Педагогиканың жалпы мәселелері

МАЗМҰНЫ
І. Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3.4
ІІ.Негізгі бөлім. Педагогиканың жалпы мәселелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5.6
2.1. Педагогиканың ғылымдық мәні. Оның ерекше білім саласына бөлінуі және зерттеу аймағы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5.6
2.2. Тәрбие қажеттілігі мен педагогикалық теория дамуының әлеуметтік.экономикалық факторлары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6.8
ІІІ. Педагогиканың арнайы ғылым.білім саласына бөлініп шығуы және оның көрнекті өкілдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...8.11
3.1. Педагогика пәні және зерттейтін негізгі проблемалары ... ... ... ... ... ... ...11.13
3.2. Педагогика. тәрбие жөніндегі ғылым ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13.15
ІV. Педагогиканың негізгі ұғымдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..15.20
4.1.Педагогикалық ғылыми ағымдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20.24
4.2. Педагогикалық ғылымдар жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24.27
4.3. Педагогикалық зерттеу әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...27.29
V. Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30.33
VІ. Пайдаланған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .34.35
Кіріспе
Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне орай елімізде жүріп жатқан реформалау процесі, оның тек экономикалық саласын ғана қамтып қоймай, сонымен бірге әлеуметтік-гуманитарлық салада да зор өзгерістер жасалуда. Қоғамдағы білім беру жүйесін реформалау-соның айқын айғағы. Соған орай жалпы білім беретін мектептерде оқу-тәрбие жұмысын нәтижелі іске асыру педагогикалық оқу орындарында білім алып жаткан болашақ жас мамандардың білім, білік және дағды сапаларының дайындық дәрежесіне байланысты болатындығы бәрімізге мәлім. Осы қоғамдық аса маңызды міндетті шешуде «Педагогика» курсының атқаратын қызметі айрықша.
«Педагогика» курсы педагогикалық оқу орындары студенттерін мұғалім мамандығына дайындау жүйесінің негізгі бір саласы. Оның мақсаты болашақ мамандарды педагогика ғылымдарының теориялық негіздерімен қаруландырып, тәрбие мен оқыту процесін нәтижелі ұйымдастыруға қажетті педагогикалық білім, білік және дағды қалыптастыру.
Педагогикалық курстық жұмыс негізінен 5 бөлімнен құрылған. Әрбір бөлімде қарастырылған педагогикалық мәселердің негізгі идеялары мен мазмұны тыңғылықты айқындалып, ғылыми дәрежесі көтерілген, педагогикалық ойлауды дамытуға сай негізгі ұғымдар жеке қарастырылған. Сонымен бірге әрбір тақырып соңында студенттердің ойлау белсенділігі мен өзіндік жұмыстарын жақсартуға арналған бақылау сұрақтары берілді. Пәнде қарастырылған бөлімдер негізінен дәстүрлі түрде оқу стандартына сай құрылған. Атап айтсақ, «Педагогика курсының теориялық және әдіснамалық негіздері», «Тәрбие теориясы мен әдістемесі», «Дидактика: Білім беру және оқыту теориясы», «Қазақстан Республикасында халыққа білім беру жүйесі, мектептерді басқару және оған басшылық жасаудың педагогикалық негіздері» секілді тақырыптар қарастырылған.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
1. Ақпанбек Г. Қазақтардың дүниетанымы – Алматы.Қазақ университеті.1989.
2. Айтмамбетова Б. Жаңашыл педагогтар идеялары мен тәжірибелері-Алматы, 1991.
3. Айтмамбетова Б. Бейсенбаева. Тәрбиенің жалпы әдістері – Алматы, 1991.
4. Айғабылова Н. Бала мінезінің қалыптасуы және оны тәрбиелеу жолдары.- Алматы, Өнер.1972.
5. Айтмамбетова Б. Бозжанова К.т.б. Балаларды семьяда адамгершілікке тәрбиелеудің кейбір мәселелері.- Алматы,1985.
6. Ахметов Ж. Балаларды мәдениеттілікке тәрбиелеу жолдары. Қазақстан мұғалімі,18 ақпан,1994.
7. Алмаханова Х. Жасөспірімдерге эстетикалық тірбие беру, Методикалық нұсқау. Алматы, 1990.
8.Ақназарова Б. Класс жетекшісі - Алматы, Мектеп 1973.
9.Әбенбаев С. Оқушы жастарға эстетикалық тәрбие беруді жетілдіру – Алматы, 1992 .
10.Әбенбаев С.Мектептегі тәрбие жұмысының әдістемесі- Алматы, 1999.
11.Әбдіразақов Е . Адамгершілік,имандылық тәрбиесі –Шымкент,1994.
12.Әбиев Ж. Педагогика тарихы.Алматы,2006.
13.Әбиев Ж. Бабаев С. Құдиярова А. Педагогика- Алматы «Дарын»2004.
14.Әбиев Ж. Жаңа адамды қалыптастыру- Алматы.1988.
15.Әбиев Ж. Еңбек тәрбиесінің педагогикалық негіздері-Алматы.1997.
16.Әбиев Ж. Оқушыларға тәрбие беру.Алматы // Қазақстан мектебі,1959,№3
17.Әбілова З. Оқушыларға эстетикалық тәрбие беру.- Алматы, 1972.
18.Әбілова З. Этнопедагогика- Алматы, 1997.
19.Әтемова Қ. Ата-аналар жиналысының мәні, Қаз.мем. 1-1996.
20.Бабаев С. Оңалбек.Ж. Жалпы педагогика.Оқулық.Алматы.Заң әдебиеті,2005.
21.Бап-Баба С. Жалпы психология. Алматы,2006.
22.Бап-Баба С. Психология негіздері, Оқу-анықтамалық құрал.Алматы,2007.
23.Балдырев Н. Класс жетекшісі- Алматы, Мектеп 1980.
24.Богославский В. т.б. Жалпы психология – Алматы, Мектеп,1980,13 тарау.
25.Безкаравайный С. Жұмабаев Алматы, Мектепте өткізілетін тарихи-әдеби кештер- Алматы, Мектеп,1968.
26.Бержанов Қ. Оқу-ағартудағы халықтар достығы. Алматы,1976.
27.Дәрженов С. Бүгінгі ислам,- Алматы, Білім қоғамы,1988.
Стандарттар, бағдарламалар
1. Жоғары кәсіптік ғылыми-педагогикалық білім (магистратура). 540350 – Педагогика дайындау бағытының ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты. –Астана: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, 2001. (Р.Қоянбаев, Н.Д.Хмель, С.И.Қалиева, Т.С.Оспановтармен авторлық бірлікте).
2. 050102–Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығының (Бакалавриат) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты.– Астана: ҚР Білім және ғылым министрлігі, 2004. (Р.М.Қоянбаев, Т.Қ.Оспановтармен авторлық бірлікте).
3. 6N0102–Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығының (магистратура) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. –Астана:ҚР Білім және ғылым министрлігі, 2004. (Р.М.Қоянбаев, Т.Қ.Оспановтармен авторлық бірлікте).
4. Бағдарламалар. Қазақ тілі. Жалпы білім беретін мектептің 2-4 сыныптарына арналған. –Алматы: ROND, 2003. –28 б. (Г.И.Уәйісова, Р.Ізғұттыновалармен авторлық бірлікте).
5. Бағдарламалар. 12 жылдық мектептің 1-4-сыныптары (байқау нұсқасы). Қазақ тілі. 2-4-сыныптар. –Алматы: Атамұра, 2004. –43-62 б. (Г.И.Уәйісовамен авторлық бірлікте).
        
        МАЗМҰНЫ
І. Кіріспе...................................................................................................................3-4
ІІ.Негізгі бөлім. Педагогиканың жалпы мәселелері.....................................5-6
2.1. Педагогиканың ғылымдық мәні. Оның ерекше білім саласына бөлінуі және зерттеу аймағы..........................................................................................................5-6
2.2. ... ... мен ... ... ... ... ... Педагогиканың арнайы ғылым-білім саласына бөлініп шығуы және оның көрнекті өкілдері.......................................................................................8-11
3.1. Педагогика пәні және зерттейтін негізгі проблемалары...........................11-13
3.2. Педагогика- тәрбие жөніндегі ... ... ... ... ... ... ... Педагогикалық ғылымдар жүйесі................................................................24-27
4.3. Педагогикалық зерттеу әдістері...................................................................27-29
V. Қорытынды....................................................................................................30-33
VІ. Пайдаланған әдебиеттер.............................................................................34-35
Кіріспе
Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне орай елімізде жүріп жатқан реформалау процесі, оның тек ... ... ғана ... ... ... ... әлеуметтік-гуманитарлық салада да зор өзгерістер жасалуда. Қоғамдағы білім беру ... ... ... ... ... орай ... білім беретін мектептерде оқу-тәрбие жұмысын нәтижелі іске асыру педагогикалық оқу ... ... алып ... болашақ жас мамандардың білім, білік және дағды сапаларының ... ... ... ... ... ... Осы ... аса маңызды міндетті шешуде курсының атқаратын қызметі айрықша.
курсы ... оқу ... ... ... ... ... жүйесінің негізгі бір саласы. Оның мақсаты болашақ мамандарды педагогика ғылымдарының теориялық негіздерімен қаруландырып, тәрбие мен ... ... ... ... ... педагогикалық білім, білік және дағды қалыптастыру.
Педагогикалық курстық жұмыс негізінен 5 ... ... ... бөлімде қарастырылған педагогикалық мәселердің негізгі идеялары мен мазмұны тыңғылықты ... ... ... ... ... ... дамытуға сай негізгі ұғымдар жеке қарастырылған. Сонымен бірге әрбір тақырып соңында студенттердің ойлау белсенділігі мен өзіндік жұмыстарын жақсартуға арналған бақылау ... ... ... ... бөлімдер негізінен дәстүрлі түрде оқу стандартына сай ... Атап ... , , , ... ... ... ... ... өте маңызды, әрі күрделі де ұзақ мерзімді қажет ететін құрамдас бөлігі екендігі мәлім. Олай болса, оқушылардың сабақтан тыс ... ... ... ... ... нәтижесін арттыру одан да күрделі мәселе. Мектеп жайында бұл ... ... ... ... сынып жетекшілеріне жүктеледі. Оның нәтижелі ұйымдастырылуы, сынып жетекшілерінің педагогикалық білім дәрежесінің сапасы мен педагогтік шеберлігіне байланысты болып келеді. Оған ... ... ... мен ... ... тіпті жұртшылықты тарта білу қабілеттерін игерудің де маңызы ерекше. А.С. ... ... ... ... ... деп ... Сондықтанда осы пәнде тәрбие теориясының мақсат-міндеттеріне сай оның мазмұнын жүзеге асыруға бағытталған сынып жетекшісінің тәрбие жұмысының ... ... мен ... ... ... ... Жаңа технологияны меңгеруде мұғалімнің жан - ... ... ... ... ... біздің қоғам аса күрделі жағдайларды бастан кешірді. Өтпелі ... тән ... ... ... ... шығара алмайды. Бірақ адам қандай жағдайда да өзінің биік ... ... ... ... ... ... ... Тәрбиенің осы жақтарын қазақ жастарының санасына кішкентайынан терең енгізу қажет. Қазақстан Республикасының ... да ... ... ... ... және тұрмыс негіздерін қалыптастыру, азаматтыққа тәрбиелеу және олардың ақыл - ойын ... ... ... екендігі айтылған. Олай болса, қоғам болашағы- жас ұрпақтың бойына адамгершілік, ізгілік, мейірімділік, ақыл-ой, сана-сезім ... ... ... беру ... жаңаша құру қажет. Осы орайда, деген, Жүсіпбек Аймауытовтың сөзін айта кету артық болмас.
Қорыта ... осы ... ... ... ... ... - курсы бойынша білім жүйесінің бірыңғай ... ... ету ... ... ... ... ... Педагогиканың ғылымдық мәні. Оның ерекше білім саласына бөлінуі және зерттеу аймағы
Әр саладағы ғылымды ... ... сол ... ... ... мен дамуы, оның зерттейтін проблемаларын анықтап, түсінуден басталады. ... да, әр ... ... өз ... зерттелуі тиіс және сол ғылымның теориялық негізін түсінуге жәрдемдесетін табиғи ... ... ... ... ... ... ... көпке мәлім -деген қанатты сөзде терең мағына бар. Осыдан педагогика пәнімен танысуды да оның қысқаша болса да туындау және даму ... ол ... ... ... ... ... жөн.
Ескеретін жәйт, аталған мәселелерді қарастыруда әрдайым екі тұжырымды жадтан шығармау лазым:
1.Үлкен даму жолы ... ... және ... ... ... де, қай ... болмасын қоғам қажеттілігінен дамып, қалаптасады.
2. Адамзат білімінің қай ... ... ... дәрежеге көтерілуі үшін тек ерекше, соған ғана тән зерттеу аймағы бөлініп, нақтылануы қажет.
Осы тұрғыдан алып қарасақ, педагогиканың жайы ... Оның ... ... ... ... ... ... неде? Оның жалпы заттық дүние мен білім жүйесіндегі орны қандай?
Адамзат дамуының барысында білімдік педагогиканың саласы ең ежелгілерден, әрі қоғам ... ... ... ... Бұл ... ... болу үшін ... де маңызды жағдайға назар аударған жөн. Тәуелсіз ел тірегі - білімді ұрпақ десек, жаңа дәуірдің күн ... ... ... - білім беру, ғылымды дамыту. Өркениет біткеннің өзегі,сғылым, тәрбие екендігіне ешкімнің таласы жоқ. Осы орайда білім ордасы - ... ал ... жаны - ... ... ... - өз ұлтының тарихын, мәдениетін, тілін қастерлей және оны жалпы азаматтық ... ... ... ... білетін тұлға тәрбиелеу. Егеменді еліміздің ең басты мақсаты өркениетті елдер қатарына көтерілу болса, ал өркениетке жетуде ... ... ... бай ... алатын орны ерекше. Қазіргі білім берудің басты мақсаты да сол жан-жақты дамыған, рухани бай жеке ... ... ... ... ... бай, ... дамыған жеке тұлғадағы ең басты қасиеттердің бірі - тіл байлығы, өз ойын нақты, терең мағыналы әрі көркем жеткізе білетін, ... де ойлы ... ... ... сөйлегенде сөзі жүрекке жылы тиетін, сөз құдіретін игерген адамдарда да тұлғалық қасиет болады. ... ... ... ... мақсаты оқушылардың белсенді өмірлік жолын, қоғамдық борышқа саналы көзқарасын, сөз бен істің бірлігін қамтамасыз етіп, адамгершілік нормаларынан ауытқушыларға жол ... ... ... табылады.
2.2. Тәрбие қажеттілігі мен педагогикалық теория дамуының әлеуметтік-экономикалық ... ... өсіп келе ... ... ... ... ... тәрбиеге бағышталған адамзат іс-әрекетінің ерекше бір саласына кіреді. Шынында да, педагогика жөнінде сөз ... ... бұл ... ... ... қалыптастыру түсініктерімен баламалас қолданылады. Ал, тәрбиенің өзі жас әулетті тұрмысқа дайындау құралы ретінде, ... ... ... қалануымен бірге пайда болады. Еңбек құралдарын жасау, табиғат өнімдерін меншіктеуге байланысты өндірістік және бірлікті іс-әрекет пен ... ... ... ... ... ... келер ұрпаққа өткізуді мақсат үрдесіне айналдырды. Қоғамдық ... өзі осы ... ... ... әрбір әулеттің өз ата-бабаларының өндірістік, әлеуметтік және рухани ... ... ... ... ... ... деңгейде байытып, өзінен соңғыларға жеткізіп беруі арқылы іске асып отырады және әрі қарай дамиды. Сонымен жинақталған өндірістік, әлеуметтік және рухани ... ... ... ... ... ... ... жасалуы мен дамуының алғы-шарттары және маңызды қызметіне айналады. Міне, сондықтан да тәрбие адамзат қоғамының дамуынан ажырамайды және оған ежелден-ақ тән ... ... ... ... ... ... ... ерекше іс-әрекет ретінде қоғам дамуының барлық кезеңдерінде де өз маңыздылығын жоймаған.
Ал әртүрлі қоғамдық құбылыс ретінде тәрбиелік ... пен оның ... бір ... тұрып қалған емес, қоғамдық жағдайлардың ықпалымен ол үздіксіз жетіліп дамуда болды. Мысалға, ұзақ уақыт ... ... және ... ... ... ... әрекетінде, үлкендермен араласа жүріп игеріп отырды. Осылайша жағдай тайпалық қауымға дейін де, тайпалық қауым кезінде де ... ... ... ... еді. Сондықтан да бұл дәуірде тәрбие адамдардың арнайы кәсіби қызметі бола алмады, яғни арнайы ... ... ... ... ... ... адамдардың да қажеттігі әлі туындамаған кез еді. Құл иленеушілік қоғамда да бұл жағдай ұзақ уақыт сақталды.
Бірақ, уақыт ... ... ... ... бұл ... ... ... Жер өңдеу мен мал шаруашылығы, қолөнершілік бірте-бірте дамып, күрделенеді. Адамдардың қоршаған дүние жөніндегі ілімдері ... ... ... ... бастау берді. Жаңарған қоғамдық жағдайда өндірістік тәжірибе мен ғылыми біліктерді игеру енді арнайы және ұзақ ... ... ... ... ... даму мен күрделену өріс алап, ғылым-білім қоры жинақталған сайын, өсіп келе жатқан әулетті тұрмысқа арнайы дайындаудың қажеттігі арта ... де, ... ... ... ... ... ... барған сайын күшейіп отырды. Осылайша, білім беру мен тәрбие қоғамның объективті қажеттігіне айналды және оның бұдан былай дамуының ең маңызды алғы ... ... ... ... адамзат қоғамның белгілі кезеңінде, дәлірек құл иеленуші дәуірдің аяғына ... ... пен ... ... ... ... ... қоғамдық қызметке айналды, арнайы тәрбиелік мекемелер пайда болып, кәсіби мамандыққа балаларды оқытып, тәрбиелейтін адамдар шыға бастады.
Тәрбиенің дербес қоғамдық ... ... ала ... ... ... қызмет тәжірибесін жинақтап, қорытындылауды ойластыру қажеттігін туындатты. Тәрбиенің кең өріс алып күрделенуі тәрбие қызметімен байланысты теориялық білімдердің ерекше ... ... мен ... жол ... ... мен ... жөніндегі барша білімдер секілді тәрбиелік білім де философия аясында нақтыланып, зерттелді. Бұл жағдай ежелгі грек ... ... ХІ ... аяғына дейін сақталды.
ІІІ. Педагогиканың арнайы ғылым-білім саласына бөлініп шығуы және оның ... ... ... қарқынды дамуына қарамастан, ХІІ ғасырдың басына дейін педагогика философияның бір бөлігі ретінде қарастырылып келді. Шынында, осы ... ... де ... ... ... ... мәселесін айналып өтпейді, осының өзі педагогикалық проблемалардың қоғам мен ғылым үшін аса ... ... ... ... ғылым ретінде философиялық білімдер жүйесінен ХІІ ғасырдың басында бөлектеніп шықты. Ағылшын жаратылыстанушысы және философы Фрэнсис Бэкон /1561-1626/ жылы өзінің атты ... ... ... Бұл ... ол ... ... сала ... олардың арасында педпгогиканы ғылыми білімдердің дербес саласы деп бөлектеді. Осы ғасырда - ақ педагогиканың өзіндік статусы аса ... чех ... Ян Амос ... ... ... беки ... Оның теориялық идеялары дүние жүзіне кең танымал да, әрі осы ... ... өз ... ... ... ... әйгілі атты еңбегінде балаларды оқытудың негізгі ... ... мен ... ... жолдары баяндалды. Өз еңбектерінде Я. А. Коменский балалардың адамгершілік тәрбиесіне өте үлкен мән берді, ол атты кітабында ... ... ... өз ... паш ... ойлар алғашқыда философия, діни ілімдер жүйесінде, саясаттануда, құқықтануда, әдебиетте дамыды. 12 ... ... жеке ... ... бөлініп шықты. Орта ғасырларда жастарға білім және тәрбие беру ісі діни орындардың қолында болды. Мешіт жанынан медреселер, шіркеу жанынан ... ... ... ... ... Олардың бәрінде дерлік құдай заңы, төрт амалды есеп, таза жазу, еңбекке үйрету пәндері оқытылды. Кейіннен өндіріс пен сауда-саттықтың өркендеуіне орай ... ... ... онда ... ... ... құны мен ... анықтау, геодезия, топография сабақтары енгізілді.
Коменский ізімен батыс еуропалық педагогика тарихында елеулі еңбегімен көрінген ... ... ... ... Олардың ішінде аса көрнектілері Англияда Джон Локк /1632-1704/, Францияда Жан-Жак ... ... ... ... ... ... /1746-1827/, Германияда Иоганн Гербарт /1776-1841/ және Адольф Дистерверг /1790-1866/ т. б. болды.
Джон Локк өзінің ... ... ... психологиялық негіздеріне және адамгершілік қалыптастыру мәселесіне үлкен мән берді. Баладағы тума қасиеттерді жоққа ... ... ... не ... сол болатын теңеумен, тәрбиенің үлкен әсерлі күш екенін баса ... Ал ... ... ... ... табиғаттан дарынды деп таныды. Осыдан, оның ойынша, тәрбие баладағы тума қасиеттердің дамуына кедергі болмай, оған толық еркіндік беріп, әрі оның ... мен ... ... тиіс - деген тұжырымға келді.
М. Г. Песталоцци педагогикада алғашқылардың бірі болып тәрбие мекемелерінде теориялық қызмет пен ... ... ... ... көре білді. Өзінің шығармасында, ол тәрбиенің адамгершілікке негізделуі, балаларға сыйластық қатынас және ... ... ... мейірім мен қайрымдылыққа баулу хақындағы демократиялық идеяларын дамытты. Күнделікті ... ... ... ... оқуы мен ... ... мүмкіндігіне орай еңбекпен ұштастыруға көңіл бөлді, балалар қауымының тәрбиелік ықпалын пайдалана білуді уағыздады.
Педагогикалық идеялары кейбір ... ... ... ие ... ... ... өрістетуде елеулі рөл танытқандардың бірі Иоганн Гербарт. Ол балаларды ... ... қол ... ... ... ... олардың тәртібін үздіксіз қадағалап, арнаулы журналға жазып отыру керек деп есептеді. Сонымен қатар оның шығармаларында пайдалы идеялары да болды. Ол да ... ... ... мен тәрбиенің психологиялық негіздерін жобалап берді, баладағы адамгершілік қасиетті қалаптастыру, үшін оның ... ... ... ... қатынас жасау қажеттігін жариялады.
Өзінің педагогикалық теориясын прогрестік-демократиялық бағытта дамытқандардың бірі Адольф Дистервег . Ол өрістеткен аса құнды идеялар: балалардың оқу ... ... ... ... ... оқуына мән беру, сондай-ақ халық мұғалімдерін дайындау.
ХVІІІ ғ. Германияда алғашқы рет мұғалімдерді ... ... оқу орны ... онда ерекше ғылыми пән ретінде педагогика оқытыла бастады. Осының бәрі педагогикалық теорияның жедел дамуына ... ... ... ... ... қалыптасуына мүмкіндік берді.
Сонымен, ХІІ ғ. ХІХ ғасырдың аралығы педагогикалық теорияның үлкен ... ала ... аса ... ... ... өрбіген заманы болды. Педагогикалық ойдың кемелдеген ... ... К. Д. ... ... Н. И. ... ... В. И. Водовозов (1825-1886), А.Ф. Лесгафт (1837-1909), Л. Н. ... ... және т.б. ... ... ... ие ...
Ұлттық педагогикалық теориямыз бен тәрбие мәселелері Ы. Алтынсарин, С. Көбеев, А. Байтұрсынов, С. ... ... және т.б. ... ... ... өз ... ... біздің дәуірімізге дейін жетіп, егеменді ел ұрпағын тәрбиелеуде таптырмас құралға айналып отыр.
Аталған дәуірде мұншама ... ... ... шығуы кездейсоқ емес. Қарқынды дамыған өндірісті, ғылыми және мәдениетті қоғам өзінің негізгі өндірушілерінің сауаттануын ... ... етіп ... ... ... ... ... емес те еді. Сондықтан да соңғы ғасырлардағы ... ... ... және ... технологиялық прогресс жастарды өндірісте істеуге, тәрбиелеуге, білім беру, тәрбие мекемелерінің көбейуіне, халықтық мектептердің дамуына жол ... ... пәні және ... ... проблемалары
Тәрбие қоғамдық құбылыс ретінде өздігінен пайда болып, жасамай, ... ... оны ... ... және оған қажетті сана мен қасиеттерді дамытудың құралы ретінде көрінетінін жоғарыда айтқанбыз. Осыдан, тәрбие заңдылықтары, оның сипаты мен ... ... ... ... ... ғана ... әлеуметтік тұлға сипатына ие адамның даму және қалыптасу заңдылықтарына негізделген. Сондықтан педагогиканың шұғылданатын заты жеке ... ... мен оның ... ... заңдылықты байланыстарды зерттеу және оның негізінде тәрбиелік жұмыстардың теориялық және әдістемелік проблемаларын шешу, яғни педагогика адам дамуы мен ... ... ... ... ... ... ... сипатындағы тәрбиенің теориясы мен әдістерін айқындайды.
Келтірілген педагогиканың анықтамасын зерттеушілерді ғана емес, ... ... ... ... ... ... ... мышықкерлерді (тәжірибе жетекшілерін) де жеке тұлғаның даму процесін, сол даму мен тәрбие арасында жатқан терең астарлы ... ... ... танып, түсіну қажеттігіне бағдарлайды. Мұндай қажеттіліктің пайда болуының себептері жаңашыл педагогикалық ... ... ... ... көп ... дейін жеке тұлға дамуының қозғаушы күштері ретінде тек ... ... ғана ... ... Ал ... ішкі ... ... естен шығарылып, тіпті олар қажетсіз деп есептелінеді. Келе-келе сыртқы әсерлердің өзінен-өзі керекті нәтижелерді бере бермейтіні ... ... бұл ... педагогикалық тараптан адам қалыптасуындағы ұнамды да, келеңсіз де, ал кей жағдайларда бейтарап та сипатқа ие болатыны ... Іс ... ... тәлімдік әрекетті қалайша қабылдайтыны, оған қалайша қатынастық байланыс жасайтыны ... ... ие. ... ... ... ... идея ... жеке адамның дамуы мен оның мінез-құлқы тәрбиелік ықпалды қабылдау сипатына, бұл ықпалдың адам жан ... ... ... күйге байланысты. Осы идеяның қабылдануы педагогикалық теория мен ... ... ... ... ... ... түсті.
Сонымен, педагогика тәрбие теориясы мен әдістемесін нақтылай отырып, жеке адам дамуының астарлы, ... ... ... және оның ... қоғам тарапынан қойылған талаптар мен әлеуметтік сапаларға орай арнайы ұйымдастырылған қалыптасу процесін зерттейді. Бұл педагогика зерттейтін ... ... ... қатарына кіретіндер:
а) жеке адамның арнайы ұйымдастырылған тәрбие ... ... және ... мән-мағынасы мен заңдылықтарын зерттеу;
ә) тәрбиенің мақсатын анықтау;
б) тәрбиенің мазмұнын белгілеу;
в) тәрбие тәсілдерін зерттеу;
3.2. Педагогика- тәрбие жөніндегі ғылым
Адам биологиялық тіршілік иесі ... ... ... Оның ... ... ... үшін - тәрбиелеу қажет. Дәл осы тәрбие ... ... оған ... қасиет сапаларды қалыптастырады. Қазіргі қоғамда тәжірибе жұмыстарын жүргізу үшін арнайы мекемелер түзілген. Бұл үдерісті кәсіби ... ... ... ... жөнінде арнайы ғылым қалыптасқан. Міне, сол ... ... енді ... ... ... ... педагогика деп аталады. Ол өз атамасын грек сөздері - балалар және - жетектеу дегеннен алған, ... ... > - ... ... ... ... ... мектебінің ұлттық білім стратегиясының тұғыры ретінде қабылдануда.
Бастауыш мектеп мұғалімдеріне осы күнде үлгерім тестілерін кең қолданып жүр. Бұдан ... ... ... ... оқу, ... ... арифметикалық амалдарды анықтау үшін элементар ептілік тестері де пайдаланылады. ... ... ... ... ... мектепті жаңалау мен қайта құру қозғалысы өріс ... Бұл ... ... ... ... Осы дәуірдегі жаңаланған педагогиканы дамытуға ат салысқан педагог ғалымдар мен бірегей шығармашыл мұғалімдер көптеп атын таныта бастады. Олардың ... ... ... Б.Ф. ... , ... ... , В.А. ... және басқалар болды. Бүкіл елге белгілі болған мәскеулік бастауыш ... ... ... атты ... ... онда ... мектеп оқушыларының оқу ісін сұлба, тірек үлестірмелер, кестелер пайдалану арқылы басқару тәсілдерін көрсетіп берді. ... ... ... ... ... Бүгінгі кезеңдегі педагогика өзінің диалектикалық, өзгермелі ғылым сипаттарына сай болуымен тартымды дамуда. Кейінгі онжылдықтарда педагогиканың бірнеше салаларында ... ... ... ... әсіресе мұндай жетістіктер мектепке дейінгі және бастауыш мектептегі оқудың жаңа технологияларын жасауда көрініс берді. ... оқу ... ... ... ... компьютерлері оқу үдерісін басқаруда үлкен жәрдемін тигізуде. Соның нәтижесінде оқу барысында аз қуат пен уақыт жұмсап, жоғары нәтижелерге жету мүмкіндіктері ... ... ... ... ... ... ... да пайдалы өзгерістер қолға тиді. Ғылыми - өндірістік, авторлық мектептер, ... ... ... - ұнамды өзгерістер жолындағы елеулі көзге түскен ... ... ... жаңа және ... ... оқуы мен ... ... назарда тұлға дамуын көзге алып, гуманистік бағытта өрлеп, өрістеуде.
Сонымен, ... ... ... өркениетінің тереңдегі тарихи сатыларынан бастау алады. Тәрбие ... ... ... ... көне дәуір философиясының арнасында дамыған. Тәрбие, оқу, білім берудің тиімді теорияларымен әдістемелері пайда болғанша педагогика дамудың ұзақ та қайшылықты ... ... ... мектебінің қазіргі кездегі бастауыш сыныптарында оқып жатқан жас өркен ұрпаққа бүгінгі күн көзқарасымен емес, Л.С.Выготский айтқандай, - ... ... ... басты қағидасы зерттеу жұмысының тұтас логикасында сақталынып отырды. Дегенмен дамыта оқытудың өзіндік ерекшеліктері ... ... ... ... сол ... арнайы білім мазмұны іріктелініп, арнайы жаттығулар жүйесі жасалынып, арнайы оқу-әдістемелік кешен қолданылып, қазақ бастауыш ... ... ... ... ... биік әрі кең ... көз жеткізіліп, дамыта оқыту жүйесінің өзіне тән әдістемелік қоры мен базасы жасалуы керек екендігі анықталды.
1. Дамыта оқыту жаңа ... ... ... білім мазмұны мен білім үйрету үдерісіне, оқушының, мұғалімнің жеке тұлғалық болмысына тереңнен назар аударуды қажет ететін, тіпті талап ететін ... ... беру ... ... ... ... ... дамыта оқыту әдістемесін практикаға кеңінен енгізу өмірдің өзіндік талаптарынан туындап отыр, өйткені қазіргі кезең - ... жаңа ... Ол ... ... ... ... келешек ересек адам өз бетімен білім іздей алатын, өзіндік шешімдер жасай ... ... жеке ... болмысын тани алатын, сол арқылы өзгені де өзіндей құрметтей алатын қазақ азаматы деп танылады. Осындай жеке ... ... - ... ана тілі ... саналатын қазақ тілін дамыта оқыту әдістемесінің басты ... ... ... Зерттеу жұмысы барысында алға қойылған мақсатқа жету үшін белгіленген міндеттер шешілді. Қазақ мектебінің бастауыш сатысында осы кезге дейін ... ... ... ... үдерісінде ішінара қолданылатыны анықталды. Бірақ арнайы әдістемелік жүйе жасалмайынша, ... ... ... ... ... қол жеткізуге болмайтыны да анықталды. Дамыта оқыту әдістемесінің нық та ... ... - оның ... және ... негіздерінің тұжырымдамаларына тікелей байланысты болатыны белгілі. Сол бағыт зерттеу жұмысының философиялық, іс-әрекет теориясы, дидактикалық, лингвистикалық, психологиялық, ... ... ... ... ... ... ... оқыту мәселелерінің талдануын қажет етті. Ұсынатын әдістемелік жүйенің мол теориялық бастау көздерін тірек ете отырып, жасалынды, ол ... ... ... ... ... ... дәлелденді.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
1. Ақпанбек Г. Қазақтардың дүниетанымы - ... ... ... Б. ... ... идеялары мен тәжірибелері-Алматы, 1991.
3. Айтмамбетова Б. ... ... ... әдістері - Алматы, 1991.
4. ... Н. Бала ... ... және оны ... ... ... Өнер.1972.
5. Айтмамбетова Б. Бозжанова К.т.б. Балаларды семьяда адамгершілікке тәрбиелеудің кейбір мәселелері.- Алматы,1985.
6. ... Ж. ... ... тәрбиелеу жолдары. Қазақстан мұғалімі,18 ақпан,1994.
7. Алмаханова Х. Жасөспірімдерге эстетикалық тірбие беру, ... ... ... ... Б. ... ... - ... Мектеп 1973.
9.Әбенбаев С. Оқушы жастарға ... ... ... ... - ... 1992 .
10.Әбенбаев С.Мектептегі тәрбие жұмысының әдістемесі- ... ... Е . ... ... - Шымкент,1994.
12.Әбиев Ж. Педагогика тарихы.Алматы,2006.
13.Әбиев Ж. Бабаев С. Құдиярова А. ... ... ... Ж. Жаңа ... ... ... ... Ж. Еңбек тәрбиесінің педагогикалық негіздері-Алматы.1997.
16.Әбиев Ж. Оқушыларға тәрбие беру.Алматы // Қазақстан мектебі,1959,№3
17.Әбілова З. Оқушыларға эстетикалық тәрбие беру.- Алматы, ... З. ... ... ... Қ. Ата-аналар жиналысының мәні, Қаз.мем. 1-1996.
20.Бабаев С. Оңалбек.Ж. Жалпы педагогика.Оқулық.Алматы.Заң ... С. ... ... ... С. ... ... Оқу-анықтамалық құрал.Алматы,2007.
23.Балдырев Н. Класс жетекшісі- Алматы, Мектеп 1980.
24.Богославский В. т.б. ... ... - ... ... ... С. Жұмабаев Алматы, Мектепте өткізілетін тарихи-әдеби кештер- Алматы, Мектеп,1968.
26.Бержанов Қ. Оқу-ағартудағы халықтар достығы. Алматы,1976.
27.Дәрженов С. ... ... ... ... ... бағдарламалар
1. Жоғары кәсіптік ғылыми-педагогикалық білім (магистратура). 540350 - Педагогика дайындау бағытының ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті ... ... - ... Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, 2001. (Р.Қоянбаев, Н.Д.Хмель, С.И.Қалиева, Т.С.Оспановтармен ... ... 050102 - ... ... ... мен ... ... (Бакалавриат) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. - ... ҚР ... және ... ... 2004. ... ... авторлық бірлікте).
3. 6N0102 - Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығының (магистратура) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру ... - ... ... және ... министрлігі, 2004. (Р.М.Қоянбаев, Т.Қ.Оспановтармен авторлық бірлікте).
4. Бағдарламалар. Қазақ тілі. Жалпы білім ... ... 2-4 ... арналған. - Алматы: ROND, 2003. - 28 б. ... ... ... ... Бағдарламалар. 12 жылдық мектептің 1-4-сыныптары (байқау нұсқасы). Қазақ тілі. 2-4-сыныптар. - Алматы: Атамұра, 2004. - 43-62 б. ... ... ...

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 30 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 100 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
XVII – XVIII ғасырлардағы демократиялық педагогиканың дамуы6 бет
Адам туралы ғылымдар жүйесіндегі педагогиканың ролі7 бет
Америка Құрама Штатындағы педагогиканың дамуы10 бет
Арнайы педагогиканың сыныптамалары13 бет
Арнайы педагогиканың шығу тарихы19 бет
Біртұтас педагогикалық процесс педагогиканың пәні және мұғалім іс-әрекетінің объектісі8 бет
Бала тәрбиесінде халықтық педагогиканың алатын орны26 бет
Бала тәрбиесінде халықтық педагогиканың бағыттары8 бет
Баланың жас ерекшеліктеріне байланысты педагогиканың негіз дері70 бет
Кәсіби педагогиканың негізгі категориялары46 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь