Нарықтық экономикадағы кәсіпорын және оның

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3
ІІ. НЕГІЗГІ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
2.1. Кәсіпорын және кәсіпкерлік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
2.2. Кәсіпорынның өндірістік және ұйымдастырушылық құрылымы ... ... ... ...9
2.3. Кәсіпорын қызметін жоспарлау және болжау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
КІРІСПЕ

Қазіргі кезеңде ірі өндірістік кәсіпорындар өз жұмыстарын ұзақ мерзімге жоспарлайтын болды. Фирманың ішкі жұмыстарын жоспарлаудың мәні оның негізгі мақсаттарымен анықталады:
• өзгертулер мен анықсыздықты болдырмау
• негізгі міндеттерге ерекше назар аудару
• экономикалық тиімділікке жету және бақылауды күшейту.
Өндірісте кездесетін өзгерістерге жоспарға түзетулер мен толықтырулар енгізіледі:
Жоспарды әзірлеу кезінде оның тиімділігін арттыру үшін мынандай қағидаларға сүйенеді:
- бейімділік (икемділік)
- жоспарды орындау үрдісіне өзгерістер енгізу қағидасы
- ұтымдылық қағидасы.
Жоспардың ұтымды варианттарын (жолдарын) анықтау қағидасы үш бағытта жүргізіледі:
- күрделі қаржының ең тиімді жолдарын анықтау, жоспардың негізгі көрсеткіштеріне күрделі қаржының құрылымы мен көлемі жататын жағдайда
- өндіріс үшін тиімді құрал-жабдықтардың ұтымды жолдарын анықтап алу
- сатылып алынатын шикізат мен материалдардың көлемі кәсіпорынның өнім көлемін арттыратын жағдайда.
Кәсіпорынның ішкі жұмыстарын жоспарлаудың негізгі элементтеріне мыналар жатады:
• болжау;
• мақсатты анықтау (міндет қоя білу);
• жоспарға түзету енгізу;
• бюджетті құрау;
• жоспарды нақтылау.
Болжаудың құралына жеке салалардағы экономиканы,жеке аймақтардың даму перспективасын оқып үйрену жатады.Соның негізінде компаниялар мен жеке бөлімшелер өзінің міндеттері мен мақсаттарын анықтайды.Болжау-фирманың нарықтық стратегиясы мен маркетинг жұмыстарына тығыз байланысты болады.
Болжау жасаудың негізінде жалпы міндеттер анықталады.Олардың жуық уақыттары белгіленеді.
Жоспардың бағдарламасы жасалу кезінде оның орындалу мерзімдеріне түзетулер енгізіледі.Бағдарламаның жеке сатылары бойынша шикізат пен материалдармен жабдықтаушылардың, өндірістік және өнім өткізу операцияларының арасындағы байланыс анықталады.
Бюджет дегеніміз-ақшамен есептелінген жоспар, кірістер мен шығыстар балансы және натуралық шамадағы кәсіпорынның дүние-мүлкі жатады.Бюджеттің негізгі түрлеріне мыналар жатады: кірістер мен шығыстар сметасы, материал шығындарының сметасы, күрделі қаржы сметасы, бюджет және т.б. Сонымен бірге әрбір операцияға жауапты адамдардың функциялары анықталады.
Жоспарға түзетулер енгізу және жоспарды нақтылау жүргізілгеннен кейін жоспарды жүзеге асыру басталады.Түзетулер кәсіпорында болатын отын, энергия, шикізат пен материалдардың уақытылы келіп түсуіне байланысты енгізіледі.Түзетулер енгізуді негізінен әкімшілік жүргізеді.Түзетулер мен жоспарды нақтылау табыстың мөлшеріне де байланысты болады.
Жоспарлау үрдісі үш кезеңнен тұрады:
• стратегиялық мәселелерді талдау;
• кәсіпорын болашағын болжау және міндеттерді анықтау;
• дамудың ұтымды вариантын таңдау.
Стратегиялық мәселелерді талдау.кәсіпорын жұмыс істейтін нарық талданады.Талдау екі жақты болады:
• нарықтық ортада кәсіпорын қызметінің оңтайлы сәттерін ойластыруы керек;
• нарықтық ортадағы кәсіпорын қызметінің кемшіліктері қарастырылады.
Кәсіпорын болашағын болжау және міндеттерді анықтау. Кәсіпорынның күшті және әлсіз жақтары жөнінде каталог жасалынады. Бұл катологқа нарықтық орта жөніндегі өзгерістер енгізіледі.
Дамудың ұтымды вариантын таңдау. Кәсіпорынның дамуының барлық материалдық және ұйымдастырушылық құралдары анықталынып, сөйтіп үш негізгі көрсеткіш талданады:
• кәсіпорынның нарықтағы орны;
• кәсіпорынның қайсысы сала мен шаруашылық секторына жататындағы;
• өндірістік бағдарламаның ассортименттік құрылымы.
Жоспарлаудың үш түрі бар:
• ұзақ мерзімдік жоспарлау;
• орташа мерзімдік жоспарлау;
• қысқа мерзімдік жоспарлау.
Жоспарлаудың негізгі мақсаттарына мынандай көрсеткіштерді анықтау жатады:
• сату көлемі;
• тауарлық масса;
• табыс;
• кәсіпорынның нарықтағы үлесі.
Әлемдік тәжірибеде ұзақ мерзімдік жоспарлау кең қолданылады және оның құрамына орташажәне қысқа мерзімдік жоспарлар кіреді.ұзақ мерзімдік жоспарда компанияның, кәсіпорынның ұзақ уақыттағы стратегиялық мақсаттары анықталады және оны компанияның басшылары дайындайды.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИТТЕР

1. Абдильдина Л.И., Абдильдин С.С. Экономика предприятия. Алматы: Каз Нау ГРУ, 2004, 452стр.
2. Грибов В.Д., Грузинов В.П. . Экономика предприятии:Учебн. Практикум. -3-е изд.-М.: Финансы и статистика,2004.
3. Жалпы экономикалық теория Ө.Қ. Шеденов, Б.А. Жүнісов, Ү.С. Байжомартов, Комягин./ Жалпы ред басқарған Ө.Қ. Шеденов- Ақтөбе 2004
4. Калдыбаев О., Темирбаев А. Экономика предприятия (фирмы).-Учебн. Пособие.-Алматы, «Санат», 1997.-208стр.
5. Кендирбаев А., Омаров Г., Хагай В., Тасибеков, Ауганбаев А. Бизнес: составляющие успеха/ В помощъ предпренемателю. –Алматы ПРООН/ЮНИДО ,2000
6. Сабырбаев Б. Экономикалық орысша-қазақша түсіндірме сөздігі.-Алматы: Қазақстан, 1995
7. Экономика предприятия: Учеб. Для вузов/ И.Э Берзинь С.А., Н. Н. Савченко, С.Г Фалько-М.: Дрофа,2003.
8. Экономика предприятия: Учебник/ Под ред А.Е.Карменко М.Л. Шухгальтера. –М.: ИНФРА-М, 2004.
9. Экономика предприятия: Пер с нем-М: ИНФРА -М, 1999.
10. Экономика предприятия: Учебник/ Под ред. Проф О.И. Волкова. 2-е изд., перераб и доп.М.: ИНФРА-М 1999
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ..................................................................................................................3
ІІ. НЕГІЗГІ БӨЛІМ...............................................................................................5
2.1. Кәсіпорын және кәсіпкерлік............................................................................5
2.2. Кәсіпорынның өндірістік және ұйымдастырушылық құрылымы...............9
2.3. Кәсіпорын қызметін ... және ... ... ... ірі ... ... өз жұмыстарын ұзақ мерзімге жоспарлайтын болды. Фирманың ішкі жұмыстарын ... мәні оның ... ... ... ... мен анықсыздықты болдырмау
· негізгі міндеттерге ерекше назар аудару
· экономикалық тиімділікке жету және бақылауды ... ... ... жоспарға түзетулер мен толықтырулар енгізіледі:
Жоспарды әзірлеу кезінде оның тиімділігін арттыру үшін ... ... ... ... ... ... орындау үрдісіне өзгерістер енгізу қағидасы
- ұтымдылық қағидасы.
Жоспардың ... ... ... ... ... үш ... жүргізіледі:
- күрделі қаржының ең тиімді жолдарын анықтау, жоспардың ... ... ... ... ... мен ... ... жағдайда
- өндіріс үшін тиімді құрал-жабдықтардың ұтымды жолдарын анықтап алу
- сатылып алынатын шикізат мен материалдардың ... ... өнім ... арттыратын жағдайда.
Кәсіпорынның ішкі жұмыстарын жоспарлаудың негізгі элементтеріне мыналар жатады:
* болжау;
* мақсатты анықтау (міндет қоя ... ... ... енгізу;
* бюджетті құрау;
* жоспарды нақтылау.
Болжаудың құралына жеке салалардағы экономиканы,жеке аймақтардың даму перспективасын оқып үйрену ... ... ... мен жеке ... ... ... мен ... анықтайды.Болжау-фирманың нарықтық стратегиясы мен маркетинг жұмыстарына тығыз байланысты болады.
Болжау жасаудың негізінде жалпы міндеттер анықталады.Олардың жуық уақыттары белгіленеді.
Жоспардың бағдарламасы жасалу кезінде оның ... ... ... ... жеке ... бойынша шикізат пен материалдармен жабдықтаушылардың, өндірістік және өнім өткізу операцияларының арасындағы байланыс анықталады.
Бюджет дегеніміз-ақшамен есептелінген ... ... мен ... ... және ... ... ... дүние-мүлкі жатады.Бюджеттің негізгі түрлеріне мыналар жатады: кірістер мен шығыстар сметасы, материал шығындарының сметасы, күрделі қаржы ... ... және т.б. ... ... ... ... ... адамдардың функциялары анықталады.
Жоспарға түзетулер енгізу және жоспарды нақтылау жүргізілгеннен кейін жоспарды жүзеге ... ... ... ... ... энергия, шикізат пен материалдардың уақытылы келіп түсуіне байланысты енгізіледі.Түзетулер енгізуді негізінен әкімшілік жүргізеді.Түзетулер мен жоспарды нақтылау табыстың мөлшеріне де ... ... ... үш ... ... ... ... талдау;
* кәсіпорын болашағын болжау және міндеттерді анықтау;
* дамудың ұтымды вариантын таңдау.
Стратегиялық мәселелерді талдау.кәсіпорын жұмыс істейтін нарық талданады.Талдау екі жақты болады:
* ... ... ... ... оңтайлы сәттерін ойластыруы керек;
* нарықтық ортадағы кәсіпорын қызметінің кемшіліктері қарастырылады.
Кәсіпорын ... ... және ... ... ... ... және ... жақтары жөнінде каталог жасалынады. Бұл катологқа нарықтық орта жөніндегі өзгерістер енгізіледі.
Дамудың ұтымды вариантын таңдау. Кәсіпорынның дамуының барлық ... және ... ... ... сөйтіп үш негізгі көрсеткіш талданады:
* кәсіпорынның нарықтағы орны;
* кәсіпорынның қайсысы сала мен шаруашылық ... ... ... ... ... құрылымы.
Жоспарлаудың үш түрі бар:
* ұзақ мерзімдік жоспарлау;
* орташа мерзімдік жоспарлау;
* қысқа ... ... ... ... мынандай көрсеткіштерді анықтау жатады:
* сату көлемі;
* тауарлық масса;
* табыс;
* кәсіпорынның нарықтағы ... ... ұзақ ... ... кең қолданылады және оның құрамына орташажәне қысқа мерзімдік жоспарлар кіреді.ұзақ мерзімдік жоспарда ... ... ұзақ ... ... ... ... және оны ... басшылары дайындайды.
ІІ. НЕГІЗГІ БӨЛІМ
2.1. Кәсіпорын және кәсіпкерлік
Кәсіпорын - қоғамдағы еңбек бөлінісі жүйесіндегі оқшауланған дербес өндірістік-шаруашылық ... яки ... ... ... ... шаруашылық жүргізуші субъект; өндірістік-шаруашылық қызметті ұйымдастырудың негізгі нысаны. Ол әлеуметтік қажеттіліктерді қанағаттандыру және пайда алу ... ... ... ... ... ... ... қызметтер көрсетеді және өндірісқұрал-жабдығы мен басқа да мүлікке меншік нысандарына қарамастан заңды тұлға ретінде және шаруашылық есеппринципіне ... ... ... ... ... ... ... және кәсіпорынның жарғысында көзделген мақсаттарға сай келетін кез келген шаруашылық қызметпен айналыса алады. Кәсіпорын өзінің ... ... ... асырады, шығарылатын өнімін, салықтар мен бюджетке басқа да ... ... ... кейін қалған пайданы иеленеді.
Кәсіпорын мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап ... деп ... ... ... ... иеленеді.
Тіркеу үшін құрылтайшыоны құру туралы шешімді немесе құрылтайшылардың шартын, ... ... және ... ... ... ... ... балансы, банктерде есеп айырысу шоты мен өзге де шоттары, ... ... ... мөрі болады. Мүліктік кешен ретінде кәсіпорынның құрамына оның қызметі үшін керекті мүліктің барлық түрлері, бұған қоса жер ... ... ... шикізат, өнімдер, талап құқықтары, сондай-ақ, кәсіпорынды, оның өнімін, жұмыстары мен көрсететін қызметтерін дараландыратын таңбаларға құқықтар (фирмалық атаулар, тауар белгілері, ... ... ... және заң мен ... ... ... ... басқа да айрықша құқықтар кіреді. Меншік иесінің немесе ол уәкілдік берген органның келісуімен кәсіпорын заңды ... ... ... ... шаруашылық жүргізуші субъектілер, сондай-ақ филиалдар, бөлімшелер, банкіде шот ашу құқығы бар басқа да ... ... құра ... ... ... арқылы мемлекет, еңбек ұжымдары, жеке және заңды тұлғалар, соның ішінде шетелдік тұлғалар да, кәсіпорынның құрылтайшылары бола ... ... ... қарай кәсіпорын жеке, мемлекеттік, ұжымдық немесе аралас меншіктегі, сондай-ақ, қоғамдық ұйым меншігіндегі кәсіпорын ... ... ... Олар ... кәсіпорын, серіктес (жарнапұлға негізделген серіктестік), акционерлік қоғам, мемлекеттік кәсіпорын, коммуналдық кәсіпорын түрлеріне ... ... ... көшу ... ... ... тұрған кәсіпорындардың дербестігін кеңейтумен бірге экономикалық бірігудің жаңа нысандарын - ... ... ... ... ... консорциумдар, биржалар, коммерциялық банктер құрудың тиімділігі айқындала бастады.
Кәсіпкерлік - осы инициативті шаруашылық қызметінің барлық қатысушылары пайда табу ... ... және ... да ... есебінен тәуекелге баратын іс-әрекет. Кәсіпкерлікті сипаттайтын негізгі белгілерге мыналар жатады: өз еркіндік, өзін өзі қаржыландыруы, инициативы, белсенді ізденіс, серпінділік (динамика), ... ... - ... ... ... қызмет түрі. Кәсіпкер болып жұмыс істеу қабілеті бар Қ.Р-ның кез ... ... бола ... ... ... негізгі басқа коммерциалық емес құрылымдардан ерекшелігі болып табыс пен шығын арасындағы айырмашылық ретінде пайда табу саналады. Кәсіпкерлік қызметке әсер ... ... ... ... ... ... ... қалыптастыру мен дамыту
3. кәсіпкерліктін өсімін нарыққа шығару тиімді коммерциялық байланыстарды қалыптастыру.
4. нәтижесінде пайда табу.
Кәсіпкерлік процесс ... ... ... 4 ... ... жаңа ... іздену мен бағалау - идея құндылығының өзектілігімен протенциалды зерттеу; жана идея кәсіпкердін көз қарасы мен жеке ... ... ... ... жана өнімінің бәсекелестердің өнімімен салыстырғанда басымдылығын бағалау.
2. бизнес планды құрастыру - бизнес жоспар нарық сегментін ... ... ... ... және ... да ... ... қажетті рес-рды іздестіру: қаржылық, еңбек, өндірістік және басқа ресурстар көздерінің тиімділігін қарастыру.
4. қалыптастырылған кәсіпорынды басқару - бұл ... ... ... ... ... ... жету ... анықтау, кемшіліктерді анықтап олардың жою жолдарын қарастыру және ... өз ... ... ... алып ... Алайда рынок атрибуты ретінде ол капитализм дамуы кезеңінде айқын көріне бастады.
А.Смит кәсіпкерді коммерциялық идеяны ... ... және ... алу үшін ... ... ... ... иесі ретінде сипаттады.Қазақстан заңында кәсіпкерлік азаматтар мен бірлестіктердің пайда алуға бағытталған және олардың тәуекел етуімен, сондай-ақ мүліклік ... ... ... ... ... ... шаруашылық қызметін емес, тек тәуекелмен, ынтамен, іскерлікпен, дербестікпен, жауапкершілік және белсенді іздеумен байланысты шаруашылық қызметті кәсіпкерлік ... деп ... ... ... бәрі ... ... ... табылады.
Кәсіпкерлікте тұлға (субъект) және нысаныи бөліп қарайды.Кәсіпкерліктің тұлғалары (субъектілері) жеке тұлғалар, әр түрлі ассоциациялар (акционерлік қоғамдар, арендалық ұжым, кооперативтері және ... бола ... ... ... ... ... кез келген түрлері, коммерциялық делдаддық, сату-сатып алу, инновациялық, кеңес беру қызметтері, бағалы қағаздармен ... бола ... ... ... ... мынадай түрлеріге бөлінеді:Өндірістік кәсіпкерлік -- тауарлар, қызметтер, ... ... ... ... ... кәсіпкерліктің бұл түрінде өндіріс функциясы негізгі болып табылады.
Коммерциялық кәсіпкерлік тауарлар мен қызметтерді қайта сату бойынша мәмілелер мен операциялар ... ... және өнім ... байланыспайды. Кәсіпкер пайдасы тауарды сатып алу бағасынан жоғары ... сату ... ... Егер бұл ... заң ... ... ... болып есептелмейді.
Қаржылық кәсіпкерлік -- коммерциялық кәсіпкерліктің бір түрі болып табылады, сату-сатып ... ... ... бағалы қағаздар болып табылады.
Делдалдық кәсіпкерлік бір мәмілеге өзара мүдеделі жактардың басын қосатын қызметте керінеді Бұңдай қызметті көрсеткені үшін кәсіпкер табыс ... ... -- ... ... ... ... ... ғана қайтарылатын сақтандыру жарнасын алып отыратын қаржы кәсіпкерлігінің ерекше формасы. Жариалардан ... ... ... ... ... ... кәсіпкерліктің барлық түрі табыс алуға бағытталған. Бірақ ол үшін шектеулі ресурстарды қарастырып ... ... ... ... ... ... ... Өнд-к, коммерциялық, қаржылық, делдалдық, сақтандырушылық.
1. Өндірістік кәсіпкерлік - сауда ұйымдарының сатып алушыларға, тұтынушыларға сату үшін ... ... ... ... ... қолдана отырып тауарлар мен қызметтер өндіретін кәсіпкерлік қызметі.
2. Коммерциялық - тауарларды ақшалай, тауарлы айырбас операциялар мен ... ... ... ... саудагер рөлінде болады.
3. қаржылық -- бұл кәсіпкерлік ерекше формасы. ... алу, сату ... ... ... ... ... құнды қағаздар ретінде жүреді.
4. серіктестік кәсіпкерлік - тауарлы ақшалай ... ... ... ... ... тек ... ... ғана қызмет атқарады. Олар тауар тауарларды өндірмейді және сатпайды. Негізгі мақсаты: ... ... екі ... ... ... - ... қандай да бір төлем ақы көлемінде сақтандырушыға мүлікті жоғалту және нұқсан келтіру кезінде төлем ақыны (компенсация) кепіл етеді.
Меншік ... ... ... ... ... ... ... болады:
1. жеке (индивидуалды) заңды тұлға құрусыз кәсіпорын жеке кәсіпкерлікке жатқызылады.
2. ұжымдық ( колективтік) меншік иелері болып бір уақытта бірнеше субъектілер ... Яғни әр адам ... ... ... оларға: акционерлік қоғам кооперативтері. Серіктестік - екі немесе одан жда көп ... ... ... ... ... - қосымша капитал тарту мүмкіндігі және ... ... бір неше ... білімдері мен ілімдеріне негізделе отырып мамандарды жүзеге арттырСеріктестіктің кемшілігі. Әр бір қатысушы тең материалды жауапкершілікті атқарады (салымына ... ... Бір ... ... ... ... міндетті болады.
Серіктестің келесідей топтары бар: толық серіктестік, ... ... ... - ... бір бөлігі шектелінбеген, ал екінші бір бөлігі шектелінген болады. Ол ЖШС бір түрі болып ... - ... б-ша екі ... кем емес ... ... ... бірігу мақс-нда жү.ас-тын шар. қызметі.
Жауапкершілігі шектеулі қоғ-ң қатысушылары міндеті б-ша жауап бермейді, салым салған көлеміне ғана ... ... ... бар- ... ... ... ... мүліктері бойынша жауапты. Бағалы қағаздар шығару жолымен қосымша қажетті құралдарды тартушы қоғам акционерлер болып табылады.Акционерлік қоғамның қатысушылары қорларында бар акция ... ғана ... -- ... ... негізінде өндірістік немесе басқа да шаруашылық қызметін біріге отырып құрылған топ немесе кәсіпорын. Басты мақсаты: бір біріне өзара көмек ... ... ... ... алайық. Ағылшын тілінен тікелей аударылғанда сөзі білдіреді>>. Іші пысқандықтан Том Сойердің дуалды бояған кездегісі ... Ол ... бояй ... -- бұл ... Егер осы ұғымды кең мәнінде анықтап қарасақ, онда кәсіпкерлік -- ... және жеке ... ... ұйымдардың) жүзеге асыратын қызметі, табиғи игіліктерді алу (жер ... ... ... ... ... ... ие болу және ... алу немесе басқа тауарларға айырбастау үшін қызмет көрсету, қызметтер немесе мүдделес адамдардың өзара пайдасына ақша ... ... ... ... ... мұны ... ...

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 20 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Фирма теориясы және оның нарықтық экономикадағы рөлі."25 бет
Банктік несиенің нарықтық экономикадағы ролі 23 бет
Банктердің нарықтық экономикадағы маңызы29 бет
Банктердің нарықтық экономикадағы ролі24 бет
Банктердің нарықтық экономикадағы ролі туралы20 бет
Баға теориясы. Нарықтық экономикадағы бағаның ролі25 бет
Бағалы қағаздар нарығының теориялық және әдістемелік негіздерімен қатар оның жоғарыда аталған ұйымдық-экономикалық құрылымдарының нарықтық экономикадағы маңызын көрсету және бағалы қағздардың биржада сатылуы мен олардың үстінен қосымша үлестерді есептеу32 бет
Бағаның нарықтық экономикадағы рөлі. Баға белгілеу факторлары30 бет
Инфляцияның нарықтық экономикадағы әсер ету ерекшеліктері31 бет
Кеден бақылауының нарықтық экономикадағы қажеттілігі72 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь