Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялардың негізгі қасиеттері

Жоспар

Кіріспе

1. Педагогика ғылымының әдіснамасы
2. Философиялық әдіснама
3. Нақты және ғылыми әдіснама

4. Зерттеудің әдісі мен техникасы
5. Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялардың негізгі қасиеттері

1. Педагогикалық технологиялардың белгілері мен элементтері
Қорытынды
Әдебиеттер
Кіріспе

Педагогика аймағындағы зерттеулер – бұл ғылыми қызметтің нәтижесі мен процесіне, білім беру заңдылықтары туралы жаңа ақпараттар алуға, оның құрылымы мен механизмдерінің, мазмұнының, припциптері мен технологиясының заңдылықтарына бағытталған.
Педагогикалық зерттеулерді іргелі, қолданбалы, өңдемелі деп бөлуге болады.
Іргелі зерттеу – бұл зерттеу жалпыланған концепция нәтижесіндегі педагогтардың теореттикалық және тәжірибелік жетістіктерінде немесе педагогикалық жүйенің моделін болжау негізінде дамуын ұсынады.
Қолданбалы зерттеулер – бұл зерттеулер педагогикалық процестің жеке тұстарын тереңдете оқуға әр қилы педагогикалық тәжірибенің заңдылықтарын ашуға бағытталған.
Өңдемелі зерттеулер – белгілі жағдайларды ескере отырып ғылыми-практикалық жұмысқа бағытталған.
Кез-келген ғылыми зерттеу белгілі әдіснамалық параметрлердің анықмасына сүйенеді. Проблема тақырып объект зерттеу құралы мақсат пен тапсырмалар, гипотеза және қорғалатын жағдай.
Зерттеудің сапа бағамының критерийіне актуалдылығы жаңалығы, теоретикалық және практикалық маңыздылығы еді. Педагогикалық зерттеулер негізінен екі бөлімнен тұрады: методикалық және процессуалды.
Өзектілік қажеттілікке және зерттеуді дер кезінде өткізуге нұсқайды.
Ғылыми проблема ғылым мүмкіндіктерімен шешілетін негізгі қайшылықтарды көрсетеді. Проблеманың шешуі зерттеудің мақсатын құрайды.
Объект – бұл таным процесіне бағытталғанының өзі.
Зерттеу құралы – бұл объектінің бір жағы мен бөлігі. Бұл теоретикалық көзқарас тұрғысындағы маңызды қасиеттері, объектінің ерекшеліктері болып табылады. Мақсатқа, объектіге, тәнге сәйкес зерттеу тапсырмалары қалыптасады. Олар болжам гипотезасы зерттеу барысында тексеруге бағытталған.
Ғылыми жаңалық – бұл теоретикалық немесе практикалық жаңа шешімдер, білім беру заңдылықтары, құрылым, механизм, әдістер, модельдер, қағидалар, түсініктер, әрекеттер.
Кез келген ғылым саласы әдіснамамен (методология, грек сөзі – metodos- сөз, ұғым, ілім дегенді білдіреді) байланысты. Ғылыми танымның сапасы да осы әдіснаманың даму деңгейімен тығыз байланысты. Педагогикалық және тарихи педагогикалық зерттеулер кезінде әдіснаманы қолдану мәселелері білім беру мен тәрбиелеу құбылыстарын оқытудағы маңызды компоненті болып табылады. Тарихи – педагогикалық зерттеулер барысында әдіснамалық негіздерді өңдеу маңызды базаны құрайды.
Әдіснама – бұл ғылыми таным әдістерін зерттеу мен өңдеуге бағытталған. Ғылыми-танымдық іс – әрекет теориясы. Ол гноселогияның құрамдас бөлігі болып табылады, мұнда таным тәсілі туралы ілім немесе зерттеу тәсілдерінің теориясы ретінде қызмет атқарады. Ғылыми-танымдық процес үшін компонеттер тұратыны белгілі: таным нысаны, таным субъектісі мен тәсілі. Жаңадан алынған білім көлемі мен тереңдігі зерттеу әдістерін тиімді әрі дұрыс таңдау мен қолдануға тікелей байланысты екені белгілі. Ғылыми әдісті анықтау қиындық тудырады. Яғни, оның көптігімен, көптүрлілігімен ерекшеленеді. Ғылыми тәсіл – алға қойынған зерттеу міндеттерін шешу үшін субъект және танылатын объект арасындағы өзара байланысты қамтамасыз ететін тәсілдер, талаптар мен нормалар, ережелер мен амалдар, техникалық құралдар мен жабдықтар жиынтығы. Басқа сөзбен айтар болсақ, ғылыми тәсіл теориялық тұрғыда негізделген танымдық нормативтік құрал болып табылады.
Әдіснама – бұл теориялық және практикалық іс-әрекеті ұйымдастыру мен құрудың бастапқы жетекші принциптері, тәсілдері мен құралдарының жүйесі және сондақ-ақ осы жүйе туралы ілім. Бір сөзбен айтатын болсақ – әдіснама – әлемді ғылыми тұрғыда танудың әдістері туралы ілім.
Әдебиеттер
1. Қазақстан Республикасының Президент! - Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекетгің жана саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы. 14.12.2012.
2. Таубаева Ш.Т. Педагогика әдіснамасы. Оқу құралы. - Алматы: Қарасай, 2013.-432 6.
3. Штофф В.А. Введение в методологию научного познания.- Л., 1972,- 215 с.
4. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. - М.: Знание, 1982,- 80 с.
5. Краевский В.В. , Бережнова Е.В. Методология педагогики: новый этап. Учебное пособие. М.: Академия, 2008.
6. Молдабеков Ж. Қазақтану және жаңару философиясы: оку құралы. - Алматы: Қазақ университет», 2009. - 282 б.
7. С.Қалиев. Қазақ этнопедагогикасының теориялық негіздері мен тарихы. - Алматы. 1998.
8. Ұзақбаева С.А. Тамыры терең тәрбие. - Алматы: Білім, 1995. - 232 б.
9. Айталы А. ұлттану. - Алматы: Арыс, 2003. - 226 б.
10. Кішібеков Д. Қазақ менталитеті: кеше, бүгін, ертең. - Алматы: Ғьшым, 1999.-199 б.
11. Нұрмұратов С.З., Мұсатаев С.Ш.. Қазақстандық жалпы ұлттық идея: мәні, максаты, қалыптастыру технологиясы. Астана, 2002.
12. Ирмуханов Б.Б. Этническая история древнего Казахстана. Алматы. Издательство «Мир» 2010. -320с.
13. Бурбаев Т. ұлт менталитеті. -Астана, Елорда, 2001. - 2486.
14. Молдагалиев Б.А.. ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырудың теориясы мен практикасы. Батые Қазакстан Мемлекетгік университет!. 2006. 1666.
        
        Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялардың негізгі қасиеттері
Жоспар
Кіріспе
* Педагогика ғылымының әдіснамасы
* Философиялық ... ... және ... әдіснама
* Зерттеудің әдісі мен техникасы
5. Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялардың негізгі қасиеттері
* Педагогикалық технологиялардың белгілері мен элементтері
Қорытынды
Әдебиеттер
Кіріспе
Педагогика аймағындағы зерттеулер - бұл ... ... ... мен ... ... беру ... ... жаңа ақпараттар алуға, оның құрылымы мен механизмдерінің, мазмұнының, припциптері мен технологиясының ... ... ... ... іргелі, қолданбалы, өңдемелі деп бөлуге болады.
Іргелі зерттеу - бұл ... ... ... ... ... ... және тәжірибелік жетістіктерінде немесе педагогикалық жүйенің моделін болжау негізінде дамуын ұсынады. ... ... - бұл ... педагогикалық процестің жеке тұстарын тереңдете оқуға әр қилы педагогикалық тәжірибенің заңдылықтарын ашуға бағытталған.
Өңдемелі зерттеулер - ... ... ... ... ... ... бағытталған.
Кез-келген ғылыми зерттеу белгілі әдіснамалық параметрлердің анықмасына сүйенеді. Проблема тақырып объект ... ... ... пен ... гипотеза және қорғалатын жағдай.
Зерттеудің сапа бағамының критерийіне актуалдылығы жаңалығы, теоретикалық және практикалық маңыздылығы еді. ... ... ... екі ... ... ... және процессуалды.
Өзектілік қажеттілікке және зерттеуді дер кезінде өткізуге нұсқайды.
Ғылыми проблема ғылым ... ... ... ... ... Проблеманың шешуі зерттеудің мақсатын құрайды.
Объект - бұл таным процесіне бағытталғанының өзі.
Зерттеу ... - бұл ... бір жағы мен ... Бұл ... көзқарас тұрғысындағы маңызды қасиеттері, объектінің ерекшеліктері болып табылады. ... ... ... ... ... ... қалыптасады. Олар болжам гипотезасы зерттеу барысында тексеруге бағытталған.
Ғылыми жаңалық - бұл теоретикалық ... ... жаңа ... ... беру заңдылықтары, құрылым, механизм, әдістер, модельдер, қағидалар, түсініктер, әрекеттер.
Кез келген ғылым саласы әдіснамамен (методология, грек сөзі - metodos- сөз, ... ілім ... ... ... ... ... сапасы да осы әдіснаманың даму деңгейімен тығыз байланысты. Педагогикалық және тарихи педагогикалық зерттеулер кезінде әдіснаманы қолдану мәселелері білім беру мен ... ... ... ... ... ... ... Тарихи - педагогикалық зерттеулер барысында әдіснамалық негіздерді өңдеу ... ... ...
Әдіснама - бұл ғылыми таным әдістерін зерттеу мен өңдеуге бағытталған. Ғылыми-танымдық іс - әрекет теориясы. Ол ... ... ... ... табылады, мұнда таным тәсілі туралы ілім немесе зерттеу тәсілдерінің теориясы ретінде қызмет атқарады. Ғылыми-танымдық процес үшін ... ... ... ... ... таным субъектісі мен тәсілі. Жаңадан алынған білім көлемі мен ... ... ... ... әрі ... ... мен қолдануға тікелей байланысты екені белгілі. Ғылыми әдісті анықтау қиындық тудырады. Яғни, оның ... ... ... ... тәсіл - алға қойынған зерттеу міндеттерін шешу үшін ... және ... ... ... ... байланысты қамтамасыз ететін тәсілдер, талаптар мен нормалар, ережелер мен амалдар, техникалық құралдар мен ... ... ... ... ... болсақ, ғылыми тәсіл теориялық тұрғыда негізделген танымдық нормативтік құрал болып табылады.
Әдіснама - бұл теориялық және практикалық іс-әрекеті ... мен ... ... ... принциптері, тәсілдері мен құралдарының жүйесі және сондақ-ақ осы жүйе ... ... Бір ... ... ... - әдіснама - әлемді ғылыми тұрғыда танудың әдістері туралы ілім.
* Педагогика ғылымының әдіснамасы
Педагогика ғылымының әдіснамасы ... - ... ... ... мен ... принциптері, әдістері, формалары туралы ілім. Кез келген ғылымның әдіснамасын зерттеу міндеттері, зерттеу әдістерінің ... және ... ... ... мен пән ... ... ... жалпы сипатын білдіреді және зерттеу міндеттерін шешудегі іс-әрекетінің кезеңдері туралы қалыптастыруға ... ... ... ... төртінші деңгейін көрсетеді (Схемаға қараңыздар). Осы жерде анықталған деңгейге сәйкес негізігі методикалық принциптер берілген.
5-кесте
457835850900Философиялық ... - ... ... ... және ғылымның тұтастай категориялық реті
264795855345Методикалық процестер - объективтілік, детерминизм, өзара байланыстар және іс-әрекеттер
Жалпы ғылыми деңгей - ... ... ... ... ... ... ... ыңғайы жүйелі
Нақты - ғылыми деңгей - нақты бір ... ... ... ... мен ... жиынтығы
Методикалық принцип ыңғайы: тұлғалық (тұлғалық-бағытталған). Тұтас, полесубъективтік, қызметі, мәдени - танымдық
25336514287500
Технологиялық деңгей - зерттеудің әдісі мен ... ... ... ... ... ... және оны ... арналған процедураларының жиынтығы. Осыдан кейін барып ол ғылыми білім бола алады. Ол анық танылған нормативтік ерекшелікке ие.
* ... ... ... ... ... ... бұл ең жоғары деңгей. Философиялық әдіснаманың мазмұнын ... ... ... (құбылысты даму барысында зерттеу, теория мен практиканың бірлігі және т.б.) және ... ... ... ... ... ... ... Бұған мазмұндық пен бірге, (ғылыми ойлаудың дүниетанымдық негіздері, ... ) ... яғни ... ... ... ... оның тарихи түрде айқындалғаны категориялық қатарына жататын алғы ... да ... ... ... ... баласының түбегейлі маңызды жақтарын қозғайтын проблемалары қарастырылады. Сондықтан да педагогика мен педагогика тарихындағы философиялық талдаудың мәні ... беру мен ... ... ... бір ... ... мен шешімдер іздеуде емес, адамзаттың педагогикалық болмысы сферасындағы күрделі мәселелерді олардың шығу тегін тауып, зерттеу. Осыған ... ... - ... ... ... ... әдіснаманың бір қатары аса маңызды міндеттерін атап өтейік, олар ғылыми - педагогикалық зерттеудің ... ... ... ... ... ... қарастырылатын зерттеушінің танымдық ұстанымдарының қалыптасуы, әрбір ғылым педагогтың санасының зерттеу проблематикасына саналы түрде бағытталуына қол жеткізу, ғылыми ... ... іске ... әрбір ғылыми теорияның нақты тарихи шекараларын айқындау, педагогика ғылымының ... ... ... ... ... және ... әлем бейнесіне әр түрлі көзқарастар тұрғысынан педагогика ғылымының эволюциясын парадигмалық тұрғыдан айқындаудың негізін салатын ғылыми нәтижелерін, оның ішінде ... ... ... ... іске ... белгіленген ғылыми канондарға сәйкес тарихи зерттеулердің қойылымын қамтамасыз ететін жалпы ғылыми зерттеу принциптері (жүйелілік, құрылымдық, біртұтастылық, кешенділік, ... пен ... ... даму процестерінің әркелкілігі және т.б.) процедуралары, әдістері мен формаларының дейгейі.
Мұнда, сондай-ақ әдіснамалық ... ... яғни бір ... ғылыми пәндердің (педагогика үшін мұндай аса маңызды жалпы ғылыми тұжырымдама - ... ... ... табиғаты туралы тұжырымдама, психиканың дамуының мәдени - ... ... ... ... материалдықтан үстемдігі туралы немесе қоғамды ізгілендіру тұжырымдамасы, педагогикалық процестің педагогикалық жүйе болып табылатындығының тұжырымдамасы, әлеуметтену факторларының жүйесін ... және т.б.) ... не ... бірнешеуінің жиынтығына ықпал ететін теориялары мен жалпы ғылыми тұжырымдамалары кіреді. Бұл деңгейде тағы да ... ... ... ... топтардың, ойлаудың, шығарамашылықтың, қарым-қатынастың дамуына қатысты кейбір ... мен ... кең ... ... байналыстырылатын формальды теориялық тұжырымдамалар мен өңдемелер де жатады.
* Нақты және ғылыми әдіснама
Нақты ғылыми ... ... ... - ... бір ... ... немесе арнаулы ғылыми дисциплинада қолданылатын зерттеу принциптерінің, әдістерінің, тәсілдерінің және процедураларының жиынтығы. Осылайша, педагогика ... ... ... ... ... ... әдістері мен тәсілдерінің іске асырылуын қарастырады. Олар: ғылыми мәтіндермен, педагогикалық ой пікірдің шығу және даму тарихын сипаттайтын ... ... ... ... ... мен ... ... фактілердің таңдап алу мен оларды талдауға деген талаптарды, педагогикалық теория мен тәжірибенің генезисін айқындаушы бүкіл ... ... ... мен ... ... ... қойылатын талаптарды және т.б. ескеріп отырады. Бұл жерде, сондай-ақ пәнаралық ғылымдар да, мысалы, азаматтық тарихта, психология тарихында, ... ... ... тарихында қойылатын мәселелерді шешудің зерттеу тәжірибесі қол жеткізген жетістіктерді пайдалану да үлкен рөл ...
* ... ... мен ... ... мен техникасы, яғни ғылым канондарына сәйкестендірілген біртекті және шынайы зерттеу материалын алуды қамтамасыз ететін процедуралары мен ережелер жинағы, ... ол ... ... ... қосыла алатын бастапқы өңдеу процесі. Бұл жерде біз жоғары деңгейде өз мамандығынан кірістірілген нормативтік сипаттағы, ғылыми іс-әрекетті тұтастай және ... ... ... тікелей реттеп отыратын әдіснамалық біліммен істес боламыз. Бұл - зерттеудің басты ... ... пен ... ... оның ... мен пәнінің айқындалуы, болжамның қалыптасуы, негізгі ұғымдардың түрлі операциялардан өтуі, теориялық талдау жасау, қорытындыларды ... және т.б. ... ... ... ... ... ... функционалдық байланыстар да бар. Сонымен бір мезгілде олардың әрқайсысы ғылыми танымды өзіне ғана тән ... ... ... Олар өз ... ... ... өзара бағыныштылығы бар жүйені құрайды.
6-кесте
Педагогикалық қызметтің ... ... ... бөлінеді
Конструктивті
Ұйымдастырушы
Коммуникативті
Зерттеуші
Конструктивті жинақталған (оқу материалдарының композициясы, педагогикалық процестің жоспарлануы және құрылуы)
Студенттердің әр ... ... ... ... ... ... кірісуге бағыттайтын жүйенің орындалуы
Тәрбиеленушімен, топпен және басқа адамдармен қарым-қатынасты қалыптастыруға бағытталған
Кәсіби білімін, педагогикаға ғылыми көзқарасын, педагогикалық зерттеу әдістерін меңгере ... өз ... және ... ... ... көз ... жаңартып отыру
Конструктивті белсенді (өзінің әрекет және студенттердің ... ... - ... (педагогикалық процесте оқу материалдарының базасын құру)
Мұғалімнің педагогикалық шеберлігі.
Педагогикалық шеңберлік - ... ... ... ... сатысында өзін-өзі басқара білуді қамтитын жеке тұлға.
Педагогикалық шеңберліктің құрылымы
Гуманистік бағыт
Кәсіби ... ... ... техника
Ынта
Құндылықтар
Идеалдар
1. Мақсатқа сәйкестілік
2. Өнімділік
3. Кәсіби - ... ... ... білу ... ... ... сыртқы дене бітімі техникасын басқара білу) педагогикалық жаттығуларды орындау ... ... ... ете білу қабілеті (дидактикалық қабілет, ұйымдастыра білу қабілеті, өзара әрекеттесе білу техникасы)
Педагогикалық шеңберліктің белгілері:
- ... ... ... ... ...
- ... ... меңгере білу деңгейінің нәтижесіне байланысты), нақты (әдістерді ... ... ...
- кәсіби-педагогикалық мәдениеті.
Кәсіби мәдениет - арнайы кәсіби ... шешу ... ... ... білу.
Кәсіби-педагогикалық мәдениет жалпы мәдениет және педагогикалық әрекет өрісіндегі барлық мәдениеттің құрылуы ерекшелігінің қызметін орындайды.
Мұғалім өз әрекетіне педагогикалық ... үш ... ... істейді.
Мамандықты меңгере процесінде педагогикалық мәдениетті игеру.
Мәдени-педагогиканың тәжірибе әрекетінің қызметіне ... ... ... ... ... білу ... ... мәдениеттің құрылымы:
7-кесте
Аксиологиялық құрама
Технологиялық құрама
Тұлғалық - ... ... ... құндылықтардың жиынтығы. Олар объективті (тарихи тұрғыдан). Бірақ маманды дайындау барысында адам олармен жарақтанады және құндылықтар субъективке ... ... ...
- ... ... (идеяларды біріктіру, ереже мен норма)
Топтасқан кәсіби құндылықтар - тұлғалық-кәсіби (маманның құндылық бағдарын құрайтын мақсаттар, себеп-салдар, мұраттар, сенімдер, ... ... ... ...
Құндылықтар - мақсаттар, құндылықтар - құралдар, құндылық-қатынастар, ... - ... ... - ... және ... бұл ... ... және көлденең тұрғысынан өмір сүруі
Өзара байланыс - ұштасудың ... ... ... және ... ... ... ... (қоғамның тұтыну жайының күшін, кәсіби топты, тұлғаны, кеңістік-уақыттық (берілу және құру ... және ... ... ... ... ... технологиясы - кәсіби әрекеттердің әдіс-тәсілдерін біріктіру
Сондай-ақ кәсіби жанның шығармашылығының ерекшелік қасиеттерін сипаттайды. Өзін-өзі ... ... (мен - ... ... ... - бұл педагогтың жеке тұлғалық, психологиялық, интеллектілік ... мен ... ... ... ... ... ... бірқатар ерекшеліктерге ие:
- ол уақыт пен кеңістікте белгіленген (шығармашылық процес - бұл ... ой ... ... болуы, мән маңызды талдап, жасап, жүзеге асыруы);
- педагогтің шығармашылық ... ... ... ...
- ... өзі ... ... бірлескен шығармашылығы;
- шығармашылық педагогикалық әлеуметтің білім беру процесінің әдістемелік және техникалық жағынан жарақтануы көрінісіне тәуелділігі;
- педагогтің жеке ... ... ... басқару және оқушылар мен басқа да жандардың қызметінде соған тең мінез-құлқын туғыза білу шеберлігі.
Дидактикалық процестің жалпы ... ...
* ... ... ... ... өзгерістердің көлемі өткен сатыдағы өзгеру көлеміне бағынышты.
* Оқу ... ... даму ... ... даму ... ... оқыту ортасының тәрлік іс- әрекетіне қосылуы педагогикалық әсер ету амалдарына байланысты.
* ... ... ... заңдылықтары. Педаго - гикалық әсер ету нәтижелігі оқытушы мен оқушының арасындағы кері байланыстарының интенсивтілігіне байланысты.
* Жағдай ... ... Оқу ... ... оқу ... ішкі мотивтерінің іс-әрекетіне, сыртқы стимулдардың уақытысында болып тұруына бағынышты болады.
* Педагогикалық ішкі және ... ... ... ... ... ... ... педагогикалық іс- әрекет пен оқушылар іс-әрекетінің сапасына байланысты.
Педагогикалық қабілеттерді мейлінше жалпы түрде В.А.Крутецқий ... ол ... ... ... ... берген.
Дидактикалық қабілеттер оқу материалдарын студенттерге оқыта білу қабілеті, оны студенттер үшін оңай ету, оларға ма - териал немесе проблеманы айқын да ... етіп ... ... ... ... ықылас туғызу, белсенділік пен дербес ойлай білуін ояту. Дидактикалық қабілеттері бар оқытушы қажет кезінде ... ... оқу ... ... ... оқу ... ... біледі, киын нәрсені оңайлата біледі, күрделі нәрсені қарапайым ете біледі. Түсінікті емес, ... емес ... ... ете ... ... шеберлік білімді жай ғана түсінікті етіп жеткізу, материалды жан-жақты және түсінікті етіп ... білу ... ғана ... ... дербес жұмыс істеуді ұйымдастыру қабілетін қамтиды.
Бәрімізге белгілі оқушылардың өсуі - ... ... ... ... ... мән ... ... сипатталады. Өзін-өзі бақылау мәселесіндегі негізгі факторларға жеке дамудағы қиындықтар, әсіресе психикалық күйзелудің жоғарылауы сияқты мәселелерді жатқызуға болады. Соңғысы ойланатын әрі он ... бар, ... ... деструктивті әдістердін мотивсіз орындалуы мен түрлі психологиялық себептерге алып келетін агрессиялар мен жас ... ... ... әсер ... ... оқу ... ... сыныптастары мен мұғалімдер арасындағы қатынастың дұрыс болмауы. өзіне-өзі сенушіліктің жоғалуы, ... ... ... ... мен қоршаған ортадағы жағымсыз жағдай басты себеп болады. Аталған типтегі бұзылудың алдын алу күйзелудің жалпы деңгейі мен жеке ... ... ... Жеке ... ... ... ... әдісі арқылы бақылауға болады. термині топтағы қарым-қатынасты өлшеуді білдіреді. Социометрияның негізін қалаушы америкалық ... ... ... ... Дж. ... бұл әдіске мұндай атауды жайдан-жай бере салған жоқ. ... ... ... ... ... ... бір ... мен бір- бірін түсінуі мен қабылдауына, бірін-бірі бағалауына түрткі болады. Социометриялық зерттеулерді жүргізуде ... бір ... ... ... құру мен таңдау үшін топ мүшелерінің сұрақтарына жауап алатындай негізгі әрекеттер мен гипотезалар қалыптасады. Социометрияның сұрақтары мен критерийлері ... олар ... ... ... ... ... байланысты ауызша да айтылады. Топтың әрбір мүшесі сол топтан өзіне тән тағы бір ... ... сол ... ... немесе жағымсыз көзқарасы немесе сену не сенбеушілік әрекетіне байланысты сол сұрақтарға жауап ... ... ... ... ... социометриялық статус жеке қатынастардың даму қарқындылығын нақтылайтын көрсеткіш болып табылады. Ол көрсеткіш жеке баланың психологиялық ... ... ... ... жағымсыз социометриялық статус баланың жеке дамуы мен оның оқудағы үлгеріміне кері әсер етеді. Топтағы жеке тұлғалар ... ... ... Дж. Морено бойынша әлеуметтік-психологиялық құрылымға негізделген әрі тек топтың ғана емес жеке тұлғаның да ішкі күйін анықтайтын ... ... ... ... ... ... ... қарастыру - Е.С. Кузьмина, Я.Л. Коломинский, В.А. Ядов, И.П. Волков есімдерімен байланысты.
5. Қазіргі заманғы ... ... ... ... оқу процесімен - оқутушы мен оқушының іс-әрекеттерімен, яғни құрылымы, құралдары, әдістері және түрлері мен ... ... ... ... ... ...
а) ... негізі;
ә) оқытушылардың мазмұндық бөлігі:
- оқытудың мақсаттары: жалпы және нақты;
- оқу материялының мазмұны.
б) процессуалдық бөлігі немесе технологиялық процесс:
- оқу ... ... ... оқу ... әдістері мен формалары;
- оқытушының жұмысының әдістері мен формалары;
- оқушылардың оқу ... ... ... ... ... оқу процесін диагностикалау жатады.
терминіне әртүрлі авторлардың берген ұғымдарын ғалым В.Ф. ... ... ... ... және оқу атауы
ұғымының мағыналық мәні
Т. Сакамото
Жүйелік негіздегі ойлау тәсіліарқылы жүйелендірілген білім беру
Л. Фридман,
С.Фалчевский
Педагогикалық жүйені жүзеге асыру үшін ... оқу ... ...
Н. ... ... жетуге алып келетін реттелген әрекет жүйесі
М.В. Кларин
Мақсатқа жеті кепілі мен оқу процесін конструкциялау ... ... ... ... ... ... келбетін құру процесі,
Б. Оқу-тәрбиелік процесті іске асыратын мазмұнды ехника
Технологияның ... ... ... педагогикалық технология оқу мақсаттарына жетудің философиялық, психологиялық, дидактикалық және әлеуметтік-педагогикалық негіздері белгіленген нақты ... ... ... ... ... ... әрбір бөлігі өзара тығыз байланыста болатын процестің тұтастық логикасымен қамтамасыз етілуі тиіс.
Басқарылуы тиіс ... ... қою, ... ... оқу ... жобалау, әрбір этапқа сай диагностика, нәтижелерді түзету мүмкіндігін беретін әдіс-тәсілдердің көп нұсқалығы.
Тиімділік. Қазіргі ... ... ... жағынанда тиімді болып, белгілі бір оқыту стандаттарына жетуге кепілдік бере алуы ... ... ... ... Бұл ... ... бір ... басқа технологияның басқа мекемеде, басқа субъектілермен жүргізіле алуы мүмкіндігін меңзейді.
* ... ... ... мен ... ... ... ... әртүрлі түсініктеме берілген:
* Оқытумен тәрбиелеу құралдарының арнайы формаларының, әдіс-тәсілдернің, ... ... ... ... нұсқаулар жиынтығы.
* Алдын ала жобаланған оқу-тәрбие процесінің практикада жүйелі әрі бірімізді жүзеге асуы.
* Оқытушы мен оқушылар үшін барлық жақсы жағдайлар ... оқу ... ... ... әрі ... асыруда біріккен педагогикалық іс-әрекеттің жан-жақты (ұсақ түйегіне дейін) ойластырылған моделі.
* Педагогикалық мақсатқа жету үшін қолданылатын барлық ... ... және ... ... қызмет ету реті мен жүйелі жиынтығы.
Дегенмен барлық анықтамаларға ... ... ... бар, бұл: ... таңда П.М.Эрдниевтің дидактикалық біліктерді шоғырландыру технологиясы, Д.Б. Эльконин мен В.В. Давыдовтың дамыта оқыту технологиясы Ш.А. Амонашвилидің ізгілікті-тұлғалық ... В. Ф. ... оқу ... ... және схема үлгілері негізінде қарқынды оқыту тенологиясы, М. Чошановтың проблемалық модульді оқыту технологиясы, В.М. ... В.П. ... және ... да көптеген ғылымдардың технологиялар ы анымал.
Қазақстанда Ж.А. Қараевтың, Ә. Жүнісбековтің және т.б. ғалымдардың оқыту технологялары белсенді түрде ... ... ... ... ... ... оқыту формасын, әдістерін, технологиясын таңдауда көп нұсқаулық ... ... бұл ... мекемелерінің мұғалімдеріне, педагогтарына процесті кез келген, тіпті авторлық ... ... ... ... ... технологиялармен қоса, баршаға белгілі дәстүрлі оқыту технологиясы, проблемалық оқыту технологиясы интенсивті оқыту технологиясы, модульдік оқыту ... ... ... ... ... оқыту технологиясы, іскерлік ойындар технологиясы, инновациялық оқыту тенологиясыда бар.
Ақпараттың, білімінің, жаңа технологиялық құралдардың, байланыс және ... ... ... жаңа ... ... ... болуда:
* Білімді өз бетінше игеріп кете алатын, мобильді, шығармашылыққа қабілетті жұмысшы.
* Кәсіби, сонымен қатар ... ... ... ...
* ... ... мәдениеттілігін құрайтын кәсіби деңгейі жоғарғы моральдық-этикалық, эстетикалық қасиеттері тек өз бойынан ... ...
* Жаңа ... ғылым мен қазіргі әлемнің ғылыми картинасын кешенді түрде меңгерген.
* Өзін-өзі игере алатын, басқара алатын, т.б. қабілеттерінің болуы.
Жаңа ғасырдың ... ... ... педагогикалық әдебиеттерде қалыптасқан білім берудің мазмұнына қайшы:
* Қазіргі білім ... ... ... даму ... әлем ... қалыптасуы;
* Өзгермелі қоғам жағдайында ақпараттық ағыммен жұмыс істеуге қабілеттілігі;
* , , ... ... ... ... ... өзгертетін әдіс ретінде жобалық қызметті меңгерту;
* Жаңа әлеуметтікэкономикалық шындықтарды меңгерту;
* Денсаулықты сақтау;
* Адамның жеке потенциалдарының дамуын оқу және меңгеру;
* ... ... ... ... ... ... спецификасы болашақ маманның білім алуы мен кәсіби қызметіне жаңа талаптар қойды.
ХХІ ғасырдың жүзжылдығында әр адам үшін ... бойы ... ... жеке оқуы ... ... - деп ... Б.С.Гурщинский, сондықтан қоғамның педагогикалық жаһандануы және оның өмірдің барлық салаларына енген педагогикалық идеялар болғандығы туралы шешім шығару қиынға ... ... ... ... ... ... ... педагогикалық процесті жоспарлауға мүмкіндік беретін оқытушы мен оқушы іс-әрекеттерін реттейтін заңдылықтар, оқушы мен оқытушы іс-әрекеті мен процестерді ... ... ... ... ... ... ... қасиеттері мен сипаттары болады: біртұтастылық, тиімділік, нәтижелілік, кез ... ... ... жағдайында қолдануға жарамдылық.
Мақсаттылық белгісі - оқушыны оқытуда, оның жеке тұлғасын дамытуда белгілі бір нақты технологияны ... ... ... ... ... ... нұсқайды. Технологияның диагностикалық құралдармен қамтамасыз етілуі мұғалімге педагогикалық ықпалдың барысы мен нәтижелерін ... ... ... ... ... ... мұғалімге өз қызметін және оқушының өзән-өзі дамытуымен тәрбиелеуі және олардың нәтижелерін бағалай алуы үшін қажет.
Педагогикалық технологияның келесі белгілері - ... мен ... ... өзара қарым-қатынасын реттейтін, бір жүйеге келтірілетін заңдылықтар. Көп жағдайда мұғалім түрлі ... ... ... есепке алады да, оқушылардың қажеттіліктері мен қызығушылықтарын назардан тыс қалдырады. Мұндай жағдайда мұғалімге өз мақсатына жетуге ешқандай ... ... ... ... ... ... ... мен мотиві, іс-қимылдары, олардың құралдары мен іске асу шарттары, т.б.) ... ... мен ... ... ... мүмкіндіктеріне, қажеттіліктерімен қызығушылықтарына т.б.) сәйкес келуші шарт. Тек осы негізде ғана мұғалім педагогикалық ықпал құралдарын таңдап, оларды іске асыра ... ... ... ... ... қасиеттерін анықтайды.
Технология тұтас болуы қажет - бұл технология барлық аталған ... ... ... тиіс ... сөз. ... жасап шығарған авторлық технологиялар тұтастық принципіне сай емес, яғни мұғалім ойлап тапқан бір ғана ... ... ... де, ... басқа белгілері ұмыт қалады.
Педагогикалық технологияның келесі бір маңызды қасиеті - оптималдық. термині (латын тілінен ... - ең ... ... ... ... бір ... міндеттерге ең сәйкесі, тиімдісі дегенді білдіреді. Ю.К.Бабанский педагогикалық процестің тиімділігінің бірнеше критерийлерін бөліп көрсеткен еді. Егер ... ... со ... ... отырып төмендегідей шарттарды орындаса неғұрлым тиімдірек болар еді:
* Егер оның қолданылуы әрбір оқушының ең ... даму ... ... ... және ... қамтамасыз етсе;
* Егер оның қолданылуы оқушы мен оқытушының ғылыми негізделген уақыт мөлшерінен артпаса, яғни ... беру ... және ... ... ... ... ... мүмкін боларлық нәтижелерді бере алса.
Технологияның келесі бір мазмұны қасиеттері - ... және ... ... ... ... айырмасы - оны қолданудың нәтижесінде ... ... ... ... ... байқалатын жағымды өзгерістер. Нәтижелілік дегеніміз осы.
Кез келген мұғалім кез келген технологияны қолдана алуы тиіс емес, ол оның жұмысы тәжірибесіне, педагогикалық ... ... ... әдістемелік және материалдық жабдықталу деңгейіне де байланысты. ... ... ... ... ... оқып ... ... оның басқа мектеп жағдайында жұмыс жасау мүмкіндіктерін, жарамдылығын ескерту қажет.
Қорытынды
Сонымен, педагогикалық технология дегеніміз - ... да, ... ... да ... ... мен ... әдістемесі де емес. Педагогикалық технологияның ерекшелігі осы технология негізінде құрылған ... ... ... ... ... ... шарт. Технологияның екінші ерекшелігі - оқытушы мен оқушының өзара қарым-қатынастарының реттілігінде. Бұл ... ... ... мен ... теорияларында немесе әдістерінде жоқ.
Педагогикалық технологияның негізгі элементтері: педагогикалық ... ... ... конфликт және ақпараттық әсер ету.
Педагогикалық қарым-қатынас 3 функция атқарады:
* Баланың қарым-қатынаста - оған мектепке, сыныпта, сабақта ... ... ... көзделген.
* Педагогикалық қарым-қатынаста балаға деген жанашырлық мұғалімнің баламен тығыз ... ... ...
* ... ... ... ... көтермелеу саясаты (стимул ретінде).
Педагогикалық бағалау дегеніміз - баланың тұтас жеке ... ... оның дәл осы ... ... ... Жалпы бағалау дегеніміз - бір нәрсенің деңгейін, қасиетін, дәрежесін ... Осы ... ... ... өз ... шеберлікпен қолдана отырып педагог өз шәкірттері бойында құндылық қарым-қатынастарды қалыптастырады және ... ... ... функцияларына - баланың қоршаған дүниеге деген жағымды көзқарасын тәрбиелеу, осы ... ... ... отыру т.б. жатады. Бұл істе әр баланың өз алдына қайталанбас ерекше тұлға екенін үнемі есте ұстау қажет. Педагогикалық бағалаудың ... - ... , ... қолдамау, мақтау, материалдық қолдау, жазалау, ескерту жасау, сөгу, т.б.
Педагогикалық талап - бұл ... ... ... әлеуметтік-мәдени қарым-қатынас пен мінез-құлық нормаларын талап ету. Адамның басқаларға, қоршаған ортаға деген ... ... ... жағдайда, оның өмір тәжірибесі нәтижесінде қалыптасады. Педагогтың міндеті - бала ... ... ... жағынан қалыптасуы. Белгілі бір жас кезеңіне сәйкес талаптар қою үшін ... ... әр ... ... ... ... алу қажет.
Әдебиеттер
* Қазақстан Республикасының Президент! - Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың стратегиясы қалыптасқан ... жана ... ... атты Қазақстан халқына Жолдауы. 14.12.2012.
* Таубаева Ш.Т. Педагогика әдіснамасы. Оқу құралы. - Алматы: ... ... 6.
* ... В.А. ... в ... научного познания.- Л., 1972,- 215 с.
* Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. - М.: ... 1982,- 80 ... ... В.В. , ... Е.В. ... ... ... этап. Учебное пособие. М.: Академия, 2008.
* Молдабеков Ж. Қазақтану және ... ... оку ... - ... ... ... 2009. - 282 ... С.Қалиев. Қазақ этнопедагогикасының теориялық негіздері мен тарихы. - Алматы. 1998.
* Ұзақбаева С.А. ... ... ... - ... ... 1995. - 232 ... Айталы А. ұлттану. - Алматы: Арыс, 2003. - 226 ... ... Д. ... менталитеті: кеше, бүгін, ертең. - Алматы: Ғьшым, 1999.-199 б.
* Нұрмұратов С.З., Мұсатаев С.Ш.. ... ... ... ... ... ... ... технологиясы. Астана, 2002.
* Ирмуханов Б.Б. Этническая история древнего Казахстана. Алматы. ... 2010. ... ... Т. ұлт ... -Астана, Елорда, 2001. - 2486.
* Молдагалиев Б.А.. ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырудың ... мен ... ... ... ... университет!. 2006. 1666.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 16 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялардың негізгі қасиеттері жайлы9 бет
"Білім беру жүйесі" лекция тезистері56 бет
Ақпараттық желілер құрудағы дамыған елдердің тәжірибесі, даму мәселелері мен негізгі бет алысы10 бет
Ақпараттық технологиялар және әлемдік саясат61 бет
Елдің технологиялық және инновациялық алмасуы13 бет
Жалпы білім беретін мектептер тәжірибесінде оқытудың жаңа технологияларын пайдалану жолдары74 бет
Инновациялық-компьютерлік технологияны қолдану арқылы экономикалық білім берудің педагогикалық алғышарттары80 бет
Мұғалімнің шеберлігін жетілдіру жолдары27 бет
Тмд елдеріндегі кітап басып шығарудың дәстүрлі әдістері47 бет
Тұтас педагогика ұғымы29 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь