Қаржы дағдарысы жағдайында коммерциялық банк сенімділігін бағалау және басқару

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1 ҚАРЖЫ ДАҒДАРЫСЫ ЖАҒДАЙЫНДА КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНК СЕНІМДІЛІГІННІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..7.49
1.1 Қаржы дағдарысы жағдайында коммерциялық банктердің сенімгерлік операцияларының түсігі және мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1.2 Банктердің сенімгерлік операцияның түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..17
1.3 Банктердің заңды және жеке тұлғаларға сенімгерлік қызметін көрсету ... ...24

2 «НҰРБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ СЕНІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...29.50
2.1 «Нұрбанк» АҚ нарықты экономика жағдайында көрсететін қызметтері және қаржылық жағдайын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
2.2 «Нұрбанк» АҚ сенімділігін басқару тетігін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .40
2.3 «Нұрбанк» АҚ сенімділігін бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..43
2.4 «Нұрбанк» АҚ сенімгерлік операциялар сейфтік қызметі ретіндегі қызметін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..45

3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ҚАРЖЫ ДАҒДАРЫСЫ ЖАҒДАЙЫНДА КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНК СЕНІМДІЛІГІН ДАМУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .51
3.1 Қазақстандағы Республикасындағы коммерциялық банктер қызметіндегі сенімділікті түзілдіру стратегиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..51
3.2 Қазақстандағы Республикасындағы коммерциялық банктер сенімділігін оңтайландырудағы проблемалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..57

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 68

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..71

ҚОСЫМШАЛАР
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қаржы дағдарысы жағдайында коммерциялық банк сенімділігін бағалау және басқару мәселесі ерекше формада банктің ақша капиталын жтинақтау және өндіріске жұмылдыру функциясын орындайды. Сенімгерлік операцияларын пайдалану банк капиталын қаржылық емес капиталмен тұтасқанын бүркеп көрсетпеуге мүмкіндік береді, өйткені банктер өздеріне сеніп тапсырылған капиталды ірі компания мен копорациялардың акциясы мен облигациясына салады. Бұл операциялар банкке корпорацияларға бақылау жасауға рұқсат етеді, өйткені бағалы қағаздарды сенімді басқаруға алу деген сөз осы бағалы қағаздарға қатысты кіріс алу құқығынан басқа негізгі құқықтарды беру дегенді білдіреді. Бірақ сонымен қатар траст арқылы бір компанияның акциясын иелену банк үшін бақылауға ұмтылумен ғана емес, үлкен тәуекелге барумен де байланысқан.
Сенімгерлік операциялары әлеуметтік жауапкершілікті көздейді, сондықтан олар мемлекеттің бақылауында болады, заң шығарушы және атқарушы билік бұл операцияларды реттеп отырады.
Сенімгерлік бөлімдер өзінің қызметімен банкке қосымша табыс әкеледі. Сенімгерлік қызметтерді көрсеткені үшін банктер пайыздық ұқсастық болып табылмайтын комиссиялық сыйақы алады. Дәстүрлі банктік және сенімгерлік операциялар арасындағы негізгі айырмашылық осы болып табылады.
Бәрімізге белгілі, Қазақстанда 1998 жылдың 1 қаңтарынан бастап Мемлекеттік зейнетақы қорынан басқа мемлекеттік емес зейнетақы қорлары құрыла бастады. Сондықтан коммерциялық банктерді сенімгерлік қызметтердің даму келешегінің көбеюіне әкелді. Одан да басқа Қазақстандық банкирлер клиенттердің активтерін басқаруға байланысты басқалай операцияларды да қолына алуы мүмкін
Банктің есеп саясатында сенімгерлік бөлімше сенімгерлік активтерін сақтау үшін жауапкершілікті өз мойына алады, олар банк активтері болып табылмайды және сол ретте банктің қаржылық есептілігіне енгізілмейді. Әдетте, трастаң бөлек қолма – қол шоттары талап етілгенге дейінгі депозит және мерзімді депозит түрінде банкке салынады. Сенімгерлік қызмет үшін сыйақыға жататын табыстар мен шығындар банк табысында танылып және есепке алу негізінде жазылады. Есептегі сенімгерлік қызмет шартты міндеттемелер ретінде қарастырылады.
Зерттеу жұмысының мақсаты мен міндеттері. Зерттеудің мақсаты Қазақстанда коммерциялық банктер қызметіндегі сенімгерлік операциялардың даму проблемалары негізінде оларды қаржыландыру көздерінің басқарылуын жан-жақты талдап, зерттеп білу. Онда кездесетін кемшіліктерді ескеріп, оңтайландыру шаралары мен бағыттарын ұсыну.
Қойылған мақсатқа жету мынадай міндеттерді шешуді көздейді:
- ақша-несие қатынастары жүесіндегі «сенімгерлік» экономикалық категориясының мәні мен мазмұнын зерттеу;
- Банк сенімгерлік операцияларының жіктелуін қарастыру;
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Волков Н.П. Кредитные операции банков: Практикум. Ярославль: риц мубинт, 2005. 17 с.
2. Сейткасимов Г.С. Банковское дело. – Алматы: Каржы-Каражат, 2006г. 28с.
3. Сейткасимов Г.С. Деньги, Кредит, Банки. - Алматы: Экономика, Деньги. Кредит. Банки: учебник для ВУЗов/Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова, А.В.Печникова и др.;Под ред. Проф. Е.Ф.Жукова.- М.: ЮНИТИ, 2000.
4. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Учебное пособие для ВУЗов. Под ред. Проф. Е.Ф.Жукова.- М.: ЮНИТИ-ДАН, 2001.
5. Банковское дело: Учебник./ Под ред. проф. В.И.Колесникова, роф.Л.П.Кроливецкой.-М.: Финансы и статистика, 1996.
6. Гражданский Кодекс РФ .М.: 1999.
7. Гусалова Е. Организация трастового подразделения банка: зарубежный опыт // Банковское дело, 1998, №6.
8. Жуков Е.Ф. Трастовые и факторинговые операции коммерческих банков.-М.: Изд-во АО “Консалтбанкир”,1997.
9. О трастовых операциях коммерческого банка. Информационно- аналитический обзор // Банковские услуги, 1998, №7-8.
10. Крючкова П. И. Трастовые операции банков // Деньги и кредит, 1991, № 11, с. 69 - 75.
11. Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 27, ст. 927.
12. 7. Траст необычайно удобен. Интервью с первым заместителем председателя Госкомимущества России П. Мостовым // Экономика и жизнь, 1994, № 5.
13. 2006г.49с.
14. Галанов В.А. Основы банковского дела: учебник / В.А. Галанов. М.: Форум: ИНФРА-М, 2006. 85 с.
15. Елфимова И.Ф. Банковские услуги предприятию: учеб. пособие / И.Ф. Елфимова. Воронеж: [Воронеж. гос. техн. ун-т], 2005. 205 с.
16. Ольхова Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке: учебное пособие / Р.Г. Ольхова. М.: КноРус, 2008. 81 с.
17. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки: учебник / 7-е изд., стер. М.: КноРус, 2008. 58 с.
18. Лаврушин О.И. Банковское дело: учебник. 6-е изд., стер. М.: КноРус, 2008. 66 с.
19. Балабанов А.И. Банки и банковское дело: [деньги и кредит, банковская система, валютные операции] / [и др.]. 2-е изд. М.: Питер, 2007. 48 с.
20. В.Б. Дардик, Н.В. Кондакова. Банковское дело: учебник для студентов / М.: КолосС, 2007. 46 с.
21. Иванов В.В., Малютина О.Н. Методика анализа обеспечения при совершении операций кредитования. // Финансы и кредит. 2007. 5. с. 24-31.
22. «Нұрбанк» АҚ 2012 жылғы аудит жүргізілген шоғырландырылған қаржы есептілігінің деректері
23. “Нұрбанк” АҚ жылдық есебі 2008 жылғы есебі
24. О.И. Лаврушина. Банковские операции: учебное пособие М.: КноРус, 2007. 80 с.
25. Қазақстан Республикасы екінші деңгейлегі банктерінің активтері және баланстан тыс талаптарын жіктеу және олар бойынша правизиялар құру жөніндегі ережелер. 23 мамыр 1997 жыл, №219. Ұлттық банк жаршысы, №26, 1997, 12 бет
26. А.М. Тавасиев, В.А. Москвин, Н.Д. Эриашвили Банковское дело: учебное пособие / 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ, 2007. 86 с.
27. Тарасова Г.М. Банковское дело: конспект лекций / Г.М. Тарасова. 2-е изд., перераб. и доп. Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 21 с.
28. Шевчук Д.А. Банковское дело: учеб. пособие / В.А. Шевчук, Д.А. Шевчук. 2-е изд. М.: РИОР, 2006 г..59 с.
29. Преобразование финансовой системы в Республике Казахстан. Публикация Азиатского банка развития. – Вашингтон – Алматы – Манила: Познание, 1997.167С.
30. Республика Казахстан. Трансформация государства. Доклад миссии Всемирного банка. Т.1. 2.29С.
31. Брокеры и регистраторы на рынке ценных бумаг. Учебное пособие. – Алматы: ИРБИС, 2000 г.46С.
32. «Ақшалай төлемдер мен аударымдар туралы» Қазақстан Республикасының заңы. 29.06.1998.
33. «Қазақстан Республикасындағы вексель айналысы туралы» Қазақстан Республикасының заңы. 28.04.1997.
34. «Нұрбанк» АҚ 2009 жылғы жылдық есебі.
35. Временное Положения о депозитной деятельности в АО “Народный банк” №57 от 22 сентября 2008г.
36. Закон Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования” // 2.02.1996.
37. “Нұрбанк” АҚ 2013-2014 жылдарға арналға стратегиялық жоспары
38. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың ««Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы. Астана, Ақорда, 2012 жылғы 14 желтоқсан.
39. «Екінші деңгейдегі банктердің сенімгерлік операцияларды және кастодиандық қызметті бухгалтерлік есепке алуды жүргізуі жөніндегі» нұсқаулық 2009 жылғы 28 ақпан.
40. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2013-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы
41. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің статистикалық бюллетені № 1 (121), қантар 2012 ж.
42. Қазақстан Республикасында қаржы тұрақтылығы туралы есебі, 2012 ж.
        
        ҚАРЖЫ ДАҒДАРЫСЫ ЖАҒДАЙЫНДА КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНК СЕНІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ
БАСҚАРУ
5В050900 Қаржы мамандығы бойынша
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
.................................................3
1 ҚАРЖЫ ДАҒДАРЫСЫ ЖАҒДАЙЫНДА ... БАНК ... ... ... дағдарысы жағдайында коммерциялық банктердің ... ... ... ... ... операцияның
түрлері..................................................17
1.3 ... ... және жеке ... ... қызметін
көрсету.......24
2 «НҰРБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ СЕНІМДІЛІГІН ... ... ... АҚ ... ... жағдайында көрсететін қызметтері және
қаржылық ... ... АҚ ... басқару ... ... АҚ ... «Нұрбанк» АҚ сенімгерлік операциялар сейфтік қызметі ретіндегі қызметін
талдау......................................................................
....................................................45
3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ҚАРЖЫ ДАҒДАРЫСЫ ЖАҒДАЙЫНДА КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНК
СЕНІМДІЛІГІН ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... банктер сенімділігін
оңтайландырудағы
проблемалар.................................................................
.............57
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
.....................................68
ПАЙДАЛАНҒАН ... ... ... ... дағдарысы жағдайында
коммерциялық банк сенімділігін бағалау және ... ... ... ... ақша ... ... және ... жұмылдыру функциясын
орындайды. Сенімгерлік операцияларын пайдалану банк капиталын қаржылық емес
капиталмен тұтасқанын бүркеп көрсетпеуге мүмкіндік береді, өйткені ... ... ... ... ірі ... мен ... мен облигациясына салады. Бұл операциялар банкке корпорацияларға
бақылау жасауға рұқсат етеді, өйткені бағалы ... ... ... деген сөз осы бағалы қағаздарға қатысты кіріс алу ... ... ... беру ... ... ... сонымен қатар траст арқылы
бір компанияның акциясын иелену банк үшін бақылауға ұмтылумен ғана ... ... ... де байланысқан.
Сенімгерлік операциялары әлеуметтік жауапкершілікті көздейді,
сондықтан олар мемлекеттің бақылауында ... заң ... және ... бұл ... реттеп отырады.
Сенімгерлік бөлімдер өзінің қызметімен банкке қосымша ... ... ... ... үшін банктер пайыздық ... ... ... ... ... ... ... және сенімгерлік
операциялар арасындағы негізгі айырмашылық осы болып табылады.
Бәрімізге белгілі, Қазақстанда 1998 ... 1 ... ... зейнетақы қорынан басқа мемлекеттік емес зейнетақы қорлары
құрыла ... ... ... ... ... ... келешегінің көбеюіне әкелді. Одан да басқа Қазақстандық банкирлер
клиенттердің активтерін ... ... ... ... ... алуы мүмкін
Банктің есеп саясатында сенімгерлік бөлімше сенімгерлік активтерін
сақтау үшін жауапкершілікті өз ... ... олар банк ... ... және сол ретте банктің қаржылық есептілігіне енгізілмейді.
Әдетте, трастаң бөлек қолма – қол ... ... ... ... ... мерзімді депозит түрінде банкке салынады. Сенімгерлік қызмет үшін
сыйақыға жататын ... мен ... банк ... ... және ... ... жазылады. Есептегі сенімгерлік қызмет шартты міндеттемелер
ретінде қарастырылады.
Зерттеу жұмысының мақсаты мен ... ... ... ... банктер қызметіндегі сенімгерлік операциялардың
даму проблемалары негізінде оларды қаржыландыру көздерінің басқарылуын жан-
жақты талдап, зерттеп ... Онда ... ... ... ... мен бағыттарын ұсыну.
Қойылған мақсатқа жету мынадай міндеттерді шешуді ... ... ... ... «сенімгерлік» экономикалық
категориясының мәні мен мазмұнын ... Банк ... ... ... ... ... қолындағы салымдарды қаржы дағдарысы жағдайында коммерциялық
банк ... ... және ... ... ... жолдарын
анықтау;
- коммерциялық банктер қызметіндегі ... ... ... нақтылау;
- «Нұрбанк» АҚ қызметіндегі сенімгерлік ... ... ... оны ... жолдарын анықтап беру.
- коммерциялық банктің тұрақтылығын күшейту мақсатында ... ... ... даму ... ... ... анықтау;
- қазақстандық коммерциялық банктер қызметіндегі сенімгерлік
операциялардың даму проблемаларының ... ... ... зерттелу деңгейі. Осы жұмыстың ғылыми аспектілері отандық
және ... ... ... ... талдау және қайта ой-елегінен
өткізу негізінде қалыптасқан.
Зерттеу пәніне – Қаржы нарығының және қаржы қызметінің салалас ... ... ... сенімгерлік операциялардың даму үдерісі
жатады.
Зерттеу объектісіне – ... ... ... және «Нұр банк» АҚ
мәліметтері негізінде сенімгерлік операциясын басқару қызметтері жатады.
Зерттеу болжамы – экономикалық-әлеуметтік ... ... ... ... ... ... банк ... бағалау
және бағалауды жүзеге асырудың қазіргі заманғы қағидалары еліміздің алға
қарай даму ерекшеліктері ескеріле ... ... ... ... әрі
қаржылық мемлекет қалыптастырған ... озық ... ... ... ... әрі ... түрде жүзеге асырылады деген
болжамға негізделген. Біздің ойымызша ... үшін Сауд ... Араб ... ... ... сияқты экономикасы табиғи
байлыққа (мұнайға) негізделген елдердің тиімді жүзеге асырып ... ... ... ... ... ... ... еді.
Ғылыми әдебиеттерде осы тақырыпқа байланысты көптеген жарияланымдарды
кездестіруге болады. қаржы дағдарысы жағдайында ... ... ... және ... ... және тәжірибесіне қатысты
мәселелер осы күнге дейін шетелдік ғалымдардың еңбектерінде басты ... атап ... Г. ... Дж. ... ... Ф. ... М. Миллер,
М. Дженсен, У. Меклинг, А. Смит, Дж. М. ... П. ... Э. Рид, Р. ... ... Р. ... Т. Кох, Б. Улиямс, Дж. Неман, О. Моргенштейн, А. Чендлер,
И. Ансофф, К. Эндрюс, Г. Клейнер, А. ... И. ... П. ... ... С. ... Дж. Мак ... А. Куракие, Р. Сомерс және өзгелер.
Қаржы дағдарысы жағдайында коммерциялық банк ... ... ... ... ... құрамдас бөлігі ретінде ресейлік ғалымдардың:
И.В. Ларионова, О.И. Лаврушин, В.М. ... К.Р. ... ... М.А. Поморина, Ю.С. Масленченков, Н.Е. Егорова, И.Т. Балабанов,
И.А. Бланк, Е.С. Стоянова, В.В. Ковалев, В.И. Колесников, О.М. ... ... Э.А. ... Е.Б. ... О.В. ... В.В. ... ... көрініс тапқан.
Қазақстанның қазіргі экономикалық даму жағдайында қаржы дағдарысы
жағдайында ... банк ... ... және ... ... тәжірибелік аспектілері отандық экономист-ғалымдардың: ... О.Б. ... Н.К. ... Ш.Р. ... ... А.Б. Зейнелғабдин, Ұ.М. Искаков, Р.Е. Елемесов, ... С.С. ... Н.Н. ... З.Д. ... Ә.Д. ... Абдрахманова, А.А. Мусина және т.б. еңбектерінде кездеседі.
Мәселенің деректік көзі ... ... ... ... Ұлттық Банкінің мәліметтері, Қазақстан Республикасы Қаржы
Министрлігінің, Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен
қадағалау комитетінің мәліметтері, Қазақстан статистикалық ... осы ... ... ... мен ... ... Осы ... монографиялық зерттеу, ғылыми-абстрактілік әдіс,
байқаулар, зерттеулер, салыстырмалар, жүйелі және ... ... ... көрсеткіштер, баланстық әдіс, экономикалық-
статистикалық әдістер қолданылды.
Зерттеудің әдіснамалық және ... ...... негіздерін
ведомстволық, нормативтік, сонымен бірге ҚР статистика ... ... ... ... ... ... күрделі салымдар аясындағы ұйымдардың құжаттары, ... ... ... жарияланған ғылыми ... ... ... ... ... заңнамалық және нормативтік
актілері және басқа да анықтамалық және ... ... ... ... жүйелік-құрылымдық, жүйелік функционалдық, факторлық және
салыстырмалы талдау әдістері пайдаланылады.
Зерттеу әдістері. Зерттеу ... ... ... ... ... ... жүйелік және факторлық талдау
қағидаларымен жүргізілді.
Дипломдық жұмыстың ғылыми ... ... ... ... ... ... ... Қазақстанда қаржы дағдарысы жағдайында коммерциялық банк
сенімділігін бағалау және ... ... ... қаржы дағдарысы жағдайында коммерциялық банк сенімділігін бағалау
және басқарудың тиімді пайдаланудың ... ... ... ... ... ... нақтыланды;
- салалық және аймақтық факторлардың өзара байланысындағы ... ... ... ... бағалай отырып
қазақстандық экономикадағы қаржы дағдарысы жағдайында коммерциялық
банк сенімділігін бағалау және ... ... ... ... ... ... кезеңдеріндегі айрықша реттегіштерді
көрсете отырып экономиканың нақты секторындағы ... ... ... операциялардың дамытуды белсенділікке баға
берілді;
- дағдарысқа қарсы шараларды бағалау арқылы коммерциялық банктер
қызметіндегі ... ... даму ... тетігін жасау.
Практикалық маңызы - Қазақстанда қаржы ... ... банк ... ... және басқару бойынша автордың
ұсынған ұсыныстары ... ... ... тәжірибелік қызметінде
пайдаланылуы мүмкін. Нәтижелерді пайдалану ұлттық экономикадағы банк
салымдарын ұйымдастыру ... ... ... әсер ... ... ... жұмыстың нәтижелерін осы мәселе бойынша ғылыми
зерттеулерді одан әрі ... ... үшін ... ... ... ... ісі» мен «Банктік менеджмент» курстарын оқыту бағдарламаларында
қолданылуы мүмкін.
Практикалық ... банк ... ... жөніндегі теориялық
зерттеулерді іс-тәжірибеге жеткізуге, ... ... ... ... ... ... ... коммерциялық банк
сенімділігін бағалау және басқару туралы ... ... ... ... ... нәтижелері, диплом бойынша ... ... ... ... тұрақты арттыру, экономиканың ішкі
ресурстарын тиімді пайдалану жөніндегі ... ... ... ... ... ... үш ... қорытындыдан,
қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Сандық материалдар кестелерде,
суреттерде және қосымшаларда келтірілген.
Диломдық жұмыс ... ... ... ... ... 72 ... ... 5 кесте, 9 сурет, 5 қосымшада баяндалған.
1 ҚАРЖЫ ДАҒДАРЫСЫ ЖАҒДАЙЫНДА КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНК ... ... ... ... ... коммерциялық банктердің сенімгерлік
операцияларының түсігі және мазмұны
Қаржы дағдарысы ... ақша ... ... да ... біріңғай түсіндірмесі жоқ. Көптеген шетелдік ғалымдар бұл
мәселе жөнінде басқа көзқарас ... ... ... ақша ... ... дағдарысымен қатар қойып, бір-бірін алмастыра алады ... ... ... ... олар ... сәйкестендіреді [1].
Қаржылық дағдарыс – бұл елдегі тауарларды ... ... ... ... ... ... ақшаның
құнсыздануына әкелетін өткір де ... ... ... ... ... ... сенімді операциялары көңіл қоюды талап
етеді, ... олар банк ... және ... өнеркәсіппен,
экономиканың басқа да салаларымен байланысында ... рөл ... ... ... ... ... ірі ... топтамасына билік етуге рұқсат бердеді.
Ссудаға берілген ақшаның қайтарылуын қамтамасыз етуіне арналған ... ... ... ерте ... ... ... «Сенімді меншік»
немесе «траст» тұжырымдамасы әдеттегі құқық дамуының ерте сатыларында пайда
болды. Бірақ, «корпоративтік кепілдер» немесе «траст құру ... ... ... арада пайда болды. Алғаш реет бұл құқық институты ... 1830 ... ... ... 19 ғасырдың соңына дейін жиі
пайдаланылған жоқ.
Траст ісі ағылшын-саксон елдеріндегі азаматтық құқықта ... ... ... негізінде АҚШ-та пайда болып дамыған. Жалпы
сенімділік бойынша ... кез ... жеке ... ұйым ... және ... ... траст бөлімдері де жүзеге асыра
алады. Бастапқыда ... ... ... жекелеген адамдар мен
сақтандыру компаниялары жүзеге асырған. Штат банктері мен ұлттық банктер
бұған ... ... 19 ... ... ... ісін коммерциялық
банктер өз қолына шоғырландырып алды. ... ... ... ... ... фирма немесе жеке адам болғанымен, операцияларды агент ретінде
әрекет етуші банк жүргізеді [1].
Батыс елдерде соңғы 20-30 жыл ... ... ... ... бір
әлеуметтік және экономикалық өзгерістер траст ісінің біраз өскенін ... ең бай ... ... ғана емес, орта және шағын кәсіпкерлік тобына,
зиялылар мен чиновниктер тобына да ... ... ... «актив» және «міндеттеме» терминдері әр түрлі ... ... ... тұлғалардың меншігін ... ... ... ... бөлу ... ... – қол, ... қарыз
немесе табыс ретінде активтер класының бір бөлігі болып табылады.
Шетелдік тәжірибеде ... ... деп ... ... және оның тапсырмасы мен мүддесі үшін өзге де қызметтерді сенімді
өкіл құқында ... ... ... ... қаржы институттарының
операциясын атайды.
Отандық әдебиетте траст деп меншікке билік етудің ... ... бұл ... басқарылуына берілетін мүлікке құқығын, осы басқару
нәтижесінде алынған ... ... ... ... және ... ... ... иесі (билік етуші) және бенефициар арасындағы
қатынастар болып ... ...... ... ... және/немесе оған белгілі
бір мүлікті ... жеке ... ... ... ... ... ... – осы мүлікті басқару үшін құрылтайшы
тағайындаған адам. Мүлік ретінде ... және ... ... қана ... қаражаты, бағалы металдар, акциялар мен басқа да бағалы қағаздар ... Бұл ... ... одан әрі ... ... ... ... санын шоғырландыруға рұқсат етеді. Трастқа билік
етушінің міндеттері мен құқықтары ... және ... ... [2].
Траст құру туралы келісім-шарт кімнің пайдасына жасасылған болса, сол
адамды ... деп ... Бұл ... жақ та ... ... ... ... адамның өзі де болуы мүмкін.
Сенімді операциялардың мәні - пайда табу үшін қаражатты оның ... және ... ... ... үшін ... өз мүлкін (меншік құқығын бермей) ұсынуы болады, сол ... ... ... белгілі бір төлемақы ұстайды.
Банктердің көбі өз клиенттеріне олардың болашақта ... ... ... ... ... ала жасасуды ұсынады.
Бұл келісім-шартқа сәйкес банк пен клиенттің іскерлік өзара ... ... ... Банк клиенттің нұсқауларын орындау жөніндегі өз
қызметтер көрсетуін клиентке ... ... ... және ... ... құзыреттілігі мен жоғары кәсіби шеберлігі жөнінен өзіне
сүйенуіне ... сөз ... ... ... ... немесе ақша
қаражатына, бағалы қағаздарға және басқа да құндылықтарға ... ... ... тоқтату немесе бұзу ... ... ... ... ... ... банктер тәжірибесінде коммерциялық банктер өз клиенттеріне
көрсететін комиссиялық-делдалдық қызметтің бір түрі ретіндегі сенімгерлік
операцияларының пайда б олуы және ... тез ... ... себептерге
байланысты, бұлар [3]:
Біріншіден, бұл банк өтімділігінің және банктің дәстүрлі ссудалық
операцияларының ... ... ... ... өтімділіктің
қолайлы деңгейін сақтай отырып, операцияларының кірістілігін арттыру сияқты
банктердің негізгі міндеттерінің бірінің орындалуын ... ... банк ... ... тұлғалардың да, жеке тұлғалардың да)
банктен көптеген қызмет көрсету түрлерін алуға деген ықыласы артуы.
Үшіншіден, ... ... ... ... ... ... ... үшін күресуі және осы мақсатта тағы да жаңа ... ... ... ... операциялары кезінде қаражат тартуға үлкен
мүмкінідктер туындайды, ... ... ... ... ... операцияларының шығыны үлкен емес.
Алтыншыдан, сенімгерлік операциялары банктің корреспонденттік
қатынастары артуын ... оның ... ... жағдайы жақсаруына
және атақ-беделі мен имиджі артуына көмектеседі.
Сенімгерлік операциялары «сенімхат ... ... ... ... ... ... ... және оның тапсырмасы мен мүддесі ... де ... ... өкіл құқында орындау жөніндегі банктердің
немесе қаржы ... ... ... сөз ... ... тұлғалар арасында жасасылған келісім-шарт негізінде немесе
өсиет бойынша сенім білдірілген тұлға тиісті ... ... және ... ... ... сол ... банк шотындағы қаражат қалдықтары ... ... ... ... ... ... ... билік етуге
міндеттенеді, бенефициар мүлікті сенім білдіріп ... ... ... жақ ... болуы да мүмкін.
Траст келісім-шартының мазмұнына өсиет қалдырушының ... ... ... ... билік етуі; құндылықтарды сақтауға алу,
несие берушілердің ... ... ... ... ... ... ... қатысты қамқоршысы ретінде мүлікті ... ... ... ... ... ету т.б. кіреді [3].
Мүлікті басқару жөніндегі сенімгерлік операциялары мұралық мүлікті,
жеке, зейнетақылық және ... да ... ... ... ... ... ұйымдастырған кезде және банкрот болған ... ... ... ... Сенімхат бойынша операцияларды жеке тұлғалар да, заңды
тұлғалар: ... ... ... ... ... траст-
бөлімдері), мамандандырылған компаниялар, жекелеген ... да ... ... Бұл ... ... және әкімшілік құқықпен реттеледі.
Жалпы құқық сенімгерлік операцияларын ... ... ... ... ... өткен ғасырда, дамыған ... ... ... елдері) банктерінің тәжірибесінде пайда болды. 40-шы
жылдардың соңында, 50-ші жылдардың басында бұлар жақсы ... ... ... бұл операциялардың көлемі тез қарқынмен арта бастады, көбіне
коммерциялық банктердің траст-бөлімдерінің қол ... ... ... ... ... банктер мұралық капиталдың тұтастығын сақтау үшін
банкке берілген жеке ... ... ... ... ... ... ... банктер өздеріне сенімгерлік тәртіпте жеке
зейнетақы қорлары берген қаражатты, және ... ... ... ... ... қолданады. Сенімгерлік операцияларының тобы
агенттік қызметтер көрсету ... ең ... ... бағалы
қағаздарына билік ету жөніндегі агенттік қызмет көрсету есебінен үлкейді.
Бұдан әрі сенімгерлік операцияларының көп ... ... ... бағалы қағаздарын, сондай-ақ банкке жеке немесе заңды тұлғалар
сенімгерлікпен басқаруға берген қаражат ... ... ... ... ... ... жасалады [4].
Қазіргі заманғы жағдайда коммерциялық банктердің халықаралық траст
қызметі белсенді даму ... Бұл ... ... ... ... ... америкалық банктерді (соңғыларының ішінен шетелдік
клиенттерге арналған сенімгерлік операцияларын ... ... ... ... ... және "Ю.С. ... компани") атауға болады. 60-шы
жылдардың соңында банктер (тікелей немесе жанама) басқаратын көптеген траст-
қорлар ұйымдастырылды.
Сенімгерлік (траст) ... мәні ... ... ... ... ... ... иелік етуден (өз атынан немесе оған иелік
етуші атынан) пайда алу мақсатында өткізуі, ол үшін банк ... ... бір ақы ... ... (ағылшын тілінен trust-сенім) ежелгі кезден бері
дамып келе жатқан операциялардың бірі. Ежелгі Египетте сенімділік меншік
қатынастарының болғандығын ... әр ... ... ... көз жіберетін болсақ, сенімгерліктің дамуы ең алдымен меншік
жүйесінің дамуымен, содан кейін меншік иесінің ... ... ... траст - бұл мұраға қалдырылған мүлікті басқару. Меншік
нысанының дамуы мен күрделенуіне байланысты ... ... ету, ... және ... ... күрделенді. Байлықтың даму ... ... ... тек ... ... ... ... қою емес, сонымен қатар байлықтың бір нысанын жойып, оларды жаңарту
және қаржылық мүлікті басқару мәселесі де ... ... ... ... ... ... ... көбеюі мен санының өсуі кезінде жеке тұлғалар мен компониялар
бос ақша қаражаттарын ... ... ... ... ... байланысты
клиенттер қоржынын сенімді басқаруға жіберу кең етек алды [5].
Көптеген елдерде сенімгерлік операциялары және арнайы ... ... ... ... ... бастап сенімгерлік іс
комерциялық банктердің қолында ... ... ... бұл ... ... ірі копитал сомасын жинақтау бәсекесімен, сондай- ... ... ... ... үшін жеке ... ... инвестиция
салуға заңды шектеулер қойылуымен байланысты еді. Қазіргі жағдайда сенімді
тұлға жеке фирма немесе жеке тұлға болса да, ... ... ... ... ... банк ... ... сенімгерлік операцияларын жүргізу тәсілі ... ... ... ішінде салық саясаты аясында), сондай-ақ
экономиканың даму, ірі қаржы корпорацияларының алға ... ... болу ... ... көптеген өзгерістерге ұшырады. Сенімгерлік
басқаруға берілетін траст объектілерінің, яғни мүліктердің тізімі үнемі
толықтырылып отырды. ... ... ... ... ақша ... ... қағаздарды, үлестік жарнамаларды, фирманың жарғылық
капиталын, жерді, қозғалмайтын мүлікті, мүліктік кешендерді (кәсіпорындарды
және тағы басқаларды), ... ... емес ... ... ... сенімгерлік операциялардың арқасында
төмендегілерге қол жеткізе алады:
- басқаратын бағалы қағаздардан пайда ... ... ... ... ... ақыны алады;
- басқа біреудің капиталын реттей отырып, банк тек траст келісімі
шегінде ғана жауапкершілікте ... ... ... ... ... ... ... әсерін
тигізбейді, ал табыс оларды жүзеге асыру барысындабанктің жиынтық табысына
қосылады.
Сонымен қатар сенімгерлік операцияларды жүзеге асыру қызметкерлердің
жан - ... ... ... ... ... меншікті басқаруда,
инвестициялық басқаруда дағдыларды білуін талап етеді.
Сенімгерлікке байланысты қатынастар оның құрылтайшысы мен сенімгерлік
иесінің ... ... ... ... ... болады (А-
қосымша). Келісімшартта ... ... мен ... ... Бұл қаражаттарды сенімді орналастыру туралы келісімшарт сенімді
басқару бойынша операцияларды жүргізу үшін ... ... ... ... ... шотынан шегерістер тек басқарушы мен бас бухгалтер қол
қойған және мөрі ... ... ... ... ... ... меншіктенуші, яғни банк әдетте қаражаттарды клиентке ақша
және тіркелген табысты қайтару кепілімен ... еркі ... ... ... ... ... өз мойнына алатын болғандықтан,
ақшаларды табысты және тәуекелдіктері төмен операцияларға ... ... ... (жүз ... ... ... ... жағдайы тұрақты клиенттерді несиелендіру;
- бағалы қағаздар нарығына қатысу;
Одан басқа сенімгер меншіктенуші келісімшартта белгілеген мөлшерде
сыйақы алуға құқы бар. Бұл ... ... ... басқарудан пайыз
түрінде немесе тұрақты сомада белгіленеді.
Сонымен ... ... ... ... шарт ... ... ... басқару туралы келісімшартқа сәйкес басқаруға алынған
мүліктер мен құқтарды басқа тұлғаға ... ... ... ... ... құқы жоқ.
Ақшаны басқару тек ... ... ... ғана жүзеге
асырылатындығын айтып ... жөн. ... ... келесідей
операцияларды жүзеге асырады:
- мүлік иесінің атынан және ... ... ... сатып алу
негізінде бағалы қағаздар (Мемілекеттік қазынашылық ... және тагы ... ... жұмсау;
- сенімгер тапсырысы бойынша бағалы қағаздар қоржынын сату;
- мерзімі келген уақытта бағалы қағаздарды өтеу ;
- бағалы қағаздарды ... ... ... және ... ... ... ... бойынша сенімгерлік операцияларын басқару төменде
көрсетілген операциялардың барлық ... ... ... ... ... ... ... өкілі (акционерлер жиналысында,сотта) ;
- табыс және қаржыландыру өкімі;
- активтерді сатып ... ... ... және ... ... ... ... және алғашқы
орналастыру;
- заңды тұлғаның құрылуы, қайта құрылуы және жойылуы
- мүлікке меншік ету құқығын басқа тұлғаға беру ( ... ... ... және ... ... кассалық және қаржылық шаруашылықтың жеке ... ... ... бойынша есеп айырысуды жүргізу;
- қайта ұйымдастыру немесебанкроттық және басқа да ... ... ... ... ... сенімгерлік операциялары үш үлкен ... ... Жеке ... ... ... ... емес ұйымдарға.
Жеке тұлғаларға коммерциялық банктердің сенімгерлік ... ... ... ... түрлерін көрсетеді:
- мүлікке өкімшілік ету;
- сенім хат бойынша және ... ... ... ... ... бойынша құрылған траст - өсиетхатпен қалдырылған сенімгерлік
қоры деп аталады. Жеке тұлғалар өмірлік сенім қорын құруы ... олар ... ... ... етеді. Өсиетхатпен қалдырылған сенімгерлік қорын әдетте
құрылтайшылар сенім қоры түрінде ... ... бөлу ... Өмірлік сенім қоры иелерін салық төлеуден босату немесе мүлікті
басқарумен ... ... ... ... ... қабылдау үшін
активтерді меншіктену құқын беру ... ... Банк ... ... ... ... ... қызметтерінің бір түрі жеке агенттік
шоттарды жүргізу болып табылады. Негізгі ... ... ... ... ... ... асыру бойынша жеке ... ... ... ... ... ... тұлға) банкті агент ретінде
жалақы, пайыздар, дивиденттер, жал төлемін, ... ... ... жүргізуге,
қалыптасу жағдайына қарай жеке шығындарды төлеуге уәкілдік береді. ... банк ... ... ... ие, яғни ... ... мәселені өз қалауынша шешуі.
Коммерциялық ұйымдарға сенімгерлік қызмет көрсетуді екі ... ... ... ... және ... Банктердің сенімгерлік
бөлімдері іскери фирмалардың агенттік ретінде қызмет атқарады. Бұл ... ... ... ... ... ... шығару,
дивиденттерді төлеу және акционерлердің талабымен мерзімі өткен бағалы
қағаздарды өтеу ... ... ... ... ... ... ... ірі компаниялардың қамтамасыз етілмеген
кепілхаттары ... ... ... нарығында қызмет етуімен
байланысты. Банктердің сенімгерлік бөлімдері коммерциялық қағаздарды сатып
алудың есеін жүргізеді, инвесторларға ... ... ... ... ... қадағалайды және өтеу мерзімі өтіп кеткен бағалы
қағаздар бойынша төлемдер жүргізеді.
Қазіргі заманғы халықаралық банк ... ... ... ... ... ... екі үлкен топқа
бөледі; (1) жеке ... ... ... ... ... немесе өсиет бойыншаосы тұлғалардың мүлкін басқару да ... ... ... (фирма,ұйымдарға) арналған сенімгерлік операциялар. Кейбір
жағдайларда қайырымдылық компанияларының, оқу қорларының және т.б. ... ... ... ... ... ... ... бұл банктер мен арнайы қаржы институттарының клиенттің тапсырмасы бойынша
және соның мүддесі үшін мүлікті басқару және басқа да ... ... ... ... ... ... клиент мүліктерінің алуан түрлері
көрсетіледі. Сенімгерлік операцияларының болуы мүмкін ... ... ... ... - ... ... нысандары
Мүліктің түріне байланысты және меншік иесінің ... ... ... ... ... солардағы коммерциялық банк
функциясы өзгереді.
Сенімгерлік операцияларын орындаған кезде коммерциялық банк екі рөлде
болуы мүмкін, яғни:
—келісім-шарт шегінде ... ... ... ... ... ... ... табылу;
—клиенттің тапсырмасы бойынша оның меншігімен қатаң нақты операциялар
жасау.
Нарықтық экономика ... ... ... ... ... тартымды бола бастайды. Солардың көмегімен банктер нарықтағы өз
позициясын ... ... ... ... шешу мүмкіндігіне ие
болады (2 сурет).
2-сурет - Коммерциялық банктің сенімгерлік операцияларын ... ... ... оның ... ... қор ... сондай-ақ нақты экономикалық және басқа да жағдайларға байланысты
міндеттер мазмұны және ... ... ... ... басымдық
өзгереді. Бұл операцияларды талдауды әртүрлі тұрғыдан ... ... ... ... ... ... олардың меншік құқығы
трансформациясына қатысты, олардың ... ... ... банк ... ... ... рөлі ... қатысушылардың
мәртебесі бойынша жүргізуге болады. Төменде, сенімгерлік ... ... ... ... ... ... ... - Сенімгерлік операциясына қатысушылардың бірқатар белгілері
бойынша жіктелімі беріледі
Аталған қаржы-экономикалық жүйе қызмет істеуінің тиімділігі, ... ... ... ... операцияларды құқықтық
қамтамасыз етуге де байланысты болады.
ҚР «Банктер мен банк ... ... ... ... ... ... ... айналысуға құқы бар. Заңның 4 бабында
банк операцияларына «сенімгерлік басқару» да жатады делінген.
Сенімді өкіл — клиент тапсырмасы бойынша соның есебінен және ... ... ... ... ... қызмет көрсетуін клиент қолданыстағы
тариф бойынша ... ... ... ... төлейді.
Бенефициар, немесе пайда алушы, — сенімгерлік келісім-шарт соның
пайдасына жасасылған ... ... ... ... түсетін
кірістерге қатысты пайда алатын тұлға.
Сенімгерлік операцияларды жүзеге асыру барысында олардың қатысушылары
арасында қаржы-экономикалық қатынастар жүйесі қалыптасады, бұлардың ... ... ... ... ... берілетін мүлік
типіне, операцияның өзінің мазмұнына, сондай-ақ жекелеген қатысушылардың
рөліне де байланысты. Бұл жүйенің ... ... ... берілген.
1-кесте. Сенімгерлік операцияларындағы қаржы-экономикалық қатынастар
жүйесі
|№ |Қатынастарға |Қатынастар мәні|Әрекет мазмұны |Әрекеттің қозғаушы ... | | ... |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... ... |Мүлік немесе |Мүлікті (мүлік |Кіріс алу ... |
| ... ... құқық |құқығын) уақытша|белгілі бір операция |
| | | ... ... |
| ... | ... ... ... алу |
| ... | |немесе оған | |
| | | ... ... | |
| | | ... | |
| | | ... | ... ... ... (мүліктік|Мүлікті (мүлік |Кіріс алу немесе |
| ... ... ... мәміле|құрылтайшы тапсырмасын |
| | | ... ... |
| | | ... | |
| | | ... | |
| ... | |Өз ... ... сипатына сәйкес |
| |басқарушының | ... ... ... |
| ... | ... | |
| | | ... | |
| | | ... | |
| | | ... | |
| | | ... | ... |Сенім қорының |Мүлікті ... ... ... |
| ... ... ... |немесе өмір үшін |
| | ... ... ... ... ... ... |
| | ... | |ету ... ... ... |
| | ... | ...... |
| |Бенефициар | |Осы ... ... ... |
| | | ... |сәйкес кіріс алу |
| | | ... | |
| | | ... ... ... |Сенімгер |Мүлікті ... ... ... |
| |басқарушы ... ... ... |
| | ... ... ... ... орындау |
| | ... ... беру | |
| | ... | | |
| ... | | ... ... |
| | | | ... ... ... ... |Бөлімше алған |Бөлімшенің сенімгерлік |
| ... ... ... бөлу ... ... |
| ... |от ... | ... өтеу және |
| ... ... | ... ... |
| |қатынастар | | ... ... ... ... ... ... сенімгерлік операциялар
Президентінің 1992 жылдың 1 шілдедегі «Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... туралы» №721 Жарлығынан кейін пайда бола бастады. Жарлыққа ... ... ... ... ... ... акциялар топтамасын
сенімгерлік басқаруға беруге құқығы болды.
ҚР Президентінің 1993 жылдың 25 ... ... ... туралы» № 2296 Жарлығында тараптардың ... ... ... ... ... федералдық меншікте болған,
жекешелендірілген мемлекеттік кәсіпорындардың акциялар ... ... ... Бұл ... ... ретінде мемлекеттік бюджет қаралған.
Бірақ бұл құқықтық құжаттар көптеген сұрақтарды (бухгалтерлік есеп
жүйесі, сенімгер басқарушы ... ... ... ... ... ... алу,
сенімгерлік қызметке салық салу, және т.б.) шешілмеген қалпында ... ... ... іс жүзінде жүзеге асырылуын кідіртуде. Бұл
сұрақтардың кейбірі ҚРҰБ 1997 жыл 2 ... ... ... жүзеге асыру тәртібі және ҚР несие ... ... ... ... ... №02-287 нұсқаулығында қаралған.
Бұл нұсқаулықта сенімгерлік операциялардың негізгі қатысушылары, олардың
құқықтары мен ... ... ... ... ... сенімгерлікпен басқару жөніндегі операциялардың есептілік пен
бухгалтерлік есеп тәртібі және басқа да ... ... ... ... және ... ... ... емес ұйымдар үшін бәсеке шиеленісуде. Банктердің ... ... ... агенттік қызметтерді көрсетуге тырысады. Бұл
қызметтер өз кезегінде тікелей және дискрециялық болып бөлінеді ... ... ... ... ... ... жіктелімі әртүрлі белгілері ескеріліп, жасалуы
мүмкін. Ұсынылған жіктелімде ... ... ... мен ... ... ... ... операциялардың бірінші түрі — бұл сенімгерлікпен басқару,
яғни, мүліктің меншік иесі мен ... ... ... ... жүйесі, сенімгер басқарушы жасасқан келісім-шартқа орай ... оның ... ... ... ... ... Бұл құқыққа меншік иесінен
тиісті тапсырма алған кезде немесе онымен ... ала ... ... аясында қала отырып, және бұл үшін ... ... ала ... және өзге де ... әрекеттер жасау кіреді. Сенімгер басқарушы өз
әрекеттерінде өз атынан, бірақ клиент тапсырмасы бойынша және ... ... ... және ... ... ... ... үшін жауапкершілік алады [10].
Сенімгерлік операциялардың екінші түрі— агенттік ... ... ... ... ... мыналар болып табылады:
— принципал (сенім беруші) — басқа тұлғаға қандай да бір ... ... және өз ... ... ... ...... атынан әрекет етуші және оның тапсрымасын дәл
орындаушы тұлға.
4-сурет - Банктердің трасталық ... ... ... ... ... мүлікке меншік құқығы (мүліктік құқық)
принципалда (сенім берушіде) қалады. Агент тек өкіл функциясын ... ... ол ... ... ... ... үшін ғана
жауапкершілік алады, бірақ осы ... ... ... ... үшін ... ... ... клиент атынан келісім-шарт
жасаса алады, ссуда алады, чектер жазып береді, вексельдерді индоссолайды,
сенім берушінің шоттарын ... ... ... ... ... ... принципал қаражаты есебінен әрекет етеді және одан сыйақы алады.
Бұдан әрі сенімгерлік операциялардың жекелеген түрлерін ... ... беру ... ... ... ... ... Осы операция барысында сенімгер басқарушы соттың мұраны
ашуға ... ... ... ... қалдырылған мүлікті жинайды, оның
құрамын анықтайды, қарыздарын өтейді, әкімшілік ... мен ... ... ... ... ... ... мұра ету туралы заңға сәйкес
мұрагерлер арасында бөледі.
Келісім-шарт бойынша мүлікті басқару сенім ... ... ... ... ... мүддесі үшін жүзеге асыралады. Бұған
ақша қаражатын орналастыру, жылжымайтын мүлікті ... ... ... алу, ... ... ... құру (кейіннен оның құрамын түзету)
және басқа да операциялар ... ... жеке ... ... ... өз ... қамқорлық жасауды тапсырады, өйткені
олардың өздерінде қажетті ақпарат және ... ... ... мақсаты, әдетте, пайда алу болып табылады.
Аталған мүлік түрлерін басқару заңды тұлғалар үшін де маңызды. ... ... ... ... және ... ... ... етеді.
Сондытқан мұндай операцияны банктер ұсынады. Ең кең таралған нұсқасы бағалы
қағаздар топтамасын басқару болып келеді. ... ... ... талдайды, қор нарығының өзгерістерін бақылайды, және ... ... ... ... оның ... мен ... түзету жөнінде
ұтымды шешімдер қабылдайды.
Бірқатар жағдайларда әрекетке ... ... ... ... ... тұлғалардың мүлкін қамқорлау қажеттігі туындайды. Мүлікті
және мүліктік құқықты басқару жөнінен үлкен тәжірибе ... ... ... бұл ... ... атқара алады,
қамқорлығындағы адамның мүддесін қорғай отырып, мәмілелер жасасады, келісім-
шарт ресімейді, даулы сұрақтарды шешеді.
Зейетақы қорларының ... ... ... ... ... ... ресурстар болады, және оларды тиімді орналастыруға зәру
болады. Банкілердің сенімгерлік ... ... ... ... банк ... орналастырып қана қоймай, бағалы қағаздардың
ұтымды қоржыны қалыптастыруға да рұқсат ... ... бұл ... ... ... ... өтеуге және активтері өсуге
жеткілікті ... ... ... ... ... қорлар құру және оларды ... ... ... ... қор ... ... ... етілуіне
жәрдемдеседі. Егер зейнетақы қорларын фирма, кәсіпорын құрса, ... ... ... және ... ... тұрақталуына қосымша
ыналандыру жасалады.
Сенімгерлік бөлімшелер тарапынан қайырымдылық қорларын және арнаулы
маңызы бар басқа да қорларды басқару ... оқу ... ... ... көмек қорлары және т.б.) екі қызмет орындайды, бұлар:
1) қор қаражатын орналастыру;
2) оларды қор міндеттеріне сәйкес бөлу.
Банкінің сенімгерлік бөлімшелеріне ... ... ... ... ... ... ... сенімгерлік операциялар тобы жеткілікті
кең және оларды орындаудың үлкен тәжірибесі жинақталған.
Инвестициялық компанияларды және ... ... 1993 — 1994 ... ... ... мен компаниялар белсенді түрде ... үш ... ... ... ... уақытта тек санаулы ондаған компаниялар
аман қалды. Қаржы ресурстарының үшкен шығындары орын ... ... ... қаражаттары зардап шекті. Болған жайттың маңызды себептерінің
бірі -инвестициялық қорларда ақша қаражаты мен ... ... ... мамандар болмады. Оның ... ... ... ... ... ... үстінде еді. Шетелдік банк
тәжірибесінде инвестициялық қорлар мен компаниялардың қаражатын басқару ... ... ... ... ... ... барысында
банкілер қордың ақша қаражатын орналастырумен ғана емес, акционерлер
тізілімін жүргізумен де ... ... ... ... ... қор ... ... және басқа да функциялар орындайды.
Банкілердің сенімгерлік бөлімшелері жеке және ... ... ... ... ... агенттік қызмет көрсетеді.
Қор нарығына қызмет көрсетуге байланысты басқа да агенттік ... ... ... ... ... бұлардың құрамы үлкен
болады:
Ақша және басқа да құндылықтарды сақтау және ... ету ... мен ... ... ... бағытталған. Бұл қызмет көрсетуге
мыналар кіруі мүмкін:
— бағалы ... ... және ... да ... ... бұл үшін сейф ... беру;
—құндылықтарды басқа тұлғаға табыс етуді ұйымдастыру;
... ... ... ұтыс ... хабарлап отырып, акция,
облигацияларды сақтау;
— құндылықтарды сақтау, кейіннен клиентке немесе ол атаған ... ... ... уақытта Қазақстанның ... ... ... ... мәміле жасаған кезде ірі ақша қаражатын табыс етуге
кепілдік беру жөнінде операция енгізілді. Бұл үшін ... сейф ... ... ... келісім-шарт ресімдейді, сол бойынша клиент
әріптесі ... ... ... алу ... тек (жылжымайтын
мүлікке меншік құқығы берілген) белгілі бір шартты орындаған соң ғана ... ... ... қол ... Осы ... ... кезінде
алаяқтық және ақша қаражатын жоғалту тәуекелі ... ... ... ... ... ... бірі ... өсиет
және басқа да заңдық және нотариалдық құжаттарды ресмідеу ... ... ... осындай қызметтерді салымдар бойынша көрсетеді.
Бірақ шетелдік банк ... бұл ... ... ... кең ауқымды
болып келеді. Мысалы, ... ... ... ... апасы бойынша қажетті жылжымайтын мүлікті (тұрғын үй, пәтерлерді)
таңдап алу жөнінде қызмет көрсетеді, ... ... ... ... ... кеңес береді, бұған қосы сатып алу-сату,
арендаға алу ... ... ... ... санына бағалы қағаздар эмитенттеріне депозитарлық
қызмет көрсету де жатады. Бұл ... ... де, ... да ... ... Бірқатар коммерциялық банкілер мемлекеттік
қысқа мерзімді және қазынашылық ... ... ... Қазақстан жеке тұлғаларға арналған мемлекеттік жинақтаушы займ
облигацияларымен жұмыс істеді, оларды орналастырумен, сатумен және купондық
кірісті төлеумен ... ... ... депозитарлық қызмет көрсетуге мынадай операцияларды
жатқызуға болады:
— бағалы қағаздардың ғаламдық және ішінара сертификатын сақтау;
— акционерлер ... ... ... бухгалтерлік есебі мен есептілігін жүргізу;
— оның акцияларын және ... да ... ... ... акцияларды алмастыруды, немесе облигацияларды акцияға алмастыруды
ұйымдастыру;
— акциялар бойынша дивидендтерді және ... ... ... кері ... ... (ішінара немесе толық) қайтару
немесе эмитент ... ... ... ... артықшылықты акцияларды
қайтару.
Сенімгерлік операцияларды ұйымдастыру.
Сенімгерлік операцияларды жүзеге асыру үшін коммерциялық банкілер
банкінің басқа ... ... ... ... бұлар
операциялар көлеміне байланыссыз толық дербестік принципі ... ... ... және ... да ... әкімшілік бөлу тек
ұйымдастыру сипатында ғана емес, бұл ақпараттық базаға да, клиенттермен
қатынастарына да ... ... АҚШ ... ... бөлімге
банкінің басқа бөлімдерімен ... мен ... ... операциялары мен құжаттары туралы ақпарат ... ... ... ... басқа бөлімше қызметкерлерінің сенімгерлік
бөлімге жұмысқа ауысуына ... ... ... ҚР ... ... басқару операцияларын жүзеге асыру тәртібі және ҚР ... бұл ... ... ... ... 1997 ... ... №63 нұсқаулығында көрсетілген. Мұнда клиент мүддесінің құпиялылығы
мақсатында сенімгерлік операциялар кезінде банк мына ... ... ... ... ... ұйымдастыру жағынан бөлектеу,
соның ішінде ... ... және қор ... ... ... ... компьютерлік желісіне ... ... ... ... ... басқару жүйесіндегі сенімгерлік бөлімшенің
оқшау бағынуы;
— сенімгерлік ... ... ... ... ... ... ... бөлек басқа ғимараттарға орналастыру;
Осы талаптарға сәйкесетін несие ұйымы ... ... ... оны ... құрылымы және штаты сұрақты шешеді. Басқару құрылымының
үлгісі 5-суретте берілген.
Сенімгерлік операцияларды банкідегі вице-президенттердің ... ол ... ... және қор қызметі үшін жауап береді.
Оның өкілеттігіне сенімгерлік ... және ... ... ... жасау кіреді.
Сенімгерлік бөлімшенің директоры (бастығы) жедел басшылық етеді,
қызметкерлердің функциясын ... және ... ... ... ... ... бақылайды, операциялар бойынша есеп ... ... ... ... атынан келісім-шартқа қол қояды.
Мамандар жедел жұмысты ... ... ... ... ... мүлкін сенімгерлікпен басқару үшін және оның агенттік
сипаттағы тапсырмаларын орындау үшін сенімгерлік ... ... ... мүдделері сақталуын, келісім-шарттың заңнама
тұрғысынан жасалуы дұрыстығын бақылайды, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... әрекеттер жүзеге асырады.
Хатшылар сенімгерлік бөлімшенің көмекші персоналына жатады және ... ... ... ... ... хат, ... ... жөніндегі және т.б. жұмыстарды орындайды.
Қазіргі заманғы жағдайда сенімгерлік операцияларды ұйымдастыру үшін
техникалық персонал қажет, яғни, ... ... ... ... ... құралдарын) жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі
мамандар, аудармашылар, программистер қажет.
— сенімгерлік бөлімше қызметкерлерінің құпия ақпаратты ашпау ... ... ... ... ... байланысты банкілердің
мамандандырылған басқарма ... ... ... ... ... ... ... жағдайларды орындайтын
коммерциялық банк қана құра алады (5-сурет).
5-сурет - Сенімгерлік қызметке қажетті ... ... ... ... бар ... дұрыс таңдау
сенімгерлік бөлімшеге өз қызметін табысты орындауға рұқсат етеді (6-сурет).
6-сурет - ... ... ... ... ... ... басқаруға берілетін мүліктің
құралуымен және тіркелуімен байланысты. Бұл үшін сенімгерлік бөлімше «Банк
басқаратын жалпы ... атты ... ... ... ... ... сенімгерлікпен басқаруға берген және ... ... ... мүліктен тұрады. ББЖҚ сенімгерлік ... ... ... алған мүліктер есебінен толығуы мүмкін.
ББЖҚ ... ... ... ... ... фактісін және құрылтайшылардың әрқайсысының үлес мөлшерін растайтын
үлестік қатысу ... ... ... міндетті.
ББЖҚ қызметіндегі тараптар қатынастары келісім-шартпен (ББЖҚ ... және ... ... ... жағдайымен) ресімделеді, мұнда
мүліктің өзі, оның құны, қатысушылардың құқықтары мен ... ... ... және ... мерзімі, құрылтайшыларға есептілік беру
тәртібі, сенімгер басқарушыға берілетін сыйақы мөлшері, ... ... ... ... төлеу тәртібі, бенефициар болуы
сипатталады.
Банк ББЖҚ-ды ББЖҚ құру туралы шешім ... ... екі ... ҚР ... ... ... ... тіркеуге міндетті.
Тіркеу үшін мынадай құжаттарды беру керек.
ББЖҚ-ды тіркегеннен кейін ғана ББЖҚ ... ... ... асыру басталады. Сенімгерлік бөлімшелер сенімгерлікпен ... ... ... ... ... ... орындай бастайды. Сенімгерлік операциялардың сипаты мен
түрлері жоғарыда қаралған.
Жанжалдарды ... ... ... ... етуі жоғары
болады, сенімгерлік бөлімше қызметкерлері мен ... ... ... ... ... (бенефициардың) жеке мүдделері
арасында жанжалдар ... ... ... ... ... бірі ... жанжалдарды болдырмау болып келеді. Сенімгерлік
операциялармен жұмыс істейтін қызметшілерге ... ... ... олар ... ... ... тартынып ұстай білуі тиіс [13]:
— мүшелері қызметшімен және оның ... ... жеке және ... ... ... ... ... болатын сенімгерлік
мәмілелерге қатысудан ... ... ... жеке ... ... ... оны ... адамдарына беруден тартыну.
Егер қызметкер мүдделер жанжалы болуы мүмкін деп ойласа, ол бұл туралы
банкінң ішкі ... ... ... керек. Оның үстіне, егер жанжал
нәтижесінде ... ... ... ала ... ... ... шығынға ұшыраса, сенімгер басқарушы ... ... ... ... ... оларды өз есебінен өтеуі тиіс.
Сенімгерлік бөлімшенің маңызды бақылау қызметін орындайтын есептілік
болып табылады. Біріншіден, сенімгер ... жыл ... ... ... ... дейінгі мерзімде) ҚРҰБ аумақтық банкілеріне есеп берулері керек.
Екіншіден, ... ... ... де ... бір ... ... құрылтайшылары алдында есеп беруге міндетті, оған мынадай мәліметтер
беруі тиіс:
— құрылтайшының және ББЖҚ ... ... ... ... (есеп берілген күнгі) үлес мөлшері туралы ақпарат;
— есепті кезең ішінде мүлікті сенімгерлікпен басқару бойынша (есеп
берілген күнгі) шығыстар ... ... ... ... ... сертификатына келетін кірістер
туралы ақпарат;
— осы ББЖҚ ... ... ... ... құралған
инвестиция қоржынының құрамы туралы ақпарат.
ББЖҚ құрылтайшыларына берілетін есеп беру ... ... ... ... ... ... ... тарапынан
келісім-шарттың толық әрі дер кезінде орындалуын ... ... ... ... мен ... ... ... үшін
сенімгерлік бөлімшелер келісім-шартқа сәйкес делдалдық ақы ... мына ... ... ... сенімгерлік операциялар дамыған сайын банкілер өз кірістілігін
елеулі арттыра алады.
1.3 Банктердің заңды және жеке тұлғаларға сенімгерлік ... ... ... ... ... ... бірі дербес
сенімгерлікті басқару, яғни, жеке тұлғаларға сенімгерлік қызметтер көрсету.
Мұндай операциялар сенім беруші мен сенім ... ... ... ... ... ... және ... білдірілген тұлғаға мүлікті беруге
байланысты болады, сенім білдірілген тұлға сенім беруші мүддесі үшін ... ... ... ... ... жекелеген тұлғаларға көрсететін сенімгер қызметтеріне мыналар
жатады:
- мұраға билік ету,
- меншікті сенімгерлік негізде басқару,
- мүліктің қамқоршысы ... ... ... орындау,
- делдалдық агенттік функциялар орындау.
Мүлікке билік ету
Заң бойынша ... ... ... ... ... ... уәкілетті
орындаушы жүзеге асыруы тиіс, егер аздаған ақша қаражаты мен ... ... сөз ... ... ... ... өисетте
белгіленген болса, (кейде тиісті банкінің траст-бөлімі аталуы мүмкін). ... ... ... ... сот ... ал ... ... банк қызметін пайдаланғанды жақсы көреді.
Өсиетті орындаушының (банктің траст-бөлімінің) ... ... ... ... қажет делінсе, сот шешімін алуға міндетті;
мұралық активтерін жинап, қауіпсіздендіруі тиіс;
әкімшілік шығыстарды төлеп, қарыздары бойынша есептесуі тиіс;
заңға сәйкес және ... ... еркі ... ... ... ... бөліп, оларға басқа да қызметтер көрсетуі тиіс.
Дебес ... ... ... траст-бөлімдері орындайтын ... бірі ... ... ... ... табылады. Бұл жерде
банк сенім білдірілген ... ... ... ол ... ... ... мүдделері үшін мүлікке иелік етеді және билік етеді. Трасталар
мұралық ... ... (бұл ... банк ... ... ... кейін де
өзіне оның мүлкіне билік ету және одан ... ... ... ... бөлу міндеттемесін алады) және өмірлік болуы мүмкін,
сондай-ақ сақтандыру траста да жасасылуы мүмкін.
Өмірлік траст дегеніміз сенім беруші тұлға банктің ... ... және оған ... бір мүлікті табыс етті дегенді білдіреді,
мұны ... ... ... ... ... ... ... және негізгі сомаға билік етуіне болады. ... ... ... өзі ... ... бір ... сақтап
қалады, және келісімнің күшін жоя ... ... оның ... өзгерте
алады. Бірақ өмірлік қайтарусыз траст туралы келісім жасасқан ... ... ... ... ... әрі ... айырылады [16].
Сақтандыру траста дегеніміз қандай да бір тұлға банктің траст-бөлімін
сақтандыру полисі бойынша сенім беруші ... етіп ... және ... ... кейін бір мұрагеріне ... ... ... ... туындайды.
Мүліктің қамқоршысы және/немесе сақтаушысы рөлін орындау
Клиенттердің сенімгерлік мүдделеріне қызмет көрсету жөнінен банк
қызметінің ... да ... бірі ... ... болу ... қамтамасыз ету болып табылады. Бұл банк операциялары негізінен
кәмелетке толмаған адамдарға қатысты таралады, бұлар ... ... ... ету ... құқыққабылеті жоқ деп саналады.
Агенттік функциялар орындау
Коммерциялық банктердің траст-бөлімдері жеке тұлғалар үшін активтерді
сақтауға, меншікті басқаруға және заң ... ... ... ... ... ... да мүмкін. Бұл операциялардың толық
трастан ерекшілігі - ... ... ... ... ... ... оның ... қалады. Принципал деп аталатын меншік иесі ... ... өз ... ... ... ... Өкілдік келісім-
шарттық негізде жүзеге асады және агенттік келісім жасасуды талап етеді.
Банктің ... мен оның ... ... ... ... бірі ... ... туралы келісім-шарт болады. Мұндай
келісім ... ... ... ... және ... белгілі бір
активтерді (әдетте, бағалы қағаздарды) ... Бұл ... ... ... кіріс алуға және клиентке бұлардың түсуі туралы хабарлауға,
мерзімі өткен облигацияларды жабуға, ... ... ... ... ... міндетті.Траст-бөлімнің басты міндеті– оған сеніп берілген капиталды
сақтаа қалу және көбейту[17].
Активтерді сақтап қалу ... ... ... ... ... ... сонда банктің траст-бөлімдері сенім берушінің
капиталымен инвестициялық немесе ... ... ... жүргізеді, яғни, клиенттің инвестициялық қоржынына толық билік
етеді.
Банктегі ... ... ... үшін өкіл ... тағайындалады,
яғни, мүлікті сақтап, оларды басқарумен бірге заң функциясы бар агентті
тағайындайды. Мұндай қатынастар ... ... ... ... ... ... банктер жалпы құқық емес, арнайы құқық алғанды артық
көреді. Бұл оларға чек жазуға, ... ... ... алуға рұқсат
етеді.
Коммерциялық банктің қызметінде үлкен орын алатын фирманы, компанияны
және кәсіпорындарды білдіретін заңды ... ... ... ... ... ... көрсететін қызметтерінің біраз бөлігіне
мына операциялар жатады:
корпорациялардың зейнетақы қорларын басқару;
пайдаға қатысу;
облигациялар шығару;
қайта ұйымдастырылған ... ... ... ... ... істерін
басқару;
төлем функцияларын орындау (облигацияларды жабу, компания акционерлеріне
дивидендтер төлеу).
Бұл қызметтерді көрсету нәтижесінде ... ... ... жұмыс
жөнінде мынадай трасттар құрады:
корпоративтік траст;
жалдамалы жұмысшылар траст;
институциялық траст;
коммуналдық траст.
Корпоративтік траст дегеніміз компания ... ... ету үшін ... ... кепілдікке салу түрінде ұйымдастырылады.
Жалдамалы жұмысшылар траст ... қоры ... ... ... ... ... Бірінші жағдайда компания басшылығы банк басқаратын қорға
аннуитет сатып алу үшін немесе ... ... ... ... ... ... үшін ақша ... салады. Егер қызметкерлер қорға ... мұны ... бар ... траста деп атайды. Жоғар оқу орындары
институциялық траст құра алады және оны ... ... ... ... Оның ... белгілі бір жерде тұратын адамдар тобы ... ... ... ... ... ... (коммуналдық траст)
құра алады. Бұл ... ... ... ... оқу ... ... ... ауру адамдарға, қарияларға көмек, еңбек
жағдайларын жасарту және т.б. ... үшін ... ... ... бөлімдері жеке меншік корпорация саласымен ғана
шектеліп қоймайды; бұлар әртүрлі шарттарда муниципалитеттен бастап қала мен
окургке ... ... ... да басқарады.
Бірқатар жағдайларда коммерциялық банктердің сенімгерлік операциялары
корпорация облигацияларын шығару функциясымен де қатарластырылуы ... ... ... ... үшін ақша қаражатын алуға ұмтылуы
облигациялық займадар шығару ... ... ... ... басқа қағаздар кепілдігімен бағалы қағаздар шығарылымы ... ... ... ... ... ... болып табылатын акция мен
облигацияларға меншік құқығына ие болады. Кейде банк ... ... ... ... ... жабдықтармен қамтамасыз етілген
міндеттеме болып келеді. Жабдыққа меншік ... ... ... ... ... ... үшін ... траст-бөлімдері сан алуан
делдалдық функциялар орындайды. Олар корпорация акцияларына меншік құқығын
беретін агент ретінде қызмет істейді.
Қазақстан ... үшін ... мол ... ... бірі ... ... ... сыйақы қорлары үшін инвестициялық ұйым ... яғни ... ... болады. Бұл кезде мыналарды бөліп қарайды:
жария траст- жеке адамдардың қайырымдылық мақсатына берген құрбандықтарынан
құралады;
зейнеткерлік траст – ... ... ... үшін ... ... ... ... төленеді;
дискреттік траст – траст берілген тұлғаларға пайда көру ... ... ... ... ... ... траст.
Сенімгерлік қатынастардың тағы бір кең таралған түрі жылжымайтын мүлік
жөніндегі ... ... ... ... өзара салымдар арқылы
ұйымдастырылады, бұл салық ұстауда инвесторларға артықшылық ... ... ... ... ... ... негізгі түрлері мыналар болып
табылады:
акционерлік трасттар, жоғары ... ... ... ... құрылған
және соның акциясы шығарылған траст;
кепілген салынған ... ... ... құрылған, бірақ кепілге
салынған және жылдымайтын мүлікті ... алу және сату ... ... асыру есебінен кіріс алатын траст;
аралас, ең тұрақты траст қатынастарының түрі, өйткені, қаражат ... де, ... ... займға да инвестицияланады.
Әдетте, мұндай трасттар оған қатысушылар үшін енгізілетін ... ... ... белгілеуді көздейді.
Банкрот болған кәсіпорынның мүлкін тарату жөнінде уәкілеттенген траст
бөлімінің рөлі де ... ... ... ... ... ... контрагенттен екіншісіне беру жөніндегі операцияларда кепілгер болуы
мүмкін. Орындалатын қызмет көрсетудің үлкен пайызын ... ... ... ... операциялар да алады.
Басқаруға берілген активтерді басқаруға байланысты ... кең ... 1-ші ... ... орта ... (6 айға
дейін) несиелеу тұр, - бұлар жылжымайтын мүлікпен жасалатын ... ... ... шектеулі тұрғын үй құрылысын салу. 2-ші орында –саудаға
несие беру. Сақтандыру үшін бас банкілер кейде сауда компанияларын өздеріне
каасалық ... ... ... алып ... ... кейін шоттағы
қалдығының 75% шегінде несиелейді [20].
Батыс банктер үлгісі бойынша кейбір траст ... ... ... заттарды сейфке сақтау, бағалы қағаздарға (тіркеуден,
мәмілелер ... ... ... ... ... ... ... көрсету, акционерлер жиналысын өткізу, қаржылық кеңес беру, нарықты
зерттеу және т.б. Бұл ... ... ... ... ... ... пайдалана алады [21].
Жасалған трастаның барлық алуан түрлерін кеңінен пайдалануға мүлікті
сенімгерлікпен басқару туралы ... ... ... ... отыр.
Операциялар тізбесі ҚР «Банктер және банк қызметі туралы» Заңның 5-бабында
нақтыланған.
2 «НҰРБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ ... ... ... ... АҚ ... ... жағдайында көрсететін қызметтері
және қаржылық жағдайын талдау
«Нұрбанк» Акционерлік ... 1992 ... ... 3 күні ... ... 2003 жылы Бас банк Алматы қаласына көшірілді.
Қысқа мерзімнің ішінде «Нұрбанк» Акционерлік қоғамы ... ... ... ... ... ... алғашқы ондығында
нық орнықты. Бүгінгі күні «Нұрбанк» Акционерлік қоғамы бірқатар негізгі
көрсеткіштер бойынша 8 орында тұр, ол ... ... ... ... ... агенттіктер, аудиторлар, шетелдік кредиторлар
біздің активтердің, тәуекел-менеджмент жүйесінің сапасы жоғары, банктің
автоматтандырылу-деңгейі биік екенін ... ... ... ... ... 16 филиал, 55 әмбебап орталық банктік қызмет көрсетуде.
тӨз клиенттерімізге ... ... ... ... біз ... ... ... өз инфрақұрылымдарымызға ... ... және оның ... ... ... клиент және банктің мүдделерінің тепе-теңдігін сақтау, әрбір
клиентке жеке тәсілдеме ... және ... ... ... табылады.
Банк қазіргі заманғы сервис деңгейін қамтамасыз етіп қана ... ... ... және ... ... сақтайды. Заңды және
жеке тұлғаларға есепшоттар ашу және ... ... ... Филиалдың
әрқилы клиенттерге алты түрлі тарифтік ... ... ... бар. Банк өз ... ... есепшотының ахуалын кодталған
сөз арқылы жедел білуіне ... ... және ... ... ... келмей-ақ есепшотын өзі басқаруы жүзеге асырылады [21].
3 жылға дейінгі мерзімге несие алу түрлері ... ... ... ... өтеу ... айыппұл санкциясының болмауы, өтеу
кезеңдеріне жеңілдіктер ұсыну, бір несиегерге 50 млн. теңгеге ... ... ... ... ... ... деген қызығушылық тудырады және
клиенттердің ұсынған өтініштерін шұғыл қарау мүмкіндігі де бар. ... ... ... несие берудегі ең бір артықшылығы – несиеге
сыйақы ... өте ... ... әрі бұл ... жобаға жеке бекітіледі.
Сыйақының максималдық ставкалары жеке тұлғалардың салымдарын
кепілдендіру ... ... Әр ... соңында сыйақыны
капитализациялау, қосымша салымдар қарастырылған, сонымен қатар бір ... ... ... ... ... ал VISA ... ... беріледі.
Клиент банктен өз депозитін (банктік шотыңызды) ашты делік. Онда ақшасы
қалай сақталатынына алаңдамауына ...... ... ... банк жауап
береді.
Егер Клиент банктік шотты шетел ... ... ... онда ... таратылған жағдайда Қор банктің ... ... ... ... ... ... ... күнгі валюта айырбастаудың нарықтық бағамы
бойынша теңгемен төлейді.
Мысалы:
Клиенттің ... 2 000 АҚШ ... ... депозиті бар дейік. 1
наурызда сот банкті мәжбүрлеп тарату ... ... ... ол 15 ... енді ... 15 наурызда 1 доллардың нарықтық ... 125 ... ... 250 000 теңге мөлшерінде кепілдік берілген өтем төленеді
(2 000 х 125 =250 000).
Егер клиент бірнеше депозиттің ... ... иесі ... ... берілген өтем есептелген ... ... ... ... ақшаның өтемі төленеді, бірақ ол 700 000 теңгеден ... ... ... ... бір ... екі есепшоты бар делік - 300 000
теңгеге ағымдағы ... және 500 000 ... ... ... ... 300 000 + 500 000 = 800 000 теңге. Банк мәжбүрлеп таратылған
жағдайда Банк клиентке 700 000 ... ... ... ... ... Қалған 100 000 теңгені клиент таратылған банктің тарату
комиссиясынан ... ... ... мысал. Клиенттің бір банкте екі депозиті бар: біреуі 3 000 доллар,
екіншісі 100 000 тенге дейік. Банкті мәжбүрлеп тарату туралы ... ... ... күні доллардың нарықтық бағамы 125 теңге болсын. Клиентке банк
төлейтін кепілдік берілген өтем сомасы 475 000 ... (3 000 х 125 + ... 475 ... ... ... қарыз алушы болса және сонымен бірге сол банкте
депозиті ... онда банк ... ... ... ... берілген
өтемнің мөлшері есептелген, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып,
депозит пен ... ... ... айырмашылыққа карай анықталады.
3-ші мысал. Клиент бір банкте 300 000 теңгеге депозит ашты және де осы
банктен 100 000 теңгеге ... алды ... Банк ... ... ... ... ... 80 000 теңге, ал жиналған ... 310 000 ... Банк ... ... жағдайда банк клиентке 230 000 теңге
мөлшерінде кепілдік берілген өтем төлейді (310 000 – 80 000 = 230 000).
Депозит ... ашу үшін ... ... ... ... келуі
керек:
- банктік шот (депозит) шарттары, салым құжаттарының ... ... жеке ... және салық төлеушінінің тіркеу номерінің (РНН)
түпнұсқалары мен көшірмелері;
- жазбаша өтініш.
«Нұрбанк» акционерлік ... ... ... осал ... және ... ... рыногындағы дағдарыстан зардап шеккен өз
клиенттерінің үлкен тобын ипотекалық несиелер бойынша пайыздық үстемелерден
бір жылға ... ... ... ... ... Қарашаның 1-інен бастап
заемшылардың төмендегі санаттары: 2009 жылғы қаңтардың 1-і мен 2010 ... 1-і ... яғни ... ... ... ... ... ипотекалық несие алған және жылжымайтын мүлік сатып алған білім
беру және денсаулық ... ... ... ... ... бар
қызметкерлері бір жыл бойынша пайыздық төлемдерден босатылады. Осы ... банк ... ... ... ... ... етілетін болады
[26].
2011 жылдың қорытындысы бойынша ... ... ... ... 271,4 миллиард теңгені құрады. Жыл басынан бергі өсім 87,6 миллиард
теңгені немесе 47,6 ... ... ... ... ... бизнеске
сәйкес өсіп, 2012 жылғы 1-ші қаңтарда 5 миллиард теңгеге артып, 25 миллиард
теңгені немесе 25,2 пайызды ... жыл ... үшін өте ... жыл ... Жыл ... басқару
тобы ауысқаннан кейін, қысқа мерзім ішінде рестайлинг ... ... ... ... ... ... ... нығайту үшін күрделі
қадамдар жасады. Активтердің, ... ... ... ... және ... ... ... өсімі – банктің жаңа даму
стратегиясының өміршеңдігінің көрінісі.
Сондай-ақ, банктің несие қоржыны 2011 жылы 9,5 ... ... ... ... дейін өскен. Ал қалыпты заемдардың үлесі 6,2 пайызға өсіп,
күмәнді заемдар 7 пайызға азайды, сенімсіз заемдар ... өсім - ... ... ... ... 134,1 ... ... болған. Бұл бір
жыл бұрынғы көрсеткіштен ... ... ... 2011 жылы ... ... ... 89,2 пайызға көбейген.
Банк өткен жылы сыртқы заемдар бойынша соңғы ірі төлемді жүзеге ... ... ... ... ... ... 5,5
пайызды ғана немесе 13,6 миллиард теңгені ... ... ... жылы банкте
қолданыстағы карталардың көлемі бір жыл ... 86 ... ... – 131 ... POS терминалдар – 68 пайызға өскен.
Сондай-ақ, 2011 ... ... ... ... ... бірінші болып
алтынмен көмкерілген және нағыз бриллианты бар VISA картасы мен ... ... 6 жас пен 18 жас ... ... ... төлем
картасын шығаруға кірісті.
2011 жыл ішінде банкте 11 жаңа ... ... ... бір филиал
ашылған. Нәтижесінде, 2012 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша Нұрбанкнің
филиалдар желісі 18 филиалдан және 47 бөлімшеден ... ... ... ... ... ... «Нұрбанк» АҚ несиелік
қоржыны 143592826 мың теңгені ... ал 2011 ... ... ... есебі
бойынша 114669823 мың теңгені құрады.
2012 жылдың сәуірінде «үмітсіз» несиелер 104904267 мың ... ... ... 93373399 мың ... ... АҚ ... ... жиынтық көлемінен 2-кестеде келтірілген
«күмәнді» несиелердің сыныптамасы бойынша несиелер 2012 ... ... 29250 млн. ... ... 22,85% ... ал, 2011 ... ... 36208,4 млн. теңге немесе 28,74% құрап отыр.
2012 жылдың сәуірінде «үмітсіз» несиелер 2258972 мың теңгені, ... ... 2938869 мың ... ... ... АҚ-ның несиелік қоржының саны, мың теңге
|Несие түрі ... ... |
| ... |% ... ... ... ... |3 293 493 |1 243 743 |243 873 ... олардың | | | ... | | | ... үшін бар |5028035 | |46 478 ... | | | ... және |46 044 121 |1 232 100 |453 887 ... | | | ... | | | ... мен | | | ... | | | ... |36 150 069 |628 516 | ... ... | | | ... ... |61 536 150 |4 009 516 |99 203 ... | | | ... мен | | | ... | | | ... және |7 898 111 | |5 081 ... | | | ... | | | ... мен | | | ... | | | ... да ... |15 732 842 |900 698 |12 647 ... және ... да| | | ... қарыздар| | | ... да |5 125 559 |557 699 |23 015 ... АҚ ... беруді қарастырады және салымдарды орнын
толтыруды ... және ... ... ... ... ... мен қаражаттары банкаралық келісім-шарт негізіне ... ... өтеу ... ... салымдар мен қарыздар бойынша сыйақылар қаржы нарығындағы
сұранысқа сай анықталынады (4,5-кестелер).
4-кесте. «Нұрбанк» АҚ ... ... ... ... ... ... мен ... мың теңге
|Көрсеткіш аты ... ж. ... ... ж. ... |
| ... ... ... банктердегі |49 903 877 |28 628 317 ... ... | | ... берылген |252 913 |158 995 ... ... жіне | | ... | | ... |50 156 790 |28 787 312 ... ... АҚ 2012 ... 01 қаңтарындағы есебі бойынша
басқа банктердегі орналастырылған ... мың ... аты ... ... ... ... мерзімі|
| | | ... % | ... ... АҚ |885 793 |USD |10 ... ... BANK PLC ... |1,9 ... |
| |0 | | | ... BANK PLC |47 108 |USD |0,9 ... ... АҚ |53 342 |USD |0,00 ... уақыт |
|Қолма-қол ақшаны жеткізу бойынша |15 573 |KZT |0,00 ... ... ... ... ... | | | | ... алым | | | | ... |4 236 | | | |
| |376 | | | ... АҚ 01. 01. 2012 ... ... ... жеке ... үлес салмағы 39,37%-дан 29,69%-ға деін төмендеді, 01. 01. 2011
жылдың мәліметтерімен салыстырғанда бұл ... ... ... ... ... ... екінші орында «құрылысқа» берілген қарыздар, ал бұл
бөлшектің 12,47% дан 20,12% ға ... ... ... ... ... тұр: ... ... және комиссиялық агент арқылы сауда» -
19,10%, «Ауыл ... аң ... және осы ... қызмет көрсету» -6,04%.
Жарғылық капитал 01. 012012 ж. 12 010 070 мың тенгені құрайды. 05
желтоқсан 2011ж. ... жай ... ... ... ... 1 мен 100 ... банктің жай акцияларын тарату жүргізілді.
Банктің жай акция санының соммасы ... ... ... ... кезеңнің
соңында 10 999 800 дана, таратылмаған 23 000 200 дана.
Бөлінбеген таза табыс
2012 жылдың 1 қаңтарының көрсеткіші ... таза ... ... 37 631 745 теңгені құрады. Оның ішінде:
- өткен жылдардың бөлінбеген табысы 31 493 079 теңгені құрады, 2011
жылдың нәтижесінде құрылған;
- есепті ... ... ... ... теңгені құрады.
2.2 «Нұрбанк» АҚ сенімділігін басқару тетігін талдау
«Нұрбанк» АҚ Атырау ... ... ... ... - ... және қызмет көрсетулер тізбелерін кеңейтуге және сапасын
жақсартуға бағытталған. ... ... ... ... ... және ... тұлғаларға құндылықтарды сейфтік ұяшықтарда сақтау үшін
қызмет көрсетулер ұсынылады. Ақша түрінде ... ... ... - ... ... ... ... аккредитивтерді ашу және вексельдерді есепке
алуды қабылдау; жеке және заңды ... ... ... ... ... ... Юнион жүйесі бойынша; кассалық және ... ... ... жол чектерін сатып алу және сату, төлем
кәртішкелерін шығару, соның ішінде жалақы алу да бар, ... ... ... ашу – бұл ... ... филиалдың қызмет көрсетулерді
ұсынудың толық тізбесі де емес [28].
Клиенттің ... ... ... ... ... банк ... ... процесін шартты түрде алты сатыға бөлуге болады.
Бірінші саты. Клиенттің банкке ... және банк ... ... ... осы ... ... мен жинақтарына қатысты
әңігемелесуі. Алынған ... ... ... ... ... жасалады.
Екінші саты. Банк қызметкері банк клиенттің ... ... ... ... ... кезеңін анықтайды (клиент нақты тұрақты алатын
жалақы мөлшері, жасы, зейнеткерлікке кету ... және т.б. ... ... ... ақша ... өсуі ... даму қарқынын
жабатындай болуына ерекше назар аударады.
Үшінші саты. Банк қызметкері заңсыз ... ... ... ізін
жасыруды болдырмау мақсатында клиенттің ақшасы заңды жолмен табылғанынан
көз жеткізеді. ... ... ... ... кіріс көздерін анықтау
үшін қажетті ... бар ... ... ... ... ... Банк ... атына шот ашылып отырған адам нақты бар
екенін және шотты ашып отырған соның өзі екеніне көз ... үшін ... ... ... Бұл ... клиент банкідегі шотқа
орналастырылатын ақша қаражатының нақты иесі ... ... ... ... ... құжатқа қол қояды.
Бесінші саты. Клиент банкпен ынтымақтасу шартымен танысады және ... ... ... ... ... шот ашу және одан ақша ... ... ( әлемдік қаржы нарығындағы бұрыннан бар нұсқада)
траст аты жария етілмейтін клиенттің ... ... ... ... ... Бұл үшін әртүрлі елдерде ақша қаражаты иесінің атын
жасырудың әртүрлі тәсілдері ... бұл ... ... үшін ... төлейтін
сенімгер басқарушы болып табылады.
Қарпайым траст схемасы классикалық түрде 10-суретте берілген. Трастқа
берілетін ақша ... иесі ... ... ... немесе нотариус(траст
құрылтайшысы) арқылы қаражатты сенімгер басқарушыға (қаржы компаниясына,
банкке) басқаруға сеніп тапсырады, ал ол ... ала ... ... ... соң ... бенефициарға (пайда көрушіге) береді, траст келісім-шарты
бойынша барлық ... сол ... - ... АҚ қарпайым траст схемасы классикалық түрде схемасы
Пайда көруші сенімгер басқарушыдан қаражатты алғаннан ... ... ... береді, (әдетте, бұл меншік иесінің сенім білдірген
тұлғасы), ал бұл оларды меншік иесіне қайтарады. Классикалық схема ... ... жақ ... ( ... ... ... ... дербес
әрекет етеді. Пайда көруші де, ... ... да бір адам ... да ... ... Бұл ... келтірілген тізбектегі бір буын
болмайды. Пайда ... ... иесі ... ... –бұл жағдайда оны ңаты-жөні
белгілі болады, ал мұндай өзара әрекеттесу түрі ... деп ... ... деп ... ... ... меншік иесінің атын міндетті түрде атау жағдайы
«Нұрбанк» АҚ ... ... ... ... ... ... ... Бірқатар шектеулермен қатар бұл клиент қаражатын
басқару жөніндегі әрекетті траст деп ... ... ... бұл тек ... туралы ғана сөз етуге рұқсат етеді.
Схема түрінде «Нұрбанк» АҚ сәйкес жүзеге асырылатын ... ... ... ... ... құрылтайшысы қаржылық делдалмен қызмет көрсету шартына сәйкес
активтерді басқару тәртібін ... және ... ... басқару
келісім-шартына қол қояды.
2. Қол қойылған келісім-шарт ... ... ... бір ... ... ... делдалға ашылатын сенімгерлікпен басқару шотына
төлейді. ... ... ... қағаздарды берген жағдайда
құрылтайшы оларды депо шотына (сенімгер басқарушы ... ... ... ... ... қағаздар нарығында инвестициялық
қоржын қалыптастырып, басқарады, мұнда келісім-шартта және ... ... ... ... бұл ... банктегі сенімгерлікпен басқару
шотын және/немесе депо шотын пайдаланады. ... ... ... ... барысында алынатын барлық қаражат, ал депо шотына- бағалы
қағаздар түседі.
4. Басқарушы ... ... ... орындалуы туралы
құрылтайшыға ақпараттық қызмет көрсетеді, оған ... ... ... ... ... есеп ... Пайда көруші келісім-шарт баптарының қолданысы аяқталғаннан ... ... ... ... кірістерді ақша қаражаты түрінде
және/немесе бағалы қағаздар түрінде алады.
11-сурет - «Нұрбанк» АҚ сенімгерлікпен басқару схемасы
Банк басқарушы ретінде де ... ... онда ... ... ... ... ... шоттарына қызмет көрсеткені үшін операциялардың саны мен
көлеміне байланыссыз бір ай үшін делдалдық ақы ... ... ... ... бар ... ... операция жасаған банк қызметі үшін ... ... 0,25% ... ақы ... ... ... ... бойынша операцияны орындаған кезден абстап үш банк күні ішінде
соманы банкінің корреспонденттік шотына төлеу ... ... ... шотын
ашқан кезде банк сатып алу-сату арқылы қандай да бір ... ... ... және төмендеуіне ойнайды. Осы операция нәтижесінде туындаған
айырма банк кірісін құрайды.
Іс жүзінде бағалы қағаздар топтамасы деп саналуан ... ... ... акция, облигациялар) және елімізде ... ... ... ... жинақтаушы және басқа да ... ... ... ... ... ... ұсынған бағалы қағаздар топтамасы мынадай талаптарға
сәйкес келуі тиіс:
бағалы қағаздардың атауы;
бағалы қағаздар эмитентінің ... ... алу ... ... ... ... ... мәліметтер;
мәмілелерді тіркеу туралы ақпарат.
Бағалы қағаздар топтамасының нарықтық ... ... ... ... ... сомасынан құралады. Банк тиісті бағалы қағаздар
топтамасын сенімгерлікпен басқару келісім-шарты негізінде басқарады [29].
Клиенттер үшін қазақстандық ... ... ... бір түрі акционерлер тіркелімін жүргізу және бағалы
қағаздармен ... ... ... ... ... ... көрсету
қызметкерлдер саны көп болғанда акционерлер тіркелімін жүргізу ... ... ... Тіркелімді жүргізу компьютерлік түрінде жүзеге
асырған дұрыс, өйткені мұнсыз акциялардың ... ... ... ... да бір кәсіпорын қызметкерлеріне тиесілі акциялардың
толық топтамасы ... ... ... ... емес. Тіркелімді жүргізуге
мыналар кіреді: жабық ... ... ... ... ... ... қорытындысы бойынша өзгерістер енгізу; тіркелімнен үзінді-
көшірме беру, инвестициялық сауда нәтижесі ... ... ... ... басқа қаржы-несие институтында тіркелді деген жағдайда
акцияларды қайта сату ... ... ... ... ... ... тізім беру.
2.3 «Нұрбанк» АҚ сенімділігін бағалау
Өнеркәсібі дамыған елдердің коммерциялық банктерінің көбі сенмігерлік
сипаттағы қызмет ... бір ... ... ... ... ұсынады,
солардың ішіндегі ең салмақтысы осы уақытта клиент шотындағы қаражат
жеткіліксіз болған жағдайда ... да ... бір ... ... мақсатында клиенттерді несиелеу болып табылады. Мысалы, ... ... өсіп ... ... ... ... ... пайда
әкелетін акцияларын сатып алу үшін клиент шотында ақша қаражаты жеткіліксіз
болған кезде несие беру орын алуы ... ... ... ... ... қатынастар бөлімінің қызметкері банктің несие бөліміне өтініш
береді. Өтініште клиенттің шоты, соның ішінде ... ... ... ... ... ... ... жабу, несие формасы және т.б. туралы
тиянақты ақпарат болады. Сөйтіп, сенімгерлік ... ... ... ... ... ... шешім қабылдау үшін
жауапкершілік алады. Несие беру туралы шешім ... ... ... ... бас ... ... ... техникалық орындалу үшін
жауапкершілік несие бөлімінің ... ... ... ... ... ... ... Барлық бағалы қағаздар бірнеше топқа ... ... ... ... ... ... есептелінеді, яғни,
берілетін несиенің ең үлкен шегі ... Бұл үшін ... ... ... Несие бөлімінің қызметкері клиент туралы және берілетін несие
ақпараты бар арнаулы құжатты толтырады. Бұл ... мына сома ... ... ... қағаздардың нарықтық бағам бойынша сомасы;
нарықтық бағам бойынша бағалы қағаздардың тәуекелі ескерілген сомасы (ең
үлкен шегі);
берілетін ... ... ... сомасы ең үлкен шектен аспауы тиіс. Әдетте,
банктер несиенің ең аз ... да ... ... ... ... талап етілетін шарттарына барлық
параметрлер сәйкес келген кезде несие бөлімінің ... ... ... ... ... ... беру ... шешіммен өзінің келісімін
растайды) және оны бөлім жетекшісіне береді, ал ол – банк ... ... ... бір сомадан асатын несиені беру ... тек банк ... ... ... ... несие беру туралы жағымды шешім барлық деңгейде қабылданған
жағдайда несие бөлімінің қызметкері қол қою үшін клиентке ... ... ... оған ... ... мүшелерінің бірі де қол қояды. ... ... осы ... ... тиесілі бағалы қағаздарды тек банк
келісімімен, арнайы куәландыру көмегімен сатуы тиіс ... ... ... міндетті. Бұл шара клиенттің инвестициялық қоржыны
берілетін несиенің қамтамасыз етілуі, ... ... ... ... тек сенімгерлік бөлім қызметкерлерінің ... ... ... ... ... ... үшін банк ... заң кеңесіне
жібереді, мұнда берілген несие есебі жүргізіледі, ал клиент сол бағалы
қағаздармен ... ... ... ала ... ... ... ... – банк клиенттерінің ... ... ... ... ... Ірі ... мысалы,
зейнетақы қорлары банк басқаруы үшін шоғырланбалы ... ... ... сенімділік, әртараптандыру, қайтарымдылық, табыстылық
және өтімділік принциптерін сақтау керек.
Инвистициялық қоржындарды жоспарлау әдістемесі инвистициялардың ... ... ... ... бұл ... деңгейі
45 пайызға тең болуы керек. Ол төмендегі жолмен көрсетіледі:
Σ жекелеген салымдар + тәуекелдік коэффициенті
Σ зейнетақы активтері
Жоғарыда ... ... ... ... ... ... ... қатар несиелендірумен, депозиттерді және тағы
басқаларды тартумен айналысатын банк бөлімшелері сенімгерлі бөлімшеден
бөлек ... ... ... ... ... ... ... бір дүниенің бөлігі деп атайды». Бұның ... ... банк ... бөлу ... ... Сенімгерлік бөлімнің
қызметкерлері банктің емес, клиенттің мүддесін қорғайтын ... ... ... пен ... ... сәйкес келмеуі мүмкін, сондықтан
сенімгерлік бөлімнің жұмысы несиелік және инвестициялық ... ... ... қазіргі уақытта коммерциялық банктердің ... ... ... жағдай бар.
Көбіне депозитарлық қызмет көрсету кәсіпорын, ұйымдар, акционерлік
қоғамдар, ... ... ... ... компаниялары,
мемлекеттік билік органдары сияқты бағалы қағаздардың ... ... ... ... ... ... саны мұнымен
бітпейді. Батыс елдердің банк жүйесінде бұлардың тізбесіне бірнеше жүздеген
түрлері кіреді. Қазіргі уақытта ... ... ... ... ... ... жағдайлар жасалуда. Мұндай жағдайлардың ... ... ... ... ... ... мамандандырылған
банк қызметін құру да кіреді
2.4 «Нұрбанк» АҚ сенімгерлік операциялар ... ... ... ... ... ... ... құндылықтары мен құжаттарын
сақтау бойынша банктік қызметтерге сұраныс пайда бола ... ... ... ... байланысты қажеттілік туды.
Банктер клиенттерінің құндылықтары мен құжаттарын сақтау үшін арнайы
қоймалар құрды. Олар 1995 жылғы 17 ... №94 ... банк ... ... Ұлттық банк және ... ... ... ... буынды болжау мен орнату техикалық талаптары туралы
Нұсқаулықтарға сәйкес жобалануы керек. Олар ... ... мен ... ұяшықтармен жарақталады. Әрбір ... ... ... және ... ... сақталады.
Құндылықтардың сақтығы мен сенімділігін қамтамасыз ету мақсатында
әрбір ... екі ... ... ... ... Ол екі ... кілттермен
ашылып, жабылады. Бір кілт банк қызметкерінде, екінші кілт клиентте болады.
Осыдан, сейфті тек банк ... мен ... ... ғана ... болады. Барлық ұяшықтар мен сейфтер нөмірленеді.
Сейфті он алты жасқа жеткен жеке тұлға немесе заңды тұлғалар жалға ала
алады.
Банктің жекелеген сейфтерінде келісілерді ... ... ... ... газ және суық ... ... заттар;
- Нашақорлық және есуастандырғыш заттар;
Бұл сейфті жалдау мәмлесінің мәтінінде көрсетілуі керек. Ресімдеуден
бұрын клиент – жеке ... жеке ... ... ... не ... басқа
құжат ұсынуы керек. Банк қызметкері жеке сейфті жалға алу туралы арызды
қабылдап, құжаттарды ...... Банк ... ... мәмле
шартымен таныстыру тиіс. Бұл жерде сейфті еріксіз ашу кезіндегі банк ... ... ... ... керек. Сейфтің жал мәмілесі екі
данадан ... ... ... ... ... клиентке беріледі.
Клиент – заңды түлға қосымша сейфті ашуға рұқсат етілетін тұлғалардың
қолдарының ... ... ... негізінде банк жекелеген сейфті қолдану құқына
корточканы ...... ... ... ... бір данасы, жалды төлеген үшін кіріс ордері түбіртегінің
көшірмесі, рұқсат қағаз (Д қосымша), ... ... ... ... ... банк ... ... оны тексереді. Егер сейфті заңды
тұлға жалға алған болса, онда келісіде қол ... ... ... ... алады.
Қолданып жүрген заңға сәйкес клиент – жеке тұлға сейфте бар мүлікті
алу құқына мұрагерлік нұсқау жасау мүмкін. Ол ... ... ... және
куәландырылуы тиіс. Сонымен қатар, клиент сефті қолдану құқығын сенімді
тұлғаға бере алады. Бұл ... ... ... ... екі
үлгіде рәсімделеді. Бірінші шартпен банкте сақталады, ал ... ... емес ... ... ... Қазақстан Республикасындағы шетел
елшілігімен қосымша куәландырылады. Сенімді тұлға ... ... ... мен ... ... ... бар, карточка мен келісімшарт
клиент атынан рәсімделгенмен, құжаттарға сенімді тұлға қол ... ... ... ... бар). ... ... жал үшін алғашқы және ағымдық
төлемдерді жасай алады, бұл ... ... ... түбертегінің екінші
үлгісінде «салушы» сөзі көрсетіледі.
Сейф қызметіне ақы төлеу банктің бекіткен тарифіне сәйкес ... ... не ... ай, ... ... ... барлық мерзім үшін
жүргізіледі. Шарттың мерзімі бұйрықпен ұзартылғанда, банк жал ... ... ... ... ... бар ... ... ашу, жабу және мөрлеу банк бойынша
басшыға ... оның ... бас ... және ... ... банк ... ... сейфтік депозитарий бойыша сенімді тұлғаға
жүктеледі. Күннің соңында сақтық қоймасы кілпен ... үш ... ... мөрімен бекітіледі. Қажет болған жағдайда банктің ішкі
өкімімен банктің сенімді тұлғасына жекелеген сефтердің ... ... ... ... және ... ... банктің ақша сақтау орнына
міндетті түрде ... ... және ... ... бір ... ... ларына беру тек банк басшысының жазбаша ... ... ... ... ... ... және қоймалар мен отқа
жанбайтын шкафтардың кілтерін ... ... ... ... ... құлыпты әрбір сейфтің ... бір ... ... ... банктің сақтау бөлімінде сақталады. Жаға
берілмеген ұяшықтардың кілтері жеке сейфте сақталады, ол өз ... ... бас ... ... меңгерушісі мен сейфтік депозитарий
бойынша сенімді тұлғаның металдық мөрлерімен бекітіледі.
Клиент кілтті жоғалтқан ... ол ... ... ... етуі ... ... банк салымның сақталуына жауапты болмайды. Жоғалтқаны туралы
арыз ... ... ... ... ... ... ... клиент
жазбаша нысанда мүлкінің сақтығын куәландырады. Құлып клиент есебіне
ауыстырылады.
Операциялық күн ... ... ашу ... ... ... ашу ... растап, рұқсатаманы және сейфті пайдалану құқы бар
сенімхатты, сонымен ... жеке ... ... немесе оны алмастыратын
құжатты көрсету керек. Банк қызыметкері ұсынушының жеке басын куәландыруы
тиіс, жеке ... ... ... мен қолы ... ... ал ... ... өкілінің қол үлгілері бар
корточкасын тексеру қажет. Сейфті ашуға рұқсат ететін ... ... оның ... мерзімін текеріп, артқы бетіне жеке басының куәлігіндегі
мәліметтерін белгілеу қажет. Одан кейін ... ... ... ... және ... өткен болса, сәйкес төлем енгізуін талап етеді. Егер
жал ... ... онда ... ... ... Одан соң
құжаттар клиентке қайтарылып, қоймаға кргендігі туралы жеке ... ... ... жазба жасалады.Сосын банк қызметкері клиентпен бірге
барып әркім өз кілттерімен сейфті ашады және ... ... ... үшін жалғыз қалдырады. Клиент жұмысын аятаған соң ... ... ... ... ... жабады .
Сейфті абонеттеу тіркеуінің есеп ... ... ... ... ... ... жал ... аяқталған күннен бастап алты ай ... ... ... ... немесе өсиетхаттық өкім немесе мұра туралы
куәлік бойынша сейфтегі құндылықтарға ... ... ... ... ... банк ... түрде сейфті ашуға құқылы . Бұл операция үш
лауазымды тұлғаның қатысуымен, өндіру ... ... ... жүреді .
Сейфтің құрамы мөрленеді және клиент немесе мұрагер келгенге дейін қоймаға
сақталуға беріледі. Сонымен ... банк ... ашу ... мен ... ... арқылы хабарлайды. Клиенттің көрсетілген ... орны ... ... және банкке келмеуі сейфті ашу уақытын басқа уақытқа аудару ... ... ... қайтыс болған жағдайда мұрагерлері не болмаса
өсиетхатты атқарушылар сейф ... ... ... ету ... ... ... ... жағдайларда жекелеген сейфтер мүлік сауда – саттығы операциялары
бойынша төлемдерді қолма – қол ақшамен жүргізу барысында делдалдық ... ... ... ... мүмкін . Аталған қызметтің құны банк
бекіткен тарифіне сәйкес анықталады және келесілерді қамтиды: сейфті ... ... ... ... ... ... ... – қол ақшаның шынайлығын
тексеру мен қайта санау кезінде банктік техниканы ... ... ... Мұндай қызметтер сауда – саттық мәмілесінің тікелей қатысушыларына
(сатып алушы, сатушы ) сонымен ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету кезінде олар мен банк ... ... ... алу ... ... ... және әрқайсысына жеке
сейфті қолдану карточка беріледі. Сейфтің кілті ... ... ... ... ... - қол ... сейфке сатушы немесе банк қызметкерінің
қатысуымен салады. Егер қозғалмайтын мүлікті сатып алу – сату ... ... ... ... ... ... банктік күннен ерте
жасалмаса, онда сатушы техникалық түгендеу бюросында нотариалдық бекітілген
және ... ... ... ... алу – сату ... ... ... қатысуымен сейфтегі қолма – қол ақшаны айырып алады [31].
Жал мерзімінің бітуі, клиент өлімі және сақтауға ... ... ... ... ... ... алынуы бітеді. Егер бұл клиент
өлімі нәтижесінде болса, онда ... ... тек ... ... ... ... ... клиент сейфті босатып, кілтті өткізуі
тиіс. Жалдың біткен уақытында акт толтырылады (Е- қосымша). Жал ... бұл іс алты ай ... ... банк ... ... АҚ ... материалдық және құжаттық құндылықтарынаның
сақталуына кепілдік береді.
Сейфтік операциялар – клиенттердің ұсынылатын сейфтердің мөлшерлеріне
сәйкес келетін ақшасын, бағалы ... ... ... және
басқа да материалдық құндылықтарын сақтау қызметтері.
Банк/филиал жарылғыш және тез тұтанғыш заттарды, оқпен ататын, газды
және суық қаруды, ... ... және ... заттарды қабылдамайды.
Жалдау мерзімі – 1 тәуліктен бастап 13 айға дейін және одан көп.
Клиенттің мүлкі Банк тарапынан оның ... ... ... үй-жайы мен сейфке колжетімділік тәулігіне 24 ... ... ... ... ... ... ... сақталатын мүліктің толық құпиялығы мен сақталуына
кепілдік береді.
Бірегей мүмкіндіктер:
- Сейфке қолжетімділік – ... күн ... ... үшін ... ыңғайлы уақытта;
Сейфті пайдалану мүмкіндігі:
- сенімхат бойынша үшінші тұлғаға;
- ақшалай қаражатты Клиенттен ... беру ... ... ... Серіктесімен бірлесіп. Сейфті пайдаланғаны үшін ... ... - ... ... ... ... ... немесе қолма-
қол тәсілмен төленеді. ... ... ... ... ... ... үшін
жүргізіледі.
Сейф туралы қызықты мәлімет:
- сейф ақша мен ... ... ... ... ... ... оларды үйде сақтауға байланысты ... ... ... Банктік депозитарий әртүрлі көлемдегі металдан ... ... Жеке ... жоғары деңгейлі күзет және өртке қарсы
жүйелермен арнайы жабдықталған депозитарийде орналасқан.
Құндылықтарды сейфте сақтаудың артықшылықтары:
сақталатын құндылықтардың немесе ақшаның ... тек ... ... шектеледі.
Банк мәжбүрлі жойылған жағдайда сейфтерге қолжетімділік шектелмейді,
ішіндегісі иелеріне беріледі. Ақшаны ... ... ... ... бірден-бір артықшылығы - ұрылардан қорғаныс [31].
Сейфтік операциялардың тарифтері:
1. Жеке банктік сейфті (ұяшықты) жалдау (жалдау ... ... ... және ... ... ... емес апта ... аптаға
теңестіріледі).
Кіші сейф - S (10 000 куб. см. дейін)
- 1 күннен 5 ... ... ... 300 ... ... 4 аптаға дейін аптасына 1 500 теңге
- 1 айдан 3 айға ... ... 3 000 ... 4 ... 6 айға ... айына 2 850 теңге
- 7 айдан 12 айға дейін айына 2 700 теңге
- 13 ... ... және одан аса ... 2 550 ... сейф - М1 (10 000 - 15 000 куб. ... 1 күннен 5 күнге дейін ... 350 ... ... 4 ... ... аптасына 1 750 теңге
- 1 айдан 3 айға дейін айына 3 500 ... 4 ... 6 айға ... ... 3 325 теңге
- 7 айдан 12 айға дейін айына 3 150 ... 13 ... ... және одан аса ... 2 975 теңге
Орташа сейф - М2 (15 000 - 20 000 куб. см.)
- 1 күннен 5 ... ... ... 400 теңге
- 1-аптадан 4 аптаға дейін аптасына 2 000 теңге
- 1 айдан 3 айға дейін ... 4 000 ... 4 ... 6 айға ... ... 3 800 ... 7 айдан 12 айға дейін айына 3 600 теңге
- 13 айдан бастап және одан аса ... 3 400 ... сейф - L (20 000 - 50 000 куб. ... 1 ... 5 ... дейін күніне 500 теңге
- 1-аптадан 4 аптаға дейін аптасына 2 500 ... 1 ... 3 айға ... ... 5 000 ... 4 айдан 6 айға дейін ... 4 750 ... 7 ... 12 айға ... ... 4 500 ... 13 айдан бастап және одан аса айына 4 250 теңге
Үлкен сейф - G (50 000 куб. см. ... 1 ... 5 ... ... ... 700 ... ... 4 аптаға дейін аптасына 3 500 теңге
- 1 айдан 3 айға дейін айына 7 000 ... 4 ... 6 айға ... айына 6 650 теңге
- 7 айдан 12 айға дейін айына 6 300 ... 13 ... ... және одан аса ... 5 950 теңге
2. Сатып алу-сату операциялары кезінде сейфке қол жеткізудің ерекше
талаптары үшін комиссия (сейф ұяшықтарын жалдағаны үшін ... ... ... 3 000 теңге
3. Қолма-қол ақшаны қайта санау және ... ... ... ... анықтау үшін алынатын комиссия.
4. Банк мүлкі (кілт, кассета, құлып ... ... және ... өтеу ... ЖБС-ке қызмет көрсететін ұйым берген шот бойынша.
7. Сейфті жалдағанда Клиентке құлып пен екі кілт ... ... ... ... ... жалға алу тарифтеріне қосымша
алынады) 15 000 теңге: - сейф ... ... үшін ... ... ... (он бес мың) тенге
8. Сейф ұяшықтарының уақытында ... үшін ... ... үшін ... ... (Клиент мүлкі Банк ... ... ... ... ... ... сейф ұяшықтарын жалдау тарифтеріне
сәйкес.
10. Жеке сейф ... ... ... Клиент мүлкін Банк қоймасында
сақтау. Күніне 300 теңге
3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ... ... ... ... ... ДАМУ ... Қазақстандағы Республикасындағы коммерциялық банктер қызметіндегі
сенімділікті түзілдіру стратегиясы
Әлемдік қаржы дағдарысының жер бетіндегі барлық ... ... өтіп қана ... ... ... банкроттық жағдайға жеткізгені
мәлім. Түрлі елдердегі бұған ... таза ... ... ғана ... ... сәл ... дегеннің не екенін білмей келген небір алып
компаниялар мен ... аман ... ... ... ... ... жабуда немесе жұмысшыларын қысқартуда. Көптеген дамыған елдер
миллиондаған жұмыс ... ... ... ... ... жол ... мақсатында қысқарған жұмысшылардың жағдайларын
ойластыруда. ... ... ... ... екінші қайтара соғуы әлем
елдерінің басшыларын ... ойға ... ... ... ... саясатшылар
мен сарапшылар нақ осы дағдарысты еңсеру ... ғана ... ... Ал ... шығу ... ... бір елде ... тоқыраудың барша
елдердің қаржы жүйесін қамтуы неліктен, әлемнің барлық елдерін дағдарыстан
шығу жолдарын бірлесе ойласуға не ... ... ... ... қала
беретін.
Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың “Российская газетаның” 2 ақпандағы
нөмірінде жарияланған “Дағдарыстан шығу кілті” атты ... ... ... ... ... ... ... тұрғысынан көптеген әлем елдеріндегі саясаткерлер мен
сарапшылардың назарын ... ... сөз ... ... ... деңгейдегі проблемалар. Экономика саласындағы дағдарыс ... ... етек ... және де толастамай, барған сайын күрделіленіп бара
жатыр. Дағдарысты тежеу, одан шығу амалдарын ... ... ... іздеу
үстінде.
Осыған орай әлем елдеріндегі саясатшылар мен сарапшылардың бірі емес,
бірегейі болып дағдарыстан шығудың тосын жолын Қазақстан ... ... ... ... мәселелерді тек дағдарыстан шығу үшін деп қана
емес, әлем экономикасының келешекте дұрыс дамуына тигізер әсері ... ... ... ... ең ... ... қосқан дербес те
тиімді үлесі деп ... ... бар. ... ... ... мазмұнымен оның
авторын әлем деңгейіндегі қайраткер дәрежесіне көтере түсетіні сөзсіз.
Мәселен, банк секторындағы ... ... ... ... ... ... ... банктер кредиттеу талаптарын
қайта қарады, ұсынылатын өнімдер жетілдірілді, ... ... ... жеке бағалау тәсілі байқалды.
Кредиттік тәуекел банктер үшін әлі де айтарлықтай тәуекел болып қалып
отыр. Банктер ... ... ... және ... портфелін
жұмыс істемейтін заемдардан тазарту бойынша жұмыс жалғасты. ... ... ... ... ... ... ... заңнамасының
жұмсаруымен және проблемалық кредиттер қорын құрумен байланыстырады.
Келесі іс-шара қаржы жүйесінің тұрақтылығы үшін тәуекелдердің ... ... ... ... ... тұрақтылық туралы есеп ресми
жариялатын құжат болып табылады, онда Қазақстан ... ... ... ... және сол ... ... сондай-ақ мемлекеттің
елдің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін қабылданған шаралары толық
көлемде ашылған.
Қазақстанның қаржылық тұрақтылығы ... ... ... ... ... қаржылық тұрақтылық проблемасына мүдделі
аудиторияға бағдарланған.
2011 жылғы Қаржылық тұрақтылық туралы есеп ҚРҰБ ... 2012 ... ... ... ... және ... ... банктерден алынған ақпаратты пайдалану арқылы кредиттік тәуекел
тақырыбын ашу маңызды ... ... ... банктердің ақпаратты
толық көлемде уақтылы тапсырмауына байланысты болды, бұл ... ... үшін ... ... ... талап етті. Жариялауды
кешіктірудің маңызды сипаты жоқ.
Өңірлік бөліністі қоса алғанда, елдің кредит ... ... ... ... ... ... ақпарат жариялау:
- кредиттеу объектілері
- қызмет түрлері
- халыққа ипотекалық кредит беру
- тұтынушылық ... ... ... ... ... ... ... сенімгер басқарушы,
егер шартта немесе заң актілерінде өзгеше ... ... ... және ... етуiне берiлген мүлiктi пайда алушының мүддесі үшін
өз атынан басқаруды жүзеге асыруға мiндеттенедi [32].
Мүлiктi ... ... ... ... айтқанда, шарт бойынша, ... ... ... ... ... ... сот ... (банкроттық рәсімдерінде конкурстық немесе оңалтушы
басқарушы тағайындалған, ... ... ... ... ... ... деп ... азаматтың мүлкiне қорғаншылық белгiлеген кезде
және заң актілерінде ... ... ... ... акт ... ... қайтыс болған адамның мүлкiне
қорғаншылық белгiлеген; кәсiпкер мемлекеттік қызметке ... ... және ... көзделген басқа жағдайларда) негiзiнде ... ... ... жүзеге асыру кезінде мүлікті сенімгерлікпен басқару
ерекшеліктері Қазақстан Республикасының банк қызметін реттейтін ... ... ... ... сенімгерлікпен басқару
ерекшеліктері Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік туралы заңнамалық
актісінде және Қазақстан Республикасының өзге де ... ... ... иесi, ... өзге де ... ... субъектiсi немесе
мүлiктi сенімгерлiкпен ... ... ... ... ... бола ... Егер заң актілерінде өзгеше көзделмесе, кез келген
адам сенімгер басқарушы бола алады. ... ... тек ... тағайындалуы мүмкiн.
Сенімгер басқарушы болып табылмайтын кез келген адам, сондай-ақ
мемлекет немесе ... ... ... алушы (мүддесi үшiн
мүлiктi басқару жүзеге асырылатын тұлға) бола ... заң ... ... ... ... ... ... көзделмесе, мүлiктi сенімгерлiкпен басқару құрылтайшысы пайда алушы
болып табылады.
Егер заң актілерінде өзгеше көзделмесе, ақшаны, бағалы ... ... ... қоса ... кез келген мүлiк сенімгерлiкпен басқару
объектiсi бола алады.
Сенiп тапсырылған мүлiктi сенімгер басқарушы өзiне меншiк ... ... ... құқығымен тиесiлi мүлiктен бөлек есепке алуға
тиiс.
Өзiне жүктелген мiндеттердi жүзеге асыру ... ... ... ... ... және ... алған мүлiк сенiп ... ... ... ... ... ... ... беру кепiл ұстаушыны
осы мүлiктi өндiрiп алу құқығынан айырмайды.
Мүлiктi сенімгерлiкпен басқару шарты ... бiр ... ... ... ... ... ... басқарушыға) мүлiктi
сенімгерлiкпен басқаруға бередi, ал екiншi тарап құрылтайшы атаған ... ... ... үшiн осы ... басқаруды жүзеге асыруға
мiндеттенедi [33].
Егер Қазақстан Республикасының заң актілерінде ... ... ... ... ... ... ... шартының
қолданылу кезеңiнде сенімгерлiкпен басқару құрылтайшысы сенімгерлiкпен
басқарылатын мүлiкке қатысты ... да ... ... ... асыруға
құқылы емес.
Сенімгерлiкпен басқару шартында:
1) мүлiктi сенімгерлiкпен басқару шартының нысанасы және мерзiмi;
2) ... ... ... ... құрамы;
3) пайда алушы туралы нұсқау;
4) сенімгер басқарушының есеп беру ... мен ... ... ... ... ... тоқтатылған жағдайда сенiп
тапсырылған мүліктi алатын адамды көрсету көзделуге тиiс.
Шарттардың жекелеген түрлерi үшiн заң актілерінде өзге де ... ... ... ... ... ... да, оның ... берiлетiн сыйақының мөлшерi мен ... ... ... ... тұлғалардың сенімгерлiкпен басқаруға берiлген мүлiкке құқығы
көрсетiлуге тиiс. Егер заң ... ... ... болған қатынастар
мәнiнен өзгеше туындамаса, мүлiктi сенімгерлiкпен басқару шарты туралы
нормалар ... ... ... белгiлеудiң өзге де негiздерi
бойынша пайда болатын қатынастарға ... ... ... ... ... ... жасалады.
Қозғалмайтын мүлiктi сенімгерлiкпен басқару шарты, ... ... ... ... шарт үшiн ... ... мен ... бойынша
жасалады. Сенімгер басқарушының мүлiктi ... ... ... ... мүлікпен меншік иесі жасай алатын кез ... ... ... бар. ... ... ... ... басқарушының құқығы
заң актілерімен, шартпен немесе мүлiктi ... ... ... негiзге алынған өзге де актiмен шектелуi мүмкiн.
Сенімгер басқарушы қозғалмайтын мүлiктi иелiктен айыру мен кепiлге
салуды сенімгерлiкпен ... ... ... ... ол ... ... ғана ... құқылы. Сенімгер басқарушының мүлiктi
сенімгерлiкпен басқару кезiнде өзi жасаған қажеттi шығындарды құрылтайшының
(пайда алушының) есебiнен, не ... ... ... ... не ... мүлiктi пайдаланудан түскен кiрiстiң есебiнен өтетiп алуға
құқығы бар. Егер мүліктi сенімгерлiкпен ... ... ... ... ... басқарушының сыйақы алуға құқығы бар.
Сенімгер басқарушының басқа бiреудiң заңсыз иеленуiнен ... ... ... ... ... ... оның ... құқығын
бұзушылықты жоюды, бұл құқық бұзушылық иеленудi бұзумен байланысты болмаса
да, талап етуге құқығы бар.
Сенімгер ... ... және ... ... ... ... ... белгiленген мерзiм мен тәртiп бойынша өз
қызметi туралы есеп ... ... және ... ... ... етуi бойынша сенімгер басқарушының қызметi туралы есеп өзге жағдайда
да дереу берiлуге тиiс. ... ... өзi үшiн ... бұза ... жасаған мәмiлесi, егер мұндай мәмiлеге қатысушы
үшiншi тұлға ондай шектеулердi бiлмесе және ... тиiс ... ... танылады. Бұл жағдайда сенімгер басқарушы құрылтайшы алдында шартқа
және заң ... ... ... ... ... ... өзiне берiлген
құқықты асыра пайдаланып немесе өзi үшiн белгiленген шектеулерді ... ... ... ... ... басқарушы өз мүлкi есебiнен
мойнына алады ... ... ... ... ... ... ... үшiн қажеттi
iс-әрекет жасауды, егер ол ... ... ... ... құру
туралы актi арқылы уәкiлеттi болса, не ... ... ... ... ... ... мән-жайлар себептi мәжбүр болса және бұл орайда
құрылтайшының нұсқауларын сұрауға мүмкiндiгi болмаса, ... ... ... Бұл ... сенімгер басқарушы өзi таңдап алған сенім бiлдiрiлушiнiң
iс-әрекеті үшiн өзi жасағандай жауап ... ... ... ... ... ... құрылтайшыға
хабарлауға мiндеттi. Егер заң актілерінде өзгеше көзделмесе, бұл ... ... ... ... ... ... ... ал егер
сенімгерлiкпен басқару кәсiпкерлiк қызмет болса, шеккен залалдарын да өтеп,
мүлiктi сенімгерлiкпен басқаруды тоқтату туралы мәлiмдеуге құқылы.
Мүлiктi тиiсiнше ... ... ... ... ... ... ... басқаруды тоқтату және залалдарды өтеу ... ... ... Бұл ... ... ... ... үшiн өзiне қатысты
барлық шараларды ... ... ... ... ... ... орындамағаны үшiн, кiнәлi деп саналады.
Сенімгер басқарушы үшiншi тұлғалардың ... ... ... iс-әрекеттер жасамауы салдарынан келтiрiлген залалы үшiн өз
мүлкiмен субсидиарлы ... ... ... ... ... ... ... жалпы
негiздерiмен қатар:
1) сенімгер басқарушы-азамат қайтыс болғанда, оны өлдi ... оны ... ... ... әрекетке қабiлетi шектеулi,
хабар-ошарсыз кеткен деп ... ... ... ... ... ... мүлiктi басқаруды жеке жүзеге асыру
сенімгерлiкпен басқарушы үшiн ... ... ... ... ... ... бас тартқанда;
3) сенімгер басқарушыға залалдар және шартта көзделсе, сыйақы
төленген жағдайда құрылтайшы ... ... бас ... егер ... көзделсе, кепiл ауыртпалығымен берiлген мүлiктi сыйақы
бере отырып басқаруға беру туралы сенімгер ... ... орай ол бас ... ... ... мүлiкке меншiк құқығының ауысуы мүлiктi
сенімгерлiкпен басқаруды ... ... ... ... ... сенiп тапсырылған мүлiк шартта көрсетiлген тұлғаға
сенімгерлiкпен басқаруға берiледi. Құрылтайшы банкрот ... ... ... ... тоқтатылады және сенiп тапсырылған мүлiк конкурстық
массаға берiледi. Жеке адам-құрылтайшы қайтыс болған ... ... ... ... ... ... ... [35].
Бағалы қағаздарды сенiмгерлiкпен басқаруды тоқтату ... ... ... ... ... ... ... туралы
заңнамасында белгіленеді.
Акцияларды және өзге де бағалы қағаздарды сенімгерлiкпен басқару
Сенімгер басқарушының сенімгерлiкпен басқаруға берiлген және ... ... ... ... не ... ... мүлiктi
пайдаланудан түскен кiрiстiң есебiнен сатып алынған ... және ... ... ... ... ... ... асыруға құқығы бар.
Эмиссиялық бағалы ... ... ... ... ... ... ... кәсiби қатысушысы Қазақстан
Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен ашқан ... ... шоты ... ... ... ... сенімгерлiкпен басқаруды құру туралы актiде өзгеше
көзделмесе, сенімдер басқарушы өзiне сенiп тапсырылған акцияларды (акцияны)
басқару ... ... ... басқаруға қатысады;
2) акцияларға тиесілі дивидендтер алады және оларды пайда алушыға
бередi;
3) акционерлік ... ... ... ... ... ... және оны ... сәйкес пайда алушыға немесе құрылтайшыға бередi;
4) акцияларды иелiктен айыруды және кепiлдiктi қоса алғанда, ... де ... ... ... қағаздарды сенімгерлiкпен басқарудың ерекшелiгi Қазақстан
Республикасының заңдарымен белгiленедi.
Инвестициялық қорлардың ... ... ... ... ... ... қорлар туралы заң
актiсiмен белгiленген шарттарда және тәртiппен жүзеге асырылады.
2011 жылы Агенттік қызметі ... ... ... ... ... ... ЕДБ ... реттеудің қазақстандық тəжірибесінің ерекшелігін
жəне оның ... ... ... отырып, халықаралық тəсілдерді зерделеуге
жəне енгізуге, тəуекелге бағытталған қадағалауды дамытуға, банк секторының
кредиттік ... ... ... шешуге жинақталатын болады. Атап
айтқанда, Агенттік меншікті капитал ... ішкі жəне ... одан əрі ... ... ... ... жөніндегі
Базель комитетінің соңғы ұсынымдарын іске асыруды жоспарлап отыр.
Бұл ретте Агенттік үйлестіру шегінде 2013 ... ... ЕДБ ... ... ... ... ... атап өткен жөн.
Бұдан басқа, осы бағытта Агенттік қызметі негізгі капитал жеткіліктілігінің
жаңа нормативін зерделеу мен енгізуге, ... ... ... жəне
одан шегерілетін инвестициялар мөлшерін ... ... ... ... жеке ... банк ... ... бас ұйымы болуына немесе
болмауына тəуелсіз барлық банктер үшін бірыңғай капитал ... ... ... ... ... ... циклділік, жүйелі) қолдануға баса назар аударылды.
Сонымен қатар, 2011 жылы ... банк ... ... ... мен басқару тəжірибелерін зерделеу, сондай-ақ алынған ақпаратты
өзекті банк ішілік тəжірибелердің Базель II ... ... ... ... ... ... ... жоспарлануда. Агенттік осы
жұмыстың нəтижелері бойынша Базель II ... ... ең ... ... бойынша кезең-кезеңімен шаралар қабылдайтын болады.
Кредиттік тəуекелді бағалау мен провизиялардың дұрыс ... ... ... ХҚЕС ... сəйкес құрылатын
арнайы резервтерді (провизияларды) есептеу ... ... ... күтіліп отырған шығындар мен арнайы ... ... ... ... шоттарындағы жеке резервтермен орны
толтырылатын болады.
Сонымен қатар, Агенттік халықаралық ... ... ... ... ... бұл банк ... құбылмалылығын
төмендетуге мүмкіндік береді.
Сөйтіп банктер белсенді кредиттік қызмет кезінде арнайы провизияларға
қосымша ... ... ... ... ... ... ... бағытталатын ортақ динамикалық резервтер құратын болады. Нəтижесінде
банктер таратылмаған таза кірісті азайтпай, ағымдағы пайдалылықты ... ... ... ... ... ... комитетінің «Basel III:
International framework for liquidity risk ... ... ... December 2010» ... сəйкес банктердің өтімділігін
жақсарту жəне ... ... ... ... ... ... ... қосымша өтімділік коэффициенттері
қабылданатын ... Осы ... ... ... ... ... құру жолымен қысқа мерзімді кезеңде банктердің сенімді
өтімділік деңгейін қамтамасыз ... ... аса ... ... ... ... бойынша қосымша ынталандыруды қалыптастыру
арқылы ұзақ мерзімді кезеңде банктер қызметінің тұрақтылығын ... ... ... ... ... ... жақсарту жəне қайта қаржыландыру
тəуекелін төмендету жөніндегі шаралар аясында сырттан қарыз ... ... ... ... бұл ... ... ... мəннің 30% аспайтын, ... ... ... ... ... қол ... ... қатар, өтімділікті қалыптастыру көздерін ... ... орта ... ... ... ... ... аспайтын деңгейдегі депозиттерге оңтайлы арақатынасын қолдау жөніндегі
шаралар қабылданатын болады.
Бұдан ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндігін көздейтін «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да
міндетті төлемдер ... ... ... Кодексіне түзетулерді
қабылдау жөнінде ... ... ... берешек жөніндегі талаптар
құқықтарын тоқтату тəртібі əзірленетін болады. Осы ... ең ... ... ... борыштардан» тазартуға бағытталған, əрі банк
секторы активтерінің төмен сапалы проблемасын шешуге мүмкіндік береді.
3.2 Қазақстандағы Республикасындағы коммерциялық банктер ... ... ... жағдайдағы соңғы он жылдықта болған шапшаң
өзгерістер бухгалтерлік ... ... және ... есептілікке арналған
ережелерді жасау кезінде елдердің ... ... ... ... Капитал нарықтары ұлттық шекарадан тыс жерлерде кеңейіп,
ұлттық экономикалардың дамуына байланысты кірігу процесі нығаюда. Капитал
нарықтарының ... ... ... даму ... ... жоғары
дәрежеде түсінуін, олардың нығайтылуына, тұрақтылығына және өтімділігіне
сенімділігін талап етеді.
Шет елдерде ... ... ... ... ... сенім
(сенімгерлік, ағылшынша trast - сенім) операцияларын ұлғайта түседі.
Банктердің бұл ... ... ... ... ... бойынша жасалатын
қатынастармен байланысты болады. Траст – сенім білдірген тұлғалар құқығына
клиенттердің тапсыруы бойынша ... ... және ... меншікті
басқарумен байланысты операцияларды жүзеге асыратын, сондай-ақ басқа ... ... ... ... ... ... ... және тұлғалар, кәсіпорындар мен фирмалар, қайырымдылық компаниялары
(қорлар) мен өзге де ... үшін ... ... орындайды. Сенім
операцияларын үш түрге ... ... ... басқару; сенім хат
бойынша қорғаншылыққа байланысты операцияларды ... ... ... ... бойынша мұрагерлікке иелік ету трастты
банктің траст бөлімі атқарушыларының бірсыпыра ... ... ... ... ... ... сәйкес немесе соттың өкімі
бойынша мұраға қалдырушының активтерін жинап және оны қауіпсіздендіруден,
әкімшілік ... ... ... төлеуден, мұрагерлік
арасында мүлікті бөлуден және отбасы мүшелеріне жеке қызмет ... ... ... кәмелетке толмаған, заңды әрекет етуге қабілетсіз
тұлғалардың қорғаншылық ... ... ... тәртібінде
жекелеген тұлғалардың сенім хаттары бойынша ... ... ... ... асырады. Сенім негізінде меншікті басқарумен
байланысты операциялар сенім хат ... ... кең ... операциялар
болып саналады. Олар ... ... мен ... ... ... ... ... туындайды және одан әрі оған иелік
ететін, басқаратын сенген тұлғаға сенім ... ... үшін ... берумен байланысты болады. Осыған орай банк ... ... ... сома мен ... ... ... ... және
мүлікті сақтай алады.
Агенттік қызмет көрсетулер агент ... ... ... ... ... ... (сенімін) орындайды. ... ... ... ... ... онда меншік құқығы
сақталады. Активтерді сақтау және оған иелік ету, ... ... ... ... және өзге де ... ... ... негізгі қызмет
көрсетулер болып саналады.
Кәсіпорындар мен фирмалар әдетте, олар үшін алуан ... ... ... өз ... ... ... бөлімдерінің
қызметіне жүгінеді. Сенім операциялары өзіне ... ... ... ... ету ... ... ... қызметкерлерді займмен
қамтамасыз етумен қоса қабаттасып жүретін облигациялық займмен ... ... ... ... оларға акциялар мен
облигациялар бойынша меншік ... ... ... ... ... биржада шығарылатын акцияларды тіркеуді банкке тапсыру арқылы банк
қызметтеріне жүгінеді. Фирмалар үшін банк: компаниялардың ... ... ... ... ... ... төлеу мен
облигацияларды өтеу сияқты төлем қызметтерін ... ... ... депозитарий қызметін, яғни сол бойынша акционерлер дауыс беру
құқығын өкілдерге беру ... ... ... траст деп аталады) акцияларды
сақтау қызметін орындайды. Банк ... ... ... ... ... жағдайында олардың ісін уақытша басқаруы мүмкін.
Коммерциялық банктер сенім операциялары ... ... ... ... ... ... көрсеткені үшін делдалдық
(комиссиялық) төлемдер көпшілік жағдайда шарттық ... ... ... ... ... операциялардың түрлері бойынша әртүрлі.
Делдалдық (комиссиялық) сыйақылар ... ... жыл ... ... ... ... ... және бірқатар
жағдайларда траст туралы келісім мерзімінің ... ... ... ... Сенім операцияларының көлемі осы операциялармен
байланысты шығындарды ақтайтындай және ... ... ... ... ... ... ... дағдарыс ұлттық экономикамызға кері әсерін ... ... бұл ... ... жою ... барлық мүмкін
механизмдерді қолдануда. Дағдарыс жағдайында қаржылық және ... ... ... де көп ... ... Бұл ... ... қысқаруына әкеп соғады, нәтижесінде әлеуметтік қобалжу өрістеп,
тұрғындар қанағаттанбайды, сондықтан ол экономика мен қоғамда ... ... ... ... ... ... ... сауықтыру шараларын қолданған дұрыс.
«Екінші деңгейдегі банктердің сенімгерлік операцияларды ... ... ... ... ... жүргізуі жөніндегі»
нұсқаулық коммерциялық банктер сенім ... ... үшін ... бірі болып саналады. Қазақстан Республикасының «Екінші
деңгейдегі банктердің сенімгерлік операцияларды және ... ... ... ... ... ... ... сәйкес,
коммерциялық банктер сенім операцияларын қалпына келтіру ... ... оған ... ... ... ұсынылады және оның мақсаты -
коммерциялық банктердегң клиенттердің сенімгерлік ... ... Осы ... ... есеп пен ... ... туралы"
2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына, Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік ... ... N 1973 ... ... ... ... ... "Екінші деңгейдегі
банктердегі және ипотекалық ұйымдардағы бухгалтерлік есептің үлгі ... ... ... 2002 ... 30 шілдедегі N275 қаулысына (бұдан әрі
- Бухгалтерлік есеп шоттың үлгі жоспары), қаржылық есептіліктің ... ... ... Осы ... ... ... ... әрі - банктер) ... ... ... ... ... ... және және кастодиандық қызметті қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі мемлекеттік органның
лицензиясы ... ... ... ... ... және ... ... негізінде
меншікті активтерден қабылданған активтердің жеке есебін жүзеге ... ... ... ... заемдар бойынша ақшаның,
тазартылған қымбат металдардың және талаптардың құқықтарын, кастодиан шарты
негізінде қабылданған ... ... олар ... ... ... ... талдау есебі халықаралық қаржылық
есептілік стандарттарының ... ... банк ... ... ... Осы ... және ... Республикасын
заңнамасының талаптарына қайшы келмейтін қосымша бухгалтерлік ... ... ... ... ... ақша және ... қымбат
металдар, сондай-ақ алынған ... ... ... ... ... ... ... шотында есептеледі [37].
Сенімгерлік басқаруға алынған ... ... ... бухгалтерлік есептің үлгі шот ... ... ... ... сенімгерлік басқаруға қабылданған ипотекалық заемдар" ... ... ... ... активтері" шоттары
тобындағы шоттарда жүзеге асырылады.
Өндірістік әлуетті сақтап қалу ғана ... ... ... жаңа ... құру дағдарысқа қарсы бағдарламаларды жүзеге асыруда маңызды рөл
атқарады. ... ... ... ... ... ... емес және олар оны
«банкроттық» немес «тарату» деп түсінеді. Көптеген коммерциялық ... бұл ... ... біле ... және оны ... ... Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне банк қызметін
жəне қаржы ұйымдарын тəуекелдерді азайту бөлігінде реттеу ... ... мен ... ... ... ... Республикасы
Заңының жобасы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне банк
қызметін жəне қаржы ... ... ... ... ... ... ... мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының жобасы ... əрі ... ... туралы Заң
жобасы) Мемлекет басшысының 2010 ... 29 ... ... ...... ... – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты ... ... іске ... ... ... жəне ... ... 2010 жылғы 2 қыркүйектегі № 879 қаулысымен
Қазақстан Республикасы Парламенті Мəжілісінің қарауына ... ... ... Заң жобасын əзірлеу мақсаттары:
1) банк конгломераттарын шоғырландырылған қадағалауды күшейту жəне
тəуекелдерді азайту;
2) ақпараттың айқындылығы мен ... ... ... олар ... ... ұйымдарының, қаржы ұйымдарының ірі
қатысушыларының, банк конгломераттарының, банк ... ... ... банк конгломераттарының меншік құрылымы, ұйымдық
құрылымы туралы толық көрсетуге ... ... ... ... ... ... болады;
3) қаржы ұйымдарының жəне банк холдингтерінің тəуекелдерді азайту ... ... мен ішкі ... ... құру тəсілдерін жетілдіру;
4) қаржы ұйымының жəне оның ірі ... ... ... болу ... ... қойылатын қосымша талаптарды
белгілеу арқылы ... ... ... ... ... банк ... банк конгломераттарына жəне бағалы ... ... ... ертерек ден қою жүйелерінің индикаторларын
енгізу;
6) қаржы ұйымдарында, банк холдингтерінде, ... ... ... ... ... ... ... заңнамасында көзделген ақпаратты уақтылы жəне нақты ... ... ... корпоративтік басқару жүйесінің айқындылығына қол
жеткізу;
7) банк ... ... ... ... ... ... ... жетілдіру, сондай-ақ эмитенттердің
міндеттемелерін қайта құрылымдау рəсімдерін нақтылау;
8) қаржы ұйымдарының қызметін реттеу жүйесін жəне ... ... ... ... ... ... енгізу негізінде
қадағалауды жүзеге асыру практикасын ... ... ... ... ... ... мен ... əрі жедел қорғау жүйесін қалыптастыру, оның ішінде инвесторларға
бағалы ... ... жəне ... ... ... қызметі
туралы ақпаратты ашу жүйесін жетілдіру арқылы;
10) ... ... ... ... ... үшін ... ... қаржы ұйымдарының басшы
қызметкерлері мен ірі ... ... ... ... орындауды қамтамасыз етпегені үшін жауапкершілігін арттыру;
11) алаяқтықтың орын алу, оның ішінде бағалы қағаздар ... ... ... ... ... нарығының
инфрақұрылымын жетілдіру жəне инвесторлардың бағалы қағаздар нарығының
кəсіби қатысушыларына деген сенімін арттыру.
Қадамдық ... ... ... ... ... борыштардан»
тазартуды, оның ішінде «Салық жəне бюджетке ... ... да ... туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі)
өзгерістер енгізу арқылы банк заемшыларының ... ... ... ... ... үмітсіз берешекті есептен шығаруға ынталандыру
шараларын, сондай-ақ пруденциялық реттеу аясында:
1) банктердің провизия құру деңгейін ... ... ... ... жоқ заемшыларға шетел валютасында 2009 жылғы 1 ... ... ... ... провизиялардың ең төмен мөлшерін қалыптастыру
тəртібін кезең-кезеңімен күшейту;
2) негізгі борыш пен ... ... ... ... ... уақыты 90 күнтізбелік күннен асатын ... ... ... дейін кезең-кезеңімен төмендету үшін ертерек ден қою шараларын
қабылдау туралы мəселені қарау сияқты ... ... ... ... ... ... ... жоспарда тізбесін уəкілетті орган белгілейтін
оффшорлық аймақтарда ... ... ... ... ... ... ... көзделген, бұл Ипотекалық кредит беру мəселелері
бойынша Заңда көрініс ... 2010 жылы ... ... ... ... ... Мəселен, банк конгломераттарын пруденциялық реттеуді жетілдіру
аясында 2010 жылғы 30 сəуірде банк конгломераты бойынша бір ... ... ... ... есептеу əдістемесін екінші деңгейдегі банктер үшін
қарастырылған ... ... ... əдістемесімен сəйкес
келтіру көзделетін шаралар қабылданды.
Агенттік қадағалау практикасы барысында анықталған ... ... ... ... 2010 ... 15 ... ... қатысушының меншікті капиталының нақты мөлшерінен заңды
тұлғалардың жарғылық капиталына, заңды ... ... ... ... ... заңды тұлғалардың меншікті капиталына өзге де қаржы
жұмсау болып ... ... алып ... ... ... онымен айрықша қатынастар арқылы байланысты
тұлғалармен жасаған мəмілелерінің айқын ... ... ... Агенттік
Басқармасының 2010 жылғы 15 шілдедегі №108 ... ... ... қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен жасайтын, реттеушілік
есептілікте ашып көрсетілуі тиіс мəмілелері сомасының шекті мəнін ... ... осы ... ... ... ... кірістер мен
шығыстар туралы ақпаратты жəне банктің онымен байланысты тұлғамен ... мəні ... ... ... ... санаты мен ол бойынша
құрылған провизиялар туралы ақпаратты көрсету көзделді.
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... жаңа ... бағыты» атты Қазақстан
халқына Жолдауында «Әлемдік экономикадағы қолайсыз ахуалды ескере отырып,
біз инфляциядан ... ... ... ... қамтамасыз ететін
және экономикалық өсім үшін лайықты деңгейін ... ... ... Бұл ... ... мәселе емес, бұл елдің ... ... Және де бұл – 2013 ... ... ... Ұлттық Банк пен Үкімет
жұмысының басты мәселесі. Қазақстандық ... өз ... ... орындауға және нақты экономика секторының кредиттік ресурстарға
деген қажеттілігін қамтамасыз етуге тиіс. Бұл ... ... ... ... ... ... ... кредиттерден тазарту
және қорландыру мәселелерімен тығыз ... ... ... [38].
Бұл үшін Ұлттық Банк пен ... ... ... экономиканы қажетті ақша ресурстарымен қамтамасыз етуге
бағытталған түбегейлі ақша-кредит саясатының жаңа ... ... ... ... ... ... «Нұрбанк» АҚ-тың 2010-2014 жылдарға арналған даму
стратегиясы бойынша ... ... ... ... шаралар
қаралады. Міндеті: табысы жоғары, сенімді және бизнесті ... ... ... есебінен клиенттер үшін ең жақсы қызмет
ұсынатын ТМД-дағы ең ... Банк ... ... Адалдық. Кәсібилік. ... ... ... ВСС ... стратегиялық көздегені:
Нарықтың әр түрлі сегменттері үшін қаржы қызметтерінің ... ... ... банк.
Нарықтық инновация бойынша көшбасшы.
Клиенттер үшін қызмет көрсетудің тиімді және сараланған ... ... ... ... және тәуекелділікті басқару сапасына
ерекше назар аударатын әлемдік деңгейдегі банк.
Даму стратегиясы
Ұзақ мерзімді бесжылдық ... жету ... ... ... 2010 жыл – ... базаны кеңейту, жаңа өнімдерді әзірлеу және
несие портфелінің көлемін ... ... ... ... сақтау және
нығайту;
2) 2011 - 2012 жылдар – өнімдер бойынша бизнес ... ... ... ... барлық өнімдер бойынша нарықтық үлесін арттыру,
сондай-ақ несие ... ... ... ... жаңа ... ... нарықтық үлесін арттыру;
3) 2013 - 2014 жылдар – сапалы қаржылық көрсеткіштерді жақсарту арқылы
банктің табыстылығын арттыру.
Дамудың стратегиялық ... ... АҚ – ... және жеке ... қызмет көрсететін
әмбебап банк. Жеке тұлғалар бойынша орта топтағы клиенттер мен ... және ... ... ... ... ... ШОБ ... ең жоғары деңгейі. Бұл кезде ЖІӨ бойынша жоғары үлес алатын
кәсіпорындарға банк ... ... ... қызмет спектрін ұсынады.
Әр түрлі сегменттерге ... ... ... ... негізгі
факторлары:
жеке тұлғалар бойынша:
1) VIP-клиенттер үшін: тұрақты брендтік имидж, қаржылық кеңес беру, ең
үздік мамандардың болуы.
2) орта ... ... ... ... филиалдық желі,
өнімдердің/қызметтердің алуан түрлері, бәсекеге қабілетті ... ... ... барлық топтары үшін: сатылымның ауқымды ... ... ... ... автоматтандырылуы, сатылым
арналарының кең спектрін пайдалану (банкоматтар, ... ... ... ... ... ... Сall ... тұлғалар бойынша:
1) ЖІӨ бойынша үлесі жоғары деңгейдегі кәсіпорындар үшін: ... мен ... ... ... қызмет көрсету, холдингтік
құрылымдардың сыртқы және ішкі қаржылық ағындарын ... ... есеп ... тиімді жүзеге асыруға және банктік есепшоттардағы
қалдықтарды ... ... ... ... мен ... ... ... бизнес үшін: несиелерді жылдам ... ... ... жақсарту, шетел валютасымен жасалатын операциялар және
сауданы қаржыландыру бойынша ... ... ... ... ... келе ... ... үшін: жоғары деңгейде қызмет ... ... ... ... ... ... ... келу уақытын және барлық ұсынылатын өнімдер мен қызметтер
бойынша бір менеджердің қызмет ... ... ... ... «Бизнестің жол картасы», «Үдемелі индустриялық-инновациялық
даму» мемлекеттік бағдарламалары, ... ... ... ... ... ... жеке ... депозиттерін
банктер жағдайының өзгеше индикаторы ретінде қарастыруға болады, ол ... ... ғана ... ... ... банк ... де ... көрсетеді, сондай-ақ елдегі ... ... ... ... да ескертеді.
2012 жылы əлемдік қаржы нарықтарындағы қаржылық жағдайдың қалыпқа келе
бастағанына қарамастан, тəуекелдер ... ... ... ... ... ... ... тəуелсіз борышының дефолттары қаупінің əсерінде болды. Осы
жағдайда сыртқы қорландыруға шектеулі қол ... ... жəне ... ... үшін қолайлы жағдайлардың болмауы 2012 жылы ... ... ... ... ... нығайтты. Іштен
қорландыру көздерінің өсуі, ең алдымен, клиенттер депозиттерінің ... ... жəне ... іс ... ... мемлекет тарапынан
қорландыру есебінен жүргізілді. Жалпы алғанда 2010 жылы ... ... ... банк ... ... ... ... жəне банктердің кредиттік белсенділігіне көбіне экономиканың ... ... ... ... ... ... іске ... осы мақсаттар үшін бөлінген қаражат шеңберінде қолдау көрсетілді
[40].
Жалпы ... ... жəне ... ... ... ... қолдау көрсету Қазақстанның банк ... ... ... ... тигізді. Мəселен, 2012 жылдың нəтижелері бойынша жеке
тұлғалардың депозиттік базасының қалыпты оң ... ... Оған ... ... ... құрылымдаған үш қазақстандық ... ... ... 2012 жылы осы банктердегі депозиттердің ... ... ... ... сегментінде банктер өздерінің тұтыну кредиттері
бойынша бағдарламаларын біртіндеп жаңғырта жəне, тиісінше, тұтыну ... ... ... аздап өсіре бастады. Жаңғырту аздаған
сомаларға ... ... емес ... ... заемдар сегментінде
байқалады. Тұтынушылық кредиттеу көлемдерінің өсуі халық тарапынан ... ... ... ... ахуалдың тұрақтануы арқасында
мүмкін ... ... ... ... іске асырылуымен
түсіндіріледі. Өз кезегінде, кредиттеудің ипотекалық ... ... əлі де ... бұл ... ... ... сұраныстың аздап
жандануы жəне осы сектордағы бəсекелестіктің шамалы өсуі байқалады.
Жалпы алғанда 2012 жылдың ... ... ... ... ... ... жағына қарай іс жүзінде өзгерткен жоқ. ... ... ... жəне тұрақты қаржы түсімі бар сапалы заемшылар үшін
нарықтағы ... өсуі ... ... ... ... өзгертуге
жəне сапалы заемшыларды тарту жəне ұстап қалу ... ... ... ... пайыздық ставкаларды аздап төмендетуге мəжбүрлейді.
Кредиттер сапасының нашарлауы. Көбіне 2011 жылы – 2012 ... ... ... ... ... портфелінің сапасына едəуір
əсер етті. 2012 жылдың басынан бастап ... ... ... ... ... ... ... ал экономикалық өсудің
қалпына келуі жəне іскерлік белсенділіктің ... банк ... ... ... ... ... ете алмады.
Алайда 2012 жылдың екінші жартысынан бастап несие портфелі сапасының
нашарлау қарқынының біртіндеп азайғаны байқалады, бұл ... ... ... ... ... ... ... портфелінің сапасын сауықтыру мақсатында банктер проблемалық
заемдарды қайта құрылымдау жəне проблемалық ... ... ... ... алу жөніндегі қарқынды жұмысты жалғастырды. ... ... ... порфтелінің шамамен 25%-на қатысты банктер клиенттердің
кредитке қабілеттілігінің сапасын жақсарту мақсатында кредиттеу талаптарын
өзгертті. ... ... ... өтеу ... ... қалдыру жəне
кредиттің жалпы мерзімін ұзарту жəне төлемдер мерзімін ... ... ... ... ... ... ... болып табылды [41].
Бұдан басқа банкроттық ықтималдылығының төмендегені жəне көптеген
салалардағы кəсіпорындардың ... ... ... ... ... ... ... келуі несие портфелінің
сапасын жақсарту, заемшылардың тəуекелдерін азаю жағына қарай қайта бағалау
жəне кредиттеуді одан əрі қалпына ... үшін ... ... ... ... портфелі сапасының жақсаруына банктердің үмітсіз
заемдарды баланстан тыс есептен шығаруға ниетсіз болғандығы кедергі ... ... тыс ... ... ... 2010 ... бірінші
жартыжылдығында ұлғаюы, ең алдымен, осы заемдарды есептен шығаруды үдету
жəне сыртқы борышын ... ... ... ... ... ... ... болды. Жалпы алғанда банктер жүйелік деңгейде
проблемалық ... ... ... ... ... бұл ... дефолтынан кейін банктерге өтетін кепіл ... ... ... жəне ... ... ... келтіруден түскен
кірістерге салық салу жөніндегі реттелмеген мəселелердің ... ... ... ... ... ... аздап жақсарғаны
байқалады, бұл осы ... өтеу ... ... болуынан жəне ескі
заемдарды жаңа заемдармен қарқындырақ ауыстырумен байланысты. Өз кезегінде,
2013 жылдың қорытындылары ... ... жаңа ... көлемі көп емес,
бірақ жаңа ... ... ескі ... салыстырғанда əлдеқайда
жақсы, бұл, ең алдымен, əлеуетті заемшылардың тəуекелдерін ... ... ... ... ... ... ... қаржылық тұрақтылықты ұстап тұру жəне
нығайту мақсатында барлық жерде ... ... ... жəне ... жүйелік тəуекелдерді барынша азайтуға бағытталған
реттеу саласы ... ... 2012 ... 1 ...... ... Қазақстан Республикасының қаржы секторын дағдарыстан
кейінгі кезеңде дамыту ... ... ... орта мерзімді
кезеңде макропруденциалдық реттеуге жəне, тиісінше, осы ... ... ... орталық орган ретінде Ұлттық Банктің ... ... ... ... ... ... те ... өңдеуші салаларының көрсеткіштері төмендеді, ... ... ... ... ... ... проблемалар пайда
бола бастады. Сыртқы борыштарының үлестері үлкен ... ... ... ... ... ... үдей ... депозиттерді
кері қайтарып алу, банктер арасында оларды бірінен алып біріне салу және
шетелдік валютаға ... ... ... ... бастады.
Ахуал халықтың девальвациялық ... жыл ... үдей ... ... ... ... бастап-ақ теңгедегі депозиттердің сыртқа кету
процесі анық ... ал ... ... ... ... ... ағылуы байқалды, бұл ретте айырбастау пункттерінде қолма-
қол валюта сату көлемі едәуір өсті. Яғни ... ... ... ... ең ... ... ұстаған және қолма-қол ақша түрінде ұстаған жөн
дегенге тоқталды.
Нәтижесінде, 2008 жылғы қазанда айырбас пункттерінің ... ... ... нетто көлемі 964 млн. АҚШ доллары ... ... ... ... дейін жоғарылап, желтоқсанда 1,3 млрд. АҚШ долларына жетті.
Төрт жыл ішінде, яғни 2009-2012 жыл кезеңінде банктердің депозиттік
базасы 117,6%-ға ... ... ... ... ... ... жоғарылады, шетелдік валютада - 190,3%-ға өсті. Халықтың валюталық
депозиттерінің өсу ... ... ... ... ақшаны шетелдік
валютада жинауға дағдылану салдары ... ... 2009 ... ... ... ... ... болып табылды.
Сонымен, дағдарыс жағдайында халықтың депозиттер нарығында қалыптасқан
ахуал шетелдік валюта түріндегі дәстүрлі артықшылықтармен ... ... ... және ... әсер еткен басқа факторлардың
ықпалында тұрды. ... ... ... ... ... үш банктегі
дефолттық ахуал фактісімен де жағдай күрделене түсті, бұл белгілі ... ... ... ... де ... ... негізгі үдеріс халық депозиттерін долларландыру
болды, алайда 2010 жылдың ... ... және банк ... жақсарған бойда ұлттық валюта мәртебесі жоғарылады және кері ... ... ... салымдарға аудару процесі және теңгедегі
жинақ ақшаның жедел өсуі байқалды.
Сонымен, халықтың ... ... ... ... ... салымдардың теңгелік бөлігінің төмендеуі мен өсуі,
белгілі бір ... ... ... ... кету мен қайта ... ... ... ... банктердің депозиттік базасы және
атап айтқанда халықтың салымы қарастырылып отырған төрт жылда төмендеген
жоқ, тек өсу ... ... ... факт ... ... ... деңгейдегі банктерді мемлекеттің
бір жағынан сындарлы шараларды нығайта отырып қолдауы, ал ... ... ... ... бойынша 700 мың теңгеден 5 миллион ... ... ... ұлғайтылуы Қазақстанның банк жүйесіне деген халық
сенімінің жоғары деңгейін көрсетеді.
Дағдарыс кезеңінде депозиттердің өсуі банктерге деген жай ғана ... ... бұл ... және ... ... ... ... Үкіметтің дағдарысқа қарсы қабылдаған шараларының
дұрыстығына және мемлекеттің даму ... дәл ... ... ... уақытында банктердің бірде бірінің банкроттығына жол берілген жоқ,
2012 жылы экономиканың 7%-ға ... ... ... ... жұмыссыздық
деңгейін төмендету мүмкін болды. Сонымен, ... ... ... дағдарысты ойдағыдай еңсеру фактісімен және
Қазақстанның банк ... мен ... ... айтарлықтай жақсаруымен
расталады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Дипломдық жұмысты қорытындылай келе, қаржы ... ... банк ... ... және ... ... кезде маңызды
болып табылады.
Бүгінгі күндері коммерциялық банк операциялары жүйесіндегі банк қызмет
көрсетуінің рөлі мен орынын нақты ... ... банк ... ... көрсеткіштеріне әсер етуін талдау маңызды болып отыр.
Көптеген банктер өз операцияларының кірістілігін көтеру үшін жаңа
тәсілдер ... ... ... Бұл ... ... қызметтер санны артуы есебінен ғана емес, клиенттермен
жүргізілетін операциялардың құрылымын саналы ... ... ... ссуда
үнемдеу операцияларының үлес салмағы азаюы және ... ... ... ... ... ... ... қағаздармен операциялары
көлемі артуы есебінен шешіліп отыр. Бұрын коммерциялық банктерге тән емес
лизинг, факторинг, жобалық ... ... ... ... ... дами ... ... инвестицияларының қоржынын сенімді
басқаруға байланысты қызмет те аталған қызмет типтеріне жатады.
Өзінің дамуында ... ... ... тәсілі елдің
заңдылықтарының өзгеруіне, сондай-ақ экономиканың ... ірі ... алға ... ... пайда болу салдарына
байланысты көптеген өзгерістерге ұшырады. Сенімгерлік басқаруға берілетін
траст ... яғни ... ... ... ... отырды.
Қазіргі уақытта траст объектілеріне ақша қаражаттарын, валюталарды, бағалы
қағаздарды, үлестік жарнамаларды, ... ... ... ... ... ... кешендерді, сондай-ақ материалдық емес
активтерді жатқызуға болады.
Траст ... ... ... тұлғасы ретінде оның мүлкін
басқаруға және тапсырмасы ... ... ... ... ... ... ... көрсету – меншікті, клиентке тиесілі басқа
активтерді басқару ... ... ... таңда сенімгерлік
операциясының маңызы жоғары болғандықтан банк нарық пен клиенттің арасында
өкілетті делдал ретінде алғы шығады және ... ... ... ... ... үшін ... ... қолданатын сенімгерлік
қызметтердің бір түрі ... ... ... және ... ... ... ... табылады. Мұндай қызметтер көрсету
қызметкерлдер саны көп ... ... ... жүргізу күрделі
міндет болуына байланысты. Тіркелімді жүргізу компьютерлік түрінде жүзеге
асырған дұрыс, өйткені ... ... ... ... ... қандай да бір кәсіпорын қызметкерлеріне тиесілі акциялардың
толық топтамасы жағдайын біліп, талдау ... ... ... ... кіреді: жабық жазылу қорытындысы бойынша тіркелімді қалыптастыру;
чектік аукциондар қорытындысы бойынша ... ... ... ... ... ... сауда нәтижесі бойынша жарғылық капитал
өзгерістері; мәміле басқа қаржы-несие институтында тіркелді деген ... ... сату ... әртүрлі есептер беру; дивидендтер
есептелінуі бойынша ... ... ... ... операциялармен қосымша табыс алу
үшін айналысады. Сол сияқты ... ... және ... ... басқару үшін, ірі клиенттермен байланыс ... ... ... ... негізінен өздерімен ... ... ... ірі ... ... ... мүлік бойынша кепілдемелерге, депозиттерге және ... ... ... қаражаттарды бағалы қағаздарға салу қосымша табыстан
басқа, ірі фирмаларды және корпорацияларды бақылауға ... ... ... ... қызметтерін жеке және заңды
тұлғалар, жәрдем қорлары, басқада ... ... ... ... ... ... әр түрлі клиенттердің кеңіре тобына ... ... ... үшін ... ... ... ... түрде қояды: агенттік қызметтер үшін келісімді ... ... ... сот ... ... ... ... банктер үшін жаңа операция болып
табылады.
Оның енгізілуіне ең ... елде ... ... ... ... қамтамасыз етілмеуі және басқа да ... ... ... ... ... ... ... сенімгерлік басқаруға берудің аса қажеттілігі
меншік иесінің өзі оның мөлшерін және формасын ... ... ... ... ... ғана ... ... күннің өзінде ауқымды бірталай меншік иелері банк қызметін
пайдаланудан бас ... ... Олар банк ... ... ... ... өзі туралы, өзінің меншігін қалай қалыптастырғаны жөнінде
ақпарат бергісі келмейді.
Сонымен бірге сенімгерлік ... ... ... ... ... біліктілікті талап етеді: ... ... ... ... ... ... тараптардың бір-біріне сенімді болғанын, өзара қарым-
қатынасын сенім негізінде құруын ұйғарады. ... бірі ... ... ... ... ... ... және басқадай
құқықтарға ) қалай өкімгерлік ететініне ... ... ... екіншісі
әлдекімнің пайдасына жауапты болады.
Сенімгерлік обьектісіне заңды түрде танылған, оның ішінде, ... кез ... ... түрі ... ... ... айтқанда, кәсіпорын
мен оның активтері, өнім, жер учаскесі, жылжымайтын мүлік, ... ... ... ... ... мүліктік құқық сенімгерліктің
обьектісі бола алады. Сенімгерлікке қатысты қатынас оның құрылтайшысы мен
сенімгерлік меншік ... ... ... ... ... ... операцияларды орындаудың тәжіибесі ... ... ... ... асырылмай отыр. Мекемелер ... ... ... ... ... ... өсіп келе жатқан қорлардың қаражатын басқару
бойынша ... банк ... ... дамитыны болжанып отыр.
Белігілі болғандай, көптеген коммерциялықбанктер үшін қордың қаражаты, оның
ішінде, ... ... ... ... ... ... көзі
болып табылады. Керісінше, соңғы уақытта қаражаттың негізгі ұстаушысына
айналғысы келетін ... ... ... ... ... (
қордың және осы қор арқылы қосымша несие ресурстарын шоғырландыру мақсатын
көздейтін) пайда болады.
Жеке тұлғаларға көрсетілетін сенімгерлік ... оның ... ... ... бавсқару, делдалдық қызмет, қамқорлық және
т.б. шетелдік банктердекеңінен таралған.
Өсиетнама бойынша құрылған сенімгерлік ... деп ... ... ... ... қайтыс болғаннан кейін күшіне енеді.
Жеке тұлғалар өмірлік сенімгерлікті жасауына болады. Ол оның ... ... ... ... ... Өсиетнамалық сенімгерлікті, ... ... ... ... ... құра ... ... сенімгерлік біреуге активтің меншік құқығын
беруге оның иесі салықты ... үшін ... ... ... ... ... күн сайын шешім қабылдауы үшін жасалады.
Сенімгерліктің осы екі ... банк ... ... ... ... ... ... инвестиция үшін қатаң
директив белгілей алады немесе банкке ... ... ең ... ... ... ... Мұның негізгі мақсаты – ... ... ... ... ... және ... деңгейін бір
қалыпты ұстау.
Дербес сенімгерлік қызмет көрсетудің бір ... ... ... ... ... Принципал (жеке тұлға) банкпен негізгі активтерді,
қаржылық істерді басқару, күн сайынғы шығыстарды ... ... ... ... ... ... банкке агент ретінде жалақы, процент,
дивидент, жалгерлік төлем алуға, берешек ... ... ... ... ... ... ... қарай өкілеттілік ... ... банк ... ... ... яғни өз ... ... ету құқығына ие болады. Мұндай ... ... ... ... шотпен белгіленеді. Егер мұндай құқық банкке берілмейтін болса,
онда сенімгерлік бөлімінің ... ... ... ... ... Алайда барлық жағдайда банк принципалға барлық істелген мәмілелер
жөнінде ұдайы хабарлап отырады.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1. ... Н.П. ... ... ... ... риц ... 2005. 17 ... Сейткасимов Г.С. Банковское дело. – Алматы: Каржы-
Каражат, 2006г. 28с.
3. ... Г.С. ... ... Банки. - Алматы:
Экономика, Деньги. Кредит. Банки: ... ... ... Л.М. ... ... ... ред. ... Е.Ф.Жукова.- М.: ЮНИТИ, 2000.
4. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Учебное пособие
для ... Под ред. ... ... М.: ... Банковское дело: Учебник./ Под ред. ... ... ... ... ... ... Кодекс РФ .М.: 1999.
7. Гусалова Е. Организация ... ... ... опыт // ... дело, 1998, №6.
8. Жуков Е.Ф. Трастовые и ... ... ... ... ... О ... операциях коммерческого банка.
Информационно- аналитический обзор // ... 1998, ... ... П. И. ... ... банков // Деньги и
кредит, 1991, № 11, с. 69 - 75.
11. Ведомости Съезда народных ... ... и ... ... 1991, № 27, ст. ... 7. ... ... удобен. Интервью с первым
заместителем председателя Госкомимущества России П.
Мостовым // ... и ... 1994, № ... ... ... В.А. ... ... дела: учебник / В.А.
Галанов. М.: Форум: ИНФРА-М, 2006. 85 с.
15. Елфимова И.Ф. ... ... ... ... / И.Ф. ... ... ... гос. техн.
ун-т], 2005. 205 с.
16. Ольхова Р.Г. Банковское дело: управление в современном
банке: учебное пособие / Р.Г. ... М.: ... 81 ... ... О.И. ... кредит, банки: учебник / 7-е
изд., стер. М.: ... 2008. 58 ... ... О.И. ... дело: учебник. 6-е изд., стер.
М.: КноРус, 2008. 66 с.
19. Балабанов А.И. Банки и банковское дело: ... ... ... ... ... операции] / [и
др.]. 2-е изд. М.: Питер, 2007. 48 с.
20. В.Б. ... Н.В. ... ... ... ... ... / М.: ... 2007. 46 с.
21. Иванов В.В., Малютина О.Н. Методика анализа обеспечения
при совершении операций ... // ... ... 2007. 5. с. 24-31.
22. «Нұрбанк» АҚ 2012 ... ... ... ... ... ... “Нұрбанк” АҚ жылдық есебі 2008 жылғы есебі
24. О.И. Лаврушина. Банковские операции: учебное пособие
М.: КноРус, 2007. 80 ... ... ... ... ... ... және ... тыс талаптарын жіктеу және
олар ... ... құру ... ... 23
мамыр 1997 жыл, №219. Ұлттық банк жаршысы, №26, 1997,
12 бет
26. А.М. Тавасиев, В.А. ... Н.Д. ... ... учебное пособие / 2-е изд., перераб. и доп. М.:
ЮНИТИ, 2007. 86 ... ... Г.М. ... ... конспект лекций / Г.М.
Тарасова. 2-е изд., перераб. и доп. ... 2007. 21 ... ... Д.А. ... ... ... ... / В.А.
Шевчук, Д.А. Шевчук. 2-е изд. М.: РИОР, 2006 г..59 ... ... ... ... в Республике
Казахстан. ... ... ... развития. –
Вашингтон – Алматы – Манила: Познание, 1997.167С.
30. Республика Казахстан. Трансформация государства. Доклад
миссии Всемирного банка. Т.1. ... ... и ... на ... ценных бумаг. Учебное
пособие. – Алматы: ИРБИС, 2000 г.46С.
32. «Ақшалай төлемдер мен ... ... ... заңы. 29.06.1998.
33. «Қазақстан Республикасындағы вексель айналысы ... ... ... ... ... АҚ 2009 ... жылдық есебі.
35. Временное Положения о депозитной ... ... ... ... №57 от 22 сентября 2008г.
36. Закон Республики Казахстан “О внесении изменений ... в ... ... акты ... по ... валютного регулирования” //
2.02.1996.
37. “Нұрбанк” АҚ 2013-2014 жылдарға ... ... ... ... Президенті Н.Ә.Назарбаевтың
««Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің
жаңа саяси бағыты» атты ... ... ... ... 2012 ... 14 ... ... деңгейдегі банктердің ... және ... ... бухгалтерлік
есепке алуды жүргізуі жөніндегі» нұсқаулық 2009 жылғы
28 ақпан.
40. ... ... ... ... 2013-2015
жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы
41. ... ... ... ... ... № 1 (121), ... 2012 ж.
42. Қазақстан Республикасында қаржы тұрақтылығы туралы
есебі, 2012 ... ... ... басқару туралы
_____ ж. «___» ___________20__ж.
Жарғы негізінде жұмыс істейтін «__________» коммерциялық банкі (бұдан әрі
«Басқарушы»), оның ... ... ... ... ... _______ ... және _______ негізінде жұмыс істейтін (бұдан әрі «Құрылтайшы»),
____________ оның атынан әрекет етуші ___________екінші ... ... ... ... ... ... Болашақта инвестициялаудың әр түрлі объектілеріне (мәтін ... ... жіне ... ... ... ... валютада ақша
қаражатын сомада «Құрылтайшы» «Басқарушыға» береді. Мүмкіндігінше мол ... ... ... ... мен ақша ... ... түрде
маңызды және нақты іс-әрекеттерді (ұйымдастыруды қоса) атқарудағы
«Басқарушының» ... ... осы ... ... ... деп
аталады. Сенімді басқарудың сипаты 5-тармақшада қарастырылған.
2. Инвестициялау объектілерін «Басқарушы» таңдап ... ... ... ... ... ... кем емес, нақты келісімшарт мерзімінің
шегінде қалыптасқан нарықтық конъюктураның тарапына пайда әкелетін ... ... ... валютасы және бағалы қағаздар болуы мүмкін.
Инвестициялау объектілері ретінде ұйымдық-құқықтық формада құрылған
жауапкершілігі шектелген ... ... ... толық
серіктестік, Қазақстан ... ... ... ... ... шығарған бағалы қағаздар және өтімділігі ... ... ... Осы ... ... ... ... әрі «Бенифицар») болып
табылады. Бұл келісімшарт «Бенефицар» пайдасына жасалған.
4. «Басқаушыға» ... ... мен ... мүліктің иесі
«Құрылтайшы» болып табылады.
5. «Басқарушы» өз құқықтары мен міндеттерін жүзеге асыру барысында
«Бенефицар» тарапынан ең ... ... ... ... ... етуі ... ... орындалуыбарысында тараптар арасында туындайтын
қатынастар ерекше сеніммен сипатталады және де бұл ... ... ... ... иесі «Құрылтайшы» «Басқарушының » өзіне берілген
мүлікті кәсіби сауатты басқара алатынына ... ... ... ... міндеттерді үшінші бір ... ... ... (егер
келісімшартта басқаша көзделмеген болса).
Сенімді басқарудың шарттары мен тәртібі
6. «Құрылтайшының» мүлкін ... ... ... ... үдерісінде
«басқарушының» төмендегідей маңызды құқықтары бар:
6.1 «Құрылтайшыдан» алынған қаражатты түрлі жоғары өтімді активтерге
инвестициялау үшін маңызды ... және ... іс ... жүзеге асырады.
Бұл әрекеттерді «Басқарушы» «Құрылтайшы» өз атынан, бірақ жүзеге асырады.
«Басқарушы оның басқаруындағы мүліктің иесі ретінде ... ... Осы ... ... жағдайлардан бөлек, заңға сәйкес
мүліктің иесі жүзеге асыруға құқы бар, ... ... ... ... ... ... өз ... бірақ барлық маңызды заңды және нақты
әрекеттерді «Құрылтайшы» есебінен жүзеге асыра алады.
6.3 1) Залал (шығындарды) ... ... ... ... нәтижесінде туындаған шығындарды жабу мақсатында;
2) Келісімшарт көздеген басқалай жағдайларда;
3) Егерде ... және ... ... ... ... көзқарас тұрғысынан объектифті қажетті болған
жағдайда «Басқарушы» сенімді басқарудағы ... сата ... ... ... ... ... ... іс-әрекеттерді өзінің
атынан жүзеге асыруды қызметкерлеріне рәсімделген сенімхат ... ... ... ... мен «Құрылтайшының»
заңды мүдделері мен құқықтарын қорғауға қажет болғанда талап етумен ... ... Осы ... ... көрсетілген сомада сыйақы алуға
құқығы бар.
6.7. Осы келісімшарттың 2-тармағында қарастырылған ... ... ... сенімді басқарудағы мүлікті сатудан түскен қаражатты
инвестициялық қызметтің басқа объектілеріне ... ... ... мүлкін сенімді басқаруды жүзеге асыру үдерісіндегі
«Басқарушының» міндеттері:
7.1. «Құрылтайшы» ... ... ... өз ... ... ... басқарудағы «Құрылтайшының» мүлкі және осы ... ... мен ақша ... ... ... ... берілген табыс бөлігін және «Басқарушының» үлесіне тиетін
сыйақының есебін жүргізеді. Осы келісімшарттың ... және ... ... ... ... ... да бухгалтерлік және банктік
операцияларды ... ... Осы ... ... ... ... қажетті кәсіби
дайындығы бар қызметкерлерді бөлу нәтижесінде «Құрылтайшының» ... ... ... ... ... ... ... басқаруға берілген мүлік пен қаражаттың сақталуын
қамтамасыз ... ... ... ... мен шығындарды,
«Басқарушының» үлесіне тиетін сыйақыны, салықтар мен ... ... ... ... ... ... қоспағанда, сенімді
басқарудан түскен барлық игіліктер мен табыстарды «Бенефициарға» беру.
«Бенефициардың» үлесіне ... сома ... ... ... ... ... ... күнінен кешіктірілмей тоқсан сайын аударылып отыруы
керек.
7.6. «Бенефициар» мен «Құрылтайшыға» өзінің қызметі жайлы есеп ... Осы ... ... ... ... басқарудағы мүлікті
сатып, түскен ақша қаражатын шарттың біту мерзімінен кейін ... ... ... ... ... сома ... ... көрсетілген сомадан аз болмауы тиіс (егер ... ... ... ... ... ... ... бойынша сенімді басқарудағы мүлік заттай нысанда қайтарылуы мүмкін.
8. ... ... ... ... ... қарызын жабу ... ... ... қамтамасыз ету үшін кепілге беруге ;
- Қайтарымсыз мәміле бойынша жөнелтуге;
- Өзінің ... не ... ... мен ... ... құқы ... ... басқару кезінде «Құрылтайшы»
9.1. Осы келісімшартта қарастырылған мерзімде «Басқарушының» қызметі
жайлы есеп ... ... ... қатысты әрекеттерді жүзеге ... ... ... ... ... құқы ... Мүлкін сенімді басқаруға беру ... ... Осы ... қол қойғаннан кейін 2 апта ішінде ... ... ... ... беру ... осы келісімшартта көрсетілген соманың
«Басқарушының» корреспонденттік шотына ... ... ... ... ... ... ... мүлкін сенімді басқаруды ... ... ... құқы :
11.1. Осы келісімшарт қарастырған жағдайларды қоспағанда, сенімді
басқаруды жүзеге асыру нәтижесінде ... ... ... мен пайданы
алуға;
11.2. Осы келісімшартта белгіленген мерзімде «Басқарушының» ... есеп ... Осы ... ... құқықтардан бас тартуға құқылы.
Басқарушыға сыйақы төлеу және сенімді басқаруға байланысты шығыстардың
орнын ... ... ... мүлкін сенімді басқаруды жүзеге асыру үдерісінде
«Басқарушы» сенімді басқару бойынша операцияларды жүзеге асыруға байланысты
салық ... ... ... ... ... ... бойынша құқықтық
қатынастарға қатысушылар өздері төлейді.
13. Осы келісімшарттың 12-тармағына сәйкес «Басқарушы» төлеген салық
сомасы «Бенефициярға» ... ... ... ... ... оның ... сай емес және ойланбай жасаған іс-
әрекеттерін қоспағанда, сенімді ... ... ... ... ... бар.
15. Сенімді басқару шығындарының сомасы «Бенефициярға» аударылуға
тиісті сомадан шегеруге ... ... ... құжаттар
«Құрылтайшы» мен «Бенефициярға» есеппен бірге бағытталуы тиіс.
16. «Басқарушы» сенімді басқару нәтижесінде түскен табыстың ... ... ... ... бар. Сыйақы сомасы «Бенефициарға» аударылуға
тиісті сомадан шегеріледі.
Тараптардың жауапкершілігі мен залалдарды (шығынды) бөлу тәртібі
17. ... ... ... ... ... кәсіби
сақтаушыға заңдылықпен белгіленген тәртіпте «Басқарушы» жауапты болады.
18. Қалыпты кәсіпкерлік ... ... ... ... ... ... ... емес, ойланбай жасаған әрекеттері
нәтижесінде сенімді басқару үдерісінде «Құрылтайшыда» ... ... ... ... ... «Кәсіпкерлік» залалдардың туындауына
«Басқарушының» кінәсі жоғына ... ... ... ... ... конъюктураға және баламалылығы дәлел болады
20. Тараптардың біреуі міндетті бұзған жағдайда, екінші тарап ... ... ... ... тарапқа бағыттау жолымен бұзуға
құқығы бар. Келісімшарт келесі тарапқа жолдау келген уақытта бұзылады.
Келісімшарттың мерзімі және ... ... бұзу ... Осы ... қол ... ... ... еніп дейін күшінде
болады.
22. Келісімшарт келесі жағдайларда мерзімінен бұрын бұзыла алады.:
22.1 «Басқарушының» талабы ... қол ... ... ... 1 ай
ішінде келісімшарттың 2-тармағында көрсетілген соманы «Басқарушы» алмаған
жағдайда:
22.2. 1) «Басқарушы» ... ... ... ... ... ... Не ... бұл жайлы «Құрылтайшыға» 1 ай ішінде шағымына жауап
қайтарылмаған жағдайда;
22.3. ... ... ... ... ... және ... ... міндеттерді орындамаған және сенімді
басқару мақсаттарына жетпеген ... ... ... ... ... жағдайда да қаліпты аяқталуы
үшін барлық есептеулер жүргізіледі.
Келісімшарттың ... ... ... байланысты барлық залалдар
(шығындар), осы келісімшарттың бұзылуына себеп болған тарапқа жүктеледі.
Тараптар ұсынған басқа да шарттар
24. _______________________________________________________________
25. Осы ... 2 ... ... ... ... 1 ... беріледі,
әрқайсысының заңды күші бірдей.
Тараптардың заңды мекенжайлары мен қолдары
«Құрылтайшы» «Басқарушы»
В - қосымша
№ ___КЕЛІСІМШАРТ
жеке банктік ... ... алу ... қ . «___» ... 20 _ ж ... және ... ... банктік операцияларды жүргізу лицензияцы мен
жарғы ... ... ... ... АҚ оның ... етуші банк басқармасының төрағасы ____________ ... ... ... ... бір ... және ... негізінде қызмет ететін,
_____________ бұдан әрі «Жалға алушы» ... оның ... ... ... ... біреккен атауы «Тараптар» төлемендегі
келісімшартқа отырады:
Келісімшарт мақсаты үшін қолданылатын терминдер:
• Сейф – ... ... ... беруші» ұсынатын жеке банктік сейф;
• Кілт – сейфтің жекелеген құлпының кілті;
... ішкі ... ... АҚ – да ... қолдану тулалы ереже;
• Бару уақыты 9 – дан 13 – ке және 14 – тен 17 – ге ... ... ... ... ... ... - ... мекен – жайы бойынша «Жалға берушінің»
ғимаратында арнайы күзеттілетін сейфтік сақтау бөлмесі;
• Құндылықтар – «Жалға беруші» ... ... ... ... сақтау
мақсатында жалға береді: ақша, бағалы қағаздар, бағалы металдар және
т.б.
• Сенімді тұлға – осы келісімшарттың 5 – ... ... ... ... ... сенімхат берілетін тұлға;
• ОД ...... ... ... ... ... Банк ... – құндылықтарды тасымалдау, инкссация және ... ... Форс – ...... еркінен тыс пайда болатын ... (жер ... су ... т.б.) мен ... тәртіп
бұзушылық )ереуіл, революция, эмборго, мототорийлер), сондай –ақ
мемлеттік ... және ... ... ... ҚР ҰБ ... ... «Тараптардың» қызметіне ықпал ететін басқа ... ... ... ... беруші» құндылықтарды сақтау мақсатында №______сейфті
«Жалға алушыға» жалға ... ... ... сақтау
бөлмесінде – депозитарийде орналасқан.
2. Осы келісімшартың 3 – бабының тараптарына сәйкес «Жалға алушы»
«Жалға берушінің» ... ... ... ақысын төлейді.
3. Сейфті жалға алу мерзімі осы ... ... ... ... ... ақысы төленген соңғы күнтізбелік күнге дейін
белгіленеді.
2. «Тараптардың» құқықтары мен міндеттері
2.1. «Жалға алушы» міндеттенеді:
2.1.1. Шартқа отырардан бұрын ішкі ... ... ... ... ұсынға;
2.1.2. 3 – бабтың шартына сәйкес «Жалға берушінің» тарифіне сәйкес жалдау
ақысын толық және ... ... ... ... ОД ... жеке басын куәландыратын
құжаттарын көрсету;
2.1.4. ОД ... көз ... кіл пен ... ... ... ... ... қол жеткізу, кілт ... ... ... оның сейф пен кілт ... қояр кінәсі қабылданбайды.
2.1.5. Сейфті өз мақсатында және «Жалға ... ... ... ... Сейф жағдайының нашарлауын, құлып пен кілттің ... ... ... ... басқаларға сейфтің кілтін бермеуге;
2.1.8. Кілтін жоғалтқан жағдайда «Жалға берушіге» бірден хабар беруге және
жаңа ... пен кілт ... ... шығындарды жабуға;
2.1.9. Сейфте жарылуы мүмкін, тез өртенетін, ... ... және адам ... мен ... ... зиянды әсерін тигізетін
т.б. заттарды ұстамауға;
2.1.10. Сейфтің ... ... ... сақтамауға;
2.1.11.Осы келісімшарттардың 2.1.9. , 2.1.10. тармақтарына сәйкес ... ... мен банк ... ... ... беруші» сейфте құндылықтарды орналастыруда ҚР заңдарын
сақтауға;
2.1.13.Сейфті қолдану барысында «Жалға беруші» ... ... ... ... ... ... ... өзіне алуға және
«Жалға берушінің» қызметкеріне кілті беру;
2.1.15.Осы келісімшарттардың 2.4.2. – ... ... ... ... байланысты «Жалға берушінің» шығындарын жабуға;
2.1.16. Осы келісімшарттың талаптарын сөзсіз орындауға.
2.2. «Жалға алушы құқылы:
2.2.1. «Жалға берушінің» уақытында ғана ... ... ... ... ... сенімді тұлғаға тапсыруға;
2..2.3. Осы келісімшарттың 3 – тармағына сейфте сақталған құндылықтарды
мұраға қалдыру;
2.2.4. ... ... ... ... 5 ... күн бұрын арыз
беру арқылы бұзу;
2.2.5. 3.2. – ... ... сай ... ... құқы ... «Жалға беруші» міндеттенеді:
2.3.1. Сейфтің қауыпсіздігі мен тұтастығын қамтамасыз етуге;
2.3.2. Белгіленген уақытта«Жалға берушінің» жауапты ... ... ... ... ... ... ҚР қолданыстағы заңдарында қарастырылған жағдайларда болмаса,
«Жалға алушы» оның сейфінің нөмірі т.б. ақпаратты ... ... ... ... беруші» құқылы:
2.4.1. «Жалға алушының» келісімшарттың 2.1.9., 2.1.10. ... ... ету ... ... ... ... бақылауға;
2.4.2. Осы келісімшарттың уақыты аяқталғаннан кейінгі 2 айда «Жалға алушы»
сейфті босатып, кілтін банк қызметкерлеріне өткізбеген жағдайда, ал ... ... ... ... қосымша мәлімет болмауына байланысты және
«Жалға алушы» жалдау ақысын төлеуді жалғастыратыны жөнінде хабарласпаған
жағдайда 1 ... ... ... ... ... ... ... «Жалға беруші» сот процессінсіз сейфті ашып, ішіндегі құндылықтарды
сатуға құқылы;
2.4.3. Жал ... ... ... ... және нақты келісімшарт
шеңберіндегі міндеттемелер туындаған кезде, «Жалға беруші» «Жалға ... ... ... өкімдер ұсыну арқылы ақша қаражаттарын
өндіріп алуға;
2.4.4. Төмендегідей жағдайда « Жалғы ... ... ... бас ... «Жалға алушыны» жалдау ақысы бойынша қарызы болғанда және ... ... ... ... ... ... яғни ... жоқ кезінде;
• «Жалға алушы» сейфтің кілтін жоғалтып, «Жалға берушіге» жаңа құлып
орнату мен байланысты ... ... ... Басқалай талаптар орындалмаған жағдайда.
4. Біржақты талаптар көрсетілетін ... ... ... ... құқы ... ... ... бұрын келісі жағайларда бұзуға құқылы:
• «Жалға беруші» жойылған не ... ... ... ... ... ... ... қайта құрылғанда «Жалға алушыны»
10 банктік күн бұрын жазбаша ескетуге тиіс.
• ҚР қолданыстағы заңдылығымен қарастырылған басқалай жағдайлар.
3.Есеп ... ... ... ... ... алушы» өзі анықтаған мерзім үшін ... ... ... ... ала ... ... Сейфті мерзімінен тыс
жалға алғаны үшін жалдау ақысы әрбір сақтау күні үшін күндік ... ... ... ... Жалдау ақысы мен осы келісімшарттың мерзімін ұзарту ... ... ... ... төленген мерзімінің бітуіне бір күн қалғанда «Жалға
беруші» анықтаған тарифтері бойынша жалдау ақысы төлену керек.
3.3. ... ... ... жолдармен төленеді: қолма – қол ақшамен кассаға
құю және клиент шоттынан «Жалға берушінің» кез келген ... ақша ... ... ... бастамашылығымен келісімшарт мерзімінен бұрын
бұзылғанда жалдау ақысы қайтарылмайды.
4. Тараптардың жауапкершілігі
4.1. Міндеттемелерін ... ... ... ... үшін ... ... ... заңдылығына сәйкес жауап береді.
4.2. Сейф құлпының және техникалық құрастырудың бүлінуі және кілт жоғалған
жағдайда «Жалға ... ... ... ... ... ... көлемде атқарады.
4.3. «Жалға алушы» осы келісімшарттың 2.1.9., 2.1.10. – тармақтарына
сәйкес заттарды ... ... ... ... ... орнын
толтырады.
4.4. Сейфтің бұзылуы (техникалық) дәлелденбеген жағдайда, «Жалға беруші»
сейфтің ішіндегі құндылықтарға жауапты ... Форс – ... ... ... ... міндеттемелерді
орындау жауапкершілігінен босатылады.
5. Үшінші тұлғалардың сейфті ... ... ... ... ... ... нысанда сенімхатты табыстау
негізінде сейфті пайдалану құқын сенімді тұлғаға табыстау мүмкін. ... ... ... ... ОД ... алдында «Жалға алушымен»
ресімделеді, ал «Жалға алушының» қолын «Жалға беруші» ... ... ... алушы» берген сенімхат осы келісімшарттың 5.1.тармағының
талабына сай тек ... арыз ... ғана ... ... ... ... Мен қайтыс болған жағдайда, жалға алынған ... ... ... аты – ... ... ...... телефоны)
мұраға қалдырамын.
• Осы өкіммен ... ... ... ... жоқ болған жағдайда
келісімшарттың 2.4.2. – тармақта қарастырылған тәртіпте «Жалға беруші»
сейфтің ... ... ... мойындаймын.
7. Қортынды ережелер
Жеке сейфтің құлпының кілті «Жалға апушыға» жалдау ақысын енгізгені туралы
түбіртек бар болған жағдайда ғана ... ... ... қол қойған күннен күшіне ... және ... ... ... ... ... ... туындаған кезде, «Тараптар» оны өздері шешеді, ал шеше алмаған жағдайда
ҚР сот органдарына қарастыруға ... Екі ... ... іс Төрелік
сотқа ҚР қолданыстағы заңдарына сәйкес белгіленген тәртіпте қарастырылуы
мүмкін.
Осы келісімшарт « ... ... ... беруші» ... ... ... ... ... алғаны жәйлі белгі.
Кілт «________»____________200__ж. алынды. Кодтық сивол ___________
________________________________________________________________
(қолы) (аты – ...... ... ... карточкасы
Аты – жөні________________ Жал мерзімі____________________
Мекен – жайы_____________ Мерзімді ұзарту________________
Тел.______________________ Кілт және______________________
Қолы_____________________ Сейфтің нөмірі__________________
|№ р/н| Күні ... ... ... ... |Клиент- |Банк |
| | ... |тің қолы ... |тің ... | | | ... | ... ... | | | ... | | ... |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Д - ... сақтау бөлмесіне рұқсатнама
Клиент___________________________________________________________
(аты – жөні)
Жеке куәлігі ______________________________________________________
(№ , кім және қашан берілген )
« ___» ... 20 _ ж.- ға ... ... ___» ... 20_ ж – ға ... ... ұзартылған
Банктің бас бухгалтері
М. Ө.
Е - қосымша
«______________ банк»
акционерлік қоғам
Жеке банктік ... ... ... ____ ... «___» ___________ 20 _ ж.
Акт
_____________ қ. « ____» ... 20 _ ... және ... ... ... ... жүргізу лицензиясы мен
жарғы негізінде қызмет ететін банк басқармасы төрағасының ____________бұдан
әрі «Жалға беруші», оның атынан әрекет ... « ... ... АҚ ... және ... қызмет ететін , оның _________ атынан «Жалға алушы» аталатын
___________ екінші жағынан , ... акт ... .
1. «___» ... 20__ ж. № __ жеке ... ... ... мерзімі «____________20_ж. тоқтатылады.
2. «Жалға алушы» «Жалға берушіге» дербес банктік сейфтің ... ... .
3. ... ... «Жалға алушыға» теңге тиын сомасында сақтандыру
депозитін қайтарады .
4. Тараптардың бір – ... қояр ... жоқ ... ... – жайлары мен қолдары
«Жалға алушы»: ... ... ... иесі
Сенімгер басқарушы
Траст құрылтайшысы
Трасталық операциялар басталар алдында соңғы 4 тоқсан ішінде банкіде
залалдардың болмауы
Трасталық ... ... ... бір жыл ішінде ҚР алдында
экономикалық нормативтерді орындауы, міндетті резервтік ақша ... ... да ... ... ... 100 млрд руб. кем ... ... істегенінен 1 жылдан кем емес уақыт өтті
Сенімгерлік ... ... ... және т.б. ... ... мен ... және т.б. бойынша кіріс алу
Сенімхат ресімдеу және басқа да нотариалдық қызмет көрсету
Ақша және басқа да құндылықтарды ... және ... ... ... ... ... мен ... басқару
Қайырымдылық және өзге де арнаулы қорларды басқару
Зейнетақы қорларының қаражатын басқару
Мүлікті, мүліктік құқықты, қоржынды басқару
Әрекетсіз тұлғалардың мүлкіне толық немесе ішінара қамқорлық ... ... ... ... мұраға беру
Заңды тұлға үшін
Жеке тұлға үшін
Заңды тұлға үшін
Жеке тұлға үшін
Агенттік қызмет көрсету
Сенімгерлікпен басқару
Трасталық (сенімгерлік) операция түрлері
Үшінші жақ
Траст құрылтайшысы
Заңды тұлға
Жеке ... ... ... ... ... ... ... интситут
Коммерциялық банк
Заңды тұлға
Жеке тұлға
Комиссияшы
Комиссияшы
Мүлікті басқарушы
Халықаралық ұйымдар
Тұлғалар
Мемлекеттік билік, басқару органдары
Ұйымдар
Кәсіпорындар
Заңды тұлға
Жеке тұлға
Өсиетті орындаушы
Қамқорлыққа алынған тұлғаның мүлкін басқарушы
Қамқоршы
Жебеуші
Мүліктің меншік ... ... ... ... ... мен ... көрсету тобының кеңеюі
Клиенттік база дамуы, оның сапасы жақсаруы.
Банк нарығының басқа да сегменттеріне енуі
Қосымша кіріс ... ... ... ... ... үшін заңнама жүзінде белгіленген шектеулерді айналып өту,
мүмкіндігінше ... ... ... (үлестік қатысу,
құрылтайшылық, акциялардың бақылау топтамасын алу және т.б.);
Қор нарығының қатысушы ретіндегі банк рөлін арттыру.
Коммерциялық ... ... ... ... ... қағаз
Ақша қаражаты
Мүліктік құқық
Жылжымалы мүлік (көлік құралы, байланыс құралы т.б.)
Трасталық операциялардың нысандары
Өндірістік және ... емес ... ... мүлік
Депозитарий шот депо
Банк
Пайда көруші
Қаржылық делдал
Басқарма құрылтайшысы
Бағалы қағаздар нарығы
Жанжалды болдырмау
ҚРҰБ ... ... ... ... ... функциясы
Банкінің трасталық бөлімшесінің функциясы

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 93 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 600 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Аудит түрлері16 бет
Біріккен маркетингтік коммуникация жүйесі37 бет
Байланыс желілері және олардың классификациясы20 бет
Банк үшін программалық жабдықты жобалау77 бет
Болашақ педагогты мектепке дейінгі балалардың коммуникативтік біліктіліктерін қалыптастыруға даярлаудың теориялық негіздері80 бет
Дипломалды практика бағдарламасының орындалуы туралы есебі52 бет
Казақстан Республикасындағы банк жүйесі туралы37 бет
Казақстан Республикасындағы банк жүйесінің дамуы мен коммерциялық банктерді ұйымдастыру принциптері77 бет
Коммерциялық банк операциялары33 бет
Коммерциялық банктің активі мен пассивін басқару әдістемесі және тәжірибесі57 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь