Қылмыстық іс жүргізу жүйесіндегі сот тергеуі

МАЗМҮНЫ

Кіріспе.
1. Қылмыстық іс жүргізу жүйесіндегі сот тергеуі
1.1. Сот тергеуі . басты сот талқылауының негізгі бөлімі ретінде.
1.2. Сот тергеуінің қылмыстық процестің басқа сатыларымен ара.қатынасы.
2. Қылмыстық іс бойынша дәлелдеу процесіндегі сот тергеуінің ролі.
2.1. Сот тергеуінің тәртібі және дәлелдемелері толық, жан.жақты, объективті зерттеу үшін дәлелдемелерді зерттеу тәртібін дұрыс анықтаудың маңызы.
2.2. Сот тергеуіндегі дәлелдемелерді зерттеу.
2.3. Сот тергеуін шектеу.
2.4. Сот тергеуін аяқгау және қайта жаңғырту.
3. Қылмыстық істердің кейбір санаттары бойынша жүргізілетін сот тергеуінің ерекшеліктері.
3.1. Кәмелетке толмағандардың қылмыстық ісі бойынша іс қарағандағы сот тергеуінің ерекшеліктері.
3.2. Сот тергеуінің қысқартылган тәртібі.
Қорытынды.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.
Кіріспе

Қазақстан Республикасы - өзін толыққанды, зайырлы, құқықтық, демократиялық мемлекет екендігін өз Ата Заңы — Конституцияда түбегейлі бекітіп көрсеткен. Сол себепті Республика өмірінде көптеген өзгерістер болып өтуде. Соныың ішінде құқық қорғау саласы да көптеген өзгеріске ұшырады. Атап айтқанда, көптеген заң актілері мен ережелерге өзгерістер мен толықгырулар енгізілу арқылы сот, прокуротура, полиция органдарының қызметі жаңа арнага түсті.
Қүқықгық реформага дейінгі күқық қорғау органдарының жұмысы, олардың қызметінің негізгі багыттары құқыктық реформа талаптарына толыққанды жауап бере алмайтын еді. Сондықтан да мемлекет өз күштеу органдарының жұмысын жетіддіруді, оның жұмысына жаңа багыт беруді өз міндеті ретінде қарастырды. Соттардың қызметінің жақсартылуы, олардың тәуелсіздігі, тергеу жүйесінің жетілдірілуі, әрине, қылмысты ашуға, ашылған қылмысқа әділ нүкте қоюға эсер етіп, қөп жұмыс жасады.
Құқық қорғау органдарының өзара жүмыс үйлесімділігін камтамасыз етуді, қылмысты ашуда біріккен нәтижелерге қол жеткізуді күқықтық реформаның оң қадамдары арқылы қол жеткізуге болатынын түсіндік. Қазақстан Республикасының «Сот жүйесі және соттар мәртебесі туралы» заңының дер кезіңде қабылдануы сот қызметіне ерекше қарқыын мен белсенділік алып келді.
Сот қызметінің дүрыс үйымдастырылуы, әділ соттылықты толығымен қамтамасыз етуі — ол құқықтық мемлеқеттің негізгі талаптарының бірі болып саналады.
Президенттің қол қоюымен 1997 жылғы 13 желтоқсанда күшіне енген Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодеқсі - қылмыстық істер жүргізудегі өзгерістер, соның ішінде басты сот талқылауын жүргізу тәртібінің басқаша сипаттаумен ерекзпеленеді.
Істі мәні бойынша қарау, қорғау, айыптау қызметтерінің бөлінуі — сот тергеуіне ерекше серпін беріп қана қоймай, бүрынғы сот тергеуін реттейтін нормалардың күшін жоюға әкеліп соқгы.
Мемлекеттің қылмыстық іс жүргізу саясаты — соның ішінде осы саясатты өз заңцары арқылы жүзеге асыру — ол демократиялық талаптарға толығымен сай келіп, қылмыстық процестің қандай қатысушысы болмасын, өз құқықтары мен занды мүдделерін толығымен қорғауға мүмкіндік беріліп отыр деуге болады.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1) Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995ж.
2) Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодекс.
3) Чельцов-Бабутов М.А. Обвиняемый и его показания в советском уголвном процессе. М., 1947.
4) Перлов И.Д. Судебное следствие в советском уголовном процессе. М.,1955.
5) Трусов А.И. Уголовный процесс. М., 1997.
6) Советский Уголовный процесс. Под.ред. Н.С. Алексеева и В.З. Лукашевича. Л. 1989.
7) Бегалиев К. Шестаков А. Презумпцие невиновности. «Мысль», №8, 1993.
8) Бегалиев К.Предупреждение безнадзорности и правонарушении несовершеннолетний. Алматы, «Казахстан», 1980.
9) Миньковский Г.Н. Пределы доказывания в советском уголовном процессе. М.,Госюриздат,1956.
10) Перлов И.Д. Кассационное производство в советском уголовном процессе. М.,ЮрЛит., 1968.
И) Ривлин А.С. Пересмотр приговоров в СССР. М.
Госюриздат.1958. 12) Загорский Р.И. Судебное разбирательство по уголовному делу.
М.,Юрлит, 1985. 113) Воробьев Г.А. Планирование судебного следствия. М.,Юрлит.,
1978.
14) Строгович М.С. Уголовный процесс. М., 1946.
15) Ароцкер Л.Е. Тактика и этика судебного допроса. М., Юрлит., 1969.
16) Бегалиев К. Меры борьбы с преступностью несовершеннолетных. Алматы, «Казахстан», 1975.
17) Төлеубекова Б.Х. Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы. Алматы.
.18) Сот этикасының кодексі. Алматы, 1997.
19) Президенттің заң күші бар жарлығы. Қазақстан Республикасының Прокуротурасы туралы, 1995, 21-желтоқсан.
20) Сот және сот жүйесі туралы. ҚР-ның заңы, 2001-жыл.
21) Рахунов Р.Д. Дифференциация уголовно-процессуальной формы по делам малозначительных преступлениях. Советская Юстиция, №12, 1975.
22) Мельникова Э.Б. Правосудие по делам несовершеннолетних: история и современность. М., Наука, 1990.
23) Миньковский Г.М. Особенности раследования и судебного разбирательства дел о несовершеннолетних. М., ГосЮриздат, 1958.
24) Чукмаитов Д.С. Предупрждение преступления (тезисы лекции). Алматы, Баспа, 1977.
25) Гродзинский М.О. О способах получения доказательств в советском уголовном процессе. Советская Юстиция, 6, 1958.
26) Калашникова Н.Я. Гарантии прав свидетеля, экспертов, переводчика и понятого в советском уголовном процессе. М., 1966.
27) Добровольская Д.Н. Принципы советского уголовного процесса. М., 1971.
28) Нұралиева А.С. Қылмыстық процесс жүйесіндегі сот тергеуі. Заң гылымдарының кандидаттығын алу үшін жазылған диссертациялық жұмыс. Автореферат, 130 бет. Алматы, 1999.
29) Шейфер С. А. Сущность и способы собирание, доказательств в советском уголовном процессе.М., 1972.
30) Якупов Р.Х. Уголовный процесс.М., 1998.
31) Рогов И., Бычкова С. Общая характеристика в уголовно-процессуального кодекса РК в сравнении с уголовно-процессуальным кодексом Каз.ССР/ Уголовно-процессуальный кодекс РК (в сравнении с УПК КазССР). Практическое пособие.-Алм
        
        МАЗМҮНЫ
Кіріспе.
1. Қылмыстық іс жүргізу жүйесіндегі сот тергеуі
1.1. Сот ... - ... сот ... ... ... ретінде.
1.2. Сот тергеуінің қылмыстық ... ... ... ... іс ... ... процесіндегі сот
тергеуінің ролі.
2.1. Сот ... ... және ... толық, жан-
жақты, объективті зерттеу үшін дәлелдемелерді зерттеу ... ... ... Сот ... ... ... Сот тергеуін шектеу.
2.4. Сот тергеуін аяқгау және қайта жаңғырту.
3. Қылмыстық ... ... ... ... сот ... ... ... толмағандардың қылмыстық ісі бойынша іс қарағандағы сот
тергеуінің ... Сот ... ... ... ... ... ... - өзін толыққанды, зайырлы, құқықтық,
демократиялық мемлекет ... өз Ата Заңы — ... ... ... Сол ... ... ... көптеген өзгерістер
болып өтуде. Соныың ішінде құқық ... ... да ... ... Атап ... ... заң актілері мен ережелерге өзгерістер мен
толықгырулар енгізілу арқылы сот, прокуротура, полиция органдарының қызметі
жаңа арнага түсті.
Қүқықгық реформага ... ... ... органдарының жұмысы, олардың
қызметінің негізгі багыттары ... ... ... ... ... алмайтын еді. Сондықтан да мемлекет өз күштеу органдарының ... оның ... жаңа ... ... өз ... ретінде қарастырды.
Соттардың қызметінің жақсартылуы, олардың тәуелсіздігі, тергеу ... ... ... ... ... ... әділ нүкте қоюға эсер
етіп, қөп жұмыс жасады.
Құқық қорғау органдарының өзара жүмыс үйлесімділігін камтамасыз етуді,
қылмысты ... ... ... қол жеткізуді күқықтық реформаның ... ... қол ... ... ... Қазақстан
Республикасының «Сот жүйесі және соттар мәртебесі туралы» заңының ... ... сот ... ... ... мен ... алып ... қызметінің дүрыс үйымдастырылуы, әділ соттылықты толығымен
қамтамасыз етуі — ол ... ... ... ... бірі болып
саналады.
Президенттің қол қоюымен 1997 жылғы 13 желтоқсанда күшіне ... ... ... іс ... ... - ... істер
жүргізудегі өзгерістер, соның ... ... сот ... ... басқаша сипаттаумен ерекзпеленеді.
Істі мәні бойынша қарау, қорғау, айыптау қызметтерінің бөлінуі — сот
тергеуіне ерекше серпін ... қана ... ... сот тергеуін реттейтін
нормалардың күшін жоюға әкеліп соқгы.
Мемлекеттің ... іс ... ...... ... осы ... ... арқылы жүзеге асыру — ол демократиялық талаптарға толығымен сай
келіп, қылмыстық ... ... ... болмасын, өз құқықтары мен
занды мүдделерін толығымен қорғауға мүмкіндік беріліп отыр деуге болады.
1. Кылмыстық іс жүргізу ... сот ... Сот ... - ... сот талқылауының
орталық бөлігі ретінде.
Қылмыстың тез және толық ... ... және ... ... тартылуы — бүл әділ сот талқылауы мен ... ізге ... және ... ... ... нәтижесі. Және бұл нәтиже қылмыстық
іс жүргізу және қылмыстық зандардың толығымен және дұрыс ... ... ... ... ... ... ... багалаудың ережесін бекітіп қана қоймай, оны болашақта
қылмыстық істі ... ... ... Қылмыстық іс жүргізу зандарды жүзеге
асыру кезіндегі талаптарға ... ... ... істі ... шешу үшін ... мәні ... ... бірінші инстанция сотындағы басты ... ... зор. ... ... ... ... ... көрсетуі бойынша - сот әділдігі тек ... ... ... де ешқандай жағдайда сот үкімі шыққанға шейін айыпты деп
тануға болмайды. Бүл қылмыстық процестегі кінәсіздік презумциясының зандық
түсіндірмесі болыып ... ... ... ... жазаға тартып,
оларды айыпты деп тануды сотқа берілген ерекше қүқық деп түсінсек, онда сот
бүл ... ... ... ... үшін зандардың көрсетімі бойынша
басты сот талқылауын жүзеге ... осы ... сот ... ... ... жетеді. Басты сот талқылауы - бүл екі басты мәселені
шешеді. Біріншісі - қылмысты ... ... ... ал ... ... деп ... адамды қылмыстық жауапкершілікке тарту немесе тартпау
мәселелері.
Басты сот талқылауы мен қылмыстық процестіңкелесі ... ... ... зор ... ие. ... ... сот ... шешілуге тиісті
жоғарыда аталган екі мәселені қалган қылмыстық ... ... ... Сол ... басты сот талқылауы - қылмыстық процестің маңызды
стадиясы болыып табылады. Бұл ... сот ... істі ... ... ... ... іс ... талаптарын орындай отырып, әрбір жасаған
қыылмыстың қоғамга қауіптілік дәрежесіне орай оған әділ жаза ... ... ... ... ... ... етуі міндетті.
Сонымен бірге сотқа азаматтардың қүқықтары мен бостандықгарының заңсыз
шектелуінен және азаматтың негізсіз айыпталуы ... ... ... қоса ... ... ... сот ... дәлелдемелердің дұрыс
жиналуы, жиналған дәлелдемелерді жан-жакты, толық, объективті зерттеуі
үшін, сонымен ... ... ... әділ үкім ... үшін ... шараларды
қолданады.
Зерттеу пәні болып әрқашан да ... ... ... ... ... ... бұл қылмыс жасады деп айыпталған адамның бұл
қылмысқа қатысы барлығын ... ... ... ... емес ... түрады. Объективті шындықты дұрыс анықтамау — бұл сот қателігі
болып табылады. Және бұл қателіктердің қомақты зардапқа ұшырататынын ... ... ... ... ... ... үшін айыталған адамның
айыталғанына деген сенімді ... ... бұл ... деп ... Бұл — ... ... А.Л. ... пікірі. Ол осы
ыктималдық істі сотта мәні бойынша қарауға негіз ... ... деп ... Ал сот ... ... ... ... нақты айыбының бар екенін немесе жоқ екенін анықтайды.
Ал МА.Чельцов-Бабутов былай деп тұжырымдады: ... ... ... ... ... Ол тек ... ... баруға жеткілікті екеңдігінің мәселесін ғана шешеді." Бұл көзқарасқа
қарсы пікір білдіргендер де бар. Мысалы, И.Д.Перлов: "Бұл ... және ... ... ... сыйыспайтындығын және қүқық
қорғау органдарының мақсаты бір екендіғін атап ... Бұл ... ... ашу және қылмыскерді дәл ... ол ... ... ... істі қысқартатындығымен байланысты болды. Бұл жерде сөз алдын-ала
терғеу және прокуротура орғандары ... ... ... И.Д.Перлов
"прокуротура және алдын-ала тергеу органдарының түпьсілікті шешім қабылдай
алмайтындығын айтып, олар алдын-ала шешім қабылдайтындығын айта ... ... ... ... түпкі мазмүнда ерекше нық сенім жатуы тиіс және
бүл шешім ... ... ... ... ... Сонымен бірге шындық
(яғни ізделіп отырған) судья, прокурор, тергеушінің пікірінше әртүрлі
болмау ... және ... ... өмір сүру ... деп ... ... ... және судьяның қорытындыларының арасындағы айырмашылық -
олардың объективті ... ... ... ... ... ... ... анықгалған шындықтан туатыын ... ... ... шындық - бұл тергеуші мен соттың қылмыстың болған
жағдайларына байланысты жасалған қорытындыларының сәйқес ... ... ... ... шындық толығымен
немесе белгілі бір бөлігі — бұл қылмыстық процестіқ дәлелдеу ... ... ... ... ... ... нәтижесі. Шындықты
анықтау әрбір қылмыстық іс бойынша теқ мүмқіндіқ қана емес, ... ... ... ... ... қылмыс ізге түсу органдары мен
соттың орындауы міндетті жағдай болып есептеледі.
Басты сот талқылауы — бүл ... ... ... ... бірін-
бірі кезекпен ауыстыратын бес бөлімнен тұрады. Олар: дайындық бөлімі, сот
тергеу, сот жарыыссөзі, сотталушыныың соңгы сөзі және үкім ... ... ... ... зор ... бар және ... мақсаттарымен
ереюделенеді. Бұл қөрсетілген бөлімдер ... "сот ... және "сот ... ... ... атаулармен аталады.
Жалпы, сот тергеуінің басталуы үшін ... ... ... ... және дұрыс болуы міндетті. Осы жағдайлар толық орындалған
қезде ғана сот ... ... жол ... Бүл ... сот басқа
қатысушылармен бірге қаралып отырған ... ... ... ... ... ... ... тергеу қезінде және айыптауга негіз ... ... және ... қабылданады немесе іске қатысы жоқ мән-
жайлар ретінде,
ҚР ҚІЖК-нің 311-бабының 3-тармагына сәйкес алынып тасталуы мүмкін. Сот
үкімі- тек сот мәжілісінде зерттелген мән-жайларга ғана ... ... ... ... сот талқылауы қылмыстық процестің маңызды стадиясы
болса, ал сот тергеуі - ... сот ... ... ... ... Және сот ... сот пен ... іске қатысушыылардың іс бойынша
шындықты днықгауға, дәлелдемелерді негіздеуге бағытталған эрекеттерінің
басым бөлігі көрініс табады.
Көрнекті процессуалист И.Д.Перлов: ... ... мен ... бүл сот тергеуінің және өзіне тән пәні Солып табылады. Осы маңызды
ережеден ... ... Іс ... ... ... бұзу ... ... озгертуге негіз болады",- деп және сот ... тыс ... үкім ... ... және ... ... ие ... көрсетті.
1.1. Сот тергеуінің қылмыстық процестің басқа стадияларымен ара-қатынасы.
Осыған байланысты қылмыстық процестің мақсаты ... ... ... ... ... ... қарым-қатынас көрініс табады. Ал
қылмыстық сот өңцірісінің мақсаты-істің мән-жәйін ... ... ... неге қол ... және сотқа дейінгі іс жүргізу
және бірінші ... ... ... ... ... мен
әрекеттердің дүрыстыгы болып табылады. Қылмыстық істің ... ... ... стадияларының орналасу ретімен және жүргізілген
әрекеттердің осы стадияларға сәйкес келуімен тығыз байланысты.
Қылмыстық процестің ... ... а) ... істі ... б)
алдын-ала тергеу; в) ... сот ... ... г) ... ... д) аппеляциялық және кассациялық тәртіпте занды күшіне енбеген
сот шешімдері мен ... ... және сот ... орындау болып табылады.
Осылармен қатар қылмыстық іс ... ... тағы екі ... ...... өндірісі; екіншісі — жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша
іс қарау. Сот тергеуі — басты сот талқылауының орталық және негізгі ... ... және ... ... ... стадияларымен белгілі бір
байланыста болады.
К.Бегалиевтің айтуынша: "алдын-ала тергеу, яғни, алдын-ала ... ... ... бүл ... ... ... ... ие
болмайды. Ягни, қылмыс жасаған адамды қылмыскер деп ... сот ... ... тани ... Осыған байланысты сот тергеуі мен ... ... ... көрінеді: шындық анықталса, алдын-ала тергеуде онда сөз
жоқ сот тергеуінде бүл шындық өз ... ... ... ... ... ... ... қорытындылары — бүл ... ... ... өлшем болатын фактор деп көрсеткен жөн.
Алдын-ала тергеу — бүл сот ... ... ... ... ... ... бекітуге бағытталган. Ал сот
тергеуінде негізінен алдын-ала ... ... ... ... қаралады. Осыған байланысты, соттың занды, негізді үкім шыгаруға
деген ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді. Бұл жерде тікелейлік принцип ... ... Бұл ...... ... сот ... ... деген ережені ... сот ... ... мен ... ... ... шындыққа сай келмеушілік көзқарастары
түрғысынан бағаланады. Сот ... ... ... — бүл алдын-
ала тергеудің жалғасы емес, бүл мүлде басқа тергеу. Бұл сот тергеуі басынан
аяғына дейін мүлде жаңа жағдайда ... ... ... мен сот ... ... ерекшелігн
байқататын мынау: Сот тергеуі тек алдын-ала тергеу материалдарын ... Сот ... шегі ... ... Яғни, сот мүлде алдын-ала
тергеудің пәні болмаган дәлелдемелер табуы, ... оны іске ... Және сол ... сот ... ... ... кемшілігін
толтырады. Және әрекет етіп түрган жаңа ҚІЖК алдын-ала тергеудің кемшілігін
сот тергеуі арқылы ... ... пен ... ... Осыган байланысты заң
шығарушы сот тергеуінің ... ... және ... сот ... ... ... (танытуға корсету, куәландыру, эксперимент
жүргізу, эксперттік ... ... алу, ... ... ... ... ... бағытталган шара
ретінде ҚР ҚІЖК-нің 343-бабының 4-бөлігіндегі ережені ... ... ... ... "Сот ... ... шақырылган куәні, маманды,
егер осы тарап ... ... ... сүраса, онда бүл ... ... ... ... Караганда, алдын-ала тергеудегі істелінген жүмысты, оның
маңызын сот тергеуінде багалау мүмкін ... ... істі ... тергеудің саласы — істі
түпкілікті шешетін сот ... ... ... Сот тергеуіндегі
дәлелдемелерді толық, жан-жақгы аныктауды қамтамасыз ету, егер алдын-ала
тергеу мен ... ... ... ... мен багалау, бекіту
жүмыстары заң тарапынан ... ... ... ... Және процестің осы
стадиясында басты сот талқылауының іргетасы қаланды деп ... ... сот ... ... ... өте маңызды, сот ... ... Бүл ... ... сот ... шегі ... сотқа берілген айып шегінде ғана, сот зерттеу жүргізуге кұқылы. ... сот ... ... стадиясы бақылаушы сипатқа ие болады және
осыған байланысты басты сот ... ... ... ... ... жағдайлар анықгалады.
Бір жағынан, басты сот ... ... ... ... егер ... жағдайын ауырлатпаса және қүқыықтарын қорламаса ғана жол
беріледі. Ал бұл ... ... ... ғана ... ... ... сот ... үшін керекті арыздар мен мәлімдемелер, ... ... ... ... ... ... жою сиякты алдын-ала
терғеу кезіндеғі кемшіліктерді түзетіп, тиісті әрекеттер жасалады. ... ... ету және ... ... ... ... егер бұлар
іс үшін маңызды болса, қанағаттандыруға жатады. Барлық қөрсетілген өтініш
пен арыздар басты сот ... пәні ... ... Бір ... алдын-ала
тындауға мүмкіндік беру біріншіден, басты сот талқылауының өтуі кезінде
уақыт үнемделеді, екіншіден, мүндай өтініштер мен ... сот ... ... ... және ... тәртібі анықталады.
Ал бұл өз кезегінде іс бойынша шындықты анықтауды қамтамасыз етеді.
Осы сипатына байланысты басты сот ... ... ... — бұл ... ... ... сатысы болып табылады және сот ... ... ... толық, жан-жақты, объективті ... үшін ... ... Сот ... ... процестің сатыларымен ғана емес,
басты сот талқылауы және басты сот ... ... ... ... ... ... енбеғен сот үкімдері мен шешімдерін кассациялық,
апелляциялық тәртіппен ... ол ... ... бір ... ... Бұл сатыда қарау апелляциялық және кассациялық тәртіппен жүзеге
асырылады. Кассациялық тәртіпке қарағанда, апелляциялық ... ... ... ... ... іс жүргізу заңдарының жаңа
институты болып табылады. ҚР ... ... ... ... ... ... ... мазмұны былай:
Апелляциялық тәртіппен іс қарау — апелляциялық шағым мен наразыылық
беру негізінде істі екінші инстанцияда мәні ... ... ... табылады.
Осыған қоса аудандық және соған теңестірілген ... ... ... үкімдері - апелляйиялық қараудың объектісі болып ... іс ... ... ... жоғарыда аталған жағдайлар бойынша
сот талқылауы қысқаша өтетінін ескерте кету керек. Апелляциялық ...... ... ... тәртібімен қаралады.
Апелляциялық тәртіппен үкімдерді қарау басты сот талқьшауы сияқты бес
бөлімнен тұрады. Апелляциялық инстанциядағы сот ... ... ... сот ... бірқатар ерекшеліқтер бойынша ерекшеленеді.
Мысалы: апелляциялық инстанциядағы сот тергеуі шектелген сипатта болады
және бұл ... сот ... ... ... ... үқімнің зандылығын,
неғізділігін, әділдігін тексереді. Апелляциялық қараудағы сот тергеуінің
бастапқы ... - ... сот ... осыған үқсас әректтерінен
ерекшеленеді. Апеляциялық инстанциядағы сот терғеуі соттық үкімнің мазмүнын
түсіндіруімен және оған ... ... ... ... ... ... ... немесе наразылық келтірғен түлғаның өз
қарсылығын негіздеуімен және осыған ... ... ... немесе
шағым мен наразылыққа қарсылық айтумен сипатталады.
Апелляциялық инстанцияда сот —соттаушының позициясын ... және ... ... соң ... ... ... Бұл жерде сот-соттаушы өз ... ... ... ... ... арнайы түсіндірмейді.
Апелляциялық өндірістің қатысушылары басты сот талқылауының
қатысушыларының қүрамымен эр ... ... ... ... іс ... — апелляциялық өндірісте прокурор мен жеке айыптаушының қатысуын
міндеттейді. Бірақ бүл жерде шағым ... ... осы ... ... ... керек. Кей кезде іс үшін керек ... ... ҚІЖК ... ... ... ... Ал процестің
қатысушылары ретінде жәбірленуші, куә, эксперт — еғер ... ... ... ... ... онда олар сот ... ... болса ғана қатыса
алады. Бүларды шақыру мен жауап алу апелляциялық сот ... ... ... ... ... де ... мүмкін. Және сот
ұсынысы немесе тараптардың бастамасымен басты сот ... ... ... ... ... жаңа ... мен сарапшылар шақырылуы ... ... ... ... ... сот егер ... мен ... бірінші инстанция ... онда бүл ... мен ... ... ... ... жоқ ... айтылған басты сот талқылауының сот тергеуі мен апелляциялық
инстанцияның сот тергеуінің айырмашылықтары — бүл екі сот ... ... ... ... ... бүлардың бір-бірімен ... ... Бүл ... апелляциялық инстанция соты алдында түрған бірінші
инстанция соты үкімінің зандылығы негізділігі, әдіддігін тексеру ... ... ... сот ... ... сот ... ... зерттелген дәлелдемелер зерттеліп қана қоймай, басқа да
мүлдем зерттелмеген ... де ... Бүл ... ... куәні, сарапшыны, жәбірленушіні жауаптаумен, ... ... ... ... әрекеттерінің хаттамасын жариялау жолымен
зерттеледі. Апелляциялық инстанциядағы сот ... сот ... мен ... ... ... ... ... Апелляциялық инстанция өңдірісі кезінде шешім
қабыддаған кезде сот ... ... ... ... және апелляциялық з ... ... ... ... де I сүйенуге қүқылы (ҚР ҚІЖК-і,412-бап,4-б.).
Алелляциялық қарау секілді кассациялық қарау да басты сот ... ... саты ... ... Бүл ... ... тең ... тексерудің жолы оолып табылады. Кассациялық ... ... I ... ... соттардың қызметін қарауының қүралы
ретінде сипатталады. ... ... ... ... ... және ... ... сотында
шығарылған шешімдер мен үкімдер ... ... ... ... ... ... оларды жіберген ... ... ... ... ... ... Кассациялық инстанция соттарының үкімдері
мен шешімдері жарияланған соң бірден күшіне енеді және қадағалау ... ... ... мән-жәйлар кезінде ғана жеке ... ... ... ... ... ... сот ... күшіне енбеген
үкімдердің зандылығын, негізділігін тексереді. Бүл ... істе ... және ... ұсынылған материаддар тексерілуте жатады. Бұл
жағдайлар кассациялық өндірісті қылмыстық процестің ... ... ... Бүл ... И.Д.Перлов бьшай деп жазады: "Тексеру -кассациялық
инстанцияның ... ... ... және оның арнаулы ... ... ... ... ... ... шекте бағалайды, зерттейді және дәлелдемелерді зерттемей,
бағаламай ... ... - ... ... ... ол ... зерттеу,
бағалау - бұл процесс, және бір-бірінсіз өмір сүруі мүмкін ... ... ... ... мен бағалау — бүл кассациялық инстанцияның
негізгі мақсаты ретіндегі үкімнің заңдылығы мен ... ... ... ... ... ... аталған қылмыстық процестің
стадиялары өзара бірін - бірі кезекпен ауыстыратын, мақсаты іс ... ... ... ... ... сипатталады. Басты сот
талқылауындағы істі мәні бойынша ... ... соң,- ... ... болмысға сай ма?; бұл ретте қылмыстық ізге түсу органдары мен соттың
әрекеттері занды ма?; шын мәніңде әділ ... ... асты ма?- ... туады. Ал бүл сүрақтардың жауабын кассациялық және апелляциялық
өндіріс беретіндігін белгілеп, атап көрсеттік. Ал ... ... ... келіп, А.Л.Ривлин былай дейді: "Үкімдерді қарау, тексеру ... ... ... бір ... ... онда бұл соңғы кепілдік ... ... ... ... әділ ... ... керек және
қандай сотпен болмасыын шығарылған ... егер олар ... ... ... ... қалмайтыңдығы туралы толық сенімділікті орнату ... ... ...... ... ауыстыратын процестің
сатыларының ортасында тұрғандыктан бұл сатылармен басты сот ... ... ... ... болса, сонша байланысты. ... ... ... мен ... ... мен өзара
байланысы — соттық ... ... ... ... ... ... кезінде әрекеттерінің нәтижелі болуына қызмет етеді. Сонымен қатар,
бұл өзара үндестік пен байланыс сот тергеуінің ... сот ... ... ашып ... ... іс бойынша дәледдеу процесіндегі сот тергеуінің ролі.
2.1. Сот тергеуінің тәртібі және дәлелдемелерді толық, жан-жақгы,
объективті зерттеу үшін ... ... ... ... ... ... ... сот талқылауының маңызды бөлігі ретінде бірқатар
маңызға ие. Соның ішінде қылмыстық істер бойынша дәлелдеу ... ... ... ... ... ... ... жауапқа тартып, оны
қінәлі деп тануға тек Республика ... ... ғана ... ... ... міндетті жүзеге асыру үшін сот заңмен ... ... ... ... ... ... ... үшін барлық шараларды
қолдануға міндетті. Ал қөрсетілген сот ... ... сот ... ... асатыны белгілі. Басты сот талқылауы дегенде оның құрылымдық
бөлшегі - сот тергеуін де айта қету ... ... бай ... ... түсу ... мен соттардың арасындағы тығыз байланысты осы
органдардың іс-әрекетінен қөргенімізбен, эсер етіп ... ... ... заңнамалар — іс бойынша қатысушы субъектілердің әрқайсысына ... ... ... сотқа ерекше құқық ретінде берген. Соттың
дербестігі және оның қылмыстық процестегі орны мен ... ... ... іс ... ... ... қылмыстық ізге түсу мен
тергеу оргаңдарына қарағанда ... ... ие ... ... ... ашып ... ол ... көрінеді:
1. Сот ... ... ... ... ... емес және ... де емес. (ҚЖК-нщЗОЗ,307,311-
баптары.).
2. Сот тараптардың ... ... емес және ... де ... ... қатар іс бойынша шындықты анықтауда өзіндіқ
шаралар қолдану — соттың құқығы болып табылады(ҚР ҚІЖК-нің ... Сот ... ... ... үсынган дәледдемелер көлемін
тәуелді емес және занды бүзып ... ... ... ... және ... ... ... Сондай-
ақ, жаңа дәлелдемелер жинауға, зерттеу жүргізуге заң тиым салмайды (ҚІЖК-
нің 354,355,356,359,360-6.)
4. Сот сот ... тек сот ... ... ғана ... ... ... ) Дәлелдеу ... ... — сот ... ... ... жатады
және мұндай тәртіпті дұрыс белгілеу сот ... ... ... іске ... бар ... ... ... мүмкіндік
туғызды. Сонымен, ҚР ҚІЖК ... ... сот ... ... әрекеттерге
жатқызады:
А) жеке айыптау және жеке жариялы істері бойынша ... ... ... ... айыптаушының түсіндіруі немесе айыптаушы болмаған
жағдайда сот хатшысының түсіндіру ... жеке ... ... ... ... прокуродың түсіндіруі. Егер істі алдын-ала тындау кезіндегі
айыптау ... ... онда ... ... ... ... сот хатшысының жариялау әрекеті(УПК,345-б.).
Б) Сотталушыға тағылып отырған айыптың мәнін ... (ҚР ... ... ... оған ... ... айыпқа қатысты жөне іс бойынша
азаматтық ... ... ... ... ... ... Г) Дәлелдемелерді зерттеу тәртібін анықтау (ҚР ... ҚР ... бас сот ... - ... айыптау қорытындысын немесе айыптау хаттамасын, ал жеке
айыптау істері ... ... жеке ... ... оның ... ... Айыптау қорытындысын немесе айыптау хаттамасын
жариялағаннан соң, ал жеке ... ісі ... ... ... соң, ... ... ... айыптың мәнін түсінғенін
сүрайды.
Г.И.Загорский соттың түсіңдірмесін былай деп айтады: "Бүл ... ... сот ... оның ... әрекеттерінің мәнін, және
оның қандай жағдайда жасалғандығын және ... ... ... ... ... дәрежелеп және саралап отырғандығын түсіндіру. Яғни,
сот ... оған ... ... ... ... түсіндіріп береді.
Сот түсіндіруден кейін сотталушыдан ... ... ... ... ... ойы ... сұрайды. Осы байланысты сот сотталушыға оған алдын-
ала ... ... ... ... ... міндетті емес екендігін және
қойылған сұраққа жауап бермеу ... бар ... ... қатар оған
қарсы айтылған әрбір айып оның пайдасына шешілетіндігін түсіндіреді.
Сонымен бірге, сот сотталушының жауап бермеуі оған зиян ... ... ... іс ... ... ... қатар егер сотталушы
жауап берсе, өз жауабын ... ... ... екендігін көрсетеді (346-
2). Ал тараптар мен сот өз ... ... ... ... бағытын аныктау үшін сотталушыға сүрактар қоюға құқьіқты. Өзіне
тағылған кінәға ... ... ... — сот ... ... ... сот пен тараптардың есепке алатын жағдайы болып табылады.
Жоғарьща айтылғандай іс бойынша ... ... ... ... ... ... қоюшыдан өз талабын қолдайтындығын және азаматтық талаптар
ретінде ... ... ... ... мойындайтындығын
сот ісін жүргізуші сұрауы ... ... ... ... сәйкес,
дөлелдемелерді зерттеу тәртібі тараптардың келісімімен ... ... бүл ... ... іс жүргізу заңы дәлелдемелердің зерттеу тәртібін
өзі белғілеп беретінін де ... ... Ол ... — сот ... ... ... мен құқықтарының қорғалуын; екіншіден, сот
өндірісіндегі сайысушылық және тең ... ... ... асырылуын
қамтамасыз етеді. Сонымен, заң төмендегідей дәлелдемелерді зерттеу тәртібін
анықтайтын ережелерді көрсетеді:
1) Сот ... ... ... ... ... ... болып дәлелдемені ... ... ... ... рүқсатымен сот терғеуінің кез-келғен уакьітында
көрсетімдер бере алады ... ... ... ... сот терғеуінің ... ... бере ... ... ... ... бекітілғен ережелер — дәлелдемелерді
зерттеу тәртібіне қатысты бағдарлық сипатта болады. Сот терғеуінің бірыңғай
тәртібінің заңмен анықталмауы ... ... ... ... ... ой тудырмауы керек. Сот дәлелдемелерді зерттеу
тәртібіне қатысты сұрақгы әрбір істің жағдайын ... ала ... ... ... арқылы, дұрыс мақсатты тактикалық тәсілдер
пайдалану арқылы шешеді. Сонымен, соттағы дәлелдемелерді зерттеу тәртібі
деп бір ... сот ... ... ... ... ... екінші жағынан, тараптардың келісімімен сот белгілеген сот әрекеттерінің
жүргізілу кезектілігін түсіну керек. Дәлелдемелерді ... ... ... ... ... жәбірленушінің, айыпталушының жауабының
кезектілігін және дәлелдемелерді ... мен ... ... ... ... кіргізеді. Занда ... ... ... айыптаушы, жеке айыптаушы, азаматтық талапкер,
жәбірленуші, занды ... мен ... ... Ал ... ... және оның занды өкілі, қоргаушы, азаматтық жауапкер мен ... ... ... етуші жоғарьща аталгандардың ... ... ... деген көзкарасын сұрайды. Судья бұл
көзқарасты сүраусыз дәледдемелерді зерттеу тәртібіне ... ... ... қүқысы жоқ. Тараптардың көзқарасын тыңдай келіп, судья
тиісті қаулы шығарады. Ол заңға ... сот ... ... ... ... тәртібіне қатысты шешімді сот қөп эпизодты істер
бойынша немесе қылмыстық ... ... адам ... ... ... тағылса, және істе бірнеше жәбірленушілер мен куәлер
болса, онда ... ... ... ... ... іс жүргізу заңы
бірқатар қаулыларды міндетті түрде ... ... ... ... істі ... ... ... істі қысқарту, іс бойынша өндірісті
тоқтата түру, қарсылық ... ... ... түрін өзгерту,
сараптама тагайындау қаулылары мен жеке қаулылары. Сот ... ... өз ... ... сот ... ... кез-келген
қатысушының ұсынысымен аддын-ала белгіленген дәлелдемелерді зерттеу
тәртібін өзгертуге ... ... ... ... ... сот ... ... міндеттерді шешудің қүралы ретіңде
түсінеміз. Дәлелдемелерді ... ... ... іске ... ... ... ... қарау, тиісті сот ... және ... ... ... ... ... ... әдебиеттер сот тергеуін неден бастау
керекгігі жөнінде әртүрлі көзқарастар айтады. Әрқашан да сот ... ... ... ... ... Бүл ... ... көзқарастарын кімнен жауап алуды бастаған дұрыс деген сұраққа
жауап іздеуге бағыттады.
Осыған байланысты ... ... деп ... ... ... ... екі ... есепке ала отырып, сотталушыдан жауап алудан
бастау керек. Бәрінен бұрын сотталушының жауабы сот ... ... ... ... объективті зерттеу ұшін жағдай туғызады және
сотталушының ... ... ... арттырады»9. ... ... ... ... ... айыпқа катысты
көрсетімдер беруте құқық берген. Сот тергеуіндегі сотталушының көрсетщдері
сотталушының өз құқықгарын ... ... ... оның ... ... Егер іс бойынша бірнеше сотталушы болып, олар сот ... ... ... ... ықылас білдірсе, онда олардың өзара қарым-
қатынаетары, V сотталушылардың бір-біріне деген ... ... ... ... ... рольдерін, олардың алдын-ала тергеу ... ... және ... ... ... жарытымды жауап
беретінін анықтап, С ескеру қажет. Егер ... ... ... ... онда оны ... ... керек және сол сияқты ұйымдасқан
қылмыстық топтың басқа қатысушыларына ... оның ... ... ... ... Сот ... дәлелдемелерді зерттеу.
Жалпы сот тергеуін басты сот ... ... ... Ал сот ... өзі ... жағынан үш (3) құрамды ... ... ... ... ... ... ... оларға: айыптаушыга айыптың мәнін түсіндіру; айыптаушының өзіне
тагылған ... ... ... ... ... болса) деген
позициясын анықтау; айыптаушымен бірге оның тағып отырған айыбының мазмұнын
көрсетіп беру және ... ... ... белгілеу; Б) іс бойынша
дәлелдемені зерттеу;
В) сот тергеуінің соңы немесе сот тергеуінің қорытынды бөлігі. Сот
тергеуінің ... ... мен ... ... ... ... іс бойынша сот тергеуінің негізгі бөлігі болып табылады және ... ... ... ... ... өзіндік сипатқа ие болады.
Дәледдемені зерттеу қорытындылары - үкім ... үшін ... ... ... ... дөлелдеу пөні болып төмендегі көрсетілгендер
табылады:
А) ... ... және ... ... ... дәлелдемелер. Б) Сотқа тікелей тараптардың ... ... ... ... ... ... зерттеу үшін жасалган сот әрекуеттері —
көбінесе жауап алумен ... ... алу — ... және сот ... ... Осыган байланысты Г.И.Загорский «Қылмыстық істер
бойынша сот ... ... ... ... ... «Сот
талқылауында кең таралған тергеу әрекеттерінің бірі — жауап алу және ... ... ... ... сот ... ... '
жүргізу»10. Бүл жерде тергеу әрекетін сот ... ... ... айту ... Себебі, сот алдын-ала тергеу органдарының
қызметкері емес, ол ... ... ... ... ... жағынан тергеу
органдарының I ... ... ... ... ... ... «сот әрекетіне ҚІЖК-інде көрсетілген
әрекеттердің барлығы жатады». Осыған байланысты сот ... ... үшін ... бір ... бар, ... ... сот ... дәлелдемелерді жинау, пайдалану,
зерттеу, бағалауға тікелей арналуы.
Б) сот әрекеттерінің ... іс ... ... тікелей көрсетілуі;
В) олардың тергеу әрекетінен айырмашылығы — олар сот ... ... ... ... ... түрлерінің өткізілуінің
процессуаддық ... ... ... ... ... деген құқық берілген. Осыған байланысты
заң сотталушыны жауап ... ... ... ... алу — егер
од жауап беруге келісім білдірсе ғана жүргізіледі. ... ... ... тең ... және ... ... негізделген.
Сотталушыдан жауап алу мынадай тәртіппен жүргізіледі:
А) сотталушыны бірінші кезекте крргаушы және ... ... ... ... Б) ... ... ... кеңін
сотталушыны мемлекеттік ... және ... ... ... ... В) Тараптар сұрап болған соң, сот келесі ... ... ... бар. Бірақ, бүл жерде сот кез-келген кезде сұрақ ... ... ... мен іске ... жоқ сұрақтарды алып тастауға құқылы.
Айыпталушының сұрасу кезектілігінің өзі біздің Конституциямыздың және басқа
да зандарымыздың жеткілікті дәрежеде адам мен ... ... ... ... ... ... принципіне негізделгенін көреміз.
Жалпы Сотталушыдан жауап алу кезектілігінің өзі ... ... ... қамтамасыз етеді.
Екінші сот әрекеті:
Сотталушы, жәбірленуші, куәнің жауабын жариялау. Басты сот ... ... ... ... ... ие. Бұл соттағы зерттеу — алдын-
ала тергеу материалдарын бағалау әрекеті болып табылады. Сот тергеуінде
алдын-ала ... ... ... материалдарды зерттеуде алғашқы қайнар
көздерінен (яғни, алынған дәлелдемелердің) ... ... Бұл ... сот ... ауызекілік не тікелейлік
принципін жүзеге асыруға қол жеткізідді. Сотталушының жауабы мен ... ... ... және ... ... мынадай
жағдайларда жариялауға жол беріледі:
1) Сотталушы сот тергеуінде жауап беруден бас ... Егер іс ... ... ... ... ... алдын-ала тергеу кезіндегі жауабы мен сот тергеуі
кезіндегі берген жауаптарының ... ... ... ... жариялау іс бойынша тараптар мен соттық істің мән-
жайын толығымен зерттеудің мүмкіндігі болып табылды.
ҚР ҚІЖК-нің 353-бабына сәйкес сот талқылауында жәбірленуші мен ... ... екі ... ғана ... ... алдын-ала тергеу мен сот тергеуі ... ... ... ... кдрама-қайшылық болса;
2) Егер олар ... ... сот ... келе алмаса.
3-сот әрекеті. Сарапшыдан жауап алу.
Соттағы сарапшыдан жауап алу ҚІЖК-нің 354 және 355 ... ... ... сот ... ... ... соң сарапшы қорытындысының маңызын ... ... ... ... Егер сарапшы қорытындысы жарияланғаннан соң
тараптарда да, соттың өзінде де ... ... ... ... ... жауап алу секілді сот әрекеті жүргізілмейді. Сарапшыдан жауап
алу — бүл сараптама жүргізудің құрамдас бөлігі ... ... ... мен ... ... алу — бүл ... екі ... әрекеттер болып
табылады. Сотта сарапшы екі ... ... ... ... ... сот ... ... соң ... көзделген;
2) 354-баптың 11-бөлігінде сотта сарапшы алдын-ала тергеу кезінде
сарапшылық ... ... ... ... ... өз ... ... зерттелуіне, басқа
дәлелдемелердің жан-жакты зерттелуіне жағдай туғызу үшін Шіндетті
түрде қатысуы ... ... ... кезектілігіне байланысты:
А) бірінші болып өз ... ... ... адам ... егер ... екі ... ... соттың бастамасымен тағайьшдалса,
онда айыптау тарабы сүрақ қояды; |В) сот сарапшыға сүрақ қоюдың ... ... г ... ... ... Н.Я.гарантии прав свидетеля, эксперта, переводчика и
Цюнятого в ... ... ... 1966,ст.12.
4-сот әрекеті. Таныту.
Таныту - қылмыстық істі тергеу барысында туындаған таныту сүрақгарын
шешетін сот ... ... ... ...... оның ... белгілері арқылы осы объектіні көрдім деп
адамның ойында калган белгілермен салыстыру процесі.
Л.Е.Ароцлер осы ... ... ... анықгама береді: «танытуға
ұсыну дегеніміз ол ... куә, ... ... танытуға ... ... ... ... объектінің белгілері мен үсынылган объектінің өзі ... ... ол ... ! ... ... ... ... соттагы танытудың объектілері мен ... ... ... ... тірі адам, ... ... және ... жәбірленуші, куә ... ... ... ... ... ... адам ... соттагы таныту практикалық тұрғыдан мақсатты емес, өйткені танушы
адамдар бірін-бірі | алдын-ала ... ... ... ... ішінде ... ... сот ... ... ... ... Өйткені мәйітті таныту ... ... ... ... ... ... ... туралы
қаулы шығарылғаннан соң, танушы, сот, сот ... ... ... ... ... ... мәйіт сақгалған орынга шығады,
аталган жерге келгеннен соң сот сот талқылауының жалғасатынын хабарлайды.
Сотта таныту жүргізу — ... ... ... ... ... Ол ... ... еипатталады:
1) егер заттар мен адамдарды таныту алдын-ала тергеуде ... бір ... ... ... екі рет ... үсынуға
болмайды);
2) сот тергеуінде сотталушы, ... куә ... адам өзі адам мен ... ... ... ... деп
нақты мәлімдесе;
3) таныту ұсынылатын адам жауап алу кезінде сот ... ... ... үсынылатын зат оған ... ... ... ... ... ... ... болуы мүмкін.
Таныту туралы қаулы қабылданғаннан кейін таныту процесі жүргізіледі.
ҚІЖК-нің ... сот ... ... осы кодекстің 229-
бабының ережелерін сақгай отырып жүргізілуі керек.
Сотттағы танытудың бірқатар пәндік ... бар және оны ... Ол ... ... ... г:І) Сот ... таныту басталар
алдында жәбірленуші, куә, сотталушы шығарылып жіберілуі керек; I 2) ... ... ... ... ... ... ... отырғаңдығын айтуы
міндетті және бұл таныту туралы кдулыда көрсетілуі керек;
13) Сот ... ... кім ... не ... ... Танытуға заттарды ... ... сот ... ... ... байланысты ұсыныстары бар ма, соны
анықгайды;
5) Сот тараптардың ... ... ала ... ... орналасу ретін айқындайды;
6) Егер танытуға тірі адам үсынылса, онда ол сот залына I ... ... ... Сот ... ... соң, ... танушыға анықгаушы сұрақгар қоюға
рұқсат етеді.
5-сот әрекеті Куәлеңдіру.
Соттағы куәлендіру дегеніміз - адам денесін сарапшымен ... емес ... іс үшін ... бар ... өзін, жарақат немесе
ерекше белгілерді табу мақсатымен жүргізілетін сот ... ... ... - қан ... адам ... ... астында қалған калдықгар, заттардың қалдықгары және де өзге
дақтар жатады;
3) ерекше ... - тума ... ... ... ... ... аурудан қалған іздер, дене мүшелерінің бірінің
болмауы жатады;
4) денсаулыкқа келген ... ... ... ... ... мүмкін болатыын дене жарақаттары, ... ... ... т.б. ... ... теориясында куәлендірудің екі түрі бар: а) тергеулік
куәлеңдіру; б) сот-медициналық куәлендіру. А) Тергуелік ... ... бір түрі ... ... Тергеулік куәлендіру кезінде адамның
денесіндегі ерекше белгілері қаралады. ... ... ... дене ... ... үшін ... ... нәтижесі
куәлендіру хаттамасында бекітіледі.
Б) Сот-медициналық куәлендіру - адамның ... ... ... ... адамның денесіндегі анықтау үшін егер бүндай анықтау арнаулы
білімді қажет ететін болса;
Сот-медициналық ... сот ... ... білімі бар дәрігер
немесе маманмен жүргізіледі. Куәлендіру нәтижесі ... ... ... көрсетіледі.
6-сот әрекеті
Эксперимент жүргізу
Сот эксперимент! дегеніміз — сот талқылауында жүргізілетін, ... ... жаңа ... ... ... оқиғаға ұқсас жағдайда өткізілетін сот ... ... ... ... ... тергеу және басты сот ... ... ... ... ... мен ... Жаңа ... болып табылады. Сот экспериментінің түсінігінде
дәл түсінікті Р.СБелкин берген:
«Сот эксперимент! дегеніміз — сот ... мен ... ... ... ... мәліметтерді тексеру мен жаңа ... ... ... сотпен жүргізілетін сот әрекеті»14.
Сот экспериментін үқсас ... ... ... ... ... ... өткізу үшін эксперименттің түрін, өткізу уақытын, тәуліктің
кезеңін, дыбыс жағдайы мен ... ... ... ... ... жүргізу тиісті нәтиже беретіні даусыз.
1997 жылғы ҚР ҚІЖК-де жаңа ... - ... істі ... және тез ... ... - сот ... ... шектеу деген ұғым бұған дейінгі 1923 жылғы РСФСР
ҚІЖК-нің ... ... ... ... Онда ... ... істі
қарау кезінде куәлерді сұрау кезінде, егер ... ... ... ... болса, онда ... ... ... деп ... Бұл ... ... ішінде куәлердің ... ... ... ... ... сот сот терғеуін шектеуде
тараптардың ... ... ... ... ... ... ... деп аталады және мазмүны бойынша былай сипатталады: 11.
Мемлекеттік айыптаушы айыптау ... іске ... ... ... қараумен шектеліп, сот терғеуін аяктау туралы мәселе
қоя алады. Мемлекеттік айыптаушыныың бүл тілеғін сот ... ... ... ... ... 2. ... ... - өздерінің іс;
материалында тіркеліп, каралған дәлелдемелерін зерттеуді шектеу ... ... ... ... ... сот үшін ... Сонымен, заң шығарушы
дәлелдемелерді зерттеуді шектеудің екі ... ... ... мемлекеттік айыптаушыының айыптау ... ... ... ... ... |б) ... іске крсылған
дәлелдемелерді зерттеуді I шектеу туралы мәлімдемесі; осыған байланысты сот
терғеуін шектеу — соттың емес, ... ... ... ... ... ... іс ... | қатысушылардьщ құқықгарын
шектемейді және дәлелдемелерді толық және ... ... ... қайшы келмейді.
Заңмен берілғен крсымша кепілдік кепіддік ретінде мынаны Іайту керек:
мемлекеттік айыптаушының дәлелдемелерді ізерттеуді шектеу ... ... сот ... ... ал қанағаттандыруға міндетті емес. Ал
қорғау тарабының осы сипатт,ауы мәлімдемесінің ... сот ... ... ... ... ІСот терғеуін шектеу туралы И.Д.Перловтың
мәлімдемесін Іескере кету ... «сот ... ... бір кезеңіңде
соттың ішкі сенімінде белғілі бір дәлелдемелердің толық зерттелмегендігі
туралы сенім және ... ... ... ... бүл ... ... ... деген көзқарас пайда болады. ... ... ... зерттеуді шекгеу - толық ... ... мен ... ... ... ... ... қажет. Сотталушы
үшін алдын-ала тергеу кезіндегі өзін айыптау үшін жиналған материалдарды
сот ... ... ... ... ... кепілдік жоқ,- деп жазады
И.Д.Перлов. Сот тергеуінде ... ... ... және оның
маңыызының қысқаша сипаты осылай.
2.4. Сот тергеуін аяқтау және жаңғырту.
1. Сот тергеуін аяктау.
Эксперттің ... ... ... істің мән-жайын
сүрағаннан соң, барлық заттай дәлелдемелер қаралған соң, ... ... ... ... ... ... істі кейінге қалдыруға болмайдыы
деп шешсе, сот тараптардың сот тергеуіне алыып-қосарлары бар немесе ... ... Сот ... бүл сәті өте ... өйткені тараптар
сот тергеуінің бітуі алдында ғана
(маңызды мәліметтер жасауы мүмкін. Сот тергеуінен кейін мәлімделген
барлық мәліметтер сот ... ... және және сот ... әкеліп согады. Осыған байланысты тараптар істі қарау кезінде ... ... іс ... ... мен мәліметтерді уакытьілы тапсырып
отыруы керек. КДЖК-нің 362-бабы сот тергеуін аяқтаудың тәртібін ... ... ... сот ... ... мынадай түрде анықтама
береді: Сот ... ... - сот ... ... ... ... Сот тергеуін аяктау үшін сот ... ... ... іс бойынша алып -қосарлары бар ма, жоқ па, соны сұрап, олардың
мәлімдеген мәлімдемелерінің қанағаттандыру ... ... ... іс бойынша сот тергеуінің аяқталғанын жариялайды.
Төмендегідей өтініштерді тараптар сотқа сот ... ... үшін ... ... дәледемелерді зерттеу туралы өтініш, соның ішінде мынадай
өтініштер:
а) жаңа ... ... алу ... күжатты талап ету туралы;
в) заттар мен қүжаттарды қарап, оны іске қосу туралы;
г) қосымша, қайталама немесе жаңа ... ... ... зерттеуге, жинауға бағытталған өзге де сот әрекетін
жүргізу туралы;
І2) сот тергеуіне ... ... ... ... ... ... қою ... өтініш; 3)сот тергеуінде ... ... ... ... ... ... ... өтініш;
4)соттағы дәлелдемелерді жинау мен зерттеу кезіндегі кейбір
жағдайларға ... ... ... сот ... ... ... өтініш; Сотпен қанағаттандырылмаған өтініштер бойынша, ... сот ... ... ... ... ... ... қатысушылары айырылмайды.
Жоғарыда аталған өтініш түрлерін мәлімдеуші ... — сот ... үшін ... ... анықгау маңызды екенін көрсетуге ... ... ... ... сот ... ... ... туралы қаулы шығарады. Сот тергеуін толықтыру туралы
өтінішті сот кеңесу ... ... сот ... ... ... ... ... кеңесу бөлмесінде шыығарылатын жағдайлар қосылмайды.
Өтініштер бойынша шығарылған қаулылар сот отырысының хаттамасына
енгізіледі. Өтініштерді қанағаттандыру кезіңце сот ... сот ... ... ... ... ... ... Дәледдемелерді
талап ету және сот отырысына жаңа куәлерді тарту ... ... ... ... ... сот істі қарауды кейінге
қалдыру туралы қаулы шығарады және қанша ... ... істі ... ... белғілейді. Сот тергеуінің аяқгалуы — ол істі ... ... ... ... ... мен зерттеудің аяқталуы
деғенді білдіреді. Іс бойынша дәлелдемелер толық, жан-жакты, ... және ісқе ... бар сот ... ... қажетті
мәліметтерді қатыысушылар мәлімдемейді деп есептеген жағдайда ғана, сот сот
тергеуін ... деп ... ... Сот тергеуі аякталды деп
жарияланғаннан соң, соттың дәлелдемелерді зерттеуге ... ... Сот ... ... ... - ... ... сотталушының айтқандары толық
тексеріліп, басқа қатысушылардың айтқандарына толық ... баға ... ... ... ... ... іс ... зандарының талаптарына
сәйкес, сот жарыссөзіне қатысушьшар немесе сотталушы ... ... іс ... ... ... мән-жәйларды мәлімдесе, сот өзінің
немесе ... ... ... ... (ҚІЖК,Зббб.).
Осыған байланысты заң сот тергеуін жаңғыртудың екі негізін ... сот ... ... сот ... ... іс ... мән-жәйларды мәлімдеуі; Осыған байланысты тараптар өздерінің сот
жарыссөзіндегі сөзінде ... ... теқ істе бар ... сотпен
ісқе қосылған материаддарды ғана пайдалануға құқылы.
Сотпен зерттелмеген дәледдемелер, ... ... сот ... ... ... сот ... ... пәні сот терғеуінің
зерттелу пәнімен шеьсгеледі.
Б) сотталушы өзінің соңғы сөзіңде іс бойынша ... бар ... ... ... еғер оның сөзінде сотқа алғаш белгілі
болған мән-жәйлар ... сот ... ... ... қоймайды. Бүл
жағдайда сот сотталушының соңғы сөзінен соң, сот терғеуін жаңғыртуға және
сотталушының ... ... ... үшін куәғерлерден, сотталушының өзінен
жауап алуға қүқылы.
Сонымен, сот терғеуін жаңғыртудың неғізі болып — жаңа ... ... ... ... ... ... да, ... жүрғізу заңында да сот терғеуін жаңғыртудың түсініғі берілмеғен.
Осыған байланысты, сот терғеуін жаңғыртудың түсініғіне тоқталайық.
Сот терғеуін ... ...... сот терғеуін аяқталды деп
жариялаған қезінен соң, анықталған, іс үшін ... бар, ... ... ... ары ... ... ... әреқеттері жөніндеғі
шешімі. Сот терғеуі соттың ... ... ... мүмкін. Сотталушы немесе сот процесінің өзғе де қатысушыларының
сот ... ... ... сөз айту ... ... сот ... пәні болмаған жаңа мән-жәйді ұғынуы сот тергеуін жаңғырту туралы
өтініштің негізі болып табылады. ... ... ... сот тараптар
үсынған дәлелдеменің іске қаншалықгы маңыздылығына мән ... ... ... қанағаттандырмау туралы қаулы шығарады. Қаулыда ... ... іс үшін ... ... ... Сот өз ... соң, іске ... зерттеуді қажет еткен мән-жәй туралы
түсіндіреді. Зерттеуді қажет еткен дәлелдемелер зерттеліп болған соң, ... сот ... ... деп жариялайды. Қайтадан сот ... ... ... ... сөз айту ... ... Қылмыстық істердің кейбір санаттары бойынша сот тергеуінің
ерекшеліктері.
3.1. Жасы кәмелетке толмағандардың қылмыстық ісін қараған ... ... ... ... ... ережелері құқыққа қайшы әрекет жасаған
барлық субъектілерге, соның ... ... ... ... ... ... ... сот өңцірісінің ... ... ... ... бар. Бұл ... – қылмыстық сот
өңдірісінің ... ... ... ... ... ... бостандықтарын және мүдделерін толық қамтамасыз ... ... ... ... ... күрес, өте маңызды
мәселеғе айналып отыр. Осыған байланысты әлеуметтік-құқьіқтық зерттеулердің
анықтағанындай, жеке ... ... ... ... ... ... қылмыстар үшін сотталған ересектердің 2/3 —і ... ... ... ... толмаған кезінде – ақ жасаған болып шықты. ... ... ... ... ... күресті өзекті
мәселеғе айналдырып отыр» ,- деп жазды К.А. Беғалиев. Қылмыстық іс ... ... ... , дың ісі ... сот өндірісінің ерекшеліғін
корсете келіп олардың жас ерекшеліғіне байланысты жағдайларды еспке алады.
Оларға: өмірлік ... ... ... эмоционалдық және
қызғыштық ... ... ... ... ... ... мен салдарын және қайшылықты жағдайларға ... ... ... ... ҚР ... ... — кәмелеттік жасқа
толмаған деғен ұғымға түсінік бере келіп, былай көрсетеді:
Кәмелеттік жасқа ... ... ... қылмыс жасаған кезде 14 жаска
толып, бірақ 18 ... ... ... танылады. Кәмелеттік жасқа
толмағандардың қылмыстық ісі бойынша ерекше ... ... ... ... ҚГЖК-нің 480-бабының 1-бөлімінде
былай деп көрсетілғен: Бұл ... ... ... жасаған
кездеғі кәмелеттік жасқа ... ... ... ... ... и ... ; Несовершеннолетних. Алма-
ата, Казахстан, 1980.Стр.5-6.
қолданылады. Сонысен кдтар, ҚІЖК-нің 480-бабының 3-бөлігі кәмелеттік
жасқа толмағандардың ісі ... іс ... ... қолданылмайтын
жағдайларын көрсеткен.
Олар:
А) бірнеше қылмыс бір іске ... сол ... ... ... жасқа толғаннан кейін жасаса; ,' Б) сот ісін ... ... ... ... ... ... байланысты ҚІЖК-нің
жоғарыда аталған баптары айыпталушының ісі ... ... ... сот ... ... үшін айыпталушы қылмыс жасаған кезде ғана
емес, сотта іс жүргізген кезде де кәмелеттік жасқа ... тиіс ... Заң ... ... ... ... іске ... Занды өкіл - қылмыстық процестің қатысушысы ретінде кәмелетке
толмағанның ... мен ... ... ... ... ... ... 48 5-бабы бойынша заң шығарушы кәмелеттік жасқа толмағандардан
жауап алудың мерзімін көрсетіп берген (екі ... ... және ... ... төрт сағаттан аспауы тиіс).
Сотта істі қарау мен терғеу ... ... ... ету ... ... ... анықталуы тиіс.
Олар: кәмелетке ... ... ... балалық шағында ... ... даму ... үзіліс болғандығы, лоғикалық ойлау қабілеті
жайлы, түқымында психикалық ... бар ... жоқ ... ... болуы мүмқін.
Ал ҚІЖК-нің 489-бабы бойынша еғер кәмелетке жасы толмаған айыпталушы,
сезіктінің ... ... ... ... ... ... ... толық немесе ішінара жауап бере ... ... ... ; ... ... сараптаманың
тағайындалуы міндетті. Аталған сараптамадан ... ... ... ... үшін ... ... ... заңның көрсетуі бойынша, яғни, 15-баптың 3-бөлігі — еғер
кәмелеттік жасқа толмаған айыпталушы ... ... ... ... ... ... ... қалуының нәтижесінде, ауырлығы орташа
немесе онша ауыр емес қылмысты жасау ... өз ... ... ... ... онда қылмыстық ... ... ... ... егер ... ... ... орта немесе онша ауыр емес қылмыс деп табылып, сот ... ... ... ... жаза ... ... ішкі сенімде болса, онда айыптыны ... ... ... ... ... ... шараларын қолдануға қүқылы. ҚР ҚК-нің 82-бабы
мәжбүрлі түрде тәрбиелеу шараларының ... ... ... ... ... мәжбүрлі түрдегі тәрбиелеу шаралары қолданылуы
мүмкін: а) ... ... ... ... ауыстыратын адамдарының,
сондай-ақ арнаулы мемлекеттік органдарының ... ... ... ... ... ... міндеті; г) кәмелеттік ... ... ... ... талаптарды белгілеу немесе
кейбір тәрбие түріне тиым ... ... ... немесе кәмелетке толмағандарға арналған емдеу-
тәрбиелеу мекемелеріне орналастыру; кәмелетке толмағанға бір ... ... ... ... шаралары қолданылуы мүмкін.
Кәмелеттік жасқа толмағандарды қылмыстық жазадан ... ... ... ... ... ... үшін бірқатар шарттар керек.
Ол ... ... ... міндетті түрде айыпталушы кәмелеттік жасқа толмауы керек. Яғни,
айыпталушы қылмыс ... ... ... ... ... ... сотта іс
қараған кезде 25 жасқа ... онда ... ... ... ... тәрбиелеу шаралары қолд аныл майды:
2) кәмелеттік жасқа толмағанға ... ... тек сот ... ... ... ... ... міндетті түрде ауырлығы
орташа немесе онша ауыр емес ... ... ... бүл ... ... түрдегі ... ... үшін ... ... орта ... онша ауыр емес қылмысты
бірінші рет жасаған болуы керек;
5) бүл ... ... үшін сот осы ... ... арқылы ғана
айыпталушы түзеледі деген сенімде болуы тиіс. Бұл шарт ... ... ... ... жалғасы болып табылады.
Сонымен, кәмелеттік жасқа толмағанды қылмыстық ... ... ... ... ... шараларын қолдану — бүл мемлекеттің ... эсер ... бір түрі ... ... ... ... қатысты сот тергеуінің ерекшелігінің
басты мақсаты - ол жалпы іс бойынша шындықгы ... қана ... ... өмірінің қандай болатындығына құқықгық болжау жасай
отырып, оған ... жаза ... ... ... ... ... ... болып табылады. Осы жерде Қ.Ә.Бегалиев дұрыс көрсетеді:
«Кәмелетке толмағандарға қатысты сотта іс қараудың ескертушіліқ маңызы
сол, мұнда сот тәрбиелеу ... теқ ... ... ... ғана
емес, сонымен қатар ата-аналарына немесе оның тәрбиесіне міндетті басқа да
адамдарға да қатысты етіп жүзеге асырады.»
3.2. Сот тергеуінің ... ... жаңа ... - сот ... жүзеге асырудың қысқартылған және
жалпы ... ... ... ... ... Сот ... ... ҚІЖК-нің 363-бабыңда көрсетілген. Күшіндегі қылмыстық
іс жүргізу заңында - ... ... ... ... ... ... тергеу жүргізілмейтін жеке айыпту істері; алдын-ала тергеу
жүргізілу міңдетті емес анықтау ... ... ... қысқартылған сот тергеуінің маңызы
келесідей ... ... ... ... ... бойынша сот ... ... ... ... ... міндетті емес анықтау
жүргізілген істерге қолданылады.
2) Істі ... ... ... үшін ... ... ... ... таңылған айыппен азаматтық талапты
мойындауы;
Б)алдын-ала тергеу жүргізу ... емес ... ... ... ... қүқық бұзушылықтар немесе ережелердің бүзылу
фактісіің ... іс ... ... дәлелдемелердің қатыстылығы ... іске ... дау ... ... ... дәлелдемелерді сот отырысында
зерттеуге ықылас білдірмесе;
3) Сот тергеуінде дәлелдемелерді жинау мен ... ... мен ... ... ... тек ... тарау әрекеті ғана
көрсетілген;
4) Сот үкімі тек сот ... ... және ... ... ... ... тараптардан дау тумаған ... ... ... сот ... жәбірленушінің немесе айыпталушының
құқықтары мен заңцы мүдделерін толық қорғай ма деген сүраққа жауап іздейік.
Қысқартылған сот ... ... сот ... ... ... ... ... сот үкімі айыпталушының әрекетіне дүрыс қүқықтық
баға бере ме? ... ... ... байланысты сот үкімінің
негізіне анықгама жүргізу кезінде ... ... дау ... ... ... ... қысқартылған сот тергеуіндегі сот
үкімі дәлелдеме есебінде ... ... ... ... ... бұл ... ... сотпен зерттелмейді. Ал бүл соттағы
тікелейлік принципін ... ... ... қысқартылған сот тергеуі
айыпталушы өз кінәсін толыгымен мойындаған ... ғана ... ... айыпталушының өз кінәсін пайдаланғанын есепке алып, жәбірленушіден
жауап алмай дәлелдемелерді ары қарай ... бас ... ... ... бабында көрсетілген Ешкімді өзінің жеке мойындауы
негізінде соттауға ... ... ... ... ... ... ... процестің маңызды принцип! кінәсіздік презумпциясының бұзылуына
әкеп ... ... сот ... ... мен айыпталушының
жауаптау секідді екінші сот тергеуі ғана ... ... ... ... ... асырылмайды. Ал бүл дәлелдемелерді толық, жан-жакты,
объективті зерттеу деп ... ... ... Осы ... ... ... ... сот тергеуі кінәлінің кінәсіздігі ... ... тек ... ... шығарумен айналысатынын көреміз. Осыған
байланысты қысқартылған сот тергеуі қылмыстық процестің ... ... ... ... ... ... және
тікелейлік принциптеріне қайшы келеді. Анықгау мерзімінің қысқалығы (10
күн), анықгамашыларға артылған ауыр жүк, ... ... ... ... ... Сонымен, айтарымыз, іс жүргізуді ... ... сот ... ... ... ... сот тергеуін
қысқартылған түрде жүргізу — сот әділдігін ... ... ... ... ... ... сот ... — басты сот талқылауының маңызды бөлігі деген
тақырыптағы ... ... ... ... ... көрсеттік. Яғни,
сот тергеуінің маңызын, оныың басты сот талқылауындағы ... ... ... және сот ... жүргізілуінің процессуалдық
тәртібін қажетінше ашып көрсеттік.
Тергеу ұғымының тек ... ... ... ғана тән еместігін
және сот терегуінің маңызы мен ... ... ... ... тергеуіне Караганда маңызды екендігін көрдік. Сот тергеуі
басты сот ... ... ... ... сот ... ... барлық процессуалдық талаптар мен шарттардың сақталуы ... ... іске ... мен ... ... ... ... мақсаттың кепілі мен негізі.
Басты сот талқылауы қылмыстық процестің негізгі сатысы болып табылса,
сот тергеуі басты сот ... ... ... ... табылады. Сот
тергеуінің гуманизм мен әділсоттылықтың жүзеге асырылуына кепілдік беретін
ерекшелік сол - ... ... ... - барлыгын сот
тергеуінің жалпы ... ... ... жүзеге асыруға құқықтық
мүмкіндіктер мен жағдайлар ... ... сот ... ... ... және бұл құрамдас І бөліктердің
бірінсіз-бірі орындалмайтындығынан көреміз. ... сот ... ... ... бір ғана ... бар, ол — іс ... шындықгы
анықтау.
Бітіру жүмысының таьдырыбы «Сот тергеуі — ... сот ... ... деп ... да біз зерттеу ... ... ... ... ... мен ... сипаттап ашуга
тырыстық.
Басты сот талқылауының басқа ... ... ... ала ... біз сот ... басты сот талқылауы
жүйесінде маңызды роль атқаратынына көз жеткіздік.
Жалпы айтқанда, мынандай қорытындыға келдік:
Біріншіден, сот ... ... сот ... ... ... сот
талқылауының басқа бөліктерінің дүрыс жүзеге асырылуы үшін керек болып
табылады және жалпы сот талқылауының ... ... ... асуы үшін ... ... ... процестің жүйесіндегі маңызды орынды қылмыстық
процестің маңызды екі сатысының ортасында ... ... ... Бұл
саты бүрын соткд беру сатысы деп ... Жаңа ... ... ... іс жүргізу кодекс сот өзінің бір ... ... ... күқығынан айырылды. Соттың бүл процессуалдық әрекеті
"айыпкерді сотқа беру" деп аталды. Қылмыстық ... ... ... - ... тең күқыктылығы және бәсекелестігіне" сәйкес, ... ... ... босатты және толығьімен бейтарап куйге енді.
Ал бұл әрекеттің ... ... ... ... соттар тарапына
объективті қаралуына негіз болды. ... ... "бас сот ... ... деп атау ... заң ... ... А.С.
Нүралиеваның көзқарасына толыгымен қосыламыз.
Үшіншіден, жаңа ҚР қылмыстық істер жүргізу кодексі ... ... түрі - ... ... ... ... ... өндіріс
дегеніміз — бүл істі мәні бойынша, ... ... ... және ... ... соттардың
қысқартылган тәртіппен қараған істерін екінші инстанцияда қарау болып
табылады. Жалпы ... ... ... сот ... — басты сот
талқылауыңдағы сот тергеуіне біраз айырмашылықтар ... ... бүл ... бүл сот ... ... ... қоймайды.
Көптеген авторлар оның ішінде А.С. Нүралиева осы айырмашылықтардың әділ
соттылықты қалыптастыруда ... ... ... атап ... сот ... екі ... ... жалпы ережеге сәйкес жүргізілетін сот тергеуі.
Б) қысқартылған тәртіптегі сот тергеуі.
Осы қысқартылған сот тергеуі әділ соттылықты ... оң ... ма ... сүраққа жауап іздейік:
А) қысқартылған сот тергеуі іс бойынша маңызы бар мән-жайларды ... ... ... ... бермейді.
Б) қылмыстық істер бойынша сот тергеуін қысқартылған тәртіппен жүргізу
- әділ соттылық қағидаларына толығымен ... ... ... өзекті мәселені қай қырынан алып зерттесең де белгілі
бір ... ... ... ... ... ... туралы сөз қозғап, ой-
қорытынды жасауға болады. Ал ... ... ... ... ... жиынтық көрінісі мынадай.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1) Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1995ж.
2) Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс ... ... ... М.А. ... и его ... ... ... процессе. М., 1947.
4) Перлов И.Д. Судебное следствие в советском уголовном ... ... А.И. ... ... М., 1997.
6) Советский Уголовный процесс. Под.ред. Н.С. Алексеева и ... Л. ... ... К. ... А. ... ... №8, ... Бегалиев К.Предупреждение безнадзорности и правонарушении
несовершеннолетний. ... ... ... Миньковский Г.Н. Пределы доказывания в ... ... ... Перлов И.Д. Кассационное производство в ... ... ... 1968.
И) Ривлин А.С. ... ... в ... 12) ... Р.И. ... ... по
уголовному делу.
М.,Юрлит, 1985. 113) Воробьев Г.А. Планирование судебного следствия.
М.,Юрлит.,
1978.
14) Строгович М.С. ... ... М., ... ... Л.Е. ... и ... судебного допроса. М., Юрлит.,
1969.
16) ... К. Меры ... ... ... Алматы, «Казахстан», 1975.
17) Төлеубекова Б.Х. ... ... ... ... ... ... Сот ... кодексі. Алматы, 1997.
19) Президенттің заң күші бар ... ... ... ... 1995, ... Сот және сот ... ... ҚР-ның заңы, 2001-жыл.
21) Рахунов Р.Д. Дифференциация уголовно-процессуальной ... ... ... ... ... ... №12, ... Мельникова Э.Б. ... ... ... история и современность. М., Наука, 1990.
23) Миньковский Г.М. ... ... ... ... дел о несовершеннолетних. М., ГосЮриздат, 1958.
24) Чукмаитов Д.С. Предупрждение ... ... ... ... 1977.
25) Гродзинский М.О. О способах получения доказательств в ... ... ... ... 6, ... Калашникова Н.Я. Гарантии прав ... ... и ... в ... ... процессе. М., 1966.
27) Добровольская Д.Н. Принципы советского уголовного ... ... ... А.С. ... ... жүйесіндегі сот тергеуі.
Заң гылымдарының ... алу үшін ... ... ... 130 бет. Алматы, 1999.
29) ... С. А. ... и ... ... в ... ... ... 1972.
30) Якупов Р.Х. Уголовный процесс.М., 1998.
31) Рогов И., Бычкова С. ... ... в ... ... РК в ... с ... Каз.ССР/ Уголовно-процессуальный кодекс РК ... с УПК ... ... ... ТОО ... 1998.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 35 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қылмыстық іс жүргізу құқығы ұғымы мен оның құқық жүйесіндегі орны29 бет
Сот тергеуі — сот талқылауының басты бөлігі18 бет
Сотқа дейінгі тергеп-тексеру29 бет
Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуы жəне жалпы шарттары22 бет
Судьялардың, алқабилердің, прокурорлардың, тергеушілердің, анықтаушыпардың, қорғаушылардың, сарапшылардың, мамандардың, сот приставтарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету25 бет
Қылмысты ашу мен тергеудің сот,тергеу және жедел-іздестіру тәжірибесін зерттеу66 бет
Басты сот22 бет
Кәмелетке толмағандардың қылмыстары бойынша сот ісін жүргізу190 бет
Сот26 бет
Сот жүйесі мен құқық қорғау органдарының жұмысын жетілдіруге 19 қадам7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь