Ықтималдылықтың орташа және дисперсия үлестірілуі

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6

I. Тарау. Ықтималдылық туралы түсінік
1.1. Кездойсоқ шамалардың түсініктемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7
1.2. Ықтималдылықтың орташа және дисперсия үлестірілуі ... ... ... ... .11
1.3. Бернулли үлестіруі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13

II. Тарау. Биномальды үлестіру
2.2. Геометриялық үлестіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..22
2.3. Гипергеометриялық үлестіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...25

ІІІ. Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .30

ІУ. Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..31
К і р і с п е

Қазіргі уақытта ықтималдықтар теориясы барлық жаратылыстану, экономикалық және техникалық ғылымдар ғана емес, тіпті математикадан алшақ деп саналатын тіл ғылымына, педагогика мен психологияға, сондай-ақ социологияға, археологияға еніп, ортақ тіл табысып, ішкі құрылыс заңдарын ашатын пәрменді құралға айналып келеді кеңейтіліп, анықтала түседі де, формальданады. Оқиға ұғымы ықтималдылықтың . Ықтималдықтар теориясының бірінші негізгі ұғымы- оқиға бірте-бірте классикалық анықтамасында бастапқы ұғым болып, формальды логикалық тұрғыдан анықталмайтын жиын ұғымы ретінде түсіндірілсе, аксиоматикалық тұрғыдан оған анықтама берілді. Сондықтан оқиға ұғымы туралы мына жағдайларды ескеру қажет. Оқиғалар мен олардың арасындағы қатыстарды үш рет қайталап отырғанымызды аңғару қиын емес.
Ықтималдылық формальданған, бұл жағдайда ықтималдықтың классикалық, статистикалық (жиіліктік),, геометриялық және аксиоматикалық анықтамалары бір-бірімен салыстыру және жетімсіздігін толықтыру арқылы түсіндіріледі.
Негізгі теоремалардың дәлелдемесі ықтималдылықтың классикалық анықтамасы негізінде келтірілді. Комбинаторика ұғымы қарапайым статистикалық мәліметтер арқылы сипатталады. Мұнда қайталама және қайталанбайтын таңдаамалар сияқты статистика терминдерін енгіземіз. Комбинаторика ұғымы ықтималдықтарды есептеуге кең қолданылады.
Ықтималдық ұғымдарының тарихи дамуы мен ғыылым ретінде қалыптасуы бірнеше сатыдан өтеді. Бұл ғылымның дамуына Европа ғалымдары Б.Паскаль (1623-1662), П. Ферма (1601-1665), Х. Гьюгенс (1629-1695), Я. Бернулли (1654-1775), А. Муавр (1667-1754), П. Лаплас (1749-1827), Ф. Гаусс (1777-1855), С Пуассон (1781-1840) және орыс ғалымы Буяковский (1804-1889) көп үлес қосты.
Пайдаланылған әдебиеттер

1. Ван дер Варден Б.Л. «Математическая статистика»-М.: ИЛ. ,1960г.
2. Уилкс С. «Математическая статистика»- М.: Наука, 1967г.
3. Вентцель Е.С.«Теория вероятностей»-М. : Наука, 1969г.
4. Гнеденко Б.В. «Курс теории вероятностей»-М.: Наука, 1969г.
5. Кобаленко И.Н:, Филиппова А.А. «Теория вероятностей и математическая статистика»- М.: Высшая школа,1982г.
6. Крамер Г. «Математические статистики »-М.: Мир, 1975г.
7. Баласанян В.Э. «Программирование на микроЭВМ», «Искра-226»-М: Финансы и статистика,1987г.
8. Кетков Ю.Л. «Программирование на БЕЙСИКЕ»-М.: Статистика, 1978г.
9. Трэктон К. «Программы на Бейсике для инженерно-технических расчетов»-М: Радио и связь,1985г.
10. Уорт Т. «Программирование на языке Бейсик»-М.: Машгиностроение, 1981г.
11. Фокс А., Фокс Д. «Курс программирования на языке Бейсик для начинающих»-М.: Энергоатомоиздат,1987г.
12. Дж. Теннант- Смит «Бейсик для статистиков»- М.:,1988г.
13. Бектаев К.Б. «Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика», Алматы, 1991ж.
14. Бектаев Қ.Б. «Қазақша –орысша сөздік», Алматы, 2001ж.
        
        Мазмұны
Кіріспе...................................................................
.............................................6
I. Тарау. Ықтималдылық ... ... ... ... ... орташа және дисперсия
үлестірілуі.................11
1.3. ... ... ... ... ... ... Пайдаланылған
әдебиеттер................................................................
..31
К і р і с п е
Қазіргі уақытта ықтималдықтар теориясы ... ... және ... ... ғана емес, тіпті математикадан алшақ
деп саналатын тіл ғылымына, педагогика мен ... ... ... ... ... тіл ... ішкі құрылыс заңдарын
ашатын пәрменді құралға айналып келеді ... ... ... де,
формальданады. Оқиға ұғымы ықтималдылықтың . ... ... ... ұғымы- оқиға бірте-бірте классикалық анықтамасында бастапқы
ұғым болып, формальды логикалық тұрғыдан анықталмайтын жиын ұғымы ... ... ... оған ... берілді. Сондықтан
оқиға ұғымы туралы мына жағдайларды ескеру қажет. ... мен ... ... үш рет қайталап отырғанымызды аңғару қиын емес.
Ықтималдылық формальданған, бұл жағдайда ... ... ... ... және ... ... салыстыру және жетімсіздігін толықтыру арқылы түсіндіріледі.
Негізгі ... ... ... ... ... келтірілді. Комбинаторика ... ... ... ... ... ... қайталама және
қайталанбайтын таңдаамалар сияқты статистика ... ... ... ... ... кең қолданылады.
Ықтималдық ұғымдарының тарихи дамуы мен ғыылым ретінде қалыптасуы
бірнеше сатыдан өтеді. Бұл ... ... ... ... ... П. Ферма (1601-1665), Х. Гьюгенс ... Я. ... А. ... ... П. ... (1749-1827), Ф. Гаусс (1777-
1855), С Пуассон ... және орыс ... ... ... ... ... шамалар және ықтималдылықты үйлестіру.
Кездойсоқ шамалардың түсініктемесі.
Математика және статистикадан мамандандыратын жетекші университеттің
студенттерінен, олардың ... елу ... ... оқыған
тақырыптарын атап көрсетуді сұраған. Студенттердің жартысына ... ... ... және беп ... ... ... атаған.
Алайда, екінші тақырыпты оқымай, білмей, бірінші тақырып ... ... ... ... ... айнымалы шамалардың тек қана ... ғана әр ... тура ... сандық айнымалы болып табылады (оны
функция түрінде сипаттаған дұрыс).
Таңдамалы жазықтық көпмүшелік ... ... ойын ... лақтырумен байланысқан сынаманы қарастырдық.
Қарапайым мысалды алу үшін Х-тың мәнін ... шама ... ... ... түскен соң» жеткілікті. Х-1,2,3,4,5 және 6 ... ... Ойын ... екі ... ... ... түскен мәндердің соммасы және әрбір бүтін мәндер 2-ден ... ... ... жазықтық тордағы нүктелер саны саналған, яғни ... ... ... ... болтын мәндері қарастырылған.
Кей жағдайларда кездойсоқ шамаларды тиісті формуламен ... ... ... Екі ... ойын ... ... В-
жайындағы «мәннің жетіге тең түсу соммасы», ал ... ... тең түсу ... ... Егер ... шамасы «түскен
мәндер сомасы» ретінде анықталса, онда Х=7 жағдайы В-жағдайына Х=8 ал ол
С ... ... ... ... ... айта кету,қажет,
кездойсоқ шама жағдай , оқиға бола алмайды). Әлі де В және С ... ... ... бар. ... осы он бір ... ... ... жазықтықты құрайды, ал бөлек түрде олар түскен ... ... ... бөледі.
Дискретті таңдап алынған жазықтық-нүктелердің шектеулі сандарынан
немесе «шексіз сомаларды» нүктелердің көпмүшеліктерінен ... ... ... оң ... көпмүшелікері.
Шексіз таңдап алынған осы жазықтыққа қарама-қарсылық жазықтықтың кез-
келген шекті интервалындағы ... ... ... ... ... ... ... бақылау қарастырылған шексіз, үздіксіз
деректерді береді. Үздіксіз ... ... ... және ... кездойсоқ
шамалар қарастырылады.
Дискретті таңдап алынған жазықтықта ... ... ... кездойсоқ шама деп аталынады. ... ... – осы ... ... ықтимал мәндердің соммасы болып
табылады. Ойын ... екі ... ... ... атап ... ... жазықтықтың барлық 36 нүктесі тең ықтималды. Сондықтан ... ... ... Х- ... ... он бір ... 1/36 –осы жағдайды құрайтын таңдап алынған жазықтықтың нүктелер
санына тең.
Дискретті кездойсоқ мәндердің ықтималдығын ... ... ... ... ... ... ... Х-
кездойсоқ шамасының ықтималдығын ... мына ... ... ... ... ... ... Х-кездойсоқ шамасын анықтай аламыз
«түскен шамалар айырмасы». Бұл ... ... ... ... ... бар, Y=0, Y=1 тең оң ... және тағы басқалары. Ықтималдылықтарды
үйлестіру, тарату 18 сан ... ... ... ... тұратын қорабынан қайталамай екі картаны кездойсоқ
таңдап алу тәжірибесі үшін ... ... ... ... ... ... Х=0 48*47 ... тең таңдап алынған
жазықтықтарға тиісті анықталады, «бірінші карта тұз» жағдайы үшін 4*48
нүкте сай ... ... ... тұз» ... үшін 4*48 ... және ... 4*3 нүктесі сай келеді. Таңдап алған жазықтықта ... ... бар, ... Х үшін ... ... келесі түрде болады:
Y=0 кездойсоқ шама үшін ықтималдылықты бөлу ... ... ... ... ... ... бөлу ... түріндегі деректер үшін
вертикалды кесінділер диаграммасы түрінде ұсынылуы мүмкін. Оқырман үшін
осындай қосымшаларды өз ... ... ... ... Ол ... ... ... үлестірудегі кумулетивті функциясы F(X

Пән: Математика, Геометрия
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 25 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Вариация көрсеткіштері және олардың қасиеттері. Статистикалық талдауда вариация көрсеткіштерін қолдану23 бет
Бағалардың орташа деңгейінің өсу қарқыны5 бет
Гaлaктикaлaрдың кеңістіктегі үлестірілуінің мультифрaктaлдық пaрaметрлерін aнықтaудың әдістері7 бет
Капиталдың орташа өлшемдік құны және оның корпорация қарекетінде қолданудың негізгі аспектілері6 бет
Көбікті ортада газ молекулаларының сорбциялануы және жоғары дисперсиялы шаң бөлшектерін басу нәтижелілігін зерттеу38 бет
Ньютон ашқан дисперсия құбылысы9 бет
Орта мектепте «жарық дисперсиясы» тақырыбын оқыту әдістемесі34 бет
Орташа және шектік шығындар11 бет
Орташа шамалар7 бет
Орташа шамалардың мәні, маңызы, түрлері және қолданылу шарттары12 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь