Мұрагерлік құқық ұғымы.

Мазмұны
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3
1. Мұрагерлік құқық ұғымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4
1.1 Мұрагерлік құқық және мұрагерлік туралы жалпы ережелер ... ... ... ... ... ..4
1.2 Мұрагерлік құқықтың негізгі түсініктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
2. Өсиет бойынша мұрагерлік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9
2.1 Өсиет бойынша мұрагерліктің ережелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...9
2.2 Нотариустың мұрагерлік туралы куәлік беруі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11
2.3 Өсиеттiң орындалуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...15
2.4 Заңды мұрагерлік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
2.5 Мұра алу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...20
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..23
Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...24
Қосымша ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...26
Кіріспе
Курстық жұмыстың мақсаты-мұрагерлік құқықпен байланысты мәселелерді талдау. Срның ішінде өсиет бойынша мұрагерлік құқығы туралы талдау. Осы мақсаттан туындайтын міндеттер: мұрагерлік құқықпен байланысты Қазақ-станның заңдарын және Халықаралық құқықтық реттеуді талдау, жүйелеу және зерттеу.
Бұл курстық жұмыстың жүйесіне тоқталар болсақ. Курстық жұмыс кіріспе және негізгі бөлімнен тұрады. Бұл жұмыста біріншіден, жалпы мұрагерлік құқық ұғымы туралы қарастырып, содаң соң негізгі тақырыбымыз өсиет бойынша мұрагерлік құқығына тоқталдым.
Мұрагерлік құқықтық қатынастар көптеген нормативті акттермен, мысалы Қазақстан Республикасының Конституциясымен, Азаматтық құқық негіз-дерімен, көптеген басқа да институттар мен шешімдермен реттеледі.
Мұрагерлік құқық қандай болу керек деген сұрақта ғалымдар әртүрлі пікір ұстанады. Бірақ оның бәрі-жеке мүлік ұрпақтан ұрпаққа ауысатынын жақ-тайды. Қоғамдық өмірдің түпкілікті ауысуы біздің елімізде көптеген салалар-дағы құқықтық реттеуді дамытуды талап етеді. Мұрагерлік бұл экономика-лық мазмұны бар қатынастар. Кеңес заманындағы мұрагерлік құқық-Рим құ-қығының негізінде жасалған, жақсы дамыған институт. Бірақ көне мүліктік жүйеде көптеген мәселелер өз шешімін таппады. Ал жаңа заңдағы бекітілген ережелер сол мәселелерді қайта көтеріп, жаңа проблемаларды туындатты.
Мұра екі түрде қалдырылады: заң және өсиет бойынша.
Азаматтың ол қайтыс болған жағдайда өзіне тиесілі мүлікке билік ету жөнінде өз ықтиярын білдіруі өсиет болып табылады.
Заң бойынша мұрагерлік ҚР Азамматтық кодексінің 1061-1064-баптарын-да көзделген кезек тәртібімен мұрагерлікке шақырылады.
Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің Мұрагерлік құқық атты бөлімінде бірнеше жаңа ережелер қабылданды. Мұрагерлік қатынастар Аза-маттық Кодекстің 1038-1083-баптарымен реттеледі (ерекше бөлім). 1999-жылдың 1-шілдесінде Қазақстан Республикасының Президенті Қазақстан Респбликасының Азаматтық Кодексіне (ерекше бөлім) қол қойып, Кодекс сол күні күшіне енді. Ал 1-шілдеге дейін Қазақстанда 1994-жылы қабылдан-ған Азаматтық Кодекстің жалпы бөлімі күшінде болды, 1999-жылы 1-шілдесінен бастап Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі толықтай қолданысқа өтті. Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодекстің ерекше бөлімінің болмауы республикадағы экономикалық қатынастарды реттеуді қиындатты. 1963-жылы қабылданған Қазақ ССР Азаматтық Кодекстің норма-лары нарықтық экономика принциптеріне қайшы келсе де, іс жүзінде қолда-нылды.
Нормативті актілердің тізімі:
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30.08.1995ж. (өзгертулер мен толықтырулар 07.10.2007ж.) Алматы: Жеті-Жарғы.
2. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі. (Жалпы бөлім) 1994-жыл 27-желтоқсан, (Ерекше бөлім) 1999-жыл1-шілде. Алматы, Юрист, 2012-жыл.
3. «Нотариат туралы» Заң 14.07.1997 ж.
4. Қазақстан Республикасының «Азаматтық қорғаныс туралы» 1997 жылғы 7 мамырдағы №100-1 Заңы;

Арнайы әдебиеттер:
1. Төлеуғалиев Ғ. Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы, оқу-лық, Алматы, 1999 ж.
2. Жайлин Ғ.А. Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы, Ерекше бөлім. 1-2 томдар, Алматы, 2003 г.
1. 3.Рашидова 3. Наследованипо завещанию Гражданский Кодекс Респу-блики Казахстан-толкование и комментирование. Выпуск 5. Алматы, Баспа, 1998
3. Құқық негіздері.Қ.И.Оспанов.Алматы:Жеті жарғы,ЖШС 2006
4. Құқық негіздері:Алматы,2008.Т.Ағдарбеков,А.Әлайдар,А.Алайдаров

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының азаматтық құкығы. Жоғары оқу орындарына арналған акад.курс Алматы, 2001. –215
2. Нысанбекова, Ләззат. Халықаралық жеке құқық : Алматы : Жеті жарғы, 2006. - 135 б.
3. Азаматтық істерді қозғау. Алматы : Жеті жарғы, 2003. - 184 с.
4. Т. Ағдарбеков.Мемлекет және құқық теориясының негізгі мәселелері : - Алматы : Заң әдебиеті, 2008.
        
        Мазмұны
Кіріспе......................................................................................................................3
1. Мұрагерлік құқық ұғымы...............................................................................4
1.1 Мұрагерлік құқық және мұрагерлік туралы жалпы ережелер......................4
1.2 Мұрагерлік ... ... ... ... ... ... Өсиет бойынша мұрагерліктің ережелері.......................................................9
2.2 Нотариустың мұрагерлік туралы куәлік беруі.............................................11
2.3 Өсиеттiң ... ... ... Мұра ... ... жұмыстың мақсаты-мұрагерлік құқықпен байланысты мәселелерді талдау. Срның ішінде ... ... ... ... ... талдау. Осы мақсаттан туындайтын міндеттер: мұрагерлік құқықпен байланысты Қазақ-станның заңдарын және ... ... ... ... жүйелеу және зерттеу.
Бұл курстық жұмыстың жүйесіне тоқталар болсақ. Курстық жұмыс ... және ... ... ... Бұл жұмыста біріншіден, жалпы мұрагерлік құқық ұғымы ... ... ... соң негізгі тақырыбымыз өсиет бойынша мұрагерлік құқығына тоқталдым.
Мұрагерлік құқықтық қатынастар көптеген нормативті акттермен, мысалы Қазақстан Республикасының Конституциясымен, Азаматтық ... ... ... ... да ... мен ... реттеледі.
Мұрагерлік құқық қандай болу керек деген сұрақта ғалымдар әртүрлі пікір ұстанады. Бірақ оның ... ... ... ... ... ... Қоғамдық өмірдің түпкілікті ауысуы біздің елімізде көптеген салалар-дағы құқықтық реттеуді дамытуды талап етеді. Мұрагерлік бұл ... ... бар ... ... ... ... ... құ-қығының негізінде жасалған, жақсы дамыған институт. Бірақ көне мүліктік ... ... ... өз ... ... Ал жаңа заңдағы бекітілген ережелер сол мәселелерді ... ... жаңа ... ... екі ... ... заң және ... бойынша.
Азаматтың ол қайтыс болған жағдайда өзіне тиесілі мүлікке ... ету ... өз ... ... ... ... табылады.
Заң бойынша мұрагерлік ҚР Азамматтық кодексінің 1061-1064-баптарын-да көзделген кезек тәртібімен мұрагерлікке шақырылады.
Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің Мұрагерлік құқық атты бөлімінде ... жаңа ... ... ... ... ... ... 1038-1083-баптарымен реттеледі (ерекше бөлім). 1999-жылдың 1-шілдесінде Қазақстан Республикасының Президенті Қазақстан ... ... ... ... ... қол қойып, Кодекс сол күні күшіне енді. Ал 1-шілдеге дейін Қазақстанда 1994-жылы қабылдан-ған Азаматтық Кодекстің жалпы бөлімі күшінде болды, 1999-жылы ... ... ... ... ... ... ... қолданысқа өтті. Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодекстің ерекше бөлімінің болмауы республикадағы экономикалық ... ... ... ... қабылданған Қазақ ССР Азаматтық Кодекстің норма-лары нарықтық экономика принциптеріне қайшы келсе де, іс жүзінде қолда-нылды.
1.Мұрагерлік құқық ұғымы
1.1 Мұрагерлік ... және ... ... ... ... ... азамат (мұра қалдырушы) мүлкінің басқа адам-ға (адамдарға) - мұрагерге (мұрагерлерге) ауысуы.
Мұрагерлік түсінігін анықтаған кезде ... ... ... ... мен ... мұра қалдырушыдан мұрагерге құқық мирасқор-лығы арқылы өтеді;
-азаматтық кодексте тыйым салынған құқықтар мен міндеттерден басқа барлық құқықтар мен ... ... ... ... ... ... және т.б. мұраны қалдырған кездегі заң-мен реттеледі.
Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 6 бөлімі деп аталған. Қазақстан Республикасы Жоғары Сот ... ... ... ... ... ... және ... бұл екі термин синоним сияқты қолданылады. Іс жүзінде бұл екі термин әртүрлі. Мұралық құқығы - сол ... ... ... ... ... ... байланысты қатынастарды реттейтін құқық-тық нормалардың жиынтығы. Қазақстан Республикасы Конституциясының 26 бабының 2 тармағында ... ... ... ... оны ... ... өмір ... бір мақсатына жатқызу керек. Мысалы қайтыс болған азаматтың құқықтары мен ... ... ... ... ... сол тұлғаның жақын адамдарына кері әсер етер еді, өйткені олар өмір ... ... ... еді. ... ... не ... ... адамдардың іскери бел-сенділігі төмендейді.
Бұл көптеген акционерлік қоғамдардың, ... ... ... және т.б. ... ... еді. Егер өз ... құрып, кейіннен се-німді қолға бере алмаса істі қандай мақсатпен жүргізеді.
Адам бүкіл өмірі бойына жұмыс істеп, өз мүлкін жақын ... ... ... ... ... ... түсініктері
Әдебиеттерде мұрагерлік туралы бірнеше пікір бар:
Заң белгілеген ережелер бойынша қайтыс болған азаматтың (мұра қалдырушы) мүліктік құқықтары және ... ... ... (адам-дарға) мұрагерге (мұрагерлерге) ауысуы. Бірақ бұл мүлік емес құқықтар мен міндеттерге қатысты. Сондықтан мұраның құрамына үй емес үйге құқық, автомобиль емес ... ... ... Д. ... ойы бойынша мұрагерлік бұл құқықтардың өтуі емес, объек-тілердің өтуі. Бірақ құқық бойынша тек мүлік емес құқықтар мен міндеттер де өтеді. Осы ... ... ... В. И. ... еңбектерін-де кездестіруге болады.
Ю. Н. Власовтың пікірінше мұрагерлік қайтыс болған азамат ... ... ... ... өтуі. Мұрагерге барлық құқықтар мен міндеттер өтуі тиіс.
Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 1039 бабына ... ... ... заң ... ... ... болып табылады. Әлемдік тә-жірибеде басқа мұрагерлік негіз жоқ.
Заң ... ... ... болмаса ғана жүзеге асырылады. Ал тә-жірибеде заң бойынша ... ... жиі ... ... ... заң ... да, өсиет бойынша да өтеді. Мысалы, мұра қалдырушы ... өз ... ... қалдыратынын жазады, ал басқа мүліктер туралы жазбайды. Сонда пәтер өсиет бойынша өтеді де, басқа мүліктер заң ... ... ... ... заң ... ... мұра ету үшін бірқатар заңды фактілер қажет. Заң бойынша мұрагерлікке кем дегенде екі факт керек. Біріншіден, мұраны ... ... заң ... ... ... болу ... ... мұра ашылу керек. Өсиет бойынша мұра қалдырушы өз өсиетінде мүлікті кімге қалдыратынын көрсетеді. Сондықтан, өсиет жоқ ... да, бар ... да, оның ... ... ... заңда қарасты-рылған фактілер бар жағдайда ғана жүзеге асады.
Мұра дегеніміз мұра ... ... ... ... ... ... мүлік. Мұра түсінігін анықтау үшін мұрагерлерге немене және ... ... ... ... ... беру ... Мұрагерліктің жалпы ережесі қиын емес. Мұра қалдырушының барлық мүліктік құқықтары мен міндеттері мұрагерге өтеді. Мұра құрамына кейбір ерекше жағдайлардан ... бар ... ... мен міндеттері кіреді. Мұрагерліктің келесі өзгешеліктерін бөліп көрсету қажет:
1) мұра не мұралық мүлік құрамына қайтыс болған азаматтың ... ... мен ... ... ... мұрагерлік бойынша тек мұра қалдырушы тірі кезінде иеленген құ-қықтар ғана өтеді. Сондықтан мұра ... тірі ... ие ... ол ... ... ... пайда болған құқықтар мұра құрамына енбейді. Мысалы өз жанұясының пайдасына жасалған өмірді сақтандыру ... Бұл ... ... емес, өйткені сақтандыру ақшасын алу мұра қалдыру-шы қайтыс болған жағдайда ғана ... ... ... мұрагер мұ-ра қалдырушы иеленбеген құқықтарға ие болады.
3)мұра қалдырушының кейбір құқықтары мен ... өз ... ... ... өте ... ... ... құрамына жеке сипаттағы құқықтар мен міндеттер кірмейді. Ең алдымен, бұл ... ... мен ... пәтерді пайдалану құқы, қоғамдық мекемеде және т.б. мүшелік ... ... ... ... мен ... заң ... өтпеуі мүмкін.
5)мұрагерлік бойынша тек мүліктік ғана емес, ... емес ... бар ... мен ... өтеді. Мұрагерлік бойынша атқа ие болу құқығы, авторлық құқық өтпейді.1
Мұраның құрамына мұра қалдырушыға тиесілі мүлік, сондай-ақ оның қай-тыс ... ... ... ... ... мен міндет-тері кіреді. Мұра қалдырушының жеке басына тығыз байланысты мына құ-қықтар мен ... заң ... ... шартта өзгеше белгіленбесе, заңды тұлғалар болып табылатын ұйымдарға мүше болу құқығы;
-өміріне немесе денсаулығына келтірілген ... өтеу ... ... ... ... мен ... төлеу, жәрдемақы және еңбек пен әлеуметтік қамсыздандыру туралы заң актілерінің негізінде басқа да төлемдер төлеу құқығы;
-мүліктік ... ... жоқ жеке ... емес ... ... құрамына кірмейді.
Мұра қалдырушыға тиесілі болған жеке мүліктік емес құқықтар мен ... да ... емес ... ... жүзеге асыруы және қорғауы мүмкін.
Мұра азаматтың қайтыс болуы ... оны ... ... деп ... ... ашылады. Мұра қалдырушының қайтыс болған күні, ал оны қайтыс болған деп жариялаған кезде, егер сот шешімінде басқа күн ... ... ... болды деп жариялау туралы сот шешімі күшіне енген күн мұраның ашылу уақыты ... ... ... бірінен кейін бірі мұрагер болуға құқылы адамдар бір күнде қайтыс болса олар бір мезлілде қайтыс болған деп танылады және олардың ... ... ... ашылады да олардың әрқайсысының мұрагерлері мұрагерлікке шақырылады. Мысалы, белгілі бір апатта азаматты қайтыс бол-ды деп жариялағанда, сот қайтыс болу күні деп, апат ... ... ... ... ... Сот ... ... күн мен сол шешім-нің күшіне енген мерзімі әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан осындай жағдай-ларда сот ... ... ... ... ... ... дұрыс.
1 ҚР Азаматтық кодексінің 1049-бабы
Мұраны ашу уақыты өте маңызды, өйткені онымен келесі анықтамаларға байланысты:
-мұрагерлік мүліктің ... ... не ... бас ... ... талап қою уақыты;
-мұрагерлердің мұрагерлік мүлікке ие болу құқығының пайда болу уақы-ты;
-мұрагерлік құқығы куәлігін беру уақыты;
-негізге алынатын ... ашу жері мұра ... ... ... жері болып табыла-ды. Егер мұра қалдырушының соңғы тұрған жері белгісіз болса, мұраны ашу жері мұра немесе оның үлкен ... ... жер ... ... ... жағдайларда тұрғылықты жерді анықтау мүмкін емес. Бұл ең алдымен бос-қындарға қатысты. Бірақ қандай жағдай болмаса да мұра ... ... жер ... ашу орны ... саналады. Бірақ осы сияқты жағдайларда нотариалдық тәжірибеде кездесетін проблемалар туындайды.
Егер мұра қалдырушы Қазақстандағы кірпіш завод және ... ... ... иесі және еш ... тұрақты тұрмаған болса, мұраны ашу орны қайда болады, бұл кезде мұраны ашу жері ... ... көп ... ... жер ... ... ... шет елде тұрып, қайтыс болған Қазақстан Республикасының азаматының ... ашу орны ... шет елге ... ... ... ... жері ... табылады.
Шет елде тұрақты тұрған Қазақстан Республикасы азаматының мұрасын ашу орны болып, оның шет елде ... ... жері ... ... Бұл ... ... ... куәлігін Қазақстан Республикасының Консулдық мекемесі немесе шет елдің ... ... ... ... ... қалдырушы (Қазақстан Республикасының, шет ел немесе азматтығы жоқ тұлға) қайтыс болғаннан кейін ... ... ... ... басқа тұлғаларға өтетін жеке тұлға.
Егер мұра қалдырушы ... ... ... өз ... ... ... жазса, өсиетші болып табылады. Ал мүлкі туралы жазған документ өсиет деп аталады. Мұрагерлікте заңды мұрагерлер және ... ... ... ... ... тұлғадан мұра алу мүмкін емес, сондықтан заңды ... мұра ... бола ... ... ... ... өтетін тұлға мұрагер деп саналады. Заңды мұрагерлердің қатарын заң бекітеді де, ... ... ... ... ... ... Азаматтар сияқты заңды тұлғалар, Қазақстан Республикасы, шет елдер, халықарлық ұйымдар мұрагер бола алады. Мұра ... ... ... ... тірі болған әрбір азамат мұрагер бола алады.
Мұра ашылған кезде тiрi ... ... мұра ... тiрi ... iште ... және мұра ... кейiн тiрi туған азаматтар өсиет және заң бойынша мұрагер бола алады. ... ... ... ... және ... ... уақытында болған заңды тұлғалар, сондай-ақ мемлекет өсиет бойынша мұрагерлер болуы ... ... ... ... мұрагерлер шеттетіледі:
1. Мұра қалдырушыны немесе мүмкiн болатын мұрагерлердiң бiреуiн қа-сақана ... ... ... ... ... ... ... өси-ет бойынша да, заң бойынша да мұра алуға құқығы жоқ. Бұған өсиет қал-дырушы оның өмiрiне қастандық ... ... ... ... өсиет қалдырған адамдар кiрмейдi.
2. Мұра қалдырушының соңғы еркiн жүзеге асыруға қасақана кедергi жа-саған және сол арқылы ... ... ... ... ... адамдарды мұ-рагерлiкке шақыруға не мұраның оларға тиесілі үлесін көбейтуге ықпал жа-саған адамдардың өсиет бойынша да, заң ... да мұра ... ... ... Балаларына ата-аналық құқықтарынан айырылған және мұра ашылған кезде бұл ... ... ... ... ... ... мұраны, сондай-ақ мұра қалдырушыны күту жөнiнде өздерiне заң күшi-мен жүктелген мiндеттердi орындаудан жалтарған ата-аналардың (асырап ... және ... ... (асырап алынған) балалардың заң бо-йынша мұраны алуға құқығы жоқ.
4.Лайықсыз мұрагерлердi мұрагерлiктен ... ... ... мән-жайларды сот белгiлейдi.
Осы ережелер барлық мұрагерлерге, соның iшiнде міндеттi үлеске құқы-ғы бар мұрагерлерге де ... ... ... ... ... ... ... да кезде-седі.
Өсиет қалдырушы өсиетте көрсетiлген мұрагер мұра ашылғанға дейiн қай-тыс болған, оны ... не одан бас ... ... ... мұра қалдырушының заңды талаптарын өсиет бойынша орындамаған жағдайда, басқа мұрагерлер тағайындалады. ... бола ... кез ... адам қосымша тағайындалған мұрагер болуы мүмкiн. Өсиет бойынша мұрагердiң қосымша тағайындалған мұра-герге пайдасы тимейтiн бас тартуына жол ... ... ... ... ... ... ... ол қайтыс болған жағдайда өзіне тиесілі мүлікке билік ету жөнінде өз ықтиярын білдіруі ... ... ... ... өзінің барлық мүлкін немесе оның бір бөлігін заң бойынша мұрагерлер тобына кіретін де, кірмейтін де бір не ... ... ... заңды тұлғаларға және мем-лекетке өсиет етіп қалдыра алады.
Өсиетті өзі жасауға тиіс. Өкіл ... ... ... жол ...
Өсиет қалдырушы себебін түсіндірместен заң бойынша мұрагерлердің бір-еуін, бірнешеуін немесе барлығын мұрадан айыруға құқылы. Егер өсиеттен өзгеше ... заң ... ... ... ... оның ... ... бойынша мұрагерлік етуші ұрпақтарына қол-данылмайды.2
Мұра қалдырушы кез келген мүлік туралы өкімді қамтитын өсиет жасауға құқылы. Мұра ... ... ... оны ... ... кез ... ... күшін жоюға және өзгертуге ерікті жіне күшін жоюдың немесе өзгертудің себебін көрсетуге міндетті емес. Мұра қалдырушының ... өзі ... етіп ... ... ... ... жағдайда өз кезе-гінде өсиет еткен мүлікті белгілі бір ... ... ету ... ... ... ... оның ... жері мен уақыты көрсетіле отырып, жазбаша нысан-да жасалып, нотариатта куәландырылуға тиіс. Нотариатта куәландырылған өсиеттер; нотариатта куәландырылғандарға теңестірілетін ... ... ... ... ... ... қалдырушының өзі қол қоюы қажет.
Егер өсиет қалдырушы дене ... ... ... ... ... ... өзі қол қоя ... оның өтініші бойынша оған нотариустың немесе өсиетті куәландырушы басқа адамның қатысуымен өсиет қалдырушының өсиетке өзі қол қоя ... ... ... ... ... ... қол қоюы мүмкін. Өсиетті жазу, оған қол қою немесе куәландыру кезінде куәлар қатысуға тиіс болған жағдайларда: ... ... ... ... өзге ... өсиет жазылған немесе өсиет қалдырудан бас тартылған адам, оның ... оның ... ... ... мен ... сондай-ақ өсиет қалдырушының заң бойынша мұрагерлері;
-толық әрекетке қабілеттілігін иеленбейтін азаматтар;
-сауатсыз және өсиетті ... ... ... да ... ... ... үшін соттылығы бар адамдар куә бола алмайды, сондай-ақ өсиет қалдырушының ... ... қол қоя ... қалдырушы мұрагер мiнез-құлқының сипатына қатысты мұра алуды белгiлi бiр ... ... ... ... ... ... мұра алу ... айыру туралы өкiмге енгiзiлген заңға қарсы талаптар
2 ҚР Азаматтық кодексінің 1046-бабының 3-тармағы
3 ҚР Азаматтық кодексінің 1050-бабы
жарамсыз болады. ... ... ... ... ... бойын-ша немесе өзге де объективтi себептерге байланысты мұрагер үшiн орындал-майтын талаптар мұрагердiң талап қоюы бойынша жарамсыз деп танылуы ... ... ... ... қалған бөлiгi Азаматтық Кодекстiң 1061-1066-бап-тарындағы тәртiппен мұрагерлiкке шақырылған мұрагерлер арасында заң бойынша бөлiнедi. Бұл мұрагерлердiң ... заң ... ... ... ... өсиет арқылы қалдырылған мұрагерлер де кiредi.
2.2 Нотариустың мұрагерлік туралы куәлік беруі
Нотариатта куәландырылған өсиеттi өсиет қалдырушы жазуы керек не өсиет ... ... ... қатысуы арқылы нотариус жазуға тиiс. Өсиет қалдырушының айтуымен өсиет жазылған кезде нотариус жалпы жұрт қабылдаған техникалық құралдарды (жазу машинкасы, ... ... және т.б.) ... ... ... қалдырушының айтуы бойынша нотариус жазған өсиеттi өсиетке қол қойылғанға дейiн нотариус пен куәның ... ... ... ... ... оқып шығуға тиіс.
Егер өсиет қалдырушы дене кемiстiктерiне, науқастығына немесе сауат-сыздығына байланысты ... өзi оқи ... ... ол үшiн оның ... ... қатысуымен куә оқып бередi, ол туралы өсиет қалдырушы-ның өсиеттi өзi оқи ... ... ... ... ... жазба жа-салады.
Егер нотариат куәландырған өсиет ... ... ... өсиетте куәның тегi, аты және тұрақты тұратын жерi көрсетiлуге тиiс. Осындай мәлi-меттер өсиетке өсиет қалдырушының орнына қол қойған ... ... да ... тиiс. ... ... ... ... нотариус өсиеттiң мазмұнымен та-ныспай-ақ оны куәландырады (құпия өсиет). ... ... оның ... ... қалу ... ... ... өз қолымен жазылуға және қолы қойылуға, екi ... және ... ... ... қол қоятын конвертке салынып, желiмденуге тиiс. Куә-лар қол қойған конверт куәлардың және нотариустың қатысуымен, ... ... қол ... ... ... ... ...
Нотариус жоқ елдi мекендерде тұратын адамдардың өсиетiн заң актiлерiн-де нотариат әрекеттерiн жасауға уәкiлдiк берiлген лауазымды ... ... 4 ... ... өсиеттерге:
1) ауруханаларда, санаторийлерде, өзге де емдеу-алдын алу мекемелерiнде емделiп ... ... ... мен ... ... ... тұратын азаматтардың осы ауруханалардың, санаторийлердiң, өзге де емдеу-алдын алу мекемелерiнiң бас ... және ... ... ... ... мен ... арналған үйлердiң директорлары, бас дәрiгерлерi куәландырған өсиеттерi
2) госпитальдарда, санаторийлерде және ... да ... ... ... жатқан әскери қызметшiлер мен басқа адамдардың осы госпитальдардың, санаторийлердiң және басқа да ... ... ... ... медицина бөлiмi жөнiндегi орынбасарлары, аға және кезекшi дәрiгерлерi куәландырған өсиеттерi;
3) жүзу ... ... ... ... ... ... ... iшкi жүзу кемелерiнде жүрген азаматтардың осы кемелердiң капитан-
4 ҚР ... ... ... ...
4) барлау және басқа да экспедицияда ... ... осы ... ... ... ...
5) нотариустары және нотариат әрекеттерiн ... ... ... лау-азымды адамдары жоқ әскери бөлiмдердiң, құрамалардың, мекемелердiң, әс-кери-оқу орындарының орналасқан мекендерiндегi әскери қызметшiлердiң өсиеттерi, сондай-ақ осы бөлiмдерде жұмыс iстейтiн жай ... ... ... мүшелерiнiң және әскери қызметшiлердiң отбасы мүшелерiнiң де әскери бөлiмдердiң, ... ... мен оқу ... ... ... ... ...
6) бас бостандығынан айыру орындарындағы адамдардың бас бостанды-ғынан айыру ... ... ... ... ... Жоғарыда бірінші тізімде келтiрiлген лауазымды адамдар куәландырыл-ған өсиеттiң бiр данасын нотариат ... ... ... нотариустың сақ-тауына беруге мiндеттi.5
Өсиет қалдырушы өзi жасаған өсиеттiң кез келген уақытта күшiн ... ... оны ... ...
Өсиеттiң күшi:
1)нотариат кеңсесiне бұрын өзi жасаған өсиеттiң толық күшiн жою туралы өтiнiш беру;
2) жаңа өсиет жасау жолымен ... ... ... ... кеңсесiне бұрын өзi жасаған өсиеттiң белгiлi бiр бөлiгiн өзгерту туралы өтiнiш беру;
2) бұрын жасалған өсиетті бөлiктерi бойынша өзгертетiн жаңа ... ... ... ... ... ... жасалып, кейiнгi өсиет арқылы толық немесе iшiнара күшi ... ... егер ... ... өз ... ... ... жойса немесе өзгертсе, қалпына келтiрiлмей-дi.
Нотариустың, өсиеттi куәландыратын басқа адамның, куәлардың, сондай-ақ өсиет қалдырушының орнына өсиетке қол ... ... мұра ... ... ... ... оның ... күшi жойылуына немесе өзгертiлуiне қатысты мәліметтерді жария етуге құқығы жоқ.
Нотариус, өсиеттi орындаушы немесе сот ... ... ... ... ... сөздер мен тiркестердiң дәлме-дәл мәнi назарға алынады. өсиеттiң ... да ... ... ... ... ... ... кезде ол осы ереженi басқа ережелермен және өсиеттiң тұтас ... ... ... ...
Тиiстi нысанда жасалмаған өсиет жарамсыз болады. Өсиеттiң жарамсыз-дығы Азаматтық Кодекстiң Мұрагерлік құқықтағы мәмiлелердiң жарамсыз-дығы туралы ... де ... ... жасаудың, оған қол қоюдың және оны куәландырудың Азаматтық Кодекспен белгiленген тәртiбiнiң бұ-
5 ҚР Азаматтық кодексінің 1052-бабы
зылуы салдарынан ... ... деп ... ... зардап шеккен
адамның талабы бойынша өсиет жарамсыз деп танылуы мүмкiн. Өсиеттегi жекелеген өкiмдердiң жарамсыздығы өсиеттiң ... ... ... қозғамайды. Өсиет жарамсыз деп танылған жағдайда, осы өсиет бойын-ша мұрадан айрылған мұрагер, ... ... заң ... мұра алу ... ие ... ... өсиет бойынша мұрагерге мұра есебiнен өсиеттiк бас тартуды орындауды талап ету құқығын алатын бiр немесе ... ... (бас ... ... ... да болсын мiндеттеменi (өсиеттiк бас тарту) орындауды жүктеуге құқылы.
Заң бойынша мұрагерлер ... ... ... да, ... ... да бас ... ... болуы мүмкін.
Өсиеттiк бас тартудың нысанасы мұраның, иеленудiң құрамына кiретiн заттарды бас ... ... ... ... өзге ... құқықта беру және оған мұра құрамына кiрмейтiн мүлiктi беру, ол үшiн белгiлi бiр ... ... оған ... ... көрсету және т.б. болуы мүмкiн.
Өсиет қалдырушы өсиеттiк бас ... ... ... оны тек оған ... ... шын ... құны шегiнде және мұра қалдырушы қарыз-дарының өзiне артылған бөлiктерiн шығарып тастап орындауға тиiс.
Егер өсиеттiк бас ... ... ... ... ... ... ... болса, оның бас тартуды орындау мiндетi өзіне ауысқан мұраның оның міндетті үлесінің құнынан асатын құнымен шектеледi.
Егер өсиеттiк бас ... ... ... ... ... ... өс-иетте өзгеше көзделмесе, ол мұрагерлердiң әрқайсысына мұрадағы ... ... ... ... ... үй ... өзге де тұрғын үй-жай ауысатын мұрагерге өсиет қал-дырушы тұрғын үй-жайды немесе оның белгiлi бiр бөлiгiн ... ... өмiр бойы ... беру ... ... ... ... үй-жайға меншiк құқығы кейiннен ауысқан жағдайда өмiр бойы пайдалану құқығы күшiн сақтайды.
Өмiр бойы пайдалану құқығы иелiктен айырылмайды, ... және бас ... ... ауыспайды.
Бас тартылушыға берiлген өмiр бойы пайдалану құқығы, егер өсиетте өзгеше ... оның ... ... ... ... болмайды.
Өсиеттiк бас тарту жүктелген мұрагер қайтыс болған жағдайда немесе ол мұраны қабылдамаған жағдайда өсиеттiк бас тартуды орындау оның ... ... ... ... не мүлiк иесiз қалса, мемлекетке ауысады.
Өсиеттiк бас тарту мұра ашылғанға дейiн немесе ашылғаннан кейiн бас тартылушы ... ... ... бiрақ өсиет бойынша мұрагер оны қабылдап үлгерген кезге дейiн ... ... ... мұра ... ... үшiн ... бермейдi.7
6 ҚР Азаматтық кодексінің 1056-бабы
7 ҚР Азаматтық кодексінің 1057-бабы
Өсиет қалдырушы ... ... ... ... да ... ... жа-сау немесе кредит берушi ретiнде осы мiндеттi атқаруды талап ету ... ... ... одан ... ... ... алады. Жалпыға пайдалы мақсатты жүзеге асыру үшін осындай ... мұра ... ... ... ... бiр ... бөлiп шығарған кезде өсиеттi орындаушыға жүк-телуi мүмкiн.
Мүлiктiк сипаты бар әрекеттер мәнi болып табылатын жүк-теуге, тиiсiнше ... ... ... ... ... Егер ... көзделген мән-жайлар бойынша мұраның жүктеудi орындау мiндетi мойнын-да болған мұрагерге есептелетiн немесе оған тиесiлi үлесi басқа мұрагерлерге ауысса, ... ... ... ... ҚР ... ... 1058-бабы
2.3 Өсиеттiң орындалуы
Өсиет қалдырушы өсиеттi орындауды мұрагер болып табылмайтын, өсиетте өзi көрсеткен адамға (өсиеттi ... ... ... ... тапсыра алады. Бұл адамның өсиеттi орындаушы болуға келiсiмi оның не ... ... өз ... ... ... не ... қоса берiлген өтiнiште көрсетiлуге тиiс.
Егер өсиетте оның орындаушысы ... ... ... ... ... ... орындауды мұрагерлердiң бiрiне не басқа адамға тапсыруға құқылы. Мұндай келiсiмге қол ... ... бiр ... ... ... талап етуiмен өсиеттi орындаушыны сот тағайындауы мүмкiн.9
Өсиеттi орындаушы өсиет ... ... бұл ... күнi ... ... етiп, ... өсиет қалдырушы жүктеген мiндеттердi атқарудан кез келген уақытта бас тартуға құқылы. ... ... өз ... ... ... ... шешiмi бойынша да босатылуы мүмкiн. ... ... ... ... және оны басқаруды жүзеге асыруға;
2) мұраның өз пайдасына ашылуы туралы ... ... мен бас ... ... ету үшiн мүмкiн болған барлық шараларды қол-дануға;
3) мұра қалдырушыға тиесiлi ақша сомасын алуға;
4) мұра қалдырушының еркi мен заң актiлерiне ... ... ... тиесілі мүлікті беруге;
5) мұрагерлердiң оларға жүктелген өсиеттiк бас тартуды орындауын қам-тамасыз етуге ... ... ...
6) ... ... атқаруға не өсиет бойынша мұрагерлерден өсиеттiк жүктеудi атқаруды талап етуге (Азаматтық Кодекстiң 1058-бабы);
7) ... ... ... тиiс.
Өсиеттi орындаушы өз атынан сот iстерiне және мұраны басқару мен өс-иеттi орындауға байланысты басқа iстерге ... ... ... ... ... ... ... мүмкiн.
Өсиеттi орындаушы мұраны борыштардан тазарту, мұра қалдырушыға ти-есiлi сомаларды өндiрiп алу және барлық мұрагерлердiң мұраны иеленуге кiрiсуi үшiн ... ... ... ... өз ... жүзеге асырады. Өсиеттi орындаушының мұраны басқару мен өсиеттi ... ... ... ... ... ... ... құқығы бар.
Өсиетте өсиеттi орындаушыға мұраның есебiнен сыйақы төлеу көзделуi мүмкiн. Өсиет ... ... ... ... мұрагерлерге олар-дың талап етуi бойынша есеп беруге мiндеттi.10
9 ҚР Азаматтық ... ... ... ҚР ... кодексінің 1059-бабы 3-тармағы 10-тармақшасы
2.4 Заңды мұрагерлік
Заң бойынша мұрагерлер осы Кодекстің 1061-1064-баптарында көзделген ... ... ... ... Заң ... ... ... бір жағынан, асырап алынған және оның ұрпақтары және екінші жағынан, асырап алушы мен оның ... ... ... ... ... ... мен олардың ұрпақтары асырап алушының туған ата-анасы, оның ... да ... ... ... ... кейін заң бойынша мұрагер болмайды.
Асырап алушылардың ата-анасы мен оның ... да ... ... ... ... және оның ... ... болғаннан кейін заң бойынша мұрагер болмайды.
Заң бойынша мұрагерлердің әрбір келесі кезегі алдыңғы кезектегі мұрагерлер болмаған, ... ... ... олар ... ... не одан бас ... ... осы кодекстің 1074-бабының 5-тармағында аталған жағдайларды қоспағанда, мұрагерлік құқығын алады.
Азаматтық Кодекстің заң ... ... ... ... ... туралы және олардың мұрадағы үлестерінің мөлшері туралы ережелері мүдделі мұрагерлердің мұра ашылғаннан кейін жасалып, нотариат ... ... ... ... ... келісім оған қатыспай-тын мұрагерлердің сондай-ақ міндетті үлеске құқығы бар ... ... ... ... ... мұрагер болу құқығын бірінші кезекте мұра қалдырушының балалары, оның ... ол ... ... ... тірі туған балалары, сон-дай-ақ мұра қалдырушының жұбайы (зайыбы) мен ата-анасы тең үлеспен алады.
Мұра ... ... мен ... ... ... құқығы бойынша мұра алады.
Егер бірінші кезектегі мұрагерлер болмаса, заң бойынша мұрагер болу құқығын екінші ... мұра ... бір әке, бір ... туған және шешесі бөлек аға-інілері мен апа-қарындастары сондай-ақ оның ... ... да, ... ... да ... мен әжесі-тең үлеспен алады.
Мұра қалдырушының бір әке, бір ... ... және ... ... ... бөлек аға-інілері мен апа-қарындастарының балалары (мұра қалдыру-шының немере іні-қарындастары, жиендері) мұраны ұсыну ... ... ...
Егер бірінші және екінші кезектегі мұрагерлер болмаса, заң бойынша мұрагер болу құқығын үшінші кезекте мұра ... ... ... ... ағалары мен апалары, нағашы ағалары мен нағашы апалары тең үлес-пен алады.
Мұра қалдырушының немере аға-інілері, апа-қарындастары сіңлі-лері мұраны ұсыну ... ... ... ... ... және үшінші кезектегі мұрагерлер болмаса, заң бойынша ... ... мұра ... ... ... ... жатпайтын, үшінші төртінші және бесінші туыстық дәреже-сіндегі туыстары алады. Туыстық дәрежесі туыстарды бір-бірінен сатылап ... туу ... ... Мұра ... өзінің дүн-иеге келуі бұл қатарға жатпайды.
Төртінші кезектегі мұрагерлер ретінде үшінші туыстық ... ... мұра ... арғы аталары мен әжелері;
Бесінші кезектегі мұрагерлер ретінде төртінші туыстық дәрежесіндегі туыстар мұра қалдырушының ... ... ... ... ... және оның ... мен әжелерінің туған аға-інілері мен апа- қарындастары;
Алтыншы кезектегі мұрагерлер ретінде бесінші туыстық дәрежесіндегі туыстар мұра қалдырушының шөбере іні-қарындастарының, жиеншарлары-ның ... оның ... ... мен ... ... және оның екі ... қосылатын аталары мен әжелерінің балалары шақыры-лады.
Егер алдыңғы кезектердегі ... ... заң ... жетінші кезектегі мұрагерлер ретінде мұра қалдырушымен кемінде он жыл бір ... ... мұра ... өгей ... өгей ... өгей ... және өгей шешесі шақырылады.
Мұра ашылғанға дейін немесе мұра қалдырушымен бір мезгілде қайтыс болған заңды мұрагердің үлесі осы Кодекстің ... ... ... ... және ... 2-тармағында көзделген жағдайларда ұсыну құқығы бойынша оның тиісті ұрпақтарына өтеді және олардың арасында тең бөлінеді. ... ... ... ... мұра қалдырушымен бір мезгілде қайтыс болған және осы Кодекстің 1045-бабына сәйкес мұра алу құқығын ... ... ... ... ұсыну құқығы бойынша мұрагер болмайды.
Егер мұра қалдырушымен бірге тұрғандығына немесе тұрмағандығына ... мұра ... ... ... дейін кемінде бір жыл оның асырауында болса, осы Кодекстің 1062, 1063, ... ... заң ... мұрагерлерге жататын, мұраның ашылу күніне дейін еңбекке жарамсыз болған, бірақ мұрагерлікке шақырылатын кезектегі мұрагерлердің тобына кірмейтін азаматтар заң бойынша осы ... ... ... және тең мұра ... ... бойынша осы Кодекстің 1062, 1063, 1064-баптарында көрсетілген мұ-рагерлер тобына кірмейтін, бірақ мұраның ашылу күніне дейін ... ... ... табылған және мұра қалдырушы қайтыс болғанға дейін ке-мінде бір жыл оның ... ... және ... ... ... мұрагер-лер мұрагер болуға шақырылатын кезектегі мұрагерлермен бірге және тең мұра алады.
Заң бойынша басқа мұрагер болмаған кезде осы баптың 2-тармағында ... мұра ... ... ... ... адамдар сегізінші кезектегі мұрагерлер ретінде өз бетінше мұра алады.
Мұра қалдырушының кәмелетке толмаған немесе ... ... ... ... оның ... жарамсыз жұбайы мен ата-анасы, өсиеттің мазмұнына қарамастан, заң бойынша мұрагерлік кезінде олардың әрқайсы-сына тиесілі болатын үлестің кемінде жартысын мұраға алады. ... ... ... бар ... ... бойынша және заң бойынша мұрадан алатынның барлығы, оның ішінде әдеттегі үй жабдықтары мен үй-іші тұрмысында ұсталатын ... ... ... құны және мұндай мұрагердің пайдасына белгіленген өсиеттік бас тартудың құны, міндетті үлеске ... ... ... ... бар ... үшін өсиетте белгіленген кез келген шектеулер мен жүктеулер өзіне ауысатын мұраның міндетті үлесі-нен асатын бөлігіне қатысты ғана ... ... ... ... ... орай ... ... құқық-тың мұра қалдырушымен некеде тұру жағжайына байланысты оның ... да ... ... оның ішінде мүліктің некеде тұрғанда бірге тапқан бөлігіне меншік құқығына қатысы жоқ.
Егер мұра қалдырушымен неке мұра ашылғанға дейін іс ... ... және ... мұра ... ... ... бес жыл бөлек тұрғандығы дәлелденсе, сот шешімімен ерлі-зайыптылар заң бойынша мұрагерліктен шеттетілуі мүмкін.
Мүліктің бір бөлігі өсиет ... ... ... ... мұра қалдырушы тағайындаған өсиетті орындаушы мұраның заң бойынша ... ... ... ... де қоса ... ... ... қорғауды және оны басқаруды жүзеге асырады.
Егер заң бойынша мұрагерлер мұраның заң бойынша мұрагерлік тәр-тібімен ... ... ... ... ... ... үшін мұраны сенімгерлікпен басқарушыны тағайындауды талап етпесе, тұтас ал-ғанда бүкіл мұраны қорғау және оны басқару жөніндегі міндеттерді Азамат-тық Кодекстің 1059-бабына ... ... ... ... ... сот тағайындаған өсиетті орындаушы жүзеге асырады.
Мұраны сенімгерлікпен басқарушыны заң бойынша бір немесе бірнеше мұрагердің өтінішімен мұраның ашылған жері ... ... ... ... ... тағайындаумен немесе оны таңдаумен келіс-пеген заң бойынша мұрагер сотта мұраны сенімгерлікпен басқарушының тағ-айындалуына дау ... ... ... заң ... ... болмаса, не белгісіз болса, республикалық маңызы бар қалалардың, ... ... ... ... бар ... ... атқарушы органдары мұраны сенімгерлікпен басқару-шыны тағайындау туралы нотариусқа жүгінуге тиіс. Заң бойынша мұрагер-лер келген жағдайда, олардың талап етуі бойынша мұраны ... ... ... есебінен оған қажетті шығындар өтеліп, қисынды сыйа-қы төлене отырып кері шақырып алынуы мүмкін.
Мұраны сенімгерлікпен басқарушы заңды мұрагерліктің ерекшеліктерінен өзгеше туындамағандықтан, ... ... ... осы ... ... ... өкілеттікті жүзеге асырады.
Мұраны сенімгерлікпен басқарушының мұра есебінен мұраны ... ... оны ... ... ... ... өтеттіруге, ал егер оның мұ-рагерлермен келісімінде өзгеше көзделмесе, сыйақы алуға да құқығы бар.
2.5 Мұра алу
Мұрагер мұраны алу үшін оны ... ... ... ... бір ... ... ... тиесілі барлық мұраны қабылдағаны білдіреді. Мұрагерді бір мезгілде бірнеше негіздер бойынша мұра алуға шақырған кез-де мұрагер осы негіздердің бірі ... оның ... ... немесе барлық негіздер бойынша өзіне тиесілі мұраны қабылдай алады.
Мұраны шартпен немесе ескертпелермен қабылдауға жол ... ... бір ... ... мұрагердің қабылдағаны мұраны қалған мұ-рагерлердің қабылдағанын білдірмейді.
Қабылданған мұра, оны іс жүзінде қабылдаған уақытқа қарамастан, сон-дай-ақ мұрагердің ... ... ... ... ... ... ... болғанда, мұндай құқықтың мемлекеттік тіркелген кезіне қарамастан, мұраның ашылған күнінен бастап мұрагерге тиесілі деп танылады.
Мұраны ... мұра ... ... ... ... ... сәйкес мұра алу құқығы туралы куәлікті беруге уәкілетті лауазымды адамға мұра-гердің мұраны қабылдау туралы ... не ... ... ... ... ... беру туралы өтінішін беру арқылы жүзеге асырылады.
Егер мұрагердің өтінішін нотариусқа басқа адам берсе немесе ол ... ... ... ... ... ... ... нотариат әрекет-терін жасауға уәкілетті лауазымды адам немесе Азаматтық Кодекстің 167-ба-бының 3-тармағына сәйкес сенімхатты ... ... адам ... тиіс.
Егер сенімхатта мұраны алуға өкілеттік арнайы көзделсе, мұраны өкіл арқылы қабылдау мүмкін ... ... ... мұраны қабылдауы үшін сенімхат талап етілмейді.
Егер ... ... іс ... ... ... іс-әрекеттер жасаған болса, атап айтқанда мұрагер:
- мұраға алынған мүлікті иеленуге немесе басқаруға кіріссе;
- ... ... ... ... оны қол ... немесе үшінші тұлғалар-дың талаптарынан қорғау жөнінде шаралар қабылдаса;
- мұраға алынған мүлікті ұстау шығыстарын өз ... ... өз ... мұра ... ... ... немесе мұра қалды-рушыға тиесілі ақшаны үшінші тұрғалардан алған болса, өзгеше дәлелден-генге дейін мұрагер мұраны қабылдады деп танылады.
Мұраның ашылу ... ... алты ай ... мұра ... ... ... ... болжамды қайтыс болған немесе ол қайтыс болды деп жарияланған күні ашылған жағдайда осы ... ... ... мұра ... ... ... ... бастап алты айдың ішінде, ал ол қай-тыс болды деп ... ... сот ... ... ... өзге күн көрсетіл-месе, азаматты қайтыс болды деп жариялау ... сот ... ... ... ... ... бастап мұра қабылдануы мүмкін.
Егер мұрагерлік құқығы басқа адамдар үшін ... ... бас ... ... ... ... қабылдамауы немесе мұрагерді осы Кодекстің 1045-бабында белгіленген негіздер бойынша ... ... ... туындаса, мұндай адамдар оларда мұраға құқық туындаған күннен бастап ал-ты айдың ішінде мұраны қабылдай алады. ... ... ... ... үшін ... мерзімді дәлелді себептер бойынша өткізіп алған болса және ... ... үшін ... ... ... алған мұрагер бұл мерзімді өткізу себептері жойыл-ғаннан кейін алты айдың ... ... ... жағдайда осы мерзімді өт-кізіп алған мұрагердің өтініші бойынша сот бұл мерзімді қалпына келтіре алады және мұрагер мұраны қабылдады деп тани ... ... ... деп ... ... сот ... мұрагерлер-дің мұрагерлік мүліктегі үлестерін анықтайды және қажет болған ... жаңа ... ... ... ... үлесін алу құқығын қорғау жөнінде шаралар белгілейді. Бұған дейін берілген мұраға құқық туралы куәліктерді сот жарамсыз деп таниды.
Егер заң ... ... ... ... ... мұраны осы Кодекстің 1072-2-бабында белгіленген мерзімде қабылдап үлгермей, мұра ашылғаннан кейін қайтыс болса, онда мұраның оған ... ... ... ... оның ... ... ... болған мұрагердің осы құқығын оның мұрагерлері мұраны қабыл-дауға арналған мерзімнің қалған ... ... ... негіздерде жүзеге асыра алады.
Егер мерзімнің қалған ... үш ... аз ... ол үш айға ... ... Мұраны қабылдау үшін белгіленген мерзім аяқталғаннан кейін, егер сот қайтыс болған мұрагердің мұрагерлерінің осы мерзімді өткізіп алу ... ... деп ... онда сот оларды осы Кодекстің 1072-3-бабына сәйкес мұраны қабылдады деп ... ... ... осы ... ... сәйкес міндетті үлес ретінде мұ-раның бір бөлігін қабылдау құқығы оның мұрагерлеріне ауыспайды.
Мұра ашылған жер ... ... ... оған ... құық ... куәлік беруге міндетті. Мұрагерлікке құқық туралы куәлік мұра ашылған күннен бастап алты ай өткеннен кейін беріледі.
Өсиет бойынша да, заң ... да ... ... егер ... куәлік берілуін сұраған адамдардан басқа тиісті мүлікке не ... ... ... ... ... ... анық деректер болмаса, куәлік аталған мер-зім өткенге дейін де берілуі мүмкін.
Мұрагер мұра ашылған ... ... алты ... ... ... бас ... құқылы. Дәлелді себептер болған жағдайда бұл мерзімді сот ұзартуы мүмкін, алайда бұл екі ... ... ... ... бас ... ... мұраның ашылған жері бойынша нотариус-қа арыз беруден ... ... ... ... ... ... ... мұрадан өкіл арқы-лы бас тартуға болады.
Мұрадан бас тартуды ... ... ... ... ... алуға бол-майды.
Мұрагер өзіне сол үшін берілген мерзім өткенен кейін мұрадан бас тарту ... ... Егер ол мұра ... ... іс ... ... ... не оған билік етсе, не оған осы мүлікке құқықтарын куәландыратын құжаттарды алуға өтініш жасаса, ол бұл құқықты аталған ... ... ... де ... ... бас тартқан кезде өзінің өсиет бойынша немесе кез келген кезектегі заң бойынша мұрагердің қатарындағы басқа ... ... оның ... ... ... ... мұра ... шақырылған адамдардың пайдасына бас тартатындығын көрсетуге құқылы.
Өсиет қалдырушы мұрадан айырған мұрагерлердің пайдасына мұрадан бас тартуға жол ... ... ... ... да, заң ... да ... ... ол осы негіздемелердің біреуі бойынша немесе екі негіздеме бойынша өзі-не тиесілі мұрадан бас тартуға құқылы.
Мұрагер мұраның басқа ... ... ... ... ... ... ... өзіне тиесілі мұрадан бас тартуға құқылы.
Қорытынды
Курс жұмысын аяқтай келе, мұрагерлік дегеніміз ... ... ... ... қалдырушы) мүлкінің басқа тұлғаға (мұрагерлерге) өтуі. Мұрагерлік қаты-настың субъектілері мұра қалдырушы және мұрагер болып табылады.
Заң ... ... жеке ... мұра ... мен ... бола ... ал ... бойынша жеке және заңды тұлғалар, мемлекет, яғни аз-аматтық құқықтық қатынастың барлық субъектілері мұра ... және ... бола ... Мұрагерлердің құрамы мұра ашылған күні анықталады, ал мұра қалдырушы қайтыс болған жағдайда ашылады. Осыған ... мұра ... күні тірі ... ... ... бола алады. Мұра ашылған күннің ертесінде қайтыс болған мұрагердің мүлік құқықтары мен міндеттері оның ұрпақтарына ... ие ... ... ... ... тең ... мұра қалдырушының балалары, со-нын ішінде қайтыс болғаннан кейін тірі туған балалары, сондай-ақ мұра қал-дырушының ... мен ... ие ... ... ... болу құқығын, екінші кезекте тең үлеспен мұра қалдырушының ата-анасы, аға-інілері, анасы жағынан да, ... ... ... ала ... ... тең ... мұра қалдырушының туған немере ағалары мен апалары алады.
Туыстық дәрежесінің жақындығы ортақ ата-бабасының туу саны ... ... ... ... бір ... ... алынған және оның ұр-пақтары екінші жағынан, асырап ... мен оның ... ... туыс-тарға теңеледі және т.с.с
Азаматтық Кодекс өсиетті жасаудың және қол қоюдың жаңа ережелерін бекітті. Бұл жаңа ... ... ... өсиетші өзі немесе оның сөзінен нотариус жаза алады. Бұл ... ... ... ... қатысуы қажет және ол туралы мәліметтер өсиетке ... ... ... ... ... ... ... өсиетті жасаған кезде нотариустың жалпыға танымал техникалық құралдарды пайдалануға рұқсат етілген (жазу машинкасы, жеке ... ... ... ... ерлі-зайыптыларды мұрагерліктен шеттету қарастырылған.
Бүгінгі күнге дейін мұрагерлік қатынаста көптеген проблемалар жиналып қалды. Кейбір проблемалар ... әр ... ... ... және ... мүше ... ... туындайды.
Жаңа Азаматтық Кодекс Конституциядағы деген ережені қамтамасыз ету керек. Азаматтық Кодекс ... ... ... ... ... 18 жасқа толмағандарды және еңбекке жарам-сыздарды мұрадан айыруға жол берілмейді.
Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодекстің 1051-бабының 4-тармақша-сында өсиетті өсиетші нотариусқа жабық ... ... ... Ал ... өсиетті тек ол қайтыс болған күнен бастап 6 ай өткенен ... ғана ... ... ... ... ... ... бөліміндегі жаңа ережелер бойынша мұрагерлердің қатары үштен ... ... ... ... ... ... ... пайда болды. Мысалы, жекелендірілген жер учаскелері және пәтерлер, акциялар, облигациялар және т.б. Бұл ... олар ... ... ... ... қайда қалатыны қызықтырады.
Нормативті актілердің тізімі:
* Қазақстан Республикасының Конституциясы 30.08.1995ж. ... мен ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі. (Жалпы бөлім) 1994-жыл 27-желтоқсан, (Ерекше бөлім) 1999-жыл1-шілде. Алматы, Юрист, 2012-жыл.
* Заң 14.07.1997 ... ... ... 1997 ... 7 мамырдағы №100-1 Заңы;
Арнайы әдебиеттер:
* Төлеуғалиев Ғ. Қазақстан Республикасының ... ... ... ... 1999 ж.
* Жайлин Ғ.А. Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы, Ерекше бөлім. 1-2 томдар, ... 2003 ... ... 3. ... ... ... ... Респу-блики Казахстан-толкование и комментирование. Выпуск 5. Алматы, Баспа, 1998
* Құқық негіздері.Қ.И.Оспанов.Алматы:Жеті жарғы,ЖШС 2006
* Құқық негіздері:Алматы,2008.Т.Ағдарбеков,А.Әлайдар,А.Алайдаров
Пайдаланылған әдебиеттер:
* ... ... ... ... ... оқу орындарына арналған акад.курс Алматы, 2001. - 215
* Нысанбекова, Ләззат. Халықаралық жеке құқық : Алматы : Жеті жарғы, 2006. - 135 ... ... ... ... ... : Жеті ... 2003. - 184 с.
* Т. Ағдарбеков.Мемлекет және құқық теориясының ... ... : - ... : Заң ... ... 1
Мұра екі түрде қалдырылады.
Заң
Өсиет
Заң бойынша мұра-герлік Қазақстан Рес-публикасының Азамат-тық Кодекстің 1061-1064-баптарында көз-делген кезек тәртібімен мұрагерлікке шақыры-лады.
Азаматтың ол ... ... ... ... ... ... ... ету жөнінде өз ықтиарын білдіру өсиет болып табылады.
ҚОСЫМША 2
Мұрагерлік түсінігі мынадай жолдармен анықталады.
құқықтар мен ... мұра ... ... ... ... ... өт-еді.
азаматтық кодексте тыйым салынған құ-қықтар мен міндет-терден басқа барлық құқықтар мен ... ... ... ... ... ... мерзімі және т.б. мұраны қалдырған кездегі заңмен реттеледі.
ҚОСЫМША 3
Мұраны ашу уақыты өте маңызды, өйткені ... ... ... ... ... ... қалдыру не мұрадан бас тарту мерзімі
Кредиторлардың талап қою ... ... ... ие болу ... пайда бо-лу уақыты.
Мұрагерлік құқығы куәлігін беру уақыты
Негізге алынатын заң-дар
ҚАСЫМША 4
Өсиеттің күші
Нотариат кеңесіне бұ-рын өзі ... ... ... күшін жою тура-лы қтініш беру
Жаңа өсиет жасау жолы-мен жойылу мүмкін

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 24 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Азаматтардың мүлкіне мұрагерліктің жалпы ережелері3 бет
Заң және өсиет бойынша жүзеге асырылатын мұрагерлік64 бет
Мұра қалдырушының мүліктік және кейбір мүліктік құқықтары мен міндеттері ретіндегі мұрагерлік масса28 бет
Мұрагерлiк құқық жайлы47 бет
Мұрагерлік түсінігі және оның түрлері9 бет
Мұрагерлік құқық16 бет
Мұрагерлік құқық және мұрагерлік туралы жалпы ережелер15 бет
Мұрагерлік құқық туралы6 бет
Мұрагерлік құқық туралы ақпарат84 бет
Мұрагерлік құқық туралы мәлімет116 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь