды.
Әлеуметтік тарихи даму процесінде индевид ең алдымен мүшеленбеген
тайпалық адам ... ... ... ... ... ... ... зерттеушінің пікірінше индивидтің әлеуметтік қауымдастықтан
тарихи процестің және мәдениеттің ... ... ... ретінде
бөлінуі теологиялық революцияда басталады. Ол дәуір б.э.д ... өтті және ... ... ... ... кешірек, «қола ғасырының» ... ... ... ... ... ... ... аяғынан сол кезеңнің
соңына дейін, неміс философы К. Ясперс айтқандай, ... ... ... типі ... Онда ... ... ... және
тұлғаның кейбір белгілері сақталған.
Және тек «остік уақыттың» жетістігі ... ... ұлы ... пен ... ... ... ... тұлғаның қоғамға және
қауымдастыққа қатысты автономды тұлға ретінде ... ... ... бірнеше жүзжылдыққа созынды және қайта өрлеу дәуірінің
жетілуімен, содан кейінгі буржуазиялық революцияның болуымен аяқталады. Дәл
осы кезеңдерде ... ... ... Оны толығымен тұлғаның
өркениеті деп айтсақ болады. Дәл осы ... ... ... ... ... ... ... «орта ғасырлық емес, антикалық ... ... ... ... ... ... осы ... тұлғаның белгілі бір адамзаттық котоламераттан
бөлінуі, өзінің толыққанды жетілуіне бастау ... К. ... З. ... Т. Парсонс және т.б. әлеуметтанушылардың
тұлғаның әлеуметтік типі туралы ойлары
Социология алғашқы назарың ... ... ... аударады.
Кеңестік әлеуметтік экономикалық жүйесіндегі ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік құрылымының
теориялық моделі ең белгілі еді. Бұл теорияның ... ... ... мәні жеке ... ... ... өзінің шындығында адамның
мәні оның барлық қоғамдық қарым-қатынастағы ... ... ... ... мәнін түсіну және оның құрылымын
анықтау гегельдіктердің жанның өзіндік дамуы ... Л. ... ... ... тән ... тыс ... абстарктік
көзқарасымен мүмкін емес К. Маркстік көзқарасы бойынша ... ... ... ... ... құрылымын түсіну нақты тарихизм қағидасы
негізінде мүмкін болады. Оның түсінігінде адам тарихи ... және ... ... Адамның мақсатын және идеалын ... іске ... ... мәнін қалыптастырады және дамытады. Бұл ... ... ... Бұл ... әлем ... қандай-да бір ішкі қарым-
қатынасы ретінде болады. Сондықтан «ерекше ... ... ... ... ... ... келіп шығатыны, адам тұлғасының құрылымдық компоненттері оның
физикалық немесе ... ... ... оның қоғамдық қатынастағы
жиыны мен ... ... адам ... ... әрекеттің субъектісі
ретінде қосылады. Нақты-тарихи әлеуметтік ортада ... ... адам ... ... ... ... нормаларды, құндылықтарды
игеріп, индивид әлеуметтік, экономикалық, әлеуметтік факторлардың қысымымен
тұлғаға айналады. Тұлғаның ... мен ... ... ... ... деп К. ... ... Өйткені экономикалық
қарым-қатынас қоғамның нақты базисін құрайды. Ал экономикалық қатынастың
үстінде ... ... ... ... қатыанстар
жүреді. Бұларда тұлғаның белгілі бір құрылымының орнауына ықпал етеді.
Тұлға әлеуметтік құрылуына ... ... З. ... ... ... айтарлықтай әсер етті. Фрейдің пікірінше тұлғаның
әлеуметтік ... ... үш ... тұрады. Осы құрылым
негізінде Ол – (ид) тұлғаның ең төменгі ең терең құрылымы. Ол ... ... ... Ол ... ... ... қызығушылықты қосқан
(тамақтану, көбую, қауіптен қашу, агрессивтіліктен қашу). Оның ... ... әсер ... сексуалды қажеттілік. Осы қызығушылықтардың барлығы рахат
қағидасы шеңберінде әрекет етеді.
«Ол» танымсыз құрылымдық компонентінен жоғары орналасқан. «мен» ... ... ... екі ... ... ... ... және
рационалды. Бұл танымдық инстанция танымсыз ... ... ... оның ... ету ... ... ... қоғамда әрекет етуші белгілі бір құндылықтар мен
нормалар аясында реттелуі ... ... тағы бір ... ... Менен жоғары, ол ценсоздың, ардың ролін ойнайды. Яғни адамгершілік
бақылау мен ... ... ... ... ... «Ол» және «мен» осы аталған тұлғаның ... ... ... ... ... ... ... Егер осы үш
инстанция өздерінің іс-әрекетінде азды-көпті гармондалды болса, индевид ... ... ... талабымен, еріктік күшімен қалып қояды. Бұл ... ішкі ... ... ... ... өзінің ресурсы бұған жетпесе, онда оған психиатрлік көмек қажет.
Тұлғаның әлеуметтік құрылымының өзінше бір теориялық моделін ... ... П.А. ... ... Өз ... ... рет 1930 ... шыққан «Социология жүйесі» деп аталатын ... ... ... бір ... ... ... ... етіп,
қалыптасып, дамитынын жанжақты негіздейді. ... әр ... ... ... ... ... әлеуметтік топта жатады (кәсіби, мүліктік, саяси
т.б.).
Дәл осындай топтардың конфигурациясы әр топ үшін оның ... ... ... және ... ... ... тұлға біркүрделі емес, немесе бір орталықтың әлеуметтік құрылымға
ие. Ал ... ... он бір және ... ... қоса ... болады. Олар бір-біріне мүлдем сәйкес келмейді және ... ... өз ... ... ... ... және моральді.
өзіңіз ойлап көріңіздер, француз революциясының ... ... ... ... ол ... ... Берн Сент-пьердің
романстарымен немесе оның Конвенттің немесе «Қоғамдық құтқару Комитетінде»
отырысында жирондистер Дантан, Гебер, және ... ... ... етуі «Осы
екеуінің ортасында не ортақтық бар»?
-дене қабығынан басқа ештеңе. Бірінші, және екінші Робеспьердің ... ... ... ... ... алдымызда екі түрлі адам, түб-
тамырымен алғанда бір-біріне сәйкес келмейді. Біздің алдымызда бір ... екі ... ... ... бір ... ... ... немесе оның тұғасының
мозаикалығы Порокин бойынша өзінің болмысына міндетті. Яғни ... адам бір ... ... ... ... ... ... топтың
мүшесі болып табылады. Әр әлеуметтік топ өз ... ... ... Ал ... ... бір индивидте жиналып
«тұлғаның әлеуметтік құрылымының мозаикалылығына алып келеді. Бір индивидте
бірнеше әртүрлі «Мен» болады,, деп ... ... Әр ... ... ... тура ... ... талап ететін қызметтерді (отбасыны
асырау үшін ақша табу, отбасылық қамқорлық, ... ... ... ... ... ... заң талаптарын орындау) мамандығының
(емдеу дәрігерлік этиканы орындау т.б.) ... ... ... бару ... ... шіркеулерге бару, жалбарыну. Осы
қызмететр барысында әлеуметтік өмір сахнасына жекелік ... ... ... ... ... басқалармен бірігеді. Осы жерден негізгі тұжырым
шығады. «Әлеуметтік координаттар жүйесінде индевидтің орны ... ... орны да ... Бұл оны жаңа ... айналдырады.
Өйткені индевидтің әлеуметтік жағдайының өзгеруі қоғамда экстремалдық
жағдайдың орын алуымен болады. Осы сияқты мысалдар ұлы ... ... ... Қазан революциясысының дәуірі, кеңес билігінің мойындалуы,
содан ... ... ... ... ... ... әртүрлі «Мен» өзара ... ... ... ... мен ... ... оның конфликт
болуы мүмкін емес.
«Біз баорлық жерден тұлға мен қоғамның ... ... ... ... ... ... бір ... екінші топпен
антиномиясы».
Әрине, бұл схема жалпағынан емес, көлеидік сфералық ... ... ... көрінуі керек. Әлеуметтік ахуалдың айтарлықтай өзгерісінде,
тұлғалық қрылымда «меннің» мозаикалық компоненттерінің бірі ... ... ... ... ... ... ... социологы Т. Парсонс жасаған
құрылымдық –функционалдық анаиздің теориясы айтарлықтай өз әсерін тигізді.
Бұл теорияның шеттік бұрыштың күйі ... ... ... ... ... әлеуметтік жүйені зерттегенде, сонымен қоса тұлға әлеуметануын
зерттегенде құрылымдық ... ... ... ие. Г. ... ... «құрылымдық категориялардың жүйесі» динамикалық анализдің
реттелуін қамтамаыз ететін концептуалды схема болады.
Осы методологиялық әдісті қолдану ... ... ... әкеледі.
«Тұлға оқуды меңгерумен мнез-құлық ... ... Осы ... ... бірмезгілде, ағза, тұлға және мәдени жүйеге
қатысушылар болады. Ал осы ... ... екі ... ... ... ... – тұлға аналистикалық тәуелсіз жүйені ... ... жүйе бола ... ... ... ... ... ядросын құрайды. Олар өздеріне тән ерекшеліктерін игере отырып,
оны қажетті ... ... және ... даму ... ... ... және П. ... концепцияларында жасалған тұлғаның
құрылымдық модельдерінің схемасы Парсонстың ... ... ... ... бар екендігін байқаймыз. Бұндай жағдай
толығымен түсінікті. Өйткені ... ... ... ... ... Ол ... айтылады. Әрекет етуші жақ қосылған әл қарым-қатынастар
жүйесі тек қана ... ... ие ... сонымен қоса тұлғаны түзеді.
Осылайша, тұжырымдауға ... ... П.А. ... ... тұлға мен қоғамның өзара әрекетіә тұлғаның өзінің ... ... ... ... ... ... шешуші
ролін мойындаудан шығады.
Дегенмен парсонстың методологияда ... ... ... ... ... тұлға жүйесін де қоса отырып және оның
функционалды-динамикалық органикалық өзара.
Бұл ... ... ... ... міндетті болса, онда
оны қолдану, функцияның күрделі конфигурациясын көрсетеді. Ол функцияларды
тұлға қоғамның әлеуметтіке жүйесінің ... де жеке ... ... орындайды. Осындай мінез-құлық организм деңгейінде орындалатын
функциялардың біріншісін Т. Парсон бейімделу деп ... Яғни ... ... ... бейімделу.
Екінші функцияны т. Парсонс «катектикалық жобалау» деп ... ... ол ... қарым-қатынасының маңыздылығын қарастыратын объектісіне
береді.
Бірақ адам көбінше саналы түрде ... ... ... өзі ... алып ... ... таңдауға қабілетті. Сондықтан да тұлға
орындайтын функциялдар қатарында жобалаудың ... ... ... ие. Ол ... ... ... ... әрекетіндегі танымдық жобалау белгілі – бір ... ... ... объекттің тұлға үшін маңызы не дегенге
қатысты интеграциямен соқтығысады. Осы альтернативтерге қатысты индевидтің
іс-әрекеттерінде ... ... ... реті ... ... ... ... Сондықтан да тұлғаның ... ... ... рольді бағалау функциясы орындайды. Ал кез-келген
жобалауда барлық уақытта бағалаушылық аспект бар ... ... ... ... ... ... ... кезде
белгілі –бір күтулермен, экспектациямен байлангысты. Сондықтан да тұлғаның
әрекеті жүйесінде ... ... ... орын алады.
Белгілі –бірп ахуалда әрекет ете ... ... ... ... ... бір ... ... Ол құндылықтарды
әлеуметтену процесінде белгілі бір нормалармен, мінез-құлық стандарттарымен
игереді. Сондықтан да ... ... ... ... барлық
уақытта аксиологиялық функция болады. Ол құндылықтың жобалауларда жүзеге
асады. «Құндылықтық ... ... өзі Т. ... ... ... ... мәдени дәстүрлердің орталық аспектілерінің бірін
қалыптастырудың логикалық құралы болып табылады.
Тұлға ... ... ... ... ... мақсат күту
функциясымен өзара байланысты. Мақсатқа бағытталу дейді Парсонс, -әрекет
жүйесінеің инегізгі сипаттамасы ... ... Осы ... ... және оған ... ... тұлғаның ойлауы қалыптасады. Оның алдындағы
ашық альтернативтер және олардың мүмкін болатын әсерлері ... ... ... ... орын ... және ... ... тұлға өмірінде әрекет
етуі, олардың бірлігіне моральдық және бағалаушылық стандарттарының әрекет
жүйесіне қосылуының қажеттігін қосады. ... ... деп ... ... мазмұнына ие. Өйткені кез*келген әрекет етуші
тұлғаның көзқарасы ... ... ... ... сонымен қатар
стандартардың типін бөлу, тұлғаның белгілі бір жағдайдағы ... ... ... ... ... «Әлеуметтік жүйеге осылай ерекше
қатынастың арқасында моральды ... ұлы ... ие ... ... ... ... ... стандартпен сәйкес
келуі функциясын бақылаушы функция деп атайды.
Тұлғаның әрекеті, күтулері қалай өзгермесін, жағдайдың ... ... ... ... керемет күрделілігі символикалық
жүйенің қатысты күрделілігінсіз мүмкін емес. Бұл мынаны білдіреді, тұлғалық
функционалды ... ... ... ... ... ... қолдауда жатыр.
Дегенмен, үлгіні қолдау және осы жерден ... ... ... оның ... да компоненттерді ысырып қоймайды.
Вариативтілік функциясы ... ... ... ... орта мен
физикалық –органикалық ортаның ... ... ... ... барлық аталған функцияларды назарға алатын болсақұ, индевидтің
әлеуметтену процесіндегі жүзеге асатын әреукет ... ... ... ... ... ... «оқу» нақты жағдайдағы мотивациялық
анализінсіз мүмкін болмайды.Бұл ... ... ... ... жүйесінде мотивациялық функцияның маңызы зор. Осыған
байланысты парсонс ... ... ... ... ... ... ... етуші индивидке мотивациялық маңызы бар әрекет
субъектісі «ахуал» жүйесіндегі кейбір процесс.
Барлық аталған функциялар латенттік күйден, практикада анық ... ... ... ... ... ... ... да тұлғаның әрекетіндегі динамикалық жүйеде коммуникациялық
функцияның алатын орны ерекше. Өйткені деп атап ... ... ... ... ... ... ... «коммуникация»
процесінде көптеген тұлғалардың әрекетімен әрекеттеспесе, қолдау таппас
еді.
Тұлға социологиялық дамуына рольдік ... ... ... ... ... ... ... социологтары Р. Линтон, Дж. Мид ., Р.
Мертон, Т. ... И. ... ... үлес ... ... ... адамдармен
қарым-қатынаста талаптарға жауап беретін әрекеттерді ... ... бір ... не ... ... ... ... іс-әрекеті
әлеуметтік роль болып табылады. Дегенмен, адам өзінің өмірінде ... ... бір ... ... ғана ... ... ... индивидпен әрекететседі. Сондықтан да тұлға бір емес, бірнеше кейде
көптеген әлеуметтік рольдерді орындауына тура келеді.
Бір адам ... ... ... ... ... ... ... достық, жолдастық, ағаның, баланың, футбол
командасының мүшесінің, ... ... ... т.б. ... ... Дәл осы ... ... игеріп, орындау барысында
маңызды әлеуметтік қасиет қалыптасады. Бұл ... ... ... мндивидтің өз-өзімен етенелесуі.
Дж. Мидтің айтуы бойынша бұл процестің дамуында баланың ... ... ... ... ойын ... процесінде бала өзіне басқа рольді қабыдауды үйренеді. ... өзі ... ... ... ... ... ... объект ретінде
қабылдауды үйренеді.
Бала, ана, мұғалім, полиция болып ойнайды, яғни, бұл ... ... ... орын ... деп ... Дж. Мид. Бұл ... ... ғана емес, баланың өзінділігінің басқа болмысы. Егер ойын жарыс,
сайысқа айналса бұл ... ... ... ... ие ... мысалы
футбол ойыны. Бұл жерде әр қатысушы кез келген ... ... ... ... Осы ... бұл ... ... белгілі бір өзара байланыста ... ... ... бала осы ... ... ... алуы керек,
олай болмаған жағдайда ол бұл жарысқа қатыса алмайды.
өзіндік ... ... ... өзінділігінің қалыптасуы, оның
әлеуметтік рольдерді орындауымен толық байланысты. Бұл рольдер белгіленген
үлгі бойынша бір-бірімен өзара ... ... Р. ... айтуы
бойынша, рольдердің жиынын білдіретін өзіндік бір «рольдік жиынды» ... ... ... әсерінен норма ретінде индивидтің игерілген
рольдердің талаптары адамзаттық ... ... ... ... мен мәні оның сыртқы рольді ғана орындауымен емес,
терең, түбірлік ... ... ... бір ... ... адам ... ... мүмкін басқа жағдайларда бетперде
тұлғамен едәуір ұоғайып, оны денерсоналдауға мүмкіндігі ... ... ... ... әлеуметтік типологиясының
құрылымы айтарлықтай маңызға оның ... ... ... ... ... ... типі ... концепция кеңістікте
қалыптасып жатқан трансформалаушы қоғамда, ... ... ... ... ... ... ... қазіргі деңгейінен алыстау ьұлғаның
астрологиялық ... ... ... ... ... ... ... немесе «арыстанның тұлғалық типі
белгілері туралы талқылаумен кездескен боларсыз.
Дегенмен, тұлғаның типологиясын жасаудың басқа да жолы бар. ... ... Л.Н. ... тарихи дәуірдің әртүрлі кезеңіндегі этностардың
құрылымындағы ... ... үш ... типі туралы концепцияны жасаған. Осы
концепцияға сәйкес, ... кең ... ... ... ... ... іске ... өмірлік энергиямен сипатталатын адамның
тұлғалық ... ... ... ... ... адам өмір ... ... жасайды.
Өмірлік қажеттіліктерді қанағаттандырудың да көбірек өмірлік энергиясы
бар тұлғаның типі болады. Ол ... ... ... « ... ... асып түседі. Бұл «нормадан жоғары» энергиялы тұлғаның типін ... деп ... Ол ... ... әлеуметтік мақсатқа жетуге
бағытталады ... ... ... ... ... ... ... гумилев атаған тұлға типіне келер болсақ қоғамдағы
бұндай тұлғалардың ... ... ... ... әрекетке
ұмтылмайды, саяси, мәдени, т.б. әрекетке онша араласпайды. Олар басқалардың
есебінен өмір сүргенді жөн ... Бұл ... ... типі.
Эмпирикалық зерттеулермен айналысатын социологтар мен психологтар
тесттің көмегімен, жд Р ... ... ... ... қолданады.
Дегенмен осы сұраушылардың негізінде тұлғаның анықталған ... бар. ... Р. ... ... ... ... ... анықталған
тұлға типіне жатқызған, сөйтіп 16 ... ... ... ... консервативті немесе авторитарлы, ұялшақ-арсыз ж.т.б. Дәл осының
негізінде Т. Айзенк те тұлғаның типологиясын жасаған. Бірақ ол ... ... ... екі ... ось ... тұрғызған: интроверсия-
экстроверсия, тұрақты-тұрақсы.
Айзенк жасаған психологиялық схема швейцар ... К. Г. ... ... ... Ол ... ... орталығы «өзі» архетипі
болып табылады деп есептеген. Дегенмен өзіндіктің индевид ... ... Юнг ... ... ... ... ... байланысты
әртүрлі болып отырады. Оның біріншісі экстраверттелген тұлға, иқоршаған
ортаға ашық, тіл табысқыш, оның ... ... ... ... ... сырттай негізделген.
Екінші тип-интроверттік тұлға, оның психоэнергетикасы ішке жиналған,
оған ұялшақтық, тұйықтық, тәуекелге бел ... мен ... ... ... ... тән.
2.3.О. Крегер мен Дж. Тьюсонның тұлғаның 16 психотипін көрсетуі
1923 жылы жүзеге асқан К.Г. ... ... ... ... осы классификация негізінде К. Бриг пен И. Майер тұлға типінің
индикаторын жасады. Әлеуметтік ... мен ... ... мамандары О. Крегер мен Дж. Тьюсон тұлғаның 16 психотипін бөліп
көрсетті. Оны білу ... ... ... ... және ... ... саласындағы тұлғааралық проблеманы шешуге көмектеседі. О. Крегер мен
Дж. М. ... ... төрт жұп ... бөліп қарастыруға болады.
Экстповертті –Интровертті.
Сенсорлы-Интуитивті
Ойшыл-Сезімтал
Шешуші –Қабылдағыш
Экстравертке энергияның ішкі көрінісі тән, әңгімешіл, басқа адамдармен
белсенді әрекет ету, сезіміндей ... ... ... ... ішкі ... интенсивтілігімен ерекшеленеді. Олар қоршаған ортамен ... ... ... ... ... ... әңгімеден
басын алып қашады.
Тұлғаның ойшыл типі басқалар өз-өздерін жоғалтып алатын жағдайларда өз-
өзін ұстай біледі. Олар ... ... ... ... жөн ... ... типі өзінің және сезіміне негізделгенімен
ерекшеленеді. Жұмсақжүректі, жағдайға байланысты ... күйі мен ... ... типі ... шеше ... өз ... білуімен, өз әрекетін жоспарлай білуімен ерекшеленеді. (Ол азанда
оянған кезде күні бойы не ... ... Ол ... ... ... ... ... үстелінің үстінде ешқандай артық қағаз жоқ. Бар
істі соңына ... ... ... ... және басқаларға талапшыл,
басқаларға бағынғаннан гөрі басқарғанда жақсы көреді.
Шешушіге қарамастан тип, қабылдаушы, олар өзіне тапсырма ... ... ... ... анық болғанша күтеді. Мерзімінде бітіру ... ... ... қимылдарды, ұйымдастырушылығымен, итиянақтылығымен
ерекшеленбейді. Біреудің ... ... ... шешім шығаруға
асықпайды.
Тұлғаның сенсорлық типі сол кезде болып жатқан нәрсеге ... ... не ... ... Ары ... карьера жайында ойланбайды,
бар нәрсені қанағат тұтады.
Тұлғаның интуитивті типі бірден бірнеше заттар туралы ойлайды. Бәрін
сеніммен қабылдайды. ... ... ... түсінуге тырысады.
Психотоптың сипатталған типологиялық ерекшеліктері күрделілікті ... ... ... ... Соымен қатар жанжалдарда. Сондықтан да
жанжалды жағдайларда сараптағанда осы ерекшеліктерді пайдалану пайдалы ... ... екі ... ... жөн. ... тұлға типологиясы идеалды
типтік реекшеліктерді бөліп көрсететін теория ғана. Ол адамның өзара
әректеінде таза ... ... ... білген жөн, біздің әрқайсымызда
жасырын ... ... ... ... ... ... сезінуші,
қабылдаушы және шешуші ойлар бар. Сондықтан да күнделікті өмір әрекеті
типіне ... ... ... ... Екіншіден, психологиялық
типоәрекет түсіндіреді, бірақ индевидтің күнделікті әрекеттерін ақтай
алмайды.
Этносоциология және ... ... ... ... ... ... қай ... ерекшеліктері бойынша бөлгенді
жөн көреді. ... ... ... ... ... ... ... сақтауға талпыныс ережені қатаң орындау тән. Американдықтарға
іскерлік барлық жерде өзіне сену, ұнжырғасы түспеу, барлық қиын жағдайдағы
«қалай ... ... ... «О кей» - бәрі ... деп жауап беру тән.
Француздың ерекшелігі эмоциялық қозғыш, ... және ... ... ... ... ... ... мен асханасынан керемет нәрсе жоқ ... ... ... ... ... ... ұстайды. Талғамы
киім киюде жоғары дамыған, сенгіш.
Литвалықтарға –сырттай жайбасар, өте әңгімешіл емес, әсіресе ... ... ... ... ... жұмбақты адам. Ағылшындық типтік
тұлға –дәстүрге берік, көзқарарасында, бағалауында консервативті ... ... ... ... ... ... ... мақтана алмайды. Дегенмен психология шеңберінде ... ... ... ХХ ... 40 ж ... ақ ... социологы К. Дьюбайс
эмпирикалық зерттеулердің материалдарының жалпыламасы негізінде тұлғаның
ерекше типін ... ... ... Бұл ... қоғамда белгілі –бір кезеңде тұлға типінің
дамуын білдіруде қолданады. Ол ... ... ... сипаттамаларын
бойына сіңірген. Мысалы, Кеңес одағында алғашқы бесжылдықта тұлғаның
модальдығы типін «жылжушылар» деп ... Яғни ... ... ... ... және ... жылды. Соның бәрі кеңес билігіне ... ... құру ... ... ... пен ... » ... немесе
украинды айтқанда тұлғаның модальды типі білінеді.
Модальдың типпен қатар, ... ... типі ... де ... бұл ... ... мына ... жауап береді; Индивид белгілі –бір
әлеуметтік, экономикалық, социомәдени қоғамның дамуында табысты әрекет ... ... ... жауап беру керек: тұлғалық базистік типі-адамның бір
мінездемесі оның әртүрлі ... ... ... ... ... ... деген адамгершілік макроқарым-қатынастардың толығымен
анықталуы жүзеге асады.
Бұл саналы және белсенді азаматтың ... ... ... ... жағынан адамзаттың тағдыры жайында ұмытпайды. Егер бұл ... ... ... жағынан елдің ұлттық қызығушылығын сәкес келсе, және
мақсатқа ылғи әсер етсе, Онда сол ... ... ... ... ... ... ... болады.
Жекелеген тұлғаларда және олардың ... ... ... ... ... олардың әрекетінің адамгершілік калибрі
мен сол әрекетінің мінезі болады. Ол индивидтің өмір ... ... ... Ал бұндай нүктелер әр адамда мектепі, ЖОО нын ... ... ... ... және ... ... тұлғаның мариналды типі
бөлініп қарастырылады. «Маргиналды адам» ... ... рет ХХ ғ ... ... ... социологы Р. Пракпен енгізілді.
Р.Парк ұлтаралық жанжалдарды зерттеу барысында анықтады. Ол маргинал
деп екі ... одан да көп ... ... арасында қалып қойған
адамдарды айтады. Бірақ ол ... ... мүше ... ... ... белгілері: құндылықтары жөнінде
күмандану, өзінің жақын әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... шығып қалудан қорқу,
басқалардан, танылмайтын адамдардан ... ... ... ... ... ... таңдауды қалыптастыруда қиындықтарға тән
болады. Олар әдетте мынаған ... ... ... олар не ... де,
оған біреулердің көңілі толмайды.
Соңғы уақыттарда, БАҚ арасында ТМД елдері ... ... ... ... жиі ... жүр. Яғни олар ... пайда болған жаңа тұлғаның
типі.
Тұлғаның әртүрлі ... ... мәні бар ... ... ... мүмкіндік береді. Біздің әрқайсымыз бұл ... ... ... ... іске ... алады. Өзін-өзі
бақылау белгілі бір өмірлік қабілеттердің пайдалы ... тану ... ... Олар ... әсер ... ... ... болады және біздің жеке
табысымыз бен жеңісіміз ретінде анықталады. Бұл ... өз ... ... бастаудың қажеттігін білдіреді. Тек қана ішкі ресурстарды ... ... ... проблемаларға шығармашылылық көзқарастар қажет.
ІІІ Қорытынды
Әлеуметтік іс-әрекеттер мен ... ... ... ... ... Ол үшін ... индивид, индивидуалдылық жене жеке ... ... ... Адам дегеніміз жер бетіндегі тірі организмдер
дамуының жоғары сатысы, әлеуметтік-тарихи қызмет пен мәдениеттің ... ... ... ... ... оның ... өзгешілікгері
құрғанымен, адам дамуының анықгаушы жақтары оның ... ... ... ... мәнді сапалары болып табылады. Әлеуметтануда адам
қандай жағдайда әлеуметтік қатынастардың нағыз субьектісі бола ... ... және ... не ... ... ... анықталады. Егер функция
адам мен дүниенің арақатынастарын ... ... ... ... ... мен ... арасындағы, тұлға мен әлеуметтік
топтар арасындағы, әлеуметтік қатынастардың ... мен ... ... ... қатынастарды қарастырады.
Нақтылы адамда оның жеке өзіндік табиғи белгілері көптеген факторлар
мен жағдайлардың ықпалы мен қалыптасатын ... ... ... ... ... ... кұрылымына ене отырып адам
тек белгілі бір ... ... ... болып қана қоймай, сонымен
бірге олардың жасаушысы да болады. ... ... ... ... ... тұжырыммен байланысты, индивид дегеніміз- бұл халық, қоғам,
тап, әлеуметтік топ ... ... жеке ... ... ... Бұл ұғым ... жеке ... өкіл қарастырылған жағдайларда қолданады.
Индивидтердің біріккен қызметі нәтижесінде әлеуметтік ... ... Ал ... ... ... да қабылданбайтын
бірден-бір өзіндік ерекшілік жайттары. Жеке тұлға дегеніміз-индивид
дамуының ... және ... ... ... ... толық көрініс
табады. Яғни, әлеуметтік өмірде адамдардың бір-бірімен әртүрлі салада тығыз
қарым-қатынастың, ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... сипаттамалары болып: өзіңдік
өзгешеліктер, сана, бағалы бағдарламалар мен әлеуметтік қатынастар қоғамға
деген біршама дербестік және өзіндік іс-әрекетгері үшін ... ... ... ... ... әр сапалық дәрежеге, әртүрлі
әлеуметгік атауға ие: мыс, өткен ... ... ... замандағы жай
тұлғалар, ірі, ұлы, белгілі, әйгілі, көрнекті, тарихи т.б. ... ... ... ... ... айыра біліп, ... ... ... ... ... білу ... мәселе.Олардың
өсімдік қызметі қандай болса, олардын өздері де сондай ... ... ... ... ... адамдардың әлеуметтік сапаларының тұтастығы
ретінде қаралады, яғни ол ... бір ... ... әлеуметгік мәнді
белгілер мен әлеуметтік қатынастардың индивидтердегі ісіне асқан бірлігі
және тарихи даму мен ... ... ... ... ... ... әлеуметтік жүйеге енуінің нәтижесі болып
табылады.
ІҮ Пайдаланылған әдебиеттер
1. ... Е.А. ... ... /Под ред. Г.В. ... М., 1995.
2. Бабосов Е.М. Личность как уникальная социальная система. //Социо-логия.
Мн., ... ... А.А. Акме - ... ... осушествления в процессе
социализации и ... ... ... //Мир ... М., 1998. № ... ... ... и свалъная структура. //Американская со-циология. М.,
1973.
5. Кови С. ... 1: ... ... /// ... ... ... Мн., 1996.
6. Кон И.С. В поисках себя. М. 1984.
7. Крегер О., Тьюсон Дж. Тт ... и ... М., ... ... К. К критике гегелаской философии права. //Соч. Т. 1. М., 1955.
9. Маркс К. Тезисы о Фейербе. ... Т. 3. М, ... ... ... ... 1844 ... //Соч. Т. 42. М.,
1974.
11. Мид Дж. ... ... и ... ... со-
циологическая мысль. Тексьі. М., 1996.
12. Моисеев Н.Н. С мыслями будущем России. М., ... ... Т. ... ... ... ... личность и ме сто
социальных систем. /Американская социологическая мысль
Тексты. М., 1996.
14. ... А.А., ... ... и ... ... в ... ... процессе: от инди-вида к личности. //Мир
психологии. М., 1998. № ... ... ... ... в ... ... ... социологии Г 2. М., 1994.
Ү Сілтемелер
1. ... ... М. ... 1998
2. А.И.Кравчешсо Социолошя учебное пособие Екатиринбург 1998
3. Ю.ПАңдреев, Н.М. Коршевсая, Н.Б.Костина ... ... ... ... ... ... Ю.М.Резник Гражданское ... как ... ... ... ... ... проблемы, методы. M.1972.
6. Человек и общество // Социально-политические науки 1992 Х»8.
7. Н.Смелзер. Социология M.1994.

Пән: Психология
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 22 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бала тәрбиесіндегі жаттықтыру істерінің тиімділігі20 бет
Конституция (дене бітім), адам нәсілдері және тіршілік орта5 бет
Студенттің тұлғасының дамуының өзгешеліктері7 бет
Тоталитарлы саяси режим және авторитарлы саяси жүйе5 бет
Тұлға теорияларының компоненттері8 бет
Pascal тіліндегі айнымалылар типі21 бет
Ішекқуыстылар типі6 бет
Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының «Саймасай ОТШ» негізгі топырақ типінің бонитет балдары23 бет
Баскарудың жапондық типінің түрлері10 бет
Басқарудың жапондық типінің базалық принциптері9 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь