Қонақ үйдегі сигнализация жүйесі.


МАЗМҰНЫ

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

І бөлім. Қонақ үйдегі сигнализация жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4
1.1. Қонақ үйдегі байланыс және хабарлау жүйелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4
1.2. Қонақ үйде апатқа қарсы құрылғылар орнату ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
1.3. Қонақ үйдегі сигнализация жүйелерінің классификациясы ... ... ... ... ... ..10

ІІ бөлім. Қонақ үйде бақылау, басқару, сигнализация және технологиялық процесстердің апатқа қарсы автоматты қорғау жүйелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15
2.1. Жалпы талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..15
2.2. Қонақ үйде технологиялық процесстерді басқару жүйелері ... ... ... ... ... ..16
2.3. Қонақ үйде аварияға қарсы автоматты қорғаныс жүйелері ... ... ... ... ... ...17
2.4. Жарылыс қауіпті технологиялық жүйелерді электрмен қамтамасыз ету және электрмен жабдықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..20

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..24
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25
КІРІСПЕ

Курстық жұмыстың өзектілігі: қонақ үйдегі сигнализация жүйесі,оның құрылымы мен архитектурасына компьютер технологиясы және мәлiметтердiң берiлуінің өспелi әсерiмен сипатталады.
Қонақ үйдегі қолданылатын сигнализация жүйелерiнің сипаттамасы. Қонақ үйде сигнализация жүйесi төмендегі шарттарды қолдауды қамтамасыз етуi керек:
- байланыс желiлерiнде коммутацияны жедел басқару;
- (ЦСИС) қызметтердiң кiрiгуi бар цифрларға желiлерiнiң қосымша қызметтердiң берілуін басқаруы;
- жылжымалы байланыс желiлерiндегi дерекқорға үндеу;
- интеллектуалдық желi ақпарат тарататын өңдеу қызмет түрлерiн ұсынуы.
Курстық жұмыстық мақсаты мен міндеттері: қазіргі кезде кез келген экономикалық, әлеуметтік, саяси жағынан дамыған ел өзінің алыс байланыста энергетикалық, транспорттық, телекоммуникациялық желідегі күрделі жүйесіне сүйенеді.Бұл желілер бір біріне тығыз байланысты,олардың біреуінің істен шығуы басқа желілердің де жұмысының каскадты бұзылуына әкеледі.Жалпы қолданыстағы сигнализация желілердің қолданылуы телекоммуникациялық жүйелердегі үрейлерге қарсы бағдарламамен қамтамасыз етті.
Қонақ үйдегі байланыс процесін ұйымдастыру қолданушылардың өзара қатынасын қамтамасыз ету телекоммуникациялық процестерде құрылады.
Курстық жұмыстың ғылыми құрылымы мен көлемі: зерттеу жұмысы кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, пайдаланған әдебиеттер тізімінен тұрады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства / Пер. с англ. — М.: Аспект-Пресс, 1995. – 254 с.
2. Исмаев Д.К. Международное гостиничное хозяйство: по материалам зарубежных публикаций.- М.: ВШТГ, 1998. – 86 с.
3. Каталог оборудования для систем вентиляции «Арктика», 2004.
4. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания. М.: ПрофОбрИздат, 2001. – 187 с.
5. Международный стандарт ИСО 9004-2:1991. Общее руководство качеством и элементы системы качества. Ч. 2: Руководящие указания по услугам /
6. Проектирование промышленной вентиляции / Б.М. Торговников, В.Е. Табачник, Е.М. Ефанов / Киев: Будивельник, 1983.
7. Справочник проектировщика внутренние санитарно-технические устройства / ч.II – вентиляция и кондиционирование воздуха / под ред. И.Г. Староверова– 2-е изд., перераб. и доп. / М – Стройиздат, 1977.
8. СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения / Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 2000.

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 19 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 3200 теңге
МАЗМҰНЫ

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

І бөлім. Қонақ үйдегі сигнализация жүйесі ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... .4
1.1. Қонақ үйдегі байланыс және хабарлау жүйелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4
1.2. Қонақ үйде апатқа қарсы құрылғылар орнату ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... .6
1.3. Қонақ үйдегі сигнализация жүйелерінің классификациясы ... ... ... ... ... ..10

ІІ бөлім. Қонақ үйде бақылау, басқару, сигнализация және технологиялық процесстердің апатқа қарсы автоматты қорғау жүйелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
2.1. Жалпы талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
2.2. Қонақ үйде технологиялық процесстерді басқару жүйелері ... ... ... ... ... ..16
2.3. Қонақ үйде аварияға қарсы автоматты қорғаныс жүйелері ... ... ... ... ... ...17
2.4. Жарылыс қауіпті технологиялық жүйелерді электрмен қамтамасыз ету және электрмен жабдықтау ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20

Қорытынды ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..24
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25

КІРІСПЕ

Курстық жұмыстың өзектілігі: қонақ үйдегі сигнализация жүйесі, оның құрылымы мен архитектурасына компьютер технологиясы және мәлiметтердiң берiлуінің өспелi әсерiмен сипатталады.
Қонақ үйдегі қолданылатын сигнализация жүйелерiнің сипаттамасы. Қонақ үйде сигнализация жүйесi төмендегі шарттарды қолдауды қамтамасыз етуi керек:
- байланыс желiлерiнде коммутацияны жедел басқару;
- (ЦСИС) қызметтердiң кiрiгуi бар цифрларға желiлерiнiң қосымша қызметтердiң берілуін басқаруы;
- жылжымалы байланыс желiлерiндегi дерекқорға үндеу;
- интеллектуалдық желi ақпарат тарататын өңдеу қызмет түрлерiн ұсынуы.
Курстық жұмыстық мақсаты мен міндеттері: қазіргі кезде кез келген экономикалық, әлеуметтік, саяси жағынан дамыған ел өзінің алыс байланыста энергетикалық, транспорттық, телекоммуникациялық желідегі күрделі жүйесіне сүйенеді.Бұл желілер бір біріне тығыз байланысты,олардың біреуінің істен шығуы басқа желілердің де жұмысының каскадты бұзылуына әкеледі.Жалпы қолданыстағы сигнализация желілердің қолданылуы телекоммуникациялық жүйелердегі үрейлерге қарсы бағдарламамен қамтамасыз етті.
Қонақ үйдегі байланыс процесін ұйымдастыру қолданушылардың өзара қатынасын қамтамасыз ету телекоммуникациялық процестерде құрылады.
Курстық жұмыстың ғылыми құрылымы мен көлемі: зерттеу жұмысы кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, пайдаланған әдебиеттер тізімінен тұрады.

І БӨЛІМ. ҚОНАҚ ҮЙДЕГІ СИГНАЛИЗАЦИЯ ЖҮЙЕСІ
1.1. Қонақ үйдегі байланыс және хабарлау жүйелері

Қонақ үйде байланыс және хабарлау жүйелерін орнату маңызды рөл атқарады. Құрамында жарылыс қауіптіліктің барлық санатты блоктары бар объектілер, онымен байланысты басқа объектілер екі жақты қатты дауысты және телефон байланысы жүйесімен жабдықталады.
Екі жақты қатты дауысты байланыс негізді жағдайларда жарылыс қауіптіліктің І санатты технологиялық блокты объектілері үшін диспетчер пункті персоналы, өндірістік объектінің әскерилендірілген апаттық - құтқару қызметі (бұдан әрі - ӘАҚҚ), өрт бөлімі (бұдан әрі - ӨБ), құю-қотару пункттері, қоймалар және жанатын, сұйытылған және қауіпті өнімдердің сорғылықтары қарастырылады.
Байланыс орнатылатын өндірістік бөліністер тізімі, байланыс түрін технологиялық процесс ерекшеліктеріне, оған кіретін технологиялық блоктардың жарылыс қауіптілік санатын және басқа факторларды есепке алумен өндіріс шарттарына байланысты жобаны өңдеуші анықтайды.
Жарылыс қауіптіліктің барлық санатты технологиялық блоктарында қауіпті дүркін және басқа химиялық лақтырылуларды табу, оқшаулау және тарату туралы хабарлауды қамтамасыз ететін техникалық құралдар көзделеді, бұл ретте, жарылыс қауіпті (немесе зиянды химиялық) бұлттың таралу мүмкіндігінің жолы туралы болжау деректерін қоса өндірістік объектінің ӘАҚҚ қызметтеріне және ұйымның диспетчеріне, басқарудың жоғары тұрған органына ақпарат беріледі.
Құрамында жарылыс қауіптіліктің І санатты блоктары бар өндірістерді басқару үй-жайларында, сыртқы қондырғыларда, кәсіпорын диспетчері үй-жайында қауіпті химиялық зат лақтырылуы туралы хабарлау үшін басқару посты мен дабыл орнату қарастырылады.
Ішкі безендіру бойынша хабарлау құралы сәйкес өндірістік пайдалану құралынан ажыратылады, олардың орналасуы мен құрылғысы бөтен тұлғалардың қолжетімділігі мен кездейсоқ пайдалануды болдырмайды. Хабарлау жүйесінің дыбыстық құрылғылары пломбыланады.
Өндірістік персонал мен азаматтық жұртшылықты авариялық жағдай туралы хабарландыруды ұйымдастыру мен тәртібі, техникалық құралдар мен химиялық зақымдалу қаупін тарату бойынша тиісті қызметтердің дайындықта болу жауаптылығы аварияны тарату жоспарымен анықталады.
Ағымдық жұмысының көлеміне тексеру мен техникалық қызмет көрсету бойынша қарастырылған жұмыстар кіреді, сонымен қатар:
Трансформаторлармен автотрансформаторлар үшін -- кезекті тексеру кезінде байқалған ақауларды жою, барлық оқшауларды майлау, кеңейткішті ластағыштардан тазарту және трансформатор майын құю, барлық болтты қосылыстарды тарту, майды көрсеткішті бұзу және тазарту, кернеуді қосу-сөндіру қүралының жұмысын тексеру, автотрансформаторлардағы қосу-сөндірі механизмінің жұмысын тексеру және жөндеу, салқындататын қондырғыларды тазалау және жөндеу,жөндеуге дейін және одан кейін орамдардың оқшауларының кедергісін өлшеу, трансформатор майын сынау.
Майлы сөндіргіштер, жүктеулі сөндіргіштер, ажыратқыштар, пышақтарды жерсіндіру, қысқа мерзімді ток қашуды, бөлгіштерді және олардың қозғалтқыштары үшін -- аппаратты бұзу, жағдайын тексеру, жылжымалы контакттарды, осьтерді, шарнирлердіжөндеу және ауыстыру, жылжымалы бөліктің жүруін реттеу және өлшеу, контакттардың бір уақытта ток қангуы мен ажырауы, механизмнің еркін ажырауын тексеру және реттеу, қажет болғанда майын ауыстыру және сынау, қозғалқыш пен қозғалтқыш механизмінің қажалған бөліктерін қатпайтын май мен майлау, сигнализация мен блоктауды тексеру, жөндеу, қатыратын детальдарды тексеру мен ауыстыру.
Түтікті және желдеткіш разрядниктер үшін -- разрядниктің беткейінің жағдайын және түтік шығатын аймақтыңорналасуын тексеру, ішкі диаметрді өлшеу, түтікті разрядниктердің ішкі және сыртқы үшқынды аралықтарын өлшеу, желдету разрядниктің элементінің кедергісін өлшеу, ток өткізгіштігін АХІ және АХИ, ПТЭ және ПТБ қосымшаларының талаптарына сай өлшеу;
Сақтандырғыштар үшін -- бүтіндігін, схемаларға, жуктеулер мен нормаларға сейкестігін тексеру, қажет болғанда балқығыш элементтер мен токты шектейтін кедергілерді ауыстыру;
Сепелді және купроксты түзеткіштер үшін -- шайбаларды бұзу және ауыстыру, транформатор мен реостатты жөндеу, майды ауыстыру, реленің жұмысын тексеру және түзеткішті сынау;
Сынапты қайта шығырғыш үшін -- майлы носостың толуы алдын-ала разрядтың жүйесін тексеру, сынапты носостың толып кеткен кезінде сынап пен тазалау; майлы және сынапты носостың сору шегін тексеру.

1.2. Қонақ үйде аварияға қарсы құрылғылар орнату

Қонақ үйде аварияның алдын алуға, олардың дамуын болдырмауға арналған технологиялық жүйелерде аварияға қарсы құрылғылар пайдаланылады: бекіту және бекіту-реттегіш арматура, клапандар, ажырататын және басқа да сөндіретін құрылғылар, қысымның артуынан сақтандыру құрылғылары, жалынды тұншықтыру мен жайылтпау құралдары, жарылысты басудың автоматты жүйелері.
Әдістер мен құралдарды таңдау, қорғаныс жүйесі элементтерінің іске қосылуының кезеңділігін өңдеу, аварияның дамуын жайылтпау мен болдырмау технологиялық процесстің ерекшеліктері мен технологиялық блоктың жарылыс қауіптілік санатын есепке алумен бұл авариялардың дамуы мүмкін схемасын (сценарийлер) талдау нәтижесі бойынша жобалық құжаттамада анықталады және технологиялық регламентте көрсетіледі.
Жарылыс қауіптіліктің барлық санаттарындағы технологиялық блоктарда және барлық реттеу жүйелерінде жанатын ортаның тотықтармен қатынасы кесілетін құрылғы ретінде авариялық ажырату үшін жылдам әрекет ету және сенімділік бойынша талаптарға сәйкес келетін бекіту-реттегіш арматураны пайдалануға рұқсат беріледі.
Блокты авариялық ажыратуға арналған бекіту арматурасы, клапандар, ажырату және басқа құрылғылар, жылдам әрекет бойынша келесі талаптарға жауап береді:
- жылу тасымалдағыштың құбыр өткізгішінде орнатылған, жанатын сұйықтың булануы үшін пайдаланылатын ажырату құрылғыларының жылдам әрекеті жобамен белгіленеді;
- жарылыс қауіптіліктің І және ІІ санатты технологиялық блоктары бар құрылғылардың қысым көзі жылдам әрекеті жобамен анықталатын, айдау желісінде ажырату арматурасының іске қосылуымен бір уақытта ажыратылады;
- жабдықтың авариялық герметизациясын жою кезінде ажырату құрылғыларының іске қосылу уақыты осы Талаптың 34-тармағының талаптарына сәйкес болады.
Технологиялық аппаратураға ингибирлейтін және инертті заттардың беру жүйесінде пайдаланылатын арматура, клапан және басқа құрылғылар жылдам әрекет ету мен өнімділік бойынша:
# жарылыс қауіптіліктің барлық санатты технологиялық блоктарына инертті газды беру жүйесінде, процесстің регламенттелген мәннен ауытқуының барлық мүмкін жағдайларында жарылыс қауіпті қоспаның пайда болуын болдырмайтын, инертті газды енгізудің қажетті көлемді жылдамдықтары қамтамасыз етіледі;
# жарылыс қауіптіліктің барлық санатты технологиялық блоктарының ингибирлейтін заттарын енгізу жүйесінде басқарылмайтын экзотермиялық реакцияларды басу үшін ингибиторларды берудің қажетті көлемді жылдамдығы қамтамасыз етіледі;
Жарылыс қауіптіліктің барлық санатты технологиялық блоктарының жанатын булы газ және сұйық ортасын ұйымдасқан лақтыру коммуникацияларында бұл орталардың атмосфераға лақтырылу мүмкіндігін болдырмайды.
Жабдықта орнатылған қорғаныс құралдары іске қосылған кезде қызмет көрсетуші персоналдың жарақаттану мүмкіндігінің, жарылыс қауіпті өнімнің жұмыс аумағы мен қоршаған ортаға лақтырылуының алды алынады.
Технологиялық жүйенің жарылыстан қорғалуы үшін пайдаланылатын сақтандырғыш құрылғылар, жалынды жайылтпау құралдары бұл құрылғыларды дайындау, сынау және монтаждауға қолданыстағы нормативтік құжаттама талаптарына сәйкес өңделеді. Пайдалануға сынаудан өткен және дайындаушы паспорты бар құрылғылар жіберіледі.Аппараттар мен коммуникацияларды қысымның артуынан қорғау құралдарын таңдау, есебі мен пайдалану қолданыстағы нормативтік құжаттамаға сәйкес жүргізіледі. Оттың алдын алғыштар мен сұйықтық сақтандырғыш бекітпелер үшін олардың пайдалану шартында, кристаллдану, полимерлену және заттардың мұздау кезінде жұмыс істеу сенімділігін қамтамасыз ететін шаралар қарастырылады. Қысыммен жұмыс істейтін және жарылыс қауіптіліктің І санатты блогына жататын ЖТС бар резервуарлар, оларды сөндіру үшін оларда вакуумның пайда болу мүмкіндігі мен жарылыс қауіпті ортаның пайда болуын болдырмау кезінде ортада болған резервуарға қатысты инертті газ беруді қарастырады. Жарылыс қауіптіліктің І санатты блогында қысымсыз жұмыс істейтін ЖТС бар резервуарлар үшін жарылыс қауіпті қоспаның пайда болу немесе тұтану көзін болдырмайтын шаралар қарастырылады. Ақаулы немесе ажыратылған аварияға қарсы құрылғылы және инертті және ингибирлі заттарды беру жүйесімен жарылыс өрт қауіпті технологиялық қондырғыларды пайдалануға рұқсат берілмейді. Аварияға қарсы қорғаныс құралдарының, инертті және ингибирлеу заттарын беру жүйесінің жағдайы кезеңді бақыланады.
Жарылыс өрт қауіпті өнімді технологиялық аппараттарда (құбыр өткізгіштерде) сақтандырғыш құрылғыларын орнату кезінде олардың іске қосылуының барынша аз жиілігін қамтамасыз ететін шаралар мен құралдар (сонымен қатар процесстің автоматты реттелуі) қарастырылады.
Жалынның таралуынан қорғау құралдары (оттың алдын алғыштар, жалынды кескіштер, сұйық бекітпе және басқалар) ЖТС пен ЖС бар аппараттар мен резервуарлардың тыныс алу және күйдіру желілерінде, жалын таратылуы мүмкін, сонымен қатар кезеңді немесе құбыр өткізгіштің толмай ағуында, жарылған катализаторы, жалынды жану және басқа тұтану көзі бар жабдықтан құбыр өткізгіштерде жұмыс істейтін ЖТС пен ЖС құбыр өткізгіштерінде орнатылады.
Жалынның таралуынан қорғау құралдары бұл желілерге инертті газдың оларда жарылыс қауіпті қоспалардың пайда болуын болдырмайтын мөлшерде берілуі кезінде орнатылмайды.
Оттың алдын алғыштар мен сұйықтық сақтандырғыш бекітпелер құрылымы пайдалану шарттарын есепке алумен сенімді жалынды жайылтпауды қамтамасыз етеді.
Оттың алдын алғыштар мен сұйықтық сақтандырғыш бекітпелер үшін олардың пайдалану шартында, кристаллдану, полимерлену және заттардың мұздау кезінде жұмыс істеу сенімділігін қамтамасыз ететін шаралар қарастырылады.
Қысыммен жұмыс істейтін және жарылыс қауіптіліктің І санатты блогына жататын ЖТС бар резервуарлар, оларды сөндіру үшін оларда вакуумның пайда болу мүмкіндігі мен жарылыс қауіпті ортаның пайда болуын болдырмау кезінде ортада болған резервуарға қатысты инертті газ беруді қарастырады.
Жарылыс қауіптіліктің І санатты блогында қысымсыз жұмыс істейтін ЖТС бар резервуарлар үшін жарылыс қауіпті қоспаның пайда болу немесе тұтану көзін болдырмайтын шаралар қарастырылады.
Ақаулы немесе ажыратылған аварияға қарсы құрылғылы және инертті және ингибирлі заттарды беру жүйесімен жарылыс өрт қауіпті технологиялық қондырғыларды пайдалануға рұқсат берілмейді.
Аварияға қарсы қорғаныс құралдарының, инертті және ингибирлеу заттарын беру жүйесінің жағдайы кезеңді бақыланады.
Бақылау кезеңділігі мен әдістері жобамен анықталады және регламенттеледі.

1.3. Қонақ үйдегі сигнализация жүйелерінің классификациясы

Қонақ үйдегі сигнализация жүйесінің классификациясы. Байланыс желiлерiнде сигнализация деп желі элементтерінің арасындағы шақыруларға қызмет көрсету барысында таралатын, сонымен қатар түрлi қызметтiк мәлiметтерді таратуда қолданатын сигналдардың жиынтығын айтады. Бөлiмшелеріне байланысты желiлер сигнализациясының келесi түрлерi танып бар:
:: абоненттiк - абоненттiк терминал мен коммутациялық қонақ үй аралығындағы бөлімше;
:: ішкі станциялық - әр түрлi функционалдық түйiндер мен коммутациялық станция ішіндегі блоктардың аралығындағы бөлімше;
:: станция аралық - желiдегі әр түрлi коммутацилық станциялардың аралығындағы бөлімше.
Қонақ үй iшiндегi сигнализация - архитектура және коммутация жүйесiнiң құрастыру қағидасына тәуелдi болады, қолданылатын элементтiк базасы және жүйенiң әрбiр түрi үшiн ерекше болып табылады. Қонақ үй аралық сигналдық мәлiмет үш негiзгi класстарға бөлінеді:
1.Телефон каналы бойынша сигналдардың берiлу әдiстері,кейде сигнализация жүйелерi "жолақ iшiндегi" сигнализация жүйесі деп аталады. Телефон каналы арқылы сигналдар тұрақты токпен беріле алады.
2. Жеке ерекшеленген (ВСК ) сигналдық канал бойынша сигнализация. Әдеттегiдей, мұндай жүйелерде әрбiр телефон каналы үшiн (каналдың ерекшеленген сыйымдылығы) сигналдық мәлiметтiң ерекшеленген тапсыру құралдары қамтамасыз етiледi дерек тапсыру тракттерi. Бұл 3825 Гц-тi жиiлiкте тыс әңгiме каналының жиiлiк канал ерекшеленген трактіге 16-шы - ортақарналы интервал бола алады тағы басқалар.
3. (ОКС) ортақарналы сигнализацияның жүйелерi. Тракт бұл класс жүйелерiнде ОКС-тың деректердi беруi бойынша телефон каналдарының табандатқан шоғы үшiн жеткiзiлiп берiледi.
Бiрiншi екi класстарды сигнализация жүйелерi коммутацилық түйiндерде және (декадалық - адым және координаталық) электромеханикалық түрдiң станция ескi технологиялары бар желiлердегi қолдануы үшiн негiзiнде берiлудi жүйе (берiлудiң цифрларға жүйелерi станциялардың арасындағы байланыстың ұйымы үшiн қолдана алатындығымен) аннотацияла болып табылады. ОКС-7 құрастыруының ортақ қағидалары.
Телекоммуникациялық желілердің қауіпсіздігің сақтауда ОКС-7 жалпы каналды сигнализациясы маңызды орын алады. ОКС-7 әр түрлі технологияны қолдану арқылы құрастырылған қолданыстағы барлық желілерді байланыстырады. ОКС-7-нің функционалды архитектурасы көп сатылы болып есептелінеді.
Төменгі үш сатының функциялары барлық жүйелердің варианттарында қолданылады. Олар сигналды тарату хабарламаның тарату станциясы мен қабылдау станциялар арасында жетуін қамтамасыз етіп, МТР платформасының пайда болуына әкелді. Ал үлкен сатыдағы функциялар спецификалық болып платформаға сәйкес орындалады. ОКС-7 жүйесіне енгізілген әр түрлі қолданбалы жүйелер ОКС желісінің техникалық эксплуктуациясының басқарма тораптарының қызметі мен интеллектуалды желілерінің коммутация тораптарының қызметі арасындағы ақпараттың алмасуын қамтамасыз етеді.
ОКС-7 жүйесінің ең басты қасиеті ол өзіне жаңа жүйелерді мүмкіншілігіне байланысты енгізе алады.
ОКС-7 үзілмей жұмыс жасауы, қауіпсіздігі, бүтіндігінің қамтамасыз етілуі әрбір оператор мен тасымалдаушылардың өмірлік маңызды жұмысы болып табылады. Мониторинг жағдайы мен сигналдың апатты жағдайы нақты уақыт режимінде операторға ОКС-7 жұмысы жөнінде дәл жағдайын көрсетеді. ОКС-7 қызметінің қосу басқармасының мүмкіншіліктері бар кезінде пайдаланғанда әр торапта бір құрылғы болып, сигналды хабардың таратылуын, қабылдануын, қалыптасуын қамтамасыз ететін сигнализация пунктінің (SP) функциясын орындау қажет.
ОКС-7 алмастырды, SS-5 және R5, кейде әлi қолданылатын R2-лердiң кейбiр нұсқаларын ерекшелiкке нобай SS-5 және ертелеу қосу үшiн қажеттi ақпарат (B-канал сияқты белгiлi) телефон сызығында (DTMF ) арнайы тондармен берiлген сызықта сигнализация қағидалары пайдаланылды. ОКС-7 сигнализацияға жеке сигналдық каналға көтерiп шығарылған жүйелерде пайда болды. Абонент сигналдық каналға рұқсаты болмағандығынан, бұл қауiпсiздiкпен мәселенi шештi.
КҚБ-шы және КҚБ-шы (Common Channel Signaling ағылшынша) сигнализацияны орта каналдық деп аталады, өйткенi сигналдық және дауыс каналдары қатты бөлiнуi болады.
Демек, хаттаманың жұмысы үшiн қажеттi каналдардың саны қажеттi үлкейедi, бiрақ бiр сигналдық канал қызмет көрсете алатын дауыс каналдарының саны бiр уақытта өседi. ОКС-7 телефон желiсi сигнализацияның ұйымы, қатынастар, торлық өзара iс-әрекет және техникалық күтiм үшiн әмбебап құрылымды iлiгедi. Қосудың қоюы, хаттамамен қолданбалы ақпаратты айырбас, маршрутизация үшiн қоңырау жұмыс iстей бастайды, зияткерлiк қызметтердiң биллингпен және қолдауымен өзара iс-әрекетiмен.
Қонақ үйдегі сигнализацияның негiзгi хаттамаларының шектерiнде кейбiр саналмайтын функциялардың ауысуын процессте және иiлгiштiк сақтауы үшiн ОКС-7 айырық сервис деңгейлерiнiң зияткерлiк телефон желi жүзеге асырылған тұжырымдамасы пайда болды. Мысалы, зияткерлiк желi берiлетiн сервис бұл toll free қашан телефон нөмiрiнiң өзгертуiн қызметi дегенде, онда тегiн нөмiр бар ортақ пайдалануды телефон желiсiнiң кәдiмгi абоненттiк нөмiрiне түрлендiредi. Басқа қызметтер - бұл АОН, онда қоңырау шақыратын абонент, абоненттердiң нөмiрлерiнiң оқшаулауы, (қоңырау) шақырудың автоматты басқа адреске жiберуi, шақырудың ұстап қалуы. Жабдықтың әр түрлi жеткiзушiлерi абоненттер үшiн әр түрлi сервистердi iлiгедi. ОКС-7 ортақ пайдалануды маңызды VoIP-желілері және телефон желiсiнiң ұштастыруының жанында өте маңызды. ОКС-7 дауыс арналары және (сигналдық арналар немесе линксеты) сигналдық шоқтар толық бөледi. ОКС желi - 7 (A, B, C, E және F) қосудың бiрнеше түрлерi және үш сигналдық түйiндерден тұрады - (SSP) коммутацияның нүктелерi, (STP) сигнализацияның берiлуiнiң нүктелерi және (SCP) сигнализацияның бақылауының нүктелерi. Әрбiр түйiн КҚБ-ты желiмен белгiленедi - нөмiр бойымен 7, пойнт деп аталатын - Қодуа. Қосымша сервистер көмегi бар SCP деңгейде дерекқордың интерфейстерiмен X.25 жеткiзiлiп берiледi. Түйiндердiң арасындағы сигнализацияның шоғы - бұл 56 кбиткес-шi мәлiметтерiн толық дуплекстi ағын ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қонақ үйдегі жылыту жүйесі
Қонақ үйдегі лифт қызметі
Қонақ үйдегі салқындату желісі
Қонақ үйдегі материалдар өлшемі
Қонақ үйдегі текстиль, кілемдер
Қонақ үйдегі фитодизайн.
Қонақ үйдегі тамақтану жүйесін талдау
Қонақ үйдегі фитнес орталығы қызметі
Қонақ уйдегі қызмет көрсетуді ұйымдастыру
Қонақ үйдегі қызмет көрсету технологиясы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь