Вагон-хоппердің құрылымын жетілдіру

Мазмұны

Кіріспе 3
1 Вагон.хоппер модельдерінің құрылыстарын талдау 5
1.1 11.715 цемент тасуға арналған мамандандырылған жабық вагон.хоппері моделі 6
1.2 55.321 жабық вагон.хоппері моделі 8
1.3 19—1217 цемент тасымалдау үшін арналған вагон.хоппері моделі 11
1.4 19.3018 вагон.хоппері моделі 14
1.5 19.4142 жабық вагон.хоппер моделі 16
1.6 19.969 хоппер .цементтасушы моделі 18
1.7 11.758 вагон.хоппері моделі 21
2 Вагон.хоппер құрылысын жетілдіру 29
3 Есептеу бөлімі 36
3.1 Вагонның негізгі сызықтық өлшемдерін және оларды габарит тізіміне кіргізу нәтижесі бойынша нақтылануын анықтау 36
3.2 Рельстік колея бойымен қозғалатын қос доңғалақтың орнықтылығын тексеру 40
3.3 Қос доңғалақ осін беріктікке есептеу 42
3.4 Тігінен түсірілген жүктемеден арбашықтың серіппе үсті арқалығын беріктікке есептеу 45
4 Еңбек қорғау 49
4.1 Қазақстан Республикасының еңбек Кодексінен үзінділер 49
4.2 Еңбек қорғау бойынша слесарға арналған нұсқаулық 50
4.3 Еңбек қорғау бойынша электрмен пісірушіге арналған нұсқаулық 54
5 Экономикалық бөлім 59
Қорытынды 61
Қолданылған әдебиттер тізімі 62
Кіріспе

ХХ ғасырдың 90 жылдарының басында біздің елімізде: әкімшілік тұрғыдан реттелетін экономикадан нарыққа өту, экономика субъектілерінің меншіктену түрлерін, аймақаралық байланыстарды реформалау және салааралық балансты, өнімді өндіруді және оны сату нарықтарын қайта құрылымдау сияқты түбегейлі құрылымдық өзгерістер болды. Бұлардың бәрі экономикалық дағдарыс кезеңінде жүзеге асқандықтан, Қазақстан Республикасы көлік кешенінің негізін құрайтын темір жол көлігінің жағдайына кері әсер тигізді және үлкен экономикалық, қорғаныстық, әлеуметтік және саяси әнге ие болды. Үшінші мыңжылдық қарсаңында теміржол көлігінің алдында шын мәніндегі техникалық және технологиялық құлдырау қаупі тұрды, мұның өзі саланы реформалау қажеттігін туындатты. Теміржол көлігін экономиканың қазіргі заманғы талаптарына бейімдеуге, оған нарықтық қатынастарды енгізуге, инвестиция тартуға және ондағы жеке кәсіпкерлік бастаманы дамытуға жағдай жасайтын түбегейлі шаралар қажет болды.
Реформалаудың нақты міндеттерін негіздеу жұмысына «Қазақстан темір жолы ҰК» ЖАҚ-ы өзінің ішкі күштеріне қосымша Харрал Уиннер, Делойт энд Туш, Эрнст энд Янг, Корпорайт Солюшенс сияқты сыртқы кеңесшілерді және темір жолдың қазақстандық ҒЗИ-ын, Көлік және коммуникациялар ҒЗИ-ын, Экономтрансконсалтинг және басқа да отандық компанияларды тартты.
Бүгінгі күнде Қазақстан мемлекеттің көлік кешенінің негізін құрайтын жеткілікті дамыған темір жолдар желісіне ие. Осыған байланысты өндіріске озық техниканы және технологияларды құрастырып енгізу, жүкті жеткілікті түрде және уақытында жеткізу, жүктің сақталуын қамтамасыз ету, жылжымалы құрамның жаңарып отырылу үрдісін жоғарылату, жүкті арту және жүкті тиеу кезіндегі механизациялау деңгейін көтеру, қоршаған ортаға деген зиянды әсерін төмендету сияқты мақсаттар көзделуде.
Экономикалық байланыстарды көлікпен қамтамасыз етудің тиімділігі мен сапасының ең маңызды шарттары – ырғақтылық, реттілік, үздіксіздік, сенімділік, өндіру орнынан тұтынатын жерге дейін өнімді жоғары жылдамдықпен көрсетілген мерзімде және шығынсыз жеткізу, тауарды бүлдірмей және жоғалтпай ең аз шығынмен тасымалдау болып табылады.
Қазіргі кезде біздің мемлекетімізде құрылыс жұмыстары аса қарқанды түрде өрбуде. Осыған байланысты құрылыс орындарына құрылыс материалдарын жедел және жеткілікті түрде жеткізу үшін көлік керек. Жаңа вагон-хоппер цементтасушы болғандықтан өзінің модернизацияланған техникалық көрсеткіштері арқылы бұл мақсаттарды жүзеге асыра алады.
Қазақстанда жалпы ұзындығы шамамен 15 мың километрді құрайтын тармақталған теміржол жүйесі бар. Оладың ішіндегі 6 мыңы екіжолды және 5 мыңға жуығы электендірілген. Басты жолдардың жазылған түрдегі ұзындығы - 18,8 мың км, ал стационды және арнайы жолдар ұзындығы – 6,7 мың км. Қазақстанда теміржол көлігінің маңызы өте жоғары.
Қолданылған әдебиеттер тізімі

1 Барбарич С.С., Цюренко В.Н. Грузовые вагоны /С.С. Барбарич, В.Н. Цюренко//железнодорожный транспорт.2006.№2 с.17-21. Третьяков Г.М., Гарюшинский И.В. Модернизация вагонов-хопперов /Г.М. Третьяков, И.В. Горюшинский//Железнодорожный транспорт.2003.№11. с. 53-55.
2 Вагонное хозяйство. / В.И. Устич, И.И. Хаба. – М.: Транспорт, 2002.
3 Вагоны: Учебник для вузов ж.-д. трансп. /Л. А.Шадур, И. И. Челноков, Л. Н. Никольский, Е. Н. Никольский, В. Н. Котуранов, П. Г. Проскурнев, Г. А. Казанский, А. Л. Спиваковский, В. Ф. Девятков; Под ред. Л. А. Шадура. – 3-е изд. перераб. и доп. – М. : Транспорт, 1980. - 439 с.
4 Герасимов В. С., Скиба И. Ф. и др. Технология вагоностроения и ремонта вагонов. – М. : Транспорт, 1988. – 381с.
5 Гридюшко В.И. и др. Экономика, организация и планирование вагонного хозяйства. Учебник для техникумов ж.д. транспорта. М., “Транспорт”, 1980 ., 279с.
6 Гридюшко В.И., Бугаев В.П., Криворучко Н.З. Вагонное хозяйство. Учебное пособие для вузов. М., “Транспорт”, 1988 ., 295с.
7 Жандәулет Т., Қыстаубай Ж. Теміржол терминдерінің орысша-қазақша сөздігі, Русско-казахский словарь железнодорожных терминов. Алматы: «Медиа Транспорт» ЖШС,2005. – 328 б.
8 Железнодорожный транспорт: Энциклопедия / Гл. ред. Н.С. Конарев. – М. : Большая Российская энциклопедия, 1994. – 559 с.
9 Интернет қоры:
– http:// scbist.com/ ;
– http://rwlib.narod.ru/index.htm ;
– http://www.soylem.kz/;
– http://vagcel.ru/archives/243;
– http://www.worklib.ru/laws/ussr/10008291.php.
10 Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі (15 мамыр 2007 жылы
№ 251).
11 Расчет вагонов на прчность. Вершинский С.В. и др. Изд. 2-е под ред Л.А.Шадура М, «Машиностроение», 1971, стр 432
12 Скиба И.Ф. Вагоны: (Учебник для техникумов ж.-д. трансп.) 303 c. ил. 27 см. 5-е изд., перераб. и доп. – М. Транспорт, 1979
13 Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 528 с. – (100 лет РЭА им. Г.В. Плеханова)
14 Хакімжанов Т.Е. Еңбек қорғау. Жоғары оқу орындары үшін оқу құралы.-Алматы: «Эверо», 2008 – 240 бет.
        
        Мазмұны
Кіріспе
3
1
Вагон-хоппер модельдерінің құрылыстарын талдау
5
1.1
11-715 цемент тасуға арналған мамандандырылған жабық вагон-хоппері моделі
6
1.2
55-321 жабық вагон-хоппері моделі
8
1.3
19 -- 1217 ... ... үшін ... ... ... ... вагон-хоппері моделі
14
1.5
19-4142 жабық вагон-хоппер моделі
16
1.6
19-969 хоппер - цементтасушы моделі
18
1.7
11-758 вагон-хоппері моделі
21
2
Вагон-хоппер құрылысын жетілдіру
29
3
Есептеу бөлімі
36
3.1
Вагонның ... ... ... және ... ... тізіміне кіргізу нәтижесі бойынша нақтылануын анықтау
36
3.2
Рельстік колея бойымен қозғалатын қос ... ... ... ... осін ... есептеу
42
3.4
Тігінен түсірілген жүктемеден арбашықтың серіппе үсті арқалығын беріктікке есептеу
45
4
Еңбек қорғау
49
4.1
Қазақстан Республикасының еңбек Кодексінен үзінділер
49
4.2
Еңбек ... ... ... ... ... ... бойынша электрмен пісірушіге арналған нұсқаулық
54
5
Экономикалық бөлім
59
Қорытынды
61
Қолданылған әдебиттер тізімі
62
Кіріспе
ХХ ғасырдың 90 жылдарының ... ... ... әкімшілік тұрғыдан реттелетін экономикадан нарыққа өту, экономика субъектілерінің меншіктену түрлерін, аймақаралық байланыстарды реформалау және ... ... ... ... және оны сату ... ... ... сияқты түбегейлі құрылымдық өзгерістер болды. Бұлардың бәрі экономикалық дағдарыс кезеңінде жүзеге асқандықтан, Қазақстан Республикасы көлік ... ... ... ... жол ... ... кері әсер тигізді және үлкен экономикалық, қорғаныстық, әлеуметтік және ... әнге ие ... ... ... ... теміржол көлігінің алдында шын мәніндегі техникалық және технологиялық ... ... ... мұның өзі саланы реформалау қажеттігін туындатты. Теміржол көлігін экономиканың қазіргі заманғы талаптарына бейімдеуге, оған нарықтық қатынастарды ... ... ... және ... жеке кәсіпкерлік бастаманы дамытуға жағдай жасайтын түбегейлі шаралар қажет болды.
Реформалаудың ... ... ... ... ... өзінің ішкі күштеріне қосымша Харрал Уиннер, Делойт энд Туш, Эрнст энд Янг, ... ... ... сыртқы кеңесшілерді және темір жолдың қазақстандық ҒЗИ-ын, Көлік және коммуникациялар ҒЗИ-ын, Экономтрансконсалтинг және басқа да ... ... ... күнде Қазақстан мемлекеттің көлік кешенінің негізін құрайтын жеткілікті дамыған темір жолдар желісіне ие. Осыған байланысты өндіріске озық техниканы және ... ... ... ... ... ... және ... жеткізу, жүктің сақталуын қамтамасыз ету, жылжымалы құрамның жаңарып отырылу үрдісін жоғарылату, жүкті арту және жүкті тиеу кезіндегі ... ... ... ... ортаға деген зиянды әсерін төмендету сияқты мақсаттар көзделуде.
Экономикалық байланыстарды ... ... ... ... мен ... ең ... ... - ырғақтылық, реттілік, үздіксіздік, сенімділік, өндіру орнынан тұтынатын жерге дейін өнімді жоғары жылдамдықпен көрсетілген мерзімде және ... ... ... ... және ... ең аз шығынмен тасымалдау болып табылады.
Қазіргі кезде біздің мемлекетімізде құрылыс жұмыстары аса қарқанды түрде ... ... ... ... ... құрылыс материалдарын жедел және жеткілікті түрде жеткізу үшін көлік керек. Жаңа вагон-хоппер цементтасушы болғандықтан өзінің модернизацияланған техникалық көрсеткіштері арқылы бұл ... ... ... ...
Қазақстанда жалпы ұзындығы шамамен 15 мың километрді құрайтын тармақталған теміржол жүйесі бар. Оладың ішіндегі 6 мыңы екіжолды және 5 ... ... ... ... ... ... ... ұзындығы - 18,8 мың км, ал ... және ... ... ... - 6,7 мың км. ... теміржол көлігінің маңызы өте жоғары. Еліміздің жүкайналымының 68%-дан астамы және жолаушылар айналымының 57%-дан астамы теміржол көлігіне тиесілі. Теміржол саласында 125 ... ... адам ... ... Бұл ... халқының 1%-ға дерлік үлесін құрайды. Теміржол жүйесінің көп ... ... ... басқарылуда, ал қалған бөлігі - Оңтүстік-Орал теміржолдарының басқарылуында.
1 Вагон-хоппер модельдерінің құрылыстарын талдау
Қазіргі кезде өндірістің көлемін ұлғайту ... ... ... үшін ... ... ... жетіспеуде. Бір жағынан бұған себеп вагондардың қызмет мерзімдерінің шекке жетіп вагон паркінен алынып тасталуы болса, екінші ... жаңа ... ... ... және ... ... ... басқа, қолданыстағы вагондар жүктасымалдаушылардың пайдалану сенімділігі мен техника-экономикалық көрсеткіштері жағынан толық түрде қанағаттандырмай отыр. Осыған ... ... ... ... және ... ... сипаттамалары жақсартылған жаңа цемент тасымалдау үшін арналған вагон-хопперді жасап шығару тапсырмасы ең ... ... ... ... ... ... үшін Крюков вагон жасау, Брянск машина жасау, Великолукс локомотив-вагон жөндеу және Рузхиммаш зауыттары жасап ... ... ... ... ... ... 1953 жылы зауытында басталған болатын. Бұл зауытта ең алғашқы ... 60 т ... ... ... ... жылы ... ... 11-715 цемент тасымалдау үшін арналған хоппер моделі жасап шығарылды. Бұл цементтасушы ең ... ... ... ... ... ... Ал 1986 жылы оның орнына сол зауыт ... ... 19-758 ... ... ... 2 ... ... Одағы жылдарында вагон-цементтасушылар паркінің негізін құрады. Кеңес Одағының құлауынан кейін цементтасушыларды жасап шығару қуатының барлығы Украинада қалды.
Цемент үшін ... ... ... ... ... зауытында болады деп шешілді. Онда 1993 жылдан 1997 жылға дейінгі уақытта 55-321 ... ... ... ... ... ... ... тек 250 вагон ғана болды. Сол 1993 жылы ... ... 19-3054 ... ... ... ... цементтасушы моделін шығару әрекеті қолданды.
Цемент үшін арналған хопперлардың құрылысының дамуының жаңа қуатты серпіні жақында ғана басталды. Цемент өндірісі көлемінің ... өсуі мен ... ... ... 2006 жылы ... өндіріске 19-1217 цементтасушы моделі қойылды.
2007 жылы Брянск зауытында 19-3018 ... ... ... 2008 жылы ... 19-4142 және ... вагон жасау зауытында 19-969 вагон-хоппер модельдерінің өндірісінің басталуы жоспарланды.
1.1 11-715 ... ... ... ... ... ... ... вагон-хоппер моделін (1.1-сурет) 1961 жылы Крюков вагон зауыты жасап шығарды. Сериялық өндіріске сол жылы қойылды. Бұл вагон-хоппер ең алғаш рет ... ... ... ... ... ... 11-715 ... жабық вагон-хоппер моделі цементті ұнтақ күйінде және жауын-шашыннан ... ... ... түйіршіктелген жүктерді тасымалдау үшін арналған.
Вагон шанағы - жабық, тұтас металды және бункер типті. Жүкті арту ... ... ... жүк арту ... ... ... ... Ал жүкті түсіру теміржол жолы осімен орналасқан арнайы қабылдау құрылғыларына астыңғы жүк түсіру люктері арқылы жүк түсіру механизмі арқылы ... ... ... бар ... авторежиммен, тежеуіш иінтірек берілісі автореттеуішімен, тұрақ тежеуішпен және типтік сорып алу аппараты СА-3 автотіркеуішімен ... ... ... ... мойынтіректері бар 18-100 үлгідегі 2-осьті 1520 мм-ге тең болатын колея үшін арналған арбашықтан тұрады. ... - ... ... ... ... - 11-715 вагон-хоппер моделі
Бункер типті вагон рельс араларында ... ... ... бар жаппай тұтыну орындарына цементті тарасыз тасымалдау үшін қызмет етеді.
Цементтасушы шанағы дәнтасушы шанағынан тек қана өзінің өлшемдері мен ... саны ... ... Цементтасушыда бункер саны 4-у болса, дәнтасушыда олар 6-у. Шанақтың ... ... ... ... 500 ... ... яғни, еңкейтілген.
11-715 үлгілі вагонның сызбасы 1.2-суретте, ал техникалық сипаттамасы ... ... - 11-715 ... ... ... мамандандырылған жабық вагон-хоппері моделінің сызбасы
1.1-кесте - Техникалық сипаттама
Жоба нөмірі
715У.00.00.000
Техникалық шарттар
ТШ 24-5-076-76
Жасап шығарушы
Крюков вагон зауыты
Жүк көтерімділігі, т
67
Вагон ... ... ... ... ... кН(тс)
қума , кН/м (тс/м)
209,0(21,37)
70.27 (7,17)
Конструкциялық жылдамдық, км/сағ
120
Габарит
1-Т
Бүйір қабырғаларының формасы
Тегіс қабырға
Төбе формасы
Трапециялық
Вагонның базасы, мм
7700
Ұзындық, мм:
автотіркеуіштердің ілінісу осьтері бойынша
қаңқаның шеткі арқалықтары ... ені, ... ... ... ... ... мм ... түсіретін құрылғыға дейін
4180
315
1.1-кестенің соңы
Ұзындығы, мм:
үстіңгі орама бойынша
шанақ іші бойынша
8110
7910
Осьтер саны, дана
4
2-осьті арбашық моделі
18-100
Өту алаңының ... ... ... ... қол ... ... ... м[3] :
55
Максималды ені, мм
төбе бойынша
тіреулер бойынша
3278
3240
Люктер саны, дана:
жүк артатын
жүк түсіретін
4
4
Люк өлшемдері, мм:
жүк артатын
жүк түсіретін
диаметрі 621
500х400
Шетжақ ... ... ... , ... ... ... жылы
1961
Сериялық өндірістен шығарылу жылы
-
Буферлерді орнату мүмкіндігі
жоқ
Қызмет мерзімі (жылы):
26
1.2 55-321 жабық вагон-хоппері моделі
55-321 жабық вагон-хоппері моделін (1.3-сурет) 1993 жылы ... ... ... ... ... ... сол жылы бұл вагон сериялық өндіріске қойылды. 55-321 вагон моделі негізінен 1993-1997 жылдар аралығында ғана жасалып шығарылып отырды. Одан ... оның ... ... ... ... ... ... вагон цемент үйіндісін және құрылыс, түйіршектенген жүктердің ... ... үшін ... ... ... ... ... жиналмалы төбелі, жабық болып келді. Жүкті арту төбедегі дөңгелек жүк арту ... ... ... ...
Вагон ауатаратқышы бар автотежегішпен, авторежиммен, тежегіш цилиндрдің штогының шығуының автореттеуішімен, тұрақ тежеуішпен және типтік сорып алу ... СА-3 ... ... ... ... ... ... бар 18-100 үлгідегі 2-осьті арбашықтан тұрады.
Вагонның көтеруші құрылымы ... ... 09Г2Д ... ... ал ... ... мен төбе ... болат 10ХНДП маркасынан жасалынады. Құйып жасалған бөлшектер үшін көміртекті болатты ... - 55-321 ... ... ... ... ... сызбасы 1.4-суретте, ал техникалық сипаттамасы 1.2-кестеде көрсетілген.
1.4-сурет - 55-321 жабық вагон-хоппері моделінің сызбасы
1.2-кесте - ... ... ... ... ... шығарушы
Великолукс ЛРЗ
Жүк көтерімділігі, т
68
Вагон тарасының массасы, т
20,91
Жүктеме :
осьті статикалық, кН(тс)
қума , кН/м (тс/м)
218,3(22,25)
72,0(7,34)
Конструкциялық ... ... ... ... қабырға
Төбе формасы
Трапециялық
Вагонның базасы, мм
7800
Ұзындық, мм:
автотіркеуіштердің ілінісу осьтері бойынша
қаңқаның шеткі ... ... ені, ... ... ... ... биіктігі, мм :
максималды
жүк түсіретін құрылғыға дейін
4325
315
Ұзындығы, мм:
үстіңгі орама бойынша
шанақ іші бойынша
8300
8092
Осьтер саны, дана
4
2-осьті ... ... ... ... ... ... ... қол тежеуішімен болуы
жоқ
Шанақ көлемі, м[3] :
56
Максималды ені, мм
төбе бойынша
тіреулер бойынша
3192
3206
Люктер саны, дана:
жүк артатын
жүк түсіретін
4
4
Люк өлшемдері, мм:
жүк ... ... ... ... ... ... ... , град.
50
Сериялық өндіріске қойылым жылы
1993
1.2-кестенің соңы
Сериялық өндірістен шығарылу жылы
-
Буферлерді орнату мүмкіндігі
жоқ
Қызмет мерзімі (жылы):
26
1.3 19 -- 1217 ... ... үшін ... ... ... ... ... басында ААҚ цемент тасымалдау үшiн арналған вагон-хопперінің 19-1217 моделін (1.5-сурет) өндiрiске енгізді. ... ... ... ... ... ... жүккөтерімділігі, 4 люктің бірыңғай жапқыш құрылғысы жүкжіберушілердің қызығушылығын танытты. 2009 жылдың басында ААҚ паркінде 2700-ге жуық осы модель ... ... ... ААҚ ... ... басында-ақ шанақтың тым ластануынан нөмірлердің және басқа жазулардың оқылмауы туралы ескертпе сигналдар түсе бастады. Вагондардың ... ... және ... ... ... ... ... ұшырай бастады.
Туындаған мәселеге басында зауыт-жасапшығарушы жүк жіберушілердің жағынан қызмет көрсету мәдениетінің жоқтығында деп жауап берді. ... ААҚ ... ... ... тексерісте бұл жорамалды құптамады. ААҚ мамандары Воскресенский цемент зауытында бірдей шартта жұмыс істейтін ЖАҚ пен басқа өндірушілердің жасап ... ... ... ... ... ... Ең алдымен, қызмет мерзіміне тәуелсіз 19-1217 үлгілі вагоны шанағының ластануы басқаларға қарағанда ... ... ... ... - ААҚ ... жасап шығарған 19-1217 вагон-
хоппері моделі
Құрастырушылардың түпкі ойлары ... ... ... ... құрылғының ұстағышының бұрылысымен төрт люктің қақпағына түсіріліп, оларды балдақтарға бір уақытта қысуы керек. Бірақ егер де қақпақтардың біреуі өз ... ... онда ... ... қалған қақпақтарда жабылмайды. Жүк арту люктері балдақтары іс жүзінде төбелердің үстінде жатады. Сондықтан да ... ... және ... ... жабысуынан қатып қалған цемент қалған үш люктегі жапқыш құрылғысын істеп шығарады.
Қозғалыс үрдісінде қысып жабылмаған ... ... ... күнқағардың жоқ болуы себебінен цемент шаңы ауа ағынымен вагон төбесіне шығып ... ... ... жабысады да, нөмірлер мен басқа белгілер көрінбейтіндей етіп ластайды. ... ... ... арту кезінде ауа қапшықтары пайда болуы мүмкін.
Вагонның жол жүруі кезінде ауа қапшықтары пайда болуы мүмкін. Вагонның жол жүруі кезінде ... ... да ауа ... ... ... шығып цемент шаңы көтереді. Содан кейін шаң жүк арту люктерінің саңылауларынан өтіп, вагон төбесімен қабырғаларында басылып қалады. Жүк арту санының ... ... ... ... ... ... мен жапқыш құрылғыларының құрылысын түзетуде айқын қажеттілік туындады. ААҚ ... бұл ... шешу үшін ... ... өзгертулер енгізді.
2010 жылдың қаңтар-ақпан айларында ААҚ -та пайдалану үстіндегі 4 цементтасушыға тәжірибелік жетілдіру жұмыстары жүргізілді. Олардың әрқайсысының құрылысына белгіленген өзгертулер ... 2,4 және 6 ... ... тексерулерден кейін пайдалану шанақ құрылысындағы өзгерістер қатары вагонның ластанудан сақталуын қамтамасыз ететінін көрсетті.
19-1217 ... ... ... ... ал техникалық сипаттамасы 1.3-кестеде көрсетілген.
1.6-сурет - 19-1217 вагон-хоппер моделінің сызбасы
1.3-кесте - ... ... ... ... 3182-108-00217403-2005
Жасап шығарушы
ААҚ
Жүк көтерімділігі, т
73
Вагон тарасының массасы, т
20,6
Жүктеме :
осьті статикалық, кН(тс)
қума , кН/м ... ... ... ... ... ... ... формасы
Цилиндрлік
Вагонның базасы, мм
7800
Ұзындық, мм:
автотіркеуіштердің ілінісу осьтері бойынша
қаңқаның шеткі арқалықтары бойынша
12020
10800
Максималды ені, мм
3268
Рельстің үстіңгі басының деңгейінен биіктігі, мм ... ... ... ... мм: ... орама бойынша
шанақ іші бойынша
8300
8154
Осьтер саны, дана
4
2-осьті арбашық моделі
18-100
Өту алаңының болуы
бар
Аялдама тежеуішінің болуы
бар
Шанақ көлемі, м[3] ... ... ...
жүк артатын
жүк түсіретін
4
4
Люк өлшемдері, мм:
жүк артатын
жүк түсіретін
диаметрі 620
500х400
Шетжақ қабырғаларының көлбеу бұрышы , град.
50
Сериялық өндіріске қойылым жылы
2006
Сериялық ... ... ... ... мүмкіндігі
жоқ
Қызмет мерзімі (жылы):
26
1.4 19-3018 вагон-хоппері моделі
Ең бірінші 19-3018 үлгідегі цементтасушы вагон Брянск машина жасау зауытында 2007 жылы жасап шығарылды. Вагонның ... ... ... ... ... алебастр, кварцты құм, құрылыстық құм және т.б. материалдарды да тасуға мүмкіндік ... ... ... ... ... өзінің жоғары жүккөтерімділігімен ерекшеленеді (0,5-1тоннаға). Құрастырушылардың шешімі бойынша ... 73 ... ... вагоны - 19-3054 вагонының негізгі ... ... ... ... ... ол айтарлықтай түпнұсқасынан ерекшеленді. Біріншіден 19-3018 вагонында 6-у емес 4 жүк ... люгі бар. ... 19-3018 ... ортақ тежеуіш жүйесімен емес, қауіпсіздікті жоғарылату мақсатында бөлек тежеуіш жүйесімен ... және де жүк ... ... ... ... және ... ауа қысымын теңдестіріп отыратын вакуумды клапанымен жабдықталған. ... ... 19-3018 ... ... 19-3054 ... қарағанда 2 метрге кем және ол 7800 мм-ге тең. Қорытындылай келе 19-3018 үлгілі ... ... ... ... ... және ... болып шықты.
Вагонды жүктеу үстіңгі жүк арту люктері арқылы іске асырылады, ал жүкті түсіру - өз ... ... жүк ... ... ... кеңістікке түсіріледі.
19-3018 вагон хоппері моделі (1.7-сурет) мөлшерлік жүк ... ... ... қол ... жүк ... ... жабдықталған. Жүкті түсіру рельсаралық кеңістікке жұп-жұбымен орналасқан 4 жүк түсіру люктері арқылы жүзеге асырылады. Әрбір жүк түсіру люктерінің жұптары жүк ... ... ... ... жабдықталған.
1.7-сурет - 19-3018 вагон-хоппері моделі
Вагонның ... ... ... көрсетілген.
1.4-кесте - Техникалық сипаттама
Жоба нөмірі
3018У.00.00.000
Техникалық шарттар
ТШ 3182-108-00217403-2007
Жасап шығарушы
Брянск машина жасау зауыты
Жүк көтерімділігі, т
73
Вагон тарасының массасы, ... ... ... ... , кН/м ... ... жылдамдық, км/сағ
120
Габарит
1-ВМ
Бүйір қабырғаларының формасы
Тегіс қабырға
Төбе формасы
Трапециялық
Вагонның базасы, ... ... ... осьтері бойынша
қаңқаның шеткі арқалықтары бойынша
12020
10800
Максималды ені, мм
3240
Рельстің үстіңгі басының деңгейінен биіктігі, мм :
максималды
4410
Осьтер саны, дана
4
2-осьті арбашық ... ... ... тежеуішінің болуы
бар
Шанақ көлемі, м[3] :
62
Люктер саны, дана:
жүк артатын
жүк түсіретін
4
4
Люк өлшемдері, мм:
жүк артатын
жүк түсіретін
диаметрі 620
750х475
Шетжақ қабырғаларының көлбеу бұрышы , ... ... ... ... ... шығарылу жылы
-
Буферлерді орнату мүмкіндігі
жоқ
Қызмет мерзімі (жылы):
26
1.5 19-4142 ... ... ... вагон-хоппер цементтасушысын (1.8-сурет) құрастырушылары 2008 жылы жасап шығарды. Бұл вагон цемент тасымалдау үшін арналған.
19-4142 вагоны ... ... ... шанақты құрайтын жабық хопперлар түріне жатады. Бұның бір ерекшелігі, яғни төбенің шанақпен біртұтастығы жүкті төгу үрдісін жеңілдетеді және бұйымды ... ... ... ... ... ... жақсартуға мүмкіндік береді:
* бүйір қабырғаларында шанақтың төбелеріне жатық өткелі болады;
* жүк пен ... ... ... ... ... жүк ... ойығы және шанақ пен бункер қабырғаларының бұрыштары үлкейтілген. Бұлар тасымалданатын жүктің максималды төгілуін қамтамасыз етеді;
* жүк түсіру ойығы және шанақ пен ... ... ... ... ... ... ... максималды төгілуін қамтамасыз етеді;
* жүк арту және түсіру люктарын пломбалау тек 2 пломбамен жүзеге асады;
* ... ... ... және ... ... ... теңестіру үшін дефлекторлармен жабдықталған.
1.8-сурет - 19-4142 жабық вагон-хоппер моделі
19-4142 үлгілі жабық вагон-хоппер цементтасушысының сызбасы 1.9-суретте, ал ... ... ... ... көрсетілген.
1.9-сурет - 19-4142 үлгілі вагонның сызбасы
1.5-кесте - ... ... ... ... ...
Жасап шығарушы
ОАО
Жүк көтерімділігі, т
73
Вагон тарасының массасы, т
21
Жүктеме ... ... ... , кН/м (тс/м)
230,1 (23,5)
76,57 (7,81)
Конструкциялық жылдамдық, км/сағ
120
Габарит
1-ВМ
Бүйір қабырғаларының формасы
Тегіс қабырға
Төбе формасы
Трапециялық
Вагонның базасы, мм
7800
Ұзындық, мм:
автотіркеуіштердің ілінісу осьтері бойынша
қаңқаның шеткі арқалықтары бойынша
12020
10800
Максималды ені, ... ... ... ... ... мм ... ... құрылғыға дейін
4460
-
Осьтер саны, дана
4
2-осьті арбашық моделі
18-100
Өту алаңының болуы
бар
Шанақ көлемі, м[3]
61,5
1.5-кестенің соңы
Люктер саны, дана:
жүк ... ... ... мм:
жүк артатын
жүк түсіретін
диаметрі 620
500х400
Шетжақ қабырғаларының көлбеу бұрышы , град.
-
Сериялық өндіріске қойылым жылы
2008
Сериялық өндірістен ... ... ... ... мерзімі (жылы):
26
1.6 19-969 хоппер - цементтасушы моделі
=1,15.
Қорытынды: Орнықтылықтың есептік қор коэффиценті нормативтіден үлкен Koнорм=1,15. Осыған негізделіп қос ... ... ... ... ... ... етілді деген қорытынды жасауға болады.
3.3 Қос доңғалақ осін беріктікке есептеу
Вагон салмағынан оське түсетін статикалық ... P0=23,5 т, ... ... ... күш P=1,25P0=1,25∙23,5=29,3 тс;
* көлденең түсірілген күш ... ... ... ... d1=130мм;
* күпшек асты бөлігінің d2=194мм;
* орта бөлігінің d3=172мм.
Ось материалы - Осв болаты.
Рұқсат етілетін кернеулер:
* σм=120МПа;
* σк.б.=165МПа;
* σо=155МПа.
3.3-сурет - ... ... (ось ... ... қиманың моменті
M1=Pл∙l12=>
Pл=1,25∙P02+H∙h2b2=1,25∙23,52+11,75∙1,452,036=23,05 тс.
M1=23,05∙0,1762=2,02 тс∙м.
* қиманың осьтік кедергі моменті
W1=0,1∙d13=0,1∙0,133=2,197∙10-4м3
* қимадағы кернеу
σ1=2,022,197∙10-4=0,919∙104тсм=91,9МПа.
σ1=91,9МПа

Пән: Транспорт
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 42 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 3 800 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«П» стансасының жұмысы17 бет
«сұрыптау станциясының жұмысын ұйымдастыру»28 бет
Адам тасымалдайтын вагондар5 бет
Акционерлік қоғамның жалпы түсінігі және оның экономикалық мәні28 бет
Алматы-2 станциясында тауар АРМ енгізу жағдайында жұмыс86 бет
Арал қаласы13 бет
Арбашалар және доңғалақ жұптар жөндеу бөлімшелері15 бет
Арыс ауданының физика - географиялық сипаттама54 бет
Астық өңдеу машиналары27 бет
Балалар ойынының жіктелуі. Шығармашылық және ережелі ойындар. Мектеп жасына дейінгі балалардың сюжеттік-рольдік ойындары6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь