Мемлекеттік билік түсінігі, құрылымы, түрлері, белгілері

ЖОСПАР

I.КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.3

II.НЕГІЗГІ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4.25
1.Мемлекеттік билік түсінігі, құрылымы, түрлері, белгілері ... ... ... ... ... ..4.25
1.1. МЕМЛЕКЕТТІК БИЛІКТІҢ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫМЫ ... ... ... 4.9
1.2. МЕМЛЕКЕТ ТҮРЛЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..10.10
1.3. МЕМЛЕКЕТТІҢ БЕЛГІЛЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11.12
1.4. МЕМЛЕКЕТТІҢ БИЛІК ОРГАНДАРЫНЫҢ ЖҮЙЕСІ ... ... ... ... ... ..13.21
1.5. МЕМЛЕКЕТ НЫСАНЫНЫҢ ТҮСІНІГІ, ОНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ ... ..22.23

III.ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .24.25

IV.ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ
I. КІРІСПЕ

Соңғы он бес жыл ішінде біздің республикамыздың мемлекеттік саясатында және мемлекеттік құрылымында елеулі өзгерістер болуда. Бұл өзгерістердің негізгі себептерінің бірі – тоталитарлық жүйенің апатқа ұшырауы, КСРО-ның күйреуі және оның сынықтарында жаңа егеменді мемлекеттердің пайда болуы. Қазіргі ыдыраған мемлекет пен құқықтың дамуында күрделі процестер, қазіргі заманның азаматтық қоғамының талаптарына сәйкес келетін жаңа тәуелсіз мемлекеттерде мемлекеттік және құқықтық жүйенің қалыптасуы жүріп жатыр.
«Мемлекет биліктің түсінігі және құрылымы» атты курс жұмысымның тақырыбы өте қызықты да күрделі болып табылады. Бұл тақырыпты пайымдай отырып, қазіргі кезеңде дербестігін алған біздің мемлекетіміздің қандай екенін, оның қалыптасуын ұғынуға болады. Мемлекетіміздің республика екендігі атынан айқын болса, унитарлық екендігін біз Конститутциямыздан айқын көре аламыз. Енді, міне, бұл терминдердің астарында не жатқанын зерделеп, оның маңызы мен мәндерін түсінуге күш саламыз. Осы курстық жұмысты атқара отырып біз өз мемлекетімізді, оның атқару билік органдарының алатын орнын білетін боламыз. Сондықтан біз зерттеуіміздің арасында мемлекеттердің ерте заманғы нысандарын да сөз арасында келтіреміз. Соңғы жылдары біздің заңгер-ғалымдарымыз «Мемлекет және құқық теориясы» пәніне бірнеше оқулықтар жариялап үлгерді. Міне, бұл еңбектермен қатар мен орыс тілінде оқулық тарды да пайдаландым.
Бастапқы айта кететін жайт мемлекеттің мәні, құрылымы және қалыптасуы туралы сұрақ бір-бірімен едәуір ажыратылатын екі сұраққа бөлінеді: мемлекеттің пайда болуы және оның дамуы туралы сұрақтар осы мәселені қамти алады. Мемлекеттің пайда болуы туралы сұрақтарға қоғамда мемлекет деп аталатын құбылыстың қалыптасуы туралы сұрағы болып табылады. Мемлекеттің дамуы туралы сұрақ - мемлекеттің қайта өрлеуі мен оның бүгін көріп отырған нысандарға ие болуы қандай факторлардың әсерінен болғандығы туралы сұрағы болып табылады. Мемлекеттің мәні және құрылымын білу үшін міндетті түрде оның нысандары мен типологиясы зерттелуі қажет. Әрине, соншама ауқымды тақырыпты бірден түпкілікті саралау қиынға соғады.
Билік бұл-бір жеке тұлғаның немесе топтың шешім қабылдау құқығы мен мүмкіндігіне көрініс табатын өзге де жеке тұлға немесе топ үшін міндетті сипатқа ие әлеуметтік қатынас,әлеуметтік институт,басқаша айтқанда бұл «басқару-орындау» қатынасы,кейде бұл бұйрық берушілік пен бағынушылықтың қатаң нысанында көрініс береді.Бір адамның басқа адамға бағыну негізінен теңсіздікке жатады:табиғи теңсіздік(физикалық,интеллектуалдық) және әлеуметтік теңсіздік(мәртебелілік,экономикалық,білімділік және т.б).Табиғи теңсіздік негізінде пайда болатын билік қашанда жеке тұлға аралық қарым-қатынас сипатына ие.Бұл жағдайда біз бір адамға бағынамыз.Алайда жаңадан пайда болған жағдайда ол адам өз үстемдігін,артықшылығын көрсете бере алмайды,біз оның өкімін орындамауымыз да ғажап емес.Әлеуметтік теңсіздікке негізделген билік өзінің персоналдық нысанын жоғалта алады.Себебі,біз қызметте физикалық тұрғыдан күшті,қуатты болсын немесе бізге ұнасын,ұнамасын бастықтың өкімін орындауға мәжбүрміз.Ол қоғамда да өзінің нақты қатысушыларынан тәуелсіз және әлеуметтік кеңістікте жеткілікті дәрежеде тұрып,жүзеге асырылады.Міне,біз осы ережелерден кейін ғана билікті әлеуметтік теңсіздікке негіздеген деп айта аламыз.Қоғамда биліктің айрықша түрі бар.Оның басты белгісі болып билік субъектілерімен қабылданған,қоғамның барлық мүшелері үшін міндетті болатын шешім табылады.Бұл салықты өндіріп алу жөніндегі,меншік құқығын реттеуші тәртіп жөніндегі,даулар мен келіспеушіліктерді шешу мен қарау тәртібі жөніндегі шешімдер болуы мүмкін.
Биліктің қоғамдық құбылыс ретінде шығуын,мәнін,құрылымын қарастырып,саяси ғылымдағы анықтамаларына,негізгі концепцияларға тоқталу.Билікті қатынас ретінде қарастыра отырып,оның субъектісін,объектісін көрсетіп,саяси және мемлекеттік билікті қарастыру,саясаттанудағы биліктің бөлінуі мәселесіне тоқталып,саяси биліктің легитимдігі,жариялылығын,типтерін басқару бойынша формаларын,жүргізу әдістерін көрсету.’’Билік’’-саясаттанудың негізгі ұғымы болып табылады.Билік-адамзат қауымдастығының,адам өмірінің негізгі бастауларының бірі.Саяси ғылымда билікті саяси құбылыс ретінде зерттейтін саланы кратология(«kratos»-билік,«logos»-ілім,ғылым) деп атайды.
IV.ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1.Жоламан.К.Д.Мемлекет және құқық теориясы.-Алматы,2001ж.
2.Сапарғалиев.Ғ.Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы.- Алматы,2004ж.
3.Азаматтық құқық. М.К.Сүлейменов. Ю.Г.Басин. – Алматы, 2003ж.
4.ҚР Азаматтық Кодексі 05.06.2006ж. 159-бап,11-тармақ
5.0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 Орысша-қазақша түсіндірме сөздік: Әлеуметтану және саясаттану бойынша / Жалпы редакциясын басқарған э.ғ.д., профессор Ердібеков.И.А., Арын – Павлодар: «ЭКО» ҒӨФ. 2006. – 569 б. ISBN 9965-808-89-9
6. “Қазақ Энциклопедиясы”, II-том
7. Саяси түсіндірме сөздік. – Алматы, 2007. ISBN 9965-32-491-3
8. Биекенов К., Садырова М. Әлеуметтанудың түсіндірме сөздігі. — Алматы: Сөздік-Словарь, 2007ж. — 344 бет. ISBN 9965-822-10-7
9.«ҚР Сот жүйесі және судьялар мәртебесі туралы» 25-12-2000 жылғы ҚР Конституциялық заңы.
10.Безнасюк А.С.,Рустамов Х.У., Судебная власть, М.,2001ж.
11.Ө.Қопабаев,Қ.Айтхожин,Н.Қыдырқожаева,Ғ.Жайлин,А.Жұмағали.,
Құқық негіздері-Алматы-2010ж.
12.«Заң Республикалық құқықтық,ғылыми-практикалық журнал».,№9-03-2000ж. 13.« Заң Республикалық құқықтық,ғылыми-практикалық журнал».,№10-12 2011ж. 14.Сарсембаев М.А.,Основы права Республики Казахстан.,2006г
        
        ЖОСПАР
I.КІРІСПЕ ........................................................................................................2-3
II.НЕГІЗГІ БӨЛІМ.........................................................................................4-25
1.Мемлекеттік билік түсінігі, құрылымы, түрлері, белгілері......................4-25
1.1. МЕМЛЕКЕТТІК БИЛІКТІҢ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫМЫ............4-9
1.2. МЕМЛЕКЕТ ТҮРЛЕРІ..............................................................................10-10
1.3. ... ... ... ... ОРГАНДАРЫНЫҢ ЖҮЙЕСІ......................13-21
1.5. МЕМЛЕКЕТ НЫСАНЫНЫҢ ТҮСІНІГІ, ОНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ ......22-23
III.ҚОРЫТЫНДЫ.........................................................................................24-25
IV.ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ
I. КІРІСПЕ
Соңғы он бес жыл ... ... ... ... ... және ... ... елеулі өзгерістер болуда. Бұл өзгерістердің негізгі себептерінің бірі - тоталитарлық жүйенің апатқа ... ... ... және оның сынықтарында жаңа егеменді мемлекеттердің пайда болуы. Қазіргі ыдыраған мемлекет пен құқықтың дамуында күрделі процестер, қазіргі заманның ... ... ... ... ... жаңа ... мемлекеттерде мемлекеттік және құқықтық жүйенің қалыптасуы жүріп жатыр.
атты курс жұмысымның тақырыбы өте қызықты да ... ... ... Бұл ... пайымдай отырып, қазіргі кезеңде дербестігін алған біздің мемлекетіміздің қандай екенін, оның қалыптасуын ұғынуға ... ... ... екендігі атынан айқын болса, унитарлық екендігін біз Конститутциямыздан айқын көре аламыз. Енді, міне, бұл терминдердің ... не ... ... оның ... мен ... түсінуге күш саламыз. Осы курстық жұмысты атқара отырып біз өз ... оның ... ... ... алатын орнын білетін боламыз. Сондықтан біз зерттеуіміздің арасында мемлекеттердің ерте ... ... да сөз ... келтіреміз. Соңғы жылдары біздің заңгер-ғалымдарымыз пәніне бірнеше оқулықтар жариялап үлгерді. ... бұл ... ... мен орыс тілінде оқулық тарды да пайдаландым.
Бастапқы айта ... жайт ... ... құрылымы және қалыптасуы туралы сұрақ бір-бірімен едәуір ажыратылатын екі сұраққа бөлінеді: мемлекеттің пайда болуы және оның ... ... ... осы ... ... ... Мемлекеттің пайда болуы туралы сұрақтарға қоғамда мемлекет деп аталатын құбылыстың қалыптасуы туралы сұрағы ... ... ... ... ... ... - ... қайта өрлеуі мен оның бүгін көріп отырған нысандарға ие болуы қандай факторлардың әсерінен ... ... ... ... ... Мемлекеттің мәні және құрылымын білу үшін міндетті түрде оның нысандары мен ... ... ... Әрине, соншама ауқымды тақырыпты бірден түпкілікті саралау қиынға соғады.
Билік бұл-бір жеке тұлғаның немесе топтың шешім қабылдау құқығы мен ... ... ... өзге де жеке ... ... топ үшін ... ... ие әлеуметтік қатынас,әлеуметтік институт,басқаша айтқанда бұл қатынасы,кейде бұл бұйрық берушілік пен бағынушылықтың қатаң нысанында көрініс береді.Бір ... ... ... ... ... теңсіздікке жатады:табиғи теңсіздік(физикалық,интеллектуалдық) және әлеуметтік теңсіздік(мәртебелілік,экономикалық,білімділік және т.б).Табиғи теңсіздік негізінде пайда болатын билік қашанда жеке тұлға ... ... ... ие.Бұл жағдайда біз бір адамға бағынамыз.Алайда жаңадан пайда болған жағдайда ол адам өз үстемдігін,артықшылығын көрсете бере алмайды,біз оның өкімін ... да ... ... ... ... билік өзінің персоналдық нысанын жоғалта алады.Себебі,біз қызметте физикалық тұрғыдан күшті,қуатты ... ... ... ... ... ... ... мәжбүрміз.Ол қоғамда да өзінің нақты қатысушыларынан тәуелсіз және әлеуметтік кеңістікте жеткілікті дәрежеде тұрып,жүзеге асырылады.Міне,біз осы ережелерден кейін ғана ... ... ... ... деп айта аламыз.Қоғамда биліктің айрықша түрі бар.Оның басты белгісі болып билік субъектілерімен қабылданған,қоғамның барлық ... үшін ... ... шешім табылады.Бұл салықты өндіріп алу жөніндегі,меншік құқығын реттеуші тәртіп жөніндегі,даулар мен келіспеушіліктерді шешу мен қарау тәртібі жөніндегі шешімдер болуы мүмкін.
Биліктің ... ... ... ... ... ... анықтамаларына,негізгі концепцияларға тоқталу.Билікті қатынас ретінде қарастыра отырып,оның субъектісін,объектісін ... және ... ... ... ... ... мәселесіне тоқталып,саяси биліктің легитимдігі,жариялылығын,типтерін басқару бойынша формаларын,жүргізу әдістерін ... ... ... ... ... ... өмірінің негізгі бастауларының бірі.Саяси ғылымда билікті саяси құбылыс ретінде зерттейтін саланы кратология(-билік,-ілім,ғылым) деп атайды.
I.НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1.1. МЕМЛЕКЕТТІК БИЛІКТІҢ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ... ... - ... ... өзі ... ... ... атынан жүргізуге өкілеттілік беріп, өз жәрдемімен өзге бір ұйым, мекемеарқылы жүргізетін ... ... бір ... ... ... ... жиынтығы. Мемлекеттік билік өз қырын өзгелерге тану үшін мәжбүрлеу күштеріне арқа сүйейді. Мәжбүрлеу жоқ жерде Мемлекеттік билік те жоқ, ... тек ... ... және ... ... ... басқа мазмұнда, әр түрлі нысанда көрініс береді. Сондай-ақ, Мемлекеттік билік қатынастары ырық жүргізу сипатында болады және өз құрылысына орай үстемдік пен ... әрі ... пен ... ... Ол ... ... заң ... атқарушы;
* сот билігі болып бөлінеді.
Билік объектісі мен субъектісінің қарым- қатынасына қарай
* авторитарлық;
* тоталитарлық;
* демократиялық болып бөлінеді.
Басқа қоғамдық ... ... ... ... болатын Мемлекеттік биліктің белгілері мыналар:
* пәрменінің бүкіл қоғамға ... ... ... ... ... жария-саяси сипатта жүруі, мемлекеттік мәжбүрлеуге сүйенуі және ... ... - ... ... ... ... ...
Мемлекет функциялары - бұл мемлекеттің мәнін және мақсат - міндетін білдіретін оның қызметінің негізгі ... ... ... оның оның ... - міндетімен байланыстырылған, оның мәніне тәуелді және оның өзгеруіне байланысты, басқа тәртіптегі мәнге өтуіне ... ... ... ... ... ... - ... отыратын категория.
Мемлекет функцияларының классификациясы:
а) әрекет ету ... ... ... және уақытша;
б) маңызына байланысты - негізгі және қосалқы;
в) қоғамдық өмірдің қай ... ... ... байланысты - ішкі және сыртқы болып бөлінеді.Мемлекет ... ... ... ... - бұл мемлекеттің функцияларын жүзеге асыратын оның органдарының біртекті қызметі. Оны құқықтық және ... ... ... ... ... ... мыналар жатады: құқық шығармашылық, құқық қолданушылық, құқық қорғаушы.
Ұйымдық нысандарға мыналар жатады: ұйымдық - регламенттеуші (реттеуші), ұйымдық, ұйымдық-идеологиялық. ... ... - бұл ... міндеттері мен функцияларын жүзеге асыруға арналған мемлекеттік органдардың жүйесі. Мемлекеттік аппараттың, оның ... ... ... ... ... барлық сфераларының тиісті ұйымдастырылуын және тиімді қызмет етуін қамтамасыз етуге бағытталған басқарушылық, ұйымдастырушылық жұмыстар құрайды.Осы қызметтің нысандары көбінесе ... ... ... ... ... ... мөлшерде пайдаланылатындығына байланысты, осыдан туындайтыны мемлекеттік аппараттың қызметінің мынадай нысандарын атауға болады:
+ тікелей басқарушылық;
+ құқықтық нысандар.Мемлекет механизмінің құрылымы ... ... ... органдардан;
* Мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындардан;
* Мемлекеттік қызметшілерден;
* Ұйымдастырушы құралдар мен қаражаттар, сондай - ақ ... ... ... ... ... ... мәжбүрлеу күштерінен тұрады. Мемлекеттік аппаратты ұйымдастыру және қызмет етуінің қағидалары - бұл ... ... құру және ... ... ... ... ... анықтайтын негізгі тәсілдер. Оларға мыналар жатады:
* Адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарының басымдылығы қағидасы;
* Демократизм қағидасы;
* Биліктің бөлінуі ... ... ... Жариялылық;
* Кәсіпқойлық қағидасы;
* Алқалылық пен дара басшылықтың үйлесу қағидасы;
* Сайланушылық пен тағайындалушылықтың үйлесу қағидасы;
* Иерархиялылық қағидасы.
Мемлекеттік орган - бұл ... ... ... және осы үшін ... ... өкілеттіліктер берілген ұйым немесе мекеме. Әр бір мемлекеттік органның: а) оның жедел басқаруында ... ... ... ... болады; б) қаражаттары, банктегі есебі, бюджеттен қаржыландыратын қайнар көздері болады; в) өзіне белгіленген ұйымдық құрылымы, осыған байланысты ... ... және ... ... ... ... г) ... биліктік өкілеттілігі болады, осының негізінде лауазымды тұлғалар мен ... ... ... ... іс - әрекеттер жасайды.
Мемлекеттік органдардың классификациясы:
+ Мемлекеттік қызметті жүзеге асыру нысаны бойынша мемлекеттік органдар өкілді, атқарушы- бұйырушы, соттық, ... және өзге де ... ... ... ... ... бөліну қағидасы бойынша - заң шығарушы, атқарушы және сот.
+ Қызметінің құқықтық нысаны бойынша - ... ... ... ... және құқық қорғаушы.
+ Иерархия бойынша - республикалық және жергілікті.
5.Өкілеттіліктерінің ... ... ... ... ету ... ... құрылатын) және уақытша(қысқа мерзімді мақсаттарға жету үшін ... ... ... - ... ... (үкімет) және арнайы құзырлықтағы (министрліктер).
Қазақстан Республикасының ... - ... ата заңы 1993 ... 28 ... бірінші конституция бекіген болатын. Тәуелсіз жас мемлекеттің қалыптасуында ол белгілі бір тарихи рол атқарды. 1995 ... 30 ... ... ... жаңа ... ... 1998 жылы ел президентінің бастамасымен парламент Конституцияға 2 шақты өзгерістер мен толықтырулар енгізді. Бұл толықтырулар парламенттің өкілдігін, қоғамдық өмірдің демократиялық ... ... ... ... ... Республикасы - президенттік басқару формасындағы біртұтас мемлекет. Президент ... ... ... Президентке кең өкілдік берілген. Ол Үкіметті қалыптастырады, Парламенттің келісімімен Премьер-министрді тағайындайды, оны қызметінен босатады. Президент Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің Жоғарғы ... ... ... 1991 жылы ... ... ... ... Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланды. Конституция бойынша президент бес ... ... ... 1998 жылы Конституцияға енгізілген түзетулерге сәйкес бұл мерзім жеті жылға дейін ұзартылды. 1999 жылы Президенттің кезектен тыс сайлауы ... онда Н.Ә. ... ... ... 2000 ... 27 ... Қазақстан Республикасы Парламентінің бірлескен отырысында Қазақстан Республикасының заңы қабылданды. Бұл заң Республика басшысының өмірлік мәртебесін анықтады.Қазақстан Республикасының ... - заң ... ... ... ... ... ... болып табылады. Парламент екі құрылымнан тұрады: Жоғарғы палата - Сенат, Төменгі палата - ... ... әр ... ... ... ... және ... астанасынан екі адамнан сайланатын депутаттар құрайды. Парламент өкілеттігінің мерзімі 4 жыл.
Үкімет ... ... ... ... ... ... ... басында Премьер-министр тұрады.Оны республика Парламентінің келісімімен Президент тағайындайды. Үкімет мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық саясатының ... ... ... оның ... қабілетін, қауіпсіздігін, қоғамдық тәртібін қамтамасыз етеді. Үкімет өз қызметі үшін Президент алдында жауап береді және өз өкілдігін жаңадан ... ... ... ... жүйесі қызметін Жоғарғы сот және жергілікті сот органдары жүзеге асырады. Қазақстанда әділет ... ... ... ... жетістіктер Конституциялық заңында көрсетілген. Бұл заң 2000 жылдың 25 ... ... ... Республикасының Жоғарғы соты азаматтық және қылмыстық істер жөніндегі Жоғарғы сот ... ... ... Конституциялық заңдардың орындалу бақылауын Конституциялық Кеңес жүргізеді. Ол алты жылға сайланатын жеті мүшеден ... ... ... Республика экс-президенттері Конституциялық Кеңестің өмірлік мүшелері болып табылады.Жергілікті жерлерде мемлекеттік басқару жергілікті өкілетті және атқаратын органдарының ... ... ... ... - ... - сол әкімшілік-аумақтық бірлік жұртшылығының қалауын ... ... ... ... облыстық әкімшіліктер - облыс әкімдері басқарған әкімдіктері жүргізеді. Облыс әкімдерін Премьер-министрдің ұсынуы бойынша Президент тағайындайды.
Демократиялық мемлекет құру және ... ... ... ... ... ... шығармашылық мұраларынан да көптеп кездестіруге болады. Солардың бірі Абай Құнанбаев болып табылады. Ол құқықтық мемлекеттің қағидаттарын құру ... ... ... ... ... ... олардың біразы күні бүгінге дейін өз мән-маңызын жойған жоқ. Ақын мемлекеттік ... ... ... ... ... мен ... ... формасы заң деп таныды. Заңның рөлі туралы Абай былай деп ... . ... ... бір буыны, Абайдың пікірі бойынша, заңның салтанат құруы болып табылады. Соттық биліктің тәуелсіздігі ... Абай ... ... ... және ... ... ... сот туралы ережелерімен астасып жатыр. Ол соттарды шектеусіз мерзімге сайлауды жақтайды, олардың ... ... . ... мемлекеттің қалыптасуы өте созылмалы және күрделі процесс. Қазақстанның ... ... ... ... ... өркениетті даму жолына қайта түсуімен сипатталады. Тұңғыш рет 1993 ... ... ... ... ең ... ... -- адам, оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары деп жариялады. Бұл ережені бүгінгі күні қолданыста жүрген 1995 ... ... да, ... ... ... бір ... мемлекеттік билікті ұйымдастыруда биліктерді бөлу қағидаттарын жүзеге асыру болып табылады. Тұңғыш рет ол жүйе ... ... ... 1990 ... 25 ... ... ... 7-бабында айшықталды. Соған сәйкес, мемлекеттік биліктің барлық жүйесін реформалау жүргізілді. Қазақстан Республикасы Конституциясы 3-бабының 4-тармақшасында Республикада ... ... заң ... ... және сот ... бөліну қағидатына сәйкес жүзеге асырылады деп атап көрсетілген. Заң шығарушы билікті Қазақстан Республикасының Парламенті, атқарушыны -- ... сот ... -- ... сот және Қазақстан Республикасының төмен тұрған соттары жүзеге асырады. Тежемелік және тепе-теңдік жүйесінің болуы - жаңа ... ... ... ... Тежемелік және тепе-теңдік жүйесі элементтеріне парламенттік импичмент, Үкіметке сенімсіздік вотумын білдіру, Президенттің парламентті ... ... ... ... және оның ... орнынан босатуы жатады.Қазіргі кезде конституциялық бақылау механизмі ... ... ... ... ... ... ... құру туралы пайда болған конституциялық бағыт-бағдарлармен тығыз байланысты. Басқа нормативтік ... ... ... ... болуы құқықтық мемлекеттің белгілерінің бірі болып табылады. Құқықтық мемлекеттің тағы бір негізгі ... ... ... және оның ... ... ... Конституциясына міндетті түрде бағынышты болуынан көрінетін құқықтық үстемдігі болып табылады.Конституциялық кеңес заңдар және басқа да нормативтік актілерді, егер олар Конституцияға ... ... ... ... ... ... деп тануға құқылы.Қазақстан Республикасының Конституциясы адам, оның құқықтары мен бостандықтары ең қымбат қазына деп мойындай отырып, адамның құқықтары мен ... ... мен ... ... мен қорғау мемлекеттік биліктің басты міндеті болып табылады деген тұжырымды алдыға тартады. Конституция саяси, ... және ... да ... ... жүйесін құру үшін негіз қалады. Ол өз ... ... заң мен сот ... ... ... пен ... екіжақты жауапкершілігін қамтамасыз етеді. ... ... ... ... ... қалып-тастыруға ықпал жасайды. Бұл Конституцияда идеологиялық және саяси әралуандылық танылатынынан айқын көрінеді ... ... ... ... ... ... ... асырады. Конституция саяси партияларға, қоғамдық бірлестіктерге, қозғалыстарға саяси және мемлекеттік өмірге қатысу үшін тең мүмкіндік ... ... ... ... қандай да бір идеологияның белгіленуіне жол берілмейді. Азаматтық қоғам мемлекет және азамат, тұтынушы және ... ... ... ... шаруашылықтары меншік түрлерінің әралуандылығымен сипатталады.1995 жылғы Конституцияның басты бір жетістігі барлық деңгейдегі соттардың тәуелсіздігінің кепілдігі болып табылады. Сот билігінің тәуел-сіздігі ... ... ... ... және тоқтатудың ерекше тәртібімен, сонымен бірге сот ... ... ... Сот ... және Әділет біліктілік комиссиясы сияқты тәуелсіз органдардың қатысуымен ... ... ... ... бекітілген (79-бап, 1-т.), судьялар өмірлікке сайланады және тағайындалады. Қазақстан Республикасының Конституциясына 1998 жылғы 7 қазанда Парламент енгізген қосымшалар сот ісін ... ... ... ... ... ... ... сот ісін жүргізу заңмен белгіленген белгілі бір жағдайларда өзге де нысандар арқылы жүзеге асырылады. 1995 ... ... ... ... ... ... және судьялардың мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы, ... және ... ... жеке ... ... ... соттар өз қызметінде заң шығарушы және атқарушы биліктерден тәуелсіз.Қазақстан Республикасының Конституциясының 1-бабы Қазақстанды құқықтық мемлекет деп жариялайды. ... ... ... ... құру және оның ... ... конституциялық бекіту жолында тұр.Құқықтык мемлекет дегеніміз - жеке адам және ... ... ... заң ... мен ... ... ... мемлекет. Құқықтық мемлекетті қалыптастыру ісі қоғамды демократияландыруға, құқықтық тәртіптің және заңдылық принциптерінің сақталуына негізделеді.Құқықтық ... ... ... ... ... қоғам;- Заңдылық және құқықтық тәртіп;Құқықтық мемлекеттің белгі-нышандары:1. Заңның ... ... ... ... ... ... мен ... өзара жауаптылығы.4. Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының шын мәнділігі, олардың құқықтық және әлеуметтік қорғалатындығы. 5. ... және ... ... ... Азаматтық қоғамның қалыптасуы.7. Ішкі заңдардың көпшілік таныған халықаралық құкықтық нормалар мен принциптерге ... ...
1.2 ... ... ... ... ... түрлерге бөлінеді:
* Унитарлық (лат. unitas -- біртұтас, біріккен) құрылыста саяси билік бір ... ... ... ішінде өз алдына бөлек басқа құрылымға жол берілмейді. Оның территориясы, конституциясы бір ... ... ... ... ... азаматтығы ортақ. Мысалы, Италия, Франция, Қазақстан т.б. осы түрге жатады.
* Федерация (лат. foederatio -- ... ... -- ... бір саяси тәуелсіздігі бар, бірнеше мемлекеттік құрылымдардың бірігіп одақтық жаңа бір мемлекетті ... мен оған ... ... ... ... айырмашылықтар жалпымемлекеттік конституциямен реттеледі. Әр субъектінің өзінің жоғарғы билеу (заң шығарушы, атқарушы, сот ... ... ... ... АҚШ, ... ... т.б. ... - бұл, кең мағынада, адамдардың бірлескен қызметінің тарихи қалыптасқан нысандарының жиынтығы немесе, тар мағынада, әлеуметтік жүйенің тарихи нақты типі, ... ... ... бір ... Мемлекет - бұл саяси биліктің саяси-аумақтық, егеменді түрде ұйымдастырылуы. Қоғам мен ... - ... ... ... ... ... кең ... келеді, себебі, қоғамда мемлекетпен қатар мемлекеттік емес құрылымдар да (саяси партиялар, саяси қозғалыстар, қоғамдық ұйымдар мен бірлестіктер, еңбек ұжымдары және т.б.) ... ... ... саяси бөлігі, элементі болып табылады. Мемлекет қоғамда орталық орынды және басты рөлді иеленген. Мемлекеттің сипаты бойынша бүкіл ... Оның ... ... ... ... ... қоғамға қатысты оның істерін шешу, басқару құралы рөлін атқарады. Қоғам мен мемлекеттің хронологиялық шектері де әртүрлі болып келеді: ... ... ... ерте ... ... және бай даму тарихына ие. Дамыған қоғамның негізінде пайда болған мемлекет оған ... ... ... ... ... ... БЕЛГІЛЕРІ
* мемлекеттің орталық және жергілікті билік органдары жүйесі болады, оған ... ... және сот ... ... ... ... мемлекеттің тұрғындары әкімшілік-аумақтық бірлестіктерге (облыс, аудан, ауыл, т.с.с.) бөлінеді (ол бірліктер әр елде түрліше ... ... ... анық ... аумағы болады;
* мемлекеттің әскерді, полицияны, сотты, басқа ... ... ... ... ... ... үшін ... жинайды;
* мемлекет заңдар және басқа нормативтік-құқықтық актілер шығарады, солардың көмегімен қоғамды тәртіп орнатады.
* мемлекеттің орталық және жергілікті билік органдары жүйесі ... оған ... ... және сот ... әскер, полиция жатады;
* мемлекеттің тұрғындары әкімшілік-аумақтық бірлестіктерге (облыс, аудан, ауыл, т.с.с.) бөлінеді (ол бірліктер әр елде ... ... ... ... анық ... ... ... мемлекеттің әскерді, полицияны, сотты, басқа мемлекеттік мекемелерде қызмет істейтін шенеуніктерді ұстау үшін салық жинайды;
* мемлекет заңдар және басқа нормативтік-құқықтық ... ... ... ... ... тәртіп орнатады.
Осы заманғы теория бойынша мемлекеттік құрылым ... және ... ... бөлінеді.Унитарлық мемлекеттің ішкі аумақтың құрылымында басқа мемлекеттер болмайды. Осы ... ... ... ... ... ... табылады. Унитарлық мемлекет тек әкімшілік - аумақтық бөлшектерге бөлінеді де, мемлекеттік ішкі әкімшілік - аумақтық құрылымын құрады. ... ... ... ... мәртебе берілмейді. Мұндай мемлекеттерде бір ғана конституция, бір заң шығаратын жоғарғы ... бір ... ... ... ... азаматтық болады.Қазақстан Республикасы унитарлы мемлекет болып табылады.Мемлекет құрылымының екінші бір түрі - федерация. ... ... екі ... одан да көп ... ... Федеративтік мемлекет күрделі мемлекет. Онда федералдық конституция, заң шығару, басқару органы бар.Дегенмен федерациялық мемлекеттің ... оған ... ... өріс алады. Бұл әр түрлі формада көрінуі мүмкін. Кейде мемлекеттер федерациясына ... ... одақ ... ең ... ... ... мүмкін, мысалы президент. Бірақ бұл екінші жағдайда да мемлекеттерге одақ мемлекетінің билігін жүзеге асыруға қатысуға құқық берілген. Мысалы, ... ... одақ ... палаталарының бірі федерация мүшесінің өкілдігі ретінде қызмет етеді және де бұлардың кейбіреулерінде федерация ... ... әрі ... - ... ... ... енетін, конституцияны өзгерткенде шешуші дауысы бар бөлек мемлекеттерге ... ... ... ... ... федеративтік құрылыстың үлкен және эмперикалық түрлілігіне куә болады. Бұлардың жартысы тарихи өзгеріп бірқатар федерациялардың унитарлық мемлекетке ... ... ... ... ... мемлекеттердің бірігуі конфедерация деп аталады.
Конфедерация - тәуелсіз мемлекеттердің одағы. Бұндай одақ бір немесе бірнеше саяси, экономикалық, әскери т.б. ... ... ... Конфедерация белгілері бар құрылым мемлекет конфедерациялық одаққа кіре отырып, өзінің тәуелсіздігін ... ... ... ... өзінің тәуелсіздігін толығымен сақтап, ішкі және сыртқы істердің барлығында дербес субъект бола ... ... ... бір ... заң ... ... бір ... бір салық, бюджет, ақша бірлігінің жүйесі болмайды. Конфедерацияның маңызы ... ... ... қорғаныс одағы болатын шатастырмау керек. Оларға қарағанда конфедерация ... ... ... және оның ... ... ... және өз ... тек қана сыртқы істерде ғана жүзеге асырылмайтын, басқарудың конфедералдық органдары бар.Соңғы он бес жыл ... ... ... ... ... және мемлекеттік құрылымында елеулі өзгерістер болуда. Бұл өзгерістердің негізгі себептерінің бірі - тоталитарлық жүйенің апатқа ұшырауы, КСРО-ның ... және оның ... жаңа ... ... ... болуы. Қазіргі ыдыраған мемлекет пен құқықтың дамуында күрделі процестер, ... ... ... ... ... сәйкес келетін жаңа тәуелсіз мемлекеттерде мемлекеттік және құқықтық жүйенің қалыптасуы жүріп жатыр.
1.4 ... ... ... ... ... ... ... өкілеттерге ие және өз құзіреті шегінде мемлекеттің белгілі бір міндеттері мен қызметтерін жүзеге асыру үшін қажетті материалдық құралдарды иеленетін ... ... ... ... механизмнің ұйымдасқан,рәсімделген шаруашылықты бөлігі органдарының санын негіздейді.Мемлекеттік билік органдары оның лигитимдігінің заңды қайнар көзі ретіндегі критерий бойынша төмендегідей ... ... ... ... қызметін және міндетін тікелей орындау үшін республика субъектілерінің жарғысымен бекітілетін органдар(Республика Үкіметі,Парламенті,сот органдары).Жоғарыда аталған мемлекеттік органдардың түрлерінің өкілеттіктерін ... ... ету үшін ... ... әкімшілігі және т.б).Мемлекеттік билік органдары мемлекет механизмін қамтиды.Мемлекеттік механизмі түсінігі категориясымен тығыз байланысты.Соңғысын екі мағынада:тар және кең ... ... ... ... мемлекеттік аппарат түсінігі барлық мемлекет органдардың жиынтығы ретінде мемлекеттік механизм анықтамасына сәйкес келеді.Неғұрлым тар(арнайы) мағынада ... ... ... ... ... ... ... механизмі(аппараты) бұл-Қазақстан Республикасының Конституциясында,өзге де республикалық заңдарда бекітілген,тепе-теңдік және тежемелік қағидасына негізделген мемлекеттік органдар жүйесі.Яғни,мемлекеттік ... ... ... ... ... қай ... болмасын,мемлекеттік билік органдарын қарастырғанда мемлекеттік механизмді де ... ... ... ... негізінде мемлекеттік билік органдарының мынадай төрт негізгі түрі ерекшеленеді:Қазақстан Республикасының Үкіметі және Қазақстан Республикасы соттарының жүйесі.Осы ... бәрі ... келе ... ... ... билік органдарының бірыңғай жүйесін құрайды.Қазақстан Республикасының Президенті-мемлекет ... ішкі және ... ... ... ... айқындайтын,ел ішінде және халықаралық қатынастарда Қазақстанның атынан өкілдік ететін ең жоғары лауазымды тұлға.Республиканың Президенті-халық пен ... ... ... ... және азамат құқықтары мен бостандықтарының нышаны әрі кепілі.Президент мемлекеттік биліктің барлық ... ... ... ... және ... ... халық алдындағы жауапкершілігін қамтамасыз етеді(40-бап).Қазақстан Республикасынан тысқары жерде туған,40 ... ... ... еркін меңгермеген,әрі Қазақстанда кемінде он бес жыл үнемі тұрмаған адам Президент болып сайлана алмайтынын атап көрсету қажет.Бұл лауазымды иеленуге қойылған өзге ... ... екі ... ... мерзімге сайлана алмайтындвғв жатады.Президенттің мемлекеттік тілді еркін ... әрі ... ... он бес жыл бойы ... және ... сол ... азаматы болуға тиіс.Президент өкілді органның депутаты болып қоса сайлана алмайды,өзге де ақы төленетін қызметтерді атқаруға және кәсіпкерлік ... ... ... ... ... өз өкілеттігін жүзеге асыру кезеңінде саяси партиядағы қызметін тоқтата тұрады.Ол ешкім тиіспеу құқығына ... ... ... ... заң шығару қызметін жүзеге асыратын Республиканың ең жоғары өкілді органы,ол тұрақты негізде жұмыс істейтін екі Палатадан-Сенаттан және Мәжілістен ... ... ... ... ... Палатасы-Мәжіліс жалпыға бірдей,тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы сайланады.
Қазақстан Республикасы Парламентінің жоғары Палатасы-Сенат ... ... ... ... ... ... беру ... сайланады(51-бап).
Қазақстан Республикасының Үкіметі-атқарушы биліктің маңызды тармағы болып табылады,атқарушы органдардың жүйесін басқарады және олардың,қызметіне басшылық жасайды.Оны Қазақстан Республикасының ... ... ... іс жүргізудің азаматтық,қылмыстық және заңмен белгіленген өзге де нысандары арқылы тек сот қана жүзеге асырады.Заңмен құрылған Республиканың Жоғарғы Соты және ... ... ... ... ... ... ... да бір атаумен арнаулы және төтенше соттар құруға жол берілмейді(75-бап).Судьялар сот төрелігін іске асыру кезінде тәуелсіз және тек ... мен ... ғана ... ... іске ... ... ... қызметіне қандайда болсын араласуға жол берілмейді және ол заң бойынша жауапкершілікке әкеп соғады.Нақты істер ... ... есеп ... ... ... ... ... өзге шығармашылық қызметтерді қоспағанда,өзге де ақы төленетін жұмысты атқарумен,кәсіпкерлікпен айнелысумен,коммерциялық ұйымның басшы органының немесе байқаушы кеңесінң құрамына кірумен сыйыспайды.Мемлекеттік биліктің ... ... Қ Р ... орны ... ... ретінде нақ Президент билік тармақтарының әрқайсысының қызметіне белсене ... ... ұғым ... ... ... мемлекет басшысы дегенді білдіреді.Бұл қызмет сол үшін әлемдік ... ... ... ... рет Қазақстанда 1990 жылғы 24 сәуірде Жоғарғы Кеңес қабылдаған Заңмен тағайындалды,онда ... ... ... ... алты жыл ... ... деп белгіленді.Н.Ә.Назарбаев тұңғыш Президент болып сайланды. Мемлекет басының функциясы президенттік институттың мәнін елдің ... ... ... шешуде Президенттің атқаратын айрықша рөлін білдіреді. Президенттің функциясы, біздің ойымызша, ... бір даму ... ... ... тұрған негізгі міндеттеріне, мемлекетті басқарудың президенттік, жартылай президенттік немесе ... ... ... ... ... ... Бұл ... басының оларды жүзеге асырудағы қызметінің бағытын белгілейді.
Қазіргі қоғамда ... ... ... ... ... ... ... халықтың және әрбір адамның ортақ мүддесіне жұмылдырылуы қажет. Президент азаматтардың заңды мүддесінің жоғарғы қорғаушысы болуға, ... ... және ... аренада қоғамдық прогрестің дамуына ықпал етуі тиіс. Қоғамдық өмірдің қай айналымында жүргізілуіне ... ... ... ... ... ішкі және сыртқы деп саралауға болады. Ал, ... ету ... ... ... және ... деп ... ... тұрақты функциялары оның қызметінің барлық кезеңдерінде жүргізіледі. Төтенше мәндегі нақты мәселелер шешілген жағдайда уақытша функциялары өз қызметін, ... ... ... және ... заң алдындағы және саяси жауапкершілігін қажет етпейтін) және алқа ... деп ... мен ... ... қол қойғаннан кейін президент жүргізетін) саралауға болады.
Президенттің ішкі функциясы- ел басының қоғамның ішкі өмірін басқарудағы қызметінің негізгі бағыттыры. Өз кезегінде ... ... ... ... ... ... әлеуметтік, қаржы бақылау, заң тәртібін сақтау, экологиялық функциялар деп бөлінген дұрыс болар еді.
Президентке мемлекеттік биліктің жоғарғы органдары мен ... ... ... ... көрсетеді. АҚШ-та, мәселен, бұндай мекемелер қатарына әкімшілік-бюджеттік бюро, консультанттардың экономикалық кеңесі, еңбек қатынастарының ұлттық ... ... қор ... ... осы ел ... ... құрайтын мекемелер жатады. Олар өз құзыреті шеңберінде Президентке әр түрлі ұсыныс жасап отырады.
Мемлекеттің барлық азаматтары ықшамдандырылған көлемде пайдалануға ... ... ... ... асыру осылай қамтамасыз етіледі. Бұл ретте, ... ... ... төмендерге айырықша назар аудара отырып, елдің барлық азаматтарының шынайы әлеуметтік қорғалуының кепілі болып табылады.
Мемлекет басының ... ... ... ... ... халықаралық аренада- халықаралық құқықтың әр түрлі салалары бойынша басқа мемлекеттермен қалыпты өзара тиімді, қатынастар орнату және оны ... ... ... қамтамасыз ету және елді мүмкін болатын сыртқы агрессиядан ... ... ... ... ... құрайды.
Мемлекет басының қызметі Қазақстан Республикасындағыдай аралас модель бойынша да құрылады. Әрине, бұл арада Президент пен ... ... ... ... ету үшін бәсекелесетін бірқатар елдердегідей атқарушылық биліктегі қосарлықтың ... жөн. ... әр ... ... ... өз саясатын, ал, жоғарғы заң шығарушы орган өз ... ... қос ... ... ... жол ... қажет.
Қорыта айтқанда, мемлекеттік биліктің барлық жүйесіндегі тұрақтылық пен бірлік қоғам дамуының ең қажетті басты шарттары.
түсінігін Аристотель, Цицерон, ... Т. ... Дж. ... ... ... және т.б. ... ... Барлық ғалымдар азаматтық қоғамдағы негізгі идея ретінде адам идеясын таниды. Азаматтық қоғам - адамгершілік, діни, ұлттық, әлеуметтік-экономикалық, ... ... мен ... ... солардың көмегімен жеке тұлғалар мен топтардың мүдделері қанағаттандырылатын. Азаматтық ... ... ... ... 1) ... емес, әлеуметгік-экономикалық қатынастар мен институттар (меншік, еңбек, кәсіпкерлік); 2) мемлекеттен тәуелсіз өндірушілердің жиынтығы (жеке фирмалар және т.б.); 3) ... ... мен ... 4) ... партиялар мен қозғалыстар; 5) тәрбиелеу мен мемлекеттік емес білім беру саласы; 6) ... емес ... ... құралдарының жүйесі; 7) отбасы; 8) шіркеу және т.б. Азаматтық қоғамның белгілері: - адам мен азаматтың құқықтар мен ... ... ... қамтамасыз етілуі; - өзін-өзі басқару; - оның құрылымдары мен адамдардың әртүрлі топтарының бәсекелестігі; - еркін түрде қалыптасатын қоғамдық ... пен ... - ... ... мен ... ... ... құқығының шын мәнінде жүзеге асырылуы; - өмір сүру координация қағидасына негізделеді (мемлекеттік ... ... ... ... ... құрады); - экономиканың көпжақтылығы; - биліктің заңды және демократиялық сипаты; - кұқықтық мемлекет; - адамдардың жақсы өмір сүру жағдайын қамтамасыз ... ... ... ... ... және т.б. Азаматтық қоғамның саяси жүйедегі мемлект болып саналады. Адам қоғамы қалай қалыптасты, оның себептері қандай -бұл туралы бір ... ... жоқ. ... бұл ... ең бірінші ғылымға енгізген Адам Смит, Давид Рикардо, оған саяси сипаттама берген Гегель. Дүниежүзілік ғылыми, саяси ... ... ... -- ... саналы адамдардың ерікті түрде бірігіп өмір сүруі. Бұл бірігудің негізгі себебі адамдардың бір ... бір ... ... ... ... емес. Мүдде екі түрлі болады: жеке адамның мүддесі және қоғамның мүддесі. Қоғам осы екі мүдде-мақсатты ... ... ... Осы объективтік даму процесінде адамдардың өзара ынтымақтастығы қалыптасты. Сол арқылы жеке адамның қолынан ... әлі ... ... ... ... ... К. Маркс қысқаша: .- дейді. ... ... ... тілек уақытша емес, түпкілікті, нақты, объективтік мағынада қалыптасуы керек. Сонда ғана қоғамның жақсы дамуға, ... ... ... Себебі қоғам - саналы адамдардың ерікті түрде қалыптасқан ... Егер бұл ... бұл ... еріксіз, озбырлық түрде ұйымдастырылса, ондай қоғам нәтижесіз тез тарқап кетер еді. Адам - қоғамның бірінші клеткасы. ... - ... ... әлеуметтік бірлестігі. Бұл бірлестік, бұл қоғам дұрыс, жақсы даму үшін оның ішіндегі қарым-қатынастарды реттеп, басқару керек болды. Оны қоғамның объективтік даму ... ... ... ... адамдар өздері әлеуметтік нормалар арқылы реттеп, басқарып отырады. Сондықтан мемлекет пен ... ... ... ... ... ... қалыптасқан негізгі белгілері:- саналы адамдардың ерікті түрде бірлесіп одақ құруы;- қоғамдық түпкілікті, нақты, объективтік мүдде мақсаттың қалыптасуы;- адамдардың ... ... ... ... ... ... ... арқылы қарым-қатынастарды реттеп - басқару;- қоғамды басқаратын, қоғамдық тәртіпті қорғайтын ... ... ... ... ... ... - саналы адамдардың бір мүддені, бір мақсатты орындау үшін саналы түрде өзара бірігуі. Мұнда міндетті түрде екі шартты элемент бар: ... ... және ... ... ... ... ... ... ... ... даму ... және ... қарым-қатынасында қоғамның бірнеше түрлері болады: өндірістік қоғам, шаруашылық қоғам, әлеуметтік қоғам, азаматтық қоғам т.б. Осылардың ішіндегі ең күрделісі, ең ... -- ... ... дамып келе жатқан азаматтық қоғам. Қоғамның басқа ... тез ... тез ... ... ... ... іс-әрекетінің шеңбері, кеңістігі көп өлкеге жайылмайды, уақыты көпке созылмайды.Қоғам - мемлекеттік құрылымнан тыс қалыптасатын әлеуметтік-экономикалық және ... ... ... ... Оған ... ... және азаматтық құқықтарын, бостандығы мен міндетін автономиялық даму жолы қамтамасыз етеді. Азаматтық қоғамда үзіліс болмайды, уақыты ... ... ... мемлекеттің барлық жерін, барлық халқын біріктіреді. ... -- ... ... емес, дербес, ашық, жариялы қоғам. Қазақстанда азаматтық қоғамның қалыптасу ... ... ... ... ... шығу, қоғам мен мемлекеттің ара ... ... - ... дамыту. Республика Конституциясы Казақстандағы қоғамның барлық даму ... ... ... (оның айғағы -- онда бөлімнің әдейі болмауы) әлеуметтік бағдарлы нарық экономикасы мен жеке адамның ... ... ... үшін оған ... ... жағдайлардың негізін қалайды. Оған: тең дәрежеде танылатын және қорғалатын мемлекеттік ... жеке ... ... ... адам және азамат құқықтарының кең ауқымды және біртұтас кешенін (П-бөлім); отбасын, ана мен әке және ... ... ... (27-бап); идеологиялық және саяси әралуандылықты (5-бап) және тағы басқа Конституцияда ... ... ... ... ... ... алғы ... жатқызуға болады. ... ... ... ... ... ... ... зайырлы, құқықтық, әлеуметтік мемлекет құру бағыттары көрсетілген. Бұл бағыт мемлекетіміздің ең күрделі, ең жауапты мүдде-мақсаты.
Азаматтық құқық дегеніміз -- ... ... ... ... ... және мүліктік қатынастармен байланысы бар мүліктік емес жеке ... ... ... ... Бұл ... ... ... көрініс тапқан. Азаматтық құқықтың да өзіндік реттеу пәні бар. Ол -- ... және ... емес жеке ... ... ... дегеніміз -- заттарды, заттар мен өзге де ... ... ... ... мен ... ... және пайдалану жөніндегі қатынастарды мүліктік деп түсінеді. Басқаша айтқанда, мүліктік қатынастар -- материалдық игіліктермен(мүлік,ақша,құнды ... ... және т.б.) ... қоғамдық қатынастар. Әдетте мүліктік қатынастар объектісін ақшамен бағалауға болад. Мысалы, сату -- сатып алу, жалға беру, мұраға ... ... емес жеке ... екі ... ... -- мүліктік қатынастармен тығыз байланысты мүліктік емес жеке қатынастар және ... ... ... жоқ ... емес жеке ... ... ... мүліктік қатынастармен тығыз байланысты мүліктік емес жеке қатынастардың тікелей мүліктік сипаты мен ақшалай құны болмайды. Бұл топтың негізін интеллектуалдық меншікпен ... бар ... ... ... ... ... ... өнертапқыш өзінің авторлық құқығын қорғауға байланысты сотқа талап арыз беріп, арыз сот ... ... ... онда ... ... ... ... өнертапқыштың қаламақы немесе басқалай сыйақы алуға құқығы болады. Бұл жағдайда мүліктік емес жеке қатынастар мүліктік қатынастармен байланыстылық сипат алады. Жеке ... емес ... ... тобын -- мүліктік қатынастармен байланысы жоқ мүліктік емес жеке қатынастар ... Адам ... ... ... зиян ... Денсаулыққа келтірілген зиянның нақты ақшалай құнын анықтауға болмайды. Дегенмен де, ... ... ... ... ... ... ... келген зиянның орнын толтыруды реттейді (зиян келтірушінің кінәсін, зиян келтіруші мен жөбірленушінің материалдық ... және ... ... ... ... ар-намысқа, іскерлік беделге қолсұқпаушылық екінші топтағы жеке мүліктік емес қатынастарға жатады. ... ... ... заңды тараптардың теңдігін, құқық бұзушылық кезіндегі жауапкершіліктің мүліктік және ... ... ... жүгіну арқылы жүзеге асатын құқық қорғаудың айрықша ... ... Бұл әдіс ор деп ... Бұл ... ... ... ... қарым-қатынастың еріктілігін білдіреді. ... иесі ... ... ... өзі анықтайды, тараптар баға мен басқа да шарттар туралы келіседі жене бұл әрекеттерді келісімшарт түрінде рәсімдейді. ... ... ... ... ... ... жояды, ал бір-біріне қоятын талаптары болса, онда ол ... сот ... ... ... ... ... :: тараптардың теңдігі; :: шарт еркіндігі және таңдау құкығы; :: ... :: ... қол ... :: ... жеке ісіне келісімсіз араласпауы; :: азаматтык құкықтардың еш кедергісіз жүзеге асырылуы; :: ... ... ... ... ... ету; :: ... қатынасқа катысушылардың құқықтарын сот арқылы корғау жатады. Аталған қағидаларды азаматтық құқыктың барлық қатысушылары басшылыққа алуы тиіс, ... олар ... адам ... ... ... мәнге ие. Азаматтық құқықтың жүйесі азаматтык құқықты қолдануды жеңілдету үшін оны жалпы және ... ... ... ... ... ... бөліміне жалпы ережелерді реттейтін нормалар жатады. Олар: келісімшарт, меншік құкығы және міндеттемелік құкығы. Ерекше бөлімді, ... ... ... ... ... құрайды. Олар -- айырбас, жалға алу, сатьш алу-сату, интеллектуалдық меншік, авторлық ... және ... ... құқықтың қайнар көздері Азаматтық құқықтың қайнар көздеріне мыналар жатады: :: Қазақстан Республикасының Конституциясы. ... ... ... ... ... үшін жеке ... ... катынастарды, оның ішінде мүліктік катынаспен байланысты жеке мүліктік емес түрлі катынастарды реттеу негізінде енгізілген 6-бапта: 1. деп жария ... ... ... ... ... азаматтық құқықтың негіздері жүйесіндегі ерекше орынға ие. Бұл заңда азаматтық-құқыктық катынастардың негіздері, азаматтық құқыктың негізгі институттары т.б. ... ... ... ... ... ... кодексі Жалпы және Ерекше бөлімдерден тұрады. Жалпы бөлім 1994 жылы 27 ... күні ... 1995 жылы 1 ... ... ... ... ал ... бөлімі 1999 жылы 1 шілдеде заңдық күшіне енді. Азаматтық ... ... ... бөлімше, тарау, баптар мен тармақтарға бөлінген. Жалпы азаматтық кодекс 1142 ... ... ... да заң ... ... ... қатынастарды реттейтін арнайы конституциялық заңдар мен жай ... ... ... Президентінің конституцияльщ заң күші бар~және жай заң күші бар жарлықтары, парламенттін және оның ... ... т.б. ... ... ... ... ... актілерге әр түрлі министрліктер, атқарушы органдар, жергілікті органдардың азаматтық қатынастарды реттеуге ... ... ... ... ... Әдеттегі құқықтар. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 3-бабының 3-тармағында: деп көрсетілген. ... ... ... ... ... ел ретінде басқа мемлекеттермен әр түрлі шарттар жасасып жатады. Осы шарттардың азаматтық қатынастарды реттеуге қатыстылары ... ... ... бірін құрайды. Халықаралық шарттардың еліміздегі ішкі заңдарға карағанда басымдылығы бар. Сол ... ішкі ... ... ... ... ... керек. Егер қайшылық туып жататын болса, халықаралық ... ... ... Қазақстан Республикасының азаматтық құқығының ... ... ... ... ... ... ... Республикасының азаматтық кодексі, заңдар, заңға негізделген актілер, әдеттік құқық, т.б. жатады. Мемлекет қоғамдық жалпы халықтық шарт арқылы ... ... деп ... -- ... ... ... және ... бостандығын, теңдігін қатаң орындауы керек. Сонда ғана құқықтық мемлекет болады.Локк - Маркс құқықтың ... өте ... ашық ... ... ... ... қорғау үшін қалыптасты. Құқықтық мемлекеттің негізгі мазмұны халықтың табиғи бостандығын, ... ... -- ... ... ... негізін ғылыми тұрғыдан зерттеді. Мемлекеттік жұмыстың өзекті мәселесі жеке адамның қадір-қасиетін, ар-намысын, ... ... ... ... ... ... ... деп түсіндірді.Гегель - қоғамдық ғылымдардың негізгі бағыттарының бірі құқықтық философия. Мемлекет дегеніміз жан-жақты ... ... деп ... ... ... ... арқылы адамдардың мүдде-мақсатын қорғайды. Мемлекет құқықпен моральдың бірлестігін дамытып халықтың әлеуметтік жағдайын жан-жақты жақсартуы.Маркс -- ... пен ... ... ... ... сәйкес қараған. Таптар жойылса құқық пен мемлекет те ... Бұл ... ... ... ... ... бостандық орнаумен аяқталуға тиіс. Бостандық - Маркстің ұғымында, қоғамдағы мемлекеттің үстемдігін жойып, оны қоғамға бағындырып, халықтың мүдде -- мақсатын орындайтын ... ... ... ғана ... ... ... заманда құқықтық мемлекет туралы пікір жан-жақт дамып, дүние жүзінің ғалымдары бір тұжырымға келіп, ... ... ... ... ... ... болады.Сонымен құқықтық мемлекет туралы теорияны қорыта келіп, оның негізгі мазмұны -- халықтың, адамдардың ... ... ... бостандығы мен құқықтары. Ол мемлекетті қалыптастырудың негізгі күші -- адам, қалың бұқара. Сондықтан ... пен ... ... ... ... ... ... саласын басқаруға қатыстыру қажет.
1.5 МЕМЛЕКЕТ НЫСАНЫНЫҢ ТҮСІНІГІ, ОНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ ... ... ... ... ... ... ерекшеліктері бар. Ол мемлекеттік биліктің бөлінуі және тұтастығы осы тұрғыдан қарағанда ... ... ... (көп билікті) монократиялық (жеке адам билігі) деп ажыратады.
Мемлекеттің сыртқы нысаны мен ішкі мазмұнының диалектикалық ... ... ... ... ... мәдени, рухани мазмұнына байланысты. Демократиялы мемлекеттер туралы айтатын болсақ, олар тек қана республика немесе шектелген ... ... өмір ... Ал ... ... ... ... болатыны жақсы мәлім. Қытай, Үндістан, Египет (Мысыр), Англия, АҚШ мемлекеттерінің философтары Аристотель, Монтескье, Локк, Вашингтон, де ... ... ... көп ... бөлген. Мемлекеттің мазмұны оның нысанынан бөлінбейді, олар бір-бірімен тығыз байланыста дамиды.
Тәуелсіз ... екі ... ... 1993 ... ... ... ... 1995 жылғы Конституция алынды.Бұл соңғы Конституция мемлекеттің сыртқы нысанын өзгертіп, Қазақстанда ... ... ... ... ... ... мемлекет нысаны - биліктің мемлекеттің әртүрлі органдарының арасында ... ... - заң ... ... ... және ... соттар - сот билігі) өзін-өзі тежеу мен тепе-теңдік принциптерімен, аумақтың өзін-өзі басқару арқылы жүргізіледі.Монократиялық ... ... - ... бір ... немесе лауазымды тұлғаның жеке билігімен сипатталады.
Мемлекет нысаны мынадай сұрақтарға жауап береді. Мемлекеттік билік ... ... және ... ... ерекшелікке байланысты құрылған, мемлекеттің жоғары органдары қалай құрылады, олар өзара және халықпен ... ... ... ... олар ... ... ... асырылады.Мемлекет нысаны дегеніміз - басқару нысанына және саяси (мемлекеттік) режиміне ... ... ... ... ... ... сол мемлекеттің қалыптасуы мен дамуының нақты тарихи жағдайына байланысты болады, оған мемлекеттік тарихи типі мен мәні әсерін тигізеді. Мысалы ... ... ... ... ... ... ... келді, ал буржуазиялыққа республикалық. Мемлекет формасы көп жағдайда елдегі саяси күштерге байланысты дамиды. Мысалы: буржуазиялық революциялар (Англиядағы) ... мен ... ... ... ... ... нәтижесінде конституциялық монархия пайда болды.Мемлекет формасына мемлекеттің ұлттық құрамы, тарихи дәстүрлер, мемлекеттің территориялық көлемі, басқа да факторларға әсер етуі ... ... мына ... ... ... ... билік қандай принципке сүйеніп, қандай территориялық негізге құралған, мемлекеттің ең жоғарғы билік органдарының құрылысы, ... ... және ... ... ... ... ретінде мемлекеттік басқару формасына, мемлекеттік құрылысына және саяси режимге байланысты мемлекеттік билік ұйымдарының құрылуы ... ... ... ... ... мен даму ... байланысты.Мемлекет формасы мемлекеттік ұлттық құрамы, тарихи дәстүрлері, елдік теориялық көлемі және тағы басқа факторлар әсер ете алады. ... ... ... мен ... өкіметтің негізгі институттарының құрылысына қарай да әр ... ... ... оның ... ... тарихи процестер барысында мемлекеттің нысанына айналады.Мемлекеттік нысаны ... ... ... арасындағы, адамдар мен мемлекет арасындағы, мемлекет пен адамдар арасындағы оларды басқару процесінде (саяси режим) ... ... ... ... ... ... және ... әкімшілік аумақтық бөлінуін аймақтық құрылым ұйымдастыра алатын мемлекеттік құрылымы болып табылады.
III.ҚОРЫТЫНДЫ
Мемлекет биліктің түсінігі және ... атты ... ... ... өте қызықты да күрделі болып табылады. Бұл тақырыпты пайымдай отырып, қазіргі кезеңде дербестігін ... ... ... ... ... оның ... ұғынуға болады. Мемлекетіміздің республика екендігі атынан айқын болса, унитарлық ... біз ... ... көре аламыз. Енді, міне, бұл терминдердің астарында не жатқанын зерделеп, оның маңызы мен мәндерін түсінуге күш ... Осы ... ... отырып біз өз мемлекетімізді, оның атқару билік органдарының алатын орнын білетін ... біз ... ... ... ерте ... нысандарын да сөз арасында келтіреміз. Соңғы жылдары біздің заңгер-ғалымдарымыз пәніне бірнеше оқулықтар жариялап үлгерді. ... бұл ... ... мен орыс ... ... да пайдаландым. Қорытындылай келе, Қазақстан Республикасының 50 озық елдің қатарына шығар жолында заңды тұлғаларды құру ... ... ... сай дамыту керек. Заңды тұлға азаматтық құқықтың негізгі субьектілерінің бірі.Қазіргі заманда құқықтық мемлекет құру қалыптастыру мәселесі ғаламдық проблемаға айналды. Өйткені адам ... даму ... ... еш елде ... ... ... ... Қазіргі кезде де жоқ. Болашақта да барлық елдерде бір мазмұнды, бір нысанды құқықтық ... ... ... ... ... әр ... ... мәдениеті, әлеуметтік жағдайы, рухани санасы, саясаты бір деңгейде болмайды. Бұған қоса олардың географиялық, ұлттық ерекшеліктері болады.Сондықтан болашақта құқықтық мемлекет ... ... ... ... ... ... ол ... мазмұнында, әсіресе нысанында объективтік ерекшеліктері болады. Құқықтық мемлекет азаматтық қоғамның объективтік даму процесіне сәйкес ескіріп, жаңарып жататын көп ... ... Бұл ... адамның толық егеменді болуы қажет, олардың мемлекеттің билік жүргізетін органдарын кұруға қатысуы заңды түрде бекітілуі керек. ... ... ... ... көпшілігі - өндіруші мен тұтынушылық билігінде болуы қажет. Бұл билік шаруашылықтың жақсы, сапалы дамуын қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... Сонда ғана қоғамның әлеуметтік, экономикалық жағдайын көтеруге, нытайтуға болады.Сонымен, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының конституциялық жүйесі мемлекеттін билік орындарын:Президентті, Парламентті,Үкіметті, Конституциялық ... ... ... ... ... ... ... органдар жүйесіндегі негізгі орын Қазақстан Республикасының Президентіне берілген. Ол мемлекет басшысы, мемлекеттік органдардың үйлесімді қызмет ... ... ... ең ... ... ... ... заң шығарушылық билікті екі Палатадан тұратын өкілетті орган ... пен ... ... асырады. Елдегі атқарушы билікті Үкімет жүзеге асырады, ол атқарушы органдарды басқарады және ... ... ... ... Сот ... тұрақты судьялар мен заңда көзделген тәртіппен қылмыстық сот ісін ... алқа ... ... ... ... Қазақстан Республикасының сот жүйесін Жоғары сот пен заңға сәйкес құрылатын жергілікті соттар құрайды.Елдегі жергілікті мемлекеттік басқаруды жергілікті өкілетті ... ... мен ... органдар (әкімшіліктер) жүзеге асырады. ... ... ... ... ... жергілікті мәні бар мәселелерін шешуді қамтамасыз ететін жергілікті өзін-өзі басқаруы да мойындалады.Қазақстан Республикасының Президенті мемлекеттің жоғары органдары жүйесінде басты орын ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Президенті - мемлекет басшысы, мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттарын айқындайтын, ел ... және ... ... ... ... ... ... ең жоғары лауазымды тұлға.Сонымен қатар президент - ... пен ... ... ... ... ... адам және азамат құқықтары мен бостандықтарының нышаны әрі кепілі. Мемлекет басшысы ретінде ... ... ... барлық тармағының келісіп жұмыс істеуін және өкімет органдарының халық алдындағы жауапкершілігін қамтамасыз етеді. Биліктің тармақтарға бөлінуі құқыктық ... ... ... Бұл ... алғаш рет Д.Локк пен Ш.Монтескье ұсынған болатын. Қағиданың басты талабы - ... ... ... ... қамтамасыз ету және белгілі бір әлеуметтік топтың, мекеменің немесе жеке тұлғаның билікті асыра пайдалануын болдырмау үшін мемлекеттік ... заң ... ... ... және ... ... заңдар қабылдау жолымен жүзеге асыруға бағытталған), атқарушылық (биліктің өкілдік органы тағайындайтын және заңдар мен ... ... ... ... айналысатын) және сот (бұзылған құқықтарды қалпына келтірудің, кінәлілерді әділетті түрде жазалаудың кепілі болып табылатын) биліктері деп бөлу қажет. Және осы әр бір ... ... ... және ... ... отырып, өз функцияларын органдардың ерекше жүйесі арқылы және арнайы нысандарда жүзеге асыруы тиіс.
IV.ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1.Жоламан.К.Д.Мемлекет және ... ... ... ... ... ... ... құқық. М.К.Сүлейменов. Ю.Г.Басин. - Алматы, 2003ж.
4.ҚР Азаматтық Кодексі 05.06.2006ж. 159-бап,11-тармақ
5.0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 ... ... ... ... және ... ... / ... редакциясын басқарған э.ғ.д., профессор Ердібеков.И.А., Арын - Павлодар: ҒӨФ. 2006. - 569 б. ISBN ... ... ... ... ... ... сөздік. - Алматы, 2007. ISBN 9965-32-491-3
8. Биекенов К., Садырова М. Әлеуметтанудың түсіндірме ... -- ... ... 2007ж. -- 344 бет. ISBN ... ... ... ҚР ... заңы.
10.Безнасюк А.С.,Рустамов Х.У., Судебная власть, М.,2001ж.
11.Ө.Қопабаев,Қ.Айтхожин,Н.Қыдырқожаева,Ғ.Жайлин,А.Жұмағали.,
Құқық негіздері-Алматы-2010ж.
12..,№9-03-2000ж. ... ... ... М.А.,Основы права Республики Казахстан.,2006г

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 29 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Атқарушы билік органының ұғымы және негізгі белгілері16 бет
XХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының ұлттық мемлекеттілік үшін идеалдық күресі11 бет
Билік және тұлға философиясы16 бет
Иліктің бөліну теориясындағы сот билігі түсінігі, мазмұны, функциясы31 бет
Мемлекеттік билікті жүзеге асыру25 бет
Мемлекеттің ұғымы мен белгілері20 бет
Әкімшілік құқықтың пәнінен дәрістер43 бет
Әлеуметтанудың қалыптасу тарихы5 бет
Мемлекет ұғымы (түсiнiгi ) және оның белгi-нышандары15 бет
"Гетерогенді және өзгермелі ортадағы сұрыптау"4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь