Турбо паскальда графиканы құруЖоспар

I.Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

II.Негізгі бөлім.
1.Graph модулі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.Бейнелердің сақталуы мен берілуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.Координаттар,терезелер,беттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.Сызықтар мен нүктелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.Көпбұрыштар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.Доға,шеңберлер,элипстер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7.Бояулар,политра,толықтырулар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

III.Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Қолданғанәдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Кіріспе

Бұл курстық жұмыста Турбо Паскальдің графикалық режимде, графикалық объектілердің бейнеленуі үшін, әр түрлі функциялар мен процедуралар қарастырылады.
Монитордың тексттік немесе графикалық жұмыс кестесінің арасындағы айырмашылықтары визуалды мәліметтердің қорытындысының көмегімен іске асады.Тексттік режимде экрандық бейненің минималды объектасы санды-алфавиттік және қандай да болмасын символ болып табылады.Санды алфавиттік режимде жұмыс жасайтын монитордың экраны қарапайым жағдайда көлденеңнен 25 белгілерден және тігінен 80 белгілерден тұруы мүмкін, яғни барлығы 2000 визуалды объект бар.Әрине мұндай режимде экранға тек ғана қарапайым тексті ғана емес, сонымен қатар кейбір графикалық бейнелерді шығаруға болады.Бір-ақ та мұндай бейнелердің сапасы ешқандай мінсіз болуы мүмкін.Бір-ақ бұл әдіс компьютердің тарихи заманында жалғыз болды,сондықтан да ол графикпен түгел суретті экранға шығарудың кең таралған түрі болып табылады.Бағдарламалаушылардың кейде компьютерлік псевдографиканың нағыз шедеврлерін жасап шығаратын мүмкіндіктері болады.Бір-ақ күрделі жұмыстары үшін дисплейдің тексттік режимінің бейнелері мүлдем сәйкес келмейді.
Графикалық режимде минималды объект, бағдарламашы басқара алатын қорытынды болып «Пиксель» мен «Элемент» табылады.Пиксель бейнелерге қарағанда аз мөлшерде болады.Оның геометриялық өлшемесі монитордың шешімі арқылы анықталады.Монитордың шешімі әдетте былай беріледі: rx*ry, мұндағы rx-экрандағы пиксельдердің,ал ry-вертикаль пиксельдердің саны.Машықта өнімдік емес,кейбір шешімдердің белгілі мағыналары қолданылады.Мұндай шешімдер мыналар.
Мысалы:320х200;640х450;800х600;1024х758;1280х1024; және т.б.
Қолданылған әдебиеттер:

1.Информатика (базовый курс) С.В.Семенович.С.П б:Питер 2001г.
2.Основы языка Турбо Паскаль (Учебный курс),П.И Рудаков. М.А.Федотов Москва: Радио и связь,2000г.
3.Основы программирования в задачах и примерах, А.В.Милов. Харьков: ФОЛИО, 2002г.
4.Программирование. С.Симонович. Г.Евсеев, Москва: АСТ ПРЕСС книга 2000г.
5.Практика программирование, Ю.Кетков. А.Кетков СП б: БХБ/ Питербург 2002г.
6.Турбо Паскаль С.А.Немнюгин.-СП б: издательство «Питер», 2001г.
7.Турбо Паскаль: учитесь программировать, О.А.Меженный, Москва: изд.дом «Вильямс», 2001г.

Пән: Информатика, Программалау, Мәліметтер қоры
Жұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 17 бет
Таңдаулыға:   
Курстық жұмыс

Тақырыбы
Турбо Паскальда графиканы құру

Жоспар
I.Кіріспе ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
II.Негізгі бөлім.
1.Graph
модулі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ..
2.Бейнелердің сақталуы мен
берілуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.Координаттар,терезелер,беттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... .
4.Сызықтар мен
нүктелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
... ... ... ...
5.Көпбұрыштар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
6.Доға,шеңберлер,элипстер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... .
7.Бояулар,политра,толықтырулар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...
III.Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қолданғанәдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ..

Кіріспе

Бұл курстық жұмыста Турбо Паскальдің графикалық режимде, графикалық
объектілердің бейнеленуі үшін, әр түрлі функциялар мен процедуралар
қарастырылады.
Монитордың тексттік немесе графикалық жұмыс кестесінің арасындағы
айырмашылықтары визуалды мәліметтердің қорытындысының көмегімен іске
асады.Тексттік режимде экрандық бейненің минималды объектасы санды-
алфавиттік және қандай да болмасын символ болып табылады.Санды алфавиттік
режимде жұмыс жасайтын монитордың экраны қарапайым жағдайда көлденеңнен 25
белгілерден және тігінен 80 белгілерден тұруы мүмкін, яғни барлығы 2000
визуалды объект бар.Әрине мұндай режимде экранға тек ғана қарапайым тексті
ғана емес, сонымен қатар кейбір графикалық бейнелерді шығаруға болады.Бір-
ақ та мұндай бейнелердің сапасы ешқандай мінсіз болуы мүмкін.Бір-ақ бұл
әдіс компьютердің тарихи заманында жалғыз болды,сондықтан да ол графикпен
түгел суретті экранға шығарудың кең таралған түрі болып
табылады.Бағдарламалаушылардың кейде компьютерлік псевдографиканың нағыз
шедеврлерін жасап шығаратын мүмкіндіктері болады.Бір-ақ күрделі жұмыстары
үшін дисплейдің тексттік режимінің бейнелері мүлдем сәйкес келмейді.
Графикалық режимде минималды объект, бағдарламашы басқара алатын қорытынды
болып Пиксель мен Элемент табылады.Пиксель бейнелерге қарағанда аз
мөлшерде болады.Оның геометриялық өлшемесі монитордың шешімі арқылы
анықталады.Монитордың шешімі әдетте былай беріледі: rx*ry, мұндағы rx-
экрандағы пиксельдердің,ал ry-вертикаль пиксельдердің саны.Машықта өнімдік
емес,кейбір шешімдердің белгілі мағыналары қолданылады.Мұндай шешімдер
мыналар.
Мысалы:320х200;640х450;800х600;1024 х758;1280х1024; және т.б.

Функциялар мен процедуралар
(Бөлімдер мен әдістер)
1. Graph модулі.
Graph Турбо Паскаль модулінде графикалық экранға арналған жұмыстар үшін
елуден астам процедуралар мен функциялар бар.Осы модульде кейбір реттелген
константтар бар,олар графикалық бағдарламада қолдануы мүмкін. Graph
модулінің барлық мүмкіндіктрін пайдалану үшін, алдымен бағдарламаның
қолдану (но) операторын орналастыру керек.
Uses Graph.модульдің негізгі бөлімін графикалық элементтердің базалық
процедураларын енгізу құрайды,олар нүктелер,тік сызықтардың кесінділері,
доғалар және бүтін шеңберлер.
Graph Error функциясы.
String типінің мағынасын қайтарады.Онда көрсетілген код бойынша қателер
сәкесінше текстік хабарлама до беріледі.

Бастама.
Fanctional GraphError.Msg(Code:Integer):String ;
Мұнда Code-қатенің коды;
Graph Result-функциясына қайтарылған қатенің коды.
Close Graph фунциясы.
Экран жұмысының текстік режимін қарастырады.Және адаптердің графикалық
режимдегі жұмысын аяқтайды.

1.2 Бейнелердің сақталуы мен берілуі.

ImageSize функциясы.Байттағы есте-сақтаудың мөлшерін қайтарады,олар
бейненің төртбұрышты фрагментін орналастыру үшін қажет.
Function ImageSize (Х1,Y1,X2,Y2:Integer:Word);
Мұнда Х1...X2 сол жақ кооррдинаталарын бұрыштардың бейнесінің фрагментте.
GetImage процедурасы бейненің тік бұрышты фрагментінің көшірмесін есте
сақтайды.
Buf өлшемі Х1...X2 координаттарымен ImageSize функциясы қайтарған мағынадан
кем болмау керек.
Put Image(Х,Y:Integer;var Buf;Mode:Word);
Мұнда Х,Y-бейнелеу фрагменті сақталатын орынның экрандағы сол жақ жоғарғы
координаты.
Buf-бейненің алыну орны; mode-сақтау әдісі.
Көріп тұрғанымыздай оң жақ төмен бұрыштардың координаттары
көрсетілмеген.Сол жақ жоғарғы бұрыштың координаттары әр-түрлі болуы
мүмкін,тек шығарылған көшірме экранға сиғаны болғаны. Mode параметрі
экранда бар бейненің қозғалу бағытын анықтайды.

1.3 Координаттар,терезелер,беттер.
Кез-келген бейне қарапайым геометриялық фигуралардан құрастырылады. Бұлар
нүктелер, түзу сызықтардың кесіндісі, шеңберлер немесе тағы
басқалары.Геометрия бойынша геометриялық объекті мен оның формалары
нүктелерінің координаталары арқылы пайда болатын белгі:сондықтан,
графикалық нәтижені бағдарламау үшін графикалық объектінің координаталарын
жауып үйрену қажет.
Көптеген графикалық процедуралар мен функциялар экрандағы өтпелі позицияның
көрсеткішін қолданады,олар тексттік курсорға қарағанда көрінбейді.Бұл
көрсеткіштің жағдайы,графикалық экрандағы кез-келген координата сияқты 0,0
координатасы бар сол жақ жоғары бұрышқа қатысты беріледі.Осы бағытпен
бұрышқа қатысты беріледі.Осы бағытпен,экранның көлденең координатасы
жоғарыдан төмен қарай үлкейеді.
Get Max х және Get Max у функциясы Word типінің мағынасын қайтарады.
Сәйкесінше көлденеңнен және тігінен өтпелі(речи) жұмыс режимінде экранның
максималды координатасын құрайды.
SetViewPort процедурасы графикалық экранда тік бұрышты терезелерді
орналастырады.
Тақырыпша.
Procedure SetViewPort(X1,Y1,X2,Y2:Integer;Cli pOn:Boolean);
Мұнда Х1...Х2—сол жақ жоғарғы координата(Х1,Y1) және оң жақ төменгі
терезелерінің бұрыштары (Х2,Y2); ClipOn— Boolean типінің берілуі.
ClearDevice процедурасы.Графикалық экранды тазалайды.Процедураға ауысқаннан
кейін көрсеткіш жоғарғы сол жақ бұрышқа орналасады,ал экранның өзі
SetBkColor процедурасы арқылы берілген фон түсімен толады.

1.4 Сызықтар мен нүктелер.

PutPixel процедурасы.Нүктеге көрсетілген координаталар бойынша түс арқылы
шығады.
Procedure PutPixel (X1,Y1,X2,Y2:Integer;Color:word);
Мұнда X,Y—нүктелер координатасы;Color-нүктенің түсі.
Line процедурасы.Басымен соңын көрсетілген координаталар бойынша сызады.
Procedure Line(X1,Y1,X2,Y2:Integer);
Мұнда X1... Y1-сызықтың басы(X1,Y1) мен соңының (X2,Y2)координаталары.
Procedure SetLineStyle(Type,Pattern,Thick:wor d);
Мұнда Type,Pattern,Thick –сәйкесінше тип,үлгі және сызықтың
қалыңдығы.Сызықтың типі мына константтардың бірінің көмегімен пайда болуы
мүмкін.
Const
SolidLn=0;(тегіс сызық)
DottedLn=1;(нүктелі сызық)
CenterLn=2;(штрих-пункті сызық)
DashedLn=3;(пункті сызық)
UserBitLn=4;(қолданушының анықтаған сызықтық өрнегі).

1.5 Көпбұрыштар.

Rectangle процедурасы.Көпбұрышты бұрыштардың көрсетілген көрсетілген
координаталары бойынша сызады.
Procedure Rectangle(Х1,Y1,X2,Y2:Integer);
Мұнда Х1...Y2-сол жақ жоғарғы бұрыштың координаталары(X1,Y1) тік бұрыштың
оң жақ төменгі бұрыштарының ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Шашка ойынын Паскаль программалау тілінде құру
Паскаль програмалау тілі туралы түсінік
Delphi программалау ортасы - Лекция
Турбо Паскальда графикалық процесстерді қолдану
Turbo Pascal жүйесіндегі графиканы ұйымдастыру технологиясы
Графикалық координаттар ( Турбо Паскаль )
Паскаль тілін оқытуды интерактивті тақта арқылы ұйымдастыруды программалау
Компьютердің негізгі орындаушысы - процессор
Турбо Паскальдағы Graph модулі
Turbo Pascal 7.0 интегралдық программалау ортасын пайдалану
Пәндер