Бастауыш сыныптың тіл сабақтарында дамыта оқыту ерекшелігі


Мазмұны

I. Кіріспе 3

II. Негізгі бөлім

2.1 Бастауыш сыныптың тіл сабақтарында дамыта оқыту ерекшелігі 4

2.2 Білім мазмұнын жаңалау арқылы оқу тәрбие үрдісінің сапасын
жетілдіру 8

2.3 Бастауыш сыныптарда көркем әдебиеттерді оқыту ізденіс

2.4 Бастауыш сыныптарда сабақтан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың маңызы. 12

III. Қорытынды

IV. Пайдаланған әдебиеттер тізімі
Кіріспе
Еліміздегі әлеуметтік-экономикалық, көші қон және демографиялық жағдайлар шағын жинақталған мектептердің күннен-күнге көбеюіне себебін тигізіп отыр. Бүгінгі танда мұндай мектептер еліміздегі жалпы білім беретін білім ұяларының 50 пайызына жуығын құрайды.
Шағын жинакталған мектептер, негізінен, ауыл мектебі екені белгілі. Ауыл мектебін казақтың ұлттық мектебінің негізгі құраушысы деуге болады. Өйткені қазак балаларынын басым копшілігі осы ауылдық шағын мектептерде оқып, тәрбиеленіп жатыр. Сол себепті ауылдық шағын білім ұяларының тағдыры, оның болашағы — бүгінгі күннің өзекті мәселесі.
Жалпы осы уақытқа дейін шағын жинақталған мектептердің педагогикалық проблемалары бірқатар ғалымдардың зерттеулеріне аркау болған.
Олардың еңбектерінде бірнеше сыныпты бір мезгілде қатар окытудың тиімді жолдарын іздестіру (Ж.Аймауытов, Ғ.Бегалиев, Ж.Қаржасбаев, М.Бүрлібаев, Ғ.Сүлейменов, А.Асқарбаева т.б.), осы түрдегі мектептерде сабақты ұйымдастырудың өздік ерекшеліктері мен әдіс-тәсілдерін анықтау (Б.Қүлмағанбетова. А.Асқарбаева, Г.М.Храпченков, Қ.Аймағанбетова), бірпәндік, біртакырыптық сабақтардың тиімділігін дәлелдеу (З.Бейсенбаев, М.Сайпин, О.Сатқанов т.б.), өздік жұмыстарды үйымдастыру ерекшеліктерін анықтау (Г.Ф.Суворова, А.В.Алексеева) т.б.с. мәселелер қарастырылады.
Дегенмен шағын жинақталған мектептердің оку үрдісіне байланысты әлі де шешілмеген, ғылыми жүйеге келтірілмеген педагогикалық проблемалары жеткілікті. Олардың ішіндегі ең маңыздысы шағын жинақталған мектепте білім беру сапасын қазіргі заман талабына сай жетілдіру болып отыр. Мүндай істе қшіыпты мектептердеи іс-тәжірибе көшіре салу дұрыс болмас еді. Өйткені қалыпты мектептерге қарағанда шағын жинақталған мектептердің өздік ерекшелігі мол. Бұл ерекшеліктердің бірқатары оку үрдісін ұйымдастыруға байланысты. Атап айтқанда:
Пайдаланылған әдебиеттер

1. И.А.Зимняя Педагогикалық психология. Москва. Алматы.
2. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. М., 1991.
3. Днепров Э.Д. Четвертая школьная реформа в России. М., 1993.
4. Зинченко В.П. Живое знание. Самара, 1998.
5. Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках. М., 1994.
6. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности. М., 1995.
7. Талызина Н.Ф. Теоретические проблемы программированного обучения. М., 1969.
8. Шадриков В.Д. Философия оброзования и образовательные политики. М., 1993.
9. Якиманская И.С. Личностно – оринтированное обучение в современной школе. М., 1996.
10. Абиева Қ. Педагогика. Алматы.2004ж.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 17 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Мазмұны

I. Кіріспе 3

II. Негізгі бөлім

2.1 Бастауыш сыныптың тіл сабақтарында дамыта оқыту ерекшелігі 4

2.2 Білім мазмұнын жаңалау арқылы оқу тәрбие үрдісінің сапасын
жетілдіру 8

2.3 Бастауыш сыныптарда көркем әдебиеттерді оқыту ізденіс

2.4 Бастауыш сыныптарда сабақтан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың маңызы. 12

III. Қорытынды

IV. Пайдаланған әдебиеттер тізімі

Кіріспе
Еліміздегі әлеуметтік-экономикалық, көші қон және демографиялық жағдайлар шағын жинақталған мектептердің күннен-күнге көбеюіне себебін тигізіп отыр. Бүгінгі танда мұндай мектептер еліміздегі жалпы білім беретін білім ұяларының 50 пайызына жуығын құрайды.
Шағын жинакталған мектептер, негізінен, ауыл мектебі екені белгілі. Ауыл мектебін казақтың ұлттық мектебінің негізгі құраушысы деуге болады. Өйткені қазак балаларынын басым копшілігі осы ауылдық шағын мектептерде оқып, тәрбиеленіп жатыр. Сол себепті ауылдық шағын білім ұяларының тағдыры, оның болашағы -- бүгінгі күннің өзекті мәселесі.
Жалпы осы уақытқа дейін шағын жинақталған мектептердің педагогикалық проблемалары бірқатар ғалымдардың зерттеулеріне аркау болған.
Олардың еңбектерінде бірнеше сыныпты бір мезгілде қатар окытудың тиімді жолдарын іздестіру (Ж.Аймауытов, Ғ.Бегалиев, Ж.Қаржасбаев, М.Бүрлібаев, Ғ.Сүлейменов, А.Асқарбаева т.б.), осы түрдегі мектептерде сабақты ұйымдастырудың өздік ерекшеліктері мен әдіс-тәсілдерін анықтау (Б.Қүлмағанбетова. А.Асқарбаева, Г.М.Храпченков, Қ.Аймағанбетова), бірпәндік, біртакырыптық сабақтардың тиімділігін дәлелдеу (З.Бейсенбаев, М.Сайпин, О.Сатқанов т.б.), өздік жұмыстарды үйымдастыру ерекшеліктерін анықтау (Г.Ф.Суворова, А.В.Алексеева) т.б.с. мәселелер қарастырылады.
Дегенмен шағын жинақталған мектептердің оку үрдісіне байланысты әлі де шешілмеген, ғылыми жүйеге келтірілмеген педагогикалық проблемалары жеткілікті. Олардың ішіндегі ең маңыздысы шағын жинақталған мектепте білім беру сапасын қазіргі заман талабына сай жетілдіру болып отыр. Мүндай істе қшіыпты мектептердеи іс-тәжірибе көшіре салу дұрыс болмас еді. Өйткені қалыпты мектептерге қарағанда шағын жинақталған мектептердің өздік ерекшелігі мол. Бұл ерекшеліктердің бірқатары оку үрдісін ұйымдастыруға байланысты. Атап айтқанда:
- бала саны аз болғандықтан, әр түрлі жастағы бірнеше сыныптың оқушылары бір мезгілде қосылып оқытылады;
- мұндай жағдайда мұғалімге 45 минуттық сабақ үстінде бірнеше
сыныптың жеке пәндерін қатар оқытуға тура келеді;
- соның нәтижесінде сабақтың құрылымы өзгереді;
- оқушылардың өздік жұмысына басымдық берілуіне байланысты оқытушы мен оқушының субъект қатынасы ерекше бірінші орынға шығады т.б.
Әрине, бұл мәселелер оқушылардың білім деңгейіне әсер етпей қоймайтыны сөзсіз.
Бүгінде жалпы орта білім мазмұнын жаңарту, ұлттық мектептердің үлгісін жасау бағытында оқытудың жаңа технологиялары, инновациялық көзқарастар, басқа елдердің озык тәжірибелері сияқты оң өзгерістер еліміздің мектеп жүйесіне жол тартты. Білім беру саласындағы мұндай жаңа ізденістер оқушылардың білім деңгейінің әлемдік стандарттарға сай келуін көздеуден туған. Шағын жинақталған мектептер де окыту үрдісіндегі өздік ерекшеліктердің молдығына қарамастан, осы талап тұрғысынан көрінуі тиіс. Ал бұл ең алдымен білгір де білікті ұстаздар қызметіне байланысты. Өкінішке орай, ауылдық жерлерде мұғалімнің жетіспеушілігі, жұмыс істеп жүргендерінің едәуір бөлігінің арнайы педагогикалық білімінің жоқтығы, жас мамандардын ауылға баруға құлықсыздығы, педагогикалық мамандық-тарын тастап басқа мамандыққа ауысып кетуі сияқты келеңсіздіктердің орын алып отырғаны бәрімізге аян. Оған қоса республикамызда шағын жинақталған мектептер үшін бүгінгі заман талабына сай педагог мамандар дайындау және қайта даярлау мәселесі өз дережесінде емес. Дегенмен, ең алдымен осы бағытта қомақты істер атқарып отырған Қостанай, Шығыс Қазақстан, Атырау университтері мен Аркадемияық институтында кұрылған шағын жинақталған мектептерге мұғалімдер дайындайтын оқу-әдістемелік орталықтардың көп жылғы іс-тәжірибесі қалыптасқанын айту керек. Оларды жүйелеп, зерттеп, ортақ құндылық ретінде еліміздің баска да аймақтарына тарату осы саладағы ғылыми-әдістемелік ізденістердің алғы шарты бола алады. Аталған оқу орындарында бірнеше мамандықты қатар игерген мұғалімдер дайындау (мысалы, физика+математика+информатика; биалогия+химия+география т.с.с.) мен қосымша мамандық алған мұғалімдер дайындау (бастауыш сынып мұғалімі, сурет өнері; бастауыш сынып мұғалімі + тәрбиеші т.с.с.) мәселелері жолға қойылған.
Екікшіден, алдағы уақытта педагог мамандарды дайындайтын барлық оқу орындарының оқу жоспарларына шағын жинақталған мектептердегі оқыту әдістемесі бойынша арнаулы курстар мен семинарлар енгізілуі бұл мәселенің шешілуіне жасалатын қадамдардың бірі болуы тиіс.
Үшіншіден, ауылдық мектептерде жұмыс істеп, маңдай терін төгіп жүрген ұстаздардың тәжірибесін жинақтап, реттеп, соның негізінде оқу-өндірістемелік құралдар шығарған жөн. Өйткені шағын мектептегі оқу үрді-сінің ерекшелігін, оқытудың әдіс-тәсілдерін. қалай сабақ беру керектігін әркім біле бермейді. Ол - өзінше бір ғылым. Мұғалімдердің қолында осы күнге дейін нақты көмек бере алатындай қазақ тілінде жарық көрген бірде-бір әдістемелік құрал жоқ. Мұндай мектептер үшін тиімді оқу құрал-жабдықтары жетіспейді.
Төртіншіден, бүгінгі таңда педагогика жүйесінде кеңінен таралып, оқу үрдісіне еніп отарған бірқатар жаңашыл оқыту технологиялары бар екені белгілі. Ендігі міндет -- сол технологияларды шағын жинақталған мектептердің өздік ерекшеліктеріне бейімдеп, іс-тәжірибеге енгізу.
Қорыта, келе, бұл мәселелер шағын жинақталған мектептерде білім беру сапасын жетілдірудің шарттарын толығымен қамти алмайды. Оның шешілмеген проблемаларын зерттеу нысанына алу -- келешектің міндеті.

2.1 Бастауыш сыныптың тіл сабақтарында дамыта
оқыту ерекшелігі
Дәстүрлік әдістеме мен дамыта оқыту әдістемесінің жалпы жоспарды еменің ерекшелігі әсіресе, шығарма жазу жұмысынан ерекше көрінеді
Әлі күнге дейін мұғалімдер тәжірибесінде шығарманы тек оқыту объектісі ретінде қарастыру орын алды, яғни қарапайым оқыту, үйрету үрдісімен тең саналып келді.
Шығарма жазуда оған ұжым болып дайындалу басты рөл атқарды. Бұнда жалпы жоспарды құру, әрбір тарауының мазмұнын талқылау, жазылатын мәтінді ауызша құру, тақтаға қиын сөздердің жазылуын талдау және т.б. аталған жұмыс түрлері толық атқарылғаннан кейін ғана дәптерге дайын жұмысты жазуға кіріседі. Соның нәтижесінде оқушыға тек жаңа ғана ауызша айтылып, талқылағанды қағаз бетіне түсіру ғана қалады.
Бұндай, біржақты жұмыс шығарма жазуды қазақ тілі сабағының жаттығу орындау сияқты қабылдауға душар етеді және бұл оқушының қиялын сезімін, ойын жеткізе білмеуіңе әкеп соқтырады.
Л.В.Занков балалар шығармасын баланың сыныпқа, мұғалімге өз ойын, әсерін, пікірін, сезімін жеткізе білу деп қарастырады. Автордың пікірінше, онда табиғаттың әсем сұлулығы, адамның жан сұлулығы оның еңбектегі қарым қатынасындағы адамгершілік қасиеттері көрінеді және тәрбиеленеді. Сол себепті де ол бала шығармасының құндылығын ақыл ойының ұшқырлығымен, сезімін жеткізу дәрежесімен және жаңа бір құылысты, жағдайды қабылдау, сезу жаңалығымен өлшейді.
Дәстүрлі тәсілмен шығарма жаздырту оқушылардың мүмкіндіктерінің көрінуіне толық жағдай бермейтіндігі және мазмұнының, сапасының төмендігі жөнінде жиі айтылып жүр. Сол себепті де шығарманың орнына диктант, мазмұндама жазу жұмысы кең орын алып келуі біз үшін жаңалық емес.
Л.В.Занковтың зертеуінше, шығарманы жазуды меңгеру үшін олардың жалпы дамуында ілгері басушылық болуы қажет.
Сөйтіп, оқушылардың шығармашылық қабілеттерінің жоғары деғгейде жазылған шығармасын ұйымдастыру үшін екі топтағы шарттар қажет:
Біріншісі-оқушының толық дамуын қамтамасыз ететін дидактикалық талап етеді.
Екінші шарты - әдістемелік мазмұнында. Ол оқушылардың грамматикалық дағдыларды меңгеруді, шығарма тақырыптарын анықтауды және солармен жұмыс ұйымдастыруды талап етеді.
Шығарма тақырыбы оның мазмұнын анықтайды. Сондықтан да әрбір жаңа тақырып -бұл жаңа мазмұн.
Автор өз зерттеуінде тақырыптың екі негізгі тобын анықтайды: өнімсіз және шығармашылық.
Бірінші топтағы тақырыптар бала тәжірибесінен бөлек бір құбылыстың ашылуын немесе белгілі оқу пәні бойынша қарастырады.
Мыс. Қоян туралы мен не білемін? тақырыбында шығарма жазу да қоян туралы бар біліммен жұмысты жазып шығу өнімсіз деңгейге сәйкес.
Ал, осы тақырыпқа ұқсас келетін Қояндар суда өмір сүре ала ма? тақырыбындағы жұмыс өзгеше қарауды талап етеді. Себебі тек қоян туралы білетін біліммен, мағлұматпен шектелуге болмайды. Берілген сұраққа жауап беру үшін оқушы тірі табиғат пен өлі табиғатты, табиғаттың байланысын, ортасы мен оның тамақтану қаблетін байланыстыра қарастырады.
Бұл жұмыста оқушы қоян туралы бар білетініне сүйене отырып, салыстыру, дәлелдеу, нәтиже шығару сияқты жұмыстарды орындауы тиіс, яғни шығармашылық бағытта жұмыстануы қажет болды.
Аталған жұмыс түрлері бастауыш мектеп оқушыларына ешқандай қиындық келтірмейді.
Екінші топтағы, яғни шығармашылық бағыттағы шығармалар әртүрлі деңгейдегі жұмыстар болуы мүмкін.
Мысалы, оқушы Қояндар суда өмір сүре ала ма?, Қасқыр мен мысықтың арасында қандай ұқсастық, айырмашылық бар? деген тақырыпта шығарма жазуда бір оқу пәнінің ішіндегі бөлек тараулардың байланысын ашуға жұмыстанады.
Сондай ақ әртүрлі пәндер арасындағы байланысты ашуға көмектеседі. Мыс. математика пәні мен табиғаттану немесе әдеп, сурет, ән сабақтарының арасындағы материалдарға негізделген болуы мүмкін.
Ал Тіл адамдарға не үшін қажет?, Менің айналамдағы орта, Жақсылық, мырзалық деген не? деген тақырыптардағы шығармалар оқушыдан жоғары дәрежедегі ақыл ой белсенділігін, яғни бар мағлұмат, деректерін, білімдерін, сұрыптай отырып өз тәжірибелеріне, бақылауларына сұйену негізінде баяндауларын талап етеді.
Шығармашылық бағыттағы шығармаларды жазуда ескеретін негізгі мәселелер:
Біріншіден, олардың мазмұнының оқушы білімі мен тәжірибесіне сай келуі;
Екіншіден, тақырып таңдауда еркіндік беру, өйткені оқушыға қай тақырып өз ойын еркін және толық жеткізе алады.
Шығарманың тақырыптары оқушыларға өздерінің жақсы білетін жақтарын ашып көрсетуге ғана емес, сонымен бірге әлі де болса толық қалыптаса қоймаған жетіспейтін жақтарын да одан әрі дамытуға мүмкіндік беруі тиіс.
Мысалы: Мысық пен күшік, Аңдар орманда қалай қыстайды?, Адамның нерв жүйесі сияқты тақырыптар, олардың шығармашылық елестетулерінің көрініп, көркем бейнені суреттей білуіне көмектесе отырып, логикалық ойлау, есте сақтау, елестету қабілеттерінің жете дамуына көмектеседі.
Өнімсіз және шығармашылық тақырыптарды өзара байланыстыра отырып қолданған тиімді. Себебі өнімсіз тақырыптар шығарманың жоспарын құру, керекті материалды қатаң іріктеу, баяндау тәсілін сақтау сияқты қажет дағдыларды қалыптастыруға көмектесетін жаттығулар есебінде жұмсалады.
Ал шығармашылық тақырыптар ең негізгіні және бастыны- өз ойын, сезімін, жан дүниесін жеткізе білуге, әр саладағы білімді өзара байланыстыра отырып қолдануға, сондай - ақ белгілі деректер, құбылыстар бойынша қорытынды жасауға, ізденуге үйретеді.
Оқушылардың жеке қабілетін дамытуда кқркем әдебиет жанрын, шығарма мазмұнын таңдауда үлкен еркіндік беру өте тиімді. Бұл бағытта мыс, Ормандағы көктем атты тақырыпты алуға болады. Бұны оқушылар ертегі жанры , ғылыми публи цистикалық м ақала және көркем әңгіме есебінде аша біледі.
Ал, Әрқашан күн сөнбесін атты тақырыптағы шығарма мазмұнын оқушылардың алуан түрлі бағытта ашуларына болады.
Мысалы жаратылыстану, дүниетану \пәні негізінде жинақталған білімдері арқылы күнді жұлдызға теңей отырып, бар тіршілік үшін мағызын жазса, екіншілері пәннен т ыс м азм ұнда, яғни халықтар достығы, ынтымақтастығы және бейбітшілік үшін күрес ін ашады. Шығармашылық бағыттағы жұмыстың жалпы тақырыбының өзі оқушыларды қызықтыратындай, оларды, екіншілері пәннен тыс мазмұнда, яғни халықтар достығы, ынтымақтастығы және бейбітшілік үшін күрес ін ашады. Шығармашылық бағыттағы жұмыстың жалпы тақырыбының өзі оқушыларды қызықтыратындай, олардың көңіл күйін көтеретіндей болуы тиіс.
Сонымен қатар ең алдымен, оқушының ақыл ойынаәсер ете отырып, кез келген затқа сын көзбен қарай білуге, бағалай білуге үйрету негізінде оның ішкі жан дүниесіне, сезіміне де әсер етіп, қозғауы қажет.
Жалпы , бұл дамыта оқыту жүйесіне құрылған әдеби шығамашылық жұмыстардың басты құндылығы мектепте және мектепт ен тыс алатын білімін бекіте білуге, жалпылай отырып қорытындылауға үйретуі.

2.2. Білім мазмұнын жаңалау арқылы оқу тәрбие үрдісінің сапасын жетілдіру
Қазақстандағы білім беру ісін өзгерту стратегиялық міндеттерінің бірі шығамашылық тұрғыдан ойлай білетін дара тқлғаға терең білім беру. Осыған орай білім сапасы жөнінде әртүрлі пікірлер орын алуда. Сапа ұғымы екі мағнада қарастырылуда. Біріншісі стандартқа сәйкестігі. Екіншісі оқушының сұранысын қанағаттандыру.
Бағалау оқушы жұмысындағы дербестікті, тапсырманы дұрыс орындау нәтижесін білімнің, іскерліктің және дағдының сапасын анықтау. Мектептің бастауыш сатысындағы оқу пәндері бойынша оқушылар білімінің оқу пәндері бойынша мемлекеттік міндетті стандарт пен оқу бағдарламасына сәйкестігін тексеру, олардың білімдімеігеруіндегі кемшіліктерді анықтап, оны жетілдіру мақсатында жүргізілетін кұнделікті бақылау.
Мориторинг түзгіштері: байқау, сынау, сараптау, бағалау, жетілдіру.
Бұлар оқушы- оқытушы қатысындағы ынтымақтастық, бірігіп жұмыс істеу, шығармашылық одақта болу, бірге басқару сияқты қарым қатынастардың орнығуына ықпал етеді.
Оқушы - оқытушы жүйесіндегі үздіксіз бақылау - нәтижесінде оқушыны білімсіздіктен білімге қарай ұмтылдырады.
Оқушылардың білімін бағалау- білім берудің мазмұны мен мақсаттарын өлшейтін өзіндік құрал ретінде қарастырады. Бастауыш білім мазмұнын игергендігін бағалау берілген мазмұнның міндетті стандарттық деңгейде игерілген білім көлемі арқылы жүзеге асады.
Білім мазмұнын жаңалау және оқыту сапасын жақсарту мақсатында Қазақстан Республикасы Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары жасалып бекітілді.
Жалпы бастауыш білім мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарында әрбір оқу пәні бойынша базалық білім мазмұны және оқушылардың міндетті дайындық деңгейіне қойылатын талаптар белгіленген.
Міндетті деігейге жету және бағалау негізінде бастауыш сынып оқушыларының жалпыға бірдей бастауыш білім дайындығының мемлекеттік стандартына қойылатын талаптарына қарай жүзеге асырылады. Бастауыш сатыдағы білім бойынша оқушылардың міндетті дайындық деңгейіне жетуін тексеру ауызша сұрау, тақырыптық және қорытынды, деңгейлік жазбаша тапсырмалар немесе тақырыптық, қорытынды бақылау жұмыстары, диктант, сынау тапсырмалар арқылы жүзеге асады.
Стандарт талаптарының орындалуын бағалау оқу үрдісінің межелік кезеңінде яғни оқытудың бастауыш сатысының соңында 4 сыныпта жүзеге асырылады.
Дайындықтың міндетті деңгейіне жету нәтижесі оқушылар білімінің стандартта көрсетілген міндетті талаптарға сәйкестігі туралы қорытындысы меңгерді немесе меңгермеді деген белгілердің көмегімен бағаланады.
Қазақстан Республикасында жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары негізінде бастауыш сатыдағы оқу бағдарламаларын өңдеу және жетілдіру барысында әрбір сынып бойынша типтік білім мазмұны мен оқушының дайындығына қойылатын деңгейлік талаптар анықталды.
Бастауыш сыныптарда жүргізілетін бақылау, өз бетінше жұмыстардың саны мен жиілігі нақтыланды.
1-4 сыныптарға арналған жаңа буын оқулықтары мен оқу әдітемелік кешендеріне ғылыми, практикалық сараптамалар жүргізіліп, республикадағы тірек мектептерінде жүргізілген байқау нәтижелері ескеріліп, авторлармен бірлестікте жетілдіріліп, толықтырылып республикалық оқу әдістемелік кеңесте мақұлданып,Атамұрабаспасынан шығарылды.
Үкімет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында мектеп жасындағы балаларды мектепке қамту жұмыстары пәрменді қолға алынуда.
Білім мазмұнын жаңалау мен тәжірибе саласында басты көңіл бөлініп отырған бағыттар:
- деңгейлеп және саралап оқыту:
- білім мазмұнын оқыту мен тәрбиені ізгілендіру;
- инноваватикалық педагогикалық технологиялар;
- білім берудің вариативтігі;
- мектерке дейінгі білім мен бастауыш білімнің сабақтастығы;
- білім берудің бастауыш сатысы мен негізгі сатысының сабақтастығы;
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі білім сапасын көтеру мақсатында төмендегі аталған құжаттарды дайындауда:
- Білім сапасын бағалаудың Ұлттық жүйесі жөнінде \ереже\ 2004 жылы 2-ші тоқсанда;
- Білім сапасын бағалаудың Ұлттық жүйесі жөнінде құқықтық нормативтік құжаттар дайындау\2003ж.\
- Білім сапасын бағалаудың Ұлттық жүйесі жөнінде инфраструктурасын жасау;
- Білім сапасын бағалаудың Ұлттық жүйесін барлық білім сатыларына енгізу:
Алдағы уақытта шешілетін шешілетін мәселелер:
- жаңа буын оқулықтары мен оқу әдістемелік кешендерінің сапасын жақсарту;
- жаңа буын оқулықтары мен оқу әдістемелік кешендерінің мектептерге жеткілікті дәрежеде уақтылы жеткізіліп берілуі;
- сыныптағы оқушылар санын 25-тен асырмау;
- республикадағы бастауыш сыныптардың білім сапасын дамыған елдер деңгейіне көтеру;
----------------------------------- ----------------------------------- ----------
- бастауыш сыныптарда әлеуметтік қорғауға мұқтаж оқушылар мен ата аналарға психологиялық көмек көрсететін психолог педагогтар дайындатуды қйымдастыру;
----------------------------------- ----------------------------------- ----------
- мемлекеттік және жеке меншік білім беретін мекемелермен байланысты күшейту;
----------------------------------- ----------------------------------- ----------
- республикада ақпараттық және көпшілік құралдардың көмегімен оқытудың жаңа технологияларын, мұғалімдердің озат тәжірибелеоін тарату.
Көркем әдебиетке оқушы қызығушылығын арттырып, оны түйсініп, сүйсініп оқуға баулу -ұстаз алдындағы кезек күттірмес міндеттердің бірі. Қазақ әдебиетінің озық үлгілерімен таныстыру- бастауыш сыныптан бастау алар игілікті іс. Қазақтай шешен халық, өнер алды қызыл тіл деп қарайтын халықтың өткір, бай, әсерлі мұрасын оқып, танығанда ғана баланың сөздік қоры өсетіні хақ. Сөз - адамның қарым қатынасына негізболар алтын өзек, көркем әдеби тілдің көріктеу құралы, ойдың көркем суретті бояуы. Бір сөз белгілі бір сөз бен ғана тіркеседі. Содан барып келелі ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Бастауыш сыныпта дамыта оқыту технологиясын қолдану
Бастауыш сыныптың оқыту процесінде халықтық ойындарды қолдану
Бастауыш сыныптарда дамыта оқыту технолгиясын қолдану тиімділігі
Бастауыш сыныптың оқу-тәрбие процесінде ойынды қолдану ерекшелігі
Бастауыш сыныпта қазақ тілі пәнінде дамыта оқыту технологияларын пайдалану әдісі
Бастауыш сыныпта қазақ тілі пәнінде дамыта оқыту технологияларын пайдалану жолдары
Бастауыш сыныпта қазақ тілі пәнінде дамыта оқыту технологияларын пайдалану
Бастауыш мектепте дамыта оқыту жүйесін жүзеге асырудың теориялық негіздері
Бастауыш сыныпта дамыта оқытудың ғылыми педагогикалық негiздерi
Дамыта оқыту технологиясы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь