«Семей қаласында орналасқан 5 қабатты тұрғын үйдің жобасы»


1. Архитектуралық құрылыс бөлімі
1.1 Жалпы түсінік
1.2 Ғимаратқа жалпы мінездеме
1.3 Көлемдік жоспарлау шешімдері
1.3.1 Ірге тастар
1.3.2 Сыртқы қабырғалар
1.3.3 Сыртқы әрлеу
1.3.4. Тасалар
1.3.5 Қабат аралық және төбе жабын жабқыштары
1.3.6 Ішкі әрлеу
1.3.7 Едендер
1.3.8 Ас ішетін бөлме
1.3.9 Ванналық бөлме мен санитарлық түйістер
1.4 Технико.экономикалық көрсеткіштер
1.5 Семей қаласының ауа райы туралы мінездемесі
1.6 Жылу техникалық есеп
1.6.1 Жалпы негіздері
1.6.2 Сыртқы қабырға есебі
1.6.3 Төле жабынның жылу тұтқыш материалының қалындығын есептеу
1.7 Құрылыс алаңындағы бас жоспар есебі

2. Іргетас және негіздер
2.1 Жалпы мазмұны
2.2 Құрылыс алаңына инженерлік.геологиялық жағдай жасау
2.3 Қатқан жер қыртысына және жіктеріне түскен күшті анықтау
2.4 Үйлер мен ғимараттарды эксплуатациялағанда негізгі топырақтарды қорғап су жолдарын қамтамасыз ету

2.5 Дәстүрлі шешім бойынша көрші іргетастарға геоэкологиялық жағдай жасау.
3. Өндірістік құрылыс технологиясы
3.1 Жалпы негіз
3.2 Жер жұмыстары
3.3 Өндірістік жұмыста техника қауіпсіздігін сақтау
3.4 Бетондау
3.6 Бетон қоспасын жаю
3.7 Жұмыстың сапасын тексеру
3.8 Бетон қоспасын нығыздау
3.9 Іргетас қабырғалық блоктарын жинақтау
3.10 Қатарлап қалау
3.11 Төбе жабын плитасы
3.12 Монтаж жұмыстары
3.13 Тас қалау жұмыстары
3.14 Төбе жабын
3.15 Негізгі төбе жабынға қойылатын талаптар
3.16 Кран параметрін анықтау

4. Құрылыс ұжымдарының экономикасы
4.1 Құрылыстың сметалық құнын анықтау
4.2 Сметалық құн мен жергілікті және объект сметасын анықтау
4.3 Құрылыста күн тізбелік жоспарда 9. қабатты тұрғын үй
4.4 Күн тізбелік жоспарды рет.ретмен орындау
4.5 Шыққан шығынды, есеп бойынша күн түзбесін тұрғызу
4.6 Күн тізбелік графикке еңбек ресурстарын қолдану
4.7 Бір келкі емес жұмыс күшінің қозғалыс коэфиценті
4.8 Объектідегі құрылыс бас жоспар
4.9 Құрылыс бас жоспарын бір тәртіп бойынша құрады
4.10 Уақытша ғимараттарды жобалау
4.11 Уақытша қолданатын электр жабдығын есептеу.
4.12 Қоймалық алаңдар есебі
4.13 Уақытша қолданылатын су құбыры

5. Еңбек пен қоршаған ортаны қорғау.
5.1Қауіпті және зиянды факторларды талдау
5.2Құрылыста ерекше жағдайларды болдырмау
5.3 Тас қалаушылардың еңбегін қорғау
5.3.1 Жұмысты бастар алдындағы қауіпсіздікті сақтау талаптары
5.3.2 Жұмыс уақытында қауіпсіздікті сақтау талаптары
5.3.3 Авариялық жағдайда қауіпсіздікті сақтау талаптары
5.3.4 Жұмысты аяқтағанда қауіпсіздікті сақтау талаптары
5.4 Өрт қауіпсіздігін ұйымдастыру

6. Жергілікті смета №2.1.1
6.1. Жергілікті смета №2.1.2
6.2. Объекті сметасы №2.1
Еліміздің халық шаруашылығында күрделі құрылыс ерекше орын алады. Халық шаруашылығының, бұл саласы қоғамдық өзгерістің деңгеиін ғылыми техникалық прогрестің жеңілдетуін, еңбек өнімділігін артуын анықтайды.
Дипломдық жұмыстың тақырыбы: «Семей қаласында орналасқан 5 қабатты тұрғын үйдің жобасы»
Тәуелсіздігін алған өкіметіміздің алдына қойған мақсаттарының бірі болып отырған бұл құрылыс базасын нығайту, оның техника материалдық базасын жетілдіру және құрылыс техникасын өркендету болып отыр.
Мемлекетіміздің басшы ұйымдары барлық уақытта құрылыс саласына ерекше көңіл бөліп отыр. Халық шаруашылығының бұл негізгі саланы қайтадан құрып нарық көзінің қыспаққа алған уақыттында қанат жайып дамуына ықпал жасауда 1991 жылдан бастап қоғамдық құрылыс ұйымы құрылып, содан бергі уақытта құрылыс саласы біртіндеп өркендеу үстінде.
Ирдустриялық әдіс арқасында жылдың барлық мерзімінде құрылыс жұмысын жүргізуге мүмкіндік туып отыр. Құрылыс мамандарын даярлауда әсіресе техник мастерлерді, мемлекетіміз жоғарғы дәрәжеге жетіп отыр.
Қолданылған әдебиеттер.

1. ГОСТ 25100–82. Грунты. Классификация. – М.: Стройиздат 1983.
2. ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей.
3. ГОСТ 21.508-93. СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов.
4. ГОСТ 21.101-97. Основные требования к проектной и рабочей документации.
5. ЕНиР. Сборник Е1. Внутрипостроечные транспортные работы./Госстрой СССР. – М.: Прейскурантиздат, 1987. – 40 с.
6. ЕНиР. Сборник Е2. Земляные работы. Вып. 1. Механизированные и ручные земляные работы/Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1988. – 224 с.
7. ЕНиР Сборник Е2. Механизированные и ручные земляные работы.
8. ЕНиР. Сборник Е3. Каменные работы/Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1973. – 56 с.
9. ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Вып. 1. Здания и промышленные сооружения/Госстрой СССР. – М.: Прейскурантиздат, 1987. – 64 с.
10. ЕНиР. Сборник Е7. Кровельные работы/Госстрой СССР. – М.: Прейскурантиздат, 1987. – 24 с.
11. ЕНиР. Сборник Е9. Вып. 1. Санитарно–техническое оборудование зданий и сооружений/Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1987, 79 с.
12. ЕНиР сборник 12 «Свайные работы» Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1983. – 95 с.
13. ЕНиР. Сборник Е19. Устройство полов/Госстрой СССР. – М.: Прейскурантиздат, 1987. – 48 с.
14. Веселов В.А. Проектирование оснований и фундаментов. – М.: Стройиздат, 1990.
15. Далматов Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты. Л. : Стройиздат, 1988.
16. Бартоломей А. А. Основы расчёта свайных ленточных фундаментов по предельно допустимым осадкам. – М. : 1982.
17. Сотников С. Н., Симагин В. Г., Вершинин В. П. Проектирование и возведение фундаментов вблизи существующих сооружений. – М. : 1986.
18. Бугров А. К. Расчёт осадок оснований с развитыми областями предельного напряжённого состояния грунта. В кн. : Основания и фундаменты. Справочник. Под ред. проф. Г. И. Швецова. М. : Высшая школа, 1991, С. 127 – 131.
19. Берлинов М. В., Ягупов Б. А. Примеры расчёта оснований и фундаментов. М. : 1986.
20. Далматов Б. И., Морарескул Н. Н., Науменко В. Г. Проектирование фундаментов зданий и промышленных сооружений. М. : 1986.
21. Основания и фундаменты. Справочник строителя. Под ред. М. И. Смеродинова. – М. : 1983.
22. Основания, фундаменты и подземные сооружения. Справочник проектировщика. Под ред. Е. А. Сорочана, Ю. Г. Трофименкова. – М. : 1985.
23. Малышев М. В. Прочность грунтов и устойчивость основания сооружений. – М. : 1980.
24. Шведенко В. И. Монтаж строительных конструкций. М. : Высшая школа, 1987.
25. Нойферт Э. Строительное проектирование. М. : Стройиздат, 1991.
26. Бодьин Г. М. и др. Технология строительного производства. – Л. : Стройиздат, 1987.
27. Пищаленко М. Ю. Технология возведения зданий и сооружений – Киев. : Высшая школа, 1982.
28. Байков В. Н., Сигалов Э. Е. Ж/бетонные конструкции. Общий курс. М. : Стройиздат, 1991.
29. Невзоров Л. А. и др. Башенные строительные краны. Справочник. – М. : Машиностроение, 1992.
30. Архитектурные конструкции гражданских зданий: здания и их части; фундаменты и цоколи; стены; перегородки; перекрытие и полы; крыши. С. Б. Дехтярь, Л. И. Ариновский – Киев: Будевильник, 1987 г.
31. Дикман Л. Г. Оргенизация, планирование и управление строительным производством. – М. : Высшая школа, 1982 г.
32. Конструкции гражданских зданий. Т. Г. Маклонова, С. И. Насонова – М. : Стройиздат, 1986 г.
33. Невзоров Л. А. и др. Башенные строительные краны. Справочник. –М. : Машиностроение, 1992 г.
34. Бадьин Т. О. и др. Технология строительного производства. –Л. : Строиздат, 1987 г.
35. Шерешевский И. А. Конструирование гражданских зданий. Л. : Стройиздат, 1986.
36. Потапов Б. А. Влияние теплового режима зданий на промерзание грунтов. Ленинградский дом научно – технической пропаганды. Л. : ЛДНТП, 1964, 12 с.
37. Далматов Б. И., Потапов Б. А. Влияние изменений влажности грунтов вблизи зданий на ход промерзания. Ленинградский инженерно – строительный институт. Л. : ЛИСИ, 1965, 2 с.
38. Потапов Б. А. Влияние теплового режима зданий на промерзание грунтов. Ленинградский инженерно – строительный институт, рукопись. Л. : ЛИСИ, 1965, 468 с.

Пән: Құрылыс
Жұмыс түрі:  Дипломдық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 76 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 1900 теңге
Кепілдік барма?

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ
ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Технологиялық құрылыс материалдарының стандартизациялау кафедрасы

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ.

Тақырып; Семей қаласында орналасқан 5 қабатты тұрғын үйдің жобасы

Орындаған; ССТ-81в тобының студенті Мурат А. М

Қолы________________ күні_______________

Тексерген; Жолжаксина. А

Қолы________________ күні_______________

Семей 2010 жыл

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ
ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Факультет: Инженерлі-технологиялық
Тобы: ССТ-81в

Дипломдық жоба

Студент: Мурат А. М
Тақырып; Семей қаласында орналасқан 5 қабатты тұрғын үйдің жобасы
У1-ПГС.ҚМЖ.050729.000.ТХ
Дипломдық жобаның құрамы:
Есептік түсіндірме хат 123 бет
Сызба бөлімдері 7 бет

Дипломдық жобаның жетекшісі: Жолжаксина. А

Бөлімдердің кеңес берушілері:

Архитектуралық-құрылыс Жолжаксина. А

Конструктивтік-есептер Жолжаксина.
А

Өндірістік құрылыс технологиясы

Экономикалық бөлім

Дипломник: Мурат А. М

Семей 2010 жыл

Мазмұны
Кіріспе
Аннотация

1. Архитектуралық құрылыс бөлімі

1.1 Жалпы түсінік

1.2 Ғимаратқа жалпы мінездеме
1.3 Көлемдік жоспарлау шешімдері
1.3.1 Ірге тастар
1.3.2 Сыртқы қабырғалар
1.3.3 Сыртқы әрлеу
1.3.4. Тасалар

1.3.5 Қабат аралық және төбе жабын жабқыштары

1.3.6 Ішкі әрлеу
1.3.7 Едендер
1.3.8 Ас ішетін бөлме
1.3.9 Ванналық бөлме мен санитарлық түйістер

1.4 Технико-экономикалық көрсеткіштер

1.5 Семей қаласының ауа райы туралы мінездемесі

1.6 Жылу техникалық есеп

1.6.1 Жалпы негіздері

1.6.2 Сыртқы қабырға есебі

1.6.3 Төле жабынның жылу тұтқыш материалының қалындығын есептеу
1.7 Құрылыс алаңындағы бас жоспар есебі

2. Іргетас және негіздер
2.1 Жалпы мазмұны
2.2 Құрылыс алаңына инженерлік-геологиялық жағдай жасау
2.3 Қатқан жер қыртысына және жіктеріне түскен күшті анықтау
2.4 Үйлер мен ғимараттарды эксплуатациялағанда негізгі топырақтарды
қорғап су жолдарын қамтамасыз ету

2.5 Дәстүрлі шешім бойынша көрші іргетастарға геоэкологиялық жағдай
жасау.
3. Өндірістік құрылыс технологиясы
3.1 Жалпы негіз
3.2 Жер жұмыстары

3.3 Өндірістік жұмыста техника қауіпсіздігін сақтау

3.4 Бетондау

3.6 Бетон қоспасын жаю

3.7 Жұмыстың сапасын тексеру

3.8 Бетон қоспасын нығыздау

3.9 Іргетас қабырғалық блоктарын жинақтау

3.10 Қатарлап қалау

3.11 Төбе жабын плитасы

3.12 Монтаж жұмыстары

3.13 Тас қалау жұмыстары

3.14 Төбе жабын

3.15 Негізгі төбе жабынға қойылатын талаптар
3.16 Кран параметрін анықтау

4. Құрылыс ұжымдарының экономикасы
4.1 Құрылыстың сметалық құнын анықтау
4.2 Сметалық құн мен жергілікті және объект сметасын анықтау
4.3 Құрылыста күн тізбелік жоспарда 9- қабатты тұрғын үй
4.4 Күн тізбелік жоспарды рет-ретмен орындау
4.5 Шыққан шығынды, есеп бойынша күн түзбесін тұрғызу
4.6 Күн тізбелік графикке еңбек ресурстарын қолдану
4.7 Бір келкі емес жұмыс күшінің қозғалыс коэфиценті
4.8 Объектідегі құрылыс бас жоспар
4.9 Құрылыс бас жоспарын бір тәртіп бойынша құрады
4.10 Уақытша ғимараттарды жобалау
4.11 Уақытша қолданатын электр жабдығын есептеу.
4.12 Қоймалық алаңдар есебі
4.13 Уақытша қолданылатын су құбыры

5. Еңбек пен қоршаған ортаны қорғау.
5.1Қауіпті және зиянды факторларды талдау

5.2Құрылыста ерекше жағдайларды болдырмау

5.3 Тас қалаушылардың еңбегін қорғау

5.3.1 Жұмысты бастар алдындағы қауіпсіздікті сақтау талаптары
5.3.2 Жұмыс уақытында қауіпсіздікті сақтау талаптары
5.3.3 Авариялық жағдайда қауіпсіздікті сақтау талаптары
5.3.4 Жұмысты аяқтағанда қауіпсіздікті сақтау талаптары
5.4 Өрт қауіпсіздігін ұйымдастыру

6. Жергілікті смета №2-1-1
6.1. Жергілікті смета №2-1-2
6.2. Объекті сметасы №2-1

Кіріспе

Еліміздің халық шаруашылығында күрделі құрылыс ерекше орын алады.
Халық шаруашылығының, бұл саласы қоғамдық өзгерістің деңгеиін ғылыми
техникалық прогрестің жеңілдетуін, еңбек өнімділігін артуын анықтайды.
Дипломдық жұмыстың тақырыбы: Семей қаласында орналасқан 5 қабатты
тұрғын үйдің жобасы
Тәуелсіздігін алған өкіметіміздің алдына қойған мақсаттарының бірі
болып отырған бұл құрылыс базасын нығайту, оның техника материалдық базасын
жетілдіру және құрылыс техникасын өркендету болып отыр.
Мемлекетіміздің басшы ұйымдары барлық уақытта құрылыс саласына ерекше
көңіл бөліп отыр. Халық шаруашылығының бұл негізгі саланы қайтадан құрып
нарық көзінің қыспаққа алған уақыттында қанат жайып дамуына ықпал жасауда
1991 жылдан бастап қоғамдық құрылыс ұйымы құрылып, содан бергі уақытта
құрылыс саласы біртіндеп өркендеу үстінде.
Ирдустриялық әдіс арқасында жылдың барлық мерзімінде құрылыс жұмысын
жүргізуге мүмкіндік туып отыр. Құрылыс мамандарын даярлауда әсіресе техник
мастерлерді, мемлекетіміз жоғарғы дәрәжеге жетіп отыр.

АННОТАЦИЯ

Дипломдық жобаның темасы: Семей қаласында орналасқан 5 қабатты тұрғын
үйдің жобасы графикалық сызба түрінде және түсіндірме хат бар. Графикалық
сызба 7 беттен тұрады, оның ішінде: технико-экономикалық көрсеткіштер, бас
жоспар, қасбет, қабаттардың біркелкі жобасы, қима, 1-ші қабат жобасының
қиылысы, іргетас қимасы, өндіріс жұмыстарының схемасы, құрылыс бас
жоспар.
Түсіндірме хаттамасында есептер мен архитектуралық сұрақтар жазылған,
іргетас қимасы, өндіріс жұмыстарының технологиясы, экономика және құрылыс
ұжымы, соны мен қоса еңбекті қоғау мен айналаны қорғау туралы сұрақтар.

1. Архитектуралық құрылыс бөлімі

1.1 Жалпы түсінік

Негізгі архитектуралық адам өміріне қауіп төнбейтін орнықты орында
өмір сүру, ортаның дамуы, оның мәдинеті, білім және техникалық
жетістіктері. Өмір сүретін орта ғимараттар мен байланысты, оның ішкі
ортасы, комплексті ғимараттар мен үймелеттер, сыртқы ортамен үйлестіру:
көше, аудан және қала.
Қазіргі архитектура ұғымы – ғимаратты құру кезінде әдемілеп жобалау.
Ол өмірлік қозғалыстарды ұйымдастыру. Сонымен қоса, өндірістік
архитектураны тұрғызарда оған жалпы еңбек және шығын, уақыт қажет. Ортаға
қажет архитектуралық әдемілік функционалдық, әдемілік пен орнықтылық,
біліктілік пен экономикалық жатады. Барлық ғимараттардың барлық жағдайын
дұрыс қамтамасыздандырып тұратын баспалдақ, лифт, инженерлік қондырғылар
(санитарлы қондырғы, жылу, вентиляция). Ғимараттық пішіні функциональды
заңмен анықталады.

1.2 Ғимаратқа жалпы мінездеме
5 қабатты тұрғын үй 1 секциядан тұрады.
Жобадағы пәтерлердің көрсеткіштері және пәтер саны:
3-бөлмелі: 10 пәтер;
2-бөлмелі: 5 пәтер;
Барлығы 15 пәтер.
Пәтерлердің жалпы ауданы: ,958,2 м2

1.3 Көлемдік жобалау шешімдері
1.3.1 Ірге тастар
Тұрғын үйді ленталы іргетас пен жобалайды. Ленталы іргетас жатығының
үстіне темір бетон блоктары қойлады.

1.3.2 Сыртқы қабырғалар
Жобадағы сыртқы қабырға силикат кірпішпен қаланған (ГОСТ 379-95),
қабырға ортасына жылу тұтқыш минералды мақта плитасы салынады.

1.3.3 Сыртқы әрлеу
Сыртқы әрлеу жұмысы сылақтанбайды. Сыртқы қабырға көп қабатты
конструкциядан қаланады, оның сыртқы кірпіш шовтарын қырып ойықтандыру.

1.3.4 Тасалар
Бөлмелердің тасалары силикаттық кірпішпен жобаланған (ГОСТ 379-95)
қалыңдығы 120 мм, ал жунатын бөлме және әжетханалар керамикалық кірпішпен
қаланады (ГОСТ 530-95) қалыңдығы 120 мм.

1.3.5 Қабат аралық және төбе жабын жабқыштары

Қабат аралық және төбе жабындар көп қуысты темір бетон плитасымен
жобалаңған, оған қосымша арматура бөлшектері кіреді.

1.3.6 Ішкі әрлеу
Ішкі әрлеу: пәтерлердің қабырғасын силикат кірпішпен қалағаннан кеиін
сылақтап қабырғаға түс қағаз жапсырлады. Ас бөлмеге жуылатын түс қағаз
жапсырады, санитарлы бөлмеге керамикалық плитка жапсырлады. Санитарлы
бөлменін еденіне керамикалық плитка жапсырлады. Қабырға мен төбеге
желімделген краскі мен 2 рет боялады.

1.3.7 Едендер
Тұрғын үйлердін бөлмелерінің едендерін мықты етіп, қысымға қарсы
тұруын, дыбыс жібермеу керектігін, жуып шайюға жеңіл болу керек.

1.3.8 Ас ішетін бөлме
Ас үйлерге табиғи вентиляция орнатылған.
Ас үйлерге электра плита және санитарлы-техникалық бұйымдар жуатын
орындар болады.

1.3.9 Ванналық бөлме мен санитарлық түйістер
Ванналық бөлмелер мен санитарлық түйістерде табиғи вентиляция болады.
Ванналық бөлме мен санитарлық түйістерді керамикалық плиткалар мен
биіктігі 2,1 м еден деңгейінен жапсырылады.

1.4 Технико-экономикалық көрсеткіштер

Азаматтық ғимаратта көлемдік жобалау және конструкциялық шешімдерді,
ұжымдық санитарлы-техникалық қондырғылар. Жобалаған тұрғын үйдің бөлмелері
мен көмекші аудандарды жобалағанда санитарлы түйістер мен асханалық
қондырғылар негізгі рольді ойнайды. Азаматтық ғимаратты жобалауды келесі
көрсеткіштермен көрсетіледі:
үйдің көлемі (м3)
құрылыс ауданы (м2);
жалпы аудан (м2);
тұрғын аудан (м2);
К1 – тұрғын аудан және жалпы аудан жатады, аудан рационалды қолдануына
байланысты.
К2 – құрылыс көлеміне және жалпы аудан жатады, рационалды қолдану
көлем.
Құрылыс көлемін тұрғын үйдің жер асты жұмыстары мен от жағылмайтын
төбесі бар өндірістік аудандар көлденең қимасымен бірінші қабат және
цоклден жоғары (сыртқы қабырғаның бұрышы) биіктік бұрышы, еденнен бірінші
қабатқа дейінгі аралықтағы өлемі және үстінгі ауданы,төбе жабынның жылу
тұтқыш қабатна дейінгі жер.
Құрлыста ғимараттың жер асты жұмыстарына көлденең қимасы мен
ғимараттың бірінші қабатына дейінгі жері, цоклден жоғары бұрышы, жер төле
еденнен бірінші қабаттың еденіне дейінгі биікті.
Құрылыс көлемінде тамбур, лоджы, ғимараттың үлкендігіне байланысты,
жалпы ауданы кіреді.
Ғимараттың жалпы ауданына жер төлемен және жер асты, жер үсті аудан
суммасы мен анықтайды
Салынып жатқан аудан ғимараттың көлденең қимасы цоклге дейінгі жер,
оға жабындар (шатыр,кіре беріс).
Тұрғын ауданға пәтерлерге тұрғын бөлмелер және асхана ауданы 8 м2
-бағасы мен есептеледі.
Пәтердің жалпы ауданы тұрғын және көмекші бөлмелер бағасымен
есептеледі,бөлме, кіре беріс, салынған шкафтар, лоджы-0,5, балкондар және
террасалар-0,3,төмендетілген коэффицентпен есептеледі .
Бөлмелердің ауданын қабырға аралық биіктігін және тасалар мен еденнің
биіктігімен өлшенеді.Жалпы тұрғын үйдің ауданын ,қабат ауданы мен
анықтайды, ішкі ауданды сыртқы қабырғамен өлшейді, оған балконды және
лоджыны сонымен қоса баспалдақ алаңы мен әртүрлі шахтылардыңқабат аудандары
жатады.Қабат ауданы мен шаруашылық мен ғимаратауданы жатпайды.

Таблица 2.5 Техника-экономикалық көрсеткіштер

Көрсеткіштердің аттары Көрсеткіш


Үидің көлемі, Vүи көл., м3 4486,8
Тұрғын ауданы, Sтұр., м2 535,3
Жалпы ауданы, Sжал., м2 1166,4
Құрылыс ауданы, Sзастр., м2 2156,7
Қосымша ауданы 631,1
K1 = Sтұр Sжал, м2м2 0,46
K2 = Vүи көлSжал, м3м2 8,38

1.5 Семей қаласының ауа райы туралы мінездемесі.
Келісім бойынша СНиП РК 2.04.-01-2001, СНиП 2.01.07-85 құрылыс
ауданына келесі параметр есептері алынған:
Ғимарат классы- 2;
ұзақтылығы - 2;
- Климаттық ауданы – III,

- Сыртқы ауаның суық күндердегі температурасы (қамтамасыздық 0,92) –40
оС;
- Сырқы ауаның бес күндік суық температурасы (қамтамасыздық 0,92) –38
оС; ;
- Географиалық ауданда қардың нармативтік қысымы IV – 2,4 кПа
(240кгсм2);
- Географиалық ауданда желдің нармативтік жылдамдық қысымы III - 0,38
кПа (38 кгсм2).
- Құрылыс ауданы сейсмикалық ауданда емес.

1.6 Жылу техникалық есеп

1.6.1 Жалпы негіздері
Конструкцияның қажетті жылу өткізгіштік қарсыласымен, жылу өткізу
қарсыласын тең деп алып жылу тұтқыш материалдың қалындығын табамыз:
, (2.1)
R0 – керекті өткізілетін жылу қарсыласын конструкция арқылы байқалады,
м2∙ºСВт;
R0тр – керекті жылу қарсыласының өткізгіштігі требуемое, м2∙ºСВт;
, (2.2)
αв – конструкцияның ішкі бетінің жылу беру коэффициенті, Втм2∙ºС;
Rк – сыртқы конструкцияның қабат санына байланысты термиялық
қарсыласуы, м2∙ºСВт;
αн – қысқы уақытқа байланысты конструкцияның сыртқы бетінің жылу
өткізу коэффиценті, Втм2∙ºС.

Біркелкі термиялық қарсылас бөлек қоршау өлшемі қарсылас біркелкі
қоршау өлшемімен бөлек қабат арқылы мына формуламен анықталады:
, (2.3)
δi – әрбір қабаттың қалындығы, м;
λi – материалдың жылу өткізгіштік коэффициенті, Втм∙ºС;
n – қалындық саны.
Қабырғаның керект өткізілетін жылу қарсыласын мына формуламен табамыз:

, (2.4)

n – сыртқы конструкциясының суық ауаның қандай жағдайда өткізетін
коэффициент;
tв – есептік ішкі ауа температурасы, ºС;
tн – есептік сыртқы қыстық ауа температурасы, ºС;
Δtн – ішкі ауаның және конструкцияның ішкі бетіндегі температуралық
нормативтік өзгеріс, ºС;
αв – конструкцияның ішкі бетінің жылу беру коэффициенті, Втм2∙ºС;

Жылу энерциясын мына формуламен анықтаймыз:
, (2.5)
Ri – әр қабаттың термиялық қарсыласуы, м2∙ºСВт;
si – әр бір қабат материалының есептік жылу ұстау коэффиценті,
м2∙ºСВт;
n – қалындық саны.

1.6.2 Сыртқы қабырға есебі

Есептік ішкі ауа температурасы +20 °С;
Бес күндік суық ауаның орташа температурасы. 0,92: -38 °С;
Эксплуатациялық режим: орташа;
Эксплуатация міндеттемесі Б;
αв=8,7 Втм2∙°С; αн=23 Втм2∙°С; n=1; Δtн=6 °С.

Таблица 2.1 Материалдың физикалық көрсеткіштері
Материал атауы δ, γ, λ, s,
м кгм3 Втм∙°С Втм2∙°С
Силикаттық кірпіш, цементтік 0,25 1800 0,87 10,90
ертіндімен отырызылған.
Мақталы минералдық плита 0,06 50 0,06 0,48
Силикаттық кірпіш, цементтік 0,38 1800 0,87 10,90
ертіндімен отырызылған.

; (2.6)

D 7, Бес күндік суық ауаның орташа температурасына есептейміз. 0,92: -26
°С;

керекті жылу өткізгіштің қарсыласуы:
(2.7)
R0=1,882 м∙°СВт R0тр=0,881 м∙°СВт, болғандықтан есепке алынған
температура дұрыс

1.6.3 Төбе жабынның жылу тұтқыш материалының қалындығын есептеу

Объект: Семей қаласындағы тұрғын үй.
Есептік ішкі ауа температурасы +20 °С;
Бес күндік суық ауаның орташа температурасы. 0,92: -33 °С;
Эксплуатациялық режим: орташа;
Эксплуатация міндеттемесі Б;
αв=8,7 Втм2∙°С;
αн=12 Втм2∙°С;
n=1;
Δtн=4,5 °С;

Таблица 1.2 Төбе жабын материалдары
Материал δ, γ, λ, s,
м кгм3 Втм∙°С Втм2∙°С
Известік-құм ерітіндісін жаю0,02 1600 0,81 9,76
Керамзиттік гравий 0,15 800 0,21 3,60
Темір бетон жабындары 0,22 2500 2,04 16,95

Т. к. 7 D 4, орташа арифметикалық биіктік температурасын есепке
аламыз: орташа тәуліктегі суық күндер, қамтамасыз етілген 0,92 және бес
күндік суық ауаның орташа температурасы, қабылданған 0,92.

(2.8)

Мында конструкцияның өзін есептейміз жылу тұтқышсыз:

Қалыңдығы δу=(1,239-0,321)∙0,23=0,918∙0,21=0, 193 м.
Қолданамыз δу=0,2 м.

5,49 D 4, жабын конструкцияларын өзгеріссіз қалдырамыз.

1.7 Құрылыстағы бас жоспарды анықтаймыз
Жобаланған ғимараттың бас жоспарын архитектуралық жобаға сай
істелінген,қиын рельефтерде рационалды қолдануды ескеру керек, санитарлы
және өрт қауіпсіздігінің нормасын қадағалау керек.
Алаңдағы рельефті белгілерді анықтаймыз 215,00 ÷ 220,00. Бас жоспарды
масштаб бойынша орындайды 1: 500.
Жер асты суларын скважиналар қазып оның тереңдігі 6,5 – 7,8 м.
Топырақтың жағдайына байланысты алаңдағы топырақ I типтік топырақ түріне
жатады.
Алаңдағы инженерлік-геологиялық жағайдайы II категорияға жатады.
Топырақ әр түрлі бетон маркалары мен темір бетон канструкцияларын бір келкі
қабылдайды.
Жобаланған ғимараттың рельефтік белгілері инженерлік-геологиялық
белгілер мен байланыстырамыз.
Ғимараттағы суларды ағызатын лотоктар болады. Жобадағы ғимаратқа
санитарлы-гигиеналық жағдайлар жасалып алаңға құрылыстар салынып
көгалдандырамыз. Құрылыс алаңына, салынбаған бос жерлерге газондар
орнатады, гүлдер, жапырақты ағаштар отырғызады.
Жер асты жүйелерін су құбырларын, канализация, электр кабелдерін және
жылу жүйесін каналдарын жобадағыдай істейді. Бұндай инженерлік жүйелер
жағдайды жақсартып жұмыс процестерін эксплуатациялайды.

2. Іргетас және негіздер.
2.1 Жалпы мазмұны.
Қаланы, мектеп, қоғамдық орындарды азық-түлік пен қамтамасыз ету.
Үйлер мен ғимараттарды салғанда негізгі қондырғылар мен ірге тасты
орнатқандағы шығынды азайту, материалдарды экономдап ұстау. Бірақ, шығынын
азайтқан мен беріктігін жоғалпау, ірге тасты орнатқанда ұзақтылығы аз
сапасы төмен ірге тастарды орнатпау керек, бұлар үйлер мен ғимараттың
бұзылып құлауына әкеп соғады. Негізбен ірге тас берік болуы керек, құрылыс
жұмыстарын азайтып жаңартылған құрылысты құру үшін топырақтың физика-
механикалық құрамын дұрыс бағалау керек, ірге тас пен басқа құрылыс
канструкциялары мен жер жұмыстарын біріктіріп дұрыс орындау. Жобада ленталы
іргетестарын орындағанда негізгі материалдарды инженерлік-геологиялық
ізденітер арқасында орындалады.

2.2 Құрылыс алаңында инженерлік-геологиялық жағдайы
Геологиялық қимада алаңды инженерлік-геологиялық ізденістер арқасында
құралған, қыркүйек айында орындалған, қазан 1999 жылы геологиялық бөлімде.
Таблица 2.1 Құрылыс алаңында инженерлік-геологиялық жағдайы
Зона 1 Қабат 1 Тасымалы топырақ 1400 мм
Қабат 2 Суглинок φ11=24°; i=0,42; 1800 мм
с11=17 кПа; γ=1,91
гсм3; Е=14 Мпа
Қабат 3 Бурай саз балшық φ11=18°; с11=19 3400 мм
сары-бурасы, қатты кПа; γ=1,89 гсм3;
емес тығыздалған Е=15 Мпа
майлы
Қабат 4 Қара –сұр көкшіл φ11=12°; с11=33 5000 мм
түсті саз балшық , кПа; γ=1,9 гсм3;
қатты емес Е=25 Мпа
тығыздалған майлы
Зона 2 Қабат 1 Тасымалы топырақ 400 мм
Қабат 2 Суглинок φ11=24°; i=0,42; 1200 мм
с11=17 кПа; γ=1,91
гсм3; Е=14 Мпа
Қабат 3 Бурай саз балшық φ11=18°; с11=19 3200 мм
сары-бурасы,қатты кПа; γ=1,89 гсм3;
қысылған пластика Е=15 Мпа
Қабат 4 Қара –сұр көкшіл φ11=12°; с11=33 5800 мм
түсті саз балшық, кПа; γ=1,9 гсм3;
қатты емес Е=25 Мпа
тығыздалған майлы
Зона 3 Қабат 2 Суглинок φ11=24°; i=0,42; 2300 мм
с11=17 кПа; γ=1,91
гсм3; Е=14 Мпа
Қабат 3 Бурай саз балшық φ11=18°; с11=19 3000 мм
сары-бурасы, қаттыкПа; γ=1,89 гсм3;
қысылған пластика Е=15 Мпа
Қабат 4 Қара –сұр көкшіл φ11=12°; с11=33 4300 мм
түсті саз балшық, кПа; γ=1,9 гсм3;
қатты емес Е=25 Мпа
тығыздалған майлы

2.3 Қатқан жер қыртысына және жіктеріне түскен күшті анықтау
Жобада көрсетілгендей қатқан топырақтарға іргетастарды орнатқанда
мыналарды ескеру керек:
Қатқан жер қыртысына күш түсірсе онда іргетасты орнатарда оны есеп
бойынша тексеріп оны топтап эксплуатациялау, сонымен қоса құрылыс
топтарытак Бастықтар мен жобадағы негізгі іргетасты қатты жер қыртысында
орнатылуы туралы ақылдасуы керек. М. Стройиздат, 1979 г;
Нарматив бойынша топырақтың қату тереңдігі. Семей қаласының:
суглинки, саз балшық – 1,3 м;
супесь,шаң тәріздес құм – 1,6 м;
ірі сынақты топырақ – 1,9 м;
жер асты суларын анықтап тексеру керек, құрылыс алаңында көлденең
бөлуде салынатын объектілер остері жерде ол тік бөлуде оймалар тереңдігі
мен үйінділер биіктігі анықталып бекітіледі, су ағатын каналдар мен
құбырлар орнатады, нолдік циклді орнатқаннан соң, құрылыс жұмыстары толық
аяқталғанына қарамайды;
құрылыс алаңын қазан шұңқыр қазбай тұрып қоршау керек қоршау
қанаттарының еністігі 5% кем болмауы керек;
қазан шұңқырдың ішінде су қалмау керек . Өндіріс жұмысында судың ағуын
қадағалайтын ұжымдар болады;
жер жұмыстарын жүргізгенде жер қыртысын дұрыстап текгістеу ірге тас
маңын дұрыстап, өндірістің көлемін орташа етіп, қазан шұңқырды қазғанда
табиғи топырақтың бұзылуын болдырмау, ірге тастың астына ұзын ор қазып
инженерлік коммуникация орнатады;
қазан шұңқыр қазар алдында айналаны тазалап, берм және құбыр жолдарын
орнатады;
құрылыста уақытша су құбырларын бұзып алып судың толуына жол бермеу
керек. Егер ірге тастың маңындағы топырақтың дымқылдығын байқасақ онда
құбырдың тесілгенін анықтап тез шара қолдану керек.
Коммуналдық қазан шұңқырды қазғанда үйлер мен ғимараттарды қорғайтын
маңдайша орнатып майлы құмнан немесе суглиноктан тығыздалып жасалған (қазан
шұңқыр бойынша) су үйлер мен ғимараттарға және ірге тасқа жақын дымқыл
топырақтар (ғимараттың аралығы 10 м).
Топырақты қайта көмгенде (жартасты, құмды, саз балшықты, ірі сыңақты,
орташа ірі, және де ұсақ құмды шаң тәріздес, супесь, суглинок. Өтістің ені
топырақты қайта көмгенде іргетастың төменгі белісі 0,3 м; топырақтың
жоғарғы қабаты 1,3 м бос топырақ материалдар мен жаппай асфальт жаяды.
Жер бедерінің күрделі пішіндері жер жұмыстарының көлемін дәл есептеуді
қиындатады. Сондықтан топырақ беті жазықтардан құралған деген шартпен
алынады. Жеке кедір бұдырларды елемейді, себебі олар көлемінің анықталатын
шамасына елеулі әсер тигізеді. Мұнда есептелгенде элементтер геометрия
формуларын қолдануға мүмкіндік береді. Ғимараттың пішіні күрделі болғанда
оның бір қатар өарпайым геометриялық фигураларға бөлшектейді олардың
көлемін жинақтайды.
Барлық іргетас жұмыстарын жаз айларында жүргізеді.
Іргетас пен жабынды орнатып қойғанан кейін суып кетсе онда топырақтың
беті қатып қалмау үшін топырақ бетін минералды мақталармен жауып қояды.
Жабын қалыңдығы 10 см немесе керамзит пен саз балшық γ = 600 кгм3
қалыңдығы 20-25 см.
Ғимараттың маңын керамзитобетонды жақтаулар ені 1,5 м ал қалындығы
0,2 м. Материалдардың сапасы жақтауларды қолданғанда керамзитобетонның
құрғақ кездегі көлем салмағы 800 ден 1000 кгм3 есеп бойынша жылу тұтқыштың
құрғақ кездегі коэффициенті 0,2-0,17 дымқылдылығы 0,3-0,25 ккалм.ч.ºС.
Сыртқы қабырғадағы іргетас маңындағы топырақты нығыздау. Топырақтың бетіне
керамзитобетон жаяды. Ашық топырақ бетін керамзитобетон мен жақтаулары
қалың болмау керек.
Топырақ тығыздығы топырақ массасы, оның саңылауларындағы су массасын
қоса алғанда және осы топырақтың ие болған көлемінің өзара қатынасы. Ол
құмды және балшықты топырақтар 1,6 тм3 кеуектілігі 40% кем болмайды.
Жоғрғы қабатын топырақ пен жабады, сонымен қатар материалдар мен көліктер
жүретін жерлерді, жер қыртысының қалыңдығы 10-15 см қопсыту керек. Қатты
жерлерді қопсытып 3%-тен қопсытылған жерлер – 5% кем болмайды).
Жер қыртысының қабатын дайындағанда шөптерді, ағаштарды, гүлдерді
отырғызады, көктем уақытында жобаланған алаңдарды дұрыс пайдалану керек.

2.4 Үйлер мен ғимараттарды эксплуатациялағанда негізгі топырақтарды
қорғап су жолдарын қамтамасыз ету
Құрылыс алаңында өтетін және түпкі мақсаты үймелеттер мен ғимараттарды
тұрғызумен қайта тұрғызу, жөндеу, ажырату, жылжытужәне өндіріс процестерін
сипаттайды. Негізгі іргетасты орнатарда табиғаттағы дымқыл топырақтар мен
күресіп үйлер мен ғимараттарды өндірістік эксплуатациялауды ұсынады: барлық
өндірістерде, суларды канализация арқылы іргетасты судан қорғау керек,жыл
сайын су ағызатын жерлерді тазалап отырады, таулы каналдар, ғимараттағы
суларды жасанды жолдар мен ағызу, бұларды күзгі жаңбырлар жауғанша бітіру
керек. Ғимараттың су ағар жолдарын қадағалап отырып, бұзылған жерлерді
жөндеп, бұл жұмыстарды күнің суытуына қалдырмай жөнду керек. Бұндай
бұзылған жерлер іргетас жанында топырақтың үстіне су үйіліп қалса, онда
іргетас маңындағы суды тез ағызып жіберу керек.
Ғимаратты қайта жөндеуден өткізгенде топырақтың шөгуіне жол бермейді,
іргетастың орнатылған тереңдігі есеп бойынша топырақтың қатуына әсер етеді.
Ғимараттың сыртқы қабырғасы мен топырақтың қату тереңдігі есеп бойынша болу
керек, қолайлы болса, іргетас маңындағы бір қатар топырақты тиіспеу керек
оның ені 3 м. Егер құрылыс салатын алаңдарда топыраққа қойылған талаптарға
қанағаттырылмаса онда жасанды негіз жасайды. Жердің тегістелген бетін ірге
тастың табан аралығы ірге тастың орналасуы.Бұл жағдайда тереңдікте
топырақтың қатуын ескеру керек, егер негіз ылғалды, ұсақ қиыршық тас
топырақтан тұратын болса ірге тастың табанын қату тереңдігі деңгейінен
жоғары орналастырмау керек.

2.6 Дәстүрлі шешім бойынша көрші ірге тастарға геоэкологиялық жағдай
жасау
Ең бірінші экологических проблема, ғимараттарға қатты күштердің
әсерінен геологиялық ортаға әсерін тигізеді .
Ғимарат үлкен көлемде салмағымен табиғатты өзгертеді, мың жылдық
формаларды өзгертеді, геоэкологиялық жағдай литосфераға тең, ол қоршаған
ортаға көптеген зиянын тигізуде.
Табиғи геосистеманы бұзып зиянды өзгерістер болып жатыр, соны мен қоса
экосистемада, экологиялық катаклизмаға әкеп соғады.
Дәстүрлі шешім бойынша ірге тас опорлары әртүрлі пішінде: тік бұрыш,
төрт бұрыш, домалақ, сақина, лента және т. б.
Практикада көрсетілгендей ғимаратты эксплуатациялағанда, олардың
орындары өзгерген геоэкологиялық ортада қортындысында ғимараттардың ірге
тастардың салмақ көтергіштігіне байланысты.
Қазан шұңқыр, ғимарат төлесімен, экологиялық ортаға қатты әсерін
тигізеді, физико-механикалық мінездемелерін өзгертеді де қатты жер қыртысын
топырақ негізін күрделі өзгертеді. Гидрогеологическом режимде жер асты
суларының аэрациялық өзгарістер болады.
Құрылыста геоэкологиялық жағдайда табиғи ландшафтарды қорғайды және
құрылыс алаңдарды инженерлік конструкцияларды геоморфологиялық жағдайда
орындау.
Геоэкологиялық сұрақтарға келетін болсақ, негізінде оларды анықтап
ғимараттардың күштердің әсерінен геологиялық ортаға анализ жасап көрсеткіш
сандарын анықтайды.
Өндірістік жұмыста тірек іргетас конструкцияларын топыраққа орнатқанда
ғимараттың жіктерін есеп бойынша түскен салмақты көтеруіне байланысты:
жеңілдетілген және өте қатты емес.
Көп авторлар ғимараттың жеті түрін қарастырды; өте жеңіл,
жеңілдетілген, жеңіл, орташа, ауыр, өте ауыр емес, ауырлатылған.
Бұл дипломдық жобада жобаланған ғимарат- 5 қабаттық тұрғын үй – 1
секциядан тұрады, олар көрші үйлер мен ғимаратқа әртүрлі күштер топыраққа
салмақ түсіреді .
Құрылыста ғимаратты салғанда геоэкологиялық негізгі іргетас
конструкциясына табиғи геологиялық ортаны қолдануды ұсынады, соны мен қоса
барлық экосистеманы бұзбай басқа жағдайларды қорқынышты жағдайларды
болдырмау.

3. Өндірістік құрылыс технологиясы.
3.1. Жалпы негіз.
Бұл бөлімнің негізгі міндеті, өндірістік жұмыстың қауіпсіздігін
рациональды экономикалық тұрғыда қорғау.
Көлем жұмыстарын анықтау – жобаны бастағанда бірінші өндірістік
жұмыстан бастайды. Бұл бөлімде техникалық жобаға анализ жасайды,
үимелеттің сызба жұмыстары мен рациональды техникалық жұмыстар жүргізіледі.
Спецификацияда негізгі көлем жұмыстарының есебін қолданады, көліктердің
көмегі мен де атқарылады, негізгі бөлім құрылыс-мантаж жұмыстары болып
табылады.
3.2 Жер жұмыстары.
Жер жұмыстарын жүргізгенде құрылыста үймелеттер мен ғимараттарды
тұрғызғанда еңбек сыйымдылғы негізгі бөлім болады. Жер ғимараттарын
тұрғызғанда ойма немесе одан үйінді жасаумен пайда болады. Ойма, топырақты
өңдеу үшін қажет көлденең жер оймасы, ал үйінді,артық топырақты үйіп төгеді-
қорлар.
Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыста жер жұмыстары қазаншұңқыр және
ұзын ор жасағанда қолданады. Жолдардың төсемін салғанда және алаңды
тегітегенде орындалады.
Қазаншұңқыр және ұзын орды өндіргенде жұмыс белгісі, кольев-визироктің
көмегімен төгіледі.
Қазаншұңқырмен ұзын ордың ені түзілістің ені мен анықталады,жылу
өткізбейтін қабат,қалыптарға 0,2 м қосып бекітеді.
Бір шөмішті экскаваторлар мен топырақты өңдеу тәсілдері негізінде
олардың ауыстырмалы жұмыс жабдығының түрлерімен ЭО4121 экскаваторы мен
істелінеді, топырақты өңдегенде 150мм кем болмау керек.Топырақ,механика-
машиналар мен топырақты өңдеген соң қалғанын қолмен құрал-жабдықтар мен
қазады.
Оны қайта жапқанда бульдозер мен жабады.Топырақты қабаттап нығыздайды,
оны пневмотрамбовател мен орындайды.

Сурет 3.1 Қазан шұңқыр жобасы

Таблица 3.1 Жер жұмыстарының еңбек шығыны мен еңбек ақыға кеткен шығын
калькуляциясы

негізі СНиП Жұмыс Өлшем бірлік. Көлем жұмысы м3 Уақыт Барлық баға өлш. Барлық көлем
процестер нормасы, көлемге бірлік. жұмысына
інің маш.-смена кеткен еңбек кеткен еңбек
атауы шығыны, шығыны
маш.-смена
өлшем бірлік Саны мамандығы, Адам, саны. жұмысшы, машин, маш. -
разряды адам. - сағ.
сағ.
өлшем бірлік Саны мамандығы, саны, адам. жұмысшы, машин, маш. -
разряд адам. - сағ.
сағ.
өлшем саны мамандығы
бірлік , разряд
Прарабтық және 100м2 0,54 1,5 0,81
диспетчерлік бөлмелер
Қосалқы бөлмелер 100м2 1,44 1,2 1,73
Қоймалар 100м2 0,72 0,5 0,36

Барлығы: 2,9 кВт.

Таблица 4.6 Сыртқы алаңды жарықтандыруға қажет қуат есебі

Жұмыс түріне байланысты, Өлшем Саны данаКерек Барлық
жұмысшылар орнын бірлік қуаттылық керекті
жарықтандыру өлшем бірлік элект
пен өлшенеді қуаты
Тас қалау жұмыстары 1000м2 0,3 0,8 0,24
Мантаж жұмыстары 1000м2 0,3 2,4 0,7
Ашық қоймаларды 1000м2 0,5 1,2 0,6
жарықтандыру
Жолды жарықтандыру 1км 0,2 2,5 0,5
Қоршағыштарды жарықтандыру1км 0,5 1,5 0,75

Барлығы: 2,8 кВт.

Рпр=0; Рс=72 кВт (кран)+18 кВт (дәнекерлеу аппараты)=90 кВт

(6.4)

Есептелген қуатына байланысты маркасы ТМ 1806, қуаты 180 кВт
қабылдаймыз.

4.12 Қоймалық алаңдар есебі

Қойма ауданын материалдар көлеміне байланысты есептеледі:
Тдн – белгілі бір жұмыстың істелетін уақыт ұзақтығы (күнтізбелік
жоспардан аламыз);
материалдың күнделікті керек қажеттілігін анықтаймыз Qсут=QT;
, (6.5)

қоймаға сақталынатын керекті материалдың санын анықтау:
kзап – алдын-ала әкелінетін күн саны 3-5;
к1=1,1 – қоймаға әкелінетін біркелкі емес коэффициенті;
к2=1,3 – материалды құрылыстық жұмысқа біркелкі қолданбайтынын
ескеретін коэффициенті;
, (6.6)
қойманың жалпы ауданын мына формуламен есептиміз;
, (6.7)
z – қоймалық алаңды қолдану коэффициенті, материалдарды жинап-сақтау
кезінде жүретін жолдар ескереді:
0,33-0,7 0,6-0,7 жабық қоймаға;
0,4-0,7 0,4-0,6 ашық қоймаға;

Таблица 4.6 Қоймалық алаңдар тізімі
Материал, конструкция бұйымдар атауы. Өлшем бірлік Материалдың жалпы
көлемі Жұмыс істелетін уақыт ұзақтылығы Qсут Қорға жинаған материал
тәлік шығыны Алдынала қорға жинақтау нормасы К1 К2 Qзап, қоймадағы қор
жинағы Qнорм, алаңдағы 1мкв ауданға сақтау нормасы Fполезн, қойманы
қолдану ауданы Z, Қойманың қолдану каэффиценті Fобщ, қойманың жалпы
ауданы Қойма өлшемі Қойма түрі Ірге тас блоктары м3 531,1 12
44,3 3 1,1 1,3 189,9 0,8 237,3 0,7 340 4*85 Ашық Кірпіш
Мың. дана 1529,5 93 16,5 3 1,1 1,3 70,6 0,7 10,8 0,7 144 80*2
Ашық Қабат аралық плитасы м3 520 56 9,3 3 1,1 1,3 40 1,2
33,3 0,7 47,6 3*15,9 Ашық Есік, терезе блоктары м2 1740 26 67
3 1,1 1,3 287,4 20 14,4 0,7 20,5 3*6 Жабық Шыны м2 1324,5
8 165,5 3 1,1 1,3 710,3 170 4,17 0,6 7 2*3,5 Жабық Еден
керамикалық плиткасы м2 836,4 7 119,5 3 1,1 1,3 512,6 80 6,4 0,6
10,7 3*3,2 Аспалы Краска және олиф т 3,19 41 0,077 5 1,1 1,3
0,55 0,8 0,7 0,6 1,15 1*2 Жабық

Материал, конструкция бұйымдар атауы. Өлшем бірлік Материалдың жалпы
көлемі Жұмыс істелетін уақыт ұзақтылығы Qсут Қорға жинаған материал
тәлік шығыны Алдынала қорға жинақтау нормасы К1 К2 Qзап, қоймадағы қор
жинағы Qнорм, алаңдағы 1мкв ауданға сақтау нормасы Fполезн, қойманы
қолдану ауданы Z, Қойманың қолдану каэффиценті Fобщ, қойманың жалпы
ауданы Қойма өлшемі Қойма түрі Құм м3 6 97,6 16,3 3 1,1 1,3
69,8 1,5 46,5 0,7 66,5 6*11 Ашық Линолеум м2 2043 13 157,15
3 1,1 1,3 674,2 80 8,4 0,6 14,04 3*5 Жабық

4.13 Уақытша қолданылатын су құбыры

, (6.8)
... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Достық даңғылы
Тұрғын үй құрылысының даму перспективасы
Экскурсия маршрутын құрастыру
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЭКСКУРСИЯЛЫҚ НЫСАНДАРЫ
Алматы қаласына шолу экскурсиясы» бойынша туристік-экскурсиялық маршрутты өңдеу
«Жасыл» құрылыс дамуының болашағы
Семей қаласының тарихи - сәулет ескерткіштері
Қазақстан территориясындағы тарихи-мәдени ескерткіштер
Бір қабатты өндірістік ғимарат
Шығыс Қазақстан қазіргі экномикалық жағдайы
Пәндер