Ұнтақтар дәрілік түр ретінде. Ұнтақтар дайындаудың ережелері.


ЖОСПАР
Кіріспе. Анықтамасы. Сипаттамасы. Жіктелуі.
Ұнтақтардың рецепте жазылу тәсілдері.
Ұнтақтар технологиясының сатылары.
Ұнтақтардың жеке технологиясы.
Ұнтақтардың сапасын бағалау.
Бейсу ерiтiндiлер. Жіктелуі.
Ұшқыш еріткіштерде ерітінділер дайындау. Спиртті ерітінділер.
Ұшпайтын бейсу ерiткiштерде ерiтiндiлердi дайындау.
Бейсу ерiтiндiлерiнiң сапасын және технологиясын жетiлдiру:
Кіріспе. Анықтамасы. Сипаттамасы. Жіктелуі.
Ұнтақтар – iшке және сыртқа қолданылатын, бiр немесе бiрнеше майдаланған заттардан тұратын және сусымалды қасиетi бар қатты дәрiлiк түр. Ұнтақтар официнальды дәрiлiк түр. CCPO Мемлекеттiк Фармакопеяның Х1 басылымына жалпы мақала енгiзiлген (2 том, 150 бет). Дисперсиологиялық жiктелу бойынша ұнтақтар дисперстiк ортасы болмайтын, әртүрлi көлемдегi және формадағы майда дисперстi бөлшектерден тұратын еркiн дисперстiк жүйе. Дәрiханалардың қазiргi таңдағы рецептурасында ұнтақтар орта есеппен жалпы экстемпоральды рецептураның 20-23% құрайды.
Ұнтақтардың жiктелуi. Ұнтақтар қолдану тәсiлi, құрамы, мөлшерленуi (дозалануы) бойынша жiктеледi: қолдану тәсiлi бойынша: ішке қолдануға арналған ұнтақтар, сыртқа қолдануға арналған ұнтақтар; құрамы бойынша:қарапайым (жәй) ұнтақтар, күрделi ұнтақтар; мөлшерленуi (дозалануы) бойынша: дозаларға бөлiнген ұнтақтар, дозаларға бөлiнбеген (мөлшерленбеген) ұнтақтар;
5. ӘДЕБИЕТ:
негізгі:
1. Государственная Фармакопея Республики Казахстан. Т.1. – Алматы: Издательский дом «Жибек жолы», 2008. – 591 с.
2. Государственная Фармакопея Республики Казахстан. Т. 2. – Алматы: Издательский дом «Жибек жолы», 2009 – 804 с.
3. Сағындықова Б.А., Анарбаева Р. М. Дәрілердің дәріханалық технологиясы: оқулық. Шымкент, 2008.- 436 бет.
4. Р.М. Анарбаева. Дәріханалық дәрілік түрлер технологиясы бойынша зертханалық сабақтарға арналған оқу құралы.– Шымкент.– 2013.– 329 б.
қосымша:
1. Сағындықова Б.А. Дәрілердің өндірістік технологиясы: оқулық – Шымкент, 2008. – 348 бет.
2. Ділбарханов Р.Д., Датхаев У.М., Амантаева М.Е. Жақпа майлар. Алматы. – 2004. – 124 бет.
3. У.М. Датхаев. Дәрілік ұнтақтар. Алматы, - 2005. – 64 бет.
4. ГФ СССР Х издания М., Медицина, 1968 г.
5. ГФ СССР Х1 издания М., Медицина, 1987 г., том 1, том 2.
6. Руководство к практическим занятиям по технологии лекарственных форм. В.М. Грецкий, В.С. Хоменок. - М., Медицина - 2000 г.

Пән: Медицина
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 4 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 600 теңге
1. Тақырыбы: Ұнтақтар дәрілік түр ретінде. Ұнтақтар дайындаудың ережелері.

ЖОСПАР
Кіріспе. Анықтамасы. Сипаттамасы. Жіктелуі.
Ұнтақтардың рецепте жазылу тәсілдері.
Ұнтақтар технологиясының сатылары.
Ұнтақтардың жеке технологиясы.
Ұнтақтардың сапасын бағалау.
Бейсу ерiтiндiлер. Жіктелуі.
Ұшқыш еріткіштерде ерітінділер дайындау. Спиртті ерітінділер.
Ұшпайтын бейсу ерiткiштерде ерiтiндiлердi дайындау.
Бейсу ерiтiндiлерiнiң сапасын және технологиясын жетiлдiру:

Кіріспе. Анықтамасы. Сипаттамасы. Жіктелуі.
Ұнтақтар - iшке және сыртқа қолданылатын, бiр немесе бiрнеше майдаланған заттардан тұратын және сусымалды қасиетi бар қатты дәрiлiк түр. Ұнтақтар официнальды дәрiлiк түр. CCPO Мемлекеттiк Фармакопеяның Х1 басылымына жалпы мақала енгiзiлген (2 том, 150 бет). Дисперсиологиялық жiктелу бойынша ұнтақтар дисперстiк ортасы болмайтын, әртүрлi көлемдегi және формадағы майда дисперстi бөлшектерден тұратын еркiн дисперстiк жүйе. Дәрiханалардың қазiргi таңдағы рецептурасында ұнтақтар орта есеппен жалпы экстемпоральды рецептураның 20-23% құрайды.
Ұнтақтардың жiктелуi. Ұнтақтар қолдану тәсiлi, құрамы, мөлшерленуi (дозалануы) бойынша жiктеледi: қолдану тәсiлi бойынша: ішке қолдануға арналған ұнтақтар, сыртқа қолдануға арналған ұнтақтар; құрамы бойынша:қарапайым (жәй) ұнтақтар, күрделi ұнтақтар; мөлшерленуi (дозалануы) бойынша: дозаларға бөлiнген ұнтақтар, дозаларға бөлiнбеген (мөлшерленбеген) ұнтақтар;
Ұнтақтардың рецепте жазылу тәсілдері.
Дозаланбаған ұнтақтар бiр тәсiлмен жазылады. Рецепте босатуға арналған дәрiлiк заттардың салмақтық мөлшерi көрсетiледi. Дозаланған ұнтақтар рецептте екi тәсiлмен жазылады:
а) Бөлiнген тәсiл. Рецептте әр дәрiлiк заттың ұнтақтың 1 дозасына есептелген мөлшерi жазылады, осындай дозадан дайындалатын ұнтақ саны көрсетiледi, мысалы:
б) Бөлiнетiн тәсiл. Рецептте дәрiлiк заттың барлық ұнтақ санына керектi мөлшерi жазылады және қанша дозаға бөлу саны көрсетiледi:
Ұнтақтар технологиясының сатылары.
Ұнтақтар дайындау технологиясы келесi сатылардан тұрады: ұнтақтау; елеу; араластыру; дозалау (мөлшерлеу); орамдау және безендiру; сапасын бағалау.

Ұнтақтардың жеке технологиясы.
Қарапайым ұнтақтардың технологиясы. Қарапайым ұнтақтарды дайындау технологиясы келесi сатылардан тұрады: ұнтақтау; дозалау; орамдау, безендiру. Қарапайым ұнтақтар технологиясында араластыру сатысы болмайды.
Күрделi ұнтақтардың технологиясы. Күрделi ұнтақтың құрамына заттар қоспа ретiнде және әртүрлi мөлшерде енуi мүмкiн, олар негiзiнен iшуге қолдануға белгiленедi. Жазылған заттардың физикалық қасиеттерiнiң ерекшелiктерi және олардың әртүрлi қиыстырылуы күрделi ұнтақтарды әртүрлi тәсiлдермен дайындауды қажет етедi.
Әр уақытта күрделi ұнтақтардың технологиясының жалпы ережелерiн сақтау қажет:
* рецепте берiлген дәрiлiк заттардың сыйымдылықтарын тексеру;
* улы және күштi әсер ететiн заттардың дозасын тексеру;
* күрделi ұнтақтардың жалпы мөлшерiн есептеу, бақылау паспортын жазу;
* жеке ингредиенттердiң келiге салу кезектестiгiн анықтау;
* күрделi ұнтақтардың майдалануының және араласуының белгiленген оптималды уақытын сақтау;
* дайын ұнтақтардың майдалану дәрежесiн және араласу бiртектiлiгiн тексеру;
* дайын ұнтақтарды дозалау;
* ұнтақтарды орамдау және безендiру ережесiн сақтау.
Ұнтақтардың сапасын бағалау.
Ұнтақтардың сапасын бағалау технологиялық процестiң әртүрлi кезеңдерiнде жүргiзiледi:
- алдынғы кезеңде (сыйымдылығын, өлшемiн және т.б. тексеру);
- дайындау сатыларында (бiркелкiлiгiн, сусымалдығын, түсiнiң және иiсiнiң
ингредиенттерге сәйкестiгiн тексеру);
- дайын препараттың (органолептикалық бағалау, бөлшектiң өлшемiн
анықтау, салмағынан ауытқуын және т.б. анықтау);
- босатар кезде бағалау (орамдалуының, безендiрiлуiнiң сәйкестiгiн), қатысты
құжаттардың: жазбаша бақылау паспортының, рецепт көшiрмесiнiң және
т.б. дұрыс жазылуын тексеру.
Бейсу ерiтiндiлер. Жіктелуі.
Бейсу ерiтiндiлер - дәрілік заттар бейсу еріткіштерде ерітіледі.Бейсу ерiтiндiлер сыртқа қолдануға арналған дәрiлiк түрлерге жатады: кiлегей қабаттарға жағуға, терi қабатын сүртуге, жууға, шаюға, ингаляция жасауға арналған ерiтiндiлер, құлаққа, мұрынға арналған тамшылар. Бейсу ерiтiндiлердiң технологиясында қолданылатын ерiткiштердi олардың физико-химиялық қасиеттерiне ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Суппозиторийлер дәрілік түр ретінде. Суппозиторийлерді дайындау әдістері.
Ұнтақтар және ұнтақтарға қойылатын талаптар
Жағар майлар дәрілік түр ретінде. Дәрілік заттарды жағар майға енгізудің негізгі ережелері.
Адам биологиялық түр ретінде
Суспензия және эмульсияны дәрілік түр ретінде тұрақтандыру үшін қолданылатын ЖМҚ және БАЗ
Дәрілік зат
Дәрілік формалар классификациясы
Сұйық дәрiлiк түрлер
Дәріхана және дәрілік заттар
«дәрілік өсімдіктер»
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь