Қонақ үйдің конструктивті сызбасы


МАЗМҰНЫ

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3
I бөлім. Сәулеттік.құрылыстық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.1.Алаңды сәулеттендіру және көгалдандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.2. Көлемдік.жоспарлау шешімдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
1.3. Сыртқы және ішкі әрлеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8
1.4. Ғимаратты инженерлік жабдықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9
IІ Бөлім. Конструктивті бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11
2.1. Тас қалау жұмыстарының технологиялық картасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
2.2. Кірпіш қалау технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...21
2.3. Тас жұмыстарының сапасына қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ...22
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..18
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
КІРІСПЕ

Құрылыс дегеніміз, жаңадан құрылатын немесе жұмыс істеп тұрған негізгі қорларда үлкейтумен және қайта жаңғыртумен қамтамасыз ететін, халық шаруашылығының жетекші саласы болып табылады.
Бүкіл халықтың материалдық мәдениет деңгейлердің көтерілуіне, еңбек өніміділігінің артуына, өндірістің барлық салаларының дамуына, күрделі құрылыс саласының қосар үлесі зор.
Қазіргі заманғы құрылыс дегеніміз, бір-бірімен үйлесіп жатқан әртүрлі күрделі жұмыс комплексі. Уақытты үнемдеу шарттарын орындау үшін жұмысты ғылыми түрде ұйымдастыру деңгейін көтеру қазіргі күн талабында тұрған мәселе.
Курстық жұмыстың өзектілігі: кез келген ғимаратты саларда оның архитектуралық сызбаларын жасайды. Сол сияқты қонақ үйлердің де конструктивті сызбасы жаалады.
Жұмысты бұлай ұйымдастырудың негізгі ережелерімен нормалардың біріңғай жүйесі, жұмысты ұйымдастыруды жобалау, құрылысты жоспарлау және басқару болып табылады.
Ғылыми техникалық прогресстің үдеуі, халық шаруашылығының барлық салаларының дамуы, халықтың күнделікті тіршілігінің жақсара түсуі, күрделі құрылыстың техникалық деңгейінің жоғарылауына тікелей байланысты. Осыған сәйкес соғылатын немесе қайта жаңғыртылатын үйлердің жобаларын дайындағанда, ғылым мен техниканың соңғы жаңалықтарын негізге алу керек. Ал құрылыс монтаж жұмыстарын қысқа мерзімде жүргізіліп, іске қосылған өндірістік, тұрғын және қоғамдық үйлер мен ғимараттардың қазіргі күн талабына сәйкес болуына мүмкіндік беру керек.
Курстық жұмыстың мақсаты мен міндеттері: қонақ үй ғимаратының конструктивтік сызбасын сызудың маңызы мен оған кететін шығындар мен ғимаратты салудың тәсілдерін көрсету.
Курстық жұмыстың ғылыми құрылымы мен көлемі: зерттеу жұмысы кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Атаев С.С Технология, механизация и автоматизация строительства /. и др.- М.: Высшая школа. 1990-529 б
2. Байков В,М., СигаловЭ.Е. Железобетонные конструкции: Общий курс .-М.: Стройиздат, 1985-782 б
3. Берлинов М.В.,Ягупов Б.А. Примеры расчета оснований и фундаментов. –М.: Стройиздат,1986-173б .
4. Вахненко П.Ф. Расчет и конструирование частей жилых и общественных зданий: Справочник проектировщика / и др-К.: Бузивельник,1987-424б/.
5. Гранильщиков Ю.В. Проектирование объектов туристского назначения (гостиничные учреждения). Учебное пособие. М.: Турист, 2002.
6. Дехтер С.Б. Архитектурные конструкции гражданских зданий./ и др. –К .: Будевильник,1987-222б.
7. Ляпина И. Ю. «Материально-техническая база и оформление гостиниц и туркомплексов». Издательский центр «Академия», 2004.
8. Маклакова Т.Т. Архитектура гражданских и промышленных зданий. –М.: Стройиздат,1981.-368б.
9. Мандриков А.П. Примеры расчета железобетонных конструкций. –М.: Стройиздат, 1979-423с
10. Руководство по выбору проективных решений фундаментов. –М.: Стройиздат,1985-39с

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 15 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2500 теңге
МАЗМҰНЫ

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
I бөлім. Сәулеттік-құрылыстық бөлім ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.1.Алаңды сәулеттендіру және көгалдандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
1.2. Көлемдік-жоспарлау шешімдері ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.3. Сыртқы және ішкі әрлеу ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8
1.4. Ғимаратты инженерлік жабдықтау ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
IІ Бөлім. Конструктивті бөлім ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11
2.1. Тас қалау жұмыстарының технологиялық картасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
2.2. Кірпіш қалау технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .21
2.3. Тас жұмыстарының сапасына қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22
Қорытынды ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..18
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20

КІРІСПЕ

Құрылыс дегеніміз, жаңадан құрылатын немесе жұмыс істеп тұрған негізгі қорларда үлкейтумен және қайта жаңғыртумен қамтамасыз ететін, халық шаруашылығының жетекші саласы болып табылады.
Бүкіл халықтың материалдық мәдениет деңгейлердің көтерілуіне, еңбек өніміділігінің артуына, өндірістің барлық салаларының дамуына, күрделі құрылыс саласының қосар үлесі зор.
Қазіргі заманғы құрылыс дегеніміз, бір-бірімен үйлесіп жатқан әртүрлі күрделі жұмыс комплексі. Уақытты үнемдеу шарттарын орындау үшін жұмысты ғылыми түрде ұйымдастыру деңгейін көтеру қазіргі күн талабында тұрған мәселе.
Курстық жұмыстың өзектілігі: кез келген ғимаратты саларда оның архитектуралық сызбаларын жасайды. Сол сияқты қонақ үйлердің де конструктивті сызбасы жаалады.
Жұмысты бұлай ұйымдастырудың негізгі ережелерімен нормалардың біріңғай жүйесі, жұмысты ұйымдастыруды жобалау, құрылысты жоспарлау және басқару болып табылады.
Ғылыми техникалық прогресстің үдеуі, халық шаруашылығының барлық салаларының дамуы, халықтың күнделікті тіршілігінің жақсара түсуі, күрделі құрылыстың техникалық деңгейінің жоғарылауына тікелей байланысты. Осыған сәйкес соғылатын немесе қайта жаңғыртылатын үйлердің жобаларын дайындағанда, ғылым мен техниканың соңғы жаңалықтарын негізге алу керек. Ал құрылыс монтаж жұмыстарын қысқа мерзімде жүргізіліп, іске қосылған өндірістік, тұрғын және қоғамдық үйлер мен ғимараттардың қазіргі күн талабына сәйкес болуына мүмкіндік беру керек.
Курстық жұмыстың мақсаты мен міндеттері: қонақ үй ғимаратының конструктивтік сызбасын сызудың маңызы мен оған кететін шығындар мен ғимаратты салудың тәсілдерін көрсету.
Курстық жұмыстың ғылыми құрылымы мен көлемі: зерттеу жұмысы кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады.

І БӨЛІМ. СӘУЛЕТТІК - ҚҰРЫЛЫСТЫҚ БӨЛІМ
1.1. АЛАҢДЫ СӘУЛЕТТЕНДІРУ ЖӘНЕ КӨГАЛДАНДЫРУ
Құрылыс және қатты жабулар қамтымаған бос аумаққа газонды шөп себіліп, құнды тұқымдық сәндік ағаштар және бұталар отырғызылады. Бұл - 8 қабатты қонақ үй ауасының экологиялық тепе-теңдігін үйлестіріп, қалалық шудан қорғаныс болып табылады.
Ағаштардың отырғызылуы: алаңның көгаландырылуы ағаштардың келесі тұқымдарымен орындалады:
- кәдімгі қайыңдар
- сібір балқарағайы
- бұталардың түрлі үлгісі
Ғимараттардың кірме жолдары және кіреберістер, демалыс алаңдарын ұйымдастыру
Кешеннің аймағына негізгі кірме жолдары Аймаутов көшесі арқылы өтеді деп шешілген. Өту жолдары мен айналу алаңдары БР 100.30.18 борттық бетонды тасымен жиектелген екі қабатты асфальтбетонды жабыннан жасау қарастырылған.
Қонақ үйге кіру алдындағы алаңдар бетонды жабыннан жасалады. Сонымен қатар үйге кірер кезде мүгедек адамдарға үйге кіре алу үшін арнайы пандус жасалған. Қоғамдық ғимараттарға кіру алдындағы тротуарлар мен алаңдарды жасау үшін түсті бетоннан жасалған тротуар тақтайшалары қолданылады.
Құрылыс алаңының рельефі бірқалыпты. Желдің қатты соғатын бағыты бірқалыпты. Ғимараттың жобалық соғылу бағыты солтүстік.
Жобаланаған обьектінің территориясында жоба бойынша келесі құрылымдар жобаланған:
1. Тұрғын үйлер.
2. Шатыр.
3. Орындықтар.
4. Темір қоршау.
5. Жолдар.
Жолдар мен алаңдар асфальтты бетоннан, алаңдар мен жүргін жолдарына майда даналы плиталар төселген.
Жасыл аумақтарда демалуға арналаған орындықтар, көлеңкелік шатырлар, урналар қарастырылыған. Барлық отырызылған жасыл өсімдіктер осы климаттық ауданға байланысты таңдалған.
Қонақ үй учаскесі темір қоршаумен қоршалған, екі кіру қақпасы қарастырылған.
Құрылысты бастаудың алдында, алаңдағы өсімдікті қабаттың топырағы қаралып алынады, ал оның негізгі бөлігі кейін көгалдандыру жұмыстарына пайдаланылады1.

1.2. КӨЛЕМДІК -ЖОСПАРЛАУ ШЕШІМДЕРІ

Ғимараттың жоспардағы формасы төртбұрышты, сегіз қабатты, өлшемдері 38,1513,80м болып қабылданған. Жертөлесі бар. Ғимарат қабатының біктігі 3,0м. Ғимарат биіктігі 24,40м. Жертөле биіктігі -2,7м.
Көтергіш қабырғалардың және темірбетон рамалардың арақашықтығы жабын плиталарының өлшемдеріне сай 6,0м және 3,65м-ден қабылданды.
Жобаланған обьекттінің сыртқы және ішкі қабырғаларының қалыңдығы 510 және 380мм, ал ішкі бөлетін қабырғалардың қалыңдығы 120мм.
Жобаланған ғимараттың типтік қабатттары келесі бөлмелерден тұрады:
- жататын бөлме - 11.94м2;
- кіреберіс - 2.56 м2;
- санитарлық бөлмелер - 2.74 м2;
- қызметкерлер бөлмесі - 11.94 м2;
___________________________________ __
[1]Ляпина И. Ю. Материально-техническая база и оформление гостиниц и туркомплексов. Издательский центр Академия, 2004, 125 б

- қызмекерлердің санбөлмесі - 2.60 м2;
- холл - 30.50 м2;
- лифт холлы (7 қабат) - 58.00 м2;
- ойын бөлмесі (3 қабат) - 32.50 м2;
- дәліз - 57.00 м2.
Сәулеттік-конструктивтік шешімі бойынша қонақ үй кешенді констуктивтік жүйе ғимараттар тобына жатады. Мұндай шешім қабылдау себебі құрылыс алаңының 6-балдық сейсмикалық ауданға жатады. Топырақ жағдайы 2-ші бөлімде келтірілген.
Ғимарат қатаң конструктивті сұлбамен шешілген. Мұнда көлденең көтергіш қабырғалар және бойлық өзін-өзі көтергіш кірпіш қабырғалардан және көп қуысты қабатаралық жабын және жабын плиталарымен қатаңдық дискісін құрайды. Көлденең көтергіш қабырғалар қадамы 3,65м. Ал бойлық қабырғалар қадамы 6,00 және 1,80 м құрайды. Блоктар қосылған жерлерде темірбетон рама кіргізілген. Рамалардың ұстындарының астына сатылы құймалы іргетастар орнатылады. Іргетасы - негізгі көтергіш қабырғалар үшін ленталы құймалы іргетас түзелген. Жұқа бөлме аралық қабырғалар үшін іргетас ленталы біртұтас бетоннан. Қабырғалар - көтергіш қабырғалар кәдімгі кірпіштен күйдірілген қызыл кірпіш жобаланған. Қалыңдықтары сыртқы қабырғалар үшін 510 мм және 380мм, ал ішкі қабырғалар үшін 380 мм. Қабырғалардың ұстындармен және өзара түйіскен жерлерінде қаланаған кірпіштерге ұзындығы 1,5м арматура торлары қойылды. Торлар әрбір 675мм биіктіктен кейін төселеді. Кірпіш қалауыны белгіленген қадам бойында темірбетоннан құймалы темірбетон жүрекшелер сердечники орнатылады, яғни кешенді конструкция қолданылған.
Бөлмеаралық жұқа қабырғалар кәдімгі кірпіштен, қалыңдығы жарты кірпіш. Қабатаралық жамылғы -құрастырмалы көп қуысты темірбетон плиталарынан өлшемдері 6,01,0; 6,01,2 және 3,01,0м. Маңдайшалық қарлар - құймалы темірбетоннан жасалады. Олардың өлшемдері терезе ойығына байланысты қабылданады.
Баспалдақ алаңдарыныда орналасқан терезелер мен есіктердің ойындылары ҚНжЕ 3.03-2006 Сейсмикалық аудандардағы құрылыс талаптарына сай темірбетон өзектермен бекітілген. Шатыры стропилалық ағаштарға ылдимен жатқызылатын толқынды асбестоцементті табақшалармен жабылады.
Ғимарат 60%-дан көп емес ылғалдылықа пайдаланылады. Барлық болат және қосылыстарда пайдаланылатын бөлшектерді ҚНжЕ 2.03-11-85 Құрылыс конструкцияларын тоттан қорғау нұсқауларына сай орындау қажет.
Едендері-әр түрлі бөлмелердің функционалдық міндеттеріне сәйкес, мозаикалы бетоннан, керамикалық плиталардан, ағаш тақтайлардан, орама материалдардан линолеум таза бетоннан орнатылады.
Есік терезелері- металлопластиктен, өлшемдері жекеше.
Есіктер - 2,20,9 м; 2,20,7 м; 2,21,0м; 2,41,6 м.
Терезелер 1,5 1,8 м; 3,81,8 м; 6,02,25м.
Ғимаратың периметрі бойынша жабын плиталарының деңгейінде жер сілікінісіне қарсы белдеулер орналастырады.

1.3. СЫРТҚЫ ЖӘНЕ ІШКІ ӘРЛЕУ

Ғимараттың сыртқы қасбеті әрленген сылақпен сылап, сыртқа арналаған боз, көк, қоңыр, сұр түсті силикат бояумен боялады. Ал іргетас бөлігін әрленген сылақпен сылап, артынан сұр түсті силикат бояуымен сырланады.
Ғимараттың кіреберіс күнқағарына Алюкобонд әрлейтін плиталарымен сәнделген.
Бөлмелердің ішкі әрлеуі әрленген сылақтан кейін сулы эмульсия бояуымен 2 рет сырланады. Бөлмелердің төбесі, плиталардың біріккен жерлерін әрлеп, артынан сулы эмульсия бояуымен 2 рет боялады, шлмелш төбе қаптағыштар кеңінен қолданылады.
Есіктер- табиғи ағаш, пластиктен. Витраждар - ақ металл әйнектен жасалған және сұр толтырғыштардан тұрады.
Ғимаратағы едендер бөлмелердің функционалдық міндеттеріне байланысты жуынатын бөлмелерде керамикалық плиткалар, жалпы бөлмелерде ағаш тақтайшалар,керамикалық плиткалардан және мозайкалық бетон едендер жобаланған.
Әрлеу материалдары қазіргі заман талабына сай стандартты материалдардан орындалады2.

1.4. ҒИМАРАТТЫ ИНЖЕНЕРЛІК ЖАБДЫҚТАУ

Салқын сумен жабдықтау жүйесі ғимараттың шаруашылық-ішерлік, тұрмыстық мұқтаждықтарын қамтамасыз ету үшін қарастырылады.
Қоғамдық ғимараттарда ҚНжЕ 2.04.01-85* және ҚНжЕ 3.02-02-2001 8 қосымшаға сәйкес тұрмыстық, өртке қарсы пайдаланылатын және ыстық сумен жабдықтау керек.
Мұздай және ыстық сумен жабдықтаудың магистральді құбырлары ашық және жабық түрде, сонымен қатар жоғары және төмен жүйелерді ажыратып орналастырылады. Құбырлардың барлығы майлы бояумен екі рет боялады.
Тұргын ғимараттарда ҚНжЕ 2.04.01-85* және ҚНжЕ 3.02-02-2001 канализация және су ағар жүйесі қарастырылуы керек.
Канализация жүйесі санитарлық құралдардан ағымды суларды ішкі аймақты канализация торына қарай жібереді.
Канализациялық құбырлар пластмассадан жасалған. Олар бір - бірімен резинке арқылы жалғасқан.
___________________________________ __
2. Гранильщиков Ю.В. Проектирование объектов туристского назначения (гостиничные учреждения). Учебное пособие. М.: Турист, 2002., 135 б
Қоғамдық ғимараттарды жылыту ҚР ҚНжЕ 4.02-05-2001 және ҚР ҚНжЕ 3.02-02-2001 талаптарына сәйкес орындалады.
Ғимараттағы жылыту жүйесіндегі құралдар МС-90 шойын радиаторлары болып табылады. Жылыту құбырлары МЕСТ 3262-75* сәйкес болаттан жасалған су құбырлары. Жылыту құралдары мен құбырлары екі рет майлы бояумен боялады.
Желдету ҚР ҚНжЕ 3.02-02-2001 Қоғамдық ғимараттар және имараттар 3 бөлім Инженерлік қондырғылар 3.35 бабы бойынша табиғи желдету жолын жобалауға алынды.
Сауда орындардағы ауаның есептелген температурасы және ауа ауысуының еселігі бойынша алынды. Ауаның есептік температурасы 15, бір сағаттағы ауа сорып шығаруы 1-ге тең.
Санузелдердегі желдету табиғи қораптар арқылы жүргізіледі.
Барлық ауа шығарғыштар мырышпен қапталған болаттан жасалады.
Ғимаратта электр жабдықтары, электр жарығын беру, қалалық телефон байланыс сыммен хабар тарату қарастырылған.
Ғимаратта электрлік техникалық құрылғыларын МҚН 2.04-05-95-ке, ВҚН 59-88* электр құрылғыларын құру ережелеріне, ВҚН 60-89, сондай-ақ ҚР Энергетика туралы заңы талаптарына және энергетика жөніндегі өкілетті органның өзге де мөлшерлік-техникалық құжаттарына сәйкес жобаланған.

ІІ БӨЛІМ. КОНСТРУТИВТІК БӨЛІМ
2.1. ТАС ҚАЛАУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КАРТАСЫ

Тас жұмыстарын өндірісін жасау үшін негізгі мәліметтері болып әр алуан салаларына тағайындалған ғимараттың жұмыс сызбалары, құрылыс ауданы және жұмыс орындау мерзім саналады.
Жұмыстар өндіру жобасы түсініктемесінде тас және жинақтау жұмыстарының көлемі мен еңбек сиымдылығы мен жинақтаушылар есебі: жұмыстар өндірісінің тәсілдерінің таңдауы тасшылар мен жинақтаушылар бригада құрамын іріктеді, крандар таңдауы, жұмыстар өндірісінің қабылданған әдістерін баяндауы, технико-экономикалық көрсеткіштерді есептеуі, мерзімдік жоспар жасауы және жұмысты орындау мерзімі дәлелдеуі, жұмысты қысқы уақытта және ыстық жағдайларда өндіру ереекшеліктері, жұмысты қауіпсіз өндіру бойынша шаралар келтіріледі.
Жобаның графикалық бөлімінде үймеретті алымдармен кесінділерге бөлу: кран жұмыстарының зоналары, оның тұрақ және материалдан қоятын орындар; тасшылар жұмыс орнын ұйымдастырушы және олардың алымнан алымға ауысу жүйесі, жұмыс өндірісінің мерзімдік жоспары немесе циклограмма көрсету керек.
Сыртқы қабырғалар мен бөлмеаралық қабырғалардың көлемін анықтау
Қабырға қалау жұмыстарының көлемі сыртқы және ішкі қабырғалар бойынша бөлек есептеледі. Тас қабырғаларды қалау көлемі м3-пен есептеледі.
Қалау жұмыстарының көлемін қабырғаның ұзындығын (жазбасының), оның биіктігін, қалыңдығын көбейтумен есептейміз. Егер де қабырғаларда ойықтар ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қонақ үйдің болашақтағы маңызы
Қонақ үйдің негізгі қызметтері
Қонақ үйдің классификациясы
Қонақ үйдің мазмұны мен нысаны.
Қонақ үйдің тамақтану жүйелігін ұйымдастыру
Қонақ үйдің қоғамдық бөлімі.
Қонақ үйдің ішкі көрінісі. Интерьер
Қонақ үйдің есіктері мен терезелері
Қонақ үйдің инженерлік-техникалық қызметі.
Қонақ үйдің негізгі қызмет үдерістерін басқару
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь