Бұзау трихофитиясы

КІРІСПЕ
Тақырыптың өзектілігі: Мал шаруашылығын шоғырландыру және мамандандыру арқылы бірте-бірте өнеркәсіптік негізге көшіру бұл саланы одан әрі дамытудағы басты бағытқа айналып отыр. Малдың жұқпайтын және жұқпалы ауруларымен күресте жалпы алдын алу шараларының үлкен маңызы бар, оған малдың денсаулық жағдайына бақылау жасау, оны азықтандырудың, бағып-күтудің және пайдаланудың зоогигиеналық нормаларын сақтау жатады. Төлдің денсаулығын сақтау бірінші кезекте азықтың мөлшері мен сапасына, рацион құрылымына байланысты болады. Ал азықтың сапасы көбінесе қайсы бір аймақтың табиғат-климат жағдайына байланысты болады, сондықтан да азықтың өсіп келе жатқан төлдің тек азық өлшемі жөніндегі емес, сондай-ақ сапалы азықтар мен мниералдық заттар мен витаминдермен қамтамамыз ететіндей болуына ұмтылу керек. Жұқпалы ауруларды тудыратындар-микробтар, вирустар, ең қарапайым ұсақ тіршілік иелері-саңырауқұлақтар. Ауру қоздырғыш микробтар – тек микроскоппен қарағанда көрінетін өте ұсақ организмдер. Жұқпалы ауруды қоздырғыштар организмге түрлі жолдармен енеді және әр түрлі жабайы және үй жануарларынан жұғатын, адамдар мен жануарлардың жұқпалы аурулары болып табылады. Зооноздар қоздырғыштарының қатарына микроорганизмдердің көптеген түрлері – бактериялар, вирустар, риккетсиялар, саңырауқұлақтар, қарапайымдар, құрттар, паразиттік жәндіктер жатады. Зооноздарды екі топқа бөледі: үй жануарларынан жұғатын зооноздар және жабайы жануарлардан жұғатын зооноздар. Үй жануарларынан жұғатын аурудың бірі –трихофития (бұзау таз). Ауру қоздырғыштар ауру малдан дені сау малға да түрлі жолдармен – топырақ, су, жем, ауа арқылы жұғуы мүмкін. Жұқпалы аурудың өлген малдардың өлексесі ауру қоздырғыштарды таратудың қауіпті факторы болып табылады; сондай-ақ малдың қиының да орасан зор қауіпі бар, өйткені оған мұрыннан, жатырдан, ауыздан аққан сұйықтық, сонымен бірге малдың садырасы, терісінің қотыры да түседі. Терінің суланып қабынуы нәтижесінде орыны шектеулі, беті қабыршақтанып зақымданған ошақтардың пайда болуымен ерекшеленетін жұқпалы ауру трихофития ауруы шаруашылыққа зиян келтірумен қатар, зор экономикалық шығын келтіреді [1,2].
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1.Артемов Б.А. Эпизоотология и инфекционные болезни сельскохозяйственных животных Москва: Колос. 1984, c.251-256
2.Боранбаева Р.С. Түйе дерматомикозының биологиялық қасиеті //Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. – Алматы, 2008. – І-том. – 597-599 б.
3.Қожанов Қ.Қ. Төл ауруларын емдеу және олардан сақтандыру шаралары. Алматы – 2005
4. Кашкин П.Н., Хохряков М.К., Кашкин А.П. // Определитель патогенных, токсигенных и вредных для человека грибов. – Ленинград «Медицина». Ленинградское отделение. -1979. -262 с.
5. Орешкин С.С., Ананьев П.К., Золотов В.С. //В кн.: Пушное звероводство и кролиководство. – Алма-АТА: Кайнар, 1988. – 304 с.
6.Толысбаев Б.Т., Бияшев К.Б., Мықтыбаева Р.Ж. Ветеринариялық санитариялық микробиология, оқулық. - Алматы - 2008. - 590 б.
7 Поляков И.Д., Иванова Л.Г. Клинические проявление дерматомикозов у различных видов животных, вызванной возбудителями трихофитии верблюдов / Бюлл. ВИЭВ. – Москва - 1988. – Вып. 65. – с. 43-46
8.Толеутаева C.Т. Поливалентная вакцина «Ушвак» против трихофитии с/х животных. // Вестник с.-х. науки Казахстана - Алматы, 1986. - №7. - С.51-53.
9. Толеутаева С.Т., Поляков И.Д. Иммунизация верблюжат разного возроста против трихофити 1989. –с. 66-68
10. Сайдуллин Т. Ветеринарлық індеттану, 1, 2 кітап. - Алматы, 1999.
11. В.В. Анников., Л.Г. Белов., В.А. Каптюшин. Иммунопрофилактика инфекционных болезней животных: учебно-методическое пособие по эпизоотологии для студентов ветеринарных вузов и ветеринарных врачей. -Саратов, 2007.
12.Медуницин Н.В.Вакцинология. - М.: «Триада-Х», 1999. - 272 с.
13.Тұрсынқұлов С.А. Қазақстан республикасындағы түйе трихофитиясының эпизоотологиясы және осы індетке қарсы қолданылатын биологиялық препараттар. // Жаршы. - Алматы, 2006. - №7. - 51-54 б.
14.Конопаткин А.А. Эпизоотология и инфекционные болезни сельскохозяйственных животных. М.,-1993г
15.Конопаткин А.А., Глушков А.А. «Инфекционные болезни с/х животных в тропических странах». Учебник, М: МВА, 1984 г. 16.Курасова В.В. Методы исследования в ветеринарной микологии. М.,-1971. 17.Никифоров Л.И., Литвинов А.М. Лабораторная диагностика дерматомикозов. Методические указания МГАВМ и Б им.К.И.Скрябина.-М.2000г. 18. Нетрусов А.И. Микробиология : учебник для студ. биол. спец. ун-тов 19.Нетрусов, И.Б. Котова. - М. : Издательский центр "Академия", 2006. - 352 с. - (Высшее профессиональное образование) Экземпляры:всего:1кх(1) 20.Саркисов А.Х., Королева В.П. Диагностика грибных болезней животных. М.,1971г. 21.Cаркисов А.Х. Микология. Микотоксикозы. Дерматомикозы Москва, 2000. 399c 22.Саркисов А.Х. Дерматофитозы животных с современные средства их профилактики 1981, -c.3-11 23.Воронин Е.С., Петров А.М., и др. Иммунология. М:. 2002 24.У.Б. Таубаев., Г.Г. Абсатиров.// Метод. указание. Ветеринарные биологические препараты.- Уральск. - 2005. 25.Конопаткин А.А., Глушков А.А. «Инфекционные болезни с/х животных в тропических странах». Учебник. - М: МВА, 1984 г. 26.Руководство по общей эпизоотологии под ред. Бакулова И.А. и А.Д.Третьякова. -М: «Колос», 1979 г. 27.Карантинные и малоизвестные болезни животных. Под ред. А.И.Бакулова, М: «Колос», 1983 г. 28.Болезни пушных зверей под ред. Е.П.Данилова, М: «Колос», 1984 г. 29.Урбан В.П. Практикум по эпизоотологии. Учебное пособие. М.: Колос. 30.Литвинов А.М., Никифоров Л.И. трихофития нутрий и современные методы борьбы с ней / Ветеринарная микология и микробиология. – М, 1987. – Труды ВИЭВ. – Т. 65. - С.68 31.Никифоров Л.И. Специальные меры борьбы при трихофитии пушных зверей / Ветеринарная микология и микробиология. – М, 1987. – Труды ВИЭВ. – Т. 65. - С. 28-29. 32.Королева В.П., Иванова Л.Г. Возбудители дерматомикозов животных и их лабороторная диагностика / Ветеринарная микология и микробиология. – М, 1987. – Труды ВИЭВ. – Т. 65. - С. 36-37. 33.Ветеринарное законодательство под ред. А.Д.Третьякова, М: “Колос”, 1972, Т1; 1973 -Т2; 1981-Т3, 1988-Т4. 34.Ветеринарное законодательство РК, Астана, 2005 г. Т 1,2,3. 35.Арысбекова А.Т. Ет қоректі жануарлардың дерматомикоздарына қарсы қос валентті вакцинаның тиімділігі //Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. – Алматы, 2008. – І-том.–557-560б. 36.Бакулов И.А., Буткин Е.И., Ведерников В.А, Юрков Г.Г. Індеттану және микробиология негіздері. – алматы: Қайнар, 1993. – 400 бет 37.Осидзе Д.К. Ветеринарные препараты. - М:.1981 38.Субботин В.М. Современные лекарственные средства в ветеринарии.-Ростов-на-Дону:"Феникс",2000.-59 39.Саркисов А.Х., Королева В.П., Квашникова Е.С., Грезин В.Ф. Диагностика грибных болезней (микозов и микотоксикозов) животных трихофития Москва: Колос, 1971 с.10-15 40.Иванова Л.Г. Определиние видов возбудителей дерматомикозов животных Москва. 1978, - с.3-11 41.Мук Б.К. и др. Роль дикой фауны в распространении дерматомикозов среди сельскохозяйственных животных //Эпизоотология, эпидемиология, средства диагностики, терапии и специфической профилактики инфекционных болезней, общих для человека и животных. - Львов, 1988. - С.195-196. 42.Нофеев А.А. Трихофития в антипургических очагах в Ульяновской области //Эпидемиология и инфекционные болезни. - М., 2001. -№2.- 42с. 43.Гуславский И.И., Густокашин К.А. О значении вакцинопрофилактики в инфекционный патологии с-х животных //Вестник Алтайского гос. аграр. ун-та. - 2001. - №3. - С.96-97. 44.Домарадский И.В. Возбудители дерматомикозов и близких к ним заболеваний. - М.: «Медицина», 1971. - 288 с. 45.Петровская В.Г. Проблема трихофитии. - Л., 1967 46.Геведзе В.И. Трихофития крупного рогатого скота. - Минск, 1989 47.Головина Н.П. Разработка и использование метода селекции по признаку спорообразования у трихофитонов при изготовлении вакцины ТФ-130 Москва. 1984, -с. 12-15 48.Ганиев М.К., Аскеров А.А., Мирзазаде С.Р. Трихофития.-Баку,1970.-21c 49.Петров О.В. Некоторые антигенные и структурные компоненты капсулы Tr. verucossum //Труды ВИЭВ. - 1971. - Т.39. - С.189-197. 50.Миносян В. Г., Муромцев А.Б. и др. Диагностика, лечение, и профилактика трихофитии животных //Материалы междун. науч.-произв. конф. по протозоологии //Вестник ветеринарии. - М., 1998. - №1.С.77-79. 51.Хейфиц И. Вакцины против трихофитии 1986. –с. 90-91 52. Яблочник Л.М. Ветеринарные препараты (Справочник). Москва: Колос, 1981 c.301-305. 53.Емцев В.Т. Микробиология : учебник для студ. вузов / В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин. - 6-е изд., испр. - М. : Дрофа, 2006. - 444, [4] с. : ил. - (Высшее образование) Экземпляры: всего:10 - кх(1), чз(9) 54.Эпизоотологический метод исследования : учеб. пособие для студ. вет. вузов / В. В. Макаров [и др.]. - СПб. : Издательство "Лань", 2009. - 224 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература) Экземпляры: всего:3 - чз(3) 55.Эпизоотологический словарь-справочник / сост. Д. И. Козлова. - М. : Россельхозиздат, 1986. - 189 с Экземпляры: всего:5 - чз(2), ан(3) 56.Эпизоотология и профилактика заразных болезней сельскохозяйственных животных : Сборник научных трудов. - А. : Бастау, 1997. - 272 с Экземпляры: всего:2 - чз(1), ан(1)
        
        КІРІСПЕ
Тақырыптың өзектілігі: Мал шаруашылығын шоғырландыру және мамандандыру
арқылы бірте-бірте өнеркәсіптік негізге көшіру бұл ... одан ... ... ... айналып отыр. Малдың жұқпайтын және ... ... ... ... алу шараларының үлкен ... бар, ... ... ... ... ... оны ... бағып-күтудің
және пайдаланудың зоогигиеналық нормаларын сақтау жатады. ... ... ... ... ... ... мен ... рацион
құрылымына байланысты болады. Ал азықтың сапасы көбінесе қайсы бір аймақтың
табиғат-климат жағдайына байланысты болады, сондықтан да ... өсіп ... ... тек азық ... ... емес, сондай-ақ сапалы азықтар мен
мниералдық заттар мен витаминдермен қамтамамыз ететіндей болуына ... ... ... ... ең ... ... ... Ауру қоздырғыш микробтар – ... ... ... өте ұсақ ... Жұқпалы ауруды
қоздырғыштар организмге түрлі жолдармен енеді және әр түрлі жабайы және үй
жануарларынан жұғатын, ... мен ... ... ... ... қоздырғыштарының қатарына микроорганизмдердің көптеген түрлері –
бактериялар, вирустар, ... ... ... паразиттік жәндіктер жатады. Зооноздарды екі ... ... ... жұғатын зооноздар және жабайы жануарлардан жұғатын зооноздар.
Үй жануарларынан ... ... бірі ... (бұзау таз).
Ауру қоздырғыштар ауру малдан дені сау ... да ... ... – топырақ,
су, жем, ауа арқылы жұғуы мүмкін. Жұқпалы аурудың өлген малдардың өлексесі
ауру қоздырғыштарды таратудың қауіпті ... ... ... ... ... да ... зор қауіпі бар, өйткені оған мұрыннан, жатырдан,
ауыздан аққан сұйықтық, сонымен бірге малдың садырасы, терісінің ... ... ... ... нәтижесінде орыны шектеулі, беті қабыршақтанып
зақымданған ... ... ... ... ... ауру трихофития
ауруы шаруашылыққа зиян келтірумен қатар, зор экономикалық шығын келтіреді
[1,2]. ... ... ... активті спецификалық
профилактикасының дәрілері жасалады. ЛТФ-130 вакцинасын ірі қара малы үшін
(трихофитон-130 ... ... ... ... үшін және ... бағалы терілі аңдар мен үй қояндары үшін ... ... ... және ... ... ... малдардың иммунитеті практика жүзінде өмір бойы ... ... ... ... алу үшін ... ... және арнаулы
мал дәрігерлік шаралар ескере отырып, ауру қоздырғыштардың шаруашылыққа
тарап кетуіне жол ... ... ... ... ... аса ... ... сақтандыру үшін зоогигиеналық нормаларды сақтаудың маңызы
зор. ... ... ... өзі мал ... еңбек өнімділігін де
арттырады. ... ... ... ... Егер де ауруға шалдыққан бұзаудың трихофитиясына ертерек диагнозын
қойып, ған қарсы вакцинаны қолданып, ... да ... ... ... онда кесел көп тарамайды. ... ... ... ... ... зор. ... орай ... мақсатты орындау
барысында төмендегі ... ... ... ... үшін ... ... және ... ветеринариялық-санитариялық ережелерін сақтау қажет.
2. Трихофитияның алдын-алу бойынша профилактикалық шаралар жүргізу.
3. Трихофитиядан
таза емес ... және ... ... жүргізілетін шараларды
қатаң сақтау. Осы ... атап ... ... ... осы дипломдық жұмысымның негізгі мақсаты Батыс Қазақстан
обылысы, Казталовка ауданы Қараоба ауылы ... ... ... ... ... ... ... таз) ауруын балау және алдын алу шаралары
маңызды орын болып табылады. Бұл ... ... ... ... ... ауырған малды дер
кезінде анықтау, оларды сау малдан оқшаулау; ауру малдың ... ... ... ... ... ... тыйым салу, малды алдын-ала егу,
т.б. басты рөл атқара ... ... ... ... сапалы жүзеге
асыруды мақсат еттім.
I ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ 1.1 ... ... ... ... қабынуы нәтижесінде орыны
шектеулі, беті қабыршақтанып ... ... ... ... ... ... Трихофития шұғыл шектелетін дөңгелектеу
дақтардың теріде құралуымен, терінің тақырлануымен немесе жүн ... ... және ... ... ... ... қабыршақ құралуымен сипатталатын малдар мен адамның жұқпалы ауруы.
Ауру ... ... ... ... ... күтім жағдайының жақсарғанына және спецификалық профилактика
жабдықтарының практикаға кеңінен енгізілуіне байланысты трихофитиямен ауыру
әжептәуір бәсеңдеді. ... ... мал ... ... ... ... тышқан, егеуқұйрық, жабайы аңдар ауырады. Жас
жануарлардың сезімталдығы ... ... да, ... тез ... клиникасы
көбінесе асқынған түрде кездеседі. Ауру ... ... ... де, ... жиі ... Оның ... - бұл ... күтімінің нашарлауы және күн сәулесінің ауру қоздырушысына әсерінің
төмендеуі. Індеттің қаулауына жануарлардың ... ... әсер ... төлдерді енесінен бөлу және жеке табындарға топтау, сырт ... ... ... ... ... ... туғызады.
Трихофития ... ірі қара ... ... ... ... ... қойлар мен ешкілер сирек ауырады.
Жабайы хайуандар да, әсіресе, кеміргіштер ... Екі ... бір ... ... ауруға аса бейімді. Ауру ... ... - ... ... ... инфекция тікелей жанасу немесе
әр түрлі ... ... ... ... ... тышқан тұқымдас
кемірушілер де себепкер болады. ... ... ... өте ... оның қора ... мал ... ... жайылымда ұзақ сақталып,
ауырған мал болмаған кездің өзінде әр түрлі заттар, әсіресе көң мен ... ... ... ... ... ... ... эктопаразиттер де бола алады. Малдың залалдануы ауру малдар
мен сау малдар қорада, жайылымда, тасымалдағанда ... ... ... берілу факторлары гриб жұққан күтім заттары, төсеніш, көң т.б.
бола алады. Аурудың таралуына тышқан тәріздес ... ... ролі ... ... мәліметтері бойынша өткен ғасырдың 90-шы ... мен ... ... трихофитияның клиникасымен ауырған
жануарлар саны микроспорияның клиникасымен ауырған жануарлар ... ... [3]. ... жыл бойы бола ... ... ... ... дымқылды ауа райы – күз бен
қыс және мал терісінің күтімсіз болуы қолайлы жағдай туғызады. Егер аурумен
күрес жүргізу ... ... ... ... ... ... аурудан
сәтсіз ... ... ... тері мен ... ... ... ... болатын ақзат
–кератинге әуес болады. Бұл ... әр ... ... мен ... ... ... шығарады. Олар терінің мүйізді қабатын
жұмсартып, қабыну процесін ... ... ... ... ... жүннің
фоликуласына өтіп, кутикуланы, ... ішкі ... ... ... жүн талшығының қорегі бұзылып, оның түсіп қалуына әкеп ... ... ... ... Қабыну реакциясының дәрежесі
қоздырушысының уыттылығына, ... және ... ... жағдайына
байланысты болады. Қоздырушы терінің негізгі қабаты ... ... ... ... ... микроабсцессалардың пайда болуы мүмкін.
Трихофитияны алғаш ашқандардың бірі ... орыс ... А. ... ол тері ... ... ... ... «өсімдік тектес паразит»
туғызатынын баяндады [4]. Д. ... ... ... ... тері аурулары әр ... ... ... ... Ол ... себілген
дерматофиттердің дамуын, өсуін, түрін нақтылай көрсетіп, ... ... ...... барлық түлігінде
кездесетін жұқпалы тері ауруы. Онымен адам да ... ... ... түсіп, орынында іріңді-сулы қалың қабыршақтар ... ... ... Аурудың қоздырғышы айыртұяқтыларда — Tr. verrucosum,
жылқыда — Tr. equіnum, ал ... ... ...... атты ... Ауру ... сыртқы ортаның әсеріне өте
төзімді келеді, жүн-қылшықтың арасында 6 — 10 жыл, ... ... 3 — 8 ... 140 күнге дейін сақталады [6,7]. ... ... ... ... қоздырушыны денесінің басқа жерлеріне де енуіне
жағдай жасайды. Микроб қан мен сөл ... ... ... ... дерт ... ... Бұндай жағдайда зат алмасуы ... ... ... ... ... ... ... кезде
аллергиялық реакция өрбіп, содан соң қан ... ... ... ... ... ... жері – ... зақымданған тері. Теріге
түскен соң грибтің споралары немесе мицелиі жүн фолликулаларының ішіне
кіріге ... ... ... ... ... ... астындағы
эпидермиске өсіп өнеді. Грибтердің ... мен ... ... өнімдері ісіну процесін тудырады, кейіннен қабыршаққа ... ... ... ... болады, соның салдарынан зақымданған тері
түлейді. Грибтердің элементтері лимфа мен қанға, ал ... ... ... ... ... ... жерлеріне ... ... ... мицелиі мен оның токсиндері
тамырлық қынап клеткаларының ісінуі мен дегенеративтік ... ... ... ... ... алуы ... олар ... және
сыңғақ келеді. Грибтің тері мен жүнде өсіп – ... ... дене ... ... және лейкоцитоз байқалады,
өйткені гриб токсиндері бүкіл организмге де әсер ... ... ... ... бұзылуынан шегіне жеткен арықтық ... ... ... ... ... ... ... көрнексіз (атиптік). Жасырын кезеңі 8-30 ... шеті ... ... беті ақ ... ... түсті дөңгелек дақтар
пайда болады. Ірі қара малында ең ... ... ... көбінесе
басы мен мойынында, сирегірек тұла бойы мен ... ... ... кездеседі. Тік ішек тұсының және басқа жерлердің ... ал ... және еміп ... ... ... ... көз, маңдай маңы
және құлақтар түбінің терілері зақымданады. Алғашқы дақтар ... ... ... ... түбінде байқалады. Ал ересек
жануарларда қабырға үстінде пайда ... ... бас ... ... ... ... Ит пен ... бағалы аңдардың
басы мен мойыны, сирақтарының терісі зақымданады. Бұл хайуандардың арасында
иттің терісіне түсетін ... ... ... ... ... пен ... ауырады. Қойдың терісінде процес негізінен ... ... ... ... ... ... түсе бастайтын дақтар
басының, жон арқасының және ... ... ... ... формасында әуелі тек терінің
сау жерлерінің үстінде көтеріңкі ... жүні ... ... ... ... ... Дақтар біртіндеп үлкейеді және абсестке ұқсас жұқа
қабыршақтармен жабылады, 1-2 ... ... ... ... ... түлеген
тақыр жерлері қалады. Одан ... ... өсуі ... ... формасы ересек ірі қара малында
байқалады. ... ... бар ... ... ... ... (ірі қара малы, жылқы) трихофитияның ... ... да ... ... осы ... мен ... байланысты, яғни
қарым-қатынас ... ... да ... ... қара ... шеті ... ... беті
ақ таңдақ, сұрғылт ... ... ... ... болады. Сиырда
қабыршақтанған дақтар көбінесе басымен ... ... тұла бойы ... ... мен құйрығында кездеседі. ... ... ... ... ... ... түбінде байқалады. Ал
ересек ... ... ... ... болады.
Жылқының бас ... ... ... ... ... аралығында Алматы облысы,соның ... ... ... Ащы су «Сары тоқым», Жамбыл ауданы ... ... жеке түйе ... зардапты сынамалар
алынып тексерілді [9]. Осы түйе ... 3000 бас ... ... ... ... ... Өткізілген клиникалық
тексерістердің арқасында дерматофития (трихофития) ауруы 3 ... ... ... ... ... жиі байқалатындығы анықталды. Дерматомикозбен
ауырған боталардың тері-жүн ... ... ... ... ... ... тері-жүн аймақтарының шет
жақтарындағы жүндері оңай жұлынып түсетіндігі ... ... ... ... ... асбестенген және қоңырқай домалақ
қабыршықтар түзеген. Осындай клиникалық ... ... ... да кездесті [10]. ... ... ... ... ... ... ... байқалады. Ал
қозының басында, көзінің ... ... ... ... ... ... түсе ... дақтар басының, жон арқасының және төсінің
терісінде болады [11]. ... ... ... басы мен мойыны, сирақтарының терісі
зақымданады. ... ... ... ... ... қалың болады.
Терісі бағалы аңдар дерматомикозының жасырын кезеңі 8 күннен 30 күнге
дейін. Трихофитондық ззақымдалуларды бағалы терілі ... бас, ... ал ... ... ... жерлерінен кездестіруге де болады.
Теріде төмпектер пайда болып, олар жарылады, содан соң қабықшалар ... ... ... ... ... ... болады. Кейде
қолмен басқанда ірің тәрізді сұйықтық бөлінеді. Емдік көмек көрсетілмесе
жануар ... ... ... ... басады. Қышу белгілері көбіне
байқалмайды. ... ... ... ... ... өте ауыр ... кезінде тәбеті жойылып,
арықтайды, жас ... өсуі ... ... процесінің салмағына байланысты аурудың үстіріт, терең
(фолликулярлық) және өшкін ... ... ... ... ... ... ... және өшкін түрлері, ал жас төлде ... түрі ... ... ... ... ауру жадағай түрден фоликулалық түрге ... ... ... Бір ... ... ... ... және терең зақымдануы
қатарынан байқалуы мүмкін. ... ... ... ... және терінің зақымданған жерінен экссудат бөліп шығаратын, кепкен
соң көбіне ... 1см жуық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... береді және бүкіл бетіне қамыр жағылған
сиақты түрге енеді. Ауру ... ... ... ... мен ... ... ... (атиптік) форма әдетте жазда болады. ... ... ... ... жүні ... тақырлануы байқалады.
Жылқыда сауырының, бүйірлерінің, ... ... ... ... ... ... ... келтірілген клиникалық кез ... ... ... ... мен ... ... мойнының және
аяғының терілері зақымданады (басымырақ ... ... мен ... ... ... ... зақымданулар құлақтарының
түбінде, маңдай, мұрын, қабақ, желке, аш ... ... ... ... ... арқасының терілері зақымданады, бірақ ауру
ірі қара ... ... ... ... терілі аңдарда трихофития ауыл шаруашылығы ... ... Дерт ... ... ... ... үстірт, терең
(фолликулалық) және ... ... ... түрлерін ажыратады. Сақа
жануарларда ... ... және ... ... ал жас ... түрі ... ... күтімі нашар болса ауру
жадағай түрден фолликулалық түрге ауысып, ... айға ... ... ... ... жадағай және терең зақымдануы қатарынан байқалуы
мүмкін. ... ... ... ... жүн ... ... ... дақтар пайда болады. Сипап көргенде ұсақ бүртіктер сезіледі.
Біртіңдеп дақ ... ... оның ... ... ... ... ... асбест тәрізді қабыршақ пайда болады.Қабыршақты сыпырып алғанда,
астында жүні ... ... ... ... ... ... тұсы ... 5-8 аптадай уақыт өткенде қабыршақ түсіп қалады
да, орынында жаңадан жүн шыға бастайды [13]. ... ... ... ... байқалады да, ауру ұзаққа созылады.
Әдетте ірің бөлінеді де, ... ... ... қамыр тәрізді қалың
қабыршақ түзеді. Қабыршақты басып көргенде астынан ірің шығады, ал ... алса ... ... шақаланып ойылған, іріңдеген беткейі ... ... ... ... ... ... ... кетуі мүмкін. Жануардың
денесіндегі қысағы ошақтарының саны әр ... ... ... ... бірен-
саран болады да, кейде өте көп болып, бір-бірімен қосылып жатады. ... ... (2 ... ... ... ... ... тыртық пайда болуы
мүмкін. Жас ... ... ... қатты жүдеп өспей қалады.
Аурудың үстірт түрі әдетте ... ... ... түрі ... ... ... ... қай түлігінде болмасын
тығыз, жайсыз, антисанитариялық жағдайда ұстау, ... ... ... ... ... соғады.
Өшкін түрі әдетте жаздың күнң сақа жануарларда байқалады. Ауырған
малдың басында, кейде ... ... ... жүні ... ... ... ошақтар байқалады, бірақ та, ... ... ... ... ... тегіс, тақыр тері көрінеді. Ол жерде
2апта ... ... жүн ... ... ... ... ... аланады. Сонымен қатар,
індеттанулық деректерде ескеріледі. Диагнозды ауру кең ... ... ... бар. ... ... лабораторияға терінің зақымданған
жерінің қырындысын жібереді (қабыршақтар, ... және ... ... дұрыс). Зертханада зерттеу үшін ... ... ем ... ... ... ... Қажет болса қоректік орталарға грибтерді сеуіп ... ... ... жүргізуге болады. Ол үшін
зерттелінетін қылшықты ... ... ... ... салып,
күйдіргіш натрийдің 10-20% ерітіндісіне шылап, 20-30 минут бойы термостатта
ұстайды ... сәл ... ... ... ... ... ... 50% судағы ерітіндісін тамызып, жабын шынымен жауып,
микроскоппен кіші, ... ... орта ... ... ... қарайды.
Жіктеп анықтау. Уақ
және ірі қара малдарының трихофитиясын микроспорийден айыра білу ... ... ... ... бұны оңай жасауға ... ... ... ... жүн ... сәулелерде
жасыл жарқырау береді, ал Тrichophyton түрінің грибтерімен зақымданғандары
сәуле шашыратпайды. Зақымданудың дөңгелек формасы, қалың ... ... ... ... ... ... табылатын қышымадан да
трихофитияны ажырату қажет. Зарарсыз этиологиялы ... тері ... ... ғана ... ... ... бөлек – трихофитияға
сыпатты шұғыл шектелген дөңгелек дақтарсыз, жүндер омырылып ... ... ... ... ... ... дерматиттен ажырату керек. Ол үшін ... ... ... ... ... ... Трихофитонның споралары микроспорумға қарағанда ірірек болады және
тізбектеніп орналасады. Люминисценттік микроскоппен қарағанда ... ... жүн ... ашық ... түсті сәуле шығарады, ал
трихофития кезінде мұндай құбылыс байқалмайды. Қышыма ... ... ... ... болады, микроскопия кезінде қышыма кенесі
көрінеді. Эгзема мен ... ... ... орны шектелген дақ
байқалмайды және ... ... ... [16].
Емі. Ауырған ... ... ... ... ... үшін ... ... балық майын жағып, 1-2 күннен кейін сыдырып
алады. 5-10% салицел майын, 10% ... ... 10% йод ... немесе
“Ям” сүртпе майын жағады. Жемге қосып 20 мг/кг (ұсақ ... ... 10-15 күн бойы ... береді.
Өзіне тән ... ... ... ... ... қарсы вакциналар
қолданылады. Вакцинаның емдік дозасы дауалық мақсаттағысынан екі ... ... ... ... дәрі-дірмектерді қолданудың қажеттілігі
болмайды. Өте асқынған ауру ... ... 3 рет ... ... жұмсартатын сүртпе майы (балық майы, вазелин, ... ... Егер емі ... ... және ... ... түрде
жүргізілсе онда ол қоздырушының таралып кетпеуінің алдын алуға мүмкіндік
береді. Емдеу уақытында ... ... ... ... ... ... және ... дәрілер қолданылады. Препаратты таңдағанда бірнеше
рет қолданылуы қажеттігін ескеру керек. Егер ... ... ... ... ... ... және минеральдік майлар), онда
терінің зақымданған жерлерін әуелі вазелинмен майлайды және ... ... ... ... ... алып тастайды. Фунгицидтік дәрілер-
жалғыз йод, трихоцетин, РОСК, СК-д, «Ям» майы ... ... ... қолданылатын гризиофульвин антибиотигі сынақтан өтіп жағымды нәтиже
көрсетті. Көптеген басқада дәрілерді пайдалануға болады. 150-160 С ... ... және ... ... ... әк ... ... спирт, 5-10% салицилдік май, креолиндік линимент және ... ... ... жүн қсіп ... соң ... деп саналады. Сауыққан соң малдардың
терісін жылытылмаған 1,5% күйдіргіш натрий ... ... 2% ... ... ... Иммунитет. Ауырып жазылған жануарларда қуатты
бнлсенді иммунитет ... Олар ... ... жағдайда ғана
қайтадан ауырады. ... ... ... ... және олар, тәртіп бойынша қайталап ауырмайды. Қанның
сарысуында антителдер ... ... ... ... активті
спецификалық профилактикасының дәрілері жасалады. ... ... ірі қара малы үшін ... ... ... СП-1жылқы үшін және « Ментавик» бағалы ... ... мен ... үшін ... ... ... профилактикалық және емдеу
мақсатымен қолданылады. Егілген малдардың иммунитеті практика жүзінде өмір
бойы ... ... ... ... ... сипаттамасы
Трихофития тері мен ... ... ... ... дерматофитоздар
(дерматомикоздар) деп ... ... ... ... ... өте ұқсас болады да, бұл екі ауруды қысаға (стригущий лишай)
деген ортақ атаумен атайды. 1841ж. ... ... ал 1845 ... трихофитияның қоздырушысын ашты. А.Х. Саркисов бастаған кеңес
ғалымдары (1971) трихофитияға қарсы ТФ-130 ... ... ... ... ... грибок ауруы жануарлар мен адамдар арасында, төменгі
сатыда орналасқан тегі Trichophyton қоздырғыштары ... ... ... ... ... сипаттамасы малдардың арасында тері ... қоса ... ... сынық жүн аралас қатпарлар тудырады.
Trichophyton verrucosum
қоздырғышы бүкіл дүние ... және ... ... ... ... ... ... ... ірі қара ... ... ... және бұғыларда негізгі ... ... ... Аурудың ғылыми негізін 1845 жылы швед ғалымы
Мальмстен ашты. Ірі қара малының қоздырғышын 1972-1976 ... ... ... рет ... ... ... ... бірі
В.П.Королева болды [19]. Бұл ... ... ... рет ... алып ... жұмыстарын Bodin 1896 жылдары жүргізген.
Бірнеше жылдардан кейін француз ғалымы Sabourand (1908- 1910 ... ... үш ... (album, faviforme,discoides sabourand ),
анықтап жазды, бірақ бұл жазылған түрлердің бәріде бүр ... ... ... ... ... ... деп ... Осы
дерматомикоз ауруларының классификациясын алғаш рет француз ғалымы Сабуро
ұсынды [20]. ... ... ... ауруларын зерттеуге ғылыми еңбек сіңіргендер
П.И.Матчерский, П.Н.Кашкин, Н.П.Специвцева және басқалар ... ... алу, ... ... іске ... ... ... сіңірген ғалымдар
А.Х.Саркисов, В.В.Петрович, Л.И.Никифоров, Л.М.Яблочкин және тағы басқалар.
Бұл аталған саңырауқұлақ қоздырғышы ... да өте ... ... бұл ... буйволдар, ешкілер, қойлар және маймылдар ... [21] Ірі қара ... ... ... ... өз ... және шет ел ... ... ... ... ... ... ... ... малдардан түскен
патологиялық материалдар әр түрлі шет мемлекеттерден, атап айтқанда Англия,
Болгария, Венгрия, Югославия, Голландия, Монголия, Дания, ... АҚШ ... ... алынды. Барлық алынған патологиялық материалдардан
Л.Г.Иванова зерттеу жұмыстарын ... тек қана ... ... бөліп алды ... ... ... ... ауыл ... ... түрі, терісі қымбат аңдар мен ... ... ... ... ... Бұл ... адам да ... ... ... ... ... ... ... қарапайым грибтер (Fungi ... ... ... ... және Achorion ... Дерматомикозды ... ... бірі ... орыс ... (1860), ол тері ауруларына нақты мәлімет беріп, «өсімдік
тектес ... ... ... ... адамдар мен жануарлар кездесетін
тері ... әр ... ... ... ... ... ... ... түйе трихофитиясының ... ... осы ... ... ... ... ... қасиеттері Н.Н. Кашкиннің., ... А.П. ... ... ... ... сәйкестендіріле
отырып ... ...... ... бұл ауру кезінде тері түлеп қабыршақтанып
кетеді немесе тері мен фолликулдер қабынады. Бұл қоздырғыштар денеге жанасу
арқылы ... 1845 жылы ... ... швед ... М.
Мальмстен ашып, оны Trichophyton деп атады. Қазіргі ... бұл ... түрі ... ... ... Tr. Faviforme, Tr.gypsenm, Tr.eguinum және
басқалар.
Қоздырушысы - жетілмеген саңырауқұлақтар Fungy imferfecti тобына жататын
Trichophyton ... ... ... ... ... – Trichophytan verrucosum, жылқыда- Tr.eguinum, ...... ... ... аңдарда, қоян, теңіз тышқаны мен басқа
кемірушілерде – Tr.mentagrophytes. ... ... ... ... ... мицелиялардан және дөңгелек, сопақша келген споралардан тұрады.
Патматериалда және өсіндіден даярланған жағындыда ... ... ... тән морфологиялық ерекшеліктері болады. Әсіресе, спораларының
орналасуына (тізбектеліп, немесе ... мән ... Бұл ... ... ... өсіріледі. Өсіндінің шоғырының (колониясының)
морфологиялық ерекшеліктері қоздырушының түрінанықтауға қажет деректер
болып табылады [23]. ... ... ... ... ... 10% ... ... трихофитондар зақымдалған шаштан басталады.
Қалқалары болатын ... ... ... ... ... ... ... Дөңгелек немесе сопақша пішінді бір клеткалы споралар шаштың
сыртына немесе ... ... ... шаштың түбінде
споралардан сақина түзіледі. Қайталап айта кетейік, ... мен ... ... ... немесе оның айналасында (estothrix) орналасады,
сондай-ақ шаштың ішінде де, сыртында да ... ... ... ... де ... өне ... қаз-қатар боп орналасады ... ... ... туыстас саңырауқұлақтар қоректік
ортада өсе береді. Бұларды өсіру үшін Сабуро ... ... ... ... бар ... ... еккенде 26-280с температурада
10-20 күн ішінде ауасы бар жерде грибтің колониялары пайда болады, олардың
пішіні әр ... ... ... ... айналасы ирек болады.
Саңырауқұлақтар шым-шытырық боп тарамданып өседі. Микроконидийлердің
төрт түрі болады: эндо немесе атроспоралар (3-7мкм); эгзоспоралар, ... ... ... (3-7 мкм); хламидоспоралар (7-10мкм),
сондай-ақ макронидийлер (ірі, пішінді ұршық тәрізді ұзындығы ... ... мкм ... 5-8 камерадан құралады) бұлар мицелийдің шет жақтарында
жеке-дара ... ... ... ... деректерінде, алынған зардапты сынамаларды микроскоптың
көмегімен ... тері ... және ... ... түп жағында
мицелийлер тармақталып өсіп артроспоралар құрап, ал шаштың ішкі құрылысында
шынжыр тәрізді артроспоралар түзілгені байқалып, ... ... мкм, ал ... 6 мкм ... ... ... Ауру ... сыртқы ортаға
төзімді келеді. Зақымданған жүн талшығында жылға дейін, көң мен сыдырада 3-
8 ай, ... 5 ай бойы ... ... ... ... тіпті өсіп-өне
алады. Ультракүлгін сәуле жойқын әсер етеді, қайнаған суда 2 минут ішінде,
құрғақтай қыздырғанда 60-62 ... 2 ... ... 2-5% ... ... сілтілер, 1-3% формальдегид, 1-2% ... ... ... 15-30 ... аралығында ... ... ... 4-7 ... ... ... ... Патологиялық материалда ауру қоздырғыштыгын 1,5 жылға ... екі айға ... ... ... Алайда олардың қайсыбіреулері
топырақта өніп-өсіп, грибтің осы түріне тән ... ... ... ... ... ... болсын немесе культурада болсын
бәрібір 30минут ... ... ... ... ... тұқымдас грибтер ірі қараны, жылқыны, қойды,
шошқаны, есекті, түйені, мысықты, теңіз шошқасын, үй қоянын, ... ... ... және ... аңдарды табиғи жағдайда да, жасаңды
жолмен жұқтырғанда да ауруға ұшыратады. Табиғи жағдайда ірі қара малы ... бұл ... ... келеді, ит пен мысық сирегірек шалдығады. Осы
ауру жануарлардың бірінен біріне ... ... ... ... ... ... ... жануарлар үшін
өте зардапты. Тері үстінде арнайы жасалған (скорификацияланған) орындарға,
зардапты трихофитон өсінділерін үйкеп жұқтырылған ... ... ... ... 10 тәулік өткеннен кейін ... ... ... ... қанталаған қабыршақтар түзейді
[27,28]. ... ... ... оның организмінде паразиттік өмір сүруіне
негізделген, осының ... тері және оның ... ... орындары
зақымдалады. Сонымен бірге бұл арада макроорганизм де үлкен роль атқарады.
Өсуіне қолайлы жағдай туса, грибтер әуелі ... ... ... ... көбейеді. Саңырауқұлақ орналасқан жер қабынады, қылшық түбінің ісініп
кетуі себепті ол сыңғақ болады. ... осы ... ... ... ... ... қан мен ... өтеді, кейіннен қан мен лимфа
жолдары арқылы қайтадан теріге келеді, ауру мүлде асқындырады, ... ... ... ... ... Трихофитондардың споралары мен мицелийлерінің
полисахаридті және ... ... ... ... ... ... ... ұзақ мерзімді және күшті иммунитет пайда болады, бұдан ... ... ... шалдықпайды. Трихофитиймен ауырған және жазылып кеткен
жануарлардың қанының сарысуында ... ... ... байланыстыратын антиденелер болады. Аурудың күшейген шағында
антиденелердің ең жо,ары титрі 2-3 ай бойы ... ... ... ... ... ... ... аллергиялық реакция
байқалады ... ... ... ... ... ... ... ... ... яғни ... жүн-тері үстіне түсіп қолайлы
жағдайда өсіп-өніп, ... ... ... ... ... ... ... ... ... мәліметіне сүйенсек осы микро
және макроконидилердің иммуногендік қасиеті бар екенін дәлелдеген. ... ... ... ... кептіру немесе кептірілген
вакциналық штаммдарды ерітіндімен еріту кезінде 1см3 вакцинаның мөлшерінде
қанша ... ... бар ... ... өте ... ... ... кептіру кезінде ең төзімділік қабілеті жоғары кезі ... өсу ... ... лиофильдеп кептіру кезінде ыстыққа ең өте ... кезі – ... ... ... ... ... ... жоғарыда айтылған авторлар бір тұжырымға келіп, штаммдарды лиофильді
кептіру кезеңі ... ... ... ... ... колония түзу қабілеті әртүрлі
қоздырғыштарға түрліше боп ... [32]. ... осы ... ... ... үшін ... өсіру
кезінде ең көп саңырауқұлақтардың ... ... ... ... ... ұзақ ... мерзімін тексеру үшін 135/1963 штаммын
қолдана отырып, өсінділерді 5, 15, 25, 35 және 45-ші ... ... ... ... ... Л.Г.Ивановалардың айтуы бойынша және тәжірибелік жұмыстардың
нәтижелері алынған мәліметтерге бірін-бірі толықтырады, сол ... ... Tr. Eguinum, ... canis, M. ... күн; ... ... Tr. Sarkisovii -25-30 күн.
Дерматомикоз қоздырғыштарының өсуі, колония түзуі және ... ... ... ... ... ауырған ауыл шаруашылық жануарларынан алынған сынамалардағы
дерматомикоз қоздырғыштарының өміршеңдігін анықтау үшін ... ... ... 1см3 ... 1см3 ... ... ... еріткен соң, саңырауқұлақ суспензиясына 9см3 ... ... бар шыны ... ... ... ... ... алғашқы ерітіндіден 0,5 см3 ... 4,5см3 ... бар ... ... қосылады. Осы аталған әдіс бойынша әр келесі
құтыға 0,5 см3 еріген суспензияны араластыра ... ... ... бар ... ... ... ... сусло-агар
үстіне себіледі. Әр Петри ... ... ... ... ... ... ортасының толық бетін
жабатындай етіп Петри ... ... ... ... ... ... бар
Петри табақшаларын түбін жоғары қаратып ... ... ... ... ... ... дайындалған және сұйытылған уақытын қарандашпен
жазып, термостатқа 26-280с ... 10-14 ... ... шыққан дерматомикоз
қоздырғыштарының санын Горяев камерасын ... ... ... арқылы
қарап микроконидилерді санап нәтижесін зерттейміз. ... ... ... ... саны 1см3 ... ... кем ... керек [35]. ... ... ... ... Горяев камерасында қарап ... ... ... 20 ... бар ... осы аталған вакцинаның
1см3-де 20 миллион микроконидий бар деп ... ... ... ... ең ... ... өсу ... бар. Сол кезеңде
жиналып алынған саңырауқұлақтар жиынтығының ... саны 600-800 ... ... ... осындай
аралық мөлшерде көп болуы ... ... ... ... ... ... ... немесе алейрилердің өміршендігін анықтауға болады.
Дерматомикоз ... ... ... ... әр ... ... ... ауру
туғызады. Қазіргі кезеңде дерматомикоз аурулары негізгі үш ... ... ... және ... ... ... байланысты
дерматомикоз ауруы – трихофития, микроспория және парша ... ... деп ... [36]. ... ... ... ұқсас болғаны соншалықты, ұзақ жылдар бойы аталған ауруды - бұзаутаз
(стригущий ... ... ... ... ... ... ... терең
зерттеулер арқасында дерматомикоз қоздырғыштары ... ... бар. ... да ең ... ... да, ал ... кейін
ветеринария саласында аталып жүрген бұзаутаз ... ... ... ... және ... ... ) ... ауыстырылды [37].
Trichophyton verrucosum қоздырғышымен зарарланған тері мен ... ... ... көлемі 5-10 мкм, жүннің теріден өсу кезіндегі
астыңғы сыртқы жағынан – эктотрикс тәрізді болып ... Бұл өте ... ... [38]. ... ... ... жұмыс
жағдайында бұл саңырауқұлақ қоздырғышы сусло агар қоректік ортасында 5-7-ші
күндері 26-28с температура аралығында байқала бастады. 14- ші күні ... ... ұн ... ... ... шоғырдың диаметрі 10-15 мкм. 20-25-ші
күн аралығында сусло агар қоректік ортасында ... ақ, ... ... ... ... ... шоғырдың ортасы көтеріңкі, тегіс немесе
бұдыр, тегіс қатпарлы емес, ... өсу ... ... дөңгелектеу күн
сәулелі тәріздес шоғырдың диаметрі 5-8мм. 2%-ды ... ... ет ... – пептонды агар қоректік ортасында өскен өсінділер бірінғай және
сусло-агар ... ... ... ... ... ... verrucosum әр түрлі вариантта кездеседі: қоңырқай, жай
өсетін шоғыр, тері дәріздес, дұрыс ... ... ... ... көтеріңкі емес немесе көтеріңкі қабықты ақ мицелий. Шоғырдың
шет жақтары барқыт тәріздес дөңгелек болып өседі. ... ... ... ... келген мицелий мен көп емес артроспоралардан ... ... екі ... ... және ... аралық хломидиоспоралар
кездеседі. Микроконидин көп емес. Шоғырлары аздап қатпарланған, ... және ... ... ақ ... ұн ... ... сопақ, ұзыншалау немесе таяқша тәріздес микроконидий ... ... бір ... ғана ... орналасады. Макроконидин
көбінесе кездеспейді, олар дұрыс емес, цилиндір немесе түйреуіш тәріздес
формада кездеседі. ... өте ... үш, алты ... ... ... ... ... ... қарсы дауалау және күресу шаралары.
Төл аурулары жұқпалы ... емес ... ... оған ... ... ірі қара мал ауруларында
үш бағытта және төл ауруларының таралу ерекшеліктерін ескере отырып жүргізу
керек. ... ... Ауру ... ... ... ... Бұл ... ұйымдастырғанда ауру қоздырғыштарының көзі тек қана
ауырған төлде ғана ... ... ірі қара ... екенінде есте ұстаған
жөн. Сондықтан да ауру қоздырушы көзі ретінде ауырған төлмен бірге микроб
алып ... ірі қара ... да ... ... ... ... ... қарсы шаралар
жүйесі. Аурудың пайда болу және таралуына төлдердің ... ... көп ... ... ... таралуына жол бермеу үшін жалпы
мал дәрігерлік санитарлық шаралардың ... ... ... ... ... ... Бұл ... а) сыртқы ортада ауру
қоздырғыштарының ... ... үшін мал ... оның ... ... ... ... дезинфекциялануы керек; б) жас төлдерді
арнаулы бокс жүйеде ұстаған жөн; в) ... сүт, жем ... ... ... ... дезинфекциялағаннан кейін пайдаланылады; ... ... ... ... ... ... керек.
Үшінші бағыт. Төлдердің індетті ауруларға қарсы
төзімділігін арттыру. Төл организмінің ... ... ... ... ... бұл шаралар кешені белгілі-бір індетке қарсы
спецификалық ... ... да ... ... ... дауасы мал фермасында
ветеринариялық-санитариялық ережелерді сақтау, ... ... ... қора ... ... ... ... жұмыстарын жүргізуге саяды.
Малдардың күтім ережесін ... ... мен ... ... ... ... ... барлық жастағы малды ... ... ... ... ... бар. ... ... шығуын
білу үшін бүкіл малды ай сайын қарап отыру керек, бұның ... ... қою ... ... ... ... ... бар. Аурудан сәтті және
қауіп төнген ... жаңа ... жас ... ... бір ... ... бастап ЛТФ-130 вакцинасымен иммундайды.
Шаруашылыққа сырттан әкелінген мал аруашылыққа сырттан әкелінген мал 30 ... ... ... ... ... ... ... ондай
жангуарлардың үстін 2% тотияйын, күйдіргіш натрий ... ... ... ... ... алдын алу мақсатымен жемге қосып
гризеофульвин, ... ... ... ... ... шаруашылық несесе оның бөлімшесі аурудан сәтсіз деп
хабарланады. Ауруларды оңашалайды және ... ... ... вакцинотерапия жасалады. Бұл топтағы малдарды бағу үшін жеке адамдар
бөлінеді. ... ... ... ... вакциналайды.
Сау емес шаруашылықтарда трихофитияны болдырмау үшін ... ... ... ... Адам ... ... осы уақытқа дейін әлемнің барлық жерлерінде
таралған. Көптеген бактериялық және вирустық ... ... ... қол ... ... бұл ... ... келеді
және әр түрлі жануарлардың жаңа туған төлдері үшін ошақ көзі болып келеді,
осылармен ... ... ... осы ұзаққа созылатын ... ... ... қаупін тудырып келеді. Химиотерапиялық және
профилактикалық биопрепараттардың кең таралуына қарамастан дерматомикоздар
әлі де ... [44]. Ауру шыға ... ... ... емес деп ... ... бір табыннан екінші табынға ауыстыруға
тиым салады. Ауырған малды оқшаулап емдейді. Қалғандарына вакцина ... ... ... ... алу ... ... 5 күн өткен
сайын дәрігерлік ... ... ... ... ... ... ... бірден қора- жайға дезинфекция жасалады. Ағымдағы дезинфекция 10 ... ... 1% ... және 5% ... ... 10% ... қышқылымен, формалин-керосин эмульсиясымен (10 бөлігі формалин, ... ... 5 ... ... 75 ... су ) ... Сонымен қатар,
құрал-сайман, жұмыс киімі зарарсыздандырылады. Шаруашылық соңғы ауырған ... соң 15 күн ... ... ... жасап барып, сау деп
есептеледі [45,46]. ... үшін ... ... ... зор. Ірі қара ... ... және ... ... «ЛТФ-130» вакцинасы
қолданады. Препарат ірі қара малдардың трифофития ауру ... ... ... ... ... ... Вакцинаны араға 10-14
күн салып, профилактикалық мақсатта бұзауларға бұлшық етке енгізеді ... 1 - ... ірі қара ... ... ... ... ... «ЛТФ-130» ... ... жасы ... ... 4 айға ... |5 мл |
|5 ... 8 айға дейін |8 мл |
|8 ... ... |10 мл ... ... иммунитет вакцинациядан соң 30 күнде қалыптасып, 5
жылға дейін сақталады. Вакцинаны емдік мақсатта 2 есе көп ... ... ... ... ... рет 10-12 ... соң ... сол мөлшерде
енгізеді [47,48,49]. ... ... ... «
Вермет» вакцинасы ұсынылған. Вакцинаны араға 7-14 күн салып бұлшық етке екі
қайтара жануарлардың трихофитиясына ... ... және ... ... ... (мл) ... (2 ... 2 - Жануарлардың дерматомикозына қарсы « Вермет» вакцинасын
қолдану
|Бұзаулардың жасы ... ... ... ... |
|1 ... 4 айға ... |1,0 мл |2,0мл ... | | |
|4 ай және одан ... |2,0 мл |4,0мл ... | | ... ... 25-30 ... соң ... екінші рет препаратты
енгізген соң 12айға дейін созылады. ... ... 2-ші рет ... ... күн ... соң ... Ірі қара ... қарсы «Поливак – ТМ» инактивтелінген вакцинасы қолданылады.
Препарат ірі қара малдардың трифофития және микроспория ... ... ... ... үшін қолданылады. Вакцинаны бұлшық
етке 1 рет араға 10-14 күн ... ... ... (мл):(3кесте)
Кесте 3 - Ірі қара малдардың дерматомикозына қарсы ...... ... ... жасы ... дозасы |Емдеу дозасы |
|1 – 12 ... |4мл |8 мл |
|1 ... ... |8 мл |8 мл ... ... ... 2-3 ... ... 10-14 күн салып егеді.
Иммунитет екінші рет еккеннен кейін 20-30 күннен соң түзіледі де, 12 ... ... [50,51]. ... келе ... ... ... жасына жеткен соң иммундайды. Малдарды қайта
топтастыруға тиым салынады. Ауру ... ... ... ... және
дезинфекциялайды. Одан кейін дезинфекция әрбір ауырған мал табылған сайын
жүргізіліп отырылады. Күнделікті ... он күн ... ... бір ... емес ... ... [52]. ... активті хлоры 5% кем емес ... ... шала ... 4% ... ... ... ... зарарсыздандырады. Күтім заттары, жегу әбзелдері, күтуші адамның
киімі де дезинфекциялануы ... ... ... ... өз ... ... ... жасалады [53]. ... ... ... ... ауру ... ақырғы шығуынан 2
ай өткен соң шаруашылық ... ... деп ... ... ЗЕРТТЕУЛЕР ... ... мен ... ... ... аралығында Батыс Қазақстан облысы,
Казталов ауданы, Қараоба селолық округінің «Ақбота» шаруа қожалығында және
Казталов ... ... ... ... ... ... ауруға
шалдыққан бұзаулардың терісінің зақымдалған жерінің ... жүн ... ... және сау ... ... ... ауруын анықтау үшін індеттанулық клиникалық әдістері қолданылды.
Трихофития созылмалы жұқпалы ауру малдың терісі мен жүніне ... ... ауру ... ... ... және адамда да, бірақ көбінесе ауыл
шаруашылық малдарының төлдерінде, ... ... жиі ... ... және ... тұқымдас өте қарапайым саңырауқұлақтар
тудырады. Мал ... ... ... ... ... жарғақпен қапталған кішкене дөңгелек дақтар пайда
болады. Содан соң әлгі дақтар үлкейіп, ... сұр ... ... пайда
болады. Олар бірімен–бірі қосылып, шеті кетіліп-мүжілген формасы әр түрлі
көлемі едәуір үлкен алаңқайлар құрайды. ... ... ... ... ... терінің кейбір жеріне қылшық шыға бастайды.
Сурет-1 Бұзауларда ... ... ... басында (көздерінің,
құлақтарының, мұрнының төңірегінде), мойнында, ... ... ... ... ... және ... басқа да бөліктерінде
болады.
2.2 ... ... ... ... шаруа қожалығы Батыс Қазақстан облысы, Казталов ... ... ... 2005 жылдың 16-шы желтоқсанында жұмысшы қызметкерлердің
жалпы жиналысымен құрылған. Негізгі бағыты мал шаруашылығы өнімдерін өндіру
мен өңдеу. ... ... ... Орал қаласынан 500 км қашықтықта, аудан орталығы
Казталовтан 70км ... ... ... ... 15км ... ... басшысы және құрылтайшысы Кайбушев
Мереке Ермекұлы. «Ақбота» шаруа қожалығының мемлекеттік ... ...... Шаруа қожалығының алғашқы жарғылық капиталы 700000 тенгені құрады.
Қазіргі таңда шаруа ... 24-ке ... адам ... ... ... ... ... орташа 15000 теңгені құрайды.(4кесте)
Кесте 4 - Шаруашылықтағы қызмет ... ... адам ... жылдар
|Шаруа қожылығының |Жылдар ... | |
| | | | |
| |2010 ж |2011 ж |2012 ж ... ... саны |
| |11 |17 |23 ... ... ... факторы - қоңыржай, оңтүстікте -
субқоңыржай белдеуде орналасқан. Кәдімгі жайылым ... ... ... жүргізуге алғышарттар жеткілікті. Шаруашылыққа тән биомассасы
жануар мен өсімдіктен ... ... ... ... ... ... ... келеді. Жер қоры секілді, бұл да ... көп ... ... ... келетін байлық.
Климаты. Бұл аймақтың ауа-райы
құбылмалы-қысы аязды, жазы ... ... ... ... ... жылдық ылғалдың деңгейі шамамен 311 мм.
Климат үшін ... ... ... ... жауын-шашынның түсуін
төмендегі 5-ші кестеден көруге болады.
Кесте 5 - Жауын-шашынның ... ... және ... түсуі, мм.
|ШҚ | ... |ЖЫЛ ... |
| |01 |
| |16 |
| |01 |
| |-20 |
| |-29 |
| |01 |
| |5,4 |5,8 ... | |2010 |2011 |2012 |
| | |Мал ... саны ... |Ірі ... |44 |57 |85 |
| ... ішінде: | | | |
| ... мал |8 |17 |6 |
| ... сиыр |15 |20 |31 |
| ... |11 |7 |5 |
| ... |10 |13 |30 ... ... |59 |72 |107 |
| ... ... | | | |
| ... мал |5 |8 |11 |
| ... |25 |32 |59 |
| ... |20 |32 |37 ... |Жылқы |19 |28 |34 |
|4 ... |2 |3 |5 ... ... ... ... және ветеринарлық-санитарлық шаралар
жоспарға сәйкес жүргізіліп, негізінен сиыр, ... ... қан ... ... ... аллергиялық әдіспен туберкулезге
тексеріліп, сондай-ақ ... ... ... ... ... паразитарлық
ауруларға (псороптоз, эстроз) қарсы иммунделеді.
«Ақбота» шаруа қожалығы қыстық мал азығын өз күшімен ... ... ... ... техникалар бар.(9 кесте)
Кесте 9 - «Ақбота» шаруа қожалығының техникамен қамтамасыз етілуі.
|№ ... ... ... |
|1 ... |1 |
|2 ... САГ |1 |
|3 ... |1 |
|4 ... ... |3 |
|5 |Т-40 |2 |
|6 |ДТ-75 М |1 |
|7 ... ... |4 |
|8 |Шөп ... |1 |
|9 |Шөп ... |1 |
|1 |Су ... |1 |
|1 ... ... |1 |
| ... |1 |
| ... |2 ... ... ... ... шаруашылықта таралуы
Бұзау трихофитиясы табиғи ошақты жұқпалы ауру. ... ... мен ... ... ... ... бірі ... табылды. Трихофития
өте кең таралған және ауыл шаруашылығы саласының дамуына үлкен зиянын
тигізуде. ... ... ... Казталов ауданы,
Қараоба ауылдық округіндегі «Ақбота» шаруа қожалығындағы мүйізді ірі қара,
әсіресе трихофитияның ... ... ... көзі ауру және ... ... ... ... жануарлар, егеуқұйрықтар
болса, ал аурудың негізгі себебі болып бұзауларды ауру ... ... ... лас ... ... ... ... мүйізді ірі қара әсіресе бұзау
организміне жанасу және алиментарлық ... ... ... ... ... ... ... жем-шөппен азықтандыру, кеміргіштердің
қоршаған ортаны ластауы жануарлар арасында аурудың тез тарауына ... ... мен ... паразиттік тіршілік ететін кенелер
қоздырушының берілуінде ... бір рөл ... ... қожалығындағы бұзаулардың трихофитияға шалдығуы 6,6 %-
ды құрайды. ... ... ... кез келген мезгілінде, әсіресе жаз, күз айларында
жиі кездеседі.
Қоршаған орта температурасының тез өзгеруі, азық ... ... аз ... ... ... ... организмінің ауруға
қарсы тұру қабілетін төмендетеді.
2.3.2 Шаруа қожалығындағы бұзау ... ... ... ... алды ... ... ... Қазақстан облысы, Казталов
ауданы, Қараоба селолық округіндегі «Ақбота» шаруа қожалығында ... ... ... ... ... «Ақбота» шаруа
қожалығы 2010 жылдан бастап ірі қара, соның ішінде бұзау трихофитиясынан
сәтсіз ... ... ... ... үшін осы ... 173 бас ... ... малы және шаруашылық мұрағатында сақталған ветеринарлық ... ... ... мал ... ... ... ... Бұзау ... ... ... ... үшін
біздер шаруашылықтың 2011 - 2012 ж.ж. ... ... ... ... ... ... дезинфекциялау,
дератизациялау, дезинсекциялау жұмыстарына, алдын ала иммундеу шараларына
рәсімделген актілерге, ... № 1-і, № 2-і есеп ... ... өлген бұзауларды лабороторияда ... ... ... ... ... ... ... қатерге алып талдау жүргіздік.
Трихофитияға ... ... ... ... 10-шы ... (10 кесте).
Кесте 10 - «Ақбота» шаруа қожалығындағы бұзау триофитиясын анықтау
үшін жүргізілген микроскопиялық ... ... ... |Микроскопиялық әдіс |
| | ... ... ... ... |
| | ... саны ... бөлініп |көрсеткіші (%) |
| | | ... | |
|1 |2010 |10 |3 |30,2 |
|2 |20011 |13 |5 |38,6 |
|3 |2012 |30 |2 |6,6 ... № 10-шы ... ... ... ... арқылы өлген
бұзаулардың ауруға шалдығу көрсеткіші 30,0 %-дан 8,0 %-ды ... осы ... ... ... ... сақталғандығын көруге
болады. Трихофитияның негізгі ... және ... ... мал. ... микробын көбіне жанасу арқылы таратады.
Кесте 11 - Бұзау трихофитиясын балау кезіндегі лабораториялық
зерттеулердің нәтижесі.
|Жануарлар ... ... ... ... |тік ... |дың ... ... ... ... ... күн |ажырату |
|Бұзау, 2,5 ай,|+ |+ ... |Tr. |
| | | | ... ... ... | | | ... 2 |+ |+ ... |Tr. ... | | | ... ... ... | | | | ... 3 |- |+ ... |Tr. ... | | | ... ... | | | | ... ... |+ ... |Tr. |
| | | | ... |
|Сары | | | | ... ... |+ ... |Tr. |
| | | | ... ... | | | | ... ... |+ ... |Tr. ... ... | | | ... ... 5 |+ |+ ... |Tr. ... | | | ... ... | | | | ... 4 |- |+ ... |Tr. ... | | | ... ... | | | | ... 2 |+ |+ ... |Tr. ... | | | ... ... | | | | ... 4 |+ |+ ... |Tr. ... | | | ... |
|қара-ала | | | | ... 3 |+ |+ ... |M.canis 6/6 ... | | | | ... | | | | ... 2,3 |+ |+ ... |M.canis 6/6 ... | | | | ... | | | | ... 3 |+ |+ ... |Tr. ... | | | ... ... | | | | ... ... |+ ... |Tr. ... | | | ... ... 5 |+ |+ ... |Tr. ... | | | ... ... | | | | ... 3 |+ |+ ... |Tr. ... | | | ... |
|қара-ала | | | | ... ... және ... көрсеткіштерге талдау жүргізе
отырып, шаруашылықта осы індеттің шығу және ... ... бірі ... ... сақталмауы, арнайы алдын-алу
шараларының дұрыс жүйелі деңгейде ... ... ... ... дер ... ... уақытылы зерттеулерге жіберілмеуі болып
отырғандығын көруге болады.
Алғашқы шоғырлар еккеннен кейін 3-4 ... ... ... ... ... ... пішінді; түстері ақшыл. Микроскоппен
қарағанда шоғырларда бұтақталған мицелилиер, ... екі ... Олар ... ... ... сопақша микроконидилер
байқалады. Бұл белгілер Microsporum-ге тән морфологиялық белгі.
Сонымен қатар осы індеттің ... мал ... ... ... ... ... сапасыз, бүлінген азықпен
азықтандырылуы себеп болған.
«Ақбота» шаруа қожалығында індет көбінесе сәуір айының аяғында білініп
қазан айының бас кезінде ... ... ... ... ... байқалады, негізінен көктемгі-жазғы, күзгі-қысқы мерзімде. Бұндай
маусымды ... ... осы ... малдың жалпы физиологиялық күйінің
төмендеуімен, кеміргіштердің мал азығы қоймасына көп ... ... ... ... ... ... азықты пайдалану себеп
болғандығымен түсіндіріледі.
Бұзау терісінде шеті айқын жиектелген, беті ақ ... ... ... ... ... ... ... қабыршақтанған дақтар көбінесе басымен
мойынында, сирегірек тұла бойы мен арқасында, ... мен ... ... ... көзінің айналасында, езуінде, құлақтың
түбінде байқалады. ... ... ... ... ... болады.
Өткізілген клиникалық тексерістердің арқасында трихофития ауруы 3
айдан бастап 2 жастан ... ... жиі ... ... ауырған бұзаулардың тері-жүн үстінде үлкенді-кішілі
домалақтанған ... ... ... тері-жүн аймақтарының шет жақтарындағы жүндері оңай жұлынып
түсетіндігі байқалды. Зарарланған жерлердегі тері-жүнінің ... ... және ... ... ... түзеген. Осындай клиникалық
белгілерді сауындық ... ... да ... ... ... ... олар ... содан соң
қабықшалар түзеді. Қабықшаларды ажыратып алғанда гипермияланған теріні
көруге болады.
Кейде қолмен ... ірің ... ... ... ... ... ... денесін сұр-қоңыр түсті қабықшалар басады. Қышу
белгілері көбіне байқалмайды.Әдетте жануардың ... ... ... өте ауыр ... ... тәбеті жойылып, арықтайды, жас
төлдерінің өсуі нашарлайды. Дерт процесінің салмағына байланысты аурудың
үстіріт, ... ... және ... ... ... ... ... әдетте үстірт және өшкін түрлері, ал жас төлде
(бұзауда) фоликулалық түрі кездеседі. ... ... ... ... ... 1 - ... ... трихофитиялық ошақ
Малдың күтімі нашар болса ауру ... ... ... ... ... айға созылады. Бір жануардың өзінде терінің жадағай және
терең зақымдануы қатарынан байқалуы мүмкін. ... ... ... ... ... азық ... ... жағдайда
бұл аурудың дамуына әкеледі. ... аса ... ... ... ... аса түрі ... ... саңырауқұлақтар, интенсивті даму кезінде азық
сапасын және оның ... ... ... ... ... ... май, ... ақсат
тотығады. Соның салдарынан, азықта оның дәмі мен иісін бірден өзгертетін
әртүрлі ыдырау ... ... ... ... ... ... азықтың көрсеткіштері
өзгереді (иісі жағымсыз, түсі солғын, ... ... онда ... ... ... ... ... дамиды, сөйтіп, азықтың
санитариялық сапасын төмендетеді, ал кейде ... ... ... ... ... туыстастығының саңырауқұлақтарымен
зақымданған азықты тек зарарсыздырған соң, онда қайта ... ... ... ... ғана ... ... ... етеді. Fusarium және
Dendrodochium туыстастығына жататын саңырауқұлақтармен зақымданған
азықтарды азық және ... ... ... болмайды.
Aspergillus, Penicillium, Mucor, Rhizopus және басқа ... ... ... ... буаз және ... ... ірі және ұсақ ... малдарға азық ретінде ... ... ... соң азыққа қосады). Зарарсыздандырған соң шектеусіз
азықтандырады. Asp. ... ... ... мен сабанды жас мал мен құстардың астына төсеніш ретінде
салуға ... ... улы ... ... ... жемді қолдануға тиым салынады.
Fusarium саңырауқұлағымен ... ... ... ... ... норманың 25пайыз есебімен бордақыдағы ірі қараға беруге ... жем ... үшін ... және ... ... ... сай келетін шикізат пайдалану керек. Ұсақ
саңырауқұлақтардың даму ... улы ... ... ... ... даму және улы заттар түзу интенсивтілігі азықтың
температурасы мен ылғалдылығына байланысты болады. Ылғалдылығы 16 пайызға
дейінгі ... және 15 ... ... ... ... Улы ... интенсивті көбеюі азықтың ылғалдылығы
25-35 пайызға және температурасы 35-50 0с-қа көтерілгенде байқалады. Малдың
улануы құрамында саңырауқұлақ ... бар ... жеу ... ... Улы ... ... ... мал мен
құста микотоксикалық аурулар тудырады. Олар әсер ету ... ... және ... ... ... Микотоксикоз тудыратын улы
саңырауқұлақтар мал органы мен ұлпаларында тоғышарлық ете алмайды. ... ... мал ... мен ... ... ... жалпы
улану ... ...... улы ... ... ... жеу
нәтижесінде пайда болатын уланулар. Микотоксикоз тудыратын саңырауқұлақтар
екі топқа бөлінеді: тоңышар-саңырауқұлақтар, олар тірі ... ... ... ... тот саңырауқұлақтары және т.б.)
және сапрофит саңырауқұлақтар, олар өлі ... пен ... ... ... ... ... дендродохиум, фузариум
және т.б.). Зең ... ... ... ... және ... ... жапырақтарында және
масақтарында әртүрлі көлемде сары, қоңыр, сұр және қара түсті жолақтар
пайда ... ... ... және ... ... ... ... және
бұршақ тұқымдастарды зақымдайтын зең саңырауқұлақтары кең тараған. Зеңмен
улану зақымданған жасыл шөпті, жоңышқаны, ... және ... ... мен ... ... жылқыларда, ірі қарада, қойда, шошқада байқалады.
Қара күйе ... ... ... ... және ... гүлдерінде дамиды. Бұл саңырауқұлақтар
алғашында ақ, кейінен қара түсті ... ... кіші ... түзіп, дән
орнын толтырады. Түйіршік ішінде саңырауқұлақ споралары ... ... ... ... ... Қара – ... зақымданған азықпен азықтандырылғанда
шошқаның және ірі қараның ... ... Күйе ... ... ... да ... ... әсіресе жаңбырлы жазда зақымдайды. Күйе
қалдықтары бидайда және оның қалдықтарында, кебегінде және ұнында кездесуі
мүмкін. Күйе ... ... мен ... ... ... ... ... эрготизм деп аталатын ауыр улану тудыруы мүмкін. ... ... ... ... ... және ұнымен азықтандырылғанда
байқалады. ... ... ... ... пішен, сабан, құрама жем, кебек және т.б.
Саңырауқұлақ споралары табиғатта (топырақ, су, ауа) кең ... ... ... ... олар ... жіп тәрізді, тор тәрізді, мақта
тәрізді, ... ... ... ... кезінде қастауыштың улы заттары жұмыр бұлшық етке әсер етіп,
қан ... ... және ... қоректенуінің бұзылуымен
сипатталады Бұл буаз малдарда ... ... және ... ... ... ... (құйрықтың, құлақтардың ұшы ... ... ... ... және токсиндердің ... ... ... ... аспергиллотоксикоз,
стахиботриотоксиоз, ... ... ... белгілер айқын болмайды, соның
салдарынан оларды балау ... ... ... ... азықтан және өте сирек
жағдайда биологиялық сұйықтардан микотоксиндерді табуға негізделеді.
Олардың көпшілігіне ... ... ... иммуннодепрессивті
және эстрогенді қасиеттер тән. Негізінен келесі микотоксиндер зерттелген:
афлатоксин, охратоксин, трихотеценді ... ... ... ... ... жағдайда мал рационынан сапасы күмәнді азықтарды алып тастайды
және оларды ветеринариялық ... ... ... ... ірі ... түсі ... және зеңденген
бөліктер байқалады. Микотоксикоздар кезінде қолданылатын ... ... жоқ. ... жуу, ... ... және ... ... қызубасқыш, жүрек-қан тамырына әсер ететін және басқа да
симптомдық емде ... ... ... ... ... жақсы
нәтижелер ... ... алу үшін ... мен ... ... ... ұйымдастыру керек. ... ... ... ... ... үшін ... қолданылады: тұқымдық бидайды улау; күзде жерді ... ... ... шөптерді гүлдегеннен кейін ору, әсіресе ... ... Үсік ... ... ... ... немесе жас шөпке
малды жаймаған жөн, ... олар көп ... ... ... ... саңырауқұлақтармен күресу
үшін азық ылғалдылығын төмен деңгейде ... және оның ... ... ... ... ... улы ... ластанған жағдайда,
оларды сілтілермен (күйдіргіш натрий, кальцийленген сода, ... ... ... ... ... термиялық өңдеуден
өткізеді. Үстірт түрі. ... ... жүн ... ... 1-5
см, дөңгелек пайда болады. Сипап көргенде ұсақ ... ... дақ ... ... оның ... ... ... сыдырылады да,
кейіннен асбест тәрізді қабыршақ пайда болады (2 ... 2 - ... ... ... ... ... сыпырып алғанда, астында жүні сыдырылған терісінің суланған
қабаты көрінеді. Дененің зақымданған тұсы қышынады. 5-8 аптадай ... ... ... ... да, ... жаңадан жүн шыға бастайды.
Терең түрі кезінде терінің қабынуы күштірек байқалады да, ауру ұзаққа
созылады. Әдетте ірің бөлінеді де, қураған ... ... ... тәрізді
қалың қабыршақ түзеді.
Қабыршақты басып көргенде астынан ірің шығады, ал оны сыдырып
алса астында қызыл шақаланып ... ... ... көрінеді. Ол жерге
іріңдеткіш микробтар түсіп, процесс асқынып кетуі мүмкін.
Жануардың денесіндегі жара ошақтарының саны ... ... ... бірең-саран ғана болады да, кейде өте көп ... ... ... ... ... (2 ... артық), жазылған жердің орнында тыртық
пайда болуы мүмкін. Жас ... ... ... қатты жүдеп өспей қалады.
Аурудың үстірт түрі әдетте ... ... ал ... түрі ... ... қай ... болмасын тығыз, жайсыз, антисанитариялық
жағдайда ұстау, нашар азықтандыру аурудың ауыр ... ... ... түрі ... ... күні сақа ... байқалады. Ауырған
малдың басында, кейде денесінің басқа да ... жүні ... ... ... ошақтар байқалады, бірақта, айтарлықтай қабыну ... ... ... ... тақыр тері көрінеді. Ол жерде 2 апта
өткенде қайтадан жүн шығады.
Бұған қоса ауруға бейім малдардың, ... ... ... ... ... ... ... есептесу
құжаттарымен актілеріне талдау жүргізу арқылы аныкталғандығын қатерге алу
кажет.
Сонымен ... ... ... ... ... ... 3 ... өсуі мен кемуінің белгілі бір динамикаға тұрақтанбауы,
трихофитияға ... ... ... ... ... және сапалы өткізілмеу салдарынан болып отыр деуге болады.
Індеттанулық ... ... ... ... ... ... таралатындығына және олар арқылы індеттің ... ... бір ... ... ... ... ... ортасында бірнеше айлар бойы тіршілік етіп, сау
малға, ... ауру ... ... ... 10 күн сайын ... ... (10 ... 10 ... керосин, 5 бөлігі креолин, 75 бөлігі су) жасайды.
Сонымен қатар құрал-сайман, ... ... ... ... ... ... арасында тұрақты қайталанып
шыға беруі, оның қоздырушысының сыртқы ортада ұзақ сақталғандығын және
маңайында ауру ... бар ... ... ... ... ... қожалығындағы бұзау трихофитиясын балау және
ажыратып балау әдістері
Трихофитияға қарсы жүргізілетін ... ... ... ... табу және ... малдар мен қоздырушының таралу ... сау ... ... ... ... жағдайда, инфекцияның алдын алу
шараларының сапалы жүргізілуі және оның ... ... ... ... ... оған ... қолданылатын препараттардың
белсенділігіне байланысты екендігін қатерге алдық.
Инфекцияның қоздырушы көзін ... жаңа ... ... ... дені сау ... ... аурудың қаншалықты тарағандығының
деңгейін білу және трихофитияға қарсы шараларды ұйымдастыру ауқымды балау
әдістерін қолдану нәтижесінде ғана іске асырылды.
Трихофитияға ... ... ... деректерге, ауырған малдың
сырт белгілерін қарағанда байқалған өзгерістерін ескеріп, лабораториялық
зерттеулер негізіне сүйеніп қойдық.
«Ақбота» шаруа қожалығындағы індеттанулық ахуал ... ... ... ... талдауды соңғы 3 жылдағы деректеріне, алғашқы құжаттарға
сүйеніп жүргіздік. ... ... ... осы ауру ... жиі ... тән ... көріністерін
байқадық. ... ... қою үшін ... ... алынады. Сонымен қатар індеттанулық деректер де
ескерілді.
Дүдәмал ... ... ... болғанда арнаулы ортаға сеуіп, өсін алып, микологиялық
зерттеулер ... ... үшін ... ... теріден, ем
қолданылмаған қабыршақтанған телімінің шетінен алады.
Зерттеу үшін зақымдалған эпидермистен (сау ткань шекарасынан жүнімен
қоса) ... ... ... ... 15-30 минут сілтінің (КОН
немесе NaOH) 10 % ерітіндісімен өңделеді. ... ... ... ... ... дәрежеде ұлғайтылып қаралады. Зақымдалған
қылшықтың сыртқы және ішкі ... ... ... ... ... ... қысқа гифтері (эндоспоралар) байқалады және
олар сәуле шашыратады. Нәтиже күдікті болса ... таза ... ... ... ... ... егіледі. Материал сілтімен
өңделгеннен кейін центрифугалау арқылы ... ... ... Ұзындығы 1-2 см қылшық сынықтар Сабуро ортасына ... бар ... 26-28 ºС ... ... ... ... ластанып кетуіне байланысты
ортаға 100-200 ӘБ пенициллин және стрептомицин қосады.
Микроскопияны шаруашылықтың өзінде-ақ жүргізуге болады. Ол ... ... ... ... Петри тостағаншасына салып,
күйдіргіш натрийдің 10-20 % ерітіндісіне шылап, 20-30 мин бойы теромстатта
ұстайды ... сәл ... ... ... ... материалға глицериннің 50% судағы
ерітіндісін тамызып, ... ... ... микроскоппен кіші, содан кейін
орта үлкейткіш обьектив арқылы қарайды.
Трихофитияны микроспориядан, ... ... ... ... және в ... ... ... үшін клиникалық, індеттанулық ... ... ... ... ... ... споралары микроспорумға қарағанда ірірек болады және
тізбектеліп орналасады. ... ... ... ... ... жүн ... ... түсті сәуле шығарады, ал трихофития кезінде мұндай құбылыс
байқалмайды.
Қышыма қотыр кезінде терінің зақымдануы ... ... ... ... ... көрінеді.
Экзема мен дерматит кезінде трихофитиядағы орны шектелген ... және ... ... ... сау емес ... ... мен ... бастауы және тасымалдаушысы бола алады.
Індет жағдайын ескермей жануарларды жөн-жосықсыз орын ауыстыру,
мөлшерден тыс ... ... ... ... орындамау трихофитияның таралуына ықпал етеді.
Трихофития ауруы кезінде ауруға шалдығу және өлім ... ... ... ... ... иммундық жағдайы және
күтімі, қосалқы инфекциялардың болуы және ... ... ... ... ... ... ... трихофития қоздырушысы жануар организміне зақымданған
тері арқылы енеді. Организмге ... ... ... ... ... ... уыттылығы әлсіз трихофития қоздырғышы енгенде жұғу деңгейі
төмен болады.
Ауру негізінен бұзаулар ... ... ... ... ... ... қай жерден қазылатыны, ұра ішінде көп тышқан індерінің
кездесуі, малды азықтандыру мен бағу ... ... ... ... жиі таралуының негізі себептері болып отыр. Ауру
бұзаулар емделіп, қалған клиникалық сау ... ... ... ... үшін ... қарсы дайындалған ЛТФ-130 вакцинасын
қолдандық. Ол үшін ауру ... ... ... ... сау бұзауларды,
араға 10-14 күн салып, 2 рет аналық сиырларды - 10 мл, ... - 5 ... ... ... етке енгіздік. Ауырған бұзауларды емдеу үшін
араға 10-12 күн ... осы ... ... екі еселендіріп
ревакцинациядан кейін ектік.
Сонымен қатар малдарды ... ... ... ... ... дұрыс
бағып күту жағдайларын қарастырып, трихофитиямен ауырған ... ... ... натрий сілтісінің 3 % ... ... ... ... профилактикалық және емдік жұмыстармен қатар
ветеринарлық - санитарлық ... ... ... ... ... ... ... берілді.
Инфекциялық аурулармен тәжірибелік курстың басты принцпі эпизоотиялық
тізбекті кез келген ... бұзу ... ... процестің инфекциялық
процесстің басқа формасына ауысуының алдын-алу болып ... ... ... ... ... микроорганизмдер
арасындағы қарым-қатынасты біріншілерінің пайдасына ... ... ... болған эпизоотиялық процестің алдын алады
және нақты ... ... ... тізбектің
бұзылуына себеп болады.
Өзінің кең таралу бет алысына және жануарлардың көпшілігін зақымдауға
бейімді инфекциялық аурулар жалпы ... ... ... ... ... ... ... және өзінің санымен экономикалық нәтижелер алып
келеді.
Иммунопрофилактика дұрыс жүргізілген жағдайда ... ... ... ... мен ... ... бөлігінің құрамына
кіріп, осы қауіптілікті толығымен жоймаса да айтарлықтай төмендетеді.
Ауырған жануарды ... алып ... ... қораға орналастырып, жұмсақ
төсеніш төсеп, құнарлы жем шөппен қоректендіреді.
Микробтарға қарсы ем ретінде антибиотиктер мен «ЯМ» және ... ... ... ... мақсаты инфекциялық ауруларды түп тамырымен жою
емес, ол белгілі аймақта және белгілі ... ... ... ауруларын алдын алу болып табылады.
Сондықтанда, вакцинациядан соң жануарда ... ... ... ... ағымдағы инфекциялық ауруларды жануардың денсаулығы мен
өнімділігін төмендетпейтін вакциналарды өндіруге және ... ... ... ... ... ... ветеринариялық
санитариялық шаралар
Трихофитияның жалпы дауасы мал ... ... ... ... ... малды дұрыс күтіп, азықтандыру, қора жайда
ретті түрде дезинфекция, дератизация жұмыстарын жүргізуге саяды.
Шаруашылыққа сырттан әкелінген мал 30 күн ... ... ... шығарар алдында ондай жануарлардың үстін 2% тотияйын,
күйдіргіш натрий немесе басқа дезинфектантпен ... ... ... алу ... жемге қосып гризеофулъвин, метионинді
күкірт береді.
Сау емес шаруашылықтарда трихофитияны болдырмау үшін бейім жануарларды
арнайы вакцинамен ... шыға ... ... ... сау емес деп ... бір ... екінші табынға ауыстыруға тиым салады. Ауырған
малды оқшаулап, емдейді.
Қалғандарына вакцина егіп, ауруға шалдыққандарын ... ... ... ... 5 күн ... сайын дәрігерлік бақылаудан өткізеді.
Шектеу шараларының талаптары бойынша:
-Етке союға жіберілген малдардан басқа жануарларды енгізуге (кіргізуге)
және ... тиым ... ... ... бас ... ветеринариялық инспекторының
рұқсатынсыз малдарды қайта топтастыруға тиым ... ... ... бөлмелерге, тазалау мен дезинфекция жүргізгенге
дейін сау малдарды кіргізуге; ... ... ... ... ... мен ... ... жасын және пайдалану
бағытын ескере отырып, күтіп-бағу, ұстау мен ... ... ... ... ... бейім барлық жануарлардың тері қабатын 5 (бес) күнде бір рет
тиянақты тексереді;
-Ауру және ауруға күдікті жануарларды жекеленген ... ... ... ... ауру ... жою қажет);
-Жайылым кезеңінде ауру малдарды жеке топтармен жаяды;
-Ауру малдарды арнаулы бөлінген жерде емдейді;
-Өңделгеннен кейін алынған жүнді, тері қабыршақтары мен ... жағу ... ... ал ... ... ... ... биотермиялық өңдеуге жібереді;
-Қайта кезекті дезинфекцияны 10 (он) күнде бір рет жүргізеді.
Жаңадан ... ... ... ... ... бірден қора-жайға
дезинфекция жасалады.
Ағымдағы дезинфекция 10 күн сайын 1% сілті және 5% ... 10% ... ... қышқылымен, формалин-керосин эмулъсиясымен
(10 бөлігі формалин, 10 бөлігі керосин, 5 бөлігі креолин, 75 ... ... ... ... құрал-сайман, жұмыс киімі зарарсыздандырылады.
Шаруашылық соңғы ауырған мал жазылған соң 15 күн өткенде, ал ... ... ... шаруашылықтарда карантин 30 күнге созылып, қорытынды
дезинфекция жасап барып, сау деп есептеледі
Бұзаулардың трихофития індетін дауалау мақсатында және адамдарды ... ... үшін ... ... ... іске ... фермаларында, шаруашылықтарда тиісті қора, жайылым, суаттардың
тазалығын қадағалап, шаруашылық бойынша ... ... ... ... ... ... ... трихофитияға шалдыққан шаруашылықтар мен қарым қатынасты
тоқтаттық;
-шаруашылық малдары тек трихофитиядан таза ... ... ғана ... әкелінген мал 30 күн алдын-ала карантинде ұсталынды. Карантин
кезінде оларды клиникалық ... ... ... ... ... ... және ... тексерулерден өткіздік;
-трихофитияға қарсы арнайы ұсыныстарға сәйкес иммундеуді жүргіздік;
-барлық мал витаминді және минералды сапалы жемшөппен азықтандырылды.
Бұзауларды кеміргіштермен ... ... ... ... тыйым салдық;
-кеміруштермен ұдайы күрес ретінде жем сақтау орындарын қалдықтардан,
мүйізді ірі қара қораларын қи, қоқыстардан тазартып отырдық. Үй ... ... ... ... ... ... ... сынығы қосылған цементпен
сылап тастадық.
Ірі тышқандарды химиялық заттармен (зоокумарин, ратиндан т.б), ... ... ... ... ... ... және ... әдіспен
жойып отырдық;
-шаруашылық бойынша трихофитияның, жалпы ... ... ... ... ... ... шығу мүмкіндігі бар екендігін анықтадық.
Сондай-ақ шаруашылықта кездескен ... ... ... пайда болуы,
өршуі, ауру көзі, ошағы, таралуы, етек алуы, кездесетін жабайы жануарлардың
түрі, топтасуы тіркеліп отырды;
-іш тастаған, өлі туған ... ... ... ... ... ... ветеринарлық зертханасына тексеруге жолдап отырдық;
-ауру малды бағып-күтуге және мал етінен өнім дайындауға қатысы бар
адамдарды, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... сақтану тәртібін мұқият орындалуы жөнінде үнемі
нұсқау ... ... ... ... ... жүргізілетін ветеринариялық шаралардың
экономикалық тиімділігі
Қазіргі таңда Республикамыздың ауыл шаруашылығы секторының алдына
еліміздің азық-түліктік ... ... ету ... ... ... ... жұмыс тақырыбының өзектілігі ешқандай күмән
келтірмейді деп ойлаймын.
Себебі, мал шаруашылығының ... ... ... кезекте мал басының
әртүрлі жұқпалы ауруларынан таза болуына тікелей байланысты екендігі
белгілі ... ... ... түрде көбейтуге, олардан алынатын өнімдердің
сапасын жақсартуға ауыл шаруашылық жануарларын ... ... ... ... және ... өткізілуі үлкен әсерін
тигізеді.
Жалпы және ... ... ... дер ... және ... түрде
іске асырып отырған жағдайда ғана өте кеңінен таралынған жұқпалы аурулардың
алдын алу мүмкін болатындығы ... ... ... ... ... ... ... факторлар себебінен пайда болуы мүмкін.
Егер ұқсас асқынулар бірдей вакцинамен иммунделген ... ... ... ... болса, асқынудың себебі вакцина деп ұйғарым
қабылдауға ... ... ... процесі кезінде, вакцина дозасына, онда
көбейетін патогенді қоздырушылардың түсуі мен сипатталады.
Теріде және сыртқы ортада кең ... ... ... ... да ... ... ... мұндай кең таралуына иммунизация
кезінде ветеринарлық мамандардың жіберетін қателіктері ... ... ... егу ... ... ... вакциналарды қолдану т.с.с.
Иммундеудің салдары әр түрлі болуы мүмкін. Ауру қоздырғыштармен жаппай
залалданғанда немесе екіншілік инфекция ... ... ісік ... және дененің басқа бөліктерінде көбіне абцесске дейін жететін
қабыну процесстері ... ... ... ... ... ... ұлпалардың терең қабаттарына енгізбеу
салдарынан туындайды.
Бұл әдістемені ... ... мал ... ... ... дұрыс талдау жасап, түбегейлі зерттесе, мал дәрігерлік жұмыста
өрлеу туары сөзсіз.
Мүйізді ірі қара ... ... ... ... күні ... ... ... зиян келтіріп отыр. Экономикалық зиян негізінен
бұзаулардың ... ... ... ... ... ... індеттен сақтандыру және сауықтыру шараларын жүргізуге ... ... ... ... ... алдын алу, сауықтыру
шараларының экономикалық тиімділігін есептеуді ... ... ... ... қарсы иммунделген бұзаулар саны, бас.
Ка1 - табындағы аурушандық коэффициенті.
Кж - бір бас ауырған бұзауға ... ... ... жойылу
коэффициенті, кг.
Шв - ветеринарлық шығындар.
Дерматомикозға қарсы сауықтыру шараларын жүргізу үшін еңбек пен
қаржының ... ... 1120 ... ... ... ... алынған экономикалық тиімділік
төмендегіше болды:
Эв=АхКа1хКж-Шв=85*1,35*26-1125=1858,5 теңге
Ветеринарлық шаралардың экономикалық ... 1 ... ... үлесін (Эт), экономикалық тиімділіктің жалпы жиынтығын ветеринарлық
шараларды жүргізуге жұмсалған шығындар құнына бөлу ... ... ... бұзау трихофитиясына ветеринарлық-санитарлық, індетке қарсы
және спецификалық шараларын жүргізу нәтижесінде малдардың ... ... ... ... ... қол ... ... індеттік
ахуалы тұрақталды.
Осы экономикалық талдау қорытындысы көрсеткендей ... ... үшін ... ... ... ... ... тұрғыдан,
неғұрлым тиімді және еңбек пен қаржыны ұтымды пайдалануға ... ... ... – мал дәрігері мамандарының міндетті деп білеміз.
V Бұзау трихофитиясына қарсы жүргізілетін шаралар
Осы ... ... ... ... ... ... шикізаттың
сапасына өте жоғары талаптар қояды. Ол талаптарға дені сау малдан алынған
өнім ғана сай ... ... ... ... ... ... инфекциялық процесс, иммунитет, вакцина
ерекшеліктері, ... ... ... мен эпизоотиялық процесстер
арасындағы өзара байланысты толығымен меңгеру талап етіледі.
Қазіргі уақытта меншіктің барлық түрлері қатар дамып, жекеменшіктегі
мал ... ... ... ... мал шаруашылығына ветеринариялық
қызмет көрсету, оның ішінде індетке қарсы шараларды іске ... ... ... ... ... аурулардың шығуына және олардың
таралуына жол ... ... ... ... үшін ... (алдын алу) шаралары іске
асырылады, ал ауру шыға қалған ... оны жою ... ... ... (дерматомикоз,
қысаға) - Trichophytia патогенді саңырауқұлақтар қоздыратын, теріде айқын
шектелген қабыршақтанған аймақтарда ұштары ... ... ... ... ... ... ... экссудаттың бөлінуімен
және қалың қабықшаның түзілуімен ... ... ... зақымданудың негізгі көзі ауру
малдар болып табылады және инфекцияның таралуында мал ... ... ... ... тері ... ... шашы ... төндіреді.
Диагноз
эпизоотиологиялық, клиникалық және лабораториялық зерттеулер негізінде
қойылады. Микроскопиялық зерттеулер үшін ... ... ... мен жүнінен қырынды алынады. Қырында скальпель ... ал ... ... ... жерінен жұлынып алынады. Патологиялық материалдар
қағаз пакеттерде немесе кең пробиркаларда лабораторияларға ... ... ... экземадан және сыздауықтан ажырату
қажет, сондай-ақ ең бастысы клиникалық-эпизоотологиялық мәліметтер ... ... ... ... ... және ... қажет. ... таза ... ... ... ... үшін ... ... және ... ... ... қажет. 2.Трихофитияның
алдын-алу бойынша профилактикалық шаралар жаз айларында ... ... ... қиды ... ... ... мал шаруашылығы бөлмелерін профилактикалық
дезинфекциялайды. Малдарды қыстауға ... ... ... мал ... ... Ауруға күдікті немесе ауру ... ... ... ... емдеу жүргізіледі.
4. Малдарды ... ... ... ... ... бір рет, ал жаңа ... төлдерді ұстайтын сиыр
қораларына айына 2 рет дезинфекция жүргізеді және мал қоралары таза, құрғақ
және онда ... ... ... ... ... ... ... жаңадан келген малдарды 15 (он бес) күн
ішінде карантинде ... Сол ... ... ... тері ауруларына
тексереді. ... ... ... ... ... қарапайым әдістерімен және жеке профилактика
ережелерімен таныс ... ... ... алдын-алу шараларымен бірге бір
мезгілде, аурудың алдын-алу үшін қолдану бойынша инструкцияларына сәйкес,
вакциналармен малдарды ... ... ... ... Малы ... ... және ... жағдай туғызумен
қатар, олар әрқашандакүтуді ... ... Осы ... арқасында мал
организімі өзіне қажетті табиғи тітіркеніш қабылдайды. Мұндай ... ... ... зат ... ... ... қызметінің өсуі мен қалыптасуын арттыруға, ... мен ... ... өз ықпалын тигізеді. Мал терісі,
оның рецепторлық ... ... ет, ... жүйесін шынықтыру нәтижесінде
түгел организмге және жекелей органға тура және ... ... ... ... ... ... қана ... әрбір органдардың және
жүйелердің функциональдық қабілетін ... ... ... ... де ... ... және ... қабілетін көтереді.
Тері организмде
бірнеше қызмет атқарады. Ең бірінші – тері сыртқы ортаның әртүрлі ... ... ... ... Мал ... ... және қалыптасу
қызметі терідегі көптеген рецепторлар арқылы ... ... ... ... ... соңы (ұшы) ... әр мезгіл сыртқы ортамен ... ... ... ... жүйке жүйесінің байланыстырушы және ... ... ... ішкі ... де өз ... жоғалтпайды. Теріде
кейбір бөліктегі вегетативтік жүйке жүйесінің бір-бірімен қосылуының
арқасында ішкі ... ... ... ... ... байланыс арқылы
организмегі жылу реттеу ... және зат ... ... ... күн энергиясын өзіне қабылдау және оның ... мал ... ... ... Ақ ... ... қара ... сиыр
күн энергиясын өзіне 2 есе көп қабылдайды. ... ... ... оның жүнінің ұзындығына, тығыздығына және сапасына,
сыртқы орта температурасына және ауа ... ... ... алу ... тері – ... ыдырату (бөлшектеу) және
синтездеу, күкірттісутегінің ... ... ... қатысады. ... ... ... арқылы су бөлініп шығады. Су теріден осмос заңы ... ... ... шығу ... сыртқы ортаның температурасына, ... ... ... ... судың шығу мүмкіндігі жоғарылай түседі. Тері
арқылы 13 ... ... жылу ... ... алмасу процестері арқылы терінің ... ... ... ... сүт ... және тағы басқа да органикалық қосылыстар ... ... ... PH ... ... ... ... реакциясы шамалы қышқылдау болып келеді (РН 6,2 –6,9). Тері өте
қышқылды болса, ол байырғы және ... ... ... ... ... ... ... иммуноглобулиндердің түзуіне
тікелей қатысы бары анықталған. Ал иммуноглобулиндер болса, олар ... ... ... ... көп әсер ... ... Мал терісін тазалау, оны барлық ... ... ... ... ... үшін ... Ол ... жүйесінің және терідегі қан
тамырларын механикалық қозғалысқа ... ... ... ... ... қабілетіне қарай, бірінші орында жылқы (2,5-3л/с), ірі ... одан ... қой, ... ... ... ... ... әртүрлі
эпидермистің өлген клеткалары, шаң-тозаң, ылғал, ... ... ... ... вирустар, бактериялар және ... ... ... тері ... ең басты міндеті- тері бетін және
оның жүнін патогенді және жартылай ... ... ... қалған
ластан, ... ... ... ... ... ... ... ... терісін күнделікті тазалап тұру қажет. Ол үшін ... ... ... қолданады. ... ... ... ... ... ... қорадан тыс жерде тазалау
керек. Мысалы: атты далада байлайтын орында, сиырды арнайы ... ... ... ... ... ... жөн.
Теріні қолмен тазалағанда қысқа, қатты, түкті немесе
синтетикалық ... ... ... ұщы ... ... Малды сол жағынан бастап, алдымен басын, мойнын, алдыңғы ... ... ... ... ... ... ... дейін тазалайды.
Сауын алдында ... ... ... ... ... ... жұқпалы микробтардың
сау малға таралуын, екіншіден- сауылған сүтте ... ... ... ... щаңсорғыштар немесе вакуум-насостар арқылы
жүргізіледі. Мал мұндай тазалауға тез ... ... Тек ... ... ... ... өзгертпеуге ... ... жуу және ... Малдың денесіндегі
ласты тазалау немесе ыстық күнде салқындату ретінде – денесіне су құяды,
жуады және тоғытады. Дені сау ... суға ... ... ... ... мүшелері мен жүйелер қызметтерін қоздырушы ретінде, ал
ауру үшін емдік мақсаттақолданылады. ... су ... ... су жылы ... тиіс ... ... ... кезде ауаның
температурасы 16-180c төмен ... ... ... ... кейін суық
тимес үшін, кептіру, сипалап суын сарқыту керек, ал ... ... ... ... ... ... оның астына жұмсақ төсеніш төсейді.
Шауып келген немесе
ауыр жұмыстан босаған аттың ... жабу ... ... егер ... ... болса ... суық тиіп ... ... таза емес ... және
эпизоотиялық ошақтарда жүргізілетін шаралары. ... ... ... ... ... ... ... сәйкес әкімшілік-
аумақтық бірліктің бас мемлекеттік ветеринариялық инспекторына тез арада
хабарлайды. Сәйкес ... ... бас ... ... ... ... пайда болуы туралы хабар
алғаннан кейін тез арада ауру шыққан ... ... және таза емес ... ... ... анықтау мен эпизоотологиялық тексеруді
ұйымдастырады. ... ... ... дауалау шаралары және сауықтыру шаралары болып екі салаға бөлінеді.
Бұлардың қай-қайсысы болмасын бірнеше салаға бағытталған ... ... ... кешенге кіретін шаралар індет бұғауының барлық буындарына
қарсы бағытталуы керек.
Сондықтан да олар ... ... ... ... ... ... және ауруға бейім жануарларға қатысты
жүргізілулері керек.
- дерматомикозбен ... және оның ... алу үшін ... қарсы, санитарлық-ветеринарлық және санитарлық-гигиеналық
шаралар кешендері іске асырылуы тиіс.
Жетекші шаралар қатарына ... ... ... ... ... ... ... шаруашылықта санитарлық-ветеринарлық шаралардың
уақытылы жүргізілуін ... ... ... ... ... ... ауру және ауру тасымалдаушы жануарларды анықтау
үшін ветеринарлық ... ... ... ... ғимараттарда
жоспарлы дезинфекция, дезинсекция және дератизация жұмыстары жүргізілуі
тиіс.
Әсіресе малды бағып ... ... ... ... ... ... ... бұрын трихофития ауруы байқалған болса, жыл ішінде
барлық малдарды оған қарсы ... ... мал басы ... ... ғана толықтырылуға
тиіс.
Жануарлардың қай түрінде болмасын трихофития байқала қалған жағдайда
шаруашылыққа шектеу шараларын енгізеді.
Бұзауларды ... ... ... ... аурулары мен
күмәнділерін оқшаулап, емдейді, ал қалғандарын вакцинациялайды.
Ауру мал ... ... ... ... кейін қораға дезинфекция
жүргізіледі.
Трихофитияның жалпы дауасы мал фермасында ... ... ... ... күтіп, азықтандыру, қора жайда ретті түрде
дезинфекция, дератизация жұмыстарын жүргізуге ... ... ... мал 30 күн дауалық карантинде ұсталуы
қажет. ... ... ... ... ... үстін 2% тотияйын,
күйдіргіш натрий немесе басқа дезинфектанттармен шылау керек.
Шаруашылық соңғы ауырған мал жазылған соң 15 күн ... ... ... ... сау деп ... мен шаруашылыққа ұсыныстар
Жоғарыда келтірілген індеттік деректерге талдау жасай ... ... ... ... ... тұжырым
жасалынды:
- сырттан әкелінген бұзаулар ... ... ... 30 күндік дауалық карантин кезіндегі екі ... ... ... ... ... ... ... бұзаулардың қамтылмауы,
камтылғанның өзінде, жалпы ... ... ... қарсы
иммунделмеген бөгде бұзаулардың қосылғандығы анықталып отыр;
- дезинфекциялық және басқа да ветеринарлық-санитарлық шаралардың
трихофитияның ... ... ... ... қолданылмауы;
- трихофитияның жұғу, таралу жолдарының және ... ... ... ... кең түрде насихатталмауы;
- жүйелі түрде кеміргіштермен, қансорғыш жәндіктермен және кенелермен
күрес шараларының жүргізілмеуі т.с.с.
Осыған ... ... ... ... шаруашылық мал
дәрігерлерінің тарапынан сауықтыру және ... алу ... ... ... ... Шаруашылықта трихофитияның алдын алу шаралар кешенінде,
бұзауларды ... ... ... ... ... ... отыру қажет.
Трихофитиядан сақтану шаралары ретінде мал дәрігер мамандары ... ... ... ... түгел клиникалық байқаудан өткізіп тұруы
қажет. Ауруға күдігі бар ... ... ... ... ... емдейді.
Жем шөпті үнемі лабораториялық тексеруден өткізіп, кеміргіштерді ұдайы
жойып отырады. Ауруға күдіктілерін оқшаулап емдейді, ал басқа қалған ... ... ... ... ... ... ... тұрған қораларды дер кезінде тазалап,
күйдіргіш натрий 3 % ... ... ... ... ... жүргізілген ветеринарлық алдын алу,
сауықтыру шараларының экономикалық тиімділігі 1407,2 теңге, ал 1 ... ... ... ... 1,25 ... құрады.
Болашақта бұзаулар трихофитиясын «Ақбота» шаруа қожалығында болдырмау
үшін ғылыми жетістіктерге сүйене отырып және ... ... ... берер ұсынысымыз:
- шаруашылықтың сәтсіз пункттеріндегі мал төлдерін, күзде алдын алу
мақсатымен ЛТФ-130 вакцинасымен трихофитияға қарсы иммундеу;
- мал ... таза ... ... мал қораларындағы кеміргіштерді
үнемі жойып отыру;
- шаруашылыққа әкелінген мал ... 30 күн ... ... тиіс.
Карантин кезінде оларды клиникалық жолмен тексеріп, әлдеқалай күмән
туса микроскопиялық, ... және ... ... ... ... ... өткізу;
- әр тоқсан сайын барлық малды клиникалық байқаудан өткізу ... ... ... ... екі ... дозада ЛТФ-130 вакцинасын,
«ЯМ» және «ЮГЛОН» маздерін қолдануды ұсынамыз;
- мал қорларын ... ... ... ... ... ... ... қажет.
Трихофитияны тиімді дауалау, одан табындарды жедел сауықтыру, індеттік
жағдайды талдау, бағалау, қадағалау шараларын ұйымдастырудың теориялық және
әдістемелік маңызы бар жаңа ... ... ... ... жазылғандарды қорыта келе бұл індет ... ... ... ... ... жиі ... нақты мал дәрігерлік
жұмыс жүргізілген жағдайда, мал басын кемітпей, одан тиісті өнім алуға, мал
арасында трихофития ... ... ... мал ... ... ... ... кейін қораға дезинфекция
жүргізіледі.
Шаруашылыққа сырттан әкелінген мал 30 күн дауалық карантинде ... ... ... ... ... ... ... 2% тотияйын,
күйдіргіш натрий немесе басқа дезинфектанттармен шылау керек.
Шаруашылық соңғы ... мал ... соң 15 күн ... ... ... ... сау деп ... негізгі шараларды өз деңгейінде іске асыру нәтижесінде,
мал арасында кездесетін трихофития ... бір ... ... адамдарды да
бұл кеселден сақтандыруға болады демекпіз.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1.Артемов Б.А. Эпизоотология и инфекционные болезни сельскохозяйственных
животных ... ... 1984, ... Р.С. Түйе ... ... ... //Халықаралық
ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. – Алматы, 2008. – І-том.
– 597-599 б.
3.Қожанов Қ.Қ. Төл ... ... және ... ... шаралары.
Алматы – 2005
4. Кашкин П.Н., Хохряков М.К., Кашкин А.П. // Определитель патогенных,
токсигенных и ... для ... ...... ... ... -1979. -262 с.
5. Орешкин С.С., Ананьев П.К., Золотов В.С. //В кн.: ... ... ...... Кайнар, 1988. – 304 с.
6.Толысбаев Б.Т., Бияшев К.Б., Мықтыбаева Р.Ж. Ветеринариялық санитариялық
микробиология, ... - ... - 2008. - 590 ... ... И.Д., Иванова Л.Г. Клинические ... ... ... ... ... ... возбудителями трихофитии верблюдов /
Бюлл. ...... - 1988. – Вып. 65. – с. ... C.Т. Поливалентная вакцина «Ушвак» против трихофитии с/х
животных. // Вестник с.-х. науки ... - ... 1986. - №7. - ... Толеутаева С.Т., Поляков И.Д. Иммунизация верблюжат разного возроста
против трихофити 1989. –с. ... ... Т. ... ... 1, 2 ... - ... 1999.
11. В.В. Анников., Л.Г. Белов., В.А. ... ... ... животных: ... ... ... для ... ветеринарных вузов и ветеринарных ... ... ... - М.: «Триада-Х», 1999. - 272 с.
13.Тұрсынқұлов С.А. Қазақстан республикасындағы түйе ... және осы ... ... ... ... // Жаршы. - Алматы, 2006. - №7. - 51-54 б.
14.Конопаткин А.А. ... и ... ... ... ... А.А., Глушков А.А. «Инфекционные болезни с/х животных ... ... ... М: МВА, 1984 г. 16.Курасова В.В. Методы
исследования в ... ... ... Л.И., ... ... ... дерматомикозов. Методические указания МГАВМ и
Б ... ... А.И. ... : ... для ... ... ... И.Б. Котова. - М. : ... ... 2006. - 352 с. - ... ... ... А.Х., ... В.П. ... грибных болезней животных.
М.,1971г. ... ... ... ... Москва, 2000. ... ... ... с ... средства их профилактики 1981, -c.3-11
23.Воронин Е.С., Петров А.М., и ... М:. 2002 ... ... Г.Г. ... ... ... биологические препараты.- Уральск. - 2005.
25.Конопаткин А.А., ... А.А. ... ... ... в ... странах». Учебник. - М: МВА, 1984 ... по ... ... под ред. Бакулова И.А.
и А.Д.Третьякова. -М: ... 1979 ... и ... болезни животных. Под ред.
А.И.Бакулова, М: ... 1983 ... ... ... ред. ... М: ... 1984 ... ... по ... ... пособие. М.: ... А.М., ... Л.И. ... ... и ... методы
борьбы с ней / Ветеринарная микология и микробиология. – М, 1987. – ... – Т. 65. - ... Л.И. ... меры ... ... ... зверей / Ветеринарная микология и ......... ... – Т. 65. - С. ... В.П., ... Л.Г. ... ... ... и ... ... / Ветеринарная микология и микробиология. – ...... ... – Т. 65. - С. ... ... под ред. ... ... 1972, Т1; 1973 -Т2; ... ... ... ... 2005 г. Т 1,2,3. 35.Арысбекова А.Т. Ет қоректі жануарлардың
дерматомикоздарына қарсы қос ... ... ... ... конференциясының материалдары. – Алматы, 2008. – ... И.А., ... Е.И., ... В.А, ... Г.Г. ... микробиология негіздері. – алматы: Қайнар, 1993. – 400 ... Д.К. ... ... - М:.1981
38.Субботин В.М. Современные ... ... ... А.Х., ... ... Е.С., ... В.Ф. Диагностика грибных болезней (микозов и
микотоксикозов) животных ... ... ... 1971 ... Л.Г. Определиние видов возбудителей дерматомикозов
животных ... 1978, - ... Б.К. и др. ... фауны в распространении дерматомикозов среди сельскохозяйственных
животных //Эпизоотология, эпидемиология, средства диагностики, терапии ... ... ... ... ... для человека и
животных. - Львов, 1988. - С.195-196. ... ... в ... ... в ... ... и ... болезни. - М., 2001. -№2.- 42с.
43.Гуславский И.И., ... О ... ... в ... ... с-х ... Алтайского гос. аграр. ун-та. - 2001. - №3. - ... И.В. ... ... и ... к ним заболеваний.
- М.: ... 1971. - 288 ... В.Г. ... ... - Л., ... В.И. ... ... скота. - Минск, 1989 ... Н.П. ... ... ... ... по признаку спорообразования у трихофитонов
при изготовлении ... ТФ-130 ... 1984, -с. ... М.К., ... А.А., ... С.Р. ... О.В. Некоторые антигенные и ... ... Tr. ... ... ... - 1971. - Т.39. - ... ... В. Г., Муромцев А.Б. и др. Диагностика, лечение, и
профилактика трихофитии животных ... ... ... ... ... ... ветеринарии. - М., 1998. - ... ... ... трихофитии 1986. –с. 90-91 52. ... ... ... ... ... ... 1981 ... В.Т. Микробиология : учебник для
студ. вузов / В. Т. ... Е. Н. ... - 6-е изд., ... - М. : ... - 444, [4] с. : ил. - ... образование) Экземпляры: всего:10 -
кх(1), чз(9) ... ... : ... ... для ... вет. вузов / В. В. Макаров [и др.].
- СПб. : Издательство "Лань", 2009. - 224 с. : ил. - ... для ... ... ... ... - ... ... / сост. Д. И. Козлова. - М. :
Россельхозиздат, 1986. - 189 с ... ... - чз(2), ... и ... ... ... сельскохозяйственных
животных : Сборник научных трудов. - А. : Бастау, 1997. - 272 с ... - чз(1), ан(1)

Пән: Ветеринария
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 53 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Ірі қара малының гигиенасы."7 бет
''SC Food'' ЖШС-нің ірі қара мал бұзаутазын алдын алу және онымен күресу шаралары.14 бет
«Сиыр табынын толтыратын ұрғашы бұзауларды азықтандыру»26 бет
Ірі қара мал гигиенасы жайлы3 бет
Ірі қара малдарының гигиенасы6 бет
Ірі қара малдарының қоңдылық дәрежесі3 бет
Ірі қара малының гигиенасы туралы ақпарат13 бет
Ірі қара төлін өсірудің маңызы34 бет
Ірі қараны азықтандыру ерекшеліктері26 бет
Ірі қараны нормалап азықтандыру. Буаз сиыр мен құнажынды азықтандыру12 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь