«Шетел тілін деңгейлеп оқытудың мәселелері»

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
4
1 ШЕТЕЛ ТІЛІН ДЕҢГЕЙЛЕП ОҚЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
6
1.1 Деңгейлеп оқыту технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.2
1.3 Шетел тілін оқытудың әдіс.тәсілдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Шетел тілін деңгейлеп оқытудың заманауи ақпараттық технологиялары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 11

31

2 ШЕТЕЛ ТІЛІН ДЕҢГЕЙЛЕП ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
45
2.1 Тыңдалым ілімі. Тыңдалымның түрлері және оның икемділігі ... ... ... ... 45
2.2 Сөйлеу және ондағы қолданылатын әдістер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 50
2.3 Оқылым шетел тілін оқытудың базасы. Оқылымның маңыздылығы ... . 54
2.4 Деңгейлеп оқытуда жазылымның алатын рөлі және грамматиканы үйретудің тәсілі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

57

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
59
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61
КІРІСПЕ

Тақырыптың өзектілігі. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне орай жүріп жатқан реформалау процесі оның тек экономикалық саласын ғана қамтып отырған жоқ, сонымен бірге әлеуметтік саласын да қамтып отыр. Қоғамдағы білім беру жүйесін реформалау-соның айғағы. Соған орай, жалпы білім беретін мектептерде оқу-тәрбие жұмысын нәтижелі іске асыру, бір жағдайда тек жоғары педагогикалық оқу орындарында білім алып жатқан болашақ жас мамандардың білім, білік және дағды сапаларының дайындық дәрежесіне байланысты болатындығы бәрімізге мәлім.
Өзінің мемлекет болып қалыптасу және даму тарихында көптеген сын сағаттарды, сындарлы кезеңдерді басынан өткерген Қазақстан халқы тағы да жаңа белеске көтерілу жолында тың серпіліс жасап отыр. ҚР Президенті, Елбасымыз Н. Назарбаев «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында тәуелсіздіктің үшінші онжылдығына қадам басып отырған кезеңдегі ел дамуының негізгі басымдықтарын айқындап берді. Олардың қатарында еліміздің білім беру жүйесіне аса назар аударылып отырған білім беру жүйесін дамыту. Білім берудің тарихы қоғам дамуының белгілі бір нақты кезеңімен сабақтасып жататыны белгілі. Себебі, білім берудің мақсаты мен міндеттері қоғамның сұранысымен айқындалады және де қоғам дамуының барысы білім берудің жай-күйінен де байқалады. Осы ретте білім беру мекемелерін де пайдалы әрі тиімді білім беру технологиялары жаңартылуда.[1]
Әлемдік білім беру кеңістігіне ену мақсатында еліміздің білім беру жүйесіне қазіргі кезде көптеген өзгерістер жүруде. Осыған орай еліміздің мектептерінің оқу үрдісіне инновациялық педагогикалық технологияларды енгізу белсенді түрде қолға алынып жатыр. Жеке түлғаның қалыптасуын қамтамасыз ететін сын тұрғысынан ойлау, ақпаратты-коммуникациялы оқыту, жобалап оқыту, коммуникативті оқыту, модульді оқыту технологиялар негізгі қағидалары - балаға ізгілік тұрғысынан қарау, оның өз бетімен білім алуына ықпал ету, қоғамдық-саяси өмірге белсене араласуға қабілетті, өзіндік пікірін анық, жүйелі жеткізе алатын жеке тұлға қалыптастыру, баланың танымдық жэне шығармашылық қабілетін дамыту болып табылады. Елімізде қолданылып жүрген технологиялар қатарында араб тілін оқытуда деңгейлеп оқыту технологиясының маңызы зор. Қоғам талабына сай шетел тілдерін оқытуда қойылып жүрген ортақ міндет - тілді коммуникативті бағытта үйрету. Коммуникативтік оқыту технологиясының мақсаты: шет тілінде пікір алысуды пікір алысу арқылы үйрету, оқушылардың өз ойларын еркін жеткізуі мен өзара тіл табысып, сөйлеуді дамытуы. Тіл– қарым-қатынас құралы. Тіл игеру арқылы адам айналасындағы дүниені таниды, басқалармен қарым-қатынасқа түсе отырып оның ой өрісі кеңейеді.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 Н.Ә.Назарбаевтың "Қазақстан – 2050" Қазақстан халқына жолдауы
2 Үмбетова Назира. "Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері" журналы. 2005ж. №6
3 Күзекова З.С. "Екінші тіл оқулығы теориясының лингвистикалық негіздері" монографиясы, 2006ж. №8
4 Мыңбаева Г. "Оқыту - тәрбиелеу технологиясы" журналы, 2007ж. №2
5 "Мектеп" Республикалық ғылыми – әдістемелік, педагогикалық журнал.№03/54 Мырзалиева.Ұ.Ш 2008ж.
6 Садық Әбдіғалиев. Неміс тілін оқытудың негіздері. Алматы, 1992ж. 136 б.
7 http://collegy.ucoz.ru/publ/32-1-0-5829
8 М.Жұмабаев. Педагогика. Алматы. 1992ж.
9 Жәния Нұржанқызы, "Мектеп" журналы, 2008ж. №3
10 Бабанский Ю.К. Методы обучения современной общеобразовательной школе. Москва, 1985г.
11 Миролюбов А.А. Сознательнопоставительный метод обучения иностранным языкам. Москва. 1998г.
12 Давыдова М.А. Деятельная методика обучения иностранным языкам. Москва, 1990г.
13 Янушкевич Ф. Технология обучения в системе высшего образования. Москва, 1986г. 135 с.
14 Г.М.Коджаспирова. Технические средства обучения методика их использования. Москва, 2001ж. 256 с.
15 К.Сарбасова. Инновациялық педогогикалық технологиялар. Алматы. 2006ж. 176 с.
16 Андреевская-Левенстерн Л.С. Методика преподования фран.яз. в сред. шк. М., 1983
17 Құнанбаева С.С. Шет тілін оқыту әдістемесі. Алматы, 2010ж.
18 Алхазишвили А.А. Основы овладения устной иностран. речью. М., 1988
19 Түсіпқалиева Р.Қ. "Қазақстан мектебі" журналы, 2002ж. №10
20 Бабинская П.Г. Практич. курс метод. преподав. иностр. языков. Минск, 2003ж.
21 Бим.И.Л. Теория и практика обуч. немец. языку в средней школе. М., 1988г.
22 Хмель Н. Біртұтас педогогикалық процесті жүзеге асырудың теориясы мен технологиясы. А., 2003ж. 128 б.
23 Поташник М. Качество образования: проблемы и технология управления. М., 2002г. 352 с.
        
        Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті ... ... ... ... ... ... мәселелері
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
5В011900-
Алматы 2014
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті
Араб тілі және ... ... ... тілі және әдебиеті
кафедрасының меңгерушісі
д. М.Сибағи
____________2014ж.
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы:
5В011900 - мамандығы бойынша
Норма бақылаушы, магистр ______________С.Сайлаубайулы
... ... ... ... ... профессор
______________ Д.Е. Есенжан
________________2014 ж.
Мысырлық тарапынан
диплом жұмысының жетекшісі, филол.ғ.д.
____________ Нашат абд әл-Азиз ______________2014 ... Ә.Д. ... ... ... ... ... - 55
Кесте саны - 0
Пайдаланылған әдебиеттер саны - ... ... - ... ... технологиясы, шетел тілін деңгейлеп оқыту әдістері, шетел тілін деңгейлеп оқыту, ақпараттық технология
Зерттеудің міндеттері:
1. Шетел тілін оқыту барысында деңгейлеп оқыту ... ... және ... ... айқындау;
2. Оқушылардың тыңдау және сөйлеу қабілеттерін дамытудың икемділіктерін анықтау;
3. ... ... ... мен ... әдістерін айқындау.
Зерттеу әдістері: психологиялық-педогогикалық еңбектерге теориялық талдау жасау, салыстыру, диагностикалау, зерттеу, сараптау әдістері арқылы қамтамасыз етілді.
Зерттеудің ... ... мен ... ... ... тілін оқыту барысында деңгейлеп оқыту технологиясының теориялық және әдіснамалық негіздері айқындалды;
2. Деңгейлеп оқыту технологиясының құрылымы ... ... ... анықталды;
3. Араб тілін оқытуда деңгейлеп оқытуды қолданудың тиімділігі анықталды.
Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті
5В011900 -
Кафедра меңгерушісі
д. ... ... ... ... Шынғысбаева Әйгерім Дүйсенбекқызы
1. Жұмыстың тақырыбы Шетел тілін деңгейлеп оқытудың мәселелері
____________201_ ж. №____ ... ... ... ... ... жұмысты тапсыру мерзімі 05.06.2014ж
3. Жұмысқа пайдаланылған негізгі мәліметтер
а) диплом жұмысы ... ... ... ... тәжірибені өту барысында жиналған материалдар;
в) тақырып бойынша әдебиет.
4. Диплом жұмысында зерттеуге жататын сұрақтар тізімі ... ... ... ... ... Деңгейлеп оқыту технологиясы
б) Шетел тілін оқытудың әдіс-тәсілдері
в) Шетел тілін деңгейлеп оқытудың құрылымы
5. Ұсынылатын негізгі әдебиет:
1) ... ... ... ... ... ... ... Құнанбаева С.С. Шет тілін оқыту әдістемесі. Алматы, 2010ж.
3) Соловова Е.Н. ... ... ... ... М., ... ... М.М. . ... 2006 жыл.
Тапсырманың берілген уақыты __________________________
Жұмыс жетекшісі ________ Д.Е. Есенжан
Тапсырманы орындауға ... ... ... Ә.Д. ...
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ .................................................................................................................
4
1 ШЕТЕЛ ТІЛІН ДЕҢГЕЙЛЕП ОҚЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... әдіс-тәсілдері..........................................................
Шетел тілін деңгейлеп оқытудың заманауи ақпараттық технологиялары..............................................................................................
11
31
2 ШЕТЕЛ ТІЛІН ДЕҢГЕЙЛЕП ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ.........................................................................................................
45
2.1
Тыңдалым ілімі. Тыңдалымның түрлері және оның ... және ... ... ... ... ... ... базасы. Оқылымның маңыздылығы.....
54
2.4
Деңгейлеп оқытуда жазылымның алатын рөлі және грамматиканы үйретудің тәсілі.............................................................................................
57
ҚОРЫТЫНДЫ .....................................................................................................
59
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ....................................................
61
КІРІСПЕ
Тақырыптың өзектілігі. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне орай ... ... ... ... оның тек ... ... ғана қамтып отырған жоқ, сонымен бірге әлеуметтік саласын да қамтып отыр. Қоғамдағы білім беру жүйесін реформалау-соның ... ... ... ... ... ... ... оқу-тәрбие жұмысын нәтижелі іске асыру, бір жағдайда тек жоғары педагогикалық оқу орындарында білім алып жатқан ... жас ... ... ... және ... ... ... дәрежесіне байланысты болатындығы бәрімізге мәлім.
Өзінің мемлекет болып қалыптасу және даму тарихында көптеген сын ... ... ... басынан өткерген Қазақстан халқы тағы да жаңа белеске көтерілу жолында тың серпіліс жасап отыр. ҚР Президенті, Елбасымыз Н. Назарбаев ... ... ... жаңа ... ... атты ... тәуелсіздіктің үшінші онжылдығына қадам басып отырған кезеңдегі ел ... ... ... ... ... Олардың қатарында еліміздің білім беру жүйесіне аса назар аударылып отырған білім беру ... ... ... ... ... ... ... белгілі бір нақты кезеңімен сабақтасып жататыны белгілі. Себебі, білім берудің мақсаты мен міндеттері қоғамның сұранысымен айқындалады және де ... ... ... ... берудің жай-күйінен де байқалады. Осы ретте білім беру ... де ... әрі ... ... беру ... ... ... беру кеңістігіне ену мақсатында еліміздің білім беру жүйесіне қазіргі кезде көптеген өзгерістер жүруде. Осыған орай ... ... оқу ... ... педагогикалық технологияларды енгізу белсенді түрде қолға алынып жатыр. Жеке түлғаның қалыптасуын қамтамасыз ететін сын тұрғысынан ойлау, ... ... ... ... ... ... модульді оқыту технологиялар негізгі қағидалары - балаға ізгілік тұрғысынан қарау, оның өз бетімен білім алуына ықпал ету, ... ... ... ... қабілетті, өзіндік пікірін анық, жүйелі жеткізе алатын жеке ... ... ... ... жэне шығармашылық қабілетін дамыту болып табылады. Елімізде қолданылып жүрген технологиялар қатарында араб тілін оқытуда ... ... ... ... зор. ... талабына сай шетел тілдерін оқытуда қойылып жүрген ортақ міндет - тілді коммуникативті бағытта үйрету. ... ... ... ... шет ... пікір алысуды пікір алысу арқылы үйрету, оқушылардың өз ойларын еркін жеткізуі мен өзара тіл табысып, сөйлеуді ... Тіл - ... ... Тіл ... ... адам ... дүниені таниды, басқалармен қарым-қатынасқа түсе отырып оның ой өрісі кеңейеді.
Зерттеудің нысаны: шетел тілін оқыту барысында ... ... ... пәні: шетел тілін деңгейлеп оқытудағы мәселелер
Зерттеудің міндеттері:
1. Шетел тілін оқыту барысында деңгейлеп ... ... ... және ... ... айқындау;
2. Оқушылардың тыңдау және сөйлеу қабілеттерін дамытудың ... ... ... ... ... мен ... әдістерін айқындау.
Зерттеудің ғылыми болжамы:
1. Шетел тілін оқыту барысында деңгейлеп оқыту технологиясының тиімді аспектілерін анықтап, ... ... ... ... ... негізгі құрылымының тиімді түрлерін айқындап, оны шетел тілін оқытуда пайдалану.
Зерттеудің теориялық және әдіснамалық негіздері: деңгейлеп ... ... ... ... ... педагогикалық еңбектер, тілді меңгерудегі, ақпаратты қабылдаудағы тыңдалым, оқылым, сөйлеу, жазылым қабілеттері жайлы теориялар мен ... ... ... ... ... Конституциясы, Қазақстан Республикасының "Білім туралы" Заңы, Елбасы ... ... ... ... да ... беру ... қатысты заңдық күші бар мемлекеттік құжаттар, осы мәселеге байланысты қазақстандық, шет елдік ғалымдардың еңбектері.
Зерттеу әдістері: психологиялық-педогогикалық еңбектерге теориялық талдау жасау, ... ... ... ... ... ... ... етілді.
Зерттеудің ғылыми жаңалығы мен теориялық мәнділігі:
1. Шетел тілін оқыту барысында деңгейлеп оқыту технологиясының теориялық және ... ... ... ... ... технологиясының құрылымы беріліп, тиімді тәсілдері анықталды;
3. Араб тілін оқытуда деңгейлеп оқытуды қолданудың тиімділігі анықталды.
Ғылыми жұмыстың құрылымы: кіріспеден, екі тараудан, қорытынды, ... ... ... ... ... ... ... ОҚЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Деңгейлеп оқыту технологиясы
Қазіргі кезде білім беру саласында болып жатқан ауқымды өзгерістер ... ... ... мен ... кеңінен жол ашуда. Осы тұрғыдан алғанда, ұрпақ тәрбиесімен айналысатын ... ... ... ... арттыру, оны жаңа сапада ұйымдастыру қажеттілігі туындайды. Бұл үшін ... ... ... ... педагогикалық негіздерін меңгеруі талап етіледі. Ал жаңа технологияны пайдаланудың мақсаты - міндетті деңгейдегі білімді қалыптастыра отырып, мүмкіндік деңгейге ... орай ... ... ... түрлі педагогикалық жүйелер ұсынылуда. Олардың ерекшелігі онда оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыруға өзіндік амалдар мен тәсілдер, оқыту мен тәрбиенің соңғы технологиялары ... ... ... ... мен ... ... ... технология", "білім беру технологиясы", "оқыту технологиясы", "тәрбие технологиясы" және т.б. ұғымдар кеңінен қолданылуда.
"Технология" ұғымын ... ... да ... ... сөзі грек тілінен аударғанда "өнер, шеберлік + ілім" дегенді ... ... ол ... өңдеу, күйін өзгерту әдістерінің жиынтығын білдіреді екен. Бұл термин әдетте өндірістік үрдісті сипаттауда ... ... ... Ал педагогика ғылым тұрғысынан қарастырғанда шеберлікпен ілім қосындысын білдірмек.
Т.К.Смыковская, Т.Б.Руденколардың пікірінше: "Әдістеме тек бір ғана ... ... ... ... ... бір мезетте оқу және оқыту үрдісімен қатар жұмыс істейді және технология алға қойылған ... ... ... ... ... ... ... философтардың өзі педагогикалық шеберлікті тарату туралы айтқан, ал бұл осы күнгі технологияға жақын. Сондай-ақ, ... ... да ... ... анық көрсете білген.
Педагогикалық технология дегенге В.П.Беспалько: "Практикада іске асатын ... ... ... ... - деп ... ... Мұнда ғалым педагогикалық жүйені, тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін арнайы ұйымдастырылған, мақсатты бір-бірімен өзара байланысты әдіс-тәсілдер жиынтығы ... ... ... ... оқу ... ... ... тәсіл, амал, дидактикалық талап секілді психологиялық-педагогикалық іс-әрекеттердің жүйелі кешені ретінде пайдаланылады.
Бүгінгі күні өзін-өзі таныта ... жеке ... ... ... озық ... ... - ... талабы.[2]
Қазіргі қоғам дамуы мұғалімнің жеке қасиетіне, гуманитарлық бағытына, мамандық біліктілігіне жоғары талап қойып отыр. Бұл тұрғыда ... жету ... ... өту ... әдіс-тәсілін, жаңа технологияны кәсіби шеберлікпен меңгерумен айқындалады.
Қазіргі заман талабына сай, Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың "Қазақстан - 2030" ... даму ... ... ана ... ... шетел тілінің бірін меңгеру талаптарын орындау мақсатында, Қазақстан Республикасының "Білім туралы" Заңын жүзеге асыру мақсатында барлық білім беру жүйелерінде ... ... ... ... ... тілдерін оқытудың тиімділігін арттыру үшін көптеген еуропалық елдерде сатылы деңгей оқыту әдістемесін нәтижелі ... ... ... Бұл ... ... ... ... оқыту деп аталып жүр.
Білім деңгейін анықтайтын өлшемдер әлемдік әдістемеде ұсынылып, деңгейлер өлшемі талданған. Олардың негізгілері:
* Еуропалық стандарт бойынша деңгейлер: ... ... ... ... Еуропалық лингвистер ассоциациясы ұсынған бес деңгейлік жүйе: бірінші деңгей - ... ... ... ... екінші деңгей - бастапқы деңгейде пайдалану үшін; үшінші деңгей - өз бетінше пайдалану ... ... ... - ... ... ... адам ... бесінші деңгей - ең жетік, толыққанды дәрежеде пайдалану үшін.
Тілді шет тіл ретінде меңгертудің халықаралық ... ... ... ... ... ... "Методика формирования международно - стандартных уровней владения иностранным языком в условиях школ международного типа" еңбегінің маңызы зор. Ғалымның ... ... ... сиымдылығының деңгейі, кұндылықтар жүйесі, жеке мемлекеттерге қатысты ғаламдық мәселелер, т.б. білім беру нәтижесі мен оның сапасының әлем мойындаған стандартпен ... ... ... ... отыр.
Д.Н.Кулибаева барлық үздіксіз және академиялық білім беру мен кәсіптік білім берудің базисі болып табылатын ... орта ... беру ... ... еңбекте шетел тілінің кәсібі - бағдарлық іскерлігін қалыптастырудың әр деңгейінде дидактикалық ... ... ... ... ... ... көрсетілген.
Қарым-қатынастың пәндік мазмұнын меңгеруді деңгей бойынша жіктеу шетелдік білім беру мақсаттарын тек кәсіби бағдар аясында ғана ... ... ... жеке ... ... ... яғни ... жерде де жүзеге асыратын жеткілікті іскерліктер тізімін көрсетеді.
Ал енді деңгейлеп оқытудың басты ... ... ... ... ... ... - білім беру, оқыту, үйрету процесін топтап, жіктеп бөледі, әрбір деңгейдің ... ... ... ... ... үйренушінің әрбір деңгейдегі білімін өзі бақылайды, оқу материалдары бір деңгейден екінші деңгейге қарай күрделі болып, яғни қарапайымнан күрделіге ... өтіп ... ... ... ... дәрежеде білу, ана тіл дәрежесінде білу, коммуникативтік қарым-қатынасқа түсе алатындай дәрежеде білу деген ұғымдармен байланысты.[4]
Қ.Қадашева "Жаңаша жаңғыртып оқытудың ... ... ... атты ... ... жұмысында деңгейлеп оқыту мәселесінің теориясын жан-жақты талдап, ашып берген. Ғалым шетел тілін меңгерудің ең тиімді жолы - үш ... ... деп ... Олар бастапқы деңгей, негізгі (базалық) деңгей, жоғарғы (жалғастырушы) деңгей. Әрбір деңгейдегі тыңдалым, сөйлеу,оқылым, жазылымның көлемі ... болу ... нені ... керек екендігін анықтаған. Мақсатқа жету әрбір деңгейді жете меңгерумен байланысты, ол табысқа жетудің бағытын анықтап береді. Бастауыш деңгейде үйренушінің ... өте аз, ... ... ... роль ... "Мұғалім осы деңгейде, яғни санаулы уақыттарда үйренушінің білім деңгейінің ... көре ... ... үйретілетін саны шектеулі (сөз минимумы) сөздерді, қарапайым ... және ... ... ... үлкен жауапкершілікті сезіну керек", - екенін айтады.
Бастапқы деңгейде - танымын, логикасын тексеруге арналған ... ... ... ... ... ... тілдік материал тіл үйренушілер өз бетінше қысқа диалог, сипаттау құра ... ... ... ... болу керек. Сөздерді таңдағанда олардың мағынасының нақты ... ... Бұл ... ... ... беретін сөздерді енгізу тиімсіз.
Аралық деңгейде - грамматика және сөйлеу дағдысы бойынша аталған білімін әрі қарай ... ... ... және ... ... ... ойластырылады. Мұнда негізінен сөйлеу дағдысы мен ептілікті дамыту дағдысы қойылады.
Жалғастырушы сатыда - ... ... ... ... мен ... ... жетілдіру мақсаты орындалады. Мұнда негізінен дербес белсенді сөйленіс ең басты тапсырма ретінде орын алады.
Бастапқы деңгейдегі үйренушінің ... ... ... ... ... білу алдында шетел тілі бойынша белгілі бір білім қорымен келген студенттің қанша сөзді меңгеріп келгендігін ... алу ... ... ... ... өзі жайында, отбасы, мекен-жайы, ауа-райы, жұмыс кестесі, жұмыс орны, бос уақыты жайында қысқаша мәлімет беріп, қарапайым сұрақтарға жауап береді. Яғни ... ... өзін ... ... ... деңгей деп бөлетін болсақ, оны бастауыш (аралық) ... ... ... Бұл ... ... ... сөздік қоры бар, ақпаратты қабылдауға танымын білдіре алады. Одан әрі бастауыш (жоғары) ... ... ... тереңдетіп, белгілі бір тақырып деңгейінде ойлау және тану процесін жүзеге асыруға ... ... алға ... ... тіл оқулығы теориясының лингвистикалық негіздері" монографиясында тілді оқытып, ... ... ... белгілі бір тақырыпқа жазылған дайын мәтіндер, көптеген сөздер, күрделі грамматикалық құрылымдар қажет еместігін, оқытудың негізіне мәтін емес, ... ... ... ... материал болу керек екенін айтады.[5]
"Бастапқы кезеңнің міндеті - тіл негізін емес, сөйлеу негізін оқыту. ... ... ... ... оқу мен ... сөйлеу дағдысын қалыптастыру, қысқа, жеңіл, фабулалық мәтіндерді түсінуге шектеулі сөз (250-300), типтік грамматикалық құрылым төңірегінде сөйлей алу кіреді дейді ғалым.
Ғалым ... ... ... үш ... ... ... ... қалыптастыру кезеңі.
* Білік-дағдылықтарды жетілдіру кезеңі.
* Өз біліктілігін қалыптастыру кезеңі.
Әрбір кезеңге тоқталатын болсақ, бірінші кезеңде сөйлеуді үйретіп, меңгерту ауызша ... ... ... ... мен ... мазмұны келесі кезеңдегі мәтін мазмұнынан алыс болмағаны жөн, тек жаңалықтық болу ұстанымына негізделуі керек.
Екінші кезең - сөйлеу білу ... ... ... ... ... ... ... жұмыс істеу. Осы кезеңде сөйлеуді дамытуға арналған мәтіндер шартты ... ... ... деп ... кезең - сөйлей білу шеберлігін дамыту кезеңінде ... ... ... жаңа ... ... ... дамыту процестері сөйлеушінің өз бетінше жұмыстары арқылы, ... ... ... ... ... ... мынадай негізігі ұстанымдарға сүйенеміз:
* Тілдік материалдарды өмір шындығындағы жағдайлардың негізінде ұйымдастырып сөйлеу жағдаятында қолдану.
* Грамматика мәтін мазмұнынан шығарылып түсіндірілуі.
* ... ... ... ... ... сөйлеуге қатысты топиктерден бастап ресми немесе бейресми жағдайларды күнделікті тіршілікті беруде қарастырылады. Мысалы, бастауыш ... ... ... ... ... баяндау контексін білсе, ең жоғары деңгейде контекст отбасы мүшелерінің ... ... көз ... ... ... баяндауға қызмет етеді.
* Мәтін мазмұны тақырыппен лексиканы анықтайды. Мысалы, бастауыш деңгейде мазмұн өмірбаяндық жүйеде ... ... ... ... ең ... ... толық әңгімеге араласатындай, ойын еркін беретіндей дәрежеде қарастырылады.
Қорыта айтқанда, алдағы деңгейдегі қойылған мақсатты толығымен ... ... ғана ... ... көшеді. Деңгейлер арасындағы тақырып пен сөйлеу жағдаяты да, грамматика да мазмұнына және мағынасына қарай кеңейіп, ... ... ... мен ... ... ... ... өрістеп отырады.[6,б.24]
Жаңа технологиялар ішінде деңгейлеп оқыту технологиясы маңызды орын алады. Әр пәнді деңгейлік бағдарламаны таңдау оқушының өзіне ұсынылады. ... ... ... ... ... ... етілуімен қатар әр жеке тұлғаның шығармашылық дамуына де кеңістік ашылады.
Деңгейлеп оқыту идеясының авторы Н.П.Гузик сыныптағы ... да, ... ... оқу ... да А, В, С - үш ... бөлуді ұсынады.
- бағдарламасындағы тапсырмалар ... ... ... белгіленеді. Оларды орындай отырып оқушы пән бойынша қайталау ... ... ... ... ... ... ... жұмыстарының бұл деңгейінің өзіндік ерекшеліктері бар. Ол материалдың сан рет қайталануын, ... ... ... ... ойды табу ... есте сақтау тәсілдерін білуді, т.с.с. талап етеді.
- бағдарламасын орындамас бұрын бағдарламасындағы тапсырмаларды әрбір ... ... ... - ... ... ... тапсырмаларды орындау үшін қажет, ол оқушылардың оқу, ой-әрекетінің арнайы тәсілдерін меңгеруін қамтамасыз ... ... бұл ... бірінші деңгейдегі материалды кеңейтетін, негізгі білімді дәлелдейтін, суреттейтін, нақтылайтын ұғымның қолданылуы мен жұмыс істеуін көрсететін қосымша ... ... Бұл ... ... көлемін кеңейтіп, негізгі материалды терең түсінуге көмектеседі.
- бағдарламасының орындалуы оқушыларды ... ... ... ... ... ... көтереді. Бұл бағдарлама оқу жұмысы мен ой-әрекетінің тәсілдерін және деректі оқу материалын еркін игеруді көздейді. Өз білімімен ... ... ... оның логикалық ойлауын дамытатын мәліметтер беріп оны шығармашылықпен қолдану перспективасын ашады. Оқушыға өзін қосымша жұмыста көрсетуге мүмкіндік ... - ... ... міндетті нәтижесіне сәйкес келеді.
- бағдарламасы оқулықтан қосымша есептер мен жаттығулардың ... ... - ... қосымша оқу-әдістемелік әдебиеттерден алынған тапсырмалардан тұрады.
Әр пәндегі оқу бағдарламасын таңдау оқушының өзімен ойласа отырып ... ... ... бойынша өткізілетін сабақтар кезектесіп келетін бес типтен құралады.
Бірінші - тақырыпты жалпы талдау сабақтары ... ... деп ... - қиыстырылған семинар сабақтарда оқушылардың өзіндік жұмысының процесінде оқу материалдарының тереңдей талдануы. ... ... ... рет (3-5 ... ... - ... және ... жүйелеу сабақтары.
Төртінші - материалды пәнаралық қорытындылау сабақтары (оларды ... ... ... деп те ... - ... ... ... Шетел тілін оқытудың әдіс-тәсілдері
Әдіс - оқу-тәрбие жұмыстарының алдында тұрған міндеттерді дұрыс орындау үшін ... мен ... ... ... ... үшін ... тәсіл. Әдіс арқылы мақсатқа жету үшін істелетін жұмыстар ретке келтіріледі. Оқыту ... ... ... ... ... ақыл-ойын дамытады, ізденуге, жаңа білімді түсінуге ықпал етеді. Оқытуда ең басты нәрсе - оқушылардың танымдық жұмыстары. ... ... ең анық ... білуді қамтамасыз етеді, теория мен тәжірибенің арасын жақындатады. ... - ... ... элементі. Жоспарды хабарлау, оқушылардың зейінін сабаққа аудару, оқушылардың мұғалім көрсеткен іс-қимылдарды қайталауы, ақыл-ой ... ... ... ... оқу ... ... үлес ... тәсілдерінің түрлері:
:: ой, зейін, ес, қабылдау, қиялды жақсарту тәсілдері;
:: ... ... ... ... ... оқушылардың сезімдеріне әсер ететін тәсілдер;
:: жеке оқушылар ... ... ... ... ... ... оқыту әдістерінің құрамына кіреді, әдістіңжүзеге асуына көмектеседі.
Оқыту әдістерінің басты ... - ... ... ... ... ... ... - білім алу, іскерлікті жасау көзі. Олар: көрнекі құралдар, оқулықтар, дидактикалық материалдар, техникалық оқыту құралдары, ... оқу ... ... ЭЕМ және ТВ, ... объектілер, өндіріс, құрылыс.
Оқыту әдістері және оларды жіктеу ... ... ... бір негіз бойынша топтарға бөлінеді.
XIX ғасырдың 20-30 жылдарында Б.Е.Райков, К.П.Ягодовский түсіндіру, тәжірибелік, зерттеу, зертханалық әдістерін ... ... ... ... ... ... білім алады. Осыны ескеріп 20-30 жылдарда Н.М.Верзилин, Е.Я. Голант ... ... ... әдістерін ұсынады. Қазір компьютерлік жүйелер арқылы білім алу мүмкіндігі бар.
М.А.Данилов (1899-1973), Б.П.Есипов (1899-1967) дидактикалық ... жету үшін ... ... ... ... ... алу, ... және дағдыларды қалыптастыру, білімді қолдану, шығармашылық ... ... ... ... ... ... ... авторлардың пікірлері бойынша оқыту әдісі - дидактикалық мақсатқа жету үшін оқушылардың іс-әрекетін реттеп, ұйымдастыру ... Бұл ... ... ... ... ... міндеттермен сәйкестендірілген.[11,б.25]
И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин оқыту әдістерін оқушылардың танымдық жұмыстарының түріне қарай топтастырған. Авторлар балаларға ақыл-ой жұмысының, өз ... ... ... ... көрсетеді. [8,б.30-32]
Жеке пәндердің ғылыми-әдістемелік деңгейін ғылыми ұйымдастырғанда, яғни сабақта әр түрлі әдіс-тәсілді пайдалана отырып, ... ... ... ғана қолы ... ... ... жасау - оқушының әрқайсысымен даралай, саралап жұмыс ... ... сөз. Әр ... жеке ... құрметей отырып, білім беру - қазіргі оқытудың негізгі талабы. Өйткені ... ... ... ... бірдей емес. Сондықтан бұл мәселеге психологиялық тұрғыдан қарап, педагогикалық әрекет, әдістемелік ... келу ... ... ... ... ... педогогикадан, әдістемеден терең білімдар болуы қажет-ақ, ал әдіс-тәсілді жақсы меңгермеген ұстаз оқытуда көп ... ... бір ... бой ... ... ... ... - ең алдымен, неден көрінеді? Әдістемелік оршолақтықтан, айқын жағдаятқа сәйкес әдістемелік әдіс-тәсіл ... ... ... ... ... ... ... күрделі жолы сабақта оқушыларға дифференциялай қатынас жасай білу" деп, атап көрсеткені белгілі.
Оқушылардың бәрі де жақсы оқығысы келеді. Бірақ, олардың ақыл-ой ... ... ... ... ұғуы бірдей емес. Оқушылардың кейбіреулері мұғалімнің түсіндірген сабағын тез ... ... ... Кейде үлгере алмайтын оқушылар да кездеседі. Сондықтан барлық оқушыны білімге бірдей жетелеу үшін өз мүмкіндіктеріне сәйкес үйретудің маңызын зерттеуші ... ... ... ... ... ... нашар үлгеретін, даярлығы ойдағыдай емес және басқа оқушыларға дифференциялай қатынас ... ... атай ... ... ... ... опираясь на результаты изучения школьников, стремятся обеспечить дифференцированный подход в обучении к группам ... и ... ... ... ... дойти к процессе обучения до каждого ученика", - дейді.
Дифференциялай қатынас жасау жағдайында жақсы сезіммен баланың жүрегіне жол таба ... ... ... ... жағы ... ... ... оқыту тәсілін мұғалім сабақ барысында өз бетімен жұмыс жүргізгенде, не танымжорыққа барғанда жеке топқа тапсырмалар беру, өз пәні ... ... ... т.б. ... ... ... ... жұмыс істейтін оқушылардың танымдық белсенділігі әртүрлі:
1) репродуктивтік әдіс арқылы оқушы ... ... ... ... кейін қатесіз айтып бергенмен, оның ақыл-ой белсенділігі төмен болады. 2) ... әдіс ... ... ... ... оқушы білімді өзінің танымдық іс-әрекеті арқылы алады. Бұл әдіс ... ... де ... ... ... ... ... мәселелік, эвристикалық, зерттеу әдістерімен өткізу мүмкін бола бермейді.
Ю.К. Бабанский оқу-танымдық іс-әрекетті ынталандыру әдістерін ... Ол ... 3 ... ... ... бақылаудан тұратынын атап көрсетіп, әдістерді оқу-танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру, ынталандыру, бақылау әдістері деп бөледі.
М.И.Махмутов оқыту әдісіне сәйкес келетін оқу әдістерін ... ... ...
а) ... беру ...
ә) ... әдісі;
б) ынталандыру әдісі;
в) тәжірибелік әдіс.
Бинарлық әдістер - бір-бірімен тығыз байланысты оқыту мен ... ... ... ... қою, мұғалімнің тапсырма беруі, оқушылардың тыңдауы, жаттығулар орындауы, есептер шығаруы, мәтінді оқуы, т.б.) қолдануды талап етеді. Мысалы, ... ... ... мен ... ... ... көрсетеді, фактілердің мәнін түсіндіреді, оларға сұрақтар қояды. Егер оны тәсілдердің арасында түсіндіру тәсілдері, дәлірек айтсақ фактілерді талдау, салыстыру, хабарлау, т.б ... ... онда ... ... түсіндірмелі деп атауға болады. Егер негізгі тәсіл - ақпараттарды, фактілерді ұсынумен шектелсе, ... ... ... ... ... ... бірақ ереженің мәнін түсіндірмей, оны жаттау тәсілін ... онда ... ... ... ... оны жай ғана ... әдісі деп атайды. Осыған сәйкес бірінші жағдайда оқушылар заттарды бақылап, фактілерді есінде сақтайды, мұғалімнің ... ... және ой ... ... ... ... жауап іздейді. Бұл жерде оқу әдісі репродуктивтік, дәлірек айтсақ жаңа ережені оқушылар дайын күйінде меңгереді (оқушылар фактілерді талдап, ... ... Егер ... әдісі хабарлау әдісі болса, оқудың негізгі тәсілі жаттау, оқушылардың үлгі ... ... ... ... оқу ... ... ... орындаушылық деп атаймыз.
Сондықтан оқушының кітаппен жұмысы оқу әрекетінің тәсілі болып ... Егер де ... ... талдаса, түсінгенін өз сөзімен айтса, онда кітаппен жұмыс оқу ... ... ... Егер ... ... ... қолданылса, онда мұғалім әңгімелейді, ғылымның дайын қорытындыларын, ережелерін, фактілерін хабарлап оқиғаларды суреттейді, іс-әрекеттің үлгілерін көрсетеді және ... ... ... ... әдісті қолданғанда мәселелік деңгей (оқушылардың белсенділігі) едәуір көтеріледі, эвристикалық әңгімелерге танымдық (логикалық) есептер және ... ... ... ... ... ... "жаңалық" ашады, бірақ негізінен оқушылар өз бетімен жұмыс істейді. Зерттеу әдісін қолданғанда мұғалім оқушыларға тәжірибелік сипаттағы тапсырмалар (тәжірибе жүргізу, қосымша ... ... ... ... өз бетімен талдау және қортындылау, өз ойын дәлелдеуге керекті ... ... т.б) ... ... оларды өз бетімен орындайды, бірақ бұдан мұғалімнің басшылығы керек емес ... сөз ... ... ... ... ... оқу материалының мазмұнын таңдаған кезде жүреді. Ол дидактикалық мақсатқа, оқушылардың білім деңгейіне мұғалімнің өзінің дайындық деңгейіне ... - оқу ... ... ... А. ... ... әдемілеп әңгіме шығару өнері үй салу өнеріне үқсас" дейді. Сөз өнерінің айшықты болуы сөздің дұрыстығына, тілдің анықтығына, дәлдігіне, көркемділігіне, тіл ... ... ... ... ... кейіптеу, бейнелеу (ұқсату), әсірелеу тәсілдерінің мәнін ашады. Міржақып ... ... ... әңгіме, түсіндіру әдістеріне ерекше мән беріп, тұрмыс-салтқа, әдет-ғұрыпқа байланысты тақырыптарды әсерлі баяндаудың тәсілдерін көрсетіп берді. Ол "баланы толық ... ... ... ... - ... Сөйтіп, оқытушы көркемдеп оқытудың жаңаша жолдарын ұсынып, мұғалімдерден соны іс-әрекеттерді талап етеді. "Балалар дұрыс оқи алмай, қиналған жерде ... өзі ... ... ... - ... әдісі мектептің барлық сатыларында қолданылып, әңгіменің сипаты, көлемі, ұзақтығы өзгереді. Әңгіме арқылы жаңа ... ... үшін оған ... ... ... ... ... оқушылардың адамгершілігіне әсер етуі;
:: әңгімеде дәлелді және ғылыми фактілердің болуы;
:: ой пікірдің дұрыстығын дәлелдейтін жарқын және нанымды
мысалдардың, фактілердің жеткіліктілігі;
:: ... ... ... ... ... ... ... қарапайымдылығы және түсініктілігі;
:: мұғалімнің фактілер, оқиғаларға берген бағасының болуы.
Түсіндіру - жеке ... ... ... көрнекі құралдардың жұмыс істеу әдіс-тәсілдерін ауызша баяндау. Мысалы, шетел тілі сабағында жаңа ... өтер ... ... жаңа сөздердің мағынасы түсіндіріледі. Мұғалім оқушыларға таныс емес құралдарды немесе басқа көрнекі құралдарды сабаққа алып келіп, жаңа материалды түсіндірмес бұрын ... ... ... ... жаңа ... түсіндіргенде жиі қолданылады, бірақ бекіту кезінде оқушылар білімді дұрыс меңгермегенде де қолданылады.Химиялық, физикалық, математикалық есептерді шығарғанда теоремаларды ... ... және ... ... ... ... және ... ашу кезінде түсіндіру әдісі жиі қолданылады.
Түсіндіру әдісіне ... ... ... дәл және аңық ... ... байланысын ашып, дәлелдер келтіру;
:: салыстыру, қатар қою, ұқсату, жарқын мысалдар қолдану;
:: жүйелілік.
Түсіндіру - оқыту ... ... әр ... балалар тобымен жұмыста кең қолданылады. Бірақ орта және жоғары сатыларда оқу материалының күрделеніп, оқушылардың ақыл-ой жұмысының мүмкіндіктері ... бұл әдіс кіші ... ... ... қарағанда көбірек қолданылады. Әңгімелесу - ... ... ... ... ... ... ойластырылған сұрақтарды жүйелі қою арқылы олардың жаңа оқу материалын меңгеруіне жағдай жасап, бұрын оқылған материалдарды қалай меңгергенін тексереді. Әңгімелесу - ... ... ескі ... оны ... ... түрде қолданған, сондықтан әңгімелесу әдісін Сократ әдісі деп атайды. Оқу ... ... ... ... ... ... ... дидактикалық процестегі әңгімелесу әдісінің көптеген түрлері бар. Олар: кіріспе немесе сабақты ұйымдастыратын әңгіме, жаңа ... ... ... ... ... ... және ... әңгімелер арқылы оқушылардың іс-әрекеттің жаңа түріне, жаңа білімді тануға дайындық деңгейі анықталады. ... ... ... жаңа ... алуға белсене қатыстырып, оны білім алу әдістеріне, мұғалім қойған сұрақтарға өз бетімен жауап беруге ... ... ... барысында мұғалім оқушылардың білімі мен тәжірибесіне сүйеніп, олардың жаңа білімді түсінуін, қорытынды жасауын жеңілдетеді. Бірлескен іс-әрекет ... ... ... ... ... жаңа білім алады.
Білімді жинақтайтын, бекітетін әңгіме оқушылардан теориялық білімдерін, оны қолдану тәсілдерін жүйелеуге бағытталған. Оқушы өз білімін жаңа оқу және ... ... ... ... ... мұғалім сұрақты бір оқушыға (жеке әңгімелесу) немесе барлық сынып оқушыларына (жаппай) қояды. Әңгімелесудің бір түрі - оқушымен ... Оны ... ... жеке ... ... ... ... жоғары сынып оқушылары өз пікірлерін айтып, сұрақтар қойып, ... ... ... ... ... нәтижесі көп жағдайда сұрақтардың дұрыс қойылуына байланысты.
Әңгімелесу әдісінің артықшылықтары:
:: ес пен тілді дамытуы;
:: оқушылардың оқу-танымдық қызметін белсенді ... ... ... ... ... ... ... құрап;
:: үлкен тәрбиелік күші бар.
Әңгімелесу әдісінің кемшілігі:
:: уақыттың көп кетуі;
:: қауіп элементі бар (оқушы дұрыс жауап бермеуі мүмкін, оны басқа ... ... ... ... ... ... пікір таластары шетел тілін оқыту әдістерінің ішінде елеулі орын алады. Оның оқыту процесіндегі ең басты қызметі - ... ... ... ... ... да ... бойынша түрлі ғылыми көзқарастарды белсенді түрде талдауға қатыстыру, басқа жеке тұлғанық және өзінің көзқарастарының негіздерін түсінуге жағдай жасау. Пікір-сайыс ... үшін ... ... ... мәселе бойынша кем дегенде екі қарама-қарсы көзқарас болу керек. ... ... ... жүйесіз мәселеден ауытқып, нәтижесіз өтеді. Оқу пікірсайыстары оқушылардың өз ... анық және дәл ... ... болуын, дәйекті дәлелдерді құрастыра білуін талап етіп, оларды ойлауға, өз пікірінің дұрыстығын дәлелдеуге, ой ... ... ... сөз ... үлгісі болып, оқушылардың ой-пікірлерін тыңдап, оған әдепті түрде түзетулер енгізіп, өз ... ... ... ... сөзді айтуға құқығы бар екендігін оқушылардың естеріне салуы қажет.
Оқу пікірталасы негізгі мектептің жоғары сыныптарында, ішінара, орта ... ... ... ... ... ... пікірсайыс балаларға білім және тәрбие береді, мәселені терең түсінуге, өз ... ... ... ... санасуға үйретеді.
Кітаппен және оқулықтармен жұмыс - оқытудың маңызды әдісі. Бастауыш сыныптарда кітаппен жұмыс сабақта мұғалім басшылығымен ... ... Одан әрі ... кітаппен жұмыс істеуге өздері үйренеді. Баспа материалдарымен өз бетімен жұмыстың кейбір тәсілдері бар. Олар:
:: ... - ... ... ... ... ... ... және күрделі жоспарын жасау. Жоспар құру үшін мәтінді оқып ... соң оны ... ... әр ... атау беру ... ... - ... негізгі ойларын қысқа баяндау;
:: цитаталау - мәтінді сөзбе сөз көшіру. Міндетті түрде автор, кітап ... аты, ... ... ... ... ... аннотация - мәнді, елеулі мағынасын жоғалтпай мазмұнды қысқа баяндау;
:: рецензиялау - оқу ... ... өз ойын ... ... ... жазу - ... ... т.б. мағлұмат көзі туралы мәлімет. ... ... ... ... ... географиялық, т.б) түрде болады;
:: формалдық-логикалық модель - мәтіннің сызбасы;
:: тақырыптық тезаурус - бөлім, тақырып бойынша ... ... ... ... ... үшін ... көзі - бақылау, мұғалім сөзі, баспа материалдары. Оқулықтар, оқу құралдары, ... ... ... және ... ... ... ... алып, сабақта алған білімдерін бекітуге, кеңейтуге және тереңдетуге ... ... өз ... ... алу ... ... ... жұмыс әдісін меңгеру үшін ең алдымен оның тәсілдері меңгеріледі.
Кітаппен жұмыс істеу тәсілдерін меңгеруде бастауыш мектепте қолданылатын, көп уақыт ... ... оқу ... рөл ... Мұндай оқудың мақсаты мәтінді түсіндіру, оқушыларға мәтінді толық меңгерту, оған ... ... ... ... Жаңа ақпаратты түсінудің құнды әдісі - мәтінді талдау.
Мұғалім кітаптар мен журналдарды ... сай ... Осы ... ... жиі қолданылатын тәсілдері:
1. Белгілі бір ақпарат алу және оны бекіту мақсатымен кітапты оқып ... Осы ... жету ... мұғалім оқушыларға қысқа мерзім ішінде мәтінді қалай түсінуге болатындығын айтады. Әдетте, оқушылар мәтінді бір рет оқып шыққан соң, оны талдап, ... ... ... ... және ... мағынасын сөздік немесе энциклопедия арқылы ашып, қосымша әдебиеттерден ... ... ... ... конспектілеп, оқығанын өз сөзімен айтып көреді. Мұғалім оқушыларды мәтіндегі негізгі ойды бөлуге үйрету керек. Жоспар жасау үшін мәтіндер бір-бірімен ... ... ... ... де, әр ... атау беріледі.
3. Қосымша әдебиеттерді қолдану үшін оқушылардың өз бетімен жұмыс істеу қабілеті болуы ... ... ... мен ... сыни ... оқуының да үлкен маңызы бар. Идеялардың матрицасы - ... ... ... ... ... мен ... салыстырмалы сипаттама беру.[13,б.14-15]
Оқытуда қолданылатын көрнекілік әдістер:
Көрнекілік әдісі. Әл-Фараби "Оқытудың ... ... - ... деп, оның ... ... (түсіндіру, әсерлендіру, есте қалдыру) ұсынады. Оқу материалын меңгеру көп жағдайда оқыту процесінде қолданылатын көрнекі құралдарға және техникалық құралдарға байланысты.Көрнекілік әдісі ... ... және ... ... өзара байланыста қолданылады және құбылыстармен, объектілермен оқушыларды таныстырарында олардың сезім мүшелеріне әсер ... ... ... ... ... сызба арқылы құбылыс, процесс, объектілердің символдық бейнелерін немесе оларды табиғи күйінде қабылдайды. Қазіргі ... осы ... ... және ... ... кең ... Көрнекілік әдістерін шартты түрде екі үлкен топқа бөлуге болады: иллюстрация және демонстрация.
Иллюстрация әдісі арқылы оқушыларға иллюстрациялық құралдар - атап ... ... ... ... ... тақтадағы суреттер, үлгілер көрсетіледі. Демонстрацияның ... ... ... ... ... ... арқылы заттар мен құбылыстар тәжірибе жасау арқылы немесе техникалық құралдардан, кино-фильмдерден, диафильмдерден көрсетіледі.
Оқу процесіне жаңа ... ... ... ... ... оқытудың көрнекілік әдісінің мүмкіндіктерін кеңейтеді. Қазіргі уақытта көрнекі құралдың жаңа түрі - жеке ... ... ... ерекше көңіл бөлініп, мектептерде электронды-есептегіш техникасы кабинеттерін құру міндеті шешілуде, оқу процесіне белгілі бір жағдаяттарды және процестерді үлгілеуге мүмкіндік беретін ... ... ... де ... ... Олар оқушыларға бұрын оқулық мәтінінен меңгерілген көптеген процестерді қозғалыста, көрнекі түрде ... ... ... ... ... әдістерінің оқыту процесіндегі мүмкіндіктерін елеулі түрде кеңейтеді.
Оқытудың көрнекілік әдісінің шарттарды:
:: көрнекіліктің оқушылардың ... ... ... ... ... сәтінде қолдану;
:: демонстрацияланған затты барлық оқушылардың көруі;
:: иллюстрацияның ең бастысын, мәндісін нақты бөлу;
:: құбылыстарды ... ... ... ... ... ойластыру;
:: демонстрацияланатын көрнекіліктің оқу материалы мазмұнымен сәйкес келуі;
:: көрнекі құрал мен демонстрациялық қондырғылардан ... ... ... оқушыларды таныстыру.
Оқытудың тәжірибелік әдістері арқылы оқушылар тәжірибелік қызметпен айналысып, тәжірибелік іскерліктері мен дағдыларын қалыптастырады. Тәжірибелік әдістер: жаттығулар, зертханалық және ... ... ... ақыл-ой және тәжірибелік іс-әрекет меңгеріледі. Ол барлық ... ... оқу ... ... ... ... Оның сипаты және әдістемесі оқу пәнінің ерекшелігіне, нақты оқу материалына, оқушылардың жасына ... ... ... ... ауызша, жазбаша, графикалық және оқу-еңбек деп бөлінеді.
Оқушылардың өз бетімен жұмыс істей білу деңгейіне ... ... ... түрге бөлінеді:
:: белгілі білімдерді еске түсіріп, оны бекіту мақсатындағы жаттығулар;
:: білімді жаңа жағдайда қолданып жаттығу.
Егер оқушы іс-қимылдарды ауызша ... онда оны ... ... жаттығу деп атайды. Мұғалім оқушы іс-әрекетінен қателіктер тауып, оқушылардың іс-әрекетіне түзетулер енгізеді.[14,б.25]
Жаттығулардың ерекшеліктері:
Ауызша жаттығулар логикалық ойды, ... ... ... ... ... ... жаттығулар білімді бекіту және оны қолдану іскерлігін жасауда ... ... ... логикалық ойды дамытуға, жазбаша тіл мәдениетін, өздікті ... ... ... оқу ... міндетті бөлігі - ана тілінен шет тіліне аудару, берілген тақырыпқа шығарма жазу, ... ... өз ... ... және ... ... құрастыру, диаграмма, баяндама, көрініс әзірлеу. Жаттығуды орындау алдында оқушыларға теориялық материал түсіндіріліп, ... ... ... ана тілі, шет тілі, математика, т.б. пәндерде орындалады. Оқушы оқуға үйренгенде, мәтінді ... ... ... ... ... ... ... жазады.
Графикалық жаттығулар: кесте, сызба, технологиялық карта, альбом, стенд жасау, экскурсия кезінде салған суреттер.
Оқу-еңбек жаттығулары: оқу шеберханаларындағы ... ... ... ... ... ... әр ... құралдар қолдану, станок, тетіктерді басқару, "Конструктор" ойыншықтармен жұмыс істеу.
Жаттығу әдісіне қойылатын ... оны ... ... ... ... ... ... орындаудағы дидактикалық сабақтастық: алдымен оқу материалын түсінуге көмектесетін, содан кейін есте сақтауға, қолдануға, оқылғанды жаңа жағдаяттарда өздігінен, шығармашылықпен қолдануға, жаңа ... ... ... ... ... және ... жүйесіне қосуға мүмкіндік беретін жаттығуларды орындау.
Оқушылардың таным-белсенділігі деңгейіне қарай топтастырылған әдістер И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин бойынша:
Түсіндірмелі-иллюстративтік әдіс. Бұл әдіс ... ... ... ... Оны басқаша ақпараттық-рецепция (қабылдау) әдісі деп атайды. Осы әдіс арқылы мұғалім ... ... ... ... ... ... оқушыларға түрлі құралдармен түсіндіреді, ал оқушылар ақпараттарды түсініп, естерінде сақтайды.
Ақпараттар әңгіме, ... ... ... ... ... ... құралдар арқылы беріледі. Оқушылар - мұғалімнің іс-әрекетін қайталайды, тыңдайды, көрнекіліктеріне қарайды, заттармен жұмыс істейді, оқиды, бақылайды, жаңа оқу ... ... ... ... әдіс арқылы адамзат жинақтаған тәжірибені аз уақыт ішінде беруге болады. Оның шетел тілін оқытудағы пайдасы ... бойы ... және көп ... ... ... бойы ... беру үшін мұғалімнің сөзі, оқу кітаптары, жұтаңдау көрнекі құралдар қолданылады. Қазір ақпараттар техникалық құралдар ... да ... Олар ... ғалымдармен, жазушылармен, суретшілермен, әртістермен, конструкторлармен, т.б. кездесу өткізуге болады.
Оқу кинолары, телехабарлары зат және ... ... ... ... ... Олар ... ... қалай өсетінін, ғарыштағы микроағзалардағы құбылыстарды көреді. Жұмыс істеп тұрған үлгілерді, табиғи объектілерді демонстрациялауды кең қолдану керек.
Түсіндермелі-иллюстративтік әдіс ... ... ... ... мектептерде кең таралған. Ол арқылы білім "дайын" күйінде беріледі. Мұғалім материалды қабылдауға көмектеседі, оны ... ... ... ... Бұл ... ... тыс қолдануға болмайды. [15,б.23-25]
Репродуктивтік әдіс. Бұл әдіс арқылы мұғалім оқушының іскерлігін және дағдыларын қалыптастырып, ... ... өзі ... ... ... ... ... оқушыларға қайталатады. Оқушылар мұғалімнің әңгімесіне ұқсас әңгіме шығарып баяндайды. Репродуктивтік әдіс мұғалімнен ... ... ... етеді. Мұғалім сөздік, көрнекілік, тәжірибелік әдістер арқылы жаңа оқу материалын түсіндіреді, ал оқушылар оларды ... ... үшін ... ... нұсқаулар жетілдіріліп, жауаптары бар бағдарламаланған оқулықтар жасалуда. Оларға ауызша түсіндіру, қалай жұмыс істеуді айтумен қатар, жұмыс істеуге керек сызбалар, ... ... ... ... көп ... репродуктивтік әдіс түсіндірмелі-иллюстративтік әдіспен бірге қолданылады. Оқушыларға алгоритм беріледі. Алгоритм - оқушыға зат не құбылысты толық білуге ... ... ... ... жүйесі. Оқушыларға конспектілеудің, салыстырудың, есеп шығарудың алгоритмдері беріледі. Алгоритмдер бірнеше операциялары бар дағдыларды қалыптастыруға ... ... ... ... оның жеке операциялары бөлінеді.
Репродуктивтік әдіс бағдарламалық оқытумен тығыз байланысты. Ол ... ... ... ... ... өз ... меңгере алмайтынын, олар үшін мүлдем жаңа тақырыптарды репродуктивтік әдіспен беру керек.
Аталған әдісті шектен тыс қолдану жаттандылыққа әкеліп, оқушының шығармашылығын, ақыл-ойын ... ... ... ... ... оқушылар үлгі, нұсқау бойынша жұмыс істейді.[16,б.16-18]
Мәселелік әдісті қолданғанда оқушылар орындайтын іс-әрекеттен шығармашылық іс-әрекетке көшеді. Бастауыш ... ... ... міндеттерді өз бетімен шеше алмайды, сондықтан мұғалім оларға мәселені шешу жолдарын көрсетеді, мәселені толықтай өзі ... ... ... шешпесе де, танымдық қиындықтарды шешу жолдарын көреді. Мәселелік жағдаятты ... ... - ... ... арқылы оқу материалдарын меңгерту, баланың ақыл-ойын жұмыс істету. Мәселелік жағдаят сұрақтар қою, болжам айту, дәлелденбеген ... ... ... ... ... ... ... сызбасы, диаграммасы жасалады. Оқушылар шығармашылықпен жұмыс істеп, білімдерін емін-еркін естеріне түсіреді. Мәселелік әдіс ... ... ... ... болжамдар айтуға, дәлелдер келтіруге, шешім табуға үйретеді.
Ішінара ізденіс немесе эвристикалық әдіс. Оқушыға мәселені өз бетімен шешуге үйрету үшін, оған ... ... ... беру ... ... картиналар, құжаттар көрсетіп, оларға сұрақ қоюды ұсынады, фактілерден ... ... ... ... ... әдіс ... ... өткізетін мұғалім алдын ала мәселені шешуге алып келетін, оқушылардың білімдерін еске түсіртетін сұрақтар әзірлейді.
Эвристикалық әңгіме үшін құрастырылған сұрақтар мәселелік сипатта ... ... ... шығармашылықтарын көрсетеді. Оқушылар жеке мәселелік сұрақтарды шешсе, онда ішінара ізденіс әдісінің қолданылғаны. Мұғалім тапсырма әзірлеп, оның қай ... ... ... ... ... ... ... шығармашылық жұмыс тәжірибесін жақсы үйрену үшін қолданылады. Зерттеу ... ... ... ... ... ғылыми таным әдістерімен жұмыс істеп үйреніп, жаңа мәселелерді шешу тәжірибесін жинақтайды.
Зерттеу жұмыстары сабақта, үйде орындалып, бір ... бір айда ... ... ... ... ... ... "Қазақстан жазушыларының нарық кезінде жазған шығармалары" - деген тақырыпта тапсырма береді. Оқушылар ... ... өз ... ... ... ... үшін қолданылған агротехникалық тәсілдердің пайдасын анықтау жөнінде тапсырмалар беріліп, зерттеу жұмысының жоспары жасалып, қорытындыларының дұрыстығы ... Осы ... ... өлке ... ... ... ... эксперимент жүргізеді, ғылыми эксперименттерге қатысады, ұзақ уақыт кететін ... көп ... ... Әр ... ... бір рет тапсырма берген жақсы. Бір оқу жылы ішінде барлық пәндерден зерттеу жұмыстарын беру тиімсіз. Зерттеу жұмысының ... ... ... ... ... бақылау, баяндамалар оқу, технологиялық процестерді жетілдіру туралы ұсыныстар айту, ғылыми-көпшілік әдебиеттерді талдау, т.б. [17,б.25]
ІХ-Х сынып ... ... ... ... ... конспектілеуге, картотекалар жасауға, жоспар жасауға, материал жинауға, оның жоспарын жасауға, құрастыруға, баяндауға үйрету керек.
Зерттеу кезеңдері:
1) факті, не ... ... ...
2) ... мәселелерді анықтау;
3) мәселені шешу жөнінде жорамал айту;
4) зерттеудің жоспарын жасау;
5) ... ... оны ... ... ұсыныс.
Оқушының шешетін мәселелері оқу бағдарламасына ену керек. Оқушының зерттеуі ғалымның ... ... ... болмау керек. Оларды әдіскер-ғалымдар жасайды.
Оқу - танымдық іс-әрекетті ... ... әдіс ... ... ... ... ... түсіндіріп, оны оқушы меңгереді. Аталған әдіс оқу материалын тез меңгеруге көмектесіп, абстрактылы ойлауды дамытады. Оны теориялық материалдарды ... ... ... ... дұрыс.
Дедукция әдісі арқылы оқушы өзі білетін қорытындыларды, ережелерді, ғылыми заңдарды бақылау жүргізгенде, тәжірибе жасағанда, жаттығу жазғанда қолданады. Мысалы, теңіз ... ... ... жүк ... білу үшін ... заңы ... ... жаттығу жазғанда белгілі грамматикалық ережелер қолданылады.
Индуктивтік әдіс. Индукция - латын сөзі. Оқушыларды белгілі бір ... ... ... ... жеке ... ... түсіндіріледі, фактілерден қорытындылар шығартады. Индукция әдісі дедукциямен бірге қолданылады.
Осы екі әдіс арқылы ой-тұжырымдарын жасау - оқытудың ... ... ... табылады. Оқу пәнінің мазмұны, логикасы бағдарламасы индукция әдісін қолдануды талап етеді. Индукция әдісі бастауыш сыныптарда жиі қолданылады. Себебі Бұл жастағы ... ... жеке ... ... ... ... ... анықтап, талдап, қорытындылар жасайды. Осылайша жасалған ұғымдарын сөз арқылы ... Осы ... ... ... ... қолданыла бастайды.
Импрессивтік әдістер. Импрессия (латын сөзі, әсер, толғаныс, сезім) әдісі арқылы балалар мен жастар немесе ... ... және оның ... ... ... алып, оны талдап, шығарманың негізгі идеясын айтады.
Оқушы шығарманың ... ... оның ... ... ... ... ... сөзі мен ісіне ойлана қарай бастайды.
Осы әдісті әдеби ... ... ... ... ... ... саз ... шығармаларын және адамның мінез-құлқын талдау үшін қолдануға болады. Бұл әдістің тиімділігі ең алдымен шығармаларды іріктеуге, мұғалімнің оқушыларды әсерлендіре ... ... өз ойын ... ... ... ... ... Экспрессия (латын сөзі, бейнелеу) әдісі арқылы жасалған жағдайда оқушылар нақты құндылықтар жасап, өздерін танытады. Оның ... ... ... ... ... түрлі рөлдерде ойнауы, сценарий жазулары, режиссер, ұйымдастырушы болулары, қарапайым шығарманы сахнаға лайықтап ... ... әдіс ... ... және жеке ... ... салдырып, мүсін жасатады, қысқа метражды фильм шығартады. Оқушылар жұмысының көрмесі, тарихи оқиғаларды сахнаға лайықтап қою да экспрессивтік әдіс арқылы ... ... ... ... ... ... пьеса немесе психологиялық драма түрінде көрсету оқушыны жақсы болуға ... ... ... ... ... ... баға ... Бұл баға өзгермейді.
Экспрессивтік әдіс оқушылардың шығармашылық белсенділігін туғызады, фотоаппарат, ұнтаспа, радио, теледидар, ұлғайтқыш аппараттар, кинокамера, күйтабақ, ... ... ... шығарған рухани мәдениетті көруге, үйренуге көмектеседі, тәрбиеленушілердің біліктілігін арттырады.
Ынталандыру әдісі. Қызығушылықтың үш түрі:
:: іс-әрекетке ... оң ... ... ... ... ... сезімге бөлеуі;
:: іс-әрекеттің баланы ... ... ... оқу ... оң ... туғызу керек. Оқылып отырған материалдың оқушыны тебірентуі, қуанышқа бөлеуі, таң қалдыруы, аяушылық сезімін тудыруы сабақтың мақсатына жетуді тездетеді.[18,б.26-28] ... ақын ... ақыл ... ... ... болады, әсерленудің күшті болуы, жалғасып дамуы ұғымның дұрыс болуының ... деп ... ... ... ... әдеби шығармалардың адамгершілік туралы жазған жерлерін оқушыларға талдатады. Атақты ғалымдардың және қоғам ... ... мен ... ... ... көркем әдебиеттен үзінділер оқу танымдық қызығушылықты арттырады.
Мұғалімнің сөйлеу мәдениеті де оқушы сезіміне әсер етеді. Оқулық ... ... - оқу ... ... ... ... қызықтырудың өте жақсы әдісі - танымдық ойындар.
Пікірсайыстар да оқушыны оқуға қызықтырады. Үлгерімі төмен оқушыларды жеткен ... ... да ... ... ... ... қалыптастыру әдістері-тәсілдері:
:: оқушыға оқудың өзіне және қоғамға пайдасын түсіндіру;
:: ... ... ... ... үйрету;
:: өз міндеттерін жақсы атқаратындарды мадақтау;
:: керек ... ... ... қолдану;
:: оқушыға кемшіліктерін айтып, оларды түзетуге көмектесу.
Оқушыға оқудың өзіне және қоғамға пайдасын ... үшін ... ... ... ... қалай әсер еткенін айтып, білімділік еңбек өнімділігін арттырып, жаңашылдыққа әкелетінін ... ... ... түсіндіру. Жаратылыс-математика бағытын таңдаған балаларға қоғамдық ғылымдардың, қоғамдық бағыттағы пәндерді тереңдетіп ... ... ... ... ... пайдасын түсіндіру үшін өндіріске экскурсияға, мәдени орталықтарға, кітапханаларға экскурсияға апарудың, Қазақстан Республикасы Үкіметінің дарынды балаларға жасап ... ... ... ... ... ... ... құжаттардың тіршілік үшін маңызын түсіндірудің пайдасы зор.
Оқуға байланысты талаптар қою әдісі арқылы оқушыларға барлық ... ... ... ... ... ішкі ... ... құқықтары мен міндеттері түсіндіріледі. Оқушыларды оқу жұмысының алуан түрін орындауға үйрету, жаттықтыру ... пен ... ... ... ... мен ... де бала оқуына ықпалы зор.
Оқудағы мадақтау және жазалау әдістері. Мадақтау түрлері:
:: баға қою;
:: ... ... ... табысқа жеткізу;
:: оқушыны тәжірибе және зертханалық жұмыстарды жүргізуге көмекші етіп ... ... ... жұмыс кезінде оқушыға бөлімшелерді басқарту;
:: үлгерім және сабаққа қатынас көрсеткіштерін шығару;
:: білімнің қоғамдық ... ... ... ... ... оқитын оқушылардың үлгерімі төмен оқушыларға көмектесуі, т.б.
Жазалау түрлері:
:: ... ... ... ... ... күнделікке, дәптерге "қанаттанғысыз" баға қою;
:: қателерін айтып, қосымша жұмыс ... ... ... ... Оқыту мақсатында қолданылатын ойындардың түрлері көп. Ойын - ... алу үшін ... ... Ол ... ... дейінгі балалардың іс-әрекетінің негізгі түрі, ал оқушылар мен ересектер ... ... және ... қолы бос ... ... ... оқуда да, еңбекте де ойын элементтерін қолдануға болады.
Ойын туралы көптеген теориялар бар. Солардың бірін алғаш рет жасаған Ф.Врубель. Ол ойын ... бала ... ... келеді дейді. М.Лазарус жұмыстан кейін демалу теориясын, Г.Спенсер ойын арқылы денедегі артық энергияны шығару, К.Крус тіршілік үшін күреске әзірлеу ойындарының, ... ... ... ... ... ... Ойын ... қазіргі көзқарастар оның көптеген қызметін анықтап отыр. Ол баланың қажеттіліктерін, қызығушылықтарын қанағаттандырып, оның өмірге бейімделуін жеңілдетеді (Д.Б.Эльконин), болмысты ... ... ... ... бала білім алады, тәрбиеленеді, қоғамды құрметтеуге үйренеді, ынтымақтасып жұмыс істеуге дағдыланып, ұтылуға емес, ұтуға тырысады. Оқушылар ертегілерді, аңыздарды, әдеби ... ... ... оқиғаларды сахнаға лайықтап қойып, өздері түрлі рөлдерде ойнайды.
Симулятивтік ... ... ... өз ... күрделі мәселелерді шешеді. Бұл ойындар алғаш рет әскери училищелерде ... ... ... үшін ... XX ... 60 ... ... көптеген елдердің білім беру ұйымдарында іскерлік ойындар қолданыла бастады.
Іскерлік ойындар арқылы бала ... ... ... ... ... ... қатынастарға енуге әзірленеді. Енді отбасындағы өмірді түсінуге көмектесетін іскерлік ойыннан үзінділер келтірейік.
Бірінші кезең "Жас отбасының бюджеті" деген ... ... ... ... ... ... әр ... жас жұбайлар мен олардың туысқандары тұрады. Эксперттер құрамына мұғалімдер, ата-аналар, жоғары сынып ... ... ... ... - ... ... керекті қаржы, құқықтық мәселелер жөнінде кеңес беру.Мысалы, бір жұп тамаққа күніне 200 теңге жұмсаймыз дейді. Ал эксперттер оған қандай ... ... ... ... ... ... ... сатып алған соң, ойынның екінші кезеңі басталады. Ойынға қатысушылар бір-бірімен пікір ... ... ... ақшаға "әйелі" өзіне киім алғысы келеді, ал "ері" жинақтау қорына салғысы ... нені ... алу ... ақыл ... жас ... ақшалай көмек беретіндіктерін айтады. Эксперттер оларға өздерінің мүмкіндіктерінді ... ме? ... ... неге ... ... тәрбиелеу жақсылыққа әкелмейді" деген пікірлер айтады. Кейін жоғары сынып оқушыларының келісімімен ойынға ата-аналар қатысады. Бұл ойын болғанмен, ... ... ... ... ... жақын. Ойында оқушылар түрлі шешімдерге келіп, әрекет жасайды. Олар үшін отбасылық экономика, отбасындағы психологиялық ахуал деген ... анық бола ... Бұл ... ... ... ... ... көрсетілетінін білдік. Біз отбасылық өмірдің бір сәтінен үзінді келтірдік. Ойын барысында ... ... үлгі ... ... жағдайлар. Осылайша тарихи оқиғаларды балаларға іскерлік ойындар арқылы меңгертуге болады. [20,б.56-58]
Ғалымдар ... ... ... оқушылардың оқу үлгеріміне жақсы әсер ететін дәлелдеп отыр. Іскерлік ойындар оқытудың тиімді, үнемді, негізгі әдістерінің ... Олар ... ... ... ... мүмкіндік береді, оқушының оқиғаны терең толғаныстармен түсінуіне себепші болады. ... ... ... ойындар өткізеді. Ойын түрінде болатын саяхат, электрлендірілген викториналар арқылы белгілі бір ауданның жануарлар дүниесі, ұшақ, корабльдердің түрлері ... ... ... ... ... ... ... логикалық есептер білім береді және оқушыларды ынталандырады. ... ... ... бала ... оқиғалардың куәгері болып еңбек етуге отбасылық өмірге, қоғамдық қатынастарға әзірленеді.
Идеялар банкі. Бұл әдіс ой ... деп ... ... ... бір ... қойылады, осы міндетті шешу үшін топ мүмкіндігінше жаңа, тың ұсыныстар айту керек. Барлық ұсыныстарды топ жинап алып, ... баға ... Бұл әдіс ... проблемалық жағдаят жасалып, оны шешу туралы ұсыныстар айтылып, ол ұсыныстар тексеріліп, бағаланады және ең жақсы ұсыныстар таңдалып алынады.
Ой майданы ... 1939 жылы ... ... рет ... Ол балаларға ұнаған, себебі олар өздеріне қызықты мәселелерді шешіп ... Ой ... ... 1-2 сағатқа созылған. Бұл әдіс арқылы өткен сабақтың нәтижелі ... ... ... ... даму деңгейіне байланысты. Топта он адам болғаны жақсы, бірақ топ мүшелерінің санын көбейтуге болады.
Бұл әдіс арқылы педагогикалық бөлімнің студенттері шағын ... ... ... оқулығынан бір тақырыпқа әзірленіп 5-20 минут сабақ береді, содан кейін сабақ талқыланады, бағаланады, оны ... ... ... ... ... Сабақты түгел бейне жазбаға жазу оны талдауды жеңілдетеді. Бұл әдіс мұғалімдік жұмысқа дағдыландырады. Оны шет тілін оқытуда пайдалануға болады.[21,б.45]
Оқыту әдістерін ... ... ... басты мәселесі болып отыр. Оқыту әдістерінің тиімділігін арттырып, оқытудың жаңа нысандары мен ... ... ... педагогикалық зерттеулерде айрықша маңыз беріледі.
Алайда, оқыту әдісін таңдау - күрделі процестің бірі. Кейбір әдістерді ... ... ... ... жол ... ... Әр тақырып оқытудың ерекше тәсілдері мен жолдарын талап етеді. Соңдықтан, оқытуда әр түрлі әдістерді қолдану қажет. Сабақтың тақырыбы мен ... оқу ... ... мен ... ... дайындық дәрежесіне сәйкес, сабақтың құрылысы мен оқу әдісін ұдайы толықтырып ... ... өзі ... өзі ... ... ... таңдауға ықпал ететін шарттар:
1. Оқыту әдістерін оның мақсат-міндеттеріне, оқушылардың жас және ... ... ... сай ... ... ... ... ескеру;
3. Мектептің орналасқан жерін ескеру. Мысалы, қала мектептерінде оқушыларды өндіріс ... ... ауыл ... ... ... ... ... ауылшаруашылық өндірісіне апару;
4. Мұғалімнің шығармашылығы және шеберлігі. Оқытудың нәтижелі өтуіне негіз болатын ... ... ... ... оқу ... ... ... идеясын немесе оқушылардың іс-әрекетін анықтап алмай, оқыту мақсатына жету мүмкін емес.[22,б.58]
Араб тілін үйрету тәсілдері. Араб тілін үйретудің екі ... бар ... және ... ... ... бұл араб ... барлық бөлімдері, өзінің бағдарламаларымен оқулықтары бар жеке пән ретінде жүргізілуі. Бұл тәсілдің құндылығы сол, ... ... ... ... бір ... ... ... және оларды түзетуге әрекет етеді, себебі әр бөлімге белгілі бір уақыт беріледі және ол жеке пән ретінде ... ... ... ... тіл ... жоғалтады. бұл кезде оқушылар өз ойын нақты жағдайда дұрыс және қатесіз айта алмай ... ... ... Бұл тәсіл тілдің бөлімін бірнеше бөлімге бөліп қарастырмайды, бір ғана бөлімі ретінде қарастырады. Бір мәтіннің немесе тақырыптың негізінде грамматикаға да, ... да, ... де, ... да және ... да ... Бұл тәсіл бұрыннан келе жатқан тәсіл. Араб ... ... ... - екі ... де позитивті (тәжірибеге сүйенген) жағын қолдану, яғни араб тілін дамыту үрдісін дамыту. Біз тіл ... ... үшін бір ... немесе бірнеше бөлімге бөлінген түрде орындалатын құбылыс деген қағидаға мұғалім негізделуі керек деп ойлаймыз. Өткен ғасырда, оқыту ең ... ... жету үшін ... ... жаңа ... пайда болды. Оқыту әдістерінің өзгеруімен бірге оқыту әдәістері ... ... те ... ... ... ... бұл түсінік әлемдік елдерде қатаң бір мәнді терминге, логикалық белгіге ие емес.
орыс терминіне ... ... method ... method (нем) терминдері сәйкес келмей, approach (ағыл), ansatr (нем) ... ... яғни ... ... арналған кейбір анықтамарда термині қолданылмайды, тек оқыту әдістемесі (methodology) ретінде қарастырылады. Араб әдебиетінде араб ... ... ... ... ... طريقة сөздері арқылы белгіленеді. Ресейлік шетел тілін оқыту әдістемесінде араб ... ... ... (әдіс) термині барлық жүйенің белгіленуінен басқа, жүйенің жеке элементтерін белгілей алады (грамматикаға, оқуға, т.с.с.).
Әдістердің көптігі мен әр түрлілігі бір ... ... ... жол ашады, тағы бір жағынан оған көптеген міндеттерді жүктейді: оқытудың жалпы стратегиясын сауатты таңдау қажеттілігін, оның жеке ... ... ... ... ... оқыту жүріп жатқан жерде оқушылардың сауалдарына, мүмкіндіктеріне, талаптарына негізгі және қосымша ... ... ... таңдауды жүктейді. Бұл міндет оңай емес, тіпті педагогикалық білімі жоғары болғандар мен көпжылдық тәжірибесі бар педагог үшін де оңай ... ... да ... ... ... ... ... пайда болу тарихы таныс емес мұғалім үшін дұрыс таңдау жасау мүлдем қиын.[23,б.75]
Араб тілін ... ... ... ... ... әр түрлі шетел тілін оқыту әдістері болды. Біз мұнда солардың ең негізгілеріне және бірінің орнын бірі ... ... ... ... және араб ... келесі әдістер белгіленеді:
* (грамматикалық және лексикалық). Бұл әдіс ... ... ... де ... Шынында да бұл әдіс араб тілін оқыту үшін дәстүрлі болады. Бұл ... ... ... ... ... және аударуға көп көңіл бөлуі. Бұл әдістің негізгі кемшіліктерін сыншылар былай тізеді:
- сөйлеудің ... мән ... ана ... жиі ... ... мен ... ... кезектен тыс қолданады.
* әдіс және оның өзгерулері (мотификациялары). Аударма әдістің орнына келген тура әдістің таралуы, тілден сөйлеуге өту ... Осы әдіс ... ... мен ана тіл ... процесінен алынып, ауызекі сөйлеуге көп көңіл бөлінеді. Осы әдістің негізгі оқыту принципі алынып, еліктеу және ... ... ... ... сөйлеу дағдысының басым болуы ана тілінен қол үзу, ... ... ... және ... мен ... мән ... төмендеп кетті.
* әдіс. Кейбір ғалымдар бұл әдісті тура әдістің өзгерген түрі деп ... Бұл әдіс ... рет ... ... ... кейін Америка әскери қызметкерлеріне шетел тілдерін оқытқанда қолданылған. Әдістің негізгі прициптері: тіл негізінен ауызша және ... ... ... ... ... ... ... принципке сүйене отырып жүруі керек: тыңдау, сөйлеу, оқу, жазу. Бұл оқушының ... ... ... ... ... айту, осыдан кейін не оқыған, не туралы ... ... ... Осы әдіс бойынша шетел тілдерін ең тиімді тәсілмен үйрену - арнайы жаттығулар мен ... ... ... ... ... және тілдерді салыстыруды қажет етпейді. Аудару - шетел тілдерін үйретуге зиянын тигізеді. Тіл үйренуші тіл ... ... ... тілді меңгеру керек. Яғни, ол өзінің сөйлеуін машықтандыру керек, ал тіл туралы ережелер мен грамматикалық ... ... ... алып ... Ең ... ... - тіл тасушы болып табылады. Бұл әдәстің кемшіліктері:
- бұл әдіс басқа ... ... ... ала ... ... ... ... және бұл тілдік қабілеттер ауызекі сөйлеу сияқты маңызды;
- тыңдау, ... оқу, жазу ... ... ... ... ... емес, жоғарыда көрсетілген дағдылар бір уақытта да немесе басқа кезекпен оқушылардың есте сақтауын есепке алып оқуға болады;
- ... ... жиі ... ... ... және бұл ... грамматиканы біркелкі қолдану арқылы іске асыруға болады;
- шетел тілдерін үйрену баланың ана тілін меңгеруінен ... ... ... әр тіл ... ... екендігі мәләм, бірақ тілдердің бір-біріне жақын және бір жерлерде айырмашылығы бар екеніне көңіл бөлу керек. Осы ... ... білу ... ... үйренуге көмек болады;
- оқыту үрдісінде аударманы біркелкі ... ... ... ... тасушы мінсіз ұстаз болып табылмайды, ол оқушылардың оқу үрдісінде соқтығысатын қиындықтары туралы әрдайым біле ... де, ... және ... ... ... қиналады.
4. әдіс. Әдістің бұлай аталуы оның тура және ... ... ... ... ... Ана тілі ... ... үйренуге көмектеседі, бірақ орын ауыстырмағандықтан қолданылады. Кейбір ғалымдаодың ойынша екі әдістің араласуы ақылға сиымсыз, өйткені әр түрлі принципте құрылған аудару және тура ... ... ... ... ... Бұл ... ойын ... көрсетте де ғылыми орта орында ұзаққа сақталмайды және сол теорияға салу лингвитикалық жүйе рөлінің көп ... және тіл ... ... ... ... мән ... шайқалады.
5. әдісі. Саналы түрде салыстыру әдісін құрушылар шетел тілінде сөйлеу әрекетінің қабілеті мен дағдыларын құрудың саналы ... ... ... ... ... шетел тілдерін оқу кезінде тілдік заңдылықтар мен практикалық бағытталуды зерделі меңгеруі, осы әдіске сәйкес сүйене отырып орындалады. Мысалы, араб ... араб ... ... ... араб ... ерекшелігін есепке алу талап етілінеді, сондай-ақ, оқушылардың ана тілінің ерекшелігін де есепке алуы қажет етіледі. Лингвистикалық теорияға деген сүйеніштің ... ... мен ... ... ... бойы объектісіне айналды.
6. әдіс. Бір-бірімен байланысты ... ... ... ... ... ... теориясының пайда болуы әдістің құрылуына алып келді. Бұл әдістің назарында оқушылардың коммуникативті компетенциясының құрылуы мен олардың оқу үрдісінің ... ... жеке ... ... ... мән ... ... тілдерін оқыту интенсивті әдістеме деп аталынатын әдістемеде бұл әдіс өз ерекшігін табады. Бүгінгі таңда бұл әдіс ... ... ... ... ... жетекші рөлге алып келетін танымдық психологияның дамуымен баиды.[24]
Шетел тілін оқыту әдістерінің тарихын қысқаша шолу ... ең ... ... жауап беруге көмектеседі, бұл сұрақ араб тілінің кез келген мұғалімін алаңдатады. Ол сұрақ - ең ... ... ... Щербаттың жұмысында көрсетілгендей, бұл бәрінен бұрын оқушының барлық қажеттіліктеріне жауап беретін әдістеме. Мұнда оқушылардың шетел тілін игерудің жоспарланған деңгейіне ... ... ... ... де кіргізуге болады. Жоғарыда айтылғанға қарап, оқытудың әдістері мен тәсілдерін таңдау ... ... ... үшін араб ... ... келесі факторларға көңіл бөлу керек:
- оның оқу орнындағы араб тілін оқытудың мақсаттары;
- игерудің жоспарланған деңгейі;
- мекемедегі оқыту шарттары;
- аудиторияның психологиялық ... ... араб ... ... ескеру;
- ерекше ықылас дамытушы потенциялы бар әдістерге беріледі. ... ... ... ... ... ... ... оқыту құралдары деп оқытушының функциясының орын басуына қабілетті, немесе оған осы ... ... ... материалды нысандар. Оқыту құралдары егер жүйеде қолданылса немесе олардың байланысы ескерілсе, олар дұрыс рөл ... ... ... ... ... ... ең бірінші оқулық жатады. Оқулықтың жоқ болуы оқушыларды көзбен көру жадынан айырады.
Шетел тілі сабағында көру көрнектілігінің кең таралған және ... ... ... болып табылады. Кестелердің негізгі функциясы - оқушыларды ережелерді қолдана білуге, заңдылықтарды ашу, яғни ережелер мен ... ... ... ... ашу, ... тілдік материалды сақтау жеңілдімен қамтамасыз ету. Осыған байланысты олар тілдік және сөйлеу болып ... ... ... бір ... да ... ереже мен түсініктің заңдылығы, мәні көрсетілген, бұлар осы түсінікті қабылдауға, белгілі бір ... ... ... ... береді, т.с.с.
Сөйлеу кестесі сақтауды талап ететін, нақты ... ... ... ... ... ... ретінде сөздерді іріктеу мен оларды тереңдетумен олардың мағынасын түсіндіру мақсатында, оқушыларға көрсетуді алуға болады, сондай-ақ есте сақтау үшін орфографиялық ... ... ... ... ... ... көрсету тәсілдерінің бірі, арнайы жасалынған ашық карточкалар. Кестелер - ұғыну, ережелерді, анықтамаларды, түсініктерді пайымдау этапында ... ... ... ... ... және ... кезінде қолданылуы мүмкін. Сурет әр түрлі шығармалардың түрін оқытқан кезде оқушылардың пікірін айтуға мүмкіндік береді, мысалы: адамның сыртқы келбетін сипаттағанда, ... ... ... ... ... т.с.с. Дұрыс таңдалынған және әдістеме бойынша дұрыс қолданылған сурет мұғалімге оқу міндеттерінің толық жиынтығын шешуге көмектеседі: белгілі бір ... ... және ... ... ... мен ... белсендіруге көмектеседі. [25]
Оқыту құралы ретінде, шетел тілі сабағында негізгі арнайы карточкаларда орналасқан суреттер болып ... ... ... ... ... ... мағынасын көрнекті түрде түсіндіруге және оқылған лексиканы ... ... ... Карточка бойынша тапсырмалардың артықшылығы, дифференциялды оқытудың принципін іске асыруға мүмкіндік беретін, қиындығы бойынша әр түрлі ... ... бар ... Таратпа материал:
* Оқушылардың сөздік қорын дамытуға тапсырмаларды қарастырады (сөздің мағынасын ашу, сөздердің мағынасындағы айырмашылықтарды ... ... ... ... сөздерді таңдай білу т.с.с.).
* Оқылған лексиканың тура, дұрыс қолдануға үйретумен байланысты тапсырмаларды қарастырады ... айту ... ең ... ... ... келетін нұсқаны таңдау).
* Грамматикалық қателерді ескертетін тапсырмалар: формаларды ... сөз ... мен ... құру ... ... суретке ат қою, суретті сипаттау).
Есту көрнекілігінің құралдары. Есту көрнекілігінің іске асуының негізгі тәсілі грампластина мен ... ... ... жазу ... ... ... ... құрылыуына мүмкіндік береді. Дыбысты үлгі дұрыс әдеби айтуға, екпіндеуге, интонациялауға көмектеседі. Дыбысты үлгілер - бұл ... ... ... ... эталомды сөйлеу, бұл шетел тілінің нормалары мен әртүрлі пікірлерді көрсетеді (әңгіме, сипаттама, диалог, телефонмен әңгімелесу).[26,б.85]
Оқытудың көру-есту құралдары. Оқытудың экранды-дыбыстық ... ... ... ... ... компьютерлік бағдарламалар арқылы көрсетеді. Дыбысты сүйемеленген фильмдер, дикторлық мәтінмен бейнеленген материалды, толықтыруға мүмкіндік береді. Сөз бен ... ... ... ... ... жұмыс жасайтын базадағы жағдайды толығырақ көрсетуге мүмкіндік береді. Диафильмдегі дикторлық текст, оқушылардың эмоционалды әсерін ... ... жиі ... ... ... фильмдер сөйлеуді дамытатын сабақтарға арналған. Алайда, сөйлеуді дамыту сабақтарында кино жиірек қолданылады. Себебі оның көмегімен оқушылардың ... ... әр ... ... ... ... ... бағдарламарды қолдану оқуға деген дифференциялды және дара жолды ... ... ... ... ... ... ... байланысты, әр түрлі ұзақтықтағы жатыққан жұмысты қамтамасыз ету мүмкіндігі қарастырылған.
Оқу құралдары келесі мақсаттарда қолданылады:
* Жаңа ... ... ... ... тілін үйрету әдістемесінде оқыту құралдарын қолдану қажет болып есептелінеді. Себебі олардың көмегімен тез есте сақтауға және нәтижелі практикада қолдануға ... ... ... ... ... жеткізуге болады;
* Оқу құралдарын қолдану, оқушыларға үлкен қызығушылық шақырады;
* Жаңа ақпаратты қорытындылайды;
* Оқушылардың қабылдау ... мен ... ... ... ... және сөйлеу дағдыларының дамуына мүмкіндік береді;
* Оқушылар мен мұғалімдердің достық қарым-қатынасын нығайтады.
Сонымен, оқу құралдары деп ... оның ... орын ... не оған осы ... ... ... қабілетті материалды объектілер. Сондай-ақ, олар оқушының психологиялық белсенділігін жұмылдыру; сабаққа деген қызығушылықты арттыру; материалды еріксіз есте сақтау ... ... ... ... көлемін кеңейту; материалдағы негізгі жерін бөлу және оның жүйелігі сияқты мәселелерді шешуге көмектеседі. Осылайша, оқу ... ... ... ... дағдыны қорыту және құрылу этапында, білімді меңгеру мен шеберліктің құрылуындағы бақылау этаптарында, материалды жүйелендіру, қайталау, жалпылау этапында қолданылады. [4]
1.3 Шетел ... ... ... ... ... технологиялары
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев айтқандай: .
Ақпараттық - коммуникациялық технологияның келешек ұрпақтың жан- жақты білім алуына, іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, ... ... жол ... ... психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер пайдасы аса мол.
Қ.Р. Президенті Н.Назарбаевтың атты Қазақстан халқына Жолдауында атап көрсетілгендей, ... ... мен ... таратудың жаңа нысандарына бағдарланған мамандандырылған білім беру бағыттарын құру міндеті де алдымызда тұр. Өткен ғасырдың 30 жылдарында сауатсыздықпен күрес жүргізілгендей, ... ... ... ... іске ... әсіресе, жастарды тарту қажеттілігі нақты айтылған және мемлекеттік қызметке жаңа қызметкерлерді қабылдау кезінде компьютерді, интернетті қолдана білу ... ... ... ... тиіс ... атап ... ... ХХІ ғасырда ақпараттанған қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін білім беру саласында ... ... шешу ... ... ... ... ... интернетті, компьютерлік желі, электронды оқулықтарды оқу үрдісіне тиімді пайдалану арқылы оқушылардың білімділігін күшейту және білім сапасын көтеру.
Оқыту үрдісінде ... ... ... ... ... әр ... ... дамытуға болады. Олар: ақпаратты өңдеудің когнитивті аспектілері, оқытудың мотивациялық аспектілері және оқытудың коммуникациялық аспектілері және ... ... ... ... ... ... жасағанда, компьютерлік бағдарламада таңдап алған тараудың барлық тақырыптардың теориялық материалдары, есеп ... ... өз ... ... ... ... жаттығулар, әр тақырып бойынша орындалатын зертханалық жұмыс тапсырмалары, оқушылардың білім сапасын тексеруге арналған тест ... ... және ... ... ... ... ... бойынша жұмыс жүгізуге қолайлы. Бұндай бағдарламалардың ерекшелігі сол, әрі уақытты да үнемдейді, әрі мұғалімнің де жұмысын ... беру ... ... - жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге ... ... ... ... барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарлатуды көздейді.
Біріккен ұлттар ұйымының шешімімен деп ... ... ... да ... ... негізгі белгісі - қоғамды ақпараттандыру болатын жаңа кезеңіне ... ... жаңа ... жаңа ... ... беру мекемелеріндегі жеткіншек ұрпақтарды оқыту мен тәрбиелеу олардың бойында жеке ... ... ... ... тығыз байланысты. Бұл мәселе дүниежүзілік қауымдастықта әлеуметтік-экономикалық, мәдени және ... ... ... ... ... ... ғасыр - бұл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі, айналадағы дүниеге, адамның денсаулығына, кәсіби мәдениеттілігіне мұқият қарайтын ... ... ... мақсаты- оқушыны дамыту. Осы мақсатқа сәйкес жас және ... ... ... ... ... ... орын алған мәселе - дамыта отырып оқытуды зерттейтін бағыт. ... беру ... ... және жаңа ... технологияларды пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу-тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын ... ... ... ... ... ... ... ғасырда ақпараттанған қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін білім беру саласында төмендегідей міндеттерді шешу көзделіп ... ... ... ... желі, электрондық және телекоммуникациялық құралдарды, интерактивті құралдарды, электрондық оқулықтарды оқу үрдісіне тиімді пайдалану арқылы ... ... ... ... ... - білімді ұрпақ. ХХІ ғасыр- білімділер ... ... Жаңа ... бет бұру оңай ... ... кезде біздің қоғамымыз дамудың жаңа кезеңіне көшіп келеді, бұл кезең ақпараттық кезең, яғни компьютерлік техника мен оған ... ... ... ... ... ... ... барлық салаларына кірігіп, оның табиғи ортасына айналып отыр. ұғымы , , және т.б., ... ... ... ... ... ... меңгеруге тиісті білім, білік, дағдының көлемі күннен-күнге артып, мазмұны өзгеріп отыр. Мектептің білім беру ... ... ... ... арқылы білімнің сапасын арттыру, білім беру үрдісін ... мен ... ... ... ... ... жүргізіліп жатыр. Бұл жұмыстардың тиімділігі мен нәтижелілігі бірнеше оқу-әдістемелік, психологиялық-педагогикалық мәселелердің ... ... ... ... талап етеді.[28,б.25] Оларды бірнеше бағыттарға бөлуге болады:
- оқу үрдісінде ақпараттың технологияларды іске асырудың ... ... ... ...
- оқушылардың тәжірибелік іс-әрекетінде ақпараттық технологияларды пайдаланудың ... ... ... ... ... ... және оқу үрдісінде пайдалану бойынша кәсіби біліктерін жетілдіру;
- оқушыларды білім, білік, дағдыны меңгеру үшін ақпараттық технологияларды пайдалануға үйрету;
- мектептің ... ... ... ... ... - бұл ... ... жасау үшін арнайы тәсілдер, педагогикалық технологиялар, бағдарламалық және техникалық құралдар ... ... және ... ... телекоммуникациялық желілер).
Оқытудың ақпараттық технологиясы - білімді жаңаша беру мүмкіндіктерін жасау (педагогикалық іс-әрекетті өзгерту), білімді ... ... ... ... ... ... оқушының жеке тұлғасын жан-жақты қалыптастыру үшін ақпараттық технологияның қосымшасы деп түсіну ... ... ... ... ... - болып табылады.
Бірақ компьютер мүмкіндіктерін асыра бағалауға болмайды, өйткені ақпарат беру - бұл білім мен ... беру ... ... ... ... педагогтарға тек қосымша тиімді құрал ретінде қызмет атқарады.
Көптеген елдердің ғылыми орталықтары мен оқу орындарында нақ осы ... ... үшін ... ... ... саны ... олар ... үрдісінде әр түрлі жағынан қолдауға бағытталды. Бұл - жүйелердің негізгі түрлері болып табылады.
* Компьютерлік бағдарламаланған оқыту - бұл ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асыратын технология;
* Материалды компьютердің көмегімен оқу - оқушының жаңа ... әр ... ... оның ішінде компьютердің көмегімен өз бетінше оқуын болжайды. Бұл жерде оқу іс-әрекетінің сипаты айтылмайды, оқу ... ... іске ... ... ... өзі ... оқыту әдісінің мәнін ашады;
* Материалды компьютер қоры негізінде оқу - ... ... ... ... ... ... ... ішінде дәстүрлі оқулықтар, аудио және видеожазбалар және т.б.) қолданумен айрықшаланатын болса, мұнда бағдарлама құралдарын, оқушылардың өз ... ... ... ... бағдарламаларды басымырақ қолдану жүргізіледі;
* Компьютер қорымен оқыту - білім берудің ... ... ... ... ... (мұғалімнің қатысуымен), шын мәнінде, жоғарыда айтылғандармен сәйкес келеді;
* Компьютердің көмегімен бағалау - өз ... ... ... деп ... ... ол ... ... құрамдас элемент болып кіріп жүр. Мұндай жүйе оқылатын пәннің мазмұны мен дәстүрлі ... ... ... ... ... ... ... әдістерге тәуелсіз;
* Компьютерлік коммуникация - ... беру және оны ... ... ете ... ... ... ... барлығының ажырамас құрамы болып табылады. Жергілікті, аймақтық және басқа компьютерлік желілерді ... үшін ... ... коммуникация жекелеген оқу орындарының, қаланың, аймақтың, елдің ... ... ... ... ...
Оқытудың ақпараттық технологиялары осы ақпараттық білім жүйесінің ... ... ... ... осы білім технологиясына ақпараттық және бағдарламалық қолдаумен көрсететін құралдар бір ғана компьютермен, оған енгізілген бағдарламамен шектеліп қалмауы ... Шын ... бәрі ... ... ақпараттық технологияларының бағдарламалық құралдары және білім технологияларының өздері ақпараттық білім ... - ... ... жүйесінен бөлінген жүйешелер түрінде қосылады.
Ақпараттық-коммуникациялық технологияны бәсекеге қабілетті ұлттық білім беру ... ... және оның ... ... білімдік ортаға енудегі сабақтастыққа қолдану негізгі мәнге ие болып отыр. Білім беруді ақпараттандыру, білім салаларының ... ... ... ... ... және ... ... қалыптастыру қазақстандық білім беруді сапалы деңгейге көтерудің алғы шарты.
Ақпараттық-коммуникациялық ... ... ... техникасымен жұмыс істеуге, оқу барысында компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивті тақтаны қолдануға, интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту ... ... ... ... ... ... ... құралдарын пайдалану арқылы білім беруді жетілдіруді көздейді.
Ақпараттық қоғамның негізгі талабы - оқушыларға ақпараттық білім негіздерін беру, логикалық-құрылымдық ойлау ... ... ... технологияны өзіндік даму мен оны іске асыру құралы ретінде пайдалану дағдыларын қалыптастырып, ақпараттық қоғамға бейімдеу.Олай болса, ақпараттық ... ... ... ... ... - ақпараттық бейнесін оқушылардың шығармашылық қабілеттері мен құндылық бағдарларын дамыту арқылы қалыптастыруды көздейтін, адамның ... ... ... ... ... интеллектуалды дамудықалыптастырудың бір жолы.[29,б.21]
Сабақ беру үрдісінде мынандай негізгі факторларды басшылыққа алу ... ... өз ... ... ... тиімділігін арттыру;
- жекелей,жұппен,топпен жұмыс жүргізу;
- ойлау қабілетін дамытатын есептер беру;
- қабілетіне қарай деңгейлік тапсырмалар беру;
- оқушылардың теориялық-практикалық ... ... ... ... қалыптастыру: мектептің материалдық-техникалық базасына; ақпараттық қоғам саясатының мақсаты мен ... ... ... ... ... ... жас ерекшеліктері мен меңгеру қабілеттеріне, педагог мамандардың информатикадан білім деңгейлерінің сапасы мен шеберліктеріне, ... ... ... қоғам бағытымен өзара байланысына тәуелді.
Қазіргі уақытта жаратылыстану - ғылыми білім беруде сабақ барысында интерактивті құралдарды қолдануда. Интерактивті ... ... ... , оқушының шығармашылықпен жұмыс істеуіне жол ашылып отыр.Білім берудегі интерактивті технология - мұндағы интерактивті сөзі- inter (бірлесу), act ... ... ... ... барысында оқушының топпен жұмыс жасауға қатыспауы мүмкін емес, бірін-бір толықтыратын, сабақ барысында барлық оқушылардың қатысуын ұйымдастыратын оқыту барысы.
Интерактивті тақта - бұл ... ... ... бірі және де ... ... ... баяндамашыға екі түрлі құралдарды біріктіретін: ақпараттың кескіні мен қарапайым маркер тақтасын біріктіретін құрал. Қазіргі таңда оқушы- ақпаратпен қаруланған, ... ... ... Оның ... қабілеттерін дамыту үшін біздер, мұғалімдер жан-жақты қаруланған болуымыз керек.
-деп Мағжан Жұмабаев айтқандай, оқыту процесіне жаңа ... ... ... Сол ... жаңа ... ... ... оқу процесінің деңгейі көтеріледі, қазіргі заман талабына сай дамыған тұлға ... ... ... беру ісі ... ... ... отыр. Мектептерде жаңа бағдарламалар, технологиялар пайдаланылып жүр.
Қазіргі заманда білім беру әлеуметтік құрылымның маңызды элементтерінің ... ... ... ... ... ... рөлі артты. Адамның болашағы, оның қазіргі алған білімнің сапасына, көлеміне, ойлау деңгейіне байланысты.
Осы ... ... ... ... ... ... әсер ... дидактикалық құралдар болмақ. Оқу үрдісінде компьютерлік техниканы қолданудағы қиыншылықтар көбіне мұғалімнің дербес компьютерді дидактикалық ... ... ... ... ... ... ... компьютердің көмегімен тек белгілі бір аудиторияларда ғана емес, сонымен бірге қашықтан ... ... де ... келе жатыр. Ол үшін Интернет желісіне қосылған компьютер керек. Қашықтан оқыту кезінде тапсырманы және онымен бірге ... ... ... ... ... алғысы келетін адам өзі ізденіп, жауаптарын салып жібереді. Немесе бірлескен телеконференцияларға ... ... бұл түрі ... ... әрі ... ... оқуыңа, тапсырмаларды орындауыңа мүмкіндік береді.
Бұның бір мысалы ретінде 2007-2008 оқу жылының басында ҚР ... ... ... ... ... сабақты айтуға болады. Егер біз барлық мүмкіндіктерімізді толық пайдалана алатын болсақ, онда ... ... ... ... ... ... ... ала алады.[30,б.25]
Бәсекеге қабілетті білім кеңістігін құруға бағытталған қазақстандық білім беру реформасының басты мақсаттарының бірі - инновациялық технологияларға сүйене ... ... ... ... ойлауды дамытуға мүмкіндік жасау болып отыр. Мұндай күрделі міндеттерді шешуде мектепке дейінгі мекемелердің алатын орны ерекше. ... ... ... ... сатыларында нәтижелі дамуын анықтайтын негіз - балабақшадан қаланатындығы баршамызға мәлім.
Қазіргі кезеңде ... ... беру ... оқыту процесін ізгілендіру мақсатында көптеген жұмыстар жасалуда. Оларды ғылыми тілмен айтқанда ... деп ... ... ұғымының мәні латынның деген сөзінен шыққан, деген мағынаны ... ... ... ғылымында жаңа әдістерді, тәсілдерді, құралдарды, бағдарламаларды пайдалану.
Инновациялық білім беру құралдарына: аудио-видео құралдар, ... ... ... ... ... - мультимедиялық құрал, электрондық оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешен, инновациялық ақпараттық ... ... сайт және тағы ... ... ... да ... таңда көптеген интерактивтік бағдарламалық бөлімдер, қозғалмалы объектілер құруға мүмкіндік беретін векторлық және графикалық ... ... ... ... ... ... құралдардың бірі - мультимедиялық оқулықтарды балабақшада кеңінен пайдалану оқу іс-әрекеттерін жоғары дәрежеде жүзеге асыруға мүмкіндік ... ... Бұл ... ... әр оқу ... ... ... жиі-жиі көрнекіліктер ауыстырмаған болар еді. Ал мультимедиялық оқулықтар арқылы ... ... ... және ... ... ... оқулықтар біріншіден балалардың қызығушылығын арттырады, екіншіден зейін қойып көрумен қатар түсінбеген жерлерін қайта көруге, ... және ... ... ... мүмкіндік береді, сонымен қатар бүлдіршіннің білім алу кезеңінде оқу іс-әрекетіне белсенділігін арттыра түседі. Мультимедиялық оқулықтар балабақша бүлдіршіндеріне ... ... ... ... бұл ... балалардың зейіні әдемі түстерге, әдемі ойыншықтарға, әдемі суреттерге, яғни, әдемілікке, әсемдікке әуес болады. Кез келген сабақта әр ... ... ... ... ... ... тәсілдер арқылы графикалық иллюстрациялар негізінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану тәрбиеленушілердің танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, логикалық ойлау жүйесін қалыптастыруға, шығармашылықпен ... ... ... ... сай ... ... ақпараттандыруда педагогтардың біліктілігін ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдану саласы бойынша көтеру негізгі ... ... ... ... ... ... ... 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасыжобасында Қазақстанда оқитындарды сапалы біліммен қамтамасыз етіп, халықаралық рейтингілердегі білім көрсеткішінің жақсаруы мен қазақстандық ... беру ... ... арттыру үшін, ең алдымен, педагог кадрлардың мәртебесін арттыру, олардың бүкіл қызметі бойына мансаптық өсуі, оқытылуы және ... ... ... ... ету, ... ақ ... еңбегін мемлекеттік қолдау мен ынталандыруды арттыру мәселелеріне үлкен мән берілген. Өз бетімен білім алу - ... ... ... көтерудің бірден бір жолы.
Қазіргі заман талабына сай тәрбие саласына енгізілген жаңа бағыттағы тың үдерістерді тәрбиеші меңгеріп қана қоймай, оны ... ... ... ... өз ... іскерлігін үнемі жетілдіріп отыруы тиіс.
Осылайша ақпараттық технологияларды пайдаланып оқыту мынадай нәтижелерге қол жеткізеді:
- оқу ... ... ... оқу мотивациясының артуына;
- алған білімнің ұзақ уақыт есте сақталуына;
- білім ... ... ... ... ... ... ... әдетте шынайы өмірлік жағдайлар келтіріліп, бірігіп шешу мәселелері ұсынылады, рольдік ... ... ... ... ... жеке ... позициясын қалыптастыруға жағдай тудырады, қарым-қатынас дағдыларын орнықтырады, сыни тұрғыдан ойлауға үйретеді. Демек, ақпаратты технологияны пайдалану оқу үрдісіне енгізу тіл ... ... - ... көріп - байқау құралдарының концепциясында оқыту былайша орналасады: тыңдау - ... - оқу - ... Оның ... ... ... (тыңдау мен сөйлеу) әрдайым ілгері шығып отырады.
Тыңдап - түсіну, көріп - байқау құралдарының ішінде ... ... ... ... қолдануға болатын түрі - аудио құралдар, радио мен теледидардың хабарлары, сұхбаттар жазылған ... т.б. ... ... мынадай мақсатта қолданылады:
- біріншіден, қажетті ақпаратты күшті әсерлілікпен жеткізеді;
- екіншіден, оқушының бақылаушылығы мен талдау ... ... ... өз ... ойын ... айтуға үйретеді.
Таспа арқылы тыңдалатын мәтін оқушының тілін дамытады. Тіл ... ... ... ... байланысты. Оқушыға таспадан естігенін тілінде пайдалану қажеттігі туады. Таспадан тыңдалған ... ... ... қою ең ... жол, өйткені оқушы сұраққа дұрыс жауап беру үшін мәтінді ... ... ... ... тырысады.[31,б.23]
Шетелдік тәжірибені зерттей келе, келесі маңызды аспектіні көрсетуге болады: мұғалім ақпаратты таратушы рөлінде емес, кеңесші, ... ... ... ... ... ... іс-әрекеттің мынадай жағымды жақтары бар: оқушы оқу процесіне активті түрде қатысады, өз бетімен ойлауға ... өз ... ... және шын ... ... ... дамуы сабақ өткізуге - қашықтан оқу формасын кіргізуге мүмкіндік жасады. Бұл:
- ... ... оқу ... мен ... өзі таңдауына мүмкіншілік жасайды;
- екіншіден, дәстүрлі білім алу мүмкіншілігінен айырылған ... ... алу ... ... ... жаңа ақпараттың оқуға кеткен шығынды азайтады. Сонымен қатар, қашықтан білім алу жеке түрде білім алу мүмкіндігін күшейтеді. ... ... ... ... ... ... ... қолданылады. Бұл оқулықтардың тиімділігі, біздің ойымызша: біріншіден, олардың мобильдігі, ... ... ... ... ... ... ... қолдану мүмкіндігінің болуы. Электронды оқулықтарды жасау ақпарат материалдарын үнемі жаңартып тұруға мүмкіндік жасайды. Электронды оқулықтарда жаттығулар мен мысалдар түрлері көптеп ... ... ... қатар, электронды оқулықтар көмегімен білімді бақылау - компьютер ... ... ... ... ... ... - берілген материалды оқушының саналы игеруіне көмектеседі. Сонымен, ақпараттық технологияның дамуы ... ... ... жаңа ... ойлап табуға мүмкіндік жасайды және сапасын арттырады.
Мультимедиялық компьютер - бұл ... ... жаң а ... ғана ... бұл моделін көрсететін қондырғы. Сонымен қатар, тек компьютерде ғана ақпаратты-анықтама жүйесі ... ... ... ... не және оның ... ... қандай айырмашылығы бар? Көбіне электронды оқулықтың құрамына білім беретін, тексеретін, моделдейтін және басқа бағдарламалар ... ПЭВМ ... оқу ... ... мазмұны көрсетіледі. Электронды оқулық көбінесе кәдімгі оқулықты толықтырады, әсіресе мынадай жағдайларда тиімді:
- кері ... тез ... ... ... информацияны тез табуға көмектеседі, ал кәдімгі оқулықта бұл қиын;
- уақытты үнемдейді;
Қысқа мәтінмен қатар көрсетеді, әңгімелейді, ... және т. б. (осы ... ... технологиясының мүмкіндіктері мен артықшылығы байқалады) жеке адамды белгілі бір бөлім бойынша білімін тексеруге мүмкіндік жасайды. Электронды ... 3 ... ... ... көрсетуге болады:
1. Тексерусіз оқу;
2. Тексерумен оқу, әр тақырыптың (параграфтың) соңында оқушыға бірнеше ... ... бұл ... материалдың игерілу деңгейін анықтайды;
3. Тестілеу арқылы бақылау.[32,б.12]
Оқулықтың электронды варианты бақылау құралдарын да қамтиды, себебі, ... ... ... ... ... ... Отандық оқыту жүйесінде көп уақыт білім тексеру, ережеге сәйкес, ауызша формада өтті. Қазіргі кезеңде тестілеудің түрлі әдістері ... Көп ... ... бұл ... ... ... тестілер қажетті дағдыларды, мысалы, анализ жасау, салыстыру және т. б. ... Жаңа ... ... ... ... ... көтереді, сонымен қатар, оқушының бірден-бір өз бетімен жұмыс істеу құралы болып табылады.Белгілі бір пәнді игеру үшін, ... ғана ... ... ... яғни ... орындау практикалық дағдыларды жинақтау керек екендігі белгілі. Бұл үшін оқытылып жатқан процестер мен құбылыстардың математикалық моделдерін ... ... ... ... алгоритмін жобалап және бағдарлама түрінде жүзеге асыру керек. Бұл ... жету үшін ... ... құрамына модельдік бағдарламалардың сериясы енгізілді, бұл моделді бағдарламалар структуралардың графикалық иллюстрациясын және алгоритмдердің жұмысын қамтамасыз етеді. Бұл оқушылардың түсіну деңгейін ... қана ... ... ... және сезу ... ... септігін тигізеді.
Электронды оқулықтың екі түрі болады: компьютерлік интернет желісі арқылы және аудиторияда ... ... ... қолдану үшін. Ол заман талабына сай, компьютер арқылы оқыту құралы талаптарына сай. Біріншіден, заманға сай мультимедиялық ақпараттарды алу жолдарын ... ... ... ... ... бағдарламасы ретінде. Екіншіден, білімді тексеру үшін интерактивті құралдарды кіргізу мүмкіндіктері, сонымен қатар, өзін-өзі тексеру ... және ... ... ... ... ... ... электронды түрін дискетаға түсіріп, үй жағдайында компьютерде қолдануға ... Егер де ... ... қойса, онда оның қоланылуына шек қойылмайды. Соңғы жылдары жаңа ақпараттық технологияларды қолдану туралы жиі сөз болып жүр. Бұл жаңа ... ... ғана ... сонымен қатар, оқытудың жаңа формалары мен әдістері, оқыту процесіне жаңаша қарау. Шетел тіліне оқытудың негізгі мақсаты оқушылардың коммуникативті мәдениетін қалыптастыру мен ... ... ... ... ... ... ... - әр оқушы үшін шетел ... ... ... мүмкіндігін жасау, әр оқушы өзінің шығармашылығын, белсенділігін көрсете алатындай оқыту әдісін таңдау. ... ... - ... ... ... ... кезінде оқушының танымдық іс-әрекетін жандандыру. Қазіргі кездегі педагогикалық технологиялар, мысалы, жобалау әдісі, жаңа ақпараттық технологияларды қолдану, интернет ресурстарын ... ... жеке ... ... (амалын) қамтамасыз етеді.
Компьютермен жұмыс формасы, оқыту бағдарламалары бар, компьютермен жұмыс істеу формасы, шетел тілі сабағында мынадай жұмыстарды қамтиды:
- сөздермен ... ... ... ... сөйлеудің монологтық және диалогтық түріне үйрету;
- жазуға үйрету;
- грамматикалық құбылыстармен жұмыс жасау.
Интернет ресурстарын ... ... өте ... ... интернет желісі арқылы өткізілетін тестілеуге, викториналарға, конкурстарға, олимпиадаларға қатыса алады, басқа елдердегі құрбыларымен хат алмасып тұруларына болады. Қазіргі ... ... ... ... ... ... - ... тілінде іс-жүзінде сөйлей алуға үйрету, оны күнделікті өмірде қолдана білу.
Ақпаратты технологияларды қолдану интернеттің үлкен мүмкіндіктерін оқыту құралы ретінде ашады.
Әлеуметтік-мәдени ... ... ... ... зерттеушілер арасында бұрын болмаған үлкен мүмкіндіктері бар компьютерлік технологиялар үлкен қызығушылық тудыруда. Атап ... ... ... ... ... ... тілдік орта болып табылатын интернетке ену көптеген зерттеуші-әдіскерлермен аталған компетенцияны дамытудың тиімді құралы ретінде қарастырылады.
Егер шетел тіліне оқытуда ... ... ... мен қызметтерге толығырақ тоқталсақ, келесілерді атауға болар еді: мысалы, студенттер Интернет тораптарында берілетін құжаттардағы тапсырмалар мен жаттығуларды ... ... ... ... ... электронды пошта арқылы хат алысып, виртуалды қатынас клубтарына - ... ... ... және ... уақыт тәртібінде мәтіндік хабарламалармен алмасуға, радиобағдарламаларды тыңдауға, бейнероликтер көруге, яғни ақпараттың қандай да түрлерін қолдануға ... бар. ... ... қандай да арақашықтыққа тез арада жеткізу, алыстағы ақпарат көздерін пайдалану ... ... ... кері ... пен ... ... іздеу жүйелері арқылы және өз бетімен іздеу, алынған материалдарды түрлі ... ... салу және ... интернеттің артықшылықтары пайдаланылады.[33,б.28]
Интернет шетел тілін үйренушілерге аутентті мәтіндерді қолдануға, тіл тасушыларын тыңдап, олармен қарым-қатынас жасауға қайталанбас мүмкіндіктер береді, яғни ол ... ... ... ... Е. С. ... ... бойынша, . Демек, интернет өзінің барлық мүмкіндіктері және қорларымен қоса, осы мақсаттар мен міндеттерді жүзеге асырудың құралы ... ... ... қоса, ғаламдық желінің ақпараттық ресурстарын қолдана отыра, оларды оқу үрдісіне енгізіп, сәйкес дидактикалық түсініктемелер беру ... ... ... келесі қатарын тиімді шешуге болады:
* Күрделілік дәрежесі жағынан түрлі ... ... ... ... ... мен біліктерін қалыптастыру;
* Желіден алынған материалдарды мәселелік талқылаудың негізінде монологтық және диалогтық айтылым ... ... Жеке ... ... жазбаша серіктеріне жауап жазу, реферат, шығарма және серіктердің бірлескен ... ... да ... ... ... ... ... жазбаша тіл білігін жетілдіру;
* Активті және пассивті сөз қорын қоғамның әлеуметтік және ... ... ... ... ... ... білдіретін қазіргішетел тілін лексикасымен толтыру;
* Өз бойында тілдік этикетті, түрлі халықтардың қатынас жасау жағдайында тілдік тәлімінің ерекшеліктерін, оқытылатын тіл ... ... мен ... ... қамтитын мәдениеттанымдық білімдермен танысу;
* материалдарды жүйелі ... ... мен ... ... ... өзге ... қызметтің тұрақты мотивациясын қалыптастыру;
Қазіргі заманғы компьютерлік бағдарламалар мен интернет желісінің оқыту тиімділігінің әлеуетінің жоғары ... ... ... нәтижелері күткендей болмайды. Көптеген әдіскерлер компьютерлік оқытудың өзін ақтамай ... ... ... ... сайттарының әдістемелік көзқарас тұрғысынан әлсіз болуымен, оқытудың міндеттеріне жауап бере алмайтындығына, елеулі шектеулері болуы мен дәстүрлі оқыту технологиясымен ... ... ... ... мәселе, жаңа құралдардың кемшіліктерінде емес, компьютер мен соған сәйкес бағдарламалық қамтамасыз етулердің болуымен қатар, ... ... ... ... ... және осы әдістемені практикада іске асыра алуында.
Оқу процесіндегі орнына қарай оқу құралдары орын басу құралдарына ... жеке ... ... ... ... алатын - ереже, таблица, көрнекі ... оқу ... және ... ... ... ... магнитафон және теледидар) жатады.Бірақ бұдан да күрделі оқыту құралдары бар. Бұл оқытудың кешенді ... ... ... фильмдер және әрине, компьютер бағдарламалары жатады.
Оқытудың мультимедиялық құралдары оқытудың күрделі құралдарына жатады, бұл мұғалім еңбегінің жаңа қаруы. ... ... ... көп ... ... көрсетті. Олардың ішінде жеке оқыту және оқушылардың өздік жұмыстарын дамыту. Жұмыс жасау барысында әр оқушының жеке ерекшеліктері ескеріледі. Кейбір оқушылардың ... ... ... ... ... кейбір оқушылардың көріп есте сақтау қабілеті дамыған болады.
Жалпы, шетел тіліне компьютерлі технология арқылы оқыту келесі ерекшеліктері арқылы ... ... ... парталас көршісімен жеке қарым-қатынасқа түсуіне мүмкіншіліктің болуы;
2. Тілдік және тілдік емес информация түрлі және кең көлемде ... ... ... ... ... ... ... оқыту барысында сабақта мынадай жұмыс түрлерін жасай алады:
1. Грамматиканы оқу (теория);
2. Грамматиканы оқу (жаттығу);
3. Лексиканы оқу;
4. Жазу, сөйлем құрастыру;
5. ... ... ... Оқу;
8. Дыбыстап оқу;
9. Диалог (компьютермен).[34,б.13]
Компьютерлік оқыту технологиясы - педагогтың мүмкіндігін күшейтетін құрал, бірақ ол мұғалімді алмастыра алмайды. Компьютер ... ... мен ... ... ... ... ... педагогикалық талаптарға сай қолданылуы керек. Дидактиканың негізгі принцип - білім беру кезінде көрнекіліктерді ... осы ... ... ... ... оқу ... ... мақсатқа қол жеткізуге мүмкіндік береді.
Оқытудың компьтерлік технологиясы - оқытудың бағдарламалық идеяларын дамытады, мүлдем жаңа технологиялық ... ... ... ... ... ... жаңа кезеңіне көшіп келеді, бұл кезең ақпараттық кезең, яғни компьютерлік техника мен оған ... ... ... ... технологиялар педагогтар қызметінің барлық салаларына кірігіп, оның табиғи ортасына айналып отыр. Қазіргі білім ... ... жаңа ... ... ... сауатты, жан-жақты білгір маман болу мүмкін емес. Жаңа ... ... ... ... ... - ... ... адамгершілік, рухани т. б, көптеген ұстаздық қабілеттерінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, ... ... оқу ... ... ... ұйымдастыруына көмектеседі. Мұғалім алғаш жаңа педагогикалық технологияларды оқып үйренеді, екіншіден меңгереді, үшіншіден тәжірибеде қолданады, төртіншіден оны дамытып нәтижесін ... - бұл ... ... баспасөз беттерінде, теледидар мен радиода жиі кездеседі. ... ... ... ... ... ... мен құралдары бар. Соның ішінде компьютерлік технологияны қолданудың жеке тұлғаны ... оның ... ... ... ... ... ... заман талаптары өзі анықтап отыр. Компьютер адам қызметінің барлық саласында еңбек өнімділігін арттыру құрамына айналды.[35,б.34]
Ақпараттық ... ... ... ... ... ... бір уақыт аралығында айтылуға тиіс мәліметтер көлемін ұлғайтады. Білім деген бір-бірінен үлкен арақашықтықта орналасқан әртүрлі оқу орындарында отырып қол жеткізуге ... ... ... көп деңгейлі жетілдірілуі олардың тарамдалуымен оқу материалының сапасын арттырады.
Ұрпақ үшін ... ... ... ... ... оқушы үшін қоршаған әлемді танудың табиғи құралы болып табылады. Олай болса, барлық сабақтарды компьютерлердің қуаттануымен жүргізуді үйрену - ... ... ... ... ... ... бірі. Сондықтан, ұстаз-мұғалімдер қауымының алдына өте үлкен міндет жүктелді. Бүгінгі таңда жас ұрпаққа ... ... ... бірі - жаңа технология негіздері болып табылады. Ақпараттандыру жағдайында оқушылар меңгеруге тиісті білім, білік, дағдының көлемі күннен ... ... ... ... ... ... беру саласында ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы білімнің сапасы артады, мұғалім сабақ өткізген кезде оқушыларға сапалы білім беру үшін жаңа ... ... ... ... ... ... ... тақтаны қолдану арқылы білім берсе, оқушылардың қызығушылығы арта ... ... ... - ... ... ... құралы.Қазіргі кездегі ақпараттық технологиялар оқу материалдарын иллюстрация жасау кезінде (мысалы анимациялы слайд-фильмдер) ... Бұл оқу ... ... ... ... ... ... көмегімен дыбыстық және бейнефрагменттерді де демонстрация жасауға болады. Компьютердің көмегімен оқушы өз бетінше, ... өзге ... ... ... ... ... ... алады.

2. Электрондық оқулық - оқушыны осы оқулықпен таныстыру.Ағылшын тілі пәнінің мұғалімдері үшін өте маңызды әрі ... ... ... ... ... назарын туындаған проблемаларға аударамын. Мысалы: 10-шы сыныпқа арналған электрондық оқулықта әр тақырыпқа сай толық мәлімет берілген.
3. ... ... ... ... ... ... ... күнделікті сабақ барысында пайдалануға болатын құрал.Microsoft Power Point презентация арқылы әр тақырыпты қажетті көрнекілік құралдарымен безендіріп, тартымды әрі ... етіп ... ... Осы ... ... есте ... мүмкіндіктері жүзеге асады. Презентация уақытты үнемдеуге және оқушылар принтер арқылы қажетті ақпаратты шығарып алуға мүмкіндік береді.
4. Интернет ... ... ... ... ... дайындау.
- Ғылыми журналдардың сайттарына кіру.
- Өзге мектеп оқушыларымен еркін әңгімелесу.
- Электрондық поштаны пайдалану ... Өзін - өзі ... ... ... ... ... тақта - басқаруға мүмкіндік беретін экран, көп функциональды, сабақ ... ... ... құралдардың бәрі кіреді, атап айтқанда;
- Бормен тақтаға жазылған кескінді интерактивті тақтадағы түрлі - түсті, ... ... ... ... ... ... қателер жіберілсе, тез арада түзетуге болады.
- Сабақта Aktiv Vote тестілеу жүйесі арқылы тест алу мүмкіндігін қолдануға болады.
- Aktiv Wand ... ... ... ... ... және ... да ... жоғарғы бөлігіне қол жеткізу мүмкіндігі туады.Бүгінгі шәкірт ертеңгі күнгі әр түрлі саланың маман иесі. Мұндай сабақтарда оқушылардың тапсырылған жұмыстарға іскерлігі ... ... ... ... бір кәсіби мамандықты таңдап алуға септігін тигізеді.Мұғалім - ... ... ... жеке ... және интеллектуалды дамуын жобалаушы. Ал бұл мұғалімнен ақпараттық құзырлылықты, ұйымдастырушылық қабілеттілікті, оқушыларды қазіргі қоғамның түбегейлі өзгерістеріне ... ... ... ... дағдыларын дамыту бағыттарын талап етеді. Компьютерді пайдалану оқушының пәндер бойынша терең танып білуіне ғана емес сондай-ақ, есептеуіш ... ... ... ... ... - ... ... екенін сезінуіне жағдай жасайды. Кез келген сабақтарда жаңа ақпараттық технологияны ... ... ... ғана тудырып қоймай, басты білім сапасының артуына әсер етеді.[36]
2 ШЕТЕЛ ТІЛІН ДЕҢГЕЙЛЕП ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ... ... ... оқыту ауызекі мен жазбаша тілдің бөліну негізінде іске асады. Ауызекі тіл істің негізгі екі түрінде іске асады - ... және ... ал ... тіл оқу мен жазу кезінде іске асады. Осылайша шетел тілін оқыту келесі рет бойынша ... ... ... Оқылым
* Жазылым
Шетел тілін оқытудағы мұндай тізбек бекер емес. ... ... ... ... ... тіл ... ... дамиды, себебі әріпті оқу үшін, алдымен шығара ала білу ... ... ... ... бастау керек, өйткені бір сөзді айтудан бұрын, оқушы оны қалай айту керек екендігін есту керек. Мұндай тыңдау қатынастың ... ... ... ол ... ... ... ... басталады.
Тыңдау шетел тілін оқыту әдістемесінде үлкен рөл атқарады. Бірақ бұл тәсіл арқылы оқушы тілді жеткізушісімен сөйлесе алады, ... ... ... ... - бұл да ... қатынасының маңызды құралы болып табылады. Сөйлеу бұл тыңдау мен ауызекі сөйлеуді бірге іске асыруға ... ... ... ... іс. ... ... ... сатысында үлкен рөлге ие.
Оқу қарым-қатынас жазбаша формасын қамтамасыз ететін сөйлеу әрекетінің дербес түрі. Ол маңыздылығы мен қолайлылығы жағынан ең ... ... ... - бұл ... ... ... қосымша белгілердің графикалық жүйесінің көмегімен тілді қашықтықтан жеткізуге мүмкіндік беретін және оның ... ... ... күрделі тілдік қабілет. Жазу - шетел тілін үйретудегі ең негізгі құралдарының бірі болып табылады.
2.1 ... ... ... ... және оның икемділігі
Бірінші бөлім:Тыңдалым ілімі.
Біріншіден: Тілдік мағынасы:
Тыңдалым, яғни аудирование - ... ... көп сөз ... ... және оқу ... кеңінен орын алған маңызды сөйлесім әрекетінің бірі.
Тыңдалым - деген терминнің білдіретін мағынасы . ... ... ... ... ... ... ... болмасын, ақпаратты толық түсінуге бағыттайды.
Ең алдымен тыңдаушы әр қилы ойлау операцияларын ой сүзгісінен өткізеді де ... ... ... ... нақтылап, сыни көзқарас танытуға мүмкіндік береді.
Тыңдалым адамдағы бар ... ... ашып ... ғылым саласының бір түрі болып саналады.
Дауыс ырғағының ... 3 ... ... Есту - белгілі бір дауыстарды түсінуді қаламай, оған анализ жасамай, оны қабылдауға ниеттенбей қарапайым жай есту.
Мысалы, құстардың сайраған ... есту ... ... т.б.
2) Тыңдалым - есту барысында ақпаратты қабылдауға ниттеніп, түсінуге тырысып, анализ ... ... бұл ... өз ... ... ... Мән ... тыңдау - ол ең жоғарғы деңгейдегі есту түрі болып саналады.
Мән беріп тыңдау - ... үшін ... ... әрі көңіл бөлетін, дауыс ырғағы процесінің ең маңызды есту деңгейі.
Аллаһ Тағаланың Құран Кәрімде мынадай ашық ... ... ... дәлел болады:
"و إذا قرئ القرأن فاستمعوا له و ... ... ...
... ... ... тілдік қатынасын басшылыққа ала отырып, тыңдалым тілді үйрету әдістері ішінде ерекше орынға ие. Олар: тыңдау (), сөйлесу, оқу және жазу.
Шынында, ... ... ... ... ... ... ... секілді және сәби кіммен болмасын сыртқы қатынасын тыңдалым арқылы жүзеге асырады. Тыңдалым басқа сезім ... ... ... көбірек.
Статистикалық дәлелді баяндамаларға жүгінер болсақ, тыңдалымның маңыздылығы адамдар арасында жүретін тілдік байланыстың таралуында тіл ... ... ... ... орынға ие.
Адам уақытының 45%-ы өзгелерді тыңдауға сарп етіледі. Бастапқы деңгейде тәлім алатын түлектер ұстазды 50% тыңдап, 5% ... ... ... Және адам ... 30%-ы ... ал 25%-ы оқу мен ... ... Тыңдалым түрлері.
Төбеде айта кеткендей тыңдалым ғылым саласы ретінде тыңдаушы назарын өзіне аударып, түсіну мен білуге ... ... ... ... жүргізуге сүйенеді.
Бұл атаудың ең басты мәні - адамдар арасындағы қарым-қатынасты жүзеге асыратын ... ... ... есту арқылы қабылдау және ұғу.
Дегенмен тыңдалымның - түсіну, анализ жасау, ұғындыру секілді процесстерін көптеген немесе кейбір адамдар ... ... ... ... ... ... сүйенер болсақ, тыңдалымның осы үш түрлі процесі өткен үш ... ... ... де ... ... ... маңыздылығымен әрбір қоғамда өзіндік ерекше орынға ие.
Әсіресе бұқаралық ақпарат құралдарының ... ... ... артып отыр.
Тыңдалымның бұл процесстерді аудиомәтіндегі сөздерді, сөйлемдерді меңгеруге көңіл ... ... ... жатқан ойын егжей-тегжейсіз ешбір үкімсіз қабылдайды. Тыңдалым жүйесіндегі бұл процесс кіші жастан беріліп ... ... ... ... түрі ... ... ... ұғыну, анализ және түсіндіру секілді тыңдалым процестерісіз тыңдаушының жан ... ... ... тыңдалым түрі.
Төртіншіден: Тыңдалым икемділігі.
Тыңдалым икемділіктері алуан түрлі ... ... де ... оларды студенттерге жеткізіп дамытуға міндетті. Бұл икемділіктің құрылым негізі мынадай: нақты түсінік, икемділіктің бір-біріне ... есте ... ... ... ... дұрыс таңдап алу-бүкіл тыңдалым процесінің сапалы өтуіне әсер ететін ... ... ... осы ... ... ... ... деңгейде болуы және ондағы төменгі курстағы студенттерді дамыту процесінен жоғарғы 4-ші курс студенттерінің ... ... ... ... ... сөйлеушінің ойын білуге;
* негізгі пікірлерді тыңдауға;
* рет- ретімен еске түсіруге;
* мәтіндердің арасында келетін мазмұнды тыңдауға;
* сөйлеушіге көңіл білдіруге;
* нәтижелі өндіруге;
* ... ... ... ... ... ... ... ми жүріп жатқан процестерден құтылуға;
* түсініктемелерді тыңдауға;
* алғашқы және ... ... ... ... ... бір ... ... үшін пайдалану, т.б.[12,14-б]
Тыңдалымның басты мақсаты қабылдаудың жүзеге асырылуында.
Қабылдаудың жемісті әрі сан ... ... ... тыңдалыммен көрініс табады:
а) Таным тұрғысындағы қабылдау. Танымдылық теориясы айналысндағы жүзеге асатын әр түрлі ... ... ... ... ( еске ... ... іске асыру, анализ жасау, құрылым, қорытынды.)
б) Түсіне қабылдау. Бұл тыңдаушының жан дүниесіне ... ... ... ... ... Тыдалымды меңгертудегі икемділіктермен тестілеулер.
Біріншіден: Тыңдалымды үйретудегі мақсаттар:
Тыңдалымның басты мақсаты - ... ... және ... ... ... ... аудиомәтінді тыңдауы. Мұғалім өз оқушыларына басқа да көпеген мақсаттарды мынадай жолдармен жеткізе отырып жүзеге асырады:
* Оқушыға ... ... ... ... ... ... Мәтіннен қажетті деректі тауып, пайдалана білу.
* Аудиолық тілдік бірліктердің мағынасы мен мәнін дұрыс ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету және бақылау.
* Тапсырмаларды жүйелі тәртіппен орындау.
* Жұмыс істеу ережелерімен таныстыру.
* ... ... ... ... ... ... материялдар, көрнекілік қатарлар қолдану.
10) Мәтіннің мазмұның түсінуге арналған тапсырмалар толтыру, т.б.
Екіншіден: Тыңдалымды ... ... ... ... тыңдалымды үйретуде тыңдаушыға қабылдаудың таным, түсінік немесе мінез-құлық, сынды қырларын ... алға қояр ... ... ... ... әрі оны дамытуда септігі тиіп, оқушы оны бүтіндей сөйлеу процесінде қолдану үшін мұғалімнің алар орны ... ... ... ... ... орындалмайды, тек тыңдаушы мен айтушы бір-біріне өзара ықпалын ... ... ... ... ... алғашқы сәтті қадамы болар еді. Сонымен қатар негізгі мақсат орындалу үшін, төмендегідей факторларға назар ... тура ... ... талап еткен басты арызын түсіну;
* Аудиомәтін;
* Тыңдалым нақты әрі түсінікті болуына атсалысу.
* Жақсы тыңдалым - ... ... ... ... ойды ... жеңіл болу үшін мықты шеберлікті талап етеді.
* Тыңалым процессіндегі түсіну таным тармағымен басты нүктелер арасындағы ... ... ... көздеп, егжей-тегжейін анықтап қарастыруға шеберлік талап етеді.
* Оқушының тыңдалым икемділіктерін игеруге қатысты білімі мен дайындығын өз деңгейлеріне сай бөлу ... ... ... ... іс ... жоспары сәтті болуы, (кітабыммен зейінім).
Бір іске деген жоспардың бастапқы қадамының сәтті ... Ал амал ... ... ... ... екі ... ... икемділіктерін үйретуде үйретусіз кезеңдермен қадам қоюға қажеттілігі артығырақ.
Төртіншіден: Тыңдалым икемділіктеріне арналған жаттығулар әдістемесі.
Мұғалім оқушыларына тыңдалым ілімін ұғындыру үшін жаттықтырады да ... ... ... дамытуға бағыттайды.
Құрылымы мен әдіс-тәсілдерінің дәріс барысында қарама-қайшылықтарының ерекшелеуіне қарай:
* Кейбір оқу ... ... ... жаңалықтарда, журналистика саласында, техника саласында кездесетін жаңалықтардан оқушыларды хабардар ету,және алынған мәлімет төңірегінде талдау жасап, ... ... ... ... ... ... қабылдау деңгейін тексеруді алға қою.
* Тыңдау барысында немесе лекция барысында диктанттағы тілдік қателіктерден сақтану және алынған мәліметтерге талдау жүргізіп, ... ... ... Мәтіндегі негізгі ойды түсіну кезінде кейбір білмейтін сөздер(таныс емес сөздерге проценттен аспау ... ... ... онда ... тиісті ең маңызды ойды меңгеруге тырысады.
* ... ... ... зерттеу мен қорытынды жасау және басты ой қосып, көркем бейнеде ... сөз ... ... мәтіндерді кірістіріп, осы арқылы оқушымен қоғам ой-өрісінің кеңеюіне үлес қосу.
* ... ... ... барысында тыңдалым икемділігі қызметін алға қоюды ұйғару.
* Мұғалім ... ... ... ... мен қорытындағы кейбір ғылыми немесе тарихи ақиқаттарды оқушыларға оқыту және талдау әдісі арқылы ұғындыру.
* Мұғалім мәтін таңдау барысында мәтін ... ... ... ... ... сөздегі, сөйлемдегі қателерге көңіл бөлуі.
* Мұғалім оқушыларға мәтіннің мазмұнын түсінуге арналған тапсырмалар ұсыну.
* Мұғалім тыңдалым икемділіктерін тыңдаушыны дамытуда әр ... ... ... ... ... оқушыларға тыңдалым икемділіктерін ұғындыру барысында сурет салу әдісімен жаттықтыру.
* Мұғалім оқушылардан оқуға көңіл бөлуін талап ... ... ... болмасын олармен дос бола білу және қателіктерін жөндеуге көмектесу.
Үйрету барысында мұғалім оқушыларға сан алуан ... мен ... ... және ... ... алға ... қиындықтармен шешімдер.
Тыңдалымға қатысты көңіл аударатын мәселелердегі қиындықтар 2 ... ... ... ... ... құрылғылардың істен шығуы немесе оларды жөндеудегі қиындықтар.
б. Адам ішкі ... ... ... және зейіннің қабылдау қабілетінің нашарлығы.
Алтыншыдан: Тыңдалымға жүргізілген сынақ пен қабылдау әдіс-тәсілдерінен.
Егер мұғалім тыңдалымды оқушыға жете меңгертуді ниеттенсе, онда ... ... ... ... ... ... ертегі, немесе кішігірім халық әңгімелерін оқу;
* Диктофон көмегіне сүйену;
* Теледидар немесе ... ... ... көмегіне жүгіну;
* Оқушылардан аудиомәтіндегі сөздерді жазбаша түрде талап ету;
Сонымен қатар (тыңдау,көру және оқу) сынды процесстерді ... ... ... ... ... айтқанда, тыңдалым ғылым саласының маңызды бір бөлімі ... адам ... ... ішіндегі ең биік дәрежеге ие қиын да, күрделі ... ... ... паш ... ... ... мен ... тыңдалымның берер пайдасы мол. Өйткені адам 45% ақпаратты тыңдау арқылы алады. Кейбір ... есте ... ... ... тыңдау арқылы қабылдау мықтырақ болып келеді де және бұл ... ... де ... болады. Қазіргі кездегі педагогика саласындағы мұғалімдердің көптеген алғысына ... ... жас әрі ... ... ... ... ... және ондағы қолданылатын әдістер
Сөйлеу - бұл тыңдау мен ауызекі сөйлеуді бірге іске асыруға мүмкіндік беретін күрделі, қырлы іс. ... ... ... ... ... Жалпы сөйлесім тыңдаумен, оқумен, жазумен тығыз байланысты. Тыңдау мен ... ... ... ... ... ... байланысты. Екеуінің бір-бірінсіз мәні болмайды. Сөйлеу сонымен бірге оқумен де ... ... және ... кезеңде оның оқу механизмдерінің құрылуындағы рөлі өте үлкен. Мысалы: сөйлеу мен дауыстап оқу. Сөйлеу жазумен байланысты. Оқушылар ... ... ... да ... жинақтайды. Сөйлеу дамудың бастапқы сатысында үлкен рөлге ие. Мектеп беретін нәрдің бірі - оқушы жастардың сөйлеу, жазу ... ... ... жеке тұлға ретінде қалыптастыруда оқушының тіл мәдениеті, сөйлеу мәнері ерекше рөл атқарады.
Сөйлеуге үйретуді неден бастау керек? Араб ... ... ... ... ... ... ... бастапқы кезеңдегі оқытылып жатқан мәтін мен қарапайым грамматикалық дағдалардың қалыптасуы жатады. ... ... ... ... ... ... жеке ... меңгеруге арналған мұғалімнің араб тілінде сөйлеуі мен мәтіндерді тыңдауы қарқынды болу керек. Екіншіден, сөйлеу дағдыларының қалыптасуы оқытудың техникалық құралдарын қолданатын ... ... ... ... Үшіншіден, араб тілінің дыбысын естуде оқушыға және жұмыс істеуге мүмкіндік ... ... ... ... ... ... ...
Мұғалім дыбыстарды шығаруды үйреткен кезде екпінді дұрыс, анық және дәл айтуға мән беруі керек, себебі есту жады дыбыстарды дұрыс ... ... ... ... яғни ... ... бір әріптің дыбысталуын есінде қалай сақтап қалса, солай шығаратын болады. Осылайша, мұғалім ... ... ... ... ... ... ... отырып, бірнеше рет қайталайды, ал оқушылар ең алдымен хормен қайталайды. Хормен айту ... ... ... әсер ... ... өзіне сенімсіз оқушылардан қорқуды алып тастайды, үшінщіден, мұғалім әр оқушының дыбысты шағаруындағы қателіктерді естей алады. Хормен екі-үш рет қайталауға ... одан ... ... ... ... ... ... содан кейін орташа, одан кейін әлсіз оқушыға айтқызу керек. Осылайша, ... ... ... ... ... ... рет ... мүмкіндік алады. Әр оқушыдан жеке сұраған кезде, ... ... ... қателіктерін түзей алады.[13,15-16-б]
ح ذ ص ض ط ظ ع ه ء ث ... ... ... ... ... ... ... мысалы, сабақ барысында осы әріптер басында, ортасында, соңында кездесетін сөздерді көп мысалға келтіру керек. Қазақ тілі мен орыс ... ... ... дыбыстарды сол тілдегі сөздерді мысалға келтіруге болады. Мысалы қазақ ... ... : ف ق ك ل م ن و ي غ س ش ز ر د خ ج ت ب ا ... ... ... кезінде көру көрнекіліктерін қолдануға болады. Мысалы: суреттермен оқушыларды ع дыбысымен таныстыру үшін, осы дыбыстан ... ... ... ... ... болады.
Оқушы шетел тілінде жақсы сөйлеу үшін, сабақтың біріншісі күннен бастап бүкіл курс бойы әрқайсысын қадағалап және әрқайсысын меңгерілген ... ... ... қамтамасыз етіп, оқушы жұмысының ұйымдастыру формасын хор бойынша және жеке-жеке ... ... ... ... ... керек. Хор кезінде мұғалім әр оқушыны дирижер оркестрді, әр инструментті қдағалайтын сияқты, қадағалай алуы керек. Үйрету кезінде әр оқушы ... ... істе ... ... ... керек. Бірақ, тек қорлық жұмыс жеткіліксіз, жеке жаттықтыруды қоса алып жүру керек. Сабақ жайлы, қолайлы болу ... ... ... ... ... ... ... керек, содан кейін әлсіз оқушылардан сұрау керек. Шетел тілі әдіскерлері оқытуды монологтік және диалогтық деп бөлмейді. Олар тек қарапайым ... деп ... ... ... ... ... ... қояды немесе тілдік үлгіге тірек қарапайым диалог және күрделі әңгімелесу - бұл жерде жауаптар әртүрлі болуы мүмкін, ... ... ... дамытады және шығармашылық пен дербестігін көрсетуге үйренеді.
Шетел тілі ... ... ... ... ... ... белгілейді:
* Әңгімелесу кезінде кім бастайтынына қарамастан, ынта ... ... ... ... ... ... дербестік көрсету қабілетін дамыту:
Сондай-ақ, әдіскерлер әңгімелесуге үйретудің үш деңгейін көрсетеді.
Бірінші деңгей, шетел тілі ... ... ... ... ... ... ... дайын үлгіні алып көруі керек, ол үлгінің әр түрлі тілдік ... ... ... ... кейін оқушыға оны қайталауды сұрау қажет. Бұл жерде тыңдау үрдісі мен қайталауға әрекет ету ... ... ... ... жағдай кеңейеді, қарастырылатын мәселелер қиындайды. Мұғалім әңгімеге арнайы тақырыпты тапсыра отырып, маңызды ... ... ... қоюы ... қиын жаңа тілдік құбылыстарды түсіндіру қажет. Оқушылар негізгі ойды түсінуге, ой, пікір алмасуға, талдауға тырысады.
Үшінші ... ... ... - ... бір ... әр ... сөйлесу емлелерін қолдана отырып еркін сөйлеу және т.с.с.[38,б.56-60]
Әңгімелесуге оқытқанда мұғалім келесі міндеттердің іске асуына ұмтылыс жасайды:
* ... ... ... ... ... ... сұхбат жүргізуге мүмкіндік беретін барлық үш деңгейді меңгеру міндеттеледі.
* Әңгімеде оқушылар қолданатын жаңа ... ... ... енді ... ... ... болу шарттарына тоқталсақ:
1. Кездесу кезіндегі әңгіменің немесе мұғалімнің ... бір ... ... ... ... үшін ... ... сөздің айтылуы өте маңызды, былайша айтқанда дыбыстың дұрыс шығу ... мән ... ... ... ... ... ... түсінуде қиыншылықтарға тап болуы дыбыстарды жақсы естімей қалғанынан болады. Кей жағдайда бір дыбыстың өзгеруі сөздің мағынасын өзгертіп қана қоймай; ... ... ... ... орын алып ... қай тілде болмасын, дыбысты дұрыс шығаруға үлкен ден қоятыны белгілі. ... ... бұл ... үшке ... ... ... тоқтала кетсек:
* Әріптерді ережеге бағына отырып дұрыс шығару. Мысалы, араб тілінде "ث" ... "س" ... ... ... "ذ" "ظ" ... "ز" әріиіндей дыбыстау сөз мағынасының өзгеруіне алып келеді. Сондықтан тіл үйренуші ең ... ... яғни ... ... ... ... уақытында осы нәрсеге мән бергені жөн, немқұрайлылық танытпау керек, себебі бір нәрсеге әдеттеніп қалған нәрсе қайта орнына келуі ... ... ... алыс ... ... өз ... қоя ... Біз жаңа тілді үйрену барысында әрбір алған тақырыпқа сай қағидаларды қоса үйреніп жатамыз. Бұл бізді жоғарыдағы айтылып ... ... ... ... қорғайды.
* Әрбір сөзге оның сөйлемдегі орнына сай дауыс беру. Егер сұрақ қойылса соған жараса дауыс ырғағын өзгертіп, ал егер ... ... сөз ... оған ... ... ... ... қалып жатса дауысынан оның таң қалған белгісін байқай алуымыз ... ... ... ... орны ... ... ... болады, оның маңызы өте үлкен. Оған мысал ретінде бір сөйлемді алып талдау жасап көрейік. Сөйлем:
а) "Талғат кеше ... ... ... Бұл ... біз ... ... яғни екпінді "сындырды" деген етістікке түсірдік. Бұл, Талғаттың терезені шытынатып немесе басқа да істерді істегені емес, нақты оны ... аса мән ... ... кеше ... сындырып тастады". Енді екпінді "терезені" деген сөзге түсірсек, Талғаттың есікті ... ... емес ... өзін ... ... ... айту ... айтылып тұрады.
б) "Талғат терезені кеше сындырып тастады". Ал мына сөйлемде уақытқа аса мән ... ... ... тұр. Терезенің бір апта бұрын емес дәл кешегі уақытта сынып қалғанына мән беруі.
в) "Кеше терезені Талғат сындырып тастыды". Біз бұл ... ... ... ... ... оның терезені өзі сындырғанын басқа ешкімнің қатысы болмағанына ... ... ... ... ... ... екпінге, сөздерге, сөйлемге, оның дыбысталуына мән беру ... ... ... ... ... ... пікірі бойынша, жылдам сөйлейтін, сөздері тоқтаусыз тез шыға беретін адамды сөйлеу өнерінің иесі, шебер, әдепті сөйлеуші деп есептейді. Бұл ... ... ... ... осындай адамдарға бұл нәрседен өздерін сақтау керек екендігін ескерту қажет.
3. Сөйлеу кезіндегі дауыстың әдемілігі, көркемділігі, жұмсақтығы - ... ... яғни ... ... ... ол дауыстың жұмсақтылығынан, ұзақ уақыт бойы жалықпай тыңдай алады. Және басқа уақытта да оны ... асық ... ... ... ... тыс жоғары болуы тыңдаушыны жалықтырып қана қоймай, олардың ол сөйлеушіден кетіп қалуы ... ... ... ... ... тыс ... ... дауыс ырғағын қалай болсын шығарудан сақтану қажет. Теледидар және радио жүргізушілері мен көшедегі ... ... ... ... айтылған айырмашылықтарды байқауға болады.
Сөйлеушінің сөйлеу кезіндегі ишара-қозғалыстары. Шынында сөйлеуші ишарасы өте маңызды болып есептеледі. Адамның сөйлеудегі ... ... ... ... ... көрген, бұл жайында психология ғылымы жеке тарау ашып, кітаптарына кіргізген коммуникацияның үлкен бір бөлігі. Егер сөйлеуші ... ... ... ... ... ... қуаныш білінуі табиғи нәрсе, ашуланғанда қабағының түсуі, таң қалғанда қастарының қозғалуы бәрінің үлкен орны бар. Сөйлеуші қолымен де бет ... ... ... мүшелерін, басын қимылдату арқылы жан-жағындағы адамдарды баурап алуына болады. Бұл нәрсені өмірдегі сөйлеу өнерімен елге ... ... ... ... болады. Ол адамның ой-өрісін, мәдени дәрежесін, ақыл-парасатын көрсететін айна. Сондықтан сөйлеу мәдениетіне қай дәуірде болса да ... мән ... қай ... ... да оған ... ... [39,б.36-38]
2.3 Оқылым шетел тілін оқытудың базасы. Оқылымның маңыздылығы
Аллаһтың өз Елшісіне болған ең ... сөзі "оқы" деп ... еді. Оқу бұл ... мәні, барлық жақсылықтардың кілті, адамзатты басқалардан ерекшелейтін қасиеттердің бірі. Сол үшін ежелден-ақ адамдар бұл нәрсеге көңіл бөліп келе жатқаны мәлім. ... ... ... оқу ... ... ... "Оқусыз білім жоқ, білімсіз күнің жоқ" деген дана сөзі де осы нәрсеге дәлел болады.
Жалпы ... ... тіл ... осы оқу ... ... ала бастауы үшін оған бірнеше деңгейден өтуі керек. Ол сол ... ... ... ... ... дұрыс дыбысталуына, сонымен қатар әріптерді бір-біріне қосып, еш тежелместен оқу деңгейіне біраз уақыттары кетеді. осы ... ... ... ... ... нәрселерін сатылай айтатын болсақ:
* Жазылған белгілерді қабылдай отырып, дұрыс дыбыстай білу. Мысалы: ағылшын тілінде "Р" әрпінің оқылуы "пи" ... ... ... жазылған белгілердің біріккен кездегі немесе басқа орындарға ауысқан кездегі дыбысталуын білу және өзгерістерін ажырата алу. ... ... ... "Р" ... "Н" ... ... ... сөзінің өзгеріске ұшырайтыны, нақтырақ айтсақ, басқаша дыбысталуы.
* Сөздердің сөйлем орнын ... ... ... ... ... білуі. Араб тілінде бұл нәрселердің оқудағы маңыздылығы өте күшті. Себебі оқудағы харакаттардың қойылуы сөздердің сөйлемдегі орнына қайтады.
* Мағынаны ... ... ... ... яғни бір азат ... екіншісіне өткендегі жаңа ойды аңғару. Бұл оны қате оқудан сақтап, оқу жылдамдығын арттырады. бұл айтылған сөз зерттеуші "جودمان"-ның ... ... ... ... сәйкес келеді. Оның айтуынша, оқу ол төменнен ... ... ... бір ... ... Ол жазылған мәтіннен адамның ақылына қарай көтерілетін оқ ... Ол сол ... ... жзбаның айтқалы тұрған нәрсесін немесе меңзеп тұрған мағынаны ... ... ... айтқанда, жіберушіден қабылдаушыға қарай бағыт алған затқа ұқсайды. Немесе керісінше, оқып жатқан адам бір сөйлем ғна оқып, оны өз ... ... оған ... ... ... мағлұмат қоса отырып оған түзету енгізуі мүмкін. Бұл жағдайда мағлұмат жазылған мәтіннен ақылға ... ... ... емес, ақылдан жазылған мәтінге түсуі деп айтсақ болады.[17,25-б]
Оқу қарым-қатынас жазбаша формасын қамтамасыз ететін сөйлеу әрекетінің ... ... Ол ... мен ... жағынан ең негізгі орынға ие. Доктор Ахмад Туайма өз кітабында оқудың кейбір маңызды ерекшеліктерін көрсетеді. Бұл ... ... ... ... ... да, адам ... ... да, жұмыс істесе де, оны дағды қоршап тұрады. Бұл дағдының көмегімен оқушы өзінің оқуын жоғарғы оқу орнын бітіргеннен кейін де ... ... ... өмір бойы ол ... бірге.
Оқу сөйлеу әрекетінің басқа да түрлерімен тығыз байланысты. Ең алдымен жазумен байланысты. Себебі, оқу да, жазу да ... бір ... ... ... Оқу ... де ... Себебі, тыңдау кезінде тыңдаушы дыбысталған сөйлеуді қабылдайды. Ал, ... - ... ... қабылдайды. Оқу сөйлеумен де байланысты. Дауыстап оқу ... ... ... ... оқу ішкі ... мен ішкі сөйлеуді бір уақытта көрсетеді. Осылайша, оқу шетел тілін оқыту кезінде құрылатын сөйлеу әрекетінің барлық түрлерімен байланысты.
Алғашқы кезеңде дауыстап оқу өте ... Ол ... ... ... ... ... ... оқудың қалыптасуын көріп, бақылауға болады. Ол сыртқы деңгейде болады да, түзетудің қай ... және не үшін ... ... ... көруге болады. Оқылатын мәтінді алдын ала өздігінен көруі, іштен оқу сияқты графикалық образын есте сақтауға көмектеседі.[40,б.36-40]
Оқуға кірісе, ... ... ... біліп, оларды айта алуы, қай дауысты осы әріп арқылы ... ... осы әріп ... ... ... ... ретінде көрсете алады. Олар алфавиттің барлығын жаза білуі керек. Оқуға үйрету сабақтары келесі образда көрінуі ... ... ... мен ... ... оқушылардың қайталауын сұрайды, алдымен хормен, кейін барлық оқушылардың қайталауын сұрауды. Одан кейін бірнеше оқушыларды таңдап сөйлетеді.
* Оқушылар түсіну ... ол жаңа ... ... ... ... ... жаңа сөздерді игерген соң мұғалім оларға мәтінді іштей оқытады.
* ... ... ... ... сұрақтар қояды. Бұл олардың оқуға үлгеруіне талпыну үшін қойылады. Сұрақтар мәтіннің кезегімен ... ...
* Бұл ... дауыстап оқу, ең үздік оқушыдан басталады.
Дауыстап оқу оқушының сөйлеу дағдыларының жетілуінің ... ... ... ... және ... ... ... үлкен рөл атқаратын интонацияны оқытуға мүмкікдік береді.Дұрыс, анық оқылуға, дыбыс жазылым, дикторлардың сөйлегені жазылған дисктер көмек береді. Егер ... ... ... ... онда ... өте ... ... өзінің оқуын оқуын оқушылар еліктейтіндей дярлық керек.
Оқу тілді үйрену құралы ретінде, лексиканы өте ... ... ... ... ... орындау, оқушыға сөздерді әр тіркесте бірнеше рет кездесуіне ... ... ... оның ... ... ... оқу арқылы меңгеру, графикалық формасын - әр түрлі сөйлемдегі сөздерді бақылау арқылы ... Бұл ... ... ... ... ... ... себебі ол әр түрлі сөйлем құрамдарында кездеседі. Оқушының негізгі ерекшеліктерін көрсету қажет.
Психологиялық тұрғыдан оқушыларда ... ... блу ... Денсаулығы жақсы болу керек.
* Жақсы көру керек.
* Ынтасы болу керек.
* Өз ойын ... білу ... болу ... ... ... ең ... оқушыны тілдік тапқырлыққа үйрету қажет. Сөздерді түсінудің қажетті ... оқу ... ... болады. Өкінішке орай оқушылар оқу кезінде сөздердің мағынасын таба қоюуы екі талай. Сондықтан, мұғалім тапқырлыққа ... ... ... ... тырысу керек, оқушының көңілін арнайы болжаудың тәсілдеріне мән ... ... оқу ... оқушы жаттығуды қалай дұрыс орындау керектігін естіп қана қоймай, оны қалай орындау керек екендігін өзі де ... ... ... ... және ... ... иемдену, карточка түріндегітаратпа материалдарды өздігінше орындаған кезде іске асады.
Тапқырлыққа үйретудің маңыздылығы, бірінші сабақтан белгілі, ... ол ... ... ... емес ... сөздіктен іздеуге кететін уақытты үнемдейді, өз кезегінде оқуға деген қызығушылығын арттырады. Оқушы да шетел тілінде көбірек оқуға ... ... ... ал бұл өз ... сөздерді меңгеру кезінде жеңіл болады.
Оқу шетел тілін грамматикалық, ... және ... ... ... ... тиімді құрал.
Бастапқы кезеңде оқушылар мәтіннің тақырыбын қарап және не туралы болатынын ертерек біліп алу арқылы жұмыс істеуін үйретуге болады. ... ... ... ... көмектесе бермейді. Онда олардың зейінін алғашқы жаңа жолға бөлу керек. Мәтіннің әр абзацынан негізгі ойды ... алу ... ... оқып ... ... ... ... дағдылану керек. Келесі маңызды қабілет - мәтінді қысқарту арқылы абзацтың немесе мәтіннің мағынасын толық қысқыртылған түрде беру. Ақырында, мәтіннің ... ... ... ... ... мазмұнын ұғып, ол жайында өз көзқарачын құру қабілетін айтуға болады.
Ақпарат алу үшін немесе ішінен оқуға көшкенде, оқушы ... емес ... мен сөз ... ... ... ... ... ұрылады. Егер олар көп болса оның оқуға деген ... ... ... ... ... өткен оқу құралына айналады. Осыдан бастапқы кезеңде таныс емес сөздері аз мазмұнды ... ... ... Таныс емес сөздерді контекст бойынша түсінуге болады, бірақ іштей оқу қабілетін қалыптастыратын оқушыда тілдік тапқырлығы ... ... ... оқу жоғары сынып оқушыларына тән.
Егер оқушы мәтіннен ақпарат алу арқылы шетел ... оқи алу ... ... онда ол ... оның ... ... ... өзінің білімін кеңейтіп байытуға мүмкіндік береді.
Қазіргі кезде шетел тілінде оқу дағдыларын дамытуға бағытталған арнайы оқу ... мен ... ... А.А. ... Г.Ш. ... ... арабского языка", Н.А. Майбуровтың "Читаем и переводим арабскую газету" атты оқу құралы және В.В. Лебедев пен Г.И. Бочкарев "Читаем ... ... атты ... ... ... ... беру мекемелерімізде қолданылатын құралдардың үшеуіне салыстырмалы анализ жасауға әрекет жасайды.
А.А. Ковалев, Г.Ш. Шарботовтардың "Учебник арабского языка" атты құралы ... және ... курс ... арналған. Оқулық 2 бөлімнен құралған: фонетика - ... және ... - ... ... бөлім бір сызбада берілген 25 дәрістен тұрады. Әр сабақ 2 бөлімнен тұрады - ... және ... ... грамматикалық материалды түсіндіру деп басталып, одан кейін мәтінмен немесе бөлек сөйлемдермен ... ... ... ... ... ... берілген. Одан кейін алғашқы грамматикалық білімді бекітуге керекті жаттығулар және өтілген фонетикалық, грамматикалық ... ... мен ... ... ...
Сабақтың лексикалық бөлімі дәріске берілген мәтінмен басталады. Бұл мәтін сабақтың жаңа лексикалық және грамматикалық материалдары оқытылатын және ... ... ... ... ... табылады. Содан кейін мәтін мен диалогқа сөздік, сондай-ақ лексикалық түсіндірмелер берілген. Лексикалық түсіндірмеден кейін, сабақтың ... және ... ... ... ... ... ... Деңгейлеп оқытуда жазылымның алатын рөлі және грамматиканы үйретудің тәсілі
Жазу - бұл ... ... ... ... ... ... ... көмегімен тілді қашықтықтан жеткізуге мүмкіндік беретін және оның туындысын сақтауға арналған күрделі тілдік қабілет. Жазу - ... ... ... ең ... ... бірі болып табылады.
Жазуға және жазу тіліне үйрету шетел тілін оқытудың ... ... ... ... ие. Жаңа ... материалды қағаз бетіне түсіре алу, оны нәтижелі, тез есте сақтауға көмектеседі. ... ... ... ... ... ... ... оқытуды даралауға мүмкіндік береді.
Жазу оқумен тығыз байланысты. Жазудың негізінде оқудағы сияқты сол ... ... ... ... ... ... ... Оқу сияқты жазу, әріптер мен сөздердің графикалық белгілерін есте сақтауды, дыбыстық-әріптік байланыстарды ойлауды, жазу тіліндегі бекітілетін және бекітілген сөйлеуді болжайды. Жазу мен ... ... ... ... ... ... ал ... олар бір-біріне сәйкес келеді. Міне, сондықтан оқу мен жазу оқытуда көбінесе бірге жүреді.
Жазуға нәтижелі оқыту үшін, жазуға оқытудың ... білу ... ... дұрыс жазуға үйрету. Араб әліпбиінің әріптерінің әрқайсысының сөзде орналасуы бойынша, ... ... ие: ... ... ... және ... ... пішіні, әріп екі жақтан да байланыса ма, жоқ әлде тек оң жақтан байланысы ма, соған байланысты. Әліпбидің 28 әрпінің 22-сі екі ... да ... және тек 2 ... ғана ... Араб ... ... және жазба тілінің негізінде айырмашылық болмайды. Әріптерді дұрыс жазуға үйрету үшін тақта, карточкалар, ... ... ... ... ... ... ... жазуға үйрету мынандай ретпен іске асады:
- Әріптерді көрсетумен
- ... ... ... ... ... ... әріптерді дәптерге жазып алуы
2. Әріптерді, сөздерді, сөйлемдерді көшіріп алуы
3. Мәтінде ... ... ... ... ... ... ... алу
4. Диктант
Диктанттар мынандай болуы мүмкін:
- Көру арқылы жазылатын диктант. Мұғалім сөйлемді ... оны ... ... оқушыларға сөйлемге жақсылап қарап алуды ұсынады, сосын оны өшіріп ... ... ... есте ... бойынша жазады және сөйлемді жазып болғаннан кейін, ... тағы да ... ... үшін ... ... ... Сөйлемді мұғалім дауыстап оқиды. Сөйлемнің мұқият грамматикалық және фонетикалық талдауы жүреді. Содан кейін сөйлемді жатқа жаздырады. ... бір ... ... ... ... ... үшін және қосымша талдау үшін жазады.
- Өздік диктант (жатқа жазу). ... ... ... ... жазады.
- Еркін диктант. Мұғалім таныс лексика негізінде құралған шағын мәтінді оқиды және оқушылардың түсінген, ... ... қою ... ... Сосын ол мәтінді түпнұсқасында жақын мағынада оқиды.
- Есту ... ... ... - ... ... ... жазу ... білдірілуі.
Жазу үйрету кезінде тақта сияқты оқыту құралы кеңінен қолданылады. Оны ... ... ... ... ... ... мұғалім өзінің жазуын қадағалау керек, оқыту құралын тақтаға түсінікті етіп орналастыру керек, себебі оқушылар бастапқы сатыда мұғалімнің жазғанын көшіріп отырады.
Жазудағы ... үшке ... ... иемдену жаттығуы
2. Орфографияны иемдену жатығуы
3. Жазба тілін иемдену жаттығуы
Жаттығулардың бірінші тобына әріптерді ... ... ... үлгі ... ... алу кіреді. Жаттығудың екінші тобына сөздер мен сөз тіркестерінің жазылуы ... ... ... ... ... ... ... сұрақтарын жауаптарымен жазып алу, грамматиканың орындалуына жазба жаттығу, аудиториядағы оқылған, талданған үзіндінің жазба ... ... ... ... рефератын жазу кіреді.[42,б.56-62]
ҚОРЫТЫНДЫ
Білім - өркениеттіліктің өлшемі әрі тетігі. ... ... - ... мемлекеттің рухани да әлеуметтік экономикалық дәрежесі онда өмір сүретін ... ... ... ... ... ... таңдағы педагогика жаңалықтарын, қазіргі қолданып жүрген оқытудың жаңа технологиясы пән ерекшелігіне ... ... білу - ... ... ... ... жолы.
Осыған орай соңғы онжылдықта алуан түрлі педагогикалық жүйелер ұсынылуда. Олардың ерекшелігі онда оқу-тәрбие үрдісін ... ... ... мен ... оқыту мен тәрбиенің соңғы технологиялары дүниеге келіп, тәжірибеде сыналуда.
Шетел тілін оқыту бойынша, әдістемелік жүйенің басты бөлшектерінің бірі - ... ... ... ... ... ... ... үшін, біріншіден: оқушылардың оқудағы іс-әрекеті арқылы ойлау дағдыларын жетілдіру, өз бетінше білім алуына әрекет ету. Екіншіден, оқытудың дербес және ... ... ... ... сенім арту. Үшіншіден, деңгейлеп оқытудың мақсаты - ... ... ... ой-өрісі мен дүние танымын кеңейтіп, білім деңгейінің өсуіне оқушылардың қабілетіне қарай саралап оқытудың ықпалы зор.
Деңгейлеп оқытудың басты ерекшелігі - ... ... ... үйрету процесін топтап, жіктеп бөледі, әрбір деңгейдің өзінің лексикалық - грамматикалық минимумы болады, үйренушінің ... ... ... өзі ... оқу ... бір деңгейден екінші деңгейге қарай күрделі болып, яғни қарапайымнан күрделіге қарай өтіп отырады.
Студент ... ... ... ... ... үрдісін зерттеу жұмысы теориялық және әдіснамалық деңгейлерде жүрді:
-әдіснамалық деңгейде - деңгейлеп саралап оқыту технологиясы білім беру үрдісін ... ... ... ой-қабілеттерін дамытуға, белсенділіктерін арттыруға ықпал жасайды.
-теориялық деңгейде - ... ... ... ... тыңдалым, сөйлеу, оқылым, жазылым сияқты оқыту үрдісі құрылымының сатылы білім беру жүйесі айқындалды.
Зерттеу жұмысына қорытынды жасай отырып, Қазақстандағы педагогикалық пәндерді ... ... ... ... ... ... ... мынадай тұжырым жасауға болады:
* Білім үрдісінің нәтижелілігі көбінесе ... ... ... ... - ... бір оқу ... ... заңдылықтарын қарастыратын педагогикалық ғылымның бөлігі;
* Оқыту әдісінің пәні белгілі бір оқу пәнінің өзінің оқыту үрдісі болып табылады;
* Қазіргі кезде ... оқу ... ... анықтайтын жетекші формасы болып табылады;
* Тәжірибелік сабақтар ұсынылған әдебиеттерді өздігінен оқудың ерікті жағдайларды толығымен түсініксіз және меңгерілмеген материалдарды талқылауға ... ... ... ... ... Жоғары білім жүйесінде өздік жұмыстың рөлі артып келеді.
* Бақылаудың сапалы ұйымдастырылуы - ... ... ... ... ... жасайды.
Зерттеу қорытындылары бойынша мынадай ұсыныс әзірленді: мектепке дейінгі тәрбие ... ... ... беру мекемелері мен жоғары оқу орындарында деңгейлеп оқыту технологиясының ... ... ... ... ... ... ... көбірек көңіл бөлініп, білім беру мекемелерінде шетел тілін оқытуда тиімді технология ретінде қолданылса.
Шетел тілін ... ... ... ... ... және көп ... ... Сондықтан зерттеу барысында алынған нәтижелер оны шешудің бір ғана жолы деп есептемей, бұл ... ... ... жалғасын табады деп есептейміз.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
* Н.Ә.Назарбаевтың "Қазақстан - 2050" ... ... ... ... ... ... мектептеріндегі шетел тілдері" журналы. 2005ж. №6
* Күзекова З.С. "Екінші тіл оқулығы теориясының ... ... 2006ж. ... ... Г. "Оқыту - тәрбиелеу технологиясы" журналы, 2007ж. №2
* ... ... ... - ... ... ... ... Садық Әбдіғалиев. Неміс тілін оқытудың негіздері. Алматы, 1992ж. 136 б.
* http://collegy.ucoz.ru/publ/32-1-0-5829
* М.Жұмабаев. Педагогика. ... ... ... ... "Мектеп" журналы, 2008ж. №3
* Бабанский Ю.К. Методы обучения современной общеобразовательной школе. Москва, 1985г.
* Миролюбов А.А. Сознательнопоставительный метод обучения иностранным языкам. Москва. 1998г.
* ... М.А. ... ... ... ... ... 1990г.
* Янушкевич Ф. Технология обучения в системе высшего образования. Москва, 1986г. 135 ... ... ... ... ... методика их использования. Москва, 2001ж. 256 с.
* К.Сарбасова. Инновациялық педогогикалық технологиялар. Алматы. 2006ж. 176 с.
* Андреевская-Левенстерн Л.С. ... ... ... в сред. шк. М., 1983
* Құнанбаева С.С. Шет тілін оқыту әдістемесі. Алматы, 2010ж.
* ... А.А. ... ... ... иностран. речью. М., 1988
* Түсіпқалиева Р.Қ. "Қазақстан ... ... 2002ж. ... ... П.Г. ... курс ... преподав. иностр. языков. Минск, 2003ж.
* Бим.И.Л. Теория и практика обуч. немец. языку в средней школе. М., 1988г.
* Хмель Н. ... ... ... ... асырудың теориясы мен технологиясы. А., 2003ж. 128 б.
* Поташник М. Качество образования: проблемы и технология ... 2002г. 352 ... ... ... Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе. М., 1988г.
* http://sc0004.zerenda.akmoedu.kz/index.php?p=docs view&d=62F462019682862F
* Садуов Ш. Р.Ақпараттық технология. Алматы, ... ... Ж. ... ... ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдану. Алмата. 2003ж.
* №5, 2006 ... №4 2005 ... ... Н.Г. ... ... ... 2001ж.
* №1 2004 ж.
* Бұзаубекова К. Ж. Жаңа педагогикалық технология. Алмата. ... ... Ш. К. Жаңа ... ... ... №4 2004 ... ... Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. М., 2002г.
* Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в ... ... ... ... П. ... ... языков. М., 1963ж.
* Яббаров Г.Я. Методы и премы обучения русскому языку в азербайджанской школе. Баку, 1972г.
* Гальскова Н.Д. ... ... ... ... языкам. М., 2000г.
* Жақсыбек Қараев. Үшөлшемді әдістемелік жүйесі. ... 2001ж.

Пән: Тілтану, Филология
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 76 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мұнай- газ өндіру кәсіпорындарының инвестициялық қызметі53 бет
Қазақстан Республикасындағы банк жүйесі және банктік құқықтық қатынастар107 бет
Білім беру жүйесіндегі инновациялык технологияның теориялык негіздері жайлы мәлімет14 бет
Білім беру жүйесіндегі инновациялык технологияның теориялык негіздері туралы8 бет
Бастауыш мектеп математикасында деңгейлеп-саралап оқыту технологиясын қолдану16 бет
Бастауыш сыныпта «Қазақ тілі» мен «Әдебиеттік оқу» сабақтарында қолданылатын инновациялық технологиялар35 бет
Биология сабақтарында деңгейлеп оқыту технологиясын пайдалану31 бет
Дамыта оқыту технологиясы7 бет
Деңгейлеп оқыту технологиясы38 бет
Деңгейлеп-саралап оқыту технологиясы9 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь