Тұлға туралы ұғым жеке тұлға және заңды тұлға түсінігі.

Жоспар
I.КІРСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3.4
НЕГІЗГІ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5.19
1.ТҰЛҒА ТУРАЛЫ ҰҒЫМ ЖЕКЕ ТҰЛҒА ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒА ТҮСІНІГІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5.14
1.1.Жеке Тұлға түсінігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10.12
1.2.Заңды тұлға түсінігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...13.14
2. ҚҰҚЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІ МЕН ПАЙДА БОЛУЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..15.19
2.1.Қазіргі замандағы негізгі құқықтық жүйелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15.16
2.3. Құқықтың пайда болуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17.19
III.ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20.21
IV.ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
I.Кіріспе
Қазақстан Республикасының Конституциясы жеке адам, қоғам және мемлекет үшін өмірлік маңызы және ең жоғары әлеуметтік мәні бар құқықтар мен бостандықтарды баянды етеді. Олар әр еркін жеке тұлғаның ар-намысын қамтамасыз етудің алғы шарты болады. Олар азаматқа, қоғам мүшесі ретінде сол қоғамды басқаруға, жаңғыртуға қатысу үшін қажет. Олар адамның материалдық және рухани қажеттілігін қанағаттандыру үшін экономикалық және әлеуметтік жағдайлар туғызады.Мемлекет, қоғам үшін Конституцияда бекітілген құқықтардың маңызы сонда, олар мемлекеттің демократиялық, құқықтық мәнін жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Конституцияда Қазақстан Республикасы өзiн демократиялық, зайырлы, құқықтық, әлеуметтiк мемлекет деп орнықтырудың екi негiзгi бастауы бар: бiрiншiден, Конституция болып табылады, өзiнiң қолданылуы арқылы Қазақстан Республикасының мемлекеттiлiгiн қалыптастырудың басталуы негізiнде екендiгiн бiлдiредi; екiншiден, стратегиялық бағыт, мынадай Қазақстан Республикасы демократиялық зайырлы, құқықтық және әлеуметтiк мемлекет құру жолында дамуы тиiс. Демек Қазақстан Республикасының демократиялық бағытта дамуының Конституциялық негiзi қаланды.Адам құқығы - адамзат қоғамының өте құнды туындысы. Осы құқықтың сақталуы және қорғалуы әлемдік қауымдастықта күрделі мәселе. Казіргі таңда қол жеткізіп отырған жеңістер, оны ұстап қалу жағы, экономика мен мәдениеттің дамуы, қоғамдық қатынастың нығайа түсуі, қоғам мүддесі, жеке тұлға кұқықтары мен бостандықтары өркениетті демократиялық коғамды дамыту шарты.Қоғамдағы заңдар, соның ішінде Қазақстан Республикасының Конституциясы әлеуметтік қатынастарды ретке келтіріп, адамдар мүддесіне зиян келтіретін әрекеттерге тиым салып, олармен ымырасыз күрес жургізуге бағытталған. Осы жерде жеке тұлғалар Конституция және басқа да заңдар принциптерін мүлтіксіз орындауға мүдделі. Осы мүдделерді жүзеге асыруда мемлекет орны ерекше. Мемлекет - қазіргі қоғамның ажырамас бөлігі. Жеке тұлға мен құқық қатынасында мемлекеттің араласу дәрежесі маңызды мәселе. Демократиялық құрылыс жағдайында мемлекеттің қоғам өміріне араласуы даусыз. Осы мөселенің төркіні жеке тұлғаның қол жеткен нәтиже үлесіне жармасуында жатыр, ал мұның өзі олардың қоғамдық өндіріске және оның өрлеуіне қосқан нақты үлеске сай келмеуі мүмкін. Дара адам – «homo sapiens» тектілерінің өкілі, адамдық даму нышандарының иесі – нақты адам. Даралық - нақты адамның табиғи және әлеуметтік қабылдаған қайталанбас ерекшеліктері мен қасиеттері «жеке адам» түсінігіне байланысты ең алдымен адамның қоғамдық мәнді сапалары еленеді. Жеке адамның рухани жетілгендігі – бұл жоғары дәрежедегі саналық жетілу, ізгі мұраттарды басшылыққа алу, сонымен бірге, жаман ниеттер мен мезеттік шен – шекпен-
3
нен, жалған белсенділік пен өтірік - өсектен өзін аулақ ұстай алуы. Ал адамның мұндай қасиет, сапаларды бойына дарытуы көбіне қоғамдық салтқа тәуелді. Жеке тұлға -әлеуметтік жағы, адамның бойындағы әлеуметтік сапалар; белгілі бір әлеуметтік қоғамның өкілі болатын, (ұлты, топ, ұжым т.б.) белгілі бір іс-әрекет түрімен айналысатын, қоршаған ортаға деген өзінің қатынасын мойындайтын және өзінің дара ерекшеліктері бар нақты адам.
IV.Пайдаланылған әдебиеттер.

1. "Ағдарбеков Қ. Мемлекет және құқық теориясы. Қарағанды, 2001.
2. Байжанова Г.Т., Әділбекова Қ.Қ. Мемлекет және құқық теориясы пәні бойынша мемлекет бөліміне арналған дәрістер жинағы. Қарағанды, 2003.
3. Байжанова Г.Т., Әділбекова Қ.Қ. Мемлекет және құқық теориясы пәні бойынша терминдердің түсіндірме сөздігі. Қарағанды, 2001.
4. Байжанова Г.Т. Құқық теориясы. Қарағанды, 2004.
5. Венгеров А.Б. Теория государства и права. Москва, 1996
6.Жоламан Қ.Д.,Мұқтарова А.К.,Тәуекелов А.Н.Мемлекет және құқық теориясы. Алматы, 1999.
7. Ибраева А.С., Сапарғалиев Ғ.С. Мемлекет және құқық теориясы. Алматы, 1998.
8. Қазақстан Республикасы конституциялық заңы «Қазақстан Республикасы Үкіметі туралы» 18 желтоқсан 1995, 1999 жылғы 6 мамырдағы өзгерістері мен толықтыруларымен қоса// Парламент Жаршысы,1995.№12; 1999.№5.
9. Қазақстан Республикасы конституциялық заңы «Қазақстан Республикасы сот жүйесі және соттардың мәртебесі туралы» 25 желтоқсан 2000 жыл// Егемен Қазақстан, 2000. 30 желтоқсан.
10. Қазақстан Республикасы Президентінің конституциялық заң күші бар Жарлығы «Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесі туралы» 29 желтоқсан 1995 // Жаршы. 1995. №24.
11. Қазақстан Республикасы Президентінің конституциялық заң күші бар Жарлығы «Қазақстан Республикасындағы прокуратура туралы» 29 желтоқсан 1995 // Егемен Қазақстан, 1996. 13 қаңтар.
12. Қазақстан Республикасы Президентінің конституциялық заң күші бар Жарлығы «Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдары туралы» 30 желтоқсан 1995 // Егемен қазақстан, 1996. 15 қаңтар.
13. Қазақстан Республикасының заңы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы» 23 қаңтар 2001 жыл// Парламент Жаршысы, 2001.№1.
14. Қазақстан Республикасы заңы «Қазақстан Республикасындағы ұлттық қауіпсіздік туралы» 26 маусым 1998 // Егемен Қазақстан, 1996. 1 шілде.
15. Қазақстан Республикасы заңы «Нормативті құқықтық актілер туралы» 24 наурыз 1998 // Қазақстан Республикасы Парламенті Жаршысы, 1998. №2-3, өзгерістері мен толықтыруларымен қоса.
        
        Жоспар
I.КІРСПЕ..............................................................................................................3-4
НЕГІЗГІ БӨЛІМ...............................................................................................5-19
1.ТҰЛҒА ТУРАЛЫ ҰҒЫМ ЖЕКЕ ТҰЛҒА ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒА ТҮСІНІГІ...........................................................................................................5-14
1.1.Жеке ... ... ... ... ... ... МЕН ПАЙДА БОЛУЫ......................................15-19
2.1.Қазіргі замандағы негізгі құқықтық жүйелер.........................................15-16
2.3. Құқықтың пайда болуы............................................................................17-19
III.ҚОРЫТЫНДЫ........................................................................20-21
IV.ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
I.Кіріспе
Қазақстан Республикасының Конституциясы жеке ... ... және ... үшін ... ... және ең ... ... мәні бар құқықтар мен бостандықтарды баянды етеді. Олар әр ... жеке ... ... қамтамасыз етудің алғы шарты болады. Олар азаматқа, қоғам мүшесі ретінде сол ... ... ... ... үшін қажет. Олар адамның материалдық және рухани қажеттілігін қанағаттандыру үшін экономикалық және ... ... ... ... үшін Конституцияда бекітілген құқықтардың маңызы сонда, олар мемлекеттің демократиялық, құқықтық ... ... ... ... ... ... ... өзiн демократиялық, зайырлы, құқықтық, әлеуметтiк мемлекет деп орнықтырудың екi негiзгi бастауы бар: бiрiншiден, Конституция болып табылады, өзiнiң қолданылуы арқылы ... ... ... қалыптастырудың басталуы негізiнде екендiгiн бiлдiредi; екiншiден, стратегиялық бағыт, мынадай Қазақстан ... ... ... ... және ... ... құру жолында дамуы тиiс. Демек Қазақстан Республикасының демократиялық бағытта дамуының Конституциялық негiзi ... ... - ... ... өте ... ... Осы құқықтың сақталуы және қорғалуы әлемдік қауымдастықта күрделі мәселе. Казіргі таңда қол жеткізіп отырған жеңістер, оны ұстап қалу жағы, ... мен ... ... ... ... ... ... қоғам мүддесі, жеке тұлға кұқықтары мен бостандықтары өркениетті демократиялық коғамды дамыту шарты.Қоғамдағы заңдар, ... ... ... ... ... ... ... ретке келтіріп, адамдар мүддесіне зиян келтіретін әрекеттерге тиым салып, олармен ымырасыз ... ... ... Осы ... жеке ... ... және басқа да заңдар принциптерін мүлтіксіз орындауға мүдделі. Осы мүдделерді жүзеге асыруда мемлекет орны ерекше. Мемлекет - ... ... ... ... Жеке ... мен ... қатынасында мемлекеттің араласу дәрежесі маңызды мәселе. Демократиялық құрылыс жағдайында мемлекеттің ... ... ... ... Осы ... төркіні жеке тұлғаның қол жеткен нәтиже үлесіне ... ... ал ... өзі ... қоғамдық өндіріске және оның өрлеуіне қосқан нақты үлеске сай ... ... Дара адам - ... ... адамдық даму нышандарының иесі - ... ... ... - нақты адамның табиғи және әлеуметтік қабылдаған қайталанбас ерекшеліктері мен қасиеттері түсінігіне байланысты ең ... ... ... мәнді сапалары еленеді. Жеке адамның рухани жетілгендігі - бұл ... ... ... ... ізгі ... басшылыққа алу, сонымен бірге, жаман ниеттер мен мезеттік шен - шекпен-
3
нен, жалған белсенділік пен өтірік - ... өзін ... ... ... Ал ... ... қасиет, сапаларды бойына дарытуы көбіне қоғамдық салтқа тәуелді. Жеке ... ... ... адамның бойындағы әлеуметтік сапалар; белгілі бір әлеуметтік қоғамның өкілі ... ... топ, ұжым т.б.) ... бір ... ... ... ... ортаға деген өзінің қатынасын мойындайтын және өзінің дара ерекшеліктері бар нақты адам.
4
I.НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1. Тұлға туралы ұғым
Тұлға философиялық тұрғыда ... ... ... ... яғни оның рухани-адамгершілік, ділдік, мәдени қырларына баса назар аударумен пайымдалады. ... ... ... тән ... мінез-құлқын,психо-физиология ерекшеліктерін зерттейді. Социологияда тұлға қоғам мүшесі ... ... оның ... ... ... ... әрекеті жан-жақты зерттеледі. Қоғамдық-гуманитарлық ғылымдар саласының қай-қайсында ... адам ... ... ... олар тұлға ұғымын ортақ қолданып, әрқайсысы әр ... ... және осы ... ... ... нәтижелерінің өзара ықпалдастығы мен бір-біріне әсері бар. Әр ғылым саласы тұлға сөзіне өзіне тән танымдық-ұғымдық мағына сыйғызады. Әлеуметтік қатынастар ... әрі ... ... ... ... ретінде әрбір адам - жеке адам болып сипатталады. ... ... ... ... , , ... ... жүр. Бұл ... әрқайсысы өз ерекшеліктерімен ажыратылады, бірақ бір - бірімен тығыз байланысты. Осылардың ішінде ең жалпыланған, көп қасиеттердің бірігуін - ... ... Адам - өмір ... ең ... ... ... қоғамдық еңбек барысының жемісі әрі табиғатпен әлеуметтік болмыс тұтастығын аңдататын тіршілік иесі. Алайда, адам әлеуметтік - тектік ... ие ... ол ... ... туындысы ретінде - дара адамдық сипаты жағынан жанды мақұлық дүниесінен бөлектенбейді. Дара адам - ... ... ... даму ... иесі - ... адам. Даралық - нақты адамның табиғи және әлеуметтік қабылдаған қайталанбас ерекшеліктері мен қасиеттері түсінігіне байланысты ең алдымен адамның қоғамдық ... ... ... ... ... мәні оның ... ... қалыптасады да көрініс береді.Әрқандай қоғамға орай адамның қасиет, сапа өлшемдері әрқилы келеді. ... ... ... ... ... типін анықтап отырады. Жеке адам көп сатылы құрылымға ие. Осындай жеке адам психологиялық ... ең ... да ... ... ... - ... ... - жеке адамның бағыт - бағдарынан, оның қоғамға, басқа тұлғаларға, өзіне қатынасынан және ... әрі ... ... ... ... ... жеке адам үшін мәнді құбылыс тек оның ұстанған бағыттары ғана емес, оның өз ... ... іске ... ... де ... ... ие.Ал, бұл өз кезегінде адамның іс - әрекетік икемділігіне, оның қабілеті, білімі мен ... ... - күй, ... және ақыл - ой сапаларымен байланысып жатады. Адам ... ... ... ... және ... келмейді,
5
бұлардың бәрі белгілі табиғи негізде адамның өмір барысында қалыптасады. Адам ... ... яғни ... оның анатомиялық - физиологиялық ерекшеліктерін, жүйке жүйесінің қозғалысын белгілейді. Жеке адам дамуы - өз мүмкіндіктерін үздіксіз кеңітіп, қажеттіліктерін ... - ... ... даму ... нақты адамға тән болған қарым- қатынастар аймағымен өлшенеді. Даму дәрежесі мардымсыз тұлғаның адам аралық қатынастары да өте жай, ... ... ... ... Ал даму ... ... болған адам өзінің рухани мәртебелілігімен, қоғамдық мәнді құндылықтарымен ... ... дара адам ... ... ... ... ретттеумен күнделікті тіршілік проблемаларын шешіп береді. Бірдей қиыншылық, кедергілердің шешімін әр адам өз әдіс, ... ... ... Осыдан, жеке адамды танып, білу үшін сол адамның алдында ... ... ... ... іске асыру жолдары мен өмір барысында ұстанған принциптерін жете білу ... ... ... ... және ... ... ала ... адам сол қатынастардың ықпалында қалып қоймайды. Әрқандай дара тұлға өз дербестігімен ерекшелігіне ие. Жеке адамның дербестігі оның ең ... ... ... - рухани дүниесімен ұштасады. Рухани дүние дегеніміз инабат парызды түсіне ... ... өз ... сай ... ете ... ... адамның рухани жетілгендігі - бұл жоғары дәрежедегі ... ... ізгі ... ... алу, ... бірге, жаман ниеттер мен мезеттік шен - шекпеннен, жалған белсенділік пен өтірік - ... өзін ... ... алуы. Ал адамның мұндай қасиет, сапаларды бойына дарытуы көбіне ... ... ... ... даму ... неғұрлым төмен болса, ел ішінде баршаны бірдей теңестіру принципі өріс алады да ондай ... ... көбі ... ... ... арыла алмайды. Дербестігінен айырылып, өз бетінше ой жүгіртпеген ... өзін ... ... ... ... ... Жеке адам сапалары сол адамның араласқан қатынастар өрісіне, әртүрлі ... өмір ... ... ете алу қабілетіне байланысты келеді. Шығармашыл тұлға тікелей қоршаған әлеуметтік шеңберінде қалып қоймай өзін ... ... ... негізінде қалыптастыруға ұмтылыс жасайды. Мұндай адам бойында өзі ... ... ... ... ... ... ... көрініп, ол өз дәуірінің сапалық деңгейінен көш ілгері жүреді. Жеке адамның өз дербестігіне ие болуы оның тұйық әлеуметтіктопқа бағынышты еместігін ... ... сол ... ... ... кемелденгенінің дәлелі. Дара адамның жеке адам санатына көтерілуі үшін маңызды факторлар: идентификация, яғни дара ... өзін ... ... теңестіре, қоғам талабына сай болу ниетімен қалыптасып бару % - ы; ... - ... ... ... ... ... ... нақты әлеуметтік топта өзінің кісілік мүмкіндіктерін іске асыра алуы. Басқа әлеумет мүшелерімен жеке адам өз ... ... ...
6
Ғылымда деп аталған бұл ұғымы өзішінде әр адамның өз жөніндегі танымын сезе білу сияқты сапаларын қамтиды. Жеке ... ... өзі ... бағасының астам не төмен болуынан сол адамның ішкі жан ... ... ... ... те тұлға туралы әркім әр түрлі түсінік берген. Қ. Жарықбаевтың айтуынша, жаңа туған нәресте деп аталғанымен, деген атқа ... ... ие бола ... ... кісі ... ер жету үшін бала оңы мен ... ... басқа , яғни басқа адамдардан ажырата ... ... да ... ... ... ... тұлға деп айту қиын. Есейіп, ер жетіп, өз бетінше әрекет ете алатын адамды ғана кісі не ... ... ... да ... бір ... ... азды - ... өмір тәжірибесі, білімі мен дағдысы, икемі, дүниетанымы, сенімі мен талғам - мұраты, ... - ... бар ... ... ... ... ... қабілеті бірсыдырғы қалыптасып үлгерген, өзінің іс - йрекетін тізгіндей білетін, өз бойындағы жаман - ... ... үшін ... бере ... ... ... ... топжарған түрлерімен қатар, жауыз, керітартпа, бұзық, қасқай т.б. толып жатқан өкілдері бар болады. Мәселен, бүкіл әлемді қан қақсатқан Гитлер адамзтқа жаны қас ... ... ... ерекше бір көрінісі халқымыз ерекше қастерлейтін кісілік ұғымы, тұлғаның аса өнегелік түріне ... Бай ... (қыз бала ... (ұл бала ... ... ... сөз бар ... де хақ. Осы жасқа келгенде бал дәурен ... шақ ... Бұл - өмір ... ... кең ... - тіршіліктен туындайтын құбылыс. Халқымыз кез - келгенді кісі деп атай бермей, оның имандылық пен ... ... ... ес ... етек жабу ... біртіндеп қалыптасатын адамның азаматтық ар - ... ... ... - ... ... ... деп ... Кісіліктің түрліше деңгейі болады. Оның жаман, жақсысы, көргенді, көргенсізі, өнегелі, өнегесізі, т.б. түрлері болады. Жұрт ... ... ... ... ... ғана пір ... ... төмен, не одан жұрдайларды , деп иттің етінен жек көрген. Ондайлар кінәлі әрі күнәлі деп саналып, ерте ме, кеш пе ... ... ... ... ... белгілерінің бірі - ол ұятқа кір келтірмеу, намысты аяққа ... ... ... сөз осыған орай айтылған. Ар - ұяты бар кісі ғана биязы, ақжарқын, иманжүзді, ақыл - парасатты ... ... ... ... - құлықтың әр түрлі жағымды жақтары ұғымының төңірегене топтасады. Кісліктің басты белгілері: ар - ... ... ... ... ... пен ... ізеттілік, адамдақ пен шыншылдық, ілтипаттылық пен кішіпейілділік.Қазақ дәстүріндегі үлкенді сыйлау, оның алдынан кесе ... оған ... ... ... ... үйге келгенде төрден орын беріп, кісінің көңіл күйіне қарап орынсыз сөзге араласпау кісілікке жарасымды қасиеттер. Сондықтан адамның жеке ... ... ... үшін ең ... оның әлеу-
7
меттік жағдайын, яғни оның қандай қоғам мүшесі,нақтылы кәсібін, білімін, іс - тәжірибесін білуіміз қажет. ... ... ... ... - ... ... жүріп жатады. Дүниелік жағдаяттар өндіру ерекшелігі, тұтыну аймағы, әлеуметтік қатынастар адамның ... ... ... оның ... қылық әрекеттерін белгілейді.Әрқандай жеке адам өзінің өмірлік салтын жеке құндылық бағыттарына орай тіршілік жағдайларын өзгертудің, ... ... ... ... ... ... ... барады. Осыдан адамның тұрмыс, тіршілік салты оның жалпы өмір сүру, қоғамдағы өз орнын иелеудің бағдарына ... ... салт - ... ... ... инабатты, жасампаздық өмірі, рухани - этикалық, рухани - ... ... ... өмірі, осыдан, бір мезеттік ықпалдар билігінде қалып қоймай, ішкі заңдылықты ниет - себептер жүйесін арқау етеді, өзінің әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндігін алады. Маркстің байқауынша, жеке адам - . И. С. Кон социолизацияны барлық әлеуметтік және ... % - дің ... ... Ол ... жеке адам ... жүйелі түрде меңгеруді, оның нормалары мен құндылығынн, оған қоғамның мүшесі ретінде жұмыс істеуге құқық береді. Адам - әлеуметтік тұлға. Ол ... ... ... әр ... ... әрекеттестіктерге кіргізіледі. Адам тілі шықпастан бұрын ол әлеуметтік қатынасқа ие болады. Әлеуметтік үрдіс адамдардың қатынасы және бірлескен қызметтерімен тығыз байланысты, ... ... ... ... ... ... сықылды қаралмайды. Әр түрлі тұлғалар бірдей жағдайлардан әртүрлі әлеуметтік тәжірибе шығара алады. Арнайы әлеуметтік институттарға ең ... ... бірі ... ... ... оған қатысты мектеп, кәсіби оқу орындары, техникумдар, балалар және жастарға арналған ұйымдар жатада. Жанұя - әлеуметтік тұлғаның ең маңызды ролін ... ... ... ... мен ... ... ұғыну да болады. Тәрбие шын мәнінде басқарушы және мақсатқа бағыт беруші әлеуметтені үрдісі. Әлеуметтану бірінші, екінші болып бөлінеді. Бірінші әлеуметтану көп ... ... ... ... ... ... ер ... шейін тоқталмайды. Өзінің даму қарқынымен әлеуметтану ұлғасы анықталмаған соңғы үрдісімен ... және де осы ... ... ... ... Осыдан келіп мынандай шешім қабылдауға болады. Әлеуметтану - ешқашанда тоқтамаумен қатарешқашанда толық болмайды. ... ... бұл ... ... ... көріп тұрған болар
8
Әлеуметтану - меңгеру және ... ... ... жеке адамның әлеуметтік тәжірибесін өмірден көрсетеді.
9
1.1 Жеке Тұлға түсінігі
Жеке ... ... ... адамның бойындағы әлеуметтік сапалар; белгілі бір әлеуметтік қоғамның өкілі болатын, (ұлты, топ, ұжым т.б.) белгілі бір іс-әрекет түрімен айналысатын, ... ... ... ... ... мойындайтын және өзінің дара ерекшеліктері бар нақты адам. Ұлттық ... мен жеке ... ... ... ... ... ... айырмашылығымен сәйкес келеді. Жалпылық (ұлттық) және жекешелік (өзіндік) жеке ... ... ... ... ... Бірақ олардың арақатысы әр адамда әртүрлі. Жеке адамның қатынас кеңістігі неғұрлым кең болса, өмірдің барлық жағымен оның ... және ... да ... болады ішкі дүниетанымы да бай және жеке адамның өз ... тән ... ... да жоғары болады. Жеке тұлға белгілі бір ... ... ... ... және толық құқықты қызмет субъектісі ретінде әрекет етуші ... Жеке ... өз ... әрекет етеді және ұжымдық құрылым болып табылатын заңды тұлға сияқты фирма ... ... ... ... ол ... ... ... адамды (азаматты) білдіретін термин ретінде де қолданылады.
Жеке ... - жеке ... ... ... ... ... ... мәртебесі - бұл субъектінің ... ... ... ... ... Құқықтық мәртебе тұлғаның іс жүзіндегі (әлеуметтік) мәртебесін, оның ... ... ... ... Құқықтық мәртебе дегеніміз субъектілердің құқықтары мен міндеттерінің, сонымен қатар, мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардың өз әлеуметтік рөлдерін орындауға ... ... ... мен ... танылған жиынтығы. Заңды тұлғаның оны басқа заңды тұлғалардан айыруға мүмкiндiк беретiн өз атауы болады. Заңды тұлғаның атауы оның қалай аталатынын және ... ... ... ... ... ... қосымша мағлұматты қамтуы мүмкiн. Заңды тұлғаның атауы оның құрылтай құжаттарында көрсетiледi.. Заңды тұлға органдарының түрлері, тағайындалу тәртібі және олардың ... ... мен ... ... ... ... ... бір тәртіппен экономикалық қызметке қатысушы және толық құқықты қызмет субъектісі ретінде әрекет етушіадам. Жеке тұлға өз ... ... ... және ... ... болып табылатын заңды тұлға сияқты фирма құруға мұқтаж емес. Сондай-ақ ол құқық қатынастарына ... ... ... ... термин ретінде де қолданылады. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі бойынша Жеке тұлға - ҚР ... ... ... ... ... ... жоқ ... Яғни "жеке тұлға" ұғымы "азамат" деген ұғымға тең мағынада қолданылады. Азамат (Жеке тұлға) - ... жеке ... оның ... ... ... қабілеттілігі), яғни азаматтық міндет атқару қабілеті бар.
Қазақстан Республикасының Конституциясы азаматтардың жеке құқық 10
тары мен бостандықтарын демократиялық ... ... және ... ... нақтылы сипатталған. А) Өмір сүру құқы (15 бап) Б) ... өз ... мен ... сот ... ... ... (13 бап) жеке адамның заң қорғайтын құқықтары мен бостандықтарына, мүдделеріне қол сұғылған жағдайда сот арқылы ... В) ... ... ... құқы. Әрбір азамат заңға қайшы келмейтін барлық тәсілдермен қорғануға құқығы бар. Атап айтқанда өмірі, жеке меншікті, ... ... жеке ... бостандығына құқы бар. Қазақстан Республикасында соттың санкциясынсыз ешбір адамды 72 сағаттан артық ұстауға ... ... Және ... немесе қылмыс жасады деп айыпталған адам қорғаушыға құқығы бар.
Д) ... ... - ... ... құқы. Мемлекетте ешбір азаматты азаптауға, оған қарсы қатігездік, зорлық- зомбылық жасауға тыйым салынады. Мұндай әрекетке барғандар заң алдында ... ... ... З) ... ... адамның жеке өміріне, өзінің және отбасының құпиясына қол сұғылмауына, абыройы мен ар - ... ... құқы ... пен ... ... ... ... келтіру барысында өзара әрекеттестікте болады. Олардың адам әрекетіне қоятын талаптары көбінесе ұқсас келеді.Ұқсастықтары мынада:
* әлеуметтік ... ... ең ... ... ... ... ... реттеу объектілері қоғамдық қатынастар болып табылады;
* қоғамнан бастау ... ... пен ... өз ... жеке ... ... ... өзіндік ерекшеліктері де бар:
* -шығу тегіне байланысты әртүрлі. Адамгершілік нормалары адамзат қоғамымен қатар пайда болса, ... ... ... ... ... болған;
* көрініс табу нысандары да әртүрлі;
* адамгершілік адам санасында орын алса, құқық жазба нысандағы мемлекеттің арнаулы актілерінде ... ... ... ету ... ... ... Егер ... қоғамдағы барлық қатынастарды ретке келтіре алатын болса, құқық барынша маңызды ... ғана ... ... ... екі ... ... жеке және ... субъектілерге мыналар жатады:
* азаматтар;
11
* екі азаматтылығы бар адамдар;
* азаматтығы жоқ адамдар;
* шет ел азаматтары.
* ... ... ... ... мемлекет;
* мемлекеттік ұйымдар;
* мемлекеттік емес ұйымдар.
Құқықтық ... ... ... ... ... ... және ... қабілеттілік туралы ерекше тоқталу қажет. Құқық қабілеттілік азаматтық құқыққа ие болып, міндет атқару қабілеті. Құқық қабілеттілік адамға ... ... ... ... ... ... анасының құрсағындағы тіршілік белгісін берген балалардың да құқыққа қабілеттілігі танылады. Мысалы, мұрагерлік құқықта.Әрекет қабілеттілік құқық субъектілерінің өз әрекетімен ... ие ... және оны ... ... өзі үшін ... ... оларды орындауға қабілеттілігі. Әрекет қабілеттілік субъектінің психикалық және жастық қасиеттеріне байланысты. Қазақстан Республикасында ... ... ... 18 ... бастап танылады. Әрекет қабілеттіліктің бірнеше түрі
кездеседі:
-жартылай әрекет қабілеттілік (14 пен 18 жас аралығында);
-шектелген әрекет қабілеттілік (ішімдікке ... ... ... ... өзін ... ... ауыр материалдық жағдайға әкелетін болса, жақын туыстарының өтінішімен немесе прокурордың талабымен 18 асқан ... сот ... ... ... шектеледі);
-әрекет қабілеттілігінің болмауы. Жүйке ауруларымен ауруына байланысты кәмелетке толған субъект өз ... ... бере ... ... ... сот ... ... әрекет қабілетсіз деп танылады.
12
1.2.Заңды тұлға
Заңды тұлға - заң бойынша азаматтық құқықтар мен ... ... ... табылатын кәсіпорын‚ мекеме‚ ұйым‚ фирма, т.б. Ол өз атынан мүліктік және жеке беймүліктік құқықтар мен міндеттемелерді сатып ала алады‚ ... ... ... ... талапкер немесе жауапкер бола алады. Әрбір заңды ... ... ... ... ... ... ... көзделген міндеттерді жүзеге асырады‚ сол тәртіппен реттелетін ішкі құрылымы болады‚ меншігінде, шаруашылық жүргізуінде немесе оралымды басқаруында оқшау мүлкі бар және осы ... ... ... бойынша жауап береді. Заңды тұлғаның фирмалық атауы‚ дербес балансы мен сметасы‚ банктерде есеп айырысу шоттары, сондай-ақ мөрі болады. Ол ... ... ... ... әрекет етеді. Заңды тұлға мүлкінің құралуына қатысуына ... оның ... осы ... ... ... ... құқықтары не оның мүлкіне заттық құқықтары болады. Құрылтайшыларының міндеттемелік құқықтары бар заңды тұлғаға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер мен акцион. ... ... ... мен тұтыну кооперативтері жатады. Мүлкіне құрылтайшыларының меншік құқығы немесе өзгедей заттық құқығы бар заңды тұлғаға мемл. және жергілікті (муниципалдық) кәсіпорындар, ... ... ... ... ... ... иесі ... жекеменшік кәсіпорындар (фирмалар) жатады. Құрылтайшыларының мүліктік құқықтары жоқ заңды тұлғаға қоғамдық және діни ұйымдар (бірлестіктер), қайырымдылық және өзгедей қорлар, ... ... мен ... ... ... өз ... ... мақсаты ретінде пайда алуды көздейтін коммерциялық ұйымдар мен табыс алуды көздемейтін және ... ... ... ... ... ... емес ... да Заңды тұлғаға жатады. Меншiк, шаруашылық жүргiзу немесе жедел басқару құқығындағы ... ... бар және сол ... өз ... ... ... беретiн, өз атынан мүлiктiк және мүлiктiк емес жеке құқықтар мен ... ие ... ... ... ... алатын, сотта талапкер және жауапкер бола алатын ұйым ... ... деп ... ... ... ... ... дербес балансы немесе сметасы болуға тиiс.
2. Заңды тұлғаның өз ... ... мөрi ... тұлғалардың түрлерi мен нысандары:
* Өз қызметiнiң негiзгi мақсаты ... ... ... ... ... ұйым) не мұндай мақсат ретiнде пайда келтiре алмайтын және алынған таза табысын қатысушыларына ... ... емес ... ұйым ... тұлға бола алады. 2. ... ұйым ... ... заңды тұлға мемлекеттiк кәсiпорын, шаруашылық серiктестiк, акционерлiк қоғам, өндiрiстiк кооператив ... ғана ... ... 3. ... емес ұйым ... ... заңды тұлға мекеме, қоғамдық бiрлестiк, акционерлiк қоғамдар тұтыну кооперативi, қоғамдық қор, дiни бiрлестiк нысанында және заң ... ... өзге де ... ... мүмкiн.Коммерциялық емес ұйым кәсiпкерлiк қызметпен өзiнiң жарғылық мақсаттарына сай келуiне қарай ғана айналыса алады. ... емес ұйым ... ... және ... бюджеттiң есебiнен ғана ұсталатын заңды тұлға тек қана мемлекеттiк мекеме ... ... ... 4. Заңды тұлғалар бiрлестiк құра алады (Қазақстан Республикасының ... ... ... 5. ... ... осы ... ... тұлғалар нысандарының әрқайсысы туралы Заңның, өзге де заң құжаттары мен құрылтай ... ... ... ... ... ЖҮЙЕЛЕРІ МЕН ПАЙДА БОЛУЫ
2.1.Қазіргі замандағы негізгі құқықтық ... ... - бұл ... құрылымы, оның салаларға, институттарға бөлінуі. Құқықтың жүйелік құрылымы оның ... бір ... ... элементтерден құралған біртұтас құрылым екендігін білдіреді. Құқық жүйесінің негізгі сипаттары:
1) оның алғашқы элементі болып құқық ... ... ... өз ... ... ... ірі ... - институттарды, салаларды құрайды;
2) оның ... ... ... ... іштей үйлескен, тығыз байланыстылыққа ие; бұл құқық жүйесінің ... ... ...
3) ол ... ... ... ... мəдени, тарихи факторлармен тығыз байланысты;
4) ол объективтік сипатқа ие, себебі, объективтік сипаттағы қатынастарға тəуелді жəне ... ... ... қалыптасуы мүмкін емес.
Құқықтық реттеу пəні мен əдісі құқық нормаларын салаларға бөлу ... ... ... ... ... бөлу үшін екі негізді басшылыққа алады: құқықтық реттеу пəні
мен əдісін. Құқықтық реттеу пəні - бұл ... ... ... ... Ол ... ... болып табылады, себебі, қоғамдық қатынастар объективтік түрде қалыптасады жəне олардың белгілі бірсипаты сəйкес құқықтық нысандарды ... ... ... еңбек қатынастары еңбек құқығының, ал отбасы қатынастары отбасы- неке құқығының реттеу пəні ... ... ... ... ... ... ... табылады. Егер пəн құқықтың нені реттейтініне жауап берсе, əдіс оның ... ... ...
Құқықтық реттеу əдісі - бұл олардың көмегімен біртектес қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеу жүзеге асырылатын заңдықұралдардың жиынтығы. Құқықтық ... ... ... ... ...
1) ... - бұл тыйымдарға, міндеттерге, жазаларға негізделген биліктік ережелер, субординация ...
2) ... - ... ... негізделген, тараптардың тең құқылығы, координация əдісі;
3) марапаттаушы - белгілі бір жақсы жүріс-тұрыс үшін ... ...
4) ... - ... пен ... үшін ... ... тұрысты жүзеге асыруға кеңес беру əдісі;
3. Құқық саласы - бұл ... бір ... ... түрін (саласын) реттейтін заң нормаларыныңжиынтығы.
Құқық саласының белгілері;
15
- əрбір саланың өз пəні болады;
- əрбір саланың өззаңнамасы, яғни, дербес ... ...
- ... субъектілерінің құқықтық жағдайын реттейтін, құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру тəсілдерін жəне құқықтық нормаларды жүзеге асыруға бағытталған мемлекеттік-құқықтық шараларды орнықтыратын ... ... ... ... салаларының түрлері:
1) негізгі салалар; бұлар басты құқықтық режимдерді қамтиды, жалпы алғанда, құқық салаларының жүйесінің ең ... ... ... одан ... ... құқықтар - азаматтық, қылмыстық, əкімшілік құқықтар жəне ... ... іс ... ... - ... іс жүргізушілік, қылмыстық іс жүргізушілікжəне əкімшілік ісжүргізушілік құқықтары орналасқан;
2) арнайы салалар; бұларда құқықтық режимдер қоғамның ерекше сфераларына ... ... ... жер ... ... құқық, əлеуметтік қамтамасыз ету құқығы, отбасы құқығы, түзеу-еңбек құқығы;
3) ... ... ... негізгі жəне арнайы салалардың əртүрлі институттарының бірігуі тəн: шаруашылық ... ... ... ... ... ... құқығы, прокурорлық қадағалау, теңіз құқығы.
4. Құқық институты - бұл ... ... ... ... ... реттейтін заң нормаларының жиынтығы. Құқық институты - заң нормаларының құқық саласына қарағанда аз жиынтығы. Əрбір ... ... ... ... ... ... еңбек құқығында - еңбек тəртібі институты, жалақы институты, азаматтық құқықта - ... ... ... ... т.б. ... бір ... ... нақты бір құқықтық инстиутты қалыптастыруының заңды негізі болып үш белгі табылады: 1) құқықтық нормалардың заңды теңдігі; 2) ... ... ... ... 3) құқықтық институтты құраушы нормалардың заңдар мен басқа да нормативтік-құқықтық актілердің тарауларында, бөлімдерінде жəне басқа да құрылымдық бірліктерінде жинақталуы.
Құқық ... -- ... ... қалыптасқан құқықтың ішкі құрылымы. Құқық жүйесін заңдылық жүйесінен айыра білу қажет, олар мән мен ... ... ... ... ... ... төмендегідей негізгі элементтерден тұрады: құқық институты (құқықтық институт) және құқық саласы. Өз алдына ... ... ... ... ... ... және салааралық институттар ерекшеленеді. Құқық институты -- бірыңғай қоғамдық қатынастардың жеке, шартты түрде дербес түрлерін ... ... ... жиынтығы. Мысалға, азаматтық құқықта -- сыйға тарту, сатып ... ... ... ... -- ... ... Құқық саласы -- бір-бірінен құқықтық реттеудің заты және әдісімен ... ... ... ... реттеуші құқық нормаларының жиынтығы.
16
2.3. Құқықтың пайда болуы
Құқық таптық құбылыс ретінде ... ... және ең ... ... ... ететінтаптардың ерік - жігері мен мүдделерін білдірді. Егер әдет - ғұрыптар адамдардың сана - ... ... онда ... жалпыға мәлім жазбаша түрде ресімделе бастады. Құқықтың ... ... - ... ... ... салдары, қоғамдағы қайшылықтардың шиеленісуін реттеу.
Құқық - бұл мемлекет ... ... ... ... болатын және қоғамдық қатынастарды реттеуге бағытталған жалпыға міндетті, формалды анықталған ... ... ... белгілері
1. ерікті сипаты;
2. жалпыға міндеттілігі;
3. нормативтілігі;
4. мемлекетпен байланысы;
5. формалды ... ... ... ... міндет- мақсаты - нормативті тәртіпте қоғамда бостандықты қамтамасыз ету және ... ... ... нығайту, қоғамдық өмірден бассыздықты жоя отырып, қоғамда экономикалық және рухани ... ... ... ... жағдай туғызу.
Құқықтың құндылығы - бұл бүкіл ... ... ... ... ... сұраныстары мен мүдделерін қанағаттанадыру мақсатындағы және құралы ретіндегі ... ... ... мәні - ... ... қоғамдық қатынастарды реттеу, яғни нормативті негізде демократия, экономикалық бостандық, жеке адамның бостандығы жүзеге асырылатын тұрақты ұйымдасқан қоғамға ... ... ... екі аспектіні есепке алу маңызды: формалды және мазмұнды.
Объективті құқық - бұл ... ... ... ... кепіл болатын және қоғамдық қатынастарды реттеуге бағытталған жалпыға міндетті, ... ... ... ... ... құқық - бұл белгілі бір кезеңдегі нақты мемлекеттің заңнама, құқықтық әдет - ... заң ... және нор - ... ... Ол ... жеке ... сана - ... байланысты еместігімен және оған тиесілі еместігімен түсіндіріледі.
Субъективті құқық - бұл ... өз ... ... ... ... мүмкін болатын мінез - құлықтарының өлшемі. Субъективті құқықтарға адамның нақты құқықтары жатады (еңбек етуге құқық, білім алуға құқық және т.с.). Ол ... ... ... ... және оған ... және оның сана - сезіміне, ерік - жігеріне тәуелдігімен түсіндіріледі.
Құқықтың заңды мағынасындағы мәнімен қатар(объективті, ... ... ... да бар, ол өмір сүруге құқық, бостандыққа құқық сияқты құқытарды қамтиды. Табиғи құқықтарға жататын құқықтар қандай - да бір ... ... ... ... ... өмір сүре ... және де олар ... өмірдің өзінен тікелей туындайды.
Табиғи құқықтан, құқықтың заңды мағынасындағылардан (объективті,субъективті) басқа позитивті құқық сияқты, яғни заңдарда және басқа да ... ... ... ... да ... ... ... бастап және оның даму барысында оның қарама - қарсы және де сонымен ... ... ... екі жағы ... ... ... - бұл мемлекеттік істер облысы, яғни мемлекеттің құрылымы мен ... ... ... ... ... көпшілік институттар сияқты билік пен бағыныштылық бастауларына, субординация қатынастарына орнатылған.
Жеке құқық - бұл жеке істер ... яғни ... ... заңды теңдігіне, олардың бір - біріне бағынбаушылық бастауларына негізделген жеке ... ... ... ... ... ... ... реттеушісі ретінде - құқықтың мемлекетпен тығыз ... өте ... рөл ... ... ... ... тәсілдер:нормативті тәсіл, табиғи - құқықтық тәсіл, теологиялық, құқықтық - тарихи, психологиялық, әлеуметтік және т.б.
Құқық қағидасы - бұл ... ... ... ... ... ... білдіретін негізгі, алғашқы бастаулар, жағдайлар, ережелер, идеялар.
Таралу сферасына байланысты жалпы құқықтық, сала аралық және салалық қағидалар болып ... ... - бұл ... қоғамдық қатынастарды реттеудегі рөлін көрсететін құқықтық ықпадың негізгі бағыттары.
Құқық функцияларының түрлері: сыртқы (экономикалық, саяси, тәрбиелік) және ішкі ... және ... ... көздері - бұл мемлекеттен туындайтын немесе құқық ... ... және ... оларға заңды және жалпыға міндетті күш беретін мемлекет ... ... ... ... ... көздерінің түрлері:
1. Нормативті заңды актілер;
2. Санкцияланған әдет - ... Заң ... ... ... ... ... қағидалары;
6. Діни мәтіндер.
Нормативті құқықтық актілер - бұл құқық ... ... және ... ... ... ... бағытталған құзырлы мемлекеттік органнан шығатын ресми құжаттар. Нормативті актілерді норма
18
шығармашылық құзырлығы бар мемлекеттік ... ... ... ... ... ... күшіне байланысты барлық нормативті актілер заңдарға және заң күшіндегі актілерге бөлінеді.
Заң - бұл жоғарғы күші бар және аса ... ... ... ... ... ерік - ... білдіретін, ерекше тәртіпте заң шығарушы орган немесе референдумда қабылданған нормативті акт.
Заңның түрлері: 1)Конституция; 2)Конституциялық заңдар;3)Жай заңдар.
Заң ... ... - бұл ... ... және ... ... үшін ... құқық нормаларынан тұратын нормативті акт. Оларға мыналар жатады:
1. Президенттің жарлықтары мен өкімдері;
2. Үкіметтің қаулылары мен ... ... ... және ... ... ... ... Ведомствалық актілер.
19
III.ҚОРЫТЫНДЫ
Тұлға философиялық тұрғыда адамды "адам" ретінде ... яғни оның ... ... ... ... баса ... ... пайымдалады. Конституцияда Қазақстан Республикасы өзiн демократиялық, зайырлы, құқықтық, әлеуметтiк мемлекет деп орнықтырудың екi негiзгi бастауы бар: бiрiншiден, Конституция ... ... ... ... ... ... Республикасының мемлекеттiлiгiн қалыптастырудың басталуы негізiнде екендiгiн бiлдiредi; екiншiден, стратегиялық бағыт, мынадай Қазақстан ... ... ... ... және ... мемлекет құру жолында дамуы тиiс. Жеке адамның рухани жетілгендігі - бұл жоғары дәрежедегі саналық жетілу, ізгі мұраттарды ... алу, ... ... ... ... мен мезеттік шен - шекпеннен, жалған белсенділік пен өтірік - өсектен өзін аулақ ұстай ... Ал ... ... ... сапаларды бойына дарытуы көбіне қоғамдық салтқа тәуелді. Әлеуметтану - ... ... ... ... болмайды. Мүмкін біреулер бұл жерде писсимизм негізін көріп тұрған болар Әлеуметтану - ... және ... ... ... жеке ... ... тәжірибесін өмірден көрсетеді. Заңды тұлға - заң бойынша азаматтық құқықтар мен міндеттердің субъектісі болып табылатын кәсіпорын‚ мекеме‚ ... ... т.б. Ол өз ... ... және жеке беймүліктік құқықтар мен міндеттемелерді сатып ала алады‚ сотта‚ төрелік сотта (арбитражда) талапкер немесе ... бола ... ... ... ... заңда‚ әкімшілік актіде немесе өзінің жарғысында көзделген міндеттерді жүзеге асырады‚ сол тәртіппен реттелетін ішкі құрылымы болады‚ меншігінде, шаруашылық жүргізуінде немесе ... ... ... ... бар және осы мүлікпен өзінің міндеттемелері бойынша жауап береді. Құқық жүйесі - бұл құқықтыңөзінің құрылымы, оның ... ... ... ... ... құрылымы оның белгілі бір байланыстағы көптеген элементтерден құралған біртұтас құрылым екендігін білдіреді. Құқықтың құндылығы - бұл ... ... ... ... ... ... сұраныстары мен мүдделерін қанағаттанадыру мақсатындағы және құралы ретіндегі құқықтың бейімділігі. Құқықтың мәні - мәдениеттендіру ... ... ... ... яғни нормативті негізде демократия, экономикалық бостандық, жеке адамның бостандығы жүзеге асырылатын тұрақты ұйымдасқан қоғамға ... - ... ... Құқықтың негізгі қызметі - қоғамдық қатынастарды реттеу, тәртіпті сақтау, қорғау. Құқық жалпыға бірдей міндетті мемлекет ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес бірнеше Президенттің Заң күші бар жарлықтары өмірге келді: -
20
Қазақстан Республикасының Президенті туралы - 26 XIII ... ... ... ... және оның депутаттарының мәртебесі туралы - 16 Х 1995ж. - Қазақстан Республикасының үкіметі ... - 8 XIII ... ... ... ... демократиялық құқықтық және әлеуметтік мемлекетті құрып, басқарудың қазіргі заманның негіздерін жасады. Сондай - ақ ... сот - ... ... ... - ... жүзеге асыру мақсатында Президенттің 1995ж. желтоқсанда қабылдаған , заң күші бар жарлықтары сот - ... ... ... экономика жағдайында жетілдіруге айрықша ықпал етті. Прокуратура органдарында бұрынғыдай жоспарлы тексеріске жол берілмейді. Заңдардың ... ... ... өз өкілеттігі шегінде тексеріп жүргізу туралы қаулы шығарылғаннан кейін, Республика Президентінің тапсыруына, заңды бұзушылық туралы өтініштерге, шағымдарға, ... және ... да ... заң бұзушылық белгілерінің тікелей анықталуына, жоғары тұрған прокурордың тапсыруына және сұрау салуына байланысты жүргізеді.
21
IV.Пайдаланылған әдебиеттер.
1. "Ағдарбеков Қ. ... және ... ... ... ... ... Г.Т., ... Қ.Қ. Мемлекет және құқық теориясы пәні бойынша мемлекет бөліміне арналған дәрістер жинағы. Қарағанды, 2003.
3. Байжанова Г.Т., Әділбекова Қ.Қ. Мемлекет және ... ... пәні ... ... ... ... ... 2001.
4. Байжанова Г.Т. Құқық теориясы. Қарағанды, 2004.
5. Венгеров А.Б. Теория государства и права. Москва, 1996
6.Жоламан Қ.Д.,Мұқтарова А.К.,Тәуекелов А.Н.Мемлекет және құқық ... ... ... ... А.С., ... Ғ.С. Мемлекет және құқық теориясы. Алматы, 1998.
8. Қазақстан Республикасы конституциялық заңы 18 желтоқсан 1995, 1999 жылғы 6 мамырдағы өзгерістері мен ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы конституциялық заңы 25 желтоқсан 2000 жыл// Егемен Қазақстан, 2000. 30 желтоқсан.
10. Қазақстан Республикасы Президентінің конституциялық заң күші бар ... 29 ... 1995 // ... 1995. ... ... Республикасы Президентінің конституциялық заң күші бар Жарлығы 29 желтоқсан 1995 // ... ... 1996. 13 ... ... ... ... ... заң күші бар Жарлығы 30 желтоқсан 1995 // Егемен қазақстан, 1996. 15 қаңтар.
13. Қазақстан Республикасының заңы 23 ... 2001 жыл// ... ... 2001.№1.
14. Қазақстан Республикасы заңы 26 маусым 1998 // Егемен Қазақстан, 1996. 1 шілде.
15. ... ... заңы 24 ... 1998 // ... ... ... Жаршысы, 1998. №2-3, өзгерістері мен толықтыруларымен қоса.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 21 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Жәбірленуші тұлғасының психологиялық анализі"6 бет
"Халықаралық тасымалдарды рәсімдеу шарттары"3 бет
«Жас ерекшеліктер физиологиясы және мектеп гигиенасы» курсы бойынша лекция тезистері12 бет
«Электронды үкіметті» қалыптастыру және дамыту5 бет
«Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы»18 бет
«ҚазМұнаГаз» Акционерлік Қоғамының қаржылық жағдайына талдау17 бет
Адвокаттар көрсететiн заң көмегiнiң түрлерi42 бет
Азаматтар өтініштерімен жұмыс азаматтар өтініштерінің түрлері анықтамасы, азаматтардың хаттарын, өтініштерін және шағымдарын қарау жөніндегі құжаттармен жұмыс істеу30 бет
Азаматтық iс жүргiзудегi сот бұйрығы32 бет
Азаматтық іс жүргізу құқығы қағидаларының түсінігі16 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь