Экологиялық құқық қатынастардың субьектілері және обьектілері..


Жоспар

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.Экологиялыққұқық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.Экологиялық құқық қатынастардың субьектілері және
обьектілері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Қортынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Пайдаланған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Кіріспе

Экологиялық құқық қатынастар бұл қатынастар қоғам мен табиғаттың бір – бірімен байланыс жүйесі арқылы дамиды. Экология (лат.Oikos-үй баспана ; logos – ілім ) – жеке организмнің қоршаған ортамен қарым- қатынастын, ортаға бейімдеу заңдылықтарын, сондай – ақ организм деңгейінен жоғарырақ тұрған биологиялық жүйелердің - популяциялардың организмдер қауымдастықтардың, экожүйелердің биосфераның ұйымдастырылу және қызмет атқару заңдылықтарын зерттейтін ғылым.Экология терминін ғылымға енгізген Э.Геккель (1866). Экология ғылым жедел дамып, көптеген жаңа салалары пайда болды. 19 ғасырдың аяғы, 20 ғасырдың басында ғалымдар негізінен жекелеген факторлардың , әсіресе климаттық факторлардың , организмдердің таралуы мен сан динамикасына әсерін зерттейді.Бірімен – бірі тығыз байланысқан, біртұтас құрылымдық бірлік түзетін ағзалар қауымдастықтары.
Экологиялық жеке ғылым бағыт ретінде таныла бастады, ал “ экологияның алтын ғасыры” аталған 20 – 40 жылдары популяциялар мен қауымдастықтарды зерттеудің басты бағыттары айқындалып, экологияның негізгі ережелерімен заңдары тұжырымдалады. Экологияныңнегізін құрайтын зерттеулер 60 – 70 жылдары, бұған дейін негізінен биолог мамандардың арасында ғана қолданылып келген ‘ экология ’термині кенеттен көпшілік арасында ең танымал терминдердің біріне айналды.
Экологияда көптеген жаңа бағыттар пайда болды.Бұл бағыттар мен салалардың бірқатары Э.Геккелъ негізін қалаған биология Экологиядан әлдеқайда алшақ жатыр. Кейбір ‘экологиялық ’ деп аталып жүрген ғылым салаларының қазіргі күнге дейін нақты шекарлары белгіленіп, еншісі ажыратылған жоқ және солардың барлығын қанағаттандыраралық ортақ анықтама беру оңай емес. Экологиялық ғылымдардың соншалық сан аулан болуына қарамастан осы күні Экологияның барлық салалары мен бағыттарының негізінде ағзалардың қоршаған табиғи ортамен қарым – қатынастарына арналған іргелі биология идеялар жатыр.
Пайдаланған әдебиеттер

1. Қазақстан Республикасының Экологиялық Кодексі Алматы 2003 жыл

Арнайы әдебиеттер
1.Экологиялық құқық 2004 жыл
2. Қазақстан Республикасының экологиясы 2005 жыл
3. ҚР Конституциясы 2005 жыл 30 тамыз

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 600 теңге
Жоспар

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.Экологиялыққұқық ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.Экологиялық құқық қатынастардың субьектілері және
обьектілері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қортынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Пайдаланған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

Кіріспе

Экологиялық құқық қатынастар бұл қатынастар қоғам мен табиғаттың бір - бірімен байланыс жүйесі арқылы дамиды. Экология (лат.Oikos-үй баспана ; logos - ілім ) - жеке организмнің қоршаған ортамен қарым- қатынастын, ортаға бейімдеу заңдылықтарын, сондай - ақ организм деңгейінен жоғарырақ тұрған биологиялық жүйелердің - популяциялардың организмдер қауымдастықтардың, экожүйелердің биосфераның ұйымдастырылу және қызмет атқару заңдылықтарын зерттейтін ғылым.Экология терминін ғылымға енгізген Э.Геккель (1866). Экология ғылым жедел дамып, көптеген жаңа салалары пайда болды. 19 ғасырдың аяғы, 20 ғасырдың басында ғалымдар негізінен жекелеген факторлардың , әсіресе климаттық факторлардың , организмдердің таралуы мен сан динамикасына әсерін зерттейді.Бірімен - бірі тығыз байланысқан, біртұтас құрылымдық бірлік түзетін ағзалар қауымдастықтары.
Экологиялық жеке ғылым бағыт ретінде таныла бастады, ал " экологияның алтын ғасыры" аталған 20 - 40 жылдары популяциялар мен қауымдастықтарды зерттеудің басты бағыттары айқындалып, экологияның негізгі ережелерімен заңдары тұжырымдалады. Экологияныңнегізін құрайтын зерттеулер 60 - 70 жылдары, бұған дейін негізінен биолог мамандардың арасында ғана қолданылып келген ` экология 'термині кенеттен көпшілік арасында ең танымал терминдердің біріне айналды.
Экологияда көптеген жаңа бағыттар пайда болды.Бұл бағыттар мен салалардың бірқатары Э.Геккелъ негізін қалаған биология Экологиядан әлдеқайда алшақ жатыр. Кейбір `экологиялық ' деп аталып жүрген ғылым салаларының қазіргі күнге дейін нақты шекарлары белгіленіп, еншісі ажыратылған жоқ және солардың барлығын қанағаттандыраралық ортақ анықтама беру оңай емес. Экологиялық ғылымдардың соншалық сан аулан болуына қарамастан осы күні Экологияның барлық салалары мен бағыттарының негізінде ағзалардың қоршаған табиғи ортамен қарым - қатынастарына арналған іргелі биология идеялар жатыр.

Экологиялық құқық

Экология салаларының қатарынаадамның қоршаған ортамен қарым қатынасын зерттейтін әлеуметтік экологияны атап өткен жөн:
* Ең жалпылама түрде - қоғамның география, әлеуметтік және мәдени ортамен, яғни адамды қоршаған ортамен ара салмағын зерттейтін ғылыми пән;
* Адамзат қоғамының табиғи ортамен әсерлесуін және өзара байланыстығын зерттеу арқылы табиғатты ұтымды пайдаланудың ғылым негіздерін жасайтын, сол арқылы табиғатты сақтап , адамның тіршілік ету ортасын оңтайландыруды көздейтінғылыми пән.
* Жекелеген әлеуметтік топтардың табиғатпен қарым - қатынасын қарастыратын адам экологиясының бір бөлігі;
* Адамдардың іс - әрекеттерін және сол іс әрекеттерді өзге адамдардың түсінуін, жеке тұлға немесе ұжым ретінде әлеуметтік - психология тұрғыдан баға беруін зерттеу.
Экологияның биология негізінен гөрі оның табиғатты қорғау, табиғат қорларын ұтымды пайдалану, табиғатты пайдалану сияқты қолданбалы қырлары немесе өнеркәсіптік Экологиясы сияқты салық бөлімдері көбірек танымал. Экологияның барлық салаларының теориясы негізін құрайтын биология экологияны немесе жалпы экологияны айрықша қарастырған жөн.
Экология шұғылданады өсімдіктерден, жануарлардан және микроағзалардан тұратын күрделі жүйелердің құрлымын, дамуын , орнықтылығы мен өнімділігін, аталған ағзалар топтарының арасындағы сан аулан әсерлесулерді , олардың бір - бірімен және физикалық ортамен зат және энергия алмасуын зерттеу экологияның үлесіне тиеді.Экология ғаламдық экология зерттейді.Ғаламдық экология - биосфера деңгейіндегі, тіпті күн жүйесіндегі әлемдік құбылыстарды, табиғи өзгерістерді зерттейді.Қазіргі кезде экологияғылымы көптеген басқа да ғылымдармен тығыз байланыста болып, жаңа ғылым салалары мен бағыттары пайда болуда.Мысалы,әлеуметтік экология, геоэкология, инженерлік экология,ауыл шаруашылығы экологиясы, ғаламдық.
* Әлеуметтік экология - табиғат пен қоғам арасындағы өзара қарым - қатынас заңдылықтарын табиғат, адам, қоғам, жүйесі негізінде зерттейді.
* Өнеркәсіптік экология - өнеркәсіптік нысандардың тірі ағзаларға және қоршаған орта жағдайларына әсерін зерттейді.
* Геоэкология - жер бетіндегі экожүйелердегі және биосфералық деңгейдегі сыртқы орта құбылыстардың өзара байланысын және олардың ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Экологиялық құқықтық қатынастардың түсінігі,объектілері, субъектілері және мазмұны.
Азаматтық құқық қатынастарының субъектілері мен объектілері
Экологиялық құқықтық қатынастар және олардың субъектілері мен объектілері
Азаматтық-құқықтық қатынастардың субъектілері
Азаматтық құқықтың мазмұны, субъектілері және объектілері
Азаматтық құқық қатынастарының объектілері
Азаматтық құқық объектілері туралы
Азаматтық заңдармен реттелетін қатынастардың субъектілері
Кәсіпкерлік қызметтің субъектілері мен объектілері
Әкімшілік –құқықтың қатынастардың құрылымы және субъектілері
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь