Диэлектриктер арасындағы жазық электромагниттік толқындардың сынуы және шағылуы


Жоспыр
Кіріспе
Негізгі бөлім

2.1 Электрмагниттiк толқынның векторлары үшiн шектi шарттар.
2.2 Жиiлiктiң сақтауы, шағылысуы және сынуы.
2.3 Құлау бұрыштарының арасындағы байланыс, шағылысуы және сынуы. Снеллиустiң заңы
2.4 Өткiзушi орталардағы электрмагниттiк толқындарын тарату.
Кешендi диэлектриялық қабылдағыш.
2.5 Өтiмдiлiк тереңдiгi

Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер
Кіріспе
Диэлектриктердiң арасындағы сыну және жазық толқындарды шағылысу туралы есептi шекаралық шарттардың көмегімен шешеміз. Шекаралық шартта толқын бірінші ортаға жартылай сәуле түсірсе, ал екінші ортаға жартылай және толық өтеді.
Ұқсас түрде толқынның магниттiк өрiсiн кернеулiкпен бiрге алады. Электр кернеулiгiнiң тангенсін құрайтын векторлар, үзiлiссiз шекаралық шартты мына түрде көрсетуге болады:
E_10^((0)) e^(i(ω_10 t-k_10 r))+E_11^((0)) e^(i(ω_11 t-k_11 r))=E_12^((0)) e^(i(ω_12 t-k_12 r)) (*)
Шылған және сынған сәулелер бiр жазықтықтарда ұшатынын ескереміз.
Шекаралық шартта (*) өрнектегі r нүктенің радиус векторы болсын. Бөлiмнiң бекі нүктелердiң координаталарының басын таңдаймыз. Сонда r векторы жазықтықтын ортасында толық жатады. Осы жағдайда (*) өрнекті шекаралық шарт түрде жазамыз
〖 a〗^,e^(-ik_10 r)+b^,e^(-ik_11 r)=c^,e^(-ik_12 r)
Пайдаланған әдебиеттер
А.Н.Матвеев «Электродинамика» Москва ,Высшая школа»1980.
Ушаков А. А. « Электричество»Москва, Просвещение 1970.

Пән: Физика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 10 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 600 теңге
Жоспыр
I. Кіріспе
II. Негізгі бөлім

2.1 Электрмагниттiк толқынның векторлары үшiн шектi шарттар.
2.2 Жиiлiктiң сақтауы, шағылысуы және сынуы.
2.3 Құлау бұрыштарының арасындағы байланыс, шағылысуы және сынуы. Снеллиустiң заңы
2.4 Өткiзушi орталардағы электрмагниттiк толқындарын тарату.
Кешендi диэлектриялық қабылдағыш.
2.5 Өтiмдiлiк тереңдiгi

III. Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер

Кіріспе
Диэлектриктердiң арасындағы сыну және жазық толқындарды шағылысу туралы есептi шекаралық шарттардың көмегімен шешеміз. Шекаралық шартта толқын бірінші ортаға жартылай сәуле түсірсе, ал екінші ортаға жартылай және толық өтеді.
Ұқсас түрде толқынның магниттiк өрiсiн кернеулiкпен бiрге алады. Электр кернеулiгiнiң тангенсін құрайтын векторлар, үзiлiссiз шекаралық шартты мына түрде көрсетуге болады:
E10(0)ei(ω10t-k10r)+E11(0)ei(ω11t-k 11r)=E12(0)ei(ω12t-k12r) (*)
Шылған және сынған сәулелер бiр жазықтықтарда ұшатынын ескереміз.
Шекаралық шартта (*) өрнектегі r нүктенің радиус векторы болсын. Бөлiмнiң бекі нүктелердiң координаталарының басын таңдаймыз. Сонда r векторы жазықтықтын ортасында толық жатады. Осы жағдайда (*) өрнекті шекаралық шарт түрде жазамыз
a,e-ik10r+b,e-ik11r=c,e-ik12r

Диэлектриктер аралығындағы шекарада жазық электрмагниттiк толқындардың сынуы және шағылысуы.
2.1 Электрмагниттiк толқынның векторлары үшiн шектi шарттар. Диэлектриктердiң арасындағы сыну және жазық толқындарды шағылысу туралы есептi шектi шарттардың көмегімен шешеміз. 1- суретте көрсетілгендей екі орта жазық шекарамен бөлінген. Оның оң жағына электромагнитті толқын түсірілген. Шекаралық шартта бұл толқын бірінші ортаға жартылай сәуле түсірсе, ал екінші ортаға жартылай және толық өтеді. Осылайша бірінші ортада түскен сәуле және шағылған сәуле пайда болады да, ал екінші ортада сынған сәуле пайда болады. Мұндай түрмен, бiрiншi ортаға түскен және шағылған толқын, екiншi ортада - сынған толқынды қарастырайық. 10-шi индексiмен түскен толқын жататын шамаларыды, шағылғанды - 11, сынған - 12мен белгiлеймiз. Түскен, шағылған және сынған толқындардың электр өрiсiнiң кернеулiктерi үшiн, сәйкесiнше жазуға болады:
Е10 r,t=E10(0)ei(ω10t-k10r) (2.1)
Е11 r,t=E11(0)ei(ω11t-k11r) (2.2)
Е12 r,t=E12(0)ei(ω12t-k12r) (2.3)
Ұқсас түрде толқынның магниттiк өрiсiн кернеулiкпен бiрге алады. Электр кернеулiгiнiң тангенсін құрайтын векторлар, үзiлiссiз шектi шарт. Оны мына түрде көрсете аламыз:
E10(0)ei(ω10t-k10r)+E11(0)ei(ω11t-k 11r)=E12(0)ei(ω12t-k12r) (2.4)

1-сурет
2.2 Жиiлiктiң сақтауы, шағылысуы және сынуы.
Оңайлықтар үшiн (2.4) түрдегi шартты жазып аламыз, уақытқа тәуелдi болмайды. Екi теңдiктiң бiр бөлiгiн дифференциалдаймыз

aeiω10t+aeiω11t+aсiω12t (2.5)

егер шаманы бұл теңдiктiң бiрiншi тарабында оны t алмастыратының бiлдiрсек, онда
iω10aeiω10t+iω11beiω11t=iω12ceiω12t (2.6)

Егер шаманы бұл теңдiктiң оң жағындағы ceiω12t оны (2.5) өрнегiпен алмастырсақ, онда
iaω10-ω10eiω10t=ibω12-ω11eiω11t (2.7)

t тепе- тең болғанда (2.7) өрнек орындалады. Бірақ мына шарт орындалса

ω10=ω11 (2.8)

Осы сияқты (2.6) өрнектегі beiω11t (2.5)өрнекке қойып, жанағы шартқа сүйенсек, онда мына теңдікті аламыз:
ω10=ω12 (2.9)
Сөйтіп келгенде, толқынның жиiлiгi, шағылысу және сынуы да өзгермейді:

ω10=ω11=ω12 (2.10)
Шылған және сынған сәулелер бiр жазықтықтарда ұшатынын көрсетемiз.
Шекті шартта (2.4) өрнектегі r нүктенің радиус векторы болады. Бөлiмнiң бекі нүктелердiң координаталарының басын таңдаймыз. Сонда r векторы жазықтықтын ортасында толық жатады. Осы жағдайда (2.4) өрнекті шектi шарт түрде жазып алуға болады:
a,e-ik10r+b,e-ik11r=c,e-ik12r (2.11)
a,b,c r-ге тәуелді емес. Теңдіктін екі жағына да (2.11) өрнегін қолданамыз.
r∇=xddx+yddy+zddz
ескерсек,
r∇e-ikr=-ik*re-ik*r (2.12)
онда мына өрнекті аламыз.
-iak10*re-ik10*r-ibk11*re-ik11*r= -ick12*re-ik12*r (2.12.a)

(2.12.a) оң жағын ескерсек ick12*re-ik12*r, (2.11) өрнегінің көмегімен келесідей өрнек аламыз:
iak10*r-k12*re-ik10*r=ibk12*r-k11 *re-ik11*r (2.12.б)

Ол жазықтықта жатқан кез-келген r векторлар үшін, (2.13) өрнекті қанағаттандырады.
k10*r=k11*r (2.13)
Егер (2.12.a) өрнекті b,e-ik11r алмастырсақ, (2.11) өрнектің көмегімен. Сәйкесінше
k10*r=k12*r (2.14)
Сөйтіпп келгенде
k11*r=k12*r= k10*r (2.15)
K11,k12,k13 векторлары бір жазықтықта жатқанын көреміз. Шынында да, r векторы жазықтық орталарында, ал қалғандарында кез- келген жағдайда жатады. Бұны толқынды вектордың бағыттаушысы етіп тандасақ, мысалға k10 векторын алсақ

k10*r=0=k11*r=k12*r

Бұл k11 және k12 векторлары r векторына перпендикуляр жатқаның, яғни k10 векторы жатқан жазықтықта жатады. Осылайша, шағылған және сынған сәулелер бiр жазықтықтарда жатадыны дәлелденді.

2.3 Құлау бұрыштарының арасындағы байланыс, шағылысу және сыну. Снеллиустiң заңы
Жаңқалай құлау диэлектриктердiң бөлiмнiң бетiндегi координаталар жүйесiнiң басы нүктеге таңдаймыз. XZ жазықтықтарын біріктірсек, ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Электромагниттік толқындардың поляризациясын модельдеу
Электромагниттік толқындардың электр сигналдарын таратуы
Электромагниттік толқындар туралы
Электромагниттік толқындар
Диэлектриктер бойынша есептеу-графикалық жұмыс
Мал сүйегінің сынуы
Электромагниттік сәулелену
Полярлы диэлектриктер және олардың поляризацияланғыштық коэффициенттерінің температураға тәуелділігі
Жазық жерлердң топырақтары
Электромагниттік толқындарды эксперементте бақылау
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь