Ұлттық нарықты реттеудегі бағалық саясат

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5

І Ұлттық нарықты реттеуде бағаның, тарифтың
субсидияларының ролі
1.1 Ұлттық нарықты реттеуде баға ортасының ақпараттық маркетингі ... .7
1.2 Ұлттық нарықтағы бағаға негізделмеген немесе сапалық
бәсеке ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...12

ІІ Ұлттық нарықты реттеудегі бағалық саясат
2.1. Нарық жағдайындағы баға тағайындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15
2.2. Кәсіпорынның бағалық саясаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...19

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...23

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..25

Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...26
Кіріспе
Ұлттық нарықты реттеуде тауардың бағасы клиентті тартуы да немесе тартпауы да мүмкін. Маркетинг жетістіктерінің кепілдіктерінің бірі болып дұрыс таңдалын-ған бағалық стратегия танылады. Тауарды көздеген тұтынушыға жылжыту үшін багалық саясатта қандай стратегиялар барын және бүлардың арасынан қалай таңдау жасау керектігін шешіп алу жөн.
Фирманың мақсаттары уақыттар шегіне байланысты Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді болып бөлінеді. Нарықтағы жағдайларға қатысты кейде біріншісі, кейде екінші түрі басымдық көрсетеді. Қысқа мерзімді мүдделер алыпсатарлық қадамдарындай, ал ұзақ мерзімділері күрделі құрылысқа қаржы бөлуге итермелеуі ықтимал. Бағалық саясат шешім қабылдаушы адамдардың алдында қандай уақыттық шек ашыла-тынымен анықталады. Маркетинг тәжірибесінде реттелуші объект болып фирманың нарықтық іс-қимылынын ұзақ мерзімді сипатта-малары танылады. Ұзақ мерзімді пайда түсіру бағалық саясатты іске асыруды алғы шарт етеді. Маркетингтік қағида ұстамаған фирмаларда баға "шығындардың" (өзіндік құн) және "мөлшерлі пайданың" (шығындарға сәйкес) қосындысы ретінде анықталады. Маркетинг принципін ұстаған фирмаларда баға сатып алушы не (қанша) төлеуге дайын екеніне сәйкес анықталады. Соңғы жағдайда мақсатты шығындар мақсатты бағалар негізінде анықталады және керісінше бола алмайды.
Бағалық саясатты айқындауда тауардың өміршендік циклі маңызды рөл атқарады. Бұйымның циклдің келесі кезеңдеріне өтуі өндіру мен өткізудің жағдайларын өзгертуіне соқтырады, ал бұл бағалық саясатта ескерілуі жөн. Бұдан басқа нарықтық коньюктура, бәсекелестер, табыстырушылар, делдалдар, алушылар және т.б. әсер етеді.
Кәсіпорындар ресурстарының нарықты құрылу үрдісі (материалдық және материалдық емес), олардың нарықтық айналымға кіруі, Қазақстандағы меншіктік қайта құрылымның жаңа кезеңімен тікелей байланысты. Бұл үрдістің тежелуіне әлде де түрлі операциялар жасағанда ресурстарды құндылық бағалаудың жоқтығы себеп болып отыр.
Кәсіпорынның мүліктік және мүліктік емес потенциал құндылығының анықталуы, мемлекеттік немесе мемлекеттің қатысуымен, нарықтық инфрақұрылымның жүйесін құру қызметін бағалауға байланысты. Өндірістік операцияларды басқару механизмдерге байланысты мынадай бөлімдерден тұрады:
Қазақстандағы мүліктік қайта құрылу нәтижелері бүгінгі кезеңдегі мемлекеттік емес кәсіпорын меншігінің басымдылығын көрсетеді. Бұл тұрғыда, біріншіден, кәсіпорындардың мүліктік және мүліктік емес ресурстары және солармен байланысты бағалау қызметінің дамуына ықпал ететін, бүгінгі уақытқа қалыптасқан өнеркәсіптің әртүрлі ресурстарының потенциалды тауарлық массасы алы айтуға болады. Екіншіден, бағалау ақпараттарының дамымауы не де жекешелендірілген кәсіпорынның жекешелендіруден соң данбауы, «суық» инвестициялық климаты мен активтілігінің енділігі, олардың қызметінің нәтижелері төмендеуі мен нарыктық шау талабының жойылуына әсерін тигізеді. Демек, шығуға жол көрінбейтін «жабық орта» пайда болады. Бұл жағдай, біріншіден, мемлекеттік өнеркәсіптің (жеке шикізат салаларынан басқа) бәсеке қабілетінің төмендеуін, екіншіден, өнеркәсіптік кәсіпорындары ресурстарының қайталама рыногы пайда болуының нақты потенциалы-және өндірістік ресурстардың тиімсіз қолдануына әкеліп соқтырады. Оның қалыптасуы аталған жағдайлар есебімен, келесідей кезең-бойынша жүргізіледі:
Тиімсіз атқарым жасайтын және бәсекеге қабілетсіз кәсіпорындарды кеңейту, соның ішінде, келешекте тиімсіз қолданылатын мемлекеттік және муниципаддық ресурстарды өңдірістік мақсатта жұмсау өтімділігі төмен ресурстар салмағын артықшылықпен калыптастыру.
Нарықтық бағалаудан кейін айналымға және жаңа бизнестің шатасуына негіз бола алатын аталған кезеңдердің «қойылымы», кәсіпорындарды қайта құрумен, кәсіпкерліктің дамуымен, кәсіпорын-мүліктік және мүліктік емес ресурстарының қайта құрылуымен байланысты.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. С.Х. Тойкин, Ә.Т. Жайнакова., Қ.Б. Тәмпішева «Маркетинг негіздері» Астана 2007 жыл.
2. С. Сатыбалдыұлы «Маркетинг нарықтау» Алматы 1999 жыл.
3. С.Н. Нысанбаев, Г.А. Садыханова «Маркетинг негіздері» А 2002.
4. Пунин Е.И. «Маркетинг, менеджмент ценообразование на предприятиях» Москва 1995 год.
5. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс, 1992.
6. Эванс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг. М.: Экономика, 1990.
7. Современный маркетинг. Под редакцией В.Е.Хруцкого. М.: Финансы и статистика, 1991.
8. Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке. М.: Экономика, 1991.
9. Абрамова Г.П. Маркетинг: вопросы и ответы. М.: 1991.
10. Маркетинг: краткий словарь-справочник. Л: Политехника, 1991.
11. Долинская М.Г., Соловьев И.А. Маркетинг и конкурен-тоспособность промышленной продукции. М.: Стандарты, 1991.
12. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. М.: 1991.
13. Словарь делового человека. М.: Экономика, 1992.
14. Руженцов Н.В. Защита интересов и прав потребителей за рубежом. М.: Стандарты, 1989.
15. Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. М.: Внешторгиздат, 1990.
16. Хойер В. Как делатъ бизнес в Европе. М.: "Прогресс", 1990.
17. Основы успешного предпринимательства. Практическое руководство. Таллинн-Ленинград, 1991.
18. Введение в бизнес. Реферат книги Джеймса А. Стоунера и Эдвина Г. Долана. Ижевск: "Странник", 1991.
19. Пилдич Дж. Путь к покупателю. Перевод с англ. В.Б.Боброва. Общая редакция и вступительная статья Е.М.Пеньковой М.: Прогресс, 1991.
        
        Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
...................................................5
І Ұлттық нарықты реттеуде бағаның, тарифтың
субсидияларының ролі
1.1 Ұлттық нарықты реттеуде баға ортасының ақпараттық маркетингі.....7
1.2 Ұлттық ... ... ... ... ... ... ... реттеудегі бағалық саясат
2.1. Нарық жағдайындағы баға
тағайындау.....................................................15
2.2. Кәсіпорынның бағалық
саясаты...................................................................19
Қорытынды……………………………………………………..............…..........23
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі………………….…....………............….25
Қосымшалар..................................................................
.........................................26
Кіріспе
Ұлттық нарықты реттеуде тауардың бағасы клиентті ... да ... да ... ... ... кепілдіктерінің бірі болып
дұрыс таңдалын-ған бағалық стратегия танылады. Тауарды көздеген тұтынушыға
жылжыту үшін багалық саясатта ... ... ... және ... ... ... жасау керектігін шешіп алу жөн.
Фирманың мақсаттары уақыттар шегіне байланысты Қысқа мерзімді және ұзақ
мерзімді ... ... ... ... ... ... ... екінші түрі басымдық көрсетеді. Қысқа мерзімді мүдделер ... ал ұзақ ... ... ... қаржы бөлуге
итермелеуі ықтимал. Бағалық саясат шешім қабылдаушы адамдардың ... ... шек ... ... ... ... объект болып фирманың нарықтық іс-қимылынын ұзақ мерзімді сипатта-
малары танылады. Ұзақ мерзімді пайда түсіру бағалық саясатты іске асыруды
алғы шарт ... ... ... ұстамаған фирмаларда баға
"шығындардың" (өзіндік құн) және "мөлшерлі пайданың" (шығындарға ... ... ... ... ... ... ... баға
сатып алушы не (қанша) төлеуге дайын екеніне сәйкес анықталады. Соңғы
жағдайда мақсатты ... ... ... негізінде анықталады және
керісінше бола алмайды.
Бағалық саясатты айқындауда ... ... ... ... ... ... циклдің келесі кезеңдеріне өтуі өндіру мен ... ... ... ал бұл ... саясатта ескерілуі жөн.
Бұдан басқа нарықтық коньюктура, бәсекелестер, табыстырушылар, ... және т.б. әсер ... ... ... ... ... ... және
материалдық емес), олардың нарықтық айналымға ... ... ... құрылымның жаңа кезеңімен тікелей байланысты. Бұл ... әлде де ... ... жасағанда ресурстарды құндылық
бағалаудың ... ... ... ... мүліктік және мүліктік емес ... ... ... немесе мемлекеттің қатысуымен, ... ... құру ... бағалауға байланысты. Өндірістік
операцияларды басқару механизмдерге байланысты мынадай бөлімдерден тұрады:
Қазақстандағы мүліктік қайта құрылу ... ... ... емес кәсіпорын меншігінің басымдылығын көрсетеді. Бұл тұрғыда,
біріншіден, кәсіпорындардың мүліктік және мүліктік емес ... ... ... ... қызметінің дамуына ықпал ететін, бүгінгі
уақытқа қалыптасқан өнеркәсіптің әртүрлі ресурстарының потенциалды тауарлық
массасы алы ... ... ... ... ... ... не де
жекешелендірілген кәсіпорынның жекешелендіруден соң ... ... ... мен активтілігінің енділігі, олардың қызметінің
нәтижелері төмендеуі мен ... шау ... ... ... ... ... жол ... «жабық орта» пайда болады. Бұл ... ... ... ... ... салаларынан басқа)
бәсеке қабілетінің төмендеуін, екіншіден, ... ... ... рыногы пайда болуының нақты ... ... ... ... ... ... ... аталған жағдайлар есебімен, келесідей кезең-бойынша жүргізіледі:
Тиімсіз атқарым жасайтын және бәсекеге қабілетсіз кәсіпорындарды кеңейту,
соның ... ... ... ... ... және ... өңдірістік мақсатта жұмсау өтімділігі төмен ресурстар салмағын
артықшылықпен калыптастыру.
Нарықтық бағалаудан кейін айналымға және жаңа бизнестің ... ... ... ... ... ... ... қайта құрумен,
кәсіпкерліктің дамуымен, кәсіпорын-мүліктік және ... ... ... ... ... ... нарықты реттеуде бағаның, тарифтың
субсидияларының ролі
1.1 Ұлттық нарықты реттеуде баға ... ... ... ... ... маркетингі және бағалық саясаты мақсатты
баға, оның деңгейі және өзгеру ізі ... ... ... ... ... ... қалай анықталады? Бұл сұраққа жауап беру үшін
өмір цикліне аздап бөлшектеу кіргізген ... ... мұны іске ... екі ... ... ... ... дүниеге келуі мен кетуінін аралығы - өміршендік циклінің ұзақтығы
(қысқа немесе ұзын) болады. ... ... ... ... ... ... 19-
ғасырдың 70-жылдарынан 20-ғасырдың 20-жылдарына дейін пайдаланылған.
Тауарға сұранымның оның ... ... ... ... ... өзгеруіне сәйкес сұраным қалай, қанша ... және мұны ... ... деп атайды. Осыған сәйкес тауарды да
икемділі және икемсіз топқа бөледі. Аталған түсініктерді қолдана ... төрт ... ... аламыз:
Икемді қысқа циклді;
Икемді ұзын циклді;
Икемсіз қысқа циклді;
Икемсіз ұзын ... ... ... топқа жатуына байланысты бағалық стратегияның
басты екі түрінің бірін ... ... және ... ... ... баға ... тән. Баға ... мүмкін
деген ең жоғары мөлшеріне жеткізетін деңгейде тағайындалады және нарықтың
таңдамалы ... ... ... ... ... ... Мүндай баға тағайындау сирек кездеседі және әдетте өте сәнді,
қожайынның мәртебесін көрсете алатындай тауарларға ... ... ... ... ... қолданылады және клиенттерді бірте-
бірте ... ... ... ... ... ... бағытталады.
Дегенмен кейбір жағдайларда, ... ... ... немесе
өзінің сату үлесін сақтау керек болған жағдайларда, түйдек тұтыны-латын
өнімдер ... да ... баға ... ... болуы мүмкін. Бұл
жағдайда шапқыншылық, сәнді (мәртебелі) ... ... ... ... күрт жоғарылауы емес, төмендеуімен айқындалады.
Мұндай ... жиі ... ал ... ... ... түрде
сегменттеу және өзінің нарықтық "қуысын" іздеу арқылы оларды ... ... ... баға ... принципі сыртқы факторларды ескерумен
және маркетингтің ... ... іске ... түжырымдалады. Бағалық
стратегия жасауда қандай сыртқы факторларға назар аудару қажет?
Тұтынушылардың параметрлері:
сатып алушылық ... ... ... ... ... ... да ... маркетинг маманы талпынуы қажет)
нарықтың берілген сегментіндегі отбасылық кірістің ... ... және әр ... тауарларды алу үшін әр түрлі табысты топтардың
жұмсайтын отбасылық бюджетінің үлестері белгілі ... ... ... қосымша
баганың өзгеруін не тұтынушылардың жауап қимылын білген болсақ, сатудың
көлемін мақсатты ... және ... ... ... көбейтуді көздей
отырып, бағаны не көтеруте, не түсіруге болады.
Бәсекенің шиеленістік деңгейі:
1)бәсекелестердің бағалық ... ... және ... ... ... ... ала ... немесе жанап өту қимылдарын
көздейді. Бәсекелестердің үсынған бүйымының бағасы мен ... ... ... ... ... пен бәсекелестікке заңдыдпектеулер;
2)бағаның өзгеруін әкімшілік жағынан ережелеу (реттеу);
3)бәсекелестермен келіссөздерде ... ... орын ... ... ... және бағаны өзгертудің қабылданған тәртібін білмеу
фирмаға қолайсыздықтар тудыруы ... Егер ... ... заң ... өзгертпеуге жатқызылған немесе олардың ауытқу аралықтары шектелген
тауарлар тобына жататын болса, онда қайсыбір бағалық стратегияны қолданамыз
деген ойлар ... ... ... ... ... (перделенген) бағалық
стратегияны іске асыруды көздей ... ... ... ... ... ... ... сақтауға, оның тұтынушылар алдындағы беделін
және көрнектілігін көтеруге себеп болады. Жаңа өнімге көшудегі ең ... - ... оның ... ... ... ... "әділетті"
түрде қабылданатын баға тағайындау арқылы жетуге болады. Мысалы, О1 және О2
- "ескі" және "жаңа" тауарлардың ... ... Р1 және Р2 ... ... ... деп ... Бұл ... тұтынушыға жаңа тауардың
бағасы былай тағайындалса "әділетті" болмақ:
Q 2
P2=------------------ ∙
P2
Q1
Тұтынушылық қасиеттердің өсуі өнімнің өзіндік ... ... ... жағдайда, жаңа тауар ұсыну: пайдадан ұтыс табуына, ... ... ... ... ... ал жаңа ... ... циклі
басталысымен сатудың көлемінің және нақты пайданың ... ... ... ... ... береді.
Іс жузінде жаңа тауарға баға тағайындау бірнеше түрде өтеді:
-"Қаймақ сыпыру" ... ... ... баға өте ... ... да, ... ... аумағы өсуімен қатар, төмендетіледі
деген мағынаны білдіреді. Мұндай саясат жаңа тауарды
сенімді патенттік ... ... ... ... етеді.
"Шеп бұзу" ("басып кіру") саясаты жаңа тауарларға аса үлкен сүраным жоқ
және олар жеңіл ғана көшірме ретінде ... ... ... ... ... баға ... уақытта төмен деңгейде тағайындалады, ал
бұл сұраным өсуіне үйытқы болады, пайданы ... ... ... ... баға ... яғни әр ... ... алушыларға өр түрлі баға
тағайындау, сатудың барысында және нарықтағы сұраныс сиқына байланысты
бағаны өзгерту. ... ... ... өздерін жоғары табыстылар деп
санайтын алушылар тобына "мәртебелі баға" деп ... баға ... ... ... ынталандыру (жандандыру), біріншіден, ол ... ... ... баға ... ... ... ... болған жағдайларда мүмкін болмақ. Іс жүзінде бағаның абсолютті
және салыстырмалы ... ... ... арзандауымен қатар,
алуан түрлі бағадан кемітпелер қолданылады. Дүние жүзінде ... ... түрі ... ... қарапайым кемітпе прейскуранттық бағадан түсі-ріледі. Ақшалай
есеп айырғанда алушы "СКОНТО" ... ... 30" ... бойынша алады. Соңғының мағынасы: төлем 30 күн ішінде ... ал ... ... 10 күн ... төлесе, 2 % кемітпе алады. ... - бұл ... ... алушыларға жыл бойында қолы жеткен сату
айналымы үшін берілетін кемітпе. Прогрессивті кемітпе - бұл ... ... ... ... ... ... үшін ... кемітпе. Маусымдық
кемітпе - бұл сатып алушыларға маусымдық ... ерте ... ... ... ... ... кемітпенің үлесі көбірек болады)
берілетін ... ... ... ... ... ... жьне
бөлшек саудагерлерге олардың маркетингтік міндеттер атқаруына демеу ретінде
беріледі. Мысалы, ... ... ... ... ... ... бағасын
тағайындайды да, оған кемітпелер мөлшерін қосады: "100 доллар - 40 % - ... ... ... сан ... саудагерлерге берілмек кемітпені (40 %)
көрсетеді, демек, ол ... тек 60 ... ... Үшінші сан (10 %)
көтерме саудагерлерге арналған кемітпе және ол 60 ... ... ... ... Сонымен 100 доллар бөлшек сауда ... ... ... 40 доллар алады, көтерме сауда 6 доллар (60 ... 10 ... ... 54 ... ... Арнайы кемітпелер мол көлемді сатудың ерекше
науқандарында "тауарды жылжытқаны үшін" беріледі (сатудың ... ... ... ... баға ... өте өзекті проблемаға айналады.
Маркетинг теориясы мен практикасында бағаның жалпы деңгейінің өсуі ... ... ... тұрақсыздандыру факторы болып саналады. Бұл
жағдайда өндірістік емес өнімдер ... ... ... ... ... ... ... емес жағдайларда өндірістік өнімдерге
деген сұраным басқа фирмалар ... өте аз, ... күрт ... Егер ... ... ... ... өзгерту қиын болса,
онда өндіруші бағдарламаға кіретін тауарлардың бағасы инфляция қарқынынан
артық өсетін тауарларға ... ... ... ұзақ ... ... ... ... немесе фирманың нарықтағы
сату үлесін кеңейту, нарықтық сегментті кеңейту т.т.) түтынушыға ... ... ... ... ... тұрақты екен деген көзқарас
тудыруды өзінің мақсаттарынын біреуі етіп кіргізгені жөн. Бұл үшін ... ... пида ... ... басқа арнайы, кемітпелер үсыну, бейтарап
клиенттерге бағалық сыйлық беру және осыған үқсас тәсілдер қолдануға барған
жөн. Инфляция баға ... ... ... ... ... ... саласында да проблемалар тудырады. Экономиканың қолайлы
жағдайларында тауарлық қорлар ... ... ... ... нарықты теңестіруте әсер ететін құрал болып табылады.
Инфляция қолдағы барлық "карталарды" бұзады: ... ... ... ... ... ... шығады.
1.2 Ұлттық нарықтағы бағаға негізделмеген немесе
сапалық бәсеке
Ешқандай женіске кепілдік бермей, тек титықтауға соқтыратын ... ... ... ... ... озуға болады? Тауарды
және ендіруші фирманы ... ... ... ... ... ... тартып,
"байлап" алуға болады? Бұл сұрақтарға жауапты көп жағдайларда тауардың
өзінен іздеу ... ... ... ... екі ... ие: бірі айырбастық
құны (бағасы), екіншісі тұтынушылық қасиеттері (құны). ... ... ... ... ... тұтынушының ойынан шықпаса, сатылуы мүмкін
емес. Ал ... ... оның ... ... тұрмыстық қалпы дамып
жатса және сіздің нарықтағы үлесінізге көз қадайтын бәсекелестер ... не ... Сөз жоқ, ... ... ... бел ... Бағаға негізделмеген бәсеке -бұл өнім ... ... ... ... ... деңгейін көтеруге, өткізудің озық
түрлерін ... ... ... ... және ... ... ... сатып алушылардың ерекшеліктерін және сұранысын
ескеруге қол жеткізе отырып, нарық үшін жүргізілетін күрес.
АҚШ-тың өте ірі компанияларының басым ... ... ... ... ... ішінде, бірінші орында баға емес, сапа ... ... ... сапасы деп тұтынушының оны ... ... ... ... ... түсінген жөн. Әлбетте,
тұтынушылар төменгі сапалы тауарларды алғысы келмейді, тауардың ... ... ... үшін де ... ... Тауардың сапалық сипаттары
сырттан берілген параметр болып келеді. Мысалы, оларды стандарт, норма және
талаптар түрінде ... де, ... ... ... ... ... заңға
саналатын құжаттарда бекітеді. Кей жағдайларда ол ... ... ... ... да, ... екі дүркін төлеуге мәжбүр: тауарды
сатып ... және ол ... ... ... ... ... Бұл ... жағдайлар бұрынғы КСРО-да, әлі де ... ... орын ... Ал дамыған нарықты экономикалы елдерде бұл ... ... ... себебі стандарттар олар сиынатын идея емес, ... ... ... ... ... ... Денгенімен қатар сапаның
тұрақтылығы, яғни тауардың маңызды сапалық ... ... ... керек.
Тауардың бір топтарында сапаның тұрақты-лығының пайдалану көрсеткіштерін
жақсарту, ал басқаларында ... ... ... ... ... ... Мұның бәрі сатып алушыға, ... ... ... ... ... ... ... тұрақтылығы тауарды
алуды ынталандырудың өте маңызды ... ... ... Жана ... ең ... олардың сапалық сипаттары аяғынан тұру ... жиі ... ... ... ... ... ... жоғары тауар түсісімен, оны қолданушылар ... ... ... ... арасьшда қалыптасқан техникалық
параметрлермен түйістіру проблемалары шыға келеді. Және ... да ... ... ... ... ... тұрақтандырушысы стандарттар жүйесі болып табылады,
бірақ оның технологиялық дамуды тежеу рөлін ... ... ... ... ... Бұл жәйт жаңа ... қабылдағанда еске
алынады. Бәсекелес фирмаларға өз өнімдерін жетілдіру үшін ... ... ... іске ... ... ... "Видеохоумсистем"
видеомагнитофондарына стандартты " Джапан ... ... және ... арасындағы "баға және сапа қақтығыстары" аяқталғанша
қабылдамаған." ... ... ... ... ... және
өндірісті үйымдастыруды, сонымен қатар фирманың клиенттеріне қызмет ... ... ... ... ... ... ... жапондық
ком-паниялар тамаша жетістіктерге ... ... ... ... Мұндай топтар түйдек немесе сериялы өндіріс қолданылатын
барлық ірі кәсіпорындарда құрылады. Олардың құрамына жұмысшылар, шеберлер
және техниктер ... ... ... ... және ... Топтардың жұмысы өндірістің "тар" ... ... ... ... ... анықтауға және осыларды жоюдың ... ... Сапа ... өз ... тек қана технологиялық
міндеттермен (есептермен) шектеліп қоймай, олар өздерінің талдауларына
кеңірек маңыз беруге ... ... ... ... ... осы ... ... әдістер, мысалы, сапаны бақылаудың
статистикалық әдістерін ... ал бұл ... ... ... ... ... өз ісіне деген жоғары ... ... ... ... ... ... ... жояды. Маркетингтік буындар фирмадан тысқары әр түрлі сервиспен
шүғылданады. Фирманың ұсынатын қызметтерінің қүны өткізу шығындарына жатады
және тауардың ... ... орын ... ... қызметтердің мысалы
ретінде "ақысыз" жеткізуді, қолайсыз тауарларды қайтару құқын, қолданған
тауарды ұқсас жаңа тауардың төлемінің ... ... ... ... ... Осы ... мынадай жанама қызмет-терді, мысалы, алушыға кең
таңдаулы тауарлар ұсыну, яғни ... ... бір ... әр ... ... әр ... өлшемдерінің болуы және т.б. жатқызуға
болады. Жобалау және өндірістік бөлімдер арнайы қызмет-техникалық кеңестер
(бұлар техникалық ... ... ... ... ... ... Бүған стандартты жабдыққа сатып ... ... ... өзгерістер енгізу, фирма шығаратын және өткізетін жабдыққа арнайы
саймандар дайындау кіреді. Қаржылау ... ... ... негізінен
алғанда, бұл несиеге сатуды қүжаттауды ұсынады.Техникалық қызметтеу бөлімі
машиналар мен жабдықтарды, ... да ... ... өткізуді,
қолдануды іске асырады және ... ... ... ... кепілдік береді. Техникалық қызметтеу немесе ... ... және ... ... ... ... Сатуға дейінгі сервис -
техниканы сатып алушыға сатудың ... және ... ... көмек.
Бұл көмекті сатушы немесе фирманың өкілі көрсетеді. ... ... ... ... ... ... ... және сақтау ережесінен, осы
тауардың сипаттарының бәсекелес тауарлардың сипаттарымен салыстырымынан,
фирма ұсынғалы ... ... ... және де ... ... ... ... сервистен хабардар ету. Сатуға дейінгі сервис сатып
алынган техниканы ... және ... да ... ... ... ... реттеудегі бағалық саясат
2.1. Нарық жағдайындағы баға тағайындау
Әрбір бизнесте, оңың қай ... ... ... маркетинг қызметінің
бөлігі болып баға тағайындау саналады. Өнім мен ... ... ... және ... ... өтейтін, пайда түсіретіндей жеткілікті
табыс кіргізетін болуы керек. Баға ... ... ... ... ... ... ... терең тұңғиықтарын,
сонымен қатар тұтынушылардың талаптарын, талғамын, сұранысын ... ... Баға ... ... ... ... ... қашан да
болса дұрыс түсіне бермейтін сатысы болып ... ... ... ... ... көтере бергендіктен, рыноктан тыс қалған сәттерін жиі
көрсетеді. Басқа жағынан, бағаны ... көп ... ... тағы ... ... ... жағдайында баға тағайындау
жүйесінің ерекшеліктерін ... ... үшін осы ... ... ... ... жөн.
Бұл әр елдерде көптеген ғалымдар шұғылданып отырған өте күрделі мәселе.
Американың және басқа нарықтық ... ... ... қолдана
отырып, осының ең маңызды себептерін шолып көрелік. Бағаның өсуі неліктен?
Сұраныстың ұсыныстан асып ... ... ... ... ... сапалы тауарларды алғысы келетіндердің саны сондай тауарлардың
санынан ... Бұл ... ... ... ... ... ... көтерілуіне әкеледі. Ал ... ... ... сапасына байланыссыз шар-ықтағаны ... ... ... баға ... ... пен ... есепке алмаудан.
Еңбекақының өсуі еңбек өнімділігінің ... ... ... ... асып ... ... болмыс біздің өткен және бүгінгі де шаруашылық
өмірімізде көп кездеседі. Мұндай ... ... ... бақылауға
алғаннан түк шықпайды.
Күрделі капиталды, жабдықты, жүмысшы күшін, жерді ... ... ... ... айқын мысалы ретінде ауыл шаруашылығын көрсетуге
болады.
Тұтынушының нарық пен ... ... ... ... ... ... Қарапайым тілмен айтқанда, сатып алушы өте белсенді және
бас-көзсіз бірдеңені сатып алғысы ... ... ... ... баға ... ... ақша реформасы болады
мыс деген лақап тараудан да туады.
Кейбір үкіметтік шаралар: бюджеттің ... ... ... ... ... ... шешімдер және т.б. Біздің жағдайымызда
бәрінен бүрын ... ... ... жасап отырған бюджеттік тапшылық.
Бағаның төмендеуі неліктен?
Ұсыныстың сұраныстан басымдығы. Мысалы, ... ... ... ... ... ... бағасы төмендей түсуі ықтимал. Еңбек
өнімділігі және тауарлар шығару өскен жағдайында ... ... ... ... ... ... ... күшін және жерді пайдаланудың
жоғары тиімділігі. Мысалы, ауыл ... ... ... ... ... ... басқаруына түскендерінде ауыл ... ... ... ... ... ... төмен.
Пайдалану мерзімінің шектелуі. Мысалы, жидек, бүлдірген т.т. Егер ... ... ... ... біраздан кейін бағаны төмендетуге мәжбүр
боласыз. ... ... ... ... да ... ... Мысалы, сіз
"Байсерке" қыстағындағы (Алматыдан 20 шақырымдай) ... ... Сол ... алушылар сіз қалай да сол үйді сататыныңызға көзі
жетеді, сондықтан олар асықпайды, уақыт өткен сайын сіз ... ... ... төмендейді деген қауіп. Бұл "ұзын құлаққа", не шынайы ақпаратқа
негізделген болуы ... ... ... ... ... объектілерін
немесе биік үйлер саладымыс деген сөз естілісімен, сол ... ... ... күрт төмендейді. Кейбір үкімет шаралары (бюджеттің
теңестірілуі, банктік ... ... ... ... және т.б.). ... ... мен факторлар тұрақты емес, болуы да болмауы да мүмкін,
ал нарықтың өзінін ... бар, ... іс ... ... ... ... Баға
және сұраныс пен ұсыныстың заңдары. Осы заңға сәйкес ... ... ... ... сұраныс пен ұсыныстың арақатынасына байланысты. Теория
және практика жүзінде де ... ... ... ... ал ... ... төмендеуін тудырады. Сұраныс және ұсыныс заңына сәйкес,
төмен бағалы тауар жоғары бағалыдан көп ... ... егер ... 40 және 25 ... ... 25 теңгелік шөлмектер тез тарап кетеді.
Ал осы сүранысқа қандай ... ... ... ... Бизнес саласының
американдық мамандары Ф.Мозер мен Д.Шварцтың пікірлерінше, олар үшеу екен.
Бұл - ... ... ... ... тілектерінің
(қалауы, ... ... ... ... азаю ... Бұл ... ... біздің қолымызда қайсыбір
тауардың (өнімнің) бірлік саны ... көп ... ... әрбір
қосымша бірлік сізге аз қүндылық әкеледі. Бұл принципті ... ... ... ... ... деп ... ... теориясы төмендегідей негізгі алғышарттарға сүйенеді:
1/ тұтынушы өзінің ... ... ... ... әр ... ... ... немесе қүндылық (бұл сөздер синоним ретінде қолданылып
отыр) алута тырысады;
2/ белгілі тауардың әрбір келесі бірлігі ... ... ... ... ... ... - деп атайды) мүның алдындағы бірліктің
құндылығынан кем болады.
Біздің мысалымызда ... саны ... ... ... құндылық азая
түседі. Әрбір қосымша шабдалы азая ... ... ... ... ... ... жалпы қүндылықты аз мөлшерде көбейтеді. Құндылықтың
сұраныспен ... ... ... Ақшаның кез келген бірлігінің
құндылығы әрқашан да бір ... ... ... 1 ... ... құндылықтың екі бөлігіне тең. Бұл Енді тұтынушынын шабдалы
бағасының әр түрлі ... ... ... анықтап көрейік. Тұтынушының
табысы, оның талғамы, басқа тауарлардың бағасы өзгермейді деп ... ... ... 5 ... ... ... осы ... қанша алмұрт сатып
алады? Бәлкім, ол жұмсайтын ақшаның құндылығын сатып алатын ... ... Бір ... ... ... 5 теңгеге тең құндылық
жоғалтады және 5 теңгеге тең құндылыққа қолы жетеді. Осымен, бұл ... ол ... ... ... Ал осы ... ... ... ала ма? Жұмсайтын ақшасының қүндылығы тағы да 5 ... тең, ... тек 4 ... ... ... Ол 1 теңгеге тең құндылық жоғалтады. Осы
себепті ол екінші шабдалыны алудан бас ... Ал ... 4 ... ... қанша шабдалы сатып алады? Бірінші шабдалы оған жалпы құндылықты ... ... ... (5 теңге табады, 4 теңге жогалтады), екінші шабдалы
құндылық алмасуды тепе-тең етеді де, ал ... ... ... ... ... ... тіркестіріле 3,2,1 теңге болады деп болжай отырып, нәтижені
аламыз. ... ... баға ... болады? Тұтынушылар пікірінше, басқа
да бәсекелес өнімдерден айтарлықтай ... ... бір өнім ... орын алуы ... ... бұл өндіруші сөздің шын мағынасында,
электр қуатын түгел өндіретін компаниядай ... бола ... ... көзіне артықшылығымен түсетін өнім шығарып, фирма уақытша үстем
орында болады және ... бір ... ... ... ... ... (максимизация) деген не? Пайданы ұлғайту (ең жоғарғыпайда түсіру)
үш ... ... ... ... ... ... ... әрқайсысының бағасына, өндіріс шығындарына. Ең қолайлы баға
өндіріс шығындары мен табыстар арасындағы тепе-теңдікті көздеуі ... ... ... ... ... ... керек.
2.2 Кәсіпорынның бағалық саясаты
Бағалық стратегия мысалы ретінде АҚШ-тың көшірме ... ... ... ... ... ... ... нарығын игеру
басталған уақытта, көптеген көбейту техникасын өндіруші фирмалар жеке
қондырғыларға төмен баға ... ... ... ... ... ... үшін ... қағаздар сатып, қосымша пайда табу еді. Мысалы, ... ... ... тек қана ... ... ... керек
ететін көбейту аппараттарын шығарған болатын. Бұл - ... ... ... ... ... ... бағамен сату үшін негізгі бүйымға
төмен баға тағайындауды көздейтін, ... ... ... стратегия еді.
Бұл стратегияны "Жилет" фирмасы қолданған болатын, ол қырыну станогын арзан
бағамен, ... ... ... ... ... ... басқа бір
белгілі фирма "Маттел" өзінің бүкіл Америкаға атышулы ... ... ... ... ... Осы ... ... жасаулар әр түрлі
нұсқада көптеп сатылады, ал бұл фирмаға ... ... ... "Ксерокс" фирмасы өзінің көбейткіш аппараттарына арналған қағазы
өте арзан болғандықтан, ал ... ... ... ... қымбат болғандықтан, өзіндік сипаты бар проблемаға кезікті.
Басқа фирмалардың арзан ... ... ... сүраныс мардымсыз болды, себебі тіпті де барлық түтынушыларға
апараттың қымбат қүнын ... ... қүны ... ... көптеген
жазбаларды көшірмелеу керек еместі. Осыдан фирма өзінің техникасын жалға
беріп байқаған, бірақ бұл да ... шеше ... ... ... ... ... ... көптеген шағын фирмалардың қалталарына жалдын
қымбат ... сай ... ... ... ... ... ... зерттеліп, фирманың нарықтағы жаңа тұжырымдамасы түрінде ... ... ... ... орнына арзан бағамен көшірме сатуға
ауысты. Бұл стратегия ... ... ... ... ғана
өтейтін арзан бағаға машиналарды жалға беру, әр ... ... ... бір ... саны тегін, ал әрбір қосымша көшірмеге
5-6 центті арзан баға қойылады. Бұл бағалық стратегия әте ... ... ... ... ірі және ... ... мұны ... қабылдады.
Өз саясатының мақсаттарынан аттай отыра, ... ... ... бәсекеге төтеп беру, бәсекені бәсеңдету немесе бәсекенің
деңгейін көтеруді ... баға ... ... ... деңгейінде
тағайындау. Көптеген фирмалар ... ... ... деңгейінде
тағайындайды. Әдетте бұл өнімнің бәсекелестердің өнімінен ... қасы және ... ... ... ... ... болғанда орын алады.
Тағы бір маңызды шарт сатушы нарық бағасына ешқандай ... ... ... бәсекелес бағадан төмен. Кейбір фирмалар сатып алу-шылардың құптауына
ие болу үшін бағаны бәсекеге қабілеттілік деңгейінен ... ... кең ... ... ... (кемітпе бағалы дүкендер) бағаны
универмагтардағы бағадан ... ... ... ... жанармай
құю станциялары бен-зиннін бағасын үлкен ... ... ... типтес) қарасты станциялардың бағасынан төмен тағайындайды және т.б.
"Пенетрейшн прайсинг" ... ... сіңу ... баға ... жана ... ... немесе игерілген тауардың нарығын кеңейтуге
бағытталған баға тағайындау тәжірибесін білдіреді. Баға ... ... Егер де ... ... ... және ... ... өнім
шығарған болса, онда оны нарықтық бәсекеге қабілетті бағадан артық бағамен
сата алады. Мүндай ... ... ... ... көз ... ... ... аты әйгілі қонақ үйлері жиі ... ... ... ... бір жүйеге қалыптастырылған, өнімдерге бір
бағалық саясат қолданылады. Ал ... ... ... ... сай ... жағдайларда келісімді бағалар қолданылады.
Келісімді бағаның маңызы өндірістік өнімдер саласында өте зор, ... ... ... да ... АҚШ-та келісімді баға практикасы
машиналар, мүліктер ... кең ... ... ... (төмендігін)
елестету немесе өнімнің өте жоғары сапасын баса көрсету мақсатында, ... ... ... фактор да қолданылады. Мысалы, АҚШ-
та өте жиі, бір көргенде мағынасыз, тұрпайы көрінетін 1 доллардын ... ... 5 ... орнына 4,95 доллар деген бағаларды кездестіруге болады.
Ал қымбат заттар дүкендерінде көз тартатын тауарларға баға ешқандай ... ... ... баға ... ... факторлар да
қолданылады. Мысалы, халықаралық және ... ... ... ... ... ... Оның ... тауарларды А нүктесінен
тасымалдаудағы барлық тасымалдық шығындарды сатып алушы телейді. Ал ... ... ... ... жері ... кез келген жердегі қойма
болуы мүмкін. Экспорт-импорт операцияларында басқа да ... ... ... Бұған сәйкес түтас ел бір зона болып
танылады. Барлық сатып ... тек қана бір ... ... Ел ... ... Әр зонадағы барлық сатып алушылар тасымалды
шығындарға байланысты зоналық бір бағамен төлейді. Баға түрлері. ... ... ... ... ... маңызы аз
емес.Өндірістік баға фирманың ... ... және ... ... ... ... тең ... Әдетте, АҚШ-та ол
бөлшек сауда бағасының 40-60 проценті шамасында. Өндіруші дәл осы ... ... ... көтерме саудагерлерге өткізеді. Көтерме баға
фирмалар ірі партия-лармен тауарды бөлшек ... ... ... ... ... бағасына көтерме фирманың барлық өндірістік, маркетингтік
шығындарын және оның пайласын қосқанға тең болады. Әдетте ол бөлшек бағаның
60-70 ... ... ... ... Тауар үсақ партиялармен, жеке
бөлшекпен (даналап) сатылады. Бұл баға ... ... ... ... ... ... және ... шығындары
мен оның пайдасын қосқанға тең.
Тірек (базисная) баға тауардың ... және ... ... ... оны ... мен ... келіссөздерінде анықтайды, ол
жеткізілген тауардың сапасы келісімде шарттасқаннан ... ... ... ... ... ... ... және бүл жағдайда, бір
жағынан нарықтың коньюнктурасына да байланысты, кемітпелер мен ... ... ... ... ... фактуралық) бағасы контрактыда көрсетілген
жеткізудің талаптарымен ... ... айту үшін ... бағаны қосымша таңбамен белгілейді: "сиф", "фоб" және "франко".
Бұл ... ... ... ... ... Біз ... ... үш тілде көрсеткенді қаладық. "СИФ" - стоимость,
страхование, фрахта-қүны (бағасы), ... ... ... ... өз шотынан кеме жалдайды, тасымалдау қүнын төлейді (фрахта төлейді),
кедендік салықты, қауіпсіздендіру ақысын төлеп және тауардың ... ... ... ... жүк кемесінін үстіне түскенге дейін өз мойнына алады.
Ал бұдан әрі тауардың құрып кету ... ... ... ... ... "ФОБ" - ... - борт судна - свободен на борту - кеме
үстіндегі қамсыздық. Мағынасы: ... ... ... қауіпсіздендіру
және кедендік ақыларды тауарды кеме үстіне жеткізгенге дейін өзі төлейді,
ал сатып алушы кеме жалдайды, жүкті қауіпсіздендіреді және оның ... ... ... ... өз мойнына алады. Ескерте кетейік, тек қана АҚШ-та
"фоб" термині "франко" ... бір ... ... "ФОР" ... на рельсах - ... ... ... " ... яғни ... өз ... және өз жауапкер-шілігімен, жүкті темір
жол станциясына жеткізіп, темір жол вагонына тиейді, одан ... ... ... ... ... - ... - ... – сатудың шарттары,
бұларға байланысты сатушы өз шотынан және өз жауапкершілігімен, тауарды
белгілі бір жерге ... ... Бұл ... бағаға тасымалдық,
қауіпсіздендіру және кедендік шығындар (ақылар) кіреді. Енді бүл ... ... ... ... немесе мүшелеп (ф. түріне байланысты) жүкті
жеткізу шығындарынан босатылады, себебі олар тауардың бағасына кірген.
Қорытынды
Қорыта ... ... ... ... баға тағайындаудың әдістері
қаржылардың, әсіресе, өндіріс шығындарын есептеудің, экономиканың терең
тұңғиықтарын, сонымен қатар тұтынушылардың талаптарын, ... ... ... ... Баға ... бизнестегі іскер, кәсіпкер
адамдардың қашан да ... ... ... ... сатысы болып саналады;
Тәжірибе фирмалар өз еркімен бағаларды көтере бергендіктен, ... ... ... жиі ... ... жағынан, бағаны төмендету көп
фирмаларға сәтсіздік әкелгенін тағы білеміз. Баға пайданың мүмкін ... ... ... ... ... тағайындалады және нарықтың таңдамалы
сегментінің сатып алушылық қаблетімен (мүмкіндігімен) ғана ... баға ... ... ... және ... өте сәнді, қожайынның
мәртебесін көрсете ... ... ... ... ... ... ... қолданылады және клиенттерді бірте-бірте
тұтынуға үйрете отырып, рыноктың сыйымдылыгын ... ... ... ... мысалы, бәсекелестерді ығыстыру немесе өзінің
сату үлесін сақтау керек болған жағдайларда, түйдек тұтыны-латын өнімдер
рыногында да ... баға ... ... ... ... Бұл жағдайда
шапқыншылық, сәнді ... ... ... ... ... күрт жоғарылауы емес, төмендеуімен айқындалады.
Мұндай уақиғалар жиі кездеспейді, ал ... ... ... түрде
сегменттеу және өзінің нарықтық "қуысын" іздеу арқылы оларды жанап өтуге
тырысады. ... баға ... ... ... ... ... маркетингтің толық кешенін іске асырумен тұжырымдалады.
Кәсіпорын құны көп жағдайда ... ... ... болады. Бұл сарапшы-бағалаушының, бағалау мультипликаторын таңдауы
кезінде, не капитализация коэффициентін іріктеуі кезінде ескеріледі, ... ... ... құнына арнайы түзету (жеңілдік немесе сыйақы)
жасалады.
Бизнестің көбірек әртараптылығы бар ашық ... ... ... шығарылатын жиынтық өнімінің аз мөлшерде ... ... ... Мысалы, шикізаттың жетіспеуімен немесе
өндірісті кәсіби мамандарды өзгерту мүмкіндігін шектеумен ... осы ... ... ... ... ... ... кәсіпорын кұнына түзету енгізуі қажет.
Өндірістің вертикалды интеграциясының болмауы кәсіпорынның тұрақты қызмет
жасауына елеулі түрде әсер етеді. Мысалы, егер ... ... ... ... үшін ... қандай да бір элемент өндіретін болса,
онда жинақтаумен айналысатын ... сол ... ... ... ... ... онда ... кәсіпорын барлық табыстарынан айырылу
қаупі туады. Аталған жағдай кәсіпорын кұнына әсер етеді және оны ... ... ... ... ... ... ... базаның бар болуы, активтердің
көлемі мен сапасы, соның ішінде машина және кұрал-жабдыктардың ... ... ... С.Х. Тойкин, Ә.Т. Жайнакова., Қ.Б. Тәмпішева «Маркетинг негіздері»
Астана 2007 жыл.
2. С. Сатыбалдыұлы «Маркетинг нарықтау» Алматы 1999 ... С.Н. ... Г.А. ... ... ... А ... ... Е.И. «Маркетинг, менеджмент ценообразование на предприятиях»
Москва 1995 год.
5. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс, 1992.
6. ... ... ... Б. ... М.: Экономика, 1990.
7. Современный маркетинг. Под редакцией В.Е.Хруцкого. М.: Финансы и
статистика, 1991.
8. Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на ... ... ... ... Г.П. Маркетинг: вопросы и ответы. М.: 1991.
10. Маркетинг: краткий словарь-справочник. Л: Политехника, 1991.
11. ... М.Г., ... И.А. ... и ... ... М.: Стандарты, 1991.
12. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. М.: 1991.
13. Словарь делового человека. М.: Экономика, 1992.
14. Руженцов Н.В. ... ... и прав ... за ... ... ... Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. М.:
Внешторгиздат, 1990.
16. Хойер В. Как делатъ бизнес в ... М.: ... ... ... ... ... ... руководство.
Таллинн-Ленинград, 1991.
18. Введение в бизнес. Реферат книги Джеймса А. Стоунера и ... ... ... ... ... Пилдич Дж. Путь к покупателю. Перевод с англ. В.Б.Боброва. Общая
редакция и вступительная статья Е.М.Пеньковой М.: ... ... ... свой ... ... ... Д.Е. Международное бюро
труда. Женева.
21. Как работают японские предприятия. Сокр.перевод с англ. Под редакцией
Я.Мондена и др. М.:Экономика, 1989.
22. Нуриев М.А., Петрова И.В. ... ... ... МГП "Демеу", 1991.
23. Академия рынка: Маркетинг. М.: ... ... ... ... ... ер түрлі цикліндегі және әр түрлі
өзгерістеріндегі бағалық стратегиялар
|Тауардың өзгерімділігі ... |
| ... ... ... ... ... ... |
|Өзгермейтін икемсіз ... ... ... ... ... ұлттық нарықты реттеуде бағаның, ... ... ... ... ... баға ... ақпараттық
маркетингі, ұлттық нарықтағы бағаға негізделмеген ... ... ... ... ... ... саясат, нарық ... ... ... ... ... ... талданған.
Қазақстан Республикасының нарық жағдайындағы баға тағайындаудың
экономикалық көрсеткіштері, ұлттық ... ... ... ... ролі кескіндермен өрнектелген.
Курстық жұмыс 28 бет компьютерлік тексте берілген, 1 ... ... ... 23 ... ... пайдаланылған.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 21 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ақша-несие саясатының ерекшеліктері және оның нарық кезеңіңде тауарлар мен ақша нарығындағы тепе-теңдікке әсері28 бет
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің нарықтық жағдайдағы алатын орны29 бет
Ұлттақ валюта нарығы7 бет
Ұлттық қаржы нарығы7 бет
Баға белгілеу10 бет
Баға белгілеу саясаты11 бет
Баға белгілеу саясаты туралы34 бет
Баға белгілеу факторлары12 бет
Баға маркетинг жүйесінде11 бет
Бағалық дискриминация және оның түрлерi14 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь