Халыққаралық валюта табыстары

Жоспар

Кіріспе

I. Халық валюта қатынастары және валюта жүйесі
1.1. Валюталық қатынастар мен валюта жүйесінің түсінігі
1.2 Валюта бағамы және оның қалыптасуына әсер етуші факторлар
1.3. Валютаның бағамын реттеу туралы қазіргі теориялар

IІ. Халыққаралық валюта табыстары
2.1 Қазақстан Республикасында валютаның жүйесі және валюталық операцияларды жүргізу ережелері және реттеу органдары
2.2 Қазақстан Республикасындағы ұлттық валютаның проблемалары

ҚОРЫТЫНДЫ ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
КІРІСПЕ
Бүгінгі әлемде экономикалық және шаруашылық қатынастар күннен-күнге даму барысында халықарылық валюта қатынастарының өркендеуі өндіргіш күштерін қарқынды өсуімен дүниежүзілік рыноктың қалыптасуы-мен халықаралық еңбек бөлінісінің тереңдеуімен шаруашылық байланыстарының интернационалдану және жанандануымен сипатталады.
Халықаралық валюталық қатынастар халықаралық экономикалық қатынастардың дамуына жалпылама түрде. Халықаралық валюталық жүйе дүниежүзілік шаруашылықтың шеңберіндегі сатып алу және сату айналымын туындыратын әдістер құрал жабдықтар және мемлекетаралық ұйымдардың жиынтығынан тұрады. Оның пайда болу және одан әрі даму экономикасы халықаралық ақша кеңістігіндегі адекватты шарттарды талап ететін ұлттаралық капитал үрдісінің объективті дамуын бейнелейді. Халықаралық валюталық жүйенің негізгі құраушы элементтері ретінде әлемдік ақшалай тауар және халықаралық өтімділік, валюталық курс, валюталық рыноктар, халықаралық валюта қаржылық ұйымдар және мемлекетаралық валюталық келісім шарттарды атауға болады.
Курстық жұмыстың өзектілігі еліміздің әлемдік рынокта алдынғы қатарлы елдер санатына қосылуы үшін ішкі экономикалық өсуімен қатар, халықаралық экономикалық қатынастарымыз дамып соның ішінде өзекті саласы халықаралық валюталық қатынастардың дамуы еліміз үшін маңызды. Өйткені біздің экономикамызда теңгеміз еркін айналысқа шыққандықтан әлемдегі валюта өзгерістері бізге де әсер етеді.
Сондықтан мен экономикалық теория пәнінен курстық жұмысының тақырыбын бүгіндегі өзекті мәселелердің бірі "Қазақстан Республикасындағы ұлттық валютаны тұрақтандыру мен нығайту проблемалары" деп алдым.
Бұл тақырыпты таңдаудағы мақсатым біріншіден, жалпы халықаралық валюталық жүйенің түсінігіне және құрлымына оның пайда болу себептері мен негізін қараушы элементтеріне валюталық бағам және оған әсер етуші факторларға тоқталып екіншіден Қазақстан Республикасының ұлттық валюта жүйесіндегі орнын, еліміздегі валюталық операциялар мен валюта бағамының жағдайын қарастырып өту және оларды ұлттық экономика дамуына қосар үлесін қарастыру.
Валюталық жүйені талдамас бұрын "валюта" терминінің мәнін ашып алайық. Ол Қазақстан Республикасының заңдылықтарына сәйкес, валюта деп мемлекеттердің заңды төлем құралы ретінде қабылданған ақша бірліктері немесе банкноттар, қазыналық билеттер мен тиындар, соның ішінде қымбат жасалған тиындар (айналымнан алынған немесе алынатын,бірақ айналымда жүрген ақша белгісімен айырбастауға жататынын қоса алғанда) түріндегі қолма - қол және аударым нысандарының құнның ресми стандарттары, сондай-ақ шоттардағы соның ішінде халықаралық ақша немесе есеп айырысу бірліктеріндегі қаражаттарды білдіреді.
Енді осы валюталық қатынастарға олардың қызмет етуіне, валюта бағамына кеңінен тоқталайық.
ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІ3ІМІ:
1. Аникии А. В. Адам Смит. М.: Молодая гвардия, 1968.
2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспектяве. М.: "Дело Лтд/ 1994.
3. Жид. Ш. Рист. Ш. История экономических учений. М.: Экономика, 1995.
4. Кондратьев Н. Д. Избр. соч., М.: Экономика. 1993.
5. РоббинсЛ. Предмет политической теории //ТНЕSIS. Зима. 1993. Т.1, Вып. 1.
6. Самуэльсон П. Экономика. В 2-х т. М.: Алгон. 1992.
7. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Соцэкгиз. 1962.
8. Смпт А. Исследование о природе и причинах богатства народов. 1-2 кн. // Анталогия экономической классики. М.: Эконов. 1993. т. 1.
9. Шумпетер И. Теория экономического развития М.: Прогресс, 1982.
10. Липкпн А. В. Юность науки. М.: Полиздат, 1985.
11. Блат М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: "ДелоЛтд?1. 1994.
12. Дроздов В. В. Франсуа Кенэ. М.: Экономика, 1988.
13. Жид Ш., Рист Ш. История экономических учений. М.: Экономика, 1995.
14. Кенэ Ф. Избранные экономические произведенмя. М.: Соцэкгиз, 1960.
15. Кондратьев Н. Д. Избр. соч. М.: Экономика, 1993.
16 Леонтьев В.В. Экономические эссе. Теории, исследования, факты политика. М.. Политиздат. 1990.
17. Мигбура Е. М Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров. М.: Дело, Вит-пресс, 1996.
18. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.Т. 20.
19. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 26, ч. 1.
21. Псттп В. Избранные работы: "Трактат о налогах и сборах": и - слово мудрым": "Разное о деньгах" М.: "Ось - 89". 1997.
21. Петтн У. Трактат о налогах и сборах: Антология экономической классики. М.: Эконов, 1993. т. 1.
22. Петти У. Экономические и статистические работы. М.: Соцэкгиз, 1940
        
        Жоспар
Кіріспе
I. Халық валюта қатынастары және валюта жүйесі
1.1. Валюталық қатынастар мен валюта жүйесінің түсінігі
1.2 Валюта бағамы және оның ... әсер ... ... ... ... реттеу туралы қазіргі теориялар
IІ. Халыққаралық валюта табыстары
2.1 Қазақстан Республикасында ... ... және ... ... ... және реттеу органдары
2.2 Қазақстан Республикасындағы ұлттық валютаның проблемалары
ҚОРЫТЫНДЫ ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
КІРІСПЕ
Бүгінгі әлемде экономикалық және шаруашылық қатынастар күннен-күнге
даму ... ... ... ... өркендеуі өндіргіш
күштерін қарқынды өсуімен дүниежүзілік рыноктың қалыптасуы-мен ... ... ... ... байланыстарының интернационалдану
және жанандануымен сипатталады.
Халықаралық валюталық ... ... ... ... жалпылама түрде. Халықаралық валюталық жүйе
дүниежүзілік шаруашылықтың ... ... алу және сату ... ... ... ... және ... ұйымдардың
жиынтығынан тұрады. Оның пайда болу және одан әрі даму ... ақша ... ... ... ... ететін ұлттаралық
капитал үрдісінің объективті ... ... ... ... ... ... ... ретінде әлемдік ақшалай тауар және
халықаралық ... ... ... валюталық рыноктар, халықаралық
валюта қаржылық ұйымдар және мемлекетаралық ... ... ... ... ... өзектілігі еліміздің әлемдік рынокта алдынғы қатарлы
елдер ... ... үшін ішкі ... ... ... халықаралық
экономикалық қатынастарымыз дамып соның ішінде өзекті ... ... ... ... еліміз үшін маңызды. Өйткені біздің
экономикамызда теңгеміз еркін ... ... ... валюта
өзгерістері бізге де әсер етеді.
Сондықтан мен экономикалық теория пәнінен курстық ... ... ... ... бірі ... ... ұлттық
валютаны тұрақтандыру мен нығайту проблемалары" деп алдым.
Бұл тақырыпты ... ... ... жалпы халықаралық
валюталық жүйенің түсінігіне және құрлымына оның пайда болу себептері мен
негізін қараушы элементтеріне ... ... және оған әсер ... тоқталып екіншіден Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... операциялар мен валюта бағамының
жағдайын қарастырып өту және ... ... ... дамуына қосар үлесін
қарастыру.
Валюталық жүйені талдамас бұрын "валюта" ... ... ... Ол ... ... ... ... валюта деп
мемлекеттердің заңды төлем құралы ретінде қабылданған ақша ... ... ... ... мен ... ... ... қымбат
жасалған тиындар (айналымнан алынған немесе алынатын,бірақ айналымда жүрген
ақша белгісімен айырбастауға жататынын қоса алғанда) түріндегі қолма - ... ... ... құнның ресми стандарттары, сондай-ақ шоттардағы
соның ішінде халықаралық ақша немесе есеп ... ... ... осы ... ... ... қызмет етуіне, валюта
бағамына кеңінен тоқталайық.
І. Халықаралық валюта қатынастары және валюта жүйесі.
1.1. Валюталық қатынастар мен валюта ... ... ... - ... ... ... алатын валюталық іс әрекеттермен кезінде ... және ... ... ... ... ... ... асатын қоғамдық
қатынастар жиынтығы. ... ... ... элементтері
векселдік және айырбастау әрекеттері түрінде ежелгі Греция мен Римде орын
алғандығы тарихтан ... ... ... ... ... кезеңі
ортағасырлық Лион Антвериен қалаларындағы "вексельдік жәрменкелер" болып
табылады. Капиталистік өндіріс ... ... ... ... ... ... банктер арқылы дами бастады.
Халықыралық валюта қатынастары өркендеуі өндіргіш күштерін ... ... ... ... қалыптасуы мен халықаралық еңбек бөлінісінің
тереңдеуімен шаруашылық ... ... ... ... валюта қатынастар халықаралық экономикалық қатынастардың
дамуына жалпылама түрде өзінің онды әсерін тигізеді.
Халықаралық экономикалық ... ... ... ... және кері байланыстар қалыптасқан. ... ... ... тауарлар, капиталдар, қызмет көрсетулер айырбасын туындататын
қоғамдық ұдайы өндіріс процесі болып табылады.
Валюталық қатнастар жағдайы ... және ... ... ақ ... ... ... ... - ақ халықаралық қатынастарға
тән әріптестік және қайшылық сияқты екі ... ... да ... ... келеді. Сыртқы экономикалық байланыстарда соның ішінде
валюталық байланыстар да бар ... пен ... ... мен ... ... мен ... араласып жататындықтан валюталық ... ... мен ... ... жататындықтан валюталық қатынастар
ұлттық және дүниежүзілік шаруашылықта ерекше орын алады. Дүниежүзілік
рыноктың ... ... ... қосылуы ақша капиталы бір бөлігінің
ұлттық ақшадан ... ... және ... ... және ... ... ... айналып жатқанын көрсетеді мұның өзі халықаралық
есептеулерде валюталық, ... және ... ... орын ... қатынастар удайы өндіріске қатысты екіншілей болғанымен бұл
қатнастардың салыстырмалы дербестігі бар және олар удайы ... ... әсер ... ... ... ... ұдайы
өндіріске қарама - қарсы әсер ... ... ... ұдайы өндірісінің сыртқы факторлардан дүниежүзілік өндірістің
динамикасынан шетелдік ғылым мен ... ... ... ... ... ... келуінен тәуелділігінің күшейе түседі.
Халықаралық ... ... ... және реттеу формасы. ¥лттық
дүниежүзілік халықаралық валюталық жүйелер ажыратылады.
Халықаралық валюта ... ... ... ... ... ... бір ... иемдене
бастады. Нәтижесінде валюта жүйе қалыптасты. Валюталық жүйе дегеніміз-
ұлттық заңнамамен немесе мемлекет ... ... ... ... ... және ... ... дүниежүзілік, халықаралық валюталық жүйелер ажыратылады.
Дүниежүзілік валюта жүйесінің ғаламдық шаруашылықтағы мақсаттары және
қызметі мен ... ... ... бола тұра оның ... ... ... ... байланыста болады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... саясатын
мемлекетаралық реттеу мен үйлестіру аясында көрініс табады.
¥лттық және дүниежүзілік валюта жүйелерінің өзара байланысы ... ... ... ... ... мен міндеттері, қызметі
мен реттелуі жекелеген елдердің экономикасына және ... ... ... ... жүйесінің негізгі элементтеріне мыналар жатады:
- ұлттық валюта;
- ұлттық валютаның айырбасталу, аударылу(конвертациялау)мүмкіндіктері;
- ұлттық валютаның паритеті ... ... ... ... ... ... валюталық шектеулердің бары немесе жоғы валюталық бақылау;
- ел валютасының халықаралық өтімділігін ұлттың реттеу;
- халықаралық кредиттік құралдар айналымын пайдалануы ережесі;
- ... ... ... ... ... ... рынок пен алтын рыногының режимі (тәртібі);
- елдің валюталық ... ... және ... ... органдар;
- ал дүниежүзілік валюта жүйесінің негізгі элементтері болып төменде
көрсетілгендер саналады;
- резервтік валюталар ... ... ... ... ... ... ... айырбасталу шартары;
- валюталық шектеулерді мемлекетаралық реттеу;
- халықаралық есептеулердің негізгі факторларын ... ... ... реттеуді жүзеге асырушы халықаралық ұйымдар;
¥лттық валюта жүйесінің негізін осы ... ... ... валюта - ақша бірлігін құрайды. Халықаралық экономикалық
қатынастарда ... ... ... ... есептеледі. Халықаралық
есептеулерде әдетте шетелдік валюта ... ... ақша ... ... валютадағы кез келген төлем құралы - девиз түсінігі
анықтауышысы болып табылады.
Шетелдік валюта валюталық рыноктардағы сатып алу - сату ... ... ... есептеулерді пайдаланылады, банктік
есепшоттарда сақталады, бірақ осы мемлекет аумағында ... ... ... ... Кез ... елді ... ... мен дағдарысты жағдай
орыналғанда ұлттық валютасы одан гөрі тұрақты ... ... ... ... ... ... доллар жатады. Еуроодоқ елдерінің ортақ
валютасы еуро да соңғы уақыттарда доллармен ... алу ... ... "Валюта" категориясы ұлттық және ... ... ... мен байланысын қамтамасыз етеді.
Дүниежүзілік ақша деп халықаралық экономикалық, ... ... ... ... ... ... ... ақшалардың
қызметтерінің формалалары ұлттық ақшалар түрін өткен алтын ақшалардан
кредиттік ақшаларға дейінгі ... ... ... XX ... ... бір ... бірнеше ұлттық валютаға негізделеді.
Айырбасталу мүмкіндігі бар ұлттық валютаның ерекше категориясына
резервтік валюта жатады. Резервтік валюта ... ... және ... қызметін басқа елдер үшін валюталық паритет пен ... ... ... сондай - ақ дүниежүзілік валюта жүйесіне қатысушы елдердің
валюталары бағамын ... ... ... ... үшін
қолданылатын құрал болып табылады. Қазіргі ... ... ... ... ... ... ... пайдаланып отыр.
Резервтік валюта мәртебесі оны шығарушы елге мынадай артықшылықтар
береді; төлем, балансын тапшылығын ұлттық валюта есебінен жабу ... ... ... ... ұлттық экспотерлердің позициясын
нығайту. Сонымен қатар ұлттық валютаны резервтік валюта рөлін жоғарлату сол
елдің ... ... бір ... ... ... осы ... тұрақтылығын қамтамасыз ету девальвацияға бармау сондай - ақ
валюталық және ... ... алып ... ... келесі элементі оның шетель валютасына айырбасталу
дәрежесі ... ... ... ... ... ... ... бар екендігі белгілі.
Валюталық шектеулерден бар немесе жоқ болуы да ... ... ... ... Валюталық құндылықтарымен операцияларды
шектеуде халықаралық валюта қоры арқылы мемлекетаралық реттеу объектісі
болып ... ... ... ... ... ... тағы да ... болып саналады және оның өзі халықаралық шектеулерді қажетті төлем
қаражаттармен қамтамасыз ету қызметін атқарады.
Халықаралық ... ... ... ... ... ... - ... резервтері сомасының бір жылдық тауар импорты сомасына
қатынасы қолданылады.
Валюталық рынокжәне алтын ... ... ... және ... объектісі болып табылады. Валюта жүйесініңең маңызды элементіне
институционалдық элементжатады. ... ... ... қатынастарды ұлттық
басқару мен реттеу ... ... ... ... және ... кейбір елдерде валюталық бақылау жатады.
¥лттық валюталық заңнама ұлттық және шетелдік валютамен операцияларды
реттейді (иемдену, әкелу және әкету, сатып алу-сату ... ... ... халықаралық валюта қоры жүзеге
асырады, ал Еуропада бұл мәселелермен Еуропа орталық ... ... ... ... ... және ... ... дағдарыссыз дамыту режимін талдау жасап, оның ... ... ... ... орталықтары-валюта сферасындағы үстемдіктер елдер
дамуының біркелкі болмауының кезендік ауысуларға тап болып ... ... ... ... ... соғысқа дейін валюталық үстемдік
¥лыбританияның қолында болды. Дүниежүзілік ... ... ... ... ... ... аусты. Екінші дүниежүзілік соғыстан ... ... ... ... ... ... ... ғасырдың 70-90 жылдары валюталық үстемдіктің үш бірдей орталығы
қалыптасып үлгерді. ... ... ... АҚШ және ... Мұның өзі
доллардың монополиялық тұғырын едәуір шайқалтқан еді.
1.2 Валюта бағамы және оның қалыптасуына әсер етуші факторлар
Жоғарыда айтқанымыздай ... ... ... элементінің бірі
валюта бағамы болып табылады. Себебі, халықаралық экономикалық қатынастар
дамуы әрбір елдің валюталары құнының арақатынасы ... ... ... рыноктарының қызметі және алыпсатарлық операциялар ... онда ... бір ... ... ... бағамынан төмендеу
үрдісі байқалса бұл ситуацияда фирмалар мен банктер сол валютаның алдын ала
тұрақтылығы жоғары валютаға ... ... ... ... өзі ... пазициясын одан ары құлдыратады. Валюта рыноктары экономика ... ... ... ... тербелістеріне дерек үн
қатып қосылады.Сонысымен олар валюта алып-сатарлығы мен "бос" ... дем ... ... ... ... және ұлттық рыноктарында валютаға сенім деңгейін ... ... мен ... ... ахуал анықталады. Диллерлер
экономикалық өсу қарқыны инфляция, валюталық сатып алу деңгейі, ... пен ... ... ... ... ... ... да есептеп сарптап отырады. Кейбір уақыттарда тіпті сауда
және ... ... ... немесе сайлау нәтижелері жөніндегі ресми
басылымдарды күтудің өзі валютаға ... ... пен ... және ... әсер ... ... бағамының төмндеуі экспорттауға қолайлы себебі олар
қымбаттап кеткен шетелдік валютаны арзандаған ұлттық валютаға айырбастаудан
экспорттық ... ... ... ... ... орта әлемдік бағадан
төмен бағадан өткізуден байып түседі, ал ... ... ... бастайды. Бұған қоса ұлттық валюта бағамының төмендеуі импорттық
қымбаттарды мұның өзі елдегі ... ... ... ... ... бағамының жоғарлауы ішкі бағалары ... ... ... ... ... бұл ... ... қысқаратын қана қалмай жалпы қалмай жалпы ұлттық экономикаға
зардабын тигізеді.
1.2. ... ... ... ... ... теориялар
Валюта бағамын сипаттауға қатысты ... ... ... ... ... ... ... теориясық валюта бағамының құндылық негізін жаратылысын
қабылдамау.
2) айырбас ... ... ... ... ... сферасы рөлін артық бағалау.
3) ақшаның сандық және номиналистік теорияларын халықаралық тепе-теңділік
концепциясымен жалғастыру.
Валюта бағамының ... ... ... ... экономиканы
реттеуді қосымша құралы ретінде қарастырады. Олар мемлекет қадағалайтын
икемді бағам режимын қолдайды. Бұл теория ... деп ... ... ... ... бағамынхалықаралық органдар бекіткен
паритеттермен келісімдерге негіздеуші тиіс. Дж Мид, И.Миндели, ... ... ... ... ... ұйымдар
ұйғарған халықаралық паритетер негізінде тербелуі қажет деп есептейді.
Қалықтау бағамы теорияның ... ... іс ... ... ... ... төлем баланстарының автоматты тепе-теңдігін қамтамасыз
ететін әмбебап теория әлі өмірге келе қойған жоқ. ... да ... ... ... ... құн ... ... шынайы
экономикалық теория қажет деп жазып жүргені. ... ... ... ... ... теориясының әлсіздігінен болар соңғы уақыттарда
кейбір батыс экономистері К.Маркстың еңбек қун ... ... ... ... ... ... еңбек құн теориясына қайта оралып оны
қазіргі рыноктың экономикада жүзіп жатқан өзгерістерге ... ... ... ... ... де ... қалып жүр.
IІ. Халыққаралық валюта табыстары
Халықаралық валюталық құқықтың қалыптасуы және ... ... ... ... ... кеңейюі мен тереңдеуіне
тікелей байланысты.
Халықаралық валюталық құқықтың маңызы мен мәні ... ... ... ... ... ... ... сайын арта түседі.
Халықаралық валюталық құқықтың түсінігі қарастырмасан ... ... ... біраз мәселелерін анықтап алуға тура келеді. ... ... ... ... ... ... реттейтін құқықтың саласының және оның нормаларының жасап
қолданушы институттардың негізін қалыптасып бола ... жоқ. ... ... бұл саласын халықаралық төлемдер мен не -сиелер құқығы
т.с.с деп ... ... ... ... ... ... дүниежүзілік
және ұлттың деңгейлерде орнықтырылған қағидалар мен ережелер айқындалады.
Халықаралық валюта ... ... ... ... арасында бір-біріне мүлде ұқсамайтын валюталық қатынастар жүйесін
туындатады. Ал мұның өзі ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ валюта кредиттік ұйымдар
мемлекеттік банктер бір жағдайларда ұйымдастырушылық ... ... ... бір жағдайда нақты валюталық қатыстардың тікелей қатысушылары
болып шығады.
Халықаралық валюта қатынастары өрісінің ерекшеліктеріне едәуір мен
беріп, онда ... ... ... шығармашылығына процесіне әсерін тигізетін
басқа субъектілердің де әрекетін қарастыруды ұмытпаған жөн. Бұл ... сол ... ... ... ... ... ... төңірегіндегі болып отыр. Әңгіме халықаралық банктер мен ... ... ... құру мен ... ... ... ... іс-шаруалар кешенін жасау шеңберінде әрбісе керек. Айталық
МВФ, МБРР алмақтық банктер мен даму қорлары сиақты ... ... ... ... ... ... ... мен қорлардың
заңдық мәртебесін анықтау,
құқықтық мүмкіндіктерінің көлемімен мазмұның анықтау, ... мәні ... ... ... аталған институттар мен ... ... ... ... ... ... ... арқылы жүргізіледі.
Халықаралық валюта қатынастарына аталған банктер мен қорларды енгізу
олардың заңдық ... бар ... ... ... ... ... да белгілі бір жағдайларда ... мен ... - ... ... ... түрде қатысады. Мысалы өздері
орын ... ... штаб ... ... мүше емес ... ... және оның ... орнықтырудың шарттары
туралы, мүшелелері - мен бірлескен арнайы ... ... ... ... ... ... халықаралық банктермен қорлар қатысатын құқықтық
қатынастардың көпшілігі ... ... ... ... ... ... ... халықаралық ұйымдардың, сондай-ақ
азаматтық-құқықтық және басқа да субъектілердің қатысуы сфераны ... және ... ... ... ... де айқын көрсететін субъектілер екендігінің ... ... ... ... регламенттеудің бұл ерекшеліктеуді
аталған құқық ... ... ... бір ... ... халықаралық бұқаралық немесе халықаралық жеке құқық, адамзаттық-
әкімшілік немесе қаржылық құқық сыймайтындығын көрсетеді.
Мемлекеттердің өзара валюталық (валюталық ... ... ... ... басқа субъектілердің (Мысалы
банктердің) валюталық-құқықтық қатынастарына тікелей әсер ... ... ... шарты орындау деңгейі (дер кезінде орыңцай алмауы
немесе тіпті орныдамай қоюі) мемлекетаралық құқық қатынастары кері ... ... ... ... ... және валюталық операцияларды
жүргізу ережелері және реттеу органдары
Қазақстан ұлттық валюта ... ... ... ... қалыптасу және
даму дәуірін бастан көшіріп отыр. Дегенімен оның негізгі ... ... ... ... ... деп айтуға болады. Біздің мемлекет
дүниежүзілік шаруашылыққа интеграциялануға бағыт алып, 1992 ... ... ... ... ... (МВФ) мүше ... ... валюта жүйесі дүниежүзілік валюта ... ... ... ... ... Республикасының қазіргі
валюталық жүйесі мен оның ... ... ... ... ... ... жеткілікті деп есептейміз.
¥лттық валюта жүйесі дегеніміз ұлттық заңдармен немесе ... ... ... ... ... мен реттеу
нысаны. Ұлттық, дүниежүзілік, халықаралық, ... деп ... ... ... мен атқаратын рөліне сәйкес ажыратуға болады.
¥лттық валюта жүйесінің дүниежүзілік валюта ... ... ... ғана беріледі.
ҚР-дағы ақша айналымы тауарлар айналымы процесін, қызмет көрсетулерді
және әртүрлі төлемдер үшін ... ... және ... ... ... ... банкноттар мен монеталар жасаған адамдар заңмен құдаланады.
Халықаралық кредит қаражаттары айналымына келсек, бұл ... ... ... ... ... ішінде Женева
конвенциясын басшылыққа алады.
ҚР-дағы банктер мен ... ... ... ... ... ... ... республикалар банктері арасындағы есептеулерді
ұйымдастыру туралы" ережелеріне сәйкес атқарылалады.
Қазақстанның валюталық жүйесінің тағы бір ... ... ... реттеу болып табылады.
Халықаралық валюта өтімділігі ... ... ... ... ... ... ... дер кезінде
төлеу мүмкіндігі. Халықаралық ... ... ... айтқанда елдің
төлем қабілетінің көрсеткіші.
Қазақстан Республикасы банк жүйесін бұдан былайғы реформалау ... ... ... ... ... банк ... рыногын
тереңдету, форвардтық валюта ... ... мен ... ... ... ... ... өрістемек. Мұның өзі шетелдік
инвесторлардың мүддесін қорғау және олар үшін ... ... ... ... ... ... даусыз.
Қолма-қол шетел валютасы саудаланатын ішкі рыноктың даму банктен тыс
айырбастау пунктерінің әрекетіне бақылауды күшейту бағытында ... ... ... ... бағамының қысқа мерзімді
шайқалуларын ... ... ақша ... ... ... кажеттіліктері шеңберінен шықпайтын жүйесімен байланысы сыртқы
экономикалық әрекеттерге ... ... ... ... арқылы жүзеге
асады.
¥лттық және дүниежүзілік валюталық жүйелердің өзара байланысы олардың
ұқсастығын емес, керісінше ерекшеліктерінің ... паш ... ... ... ету жағдайлары мен реттелуі жекелеген елдер экономикасы мен
дүниежүзілік шаруашылыққа әсері әртүрлі деңгейлі ... ... ... ... қаражаттарын шығару олардың ... ... ... шек қою тек қана ... ... шешімімен жүзеге асады.
Банкноттар мен монеталардың қажетті ... ... ... ... етуші және сақтаушы да ¥лттық банк болып табылады.
Теңгенің баға маштабы ҚР-да орнықтырылмаған және ... ... ... алтын құрамы белгіленбеген. 1976 ... ... ... ... ... кезекті кеңесінде валюта
жүйесінің жаңа негіздері қаланғаны ... ... ... ... ... құн өлшемі ретіндегі және валюта бағам-дарын анақтаушы
қызметі жойылды сөйтіп бұдан былай алтын ... ... ... ... айналды.
Қазақстан Республикасының ¥лттық банкі бұқаралық ақпарат ... ... ... ... ... туралы оқтың-оқтың
жариялап тұрады. Бұл хабарламалардың сыртқы ... ... ... ал ішкі ... ақша ... ... құнына сәйкес
қабылдау барлық тұлғалар үшін міндетті болып ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан
аумағындағы жәке және заңды тұлғалардың ішкі есептеулер үшін ... ... ... ... құқықтары жоқ. Ондай құқық ... ... ... бар ... ғана ... ақша ... тауарлар айналымы процесін, қызмет көрсетулерді
және әртүрлі төлемдер үшін пайдаланылатын ... және ... ... ... ... ... мен монеталар жасаған адамдар заңмен құдаланады.
Халықаралық кредит ... ... ... бұл ... ... ... ... соның ішінде Женева
конвенциясын басшылыққа алады.
ҚР-дағы банктер мен есептеу ... ... ... ... ... одақтас республикалар банктері арасындағы есептеулерді
ұйымдастыру туралы" ережелеріне сәйкес ... ... ... тағы бір ... халықаралық валюта
өтімділігін реттеу болып табылады.
Халықаралық валюта ... ... ... ... ... ... ... арқылы дер кезінде
төлеу мүмкіндігі. Халықаралық валюта ... ... ... ... қабілетінің көрсеткіші.
Қазақстан Республикасы банк жүйесін бұдан былайғы реформалау. ¥лттық
Банктің бағдарламасына сәйкес ... ... ... ... ... ... келісімдерін кеңейту мен ... ... ... ... ... ... ... өзі шетелдік
инвесторлардың мүддесін қорғау және олар үшін қолайлы ахуал ... ... ... ... даусыз.
Қолма-қол шетел валютасы саудаланатын ішкі рыноктың даму банктен тыс
айырбастау пунктерінің әрекетіне бақылауды күшейту бағытында жүргізіледі.
Ұлттық ... ... ... бағамының қысқа мерзімді
шайқалуларын ... ... ақша ... ... ... ... шеңберінен шықпайтын болады.Сонымен қатар, айырбас
бағамына қатысты ... ... ... бағытында экспортты мейлінше
дамыту және елдің импортты ... ... ... ... банк өзінің негізгі сатып алушы рөлін сақтап ... ... ... ... ... 20 ... ... құнға салық ұлттық
банктың шығындарына жатқызылды. Мұның өзі, ... ... ... ... ... бірқатар кедергі жасайтыны да рас еді.
¥лттық банктің лицензиялары ... ... ... әлем ... Центркредит банкіне берілген. Лицензия алуға дәмесі бар
бірқатар коммерциялық банктердің өтініші қарастырылуы үстінде.
Қазақстан Республикасында валюталық ... ... ... ... 21 ... ҚР ¥лттық Банкі бекіткен "Қазақстан Республикасында
валюта операцияларын жүргізу ережесі" реттейді.
Қазақстан Республика аумағында резиденттер мен ... ... ... операцияларды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банктік
нормативті-құқықтық актілерінде көзделген жағдайларды ... ... және банк ... ... ... ... асыратын
уәкілетті ұйымдар арқылы жүзеге асырылады. Резиденттер мен резидент еместер
уәкілетті банктердегі банктік есепшоттық ¥лттық Банктің ... ... ... ... ... және ... ... және
резидент емес валюта операцияларын жүзеге ... ... ... ... ... ... ... сәйкес ұсынылатын
талап етілген құжаттарды беруге міндетті. Осы ... және ... ... да ... ... ... жағдайларды қоспағанда
резидент және резидент емес ... ... ... ... ... ... немесе ақша аударымын жүзеге асыруға құқылы емес.
Резидент ¥лттық Банктің лицензиясын және тіркеу ... ... ... ... операциялар бойынша төлем жасаған немесе ақша
аударған кезде, резидент уәкілетті ... ... ... және ... ... мен ... куәландырған көшірмелерін ұсынуға
міндетті.Берілген құжаттар тексерілгеннен кейін олардың ... ... ... тұпнұсқалары резидентке қайтарылады.
Резиденттер арасында операциялар бойынша барлық төлемдермен ... ... ... ... ... жүргізу Ережесінде,
¥лттық Банктің басқа да нормативті-құқықтық ... ... және ... ... ... ... ... Республикасында
ұлттық валютасымен ғана жүргізілуі тиіс. Уәкілетті банктер резиденттерінің
және резидент еместердің валюталық ... ... ... ... арқылы траптардың келісуі арқылы ұлттық валютамен немесе ... ... ... арасында жасалған шарттар бойынша, оның
ішінде ... ... ... ... ... ... тұрақсыздық
ойынпұлдары (өсімпұлдары) ұлттық валютамен төленеді.
Төлем карточкаларын пайдалана отырып,валюта операцияларын жүргізу
тәртібі осындай ... ... ... ... ... ... ... қызметін жүзеге асыратыннегізгі орган - Қазақстан
Республикасының ... ... ... құқықтық дәрежесі бар және
валюталық мәселелерді шешетін,сондай-ақ ... ... ... ... ... ... ... валюталық операцияларын жүзеге
асырылатын жанама ... ... ... ... екендігімен де
анықталады.
Қазақстан Республикасы Қаржы министірлігі ... ... ... және ... ... және ... ... орган.
Министірлік өзінің қызметін атқаруда ҚР-сы конституциясы мен заңдарын
Президент ... ... ... ... ... өз әрекеттерінде ҚР-сы Конституциясын Президкнттің
заң күші бар "ҚР-дағы банктер және банк ... ... "1995 ... ... және ... заң күші бар ... ... Ұлттық
банкі туралы" 1995 жылдың 30 наурызындағы және 1997 жылдың 11 маусымда
қабылданған Қазақстан Республикасының ... ... ... ... заң ... өзгертулер мен қосымшалар кіргізу туралы" Заңын
басшылыққа алады.
¥лттық банк өз ... ... ... ... ... ... ... шығарады. ¥лттық банктің ... ... ... ... ішкі және ... ... ... ісі жатады.
Валюталық реттеу саласында ¥лттық банк шетелдік ... мен ... ... ... ... мен тәртібін белгілейді, ... мен ... ... валюталық операцияларын жүргізудің
ережелерін бекітеді.
¥лттық банк ... ... алып кету ... мен ... ... ... ұлттық валютаны әкелу мен әкетуді және
ұлттық валютадағы төлем құралдарының қозғалысын ... банк ... ... ... ... ... басқа
банктер мен ұйымдарға лицензия беру тәртібін ... ... ... заңцарды бұзғаны үшін ... ... ... ... ... банк ... есеп ... ұйымдастырады, шетелдермен
валюта-қаржылық және кредит-есептесу қатынастарын жетілдіреді шетелден
кредиттер келтіру мәселесінің шешімін ұсынады т.с.с.
¥лттық ... ... ... бірі - ... валюта бағамын
шетелдік валютаға қатысты реттеу қызметі.
¥лттық ... ... ... қазақстандық теңгенің
тұрақтылығының қамтамасыз етуі тиіс. 2003 ... ... ... ... ... ... он бес жыл толды. Бұл ... ... ... ... ... банкі ретенде қалыптасу және даму
жылдары болады.Оның мәні айтарлықтай өзгереді. ¥лттық банк ... ... ... ... ... ... органның міндетін күшейте
түсті.
¥лттық банк Қазақстан ... ... ... ¥лттық банкінің жоғары басқару органы- ... ... ... мен оның ... ... ... Республикасы
Президентінің және Үкіметінің өкілдеріне кіреді.
Қазақстан Республикасының банк жүйесі екі ... ... ... банк жүйесінің жоғары (бірінші) деңгейі болып табылады. Банк жүйесінің
екінші деңгейіне негізінен комерциялық банктер жатады.
1993-94 ... ... ... ... ... кезінде ¥лттық
банк еркін айырбас бағамы режимін ұстанып және реттеу құралдарын жетілдіре
отырып.қатаң ... ... ... ... ... және ... ... банктің инфляция қарқынын және теңгенің құнсыздану қарқының
төмендетіп оң нәтижелерге жетуіне мүмкіндік береді.
ҚР-сының жеткілікті ... ... және ... ... ... аумақтардың әкімшіліктеріне,сондай-ақ басқа
да мемлекеттік органдарға қандай бір нысанда болмасын шеттен ... ... ... ... қайтарымды және мақсатты негізде жүзеге
асырылады. Кредиттік қаржылардың мақсатты тексереді.
Мемлекеттік емес ... ... ... ... ... дербес және қажетті көлемде алып пайдалана береді.
Мемлекеттік емес ... ... ... ... ... ... ... бар.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік кепілдіктері тиісті ... ... ... ... ... лимит шегінде беріледі.
ҚР-сының мемлекеттік кепілдіктері Үкіметтің жыл сайын бекітетін
экономиканың ... ... ... ... ... береді.
Кепілдік беру туралы келісім-шарт тараптар қол қойған күннен ... ... ... ... ... ... кепілдіктерінің
барлығы да тіркеуден өтуі қажет.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қорыта ... ... ... ... - ... қызметкерлерінің нәтижесінен өзара қызмет ететін және
әлемдік шаруашылықтағы ... ... етуі ... ... ... ... ... валюта қатынастары шаруашылық ... ... ... ... бір ... ... ... валюталық жүйе қалыптасты.
Валюталық жүйе дегеніміз - ұлттық заңдылықтармен ... ... ... шарттарымен бекітілетін валюталық қатынастарды ұйымдастыру
және реттеу ... ... ... 3 ... ... ... ... жүйе;
2. Дүниежүзілік валюталық жүйе;
3. Аймақтық немесе мемлекет аралық валюталық жүйе
Валюталық рыноктарда валюталық операциялады ... ... мен оған ... ... ... және ... капиталдар
мен несиелер қозғалысы негіз болып табылады.
Валюталық бағам дегеніміз - бұл бір елдің ақша бірлігінің басқа бір
елдің ақша ... ... ... ... ... ұлттық валюталарын
салыстыру оларды өндіріс және айырбас процесінде пайда болатын ... ... ... ... ... ... сұраныс пен
ұсынысқа ықпал етуші көптеген факторларға байланысты өзгереді.
Тауарлармен, қызметтермен саудаласқанда, капиталдар мен ... ... ... және ұлттық рыноктардың бағаларын сонымен
бірге әр алуан ... ... ... ... ... шаққандағы
құндық көрсеткіштерді салыстырған құндық көрсеткіштерді салыстырған уақытта
валюталық бағам аса қажет.
¥лттық валюта жүйесі дүниежүзілік ... ... ... ... қалыптасты. Ұлттық валюта ... ... ... ... ... ақша бірлігі құрайды. Қазақстанның ұлттық
валютасы Елтаңбасының 1993 ... 12 ... ... ... ... ... жарлығы негізінде 1993 жылдың 15 қарашасынан
бастап айналымға теңге еңгізілді.
Қазақстан дүниежүзілік шаруашылыққа интеграциялануға ... ... ... және несие қатнастарына белсенді түрде қатысуын
талап етеді. Еліміздің ... ... ... ... саясаты теңге
құнының тұрақтылығын орнықтыру және оны ... ... ... ... ырықтандыру.
Қазақстан 1992 жылдың шілдесінде Халықаралық валюта қорға мүше ... ... ... ... қатынастарын "Ямайка" валюта жүйесінің
құрылымдық қағидалармен ... ... ... ... ... ... үшін 1993 ... 14 сәуірінде "Валюта реттеу
туралы" ҚР-ның ... заңы ... Ол ... ... Кеңес
экономикасы аймағында болғандықтан шетелдермен жеке валюталық байланыстар
жоқтың қасында болатын. Қабылданған заң ... ... ... ... ... келіп кейбір жағдайларда байланысты дамып келе ... ... ... ... - қайшы сипатта болды. 1996 жылы ... ... ... ... ... ... заң ... дүниежүзілік шаруашылыққа интеграциялануына
ұмтылыстарына ... ... ... ... ... портфелдік
және тікелей инвестициялар операцияларына қатысуына мол мүмкіндіктер
береді.
ҰСЫНЫЛҒАН ... ... ... А. В. Адам ... М.: Молодая гвардия, 1968.
2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспектяве. М.: "Дело Лтд/ 1994.
3. Жид. Ш. ... Ш. ... ... ... М.: Экономика, 1995.
4. Кондратьев Н. Д. Избр. соч., М.: Экономика. 1993.
5. РоббинсЛ. ... ... ... ... ... 1993. Т.1, Вып. ... Самуэльсон П. Экономика. В 2-х т. М.: Алгон. 1992.
7. Смит А. ... о ... и ... ... ... М.:
Соцэкгиз. 1962.
8. Смпт А. Исследование о природе и причинах богатства ... 1-2 ... ... ... классики. М.: Эконов. 1993. т. 1.
9. Шумпетер И. Теория экономического развития М.: Прогресс, 1982.
10. Липкпн А. В. ... ... М.: ... ... Блат М. ... ... в ретроспективе. М.: "ДелоЛтд?1. 1994.
12. Дроздов В. В. Франсуа Кенэ. М.: Экономика, 1988.
13. Жид Ш., Рист Ш. История экономических учений. М.: ... ... Кенэ Ф. ... ... ... М.: ... 1960.
15. Кондратьев Н. Д. Избр. соч. М.: Экономика, 1993.
16 ... В.В. ... ... ... ... факты политика.
М.. Политиздат. 1990.
17. Мигбура Е. М Введение в историю экономической мысли. От ... ... М.: ... ... ... ... К., ... Ф. Соч. 2-е изд.Т. 20.
19. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 26, ч. ... ... В. ... ... ... о ... и сборах": и - ... ... о ... М.: "Ось - 89". ... ... У. ... о ... и сборах: Антология экономической классики.
М.: Эконов, 1993. т. 1.
22. Петти У. Экономические и статистические работы. М.: Соцэкгиз, 1940

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 24 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Халыққаралық валюталық табыстар18 бет
Ақша-кредит саясатының режімдері7 бет
Ұлттық банктің банктік қызметті реттеудегі рөлі мен маңызы4 бет
: резидент еместердің табыстарының салық есебі3 бет
Жүйенің жалпы теориясы4 бет
Мемлекеттік салық жүйесі туралы25 бет
Табыс құрылуының рыноктық механизмі7 бет
Шаруашылық жүргізуші субъектілері29 бет
Шаруашылық жүргізуші субъектісінің кірісі мен шығысының теориясы24 бет
Әлемнің ең бай спортшылары4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь