«Семей қаласында орналасқан 5 қабатты тұрғын үйдің жобасы»

1. Архитектуралық құрылыс бөлімі
1.1 Жалпы түсінік
1.2 Ғимаратқа жалпы мінездеме
1.3 Көлемдік жоспарлау шешімдері
1.3.1 Ірге тастар
1.3.2 Сыртқы қабырғалар
1.3.3 Сыртқы әрлеу
1.3.4. Тасалар
1.3.5 Қабат аралық және төбе жабын жабқыштары
1.3.6 Ішкі әрлеу
1.3.7 Едендер
1.3.8 Ас ішетін бөлме
1.3.9 Ванналық бөлме мен санитарлық түйістер
1.4 Технико.экономикалық көрсеткіштер
1.5 Семей қаласының ауа райы туралы мінездемесі
1.6 Жылу техникалық есеп
1.6.1 Жалпы негіздері
1.6.2 Сыртқы қабырға есебі
1.6.3 Төле жабынның жылу тұтқыш материалының қалындығын есептеу
1.7 Құрылыс алаңындағы бас жоспар есебі

2. Іргетас және негіздер
2.1 Жалпы мазмұны
2.2 Құрылыс алаңына инженерлік.геологиялық жағдай жасау
2.3 Қатқан жер қыртысына және жіктеріне түскен күшті анықтау
2.4 Үйлер мен ғимараттарды эксплуатациялағанда негізгі топырақтарды қорғап су жолдарын қамтамасыз ету

2.5 Дәстүрлі шешім бойынша көрші іргетастарға геоэкологиялық жағдай жасау.
3. Өндірістік құрылыс технологиясы
3.1 Жалпы негіз
3.2 Жер жұмыстары
3.3 Өндірістік жұмыста техника қауіпсіздігін сақтау
3.4 Бетондау
3.6 Бетон қоспасын жаю
3.7 Жұмыстың сапасын тексеру
3.8 Бетон қоспасын нығыздау
3.9 Іргетас қабырғалық блоктарын жинақтау
3.10 Қатарлап қалау
3.11 Төбе жабын плитасы
3.12 Монтаж жұмыстары
3.13 Тас қалау жұмыстары
3.14 Төбе жабын
3.15 Негізгі төбе жабынға қойылатын талаптар
3.16 Кран параметрін анықтау

4. Құрылыс ұжымдарының экономикасы
4.1 Құрылыстың сметалық құнын анықтау
4.2 Сметалық құн мен жергілікті және объект сметасын анықтау
4.3 Құрылыста күн тізбелік жоспарда 9. қабатты тұрғын үй
4.4 Күн тізбелік жоспарды рет.ретмен орындау
4.5 Шыққан шығынды, есеп бойынша күн түзбесін тұрғызу
4.6 Күн тізбелік графикке еңбек ресурстарын қолдану
4.7 Бір келкі емес жұмыс күшінің қозғалыс коэфиценті
4.8 Объектідегі құрылыс бас жоспар
4.9 Құрылыс бас жоспарын бір тәртіп бойынша құрады
4.10 Уақытша ғимараттарды жобалау
4.11 Уақытша қолданатын электр жабдығын есептеу.
4.12 Қоймалық алаңдар есебі
4.13 Уақытша қолданылатын су құбыры

5. Еңбек пен қоршаған ортаны қорғау.
5.1Қауіпті және зиянды факторларды талдау
5.2Құрылыста ерекше жағдайларды болдырмау
5.3 Тас қалаушылардың еңбегін қорғау
5.3.1 Жұмысты бастар алдындағы қауіпсіздікті сақтау талаптары
5.3.2 Жұмыс уақытында қауіпсіздікті сақтау талаптары
5.3.3 Авариялық жағдайда қауіпсіздікті сақтау талаптары
5.3.4 Жұмысты аяқтағанда қауіпсіздікті сақтау талаптары
5.4 Өрт қауіпсіздігін ұйымдастыру

6. Жергілікті смета №2.1.1
6.1. Жергілікті смета №2.1.2
6.2. Объекті сметасы №2.1
Еліміздің халық шаруашылығында күрделі құрылыс ерекше орын алады. Халық шаруашылығының, бұл саласы қоғамдық өзгерістің деңгеиін ғылыми техникалық прогрестің жеңілдетуін, еңбек өнімділігін артуын анықтайды.
Дипломдық жұмыстың тақырыбы: «Семей қаласында орналасқан 5 қабатты тұрғын үйдің жобасы»
Тәуелсіздігін алған өкіметіміздің алдына қойған мақсаттарының бірі болып отырған бұл құрылыс базасын нығайту, оның техника материалдық базасын жетілдіру және құрылыс техникасын өркендету болып отыр.
Мемлекетіміздің басшы ұйымдары барлық уақытта құрылыс саласына ерекше көңіл бөліп отыр. Халық шаруашылығының бұл негізгі саланы қайтадан құрып нарық көзінің қыспаққа алған уақыттында қанат жайып дамуына ықпал жасауда 1991 жылдан бастап қоғамдық құрылыс ұйымы құрылып, содан бергі уақытта құрылыс саласы біртіндеп өркендеу үстінде.
Ирдустриялық әдіс арқасында жылдың барлық мерзімінде құрылыс жұмысын жүргізуге мүмкіндік туып отыр. Құрылыс мамандарын даярлауда әсіресе техник мастерлерді, мемлекетіміз жоғарғы дәрәжеге жетіп отыр.
Қолданылған әдебиеттер.

1. ГОСТ 25100–82. Грунты. Классификация. – М.: Стройиздат 1983.
2. ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей.
3. ГОСТ 21.508-93. СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов.
4. ГОСТ 21.101-97. Основные требования к проектной и рабочей документации.
5. ЕНиР. Сборник Е1. Внутрипостроечные транспортные работы./Госстрой СССР. – М.: Прейскурантиздат, 1987. – 40 с.
6. ЕНиР. Сборник Е2. Земляные работы. Вып. 1. Механизированные и ручные земляные работы/Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1988. – 224 с.
7. ЕНиР Сборник Е2. Механизированные и ручные земляные работы.
8. ЕНиР. Сборник Е3. Каменные работы/Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1973. – 56 с.
9. ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Вып. 1. Здания и промышленные сооружения/Госстрой СССР. – М.: Прейскурантиздат, 1987. – 64 с.
10. ЕНиР. Сборник Е7. Кровельные работы/Госстрой СССР. – М.: Прейскурантиздат, 1987. – 24 с.
11. ЕНиР. Сборник Е9. Вып. 1. Санитарно–техническое оборудование зданий и сооружений/Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1987, 79 с.
12. ЕНиР сборник 12 «Свайные работы» Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1983. – 95 с.
13. ЕНиР. Сборник Е19. Устройство полов/Госстрой СССР. – М.: Прейскурантиздат, 1987. – 48 с.
14. Веселов В.А. Проектирование оснований и фундаментов. – М.: Стройиздат, 1990.
15. Далматов Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты. Л. : Стройиздат, 1988.
16. Бартоломей А. А. Основы расчёта свайных ленточных фундаментов по предельно допустимым осадкам. – М. : 1982.
17. Сотников С. Н., Симагин В. Г., Вершинин В. П. Проектирование и возведение фундаментов вблизи существующих сооружений. – М. : 1986.
18. Бугров А. К. Расчёт осадок оснований с развитыми областями предельного напряжённого состояния грунта. В кн. : Основания и фундаменты. Справочник. Под ред. проф. Г. И. Швецова. М. : Высшая школа, 1991, С. 127 – 131.
19. Берлинов М. В., Ягупов Б. А. Примеры расчёта оснований и фундаментов. М. : 1986.
20. Далматов Б. И., Морарескул Н. Н., Науменко В. Г. Проектирование фундаментов зданий и промышленных сооружений. М. : 1986.
21. Основания и фундаменты. Справочник строителя. Под ред. М. И. Смеродинова. – М. : 1983.
22. Основания, фундаменты и подземные сооружения. Справочник проектировщика. Под ред. Е. А. Сорочана, Ю. Г. Трофименкова. – М. : 1985.
23. Малышев М. В. Прочность грунтов и устойчивость основания сооружений. – М. : 1980.
24. Шведенко В. И. Монтаж строительных конструкций. М. : Высшая школа, 1987.
25. Нойферт Э. Строительное проектирование. М. : Стройиздат, 1991.
26. Бодьин Г. М. и др. Технология строительного производства. – Л. : Стройиздат, 1987.
27. Пищаленко М. Ю. Технология возведения зданий и сооружений – Киев. : Высшая школа, 1982.
28. Байков В. Н., Сигалов Э. Е. Ж/бетонные конструкции. Общий курс. М. : Стройиздат, 1991.
29. Невзоров Л. А. и др. Башенные строительные краны. Справочник. – М. : Машиностроение, 1992.
30. Архитектурные конструкции гражданских зданий: здания и их части; фундаменты и цоколи; стены; перегородки; перекрытие и полы; крыши. С. Б. Дехтярь, Л. И. Ариновский – Киев: Будевильник, 1987 г.
31. Дикман Л. Г. Оргенизация, планирование и управление строительным производством. – М. : Высшая школа, 1982 г.
32. Конструкции гражданских зданий. Т. Г. Маклонова, С. И. Насонова – М. : Стройиздат, 1986 г.
33. Невзоров Л. А. и др. Башенные строительные краны. Справочник. –М. : Машиностроение, 1992 г.
34. Бадьин Т. О. и др. Технология строительного производства. –Л. : Строиздат, 1987 г.
35. Шерешевский И. А. Конструирование гражданских зданий. Л. : Стройиздат, 1986.
36. Потапов Б. А. Влияние теплового режима зданий на промерзание грунтов. Ленинградский дом научно – технической пропаганды. Л. : ЛДНТП, 1964, 12 с.
37. Далматов Б. И., Потапов Б. А. Влияние изменений влажности грунтов вблизи зданий на ход промерзания. Ленинградский инженерно – строительный институт. Л. : ЛИСИ, 1965, 2 с.
38. Потапов Б. А. Влияние теплового режима зданий на промерзание грунтов. Ленинградский инженерно – строительный институт, рукопись. Л. : ЛИСИ, 1965, 468 с.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ
ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
«Технологиялық құрылыс ... ... ... ХАТ.
Тақырып; Семей қаласында орналасқан 5 қабатты тұрғын үйдің жобасы»
Орындаған; ... ... ... Мурат А. М
Қолы________________ ... ... ... ... 2010 ... ... БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ
ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
Факультет: ... ... ... ... А. ... «Семей қаласында орналасқан 5 қабатты тұрғын үйдің жобасы»
У1-ПГС.ҚМЖ.050729.000.ТХ
Дипломдық жобаның құрамы:
Есептік түсіндірме хат 123 бет
Сызба ... 7 ... ... ... Жолжаксина. А
Бөлімдердің кеңес берушілері:
Архитектуралық-құрылыс ... ... ... ... технологиясы
Экономикалық бөлім
Дипломник: ... А. ... 2010 ... ... ... ... Жалпы түсінік
1.2 Ғимаратқа жалпы мінездеме
1.3 Көлемдік жоспарлау шешімдері
1.3.1 Ірге тастар
1.3.2 Сыртқы қабырғалар
1.3.3 Сыртқы әрлеу
1.3.4. Тасалар
1.3.5 ... ... және төбе ... ... Ішкі ... ... Ас ішетін бөлме
1.3.9 Ванналық бөлме мен санитарлық түйістер
1.4 Технико-экономикалық көрсеткіштер
1.5 ... ... ауа райы ... ... Жылу техникалық есеп
1.6.1 Жалпы негіздері
1.6.2 Сыртқы қабырға есебі
1.6.3 Төле жабынның жылу тұтқыш материалының қалындығын ... ... ... бас ... ... ... және ... Жалпы мазмұны
2.2 Құрылыс алаңына инженерлік-геологиялық жағдай жасау
2.3 Қатқан жер ... және ... ... ... ... ... мен ғимараттарды эксплуатациялағанда негізгі топырақтарды
қорғап су жолдарын қамтамасыз ету
2.5 Дәстүрлі ... ... ... іргетастарға геоэкологиялық жағдай
жасау.
3. Өндірістік құрылыс технологиясы
3.1 Жалпы негіз
3.2 Жер ... ... ... ... ... сақтау
3.4 Бетондау
3.6 Бетон қоспасын жаю
3.7 Жұмыстың сапасын тексеру
3.8 Бетон ... ... ... ... ... ... ... қалау
3.11 Төбе жабын плитасы
3.12 Монтаж жұмыстары
3.13 Тас қалау жұмыстары
3.14 Төбе жабын
3.15 Негізгі төбе жабынға ... ... Кран ... ... ... ... экономикасы
4.1 Құрылыстың сметалық құнын анықтау
4.2 Сметалық құн мен жергілікті және объект сметасын анықтау
4.3 Құрылыста күн ... ... 9- ... ... ... Күн тізбелік жоспарды рет-ретмен орындау
4.5 Шыққан шығынды, есеп бойынша күн түзбесін тұрғызу
4.6 Күн ... ... ... ... ... Бір келкі емес жұмыс күшінің қозғалыс коэфиценті
4.8 Объектідегі құрылыс бас жоспар
4.9 Құрылыс бас жоспарын бір ... ... ... Уақытша ғимараттарды жобалау
4.11 Уақытша қолданатын электр жабдығын есептеу.
4.12 Қоймалық алаңдар есебі
4.13 ... ... су ... Еңбек пен қоршаған ортаны қорғау.
5.1Қауіпті және зиянды факторларды талдау
5.2Құрылыста ... ... ... Тас ... ... қорғау
5.3.1 Жұмысты бастар алдындағы қауіпсіздікті сақтау талаптары
5.3.2 Жұмыс уақытында қауіпсіздікті сақтау талаптары
5.3.3 Авариялық жағдайда қауіпсіздікті сақтау талаптары
5.3.4 ... ... ... ... талаптары
5.4 Өрт қауіпсіздігін ұйымдастыру
6. Жергілікті смета №2-1-1
6.1. Жергілікті смета №2-1-2
6.2. Объекті сметасы №2-1
Кіріспе
Еліміздің халық шаруашылығында ... ... ... орын ... шаруашылығының, бұл саласы қоғамдық өзгерістің ... ... ... ... еңбек өнімділігін артуын анықтайды.
Дипломдық жұмыстың тақырыбы: «Семей қаласында орналасқан 5 ... ... ... ... ... алдына қойған мақсаттарының ... ... бұл ... ... ... оның техника материалдық базасын
жетілдіру және құрылыс техникасын өркендету болып отыр.
Мемлекетіміздің басшы ұйымдары барлық уақытта ... ... ... ... ... ... шаруашылығының бұл негізгі саланы қайтадан құрып
нарық көзінің қыспаққа алған уақыттында қанат жайып дамуына ықпал ... ... ... қоғамдық құрылыс ұйымы құрылып, содан ... ... ... ... ... ... әдіс арқасында жылдың барлық мерзімінде құрылыс жұмысын
жүргізуге мүмкіндік туып отыр. Құрылыс мамандарын даярлауда әсіресе ... ... ... ... ... отыр.
АННОТАЦИЯ
Дипломдық жобаның темасы: «Семей қаласында орналасқан 5 қабатты тұрғын
үйдің жобасы » графикалық сызба түрінде және түсіндірме хат бар. Графикалық
сызба 7 ... ... оның ... ... көрсеткіштер, бас
жоспар, қасбет, қабаттардың біркелкі ... ... 1-ші ... ... ... қимасы, өндіріс жұмыстарының схемасы, құрылыс ... ... ... мен ... ... ... ... өндіріс жұмыстарының технологиясы, экономика және ... соны мен қоса ... ... мен ... қорғау туралы сұрақтар.
1. Архитектуралық құрылыс бөлімі
1.1 Жалпы түсінік
Негізгі архитектуралық адам өміріне қауіп төнбейтін орнықты ... ... ... ... оның мәдинеті, білім және техникалық
жетістіктері. Өмір сүретін орта ... мен ... оның ... ... ... мен үймелеттер, сыртқы ортамен үйлестіру:
көше, аудан және қала.
Қазіргі архитектура ұғымы – ғимаратты құру ... ... ... ... қозғалыстарды ұйымдастыру. Сонымен ... ... ... оған ... ... және ... ... қажет. Ортаға
қажет архитектуралық әдемілік функционалдық, әдемілік пен ... пен ... ... ... ... ... жағдайын
дұрыс қамтамасыздандырып тұратын баспалдақ, лифт, инженерлік ... ... ... ... ... ... функциональды
заңмен анықталады.
1.2 Ғимаратқа жалпы мінездеме
5 қабатты тұрғын үй 1 секциядан тұрады.
Жобадағы ... ... және ... ... 10 ... 5 ... 15 ... жалпы ауданы: ,958,2 м2
1.3 Көлемдік жобалау шешімдері
1.3.1 Ірге тастар
Тұрғын үйді ... ... пен ... ... ... ... ... бетон блоктары қойлады.
1.3.2 Сыртқы қабырғалар
Жобадағы сыртқы қабырға силикат кірпішпен қаланған (ГОСТ ... ... жылу ... ... ... ... ... Сыртқы әрлеу
Сыртқы әрлеу жұмысы сылақтанбайды. Сыртқы ... көп ... ... оның ... ... ... ... ойықтандыру.
1.3.4 Тасалар
Бөлмелердің тасалары силикаттық кірпішпен жобаланған ... ... 120 мм, ал ... ... және ... ... кірпішпен
қаланады (ГОСТ 530-95) қалыңдығы 120 мм.
1.3.5 ... ... және төбе ... ... ... және төбе ... көп ... темір бетон плитасымен
жобалаңған, оған қосымша арматура бөлшектері кіреді.
1.3.6 Ішкі ... ... ... ... ... ... қалағаннан кеиін
сылақтап қабырғаға түс қағаз жапсырлады. Ас ... ... түс ... ... бөлмеге керамикалық плитка жапсырлады. Санитарлы
бөлменін еденіне керамикалық ... ... ... мен төбеге
желімделген краскі мен 2 рет ... ... ... ... ... ... етіп, қысымға қарсы
тұруын, дыбыс жібермеу ... жуып ... ... болу ... Ас ... ... үйлерге табиғи вентиляция орнатылған.
Ас үйлерге электра плита және санитарлы-техникалық бұйымдар ... ... ... бөлме мен санитарлық түйістер
Ванналық бөлмелер мен санитарлық түйістерде табиғи вентиляция болады.
Ванналық бөлме мен санитарлық ... ... ... ... 2,1 м еден ... жапсырылады.
1.4 Технико-экономикалық көрсеткіштер
Азаматтық ғимаратта көлемдік жобалау және конструкциялық шешімдерді,
ұжымдық санитарлы-техникалық қондырғылар. Жобалаған ... ... ... көмекші аудандарды жобалағанда санитарлы түйістер мен асханалық
қондырғылар негізгі рольді ойнайды. ... ... ... ... ... ... ... ауданы (м2);
жалпы аудан (м2);
тұрғын аудан (м2);
К1 – тұрғын аудан және жалпы аудан жатады, аудан ... ...... ... және ... ... ... рационалды қолдану
көлем.
Құрылыс көлемін тұрғын үйдің жер асты ... мен от ... бар ... ... көлденең қимасымен бірінші қабат және
цоклден жоғары (сыртқы қабырғаның бұрышы) биіктік бұрышы, еденнен ... ... ... ... және ... ... жабынның жылу
тұтқыш қабатна дейінгі жер.
Құрлыста ... жер асты ... ... ... мен
ғимараттың бірінші қабатына дейінгі жері, цоклден ... ... жер ... ... ... ... дейінгі биікті.
Құрылыс көлемінде тамбур, лоджы, ғимараттың үлкендігіне байланысты,
жалпы ауданы кіреді.
Ғимараттың жалпы ауданына жер төлемен және жер ... жер үсті ... мен ... ... ... ... көлденең қимасы цоклге дейінгі жер,
оға жабындар ... ... ... ... тұрғын бөлмелер және асхана ауданы 8 м2
-бағасы мен есептеледі.
Пәтердің жалпы ... ... және ... ... бағасымен
есептеледі,бөлме, кіре беріс, салынған шкафтар, лоджы-0,5, балкондар және
террасалар-0,3,төмендетілген коэффицентпен есептеледі .
Бөлмелердің ... ... ... ... және ... мен ... өлшенеді.Жалпы тұрғын үйдің ауданын ,қабат ауданы мен
анықтайды, ішкі ... ... ... ... оған балконды және
лоджыны сонымен қоса баспалдақ алаңы мен әртүрлі шахтылардыңқабат аудандары
жатады.Қабат ауданы мен шаруашылық мен ғимаратауданы ... 2.5 ... ... ... ... |
| | |
| | ... ... Vүи көл., м3 |4486,8 ... ... ... м2 |535,3 ... ауданы, Sжал., м2 |1166,4 ... ... ... м2 |2156,7 ... ... |631,1 ... = Sтұр/ Sжал, м2/м2 |0,46 ... = Vүи көл/Sжал, м3/м2 |8,38 ... ... ... ауа райы ... ... ... СНиП РК ... СНиП 2.01.07-85 құрылыс
ауданына келесі ... ... ... ... 2;
ұзақтылығы - 2;
- Климаттық ауданы – III,
- Сыртқы ауаның суық күндердегі температурасы (қамтамасыздық 0,92) –40
оС;
- Сырқы ауаның бес күндік суық ... ... 0,92) ... ;
- ... ... ... ... қысымы IV – 2,4 кПа
(240кгс/м2);
- Географиалық ауданда желдің нармативтік жылдамдық қысымы III - ... (38 ... ... ... ... ... ... Жылу техникалық есеп
1.6.1 Жалпы негіздері
Конструкцияның қажетті жылу өткізгіштік қарсыласымен, жылу ... тең деп алып жылу ... ... ... табамыз:
, ...... ... жылу ... ... ... ... – керекті жылу қарсыласының өткізгіштігі требуемое, м2∙ºС/Вт;
, ...... ішкі ... жылу беру коэффициенті, Вт/м2∙ºС;
Rк – сыртқы конструкцияның қабат санына ... ... ...... уақытқа байланысты конструкцияның сыртқы бетінің ... ... ... термиялық қарсылас бөлек қоршау өлшемі қарсылас ... ... ... ... ... мына ... ... ...... ... ... ...... жылу ... коэффициенті, Вт/м∙ºС;
n – қалындық саны.
Қабырғаның керект өткізілетін жылу қарсыласын мына формуламен табамыз:
, ...... ... суық ... ... ... өткізетін
коэффициент;
tв – есептік ішкі ауа температурасы, ºС;
tн – ... ... ... ауа ... ºС;
Δtн – ішкі ауаның және конструкцияның ішкі бетіндегі температуралық
нормативтік өзгеріс, ºС;
αв – конструкцияның ішкі бетінің жылу беру ... ... ... мына ... ... ... – әр қабаттың термиялық қарсыласуы, м2∙ºС/Вт;
si – әр бір ... ... ... жылу ... ...... саны.
1.6.2 Сыртқы қабырға есебі
Есептік ішкі ауа температурасы +20 °С;
Бес күндік суық ауаның орташа температурасы. 0,92: -38 °С;
Эксплуатациялық ... ... ... ... Вт/м2∙°С; αн=23 Вт/м2∙°С; n=1; Δtн=6 °С.
Таблица 2.1 Материалдың ... ... ... |δ, |γ, |λ, |s, |
| |м ... ... ... ... кірпіш, цементтік |0,25 |1800 |0,87 |10,90 ... ... | | | | ... ... ... |0,06 |50 |0,06 |0,48 ... кірпіш, цементтік |0,38 |1800 |0,87 |10,90 ... ... | | | | |
; ... > 7, Бес ... суық ауаның орташа температурасына есептейміз. 0,92: -26
°С;
керекті жылу өткізгіштің қарсыласуы:
(2.7)
R0=1,882 м∙°С/Вт > R0тр=0,881 м∙°С/Вт, болғандықтан ... ... ... Төбе ... жылу тұтқыш материалының қалындығын есептеу
Объект: Семей қаласындағы тұрғын үй.
Есептік ішкі ауа температурасы +20 °С;
Бес күндік суық ауаның орташа ... 0,92: -33 ... ... ... ... Б;
αв=8,7 Вт/м2∙°С;
αн=12 Вт/м2∙°С;
n=1;
Δtн=4,5 °С;
Таблица 1.2 Төбе жабын материалдары
|Материал |δ, |γ, |λ, |s, |
| |м ... ... ... ... ... ... |1600 |0,81 |9,76 |
| ... ... |0,15 |800 |0,21 |3,60 ... ... ... |0,22 |2500 |2,04 |16,95 ... к. 7 > D > 4, орташа арифметикалық биіктік ... ... ... тәуліктегі суық күндер, қамтамасыз етілген 0,92 және бес
күндік суық ... ... ... ... 0,92.
(2.8)
Мында конструкцияның өзін есептейміз жылу тұтқышсыз:
Қалыңдығы δу=(1,239-0,321)∙0,23=0,918∙0,21=0,193 м.
Қолданамыз δу=0,2 м.
5,49 > D > 4, жабын конструкцияларын өзгеріссіз ... ... бас ... ... ғимараттың бас жоспарын ... ... ... ... рационалды қолдануды ескеру керек, ... өрт ... ... ... ... ... белгілерді анықтаймыз 215,00 ÷ 220,00. Бас жоспарды
масштаб бойынша орындайды 1: 500.
Жер асты суларын скважиналар ... оның ... 6,5 – 7,8 ... ... байланысты алаңдағы топырақ I типтік топырақ ... ... ... II ... жатады.
Топырақ әр түрлі бетон маркалары мен темір бетон канструкцияларын бір ... ... ... белгілері инженерлік-геологиялық
белгілер мен байланыстырамыз.
Ғимараттағы суларды ағызатын лотоктар ... ... ... ... ... ... құрылыстар салынып
көгалдандырамыз. Құрылыс алаңына, салынбаған бос ... ... ... ... ... отырғызады.
Жер асты жүйелерін су құбырларын, канализация, электр кабелдерін ... ... ... ... ... ... ... жүйелер
жағдайды жақсартып жұмыс процестерін эксплуатациялайды.
2. Іргетас және негіздер.
2.1 Жалпы мазмұны.
Қаланы, мектеп, қоғамдық орындарды ... пен ... ... мен ... ... ... қондырғылар мен ірге тасты
орнатқандағы шығынды азайту, материалдарды экономдап ... ... ... мен беріктігін жоғалпау, ірге тасты орнатқанда ұзақтылығы аз
сапасы төмен ірге ... ... ... ... ... мен ғимараттың
бұзылып құлауына әкеп соғады. Негізбен ірге тас берік болуы керек, құрылыс
жұмыстарын азайтып жаңартылған ... құру үшін ... ... ... ... бағалау керек, ірге тас пен басқа құрылыс
канструкциялары мен жер ... ... ... орындау. Жобада ленталы
іргетестарын орындағанда негізгі материалдарды инженерлік-геологиялық
ізденітер арқасында орындалады.
2.2 Құрылыс алаңында ... ... ... ... инженерлік-геологиялық ізденістер арқасында
құралған, қыркүйек айында орындалған, қазан 1999 жылы геологиялық ... 2.1 ... ... ... ... 1 ... 1 ... топырақ | |1400 мм |
| ... 2 ... ... i=0,42; |1800 мм |
| | | |с11=17 кПа; γ=1,91| |
| | | ... Е=14 Мпа | |
| ... 3 |Бурай саз балшық ... с11=19 |3400 мм |
| | ... ... |кПа; γ=1,89 ... |
| | ... ... |Е=15 Мпа | |
| | ... | | |
| ... 4 ... ... көкшіл |φ11=12°; с11=33 |5000 мм |
| | ... саз ... , |кПа; γ=1,9 ... | |
| | ... емес |Е=25 Мпа | |
| | ... ... | | ... 2 |Қабат 1 ... ... | |400 мм |
| ... 2 ... ... i=0,42; |1200 мм |
| | | |с11=17 кПа; γ=1,91| |
| | | ... Е=14 Мпа | |
| ... 3 |Бурай саз балшық |φ11=18°; с11=19 |3200 мм |
| | ... |кПа; γ=1,89 ... |
| | ... ... |Е=15 Мпа | |
| ... 4 ... –сұр көкшіл |φ11=12°; с11=33 |5800 мм |
| | ... саз ... |кПа; γ=1,9 ... | |
| | ... емес |Е=25 Мпа | |
| | ... ... | | ... 3 |Қабат 2 |Суглинок ... i=0,42; |2300 мм |
| | | |с11=17 кПа; γ=1,91| |
| | | ... Е=14 Мпа | |
| ... 3 ... саз балшық |φ11=18°; с11=19 |3000 мм |
| | ... ... γ=1,89 ... |
| | ... ... |Е=15 Мпа | |
| | ... 4 ... ... ... |φ11=12°; с11=33 |4300 мм |
| | ... саз ... |кПа; γ=1,9 ... | |
| | ... емес |Е=25 Мпа | |
| | ... майлы | | ... ... жер ... және ... ... ... анықтау
Жобада көрсетілгендей қатқан топырақтарға ... ... ... ... жер ... күш түсірсе онда іргетасты орнатарда оны ... ... оны ... ... ... қоса ... «Бастықтар мен жобадағы негізгі іргетасты қатты жер қыртысында
орнатылуы туралы ... ... М. ... 1979 ... ... топырақтың қату тереңдігі. Семей қаласының:
суглинки, саз балшық – 1,3 м;
супесь,шаң тәріздес құм – 1,6 м;
ірі сынақты топырақ – 1,9 ... асты ... ... ... ... құрылыс алаңында көлденең
бөлуде салынатын объектілер остері жерде ол тік бөлуде оймалар тереңдігі
мен ... ... ... ... су ... ... ... орнатады, нолдік циклді орнатқаннан соң, құрылыс жұмыстары толық
аяқталғанына қарамайды;
құрылыс алаңын қазан ... ... ... ... ... ... ... 5% кем болмауы керек;
қазан шұңқырдың ішінде су ... ... . ... жұмысында судың ағуын
қадағалайтын ұжымдар болады;
жер жұмыстарын жүргізгенде жер қыртысын дұрыстап ... ірге ... ... өндірістің көлемін орташа етіп, қазан шұңқырды ... ... ... ... ірге ... астына ұзын ор қазып
инженерлік коммуникация орнатады;
қазан шұңқыр қазар алдында айналаны тазалап, берм және құбыр ... ... су ... ... алып ... ... жол бермеу
керек. Егер ірге тастың маңындағы топырақтың дымқылдығын байқасақ ... ... ... тез шара ... ... қазан шұңқырды қазғанда үйлер мен ғимараттарды қорғайтын
маңдайша орнатып майлы құмнан немесе ... ... ... (қазан
шұңқыр бойынша) су үйлер мен ғимараттарға және ірге ... ... ... (ғимараттың аралығы 10 м).
Топырақты қайта көмгенде (жартасты, құмды, саз балшықты, ірі сыңақты,
орташа ірі, және де ұсақ ... шаң ... ... суглинок. Өтістің ені
топырақты қайта ... ... ... ... 0,3 м; топырақтың
жоғарғы қабаты 1,3 м бос топырақ материалдар мен ... ... ... ... ... ... жер жұмыстарының көлемін дәл есептеуді
қиындатады. Сондықтан топырақ беті ... ... ... ... Жеке ... ... ... себебі олар көлемінің анықталатын
шамасына елеулі әсер ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді. Ғимараттың пішіні күрделі болғанда
оның бір ... ... ... ... ... ... жинақтайды.
Барлық іргетас жұмыстарын жаз айларында жүргізеді.
Іргетас пен жабынды орнатып қойғанан кейін суып кетсе онда топырақтың
беті қатып қалмау үшін топырақ ... ... ... ... ... қалыңдығы 10 см немесе керамзит пен саз балшық γ = 600 ... 20-25 ... ... керамзитобетонды жақтаулар ені 1,5 м ал ... м. ... ... ... ... ... кездегі көлем салмағы 800 ден 1000 кг/м3 есеп ... жылу ... ... ... 0,2-0,17 ... 0,3-0,25 ккал/м.ч.ºС.
Сыртқы қабырғадағы іргетас маңындағы топырақты нығыздау. ... ... ... Ашық топырақ бетін керамзитобетон мен жақтаулары
қалың болмау керек.
Топырақ тығыздығы топырақ массасы, оның саңылауларындағы су ... ... және осы ... ие ... ... ... ... Ол
құмды және балшықты топырақтар 1,6 т/м3 кеуектілігі 40% кем ... ... ... пен ... ... ... материалдар мен көліктер
жүретін жерлерді, жер қыртысының қалыңдығы 10-15 см ... ... ... ... ... ... ... – 5% кем болмайды).
Жер қыртысының ... ... ... ағаштарды, гүлдерді
отырғызады, көктем уақытында жобаланған алаңдарды дұрыс пайдалану керек.
2.4 Үйлер мен ... ... ... ... су жолдарын қамтамасыз ету
Құрылыс алаңында өтетін және түпкі мақсаты үймелеттер мен ғимараттарды
тұрғызумен қайта тұрғызу, жөндеу, ажырату, ... ... ... Негізгі іргетасты орнатарда табиғаттағы дымқыл топырақтар мен
күресіп үйлер мен ғимараттарды өндірістік эксплуатациялауды ... ... ... канализация арқылы іргетасты судан қорғау керек,жыл
сайын су ағызатын ... ... ... ... ... ... жасанды жолдар мен ағызу, бұларды күзгі жаңбырлар жауғанша ... ... су ағар ... ... ... ... ... бұл жұмыстарды күнің суытуына қалдырмай жөнду керек. Бұндай
бұзылған жерлер іргетас жанында ... ... су ... ... ... маңындағы суды тез ағызып жіберу керек.
Ғимаратты қайта жөндеуден өткізгенде топырақтың шөгуіне жол бермейді,
іргетастың орнатылған тереңдігі есеп ... ... ... әсер етеді.
Ғимараттың сыртқы қабырғасы мен топырақтың қату тереңдігі есеп бойынша болу
керек, қолайлы болса, іргетас маңындағы бір қатар ... ... ... ені 3 м. Егер ... ... алаңдарда топыраққа қойылған талаптарға
қанағаттырылмаса онда жасанды негіз жасайды. Жердің тегістелген бетін ... ... ... ірге ... ... ... ... қатуын ескеру керек, егер негіз ылғалды, ұсақ қиыршық ... ... ... ірге ... табанын қату тереңдігі ... ... ... ... ... бойынша көрші ірге тастарға геоэкологиялық жағдай
жасау
Ең бірінші экологических ... ... ... ... геологиялық ортаға әсерін тигізеді .
Ғимарат үлкен көлемде салмағымен табиғатты өзгертеді, мың ... ... ... ... литосфераға тең, ол қоршаған
ортаға көптеген зиянын тигізуде.
Табиғи геосистеманы бұзып зиянды өзгерістер болып жатыр, соны мен қоса
экосистемада, ... ... әкеп ... шешім бойынша ірге тас опорлары әртүрлі пішінде: тік бұрыш,
төрт бұрыш, домалақ, сақина, лента және т. ... ... ... ... ... өзгерген геоэкологиялық ортада қортындысында ғимараттардың ірге
тастардың салмақ көтергіштігіне байланысты.
Қазан шұңқыр, ... ... ... ... ... әсерін
тигізеді, физико-механикалық мінездемелерін өзгертеді де қатты жер қыртысын
топырақ негізін күрделі өзгертеді. Гидрогеологическом ... жер ... ... ... ... ... ... табиғи ландшафтарды қорғайды және
құрылыс алаңдарды инженерлік конструкцияларды геоморфологиялық ... ... ... ... ... ... ... күштердің әсерінен геологиялық ортаға анализ жасап көрсеткіш
сандарын анықтайды.
Өндірістік жұмыста тірек іргетас ... ... ... ... есеп ... түскен салмақты көтеруіне байланысты:
жеңілдетілген және өте қатты емес.
Көп ... ... жеті ... ... өте ... ... орташа, ауыр, өте ауыр емес, ауырлатылған.
Бұл дипломдық жобада жобаланған ғимарат- 5 ... ... үй – ... ... олар ... ... мен ... әртүрлі күштер топыраққа
салмақ түсіреді .
Құрылыста ғимаратты салғанда ... ... ... ... ... ... ... ұсынады, соны мен қоса
барлық ... ... ... жағдайларды «қорқынышты жағдайларды»
болдырмау.
3. Өндірістік құрылыс технологиясы.
3.1. Жалпы негіз.
Бұл бөлімнің ... ... ... жұмыстың қауіпсіздігін
рациональды экономикалық тұрғыда қорғау.
Көлем жұмыстарын ...... ... ... ... ... Бұл ... техникалық жобаға анализ жасайды,
үимелеттің сызба жұмыстары мен рациональды техникалық жұмыстар ... ... ... ... ... қолданады, көліктердің
көмегі мен де атқарылады, ... ... ... ... болып
табылады.
3.2 Жер жұмыстары.
Жер жұмыстарын ... ... ... мен ... еңбек сыйымдылғы негізгі ... ... Жер ... ойма ... одан үйінді жасаумен пайда болады. Ойма, топырақты
өңдеу үшін ... ... жер ... ал үйінді,артық топырақты үйіп төгеді-
қорлар.
Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыста жер жұмыстары қазаншұңқыр және
ұзын ор ... ... ... төсемін салғанда және алаңды
тегітегенде ... және ұзын орды ... ... ... ... төгіледі.
Қазаншұңқырмен ұзын ордың ені түзілістің ені мен анықталады,жылу
өткізбейтін ... 0,2 м ... ... ... ... мен ... өңдеу тәсілдері негізінде
олардың ауыстырмалы жұмыс жабдығының түрлерімен ЭО4121 ... ... ... ... 150мм кем ... керек.Топырақ,механика-
машиналар мен топырақты өңдеген соң ... ... ... ... ... жапқанда бульдозер мен жабады.Топырақты қабаттап нығыздайды,
оны пневмотрамбовател мен орындайды.
Сурет 3.1 Қазан шұңқыр жобасы
Таблица 3.1 Жер жұмыстарының ... ... мен ... ... кеткен шығын
калькуляциясы
|негізі СНиП |Жұмыс |Өлшем бірлік. |Көлем жұмысы м3 ... ... ... өлш. ... көлем |
| ... | ... ... ... ... |
| ... | | ... ... ... | ... ... |
| ... | | | ... | ... |
| | | | | ... | | |
| | ... бірлік |Саны |мамандығы, ... ... ... ... маш. -|
| | | | ... | ... - |сағ. |
| | | | | | |сағ. | |
| | ... ... |Саны |мамандығы, ... ... ... ... маш. -|
| | | | ... | ... - |сағ. |
| | | | | | |сағ. | |
| | ... ... ... | ... | |, ... ... және |100м2 |0,54 |1,5 |0,81 ... ... | | | | ... ... |100м2 |1,44 |1,2 |1,73 ... |100м2 |0,72 |0,5 |0,36 ... 2,9 ... 4.6 ... алаңды жарықтандыруға қажет қуат есебі
|Жұмыс түріне байланысты, |Өлшем ... ... ... ... ... ... | ... ... ... | | ... ... ... |
| | | |пен ... ... |
| Тас ... жұмыстары |1000м2 |0,3 |0,8 |0,24 ... ... |1000м2 |0,3 |2,4 |0,7 ... ... |1000м2 |0,5 |1,2 |0,6 ... | | | | ... ... |1км |0,2 |2,5 |0,5 ... ... |0,5 |1,5 |0,75 ... 2,8 ... Рс=72 кВт ... кВт ... аппараты)=90 кВт
(6.4)
Есептелген қуатына байланысты маркасы ТМ 180/6, қуаты 180 ... ... ... ... ауданын материалдар көлеміне байланысты есептеледі:
Тдн – белгілі бір жұмыстың ... ... ... ... аламыз);
материалдың күнделікті керек қажеттілігін анықтаймыз Qсут=Q/T;
, ... ... ... материалдың санын анықтау:
kзап – алдын-ала әкелінетін күн саны 3-5;
к1=1,1 – ... ... ... емес ... – материалды құрылыстық жұмысқа біркелкі ... ... ... ... ... мына формуламен есептиміз;
, ...... ... қолдану коэффициенті, материалдарды жинап-сақтау
кезінде жүретін жолдар ескереді:
0,33-0,7 0,6-0,7 жабық қоймаға;
0,4-0,7 0,4-0,6 ашық қоймаға;
Таблица 4.6 ... ... ... ... ... атауы. |Өлшем бірлік |Материалдың жалпы
көлемі |Жұмыс істелетін уақыт ұзақтылығы | Qсут Қорға жинаған ... ... ... ... жинақтау нормасы |К1 |К2 |Qзап, қоймадағы қор
жинағы |Qнорм, алаңдағы 1м/кв ауданға сақтау нормасы |Fполезн, қойманы
қолдану ауданы |Z, Қойманың қолдану ... ... ... ... ... ... ... түрі | |Ірге тас блоктары |м3 |531,1 ... |3 |1,1 |1,3 |189,9 |0,8 |237,3 |0,7 |340 |4*85 ... | ... дана |1529,5 |93 |16,5 |3 |1,1 |1,3 |70,6 |0,7 |10,8 |0,7 |144 ... | ... аралық плитасы |м3 |520 |56 |9,3 |3 |1,1 |1,3 |40 ... |0,7 |47,6 |3*15,9 ... | ... ... ... |м2 |1740 |26 ... |1,1 |1,3 |287,4 |20 |14,4 |0,7 |20,5 |3*6 |Жабық | |Шыны |м2 |1324,5
|8 |165,5 |3 |1,1 |1,3 |710,3 |170 |4,17 |0,6 |7 |2*3,5 ... | ... ... |м2 |836,4 |7 |119,5 |3 |1,1 |1,3 |512,6 |80 |6,4 ... |3*3,2 ... | ... және олиф |т |3,19 |41 |0,077 |5 |1,1 ... |0,8 |0,7 |0,6 |1,15 |1*2 |Жабық | |
Материал, ... ... ... ... ... |Материалдың жалпы
көлемі |Жұмыс істелетін уақыт ұзақтылығы |Qсут ... ... ... ... |Алдынала қорға жинақтау нормасы |К1 |К2 |Qзап, қоймадағы қор
жинағы |Qнорм, алаңдағы 1м/кв ауданға сақтау нормасы ... ... ... | Z, ... ... каэффиценті |Fобщ, қойманың жалпы
ауданы |Қойма өлшемі |Қойма түрі | |Құм |м3 |6 |97,6 |16,3 |3 |1,1 |1,3
|69,8 |1,5 |46,5 |0,7 |66,5 |6*11 ... | ... |м2 |2043 |13 ... |1,1 |1,3 |674,2 |80 |8,4 |0,6 |14,04 |3*5 ... | ... ... ... су құбыры
, ... ... ... ... ... мына ... анықтаймыз:
, ...... ... ... көлемі;
к2=1,5 – құрылыс жұмыстарына қажет су көлемінің бір ... ...... су шығынының коэффициенті:
кірпіш қалау кезінде қажетті су:
q1пр=6 мың.дана. х 200 л/т.дана. = 1200 ... ... ... ... су:
q2пр=2 авто көлік машинасы х 400 л = 800 л;
2 трактор х 200 л = 400 л;
--------------------------------------------
Барлығы 1200 л
;
2. ...... ... ... адам ... – бір адамға қолданатын су шығыны – 15 л ( канализациясыз );
к1 – суды бір ... ... ... ... ... құрылыс аланының ауданы 5 га дейін.
.
q = жұмысшылардың душты қолдану кезіндегі нормасы бір адамға 30 л;
Qрасч = 10 + 0,15 + 0,02 + 0,02 = 10,19 ... су ... ... ... ... м/с – ... су ... құбырды қабылдаимыз
5. Еңбек пен қоршаған ортаны қорғау.
5.1 Қауіпті және зиянды факторларды ... ...... жұмысы кезінде «Құрылыстағы техника
қауіпсіздігі» ҚНжЕ III-4-80 ... ... ... техникалық
бақылау ұйымы бекіткен жүк көтергіш крандарды қауіпсіз ... ... ... ҚНжЕ ... ... ... ... жолдары» талаптарын сақтау қажет. ҚР ... ... ... ... ... техникалық бақылау ұйымы және оған
сәйкес ҚР ... ... ... ... ... ... ... қатаң орындау қажет. Өндіріс поцесіндегі
бөлімдерге қатысушы тұлғалар, жұмыс мазмұнына сай ... ... ... ... ие ... жөн. Монтаждау жұмысы жүргізіліп
жатқан жерде бөгде адамдардың болуына және ... ... ... ... мен ... ... көтеру кезінде құрылымды құралдар
мен құрылғылардың уақытша элементтерін бекіту,жұмысты ... ... соны мен қоса бір ... ... ... (захват жасағанда,
алаңдау) қабат арасында (ярустарда), қарым-қатынас жасайтын жерлерде, тұтас
құймалы конструкция элементтері мен ... ... ... ... керек.
Бір секциялық үйлер мен ғимараттарды мантаждағанда және әр қабатта
құрылыс жұмыстарын ... ... ... ... ... (есеп бойынша түскен күшті көтеретін) қабат аралық ... ... ... ... хаты ... керек, осындай жиындар болғаннан кейін,
өндіріс жұмыстарында ... ... ... ... бір ... екінші
орынға ауысқанда асықпай ауысу керек, кран мен өндірісте мантаждағанда және
жүктерді көтеріп екінші жерге ... ... ... ... қадағалау, стрпылаушының және қадағалаушының өндірісте ... ... ... ... ... ... мен қондырғыларды стропылап қолданғанда
оларды орнына апарып қойғанда, жобаланған ... ... ... ... ... ... ... тиым салынады, себебі
мантаждық петлясы немесе дұрыс стропылауға ... жоқ ... ... ... ... ... тазалап алу керек.
Элементконструкцияларын жөндегенде немесе қондырғыларды көтергенде
оларды айналдырғанда, ... ... ... ... ... ... ... мен қондырғыларды көтеріп бір жерден екінші
жерге апарғанда астында адамдар жүруге болмайды.
Жұмыста ... ... ... ... мен ... ... беті тыстап кетуге болмайды.
Жобада көрсетілгендей элемент конструкцияларын дұрыстап ... ... және ... ... ... ету ... ... және қондырғыларды расстрапповкалағанда,
оларды ... ... ... ... ... ... етіп бекіту.
Элемент конструкциялары мен қондырғыларды ... ... ... ... ... рұқсат етілмейді.
Ашық орындарда биіктікте желдің жылдамдығы 15 м/с- тен көп болған
жағдайда мантаж жұмыстарын орындауға ... ... ... ... мен ... алдыңғы жақта іштеңе көрінбейтін жағдайда жұмыс
істемейді. Тік панелдерді және басқада ... ... ... ... ... 10 ... көп ... онда жұмыс
тоқтатылады.
Мантаждау жұмысының техника қауіпсіздігін іс ... ... ... ... сай ... ... ... өндірістік
жарақаттың негізгі себептері мынадай; құрастырмалы конструкцияларды
мантаждағанда технология реттігі мен ... ... ... ... ... жабдығы және қоршаудың
қарастырылмағандығынан, жеке ... ... және ... мантаждау жұмыстары желдің жылдамдығы қатты болса жұмыс
істелінбейді, пралеті ... ... және ... ... ... ... керек, жоғары да дәнекерлеушінің кемінде 3 тарифтік разряды ... ... ... ... әр ... жүк іліп ... ... тексеріп отыруы қажет. ... ... ... ... ... ... ... керек.
Алаңда асып мантаждағанда, баспалдақ және басқада бұйымдарды,
биіктікте мантаждағанда, ... ... соң ... орнатады
содан соң көтереді.
Баспалдақ марштарын және үйлер мен ... ... соны мен қоса ... ... ... көтеретін
(лифті) үйді конструкциялар мен мантаждағанда бір уақытта істлінеді.
Құрылыста ... ... ... онда ... ... ... орнына жүк көтергіш кран мен кірпішті әпереді, керамикалық
тастарды және ұсақ блоктарды, оларға жүк ... ... ... ... жүктердің құлауы мүмкін.
Қалаған кезде керек құралдардың биіктігі 0,7 м кем ... ... ... ... орнатып қалайды.
Егер өндірісте одан биік жерлерде ... ... онда ... немесе арнайы жасалған қоршаулар болуы керек.
Үймелттің сыртқы және ішкі ... ... бір ... керек. Кейбір жағдайларда қабырғалар жанасу жерлерінде көлбеген
немесе тік штрабтар ... ... ... қою ... ... ... ... байланысты анықталады, бірақ қандай жағдайларда болса
да 3-тен кем ... ... ... ...... сайын және
міндетті түрде жамылғылар деңгейінде төселеді. Үйдің қабырғасын қалағанда
келесі қабатты ... ... ... жабындар жабылмай келесі қабатты
қалай алмайды, соны мен ... ... ... мен ... да ... ... қалағанда оның биіктігі 7 м-ден биік ... ... ... ... ... ... олар ... талаптарға
сай болуы керек:
Козыректың қорғауыш ені 1,5 м кем болмайды және олар қабырғаға еңгіш
етіп орнатады, оның ... ... ... жақ ... бастап үстінгі
козыреккаға дейін ,
Қабырға мен козыректің аралығы 50 мм. ... ... ... ... ... ... ... күшті көтеру керек, климаттық районда
орналасқандықтан түскен ... 1600 Н (160 кгс), ... ... ... ... ... ... қабаты мен қабырғаны толық
қалағанша оның ... ... ... аралықтағы биіктік 6м-ге тең. Ал
екінші қатарды біркелкі сеткалық материалдарды қолданады, олардың ... х 50 мм, 6-7 м ... ... қаланады.
Топырақты, оны ұзын мен қазан шұңқырдан алынған, ... ... ... ... ... орналасатын бөлігінде ірге тастарда үй
асты ... ... Ұзын ор ... ... ... ... қазылады.
Материалдарды қойғанда, қазан шұңқыр мен ұзын ордың жанына және
үйілген ... ... ... ... ... ... ... үшін оған берік тығыздалған негіз болу керек.
Әрбір кран автоматты қондырғылары мен жүк көтергіштігі мықты, ... ... ... ... отырады. Конструкцияларды мантаждағанда бір
конструкцияны ... ... ... ... интервалды
баспалдақтарды қолданады, олардың ортасында мостылар мен қоршаулар болады.
Өндіріс жұмыстары жүріп жатқан жерлерде автотранспорттардың жылдамдық
жүрісі азайтып, ал ... ... 10 ... немесе 5 км/сағ.
Құрылыс алаңында өрт қауіпсіздігін ұйымдастыру, алаңда жұмысшылардың
жұмыс орныдары талапқа сай болу ... ... ... және ... ... шаруашылығы мен отпен істелінетін жұмыстарды орындағанда өрт
қауіпсіздігінің талаптарына сай ГОСТ 12.1.004-85 « Өрт қауіпсіздігі. Жалпы
талап.» істелінуі керек.
Электр қауіпсіздігін ... ... ... жұмысшылардың жұмыс орны
талаптарға сай ГОСТ 12.1.018-78 « ... ... ... ... ... алаңы, жұмыс алаңы, жұмысшының орны, кіре беріс пен жолдарды
қараңғы жерлерді талаптарға сай жарықтандыру ГОСТ ... ... ... ... ... жарықтандыру». Жарықтандыру біркелкі болады,
сығырамайтындай етіп орнатады.
5.2 Құрылыста ерекше ... ... ... жылдан- жылға жаңа техника технологиялық процестерді
енгізу арқасында жұмысшылардың қол жұмыстарын ... ... ... ... ... деп ... процесінде адамның қауіпсіздігін денсаулығын
және жұмыс ... ... ... ... ... және ұйымдастыру іс шаралар жүйесін атаймыз.Ұйымдастыру ... іс ... ... ... негізінде еңбек туралы
заңының техника қауіпсіздігі ... ... ... және ... ... бағытталады. Құрылыста СНиП-ке сай басқарады, онда ... ... ... ... ... ... ... Жұмысқа қабылданған адамдарға техника қауіпсіздігі туралы жалпы
ережелер мен ... ... ... кірісер алдында техника
қауіпсіздігі туралы үш ай жұмысқа ... ... ... ... ... алады. Жұмысшылардың техника қауіпсіздігі туралы білімдерін
күн сайын тексереді.
Техникалық іс шаралар жұмысшылардың әр ... ... ... ... ... ... адам ... зиянды кері әсер ететін
себептерді жоюды қамтамасыз ... ... ... ... ... техникалық басқаратын- бас инженер және еңбекті
қорғайтын инженер, өнімді өндіретін жұмыс пен құрылыс ... ... іс ... ... ... ... бөлмелер қарастыру және
жұмыс орындарын тиімді жарақаттандыру арқылы еңбек жағдайын ... ... ... ... ... өткізеді еңбекті қорғау
мен өрт қауіпсіздігі туралы олардың арнайы белгіленген уақыттары бар.
Барлық еңбекті қорғау туралы ... ... ... инспекциялар
(қазан шұңқыр қараушы, госгортехнадзора, ... ... ... және өрт ... ... жарақаттар міне осындай шаралардың дұрыс ұйымдастырылып
жасамағанынан туындайды. Еңбек ... ... ... және өртке
қарсы негізгі мақсаты өндірістік жарылыс апаттардың алдын-ала алу. Еңбек
жағдайларын жақсарту ... ... жаңа ... ... және әр жұмысшы
инженерлік басқару қызметкерлер мен техника қауіпсіздігінің ... ... ... етіледі. Еңбекті қорғаудың мемлекеттің бақылау
орындары немесе техникалық қауіпсіздігін сақтау жөнінде үш ... ... 1. ... ... ... ... ( ГОС тех
надзор). 2. Мемлекеттік санитарлы эпидемологиялық басқармасы ( СЭС). 3. ... ... ... ... жер ... жүргізгенде
қауіпсіздікті сақтау жағдайларын талапқа сай лоындау керек. ... жер ... ... жер асты камуникацияларын жүргізер
алдында ұжымнан рұқсат етілген жазбаша ... ... ... ғана ... ... Жер ... ... уақытында тексеріп отыру
керек. Экскаватор мен жұмыс істегенде ол жобаланған ... ... ... Экскаватор мен жұмыс істегенде адамдар шұңқырдың маңында және
экскаватор ... ... ... ... ... автомилдерге тиеген экскаватордың шөміші автомабилдердің
жанынан немесе арқы жағынан тиейді, шопыр отыратын ... ... ... ... пен ... ... етілмейді.
Қадаларды басып енгізу және дірілдетіп басып енгізу, басып кіргізу
артықшылығы қада ... ... және ... ... қысқарады.Қаданы
қағу жұмысында еңбірінші оның мықтылығына ... ... ... кейін
кранға, аспалы балғағаның дұрыстығын бақылап, тростардың беріктігі мен
созылуын ... ... ... мен ... ... оны сигнализация орнатып бекітеді. Әр бір
копрда балғаның салмағы мен қада салмағы жазылады. Балғаны ... ... ... ... белгі берді, үзіліс уақытында жұмыс балғасын түсіріп
бекітіп қояды.
Тұас конструкцияларды мантаждағанда оларды өндірісте ... ... ... ... оқытылған 18 жастан жоғары асқан адамдар
істейді. ... бір ... мен ... ... жұмыстарда
істейтін жұмысшыларды білімдерін құрылыс администрациясы қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... ... де айтылады.
Мантаж жұмыстарын биіктікте мантажшылар істейді, жылына бір рез ... ... ... ... ... ... ... белбеулерді тағады. Өндірісте ... ... ... транспорттар мен адамдар жүруге рұқсат етілмейді. ... ... ... ... жүретін арнайы жолдар мен
машина жүретін жолдар мен арнайы алаңдар болады, адамдар жүруге және жолдар
қауіпті. ... ... ... ... ... ... ... бастамас бұрын қондырғыларды көтеретін крандарды
және мантажшыларды дұрыстап тексеруден өткізеді, соны мен қоса ... ... ... Жүк ... механизмдерді
эксплуатациялағанда құрылыста жұмыс істейтін жұмысшыларды акт бойынша
Госгортехнадзор ... ... ... ... мен мантаждағанда олардың бұйымдарын және жүкті қалай
көтеретінін сынайды. Барлық ілетін бұйымдарды тексеріп ... ... ... жазады.
Түс кезінде немесе басқа да үзілістерде кранның ілмегіне жүкті ... ... ... дәнекерлеу жұмысын жүргізгенде электр қауіпсіздігін сақтау
және тәртіп бойынша ... ... ... ... және ... ... ... ұшқындардан қорғау керек.
Тас қалау жұмысына жаңадан кіріскенде жұмыс орны туралы инструктаждан
өткеннен кейін жұмыстың ... ... ... бойынша оқытылады.
Тас қалаушының жұмыс орны керек қорғағыш құралдар мен және қорғайтын
қондырғылар орнатылады, соны мен қоса қоршауларды ... ... ... ашық ... ... ... 1 м кем болмауы керек. ... ... ... ... екі ... ... көп ... тік
қорғаушы қондырғыларсыз істейді. Әрбір қабырғаны есеп бойынша ярус пен
қалағанда орындалады, ... ... 1-2 ... ... ... ... ... кейін барып төсеніштер қойылады. Тас қалау жұмыстарын орындау
негізінде тасқынды әдісті қою ... Осы ... ... ... ... процесімен қатар және нақты ... пен ... ... ... ... ... және жамылғы мен жабындылар, саты
басқыштармен алаңшалары, балкон ... және т.б. ... ... ... ... ... ... дербес процесс ретінде
бөлек жүзеге асыратын қабырғалар қалау және қабаттар аралығының ... ... ... ... ... ... ... жинақтау
және қабатты мінбелерді орнату бойынша процестер еңбек сыйымдылығы әдетте
тас қалау уақыт шығындарынан аз, ... бұл ... ... такелажшылар мамандырылған звеноларын кешенді бригадаға
біріктіреді. Бригада жетекші болып ... ... ... Екі алымдық
жүйе бойынша жұмысты соны мен қатар үлгі арқылы ұйымдастыруға болады. ... тас ... ... ... ... ... ... бір алымның
шегінде жүргізіледі. Мінбелер орнатуды және ... ... ... екінші немесе үшінші сменада өндіреді.Секция саны бестен көп
үймелеттерде тұрғызу процесінде, ұзын бойлы ... ... ... ... жүйесі бойынша орындалады. Мұнаралы крандарды бір ... алым ені ... ... тең. ... ... ... ... жұмысын әр алаңда ұйымдастыру керек.
Төбе жабынға даналы материалдарды жайғанда мастиканы ( битум, мастика)
қайнатып жайғанда өте қауіпті ыстық ... ... тиіп ... ... ... ... ... қайнатқанда әдейі арналған қоршалған
алаңда қайнатылады, ғимараттан 25 м аралығында орналастырып орындайды.
Мастикті ерітіп жаярда ... ... ... ... құрал-
жабдықтар және т.б, жұмысты бастар алдында қалған мастикті тазалап,
битумды, ... және ... ал ... ... және ... құм сеуіп
қояды. Жұмысшылар мастикті жаярда қалың қолғап киіп алу керек, брезенттік
костюмдер мен былғары аяқ- ... киіп ... ... ... ... ... ... желдерде, қатты жаңбырларда немесе қатты қар жауғанда төбе
жұмыстарын жүргізуге рұқсат етілмейді.
Ішкі бөлмелерді ақтағанда соны мен қоса едендіде, ... ... ... және ... болу ... Барлық жұмысшылар шкатуралағанда ерітінді
мен жұмыс істегенде ... ... ... ... ... көзілдірік және т.б.). Ерітінді насосының орны мен
жұмысшылардың ... ... болу ... ... ... мен су ... ... жұмыс қысымы мен ... ... ... ... ... тұрып күнделікті тексеріп ... ... ... ... ... ... ... жүргізеді
оның бойындағы тоқ азайтылған – 36 ... кем ... ... бояу және обой ... ... ... ... талаптарын
орындау қажет.
Пневматикалық шашатын әдіспен бояйды, тез ... ... ... ... зияны жоқ еріткіштер мен оларды бояғанда ... ... ... ... Бөлмені тез кебетін лактар мен майлы
краскілер мен бояғанда бөлмені ... ... ... ... ... келгенде жаңа боялған ... және ... ... ... ... кіргізбейді. Барлық апарат пен механизмдер қысым мен жұмыс
істелінеді, оларды сынап өзгертетінін өзгертіп ... ... ... тексеріп отыру керек.
Өндірістік ұйымдарды жақсартып, құрылыс алаңына еңбек жағдайын
жақсарту ... ... ... болдырмай, негізгі санитарлы
жағдайларды жақсартып ауруды ... ... ... осы еңбек
жағдайларды ескерсек онда жұмыс жақсы жүреді.
Администрациялық ұйымдарға құрылыста еңбекті қорғау ... ... ... ... ... ... мен өндірістік
санитариялар жиындарды өткізу;
Преспективалық жоба жұмыстары мен ұйымдық келісімдерді жақсартып және
еңбек жағдайларын жақсарту;
Жұмысшыларды арнайы ... мен ... ету, ... ... ... ... ... техника қауіпсіздігі туралы
оқыту;
Еңбекті қорғау әдісін ұйымдастырып, ... ... ... ... ету, ескертпе жазулармен жазылған және т.б;
Оқытушы ұйымдар жыл сайын білімдерін тексеріп тұрады, ... ... ... ... мен ... ... тексеруден өткізу, жұмыс орнынында қауіпті және ... ... ... оқыс ... ... проф ... ... оларды
зерттейді, және анализдер жасап тексереді;
Құжаттарда көрсетілгендей етіп ... ... ... ... ... ... ... мен бұйрықтарды орындау керек.
Жалпы басшылар ... ... ... мен өндірістік
санитариялық жұмыстарды және басқа да ... ... ... отырады соны мен қоса бас инженер мен ... ... ... орнын және құрылысқа ... ... ... ... ( ... құрылыс алаңдағы бастық) сабақты
жүргізеді.
Егер жұмыс ... ... ... арылту әдістері шекті рұқсат
етілетін концентрациясына дейін түсірілмесе(жүктеу-түсіру ... ұсақ ... ... ... және т.б. жағдайларда), адам
ағзасын қысқа уақытта қорғау үшін әр түрлі арнайы киім мен жеке ... ... ... киім адам ... әр ... ... ... заттардан
сақтап, іс-қимылдың еркіндігін сақтауы тиіс және ... ... ... етуі керек.
Құрылыс тұрғызу жұмыстары көп мөлшерде шаң-тозаң бөлінумен байланысты
болса, тыныс жолдарын қорғау үшін сүзгіш респираторлар ... ... ... ... үшін ... қарсы қорғаныс көзілдіріктері
қолданылады.
Шумен ... ... ... бар: шуды оның ... ... шуды ... болу кезінде төмендету, технологиялық процестерді
және машиналарды жаңартып отыру.
Шуды пайда болу кезінде ... ең ... әрі ... ... ... Технологиялық процесстерді жасағанда ең төмен динамикалық
жүктелген механизмдер мен машиналарды таңдау керек.
Шудың және дірілдің деңгейін ... ... мен ... ... уақытысында профилактикалық жөндеу жұмыстарын жүргізу және
сапалы монтаждық маңызы зор.
Егер техникалық және ұйымдастыру жолдарымен шудың ... ... ... ... төмендете алмаса, жеке қоғаныс құралдарын пайдаланады.
Мысалы, жабыстыру, шабу, тығындау, тазалау және т.б. ... ... ... кәсіби аурулардың алдын-алу жеке қорғаныс құралдарын
қолдану болып табылады.
Құлақшын, ... бас киім және ... шуға ... қолданылатын жеке
қорғаныс құралы болып саналады.
Құрылыс алаңшаларындағы ... ... ... ... арқылы жүзеге асады: барлық элементтерін қажет
етілетін жағдайындағы оқшаулауды қамтамасыз ету; ... ... ... ... ... ету; оқшаулағыш негізді қолдану(жерде
тұрған электрқондырғысынан жұмыскерледі оқшаулау); ... тоқ ... ... ... ... 42В немесе одан төмен
желімен ... ... ... қондырғыларды қолдану;
электрқондырғыларының байқаусыз іске ... ... үшін ... ... ... трансформаторларды қолдану.
Мұндай сабақтардың өткізілу мақсаты өндірістік жұмыстағы қауіпсіздікті
талапқа сай орындауын ... ... Тас ... ... ... тас ... ... орындағанда олардың жұмыс ... және ... сай ... ... ... в
«Типтік инструкция құрылыс жұмыстарын жүргізгенде еңбекті ... ... ... материалдарының индустриасы», нағыз типтік
инструкция, ... ... ... ... ережелерімен
есептелінеді, сонымен қатар сұраныш бойынша ... ... ... ... мен ... оларды жұмыс
уақытында қолданады.
5.3.1 Жұмысты бастар алдындағы қауіпсіздікті сақтау ... Тас ... ... ... ... ... куәлікті көрсетіп жұмыс әдістеріндегі қауіпсіздік
жағдайлары туралы білімдерін тексереді;
б) бастарына каскіні киу ... ... ... ... киу, ... киімдер киу керек;
в) бригадирден немесе бастықтан тапсырма алып ... ... ... ... сабақ жүргізіледі.
2. бригадирден немесе бастықтан тапсырма алғаннан кейін тас ... ... ... ... ... орнатып, оны тексеріп сынап
көреді;
б) жұмыс орнын тексеріп және қауіпсіздік ... сай ... ... ... ... ... жабдықтарды, оны жұмыс
бастар алдында тексеріп, ... ... ... сай орындайды.
3.Тас қалаушылар жұмысты бастар алдындамыналарды ескеру керек:
а) технологиялық жұмыста ... ... ... ... ... заводтан шыққан бұйымдарда көрсетіледі, оларды қолдануға болмайды;
б) уақытынан ... ... ... тексеруден өткізеді),
құрал-жабдықтар мен жабдықталады;
в) уақытынан бұрын сыналғандықтан ... ... ... ... ... ... дайындалып шығарылады;
г) жұмыс орнын дұрыс жарықтандырылмағандықтан оларға жақындау қажет;
д) үйлер мен ... ... ... әкеп соғады.
Егер бұзылғанын байқасақ қауіпсіздік талаптарына сай өз күштерімен
тұрғызу керек, егер тас ... ... ... онда бригадирге немесе
бастықтарға хабарлау керек.
5.3.2 ... ... ... ... ... Үйлерді қалағанда тас қалаушылардың міндеттері:
а) кірпішті жайып және жабындарға ерітінді жайып немесе үй мен қабырға
аралығына ені 0,6 м етіп өтетін қуыс ... ... ... ... ... үшін;
б) қорғану бұйымдары (қоршау, қағып алатын қондырғылар) немесе
қорғауыш белбеулер сақтандырғыш қанаты бар ... 0,7 м ... ... ... ... ... ... қалаған соң жабындарды жапқаннан кейін
ғана келесі қабатты қалауға көшеді;
г) бос орынға жабын жапқышты бергенде оны ... ... ... Тас ... ... ... ... ұмытпау керек, оны бастықтар
қадағалау керек:
а) карниз, парапет, және қасбетті ... ... ... ... ... ... қабырға лифттілері және басқада ... ... ... ... ... 0,75 ... қабырғалар орнатылады.
3. Сыртқы қалауды бастарда ... тас ... ... жақта
қауіпті зонада адамдар жоғын анықтап алу ... ... ... ... Жүк ... кран мен кірпішті жұмыс орнына әпергенде және ұсақ
блоктарды керамикалық тастарды ... ... ... ... және жүк ... ... қондырғыларды, жүктің құламауын
қадағалау керек. Тас қалаушылар, жүкті ... оның ... болу ... бұл ... мына ... сай «Типтік инструкцияға
сай құрылыс алаңында еңбекті қорғау» орындалады.
5. Кран мен кірпішті көтергенде олардың құламауын ... оны ... ... ... ... ... ... оларды пакетінен
алады.
6. Құрылыста құрастырмалы элемент конструкцияларды жүк көтергіш кран
мен көтергенде (жабын ... ... ... маршы, алаңдар мен
басқа да бұйымдар) тас қалаушылар қауіпті зонада алшақтау жүру керек, кран
мен жүкті көтергенде абай болу ... . ... ... ... 0,5 м ... ... ... жобаланған орнына апарып жібереді.
7, Құрастырмалы элементтерді құрылыс конструкцияларды ... ... ... ... ... ... ... керек.
8. Құрылыс конструкциялары орнатарда оларды соқпай және дірілдетпей
орнына апару керек.
9. Жабындарды ... ... ... күрек пен және ұзын
рукаяткі мен ертіндіні жаяды. Бұған келманы қолданудың керегі ... ... ... орнатқанда арнайы көзілдіріктерді киу керек.
11. Қазан шұңқырға қол мен материалдарды бергенде немесе тас ... ... ... ... немесе бүйір бортарды қолданамыз.
12. Ерітіндімен жұмыс істегенде химикалық қоспаларды қосқанда тас
қалаушылар қорғағыш заттарды ... ... ... картадағыдай етіп
жұмыстар орындалуы керек.
5.3.3 Авариялық жағдайда қауіпсіздікті сақтау талаптары
1. Кран мен жүкті көтергенде кірпіш ... ... ... ... ... зонадан алшақтау тұру керек крановщикке ... ... ... ... кейін кірпіш жерге түсіріліп поддонды жөндеуден
өткізеді.
2. Егер жарықты немесе ... ... ... ... ... ... айтып жұмысты тоқтату керек.
3. Егер топырақтың шөккендігін ... ... ... тас ... ... қалауды тоқтатып, жұмыс орнынан кетіп және жұмысшы бастықтарына
айту керек.
7.3.4 Жұмысты аяқтағанда қауіпсіздікті сақтау талаптары
Тас ... ... ... кейін мына талаптарды орындау
керек:
а) қабырғадан алып тастау, жапырақтар мен қоқсықтарды құрал-жабдықтар
мен материалдардың қалдықтарын;
б) құрал-жабдықтарды ... ... ... ... ... ... қою керек;
в) тәртіпке келтіріп, арнайы киімдерді орындарына қою, аяқ- киімдер
мен жеке қорғағыш бұйымдарды;
г) бастықтарға немесе бригадирге қолайсыз ... ... Өрт ... ұйымдастыру
Дипломдық жобадағы конструкциялар технологиялық процесстердің өрт
қауіпсіздік менжарылғыш заттар талаптарға сай орындалуын қадағалап ... ... ГОСТ ... ... ... болуы, құрылыс алаңындағы өрт қауіпсіздігі туралы шараларды
бастықтар қадағалау керек. Құрылыс алаңында жұмысшыларды өрт қауіпсіздігі
туралы ... ... және аяқ асты өрт ... ... шаралар
қолдануды уақытында өрт өшіріледі:
Құрылыс алаңына уақытша су ... ... өрт ... орнату;
өрт щиттарын орнатып және өрт қауіпсіздігінің ... ... өрт ... ... құм ... ... шелектер және
т. б.).
Өндірісте тез жанатын материалдар жиналып тұрған жерге дәнекерлеуге
тыйым салынады.
Өндірісте тез ... ... 5 м ... ... ... жұмыс
істелу керек. Электр жүйелерін тексеріп, ... ... ... ... тиіп ... тексеру керек. Дәнекерлеп біткен соң жұмыс ... ... ... ... қадағалау керек.
Қолданылған әдебиеттер.
1. ГОСТ 25100–82. Грунты. Классификация. – М.: ... ... ГОСТ ... Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих
чертежей.
3. ГОСТ 21.508-93. ... ... ... ... документации
генеральных планов предприятий, сооружений и ... ГОСТ ... ... ... к ... и ... документации.
5. ЕНиР. Сборник Е1. Внутрипостроечные транспортные работы./Госстрой СССР.
– М.: Прейскурантиздат, 1987. – 40 с.
6. ЕНиР. Сборник Е2. Земляные ... Вып. 1. ... и ... ... СССР. – М.: Стройиздат, 1988. – 224 с.
7. ЕНиР Сборник Е2. ... и ... ... ... ЕНиР. Сборник Е3. Каменные работы/Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1973.
– 56 с.
9. ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж сборных и ... ... ... Вып. 1. ... и ... сооружения/Госстрой СССР. –
М.: Прейскурантиздат, 1987. – 64 ... ... ... Е7. Кровельные работы/Госстрой СССР. – М.:
Прейскурантиздат, 1987. – 24 ... ... ... Е9. Вып. 1. Санитарно–техническое оборудование зданий и
сооружений/Госстрой СССР. – М.: ... 1987, 79 ... ЕНиР ... 12 «Свайные работы» Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1983.
– 95 с.
13. ... ... Е19. ... ... ...... 1987. – 48 ... Веселов В.А. Проектирование оснований и фундаментов. – М.: Стройиздат,
1990.
15. ... Б. И. ... ... ... и ... Л. ... 1988.
16. Бартоломей А. А. Основы расчёта свайных ленточных фундаментов по
предельно ... ... – М. : ... Сотников С. Н., Симагин В. Г., Вершинин В. П. ... ... ... ... ... ... – М. : 1986.
18. Бугров А. К. Расчёт ... ... с ... ... ... ... грунта. В кн. : Основания и фундаменты.
Справочник. Под ред. ... Г. И. ... М. : ... школа, 1991, С. 127
– 131.
19. Берлинов М. В., Ягупов Б. А. Примеры расчёта оснований и фундаментов.
М. : ... ... Б. И., ... Н. Н., ... В. Г. ... ... и ... сооружений. М. : 1986.
21. Основания и фундаменты. Справочник строителя. Под ред. М. ... – М. : ... ... ... и ... сооружения. ... Под ред. Е. А. ... Ю. Г. ... – М. : 1985.
23. Малышев М. В. Прочность грунтов и устойчивость основания ... ... : ... ... В. И. Монтаж строительных конструкций. М. : ... ... ... Э. ... ... М. : ... 1991.
26. Бодьин Г. М. и др. Технология строительного производства. – Л. :
Стройиздат, ... ... М. Ю. ... ... ... и ...... :
Высшая школа, 1982.
28. Байков В. Н., Сигалов Э. Е. Ж/бетонные конструкции. Общий курс. М. ... ... ... Л. А. и др. ... ... краны. Справочник. – М. :
Машиностроение, 1992.
30. Архитектурные конструкции гражданских зданий: ... и их ... и ... ... перегородки; перекрытие и полы; крыши. С. Б.
Дехтярь, Л. И. ...... ... 1987 ... ... Л. Г. ... планирование и управление строительным
производством. – М. : Высшая ... 1982 ... ... ... ... Т. Г. Маклонова, С. И. Насонова – М. :
Стройиздат, 1986 ... ... Л. А. и др. ... строительные краны. Справочник. –М. :
Машиностроение, 1992 г.
34. ... Т. О. и др. ... ... ... –Л. :
Строиздат, 1987 г.
35. Шерешевский И. А. Конструирование гражданских зданий. Л. : ... ... Б. А. ... ... ... ... на промерзание грунтов.
Ленинградский дом научно – технической пропаганды. Л. : ЛДНТП, 1964, 12
с.
37. ... Б. И., ... Б. А. ... ... ... ... ... на ход промерзания. Ленинградский инженерно – строительный
институт. Л. : ЛИСИ, 1965, 2 с.
38. ... Б. А. ... ... ... ... на промерзание грунтов.
Ленинградский инженерно – строительный институт, ... Л. : ... 468 с.

Пән: Құрылыс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 70 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
12-қабатты және екі қабатты авто паркингті тұрғын үй комплексі47 бет
Еңбек қорғау8 бет
А.С.Пушкин көшесі5 бет
Аммиакты селитра өніміне ұйым стандартын әзірлеу46 бет
Арал экологиясы7 бет
Геодезиялық бөлу жұмыстары6 бет
Жылу энергетикасы және қоршаған орта6 бет
Заң шығару процесі: түсінігі,негізі және сатылары18 бет
Мұнай мен газдың даму болашағы5 бет
Отанымыздағы инвестициялық жобаларды басқарудағы көрсеткіштердің деңгейін анықтау32 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь