Азаматтық құқық қатынастарының объектілері

ЖОСПАР

І. КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3.5
ІІ. НЕГІЗГІ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3.26
1.1. Азаматтық құқық қатынастарының объектілері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.5
1.2. Азаматтық құқықтық субъектілері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6.18
1.3. Құқық ұғымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19.20
1.4. Жеке және жария құқық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
1.5.. Құқық салалары және олардын институттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...22
1.6. Құқықтық реттеу әдісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23
IV. ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .24.26
ІV. ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
І. КІРІСПЕ

Қоғамдық қатынастар – белгілі бір өндіріс тәсілі негізінде өндірісте және өмірде адамдар арасында қалыптасатын күрделі де сан қилы қатынастар. Философия тарихты материалистік тұрғыдан қоғамдық қатынастарды материалдық және идеологиялық деп екіге жіктеді. Материалдық қоғамдық қатынас объективті, адамдардың санасы мен еркіне байланысты емес. Материалдық қоғамдық қатынас ішіндегі ең бастысы әрі айқындаушысы адамдардың өндірістік қатынастары болып табылады. Өндірістік қатынастар қоғамдық өндіріс процесіндегі адамдар арасындағы материалдық экономикалық қатынастардың жиынтығы. Өндірістік қатынас – қоғамдық өндірістің қажетті жағы. Жеке адам материалдық игіліктерді өндіре алмайды. Өндіру үшін адамдар белгілі байланыстар мен қатынастар жасайды, сөйтіп осы қоғамдық байланыстар мен қатынастар арқылы ғана олардың табиғатқа қатынасы болады, өндіріс орын алады.
Идеологиялық қатынастар адамның санасына байланысты бола-ды. Оның ең маңыздылары – саяси, құқықтық, моральдық, ұлттық, діни т.б. қатынастар. Қоғамдық қатынастардың барлық жиынтығы – өзара заңды байланысқан реттелген бұлжымас бір ізді жүйе. Қоғамдық қатынастардың жиынтығынан белгілі бір ізділікті табу, оның ең бастысын, негізін анықтау. Қоғамдық қатынастардың өзара байланысын сипаттайтын заңдылықтарды ашу – ғылымның зор еңбегі. Қоғамдық өмірде қарым-қатынастар әртүрлі әлеуметтік топтар арасындағы қатынастар ретінде және сол ұжым ішіндегі қатынастар ретінде де өмір сүреді. Қоғамдық қатынастардың жиынтығы адамдар ұжымдары үшін олардың өмір сүретін белгілі бір әлеуметтік ортасы болып табылады.
Қоғамдық қатынас антагонистік және антагонистік емес болып екіге бөлінеді. Антагонистік қоғамдық қатынастар жеке меншікке және адамды қанауға негізделген қоғамдық-экономикалық формацияда болады. Антагонистік емес қоғамдық қатынастар қанаушылық жоқ қоғамда болады. Мәселен, алғашқы қауымдық қоғам, марксизм болашақ коммунизм қоғамында да болуға тиіс деп түсіндіреді. Қоғамдық қатынастардағы кез келген түбірлі өзгеріс тек өндірістік қатынастардың өзгеруіне байланысты.
Қоғамдық қатынастардың басым көпшілігі әлеуметтік нормалар арқылы реттеліп, басқарылып жатады. Қоғамның мүдде-мақсаттары, саясат, мемлекеттік билік т.б. күрделі мәселелер құқықтық нормалар арқылы реттеліп, басқарылады. Өйткені бұл бағытта қоғамдық қатынастардың ең маңыздысы, ең күрделі түрлері топтасып, мемлекет пен құқықтың ең жауапты қызметіне айналады.
Құқықтық қатынастар – адамдардың өзара әлеуметтік байланысы, қарым-қатынасы. Адамдар өмір сүру үшін, ұрпақты жалғастыру үшін т.б. басқа себептермен бір-бірімен қарым-қатынаста болады. Бұл объективтік процесс. Қоғамның диалектикалық даму процесіне сәйкес қарым-қатынастар да ескіріп, жаңарып жатады. Бұл процесс әртүрлі жолмен дамиды, адамдардың бостандығының, іс-әрекетінің шеңбері кеңиді. Ғылым мен техниканың дамуы қоғамдағы қарым-қатынастардың түрін шексіз көбейтіп, қарқынды деңгейде дамытты. Бірақ бұл қарқынды даму процесі адамды қоршаған ортаның экологиясын нашарлатты, табиғи ресурстарды, байлықтарды азайтты. Сондықтан адамдардың және қоғамның мүдде-мақсаттары тұрғысынан бостандықты дамыта отырып, кейбір қарым-қатынастарға шектеу қойылды.
Мемлекет және құқық теориясында құқықтық қатынас деп қатысушылары субъективтік құқықтар мен заңды міндеттерді иеленетін, құқық нормаларымен реттелген қоғамдық қатынас.
Құқықтық қатынастардың бірқатар белгілері бар. Ең алдымен бұл қатынастар əлеуметтік субъектілер арасындағы екіжақты нақты байланысты білдіретін қоғамдық қатынас. Сонымен қатар ол құқық нормаларының негізінде қалыптасады, яғни, құқық нормаларының жалпы талаптары субъектілер мен нақты жағдайларға қатысты жеке дараланады
Құқықтық қатынастар тұлғалар арасында субъективтік құқықтар мен заңды міндеттер арқылы қалыптасатын байланыс ретінде танылады.
Құқықтық қатынастар ерікті қатынас, себебі, оның пайда болуы үшін оның қатысушыларының еркі қажет. Сонымен қатар бұл мемлекетпен қорғалатын жəне қамтамасыз етілетін қатынастар
Құқықтық қатынастың объектісі деп құқықтық қатынасқа түсуші субъектінің жеке құқықтары мен заңды міндеттерін жүзеге асыру арқылы өз қажеттіліктерін (рухани, мүліктік, әлеуметтік игіліктер) мүдделерін қанағаттандыруын айтамыз.
Құқықтық қатынастың пәні деп материалдық немесе рухани құндылықтарды, сондай-ақ құқықтық қатынастың пайда болуына себеп болатын адам әрекетін айтамыз.
Объектіні түсінудің екі түрлі жағы танылған: құқықтық қатынастың объектісі болып тек адам әрекеті танылады; құқықтық қатынастың объектілері сан қырлы.
Олардың қатарына: материалдық құндылықтар (мүлік, зат, құндылықтар); материалдық емес құндылықтар (адам өмірі, денсаулығы, намысы, ар-ұяты); рухани шығармашылық туындылары (әдебиет, өнер, музыка, ғылым, т.б.); құқықтық қатынасқа қатысушылардың әрекетінің нәтижесі; бағалы қағаздар мен құжаттар жатқызылады.
Курстық жұмыстың мақсаты құқықтық қатынастардың объектілерін зерттеу болып табылады.
Міндеттері:
- Құқықтық қатынастардың теориялық құқықтық аспектілерін зерттеу;
- Құқық теориясындағы құқық және құқықтық қатынастардың мәнін ашу;
- Құқықтық қатынастарда субъективтілік пен объективтілік ұғымын ашу және талдау;
- Құқықтық қатынастардың объектілерін анықтау;
- Құқықтық қатынастардың құрылымын зерттеу;
- Құқықтық қатынастардың объектілеріне талдау жасау.
ІV. ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Жоламанов Қ.Ж. «Мемлекет және кукық теориясы». - Алматы: Білім,
1998ж/360 бет.
2. Жоламанов Қ. «Құқық теориясы». - Алматы: бас. Қаз МЗУ, 1999ж/370 бет
3. Сапарғалиев Ғ.С. «Мемлекет және қүқық теориясы». – 1998ж/ 320 бет
4. Карин Е. Саясат – «Қоғамдық құбылыс». //Ақиқат 2001ж/№1
5. Дулатбеков Н.О. «Қазақстан Республикасы мемлекет және құқЫқ тарихынан»- 1994ж/140 бет
        
        ЖОСПАР
І. КІРІСПЕ...............................................................................................................3-5
ІІ. НЕГІЗГІ БӨЛІМ..............................................................................................3-26
1.1. Азаматтық құқық қатынастарының объектілері............................................3-5
1.2. Азаматтық құқықтық субъектілері................................................................6-18
1.3. Құқық ұғымы.................................................................................................19-20
1.4. Жеке және ... ... ... ... ... және ... институттары...............................................22
1.6. Құқықтық реттеу әдісі........................................................................................23
IV. ҚОРЫТЫНДЫ.............................................................................................24-26
ІV. ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
І. КІРІСПЕ
Қоғамдық қатынастар - белгілі бір өндіріс ... ... ... және ... адамдар арасында қалыптасатын күрделі де сан қилы қатынастар. Философия тарихты материалистік тұрғыдан қоғамдық қатынастарды ... және ... деп ... ... Материалдық қоғамдық қатынас объективті, адамдардың санасы мен еркіне байланысты емес. Материалдық қоғамдық қатынас ... ең ... әрі ... ... ... қатынастары болып табылады. Өндірістік қатынастар қоғамдық өндіріс процесіндегі адамдар арасындағы материалдық экономикалық қатынастардың жиынтығы. Өндірістік қатынас - ... ... ... ... Жеке адам ... игіліктерді өндіре алмайды. Өндіру үшін адамдар белгілі байланыстар мен қатынастар жасайды, сөйтіп осы қоғамдық байланыстар мен қатынастар арқылы ғана олардың ... ... ... ... орын ... қатынастар адамның санасына байланысты бола-ды. Оның ең маңыздылары - ... ... ... ... діни т.б. қатынастар. Қоғамдық қатынастардың барлық жиынтығы - өзара заңды ... ... ... бір ізді ... ... ... жиынтығынан белгілі бір ізділікті табу, оның ең бастысын, негізін анықтау. Қоғамдық қатынастардың өзара байланысын сипаттайтын заңдылықтарды ашу - ... зор ... ... өмірде қарым-қатынастар әртүрлі әлеуметтік топтар арасындағы қатынастар ретінде және сол ұжым ішіндегі қатынастар ретінде де өмір ... ... ... ... ... ... үшін ... өмір сүретін белгілі бір әлеуметтік ортасы болып табылады.
Қоғамдық қатынас антагонистік және антагонистік емес болып екіге бөлінеді. Антагонистік қоғамдық ... жеке ... және ... ... ... ... формацияда болады. Антагонистік емес қоғамдық қатынастар қанаушылық жоқ ... ... ... алғашқы қауымдық қоғам, марксизм болашақ коммунизм қоғамында да болуға тиіс деп түсіндіреді. Қоғамдық қатынастардағы кез келген түбірлі ... тек ... ... ... ... ... басым көпшілігі әлеуметтік нормалар арқылы реттеліп, басқарылып жатады. Қоғамның мүдде-мақсаттары, ... ... ... т.б. күрделі мәселелер құқықтық нормалар арқылы реттеліп, басқарылады. Өйткені бұл бағытта қоғамдық қатынастардың ең маңыздысы, ең күрделі түрлері ... ... пен ... ең ... ... ... ... - адамдардың өзара әлеуметтік байланысы, қарым-қатынасы. Адамдар өмір сүру үшін, ұрпақты жалғастыру үшін т.б. ... ... ... ... ... Бұл объективтік процесс. Қоғамның диалектикалық даму процесіне сәйкес қарым-қатынастар да ... ... ... Бұл ... ... жолмен дамиды, адамдардың бостандығының, іс-әрекетінің шеңбері кеңиді. Ғылым мен техниканың ... ... ... түрін шексіз көбейтіп, қарқынды деңгейде дамытты. Бірақ бұл қарқынды даму процесі адамды қоршаған ортаның ... ... ... ... ... ... ... адамдардың және қоғамның мүдде-мақсаттары тұрғысынан бостандықты дамыта отырып, кейбір қарым-қатынастарға шектеу ... және ... ... ... ... деп ... ... құқықтар мен заңды міндеттерді иеленетін, құқық нормаларымен реттелген қоғамдық қатынас.
Құқықтық қатынастардың бірқатар белгілері бар. Ең ... бұл ... ... ... ... ... ... байланысты білдіретін қоғамдық қатынас. Сонымен қатар ол құқық нормаларының негізінде ... ... ... ... ... талаптары субъектілер мен нақты жағдайларға қатысты жеке дараланады
Құқықтық қатынастар тұлғалар арасында субъективтік құқықтар мен заңды міндеттер ... ... ... ретінде танылады.
Құқықтық қатынастар ерікті қатынас, себебі, оның пайда болуы үшін оның ... еркі ... ... ... бұл ... ... жəне ... етілетін қатынастар
Құқықтық қатынастың объектісі деп құқықтық қатынасқа түсуші субъектінің жеке ... мен ... ... ... асыру арқылы өз қажеттіліктерін (рухани, мүліктік, әлеуметтік игіліктер) мүдделерін қанағаттандыруын айтамыз.
Құқықтық қатынастың пәні деп ... ... ... ... ... ... қатынастың пайда болуына себеп болатын адам әрекетін айтамыз.
Объектіні түсінудің екі түрлі жағы ... ... ... объектісі болып тек адам әрекеті танылады; құқықтық қатынастың ... сан ... ... ... ... (мүлік, зат, құндылықтар); материалдық емес құндылықтар (адам өмірі, денсаулығы, ... ... ... шығармашылық туындылары (әдебиет, өнер, музыка, ғылым, т.б.); құқықтық қатынасқа қатысушылардың әрекетінің нәтижесі; бағалы қағаздар мен құжаттар ... ... ... ... ... объектілерін зерттеу болып табылады.
Міндеттері:
- Құқықтық қатынастардың теориялық құқықтық аспектілерін зерттеу;
- Құқық теориясындағы құқық және құқықтық қатынастардың мәнін ашу;
- Құқықтық ... ... пен ... ... ашу және ... ... қатынастардың объектілерін анықтау;
- Құқықтық қатынастардың құрылымын зерттеу;
- ... ... ... ... ... НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1.1. Азаматтық құқық қатынастарының объектілері
Азаматтық құқық қатынастарының обьектілерінің ұғымы және түрлері (классификация). ... ... ... пайда болуының, өзгеруінің және тоқтатылуының негіздері.
Азаматтық құқықтық нормалармен реттелетін қоғамдық қатынастар ... ... ... деп ... ... және жеке ... емес игіліктер, сондай-ақ құқықтар азаматтық құқық объектілері бола алады.
Азаматтық кодекстің 115-бабында азаматтық құқық объектілеріне кеңінен тізбе келтірілген:
а) ... ... мен ... ... жататындар: заттар, ақша, соның ішінде шетел валютасы, қүнды қағаздар, жұмыс, қызмет, шығармашылық-интеллектуалдық қызметтердің объектіге айнал-ған нәтижелері, ... ... ... ... және бүйымды дараландырудың өзге де құралдары, мүліктік қүқықтар мен басқа да мүлік жатады;
ә) жеке ... емес ... мен ... мыналар жатады: жеке адамның өмірі, денсаулығы, қадір-қасиеті, абырой, игі ... ... ... жеке өмірге қолсұқпаушылық, жеке құпия мен отбасы қүпиясы, есім алу қүқығы, автор болу қүқығы, шығармаға қол сұқпаушылық қүқығы және ... ... емес ... мен ... объектісі ретінде заттардың экономикалық (шаруа-шылық) және физикалық қасиеттерінің ... ... ... ... бар. Затқа қатысты туындайтын зандылық қатынастардың сипаты күні бүрын белгіленеді. Сондықтан азаматтық құқықтың ... ... ... ... ... немесе экономикалық қасиеттеріне қарай саралап береді.
Заттардың ұғымы және оны саралау (жіктеу)
Заттың ... ... ... қолданып жүрген занда ай-тылмаған, оның ұғымы азаматтық зерттеулерде берілген. Зат дегеніміз, азаматтық қүқық түрғысынан алып қарағанда физикалық дене ... және оның адам ... ... сол ... ... күйінде де кездесетін (болатын) сыртьды материалдық дүниенің бір бөлігі болып табылады.
Затты заңдық жағынан ... ... ... көп оның ... ... ... ... экономикалык) немесе қоғамдық маңызына негізделеді және әр құқық субъекті лерінің белгілі бір заттың түріне қатысты ... ... ... кодекстің 117-бабына сәйкес заттардың өзі қозғалатын және қозғалмайтын болып екіге бөлінеді. Затты қоз-ғалмайтындар қатарына жатқызу екі жағдайға байланысты: яғни ... ... ... ... ... болмайтындығына және оны орнынан қозғау үшін шығындану қажеттігіне байланысты. Кейбір жағдайларда, заң қозғалатын мүліктерді, атап айтқанда әуе және ... ... ішкі суда жүзу ... ... жүзу ... ғарыш объектілерін қозғалмайтын түрге жатқызады. Қозғалмайтын мүлікке теңестірілетін ... ... ... ... еске сала ... жөн. ... кодексте заң актілері бойынша козғалмайтын заттарға өзге мүліктер де жатқызылуы мүмкін.
Қозғалмайтын заттарға меншік құқығы мен басқа да қүқықтар, бүл ... шек қою, ... ... ... ... және ... мемлекеттік тіркелуге тиіс (АК-тің 118 -бабының 1 -тармағы).
Қозғалмайтын мүліктің ... ... бірі ... болып табылады. Заң бойынша "кәсіпорын" термині екі мағына-да кәсіпорын деп аталады (АК-тің 102-104 ... ... ... ... ... мұндай кәсіпорын мемлекеттік тіркеуден өтеді. Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін пайдаланылатын мүліктік кешен құқық объектісі түріндегі кәсіпорын деп танылады ... ... ... Яғни ... кәсіпорын құқық объектісі болып табылады, кәсіпорын тұтасымен немесе оның бір бөлігі сатып алу-сату, кепілге, жалға беру ... және ... да ... объектісі болуы мүмкін, ол әкімшілік тәртіппен өзге субъектіге берілуі ықтимал.
Мүліктік кешен ретінде кәсіпорын құрамына оның қызметіне қажетті ... ... ... ... ... Соның ішінде үйлер, ғимараттар, қүрылыстар, қүрал-жабдықтар, шикізаттар, онімдер, жер учаскесіне құқық, талап ету құкығы, борыштар, сондай-ақ атауын белгілейтін белгілер ... ... ... ... егер заң ... немесе шартта езгеше козделмесе, жәнетағы басқа айрықша қүқықтар бола-ды. Мүліктік кешеннен қандай да бір объектіні алу занда немесе ... ... ... ... ... ... мен ... да құқықтары басқа тұлғаға өткенде, сол тұлға жоғарыда аталған қүқықтардың бәрінің бірдей өзіне берілуін талап ете ... ... ... ... сәйкес заттар айналымнан еркін берілетін немесе ауысатын, айналымнан алынып тасталатын және айналымда шек ... ... ... ... ... алынып тасталатын (шы-ғарылған) зат деп азаматтық қүкыкқа объект бола алмайтын заттарды айтады. Бүл ретте осы заттар адамдардың меншігінде болмайды деген ... ... ... ... тасталған" деген сөзді баска да мағынада қолданады -- ... ... және ... ... ... ... иелік ету жолы айрықша жағдайға қойылған заттарға да қолданады. Мәселен, айналымнан шығарылған жеке ... ... ... ... ... ... гелий және т.т. Алайда, бүл заттардың көпшілігі мемлекеттің дара меншіктік объектісі болып ... ... ... өкімет орнының рұқсаты бойынша бүл заттарды алып, оған иелік ете алады ... ... ... ... ... заттардыңтүрлері (айналымнан алы-нып тасталған заттар) заң қүжаттарында ... ... ... ... ... көбі айналым қабілетті болып келетіндігінен өзгеге еркін түрде беріліп, бір түлғадан екіншісіне ... ... ... ... ... ... беруге болмайтын материалдық емес игіліктер жөнінде арнайы талап бар. ... ... ... ... кодекстің 115-бабының 3-тармағында көрсетілген: олар -- өмір, денсаулық, тұлғаның ар-намысы және т.б.
Заттарды ... және ... деп бөлу оның ... тән ... ... 120-бабы). Белінетін зат бөлген кезде езінің бастапқы қасиетінен айрылмайды. Бөлінбейтін зат бөлінгенде ... ... ... ... ... ... сондай-ақ қүжаттарында көрсетілгеніндей, бөлуге жатпайтын заттар кездеседі (мәселен, ескерткіш).
Енді күрделі заттар деген ұғымға тоқтала кетейік. Егер әр текті заттар бірігіп бір ... ... әрі ... бір затты құрайтын болса, олар бір зат деп қаралады. Оған мысал ... ... ... маркаларының коллекциясын және т.б. аитуға болады. Күрделі заттарды белу мақсаты Азаматтық кодекстің 121-бабында айтылған: ... зат ... ... ... ... егер шартта өзгеше белгіленбесе, оның барлык қүрамдас ... ... ... ... ... және ... ... деп бөледі (АК-тің 122-бабы). Басты зат деп дербес бола алатын және азаматтық құқықтық қатынастың ... пәні ... ... ... айтады. Керек-жарақ (қосалқы) зат басты затқа қызмет ... ... ... шаруашылық мақсаты бір болады, егер заңдарда немесе шартта ... ... ... ... ілесіп жүреді (мәселен, құлыптың кілті, скрипканың қыл керілген шыбығы, т.б.).
Азаматтық кодексте жемістер, ... және ... ... ... да ... Бұл -- затты пайдалану нәтижесінде алынған түсім. Жемістер деп отырғанымыз малдың төлі, жеміс ... ... және т.б., ал ... ... ... пайдатүсіреді, оған жалдамалы ақы, пайыздар және т.б., азық-түлік (өнім) ... ... ... орай ... ... түскен енімдер болып табылады.
Затты пайдаланудан түскен нәтижені оның занды меншік иесі еншілейді. Егер ... ... ... өзгеше көзделмесе, Азаматтық кодекс түскен өнімді, жемісті және табысты заң бойынша оның меншік иесінің пайдалануына басым құқығы ... ... ... ... ... да объект ретінде қарас-тырады. Азаматтық кодекстің 124-бабына сәйкес жануарларға қатысты қатынастарға егер зандарда ... ... ... ережелер қолданылады.
Азаматтық кодексте ерекше объектілердің бірі ретінде ... ... ... ... интеллектуалдық меншігін қарастырады, оған интеллектуалдық шығармашьшык қызметтің нәтижелері және оларға теңестірілген ... ... ... ... жеке ... ... түлғаның өзі орындайтын жүмысының немесе қызметінің өнімдері (фирмалық атау, тауар белгісі, ... ... ... және т.б.) жатады. Шығармашылық интеллектуалдық қызметінің нәтижелері мен ерекше құқықтардың объектісі болуы мүмкін даралану құралдарын пайдалануды үшінші жақтар ... ... ... ғана жүзеге асырады.
Азаматтық кодексте ақпарат жөнінде арнайы бап бар, онда қызмет және коммерциялық қүпиялардың мән-жайы айқындалған, былайша айтқанда, коммерциялық және ... ... бар ... ... ... мән берілген. ‡шінші жаққа белгісіз болуына байланысты ақпараттың нақты немесе потенциалды коммерциялық құны болып, онымен занды негізде еркін танысуға болмайтын және ... ... оның ... ... шара ... ... ... немесе коммерциялық құпия болып та-былатын акдарат азаматтық заңдармен қорғалады. Мұндай ақпаратты заңсыз әдістермен алған адамдар, ... ... ... қарамастан қызметшілер немесе азаматтық-құқықтық шартқа қарамастан контрагенттер қызметтік немесе коммер-циялық құпияны жария етсе, келтірілген ... ... ... міндетті (АК-тің 126-бабы).
Азаматтық құқық объектісі ретінде ақшаның бірсыпыра өзгешеліктері бар. Ақша төлемнің заңды құралы болып табылады: ақшаға шағылып жасалған міндеттемелердің ... ... ақша ... ... ... ... қасиеттері бар заттардың ішінде ең өтімдісі (ауыстыруға қолайлысы) ақша. Ақша-лай сома ... ... саны ... ... ал оның ... ... ... мән берілмейді. Мысалы, 100 теңге қарызды жиырма теңгемен немесе екі елу ... және т. с ... ... де болады.
Теңге Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында өз құны бойынша қабылдануға міндетті занды төлем құралы болып ... ... ... ... ... ... валютасымен есеп айырысудың реттері, тәртібі мен шарттары заңдарда белгіленеді. Валюталық қазыналар дептанылатын мүлік түрлері және олар арқылы ... ... ... заң ... ... ... ... құқығы Қазақстан Республикасында жалпы негіздерде қорғалады (АК-тің 128-бабы).
Бағалы қағаздар.
Азаматтық ... ... бірі ... ... ... ... ... кодекстің 129-бабында оған мынадай анықтама берілген: белгіленген нысан мен міндетті реквизиттерді сақтай отырып, жүзеге асырылуы тек оны көрсеткенде ғана ... ... ... ... куәландыратын қүжат бағалы қағаз болып табылады. Осындай ... ... ... ... сипаты шығады, ол атап айтқанда:
а) бағалы қағаз -- түрі және мазмүнымен заң талаптарына қатаң бағынатын ... ... ... ... ... ... ... бағалы қағаздардың міндетті реквизиттері, бағалы қағаз нысанына талаптар және басқа да қажетті талаптар заң қүжаттарымен немесе ... ... ... ... ... Ал, міндетті реквизиттерінің болмауы немесе бағалы қағаздьщ ол үшін белгіленген нысанға сәйкес келмеуі оның ... ... ... ... ... қағаз оның иеленушісінің мүліктік құқығын куә-ландырады;
б) бағалы қағаздағы құқықты жүзеге асыру үшін оны көрсет-кенде не бергенде ғана ... іске ... ... бағалы қағазда жасалған индоссамент бағалы қағазбен куәландырылған барлық қүқықтарды бағалы қағаз ... ... ... адамға -- индоссантқа немесе соның бүйрығына ауыстырады. Индоссамент бланкілік болуы ... ... тиіс адам ... ... ... құқықтарды жүзеге асыру, бұл құқыктарды иңдоссантқа бермей-ақ (сену индоссаменті) индоссаментке тапсырумен ғана шектелуі мүмкін. Бұл жағдайда индоссант өкіл ... ... ... ... ... кодекс бағалы қағазды қүжат деумен бірге оны зат деп те керсетеді. ¤йткені, кез ... ... ... материалдық дүниеге қатысты келеді. Сондықтан да онда корсетілген әріп ... мен ... ... ... не крлмен жазылған жазбалары осы қүжат туралы ... ... ... ... ... кез келген қүжаттың бағалы қағаз бола алмайтыны тағы бар, тек ... ... ... ... ... бағалы қағаз құқығын алады.
Бағалы қағаздың міндетті реквизиттері арнайы нормативтік қүқықтық ... ... ... ... ... ... ... жасау мерзімі, субъектінің қағаз бойынша керсетілген міндеті, номиналдық құны, кіріс көлемі немесе марапаттау (пайыздар), қағаз бойынша орындалу орны және ... ... ... ... табылады. Мұндай талаптар түгелдей сақталмаса, яғни бағалы қағаздьщ міндетті реквизиттерінің болмауы немесе бағалы қағаздың ол үшін белгіленген нысанға сәйкес ... оның ... ... әкеліп сок-тырады (АК-тің 131-бабының 2-тармағы).
Бағалы қағаздар зат ретінде бірнеше түрге бөлінеді, әрі иеленушісінің ... ... ... ... ... түрінде кездеседі. Бағалы қағаздың құны тиісті материалдық игіліктің қүнына негізделеді.
Азаматтық кодекстің 130-бабы мүліктік құқықтар куәлан-дыратын ... ... ... ... ... ... ... және заң актілерінде немесе соларда бекітілген тәртіппен бағалы қағаздар қатарына жатқызылған басқа да қүжаттар деп негізгі ... ... ... ... 2-тармағына сәйкес, бағалы қағаздар іштей үсынбалы, атаулы және ордерлік болып жіктеледі. ‡сынбалы бағалы қағаздар қүжаттың түпнүсқасы болады, ал түпнүсқаны ұсынушы ... ... ... ... ... өкілеттілігін жүзеге асырады. Демек ұсынбалы бағалы қағаздар онда көрсетілген ... ... ... ... ... балама алуға құқық береді. Бағалы қағаздың мәтінінде оны ұсынушы үшін ... ... ... ... тек бұл ... бағалы қағаз екендігі ғана айқындалады (мысалы, облигация).
Ордерлік бағалы қағаз да қүжат болып табылады, ол бойынша міндетті субъект қүжат мәтінінде көрсетілген ... ... ... ... ... ... өзі де белгіленген ереже бойынша құжат мәтінінде көрсетіледі. Ордерлік бағалы қағаз құқықтың субъектісі болып табылатын белгілі бір тұлғаға беріледі.
Сонымен бір ... ... ... ... қабілеттілігін жақсарту мақсатында ордерлік қағаздар үшін оны тапсырудың ерекше ... ... ... бағалы қағаз бойынша құқықтар бүл қағаз берілген жазу -- индоссамент арқылы беріледі. Борышқор бүл талапты ... ... ... ... Ордерлік бағалықағаз бойынша қүқық берілетін адам (индоссант) құқықтың болуы үшін ғана емес, оның жүзеге асырылуы үшін де ... ... ... құжатта (әдетте сыртқы бетінде) жазылады және оның екі түрі болады, яғни ... иесі ... ... ... аты ... ал ... әлгі айтқандай, бланктік болады, онда бағалы қағаздың тапсырылғаны туралы жазылады, ... ... жаңа ... аты ... қағаздың ордерлік түрін иеленуші индоссамент бланкісімен қоса құжатты берерде бағалы ... ... ... ... ... ... ... табыстауға, бағалы қағазды басқа адамға атаулы индоссамент бойынша тапсыруға және индоссаментке өзінің атын жазуға ... ... ... ... да бір ... ... ... қағаздарды ұсынушыға беру тәсілі қүжатты тапсырғанға дейін жүзеге асырылады.
Бағалы қағазды тапсыру кезінде жазылатын жазулар ретімен жазылады. Ал мүліктік ... ... ... бағалы қағаз қолданылады. Құжаттың иесі құжаттың түпнүсқасындағы міндеттерді орындау үшін үсынарда ... реті ... одан бас ... Бұл ... ... таза ... белгілермен айқындалады, аталған индоссамент бойынша берілетін құжаттың атымен қатар бағалы қағаз-да қабылдаушының да аты жазылады.
Ордерлік бағалы ... ... ... оған оны ... өзі ... ... ("Қазақстан Республикасындағы вексельдік қатынастар туралы" Заңның 96-бабын қараңыз). Ордерлік қағаздың иесі ... ... ... ... ... ... білсе, құжатты қайтаруға виндикациялық талапқоюға құқылы. Егер кейінгі индоссамент бланктік болса, жоғалған құжатқа құқық меншігін дәлелдеу іс ... ... ... ... қағазды жоғалтқанда оның орындалуына да үміт аз. Ал ордер қағазы жойылып кетсе, онда қүжаттың балама данасын беруге болмайды.
Атаулы бағалы ... -- бүл ... ... бар құжат, оның иесі кім екендігі қүжаттың мәтінінде көрсетіледі. Яғни атаулы бағалы қағаз бойынша қүқықты талап ету сонда керсетілген ... ғана ... ... ... ... ... ... әр түрінің белгілерін қамтитын бағалы қағазды шығару көзделген. Оған мысал ретінде атаулы түрін үстаушының жүргізуін талап ... ... ... ... туралы" Заңның 34-бабының нормасын келтіруге болады.
Эмиссиялық бағалы қағаздарды топтастыру мемлекеттік және мемлекеттік емес деп бөлінетін болғандықтан оның заңдық маңызы ... ... ... туралы" және "Мемле-кеттің кепілімен қарыз алу және мемлекеттік борыш туралы" зандарға ... ... ... қағаздар мемлекеттің шеттен алуына орай ішкі және сыртқы инвесторларда ... ... шет ... мен ... ... ... және жеке ... болып табылады). Оны шеттен алу Қазақстан Республикасының ‡кіметі немесе Ұлттық банк арқылы ... ... ... бағалы қағаздарды шы-ғару негізінен алғанда республикалық бюджеттің жетіспеуіне байланысты. Қазақстан Республикасы бағалы қағаздарды әлемдік нарықтарға шығарады (еврооблигациялар), сондай-ақ ... ... ... ... және ... ... жүреді. "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Заңның 14-бабына сәйкес мемлекеттік бағалы қағаздар эмиссиясын жүзеге асыру ... және ... ... ... ... реттеледі. Мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаз-дар" эмитентінің жарғылық капиталын қалыптастыру үшін ... ... ... ... ... ... да қолданылады, а л олардың эмиссияларының тәртібі "Бағалы ... ... ... ... ... ... ... қазіргі қолданылып жүрген заңдар құжатталмаған бағалы қағаздар ұғымьша сәйкестендірілген. Азаматтықкодекстің 135-бабыңда қүжатталмаған бағалы қағаз-дардың мүліктік құқықтарының бірнеше түрі ... ... ... шын ... бағалы қағаздың мазмұнын куәландыратын мүліктік қүқы болып есептеледі. Ондай бағалы қағаздармен құқықтық қатынасқа түскен кезде оның ... ... ... жарамды бола береді.
1.2. Азаматтық құқықтық субъектілері.
Азаматтық заңдармен реттелетін қатынастардың субъектілеріне : жеке және заңды тұлғалар, мемлекет, сондай-ақ әкімшілік-аумақтық,бөліністер жатады.
Жеке тұлға - ... ... ... ... ... ... сондай-ақ азаматтығы жоқ адамдар.Азаматтарда өз құқықтары мен іс-әрекетін жүзеге асыру үшін құқықтық және әрекет қабілеттілігі ... ... ... ... - бұл ... құқық пен азаматтық міндеттемелерге ие болу қабілеттілігі.Ол адам туылғанда пайда болып және адам өлгенде барып тоқтатылады.
Құқықтың ... ... ... өзінің меншігіндегі мүлікке ие бола алады;
- мүлікті мұрагерлікке беріп және өсиет ете алады;
- ... ... кез ... ... ... ... ... тұлға құра алады;
- заңмен тыйым салынбаған кез келген мәмілелер жасап міндеттемелерге ... ... ... тұратын жер таңдап ала алады;
- әдебиет пен өнер, ғылыми еңбектердің ... ... және ... да заңмен қорғалатын интеллектуалдық қызметке авторлық құқығы болуға;
- басқа да ... және ... емес ... ие бола ... өз фамилиясы мен өз есімін, сондай-ақ, қаласа, әкесінің атын қоса, өз ... ... мен ... ие ... оны ... асыра алады.Тұрақты немесе көбінесе тұратын елді мекен оның ... жері деп ... ... қабілеттілігі - азаматтың өз әркеттерімен азаматтық құқықтарға ие болуға және оны жүзеге асыруға, өзі үшін азаматтық міндеттемелер жасап, ... ... ... ... толғанда,яғни 18 жастан пайда болады.
Жасы 18-ге толмағандардың әрекет қабілеттілігі екі топқа бөлінеді:
- он төрт жасқа толмағандар;
- он төрт ... он ... ... ... төрт ... толмағандар үшін келісімдерді олардың атынан ата-аналары, бала асырап ... ... ... ... жасайды.Өздігінен бұл жасөспірімдер тек өздерінің жасына лайықты күнделікті тұрмыстағы жасалған кезінде орындалатын ұсақ келісімдерді жасауға ... төрт ... он ... жасқа дейінгілер келісімді ата-аналарының, бала асырап алған адамдардың немесе қамқоршылардың ризалығымен жасайды.Өздігінен олар ... ... ... ... ... шығармаларына, өнертапқыштық құқықтарын жүзеге асыруға, сондай-ақ күнделікті тұрмыстағы келісімді ... ... ... ... ақыл-есінің кемдігі салдарынан өз әрекеттерінің мәнін түсіне алмайтын немесе не істегенін білмейтін азаматты сот әрекет қабілеттілігі жоқ деп ... ... ... ... оған ... ... ... немесе есірткі заттарға салыну салдарынан өзінің отбасын материалдық жағынан ауыр жағдайға ұшыратқан азаматтың әрекет ... сот ... ... ... ... ... да қамқоршы белгіленеді.Бірақ, ол тұрмыстық ұсақ мәмілелерді өз ... ... ... ... ... ... ... тұрған кезден бастап,азаматтар кәсіпкерлік қызметпен айналысуға және де осы кезден жеке кәсіпкерліктің субъектілері ... ... ... ... кәсіпкерлік.Өзіндік кәсіпкерлікті бір азамат меншік құқығы бойынша өзіне тиесілі мүлік негізінде, сондай-ақ мүлікті пайдалануға немесе оған билік ... жол ... өзге де ... ал ... кәсіпкерлікті жеке кәсіпкерлер ортақ меншік құқығы бойынша өздеріне тиесілі мүлік ... ... ... ... ... ... оған билік етуге жол беретін өзге де құқықтарға байланысты жүзеге асырады.
Түрлері:
- ерлі-зайыптылардың ... ... ... ... ... ... ерлі-зайыптылар кәсіпкерлігі;
- шаруа\фермерлік\ шаруашылығының ортақ меншігі немесе жекешелендірілген тұрғын үйге бірлескен ортақ ... ... ... ... отбасылық кәсіпкерлік;
- кәсіпкерлік қызмет үлестік ортақ меншік негізінде ... ... жай ... ... ... ... қызметті жүзеге асырушы азаматтарды мемлекеттік тіркеу, өзі барып тіркелетін сипатта, оның тұрғылықты жері бойынша ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылады. Егер жеке кәсіпкер лицензиялауға тиісті қызметті жүзеге асырса, осындай қызметті істейтін болса, онда оны атқаруға ... ... ... ... ... ... ... (ағылш. 1. лау (наука); 2. рігһт) - мемлекет орнатқан және оның күшімен қорғалатын, жалпыға бірдей ... ... ... ... ... ( ... ) ... Құқықтың түсініктері бірнеше, бірақ мазмұндары біреу-ақ. Құқық мазмұнының негізгі элементтері: - қоғамның және адамдардың мүдде-мақсатын қорғау, орындау; - ... ... ... - ... ... ... ... саяси, әлеуметтік, мәдениеттік т.б. бағытын дамытып, нығайту; - мемлекеттік органдардың, ұйымдардың құзіретін, ара-қатынасын реттеп басқару. Құқықтың екі ... ... ... - ... обьективтік түсінігі, қоғамның обьективтік дамуына сәйкес жаңа қатынастардың қалыптасуы;
екіншісі - құқықтың субьективтік түсінігі ... ... ... ... ... ... актілерді уақытында қабылдап бекіту.
Адам әр түрлі әлеуметтік қатынастарға түседі. Қарым-қатынас нәтижесінде адамдар арасында өзара әрекеттестік қалыптасады, түсіністік ... ... ... жасау және көмек беру жүзеге асады. Қоғамдық қатынастар әлеуметтік нормалар ... ... ... ... құқық нормалары ерекше орын иеленеді. Құқық нормалары заңдар мен нормативті құқықтық актілерде көрініс табады. Жалпы ... ... және ... ... теңдік, бостандық идеялары құқықтың негізі болып табылады. Құқық дегеніміз -- мемлекет арқылы камтамасыз ... ... ... ... ... көрініс табатын, жалпыға бірдей міндетті нормалардың жиынтығы. Құқық нормаларының жүйесі және онын ... ... ... сана ... ... ... және заң ... құралатын кұрделі заң ұғымы. Ол ішкі бірлік және тұтастықпен сипатталады, қоғамда жеке адамның еркіндігін және ... ... ... ету ушін қажет.
Құқық жүйесінің элементтері
- құқықытық нормалар; - ... сана - ... - ... ... ... ... - бұл олардын онда құқықтың нормалары өз ара келесілген, бір - бірінен оқшауланып ... ... ... ... ретінде сипатталатын ішкі құрылысы. Құқықтық нормалар жүйесінің білгілі бір құрылысы бар, оны салыстырмалы түрле автономиялы құрылымдар қоғамдық қатынастардың ... ... ... ... ... - ... және ... құрайды. Элементтер мынандай: - бөлек құқықтық нормалар; - құқықтық институттар; - ... ... ... - ... ... Жеке және ... ... құқыққа мемлекеттік емес қызметті реттейтін құқықтық нормалар жатады. Олармен реттелетін ... ... ... ... ... ... қатынастар, қоғамдық ұйымдар, кооперативтік ұйымдар, өзге бірлестіктермен ... яғни ... жеке ... ... табатын қатынастар. Жеке құқық - бұл оған мемлекет араласпайтын барлық нәрсе. Жеке ... бұл - өз ара ... емес ... ... Жеке - ... қатынастар сипатталады: - құқықтық қатынас тараптарының тендігімен; - ... ... ... ... ... және ... - өз ара субъективтік құқықтармен және міндеттермен. Жекеқұқықтық қатынастардың заң және сот алдында тен және бір бірі алдында ... ... ие ... Жеке ... ... ... іске ... Жария құқық Мемлекеттің, мемлкеттік ұйымдардың қызметі, азаматтардың мемлекеттік ұйымдармен, мемлекеттік ... ... ... ... - ... ... ... Жария құқық бұл - жария - құқықтық саладағы мемлекеттік қызметті ... ... ... Онымен реттелетін қатынастарда мемлекеттік мүдде көрініс табады. Ол көлденең емес тік, яғни бағыныстылық қатынастарын реттейді. ... ... ... ... емес ... ... іске асуы ... Материалдық және іс жургізушілік құқық. Материалдық құқықка конституциялық құқық, азаматтық құқық, ... ... ... ... ... ал ... іс ... салаларының тобын қылмыстық іс жургізу, азаматтық іс жургізу және әкімшілік іс ... ... ... ... ... салалары және олардын институттары
Құқық саласы бұл - қоғамдық қатынастардың сапалы түрде біртекті ... ... ... ... ... ... ... арқылы реттейтін құқықтық нормалардын жиынтығы болып келетін құқықтық жүйенің бір бөлігі. Сонымен әрбір құқық саласы өзгелерден ... ... және ... ... ... ... ... нысанасы ретінде құқықпен реттелетін қоғамдық қатынастар тусініледі. ... ... ... ... нормалар бұйыруларын қамтамасыз етудің және орындаудың заң тәсілдері. Конституциялық(мемлкеттік) құқық бұл - жария құқық аймағы. ... ... ... ... - ... билікті жузеге асыруды ұйымдастыру және оны құқықтық заң шегімен шектеу. ... ... ... ... ... ... құқық нормалары мемлекеттек басқару аясында қалыптасатын қатынастарды, яғни билік және бағыну қатынастарын реттейді. Құқық салалары және ... ... ... ... бұл - жеке құқық аймағы. Азаматтық құқық муліктік және байланысты емес және муліктілермен байланысты қатынастар да бар. ... ... бұл ... ... ... Қылмыстық құқық қылмыс жасаумен және қылмыстық жаза шараларын ... ... ... ... Іс ... ... - ... құқық аймағы. Іс жургізушілік құқық азаматтық іс жургізуге және қылмыстық іс ... ... ... іс жургізу құқығының нысанасы болып анықтау, тергеу және сот органдарының қылмыстық ... ... ... және ... бойынша қызметімен байланысты қатынастар келеді. Азаматтық іс жургізу құқығы азаматтық істерді қарау саласындағы ... ... ... ... және ... институттары
Құқықтың тәуелді саласы - қоғамдық катынастардың салыстырмалы бөлек ... ... ... ... реттеу әдісімен реттейтін құқық саласының бөлігі. Құқықтық институт бұл - ... ... ... ... ... реттейтің құқық саласының элементі.
1.6. Құқықтық реттеу әдісі
Құқықтық реттеу әдісі дегеніміз -- біртектес қоғамдық қатынастарды ... ... ... жузеге асыруға көмектесетін заңдық тәсілдер. Құқықтық реттеудің мынадай негізгі әдістері бар: имперактивті (тегеуірінді түрде) -- ... ... ... және ... ... ... өкім әдісі; диспозитивті -- рұқсат етілуге, үйлестіруге, бостандық пен теңдікке негізделген тараптардың тең құқықты әдісі. Сондай-ақ қосымша ... де ... ... -- ... ... іс-өрекет үшін марапаттау әдісі; ұсынылатын -- мемлекет пен коғам үшін лайыкты мінез-құлықты ... ... ... беру ... ... ... - ... актілер арқылы қоғамдық қатынастардың байланысын, орындалу жолдарын, бағыттарын анықтап отыру. Құқықтың қорғау функциясы - ... ... ... ... ... әсерін күшейту, жаман қатынастарға тыйым салу. Жоғарыда айтылғандай, құқық - жалпыға бірдей міндетті, мемлекет қамтамасыз ететін, ... ... ... нормалардың жиынтығы. Құқықтық норма - құқықтың бір клеткасы, қоғамдық қатынастардың жақсы ... ... ... ... Ол адам ... жұмысының, тәртібінің шеңберін анықтап, олардың бостандығын және қарым-қатынасын реттеп, басқарып отырады.
Заңнаманы жүйелеу: тусінігі және түрлері Заңнаманы жүйелеу - ... - ... ... ... ... инкорпорация біртұтас жүйеге келтіру. Инкорпорация - жүйелеу ... ... ... ... ... ... мазмұнына тиіспейтін және екіншіден, объективті болып келетін құқық салаларын ескерусіз іске ... ... ... хронологиялық және нысаналық). Кодификация - мемлекетттік билік нормашығарушылық органдарының белгілі бір қоғамдық қатынастарды реттеу ушін арналған жана ... ... ... ... ... бағытталған қызметі.
IV. ҚОРЫТЫНДЫ
Конституцияның 4-бабында "Қазақстан Республикасында қолданылатын құқық Конституцияның, соған сәйкес ... өзге де ... ... ... ... ... ... және өзге де міндеттемелерінің, сондай-ақ Республика Конституциялық Кеңесінің және Жоғарғы ... ... ... ... болып табылады. Конституцияның ең жоғары заңдық күші бар және Республиканың бүкіл аумағында ол тікелей қолданылады" деп жарияланды.
Қазіргі заманда құқық, құқықтық ... және ... ... ... ... ... көзқарастар бар. Осы ғылыми көзқарастарға байланысты ерте заманнан қазіргі уақытқа дейінгі ... ойды ... ... ... норма және құқықтық қатынастар туралы негізгі бағытта тарихи тұрғыдан қарасақ бірнеше ой-пікірлер туындатады. Соның барлығын бірнеше монография, оқулық, ғылыми ... орын ... - өте ... ... Оның бірнеше нысаны бар. Ал құқықтық норма құқықтың алғашқы торшасы, бөлігі десек ... ... ... Адам ... сан ... ... ... яғни байланыстар туындайды. Осы құқықтық қатынастарды реттеу, тәртіптеу ережелер, ... ... ... ... Құқықтық норма - заңға сәйкес келетін мінез, жүріс-тұрыстың ... ... ... Оның өзі ... ... істің шешімін табуға мүмкіндік береді.
Ал құқықтық қатынас бұл - ... ... ... ... қатынастар. Құқықтық қатынастар - құқық санаттарының кіндікті түйінділерінің бірі. Мұның көптеген аужайлары (аспектілері) әлі күнгі ғылымны" даулы мәселелеріне жатады.
Құқықтық ... ... мен ... ... ... нақтыландырылған сипаттамалары осындай даулы мәселелерге жататын аужайлар (аспектілер) болып табылады.
Құқықтық қатынастарды тар және кең мағынада ... ... яғни ... заң ... ... ... ... екі түрге бөліп атауға болады. Құқықтық қатынастарды кең мағынада түсінуді заң ... ... ... ... ... туындайтын әлеуметтік өзара ықпалдасулардың ерекше түрі деп ұғыну қажет. Бұл ... ... бір - ... ... ... болып келетін құқықтары мен міндеттері болады.
Олар сол құқықтар мен ... ... тиым ... ... тәртіп бойынша өз мүдделеріне сай келетін қажеттіліктерін өтеу ... ... ... ... қатынасты тар мағынада түсіну оны заң нормаларымен реттелген әлеуметтік қатынастардың бірі деп ... және бұл ... ... ... ... араласып кеткен құқықтарымен міндеттері болады.
Бұл құқықтары мен міндеттерін олар өз мұқтаждықтарын өтеу үшін мемлекеттің ... ... ... ... ... ... ... асырып отырады. Басқаша айтқанда бұл түрдегі құқықтық қатынас деп заң нормаларының қызмет істеуі, әрекет етуі түсініледі. Белгілі іс-әрекеттерді ... ... бар ... ... ... барлар, яғни құқыққа өкілеттілер әрекет ету, іс атқару жүктелгендер - міндеттелгендер, яғни міндеттілер деп ... ... ... (заң ... ... дейін) туындайтын құқықтық қатынастар заң нормаларының қайнар көздері болып қызмет атқарады, яғни қоғамдық ерік - ... ... ... ол ... ... де ... ... нормалары негізінде туындайтын құқықтық қатынастар заңға негізделген айғақты (нақты құрамды) өздеріне етіп ... ... ... Олар ... ... заң ... өздерінің жалпы сипаты бар (өзіне тән еркшелігі жоқ) мемлекеттік ерік жігері мен ықтиярды жүзеге асырады, ... ... ... және қорғалады.
Курстық жұмыстың мақсаты. Құқықтық норма мен құқықтық қатынастың мазмұнын және қарым ... ... ... ... Құқықтық норманың ұғымы, түрлері, құрылымы, құқықтық қатынастың түсінігі, құқықтық қатынастың құрылымы, құқықтық қатынастың түрлері, заңды айғақты қарастыру және мазмұнын мәнін ашу. ... ... ... ... мен ... ... ... қарастыру.
Құқық ұғымы жайлы түсінік бергенде, оның жалпы мәнін ашуға тырыстық. Заң ғылымында "құқық" термині бірнеше мағынада ... ... ... ... ... ... мүшелерінің әрекет ету мүмкіндігі деп қарастырса, келесіде "құқық" деп құқық нормаларының ... ... ... ... ... ... оқу пәнінің ұғымы ретінде қолданылады делінеді. Осыдан өзге ғалымдар құқыққа субъективті де, объективті де тұрғыда анықтама беруге ... ... ... ... ... беруден бастап, бұл бөлімде сонымен қатар оның өзіне ғана тән белгілерін аштық.
"Нормативтік реттеу жүйесіндегі құқықтың орны" - бөлімінде ... ... ... ... ... реттейтін нормалардан тұратындығы, олар әлеуметтік және әлеуметтік-техникалық нормаларға бөлінетіндігі жөнінде сөз қозғалды. Осыларды аша келе І ... ... ... ... атты ІІ бөлімде тарауда құқықтық қайнар көздер және құқықтық норманың ұғымы, түрлері және оның ... ... ... ... бөлімдерде құқық пен мораль ара-қатынасы жөнінде, құқықтың құқықтық норма ... және ол ... ... ... болатыны жөнінде, құқықтық нормаларға жалпы және айрықша белгілер тән болып келетіндігі жайлы ауқымды дәлелдер келтірілді. Сонымен қатар, ... ... ... жөнінде сөз еткенде міндетті түрде олардың қайдан бастау алатынын, яғни қайнар көздер жайлы айтылуы тиіс. Сол әдетінші, біз де осы ... ... ... 4 ... ... ... ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1. Жоламанов Қ.Ж. . - Алматы: Білім, ... ... ... Қ. . - ... бас. Қаз МЗУ, 1999ж/370 бет
3. Сапарғалиев Ғ.С. . - 1998ж/ 320 бет
4. Карин Е. ... - . ... ... ... Н.О. - ... бет

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 21 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Азаматтық құқық қатынастарының субъектілері мен объектілері26 бет
Азаматтық құқық оқу әдістемелік құралы89 бет
Мемлекет пен құқықтың пайда болуы туралы теориялар. Азаматтық құқықтың қатынастары объектілері, субъектілері10 бет
"Фиолософия" дәрістер курсы36 бет
3d max, Объектілерді модельдеу20 бет
3DS MAX бағдарламасын қоллдану24 бет
Autocad 200011 бет
C++ программалау тілі17 бет
Corel draw графиктік редакторы27 бет
CorelDraw бағдарламасы туралы жалпы түсінік45 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь