Электрондық оқулықтарды құрастыру құрылымы

КІРІСПЕ
1 АРНАЙЫ БӨЛІМ

1.1 Тапсырма қойылымы

1.2 Алгоритмді сипаттау
1.3 Бағдарламаны жасақтау кезеңдері
2 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ

2.1 Электронды оқулықтың тиімді және тиімсіз жақтары, және оны болдырмау

2.2 Бағдарламаны жазу мен тексеруге кеткен шығындар
2.3 Бағдарламаны ендіруге кеткен шығындар
2.4 Техникалық құралдар кешеніне кеткен шығындар
3 ЕҢБЕКТІ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ
3.1 Дербес компьютерде жұмыс істегендегі еңбек қорғау ережелері
3.2 Есептеулер
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
Қазіргі таңда еліміздің оқу орындарында жаңа оқыту технологиясының енгізілуіне байланысты оқу – әдістемелік кешендерді құрастыру және оқу жоспарларын ендіру, студенттің оқу траекториясын таңдау, компьютердің жүктемесін есептеу сияқты кредиттік технология бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру мен жүргізуді автоматтандырудың, жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың қажеттілігі туындады. Кредиттік оқыту жүйесінде студенттің өздік жұмысы барлық оқу бағдарламасының көлемінің басым бөлігін құрағандықтан, оны тиімді ұйымдастыруда электрондық оқулықтарды қолданудың маңызы зор.
Электрондық оқыту жүйесі рецептивті және интерактивті болып екіге бөлінеді. Интерактивті жүйе дербес компьютерді қолдану, бейнемагнитофон, бейне дискілі құрал, теледидар кешендері негізінде құрылады, білім алушы мен техника құралдары арасында екі жақты қарым – қатынас орнайды, көрнекілік пен кері байланысты қамтамасыз етеді.
Аудиториялық және аудиториядан тыс өздік жұмыстарда да кеңінен қолданыс тауып жүрген электрондық оқулықтар мен автоматтандырылған оқыту жүйелері оқу материалын беру, ақпаратқа талдау жасау, білімді бекіту және бақылау сияқты бірнеше қызметті қатар атқарады. Электрондық оқулық қашықтан оқыту формасының да басты құралы болып табылады.
Кредиттік оқыту жүйесінде электрондық оқулықтардың студенттерге өздігінен білім алу мен өзіндік бақылау жасауда маңызы зор. Электрондық оқулық – компьютерлік техниканы қолдану негізінде жасалған жаңа оқулық түрі, ғылыми негізде дайындалған педагогикалық – ақпараттық өнім. Ол студентке білімді әбден меңгергенше бірнеше мәрте оқуына, интерактивті режимде тапсырмалар орындауына, өздігінен білім алуына, өзін – өзі бақылауына мүмкіндік береді.
Қазіргі кезде оқу пәндері бойынша түрлі сапалы электрондық оқулықтар жасалуда, әсіресе қазақ тіліндегі оқулықтарға сұраныс жоғары. Негізгі білім мазмұны оқулықта берілетіндіктен, электрондық оқулық жасау аса жауапкершілікпен қарауды, оны жасаудың технологиясы мен әдістемесін білуді талап етеді.
Электрондық басылым – программалық басқару құралдары мен құжаттамалары бар және кез келген электрондық ақпарат тасымалдаушысында орналасқан немесе компьютерлік желілерде жарық көрген сандық, мәтіндік, графикалық, аудио, видео және басқа ақпараттар жиынтығы.
Электрондық оқу басылымы – оқытуды және білім бақылауды автоматтандыруға арналған және оқу курсына немесе оның жеке бөлімдеріне сәйкестендірілген, сонымен қатар оқыту траекториясын анықтауға мүмкіндік беретін және әртүлі оқу жұмыстарымен қамтамасыз ететін электрондық басылым.
Электрондық оқулық – құрамында оқу курсының немесе оның бөлімінің жүйелі мазмұны бар және берілген басылым түріне мемлекеттік мекеме беретін арнайы дәрежеге ие электрондық оқу басылымы деп анықталған.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. А.В. Кузин, С.А. Пескова Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Учебник. – М.:ФОРУМ:ИНФРА-М,2006. – 352 с.:ил. – («Профессиональное образование»).
2. С.Т. Тынымбаев Вычислительные машины, системы, комплексы и сети. Учебник для вузов. - Алматы: Рауан, 1996,-290 с:ил..
3. В.Леонтьев «Компьютер и Интернет» большая энциклопедия. Москва.ОЛМА Медиа Групп 2007.-1084с :ил.-/Новейшая энциклопедия.
4. К.М.Бөркінбаев Информатика Алматы, 2006ж.
5. Е.К.Балапанов, Б. Бөрібаев, А.Даулетқулов. Информатикадан 30 сабақ Алматы, 1999ж.
6. Н.В. Макаров Информатика. Практикум по технологии работы на компьютере., Финансы и статистика, 2001,
7. В.А. Каймин, В.М.Питеркин, А.Г. Уртминцев Информатика. Учебное пособие, 1998
8. Ю. Блэк Сети ЭВМ: Протоколы, стандарты, интерфейсы. -М: Мир, 1990, -506 с.
9. A.M.Ларионов, С.А.Майоров, Г.И. Новиков Вычислительные комплексы, системы и сети. - Л.: Энергоатомиздат, 1987 ж.
10. А.П.Пятибратов , Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Учебник - М.: Финансы и статистика, 2001, -512с
11. С.Т. Тынымбаев Вычислительные машины, системы, комплексы и сети. Учебник для вузов. 2-ое издание. - Алматы: Рауан, 1997,-Зббс.
12. С. Симонович, Г. Евсеев, А. Алексеев. «Общая информатика» Инфорком-Пресс, 1998ж
13. Ю.В.Новиков, Д.Г. Карпенко Аппаратура локальных сетей. Функции, выбор, разработка. - М.: ЭКОМ, 1998, -228с.
14. Н.В.Олифер, В.Б. Олифер Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. - СПб.: Издательство "Питер", 1999,-672с.
15. Ж.С.Сарыпбеков, А.Ч.Трумов, Б.К. Курманов Модели и методы проектирования ЛВС. Уч. пособие. - Алматы, КазПТИ, 1989, -106с.
16. СуперЭВМ. Аппаратная и программная организация. Под ред. С.Ферибаха. -М.: Мир, 1991,-320с.
17. Тимоти Паркер. TCP/IP. Освой самостоятельно. - М.: БИНОМ, 1997
18. Зельдин Е.А. Центральный усройсво управление - М.: Энергоатомиздат, 1983 ж.
19. Агаханян Т.М., Плеханов С.П. Интегральные триггеры устройств автоматики. - М.: Машиностроение, 1978 ж.
20. Дж. Ф. Уэйкерли. Проектирование цифровых устройств. В 2-х т. 2. М .: Постмаркет, 2002 ж.
21. http://www.intuit.ru/
22. http://www.cursovic.com/
        
        ЖОСПАР
КІРІСПЕ
* АРНАЙЫ БӨЛІМ
+ Тапсырма қойылымы
+ Алгоритмді сипаттау
+ Бағдарламаны жасақтау ... ... ... ... ... ... және тиімсіз жақтары, және оны болдырмау
2.2 Бағдарламаны жазу мен тексеруге ... ... ... ендіруге кеткен шығындар
2.4 Техникалық құралдар кешеніне кеткен шығындар
3 ЕҢБЕКТІ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ
3.1 Дербес ... ... ... ... ... ... Есептеулер
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
КІРІСПЕ
Қазіргі таңда еліміздің оқу орындарында жаңа оқыту технологиясының енгізілуіне байланысты оқу - ... ... ... және оқу ... ... студенттің оқу траекториясын таңдау, компьютердің жүктемесін есептеу сияқты кредиттік технология бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру мен жүргізуді ... жаңа ... ... ... ... ... Кредиттік оқыту жүйесінде студенттің өздік жұмысы барлық оқу бағдарламасының көлемінің басым бөлігін құрағандықтан, оны тиімді ұйымдастыруда электрондық ... ... ... зор.
Электрондық оқыту жүйесі рецептивті және интерактивті болып екіге бөлінеді. Интерактивті жүйе дербес компьютерді қолдану, бейнемагнитофон, бейне дискілі ... ... ... ... ... білім алушы мен техника құралдары арасында екі жақты қарым - қатынас орнайды, көрнекілік пен кері ... ... ... ... және ... тыс өздік жұмыстарда да кеңінен қолданыс тауып жүрген электрондық оқулықтар мен автоматтандырылған оқыту жүйелері оқу ... ... ... ... ... ... ... және бақылау сияқты бірнеше қызметті қатар атқарады. Электрондық оқулық қашықтан оқыту ... да ... ... ... табылады.
Кредиттік оқыту жүйесінде электрондық оқулықтардың студенттерге өздігінен білім алу мен өзіндік бақылау жасауда ... зор. ... ... - компьютерлік техниканы қолдану негізінде жасалған жаңа оқулық түрі, ғылыми негізде дайындалған педагогикалық - ... ... Ол ... ... ... ... ... мәрте оқуына, интерактивті режимде тапсырмалар орындауына, өздігінен білім алуына, өзін - өзі ... ... ...
Қазіргі кезде оқу пәндері бойынша түрлі сапалы электрондық оқулықтар жасалуда, әсіресе қазақ тіліндегі оқулықтарға сұраныс жоғары. Негізгі ... ... ... ... ... ... жасау аса жауапкершілікпен қарауды, оны жасаудың технологиясы мен әдістемесін білуді талап ... ... ... - ... ... ... мен құжаттамалары бар және кез келген электрондық ақпарат тасымалдаушысында орналасқан немесе компьютерлік желілерде жарық көрген сандық, мәтіндік, ... ... ... және ... ақпараттар жиынтығы.
Электрондық оқу басылымы - оқытуды және білім бақылауды автоматтандыруға арналған және оқу курсына немесе оның жеке ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндік беретін және әртүлі оқу жұмыстарымен қамтамасыз ететін электрондық басылым.
Электрондық оқулық - ... оқу ... ... оның ... ... ... бар және ... басылым түріне мемлекеттік мекеме беретін арнайы дәрежеге ие электрондық оқу басылымы деп анықталған.
Электронды оқу басылымын ... үшін ... оның ... ... яғни ... тақырыптары анықталды. Мұндағы сабақ минималды синтактистік, семантикалық және ... ... ... ... ... ... міндетті оқыту элементтерінен: теориялық материал, мысалдар, тапсырмалар, сұрақ - ... ... және ... ... ... түсіну, еске сақтауға ықпал ететін мiндеттi емес анықтамалық (терминдер және ... ... ... ... және ... ... оқыту элементтерінен тұрады.
Таңдап алынған теориялық материалдар дені орыс ... ... оны ... ... ... әрі ... аудару, терминдердің қазақша аудармасын табу, оны дұрыс қолдану, уақытты қажет ... теру ... ... ... ... ... Теориялық материалдар мазмұны түсінікті, нақты, толық, тың және көкейтесті ақпаратты қамтып, студенттің өздігінен білім алу, тапсырманы өздігінен орындау және ... ... ... үшін жеткілікті болуы керек. Оқулықта тақырып бойынша мысалдар таңдалынып, жаттығулар беріледі. Тест ... ... ... әрі ... ... ... қабылдайды.
Графика, аудио және видео оқыту элементтері оқу курсында оқытылатын объекттер, үрдістер мен құбылыстардың ең маңызды жақтары мен ... ашу және ... үшін ... ... дидактикалық материалдарды (сызба, кесте, график пен диаграммаларды, бейнеклиптерді және т.б.) ... ... ... ... бағдарламасынсыз қолдану деңгейлік саралап оқыту мен оқытуды дараландыруды, білім алушының шығармашылық танымдық белсенділігін артуына мүмкіндік берумен ... ... ... ... ... компьютер құралдарымен, жаңа ақпараттық технологиялармен, телекоммуникациялармен тереңірек таныстыру және ... ... ... ... ... кәсіби мамандықтарында еркін, шығармашылықпен қолдана білуге үйрету құралы болып табылады.
Дипломдық жұмыстың өзектілігі:
Білім берудің кез келген саласында пайдалану ... және ... ... ... арттырып қана қоймай, логикалық ойлау жүйесін қалыптастыруға, зерттеу ... ... ... ... ... жоба мақсаты:
Front Page ортасында бағдарламалау бойынша тақырыбында электрондық оқулық құралын құру.
Дипломдық жоба ... ... ... ... ... ... Front Page ... мүмкіндіктерін талдау;
* >> бойынша материалдарды саралау;
* Жинақталған материалдар негізінде электрондық оқулық жасау.
Дипломдық жоба ... ... ... ... ... құралын құру.
Дипломдық жоба құрылымы:
Кіріспе, теориялық және зертханалық бөлімнен, қорытындыдан, тесттен, бейнероликтен және ... ... ... ... Кіріспеде диплом жұмысының мақсаты, өзектілігі және құрылымы берілген. Теориялық бөлімде электрондық оқулықты пайдалану және оған ... ... ... ... ...
>> ... ... қарастырылған. Сонымен қатар Front Page ортасында бағдарламалау бойынша құрылған электрондық оқулық құралының мазмұны мен оның ... ... ... көрсетілген.
Оқыту құралы дегеніміз жаңа білімді меңгеру үшін оқытушы мен ... ... ... ... идеалдық нысаны.
Оқытушының оқыту құралдары туралы білімі мен оларды оқыту үдерісінде қолдана білу шеберлігі пәнді оқытудың тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Материалдық ... ... ... мен ... құралдар, модельдер, көрнекілік құралдары, оқу-тәжірибелік құралдар, электрондық оқыту құралдары т.б. ... ... ... ... ... ... жаңа білімді игеруге қолданылатын білім мен біліктіліктер жатады.
Оқытудың ... ... - ... ... ... көптеген қызметін атқаратын, компьютердің көмегімен оқу ақпаратын ... ... және ... ... ... Оқытудың ақпараттық құралдары оқу ақпаратының көзі бола ... ... ... ... ... ... алушылардың танымдық қызметін басқарады, оқытудың нәтижесін бақылайды, білім алушыға жекелеме көмек ... өз ... ... ... келетіндер үшін қосыша әдебиеттерге сілтеме бере алады, білім алушының бойында шығармашылық қабілеттіктерін және танымдық қызығушылықтарын арттырады, ... ... ... қалыптастырады.
Дербес компьютерлер бағдарламалық қамтамасыздандырылуымен, электрондық оқулығымен, шеткері құрылғыларымен және оқытушының дайындаған дидактикалық материалдарымен бірге оқытудың ақпараттық технологияларының құралдарының жүйесін ... ... - бұл ... ... оқу ... өз бетімен немесе оқытушының көмегімен меңгеруді қамтамасыз ететін программалық әдістемелік кешен. ... ... ... курс үш ... ... курстың негізгі ақпараттық бөлігі мазмұндалған презентациялық құрамадан; алынған білімді бекітетін жаттығулардан; оқушының бағасын дұрыс бағалайтын тест жүйесінен. Оқыту программалары ... ... ... ... ... ... жасау - өте күрделі және көп еңбектенуді қажет ететін жұмыс. ... ... ... ... ... ... ... жаңа қабылдауларға бөлінеді. Жарнамалық жобалар мен компьютерлік басылымдар ең жиі қолданылатын компакт-дисктердің сипаттамасына қарау жеткілікті. Бірінші орында ... ... ... ... ... және ... саны және ... ұзақтығы. Ақпараттығң сапасы жайлы ақпарат жоқ, ең жақсы жағдайда өнім ... ... ... ... ... ... берілген оқулықтар, энциклопедиялар және басқа басылымдар оқу құралы ретінде қолданылуы мүмкін. Олар әр түрлі ... ... ... ... ... ... осы қосымшаларды нақты бір жұмыста қолдану қиын. Оқу программасын құру ... ... ... ... мүмкіндігін қолдану маңызды.
Электронды оқулық мынадай жағадайларда тиімді:1) тез арадағы кері ... ... ... яғни ... болып табылады;2) қажетті ақпаратты тез табуға көмектеседі, ... жай ... ... ... ... ... ... рет енген кезде уақытты үнемдейді;4) экранға мәтінді шығарып ғана қоймай, сонымен бірге көрсетеді және үлгілейді және т.б. - ... ... ... мүмкіндіктерінің болуы;
5) нақты тарау бойынша нақты тұлға үшін ең сәйкес келетін білімді тексеру; 6) интернет көмегімен қажетті ақпаратты ... ... ... ... дидактикалық программалардың келесі типтері белгілі:1)бақылаушы программалар - ... ... ... және ... ... ... белгілі бір мақсатқа жету үшін оқу ортасында тапсырмаларды көрсету;2)оқыту програмамлары - ... оқу ... 3) ... ... - оқушыдан талап етілетін тапсырмаларды беру;4) жаттығу программалары - есепті шешудің техникалық дағдылануларын бекіту үшін қызмет ... Олар ... ... ... ... ... ... дидактикалық ойындар - ойын үрдістерін ... ... ... ... ... қанағаттандыратын жауаптардың болуын талап етеді;6) гипермәтіндік жүйелер - ... ... ... ... ... іздеу және жаңарту жүйесі жақсы дамыған.
Мұндай жағдайларда студенттің компьютерлік ... ... ... ... ... ... Оқытушы студенттің пән материалын оқып-үйрену үрдісіне қатысады.
Оқу материалының мазмұнын психологтардың талаптарына сәйкес құру ұсынылады. Нақты бір ... ... екі ... ... керек. Студент бір материалды меңгергеннен кейін міндетті түрде бақылаудан өтуі тиіс. Оқу материалының графиктік көрінісі қажетті ақпаратты тез ... ... ... ... ... ... ... графиктік жабдықтаудан тұрады. Күрделі сызбалар мен фотографияларды қарастыру кезінде иллюстрацияларды қолдану тиімді болып табылады. Программалық код пен ... ... құру ... ... ... де қою ... ... саналады. Әлемдік практикадан белгілі, үлкен компаниялар қосымша құжатқа тек басылымдық өнімдерді ғана емес, сонымен қатар видеокассеталарды да қосып қояды.
Жоғарыда айтылғандарды ... ... ... ... ... ... мен ... үшін пайдалы және маңызды жабдықтардың барлық қарастырлған жүйелердегі дамуының кемшіліктерін ерекше атап өтуге болады. Автоматандырылған оқыту жүйесінде болатын мүмкіндіктер ... ... ... үшін: әр түрлі деңгейдегі оқытуды ұйымдастыру - алғашқы таныстырудан материалды толығымен меңгергенге дейін. Оқыту мақсатынан ... ... беру ... ... ... ... бойынша материалдарды жинақтау. Құрастырушылар үшін: Енгізілген анықтамалардың дұрыстығын тексеру. Анықталмаған ұғымдардың тізімін қалыптастыру.
Дипломдық жоба ... ... пен ... ... ... . ... берудің кез келген саласында пайдалану оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай ойлау жүйесін қалыптастыруға ... ... ... ... жасайды.
Қазіргі уақытта электрондық WEB оқулықтың қандай екендігі туралы бір ... ой жоқ, ... ... ... - мультимедиялық оқулық, сондықтан электрондық оқулықтың құрылымы сапалы жаңа деңгейде ... ... ... ... ... ... үнемдейді, оқу материалдарын іздеп отырмай, өтілген және оқушының ... ... ... еске ... зор ... етеді. Себебі, оқушының өзіне көрнекілік қолданған тиімді қажет элементінің ... ... ... қиындау бір үлкен тақырыптың бөліктерін өткенде қосымша бейне хабар және клиптер қажетті элемент болып табылады. Бейнеклиптер ... ... ... және көріністерді тез немесе жәй түрде көрсетуге пайдалы. Электрондық оқулық таңдап ... ... ... ... ... Электрондық оқулықтың ең қажет элементі-аудиохабарлар. Мысалы: құстардың дауыстарына қарай қандай құс екенін ажырата білу, жүрек ... ... ... ... ... ... оқушылардың сабаққа деген қызығушылығының күрт артқандығы байқалады. Сондай-ақ оқытушыларда өздеріне қажетті әдістемелік, дидактикалық көмекші ... ... ала ... ... ... сай жас ... сапалы білім беруде электрондық оқулықтарды сабаққа пайдалану-оқытудың жаңа технологиясының бір түрі ретінде қарастыруға болады. Ой - ... ... ... ... ... ... жас ... білім беру жолындағы ортақ міндетті өз мәнінде жүргізу үшін, бір - бірімізден ... ... ... - ... ... отырсақ жұмысымыз өнімді болады деп ойлаймын.
Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай ... ... ... ... ... мен ... үшін пайдалы және маңызды жабдықтардың барлық қарастырлған ... ... ... ерекше атап өтуге болады. Автоматандырылған оқыту жүйесінде болатын мүмкіндіктер тізімін беруге ... ... әр ... ... оқытуды ұйымдастыру - алғашқы таныстырудан материалды толығымен меңгергенге дейін. Оқыту мақсатынан шығатыны материалды беру ... ... ... ... ... ... ... Құрастырушылар үшін: Енгізілген анықтамалардың дұрыстығын тексеру. Анықталмаған ұғымдардың тізімін қалыптастыру.
* АРНАЙЫ БӨЛІМ
+ Тапсырма қойылымы
Берілген жұмысты орындау үшін келесі электронды есептеуіш ... ... Intel(R) ... CPU P6100 @ 2.00 GHz 2.00 GHz, Windows 7 ... (C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Монитор E machines MS Office 2007, ... Office ... 2003, ... Canon MF4018 көп функциональды.
HTML (HyperText Markup Language) - бұл Web - ортасында гипермәтіндік құжаттарды ... ... ... тіл. HTML - ... Web - браузердің әртүрлі типімен қарастырылуы мүмкін. Егер құжат HTML - ді ... ... ... ... Web - ... құжаттың әртүрлі элементін және оның бірінші реттік өңделуін бөлу үшін HTML - ді қажет етеді. HTML қолдану кез ... ... ... ... ... ... элементтерді, шрифтерді, сызықтарды қолдана отырып, құжатты форматтауға мүмкіндік береді.
Көптеген құжаттар ... ... ... сол ... ... параграфты, тізімді де қамтиды. HTML тэгін қолдана отырып, құжаттардың ақпараттық толықтығын және жалпы құрылымын сақтап, ... ... ... үшін қажетті ақпаратпен Web - браузерлерді қамтамасыз етіп, сіз оларды ... біле ... Web - ... - HTML ... оқу үшін ... жалғыз ғана құрал. Ол HTML тэгін қажет етеді және құжатты бастапқы түрін өзгертпей, экранда шығара ... ... ... ... HTML ... ... HTML ... клиші
жәй HTML мысалы
Бұл бірінші деңгей басы
HTML ... қош ... ... ... ... бұл екінші
HTML гипертекст терминдерін қарап отырғандарға тексті шығару әдістерімен ақпараттандыру үшін қолданылады.
- tag ... ... ... ... tag ... ... ... оған байланысты tag), құжат басын анықтайды
- tag басы ...
- tag - ... ... - да tag - u () ... ... ... Tag - u ... қосарланған, tag аяқтаулы сол сияқты болады, ал бастапқы slash'а(\) - дан басқалары жақша арасындағы көрінетін текстер. Мысалы: ... ... ... деңгейдегі басының басталуы жайында ақпарат берсе, оның аяқталғандығын көрсетеді.
WWW көруіштерінің барлығы tag - u - ді ... Егер ... tag-ты ... олар оны алып тастайды.
Тілдің негізгі элементтері:
Құжаттың ... HTML ... аты болу ... Ол ... ... ... орналасады да, құжатты идентификациялау кезінде қолданылады (мысалы, WAIS іздеу) құжатының мақсатын сипаттау үшін көптеген сөздерді пайдалануға ... Window System and ... Windows үшін ... №SA MOSAIK версиясында құжат атының алаңы экран басында, меню жолының астында орналасқан.
Тақырыптар
HTML - да тақырыптардың 6 деңгейі бар олар 1 - ден 6 - ға ... ... ... ... ... қатты белгіленген. Әрбір құжаттың тақырыбын деп белгілеу керек. Tag - a ... ... ... ... ... ... салыстырғандағы құжат аты.
Көптеген құжаттарда бірінші тақырып оның атымен сәйкес. Күрделі құжаттарда ... ... ... ... ... ... ... Құжаттың аты ұзын болуы және кітаптың аты немесе оның бөлімдерінің атынан да тұруы мүмкін.
Параграфтар
Көптеген текстік процессорлардан өзгешелігі, HTML файлдарында жолдарға бөлу ... ... ... ... өту ... файлыңыздың кез-келген жерінен орындалуы мүмкін және тізбектелген бос орындар (пробел) бір ғана бос ... ... кету ... да жиі ...
Басқа құжаттарға сілтеме
HTML тілінің негізгі күші оның текст бөліктерін (сондай-ақ бейнелеулерді де) ... ... ... алуында. Көруші бұл бөліктерді гипертекстік сілтеме екендігін көрсете отырып бөліп ... HTML tag : ... ... ... ... ancor (якорь) деп атаймыз.
Anchor - д ы келесі құжатқа қосу үшін:
1. Anchor - ды c жабу ... қоса ... ... ... ... ... сілтеме ретінде алынатын тексті теріңіз.
4. tag: - ны теріп anchor - ды ... ... ... ... ... ... ... сілтемелер.
Сіз негізінен салыстырмалы сілтемені қолдануыңыз керек, өйткені:
1. ... теру ... ... ... бір ... ... ... орналастыру оңай, өйткені салыстырмалы сілтемелер корректілі түрде қалады.
Бірақ басқа топтың құжатын алар кезіңізде абсолютті жолдарды қолданыңыз. Мысалы ... ... ... құжаттары кірсін. Бұның ішіндегілер салыстырмалы болады. Ал қалған сілтемелер мысалы, қосымша программалық қамтамаға сілтеме жасау үшін сіз оның ... атын ... ... ... ... біз өз құжатыңызды басқа құжаттарға қоссаңыз, басқа байланыстар оның қайта дұрыстау ... ... ... ... ...
Электрондық оқулықтарды құрастыру құрылымы
құрылымы
ТЕСТ
ТӘЖІРИБЕ
МАЗМҰНЫ
Нұсқа №1
Нұсқа №2
Нұсқа №3
Кіріспе.
Дәрістер
Қорытынды
Бейнероликтер
Қолданылған әдебиеттер.
Зертханалық жұмыс №1
Зертханалық жұмыс №2
Зертханалық ... ... ... №4
Зертханалық жұмыс №5
ртханалық жұмыс №6
+ Бағдарламаны жасақтау кезеңдері
Жобаны іске асыру мақсатында ... ... ... ... ретінде танымал программалардың бірі Front Page 2003бағдарламасы танданылды.
Деректер қорын Front Page 2003 ... құру үшін ... ... ... Windows ... ... төменгі бөлігінде орналасқан Пуск батырмасын шерту арқылы одан кейін Все программы командасын ... сол ... ... кіру ... оның ішінен белгілі программаның бірі Microsoft Office пакетінің ішіндегі Front Page 2003 ... ... Front Page 2003 ... ... осы ... терезесінен Файл терезесіне шерту арқылы Создать (Құру) командасын шертсен.
Cурет 1.1. Front Page ... ... ... оң жағынан Создание(Құрылу) терезесі ашылды, сол жерде тізіліп турған комадалардың ішінен Одностраничный веб - узел ... ... ... ол ... міне ... тағы бір ... ашылады, ол терезенін аты Шаблоны веб - узелов, Общие командасына бару ... сол ... веб - ... ... Одностраничный веб - узелды шертіп ОК батырмасын басу арқылы Веб - узел ... 1.2. Жаңа бет ... 1.3. ... ... - ... ішінен 2 файл 1 HTML - құжаты ашылады олар мыналар: _private, images және index.htm. Жоғарды көрсетіп кеткендей ... Веб - ... енді ... ... ... Бұл Веб - узел ... ашу себебіміз жинайтын құжаттарымыз бөлініп кетпей бір жерде ... ... - ... ... этап енді ... ... ... бетін жасау. Жоғарыда ашылған Веб - узелдің ішіне титулдық бет саламыз. Ол үшін Windows ... ... ... ... ... Пуск ... шеру арқылы одан кейін Все программы командасын орындап сол ... ... кіру ... оның ... белгілі программаның бірі Microsoft Office пакетінің ішіндегі Front Page 2003 ... ... ... терезеден Файл батырмасынның төменгі жағында орналасқан осы суретті басқан уақытта төменнен командалар тізімі шығат мынадай: , , ,осы ... ... ... ... ... Страница командасы ашылғаннан кейін Шаблон страницы терезесі ашылады, онын ішінде мына командалар болады: ... ... ... және ... стилей. Олардың ішінен Страница рамокты тандаймыз, сол Страница терезесі ашылғаннан кезде өз қалауынша терезелер тандаймыз да ОК батырмасын ... ОК ... ... кейін төмендегідей терезе пайда болады.
Сурет 1.4. Шаблондар терезесі
Сурет 1.5. Жаңа бет құру
Сурет 1.6. Меню ... ... этап ... командасына барып Меняющаяся кнопка командасын тандап әр ... ... ... ... ... ... Осы кнопкаларға текстлтер жазамыз мысалға: Кіріспе, Дәрістер, Зертханалық жұмыс, Глоссарий т.с.с. Текстлерді жазып болғаннан кейін ОК ... ... ... ... Front Page терезесіне қоямыз.
Сурет 1.7. Кіріспе беті
* Жобаның титулық бетін жасақтау жолы мынадай болады. Алдымен Front Page ... ашып ол ... тек жаңа таза ... ашу ... мәтіндер енгіземіз, ол мәтіндер мынадай: (1.8 - сурет). Олардың ішінен ... ... ... сол ... терезесі ашылғаннан кезде өз қалауынша терезелер тандаймыз да ОК батырмасын басамыз, ОК ... ... ... ... ... ... ... 1.8. Басты бет
* Титулдық бетте жазылған - Тақырыбы: деп жазылған осы мәтін ... ... ... Ол үшін белгілі мәтінді белгілеп алып тінтуірдің оң жағын шертеміз шерткен кейін командалар тізімі терезеге шығады сол ... ... ... шетру ақылы келесі index.htm байланыстырамыз. Төмендегі суретте көрсетілген.
Сурет 1.9. Басты бет
2 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
2.1 Электронды ... ... және ... ... және оны ... ... ... тиімді пайдалануға көмектеседі, білім алушы оқу материалын іздеп отырмайды. Тақырыптың үлкен, қиын бөліктерін өткенде қосымша бейнехабар, клиптер, аудиохабарларды ... ... ... баспаға шығару мүмкіндігі бар. Сарамандық жұмыстар жылдам түсіндіріледі. Бағдарламаны меңгеруге арналған тест сұрақтарымен қаматамасыз ... ... ... деген мұқтаждылықты азайтады.Оқушының ой өрісін, дүниетанымын кеңітуге, тану үрдісіне ықпал етеді. Зерттеушілік қабілеті бар тұлға қалыптасады. Психология-педагогикалық талаптардың жоқПән ... ... ... Оқып ... ... ... ... ескерілмеген. Материалды толық қамтуы немесе оқулықтарды толық аудару. Оқушының жеке ... ... ... ескерілмеген.
Оқушының тіл мәдениетінің төмендеуі қарым-қатынасқа түсе алмауы.
Жоғарыда айтылған тиімсіз жақтарды ... үшін ... ... жасауға болады.
* Компьютерді сабақтың белгілі бір кезеңдерінде ғана ... ... ... уақытын сақтау;
* Компьютерді пайдалануда қауіпсіздік ережесін сақтау;
* Дәстүрлі және электронды оқытуды кірістіру арқылы жүргізу.
Себебі электронды ... - оқу ... ... ... ... қамтитын компьютерлік технологияға негізделген оқыту, бақылау, модельдеу, тестілеу т.б. бағдарламалар жиынтығы.
Компьютерді электронды оқулық жасау үшін ... оның ... ... ... ... ... пайдалана білу негізгі қағида. Дәстүрлі және электронды оқытуды кірістіру арқылы жүргізу. Себебі электронды оқыту - оқу ... ... ... ... ... ... технологияға негізделген оқыту, бақылау, модельдеу, тестілеу т.б. ... ... ... жазу мен ... ... ... мына формуламен анықталады
Сжт=Кжт+Фе/а.жт
мұндағы Кжт - программаны жазуға кеткен машиналық уақыт ... - ... жазу үшін ... ... ... ... қоры:
Фе/а.жт= kа* ЕАқұрушы +Отзп,
мұнда kа - ... ... ... ай ... (ай);
ЕАқұрушы - программистің еңбекақысы =13 500 (тг);
Отзп - ... ... алып ... (20%).
Еңбекақы қорының ақшалай сомасы мынадай:
Фе/а.жт = 1*15 000 +(1*15 000)*0,20=18 000 ... жазу мен ... ... ... уақыт құны былай есептеледі:
Кжт = kт* k *q,
мұндағы kт - ... ... ... ... ... ... - ПЭЕМ-да тәулігіне жұмыс істейтін сағат саны =7(сағ);
q - машиналық уақыттың сағаттық ... ... ... 500 ... ... ... құру мен ... кеткен шығындар:
Сжт=Кжт+Фе/а.жт ,
Сжт=17 500+18 000=35 500 (тг)
2.3 ... ... ... ... - ... ... ... 2.1 кестеде келтірілген.
Кесте 2.1
Іс - сапарға кететін шығындар
Маман
Жалақы, мың тг.
Уақыт, ай
Жол ... мың ... ... ... мен ... ... ... 2.2-кестеде келтірілген. ... 2.2 ... ... ... шығындар
Маман
Жалақы, мың тг.
Зерттеуге кеткен уақыт, ай
Маман
Меңгеруші
40
4
160
Жетекші маман
35
4
140
Инженер
30
4
120
Системотехник
31
4
122
Бағдарламалаушы
28
4
132
Нәтижесінде
674
Жазғы демалыс үшін жалақы:
мұндағы A, B - 4.1, 4.2 ... ... ... ... ... және ... ... кезінде арендаға үй алу үшін төлем:
50 м2 = 70 мың тг * 7 ай = 490 мың ... ... ... ... ... ... жабдықтарға шығындар
Жабдық
Саны
Бағасы, мың тг.
Сомма, мың тг.
Бағдарғылауыштар
3
183,33
550
Принтер
2
10
20
Сканер
1
40
40
Модем
1
8
8
Факс
1
15
15
Нәтижесі
705
Қажетті материалдарға кететін шығындар:
Кесте 2 .4
Материалдарға кететін шығындар
Материалдар
Өлшем бірлігі
Баға, мың ... баға ... мың ... ... үшін ... * 1,980 кВт * 0,046 мың тг * 8 = 3,64 мың тг
0,4554 * 7 ай = 25
мұндағы 1,980 - бір ... ... - ... ... ... үшін ... мың тг * 7 ай = 3 мың ... үшін төлем:
2 мың тг * 7 ай = 14 мың тг
Бағдарғылауыштарды енгізуге байланысты шығындар:
Кесте 2.5
Бағдарғылауыштарды жеткізу мен орнату.
Маман
Жалақы мың ... ... ... мың ... ... байланысты шығындар:
Кесте 2.6
Бағдарламаны түзетуге кететін шығындар
Маман
Жалақы мың тг.
Уақыт, күн
Орнатулар саны
Сомма, мың тг
Жетекші ... ... = 2370,82 мың ... ... келетін кірістер:
28750 мың тг * 150 = 4300 мың тг
Жылғы жалпы пайда = кірістер - ... ... мың тг - 2370,82 мың тг = 1929,18 мың ... ... = ... ... пайда - 30%
1929,18 мың тг - 578,754 мың тг = 1350,426 мың ... = Таза ... / ... =
= 1350,426 мың тг / 2370,82 мың тг = ... өтеу мерзімі:
Өтеу мерзімі = Шығындар / Таза пайда =
= 2370,82 мың тг / 1350,426 мың тг = 1,76 ... ... - ... көрсеткіштер
Көрсеткіштер
Мәні
Жалпы шығын
2370,82 мың тг
Жобаны жасаған мамандар саны
5 ... ... ... ... ... мың ... ... мың тг
Тиімділік
60
2.4 Техникалық құралдар кешеніне кеткен шығындар
AMD Phenom[tm] II X3 N830 - ... DDR3 ... HDD//DVD RAM/ Acer ... ... персоналды компьютердің құны 89 920 тенгені құрайды, ал HP LaserJet 1010 Series - DOT4_001 ... құны 25 200 ... ... ... ... ... 115 120 тенге.
Программалық өнімді жасаудан ендіруге дейінгі ... ... ... ... ... 120=162 167,34 (тг)
3 ЕҢБЕКТІ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ
3.1 Дербес компьютерде жұмыс істегендегі еңбек ... ... ... ... ... ... отырып жазылды. Қазақстан Республикасының "Еңбек қорғау және қауіпсіздігі туралы" заңы 28.02.2004 ж. бастап, Қазақстан Республикасының "Еңбек туралы" заңы ... ж. ... ... Республикасының "Тізімді өнеркәсіптік объектілердегі өндірістік қауіпсіздік туралы" заңы 03.04.2002 ж. ... ... ... ... және ... сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" заңы 05.07.1996 ж. бастап, Қазақстан Республикасының "Өрт қауіпсіздігі ... заңы ... ж. ... ... ... ... компьютерлер барлық ұйымдарда кең пайдаланылады, соның ішінде ақпаратты өңдеудің көмекші құралы ретінде. Компьютерлік ... ... кадр ... мамандарының еңбектерінің сипатын мүлдем өзгертті, осыдан ұйымдарға және еңбек ... ... ... да ... ... техниканы қолданатын қызметкерлер өз тәжірибелерінде оның зор мүмкіншіліктерін бағалады. Бір ... оның ... ... ... бір ... ... болды.
Қауіпсіздік талаптарын орындамау компьютермен жұмыс істеп отырған қызметкердің ... ... соң ... бір ... сезіне бастауына әкеледі: оның басы ауырады және көзі түйіледі, шаршанғандығы және тітіргенгіштігі пайда болады. ... ... ... ... ... ... нашарлайды, қолы, мойны, белі және т.б. ауыра бастайды.
Компьютермен жұмыс істейтін қызметкерлердің еңбек жағдайларын қамтамасыз етуімен байланысты ең көп таралған ... ... ... ... ... ауданы мен көлемі;
- жұмыс ортасының температурасы мен ылғалдылығына ... ... ... ... ... және ... ... жазықтығындағы жарықтану деңгейінің төмен болуы;
- монитордан таралатын төмен жиілікті магнит өрістер деңгейінің жоғары болуы;
- техниканы еркінше орналастыру және ... ... ... ... бұзу;
- еңбек және демалыс уақыттарыныа қойылатын талаптарды сақтамау;
- қызметкердің өндірістік жұмыспен тым жүктелінуі.
Бейнедисплейлі ... (БДТ) және ... ... ... ... ... ... визуалды эргономикалық параметрлері қауіпсіздік параметрлері болып табылады және олардың дұрыс таңдалмауы пайдаланушылардың денсаулықтарының нашарлауына әкеледі.
БДТ-дың дизайны корпус түсінің жарықты ... ... ... ... ... ету қажет. БДТ корпусының және компьютердің, пернетақтаның және компьютердің басқа да бөліктері мен ... ... ... 0,4-0,6 ... ... ... боялу қажет және кедергі туғызатын жылтыр бөлшектер болмау керек.
БДТ-дың құрылымы, оның ... және ... ... ... ... ... ... сенімді және ыңғайлы оқылуын қамтамасыз етуі қажет. Ақпарат қабылдану ыңғайлығының сәйкес деңгейінде оның ... ... ... ету үшін ... ... ... оңтайлы және шекті ауқымдары анықталу керек. БДТ-дың визуалды эргономикалық параметрлері және оңтайлы және шекті ауқымдар мәндері орнатылуы қажет олардың өзгеру ... ... 3.1 ... визуалды эргономикалық параметрлері және өзгеру ауқымы
Параметрлердің аттары
Параметрлер мәндерінің шектері
миним. (аз емес)
макс. (көп ... ... ... ... ... ... сыртқы жарықтылығы, лк
100
250
Белгінің бұрыштық өлшемі, бұр.мин.
16
60
Визуалды эргономикалық параметр ... ... ... деп ... ... ... 1,2 ... артық аспайтын әрекеттесу уақыты кезінде ақпараттың қатесіз оқылуын қамтамасыз ететін аралықтағы ауқымды ... ... ... ... ... етілген ауқымы деп адам-оператордың минималды уақытты 1,5 еседен артық аспайтын әрекеттесу ... ... ... қатесіз оқылуын қамтамасыз ететін аралықтағы ауқымды айтады.
Белгінің бұрыштық өлшемі - ... ... ... ... ... және ... көзін қосатын түзулер арасындағы бұрыш. Белгінің бұрыштық өлшемі келесі формуламен анықталады:
а = arctg(h/2l),
мұнда h - белгінің биіктігі, l - ... ... ... ... ... параметрлердің тізбесі және мәндері 5.2 кестеде келтірілген.
Ақпарат қабылдану ... ... ... оның ... оқылуын қамтамасыз ету үшін визуалды эргономикалық параметрлердің оңтайлы және шекті ауқымдары анықталу керек. БДТ-дың визуалды эргономикалық параметрлері және оңтайлы және ... ... ... ... ... 3.2
БДТ-ның нормаланған визуалды параметрлері

Параметрлердің аттары
Параметрлердің мәндері
1
Контраст (монохромды БДТ үшін)
3:1-ден ... ... ... ... ... %
+ - ... көп ... әріптер және сандар үшін белгі матрицасының пішіні
Бейненің 7 - 9 элементінен артық емес
бейненің 5 - 7 ... ... ... ... үшін ... енінің биіктікке қатынасы
0,7-ден 0,9-ға дейін (0,5 тен 1,0-ға ... ... ... БДТ үшін ... ... элементінің (нүктенің) өлшемі, мм
0,3
7
Бақылау түзуінің көлденең бұрышы, град.
Көлденеңнен төмен 60 град. артық емес
8
Бақылау бұрышы
нормальдан дисплей ... ... ... ... 40 град. көп емес
9
Біртектес белгілердің рұқсат етілген көлденең ығысуы, % белгінің енінен
5-тен көп ... ... ... ... ... ығысуы, % белгінің енінен
5-тен көп емес
11
БДТ экранының жұмыс өрісінің пішінінің дұрыс тіктөртбұрыштан ығысуы аспау керек:
- көлденеңнен
- ... ... ... В1 және В2 - экранның жұмыс өрісіндегі мәтіннің жоғарғы және төменгі жолдарының ұзындықтары, мм;
Жарықтылықтың бірқалыпсыздығы деп келесі ... ... ... ... бірқалыпсыздық),
(теріс бірқалыпсыздық),
,
мұнда n - ... ... ... ... Lmax - ... ... ... Lmin - жарықтылықтың минимал мәні.
БДТ және ЭЕМ-нің ... ... және БДТ ... 0,05 м ... ... ... рентгендік сәулеленудің тәртіпті мөлшерлі қуатын қамтамасыз ету қажет. Басқарушы ... ... ... 7,74х10 А/кг ... ... ал бұл 0,1 мбэр/сағ тең баламалы мөлшерге сәйкес келеді. Иондамайтын электромагнитті сәулелендірудің рұқсат етілген мәндері келтірілген.
Кесте 3.3
Иондамайтын ... ... ... ... ...
Параметрлердің аттары, 01.01.1997 бастап
Рұқсат етілген мәні
Электрлік құраушысы бойынша БДТ-ның айналасынан 50см. қашықтықтағы ... өріс ... ... керек:
- 5 Гц - 2 кГц жиілік аралығында
25 В/м
- 2 - 400 кГц ... ... ... ... ... ... керек:
- 5 Гц-2 кГц жиілік аралығында
250 нТл
- 2 - 400 кГц ... ... ... ... ... ... ... келесіні алдын-ала ескеруі қажет: оңай орын ауыстырылатын мүмкіндігі бар ... ... ... ... ... пернетақта бетінің көлбеу бұрышын 5-тен 15 градусқа дейін өзгеруге мүмкіндік беретін тіреу құрылғысы; ортаңғы қатар ... ... ... ... ... жиі ... ... ортасында, астында және оң жақта орналасуы қажет, ал сирек қолданылатын - жоғарыда және сол жақта; пернелердің ... ... ... ... ... және ... орнымен бөлектеу; пернелердің минималды өлшемі - 13 мм, оңтайлы - 15мм; ... ... және ... бар ... ... ... ... 3 мм-ден кем болмау керек; басуға минималды кедергісі 0,25 Н және максимал - 1,5 Н көп ... және ... ... ... ... қойылатын талаптар
Компьютерді сатып алар алдында, олар орнатылатын ортаны тиісті талаптарға сай дайындау қажет.
СанПиН 2.2.2.542-96 сай ... ... ... ... ... ... ... және жасанды жарықтану болу керек.
Табиғи жарықтану солтүстік және солтүстік-шығысқа бағытталған жарық арналарынан түсу керек және тұрақты ... ... бар ... ... және ... территорияда 1,5%-дан төмен болмайтын табиғи жарықтану коэффициентін (ТЖК) қамтамасыз ету керек. ... ... ... ... ... климаттық өрісте орналасқан ғимараттар үшін нормаланған.
Компьютермен жұмыс ... ... ... ... подвалды жерлерде орналастыруға тыйым салынған.
Ересек пайдаланушылар үшін бір жұмыс орынның ауданы 6м[2]-ден төмен ... ... ал ... - ... ... оқу және мектепке дейінгі мекемелер бір жұмыс орнына арналған аудан 6м[2]-ден аз болмау керек, ал көлемі - ... және ЭЕМ үшін ... жаңа ... қайта құрылатын орта, арнайы орта және жоғарғы оқу ғимараттардың төбесін 4,0м ... ... емес ... ... ... үшін БДТ ... ЭЕМ ... өндірістік мекемелері және оқу орындары шу және діріл деңгейі нормалы мәндерден асатын бөлмелермен шектеспеуі қажет.
Жұмыс орындарының ішкі ... үшін ... ... ... - 0,7-0,8 ... ... материалдар қолданылуы керек; қабырға үшін - 0,5-0,6; еден үшін - ... ... беті ... ... ... ... ... тазалау және ылғалды тазалауға ыңғайлы болу керек және антистатикалық қасиетке ие болу ... және ЭЕМ ... ... ... ауа құрамындағы аэрондар мен зиянды химиялық заттарға қойылатын талаптар
БДТ және ... ... ... ... және ... болатын өндірістік ғимараттардағы температура, салыстырмалы ылғалдылық және ауа қозғалысының жылдамдығы 3.4 ... ... ... ... санитарлық нормаларына сәйкес болуы қажет.
Кесте 3.4
БДТ және ЭЕМ бар бөлмелердегі микроклиматтың оңтайлы нормалары
Жыл ... ... ... гр. С көп ... ... ... %
Ауаның қозғалу жылдамдығы, м/с
Суық
жеңіл -1а
22-24
40-60
0,1
жеңіл -1б
21-23
40-60
0,1
Жылы
жеңіл -1а
23-25
40-60
0,1
жеңіл -1б
22-24
40-60
0,2
1а категориясына отырып істелінетін және көп ... ... ... ... ... жатады, бұл кезде энергия шығыны 120 ккал/сағ дейін болады; 1б категориясына отырып, тұрып ... ... және ... да бір ... ... ... жұмыстар жатады, мұндай жағдайда энергия шығыны 120-дан 150 ккал/сағ дейін болады.
Мектепке дейінгі, орта арнайы және жоғарғы оқу орындарындағы БДТ және ЭЕМ бар ... 3.5 ... ... ... ... параметрлерімен қамсыздануы қажет.
Кесте 3.5
БДТ және ЭЕМ бар бөлемлер үшін микроклиматтың оңтайлы нормалары ... ... ... параметрлер
Оңтайлы параметрлер
Рұқсат етілген параметрлер
температура град.С,
салыстырмалы ылғалдылық %
температура град.С,
салыстырмалы ылғалдылық %
19
62
18
39
20
58
22
31
Бөлме ауасындағы оң және теріс аэрофондар деңгейі ... және ... ... ... ... ... шекті санитарлы-гигиеналық нормаларына" сәйкес болуы қажет. Олар 5.6 кестеде көрінісін тапты.
Кесте 3.6
БДТ және ЭЕМ-мен жұмыс істегендегі ... ... ... ... ... ауа ... иондар саны
n+
n-
Минималды қажетті
400
600
Оңтайлы
1500-3000
3000-5000
Максималды рұқсат етілген
50000
50000
Шуға және дірілге қойылатын талаптар
Өндірістік ғимараттардағы жұмыс орындарындағы шу деңгейі "Жұмыс орныдардағы шу ... ... ... ... бекітілген мәндерінен аспау қажет.
БДТ және ЭЕМ-де негізгі жұмысты (диспетчерлік, операторлық, есептеу кабиналары және басқару посттары, есептеу техникасының залдары және т.б.) ... ... ... оқу және ... дейінгі оқу орындарында жұмыс орындағы шу деңгейі 50дБА-дан аспау керек. Лабораториялық, аналитикалық және өлшемдік бақылау жүргізетін инженерлі-техникалық жұмысшылар жұмыс ... ... ... ... ... 60дБА-дан аспау қажет. ЭЕМ (дисплейсіз) операторларының бөлмесіндегі шу ... 65дБА ... ... ... ... шулы агрегаттарын орналастыруға арналған бөлмелердегі жұмыс орнының шу деңгейі 75дБА-дан көп болмау керек.
Кесте ... ... ... ... ... ... дыбыс деңгейлері және дыбыстық тығыздықтың деңгейлер
Дыбыстық тығыздықтың деңгейлері ДБ. Октавты жолақтардың ... ... ... деңгейлері, баламалы дыбыс деңгейлері, ДБА
31,5
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
4
31,5
59
48
40
34
30
27
25
23
35
31,5
63
52
45
39
35
32
30
28
40
31,5
67
57
49
44
40
37
35
33
45
86
71
61
54
49
45
42
40
38
50
93
79
70
63
58
55
52
50
49
60
96
83
74
68
63
60
57
55
54
65
103
91
83
77
73
70
68
66
64
75
Өндірістік ғимараттардағы жұмыс орындарындағы діріл ... - ... ... ... ... ... аспауы қажет.
Кесте 3.8
"В" технологиялық типті 3 категория дірілінің санитарлық нормалары.
Жолақтардың ортагеометриялық жиіліктері ... Yo; Zo ... ... ... ... ... ... жылдамдығы
м/с[2]
дБ
м/с*10[-2]
дБ
Кесте 3.9
"В" технологиялық типті 3 категория дірілінің санитарлық нормалары. (жалғасы)
1,6
0,0125
32
0,13
88
1,6
2
0,0112
0,02
31
36
0,089
0,18
85
91
2,5
0,01
30
0,063
82
3,15
0,009
29
0,0445
79
4,0
0,008
0,014
28
33
0,032
0,063
76
82
5
0,008
28
0,025
74
6,3
0,008
28
0,02
72
8
0,008
0,014
28
33
0,016
0,032
70
76
Кесте 3.10
"В" технологиялық типті 3 ... ... ... ... ... 3.11
"В" технологиялық типті 3 категория дірілінің санитарлық нормалары. (Жалғасы)
25
0,025
38
0,016
70
31,5
0,0315
0,056
40
45
0,016
0,028
70
75
40
0,04
42
0,016
70
50
0,05
44
0,016
70
63
0,063
0,112
46
51
0,016
0,028
70
75
80
0,08
48
0,016
70
Түзетілген және баламалы түзетілген мәндер және олардың деңгейлері
0,014
33
0,028
75
БДТ және ЭЕМ-мен жұмыс ... ... ... ... ғимараттарда, сондай-ақ барлық оқу және мектепке дейінгі оқу орындарында жұмыс ... ... ... ... ... ... ... 3.12
БДТ және ЭЕМ бар барлық жұмыс орындарындағы, оқитын және мектепке дейінгілерді қоса, дірілдің рұқсат етілген нормалары
Октавты жолақтардың ... ... ... Y ... ... ... ... үдеуі бойынша
Діріл жылдамдығы бойынша
мс-2
дБ
мс-1
дБ
2
5,3x10
25
4,5x10
79
4
5,3x10
25
2,2x10
73
8
5,3x10
25
1,1x10
67
16
1,0x10
31
1,1x10
67
31,5
2,1x10
37
1,1x10
67
63
4,2x10
43
1,1x10
67
Түзетілген мәндер және олардың деңгейлері
9,3x10
30
2,0x10
72
БДТ және ЭЕМ бар бөлмелердегі шу деңгейін төмендету үшін бөлмелерді өңдеуге ... 63 - 8000 Гц ... ... ... коэффициенті бар дыбыссіңіргіш материалдарды қолдануға болады. Қосымша дыбыссіңіргіш қабырға түсімен сай болатын, тығыз матадан жасалынған біртүсті перделер бола алады, олар ... ... ... ... ... ... ... ені терезе енінен 2 есе үлкен болады.
БДТ және ЭЕМ бар ... мен ... ... ... ... талаптар. Жарық арналарына қатысты жұмыс орындарының орналасуы көрсетілген.
Сурет 3.1. Жарық ... ... ... орындарын орналастыру сұлбасы
Компьютерлер пайдаланылатын бөлмелерде жасанды жарықтану жалпы және тегіс болу ... ... егер ... тек ... ... істейтін болса, онда қисындасқан жарықтануды пайдалануға рұқсат етіледі: жалпыдан басқа жергілікті жарықтану шырағы орнатылады, олар ... ... ... ... ... және оның ... 300лк-дан асырмауы қажет.
Жұмыс құжатының орналасу аймағындағы стол бетінің жарықтануы 300-500лк болу керек.
Жарықтану көздерін олар көзді шағылыстырмайтындай етіп ... ... ... бірге көрінетін аймақта орналасқан жарық беретін беттердің жарықтылығы 200кд/кв.м-ден жоғары болмау керек.
Өндірістік ғимараттардағы жалпы жарықтандыру көздері үшін көз шағылыстырарлық көрсеткіші ... ... ... ал ... бөлмелердегі жабдықталмағандық көрсеткіші 40-тан, мектепке дейінгі және оқу орындарында 25-тен аспау ... және ЭЕМ ... көру ... ... бірқалыпсыз таралуын шектеп тұру керек, сонымен қатар жарықтықтың жұмыс орны бетіне қатынасы 3:1 - 5:1 ... ... ал ... беті мен ... және ... бетіне қатынасы 10:1.
Жасанды жарықтану кезінде жарық көзі ретінде ЛБ ... ... ... ... ... ... жарықтану құрылғысы кезінде қуаты 250 Вт-қа дейін болатын металлогалогенді шамдарды қолдануға рұқсат беріледі, ал жергілікті жарықтану шырақтарында - қызу ... ... 90 ... ... сәулелену бұрышы аймағындағы жалпы жарықтандыру шырақтарының жарықтылығы 200 кд/м2 жоғары, шырақтардың қорғау ... 40 ... ... ... керек. Жалпы жарықтандырудың шырақты құрылғылары үшін қор коэффициенті (Кқ) 1,4 деп алынады. ... ... ... ... ... ету үшін ... ... рамасын және шырақтарды жылына екі реттен кем емес тазалап тұру және күйіп кеткен шамдарды өз уақытында ... тұру ... және ЭЕМ бар ... ... ұйымдастыруға және құрылғыларына қойылатын талаптар
Жұмыс орындары табиғи жарық сол жақтан түсіп ... етіп ... ... орны мен ... ... ... кем ... керек, ал мониторлардың бүйір қабырғалар арасы - 1,2м-ден кем емес. Айтарлықтай ой еңбегін немесе жоғарғы ... ... ... шығармашылық жұмыстарды орындау үшін БДТ және ЭЕМ бар ... ... ... 1,5 - 2,0м ... қалқамен бөлініп қойылады.
БДТ және ЭЕМ пайдаланушының жұмыс орнын ұйымдастыру және құралдарын құрастыру кезінде жұмыс орнының барлық ... ... ... және ... атқаратын қызметінің сипатын ескере отырып олардың өзара орналасуын ... ету ... ... ... ... ... жұмыс сипатының құрылымдық ерекшеліктерін және қолданылатын құралдардың мөлшерін ескере отырып, жұмыс бетінде ... ... ... ... ету ... ... ... құрылымы БДТ және ЭЕМ-мен жұмыс істеу кезінде рационалды қалыпты қолдай алатын болу керек. Жұмыс орындығының түрі ... ... ... отырып, БДТ және ЭЕМ-де жұмыс істеу ұзақтығы мен сипатынан ... ... ... ... биіктігі 680-800мм аралығында басқарылатындай болуы дұрыс, ал мұндай мүмкіншіліктің болмаған жағдайда ол 725мм-ге тең болу керек. ... ... ... орнының модульдік өлшемдері, қайсының негізінде конструкциялық өлшемдерді есептейді, мынадай болу керек: ені 800, 1000, 1200, 1400 мм; тереңдігі 800 және 1000 ... ... ... 600 ... ені - 500 ... тізе ... ... - 450 мм-ден, ал керілген аяқ деңгейінде - 650мм-ден кем емес жазықтық болу керек.
Монитордың ... ... ... 600-700 мм оптималды қашықтықта, бірақ әліпбилі-сандық белгілерді және символдарды ескере 500мм-ден жақын емес орналасуы қажет.
Жұмыс орындығының ... ... болу ... ... бетінің ені және тереңдігі 400мм-ден аспау керек;
- алдыңғы жағы дөңгелектенген орындық беті;
- орындық бетінің биіктігі 400 - 550мм ... және ... ... және ... ... бұрышқа көлбеу жасауды басқарылатын;
- арқаның тіренішбетінің биіктігі 30020мм, ені - 380мм ... емес және ... ... ... - ... ... ... арқаның көлбеуі 30градус аралығында;
- орындықтың алдыңғы жағынан арқасын түзету қашықтығы 260 - 400мм аралығында;
- тұрақты немесе ... ... ... ... аз емес және ені - 50 - ... ... ... биіктігі бойынша шынтақшаны 23030мм аралығында басқару және шынтақшалар арасындағы ішкі қашықтық 350-500мм аралығында.
Жұмыс орны ені 300мм, ... 400мм, ... ... басқаруы 150мм-ге дейінгі аралықта болатын аяқ тіреуішімен қамтамасыз етіледі.
Ауырлық және ... ... ... ... түрлерін еңбек жағдайы бойынша жұмыс орындарын аттестациялау негізінде бекітіледі. Әдетте, кадр бөлімі қызметкерлерінің жұмысы А және Б ... ... ... ... ... уақыт тәртібі жұмыс уақытының ұзақтығына, түріне және жұмыс қызметінің категориясына байланысты ... ... ... ... ... ... тәртібі
Жұмыс категориясы
Жұмыс ауысымы кезіндегі салмақтың деңгейі, белгілер саны
8-сағаттық ауысым кезіндегі үзілістің қосынды уақыты, мин
А тобы
Б тобы
І
20 мыңға ... ... ... ... ... ... ... сағаттық жұмыс уақыты кезінде және компьютермен жұмыс істегенде үзіліс уақытын келесідей орнатқан жөн:
- жұмыстың І категориясы үшін - ... ... ... екі ... ... соң және түскі үзілістен кейінгі екі сағаттан соң 15 минуттан;
- жұмыстың ІІ категориясы үшін - ... ... ... екі ... ... соң және түскі үзілістен кейінгі 1,5-2 сағаттан соң 15 минуттан, немесе әрбір бір сағат ... 10 ... ... (м) ... ... зал, оның ішінде 15 компьютер және онымен жұмыс істейтін 15 адам бар. Осы мәліметтерді ... ... және ... ... және кондиционерлеуді есептеу керек.
Компьютер залындағы табиғи жарықтандыруды есептеу
Табиғи жарық оптикалық спектр облысында көзге көрінбейтін инфра және ультракүлгін ... ... ... ... ... толқын ұзындығы 0,1-ден 0,38мкм, көрінетін 0,38-ден 0,78мкм, инфрақызыл 0,78-ден 3,4мкм-ге дейін болады.
Табиғи жарықтану тек көзге әсер етіп қана ... ... ... адам ... ... қарайтады және психологиялық әсер етеді. Осыған байланысты барлық бөлмелерде санитарлық нормаға және ... ... ... ... болу ... жарықтану - бұл сыртқы шектейтін конструкциялардағы жарықтық тесіктер арқылы енетін аспан жарығымен ... Егер ... ... ... ... ... ... жарық жанынан түседі. Бөлме өлшемдері:
ұзындығы А=26м,
ені В=26м,
биіктігі ... ... ... бетіне дейінгі биіктік hеден=0,7м,
Терезелер 1м биіктіктен басталады. Терезелер биіктігі 1,5м. Ғимарат IV жарық белдеуінде. Минималдық жарықтығы сыртқы ... 1,5м ... ... ... ... ... ... жағынан анағұрлым ыңғайлы болып есептеледi. Табиғи жарықтандару - табиғи жарықтану коэффициентiмен ТЖК (е) сипатталады. ТЖК - ... ... ... ... бiр ... табиғи жарықтың (тiкелей түсетiн немес шағылған), сыртта аспан ашық болған кездегi ... ... ... %. ТЖК келесі формула арқылы анықтайды:
eнI,II,IV,V= eнIIImc, ... eнIII - ... III- ... ... ... - ... климатының коэффициенті;
с - күндік климат коэффициенті. ... ... m мен ... ... ... (IV- ... және Орта Азияға арналған мәндері келтірілген.
3.12-кесте - Жарықтық климат m және күн ... с ... мәнi ... жарықтандыруды есептеу - жарық түсетiн орындардың аудандарын анықтауға негiзделген.
Бүйiрден жарықтандыру кезiнде, ... ... ... ... ететiн терезелердiң ауданын So келесi формула бойынша ... ... Sn - ... ... ... ... - ТЖК-ның нормаланған мәнi;
кз - қор коффициентi;
τ0 - ... ... ... ... τ0= τ1 τ2 τ3 ... - терезелердiң жарық сипаттамасы;
r0 - ғимаратта ... ... ... және ... ... ... нәтижесiнде ТЖК-ның өсуiн ескеру коэффициентi;
кгим - ... ... ... ... ... ... ... 3.14
Терезелердің жарық сипаттамасының η0 мәні
:В қатынасы
В:h кездегі η0
1
1,5
2
3
4
5
7,5
10
4 және оданда көп
6,5
7
7,5
8
9
10
11
12,5
3
7,5
8
8,5
9,6
10
11
12,5
14
2
8,5
9
9,5
10,5
11,5
13
15
17
1,5
9,5
10,5
13
15
17
19
21
23
1
11
15
16
18
21
23
26,5
29
0,5
18
23
31
37
45
54
66
-
Кесте 3.15
Қор коэффициенті К қор мәні ... ... ... ... жарықталу
Жасанды жарықталу
Жанынан
жоғарыдан
Газоразрядты шамдар
Қыздыру шамдары
Цемент зауыттары, агломерационды фабрикалар
1,5
2
2
1,7
Дәнекерлеу цехтары
1,4
1,8
1,8
1,5
Механикалық, инструменталды, жинау цехтары
1,3
1,5
1,5
1,3
Химиялық зауыттар цехтары
1,5
2
1,8
1,5
Ауа тазалығы бойынша ерекше режимдегі ... ... ... ... (2) ... ... анықтаймыз.
, ... ... ... анықтаймыз[5]:
Sn=B*A=26*26=676 м2
eIVн= eIIIнmc, m=0,9, c=0,75
eIIIн=1,5
eIVн=1,5*0,9*0,75=1,0125
η0-дiң мәнiн анықтаймыз - ... ... ... ... ... ... орнына дейiнгi қашықтық) қатынасы 26:1,2=21.
В:h=26:4,2=6,1. Бұдан η0=11.
Жарық өткiзгiш материал ретiнде - қосарланған ашылатын, темiр бетонды формалық және реттелмелi ... бар ... ... ... τ2=0,6, τ3=0,8, τ4=1. τ0= τ1 τ2 τ3 ... ... В:h=7,5 және l:B=1,2:26=0,05 қатынасынан анықтаймыз -
r 1=1,05. Қасындағы ғимарат Р=8м қашықтықта ... ... ... ... ... ... жарық техникасының жетістіктерін пайдаланып, жарықты тиімді пайдалану - еңбек өнімділігі мен өнім ... ... ... ... және ... ... ... маңызды резерві.
Өндірістік кәсіпорындардағы жасанды жарықтандыру шарты адамдардың көру қабілеттілігіне, физикалық және моральдық ... ... ... ... Яғни оның - ... ... өнім ... және өндірістік травматизмге де әсері бар.
Жұмыс жасауға қолайлы жағдайды қамтамасыз ету үшін, жасанды жарықтандыру мынадай талаптарға сай ... ... ... ... ... ... ... сәйкес келуі керек;
- жұмыс орнындағы және қоршаған кеңістік көлеміндегі жарықтық мүмкіндігінше біркелкі таралуы керек;
- жұмыс ... оқыс ... ... ... егер олай ... ... жарықтың біркелкі таралмауына әкеледі;
- көзге түсеін аудан ... ... ... ... ... ... керек;
- жарықтандыру түсті дұрыс көрсету үшін қажетті спектралдық құрамды қамтамасыз ету керек.
Есептеу ... екі ... ... ... ... әдісі және нүктелік әдіс. Қолдану коэффициенті әдісі - үлкен ... ... ... болмаған жағдайда горизонталды беттерді біркелкі жарықтандыруды жалпы есептеуге арналған.
Ал нүктелік әдіс бойынша - көлеңке ... ... ... ... ... ... және ... жалпы жарықтандыруды есептеуге арналған.
Біздің жұмыс орны компьютерлік зал болғандықтан, онда өндірістегідей ... ... ... жоқ. ... ... ол горизонталды бетке жарықтың біркелкі таралуын есептейді - компьютерлік үстел. Сондықтан біздің есепте жарықтандыруды ... осы әдіс ... ... ... ... ... бұл әдіс - ... бетке түсетін жарық ағымының, жарықтандырушы аспаптың толық жарық ағымына қатынасына тең болатын η коффициентін анықтау болып табылады.
Есептеу тәжірибесінде η - ның мәні - ... ... ... (бөлме индексі i) оның оптикалық сипаттамасымен (төбенің шағылу коэффициенті) арақатынасын көрсететін кестеден анықтайды.
Бздің есептейтін жұмыс ... ... ... А=26, ені В=26, ... ... жұмыс орнының бетіне дейінгі биіктік hеден=0,7м,
төбенің шағылу коэффициенті Pтөбе=70%,
қабырғадан шағылу коэффициенті Pқаб=50%,
еденнен шағылу коэффициенті Pеден=30%.
Бөлме индексі келесі формуламен анықталады [4]:
, ... А, В ... ... ... мен ені, h - шамның жұмыс бетінің үстінде іліну биіктігі.
h=H-hеден
мұндағы H - бөлме ... ... ... ... ... атты электронды оқулық жасау дипломдық жұмыс орта және жоғары оқу орындарындағы ... ... ... ... пайдалануға арналған. Ол теориялық және практикалық сұрақтарын автоматтандырылған жүйеде үйретуге бағытталған.
атты дипломдық жұмыстың жасау құралдарын қарастыру және талдау ... ... ... дәстүрлі түрде жинақталған және алға қарай этаппен жылжуға ... ... ... ... ... ... қатарлы идеяларды тірек ететін концепцияны жасау қазіргі оқытудың бірінші дәрежелі есебі болып ... ... ... ... ... пән бойынша оқытушы берген теориялық және тәжірибелік мәліметтерді қазақ тіліне аударып, электронды ... ... және оқу ... кешенінің графикалық интерфейсін құру.
Жасалған электронды оқулық ауқымды жүйеде пайдалану мүмкіндігі оны аса көп пайдаланушының қолдануына мүмкіндік ... және ... ... беру ... үшін технологиялық негізі ретінде қызмет етеді. Осы электрондық оқулықты қашықтықтан басқарып оқыту түрімен және кәдімгі ... ... ... ... ... ... ... ретінде пайдалануға және оқытушылардың еңбегін жеңілдетуге мүмкіндік береді.
Оқыту бағдарламасының негізгі факторы кез - келген пән элементтерін кезекпен - ... ... ... ... ... Электрондық оқлық өзінің түрі бойынша таптырмайтын құрал және ол есептеу техникасы мен ... ... ету ... ... және ... жұмыстар мен анимациялармен шектелетін сабақтардың аясын кеңейтіп, ауқымды кең бірнеше ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету саласына және тіпті тұрмысқа толығымен енді. ... ... ... ... телевизор және калькулятор секілді. Бірақ та ол не оқытушыны, не кітапты ешқашан алмастыра алмайды. Сондықтан қоғамды компьютерді қолданатын оқыту технологиясын ... ... ... байланысты ғылымның әр түрлі салаларында мамандардың перспективті және өндірістік дамыған елдерде дәрежеге ие ... ... ... іске ... ... мен оқытушыларға мейлінше тиімді, сапалы зейінін аударғым келеді.
Дистанциялық оқыту жүйесінің бір ... ... ... ... ... ... ... автоматтандырылған оқыту жүйесі жасалады. Бұл берілген пән бойынша материалдарды үйренуге және игеруге орта оқу орындарының ... көп ... ... деп ... ... ... сәйкес келесі жұмыстар орындалды:
Электрондық оқулықты құрастыру құрылымы бойынша автоматтандырылған оқыту программасының логикалық құрылымы жасалды. Оның құрамына:
* автоматтандырылған оқыту ... оқу ... ... ... және жинақтылығы;
* оқу материалын безендіруге талаптар (бөлімдердің, ішкі бөлімдердің, ... ... және т.б. ... ... ... ... оқыту программасының параметрлерінің дұрыстығына қойылатын талаптар;
* экранды безендіру ережесі (шрифтер және түстік палитра), ... мен ... ... ... мен ... реті;
* клавиатура мен тышқанды қолдану ережесі;
* көмек мәтінін безендіру ережесі;
* қолданушының реакциясын өңдеу ережесі.
* Оқу ... ... ... ... ... үлгілеу пәні бойынша автоматтандырылған оқыту программасы үшін оқу материалдарының мәтіндері құрылып, теріліп және ... ... ... әзірлеу жұмыстары үстінде төмендегідей бағдарламалар пайдаланылды: Web парақтарын құрылымын құру және ... ... үшін - ... Front Page 2003, тәжірибелік жұмыс пен тестілеу бағдарламаларын құру үшін-Borland Delphi 7.0., ... ... үшін Internet Exporer 6.0 ... ... жүйелерінің бүгінгі жағдайы мен оларды әзірлеу құралдарына талдау жүргізілді, олардың арақашықтары мен жетістіктері ... ... ... орындалған дипломдық жұмыс жоғары оқу орындарының студенттеріне, ... ... ... ... ... ... білім алу құралы ретінде қалыптасып, еліміздің жалпы білім беру жүйесінің дамуына өз үлесін қосып, ғылым және білім ... ... ... деп ... ... А.В. ... С.А. Пескова Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Учебник. - М.:ФОРУМ:ИНФРА-М,2006. - 352 ... - ... С.Т. ... ... ... системы, комплексы и сети. Учебник для вузов. - Алматы: Рауан, 1996,-290 с:ил..
* В.Леонтьев большая энциклопедия. Москва.ОЛМА ... ... ... ... ... ... ... Алматы, 2006ж.
* Е.К.Балапанов, Б. Бөрібаев, А.Даулетқулов. Информатикадан 30 сабақ Алматы, 1999ж.
* Н.В. ... ... ... по ... ... на ... ... и статистика, 2001,
* В.А. Каймин, В.М.Питеркин, А.Г. Уртминцев Информатика. Учебное пособие, 1998
* Ю. Блэк Сети ЭВМ: Протоколы, стандарты, интерфейсы. -М: Мир, 1990, -506 с.
* ... ... Г.И. ... ... комплексы, системы и сети. - Л.: Энергоатомиздат, 1987 ж.
* А.П.Пятибратов , Л.П. Гудыно, А.А. ... ... ... сети и ... Учебник - М.: Финансы и статистика, 2001, -512с
* С.Т. Тынымбаев ... ... ... ... и ... ... для ... 2-ое издание. - Алматы: Рауан, 1997,-Зббс.
* С. Симонович, Г. ... А. ... ... 1998ж
* Ю.В.Новиков, Д.Г. Карпенко Аппаратура локальных сетей. Функции, выбор, разработка. - М.: ЭКОМ, 1998, -228с.
* Н.В.Олифер, В.Б. ... ... ... Принципы, технологии, протоколы. - СПб.: Издательство "Питер", 1999,-672с.
* Ж.С.Сарыпбеков, ... Б.К. ... ... и ... проектирования ЛВС. Уч. пособие. - Алматы, КазПТИ, 1989, -106с.
* ... ... и ... ... Под ред. ... -М.: Мир, ...
* Тимоти Паркер. TCP/IP. Освой самостоятельно. - М.: БИНОМ, 1997
* Зельдин Е.А. Центральный усройсво управление - М.: ... 1983 ... ... Т.М., ... С.П. ... ... ... автоматики. - М.: Машиностроение, 1978 ж.
* Дж. Ф. Уэйкерли. Проектирование цифровых устройств. В 2-х т. 2. М .: Постмаркет, 2002 ... ...
* ...

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 31 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 4 400 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіптік білімнің электрондық оқулықтарын құрастырудың функционалдық – модульдік технологиясы45 бет
МәлIметтер базасын жобалау бойынша электрондық оқулық48 бет
Электрондық оқу құралын жасақтаудың теориялық негіздері3 бет
Borland Delphi ортасында электронды оқулық жасау45 бет
Delphi тілінде электрондық оқулық64 бет
Html тілінде математикалық логика пәнінен электрондық оқулық құру40 бет
Macromedia Authorware программасын қолдана отырып, Macromedia Authorware программасының мүмкіндіктеріне электронды оқулық77 бет
MATHCAD-қа электрондық оқулық83 бет
Photoshop қолданбалы бағдарламасына электронды оқулық құру56 бет
Sigil программасында Адам анатомиясынан электронды оқулық құрастыру56 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь