Сегменттеу – банктік маркетинг тиімділігін арттыру ретінде

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1 БАНК НАРЫҒЫН СЕГМЕНТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ БАНКТІК МАРКЕТИНГ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУДАҒЫ АТҚАРАТЫН ҚЫЗМЕТТЕРІ
1.1 Банк нарығын сегменттеу түсінігі және мақсаттары.
1.2 Банк нарығын сегменттеудің түрлері
1.3 Банк нарығын сегменттеу негізінде банктік маркетинг тиімділігін арттырудағы атқаратын қызметтер негізі

2 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БАНК НАРЫҒЫН СЕГМЕНТТЕУ АРҚЫЛЫ БАНКТІК МАРКЕТИНГ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ
2.1 Банктердің ұсынылатын қызметтері бойынша сегменттеу
2.2 Банк клиенттерінің топтары бойынша сегменттеу
2.3 Банктің ең тартымды болып келетін сегменттерін іріктеп алу негізіне банктегі маркетинг жүйесінің тиімділігін арттыру

3 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БАНК НАРЫҒЫН СЕГМЕНТТЕУ АРҚЫЛЫ БАНКТІК МАРКЕТИНГ ТИІМДІЛІГІН ЖЕТІЛДІРУ ... ... ... ... ... ... ..51.70
3.1 Банктік өнімдер мен қызметтер нарығын сегменттеуде туындайтын мәселелерді шешу жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.2 Банктік маркетингінің дамуындағы жаңа тендециялар ... ... ... ... ... ... ..52

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 76

Библиография ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..78

Қосымшалар
КІРІСПЕ

Тақырыптың өзектілігі. Заңды тұлғаларға салынатын салықтар заңды тұлға болып табылатын кәсіпорындар, өнеркәсіптер, корпоративтер және тағы басқа ұйымдар мен мекемелердің салық салынатын объектілері және салық салуға байланысты объектілергет салынатын салықты айтамыз. Бұл салықтың экономикадағы алатын орны мен мәнін көру үшін ең алғашқыда заңды тұлға болып табылатын ұйымдар мен мекемелердің маңызын ұғынуымыз керек.
Салықтық бақылауды мемлекеттік бақылаудың арнайы түрі мемлекеттік қаржылық бақылаудың ерекше бір түрі деп түсіндіруге болады. Сонымен бірге ол салықтық қызметтің және салық салу саласындағы мемлекеттік басқарудың құрамында да тұрақты көрініс табады.
Салықтық бақылау: салық заңдарының бұзылуы жөніндегі деректерді айқындау; салықтық құқықтық қатынасқа қатысушының өз міндеттерін жеткіліксіз орындағаны туралы деректерді айқындау; кінәлілерді табу және оларды белгіленген заңды жауапкершілікке тарту; салық заңдарының бұзылуын (орындалмауын немесе сапасыз орындалуын) жою; салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу түріндегі шараны қолдану арқылы мемлекеттің материалдық мүддесін қорғау; салық заңдарының бұзылуын болдырмау тәрізді мақсаттарды көздейді.
Салықтық бақылау әрқашанда тексеру немесе тексеру мақсатында қадағалау болғандықтан: ақпараттар жинау; ақпараттарды бағалау; жиналған ақпараттар бойынша іс- қимылдар атқару кезеңдері арқылы жүзеге асырылады. Ал салықтық тексерудің өзіне тән кезеңдеріне: тексеруге дайындалу; тексеруді жүргізу; тексеру нәтижелерін жазбаша түрде белгілі бір тәртіпке келтіру; салық заңдарын бұзу көрініс тапқан жағдайда оны жою жөніндегі бұйрық- талаптың атқарылуына бақылау жүргізу жатады.
Экономиканың дамуындағы жалпы ішкі өнім үлесіндегі қосымша құн өскен сайын бюджет көздері толықтанып, халықтық әлеуметтік және рухани шығындарын қанағаттандыра түсіру үшін нарықтық қатынастардың құқықтығы күшейе түсуіндегі барлық бағыттарды бақылау жүргізу әділеттіліктің негізгі даму бағыты. Сайып келгенде, зерттелінген тақырыптың ғылыми және іс-тәжірибелік маңыздылығы зор бастамалардың бірі екенін айта аламыз.
Осы жоғары келтірілген мәселелер зерттелетін тақырыптың таңдалуына, мақсатына және қарастырылатын мәселелер шеңберіне негіз болып отыр.
Дипломдық жұмыстың мақсаты кәсіпорын қызметінідегі салықтық бақылауды анықтап, кәсіпорын қызметінідегі қаржылық көрсеткіштердің қалыптасуына салықтардың ықпалының экономикалық категориясы ретінде мазмұнын, мақсатын және мүдделі міндеттерін ашу үшін әдебиет көздерін зерттеу және мәліметтер мен деректерді, заңнамаларды елеу негізінде, оның қызметінің теориялық сипатын беру, салық салуды ұйымдастыруды жетілдіруге, тиімділігін арттырудың жолдарына әдістемелік және іс тәжірибелік ұсыныстарын жасау.
Қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін төмендегідей міндеттер қойылды:
- Кәсіпорынның салық төлеуіне бақылау жасаудың ғылыми-әдістемелік негіздерін зерттеу;
- «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ корпоративтік және жеке табыс салықтарының төленуін талдау;
- «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ мүлік, жер және көлік құралдарына салықтарының төленуін талдау;
- Қазақстан Республикасының кәсіпорындарында салықтық бақылаудың даму перспективаларын зерттеу;
- ҚР салық қызметіндегі салық бақылауды жетілдіру мен тиімділігін арттыру бойынша нақты ұсыныстар жасау және оларды негіздеу.
Зерттеудің объектісі. Қазақстан Республикасындағы салықтық қатынастар мен салықтық бақылауды заңдық негіздеріне сүйене отырып, кәсіпорындарда салықтық бақылауды ұйымдастыру және басқару жүйесін зерттеу. Осыған орай, Қазақстан Республикасы және Атырау облысы бойынша салық салуды басқаруды ұйымдастыру және «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ қызметін зерттеу объектісі ретінде алынған.
Зерттеу пәні – кәсіпорын қызметінідегі қаржылық көрсеткіштердің қалыптасуына төте салықтардың ықпалының мазмұны болып табылады.
Зерттеудің әдістемесі негізі. Қазақстан Республикасы Конституциясы, Салық Кодексі, Азаматтық Кодекс тағы басқа заңдар мен нормативтік құқықтық актілер (оларға түсіндірмелер) мен әлемдік экономика ғылымының классиктерінің, Ресей және Қазақстандық ғалым-экономистер мен маман-практиктердің еңбектері, қарастырылып отырған мәселеге байланысты әр түрлі нысандағы есептілік мәліметтері қолданылған.
Дипломда Қазақстан Республикасы Салық комитетінің нормативтік құжаттары мен инструктивтік материалдар, сонымен қатар ғылыми конференциялар мен кезеңдік баспалар материалдары кеңінен қолданылды. Зерттеу барысында жүйелік талдау, жинақтау, топтау, салыстыру, монографиялық және тағы басқа экономика-математикалық әдістер пайдаланылған.
Диплом жұмысын зерттеудің ақпараттық базасы Қазақстан Республикасы Салық комитетінің 2010 жылғы есебі, Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің «2009-2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Ережесі Қазақстан Республикасының салықтық қызметі туралы жаршысы 2010 жыл, Қазақстан және оның аймағы 2007-2009 жылдар аралығы, «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ 2010 жыл және тағы да басқа.
Алға қойылған мақсаттарға жету барысында жылдық, тоқсандық есептіліктері және жедел ақпараттары, сонымен бірге осы қарастырылып отырған мәселеге тиесілі шеңберіндегі арнайы материалдарға, жалпы экономикалық және құқықтық әдебиеттерге жүгініп негізделінген.
Диплом кәсіпорынға салық салуды басқару қызметі мәселесі және оның тиімділігін арттыру бойынша зерттелген жұмыстардың алғашқыларының бірі. Жұмыста кәсіпорынға салық салуды басқаруды ұйымдастырудың қазіргі іс жүзіндегі барысы жан-жақты ғылыми жолмен зерттелініп, оның ерекшеліктерімен жетіспеушіліктері айқындалған.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасы Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» (Астана қ., 2007 жыл 28 ақпан 1 бөлім).
2. Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясын іске асыру төмендегі шаралар туралы Қазақстан Республикасы жарлығы. 1998 28 қаңтар №38-34.
3. «Банктер және банктік қызмет туралы заң» 31 тамыз 1995 жыл.
4. «Қазақстан Рестубликасы Ұлттық Банкі туралы заң» 30 наурыз 1995 жыл.
5. Алибекова Ф.Р. О понятии «банк» и «банковская услуга» // Банки Казахстана. Алматы, 2000. №10. б.28-30
6. Джозлин Р.В. Банковски маркетинг. М: Финансы и статистика, 1998. б.10
7. Маркетинг в отраслях и сферех деятельности. Под редакцией Алексунина В.А. Масква, 2007. б.360-420
8. Банк ісі: оқу құралы. Искакова З.Д. Қарағанды, 2006. б.179-189
9. Виноградова Т.Н. Банковские операции: Учеб. для сред. проф. образования. Растов н/д: Феникс, 2001. б.378
10. Жуков Е.Ф. Менеджмент и маркетинг в банках. Масква.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. б.191
11. Севрук В.Т. Банковский маркетинг. Масква.: Дело ЛТД, 1994. б.128
12. Уткин Э.А. Банковский маркетинг. Масква.: ИНФРА-М, 1995. б.300
13. Утеулин В.М. Основные операции банков//Банки Казахстана. Алматы, 2000.№3.б.60-61
14. Куанова Г. Теорретические основы развития депозитного рынка//Евразийское сообщество. Алматы, 2001. №3. б.72-83.
15. Одинцова Н.Ф. Развитие банковской депозитной системы по Алматинскому региону в 2000 году//Банки Казахстана. Алматы, 2001. №6. б.27-29
16. www.temakosan.net Қазақша рефераттар
17. Куанова Г.А. Депозиты в банковской системе Казахстана//Саясат. Алматы, 2004.№6-7.б.63-68.
18. Годовой отчет Национального Банка Республики Казахстан за 2004г. Алматы, 2005г. б.30-32
19. Годовой отчет Национального Банка Республики Казахстан за 2005г. Алматы, 2006г. б.30-32
20. Годовой отчет Национального Банка Республики Казахстан за 2006г. Алматы, 2007г. б.28-30
21. www.nationalbank.kz/news
22. Марченко Г.А. Современное состояние и перспективы развития финансового рынка и банковской системы Казахстана//Банки Казакстана. Алматы, 2000. №3.б.2-5
23. Полушкин В.Ю. Анализ стабильности управления активными и пассивными операциями в коммерческом банке//Бухгалтерия и банки. 2000.№1.б.40-48
24. www.afn.kz
25. www.city.dalacom.kz
26. www.halykbank.kz/cards/mobil_banking
27. Жунусов Г. Некоторые особенности банковской конкуренции//АльПари. Алматы, 2000. №3-4.б.100-103
28. Жуков Е.Ф. Трастовые и факторинговые операции коммерческих банков. М.:Изд-во АО «Консалтбанкир»,1995.б.47
29. Лисак Б.И. Оценка эффективности банковских услуг по инкассации//Банки Казахстана. Алматы, 2001. №6. б.18-20
30. Зубченко Л.А. Маркетинг в России и за рубежом. М.: 2000 №1.б.8-12
        
        Тақырыбы: «Сегменттеу – банктік маркетинг тиімділігін арттыру ретінде»
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
.................................................3
1 БАНК НАРЫҒЫН СЕГМЕНТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ... ... ... АТҚАРАТЫН ҚЫЗМЕТТЕРІ
1.1 Банк нарығын сегменттеу түсінігі және мақсаттары.
1.2 Банк нарығын сегменттеудің ... Банк ... ... ... ... ... тиімділігін
арттырудағы атқаратын қызметтер негізі
2 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БАНК ... ... ... ... ... ... ҰЙЫМДАСТЫРУ
2.1 Банктердің ұсынылатын қызметтері бойынша сегменттеу
2.2 Банк клиенттерінің топтары ... ... ... ең ... ... ... ... іріктеп алу негізіне
банктегі маркетинг жүйесінің тиімділігін арттыру
3 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БАНК ... ... ... ... МАРКЕТИНГ
ТИІМДІЛІГІН ЖЕТІЛДІРУ ..........................51-70
3.1 Банктік өнімдер мен қызметтер нарығын сегменттеуде ... ... ... ... ... ... өзектілігі. Заңды тұлғаларға салынатын салықтар заңды тұлға
болып табылатын кәсіпорындар, өнеркәсіптер, корпоративтер және тағы ... мен ... ... ... ... және ... салуға
байланысты объектілергет салынатын ... ... Бұл ... ... орны мен ... көру үшін ең алғашқыда заңды тұлға
болып табылатын ұйымдар мен ... ... ... керек.
Салықтық бақылауды мемлекеттік бақылаудың арнайы түрі мемлекеттік
қаржылық бақылаудың ерекше бір түрі деп ... ... ... ... ... ... және салық салу саласындағы мемлекеттік ... да ... ... ... ... ... ... бұзылуы жөніндегі деректерді
айқындау; салықтық ... ... ... өз ... ... туралы деректерді айқындау; кінәлілерді табу және
оларды белгіленген заңды жауапкершілікке тарту; салық ... ... ... ... ... жою; салық берешегін мәжбүрлеп
өндіріп алу түріндегі шараны қолдану ... ... ... ... ... заңдарының бұзылуын болдырмау тәрізді мақсаттарды
көздейді.
Салықтық бақылау әрқашанда тексеру ... ... ... қадағалау
болғандықтан: ақпараттар жинау; ақпараттарды бағалау; жиналған ақпараттар
бойынша іс- қимылдар атқару кезеңдері арқылы жүзеге ... Ал ... ... тән ... тексеруге дайындалу; тексеруді жүргізу;
тексеру нәтижелерін жазбаша ... ... бір ... ... ... бұзу ... ... жағдайда оны жою жөніндегі бұйрық- талаптың
атқарылуына бақылау жүргізу жатады.
Экономиканың дамуындағы жалпы ішкі өнім ... ... құн ... ... ... толықтанып, халықтық әлеуметтік және рухани шығындарын
қанағаттандыра түсіру үшін нарықтық қатынастардың құқықтығы ... ... ... ... ... әділеттіліктің негізгі даму
бағыты. Сайып келгенде, зерттелінген тақырыптың ғылыми және іс-тәжірибелік
маңыздылығы зор ... бірі ... айта ... ... келтірілген мәселелер зерттелетін тақырыптың таңдалуына,
мақсатына және қарастырылатын мәселелер шеңберіне негіз болып отыр.
Дипломдық ... ... ... қызметінідегі салықтық бақылауды
анықтап, кәсіпорын қызметінідегі қаржылық көрсеткіштердің қалыптасуына
салықтардың ықпалының экономикалық категориясы ретінде ... ... ... ... ашу үшін әдебиет көздерін зерттеу және мәліметтер
мен деректерді, ... елеу ... оның ... ... ... салық салуды ұйымдастыруды жетілдіруге, тиімділігін
арттырудың жолдарына ... және іс ... ... ... ... қол жеткізу үшін төмендегідей міндеттер қойылды:
- Кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ... Барлау Өндіру» АҚ корпоративтік және жеке ... ... ... «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ мүлік, жер және көлік құралдарына
салықтарының төленуін ... ... ... ... ... бақылаудың даму
перспективаларын зерттеу;
- ҚР салық қызметіндегі ... ... ... мен ... ... ... ... жасау және оларды негіздеу.
Зерттеудің объектісі. Қазақстан Республикасындағы салықтық қатынастар
мен салықтық ... ... ... ... ... ... бақылауды ұйымдастыру және басқару жүйесін зерттеу. Осыған ... ... және ... ... бойынша салық салуды басқаруды
ұйымдастыру және «ҚазМұнайГаз» ... ... АҚ ... ... ... алынған.
Зерттеу пәні – кәсіпорын қызметінідегі қаржылық ... төте ... ... ... болып табылады.
Зерттеудің әдістемесі негізі. Қазақстан Республикасы Конституциясы,
Салық Кодексі, Азаматтық Кодекс тағы басқа заңдар мен нормативтік ... ... ... мен әлемдік экономика ... ... және ... ... мен ... еңбектері, қарастырылып отырған мәселеге байланысты әр түрлі
нысандағы есептілік мәліметтері қолданылған.
Дипломда Қазақстан ... ... ... ... мен инструктивтік ... ... ... ... мен кезеңдік баспалар материалдары кеңінен қолданылды.
Зерттеу барысында ... ... ... ... салыстыру,
монографиялық және тағы ... ... ... жұмысын зерттеудің ақпараттық базасы Қазақстан Республикасы
Салық ... 2010 ... ... ... ... ... және
бюджеттік жоспарлау министрлігінің «2009-2011 жылдарға ... ... ... Ережесі Қазақстан Республикасының салықтық
қызметі туралы жаршысы 2010 жыл, ... және оның ... ... ... ... Барлау Өндіру» АҚ 2010 жыл және тағы ... ... ... жету ... жылдық, тоқсандық
есептіліктері және жедел ақпараттары, ... ... осы ... ... ... ... ... материалдарға, жалпы
экономикалық және құқықтық әдебиеттерге жүгініп негізделінген.
Диплом кәсіпорынға салық салуды басқару қызметі мәселесі және ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорынға салық салуды басқаруды ұйымдастырудың қазіргі іс
жүзіндегі ... ... ... ... зерттелініп, оның ерекшеліктерімен
жетіспеушіліктері айқындалған.
Зерттеу жұмысының пәні мен объектілері. Зерттеу ... ... ... кәсіпорындағы салықтық бақылауды ұйымдастыру және басқару
жүйесіндегі ... пен ... ... ... салық қатынастарын зерттеу
болып табылады. Зерттеу объектісі ... ... ... ... ... ... ... саналады.
Зерттеу болжамы – экономикалық-әлеуметтік мемлекет қалыптастыру
жолындағы кәсіпорындағы салықтық ... ... ... тарихи және
рухани даму ерекшеліктері ... ... ... ... ... әрі
қаржылық мемлекет қалыптастырған елдердің озық ... ... ... ... әрі ... ... ... асырылады деген
болжамға негізделген.
Зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығы. Экономикалық дамудың қазіргі
талаптарына сай ... ... ... ... ... ... қажеттігін негіздеу, осы салықты енгізудің ұйымның қаржы-
шаруашылық қызметіне, бюджет кірісін ... және ... ... ... ... зерттеу және жетілдіру бойынша ғылыми негізделген
ұсыныстар жасау болып ... ... ... ... ... ... маңызды
нәтижелері болып мыналар саналады:
- ... ... ... ... ... және ... ... ғылыми негізделген тұжырым берілді;
- кәсіпорындағы салықтық бақылауды ұйымдастыру және ... ... ... ... ... ... салынатын салықтың
жетістіктері мен ... ... оны ... енгізу
қажеттілігінің негізгі және дәлелді белгілері анықталды;
- нарықтық ... өту ... ... ... ... ... ... және басқару анықталып, оның жергілікті
бюджетті қалыптастырудың көзі ретінде басымды ерекшеліктері айқындалды;
- салықтық ... ... ... ... тең ... және нарықтық бағаға негізделген жылжымайтын мүлікке салынатын
салықты енгізудің негізгі алғышарттары мен ... ... ... ... ... ... ... және басқарудың нақты
нәтижелердің сипаттамасы анықталды.
Қорғауға шығарылған негізгі ұсыныстар:
1. кәсіпорындағы салықтық бақылауды ұйымдастыру және ... және ... ... ... ... ... ... салықтардың рөлі мен маңызына талдау жүргізіліп, мүлік салығының
объективті ... ... ... ... ... уақыттағы кәсіпорындағы салықтық бақылауды ұйымдастыру және
басқаруды жүйесін талдау арқылы заңды ... ... ... мен ... ... кемшіліктері анықталды;
3. Қазақстан Республикасында кәсіпорындағы салықтық бақылауды
ұйымдастыру және басқаруды ... ... ... мен ... ... ... жағдайында республикадағы кәсіпорындағы салықтық
бақылауды ұйымдастыру және басқарудың қолданыстағы ... ... ... ... мен ... анықталды.
Зерттеу жұмысының ғылыми-тәжірибелік маңыздылығы. Дипломда берілген
ұсыныстар мен ... жеке ... ... ... ... ... ... міндеттерді шешуге бағытталған.
Зерттеу нәтижелерiн салық комитеттері жеке ... ... ... ... ... ... сондай-ақ қаржы және несие мамандарын
дайындайтын жоғары оқу орындарында пайдалануға ... ... - ... ... ... ... ... кәсіпорындағы салықтық бақылауды ұйымдастыру және басқаруды
оңтайландырудың басым бағыттарын айқындаудағы және қалыптасу үрдісіндегі
қаржылық ... ... ... ... құжаттар мен актілерді жасау
үшін, үкіметтің қаржылық ... ... ... ... ... іске ... үшін, билік, саяси институттар, азаматтық
ұйымдар арасындағы өзара ықпалдастық пен ... ... ... ... ... жұмыс материалдарын Қазақстан Республикасы
жоғары оқу орындарында ... және ... ... ... ... ... арнаулы курстар жасау үшін қолдануға болады.
Практикалық базасы Қазақстан Республикасындағы қаржылық саясаттың даму
бағыттарының теориялық тұрғыдан дәйектелуіне ұмтылыс ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру және
басқаруды талдау нәтижелері мен қорытындыларын мемлекеттік ... ... ... билік органдарының рөлі мен ... ... ... заң ... мен экономика ғылымдарының қажетті
салаларында пайдалануға ... ... мен ... ... ... компьютерде терілген 83
бетте (оның ішінде 20 кесте, 8 сурет, 4 ... ... ... үш ... ... ... әдебиеттер тізімінен
тұрады. Сандық материалдар кестелерде, суреттерде және ... БАНК ... ... ... ... ЖӘНЕ ОНЫҢ ... ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУДАҒЫ АТҚАРАТЫН ҚЫЗМЕТТЕРІ
1.1 Банк нарығын сегменттеу түсінігі және ... ... ... үшін оны ... маңызы зор, бұл өз
мүмкіндіктерімен салыстырғанда ... ... үшін банк ... ... ... ... ... дегенді білдіреді. Бұдан соң банк
банктың аса ... ... ... ... ... ... ... қатысты қарқынды зерттеулер жүргізеді және ... ... ... ...... ... ... да ұсақ, біртекті
сегменттерге бөлу, сөйтіп, ... мен ... ... клиенттер тобын
бөліп қарау.
Сегменттеу –сипаттамалары ұқсас біртекті нарықтық топтарды бөліп қарау
процесі.
Банктік маркетинг тәжірибесінде сегменттеудің үш түрі ... банк ... ... ... бойынша сегменттеу (несиелік,
операциялық, ... және ... ... ... ... ... және жеке тұлғалар,
корпорациялар, корреспондент банктер, мемлекеттік органдар);
в) бірнеше айнамалылар бойынша сегменттеу (а,б)
Банк маркетингісі – бұл ... ... ... ... банк ... ең тиімді әрі пайдалы нарықтарын іздестіруге және
пайдалануға бағытталған қызмет түрі.
Пайданы тұрақты түрде ... ... ... ... өз ... ... ... нарықты жаулап алу кез келген банктің мақсаты
болып ... ... ... ... ... ... мен әр ... сарапшысы болуы керек. Банктің барлық ... ... ... ... ... қажет.
Банк саласындағы маркетинг несие ... ... ... ... ... талдауға, және осы базада банкке салым ақшаны
тартудың мүмкіндіктерін, өзгерістерді болжауға, сондай-ақ, жаңа ... ... ... ... салаларын ұлғайтуға септігін тигізетін
шарттармен қамтамасыз етуге бағытталады.
Банк саласындағы маркетингтің өзіндік ерекшелігі ... ... ... ... ... тартуға күрделі емес, сонымен қатар
олар таратылған қаражатты әр ... ... және т.б. ... арқылы
белсенді пайдалануға да мүдделік танытады. Бұл ... ... ... ... және ... салымында кешенді түрде
дамытудың қажеттілігін тудырады. Бұл екі ... ... әр ...... ... салымшы ретінде тарту; екіншісі – банк үшін
ресурстарды ең тиімді ... ... ... ... ... ... түпкі есебінде бірыңғай мақсатты жүзеге асыруға –
табысты және шаруашылықтағы уақытша босаған ... ... ... бағытталады.
Бүгінгі маркетинг – бұл тиянақты дайындауды, терең әрі ... ... ... ... ... ... ... банк бөлімшелерінің
белсенді жұмысын қажет ететін банктің стратегиясы мен ... ең ... өз ... емес, клиенттердің нақты қажеттіліктеріне
бағдарлануы керек. Сол себепті де нарықты бүге – шегесіне ... ... банк ... ... ... ... ... және
олардың қандай қызмет түріне артықшылық беретінін талдау қажет. Әр клиентке
қатысты қаржылық қызмет көрсетудің нақты ... ... ... ... ... бәлу ... ... қызметін жүзеге асыруға қажетті жалпы принциптері
мынадай:
1. Нақты нарықтық мақсатқа – ... банк ... ... ... қол ... Маркетинг – бұл кешенді міндеті бар жүйе (жоспарлау, талдау, ... ... ... ... ... де, алдағы кезеңге де және бір-бірімен
өзара байланыстырып жоспарлау.
4. Маркетингі нақты іс жүзіне ... ... ... ... ... ... бақылау жатады.
5. Маркетингтің сәтті болуы әрбір ... ... ... ... ... ... ... біліктілігін
арттырып отыруға байланысты.
6. Маркетингі ұжымда қолайлы психологиялық ахуалды қалыптастырғанда
ғана сәтті жүзеге асыруға болады.
Банк маркетингісінің негізгі ... ... ... әрі ынталандыру.
2. Жұмыс жоспарларын және қабылданатын шешімдерді ... ... ... ... ... Банк ... барынша арттыру және нарықтық үлесті көбейту.
Әлеуметтік фактордың рөлі артқан ... ... ... ... ... ойын және ... бағыты бар әлеуметтік саясатты
нақты нақты техникалық әдістермен ұштастыратын құрал ... ... ... негізінде «Барлығы клиент үшін» дейтін принцип жатыр.
Банк клиенттің айтылған пайданы алуына жауапты. Басымдықтардың ... ...... ... ... ... – банк ... Клиентке бағдарлану –
жетістікке жеткізетін басты фактор.
Банктегі маркетингтің негізгі міндеттері:
1. ... ... орын алып ... ... ... ... ... пайдалылығын қамтамасыз ету.
2. Көрсетілетін қызметтің ауқымы, құрылымы және ... ... ... ... ... арқылы онымен
тұрақты қатынасты қалыптастыру.
3. Банктің коммерциялық, ... және ... ... кешенінде және өзара байланыстырып шешу.
4. Несиегерлермен әрі салымшылармен ... ... және ... ... ... ... ретінде банк өтімділігін қамтамасыз
ету.
Бұл міндеттер ... ... ... ... ... әлеуметтік-
экономикалық даму көрсеткіші жақсарады.
Маркетингілік қызметті ұйымдастырудың негізгі элементтері:
1. ... ... және оның даму ... ... ... ... тауарлар мен қызмет көрсетулерге сатып алушының әлеуетті
сұранысын жедел әрі шынайы ... ... жаңа ... ... ... ... қызметін тиімді
ұйымдастыру, сондай-ақ тұтынушылардың көптеген талап-тілегін
қанағаттандыратын тиісті қызмет көрсету өндірісін ұйымдастыру.
3. Өндірісті және ... ... әрі ... ... өткізудің және бөлудің оңтайлы жүйелерін құру әрі жетілдіру.
5. Барлық қызметті өткізуді ұлғайту шараларының аясында ... ... ... ... ... әрі ... ... элементтері мен әр түрлі шараларында оның
бірнеше түрі болады.
Банк маркетингісінің тәсілдері:
• Клиенттермен тіл табысу;
• Акционерлерге ... және ... ... ... ... Өзге ... және ... емес мекемелердің өнімдерімен салыстырғанда
банк қызметін падалану барысында клиенттерге артықшылықтар тудырады;
• Банк жұмыскерін қызмет көрсетулерді өткізуге ... ... етіп ... тіл ... ... банк маркетингісі белсенді маркетингке
айналады.
Белсенді банк маркетингісі мыналарды:
• Тікелей маркетингті, яғни, поштаны, ... және ... ... ... ... ... оның ішінде, көшеде сауалдама жүргізуді;
• Әлеуетті клиентпен жеке тіл табысуды, оның қажеттілігін ... ... оның ... банк ... процесінде зерделеуді;
• Жекелеген маркетингілік проблеманы талқылау үшін банк ұйымдастыратын
пікірталас клубына ұқсас клубты білдіретін ... ... ... ... ... мен ... оның қызмет пайдасы
туралы материалдардың баспасөзде жариялануы. Нарықтағы өз орнын нығайтқысы
келетін банктер маркетингтің осы екі ... ... ... ... банк ... ... ... дербес қызмет
көрсетуге айрықша көңіл бөлінеді. Тікелей ... ... ... бұл ... зор, ... перспективалық клиентке көрсетілетін
қызмет туралы толық ақпарат беріп қана ... оны ... ... ... ... өз ... ... жылжытудың жаңа әдістерін
әзірледі. Сатуға қолайлы жағдай тудыру ... ... ... ... ... ... ... жалпылама көрсеткіштер
пайдаланылады. Ең ... бұл ... банк ... ... ... ... ... болуы.
Банк маркетингісінің құрамдық бөліктері:
1. Нарықты тануға қажетті ақпараттарды алу (жинау);
2. Тауарларды зерделеу және оның ... ... ... ... қызметтерді өткізуді ұйымдастыру.
Ақпаратты алу (жинау) мақсатына коммерциялық банктің ... әрі ... ... оның ... мен ... ... зерделеу жатады.
Нарық сипаттамасы үшін банкке тиесілі жалпы ... оның ... ... ... үлесі және жекелеген қызмет көрсету түрлері нарығының үлесі
анықталады әрі коммерциялық банк ... өзге де ... бір ... ... ... салыстырылады.
Банктік қызмет көрсету нарығын және оның ... ... үшін ... тұрпаттандыру және сегменттеу секілді өнеркәсіп
маркетингісінің дәстүрлі тәсілдерін пайдаланады.
Тұрпаттандыру тұтынушылардың тобын әлеуметтік ... ... ... және демографиялық факторлар бойынша
анықтауды ұйғарады. Тұрпаттандырудың құралы ретінде сараланған табыс ... ... ... ... ... ... ... нарықты тұтынушылар сұранысының өзіндік
ерекшелігімен де, ұсыныстың өзіндік ерекшелігімен де ... ... ... ... ...... ... тобының көрсетілетін нақты
қызмет түріне қатынасын анықтау. Банктер нарықты сегменттерге бөлу арқылы
көрсетілетін қызметке ... ... ... және ... ... реттеуге әрі ұзақ мерзімді нарықтық стратегияны әзірлеуге
мүмкіндік алады.
Нарықты сегменттеу – банктің қызмет көрсетудің үлкен іс-тәжірибесін
және ... ... ... ... әрі еңбек сыйымдылығы бар процесс.
Сегменттеудегі мақсат – қандай да бір ... ... ... ... ... қана ... сонымен бірге, банктің осы қызмет түріне әр
түрлі талап қоя алатын тұтынушылар мен пайдаланушыларды ... ... ... негізіне банктік қызмет көрсету сипаты (несиелік,
операциялық, инвестициялық), клиентуралық белгі (заңды және жеке ... ... ... ... ... ... кәсіпорының ауқымы, қызмет
саласы, онда жұмыс істейтін жұмысшылардың ... ... ... ... ... ... ... жеке тұлғалар нарығымен байланысты. Бұл
сегменттеу халықты ... ... ... ... кәсіп иелеріне, дәрігерлерге, сәулетшілерге, заңгерлерге және ... ... ... ... ... отбасы жағдайына, табысына,
білім деңгейіне қарай бөлуге негізделеді.
Демографиялық сегменттеудің құнды қағаздар нарығын дамытуда маңызы зор,
өйткені, бұл жағдайдағы коммерциялық ... ... ... ... маркетинг стратегиясы. Нарықтағы жетістік, маркетингтің үлкен
жетістігі ... ... ... ... банктің күш-жігерін нақты
үйлестіруге, мақсаттар мен міндеттерді дәл белгілеуге және жетістіктерді
бағалаудың ең ... ... ... мүмкіндік беретін стратегиялық
жоспардың сапасымен анықталады.
Маркетинг стратегиясы кез келген банк үшін ... ... ... ... ... ... ... банктің күшті және әлсіз жақтарын, банк ... ... ... ... ... ... қолайлы және жағымсыз
факторларды детальды түрде талдай ... ... ... ... ... ... ... Бұл арада банк жұмыс істейтін
орта мен ... ... ... болады. Саяси және экономикалық
факторлардың ықтимал ықпалы, банк ... ... ... және ... ... қарастырылады.
Сонымен қатар соңғы 2-3 жыл ішіндегі банк қызметінің пайдасы, активтегі
табысы, операциялардың ... ... ... ... ... нарықтағы позициясы, ... ... ... саны мен ... дайындық деңгейі және өзге де ... ... ... ... ... банк мақсатына маркетинг мақсатына маркетинг
құралы арқылы қол ... ең ... жолы ... ... ... саладағы жоспарлау банктің күшті және ... ... банк ... ... ... ... кездестіруі мүмкін қолайлы және жағымсыз
факторларды детальды түрде ... ... ... ... ... ... ... басталады. Бұл арада банк жұмыс істейтін
орта мен ... ... ... ... ... және ... ықтимал ықпалы, банк заңдарының ықтимал өзгерістері,
технологиялық және әлеуметтік факторлар ... ... ... 2-3 жыл ... банк қызметінің пайдасы, активтегі
табысы, операциялардың өскен мөлшері, басқа банктермен салыстырғандағы
банкаралық ... ... ... ... ... саны мен ... дайындық деңгейі және өзге де ... ... ... ... ... банк мақсатына маркетинг мақсатына маркетинг
құралы арқылы қол жеткізудің ең жақсы жолы ретінде ... ... оның ... банк ... басты міндеті нарықты
зерттеу болып табылады. Осы проблема ... ... ... ... ... ... зерттеп білу және оның бағасын анықтау,
қызметтерді өткізуді ұйымдастыру жүзеге асырылады. Ақпараттарды ... ... ... және ... ... ... сол
нарықтың қажеттілігі мен келешегін анықтап білу қажет. Нарықты бағалау үшін
банкке жататын үлес, ... ... ... мен ... ... үлесі
нақтыланады.
Нарықты бөлшектеп талдау үшін сегменттеу ерекше ролге ие. Банк өзінің
бәсекелестерімен салыстырғанда ... ... ... үшін оған ... ... нарық сегментін табады, тұтынушылардың ... ... ... ... ... банк ... сипаты (несиелік,
операциялық, инвестициялық және басқалары) және клиенттік белгі (заңды және
жеке тұлғалар, корпорациялар, корреспондент банктер, ... ... ... ... географиялық, демографиялық, психомәдени және
мінез-құлықтық сегменттеу қолданылады.
Географиялық сегменттеу ... ... ... құрылымдар,
экономикалық құрылымдар, елдің әкімшіліктік ... ... ... ықшамаудандары жүреді. Банк, әрине, өзінің көңілін бірінші
кезекте жақын нарықтарға бөледі.
Демографиялық сегменттеу тұрғындарды жасы ... ... ... ... ... Банк өзін ... ... айқындап алып, салымдарды көптеп тартуға, несиелерді ұтымды
орналастыруға жұмыс жасайды.
Соңғы мезгілде ... ... ролі ... ... Ол ... банк ұсынатын қызметтерге қарым қатынасын ... ... ... ... ... ... ... ерекшеліктеріне
тәуелді. Мұндай сегменттеуде тұрақты белгілері негізінде ... ... ... ... ... сегменттеу банктегі әрбір клиентке жинақталған құжаттар
жинағын зерттеп білу негізінде жүзеге асырылады. ... ... ... ... түрде сыныпталуы мүмкін: ... ... ... ... ... ... белсенділігі шамалы,
бірақ материалдық құндылықтарға ... ... ... ... болуға ұмтылушы тұлғалар.
Банк үшін мақсатты нарықтарды анықтау мен сегменттеу ауадай қажет.
Белгілі бір ... ... тек ... бір ... тобы ғана ... көре
алады. Басқа топтар үшін мұндай қызметтер не өте қымбат немесе сол кезеңде
пайдасыз болуы мүмкін. ... ... ... келетін клиенттер тобы
мақсатты нарықтарды құрайды. Банк клиенті бірнеше ... ... ... жүруі мүмкін. Маркетингтік қызметтің міндеті- ... ... үшін ... ... дұрыс бағалау.
Банкте бар клиенттер шегінде мақсатты нарықтарды зерттеумен байланысты
маркетингтік ... екі түрі бар. Бір ... банк ... шығады, яғни қызметтің нақты бір түрін таңдайды да ... ... ... ... ... ... ... кімдердің зәру
екендігін анықтайды. ... бір ... ... сату ... яғни ... да бір ... жүзеге асыру сәтінде банк
қызметкерлері клиентке жаңа немесе қосымша қызмет көрсетуді ұсынады.
Өнімді нарыққа қозғалту және ... үшін ... жеке ... ... ... ... ... жүре алатындарын анықтау керек.
Клиенттердің талғамдары мен қажеттіліктері әртүрлі. Оларды зерттеу ... әсер ету ... ол үшін ... ... стратегия қолданылады.
Біртекті емес нарықты ұсақ біртекті сегменттер ... ... ... ... ... мүдделері мен қажеттіліктері бірлей
немесе ұқсас клиенттер ... ... ... ... ... ... ... қажеттілігі тұрғысынан мақсатты нарықтарды ең дәл анықтауға;
-нақты нарықты игеруде банк қызметінің артықшылығы мен ... ... ... және ... ... ... ... нақтылығын болжамдауға .
Сегменттеуді жүргізу үшін келесі шарттарды сақтау керек:
-нарыққа жаңа қызметтерді қозғалту бойынша жүргізілген ... ... ... үшін ... жеткілікті түрде салмақты болу
керек;
-мақсатты нарық ретінде алынған адамдар ... ... ... іс-әрекетіне әсерлесу жауабы басқа сегменттер әсерлесуінен пайдалы
түрде ерекшеленуі ... ... ... бес ... ... көрсетеді:
1. Меншік иелері болып табылатын немесе қозғалмайтын мүлікпен
операцияларды ... ... және жеке ... ... қаржылық-өнеркәсіптік топтар.
3. Институционалды нарықтар (корреспондент-банктер).
4. Үкіметтік нарық (республиккалық басқару органдары және ... ... ... ... ... ... ... және жеке тұлғалар.
Сегменттеуді ұйымдастыру және жүзеге асыруда әртүрлі ... ... ... барлық нарықты олардың орналасуына ... ... ... ... отырып, жеке бөлімшелерге бөледі.
Клиенттерді ... ... бөлу ... ... ... түсінігімен
байланысты. Жеке адам өмір сүру ағымында бірқатар жалғасымды сатылардан
өтеді, олардың әрбіреуіне ... бір ... тән. ... ... ... ... ... сатыларында тұрған клиенттерді біріктіріп
сегменттеген дұрыс.
Жасы бойынша бөлу ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді (1,2 кестелерге сәйкес ).
Кесте 1
Жас белгісі бойынша банк клиенттерін сегменттеу
|Топ ... ... ... белгілері ... ... ... ... рет ... ... ... |
|(16-22 жас) |отыруға дайындалып жүрген ересек адамдар ... ... ... рет үй және ұзақ ... ... ... ... |тауарларын сатып ... ... ... жас) | ... ... ... карьерасы бар , бірақ қаржылық |
|(25-45 жас) ... ... ... ... ... |
| ... тұрғынүй жағдайларын жақсарту, жанұяның |
| ... ... ... ету, балалардың білім |
| ... ... беру ... ... |Бұл ... ... қаржылық міндеттемелердің |
|адамдар ... ... ... өсуі байқалады. Маңызды |
|(40-55 жас) |мақсаты- ... ... ... ... |
|Зейнеткерлікке |Жинақталған капиталы бар және ... және ... ... ... ... ... қамтамасыз етуге ұмтылушы адамдар |
|жүрген адамдар (55 | ... одан ... | ... көзі: Севрук В.Т. Банковский маркетинг. Масква.: Дело ЛТД, 1994. б.12 |
Кесте 2
Клиенттердің әртүрлі категориялары үшін банк өнімдері
| ... ... ету ... ... |Топ ... жоғары ұтқырлық , үйден тыс жерлердегі |
| ... тән. ... ... ... ... ... |
| ... қарыздар, қарапайым жинақтар, туризмге |
| ... ... ... ... ... ... |Бұл топ күйеуі мен әйелі үшін ... ... ... жас ... ... ... ... несиелік карточкаларға әртүрлі |
| ... ... ... ... ... ... |Төлеу мерзімін кейінге ... ... ... ... ... ... тұрғвн үй жағдайларын жақсартуға тұтыну несиелерін |
| ... ... ... және балалары үшін |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... салық салу, сақтандыру, мұраға|
| ... ету ... ... ... ... мұқтаж. |
|Салиқалы жастағы |Банк клиенттерінің ең тұрақты тобы. Банк шоттарында ... ... ... бар. Жоғары деңгейде қамтамасыз |
|кеткелі жүрген |етуді талап етеді. Оның ішінде ... ... ... ... ... иелік етуге көмектесу, мұраға жарлық ету және |
| |т.б. ... ... ... В.Т. ... маркетинг. Масква.: Дело ЛТД, 1994. б.16 |
1.2 Банк нарығын сегменттеудің түрлері
Маркетингтік қызметтің ... ... ... ... ... қоса ... жүреді. Оқу әдебиеттері неғұрлым
маңызды деген екі тәсілді – ... ... ... ... ... ... ... - әлеуметтік сипаттамаларына, демографиялық
және әлеуметтік-экономикалық факторларға сәйкес тұтынушыларды жеке ыңғайда
қарастыру және топтастыру процесі.
Нарықтық ... – банк үшін ... ... зор ... ... ... нақты топтарға бөлу процесі. Банк қызметінің ... ... ... ... ... негізінен, сегменттеу белгілері болып қатысады.
Банк қызметтерінің ... ... олар ... ... ... және басқа да сегменттерге бөлінеді.
Клиентуралық белгі нарықты заңды және жеке тұлғаларға, корпорацияларға,
банк-корреспонденттерге, ... ... ... құрылымдар, экономикалық аудандар, әкімшілік бірліктер
геграфиялық ... ... ... ... Демографиялық сегменттеу
халықты жас мөлшері, кірістері ... ... ... ... ... – бұл жеке ... ... көрсететін
қызметіне қатынасы.
Мінез-құлықтық сегменттеу банктің әрбір клиентінің бос ... ... ... сегменттеу мен анықтау банктің өзіне қажет. Белгілі бір
қызмет ... ... ... ... ... бір топтары
үшін ғана пайдалы болып табылады. Ал басқа бір топтар үшін мұндай қызмет
түрлері ... ... дәл сол ... ... ... мүмкін. Аталмыш қызмет
түрлері қызықтыратын клиенттердің топтары ... ... ... ... ... 3 тобын бөліп қарайды:
1. Ұсынылатын қызметтер сипаттамасы бойынша сегменттеу.
2. Тұтынушы топтары бойынша сегменттеу.
3. ... ... ... ... Банк ... ... ... бойынша сегменттеу.
Банк қызметін ұсыну сипаты ... ... ... үшін ... банк ... ... да бір ... анықтауға рұқсат етеді.
Өнім принципі ... ... ... банк ... ... ... ... қызметінің нәтижесі банк өнімі болып табылады, бұл ұсынылатын
қызмет көрсетуден және ... ... ... (төлем тапсырмаларын
жасау, вексель, аккредитив, чектер т.б. ... ... ... ... ... ... бір принциптер бойынша жіктеуге
болады (3-кестеге сәйкес):
Кесте 3
Банк қызмет көрсетуінің жіктелуі.
|№ |Жіктеу критериі ... ... типі ... ... ... ... ... көрсету |
| ... ... ... емес ... ... ... ... алған |заңды тұлғаларға |
| ... ... ... ... ... ... |
|3.|Ресурстарды құру және ... |
| ... ... ... |
| ... | ... ... үшін ... |
| ... ... ... ... өнім қозғалысына |таза қызмет көрсету (мат.өнімге |
| |байланысына байланысты ... |
| | ... ... ... ... ... қарай нарықты сегменттеген кезде банк қызмет
көрсетуінің 4 тобын бөліп қарайды:
1. ... ... ... ... ... көрсету
3. инвестициялық операциялар
4. басқа да қызметтер көрсету
1. Несие қызметін көрсету – бұл банктің ең ... тән ... ... ... ... ... Несие қызметіне мынадай белгілер тән
болады:
- ақылылығы;
- мерзімділігі;
- қайтарымдылығы;
- кепілдендірілуі.
Несие беру тетігі мынадай ... ... ... ... ... ... береді, оған мынадай құжаттар
тізбесі жалғанады:
1. Заем алушы кәсіпорынының соңғы айдың 1-не ... ... ... ... ... мен ... туралы декларация тапсырады.
3. Белгілі бір кезеңдегі ақша ... мен ... түсу ... ... Несиеленетін мәміленің өзін өзі ақтау мерзімі мен рентабельдігі ... ... есеп ... ... ... растайтын келісім-шарт көшірмелері.
6. Басқа банктен алған несиелер туралы мәліметтер.
7. Заем алушының кәсіпорнының құрылтайшы құжаттар көшірмесі.
Егер банк ссуда беру туралы оң ... ... онда ... ... тапсырылуы тиіс:
- уәкілетті тұлғалардың қолдарының үлгісі мен мөрдің бас-таңбасының үлгісі
бар ... ... ... қамтамасыз етілетінін растайтын құжаттар ... ... ... полисі, 3-ші тұлғалар кепілдігі және т.б.)
тапсырылады;
- ссуда беруге арналған бланк толтырылады.
Егер ссуда өте ... ... ... беру ... шешімді несие комитеті
қабылдайды, ал егер ... өте ... ... түпкілікті шешімді банк
басқармасы қабылдайды.
Барлық ссудаларды мына белгілері бойынша жіктеуге болады:
1. Қайтару шарты мен өтеу мерзімдері бойынша: ... ... ұзақ ... және ... ... ... сипаты бойынша: қамтамасыз етілген және қамтамасыз
етілмеген.
3. Беру әдістері бойынша: заем ... ... ... жеке ... ... ... ... күні бұрын белгіленген шамадағы
ссудалар.
4. Мақсатты маңызы бойынша: жабдықтар сатып алуға; құрылыс салуға; тұтынуды
кеңейтуге және т.б.
2. Депозит ... ... ... ... ... ... аясында мынадай түрлері
болады:
1. талап етілетін салым;
2. мерзімді;
3. жинақтаушы салымдар.
Талап етілетін салымдар немесе чек салымдары – бұл депозиттердің ең ... ... ... 60-70 % -ға ... талап етілетін салымдарға
келеді. Талап етілетін салымдар бойынша ағымдағы шот ашылады, соған чектер
жазып беріледі, чектердің көмегімен ... ... ... ... ... ... ... бойынша пайыздар жазылмауы мүмкін, ал әрбір инкассаланған
чек үшін қосымша ақы алынуы ... ... үшін ... ... банк векселін ресімдеу үшін негіз болып табылады, ... ... ... ... ... ... етілетін салымдар ұлттық валютамен ... ... де ... ... салымдарға мынадай ерекшеліктер тән келеді:
- қатаң белгіленген ... ... ... ... ... ... ... түрде өзгеріп тұрады, яғни, ... ... ала ... ... ... кейін пайыз қосылуы мүмкін,
яғни, кірісті капиталдандыруы мүмкін, және салымға қосымша жаңа ... ... ... ... ... ақша ... жинақтап, салып отыруға ең тартымды
салым. Сақтау мерзімі бойынша жинақтаушы ... ... ... ... ... деңгейі де үлкен болады. Жинақтаушы салымдарды
ресімдеген кезде алып қою туралы ... ... ... Жинақтаушы салымды ешбір шектеусіз қосымша жарналармен
толықтыруға болады. Жинақтаушы салымдар ашылғаннан ... 6 ... ... мерзімде жабылады, егер бұдан бұрын жабылса, кіріс талап етілетін
салым бойынша тәрізді болады.
3. Инвестициялық ...... ... жасалатын
операциялар. Бұлар комиссиялық негізде де, меншікті ... ... ... ... ... ... нарығында банктер кәсіби қызметтің 4
түрін жүзеге асыра алады:
1. Делдалдық қызметін ... ... ... есебінен және
тапсырмасы бойынша банк бағалы қағаздарды салып алып сатады, сол үшін
комиссиялық ... ... ... қызметті меншікті қаражаты есебінен көрсетеді, бұл ... сату ... мен ... алу ... ... ... түріндегі
пайданы алуға бағытталған.
3. Инвестициялық қор қызметіне екі операция түрі кіреді:
- банк өз акцияларын шығарып сатады;
- түскен ... ... ... ... ... ... ... сатып
алады.
Банк кірісі жоғары өтімді акциялар кірісі мен банк акциясы ... ... ... ... айырма есебінен болады.
4. Депозитариилар қызметіне бағалы қағаздарды сақтау, акционерлер ... ... ... ... ... жүргізу және акционерлердің
бағалы қағаздарды ... ... ... тапсырмаларын орындау жөніндегі
операциялар кіреді.
4. Басқа да банк ... ... өте сал ... және ... топтарға
бөлінеді:
- кассалық есептесу қызметін көрсету жөніндегі операцияла;
- валюталық операциялар және сыртқы ... ... ... көрсету;
- аккредитивтерді пайдаланып, құжаттық есеп беру.
- Кепілдіктер мен кепілгерлік беру;
- Консультациялық ... ... ... ... ашу ... операциялар;
- инженерлік-экономикалық сараптама жөніндегі қызметтер көрсету;
- Траст ... ... ... ... ... ... Бағалы заттарды сақтау жөніндегі қызмет көрсету;
- Клиенттердің жарнамасын банк мекемесі желісі арқылы ... ... ... ... банк ... ... осы нарық субъектілері және сатып алу-сату
объектілері тұрғысынан алғанда белгілі бір топтарға бөлінеді. Осыған орай
мына субъектер бойынша ... ... ... ... бөлшек нарық
- үкіметтік нарық
- қаржы-несие мекемелерінің нарығы.
I. Корпоративтік нарық
Корпоративтік ... ... ... ... ... ... ... тек бірінші сегменттеу жүзеге асырылады. Мұны бірнеше
немесе сегментациялық айнымалылары тобын пайдалану ... ... ... ... ... ... ... бірінші сегменттелуін
жүргізген кезде ең ... ... ... ... ... ... Кәсіпорын айналымы көбіне өткізілген өнімнің немесе өткізгеннен
түскен ... ... ... ... ... ... айналым мөлшері
бойынша кәсіпорынның қызмет жасау ... ... ... ... тәжірибеде кәсіпорынның жылдық айналымы 50 млн. $. ... ... банк үшін ... ... өте ... ... ... қызметінің кез келген түрі көрсетіледі.
2. Географиясы немесе қызмет ... ... ... және қол ... ... ... шашырап орналасуы,
жекелеген банк өнімдерін ұсынуды қиындатады. Ірі банктер географиялық
факторды көбіне ... ал ұсақ ... мұны ... айналдырады. Іс
жүзінде географиялық факторды ескеруге ойланып амал жасау керек, бұл ... ... ... ... ... ... өндіріс ерекшелігін ескеру. Өндірістік ерекшеліктеріне
байланысты клиенттердің қандай банк өнімдеріне мұқтаж екенін және ... ... ... ... ... ... ... анықтауға
болады. Мысалы, сауда-делдалдық фирмалар олардың жұмыс ерекшелігіне сәйкес
есептесуді тез жүргізу жүйесіне мұқтаж болып келеді, және ... ... ... ... көлемі қажет болып тұрады. Құрылыс салу ұйымдары
үшін ұзақ ... ... ... және ... ... жабу ... ... тұрады.
4. Қызмет көрсетілетін кәсіпорындарда еншілес ... ... ... ... қылатын өте жоғары сенімділігі мен ... ... ... ... ... істейтін қызметкерлердің саны. Сегменттеудің ... және ... ... ... ... бірқатар өндірістік
коэффициенттер есептеледі, бұлар: - 1 қызметкерге келетін капитал ... бір ... ... ... құн ... Бұл ... те дербес
қызметтер жүйесін анықтаған кезде бастапқы болып саналады.
6. Кәсіпорын айналымының ішіндегі ... сату ... ... ... ... үлес салмағы есептелінеді. Әлемдік нарыққа
бағдарлану банк үшін жоғары пайдалы қызметтерге ... ... ... ... ... әлемдік қаржылық нарықтың конъюнктурасы
бойынша консультациялар өсуіне әкеледі.
7. Шетелдік офистер мен ... саны мен ... ... ... айналым қаражаты болуы. Бұл көрсеткіш бойынша айналым
қаражатына деген сұраныстың ... ... ... ... ... ... ... қажеттігін бағалауға болады.
Овердрафт – бұл клиенттің ағымдағы шотындағы ... ... ... ... ... ... міндеттемелер.
10. Негізгі қаражат құрамы мен мөлшері. Негізгі қаражат қызмет істеуші
және запастағы капитал деп ... ... ... және ... деп
бөлу құрылымы да сұраныс мөлшеріне, негізгі капиталдың өсуін қаржыландыруға
арналған ... әсер етуі ... ... ұзақ ... және ... ... Берешегі
меншікті капиталдың 50% -на аспауы керек.
K= ∑ зад. / ... * 100% < = ... ... және сол ... ... жабу ... ... стандарт бойынша несиені жабу жиілігі жылына 5 жарнадан кем болмауы
тиіс.
13. Кәсіпорынға қызмет көрсеткен кезде банк ... ... ... дейінгі және төлегеннен кейінгі пайда мөлшері бөлек
есептеледі.
14. ... ... ... ... ... ... Осы ... үшін басқа банктер бәсекелес күресте кәсіпорынның
қол жетімділігін көрсетеді. Сөйтіп, корпоративтік ... ... ... ... ... ... айнымалылар ескеріледі, бұлар
кешенді пайдаланылып, банктің ішкі мүмкіндіктері де ... ... ... ... банк ... ... принциптерінің негізіне 2 негізгі
критерии жатады:
- банк клиентінің кіріс мөлшері;
- банк өнімдеріне қойылатын талаптар.
Сонымен қатар ... ... ... дәстүрлі принциптері де
пайдаланылуы мүмкін:
- географиялық принцип;
- ... ... ... ... ... құрамын, нәсілін т.б.
ескереді.
- психографиялық (өмір салты, жеке басы типі);
- ... ... ... ... ... ... сегментация критериі ретінде аумақтық құрылымдар,
экономикалық ... ... ... және қала ... бірліктері болады. Банк, әдетте, өз назарын жақын жердегі нарыққа
шоғырландырады.
Демографиялық сегментация халықты әлеуметтік-кәсіби (жынысы, ... т.б ... ... ... Банк өзі үшін қызықты клиенттер
тобын айқындап, оларды барынша ... үшін ... ... уақытта психографиялық сегментацияның рөлі ... ... банк ... ... ... ... ... Бұл
сегменттеу клиенттерді психология, яғни, өмір салты, жеке басы типі т.б.
тұрғысынан алғанда зерттеуді ... ... ... ... ... да, адамның жеке ерекшелігіне Мұндай сегменттеу кезінде тұрақты
белгілер негізінде халықтың әртүрлі әлеуметтік топтарға бірігуі болады.
Мінез-құлық сегменттеуі ... ... ... ... ... ... барысында жүргізіледі. Бұл кезде шоттың ... мен ... ... ... ... ... ... банк практикасында бөлшек нарықта типтік немесе
стандартты клиенттер тобы ... ... Өте ... ... бұл жағдайы 1 млн. $. –дан асатын клиенттер. ... ... ... ... ... елемейді, оларды ақшаны
орналастыру сенімділігі қызықтырады. Бұл клиенттер бірқатар ерекше ... ... ... ... (салық кеңесі, инвестицияларды басқару
жөнінде) сұраныс береді, және де бұл клиенттер аса ірі ... ... ... ... ... ... зәру ... Тұмыс ахуалы жоғары деңгейдегі клиенттер. Бұл топ қолжетімді және іс
жүзінде қызмет көрсеткен ... де ... ... Бұл ... банк ... мына ... ... депозиттік базаны кеңейтудің үлкен мүмкіндіктерімен;
- әртүрлі ссуда операцияларын кеңейту мүмкіндіктерімен, яғни, олардың
ссуданы қажет ету ... мен ... сан ... ... ... ... қызметін жүзеге асырғаннан өте ірі жалақы
алатын ... ... ... ... ... кіріс табуға рұқсат етеді.
Бұл топтың тартымдылығы мына жайттармен көрсетіледі:
- шоттарының салыстырмалы тұрақтылығымен және бакн қызметіне сұраныспен;
- оларға қызмет көрсету ... ... ... ... ... ... ... кірісті қызмет көрсетуіне сұраныс деңгейі жеткілікті
жоғары.
4. Кәсіпкерлер. Кәсіпкерлер тобы өте кең және сан ... ... Бұл ... ... шоттан бастап пайдалы шотқа дейінгі шоттар саралануының
жоғары деңгейі болуы тән келеді. Бұл ... ... ... ... қажет. Бүкіл топтар үшін ... ... ... өңдеу жөніндегі қызмет көрсетуге, әртүрлі консультацияларға
сұраныстың жоғары деңгейін атауға болады.
5. Жұмысшылар мен қызметшілер. Банк клиенттерінің ... ... ... Бұл ... ... ... ... депозит базасының төмен
болуына, банктің тек ... ... ... ... ... тобының төмен перспективалы бағыттылығына байланысты.
6. Студенттер, өздерінің перспективалы бағыттылығымен тартымды келеді.
7. Пенсионерлер. Шоттарының жоғары деңгейдегі ... ... ... ... ... ... ... тартымдылығын бағалаудың ең қолайлы және
қарапайым көрсеткіштері (критерилері) ретінде мынаны бөліп қарайды:
- Клиенттердің шоттарындағы қаражатының орташа ... ... = ½ О1 + О2 + О3 + ….+ ½ О12 / ... О1 – 1 айға ... ... ... ... Клиенттердің ақша қаражатының бірлігіне келетін операциялар жиілігі.
- Қызмет көрсетудегі тәуекел.
- ... ... ... ... ... ... ұйымдарды сегменттеуге деген қажеттілік корреспонденттік
қатынастар пайда болған ... ... ... ресурстарын үнемдеу
мақсатында кейде басқа аймақтарда филиалдар ашқан ұтымды емес, ... ... ... банктермен корреспонденттік қатынастар
орнатқан дұрыс болады. Корреспонденттік ... – бұл ... ... ... ... банктер арасындағы ынтымақтасу формасы.
Корреспондент банкті таңдаған кезде мынадай жайттар ескеріледі, бұлар:
- солар үшін ... ... ... ... орнатылатын,
қызмет көрсетілетін клиенттер қаншалықты тартымды екенін бағалау қажет.
- банктің келешектегі әрекетінің географиясы анықталады және ... ... ... ... ... ... ... кеңістікте қамтудың шарттарына және оларға
қажетті қызметтер көрсету шарттарына ... ... ... ... бір ... ... ... саны барынша за болуына
ұмтылу керек. ... ... ... ... негізгі
шарттары деп мыналарды атауға болады:
- үлкен географиялық кеңістіктегі клиенттерге қызмет көрсету ... ... ... бұл ... ... класс деңгейінде
де көрсетуі тиіс.
- Банк-корреспондент персоналының кәсіби деңгейі жоғары ... ... ... орнату технологиясы ... шот ашу ... ... ... ... ... бұл ... туралы мағлұмат беретін (банк жарғысы, банк қызметі ... ... ... ... ... ... көшірмесі) құжаттар тізбесі
жалғанады.
Егер алушы ... ... ... ... ол қол қою ... ... тұлғалардың тізімін, бүкіл қойылған қол тізімін, мөр ... ... ... ... жіберуді сұрайды.
Осыдан кейін корреспонденттік қатынастар орнату туралы келісім-шартқа
қол қойылады, мұнда ынтымақтастық саласы мен ... ... ... ... ... ... ... және жергілікті билік органдары
арқылы танытылады.
Банк нарығының 4-ші субъектісі ретінде үкімет ... ... ... ... бағалы қағаздармен, мемлекеттік
облигациялармен операциялар жасау қажеттігіне, ... ... ... ... ... (мысалы, «Мемлекеттік
ипотекалық бағдарлама») іске асыруға қатысуына байланысты.
3. Нарықты бірнеше айнымалылар бойынша сегменттеу
Тұтынушылар ... ... ... ... бірнеше айнымалылар
бойынша бір мезгілде қосымша сегменттеумен ... ... ... Егер ... ... айнымалылар
пайдаланылса, барлық клиенттерді зерттеуді мына мысалдан көрсетуге болады:
Банк қызметін көретін 50 тұтынушы бар ... мына ... ... топтарға бөлуге болады:
• географиялық белгілері бойынша;
• кіріс деңгейі бойынша;
• клиенттердің жасы бойынша.
Географиялық белгісі (n=4) бойынша:
|Сегменттер |Оңтүсті|Солтүст|Батыс|Шығыс |
| |к |ік | | ... |15 |10 |20 |5 ... | | | | ... деңгейі:
|Сегменттер |100 |100-50|500-100|1000-15| 1500-дан ... ... |0 |0 |00 ... | ... |1 |10 |9 |20 |10 |50 ... | | | | | | ... жасы:
|Сегменттер |16 жасқа |16-2|20-3|35-5|50-ден |
| ... |0 |5 |0 ... ... |2 |8 |15 |20 |5 ... | | | | | ... ... ... бір мезгілде пайдаланған кезде
нарықты бір критери бойынша бөлген кезде алынған ... ... ... | 100-ге |100-50|500-100|1000-20|2000-нан |Барлығ|
| |дейін |0 |0 |00 ...... |3 |2 |7 |3 |15 ... |0 |2 |2 |4 |2 |10 ... |4 |4 |7 |4 |20 ... |0 |1 |1 |2 |1 |5 ... | | | | | | ... | | | | | | ... |10 |9 |20 |10 |50 ... ... ... ... матрицаларды тұтастыру
барысында сегменттердің жалпы саны S мына формула бойынша табылады:
S=A1*A2*A3*…*Am
Бұл ... ... ... ... ... алу үшін басқа
матрицалармен қабаттастыруға болады.
Бірнеше айнымалылар бойынша сегменттеген ... ... ... ... ... ... табады:
S = А1 х А2 х ……… х Аn , где ...... ... ... ... ... ... нарық сегменттері саны;
А2 - екінші айнымалылар бойынша нарық сегменттері саны;
Аn - n-ші айнымалылар бойынша нарық сегменттері ...... ... ... нарық сегменттері саны.
Сөйтіп, тұтынушылар тобы бойынша да, ұсынылатын ... ... да ... ... ... клиенттік топтарды оларға банк
қызмет көрсету үшін ең ... ... ... дұрыс. Демек, сегменттеу
процесі артынан мақсатты сегменттерді іріктеп алу сатысы келеді.
1.3 Банк ... ... ... банктік маркетинг тиімділігін
арттырудағы атқаратын қызметтер негізі
Қолайлы сегментті таңдағаннан кейін келесі қадам енгізу ... ... ... бұл бәсекелестерге қатысты осы сегменттегі өз орны
туралы шешім қабылдауға байланысты. Бәсекелес ... ... ... ... бұл ... ... ақпараттың сапасына және
дұрыстығына қарай анықталады.
Осы сегменттегі бәсекелестердің жағдайы ... ... ... ... мүмкін стратегиялары туралы шешім қабылданады.
Екі нұсқадағы әрекеттер болуы мүмкін:
а) бәсекелеспен қатар қандай да бір кіші ... ... ... ... ... үшін ... ... түсу;
б) бос сегментті алу.
Банк бәсекелестерді ығыстырып шығаратынына сенімді болуы керек, ол
сипаттамасы бәсекелестерде жоқ өнімдерді, ... ... ... ... екі ... да ... ... жағынан алғанда
талдануы тиіс. Нарықтағы жайғасымы арқылы банк таңдаған ... ... ең ... ... ... ... Нарық туралы ақпаратты зерттеу
негізінде коммерциялық банк өз ... ... ... ... болуы мүмкін: игерілген банк тауарларын бұрынғы клиенттеріне сату,
бұрынғы ... жаңа ... ескі ... ... ескі ... нарықта көрсетіп сату, ескі, бұрын игерілген нарықта жаңа қызметтер
көрсету, жаңа нарықта жаңа банк ... ... және т.б. ... ... ... ... типі ең тәуекелі көп, бірақ, әдетте,
ең пайда әкелетін болып табылады.
Іс жүзінде, әдетте, ... ... ... мына ... ... ... ... бар күшін 1-ші топ тұтынушыларына қызмет
көрсетуге салу, немесе барлық ... ... ... да ... ... Сараланған маркетинг (әртүрлі сегменттердегі іріктелген мамандандырылу)
3. Жаппай маркетинг (сараланбаған) бүкіл нарыққа қызмет көрсету.
Осы стратегияларды таңдау ... ... ... Бұл әдіс жаңа ... ... ... ... пайдаланылады.
Бұл стратегияның артықшылықтары:
- бәсекелестерден салыстырмалы оқшаулануы (тәуелсіздігі);
- маркетингтік күш салуға, жарнамаға ... ... ... ... ... байланысты банктің маркетингтік қызметінің тиімділігін
арттырады;
- «өз» сегментінің қажеттігін білу;
- ... ... және ... ... жұмыс істеген кезде
кірістерінің тұрақтылығы.
Кемшіліктері:
- банк ... ... ... ... ... аз ... банк клиенттермен тұрақты контакт ұстауға және жетілген жаңа ... ... ... ... бұлар клиенттер тобының шағындығына
байланысты барлық уақытта бірдей өзін өзі ақтамайды;
- ... ... ... ... қалыпты дамуы үшін тежегіш фактор
болып табылады.
Сараланған маркетинг
А) барлық тұтынушылар ... бір ... ... – бұл ... ... қалыптасу және даму сатыларында пайдаланылады. Бұл сатыдағы
басты сұрақ – бұл барынша көп клиенттердің қажеттігін ... банк ... ... ... өнім ... ... сан алуан болып
келетін өнім ғана болуы мүмкін (депозиттік, несиелік қызмет көрсету).
Артықшылықтары:
- бір қызмет көрсетуді зерттеу тәжірибесі оны ... ... ... ... ... ... мүмкін;
- арнайы қызмет көрсетуге жұмсалатын шығын ең ... ... ... ... ... ... қысымынан қорғалғандығы;
- клиенттердің адалдығы;
- қолайлы баға, яғни, ... ... ... банк өніміні таңдау қиындығы;
- осыған ұқсас бәсекелестер ... ... ... ... ... ... өте үлкен клиенттерімен контакт ұстау қиындығы.
Б) Банк нарығының әртүрлі ... ... ... жағымды сәттерімен сипатталады:
- таңдалған мамандану кезінде ... ... ... ... жетудің қажеттігі жоқ.
- таңдалған мамандандырылу клиенттердің жаңа қажеттіктеріне белсенді жауап
қатуға және жаңа банк ... ... ... ... ... ... ... конъюнктураның нашарлауына сезімталдығы азаяды.
- Жарнамаға жұмсалған шығындардың тұрақты және ... ... ... Бұл нұсқа банкке ұзақ мерзімді перспективада өз ресурстарын оңтайлы ... ... ... кез ... банк сегментінде бәсекелестер бар, бұлар бір де бір ... ... ... ... ... ... ;
- ... маркетингтік зерттеуге үлкен және тұрақты шығындар жұмсалады.
Жаппай маркетинг, ... ... ... үшін ... бағдарлама
жасауды көздейді, яғни, барлық тұтынушылар тобының ... ... ... ... ... банк ... ... ететін барлық клиенттерге қызмет көрсетіледі. Банкте
нарықты зерттеуге деген қажеттік жоқ, маркетингке жұмсалатын шығындар аз
болады;
- банктің ... ... ... ... жоқ, бұл банкке клиенттердің
жаңа қажеттіктеріне тез ... ... ... ақпарат жинау және өңдеу көлемі едәуір үлкен, бұл банк өнімдерінің
өзіндік құны ... және ... ... ... ... банк ... конъюнктураның өзгерісіне ұшырағыш келеді. Банк өз қызметін
үнемі бейімдеп, өз ... ... ... іске асырған кезде
қаражатын шашыратуы тиіс;
- барлық клиенттердің сұранысына бір ... ие ... жаңа ... ... ... ... үлкен қиындықтар болады.
Мақсатты нарықтар таңдаған кезде алдымен мына факторларды ескеру керек:
1. Банк ресурстары, яғни, ішкі ... ... ... ... шығады. Егер банктің ресурстары көлемі аз болса, банк
барлық тұтынушылар ... бір ... ... ... банк ... ... Барлық өнімдер 2 топқа
бөлінеді.
- алуан түрлі ұсыныс формалары жоқ банк ... ... ... есепайырысу қызметін көрсету, бағалы заттарды сақтау
қызметін көрсету және т.б.)
- алуан түрлі ... ... бар банк ... ... ... ... қызмет, банк кепілдемесін беру, инженерлік-
экономикалық сараптама қызметін ... және ... Жаңа ... ... ... ... ... Егер банктің жаңа
қызмет көрсетуді әзірлеуге мүмкіндігі болса, ол барынша мол ... ... ... ... ... және бәсекелестердің маркетингтік стратегиясы.
5. Нарықтың біртектілігі дәрежесі. Егер нарық салыстырмалы біртекті болса,
онда банк бүкіл нарықты қызмет көрсетумен ... ... ... банк
сегменттерінің тартымдылығын сан жағынан ... үшін ... ... ... ... ... БАНК ... СЕГМЕНТТЕУ АРҚЫЛЫ БАНКТІК МАРКЕТИНГ
ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ
2.1 Банктердің ұсынылатын қызметтері бойынша сегменттеу
Өнім ... ... ... ... кезде банк қызмет
көрсетуінің 4 ... ... ... ... ... ... ... көрсету; инвестициялық операциялар; басқа да қызметтер көрсету,
Корпоративтік ... ... 2011 ... ... ... сұраныстың ұлғайғанын және респонденттердің бар болғаны ... емес ... ... кредиттерге сұраныстың өзгермегенін атап
өтті.
Кредиттеу объектілері мен ... ... ... қаржыландыруды
бағалауы айналым қаражатын толықтыруға, кәсіпорындардың борыштарын қайта
қаржыландыруға және негізгі құрал-жабдықтарды сатып алуға ... ... ұзақ ... заемдарға деген сұраныс жоғары күйінде қалып отырғанын
көрсетеді.
Банктер заемшыларды тарту және ... қалу ... ... ... ... жол картасы - 2020» және «Даму» КДҚ» АҚ бағдарламасы
сияқты мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде ... ... ... ... ... және ... мерзімдерінің қолайлығы)
заемшылар үшін ынталандырудың бірі ... ... ... ... ... ... талаптар ұсынып, кредит беру көлемін
біртіндеп өсіріп ... ... ... және ... ... ... ... қалпына келтіруі байқалады.
Банк секторындағы бәсекелестіктің айтарлықтай артуына бас ... және ... ... саласындағы
инновациялық технологияларды беруі бәсекелес артықшылығы болып табылатын,
шетелдің ... бар ... әсер ... ... ... бұл ... арзан қорландыру көздеріне (бас ... ... ... ... ... ... Қазақстан нарығында кредиттік өнімде құнының
төмендеуіне қысым жасауда. Бұл факторлар олардың жұмыс тиімділігін көтеріп,
клиенттік базасын кеңейтуге, ... ... ... ... ... көпшілігі үшін шағын және орта бизнесті кредиттеу дамудың
басым бағыттарының бірі болып табылады, себебі ірі бизнестік ... ... және ... ... ... етеді, бұл банктердің көпшілігі үшін
үлкен ... ... ... Бұл ... ... және орта бизнесті
кредиттеу кредиттік портфельді қажетінше әртараптандыруды және ... ... ... ... етеді.
2012 жылғы 1-тоқсанда кредиттік ресурстарға заемшылар тарапынан
сұраныстың өсу үрдісі ... ... 60%-ы ... ... бұрынғы деңгейде қалатынын күтеді.
Сонымен қатар банк секторында мөлшерлемелердің одан әрі төмендеуіне
және ұсынылатын кредиттердің мерзімдері мен ... ... ... ... ... ... ... одан әрі өсуі
күтіледі. Тұтастай алғанда банктер кредиттік ... ... ... ... жеке ... бойынша өтеу мүмкіндігін беру, кредиттік
тарихы жақсы клиенттер үшін жеңілдік талаптарын беру ... ... ... ... ... және ... ... банк қызметтерін
көрсету жөніндегі жұмысты жалғастырады.
Бөлшек кредиттеу сегментінде жеке тұлғалар тарапынан сұраныстың өсу
үрдісі сақталды. ... ... 33%-ы ... ... ... ... және ... 43%-ы сұраныстың бұрынғы деңгейде
қалғанын атап өтті. Халықтың тарапынан тұтынушылық ... ... ... банктердің 48%-ы сұраныстың өскені туралы мәлімдеді.
Клиенттік базаны ... ... ... ... ... кең ... пайдаланды.
Тұтынушылық кредиттеу саласында халықтың тұрмыстық техниканы сатып алу,
оқудың ... ... және ... ... үшін ... ... ... өсуі басым болды. Банктер жылдам жүргізілетін және
қолайлы құралдар ретінде сауда ... ... ... ... ... ... ... атап өтті.
2011 жылғы 4-тоқсанда пікіртерімге қатысушылардың 30%-ы тұтынушылық заемдар
жөніндегі кредит саясатының жұмсарғанын атап ... ... ... ... ... ... бергені үшін, кредитті пайдалану үшін ... ... ... ... ... ... ... кредит бойынша
төлемді басқа банктің шотынан аударғаны үшін комиссияларды алып тастауда.
Банктер арасында бәсекелестіктің ... ... ... бір
санатына: жас отбасыларына, мемлекеттік қызметшілерге, зейнеткерлер мен
студенттерге бағдарланған жаңа кредиттік бағдарламалардың ... ... ... Бұл ... осы топтарының кредиттік өнімге сұранысының
өсуімен байланысты.
Банктердің шамамен 13%-ы ипотекалық заемдар бойынша кредит саясатының
жұмсарғанын ... Бұл ... ... ... ... ... сұранысының өсуі төмен деңгейде қалып отыр, бұл ... заем ... ... ... ... әлі де қатаң
болуымен және ... ... ... ... ... жылғы 1-тоқсанда бәсекелестіктің күшеюі аясында банктер ағымдағы
қызметтің тиімділігін арттыруға ... ... іске ... қызмет көрсету сапасына және ... ... ... ... қызмет көрсету арналарын дамытуға баса көңіл
бөлінетін болады.
2011 жылғы 4-тоқсанның қорытындылары ... ... ... ... заемдардың үлесі әлі де жоғары деңгейде қалады.
Банктер кредиттеудің корпоративтік және бөлшек сегменттеріндегі проблемалық
заемдарды қайта ... және ... ... ... алу ... жұмысты
қарқынды жалғастыруда. Банктердің шамамен 27%-ы ... ... ... ... ... ... ... шамамен 65%-ы сапаның
өзгеріссіз қалатынын болжайды, банктердің тек 8%-ы ғана несие портфелінің
сапасы аздап нашарлайды деп ... ... ... қиын ... ... ... клиенттерге
қолдау көрсету үшін әлеуметтік ... ... ... ... ... ... мынадай тәсілдерін пайдалану
мүмкіндігі бар: кредиттеу мерзімін ... ай ... ... ... ... кредитті төлеу мерзімін кейінге қалдыру, заем бойынша
сыйақы мөлшерлемелерін ... ... ... болашақтағы кезеңдерге
бөлу және айыппұл санкциялары мен өсімпұлдарды төлеуге ұсынбау. Жоғарыда
аталған схемалардың кез келгені әр ... үшін ... ... ... жөн. ... басқа кейбір банктер клиенттердің кредиттер бойынша
пайыздық мөлшерлемелерді төмендету туралы өтініштерін қарай бастады.
Банктердің пікірінше, жылжымайтын ... ... ... өсуі үшін
объективті себептер жоқ. Халықтың сатып алу қабілеті төмен, нәтижесінде
құрылыстың ... ... ... ... ... банктерден
ипотекалық кредиттер алудың қатаң талаптары (қомақты бастапқы жарна, жоғары
кредиттік ... ... ... ... өте ... ... ... кредиттер берудің төмен деңгейіне ықпал ... ... ... сапалы өлшемдері туралы зерттеулеріне
сəйкес 2012ж. заңды жəне жеке ... ... ... ... ... күйде сақталды (2.2.4-график).
Дерек көзі: банктер, ҚРҰБ есептері
Кредиттік ресурстарға сұраныс пен ұсыныстардың өзгеруі, респонденттердің %
Бұл ... ... емес ... тарапынан сұраныс көбінесе айналымдық
жəне негізгі капиталды қаржыландыруға, ... ... бар ... ... ... ... ... Жеке
тұлғалар тарапынан тұтынушылық кредиттерге сұраныстың өсуі экономикалық
жағдайдың жақсаруы, кредиттер алуға ... ... ... ... ... ... төлем қабілеттілігінің қалпына келтірілуімен
жəне банктердің кредиттік саясатының ... ... ... ... бойынша сұраныс айтарлықтай өскен жоқ, себебі халық
пайыздық мөлшерлемелердің айтарлықтай төмендеуін күтуде, алайда, банктердің
бағалаулары ... ... ... ... ... ... ... саясатының барынша жұмсаруы кредиттеудің бөлшек
сегменті бойынша байқалады, осы уақытта корпоративтік кредиттеу ... ... ... ... жəне жекелеген кредит алушылардың
тəуекелдерінің артуына ... ... ... ... ... жеке ... салыстырғанда корпоративтік
клиенттерге қатысты барынша қалыпты кредиттік саясатты қолдайды (2.2.5-
график).
Дерек ... ... ҚРҰБ ... ... ... ... Банк клиенттерінің топтары бойынша сегменттеу
2.3 Банктің ең тартымды болып келетін сегменттерін іріктеп алу негізіне
банктегі ... ... ... ... ең ... ... келетін сегменттерін іріктеп алу солардың
ішінен ... ... ең ... анықтаумен байланысқан. Ең тартымды
болып келетін сегменттер – бұл банк тауарын өткізу барынша ... ... ... өсу қарқыны жоғары, пайда алу нормасы оңтайлы, аздаған
бәсекелестік бар, бағаға ... ... аз, ... көрсету сапасына
қоятын талаптар жоғары емес сегменттер.
Бірақ осы аталған талаптарға толық сай ... ... табу ... ... қажетті критериге барынша сай келетін сегменттерді
іріктеп алу жұмыстың мәнісі болады.
Мақсатты нарықтарды таңдаған кезде мынадай дәстүрлі ... ... ... ... банк ... ... сегменттеудің бір
мезгілде 2 тәсілі пайдаланылады.
1. клиенттер бойынша.
2. көрсетілетін қызметтер сипаттамасы бойынша:
|i-ші банк ... (j) ... ... | | |
| |1 (а) |2 (в) |m (z) | |
|1 |Y11/K11 |Y12/K12 |Y1m/K1m |Y1'/K1' |
|2 |Y21/K21 |Y22/K22 |Y2m/K2m |Y2'/K1' |
|n |Yn1/Kn1 |Yn2/Kn2 |Ynm/Knm |Yn'/Kn' ... |Y1/K1 |Y2/K2 |Ym/Km |Cy/Ck ... ... ... ... саны, мұны 1-ші клиенттік топ (тұтынушы)
клиенттері талап етеді.
K11 – 1-ші тұтынушылық топ ... ... ... 1-ші кәсіпорын
қызмет көрсетуін пайдаланады.
Y1' – топтың барлық клиенттері тұтынатын 1-ші өнімнің жалпы қызмет
көрсету ... – 1-ші ... ... ... пайдаланатын барлық тұтынушылық топ
клиенттерінің саны.
K1m Knm Ck – ... ... ... (min)< = К1 < = а*n (max) – К1 ... ... осы ... – 1-ші тұтынушылық топ клиенттері қажеттігінің ... ... ... ... ... көрсететін көрсеткіш.
1 (а+в+z) < =Ck < = n (a+в+z) – барлық клиенттік топтардың клиенттері
қажеттігінің ... банк ... ... ... ... ... банк ... мүмкін 9 қимыл нұсқасын
таңдай алады:
1. Бір тұтынушылар тобының бір қажеттігін қанағаттандыру.
2. ... ... ... бір қажеттігін қанағаттандыру.
3. Барлық тұтынушылар тобының бір ... ... Бір ... ... ... ... ... топтардың бірнеше қажеттіктерін қанағаттандыру.
6. Барлық топтардың бірнеше қажеттіктерін қанағаттандыру.
7. Бір ... ... ... қанағаттандыру.
8. Бірнеше топтың барлық қажеттіктерін қанағаттандыру.
9. Барлық топтың барлық қажеттіктерін қанағаттандыру.
3 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БАНК НАРЫҒЫН ... ... ... ... ЖЕТІЛДІРУ
3.1 Банктік өнімдер мен қызметтер нарығын сегменттеуде туындайтын
мәселелерді шешу жолдары
Қазақстандағы банк ... ... ... ... ... ... мен банк ... казіргі сұраныс талаптарына
сәйкестендіру үшін төмендегідей шаралар қарастырамыз.
Банк өнімдері нарығының бұдан әрі ... қор ... ... байланысты
болмақ. Қазақстан Республикасының құнды қағаздарының Ұлттық комиссиясы мен
ҰБ біріге ... ... қор ... ... ... мен өзге де
құнды қағаздарды белсенді ету, ... БАҚ – та ... ... ҚҚҰК – мен ... түрде спецификалық қарыз міндеттемелері
енгізілген банк активтерін қорғау механизмі жасалмақ. Қор нарығының дамуы
барысында ҰБ ... ... ... бар банк ... ... ... ... қаржыгерлерінің ассоциациясы мен ҰБ бірлесе отырып,
қаржы институттарының өзара байланыс, ... ... ... ... істеуге міндеттелген ұйымдар қорлары
секілді жаңа типтерін құруды ... ... өзге ҰБ ... ұйымдасқан нарығы мен ипотекалық операцияларды дамытуға қатысатын
болады. Банк әрекеттері әділдігін ... үшін ҰБ мен ҚҚҰК ... ... ... ... ... ... Бұл сферадағы
негізгі бағыт – банк қызметтерін одан әрі дамыту, банктік қызмет көрсетудің
жаңа түрлері мен ... ... қор ... өз ... ... ету үшін жаңа ... ... отырып инвестиция тартулары керек. Осындай құралдардың
бірі ... ... ... ... ... ... қаржы операциясы бірнеше мақсатқа жетуде септігін
тигізеді.
Біріншіден, шетел валютасында ақша ... ... ... пайыздық
ставка төмен болады.
Екіншіден, Республикадағы құнды қағаздар ... ... ... банк ... ... қанағаттандыруға қауқарсыз.
Үшіншіден, банк өз әрекеті сферасын кеңейту мен халықаралық қаржы
институттарымен байланыс орнатуға ... ... ... ... мақсаты - өзі қалаған уақытта капиталдың халықаралық нарығында
оңай шығуға мүмкіндік алу болуы керек. Олар банктік ... ... ... ие және ... қаржыландыруға көп мүмкіндіктер береді.
Еврооблигация эмиссиясының негізгі міндеттері:
1) Инфляциялық ... жоқ ... ... ... ... ... қаржыландыруда жоғарғы потенциалға ие түрді қорғау.
2) ... ... ... ... ішкі ... қарағанда сырттан
қарыз алу арзанырақ болады.
3) Жал алу үшін ... ... ... ... Несиеге қауқарлы эмитет ретінде көріну үшін ... ... ... ... алу мерзімдерін ұлғайту.
6) Банктің қаржы ресурстарына шетел капиталының келуі.
Еврооблигациялар ... ... ... – инвесторлар үшін
индикатор болып табылатын несиелік рейтингтің болуы. Несиелік рейтингті алу
мен өзге де ... ... ... ... алғашқы эмиссияға
дайындық процедурасы ... ... ... банктердің халықаралық
капитал нарығына алғашқы болып шыққаны “Казкоммерцбанк” АҚ, ING Burns ... AG (АҚШ) 50 млн. және 35 млн., ал Bankers Trust – тан 20 ... ... ... ... ... өзге ... үлгі болды. Корпоративті облигацияларды
ҚР – да шығару. Қазіргі уақытта ішкі нарықта негізінен мемлекеттік бағалы
қағаздар айналымда жүр. ... ... ... ... – бір қажетті құралы. Инвесторларды акциялармен салыстырғанда
облигацияларға салынған ақша қайтарылымы қызықтырады.
Корпоративті облигацияларды ... ... мен жабу ... ҚР ... ... актілерімен жүйеленеді. Негізінен бұл процесс акциялардың
шығарылым процесіне қатты ұқсайды./26,б.100-103/
Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе ... ... ... ... ... ... ұсынамыз. Отандық облигация нарығында
қаржылық құралдар жетіспегенде, өз ақшасын тиімді орналастыру жолын таппай
жүргендердің бұл ұсыныс ... ... еш ... жоқ. Ал сатып
алушыларды эмитенттің төлемге ... ... Осы ... ... ... ҚҚБ ... дұрыс. ҚҚБ тізімінде тұру банктің өз әрекеті туралы
толық мәлімет ... ... ... ... ... үшін ... түгел беруге әзір екендігін көрсетеді. Корпоративті қарыз
міндеттемелерінің алғашқы эмиссиясын 6 ... ... 50 млн. ... істеген жөн. Жалшылар назарын аудару үшін ... ... ... ... ... ең ... ... НСО кірісіне
жақындатыпқойған дұрыс. Егер алғашқы кезең жақсы өтсе, банк өзін ... ... ... ... ... инвесторлар сеніміне ие болады. Бұл
келесі реттерде жалға алу мерзімі мен ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Сөйтіп, банк жалға алудың өз инвестициялық базасын кеңейтіп, қаржы
ресурстарын тартудың қосымша ... ... және ... ... өз ... ... етеді.
Кастодиалды әрекет өздеріңе мәлім зейнетақы ... ... ... ... қорлары құрылған. Олар салымшылар ақшасын
қауіпсіз қысқа мірзімді мемлекеттік бағалы ... ... ... ... қызметтің жаңа түрі – зейнетақы қорларындағы ақша
ағымдары қозғалысын бақылаудың ... ... ... ... пайда болды.
Банк – кастодиан өзіне сеніп тапсырылған бағалы ... мен ... ... ... ... ... мен бопсалаулардан қорғайды. Осы үшін
ол марапаттау алады. Мысалы, Алматы сауда – қаржылық ... ... ... үшін ... ... ... ... 0,15 %
өлшемінде ақша алады. Мұндай төмен баға ... ... үшін ... – кастодианға аталған қызметтерді көрсету зейнетақы қорлары үшін
сомаларға инвестиция жасағанда ғана пайда ... ... Банк ... тек ... ... емес, өзге де институционалды инвесторлар
мен портфельді инвесторларға да көрсететінін атап өтуі керек. Қор нарығының
дамуы ... ... ... ... олар бойынша жасалған келісім –
шарттар көлемінің ұлғаюына алып келеді. Сәйкесінше кастодиалды ... ... та ... Осы ... ... ... банктік
қызметтің актуалды және перспективалы түрі болып ... пен ... ... ... ең ... ... - форфейтинг. Форфейтинг – көбіне сыртқы ... ... ... ... ... экспорттаушыларды несиелеудің өзіндік
бір түрі.
Банк сатушыдан сатып алушы міндеттемелерімен тауарды сатып алады. ... оны ... ... ... ... – ала төлем үшін банк – ... ... ақша ... ... банк – ... ... ... өзіне
қабылдап, сатушы үшін кепілдікке барғаны үшін марапатталады. Республикада
экспорттық операцияларды жүзеге асыратын ... ... ... ... түрі ... ие ... деген сенімдеміз.
Несиелеудің енді бір түрі – факторинг бойынша банк сатушыдан төлем
талаптарын сатып алып, сатушыға ... Банк ... ... ... ... ... айналымға тез енуі, сатып алушының төлемей кету қаупінің
болмауы және т. б.
Факторингтік компания не банктегі ... ... ... ... әрекетінің талдауы, несиелік талдау не қарызды қайтару,
- “бекітілген міндеттемелер” көмегімен жағымсыз қарыздарға ... ... ... 75 – 80 % ... түрде қолма – қол төлеу мен
келісілген уақытта қалдық ... ... ... ... ... ... операциясымен бірдей.
Сөйтіп өз мүмкіндіктеріне қарай отандық банктерде форфейтингті қолдану
ұсынылады. Бұл ... ... ... ... ... ... банк әрекетін дамытудағы перспективті бағыттардың бірі банк
операцияларына Интернетті қолдану болып табылады. Бұл виртуалды қызметтер
көрсету деп ... ... ... ... өз ... интернет арқылы
жарнамалайды. Нақтырақ айтсақ, интернет пен компьютерлік технологияларды
кассалық есептеу ... ... ... бір ... ретінде TexaBank-
ті алуға болады. Клиенттер есептеулерінің жаңа ... ... үшін ... жеке ... ашылғанын жариялайды. Ол жаңа технологияларды
қолданатын әмбебап банк ретінде белгілі. ...... атты ... енгізу арқылы ол клиенттің есепшотты ашуын жеңілдетті. Аталған
тәсіл клиенттің банкпен кез келген уақытта, кез – ... ... ... ... ... Ол өз үйінде, интернет арқылы тіпті Республикадан
тыс жерде де банкпен байланыс орнатады. TexaBank өз клиенттеріне ... ... ... ұстау, есепшотта минималды қалдық қалуын талап
етпеу, мультивалюталы ... ... ... ... және өзге де қызметтерді ұсынады. Банк ойынша, құпиялылықтың
сақталуы аса маңызды. Сервермен байланыс 5513 О протоколындағы 128 бит кілт
арқылы ... ... ... ... тобы ... ... – тің бұл қызметтерін үлкен ризалықпен қабылдады. Банк өнімдері
нарығын дамыту үшін республика ... ... ... ... ... жаңа ... ... ипотекалық несиелеуді насихаттау,
оның ішінде ипотекалық облигациялар мен жинақ құрылыс, ссуда беру ... ... емес ... ... ұсынылады.
Жоғарыдағыны қорытындылай келе айтарымыз, Қазақстандағы банк өнімі
нарығы кеңейіп, дамып, жаңа ... және ... емес ... ... ... ... ... деңгейі мен сапасының көтерілуі, қаржы жүйесін
бекіту, экономиканың шынайы секторының дамуы, ақша – ... ... ... ... береді. Банктердің барлық коммерциялық
әрекеттермен ... ... ... ... ... ... ... алдымен клиент қажеттілігін қанағаттандыруға
бағытталған.
Инкассация ... ... ... ... ... сәйкес
клиенттердің банктерге қойылатын талаптары ... ... бірі - ... ... өзге банк ... ... ... мен тарифтерге ғана емес, өндірістен ... ... да ... ... ... - өндірістер, ұйымдар мен
мекемелер кассаларынан ақша мен бағалы бұйымдардың алынып, қаржы – несиелік
мекемелерге ... Бұл ... ... көлігінің клиентке барып,
ақша құралдарын қабылдап, банкке жеткізуі, купюраларды санап, ... ... ... ... арнайы жауапты адамдар инкассаторлар атқарады.
Аталған уақытта инкассация қызметінің 15 – тен астам түрі ... ... ... ... өндірістер мен ұйымдар инкассациясы,
- клиенттерге жалақы жеткізіп беру,
- ... ... бар ... ... және оның сыртқы бөліктеріне еріп
жүру.
Инкассация қызметтерінің диверсификациясы табудың жаңа каналдарына
шығып, банктерге бірқатар ... ... ... ... ... ... ... қажеттіліктерге толықтай адаптация жүргізу арқылы ... ... ... ... ... табу ... ... арқылы банк кірісін ұлғайту.
Инкассаторлық қызмет нарығындағы ... ... ... ... жаттыққан кәсіби инкассаторлар байланыс құралдары, қару – банк
клиентурасына қызмет көрсетуде ... ... пен ... ... ... өзге ... ... ақша салу кезінде дәл болуды ұмытпаған
жөн. Инкассация қызметтері үшін ставкалар мен ... ... ... мен ... ... ... ставкалар мен тарифтерден
құралады.
Инкассация қызметін көрсетуге байланысты ... ... ... ... ... сөйлесу. Оның тілегі бойынша алдын – ала
қызмет ... ... мен ... ... жағдайлар
келісіледі.
2. Келісім – шарт жобасын даярлау мен клиентпен келісу.
3. Келісім – шарт ... ... ... ... ... ... ... жасау мен
түзетулер енгізу.
5. Клиентті материалды қамтамасыз ету.
6. ... ... ... ... мамандар кеңесі.
7. Клиенттен ақшаны алу.
8. Инкассатор сумкаларын ... ... ... ... ... Ақша құралдарын өңдеу.
11. Есептеу қорытындыларын шығару.
12. Есептеулерді ... Келу ... ... ... ... шотына жіберу.
15. Инкассация қызметі үшін банк кірісіне клиент төлейтін төлем.
Инкассация қызметіне байланысты қауіптің 2 түрін атап көрсетуге болады.
Субъективті ... ... ... ... ... ... ... қатарына қолма – қол ақшалардың ірі сомасымен жұмыс, ... алып ... ... ... ... ... төмендетудің ең дұрыс
әдісі - сақтау. Көптеген банктер өз клиенттеріне ... да ... ... ... ... ... ... сақтандыру қызметтерімен
шектелмейді. Банктер әдетте әмбебап келеді. ... ... ... жаңа түрлерін қолдану ... және ... ... шешуге мүмкіндік береді.
3.2 Банктік маркетингінің дамуындағы жаңа тенденциялар.
Банктік марктингті дамыту бағыттары. Банктер арасындағы бәсекелестік
олардың тікелей клиенттермен ... ... ... ... ... ... өз міндеттерін сапалы орындауларына қол жеткізуге еріксіз
итермелейді. Клиенттерге қызмет ... ... ... бағыттарын
бөліп көрсету көзделеді. Оларға мыналар жатады:
1. ... ... ... және ... жауап қайтаратын
жауапты қызметкерлерді тағайындау.
2. 2. мен ... ... ... ірі ... мен ... ... мен ... аясындағы проблемаларды шешу
үшін қаржы кеңешілерін тағайындау.
1. Клиеттердің банкке өтініш жасау және ... ... ... үшін ... ... ... клиенттермен іскерлік қатынастар этикасын енгізу.
3. Қажеттіліктердің кең ауқымды спектрін ... ... ... ... және ... ... Несие беру туралы шешім қабылданғанға дейін келиенттің төлем
қабілеттілігін тексеру.
5. Менеджмент саласында көмек көрсететін бизнес-орталықтар ... ... ... ... ... ... ... күделікті бақылауды жүзеге асыру.
Маркетинг стратегиясы кез келген банк үшін стратегиялық жоспарлаудың
құрамды элементтерінің бірі ... ... ... ... ... ... ... ағымдағы жағдайдан алдыға қойған мақсатарға
жету бағытын қалыптастыруы көзделеді. Банк басқармасының қарауына және
бкеітуіне ұсынылатын ... ... ... ... орындауды қамтамасыз ету үшін ресурстарды
бөлуі жүзеге асырылады: бөлінетін инвестициялардың мөлшері, технологиялық
қамтамасыз ету, ... саны ... ... әрбір бөлімшелері
бойынша бекітілген стратегиялардың осы көрсеткіштері негізінде ... ... ... ... стратегиясының табысты болуы төмендегідей
бірқатар факторларға қатысты болады:
1. Банктік ... ... банк ... мен маркетингтік жаңа
фирмаларын әзірлеумен айналысатын стратегиялық дамуының арнайы
топтарын құру.
2. Стратегиялық жобаларды орындайтын жұмыскерлерді ынталандырудың
арнайы жүйесін ұйымдастыру.
3. Стратегиялық ... ... ... банк
басшылылығының қызығушылық таныту денгейі.
4. Барлық жауапты ... ... ... ... асыру барысы туралы ақпараттар жүйесін
ұйымдастыру.
5. Бақылаудың айқын жүйесін ұйымдастыру. ... ... ... ... ... ... ... орындау барысында
дәйекті бақылау жүйесінің қажеттігін туғызады.
Соңғы кезде ... ... ... мен ... жаңа ... ... ... банктік маркетингтің стратегиялық
және ұйымдастырушылық рөлін ... ... атап ... ... ... ... клиент сұранысын максималды ... ... ... ол өз ... банк ... ... септігін тигізеді.
«А.Т. Kearney, Paris» фирмасының қызметткерлері, француз мамандары Ж.Э.
Мерсье мен Ж.Э. Писини аталған ... ... ... ... ... ... жасау мен жүзеге асыруда ... ... ... деп ... ... ... ... мұндай
стратегияны жүзеге асыруға қабылетті банктер өз ... бір ... 50-100% ... ... ... ол ... факторлар да есепке алынуы шарт:
- клиенттің өмір циклын есепке алатын маркетинг 25-50%;
- клиенттер ... ... ұсау ... ... ... ... каналдарын қолдану 5-10%.
Сөйтсе де әлі күнге көптеген банктерде маркетинг тиімділігін шектейтін
факторлар бар. Олардың ішінде ең маңыздысы маркетингке ... ... ... ол ... 2% ... жапай тұтыну тауарларын өндіретін
компанияларда 15% құрайды. Банктердің дәстүрлі ұйымдастырушылық құрылымы
олардың ... ... ... ... ... ... бермейді. Банктің қазіргі уақыттағы құрылымының кемшіліктері
барлық деңгейлерден көрінеді:
- маркетинг дирекциясы мен ... ... ... өзге де
бөлімшелері клиенттердің ... ... ... ... ... да, ... ... жекелеген түрлерінен ғана хабардар;
- банк өнімдері мен ... табу мен ... ... ... ... ... банктің әрбір бөлімшесі өзге бөлімшелермен байланысқа түспей, тек
өз операциялары мен ... ... баса ... ... ... ұсынып отырған әдістер-ұйымдастырудың жаңа
әдістерін енгізу мен ... ... ... ... маркетинг тиімділігін артыратыны сөзсіз.
Банктің клиенттермен қарым-қатынасын басқарудың жаңа ... ... ... банктер клиенттердің жаңа сұраныстарына орай ... мен ... табу мен ... ... қаржы көздерін жұмсауда.
Мұның қорытындысы ретінде банктік бөлімшелердің жаңа ... ... ... қызмет көрсету түрлерінің дамынылуын алуға болады. Сөйтсе
де ең бастысы бұл клиеттермен арадағы қарым-қатынаста жаңа технологиялардың
қолданылуы. Аталған жаңа ... ... ... ... ... жұмыс орындарын өзгерту, банктік маркетинг пен
ұйымдағы өзгерістер функцияларын ... ... ... ... қолдануға негізделеді.
Жаңадан ұйымдастыру мен ... ... ... ... жай ғана ... жүгізіп, банктік операция түрлерін орыдауымен
шектелмей АҚШ 5 жарым жылдан бұрын пайда болған «әр ... ... ... ... ... де жұмыс істеу міндет. Ал
клиент жағдайы мен ... ... ... ... ... туралы
мәлімет қызметкер дұрыс шешім қабылдау үшін экран бетінде болу керек.
Қызметкер барлық клиенттерге бірдей жоғары деңгейдегі қызмет ... Бұл ... ... ... ... ... көлемін өсіру мақсатында
қызметкерді оқшаулау; қажет ... ... мен ... ... беру; процестерді жүзеге асыруға қол ұшын беру. ... ... ... алу және ... ... ... бақылау.
Жұмыс орнының жаңа типімен байланысты банктік ... ... ... ... ... маркетингтік
функцияларын банктің операционды қызметтеріне беруде көрінеді. Бұл CRM жаңа
технологиясын қолданушылар санын ұлғайтады. Мысалы, банктің кей операционды
бөлімшелері өздері ... ... ... ... ... отырып,
жарнама компаниялары сценарийлеріне өз ұсыныстары мен кеңестерін қосар еді.
Мұндай шарттарда клиенттермен ... ... ... ... маркетинг қызметіне тәуелсіз түрде белгілі бір ... ... өз ... іске ... CRM технологиясы басқару мен ұйымдастыруда көптеген ірі өзгерістер
болуын талап етеді. Банк ... мен ... ... ... ... қана ... оны жинау да керек. Бұл өзгерістер уақыт
талабына сәйкес ... деп ... ... иерархиялық құрылымын
жоюға септігін тигізеді.
Клиентке бағытталған мәліметтер базасын құру. ... мен ... ... үш типі ... ... ... макроинформация банк клиенттерінің
жасы, кәсіби және өзге де ... ... Бұл ... ... банк ... ... талдау мен жаңа банк
өнімдерін, қызметтерін жасау үшін қолданады.
Коммециялық кеңес ... ... ... ... мінездемелері әдеті мен өзін-өзі ұстауы туралы мәліметті қамтиды.
Мұндай мәлімет кеңес ... ... ... ... қарым-
қатынасында қолданады.
Жоғарыда аталған дәрежелер аралығындағы мезоинформация клиенттерді
жекелеген критерийлер бойынша бөліп, олардың ерекшеліктері мен ... үшін ... ... әр банк ... ... қолданыста болуы
керектігі түсінікті. Бүгінде CRM технологиясы мұны ... ... ... негізінде клиенттер туралы мәліметтер базасының дамып-жетілуі
ақпараттық жүйелерді ұйымдастыру мен ... ... ... ... ... ... Әзірге қолданыста жүрген бірден-
бір ақпараттық жүйе клиент туралы толық мағұлмат бере алмайды. ... ... тек қана банк ... шектелмей, өзге де келісім-
шарттарға отырған. Мұндай жағдайда оларға әдетте өнім ... ... ... ... операционды бөлымшелерінеде қызметтер
көрсетіледі. Клиентке біржақты бағыт болмағандықтан ол туралы толық мәлімет
те жиналмайды. Клиент пен банк ... ... ... ... ... жүйе ... тіркелмей банк өнімдерін табудың әртүрлі
ақпараттық қызметтеріне шашырап кетеді. Ал қазіргі заманғы маркетинг ... ... ... болуын талап етеді.
Клиеттің «ситетикалық» бейнесін қалыптастыру үшін ол туралы ақпарат
жинау төмендегі сызба ... ... ... ... ... қатысты әрекеттер
Мәліметтер базасы
Мәлімет жинау/ іріктеу/ Бір түрге келтіру
Өндіріс барысы Клиентпен қарым – қатынастар ... ... ... ... операционды сауда әрекетінің сферасы қолданумен шектелмей,
мәлімет көзі де болуы керек. ... ... ... ... ... әу ... маркетингтік зерттеулер барысында жинақталған
клиент ... ... ... ... ... ... Жаңа ... жүйеге автоматты түрде емес, өңдеу мен бақылаудан өткен соң
белгілі бір ... ... ... ... ... банктер клиенттер сұраныстарын
қанағаттандыру дәрежесін көрсететін көрсеткіштер ... де ... ... ... ... саясат жүргізуді бастап та кетті. ... ... ... банк ... ... ... 81 көрсеткіш динамикасын
бақлап отырады. Олардың әрқайсысы банктік қызметтерге сай жасалған.
Клиеттерге қызмет көрсетуді жақсарту үшін банктер көбіне банк секторына
жатпайтын өткізу ... ... ... ... ... ... ... фирмалармен, жылжымайтын мүлікті сату
агенттіктерімен ... ... ... ... өнім сату пунктілерін
қолданып, ... ... ... ... ... ... ... жалпы сауда маркасымен біріккен қызметтерді ұсынуға алып келуі
мүмкін. Мұндай одақтастық мәні – екі жақ ... ... ... мен ... ... ... туралы мәліметтен максималды толық кіріс алу үшін ... кем ... үш ... ... ... ... толықтырылып, талданып
тұруы керек:
- клиенттерді бөлу мүмкіндіктері-айталық олардың ... ... ... ... ... ... ... Соңғы
уаққыта кей банктер клиенттерді олар қолданған қызмет құнына қарай
бөле бастады;
- клиенттердің құрымдық профилін сату; бұл оың ... ... ... тіркеуден автаматтандырылған картотека құрылуы
аралығындағы ... ... ... ... ... ... ... беретін клиенттердің болашақ
әрекеттерін үлгілеу және ... жаңа ... ... ... бұл жерде клиенттің өмір циклі туралы информация үлкен
рөлге ие. Бұл оның негізгі және ... үй, ... ... ... ... ұсынуға мүмкіндік береді.
Клиенттер мінез-құлқын талдаудың ең күшті әдістерін бүгінде «Кока-Кола»
және «Нестле» компаниялары жасап шығарған. Бұл әдістерді ... ... ... ... де ... жаңа әдістерін қолданушы банк иелері
жедел түрде ... ... ... де ... ... ... банк ... болып табылатын салаға ғана ерекше көңіл бөлуі шарт. Айталық,
стратегиялық клиенттер үшін ... ... ... не ... ... ... ... мен талдау әдістерін жетілдіру.
Бұл жерде үнемі есте болатын бір жайт, маркетинг облысында алға даму
байқалу үшін банктің барлық ... ... ... ... жерде маркетингке салынатын инвестициялар кірісін талдаудан өткізу
керек, бұл ... ... ... ... ресурстарды бөлу мен
таратуға көмектеседі. Жалпы түрде ROMI ... ... ... үшін ... ... ... ... сәйкес операцияларды
жүргізуге кеткен шығындар қатынасында анықталады.
Банк ... ... мен ... жаңа ... ... ... ... құнның көрсетілетін қызмет сапасына қатынасы үлкен маңызға ... ... үшін ... көбіне пайдаға тікелей әсер ететін өнімдер
мен қызметтер бағасына ... ... ... ... ұстауларды төментету
мен банктік ... ... ... ... ... өте күрделі, өйткені көптеген элементтерді алып жүреді: ... өзге ... ... ... төлемдер, банк имиджі мен
рейтингісін көрсететін өзге де элементтерді қосады.
Simon-Kucher & Partners фирмасы кеңес берушілерінің ... ... ... қабылдайтын банк өнімінің құндылығы баға ... үшін ... ... ... ... ... ... үшін әдетте аралас талдау әдісі қолданылады. Мұндай клиенттер
таңдауына банк ... мен ... 15-20 жұбы ... Олар ... ... ... ... отырып, беруін таңдап алулары керек.
Респондеттер жауаптары белгілі бір балл ... ... ... ... құны параметрінде ақысыз қызмет (18) ең көп баллға ие
болды; 15 франктық құн - 8 ... 30 ... құн - 4 балл ... Бір ... ... құн 15-тен 30-ға өсуін клиент небары 4 пунктпен ажыратты,
бұған құн ... ... ... салымдар жөніндегі кеңес беру
секілді қосымша қызметтердің ... әсер етсе ... ... ... қосу ... банк қызмет ақысын еш қиындықсыз екі еселей алады.
Дәл осындай жолмен клиенттер банктің атағы, имиджі ... өзге ... ... алады. Мұндай зерттеуді өңдеу нәтижесін банктік ... ... құн ... әрі ... ... өнімдері мен қызмет
бағаларына сәйкес клиеттерді бөлуде қолдануға болады.
Клиенттерді тартып, ұстау үшін көтеген банктер 60-шы ... ... ... ... асырған өндірістік және сауда ... ... ... ... ... басты мақсаты-ең
белсенді клиенттерді өзге тартып, ұстап қалу, өйткені барлық ... ... 1/5 ... ... ... ... ... тікелей мақсатты
маркетинг аталатын маркетингтің әдістерін қолдануға мүмкіндік береді.
Ағылшындық Barclays банктік тобы 70-тен астам елде 3500 ... ... ... ... ... рет өз ... несие карточкаларын
ұсынып, автаматты касса аппараттарын орнатты, ... ... ... ... ... бастады. Жыл сайын топ маркетингке 100 млн астам фунт ... 1998 жылы ... Barclays ... ... карточкасының иесі оны
әр қолданған сайын бірнеше балл ... жеке ... ... ... асыра бастады. Бұл баллдар клиент есепшотында
автаматты ... ... ай ... ... ... туралы мәлідемеге
енгізіледі. Жиналған баллдар кейіннен белгілі бір тауарларға не ... ... ... арнайы каталогында мынындай мүмкіндіктер
берілген: газет не ... ... (150-300 ... ... ... ... гүлдер (450 балл), концертке билеттер (1500 балл) фотоапаратар және
т.б. ... ... аясы ... ... Банк ... ... бар ... клиенттер, мүшелеріне қосымша қызметтер көрсетілетін
клубқа ене алады. Жылына кемінде екі рет олар ... ... ... ... қаржы жағдайы, кіріс құрылым мен болашақ зенетақы көлемі, ақша
салымдарының тиымді жалдары мен ... ... ... ... ... маркасы бейнесін бекіту. Сауда маркасының құны – клиенттер
таңдауына тікелей әсер ететін банктің ... ... ... клиент
сұранысы көемін өзгертетін сауда маркасы қабылетінің ақшалай бағалануында
болып отыр. Бүл ... оң не ... ... ... тең ... ... ... алуға деген тілегін анықтайтын да сол.
өндіру мен сату сферасындағы ... ... өз ... ... және ... ... және ... пайдаланады. Мысалы «Кока-
Кола» компаниясының сауда маркасының құны 48 млрд ... ... ... ... ... әлі ... ... қолданылмай келе жатқандыңтан,
кейбір банктер ғана күшті сауда маркларын жасай алған. әлемнің ең ірі ... ... 11 банк ... да, ... 100 ... сауда маркасының
бірде-бір банкке тиесілі ... Бұл ... ... ... ... жете ... бөмеуімен түсіндіріледі. Ал қазіргі шарттамаларға
сәйкас сауда маркасы банктің нарыққа шығудағы ... ... ... ... ... ... ... қалуы олар үшін қауіпті болуы мүмкін.
Ағылшын қаржы ... ... жеке ... ... ... Virgin, Tesco секілді ірі сауда компаниялары ... ... ... ... бастады. Экономиканың өзге сфераларындағыдай,
сауда маркасы күштілігі қаржы институттарының ... үшін де ... ... ... өз ... ... ... компаниялар,
ірі көтерме сауда фирмалары, сақтандыру компаниялары, жылжымайтын ... ... ... ... ... және т.б. ... алады.
Егер Билл Гейтстің «әлемге банктер емес қаржылық қызметтер аса ... ... ... ... банктердің жойылу қаупі бар.
Сауда маркасы құнын көтеру үшін оның ... мен ... ... ... ... Оның негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері (11 кестеде)
көрсетілген. Оның құнын ... үшін ... ... ... ... ... нарықтағы банк үлесін анықтаушылар өнім мінездемесі,
бағалар деңгейі, өткізу ... ... ... ... ... маркесы факторының үлес салмағы.
б) оның жалпы құндылығын жоғарлатуға әсерін ... ... ... мақсатымен беріктік, халықаралық дәреже және т.б.
жекелеген элементтерді бағалау.
в) банк ... мен оның ... ... жақсартудың жалпы ақша
эквивалентін анықтау үшін, анықталған элементтерді ақшалай бағалау.
11 кесте. Банктің сауда маркасы құнын жоғарлату барысының ... ... ... |2 ... Даму |3 ... ... |4 кезең. |
|маркасы құнын бағалау|стратегиясын |ету ... ... пен |
| ... | ... ... ... ... |Таңдап алынған ... ... ... сандық |бәсекелестер ... ... ... ... ... ... |мына аймақтарда |нәтижелерінің |
| ... ... ... ету: ... ... әр | ... | ... ... ... ... ... |
|бағалау. ... ... ... ... |
| ... ... мен |стратегияға |
|Сауда маркасының ... ... ... ... |
|күшті және әсіз |бағалануы. ... | ... ... | | | ... | | | |
| | | | ... ... | | | ... мақсатар | | | ... | | | ... ... ... жақсартудың негізгі алғышарттары анықталған соң,
оны жүзеге асыру үшін көпфункционалды жұмысшы тобын ... жөн. Ол ... үшке ... банк өнімдері мен оны тарату жолдарын, сонымен бірге банк
имиджі оның ... ... ... ... ... топ; ... ... әртүрлі қаржы
мекемелері клиеттермен қарым-қатынасындағы маркетингтік
саясаты өзінше құрады;
2) клиенттермен байланысқа ... және ... ... ... міндеттемелері орындалуын бақылайтын операциялық
процестер тобы;
3) банктің ... ... мен ... компаниялары
бағдарламаларын бақылайтын топ.
Күшті сауда маркасын жасап, қолдау саясаты инвесторлар жадында ... ... банк ... ... оң ... тигізеді. Және де аталған
саясат сапасыз қаржы қызметтерін ... ... ... қарсы банк
позициясын бекіте түседі.
Банктік тарату желісін оңтайландыру. Қаржы өнімдері мен қызметтерін
тарату жолдарының ... ...... ... ... үшін
аса маңызды. әңгіме банк клиентурасының әртүрлі деңгейіне ... ... мен ... байланысты ұсталуларды қысқарту туралы болып отыр.
Ұсталуларды қысқартуға бағытталған тарату ... бөлу ... жаңа ... ... ... ... Олардың ішінде аса
маңыздылары:
- клиент күтуіне сәйкес сауда пунктерінің ұйымдастыру ... ... ... ... ... келісім-шарт жасау жолымен сұраныс көлемін
көбейтуге мүмкіндік беретін өткізудің ... ... ... ... ... ... жүйе беру ... одоқтастарға
жергілікті сауда пунктерін құру;
- тікелей маркетинг әдістерін ... ... өз ... ... ... ... телефон хабарларын жеткізетін
базалар мен тіке банктер құру: интернет ... ... ... де ... ... ... ... бірі – көп ретте банктерде
келістеушіліктерге әкеліп соқтыратын шашыранды, ... ... ... әр ... ... ... ... стратегиясын
ұсыну. Болашақта банк өнімдері мен қызметтерін табу мен таратудағы жеңіс
тұлға аралық және ... ... ... мен ... ... ... тікелей байланысты болады.
Банктік маркетингтің жаңа типіне көшу. Аталған уақытта еуропалық банктер
дамуында ... ... жаңа ... және ... технологияларға
аударылады. Үлкен көлемді ақпараттарды жинау мен өңдеу ғана емес, жаңа
технологиялар санымен ... ... ... ... ... және ... ... жаңа типтерін дамытуға
септігін тигізеді. Бұл ... ... ... ... негіздері мен
механизмдерін жояды. Жоғары коммерция мектебінің ... ... ... жарық көрген «Э-маркетинг в банках и страховании» аты ... бірі ... ... ... ... жаңа типін
қарастырады – электронды маркетинг, мұнда негізгі назар мәлімет/ақпарат,
технология, ... банк ... ... және
адами потенциалы секілді, факторларға баса назар аударылуы керек (сызба 5).
Сурет 6
Маркетингтің дәстүрлі кешені Маркетингтің Е – ... Баға ... ... ... ... және клиент (персонализация)
Коммерциялық пайда басқарма- глобалдық пайда
шылық
ауыспалылар
Бәсекелестік Бәсекелестік
Адамдар Логистика
Коммуникациялар Бөлу (адам және ) сатылымдар
коммерциялық
ресурстар
Еуропа банктері мен ... ... ... ... ... ... көтеген салдары бар. Ең бірінші ол коммерциялық ақпаратты
басқару сферасын ... ... ... ... мен ... алдын-ала
ойластырылған саясат жүргізіп, жоғалған клиент ... ... ең ... ... ... клиенттке оқшауланған бағытта
жақындау, ұстаулары минималды хлықаралық ... ене ... ... ... ... жаңа өнімдер мен қызметтері ... ... ... жолдарын қолдану кеңейтеді, құн белгілеу
саясаты ... ... ... режимінде сапалы қызметтер ала алады.
Сөйтсе де маркетингтің жаңа типінің сәттілігі ... ... ... ... мен қаржылық институтар құрлымы мен минталитеті туралы көп
ойлануды ... ... ... ... ... және ... бірігіп жұмыс істеуден жасалған құрлымға банктің ... да ... ... маркетинг – бұл бүкіл пассивті және активті операцияларды
тиімді ұйымдастыру, банк ... ... ... ... ... ... көбейту, көрсетілетін банк қызметтеріне ... ... және ... ... ... зерттеу немесе банк қызметтеріне сұраныс туғызу маркетинг
объектісі болып саналады.
Банктік ... ... ... ... мен ... ... ... ету, тұтынушылардың қажеттіліктерін
толық қанағаттандыру, сатып алушылардың ... дәл ... ... өндіру.
Активті маркетинг пен пассивті маркетингтің ара жігі ажыратады.
Банктік маркетингті енгізу және пайдалану процесінде маркетинг тәсілдері:
біріңғайлау (типологизация) мен ... ... ... орын ... қызметінің нарықтағы табысы көп дәрежеде ахуалды жүйелі түрде
ой елегінен өткізуге, банктің күш жұмылдырушылығын үлестіруге, ... ... ... дәл қоя ... ... ... ... сапасымен айқындалады.
Банктік қызметте маркетинг қызметі ... ... ... ... ... таңда қоғамдағы өзгерістерді талдау мен ... даму ... ... ... маркетинг банкпен жаңа қызмет түрлеріне сұранысты
қалыптастырады. Өйткені бәсекелестік ... ... ... ... ... ... байланысты. Клиенттердің қажеттілігін
қамтамасыз етуде өзіне үлкен мөлшерде ақша – қаражаттарын жұмылдырады. Бұл
қаражатар банктің кіріс көзін ... ... ... кеңейтер еді, сонымен
қатар қаржы жағдайы тұрақтап, банктің тәуелділігін азайтып кездейсоқ
экономикалық ... ... беру ... ие ... ...... жағдайын тиімді пайдалануға ықпал етеді. Сондықтан ... ... ... ұстануы мүмкін. Осылардың ішінде мыналарды бөлуге
болады: ағымдағы кірісті ... ... ... ... ... ... ... түрлерін өндіру мен ұсынудағы жетекшілік.
Банктік маркетингтің мақсаты – капитал нарығының талаптарына икемделуге
қажетті жағдайлар жасау, нарықты зерттеу ... ... ... ... ... ... ... атқаратын функциялары мыналар болып табылады: банк ... ... ... ... ... және оның ... сұранысты зерттеу, пайыздық саясатты даярлау. Талдау және
зерттеу ... ... ... мен ... ... банктік қызметті
жоғарлату жүйесін өңдеу, персаналдарды басқару, клиенттерге ... ... ... ... талдау жатады.
Сонымен қатар маркетинг қазіргі таңда бәсекелес банктердің нарыққа ұсынып
отырған қызмет түрлері мен олардың сапасын ... аса ... ... табылады.
Дипломдық жұмыс барысында банктік өнімдер нарығына талдау жасалынды соның
ішінде депозиттік нарыққа, несиелік нарыққа және ... жаңа ... ... ... ... банктер мен ұйымдардағы салым салғаны
үшін берілетін сыйақы көлемінің босатылуымен де түсіндіруге ... ... ... ... үшін арнайы жасалған болатын.
Сонымен біздің еліміздегі депозит нарығының дамуын талдау төмендегідей
қортындыларға әкеледі:
- 1994 жылдың ... ... ... пайыз ставкалары позитивті
болып, жинақтауға қолайлы жағдай туындады;
- депозиттердің ... ... өсуі ... банк ... ... ... ... бұл өз кезегінде Ұлттық Банкі мен
үкімет өз ... ... ... білді деген сөз. Сонымен бірге
жеке тұлғалардың мерзімді депозиттеріне кепілдеме беру және ... ... ... ... өз әсерін тигізді.
Несиелер нарығын қортындылайтын болсақ. Соңғы үш жылда халықтың
несиелерді ... ... ... ... себептері банктерге деген
сенімділіктің артуы, клиенттерге жағымды ... ... ... ... ... несие нарығында халық ... ... ... тенденциялар
байқалып жатыр. Банктер өз тарапынан несие алуға жағымды ... ... ... алу үшін ... тізімін қысқаруы, ипотеканың мерзімінің 30
жылға ұзартылуы т.б. Несие нарығының ұлғайуына алып келуде.
«Мобильный банкинг» жүйесі қызметін қортындылайтын ... жүйе ... ... халықтың жағымды көзқарастарына ие болды.
Негізінен жоғары технологиялардың банктік қызметке енуімен «Мобильный
банкинг» жүйесі ... ... ... ... ... ... ... аталған
жүйе өзінің қолданушыларына қолайлы және арзан ... ... ... күннен-күнге өсуде.
Банктік маркетингті дамыту бағыттары. Банктер арасындағы бәсекелестік
олардың тікелей клиенттермен жұмыс ... ... ... назар
аударуға, олардың өз міндеттерін сапалы орындауларына қол ... ... ... ... ... ... ... бағыттарын
бөліп көрсету көзделеді. Оларға мыналар ұсынамын:
1. Банкте ақыл-кеңестер беретін және сұрақтарға жауап ... ... ... ... ірі ... қажы мен ... инвестициялар мен
сақтандыру аясындағы проблемаларды шешу үшін қаржы ... ... ... ... ... және ... ... жүргізу үшін жағдайлар туғызу.
4. Банктің клиенттермен іскерлік қатынастар этикасын ... ... кең ... ... қанағаттандыруға арналған,
бірсыпыра инновациялық дипозиттік және несие бағдарлармаларын
енгізу.
6. Несие беру ... ... ... дейін келиенттің төлем
қабілеттілігін тексеру.
7. Менеджмент саласында ... ... ... ... ... клиенттерден қаржыларды басқару жүйесін құру,
операцияларға күнделікті бақылауды ... ... ... кез ... банк үшін ... ... ... бірі болып саналады. Стратегиялық міндеттерді
айқындап алғаннан кейін, ... ... ... ... ... жету ... ... көзделеді. Банк басқармасының
қарауына және бекітуіне ұсынылатын ... ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін ресурстарды
бөлуі жүзеге асырылады: бөлінетін инвестициялардың мөлшері, ... ету, ... саны ... Банктің әрбір бөлімшелері
бойынша бекітілген стратегиялардың осы ... ... ... ... ... ... стратегиясының табысты болуы ... ... ... ... ... ұйымдық құрылымында банк бизнесі мен маркетингтік ... ... ... ... ... арнайы
топтарын құру.
2. Стратегиялық жобаларды орындайтын жұмыскерлерді ынталандырудың
арнайы жүйесін ұйымдастыру.
3. Стратегиялық ... ... ... банк ... таныту деңгейі.
4. Барлық жауапты тұлғалардың стратегиялық жоспарлы бағдарламаларды
жүзеге асыру барысы туралы ақпараттар ... ... ... айқын жүйесін ұйымдастыру. Мақсат жолында табысқа жету
немесе сәтсіздікке кезігу ... ... ... ... ... ... ... және практикалық аспектілерді зерттей отырып ... ... ... ... ... ... іске асырылса. Банктік маркетинг
пен банктік өнімнің ... ... банк ... ... ... ТІЗІМІ
1. Қазақстан Республикасы Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына
жолдауы «Жаңа ... жаңа ... ... қ., 2007 жыл 28 ... 1
бөлім).
2. Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясын іске асыру төмендегі
шаралар туралы Қазақстан Республикасы жарлығы. 1998 28 қаңтар №38-34.
3. «Банктер және ... ... ... заң» 31 ... 1995 ... ... ... Ұлттық Банкі туралы заң» 30 наурыз 1995 жыл.
5. Алибекова Ф.Р. О понятии «банк» и ... ... // ... Алматы, 2000. №10. б.28-30
6. Джозлин Р.В. Банковски маркетинг. М: Финансы и статистика, 1998. б.10
7. ... в ... и ... деятельности. Под редакцией Алексунина
В.А. Масква, 2007. ... Банк ісі: оқу ... ... З.Д. ... 2006. б.179-189
9. Виноградова Т.Н. Банковские операции: Учеб. для ... ... ... н/д: ... 2001. б.378
10. Жуков Е.Ф. Менеджмент и маркетинг в ... ... ... и ... 1997. б.191
11. Севрук В.Т. Банковский маркетинг. Масква.: Дело ЛТД, 1994. ... ... Э.А. ... ... Масква.: ИНФРА-М, 1995. б.300
13. Утеулин В.М. ... ... ... ... ... ... Г. ... основы развития депозитного
рынка//Евразийское сообщество. Алматы, 2001. №3. б.72-83.
15. Одинцова Н.Ф. ... ... ... ... по Алматинскому
региону в 2000 году//Банки Казахстана. Алматы, 2001. №6. б.27-29
16. www.temakosan.net Қазақша ... ... Г.А. ... в ... системе Казахстана//Саясат.
Алматы, 2004.№6-7.б.63-68.
18. Годовой отчет Национального Банка Республики Казахстан за ... 2005г. ... ... отчет Национального Банка Республики Казахстан за ... 2006г. ... ... ... ... Банка Республики Казахстан за ... 2007г. ... ... ... Г.А. ... ... и перспективы развития
финансового рынка и банковской системы Казахстана//Банки Казакстана.
Алматы, 2000. ... ... В.Ю. ... стабильности управления активными и пассивными
операциями в коммерческом банке//Бухгалтерия и банки. 2000.№1.б.40-48
24. www.afn.kz
25. www.city.dalacom.kz
26. ... ... Г. ... ... банковской конкуренции//АльПари.
Алматы, 2000. №3-4.б.100-103
28. Жуков Е.Ф. Трастовые и факторинговые операции коммерческих банков.
М.:Изд-во АО ... ... Б.И. ... ... ... ... по инкассации//Банки
Казахстана. Алматы, 2001. №6. б.18-20
30. Зубченко Л.А. Маркетинг в ... и за ... М.: 2000 ...

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 59 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Аграрлық кәсіпкерлікті құқықтық реттеу52 бет
Бизнес этикасы4 бет
Болашағымыз – мемлекеттік тілде12 бет
Саясаттану пәнінен дәрістер27 бет
Тұлға - әлеуметтік қатынастардың субъектісі және объектісі ретінде5 бет
Қазақстан Республикасының егемендігі аясындағы сұрақтар, саяси партиялар жайында12 бет
Қиыса, матаса байланысқан сөз тіркестерінің сөйлеу актісінде қолданылу аясы4 бет
Қосалқы тарихи пән және оның міндеттері. Палеграфия ғылымының дамуы. Генеология. Хронология48 бет
Әлеуметтану пәнінен дәрістер жинағы89 бет
Әлеуметтану пәнінен дәрістер кешені103 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь