Адреномиметикалық заттардың сипаттамасын

Жоспар

I. Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
II. Әдебиетке шолу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
III.Негізгі бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
3.1 Препараттарға сипаттама. Әсер ету механизмі. ... ... ... ... ... 11
3.2 Қолдану көрсеткіштері. ... ... ... ... ... ... ... 15
3.3 Препаратты қолдану мөлшері ... ... ... ... .16
3.4 Препараттардың жанама әсерлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...18
IV.Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19
V. Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..20
Қосымша
Кіріспе

Мал шаруашылығын ойдағыдай дамыту үшін ауыл шаруашылығы малдарының арасында жиі кездесетін аурулардан сақтандыру, аса бағалы асыл тұқымды малдардың денсаулығына мұқият бақылау жасау, өсіріп өндіру мәселерін жете қарастыру қажет. Осы аталған міндеттерді шешуде дәрі – дәрмектерді қолдану елеулі орын алады. Соңғы жылдары малдарды емдеуде адреномиметикалық заттар кеңінен қолданылады. Адреномиметикалық заттардың фармакологиялық әсері жүйкелердің постганглионарлы талшықтарының қозу әсеріне ұқсас болып келеді. Кейбір адреномиметиктер орталық жүйке жүйесіне әсер етеді.
1895 жылы Г.Оливер және Э.Шефер бүйрек үсті бездерінің сығындысы АД-ны көтеру қабілеті барын айтады. 1899 жылы бүйрек үсті бездерінің ми қабаттарының гармондары айқындалады – адреналин (эпинефрин). 1910 жылы Генри Дейл химиялық құрылымның адромиметиктердің қатарындағы фармакологиялық әсері арасындағы байланысты айтады.
Адреномиметикалық заттар - бұлар адреналинге ұқсас әсер ететін химиялық байланыстар. Көбінесе өндірістік фенилалкиламиндердің маңызы зор. Олардың негізгі молекулалары фенолдық ядро, алифатикалық тіркес және аминтоптар, адреналин, норадреналин, изадрин, добутамин, дофамин, мезатон т.б болып табылады. Олардың барлығы адренореактивті жүйелермен өзара әсерлеседі, нәтижесінде адренергиялық синапстың постсинаптикалық мембрананың қозуы пайда болады. Бүкіл адреномиметикалық заттардың ішінде тек қана адреналин альфа және бета рецепторларға бірдей әсер етеді. Норадреналин, мезатон және фитанол альфа рецепторларына күштірек әсер етеді, ал изадрин бета рецепторларына күшті әсерін тигізеді. Аминотоптағы сутегінің бос көміртегінің тізбегімен ауысқан кезде препараттың бета – адреномиметикалық белсенділігі артады. Молекулада тек бір ғана гидрооксидтік радикал немесе бұл радикалдары мүлде жоқ байланыста жайырақ ыдырайды, сондықтан ұзақ уақыт әсер етеді.
Қазіргі кездегі көп мөлшердегі адреномиметикалық заттардың арасында басым қызығушылықты бензолдиоксидінің (адреналин, норадреналин, изадрин), монооксибензолдың (мезатон) және бензолдың (эфедрин, изадрин,фениламин) туындылары туғызып отыр. Бұл барлық препараттар бір бағытта әсер етеді, бірақ түрлі заңдылықтарға ие. Әсер етудің түрлілігі басты жағдайда қосымша гидрооксилдердің , сондай – ақ бензойдың ядро түріндегі алкилдардың әсер
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.

1.Мозгов И.Е. Фармаколотия./И.Е. Мозгов. – М.: Агропромиздат, 1985.192 с.
2. Соколов В.Д. Клиникалық фармакология /В.Д. Соколов және т.б.- М: Колос, 2003.- Б.129-133.
3. Қожабеков З.К Малдәрігерлік фармакология /З.К: Қожабеков және т.б.-Алматы, -2000. Б.144-150.
4. Субботин И.Д. Современные лекарственные средства / И.Д. Субботин, С,Г. Субботина, И.Д. Александров.-Ростов на-Дону: Феникс-2000. Б.132-135.
5. Третьякова А.Д. Ветеринарные препараты / А.Д Третьякова, М:Агропромиздат, 1988. Б. 125-130.
6. Б.В. Уша, В.Н Жуленко Фармакология / Б.В. Уша, В.Н Жуленко, О.И. Волкова.-М: Колос, 2003. Б. 96-113.
7. Ятусевич А.И. Лекарственные средства в ветеринарий / Ятусевич А.И.. – М: Техноперспектива, 2006. Б. 131-142.
8. Елинов Н.Б. Современные ветеринарные препараты. Справочик с рецептурой. / Елинов Н.Б, Э.Г.Громова.- М: Питер, 2000. Б. 55-68:
9. Александров И.Д. Справочник по технологии приготовления лекарственных форм. / Александров И.Д- М. Феникс, 2001. Б. 152-155.
10. Машковский М.Д. Лекарственные средства / Машковский М.Д.- М. Медицина, 1993. Б. 123-128.
11. Даниелевский В.М. Справочник по ветеринарной терапии / Даниелевский В.М.- М: Колос, 1983. Б. 111-115.
12. Қайырханов, Қ.К. Жануарлар биохимиясы / Қ.К. Қайырханов. – Алматы, Ана тілі, l993 ж.
13. Алмашев, Б.К. Физикалық және коллоидтық химия практикумы / Б.К. Алмашев.- Алматы, Мектеп, l985 ж
14. Збарский, Б.И и.др. Биологическая химия / Б.И. Збарский,. И.И. Иванов,. С.Р. Мордашов. – М., Медгиз, l9 72 ж.
15. Жуленка, В.М. Ветеринариялық токсикология / В.М. Жуленка. – Москва, Колос, 200l ж.
16. Қожабеков, З.К. Мал дәрігерлік фармакология / З.К. Қожабеков. – Қаз МҒЗИ I-ші басылым, 2000 ж.
17. Кононский, А.К. Биохимия животных / А.К. Кононский. – Киев, Вища школа, l984 ж.
18. Александров, И.Д., Говоров, Н.П. Ветеринарная фармакология/ И.Д. Александров, Н.П. Говоров.-Москва, 1962 г.
19. Иванов И,Фармакология оқулық -1985ж

20. В. И. Жуленко Фармакология токсикология пәнінен курстық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау /
21. Малахов, А.Г. Биохимия сельскогохозяиственных животных / А.Г. Малахов. – М., Колос, l984 ж.
22. Чечеткин, А.В. Биохимия животных / А.В. Чечеткин. – Высшая школа, 1982 ж.
23. Арыстанғалиев С.А., Рамазанов Е.Р., Қазақстан өсімдіктері / С.А.Арыстанғалиев, Е.Р. Рамазанов – Алматы.: Мектеп 1983ж., 128б.
24. Қожанов К.Н. Ветеринариялық фармакология, /К.Н.Қожанов – Алматы.: Ғылым, 2007ж.,
25. Қожабеков З.К., Сансызбай А.Р. және басқалары Малдәрігерлік фармакология /З.К.Қожабеков, А.Р.Сансызбай Алматы.: Қайнар, 2000ж.,
        
        ‎	‏Кіріспе
Мал‭ ‬шаруашылығын‭ ‬ойдағыдай‭ ‬дамыту‭ ‬үшін‭ ‬ауыл‭ ‬шаруашылығы‭ ‬малдарының‭ ... ... ... ... ... ... ‬бағалы‭ ‬асыл‭ ‬тұқымды‭ ‬малдардың‭ ‬денсаулығына‭ ‬мұқият‭ ‬бақылау‭ ... ... ... ... ... ... ‬қажет.‭ ‬Осы‭ ‬аталған‭ ‬міндеттерді‭ ... ... ... ... ‬елеулі‭ ‬орын‭ ‬алады.‭ ‬Соңғы‭ ... ... ... ... ... ... ‬қолданылады.‭ ‬Адреномиметикалық‭ ‬заттардың‭ ‬фармакологиялық‭ ‬әсері‭ ...... ... ... ... ұқсас‭ ‬болып‭ ‬келеді.‭ ‬Кейбір адреномиметиктер‭ ‬орталық‭ ‬жүйке‭ ‬жүйесіне‭ ‬әсер етеді.‭
1895‎ ‏жылы‭ ‬ Г.Оливер‭ ‬ ...... ... ... ......... ‬көтеру‭ ‬ қабілеті‭ ‬ барын айтады.‭ ‬ 1899‭ ... ... ... ... ми‭ ‬қабаттарының‭ ‬гармондары айқындалады‭ –‬адреналин‭ (‬эпинефрин‭)‬.‭ ‬1910‭ ‬жылы‭ ‬ Генри Дейл‭ ‬ ... ............ ... ‬ арасындағы байланысты‭ ‬ айтады.
Адреномиметикалық заттар‭ ‬-‭ ‬бұлар адреналинге ұқсас әсер ететін химиялық‭ ‬байланыстар.‭ ‬Көбінесе‭ ... ... ... ... ... ‬ негізгі‭ ‬молекулалары‭ ‬фенолдық‭ ‬ ядро,‭ ‬алифатикалық‭ ‬тіркес‭ ‬және‭ ‬ аминтоптар,‭ ‬адреналин,‭ ‬норадреналин,‭ ... ... ... ... ‬ т.б болып табылады.‭ ‬Олардың‭ ‬барлығы‭ ‬адренореактивті‭ ‬жүйелермен‭ ‬өзара‭ ‬әсерлеседі,‭ ‬нәтижесінде‭ ... ... ... ... ... ‬пайда‭ ‬болады.‭ ‬Бүкіл‭ ‬адреномиметикалық заттардың‭ ... ... ... ‬адреналин‭ ‬альфа‭ ‬және‭ ‬бета‭ ‬рецепторларға‭ ... ... ... ... ‬мезатон және‭ ‬фитанол‭ ‬альфа‭ ‬рецепторларына‭ ... ... ... ‬ал ... ... ... ‬күшті әсерін‭ ‬ тигізеді.‭ ‬Аминотоптағы‭ ‬сутегінің‭ ‬бос‭ ‬көміртегінің тізбегімен‭ ‬ауысқан‭ ‬кезде‭ ‬препараттың‭ ... ... ...... ‬Молекулада‭ ‬тек‭ ‬бір‭ ‬ғана‭ ‬гидрооксидтік‭ ‬радикал немесе‭ ... ... ... ... байланыста‭ ‬жайырақ‭ ‬ыдырайды,‭ ‬сондықтан‭ ‬ұзақ уақыт‭ ‬әсер‭ ‬етеді.‭
Қазіргі‭ ‬кездегі‭ ... ... ... ... ... ... ... бензолдиоксидінің‭ (‬адреналин,‭ ‬норадреналин,‭ ‬изадрин‭)‬,‭ ‬монооксибензолдың‭ (‬мезатон‭) ‬және‭ ‬бензолдың‭ (‬эфедрин,‭ ... ... ... ... ... ‬барлық‭ ‬препараттар‭ ‬бір‭ ... ... ... ... ‬түрлі‭ ‬заңдылықтарға‭ ‬ие.‭ ‬Әсер‭ ... ... ... ‬жағдайда‭ ‬қосымша‭ ‬гидрооксилдердің‭ ‬,‭ ‬сондай‭ ... ... ... ... ‬алкилдардың‭ ‬әсер‭ ‬етуімен‭ ‬түсіндіріледі.‭ ‬Орта‭ ‬жағдайдағы‭ ‬алкогольді‭ ... ... ... ‬тамыр‭ ‬тарылтушы‭ ‬эффектіні‭ ‬күшейтеді.‭ ‬Бензол‭ ... ... ... ... ... ... ‬күшейе‭ ‬түседі.
Ветеринарияда‭ ‬адреномиметикалық‭ ‬заттар‭ ‬көпшілік‭ ‬жағдайда‭ ‬тамыртарылтқыш,‭ ‬жүрек‭ ‬қызметінің‭ ... ... ... ... ... ... ... ‬есебінде‭ ‬қолданылады.‭ ‬Түрлі‭ ‬препараттарда‭ ‬бұл‭ ‬бағытта‭ ... ... ... ... ... ... ... ‬сондықтан‭ ‬оларды‭ ‬қолдануға‭ ‬деген‭ ‬ұсыныстар‭ ‬мен‭ ‬көрсеткіштер‭ ... ... ... ... ... ‬-‭ ... ‬заттарды‭ ‬ветеринарияда‭ ‬қолданғанда‭ ‬олардың‭ ‬әсер‭ ... ... ... ... ‬байланысты‭ ‬қолдану‭ ‬мөлшерін,‭ ‬кері‭ ‬әсерін,‭ ‬басқа да‭ ‬препараттармен‭ ‬үйлесімділігін‭ ... ... ... ... ... ... мен‭ ‬препарттарға‭ ‬сипаттама беру‭;
Қолдану‭ ‬көрсеткіштері мен ... ... ... ... ... баға бере ... ... жұмысымды оқыған адамдарға түсінікті етіп,‭ ‬терең ашып жазу.
II Әдебиетке шолу
И.Е.‭ ‬Мозговтың‭ ‬[1‭] ‬ деректеріне сүйенсек–адреномиметикалық заттарға мезатон,‭ ‬ксилметазолин,‭ ‬добутамин,‭ ‬дофамин,‭ ... ... ... ... ... әсері жүйкелердің‭ ‬постганглионарлы талшықтарының қозу әсеріне ұқсас болып келеді.‭ ‬Кейбір адреномиметиктер орталық‭ ... ... әсер ... ... ... ... ‬адреномиметикалық‭ ‬аттардың‭ ‬арасында‭ ‬басым‭ ‬қызығушылықты бензолдиоксидінің‭ (‬адреналин,‭ ‬норадреналин,‭ ‬изадрин‭)‬,‭ ... ... ... ... (‬эфедрин,‭ ‬изадрин,фениламин‭) ‬туындылары‭ ‬туғызып‭ ‬отыр.‭ ‬Бұл‭ ... ... ... ... ‬әсер‭ ‬етеді,‭ ‬бірақ‭ ‬түрлі‭ ‬заңдылықтарға‭ ... ... ... ... ... ... ‬қосымша‭ ‬гидрооксилдердің‭ ‬,‭ ‬сондай‭ –‬ақ‭ ‬бензойдың‭ ‬ядро‭ ‬түріндегі‭ ‬алкилдардың‭ ... ... ... ... ‬алкогольді‭ ‬гидроксилдің‭ ‬бүйір‭ ‬тізбегі‭ ‬тамыр‭ ‬тарылтушы‭ ‬эффектіні‭ ‬күшейтеді.‭ ... ... ... ‬тұрақты‭ ‬байланыстар,‭ ‬монооксибензолданған‭ ‬сайын‭ ‬күшейе‭ ‬түседі.
В.Д.‭ ‬Соколовтың‭ ‬[2‭]‬ ... ... ... ‬–тамырдың‭ ‬тонусының‭ ‬төмендеуіне‭ ‬байланысты‭ ... ... ... ‬кезінде‭ ‬артериальды‭ ‬қысымды‭ ‬көтеру‭ ... ... ... ... ... ‬интоксикация‭ ‬кезінде,‭ ‬инфекциялық‭ ‬ауруларда,‭ ‬гипотоникалық‭ ‬ауруларда,‭ ‬тамырлардың‭ ... ... ... ... ... ... ‬болдырмау‭ ‬үшін‭ ‬конъюктивитке‭ ‬және‭ ‬т.б,‭ ‬анестетиктердің‭ ‬ерітіндісіндегі‭ ... ... ... ... ‬ұлғайту‭ ‬үшін‭ ‬ауруларда‭ ‬қолданыладыды.
Артериальды‭ ‬қысымның‭ ‬жіті‭ ‬төмендеуінде‭ ‬мезатонды‭ ‬әдетте‭ ‬көк‭ ... ... ‬1%‭ ... ... ... ‬глюкоза‭ ‬ерітіндісін‭ ‬немесе‭ ‬изотоникалық натрий‭ ... ... ... ... ... ... ‬Тамшылатып‭ ‬енгізгенде‭ ‬1‭ ‬мл‭ ‬ерітіндіні‭ ‬200-250‭ ‬мл‭ ‬5%‭ ‬глюкоза‭ ‬ерітіндісіне‭ ‬араластырып‭ ‬құяды.‭ ... ... ... деректерінде‭ ‬-‭ ‬адреномиметикалық заттарға жататын‭ ‬адреналин-‭ ‬бұл‭ ‬бүйрек‭ ‬үсті‭ ‬қабатының‭ ‬гормоны,‭ ... ... ... ... ... ... ... ‬медициналық‭ ‬және‭ ‬мал‭ ‬дәрігерлік‭ ... ... ... ... ... ... ‬дәрежеде‭ ‬ адренорецепторлардың‭ ‬барлық‭ ‬тип‭ ‬тармағын‭ ... ... ... ... ‬бойынша‭ ‬аралас‭ ‬адреномиметик.‭ ‬а1‭ ‬-‭ ‬адренорецепторлардың‭ ‬жанама‭ ‬фармакологиялық‭ ‬әсерлеріне‭ –‬артериялық‭ ... ... ... ... ... ... ... ‬және‭ ‬көтерілуі‭)‬,‭ ‬көз‭ ‬қарашығының‭ ‬ұлғаюы,‭ ... ... ... ... ‬тері‭ ‬тамырларының‭ ‬тарылуынан‭ –‬ісіктің‭ ‬бәсеңдеуі,‭ ‬аллергияға‭ ‬қарсы‭ ... ... ... ... ... ... ... ‬және‭ ‬в2-‭ ‬адренорецепторлардың стимулдауынан бронхтардың кеңеюі‭ (‬бронхдиллатация‭)‬,‭ ‬жүрек‭ ... ... ... ... ... ‬соғуының‭ ‬жиілеуі‭) ‬кезінде әсер етеді.
В.М.‭ ‬Субботиннің‭ ‬[4‭]‬ әдебиеттінде ксилометазолин‭ –‬ а-‭ ... ... ... ... ‬қабығының‭ ‬қан‭ ‬тамырларын‭ ... ... ... ‬ісінуін‭ ‬және‭ ‬гиперемиясын жоятын адреномиметикалық зат ретінде сипатталған.‭ ‬Ринит‭ ... ... ... ... ... ... ‬кейінгі‭ ‬әсері‭ ‬бірнеше‭ ‬минуттан‭ ‬кейін‭ ‬басталады‭ ‬және‭ ... ... ... ... ... ‬абсорбиланбайды,‭ ‬плазманың‭ ‬концентрациясында‭ ‬аз‭ ‬болғаны‭ ‬соншалық,‭ ‬қазіргі‭ ... ... ... ... ‬мүмкін‭ ‬еместігі анық жазылып көрсетілген.‭ ‬Тамыр‭ ‬тарылту‭ ‬активтілігі‭ ... ... ... ... ... ‬параэнтеральды‭ ‬қолданылмайды.‭ ‬Бұл‭ ‬препараттар‭ ‬тері‭ ‬мен‭ ‬кілегей‭ ‬қабықта‭ ... ... ... ... ‬қабынудағы‭ ‬эксудатты‭ ‬азайту‭ ‬үшін‭ ‬қолданылады.‭ ... ... ... ... ... ‬антидепрессанттармен‭ ‬сәйкес‭ ‬келмейді.‭ ‬Жіті‭ ‬аллергиялық‭ ‬ринитте,‭ ‬риниттің‭ ... ... ... ‬жіті‭ ‬респираторлық‭ ‬ауруларда,‭ ‬синусит,‭ ‬поллиноз,‭ ‬мұрынның‭ ‬кілегей‭ ‬қабығының‭ ‬ісінуін‭ ... ... ... ... ... ... ... заттардың ішінде мезатон синтетикалық‭ ‬адреномиметикалық‭ ‬препарат болып саналады..‭ ‬а‭ –‬адренорецепторларды‭ ‬стимулдайды,‭ ... ... ... ... ... ... ‬таралуына‭ ‬және‭ ‬артериальды‭ ‬қысымның‭ ‬артуы‭ ‬туындайды.‭ ‬Норадреналин‭ ‬мен‭ ... ... ... ... ... ... ... ‬ұзақ‭ ‬әсер‭ ‬етеді.‭ ‬Препарат‭ ‬қарашықтың‭ ‬үлкеюіне‭ ‬әкеліп‭ ‬соқтырады‭ ... ... ... ... ... ... ... ‬катехоламин‭ ‬болып‭ ‬табылмайды‭ ‬және‭ ‬катехоламин‭ ‬биотрансформациясына‭ ... ... ... ... ... ... ‬бейімделген.‭ ‬Осыған‭ ‬байланысты‭ ‬мезатон‭ ‬төзімді‭ ‬ұзағырақ‭ ‬әсер көрсетеді.
Б.‭ ‬В.‭ ‬Уша және т.б ... ... ... ... ... ... стимуляциясын тудыратын және ағзаның‭ ‬негізгі қызметіне әсер ететін биологиялық синтетикалық заттар ретінде ... ... ... бронхта,‭ ‬сүйектің бұлшық етінде,жатырда,‭ ‬жүректе,‭ ‬қан тамырларда,‭ ‬орталық жүйке жүйесінде және т.б ... ... ... в2-‭ ... қозғанда жүрек соғуының қысқыруына және тахикардияға әкеліп соқтырады.
‎ ‏А.И.‭ ... ... ... сүйенсек‭ ‬-‭ ‬добутамин‭ –‬ в‭ ‬-адреномемитиктер,‭ ‬миокардтың‭ ‬в1-‭ ‬адренорецепторларын стимулдейді‭ ... ... ... ‬эффект‭ ‬тудырады.‭ ‬Кардиотонустық‭ ‬дәрі болып есептеледі.‭ ‬в2-‭ ... а1-‭ ... ... ... ... ... ... ‬және минуттық‭ ‬көлемін‭ ‬бірқалыпты‭ ‬көбейтеді,‭ ‬кіші‭ ‬қан‭ ‬айналым‭ ‬жүйесіндегі‭ ‬тамырлардағы‭ ‬қанның‭ ... ... ... ... ... ... ‬артариялық‭ ‬қысымды‭ ‬мүлде‭ ‬дерлік‭ ‬көтермейді.‭ ‬Негізгі‭ ... ... ... ... ... ... ... ‬миокардтың‭ ‬оттегімен‭ ‬жақсы‭ ‬қамтамасыз‭ ‬етілуіне‭ ‬көмектеседі‭ ... ... ... ... ‬толу‭ ‬қысымын‭ ‬азайтады.‭ ‬Организмге‭ ... ... ... ... ... ... ... ‬болады.‭
Бауырда‭ ‬активті‭ ‬емес метаболиттердің‭ ‬пайда‭ ‬болуымен‭ ‬жылдам‭ ‬метаболизденеді.‭ ... ... ... ‬шығарылады.‭ ‬Химиялық‭ ‬структурасына‭ ‬байланысты‭ ‬катехоламин‭ ... ... ... ... ... ‬Добутамин‭ ‬тамырдың‭ ‬а‭ ‬-‭ ‬адренорецепторларына әсер‭ ‬етпейді.‭ ‬Қарыншалардың‭ ‬автоматизміне‭ ‬аз әсер‭ ... ... ... ... ‬бар,‭ ‬қолданғанда‭ ‬аритмияның‭ ‬дамуына‭ ‬мүмкіндік‭ ‬аз.
Н.Б.‭ ‬Елинов‭ ‬және Э.‭ ... ... ... ... ‬-‭ ... –‬окситоцин,‭ ‬МАО‭ ‬ингибаторлары,‭ ‬тирицикликалық‭ ‬антидепрессанттар,‭ ‬қастауыштардың‭ ‬алкалоиттары‭ ‬прессорлы‭ ‬әсерді күшейтеді,‭ ‬диуретиктердің және ... ... ... ... ... ... ‬гуанетидина‭) ‬гипотензивті әсерін‭ ‬төмендетеді делінген.‭ ‬МАО‭ ‬ингибитрлары‭ (‬фуразолидон,‭ ‬прокарбазин,‭ ... ... ... ... ... ... т.б.,‭ ‬адреностимуляторлар мезатоны прессорлы‭ ‬эффекттісін‭ ‬күшейтеді.‭ ‬Бета-адреноблакаторлар‭ ‬кардиосимульдейтін‭ ‬белсенділікті‭ ... ... ... ... гипертензия‭ ‬пайда‭ ‬болуы‭ ‬мүмкін.‭ ‬Ингаляционды‭ ‬анисетиктер‭ (‬хлороформ,‭ ‬энфлурант,‭ ‬гальтон,‭ ‬изофлурант,‭ ... ... ... ... ... ... ... ‬артмияның‭ ‬күрт‭ ‬пайда болуын‭ ‬күшейтеді,‭ ... ... ... ... ... ... ...
И.Д.‭ ‬Александровтың деректеріне‭ ‬[9‭]‬ сүйенсек‭ ‬-‭ ‬добутамин химиялық‭ ‬структурасына‭ ‬байланысты‭ ‬катехоламин‭ ‬және‭ ‬дофаминге‭ ... ... ... ... ... ‬а‭ ‬-‭ ‬адренорецепторларына әсер‭ ‬етпейді.‭ ‬Қарыншалардың‭ ‬автоматизміне‭ ‬аз әсер‭ ‬етеді,‭ ‬әлсіз‭ ... ... ... ‬қолданғанда‭ ‬аритмияның‭ ‬дамуына‭ ‬мүмкіндік‭ ‬аз.‭ ‬Дофаминге‭ ‬қарағанда‭ ‬добутамин‭ ... ... ... ... ‬бірақ‭ ‬жүректің‭ ‬соғуының‭ ‬жиілеуіне‭ ‬байланысты‭ ... ... ... ... ... ... ... ‬диурезді‭ ‬күшейтеді.‭ ‬Инотропты‭ ... ... ... ... ... ‬күшейтеді.‭ ‬Артериялық‭ ‬қысым‭ ‬өте‭ ‬жоғары‭ ‬көтерілген‭ ‬жағдайда‭ ... ... ... ‬Әдетте‭ ‬добутаминді‭ ‬көк‭ ... ... ... ... ‬жылдамдықпен‭ ‬енгізеді.‭ ‬Препаратты‭ ‬инъекция‭ ‬үшін‭ ‬стерильді‭ ‬суда‭ ‬немесе‭ ‬5%‭ ‬глюкоза‭ ... ... ... ... ... ... ... фармакологиялық әсері жүйкелердің постганглионарлы‭ ‬талшықтарының қозу‭ ‬әсеріне ұқсас‭ ‬болып‭ ‬келеді.‭ ‬Кейбір адреномиметиктер орталық‭ ... ... әсер ... ... ‬жылы‭ ‬Г.Оливер‭ ‬жәе‭ ‬Э.Шефер бүйрек‭ ‬үсті‭ ‬бездерінің‭ ‬сығындысы‭ ... ... ... ‬барын айтады.‭ ‬1899‭ ‬жылы бүйрек үсті ... ми ... ... ... –‬адреналин‭ (‬эпинефрин‭)‬.‭ ‬1910‭ ‬жылы‭ ‬Генри Дейл‭ ‬химиялық‭ ... ... ... ... ‬әсері‭ ‬арасындағы байланысты‭ ‬айтады.
Адреномиметикалық заттар‭ ‬-‭ ‬бұлар адреналинге ұқсас әсер ететін химиялық‭ ‬байланыстар.‭ ... ... ... ... ... ‬Олардың‭ ‬негізгі‭ ‬молекулалары‭ ‬фенолдық‭ ‬ядро,‭ ‬алифатикалық‭ ... ... ... ‬адренали,‭ ‬норадреналин,‭ ‬изадрин,‭ ‬добутамин,‭ ‬дофамин,‭ ‬мезатон‭ ‬т.б болып табылады.‭ ... ... ... ... ... ... ... ‬адренергиялық‭ ‬синапстың‭ ‬постсинаптикалық‭ ‬мембрананың‭ ‬қозуы‭ ‬пайда‭ ‬болады.‭
В.М.‭ ‬Даниелевскийдің‭ ‬[11‭]‬ ... ‬-‭ ... ... ... организміне тұтастай әсер ету механизмі,‭ ‬басқа дәрілік препараттармен үйлесімділігі мен үйлесімсіздігі,‭ ‬олардың фармакодинамикасы,‭ ‬жүйелер мен мүшелерге ... ету ... ... ... ... ... ‬тиімділігі қарастырылған.‭
III.‭ ‬Негізгі‭ ‬бөлім
Адреномиметикалық‭ ... ... ... ... ... ‬+‭ ... ... ‬өндіретін,‭ ‬еліктеуге‭ ‬икемді‭; ‬син.‭ ‬Адреномиметиктер‭| ‬рецепторларды‭ ‬стимулдейтін‭ ... ... ... ... ... ‬және‭ ‬жанама‭ ‬әсер‭ ‬ететін‭ ... ... ... ‬әсер‭ ‬ететін‭ ‬адреномиметикалық‭ ‬заттар‭ ‬адренорецепторларды‭ ‬қоздырады,‭ ‬оларға‭ ‬адреналин,‭ ‬норадреналин,‭ ‬мезатон,‭ ‬нафтизин,‭ ... ... ... ‬фенотерол‭ ‬жатады.‭ ‬Жанама‭ ‬әсер‭ ... ... ... ... ... ... ‬күшейтеді,‭ ‬оған‭ ‬эфедрин‭ ‬жатады.‭ ‬Құрылысы‭ ‬атқаратын‭ ‬қызметіне‭ ‬қарай‭ ‬және‭ ‬басқа да‭ ‬әртүрлі‭ ... ... ... ... ... ‬бөледі:‭ ‬а1,‭ ‬а2,‭ ‬в1,‭ ‬в2‭ –‬адренорецепторлары.Осыған‭ ‬сәйкес‭ ‬б-‭ ‬адреномиметиктер,‭ ... ... ... ... ‬бөлінеді.
‎ ‏Постсинаптикалық‭ ‬а1‭ ‬– адренорецепторлар:
тамырлардың‭ ‬және‭ ‬басқада‭ ‬органдардың‭ ... ... ... ... ... ... ... ‬әсер‭ ‬етеді‭);
жүрек‭ (‬қолайлы‭ ‬инотропты‭ ‬әсер‭);
бауыр‭ (‬гликогенолиз‭);
май‭ ‬ткані‭ (‬фосфолипидтердің‭ ‬алмасуын‭ ... ... ... ... ‬стимулдау‭);
ішектің‭ ‬эпителий‭ ‬клеткалары‭ (‬сұйықты‭ ‬транс‭ ‬эпителді‭ ‬тасымалдауды‭ ‬стимулдау‭);
Постсинаптикалық‭ ‬а2‭ –‬адренорецепторлар:
тамырлар‭ ... ... ... ... ... ‬еті‭ (‬жиырылу‭)‬;
май‭ ‬клеткалары‭ (‬липолиздің‭ ‬баяулауы‭)‬;
ұйқы‭ ‬безі аралшарларының бета-‭ ‬клеткалары‭ ... ... ... ( ... ( ... ‬түйіршіктерінің‭ ‬ыдырауы‭ ‬баяулауы‭)‬;
орталық‭ ‬нерв‭ ‬жүйесінің‭ ‬клеткалары‭ ( ‬мінез‭ –‬құлық‭ ‬реакциясы‭)‬;
симпатикалық‭ ‬ганглиялар‭ (‬гиперполяризация‭)‬;
симпатикалық‭ ... ... ... ... ... ... ‬стимулдау‭)‬;
Пресинаптикалық а2‭ –‬адренорецепторлар‭
орталық‭ ‬және‭ ‬перифериялық‭ ‬нерв‭ ‬ұштары‭ (‬норадреналиннің‭ ... ... ... ... ... ... ‬шығуының‭ ‬баяулауы‭)‬;
холинэргиялық‭ ‬нейрондар‭ (‬ацетил‭ ‬холиннің‭ ‬бөлініп‭ ‬шығуының‭ ... ‬-‭ ... ... ... ... ‬фармакологиялық‭ ‬ әсері
Бета1‭ –‬адренорецепторлар:
жүрек‭ (‬оң‭ ‬инотропты‭ ‬және‭ ‬хронотропты‭ ‬әсер‭)‬;
ми‭ ... ... ... ... ... ‬ішкі‭ ‬органдардың‭ ‬сызатталмаған‭ ‬бұлшық‭ ... ... ... ‬без‭ (‬құрамында‭ ‬иоды‭ ‬бар‭ ... ... ... ... ... ( ‬гликогеннің‭ ‬ыдырауы,‭ ‬жиырылуды‭ ‬стимулдау‭)‬;
май‭ ‬клеткалары‭ (‬липолиз‭)‬;
жас‭ ‬безі‭ (‬секрецияны‭ ‬стимулдау‭)‬;
Лейдиг‭ ‬клеткалары‭ (‬стероидгенолизді‭ ... ( ... ... (‬бронходилятация‭)‬;
кеуде‭ ‬қуысы‭ ‬мен‭ ‬бауыр‭ ‬тамырларындағы‭ ‬тегіс‭ ‬бұлшық‭ ‬еттер‭ (‬саңылауын‭ ... ... ... ... ... ‬ бета‭ –‬адренорецепторлар‭
бұл‭ ‬рецепторлардық‭ ‬топтық‭ ‬қатыстылығы‭ ‬анықталмаған,‭ ... ... ... ‬нерв‭ ‬ұштарында‭ ‬орналасатындығы‭ ‬және‭ ‬норадреналинді‭
бөліп‭ ‬шығаруға‭ ‬жанама‭ ‬әсер‭ ‬болатындығы‭ ... ... ... ... ‬практикада‭ ‬адренорецепторларға‭ ‬әсер‭ ‬ ететін‭ ‬мынадай‭ ‬емдік‭ ‬дәрілер‭ ‬қолданылады.
аралас‭ ... ... ... ... ... ... ‬мезатон,‭ ‬нафтизин,‭ ‬галазолин‭;
а2-‭ ‬адреномиметиктер:‭ ‬клофелин‭;
в1-‭ ‬адреномиметиктер:‭ ‬добутамин‭;
в2-‭ ‬адреномиметиктер:‭ ‬изадрин,‭ ‬сальбутамол,‭ ‬орципреналин,‭ ‬беротек т.б
а1‭ –‬адреноблокаторлар:‭ ... ... ... ... ... ‬пропранолол‭ ( ‬индерал‭)‬,‭ ‬метапролол,‭ ‬окспренолол‭
т.б
3.1.‎ ‏Препараттарға сипаттама.‭ ‬Әсер‭ ... ... ... ... ... ... ‬гормоны,‭ ‬химиялық‭ ‬құрылымы‭ ‬бойынша катехоламин.‭ ‬Жалпы‭ ‬медициналық‭ ‬және‭ ... ... ... ... ... ... ... ‬Бірдей‭ ‬дәрежеде‭ ‬ адренорецепторлардың‭ ‬барлық‭ ‬тип‭ ‬тармағын‭ ... ... ... ... ... ... ‬механизмі‭ ‬бойынша‭ ‬аралас‭ ‬адреномиметик.‭ ‬а1‭ ‬-‭ ... ... ... ... ... ‬қысымның‭ ‬кенеттен‭ ‬көтерілуі‭ (‬тіпті‭ ‬артериялық‭ ‬қысымның‭ ...... ... ... ... ‬ұлғаюы,‭ ‬көз‭ ‬іші‭ ‬қысымының‭ ‬артуы,‭ ‬тері‭ ‬тамырларының‭ ... ... ... ‬аллергияға‭ ‬қарсы‭ ‬әсер,‭ ‬капиллярлық‭ ‬қан‭ ‬кетудің‭ ... ... ... ‬және‭ ‬в2-‭ ‬адренорецепторлардың стимулдауынан бронхтардың кеңеюі‭ (‬бронхдиллатация‭)‬,‭ ‬жүрек‭ ‬жұмысының‭ ‬барлық‭ ... ... ... ... ... ... ‬күшеюі,‭ ‬миокард‭ ‬өткізгіштігі‭ ‬және‭ ... ... ... ... ‬артуы,‭ ‬талақтың‭ ‬жиырылуы,‭ ‬бронхтардың‭ ‬және‭ ‬асқорыту‭ ... ... ... ... ... –‬ішек‭ ‬жолдары‭ ‬қыспақтарының‭ (‬сфинктерінің‭) ‬жиырылуының‭ ‬тұтастай‭ ... ... ... ... ... ... ... ‬етуі‭ ‬назар‭ ‬аударарлық.‭ ‬Жатырдың‭ ... ... ... ‬және‭ ‬бета-‭ ‬адренорецепторлар‭ ‬болады,‭ ... ... ... ... ... ... ... (‬буаздығы немесе‭ ‬буаз‭ ‬еместігі‭) ‬және‭ ‬малдың‭ ... ... ... ... ‬бірінші‭ ‬және‭ ‬екінші,‭ ... ... ... ‬бета‭ –‬адренорецепторлар‭ ‬басым‭ ‬болады,‭ ‬сол‭ ‬себепті‭ ... ... ... ... ... ‬босаңсығаны‭ ‬байқалады,‭ ‬алайда‭ ‬соңғы‭ ‬үш‭ ‬айлығында‭ ‬альфа‭ ‬адренорецепторлар‭ ‬басым‭ ... ... ... ... ... ... ... ‬құйєанда‭ ‬төлін‭ ‬тууы‭ ‬жеңілдейді.‭ ‬Алайда‭ ‬буаз‭ ‬сиыр‭ ‬жатырының‭ ‬жиырылу‭ ... ... ... ... ... ... ... ‬күйзелетіндігі‭ ‬аңғарылады.
Буаз‭ ‬қаншықта,‭ ... ... ... ... ... ... ‬іш‭ ‬тастауы‭ ‬мүмкін‭; ‬биеде‭ ‬іш‭ ‬тастау‭ ‬болған‭ ‬емес.
Адреналин‭ ... ... ... ... ... ‬бета-адренорецепторларды‭ ‬стимулдайды.‭ ‬Соның‭ ‬әсерінен‭ ‬глюкагонның‭ (‬инсулин‭ ‬антогонисі‭) ‬синтезделуін‭ ‬және‭ ‬бөлініп‭ ... ... ... ... ... ... ‬арттырады.‭ ‬Сонымен‭ ‬қоса‭ ‬адреналин‭ ‬бауырдағы‭ ‬және‭ ... ... ... ... ‬ыдырауын,‭ ‬қандағы‭ ‬эндогенді‭ ‬глюказаның‭ ‬бөлініп‭ ... ... ... ... ... ‬дамуына‭ ‬ықпал‭ ‬етеді.‭[‬13‭]
Атап‭ ‬көрсететін‭ ‬жайт,‭ ‬адреналин‭ ‬сонымен‭ ‬қоса‭ ‬қаңқа‭ ... ... ... ‬қан‭ ‬айналысын‭ ‬жақсартады.‭ ‬Сонымен‭ ‬қоса‭ ‬миоциттер‭ ‬мембранасы‭ ‬айналыстағы‭ ‬глюкозаға‭ ... ... ... ... ... ... ‬бұлшық‭ ‬еттерінің‭ ‬жұмыс‭ ‬қабілеті‭ ... ... ... ... ... ... ‬бөгет‭ ‬жасайды,‭ ‬соның‭ ‬әсерінен‭ ... ... ... ... ‬байқалады.
Адреналинді‭ ‬венаға‭ ‬құйғанда‭ ... ... ... ... ‬сфинктері‭ ‬босаңситыны‭ ‬байқалады.
Эндогенді‭ (‬сырттан‭ ‬енгізілмеген‭) ‬адреналин‭ ‬орталық‭ ‬нерв‭ ‬жүйесінің‭ ‬ауырғанын‭ ... ... ... ... да ... ... ... а-адренорецепторлардың негізгі эндогендік стимуляторы.‭
Фармакодинамика.‭ ‬Норадреналин в2-адренорецепторларға әсер етпейді,‭ ‬және де адренамилнен гөрі ... ... ... ... ‬Сондықтан норадреналинді құюдың мынандай фармакологиялық әсері болады:
Артериялық қысымның бірден көтерілуі‭; ... ... ... жиілеуі‭ (‬тахикардия‭);
Қаңқа бұлшық еттері тамырларының тарылуы‭ (‬дене жұмысы қабілетін арттырмайды‭);
Ішектің және қуықтың босаңсуы‭;
Буаздығының екінші жартысында жатырдың стимулдануы.
Норадреналин капиллярлардың өткізгіштігіне ... ... әсер ... ‬жүрек бұлшық еті қабатының‭ (‬миокард‭) ‬оттегіне қажетін арттырмайды,‭ ‬орталық нерв жүйесіне әсер ... ... ... ... глюкоза деңгейіне шамалы әсер етеді.‭[‬14‭]
Фармакокинетика.‭ ‬Биологиялық бөгеттерді меңгере алмайды,‭ ‬моноаминооксидазамен тез ... ... ... ... басқа емдік дәрілердің сорылуына бөгет жасайды.
Малдәрігерлік практика қолдану.Арнайы орында‭ –‬қан ағуды тоқтату үшін,‭ ‬венаға‭ –‬талықсу,‭ ‬жүрек жұмысының ... ... ... ... ... ... ... әсері бойынша норадреналинге ұқсас,‭ ‬бірақ одан активтілігі кемдеу.Тамыр талықсуы ... ... ... ... ... бұл тобына мезатон,‭ ‬нафтезин,‭ ‬галазолин жатады.
Мезатон.Синтетикалық препарат.‭ ‬Физикалық-химиялық тұрғыдан кристалды ақ ұнтақ,‭ ‬суда жақсы ериді.
Негізгі ... ... ... ... ‬әрі ұзақ тарылтады,‭ ‬артериялық қысымды едәуір арттырады.
Фармакокинетика.‭ ‬Қарын-ішек жолдарында біркелкі сорылады,алғашқы тәулікте организмнің ... ... ... ... ... ... ... анестетиктердің және де басқа да емдік дәрілердің сорылуына кедергі жасайды.
Малдәрігерлік ... ... ... ерітіндісі қан тоқтату үшін,‭ ‬тамыр әлсіздігінде,‭ ‬толықсу күйінде қолданылады.
Нафтезин және галозалин‭ ‬тамыр тарылту активтілігі мезатоннан едәуір асып түседі,‭ ... ... ... ... ... ... ... қабықта қан тоқтату үшін,‭ ‬суланған қабынудағы экссудатты азайту үшін пайдаланады.
Атап көрсететін жайт,‭ ‬оларды көп дозада қолданған жағдайда бұл ... ... ... ... ... ... мүмкін.
а2‭ –‬адреномиметиктер.
а2-адреномиметикке‭ ‬клофелин‭ ‬(клонедин,‭ ‬геметон‭) ‬препараты жатады.‭ ‬Ол‭
пресенаптикалық а2‭ –‬адренорецепторларды стимулдайды,‭ ‬синаптика аралық‭
саңылаудағы адреналин мен ... ... ... ... ... адренорецепторлардың стимулдануын бөгейді.‭ ‬Клофилиннің негізгі фармакологиялық әсері‭ –‬артериялық қысымды төмендетеді.‭ ‬Ол сонымен қоса ... ... ... ... біркелкі кеңітеді,‭ ‬миокардың оттегіне қажеттілігін азайтады.‭[‬15‭]
Препарат гемато-энцефалиялық бөгетті жақсы меңгереді.‎ ‏Орталық нерв ... ... ... ... ... ... ... ‬мұның өзіде артериялық қысымды бәсеңдетуге,‭ ‬аналгетикалық әсерге ықпал етеді.
Клафеллин наркотикалық аналгетиктердің,‭ ‬сондай‭ –‬ақ анестетиктердің ... ... ... ... ... ... морфинмен немесе анестетиктермен бірге хирургияда жансыздандыру үшін қолданылады.
Препарат бүйректегі қан айналысын жақсартады.‭ ‬Сондықтан ... ... ... ... ... қайталап қолдаған жағдайда адамдарда оған төзімділік,‭ ‬дәріге тәуелділік пайда болады,‭ ‬сондықтан кейінгі кезде А ... ... ... ... ... ... ‬жатады.‭ ‬Кардиотонустық дәрі.‭ ‬Препарат жүрекке әсір еткенімен,‭ ‬артериялық қысымды мүлде дерлік көтермейді.‭ ‬Негізгі қолданылатын саласы‭ –‬жүректің жіті ... ... ... ... ... өте ... ... ‬минутта әсер етеді.‭ ‬Артерилық қысым өте жоғары көтерілген жағдайда добутаминді қолданбаған жөн.‭[‬16‭]
в2-адреномиметиктер.
Бұл топтағы препаратқа ... ... ... ... т.б ... ... әсер ету ... –‬в2-адренорецепторларды стимулдау қабілетінде.‭ ‬Оған тән фармакологиялық әсер сипаты-бронхтардың тегіс бұлшық етін,‭ ‬жатыр мойны тегіс бұлшық етінің түйілуін,‭ ‬жатыр мойны ... етін ... ... ... мен бауыр органдарындағы тамыр саңылауларын кеңіту,‭ ‬артериялық қысымды біршама ... ... ... ... ... ... ... ‬сальбутамол,‭ ‬тербуталин секілді препараттар қолданылады.
Изадрин.‭ ‬Бұл аралас в1‭ ‬және в2-адреномиметиктер.
Фармакодинамика.‭ ‬Изадрин жүрек жұмысының барлық көрсеткіштерін қуаттандырады,‭ ‬жүрек бұлшық етінің ... ... ... ... қысымда көтереді,‭ ‬бронхтарды кеңітеді,‭ ‬жатырдың тегіс бұлшық етін босасытады,‭ ‬бірнеше рет қолданғанда қандағы қант деңгейін көтереді.‭ ‬Изадриннің бронхтарды кеңітетін ... ... және ... айдайтын дәрілерді бірге қолдана отырып,‭ ‬стероидты гормондардың,‭ ‬мускаринохолиноблокаторлардың‭ (‬метацин‭)‬,‭ ‬спазмомитиктердің ықпалымен күшейе түседі,
Малдәрігерлік практикада қолдану.‭ ‬Изадринді үй жануарларына‭ ( ‬ит пен ... ... ... ... ... бұрын күшіктеуін сақтандыру үшін қолданылады.‭ ‬Атап көрсететін ... ... ... және ... жүрек жетімсіздігі кезінде қолдануға болмайды,‭ ‬өйткені мұндайда жүрек бұлшық еті ... ... тыс ... етеді.‭ ‬Зілді бауыр сырқатында да қолдану қолайсыз.
Сальбутамол.‭ ‬Арнайы в2-адреномиметик.дәрілі формада ішкізу,‭ ‬құю және ингаляция түрінде шығарылады.‭ ‬Оған ... әсер тән ... ... гөрі ... ... ... ... ‬артериялық қысымды төмендетуі мүмкін.‭ ‬Ол сондай-ақ буаз малдың ... ... етін ... ... ... ... калий иондарының‭ ‬клеткаларға өтуіне,‭ ‬гипокалиэмияға ықпал етуі мүмкін.‭[‬18‭]
Фармакокинетика.‭ ‬Препарат тыныс жолдарында және қарын-ішек жолдарында біршама жақсы ... ... дем ... ... ... ... шамамен‭ ‬20%-тейі сорылады,‭ ‬сол себепті дәріні алғашқы ... ... ... ... кемуі мүмкін.‭ ‬Т1/2‭ ‬плазмада шамамен‭ ‬3-4‭ ‬сағаттай.‭ ‬Демек,‭ ‬оны әр‭ ‬4‭ ‬сағаттан кейін қолдану қажет.
‎ ‏Малдәрігерлік практикада қолдану.‭ ... үй ... ... астамасын емдеу және мерзімінен бұрын төлдеуін сақтандыру үшін қолданылады.‭ ‬Соңғы жағдайда оны күніне‭ ‬4‭ ‬рет‭ ‬1-2‭ ‬мг ... ... ... ... ... ‬–арнайы‭ ‬қолданылатын‭ ‬анестетиктермен‭ ‬үйлестіре‭ ‬пайдаланғанда адреналин олардың сорылуын,‭ ‬әсер‭ ‬етуін‭ ‬күшейтеді,‭ ‬теріде,‭ ... ... ... ‬жатырда‭ (‬өкпенден басқасында‭) ‬қан‭ ‬тоқтатуға,‭ ... ... ... ... ... ‬венаға‭ ‬және‭ ‬жүрек‭ ‬ішіне‭ ‬құю‭ ... ... ... ... ‬кезінде‭ ‬жүрек‭ ‬тоқтап‭ ‬қалған‭ ‬жағдайда‭)‬,‭ ‬аллергиялық‭ ... ... ... ... ... ‬астына‭ ‬құюға‭ ‬қолданылады.‭[‬19‭]
Норадреналин-‎ ‏арнайы‭ ‬орында‭ ‬қан‭ ‬ағуды‭ ... ... ... ... ... ... ... (‬коллапс‭)‬,‭ ‬анафилактикалық‭ ‬талықсу‭ ‬кезінде‭ ‬қолданылады.‭ ... ... ... ‬төмендеуіне‭ ‬байланысты‭ ‬коллапс‭ ‬және‭ ‬гипотензия‭ ‬кезінде‭ ‬артериальды‭ ... ... ... ‬операцияға‭ ‬дайындағанда,‭ ‬операция‭ ‬кезінде,‭ ‬интоксикация‭ ‬кезінде,‭ ‬инфекциялық‭ ‬ауруларда,‭ ‬гипотоникалық‭ ... ... ... ... ... ... ... ‬қабынуды‭ ‬болдырмау‭ ‬үшін‭ ‬конъюктивитке‭ ‬және‭ ‬т.б,‭ ... ... ... ‬алмастырушы‭ ‬ретінде,‭ ‬қарашықты‭ ‬ұлғайту‭ ‬үшін‭ ‬ауруларда‭ ‬қолданады.
Артериальды‭ ... ... ... ... ... ... ... ‬0,1-0,5мл‭ ‬1%‭ ‬ерітіндіні‭ ‬40мл‭ ‬5-20-40%‭ ‬глюкоза‭ ... ... ... ... ... ... ‬енгізеді,‭ ‬қажет‭ ‬болғанда‭ ‬қайталайды.‭ ... ... ‬1‭ ... ... ... ... ‬5%‭ ‬глюкоза‭ ‬ерітіндісіне‭ ‬араластырып‭ ‬құяды.
Тері‭ ‬ішіне‭ ‬және‭ ... ... ... ... ‬1%‭ ... ... ‬0,01-‭ ‬0,025г мөлшерінде‭ ‬1-2‭ ‬рет‭ ‬күніне‭ ‬белгілейді.
Кілегейлі‭ ‬қабықтың‭ ‬тамырларын‭ ‬тарылтуға‭ ‬және‭ ... ... ... ‬азайту‭ ‬үшін‭ ‬тамшылату‭ ‬және‭ ‬майлау‭ ‬жолымен‭ ‬0,25-0,5%‭ ‬ерітіндіні‭ ... ... ... ... ‬0,3-0,5‭ ‬мл‭ ‬1%‭ ‬ертіндіге‭ ‬10‭ ‬мл‭ ‬анестетикалық‭ ... ... ... ... ... ... ‬2-3‭ ‬тамшы‭ ‬1%‭ ‬мезатон‭ ‬ерітіндісін‭ ‬конъюктива‭ ‬алды‭ ‬қапшыққа‭ ‬енгізеді,‭ ‬атропинге қарағанда‭ ... ... ... ... ‬алдын алу‭ ‬үшін және‭ ‬емдеу‭ ‬үшін‭ ‬қолданады.‭ ... ... ... ... ... ... ... ‬субдуральды‭ ‬және‭ ‬ингаляциялық‭ ‬наркозда‭ ... ... ... ... ... ‬жіті‭ ‬түрде‭ ‬бұзылғанда,‭ ... ... ... ... ... ... ... ‬реперфузионды‭ ‬аритмияда,‭ ‬приапизмде,‭ ... ... ... ... ‬ринитте,‭ ‬синуситте,‭ ‬поллиноз‭ ‬т.б қолданылады.
Добутамин-‭ ‬жүректің‭ ... ... ... ... ‬инфарктысы‭ ‬кезінде,‭ ‬кардиогенді‭ ‬шокта,‭ ‬жүректің оперативті‭ ‬әсерінде,‭ ‬теріс‭ ‬инотропты‭ ... ... ... ‬затты‭ ‬қолданғанда‭ (‬мыс:‭ ‬бета-адреноблакаторларды‭)‬,‭ ... ... ... ... ... ... ‬токсикалық және травматикалық‭ ‬шокта‭)‬,‭ ‬гиповолемия‭ ‬түрінде‭ ... ... ( ... ... ‬70‭ ... ... ‬жоғары‭ ‬болғанда‭ ‬және‭ ‬кіші‭ ... ... ... ... ... ‬қысым‭ ‬-‭ ‬18‭ ‬мм‭ ‬рс.ст‭ ... ... )‬,‭ ... ... ... ... ‬жоғарлағанда,‭ ‬жүректің‭ ‬минуттық‭ ‬жиілігі‭ ‬төмендегенде,‭ ‬ИБС‭ ‬диагностикасында‭ ‬қолданылады.‭[‬21‭]
3.3‎ ‏Препаратты қолдану‭ ... ... ... ... ... ... ... ‬жайлап‭ ‬немесе‭ ‬инфузионды‭ ‬енгізеді.‭ ‬Күре‭ ‬тамырға‭ ‬енгізу‭ ... ‬10‭ ... ... ‬9‭ ... ... ... ... ‬инфузионды‭ ‬енгізу‭ ‬үшін‭ ‬500‭ ‬мл‭ ‬0,9‭ ‬%‭ ‬натрий хлорид‭ ‬ерітіндісін‭ ‬немесе‭ ‬5%‭ ... ... ... ‬гипотензияда‭ ‬тері‭ ‬астына‭ ‬2-5‭ ‬мг‭ ‬күре‭ ‬тамырға‭ ... ... ... ... ... ... ... ‬минут‭ ‬болып‭ ‬келеді.‭ ‬Ауыр‭ ‬гипотензия‭ ‬және‭ ‬талықсуда‭ ‬күре‭ ... ... ... ... ‬жылдамдығы‭ ‬0,1-0,18‭ ‬мг/мин,‭ ‬АД стабилизацияның‭ ‬мөлшеріне‭ ‬қарай‭ ‬0,04-0,06‭ ‬мг‭ ‬азайтады.‭ ‬Пароксизмальды‭ ... ... ... ... ... ... ‬алғашқы‭ ‬доза‭ ‬0,5‭ ‬мг‭ ‬кем‭ ‬емес‭ ... ... ... ... ‬енгізеді.‭ ‬Біртіндеп‭ ‬мөлшерін‭ ‬0,1-0,2‭ ... ‬1‭ ... ... ‬ұлғайтады.‭ ‬Субдуральды‭ ‬анестезияның‭ ‬алдында‭ (‬артериальды‭ ‬гипотонияны‭ ‬алдын‭ ... ... ... ... ... ... ... ‬тамырға‭ ‬процедурадан‭ ‬бұрын‭ ‬3-4‭ ‬минут‭ ‬ішінде‭ ‬енгізеді.‭ ‬Субдуральды‭ ‬анестезияда‭ ... ... ... ‬ерітіндіні‭ ‬қосады.‭[‬22‭]
Ксилометазолин-‭ ‬жіті‭ ‬аллергиялық‭ ‬ринитте,‭ ‬риниттің‭ ‬пайда‭ ... ... ... ... ‬ауруларда,‭ ‬синусит,‭ ‬поллиноз,‭ ‬мұрынның‭ ‬кілегей‭ ‬қабығының‭ ‬ісінуін‭ ‬азайту‭ ‬үшін‭ ‬қолданылады.‭ ... ... ... ... ... ‬дайындау‭ ‬үшін‭ ‬қолданылады.‭
Добутамин.‭ ‬Әдетте‭ ‬добутаминді‭ ‬көк‭ ‬тамырға‭ ... ... ... ... ... ‬Препаратты‭ ‬инъекция‭ ‬үшін‭ ‬стерильді‭ ‬суда‭ ‬немесе‭ ‬5%‭ ... ... ... ... ... ... ‬сілті‭ ‬ерітінділерімен‭ ‬араластыруға‭ ‬болмайды.‭ ‬Алғашында‭ ‬250‭ ‬мг‭ ‬препаратты‭ ‬10-20мл‭ ‬ерітіндімен‭ ... ... ... ‬қажет‭ ‬болған‭ ‬концентрацияны‭ ‬5%‭ ‬глюкоза‭ ‬ерітіндісімен‭ ‬немесе‭ ‬0,9%‭ ‬натрий‭ ... ... ... ‬ерітеді.‭ ‬Енгізудің‭ ‬жылдамдығы‭ ‬мен‭ ‬ұзақтығына‭ ‬байланысты‭ ‬эффект‭ ‬реттеліп‭ ‬отырады.‭
Дофамин‭ ‬ ... ... ... ... ‬25‭ ‬немесе‭ ‬200‭ ‬мг препаратты‭ ‬125-400‭ ‬мл‭ ‬5%‭ ... ... ... ... ... ‬хлорид‭ ‬ерітіндісіне‭ ‬сәйкес‭ ‬бөледі.‭ ... ... ... ‬минутына‭ ‬1-5‭ ‬мкг/кг‭ ‬құрайды‭ (‬0,05%‭ ‬ерітіндінің‭ ‬2-11‭ ‬тамшысы‭)‬.‭ ‬Қажет болған‭ ‬жағдайда‭ ... ... ... ‬10-25‭ ‬мкг/кг‭ ‬дейін‭ ‬көбейтеді.‭ ‬1-4‭ ‬күн уақыты аралығында‭ ‬үздіксіз‭ ... ... ... ... ... ‬мг-ға дейін жетеді.‭ ‬Пепараттың әсері‭ ‬жылдам‭ ‬пайда‭ ‬болады‭ ‬және ... ... ... ... ‬кейін‭ ‬әсері‭ ‬аяқталады.‭ ‬Оптимальды‭ ‬дозаны‭ ‬гемодинамика‭ ... ... ... ... ... ... ... ‬талықсуда‭ (‬қан‭ ‬айналу‭ ‬көлемінің‭ ‬күрт‭ ‬төмендеуі‭ ‬түріндегі‭) ‬дофаминді‭ ‬енгізуде‭ ... ... ... ... ... ‬сәйкестендіріп енгізеді.‭[‬23‭]
3.4‎ ‏Препараттардың жанама әсерлері.
Мезатонды‭ ‬ қолданғанда‭ ‬жүрек‭ ‬ауруы‭ ‬және‭ ‬құсу‭ ... ... ... ... ‬брадикардия,‭ ‬диспноэ,‭ ‬артериалдық‭ ‬қысымның‭ ‬көтерілуі‭ ‬және‭ ... ... ... ‬соғуы,‭ ‬тахикардия,‭ ‬жүрек‭ ‬қарыншаларының‭ ‬аритмиясы‭ (‬әсіресе‭ ‬жоғары‭ ‬мөлшерде‭ ... ... ... ... ... ... ‬аллергиялық‭ ‬реакция‭ ‬байқалады.‭ ‬Белгілері:‭ ‬қарыншалық‭ ‬эксрасистория,‭ ... ... ... ... ... ... ... ‬шамадан‭ ‬тыс‭ ‬көтерілуі.‭ ‬Сонымен‭ ‬қатар,‭ ‬қозу,‭ ‬мазасыздану,‭ ‬әлсіздік,‭ ‬бас‭ ... ... ... ... ... ... ... ‬тыныс‭ ‬алудың‭ ‬нашарлауы,‭ ‬тремор,‭ ‬парестизия,‭ ‬локольды терінің‭ ‬ишемиясы‭ ‬байқалады.‭ ‬Тері‭ ... ... ... ... ... ‬қабыршақ‭ ‬пайда‭ ‬болуы‭ ‬мүмкін.‭
Ксилометазолин‭ ‬–жиі‭ ‬және ұзағырақ‭ ‬қолданғанда‭ ‬мұрын‭ ... ... ... ... ‬жјне‭ ‬құрғауы,‭ ‬мұрын‭ ‬қуысының‭ ‬парестизиясы,‭ ‬түшкіру,‭ ‬мұрын‭ ‬қуысының‭ ‬кілегейлі‭ ‬қабығының‭ ... ... ... ‬қатар,‭ ‬мұрын‭ ‬қуысының‭ ‬кілегейлі‭ ‬қабығының‭ ... ... ... ... ... ... ... ‬артериалды‭ ‬қысымның‭ ‬жоғарылау,‭ ‬құсу,‭ ‬жануардың‭ ‬көзнің көргіштігінің‭ ‬бұзылуы,‭ ‬депрессия‭ ‬байқалады.‭ ... ... ... ‬кезінде‭ ‬тахикардия‭ (‬жүрек‭ ‬соғуының‭ ‬жиілеуі‭)‬,‭ ‬артериалды‭ ‬қысымның‭ ‬көтерілуі,‭ ... ... ... ... ... ... ... ‬айнуы,‭ ‬жүрек аймағаның ауыруы‭ ‬байқалады.‭ ... ... ... ... ... ... –‬окситоцин,‭ ‬МАО‭ ‬ингибаторлары,‭ ‬тирицикликалық‭ ‬антидепрессанттар,‭ ‬қастауыштардың‭ ‬алкалоиттары‭ ‬прессорлы‭ ... ... ... және ... ... ‬заттардың‭ (‬метилдоп,‭ ‬мекамиламин,‭ ‬гуанардрияла,‭ ‬гуанетидина‭) ‬гипотензивті ... ... ... ‬ингибитрлары‭ (‬фуразолидон,‭ ‬прокарбазин,‭ ‬селегилин‭)‬,‭ ... ... ... ... ... т.б.,‭ ‬адреностимуляторлар мезатоны прессорлы‭ ‬эффекттісін‭ ‬күшейтеді.‭ ‬Бета-адреноблакаторлар‭ ‬кардиосимульдейтін‭ ‬белсенділікті‭ ... ... ... ‬артеиалды гипертензия‭ ‬пайда‭ ‬болуы‭ ‬мүмкін.‭ ‬Ингаляционды‭ ... ... ... ‬гальтон,‭ ‬изофлурант,‭ ‬метоксифулурант‭) ‬жіті‭ ‬жүрек‭ ‬алды‭ ... ... ... ... ‬күрт‭ ‬пайда болуын‭ ‬күшейтеді,‭ ‬осыған‭ ‬байланысты‭ ‬миокарттың‭ ‬симпотомимитиктерге‭ ... ... ... ... ... ... ... ‬доксапрам,‭ ‬вазоконстиркторлы‭ ‬эффекттің‭ ‬анық‭ ... ... ... ... ... ‬төмендетеді,‭ ‬соған‭ ‬байланысты,‭ ‬симпотомимитиктердің прессоррлы‭ ‬эффектісін‭ ‬және‭ ‬артериалды‭ ‬гипотензияның‭ ‬пайда‭ ... ... ... ... ‬гормондар эффекті‭ ‬күшейтеді‭ ‬және‭ ‬осыған‭ ‬байланысты‭ ‬жүрек‭ ‬етіндегі‭ ‬қан айналымының‭ ‬бұзылуына‭ ... ... ... ‬ МАО ... ... ... ... ‬сәйкес‭ ‬келмейді.‭[‬25‭]
Қорытынды
Мен бұл курстық жұмысты жазу барысында ... ... ... ... ету ... ‬басқа дәрілік препараттармен үйлесімділігі мен үйлесімсіздігін,жанама әсерлерін,‭ ‬берілген топ препараттарының ... ... және де ... ... ... мен ... ... тиімділігін толықтай қарастырдым.‭ ‬Сондай-ақ адрреномиметикалық заттардың әр түрлі препараттарына жеке-жеке тоқталдым.‭ ‬Атап айтқанда мезатон‭ (‬фенилэфрин‭)‬,‭ ‬ксилметазолин‭ ... ... ... ... ... ... ... әр түрлі фармакологиялық дәрілік заттар қолданылады.‭ ‬Солардың ішінде адреномиметикалық заттардың алатын орны ерекше.‭ ‬Адреномиметикалық заттарды кардиологиялық практикада жіті жүрек ... ... қан ... ... қолданылады.‭ ‬Осы адреномиметикалық заттардың фармакодинамикасын және фармакокинетикасын білу ... ... үшін ... ... осы курстық жұмысымды қорытындылай келе,‭ ‬адреномиметикалық‭ ‬препараттарының мал шаруашылығы,‭ ‬медицина,‭ ‬ветеринарияда алатын орны ерекше екенін түсіндім.‭ ‬Мал ... ... қай ... ‬қандай препарат,‭ ‬қандай дозада берілуі керектігін,‭ ‬қолдану дозасын білу ... ... ... ... ‏И.Е.‭ ‬Фармаколотия./И.Е.‭ ‬Мозгов.‭ –‬М.:‭ ‬Агропромиздат,‭ ‬1985.192‭ ‬с.
2.‎ ‏Соколов В.Д.‭ ‬Клиникалық фармакология‭ ‬/В.Д.‭ ‬Соколов және т.б.-‭ ‬М:‭ ... ... ... ... З.К ... ... ‬/З.К:‭ ‬Қожабеков және т.б.-Алматы,‭ ‬-2000.‭ ‬Б.144-150.
4.‎ ‏Субботин И.Д.‭ ‬Современные лекарственные средства‭ ‬/‭ ‬И.Д.‭ ‬Субботин,‭ ‬С,Г.‭ ‬Субботина,‭ ... ... ... ... ... ‏Третьякова А.Д.‭ ‬Ветеринарные препараты‭ ‬/‭ ‬А.Д Третьякова,‭ ‬М:Агропромиздат,‭ ‬1988.‭ ‬Б.‭ ‬125-130.‭
6.‎ ‏Б.В.‭ ‬Уша,‭ ‬В.Н Жуленко Фармакология‭ ‬/‭ ‬Б.В.‭ ... ‬В.Н ... ... ‬Волкова.-М:‭ ‬Колос,‭ ‬2003.‭ ‬Б.‭ ‬96-113.
7.‎ ‏Ятусевич А.И.‭ ‬Лекарственные средства в ветеринарий‭ ‬/‭ ‬Ятусевич А.И..‭ –‬М:‭ ‬Техноперспектива,‭ ‬2006.‭ ‬Б.‭ ... ... ... ‬Современные ветеринарные препараты.‭ ‬Справочик с рецептурой.‭ ‬/‭ ‬Елинов Н.Б,‭ ‬Э.Г.Громова.-‭ ‬М:‭ ‬Питер,‭ ‬2000.‭ ... ... ... ... ... по технологии приготовления лекарственных форм.‭ ‬/‭ ‬Александров И.Д-‭ ‬М.‭ ‬Феникс,‭ ‬2001.‭ ‬Б.‭ ‬152-155.
10.‎ ... ... ... ... ‬/‭ ‬Машковский М.Д.-‭ ‬М.‭ ‬Медицина,‭ ‬1993.‭ ‬Б.‭ ‬123-128.
11.‎ ‏Даниелевский В.М.‭ ‬Справочник по ветеринарной терапии‭ ‬/‭ ‬Даниелевский В.М.-‭ ‬М:‭ ... ... ... ... ... ... ... биохимиясы‭ ‬/‭ ‬Қ.К.‭ ‬Қайырханов.‭ –‬Алматы,‭ ‬Ана тілі,‭ ... ... ... ... ‬Физикалық және коллоидтық химия практикумы‭ ‬/‭ ‬Б.К.‭ ‬Алмашев.-‭ ‬Алматы,‭ ‬Мектеп,‭ ‬l985‭ ‬ж
.‎ ‏Збарский,‭ ‬Б.И ... ... ... ‬/‭ ‬Б.И.‭ ‬Збарский,.‭ ‬И.И.‭ ‬Иванов,.‭ ‬С.Р.‭ ‬Мордашов.‭ –‬М.,‭ ‬Медгиз,‭ ‬l9‭ ‬72‭ ‬ж.
.‎ ‏Жуленка,‭ ‬В.М.‭ ‬Ветеринариялық токсикология‭ ‬/‭ ... ... ... ... ‬200l ж.‭ ... ... ‬З.К.‭ ‬Мал дәрігерлік фармакология‭ ‬/‭ ‬З.К.‭ ‬Қожабеков.‭ –‬Қаз МҒЗИ I-ші басылым,‭ ‬2000‭ ‬ж.
.‎ ‏Кононский,‭ ‬А.К.‭ ‬Биохимия ... ‬/‭ ... ... ... ... ... ‬l984‭ ‬ж.
.‎ ‏Александров,‭ ‬И.Д.,‭ ‬Говоров,‭ ‬Н.П.‭ ‬Ветеринарная фармакология/‭ ‬И.Д.‭ ... ... ... ‬1962‭ ‬г.
19.‎ ‏Иванов И,Фармакология оқулық‭ ‬-1985ж
20.‎ ‏В.‭ ‬И.‭ ‬Жуленко Фармакология токсикология пәнінен курстық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау‭ ‬/‭ ... ... ... ... ... ... ‬/‭ ... ‬Малахов.‭ –‬М.,‭ ‬Колос,‭ ‬l984‭ ‬ж.
.‎ ‏Чечеткин,‭ ‬А.В.‭ ‬Биохимия животных‭ ‬/‭ ‬А.В.‭ ‬Чечеткин.‭ –‬Высшая школа,‭ ‬1982‭ ... ... ... ... ... ... ... ‬/‭ ‬С.А.Арыстанғалиев,‭ ‬Е.Р.‭ ‬Рамазанов‭ –‬Алматы.:‭ ‬Мектеп‭ ‬1983ж.,‭ ‬128б.
.‎ ‏Қожанов К.Н.‭ ‬Ветеринариялық‭ ‬фармакология,‭ ‬/К.Н.Қожанов‭ –‬Алматы.:‭ ‬Ғылым,‭ ‬2007ж.,‭
.‎ ... ... ... ... ‬және‭ ‬басқалары‭ ‬Малдәрігерлік‭ ‬фармакология‭ ... ... ... ... ...

Пән: Ветеринария
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 22 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ем – дәмдік тамақтану14 бет
Наноматериалдар өндірісінде қауіпсіздікті қамтамасыздандыру және бақылау46 бет
Пилоттық аймақтағы табиғат ортасының ластануының экологиялық мониторингінің ақпараттық жүйесі61 бет
Полимерлі материалдардың реологиясы және жылуфизикалық қасиеттерін зерттеу53 бет
Функционалдық диагностика негіздері4 бет
Ішкі секрециялық бездер. Жыныстық жетілу. Оқушыны медициналық -гигиеналық жане жыныстық тәрбиелеу11 бет
Жасанды интеллект даму тенденциялары3 бет
"ауыл шаруашылығы саласында қолданылатын токсиндік заттардың жануарлар организіміне түсу жолдары"14 бет
"Ауыл шаруашылығы саласында қолданылатын токсиндік заттардың жануарлар организіміне түсу жолдары."4 бет
Statistic analytic system (SAS) бағдарламалық өнімін қолдана отырып әр бақылау бекетіндегі уақыттың әр түрлі кезеңіндегі (тәулік, ай, жыл), қала кескініндегі (ауданында) атмосфералық ауаны ластайтын заттардың орта шоғырын есептеу бойынша бағдарламалық қамтама өңдеу43 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь