Компьютерде мәліметтер қоры бойынша тест сұрақтарының қорын құрып, тестілеу программасын жасау

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3
1.ТАРАУ. ТЕСТІЛЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.1. Педагогикалық тесттердің негізгі түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .17
1.2. Тест тапсырмаларының түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..20
1.3. Тест құрастыру тәсілдері мен тесттік бақылау нормалары ... ... ... ... ..23
2.ТАРАУ. МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫ БОЙЫНША ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫН ҚҰРУ ЖӘНЕ ТЕСТІЛЕУ ПРОГРАММАСЫН ЖАСАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..26
2.1. Жалпы білім беретін орта мектепте мәліметтер қорын оқытудың мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
2.2. Мәліметтер қоры бойынша тест тапсырмаларын жасау ... ... ... ... ... ..36
2.3. Тестілеу программасының құрылымы және сипаттамасы ... ... ... ... ...65
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 68
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 69
ҚОСЫМША 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..71
Соңғы он жылда Республикамыздағы білім беру жүйесінде демократияландыру мен ізгілендірудің стратегиялық бағыттары қалыптаса бастады. Осының нәтижесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін бағалаудың жаңа критерийлері пайда бола бастады. Бұл үрдіс оқу жоспарлары мен бағдарламаларының әр алуандылығын көздейтін жаңа білім беру жағдайында жүзеге асырылуда.
Cтуденттер мен оқушылардың білімін бақылауды ғылыми ұйымдастырудың жалпы мәселелеріне, педагогика теориясы мен әдістемесі, оқу үрдісін басқару мәселелеріне қызығу арта түсті. Бұл мәселелермен жемісті шұғылданған авторлар қатарында - В.С.Аванесова, Ш.Ш.Артыгалин, Т.О.Балыкбаев, С.А.Ирсалиев, А.Н.Майорова, Г.М.Мутанова, М.Б.Челышковой, Ю.М.Нейман, В.А.Хлебникова, Г.Сакса, Т.Д.Тасбулатов, М.М.Левин, И.Я.Лернер, В.П.Мизинцев, Н.Д.Никандров, В.М.Полонский, Л.И.Рувинский, М.Н.Скаткин, В.А.Сластенин, В.А.Якунин, т.б. көптеген ғалымдар болды.
Оқыту мен білімді бағалаудың жаңа технологияларын ендіру педагог қауымның тесттерге деген қызығушылығын арттыруда. Көптеген педагогикалық жаңалықтардың бірі болып табылатын тесттік жүйе оқушылардың білім, білік, дағды дейгейін объективті бағалауға, оқушыларды даярлау талаптарының берілген стандарттарға сәйкестігін тексеруге, оқушылар даярлығындағы қиын мәселелерді анықтауға жол ашады.
Тесттерді оқушылар білімін бақылау мақсатында ғана емес, оқыту мен дамыту мақсатында да пайдалану бағыттары қарқынды іздестірілуде. Сондай зерттеулердің қатарына И.Б.Бекбоев, В.Г. Болтянский, Н.Я.Виленкин, Д.Г.Глейзер, Б.В.Гнеденко, В.А.Далингер, Ә.К.Қағазбаева, А.Н.Колмогоров, А.Д.Кудрявцев, А.И.Маркушевич, А.М.Мүбәраков, А.А.Столяр, Д.Р.Рахымбек, Л.Т.Искакова, және т.б. еңбектерін қосуға болады. Бұл ғалымдар өз еңбектерінде білімді тексеру мен бағалаудың нақты тәсілдерін қарастырып қана қоймай, оқушылардың педагогикалық ой-өрісін кеңейту, оқу қызметін ұйымдастыру түрлері мен әдістерінің жалпы қағидаларын да айқындап көрсетті.
Мемлекеттік білім стандарты оқу барысында оқушылардың игерілген білімінің барынша берік болуын талап етеді. Осыдан орай тестік бақылау процедураларын объективтендіру ғана емес, оқыту мазмұнының берік меңгерілуін қамтамасыз ету мәселесі де өткір қойылуда.
Қазіргі уақытта компьютерлік технологияның дамуы өте қарқынды жүруде. Компьютерлік технологияның дамуы ақпарат алмасуының жеделдеуіне мүмкіндік бере отырып, ақпаратты сақтау және білім беру жүйелерінде ақпараттық жүйелердің, автоматтандырылған басқару орындарының пайда болуына және жұмысының жетілдірілуіне алып келді.
1. Информатика пәнінен 7-9 сыныптарға арналған оқу бағдарламасы. Алматы 2010ж. Авторлар: Бидайбеков Есен Ықласұлы, Нұрбекова Жанат Құнапияқызы, Мұхамбетжанова Сәуле Талапеденқызы, Сағымбаева Айнұр Есенғазықызы.
2. ҚР-ның Білім заңы. Алматы, 2007 ж.
3. Кривошев А О “Програмное обеспечение учебного назначения и компьютерная технология обучения.
4. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. 7 желтоқсан, 2010 жыл.
5. Орта мектеп материалдары бойынша тестік мәселелерін шешу // «10 жылдағы Тәуелсіз Қазақстанның білім мен ғылымы» І.Жансүгіров оқулары материалдары. – Талдықорған, 2001 – Б. 5-6.
6. Тестілік бақылау тәсілдерін пайдаланудың психологиялық педагогикалық аспектілері //«Ұлт тағлымы». – Алматы, 2005. – №2.–Б.115- 117.
7. Тесттік бақылау тәсілдері мен оқушылардың жеке ерекшеліктерін анықтау //«Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» атты жас ғалымдардың және студенттердің республикалық ғылыми – практикалық конференция материалдары. – Талдықорған, 2009. – Б. 3-4.
8. Жүйелік-құрылымдық тәсіл -тест тапсырмаларын құрастырудың негізі //«Қазақстан мектебі». - Алматы, 2010. - №8. – Б.32- 35.
9. Аванесов В.С. Современные методы обучения и контроля знаний. Владивосток: Дальрыбвтуз, 1999. - 125 с.
10. Кречетников К.Г., Черненко Н.Н. Системный дизайн при построении интерфейса компьютерных обучающих программ // Интернет-журнал "Эйдос". - 1999. - 2 марта.
11. Панкратова Л.П., Челак Е.Н. Контроль знаний по информатике: тесты, контрольные задания, экзаменационные вопросы, компьютерные проекты. – Спб.: БХВ-Петербург, 2004. – 448.
12. Шаталов В.Ф. Эксперимент продолжается. - Донецк: Сталкер, 1998. - 396 с.
13. [Голицына И.Н., 2000] И.Н. Голицына.. Вопросы эффективности внедрения компьютерных технологий в профессиональное образование.
14. [Галеев И.Х., 1998] Автоматизация тестирования знаний обучаемых: способ. Указания./ Каз. Гос. Технол. Ун-т; Сост.: И.Х. Галеев, Г.У. Матушанский, В.И. Чепегин, Казань, 1998, 24 с.
15. Бондарев В. М., Рубленицкий В. И., Качко Е. Г. Основы программирования / Феникс, 1998г.
16. 2005-2010 жылдары Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы. Астана, 11 қазан 2004.
        
        КІРІСПЕ.....................................................................
.................................................3
1-ТАРАУ. ... ... ... ... негізгі
түрлері.............................................17
1.2. Тест ... Тест ... ... мен тесттік ... ... ҚОРЫ ... ТЕСТ ... ҚҰРУ ЖӘНЕ ... ... Жалпы білім беретін орта мектепте мәліметтер қорын оқытудың
мазмұны................................................................
............................................29
2.2. ... қоры ... тест ... Тестілеу ... ... ... ... он ... ... білім беру жүйесінде
демократияландыру мен ... ... ... ... ... нәтижесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін бағалаудың ... ... бола ... Бұл ... оқу ... ... әр алуандылығын көздейтін жаңа білім беру жағдайында
жүзеге асырылуда.
Cтуденттер мен оқушылардың білімін ... ... ... ... педагогика теориясы мен әдістемесі, оқу үрдісін басқару
мәселелеріне қызығу арта түсті. Бұл ... ... ... ... - ... ... Т.О.Балыкбаев,
С.А.Ирсалиев, А.Н.Майорова, ... ... ... ... ... ... И.Я.Лернер,
В.П.Мизинцев, Н.Д.Никандров, В.М.Полонский, Л.И.Рувинский, М.Н.Скаткин,
В.А.Сластенин, В.А.Якунин, т.б. ... ... ... мен ... ... жаңа ... ... педагог
қауымның тесттерге деген қызығушылығын арттыруда. Көптеген педагогикалық
жаңалықтардың бірі болып табылатын тесттік жүйе ... ... ... ... ... бағалауға, оқушыларды даярлау талаптарының
берілген стандарттарға сәйкестігін ... ... ... ... ... жол ашады.
Тесттерді оқушылар білімін бақылау мақсатында ғана емес, оқыту мен
дамыту мақсатында да пайдалану бағыттары ... ... ... қатарына И.Б.Бекбоев, В.Г. Болтянский, ... ... ... ... ... А.И.Маркушевич, А.М.Мүбәраков, А.А.Столяр, Д.Р.Рахымбек,
Л.Т.Искакова, және т.б. еңбектерін қосуға болады. Бұл ... ... ... тексеру мен бағалаудың нақты тәсілдерін қарастырып
қана қоймай, оқушылардың ... ... ... оқу ... түрлері мен әдістерінің жалпы қағидаларын да айқындап көрсетті.
Мемлекеттік білім стандарты оқу ... ... ... ... ... ... ... етеді. Осыдан орай тестік бақылау
процедураларын объективтендіру ғана ... ... ... ... ... ету ... де өткір қойылуда.
Қазіргі уақытта компьютерлік технологияның дамуы өте қарқынды жүруде.
Компьютерлік технологияның дамуы ақпарат алмасуының жеделдеуіне мүмкіндік
бере ... ... ... және ... беру ... ... ... басқару орындарының пайда болуына және
жұмысының жетілдірілуіне алып ... ... ... химияда, медицинада, әкімшілік және
өндірістік басқаруда, сонымен қатар жобалауда, автоматтандыруда, болжауда,
математикалық модельдеуде, бейнелерді тануда және т.б. ... ... Осы ... ... орасан зор ақпарат ағымдарын
басқару қажет ... ... Бұл ... ... ... құрал-
жабдықтары, әдістері анықталуы керек. Міне, осы жағдайлар үлкен ... және оны ... ... жасау қазіргі кездің өзекті мәселелерінің
бірі екендігін ... ... ... технологиялар ғасырында ақпарат және оларды өңдеу,
ақпараттық модельдеуге ... ... ... ... ... қолданылуына байланысты әр түрлі тақырыптағы мәліметтер ... ... ... ... Адам кызметінің барлық салаларына
кіретін ақпараттық процестердің компьютерлік жасауының ... ... ... да ... ... процестерінің табиғаты жалпы және
мәліметтердің өзара байланысқан жиынтығы түрінде көрсетілген шын дүниенің
үзінділерінің сипаттамаларына сүйенеді.
Тәжірибеде оқытудың ... ... деп ... ... ... қолданатын барлық технологияларды айтады (ЭЕМ ... ... Кез ... ... технология, оқыту процесінің
технологиялық негізін ақпарат пен ... ... ... технология болып табылады. Компьютерді қолданатын оқыту
технологиясының ең дұрысырақ термині ол - ... ... ... ... ... ... ... компьютерлер мен телекоммуникацияның тамаша мүмкіндіктерімен
байланысты, ... ... әлі ... ... ... ... ... компьютерлік (жаңа ақпараттық) технологиялары дегеніміз –
жүзеге ... ... ... болатын дайындық процесі және ... ... ... ... ... ... компьютерлік тестілеу қолданылуда.
Компьютерде тест сұрақтарының қоры алдын ала ... ... ... сол ... ... ... бағаланады. Мұнда тест сұрақтарының
нұсқалары компьютерде құрылып, тестілеу аяқталғанда компьютер ... ... ... ... ... ... Бұл ... тиімділігі
оның жүйелі, әділ және нәтижені бірден көрсетіп беруінде.
Зерттеудің мақсаты – орта мектепте ... қоры ... ... ... ... ... программасын жасау.
Зерттеу нысаны – орта мектеп оқушыларын оқу процесінде информатика
пәнінен білімдерін бақылау және бағалау.
Зерттеудің пәні – ... ... ... ғылыми болжамы – Білімді бақылау және бағалау өте күрделі
процесс. Сол ... ... ... ... ... ... жасау керек. Оқушылар тест тапсырып жатқанда мұғалімнің ... ... ... ... ... ... ... үстінде
мұғалім оқушыларды әрі бақылай, әрі бағалай алады.
Қойылған мақсат пен жасалған ғылыми болжамға ... ... ... анықталды:
– тестілеу теориясы ұғымына түсінік беру;
– тесттің формаларын, түрлерін анықтау;
– оқу үрдісін басқару ... ... ... ... ... орны мен ... ... мектеп курсына арнап ... қоры ... ... қорын құру;
– тестілеу программасын құру;
Зерттеудің теориялық негіздері: Қазақстан Республикасының ... ... ... Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы; Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... Республикасының мемлекеттік ... ... ... беру
стандарты; білім беру ... ... ... байланысты нормативті құжаттар; озық ... ... ... осы ... сай ... ... ... және практикаға бағдарлы зерттеулерді,
зерттеу мәселесі бойынша оқу-педагогикалық және ... ... ... жұмыс.
Зерттеудің ғылыми жаңалығы мен теориялық мәнділігі: Орта мектепте
информатика пәні ... ... қоры ... арналған тестілеу
программасын құру.
І-ТАРАУ. ТЕСТІЛЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Оқыту процесінде оқушылардың ... ... ... ... ... және ... оның аса қажет құрамдас ... ... ... ... ... оны ... ұйымдастыра білуі, көптеген
жағдайда оқу-тәрбие процесінің табысты ... оң ... Ол ... ... оқу ... меңгеру дәрежесін, сапасы мен көлемін үнемі анықтап
отыруы тиіс. Бұл бағытта оқушылардың, сабақтар жүйесінде ... ... ... алу, ... және ... ... ... Бақылаудың
көмегімен теориялық білімді меңгерудегі сапа, біліктілік пен дағдының
қалыптасу дәрежесі анықталады.
Осы ... ... ... дағдыны есепке алу және бағалау мәселесіне
теориялық және практикалық талдау жасаудың ... ... ... ... ... практикалық мәселелері
П.Горбунов, Е.С.Березняк, В.И.Иващенко, А.К.Исақов, Е.И.Перовский,
С.Ф.Сухорский, ... В.О. ... - ... ... ... ... жекеленген әдістемелік мәселелері жайында
М.Р.Львов, Н.Н.Светловский, А.П.Пышкало, Т.Л.Коган және т.б. ... ... ... ... отырған педагогикалық мәселенің теориялық
аспектісі жеткілікті дәрежеде зерттелген деп қорытынды шығаруға болады,
себебі ... алу", ... ... ... ... олардың
оқу-тәрбие процесіндегі қызметі, форма-лары мен тәсілдері анықталған.
Бақылау - кең көлемде бір нәрсені ... ... ... білдіреді.
Бақылау оқыту процесінде оқушылардың оқу әрекетіне басшылық жасау ... ... ... күші мен ... дамуына ықпал етеді.
Бағалау - оқытудың құрамдас бөлігі және қорытындылау сатысы. ... ... ... ... дәрежесін белгілеу. Оны оқушының оқу-таным
әрекетінде қарастырсақ оқыту процесінің міндеттерін оқушылардың қандай
дәрежеде ... ... ... мен ... ... сапасын, білік
пен дағды көлемін анықтайтын құрал.
Келесі кезекте білім, білік және ... ... және ... тоқталамыз. Ол негізінен үш жақты сипатта болып келеді: білім
беру, тәрбиелеу және дамыту.
Бақылаудың білім беру ... ... ... жаңа ... бұрын алған білімдерін толықтырып, ... ... ... ... ... оқушыларды жүйелі түрде жұмыс істеуге үйретеді.
Бақылаудың нәтижесінде олар ... ... ... дайындалады,
жауапкершілік сезімдері артады.
Дамыту қызметінің маңызы сол, оқушылар өз бетінше оқу ... жаңа ... ... қорытынды жасайды, баяндамалар
әзірлейді, хабарламалар ... да ... үш ... бөлінеді: хабарлаушылық
(информирующие), ... ... ... топ өз ... ... қоюшылық (фиксирующая), бағдарлаушы
(ориентирующая), бақылаушы (контролующая) болып келеді. Бұл ... ... ... және ... ... ... ... көрсеткіштері мен
өлшемдеріне мұғалім мен оқушылардың арқа сүйеуі жағдайында іске асады.
Екінші топ: ... ... ... ... ... ... болып келеді. Осы топты
жүзеге асырудың қажетті шарты бағадағы көрініс тек қана ... ... ... ... ғана емес, сонымен бірге сапасын белгілейтін
көрсеткіш.
Үшінші топ: ... ... ... ынталандырушылық (стимулирующая) болып келеді. Бұл ... ... ... ... баға оқытудың нәтижесін нақты бейнелей
білуде.
Білімді бақылау және ... ... ... мен ... ... ... ... білік, дағдыны бақылаудың көптеген
түрлері кең ... ... ... ... ... ... оқтын-оқтын, қорытынды деген пікірлер ... ...... ... оқтын-оқтын, қорытынды және емтихан
деген көзқарастарын білдіреді. Е.А.Дмитриев - ... ... ... ... ... тұжырымға келген.
Профессорлар Ж.Б.Қоянбаев, Р.М.Қоянбаевтың "Педагогика" оқулығында ол
тақырыптық, тараулар ... ... және ... ... ... ... оқыту процесінде күнделікті қолданылады және сабақ
барысында оқушылардың оқу-танымдық әрекетіне басшылық жасайды. Ол ішкі және
сыртқы байланысты ... ... ... ... ... ... ... келесі оқу әрекетіне ықпал етеді.
Күнделікті бақылау мұғалімнің жалпы немесе жекелеген оқушылар жұмысына
жүйелі түрде бақылау ... ... ... ... бұл ... ... ... үй тапсырмаларын өз бетінше ... ... мен ... ... ... ... олардың қызығушылығы және
жауапкершілік сезімін ынталандыруда үлкен маңызға ие болады.
Тақырыптық бақылау - оқу бағдарламаларындағы ... ... ... ... тақырыбы және әрбір кезеңдері негізінде
оқушылардың білімді, іскерлікті, ... ... ... ... ... жаңа тақырыптың кейбір басты мәселелерін өткен сабақтардағы оқу
материалдарымен толықтырады, кейбір ... ... ... ... есіне салады.
Қорытынды бақылау - барлық пәндер бойынша жыл ... ... ... ... және ... ... ... нәтижелері есепке
алынады. Оқушылардың жыл бойында алған теориялық және тәжірибелік білімдері
анықталады. Сондықтан қорытынды бақылаудың негізі емтихан және ... ... ... ... Емтихан мен жылдық үлгерім бағаларынан
педагогикалық ... ... ... ... ... ... Бақылау
әдістері арқылы оқушылар жұмысының тиімділігі мен мазмұны туралы ... ... ... Бақылау әдістеріне ауызша, жазбаша және
графикалық бақылау әдістері ... Бұл ... ... ... ... ... ерекшелігі бар. Олар машинасыз және машиналы
бағдарламалап бақылау әдістеріне бөлінеді.
Бақылаудың тағы бір бөлігі, кейбір жағдайда, ... түрі ... ... бақылау жұмысы, тесттік жұмыс, зертханалық-тәжірибелік
жұмыс, шығарма, диктант т.б.) ... ... ... ... ... ... оқушы әңгімесі, мұғалім сұрағына жауап беру т.б.)
табылады.
Білімді бақылау және ... ... ... тәжірибеде
қолданылған принциптер негізінде ... ... ... ... дифференциалдық және тәрбиелік.
Әділдік, шындық (білім сапасының нақтылығы, баға өлшемі мен ережесі
нормасына қатысты) — бұл ... ... ... ... ... - ... ... тақырып бойынша оқушылар оқу
әрекетінің басқа буындарымен ... ... ... ... ... ... жүргізуді көздейді: түйінді сұрақтар бойынша ... ... ... ... ... ... балл қою
т.с.с.).
Жеке-дара қатынас - әрбір ... ... ... (оның қабілеті,
бейімділігі, денсаулығы, оқу әрекеті т.б.) қарастырады.
Жан-жақтылықта - бақылау оқу ... ... ... ... ... ... интеллектуалдық және практикалық білік
пен дағдысын бақылауды қамтамасыз етеді.
Диффериенциалдық ... - ... ... ерекшелігін, жекелеген
бөлімдерін, сонымен бірге оқушылардың жеке-дара қасиетін ескеріп, соған
сәйкес ... ... ... мен ... ... ... ... етеді.
Жоғарыда айтылған талаптарды орындау, ең ... ... және ... процесінде өздерінің алдында тұрған міңдеттердің
орындалуын қамтамасыз етеді, ... әр ... ... ... ... ... ... білім, білік және дағдыларын бақылау, бағалау педагогика
ғылымы мен ... ... бір ... ... ... ... Олар мыналар: ауызша баяндау (әңгіме, жеке-дара, топтық, фронтальдық
сұрақ).
- жазбаша бақылау ... ... ... ... суреттер
кұрастыру);
- практикалық ... ... ... ... орындау, тәжірибе жүргізу);
- машиналы бағдарламалап бақылау (перфокарталар, ... ... ... ... қолдану);
- өзін-өзі бақылау, бағалау ... ... ... ... жетістіктерін бағалау, соған сәйкес балл қою).
Оқыту процесінде бақылаудың фронтальдық, топтық және ... ... Оның ... ... ... ... ... (жаппай) бақылау жағдайында барлық оқушыларға сұрақтар
немесе мазмұны ... ... ... ... орындау барысында
оқушылар арасында ынтымақтастық, жолдастық сезім пайда болады, бір-біріне
сұрақтар қойып, жауаптарын ... ... ... ... іске ... Демек, бірігу іс-әрекетінде әлеуметтік құнды
мотивтер қалыптасады.
Топтық бақылауда ... ... тобы ... ... мұғалімнен
тапсырмалар алып орындайды. Кейде, кейбір оқушылар ... ... ... ... ... ... ... т.б.) қосымша көмекті қажет
етулері мүмкін. Сондықтан, олардың жұмысын ерекше еске алған ... ... ... әрбір оқушының білімін, іскерлігін және
дағдысын ... ... ... мүмкіндік береді. Дербес ... және ... ... барысында жақсы нәтиже береді.
Дербес ... ... ... ... ... олар ... ... пайымдайды, қалай дәлелдейді, міне, осы мәселелерге аса
көңіл аудару керек.
Оқыту процесінде оқушылардың өзін-өзі бақылауы өте ... ... ... оқу ... материалы мен игерген іскерлігі және
дағдысының беріктігі жайлы ақпарат алуын қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... артады, орындаған жаттығу, есеп
шығару және ... ... ... ... - ... ... алу ғана ... ол тәрбиелік құрал. Сондықтан,
оқушы ... ... ... ... болмайды.
Баға "балл" есебінде көрсетіледі. Қазіргі кезде білім беру саласының
барлық құрылымында оқутаным ... ... ... ... ... жүйелер қолданылады.
"5" бағасы - оқу материалын толық, дәл логикалық, бірізділікпен
айтылған ... ... ... — оқу ... ... ... бірақ болар-болмас кемшілігі
бар жауапқа қойылады;
"3" бағасы — жауабы негізінен дұрыс, бірақ толық ... ... ... еске ... ... қойылады;
"2" бағасы — оқушы жауабында қателер, білімінде елеулі кемшіліктер бар
жауапқа қойылады;
"1" бағасы — тексерілген оқу материалы ... ... жоқ, ... өрескел қателер үшін қойылады.
Қазіргі кездегі оқыту жүйесіндегі білімді тексеру, бақылау ... жаңа ... ... - ... ... Оның сапасын
үнемі жетілдіріп отыру - өмір ... ... беру ... ... ... ... есепке алу, тексеру және бағалаудың білім,
білік, дағдының ... ... ... ... ... ... әр ... өмір талабына сай ... ... ... ... ... ... ... дейін оқыту саласында қолданылып жүрген білім, білік және
дағдыны тексеру мен ... "5" ... ... оның ... дәрежесін
анықтап, белгілеуде барлық жағдайда объективтік тұрғыда қамтамасыз етпейді.
Тест - оқытудың белгілі бір бөлігін меңгеру ... ... ... ... Олар ... көп ... үшін ... шағын
болуы, тесттік тапсырманы өз бетінше қалай болса ... ... ... ... ... ... көп сипаттылықты болдырмауды, оның әрі
қысқа әрі жинақы болуын, ... ... ... мен ... ... мүмкіндігінің жариялылығын, тапсырма мен жауаптағы дәлдік
пен айқындықты камтамасыз ... т.б. ... ... жұмыстарын қолдану артықшылығы басым болады. Себебі,
- тест бағалау нәтижесін нақты көрсетеді;
- уақытты үнемді пайдалануға мүмкіндік туғызады;
- бақылау бір мезгілде ... ... ... қол ... тест ... ... ... барлық оқушылар бірдей тең жағдайда
болады.
Бақылаудың ең ... ... - ... өз білімдеріндегі
кемшіліктерді дер кезінде анықтап, оны ... ... ... ... ... Біздің байқауымызша, оқушылар жұмысының қарқындылығы
бақылау өткізудің жиілігімен және тұрақтылығымен ... Оның ... жиі ... ... ... да ... процедурасына жақсы
бейімделіп, жүрексіну деңгейі төмендейді.
Мұғалім жұмысының маңызды аспектісі оқушылардың ... ... ... бақылау, оқушылардың өзін-өзі тексеру және өз жұмысын
бағалау мақсатында пайдалануы ... ... ... мен ... ... ... және білім
мекемесіндегі әдістемелік және жетекші қызметкерлердің күмәнін тудырмасы
үшін төмендегідей талаптарға сәйкес ... асуы ... ... нәтижелерінің жедел алынуы.
2. Бақылау операциялары оқушылар тобының бәрін немесе ... ... ... ... ... ... бәрін (немесе басым
бөлігін) қамтуы.
4. Жұмыс уақытын тиімді пайдалану, яғни, аз уақыт ішінде көп ... мен ... ... ... ... ... ... нәтижелерін анықтауға (тексеруге) уақыттың аз жұмсалуы.
6. Бақылау нәтижелерін анықтау кезінде ... ... ... Айта ... жөн, бұл ... ... ... алу да, бақылау
жұмысы да қанағаттандырмайды.
7. Бақылаудың ... - оның ... ... ... ... ... объективтілігі, бұлар оқушылардың тұрақты, әрі шын
көңілден жұмыс істеуіне ынталандырудың маңызды ... ... ... ... ... ... ... ақпаратының салыстармалы
түрдегі аз ғана бөлігін бақылай отырып, бүкіл тақырып көлемі меңгерілгенін
білу мүмкіндігі.
9. Оқушыларға ... ... қояр ... ... ... Өтілген ақпаратты қайталау (бекіту) және оқушылардың ... ... ... әрі ... жеткізу қабілеттерін дамыту мүмкіндігі.
11. Барлық оқушылардың білімін белсендіру және бекіту.
12. Оқушылар жұмысының дербестігін қамтамасыз ету, ... ... ... ... және т.б.
Соңғы жылдары тестік әдіс оқу білімге қатысты барлық ұйымдарда
кеңінен қолданылып жүр. Тест ... не? Тест ... ... ... бар? Оның ... қалай дайындалады, оны қалай өткізеді, ... ... ... дайындалу керек?
Тестілеу әдісі көптеген дамыған елдерде қазіргі білімнің ажырамас
бөлігіне айналған жастардың дайындық ... және ... ... ... ... ... ... пайдаланылады [6].
Оқушылардың білімнің мемлекеттік ... ... ... ... бір түрі – тесттік бақылау жүйесі. Ол оқушылардың
өз бетінше жұмыс әрекетін арттырып, ... ... қол ... ... ... ... ... Осыларға қоса
оқушылардың білімдеріндегі оқулықтар анықталып, уақытты тиімді пайдалануға
мүмкіндік береді. Тест тапсырмаларын ... өз ... ... тарау
бойынша құрайды. Бірақ ... ... ... ... ... ... емес. Толық педагогикалық мақсатқа жету үшін оқу
үрдісінде ... ... ... ... ... мен ... ... реферат, баяндама әзірлеу арқылы оқушылардың нақты
даярлық дәрежесін көре аламыз.
«Тест» - ... ... ... ... деген мағынаны білдіреді.
Тестілеуді әдіс ретінде ең алғаш ұсынған американдық психолог Джон ... Ол ... ... ... ... тестілеудің теориялық негізін
1883 жылы ағылшын ... ... ... Гальтон оны 3 ... ... ... сыналушылардың көп тобына қолдану;
2. Нәтижесін статистикалық түрде өңдеу;
3. Баға эталонын белгілеп алу.
Ең алғаш рет оқудың ... ... тест ... 1864 ... Джон Фишер қолданды. 1917 жылы Совет үкіметінде тестке аса
үлкен қызығушылық болған жоқ. Тест 1925 жылы ... ... ... ... ... ... ... мен бағалау құрылдарының арасында
белгілі маңыздылыққа ие болды. ... ... ... ... ... үшін ... Ал, педагогикалық
тесттерге белгілі бір уақыт ішінде ... да бір ... ... ... анықтайтын тесттер жатады.
Тест – қысқа жауап беру немесе берілгендерден дұрыс жауапты таңдауды
талап ететін көп тапсырмалар беруге ... ... әділ және ... қамтамасыз ететін оқушы білімі мен біліктілігін бақылаудың бір
түрі [7].
В.П.Беспалько білімге қойылатын талаптарға сәйкес тест ... ... ... ... ... ... ... танысу деңгейі, оқушы объектіні
басқа ұқсас объектілерден ажырата алуы, түсініктеме көмегімен білімділігін
бақылауға арналған тапсырмалар.
ІІ-деңгейдегі тесттер.Оқушылардың оқу ... ... ... ... ақпаратты зердеде сақтау немесе түсіну дәрежесінде
қабылдау әрекетімен ... ... ... ... ... ... яғни, оқушылар алған білімін іс-жүзінде қолданып, жаңа ақпарат
алуына бағытталған тапсырмалар.
IV-деңгейдегі тесттер. Оқушылардың шығармашылық біліктілігін анықтауға
арналған ... ... ... тапсырмаларының сенімділік қасиеті – тесттің дидактикалық
немесе психологиялық элементтерінде, сол ... ... ... ... ... ... көрсеткішті сипаттау қабілеті.
2. Бақылау тапсырмаларының нақтылық қасиеті – ... ... өз ... сай (тән) ... айтамыз. Нақтылық критерийі:
Тапсырма пән бағдарламасына сәйкес келе ме? ... ... ... оның тарауларын қамти ма? Деген сұрақтарға жауап береді.
3. Бақылау тапсырмаларының ... ... Бұл ... ... ... тест ... оқытушылармен қатар оқушылар үшін де көп тиімді
екенін өмірдің өзі дәлелдеп отыр. Нәтижесі ... ... ... ... ... білім дәрежесін анықтауда көп уақыт алмайды.
Тест – оқушылардың білімін және ... ... ... ... тест оқу пәні ... ББД және ... тиімді
өлшеуге, саналы түрде бағалауға мүмкіндік беретін, ... бір ... ... ... ... ... ... тест тапсырмалары. Басқа сынақ
жұмыстарымен салыстырғанда, тестің артықшылығы оның ... көп ... ... ... ... міндетті түрде
бірнеше варианты болуы керек. Бұл ... ... ... ... ... тапсырманың барлығын жаттап алу, есте
ұстау ... ... алу ... ... Тест ... ... ретінде емес, оқушыларды үйрету, ... үшін ... ... тест ... әрбір оқушының білім деңгейін
нақты және тез анықтауға ... тест ... болу үшін оның ... ... ... ... ... керек.
Педагогикалық тестіні құрастыру күрделі іс ... ... ... мұғалімі тест тапсырмаларының комплектісін жасай алады.
Ал, тест ... ... ... ... ... ... ... машықтандырады.
Зерттеу барысында алынған нәтижелерге сүйеніп, тесттердің мынадай
артықшылықтарын айтуға болады.
Біріншіден, тесттер - ... ... ... ... ... оны ... ... тесттік тапсырмалардың сапа
көрсеткіштерін тұтасымен стандарттау және ... ... қол ... ... - ... ... құрал. Тест көрсеткіштері
оқушыларды белгілі бір меңгерілген білім жиынтығы бар екенін білуге ... ... ... мен бөлімдерінің негізгі ұғымдарын, білік,
дағдыларды т.б. ... ... ... бағдарланған.
Үшіншіден, тесттер - неғұрлым ауқымды құрал. Тест жұмысын орындай
отырып, әрбір оқушы ... ... ... ... бойынша
тапсырма орындайды.
Төртінші, тесттердің бақылау жұмыстарынан маңызды айырмашылығы –
оның жабдықталғандығы ... тест ... мен ... өзара
қатынасын, оқушылардың тестілеу кезіндегі іс-әрекетін, нәтижелерді өңдеу
және мәліметтерді түсіндіру процедурасын ... ... ... ... тесттердің айырмашылығы, олар баға ... ... және ... ... ... көздеп,
барлық оқушыларды тең жағдайға қояды.
Осылайша, тесттер дәстүрлі бағалау құралдарына қарағанда оқушылардың
қандай да бір ... ... ... ... және ... ... жол ашады деуге болады.
Тесттердің осы айтылған басымдықтарға ие ... ... ... ... ... және нәтижелерді ... ... ... ... ... ... білім мен дағдының өсуі ғана емес,
тұрмыстық деңгейде алынған білім, әрекет ... ... ... ... ... қабылдау ерекшеліктері де анықталуы ... ... ... жеке даму ... ... ... ... нормаға келтіру өте маңызды, өйткені нормалардың болуы
шкалаларға тән ерекшеліктерді анықтауға, ... тест үшін ... ... қатысты алғандағы орнын белгілеуге, бір немесе әр ... ... ... ... сыналушылар топтарының
арасындағы статистикалық ... ... мен ... жол ... ... ең басты жетістігі – олардың оқу әрекетінің нәтижесі.
Оқушылардың жетістігін бағалау үшін ... ... ... қатар
қою керек, ал қатар қою үшін мақсаттардың өзі соған сәйкес технологиялық
формамен берілуі тиіс. Егер ... алға ... ... ... ... ... қалыптастыру мүмкіндігі пайдаланылса, білім беру
әрекеті нәтижелерінің моделін іс жүзінде көп ... ... және ... бөліктерден тұратын тест құрастыруға жарамды формада жасауға айқын
мүмкіндік туады.
Кез келген ... ... ... ... ... ... жатады:
Тесттің біртұтастығы:
– Метрологиялық негізделген болуы керек;
– Сапа көрсеткіштеріне – валидтілік пен сенімділікке сәйкес ... ... ... арналған өзге негіздер ретіндегі нормалары бар болуы
тиіс.
Тесттік ... ... ... ... ... бір ережелер бойынша құрастырылған;
– Тестілеу мақсаттарына және оны әзірлеушілердің ресурстық әлеуметіне
сәйкес ... ... ... ... сапа көрсеткіштері - күрделілігі және дискриминативтілігі
бар;
– Тест жұмысын ... ... бір ... болуы;
– Тапсырмаларды орындау үшін берілген нұсқаулардың түсінікті,
айқын ... ... ... ... ... ... үшін бірдей жағдайды қамтамасыз ететін;
– өткізу уақытын шектейтін;
– нұсқауларының бәрі ... әрі ... не ... ... ... ... статистикалық талдауды және оларды түсіндіруді алдын-ала
қарастыратын.
Тестілер ... ... ... ... ... және ... ... қарапайымдылығы;
2. Нәтиженің тікелей анықталуы;
3. Жеке және ... ... ... ... өңдеуге қолайлылығы;
5. Қысқа мерзілімділігі;
6. Белгіленген стандарттың (норманың) болуы;
7. Ақиқаттылығы.
Дегенмен дәстүрлі әдіспен салыстырғанда ... ... ... ... тест ... ... ... кемшіліктері де бар:
1. Нысапсыз ... ... ... ... ... басым
мүмкіндігі;
2. Әрекет нәтижесінің тек соңын ... ... қиын ... тап ... ... оқушының
логикалық ойлау деңгейін анықтауға мүмкіндіктің болмауы.
Яғни, тесттік ... ... ... ... ... негізгі нысаны болып қала ... ... ... ... ... ... анықтауда басқа да бақылау
әдістерімен және нысандарымен ... ... ... ... де
тестік тапсырманы орындату арқылы оқушылардың ... ... ... білім сапасын анықтауға нақты ... ... пән ... ... тест ... ... бір сағат
(45 минут) бөлінеді. Тест тапсырмаларын сыныптың ... ... ... әр ... ... ... Тест тапсырмаларын жазбаша түрде
(компьютерлік нұсқада) теріліп әр ... ... ... оқу ... ... арқылы мұғалім өзінің
педагогикалық - әдістемелік шеберлігін ... ... ... ... ... ... мен ... жетістіктерді, кемшіліктерді,
олардың себептерін анықтап, өз ... ... ... ... ... ... ... қатар, бұл тестілермен
жұмыс істеу барысында оқушыларда өзінің оқу ... ... ... кемшіліктері туралы мәліметтер алып, нәтижесін ... өз ... ... ... ... ... ... өз
табысынан ләззат алуға, сөйтіп білім мен ... ... ... ... ... дағдысын және білімін тексеру жүйесінің бірден-бір
бағыты - тестілеу болып табылады. Тест - ... ... ... ... ... ... ... Педагогикалық тесттердің негізгі түрлері
Тесттердің негізгі екі түрі бар: дәстүрлі және дәстүрлі емес. Тест
құрамымен, ... ... ... Ол ... оны
қолдану ережесінен, әр тапсырманың орындалуының бағасы мен тест нәтижесін
түсіндіруден тұрады. Тесттің біртұтастығы ... ... ... жалпы өлшенетін факторға қатысын білдіреді. Тесттің әрбір тапсырмасы
өзіне берілген ... ... ... ... ... ... ... жоғалмай алынып тасталынбайды. Тесттің құрылымын ... ... ... ... ... әр ... басқаларымен ортақ
мазмұны бойынша және тест нәтижелерінің вариациясымен байланысты факторлық
құрылым.
Дәстүрлі педагогикалық тестті екі ... мәні ... ... педагогикалық өлшеу әдісі және тестті қолдану нәтижесі ретінде. Орыс
тілінде тест әдіс мағынасында, ал батыс авторларының жұмысында тест ... ... Бұл екі ... да ... ... ... ... тестті әрі әдіс, әрі педагогикалық өлшеудің нәтижесі деп
қабылдау керек. Екеуі бір-бірін толықтырып тұрады. Тест әдіс секілді, ... ... ... ... ... бағасы және өзінің
сапасын көрсететін нәтижесінсіз елестету мүмкін ... ... ... және ... ... жатады.
Гомогенді тест объективті мақсатпен құрылатын ортақ оқу ... ... ... деңгейінің өлшемі мен құрылымын бағалаудың
сапалы және нәтижелі ... ... ... анықтау негізі дәстүрлі тестті
анықтаумен сайкес келетіні бірден ... ... ... ... ... таралған.
Педагогикада олар бір оқу ... ... ... бір ... ... ... ... оқу тәртібі бойынша білімді бақылау үшін
құрылады.
Гетерогенді тест ... ... және ... мен ... ... ... ... дайындық деңгейін тексерудің нәтижелі әдісі
мақсатында құрылады. Көп жағдайда мұндай тесттерге ой-өрістің даму ... ... ... тапсырмалар қосылып отырады.
Әдетте гетерогенді тесттер мектеп бітірушілерді кешенді ... ... ... ... оқу ... абитиурент қабылдауда
қолданылады. Әрбір ... тест ... ... ... ... ... ... тест тапсырмасының жауабы бойынша жүзеге
асырылады. Сонымен қатар, сыналушының дайындығына ... балл ... тест ... ... ... түсіндіріледі. Бұл
жерде сыналушылар бірдей уақытта, бірдей шарттар мен бірдей баға жағдайында
бір ... ... ... ... ... ... ... құрылымы мен нақты көлемі қажеттілікке қарай артқа шегінеді.
Тестке салыстырмалы түрде «кімнің не білетінін» ... ал ... ... ... ... ... ең аз, ... мөлшері
іріктеліп алынады. Тестілеу нәтижесін түсіндіру орта арифметикалық есеппен
сыналушылардың қанша процентінің талдауға алынған кез ... ... ... тест ... ... ... көрсететін проценттік
нормада, ... ... ... Мұндай түсіндіру нормативті-
бағдарланған деп ... Бұл ... ... ... ... рангісі немесе орны туралы қорытындысы ... ... ... жауабының қорытынды білімінің рейтингі.
Интегративті тесттер. Интрегративті тесттер деп – тапсырмалар
жүйесінен тұратын, интегративті ... ... сай ... ... ... ... өсіп отыратын, білім ... ... ... ... ... тестті айтады.
Тексеру мынадай тапсырмаларды: екі және одан да көп оқу тәртібінің ... ... ... (қорытылған, өзара байланысты) білімнің дұрыс
жауаптарын ұсыну нәтижесінде жүргізіледі. Мұндай тесттерді құрастыру тек
бірнеше оқу ... ... ... ... ... ... ... рөл екендігін түсінетін, тапсырмаларды, сыналушылардан
әртүрлі тәртіптегі білімді талап ететін жауаптарды ... ... ... ... қолдана алатын мұғалімдердің ғана қолынан келеді.
Интегративтелген тесттерді құру ... ... ... ... қоспағанда дәстүрлі тесттерді құру ... ... ... тесттердің мазмұнын іріктеу үшін ... ... ... ... ... Бұл тек ... ғана тапсырма
мазмұнының тест мақсатына сай келетінін анықтай алатынымен байланысты.
Бейімделген тестілеу ... ... ... мен ... ... ... Бұл ... түрін білім бақылауда пайдалану өте тиімді
және ... ... бұл ... тест жалпыға ортақ берілмейді, әр бір
оқушының білім деңгейін ескере отырып, оның ... ... ... отырып
құрылады.
Дайындық деңгейіне сай тесттерді қолдану - тексерудің нақтылығын
жоғарылатады және жеке ... ... ... мысалы, 5-10 минут.
Бейімделген тестілеу әрбір оқушыға компьютердің тапсырманы үйлесімді,
шамамен ... ... ... ... ... ... ... әдебиеттерінде бейімделген тесттердің үш нұсқасы ерекшеленеді.
Біріншісі пирамида тәрізді тестілеу деп аталады. Барлық сыналушыға бағасыз
алдын ала орташа ... ... ... ... Жауапқа сәйкес
әрбір сыналушыға тапсырма оңай немесе қиын болып беріледі. ... ... ... бөлу шкаласын қолдану тиімді. Екінші нұсқада, бақылау
қалауы бойынша кез ... ... ... Қиындық деңгейі біртіндеп
білімнің нақты деңгейіне жақындайды. Үшінші нұсқа, ... ... ... ... ... қорымен жүргізіледі.
Осылайша, бейімделген тест қиындық параметрлері мен әрбір тапсырманың
дифференциалдық қабілеті түрінде мәлім ... ... ... ... Бұл жүйе ... ... қарай
реттелген компьютерлік тапсырмалардың банкі түрінде ... ... ... ең ... ...... тәжірибелі жолмен алынған
қиындық деңгейі.
Критерилі-бағытталған тесттер. Критерилі-бағытталған ... ... ... бойынша қабылдаған білімінің, білігінің, дағдысының
жетістіктерін құрастыруға арналған тесттер құрылады. Бұл ... ... ... ... көлемді мазмұн қолданылады. Мұның мәні
оқушының нені білетіні және не ... ... ... өз ... бар. ... ... тест ... іріктеумен байланысты. Критерилі-бағытталған тестілеу
жағдайында ... ... ... ... ... ... тым ... осы
курстың толық көлемінде не қабылдауға ... ... ... дұрыс орындау пайызы дайындық деңгейі немесе курстың толық
көлемін игеру ... ... ... Әрине, критерилі-бағытталған
тестілеуде ақырғы интерпретациялауға барлық негіз бар. Өйткені, тестте 100%
көлемінде қабылдауға болатынның бәрі қамтылған.
Өтілген тақырып ... ... ... ... үшін ... ... ... алушыларды қорытынды аттестациялау үшін құрылған тесттер әр түрлі
болуы керек.
1.2. Тест тапсырмаларының түрлері
Заманауи тестілеуде (Аванесов В.С., ... М.Б., ... А.Н. ... ... тест ... 4 түрін атап көрсетеді: бір ... ... ... ... ... тесттер, ашық немесе ... ... ... ... ... және ... ... арналған
тесттер. Ең көп таралғаны бірінші форма [8].
В.С.Аванесовтың классификациясы бойынша тапсырманың әрбір ... ... ... бақылауға арналған бір немесе ... ... ... тесттерін қолдану тиімді болып табылады. Мұндай
тапсырмаларды келесідей ... ... ... бір, екі, үш, ... ... одан да көп ... ... тапсырмалар. Бұл тапсырманың нұсқаулығы
«Дұрыс жауапты көрсетіңіз» ... ... бір ... ... ... ... шарт. Оның мазмұны
мүмкіндігінше анық және қысқа болып құрастырылады.
Тесттің ықшамдығы тапсырма мағынасы барынша ... ... ... ... ... таңдаумен қамтамасыз етіледі. Сөздердің
қайталануына, түсініксіз сөздерді, оқушыларға ... ... ... ... ... ... қолдануға мүлдем болмайды.
Тапсырманың ықшамдығына қол жеткізу үшін бір нәрсе жайлы сұраған
ыңғайлы. ... бір ... ... ... және оны ... ... тапсырманың сапасына кері әсерін тигізеді. Тапсырма мен
жауаптың қысқа болғаны дұрыс. Қате ... ... ... ... ... ... ... деп аталады. Жалпы жағдайда,
дистракторлар неғұрлым жақсырақ таңдалған сайын, ... да ... Тест ... қабілеті ең алдымен нәтижелі ... ... ... ... ... емес жауаптар саны көп болған
сайын тест жақсы құрылған деп саналады.
Жабық тест. Бірнеше ... ... ... ... жауапты
таңдайтын тесттік тапсырмалар. Тест тапсырмаларының нұсқаларының жауап саны
– 4-5-тен аспауы керек.
Бұрыннан келе ... ... ... айтуынша, білімді тек
оқушыға нақты сұрақтар қойып, онымен тығыз байланыста болған жағдайда ... ... ... ... келісу керек. Бірақ, одан басқа
оқушылар мен оқытушылардың күштерін үнемдеу мәселесі де бар: ... мен ... беру ... нәтижесінің жоғарылау мәселелері.
Дұрыс жауапты құрастырғаннан гөрі оны тапқан ... ... ... ... ... тапсырмаларда білмейтін оқушыға көп жағдайда дұрыс
жауапқа қарағанда қате ... ... ... ... көрінеді. Тест
құрастырушының қабілеттілігі қате, бірақ дұрыс жауапқа өте ұқсас жауаптарды
құрастыруда ... ... бір ... ... ... ... бар тесттерді
құрастыру білімді бағалаудың төменгі деңгейіне жатады.
Ұсынылған жауаптардың ішінен бір ғана дұрыс жауапты таңдау тапсырмалар
нұсқасы басқаларына ... ... ... тапсырмалардың
түсініктемесі де болады: ... ... ... ... Бұл ... барлық қалған жауаптар да дұрыс, ... олар ... ... ... ... ... үш ... бар. Біріншісі –
нашар оқитындар есінде сақтап қалуы мүмкін дұрыс емес ... ... ... ...... тапсырмаларды тәжірибе енгізу
ұтымдырақ. Ол оқушылардың дұрыс жауапты қате ... ... ... ғана
емес, жауаптың дұрыстығын саралай алуының қалыптасуына әсерін тигізеді. Бұл
тек ... орта ғана ... ... ... беру ... де маңызды.
Үшіншісі – білімді толықтыруға ... ... ... ... тапсырмасын
қолдану. Мұндай тапсырмаларды тәжірибеге енгізудің негізі ... ... ... ... Ашық ... ... ... оқушы тапсырмадағы қойылған
сызықтың орнын сөзбен, ... ... ... ... Ашық ... ... жауап берілмейді: оны тесттен өтуші өзі ... ... ... Кей ... ... ... тапсырма» терминінің орнына
«толықтыру тапсырмасы» немесе «жауап құрастырылатын тапсырма» ... Ашық ... ... үшін «толықтырыңыз» түсіндірмелі сөзін
қолдану міндетті болып саналады.
Сәйкестікті орнатуға арналған тест. Бір ... ... ... элементтерімен салыстыру. Жиынның бір элементіне екінші жиынның ... ... ғана ... ... ... ... құруға арналған тапсырмалар. Оқушылардан амалдар немесе
процестердің орындау тәртібін дұрыс көрсету талап етіледі.
Жалпы білімді бақылауға ... ... ... ... Тест ... ... ... оқушыларға тапсырма сөйлем түрінде беріледі де
сөйлемдегі кей сөз ... ... ... сөз т.б) үш ... ... ... жауап қысқа тұжырымды бір ... ... ... тест: оқушыларға берілген тапсырмамен қоса оның ... ... емес ... ... ... ... арқылы
беріліп, оның жауабының саны төртеуден кем болмағаны жөн. Оқушы
жауабы бағдарламаланған ... ... ... перфокарта кілті
болады.
3. Еске түсіру тесті: сұрақ ... ... де, ... бір ... ... Еске түсіру тестінің сұрақтарын түзегенде сұрақ
нақты, анық қойылады, ал ... сөз, сан, ... т.б ... ... ... тесті: мағынасы бір–бірімен ... екі ... әр ... ... ... ... тест: бақылау объектісі (құбылыс, ... ... ... ... ... ... Тест тапсырмасын дайындағанда
оның саны 10 шақты болғаны ... ... ... ... ... ... ... тест түрінде
(мысалы: толықтыру, таңдамалы т.б) беріледі.
7. Кәсіптік бағдар тесті: ... ... да бір ... ... кезеңінде айқындалуына немесе одан бір мағлұмат алатынына
негізделеді.
8. Баламалы тест: тесттің бұл ... ... ... ... ... ... ... болған жөн. Сөйлем қысқа тұжырымды, мазмұнды
бір мәнді болғаны дұрыс. Тесттің ... ... ... ... дұрыс емес) ия немесе жоқ немесе белгілер арқылы +, - ... ... ... тесттік тапсырманы графикалық диктант
үлгісінде пайдалануға болады.
1.3. Тест ... ... мен ... ... ... білім алушылардың білімін бақылау үшін тестілеуді
қолдану, олардың мұғалімнен тәуелсіз ... бір ... ... ... мен сапасын бағалауға мүмкіндік береді.
Жалпы түрде тесттік тапсырмалар төмендегідей болуы қажет:
– Оқу материалының мазмұнына сай ... ... ... ... ... ... құрылуы керек;
– Тәжірибе жүзінде мақұлданған болуы керек;
– Сыналушыға түсінікті болуы керек.
Тест тапсырмаларының ... ... ... ... деңгейі мен
сапасын бақылауға болады. Ол үшін тест ... мына ... ... ... ...... жағдайда бірдей жауаптардың ретін өзгертіп
қолдану;
– Анықтылық – тестті құрастырушы ... ... ... ... ... ... ... тарапынан тесттік тапсырманың құрамына қойылатын
талаптардың ең аз бөліктері мыналардан ... ... ... ... ... орындап, қай жерге не жазуы
керек екені туралы түсіндірме болуы қажет. Нұсқаулық кез ... ... ... мен ... ... ... ... мен сұрақ мәтінінен (тапсырма мазмұнының толық болуы сұрақтың
құрылымы мен құрамы өтілген материалға байланысты);
3. Дұрыс жауаптан.
Аталған тест тапсырмаларының бөліктері тест құрастыруға ... ең ... ... ... табылады. Сонымен қатар, тест ... ... ... ... ... ... ... өтулері
керек:
– Тапсырма арналып жасалған сыналушылардың жасы (сыныбы);
– Тақырып (пән немесе пән аумағы);
– Тапсырманы орындауға арналып ... ... ... мерзімі;
– Тапсырманың деңгейі;
– Бағдарламалық материал мен стандартқа сәйкестігі;
– Автор ... ... ... мына талаптарды ескеру қажет:
1. Ең басты талабы – тест сұрақтары оқу материалын  қамту керек;
2. ... тест ... ... бір ... ... ... ... нөмірден немесе қандай да бір символдық белгіден басталмауы
керек. Тест тапсырушы  сұрақты реті бойынша ... оның ... есте ... ... ... ... жауап нұсқалары белгілі бір ретпен берілуі тиіс;
5. Жауап беруге кеткен уақыт есептеліп, осы уақытқа шектеу ... ... Бір ... ... тест ... ... ... отырғандықтан
сұрақтарды тақырып бойынша бөліп тастауға болады.
7. Тест жүйесін оқушыға қойылған әрбір ... ... ... ... енуі ... ... тест қолдануда қарапайым болуы керек. Экранда сұрақты
бейнелеу үшін дизайнер көмегімен пайдаланып ... ... ... ... жөн. ... ... экранда басқарушы пернелер
болған дұрыс және оқушының іс әрекеті бойынша қажет уақытта, ... ... ... ... ... ... экран бетінде үнемі
болмауы керек;
9. Тест сұрақтары мен жауап нұсқалары мазмұны бойынша ... ... ... ... ... ... құрастырушыларға емес, оқулық
пен тест сұрақтарының мазмұндық бөлігінің авторларына байланысты;
10. Сонымен қатар, тест ғылыми негізделген ... ... ... ... ... өлшеніп, ұпаймен бағалануы керек. Тестте бақылау,
есеп және баға бір-бірімен тығыз байланысты, ... оны ... ... мен ... ... ... негізделген, - деп
кездейсоқ айтпайды.
Қазіргі уақытта тесттерді құру және оның орындалуы мен ... ... ... болады. Оқушының білім деңгейі жеке ... ... ... ... ... ... тапсырмасы бағасының
арифметикалық қосындысы ретінде алынады. ... ... ... ... ... ал ... орындамаса 0 алады. Яғни, орындалған тесттің ұпайы тесттегі
дұрыс ... ... ... ... қатар, оқушының нәтижесін 0 және 1 ғана емес, тапсырманың
күрделігіне сәйкес белгілі бір ... ... ... ... ... өлшем  коэффицентінің үлкен мәні тесттің күрделі тапсырмаларына,
ал кіші мәні ереже бойынша жеңіл тапсырмаларға ... ... құру ... ... ... Тест ... ... мынадай талаптар қойылады:
– барлық оқушыларға бірдей нұсқау болуы;
– тапсырманың логикалық түрде түрленуі, қысқалығы, жауаптарды бағалау
ережесінің бір ... ... ... ойға ... ... тез ... ... оқушылар өзін - өзі бақылайды.
Бақылаудың тест әдісі арқылы қорытындысында дарынды, ... ... ... ... жеке ... ... көмек
беріледі.
Тесттік бақылау нормалары
Біріншіден – тесттік ... 10 – 15 тен кем ... ... – бағалауда субъективтіліктің аз болуы үшін ... ... ... ... ... білу көп ... шешеді.
Үшіншіден – Жалпы тесттік ... ... ... ... ... бағалау критерийі ... Яғни ... ... ... ... ... баға:
70% - ке дейінгі дұрыс жауапқа – 2;
70% - 90% аралығындағы дұрыс жауапқа – ... - 100% ... ... ...... дұрыс жауапқа – 5.
Білім мен білік келесідей болып бөлінеді:
А – түсініктерді, ... ... ...... мен ... ...... мен формулаларды есептерді шешуде пайдалана алуы;
D – ... ... мен ... ... көрсете алуы;
Е – бағалаушы талқылаулар жасай алуы.
Бағалау үшін келесі пропорциялар анықталған:
А – 10%;
В – 20%;
С – 30%;
D – 30%;
Е – ... ... ҚОРЫ ... ТЕСТ ... ҚҰРУ ЖӘНЕ ... ЖАСАУ
Қазіргі уақытта компьютерлік технологияның дамуы өте қарқынды жүруде.
Компьютерлік технологияның дамуы ақпарат алмасуының ... ... ... ... ... және ... беру ... ақпараттық
жүйелердің, автоматтандырылған басқару орындарының пайда болуына ... ... алып ... ... ... ... ақпарат және оларды өңдеу,
ақпараттық модельдеуге ... ... ... Компьютерлік техниканың
кеңінен қолданылуына ... әр ... ... ... ... мүмкіндіктері пайда болды. Адам кызметінің ... ... ... ... ... ... негізін мәліметтер
қоры құрайды [22].
Шындығында да ... ... ... ... ... ... ... байланысқан жиынтығы түрінде көрсетілген шын дүниенің
үзінділерінің сипаттамаларына сүйенеді.
Тәжірибеде оқытудың ақпараттық технологиялары деп ... ... ... ... ... ... айтады (ЭЕМ аудио,
кино, бейне).
Компьютерлер білім беруде кеңінен қолданыла бастағанда «оқытудың жаңа
ақпараттық технологиясы» термині пайда ... ... кез ... технология, оқыту процесінің технологиялық негізін ... ... ... ... ... ... болып
табылады. Компьютерді қолданатын оқыту технологиясының ең дұрысырақ термині
ол - компьютерлік технология.
Компьютерлік технологиялар бағдарламаланған оқыту идеясының ... ... мен ... тамаша мүмкіндіктерімен
байланысты, оқытудың жаңа, әлі зерттелмеген технологиялық нұсқаларын дамыта
түседі. Оқытудың компьютерлік (жаңа ақпараттық) технологиялары ... ... ... ... компьютер болатын дайындық процесі және білім
алушыларға ақпараттың ... ... ... ... үш ... ... ... Қолданысқа «еніп келе жатқан» технология (жекелеген дидактикалық
тапсырмаларға арналған тақырыптар, ... ... ... ... Берілген бөлім технологияларының ішіндегі қолданылатын негізгі,
айқындаушы, мағыналысы;
3. Монотехнология ... ... оқу ... ... ... ... Мәліметтер қоры ретінде енгізу технологиясы, жүйелеу,
сақтау және компьютерлік техниканың қолданылуымен ақпараттың ұсынылуы
түсіндіріледі. Мәліметтер ... ... ... құрамында міндетті
түрде құрылатын шексіз көлемді әртүрлі статистикалық, мәтіндік, графикалық
және көрнекті ақпараттар ... ... ... ... ... ... толықтыруға арналған оны ... ... ... ... ... статистикалық мәліметтер, рефераттар, шолулар және
т.б. Мәліметтер қорында ақпаратты іздеу мен жүйелендіру негізгі үш ... ... ... қоры ... ... ... мен жариялаушыларды қолданады, яғни, ... ... ... ... қорында ақпараттың әрбір бірлігіне белгілі бір
атрибуттар меншіктелген және оны іздеу олардың біреуі ... кез ... ... ... ... ... ізделінетін ақпарат жүйеде оның
координаттарын беру ... ... ... ... ... ... ... амалдар орындайды. Статистикалық мәліметтер қоры
электрондық кестелер атымен ... ... бар ... ... ... ... тармақталып жүзеге асырылады. Мәліметтер қоры білім ... мен ... ... кітапқа енбеген ақпаратты дидактикалық процесте
де, қолданушының ақпаратты өзіндік еркін таңдауында да шапшаң ... ... ... қоры ... ... ... тиімді құралы болып
табылады. Мәліметтер қоры электронды есептеу ... ... ... ... ... деп ... біртұтас программалық жасаумен
жасақталуы керек.
Мәлiметтер қорында қолданылатын терминдер:
– Мәлiметтер қоры – ... ... ... Мәлiметтер қорынан
керегiне қарай қажеттi мәлiметтер алу үшiн сақталады. Басқаша айтсақ,
мұнда керектi ақпаратты iздеу ұйымдастырылады;
...... ... (жол) және өрiс (бағана) түрiнде сақтауға
арналған обьект болып табылады. Әрбiр кесте ... бiр ... ... сақтауға қолданылады;
– Мәлiметтер қорында екi өлшемдi кестенiң жолдары ... ... ... деп ... ... ... мәлiметтер қорында,
кестедегi әрбiр жол жазба болып табылады, ал жазба бiрнеше ... ... – бiр ... ... ... кестелердiң негiзiнде құрылады.
Форма мен Есеп беру бiр кесте (немесе сұрау) негiзiнде құрылады. ... ... ... бiр немесе бiрнеше кестеден алуға ... ...... ... үшiн ... Әрбiр формаға енгiзу
үшiн, кесте өрiсiндегi мәлiметтердi бейнелеу үшiн ... ... ... ... элементтерiн орналастыруға болады;
– Есеп беру – мәлiметтердi баспадан шығаруға арналған. Есеп беру ... ... ... ... мәлiметтердi көрудiң ерекше формасы.
Мәлiметтер қорын баспаға ... ... ... бетiнде қандай түрде
бейнеленетiндiгiн және қандай жазбалар мен өрiстер енгiзiлетiндiгiн
қарастыру керек. Есеп ... ... бiр ... ... ... ... білімді бағалауда компьютерлік тестілеу қолданылуда.
Компьютерде тест сұрақтарының қоры ... ала ... ... алушылардың
білімі сол компьютерлік тестілеу арқылы бағаланады. Мұнда тест сұрақтарының
нұсқалары компьютерде автоматты түрде ... ... ... ... ... ... түрде есептеп шығарып береді. Бұл
жүйенің тиімділігі оның жүйелі, әділ және ... ... ... ... ... беретін орта мектепте мәліметтер қорын оқытудың мазмұны
Орта мектептің жоғары буынында ... ... жаңа ... әрбір адамның әлеуметтік статусына қоғам тарапынан ... ... ... ... ... Бұл талаптардың ішіндегі
маңыздыларының бірі – жеке тұлғаның ... ... ... ... ала ... алға ... ... орындай алуы, азаматтық
көзқарасының болуы, оқи білуі, ... ... ... еңбек нарығына
тәуелді іс-әрекеттің жаңа тәсілдерін меңгере білуі болып табылады.
Қазіргі ақпараттық технологиялардың негізгі ... ... ... негізделеді. Бұл тұжырымдамаға сәйкес, ақпараттық
технологиялардың негізі мәліметтер болып табылады. ... ... ... ... дәл ... үшін және ... сұранысын қанағаттандыру мақсатында мәліметтер қоры түрінде
ұйымдастырылады. Ақпараттық жүйелерді пайдаланушылардың аясының ... ... ... ... ... ... оны ... түсті. Осыған байланысты сақталатын ... ... ... ... ... құру ... ... болды. Бұл 60-шы
жылдардың аяғына қарай алғашқы өндірістік ... ... ...... ... ... мен ... арналған
арнайы программалық құралдарының пайда болуына әкелді.
Ал, бұл күндері мәліметтер қоры мен ақпараттық жүйелерді пайдалану
адам ... мен ... ... ... ... ... бөлігіне
айналды. Осыған байланысты сәйкес технология мен программалық өнімдерді
тиімді ... мен оның ... ... меңгерудің өзектілігі артып
келеді. Мысалы, мәліметтер қорын басқару жүйелері, жобалауды автоматтандыру
жүйелері және ... ... ... ... ... бірі ... ... қызмет аясында ақпараттың үлкен көлемімен жұмыс
(топтастыру, ақпаратты ... ... ... ... ... ... орын алады. Сондықтан ұтымды және нәтижелі қызмет ... ... ... ... ... ... жүйесінің (МҚБЖ) жұмыс істеу
принциптерін білулері және ... ... ... ... ... ... ... Алайда, МҚБЖ оқытудың бұрыннан бар әдістерін талдау
дәстүрлі оқыту мұндай дағдылар мен біліктерді өз дәрежесінде ... ... ... да ... ... информатика пәнінен мектеп
оқулықтарының көпшілігі, сондай-ақ осы тақырып көлеміндегі ... ... ... ... бойынша оқытуды ұсынады: алдымен негізгі
түсініктерді қарастырып шығу (кестелер, жазбалар, өрістер, мәліметтер ... және т.б.), ... ... ... ... ... Microsoft
Access-те МҚБЖ жұмысының негізгі принциптерін үйреу. Бұл жерде ... ... ... әртүрлі әрекеттер жасау нәтижесінде орындалады.
Нәтижесінде олардың жұмыс істеуі төмендейді және ... ... ... түрде өзі шешіледі, оқушылар ненің не үшін жасалынып
жатқаны көп жағдайда ... ... ... ... қорын басқару жүйесін оқыту әдістері мен
жолдарын табу басты ... ... Бұл ... ... қолданудың
неғұрлым тиімді әрекеттерін құруға септігін тигізеді. Соңғы жылдардағы
психолого-педагогикалық зерттеулердің көрсетуі ... ... ... ... ... ... ... сол білім алушылардың әрекеттері болуы тиіс. Осы
әрекет кезінде білім алушылар өзіне қажетті білімді ала алады.
Мектептегі ... ... ... ... түрі ... шешімі болып табылады. Тапсырмаларды шешу барысында оқушылардың
білім, білік, дағдысы қалыптасады.
Тапсырмаларды қолдану МҚБЖ оқытудың негізі болуы керек. ... ... МҚБЖ ... фундаментальді түсініктерін бұлай ұйымдастыру арнайы
жасалған тапсырмалар жүйесін бағдарламалау ... іске ... Бұл ... кері ... ... бұл оқыту жоғары буынға ... ... ... біледі. Енді мәліметтер қоры туралы қысқаша
қарастырайық.
Мәліметтер қоры – бұл ақпараттарды сақтауға ... ... ... ... ... мәліметтер қоры түсінігі қалыптаса бастаған
жылдары, бұл ... тек қана ... ... ... Бірақ бүгінгі
күнгі мәліметтер қорын басқару жүйелері (МҚБЖ) өз ... тек ... ғана ... ... ... ... немесе басқа да
бағдарламалық-ақпараттық кешендермен қарым-қатынас жүзеге ... ... ... код) де орналастыруға мүмкіндік береді.
Осылайша біз қазіргі заманғы мәліметтер қорында тек қана ... ... ... бірге ақпарат та сақталатындығын айта аламыз.
Мәліметтер қоры түсінігімен мәліметтер қорын басқару жүйесі түсінігі
тығыз байланысты. Бұл жаңа ... ... ... оны ... ... ... мен ақпараттарды визуалдау үшін арналған
бағдарламалық жабдықтар кешені. Қордың ... ... деп ... ... ... ... ... оларды
тәртіптеуді, толықтыру және шығару құрылғысына беру немесе ... ... ... ... ... ... ... қорын басқару жүйелері бар. Олардың әр
түрлі объектілермен әр ... ... ... ... мен пайдаланушыларға әр
түрлі функциялар мен жабдықтар ұсынатындығына қарамастан МҚБЖ-нің көбі
ортақ ... ... ... ... ... Бұл бізге бір
жүйені қарастырып, оның ... ... және ... МҚБЖ-нің
барлық класына жалпылауға мүмкіндік береді.
МҚ-ның айқын басымдылықтары мен ... алғы ... оның ... ... ... Оны қолданудың алғы шарттарына келесілер
жатады:
– нақты өмірдің объектілері өзара күрделі қарым-қатынаста ... ... ... ... ... ... байланысқан бір бүтінді
қалыптастыруды талап етеді;
– әртүрлі пайдаланушылардың ақпараттық қажеттіліктері ... ... бұл бір ... ... ... және ... пайдаланушылардың
оған кіру мүмкіндігін бір мақсатты қылады;
– ақпараттық қорды құру мен ... ... мен ... ұсыну әртүрлі тапсырмаларды шешуде универсалды және жалпы
болып табылады. ... ... үшін ... ... құру бұл ... орындалу деңгейінің
өсуі мен ақпараттық жүйелерді құрудың еңбек сыйымдылығының қысқаруына
әкеледі;
– техникалық және бағдарламалық ... ... ... қазіргі
заманғы деңгейі, ақпараттық жүйелерді құру теориялары мен ... ... ... құруға мүмкіндік береді.
Информатиканы оқытудың басты мiндеттерi негiзiнде оқу бағдарламасында
нақты дидактикалық мiндеттер айқындалады, оның iшiнде оқушыларды ... ... ... аса маңызды болып табылады.
2009-2010 оқу жылында Қазақстан Республикасының ... ... ... ... 7-11 ... ... міндеттері ҚР БжҒМ-нің
24.09.2002 ж. № 693 бұйрығымен бекітілген ҚР орта ... бiлiм ... пәні ... мемлекеттiк жалпыға мiндеттi стандарты (ҚР БжҒМ-
нің 24.09.2002 ж. № 693 ... ... ... ... оқу ... ... ... сатысында (7-9 сыныптарда)
информатиканы оқытуға аптасына 1 сағаттан, оқу ... 102 ... ... ... 1 ... оқу жылында 34 сағат;
8-сыныпта: аптасына 1 сағаттан, оқу жылында 34 сағат;
9-сыныпта: аптасына 1сағаттан, оқу жылында 34 сағат бөлiнген.
Еліміздегі білім беруді ... ... ... ... ... ... ... беру өрісін құруды меңзейтін мектептің
жоғары сатысындағы бағдарлы ... ... ... Оның ... ... берудің Мемлекеттік стандартында белгіленіп көрсетілген (2002 ... де онда ... ... ... ... бағдарлы бағытта
оқытуға кезеңмен көшу ескерілген ... ... оқу ... ... ... ... бойынша қоғамдық-гуманитарлық немесе
жаратылыстану-математикалық бағыттарының бірін ... ... оқу ... 10-11 сыныпта жаратылыстану-математикалық
бағытта информатиканы оқытуға аптасына 1 ... (10-11 ... 2 ... ... ... 68 ... қоғамдық-гуманитарлық
бағытта аптасына 1 сағат (10-11 сыныптарда информатиканы 2 жылда оқытуға
барлығы 68 ... ... Кез ... ... ... информатикаға
және оның қолданыстарына қызығушылық танытқан оқушыларға мектеп ... ... ... ... ... сағат санын арттыра
алады.
7-9 сыныптарда информатиканы оқытуда ... ... ... - ... ... 2003 (ҚР БжҒМ-нің 11.03.2003 ж. № ... ... ... ... ... ... ... 2004 (ҚР БжҒМ-нің 12.05.2004 ж. № 405 бұйрығымен бекітілген)
пайдаланылатын ... ... және ... ... ... ж. № 672 бұйрығымен
бекітілген Информатиканы 10-11 сыныптарда оқыту үшін ... ... ... ... беретін мектептердің жаратылыстану-математикалық бағытта
информатиканы 10-11 сыныпта оқыту ... ... ... С.Т. // Орта ... білім беретін мектептің 10-11-
сыныптарына арналған Информатика. ...... ... ҚБА, ... ... білім беретін мектептердің қоғамдық-гуманитарлық бағытта
информатиканы 10-11 сыныпта ... ... ... ... С.Т. // Орта ... білім беретін мектептің 10-11-
сыныптарына арналған ... ...... ... ҚБА, ... оқу ... ... беру ұйымдарына пайдалануға рұқсат етілген
оқулық басылымдарының тізбесі ҚР БжҒМ-нің 03.04.2009 ж. № 160 ... және оған ... 7-9 ... келесі оқулықтармен оқыту
жалғасатын болады:
1. 7 сынып. Информатика. ... Н., ... Н. - ... Атамура, 2007
2. 8 сынып. Информатика. Е.Шевчук, Н.Кольева - Алматы: Мектеп, 2008
3. 9 сынып. Информатика мен ... ... ... оқыту.
Б.Нақысбеков, А.Мұхамеди, Г.Мадиярова - Алматы: Мектеп, 2009
4. Информатика. Ермеков Н., ... В.А., ... С.Ж. ... ... ... 10 сыныбына арналған оқулық
(жаратылыстану-математикалық бағыт). – Алматы: Жазушы, 2006.
5. Информатика. ... Н., ... В.А., ... С.Ж. ... ... ... 10 ... арналған оқулық (қоғамдық-
гуманитарлық). – Алматы: Жазушы, 2006.
7-11 сыныптарда мектептерге сәйкес келесі оқу-әдістемелік кешендерін
қолданылу ұсынылады:
1. ... ... ... ... ... ...... Жазушы, 2008.
2. 7-сынып. Информатикадан ... ... ...... Жазушы, 2008.
3. 8-сынып. Информатика. Әдістемелік ... ... ... - Алматы: Мектеп, 2008
4. 8-сынып. Информатика. Жұмыс дәптері. ... ... - ... ... ... Информатика мен есептеуіш ... ... ... ... ... ... -
Алматы: Мектеп, 2009
6. 9-сынып. Информатика мен ... ... ... ... жаттығулар жинағы. Б.Бөрібаев, Р.Дузбаева, А.Махметова – Алматы:
Мектеп, 2009
7. 9-сынып. Информатика (Паскаль). - ... ... - ... ... - ... ... 2009
8. 10-сынып. Информатика. әдістемелік құрал (қоғамдық-гуманитарлық бағыт)
Ермеков Н., Криворучко В.А., Заречная О. – Алматы: Жазушы, 2006.
9. 10-сынып. ... ... ... ... ... ... ... – Алматы: Жазушы, 2006.
10. 10-сынып. Информатика. әдістемелік құрал (жаратылыстану-математикалық
бағыт) Н.Ермеков, В.Криворучко, Н.Шпигарь – Алматы: Жазушы, 2006
11. ... ... ... ... ... ... Н.Ермеков, В.Криворучко, Н.Стифутина – Алматы:
Жазушы, 2006
Информатиканы тереңдетіп оқығысы ... ... саны ... ... ... ... базистік оқу жоспарында бағдарлы курстарға
бөлінген сағат саны есебінен информатиканы ... ... ... 1 ... ... ... 2 ... қоса алады. Оқушылардың білім
деңгейіне қойылатын талаптар сәйкес деңгейлер үшін ... беру ... ... ... ... ... мектептің оқу жоспарына
таңдау курстарын енгізу қажет. Бұл келесі мазмұндағы таңдау ... ... ... ... ... «ЭЕМ операторы»,
«Компьютерде іс-қағаздарын ... ... ... ... ... жүйелер», «Flash-программалау» және т.б.
Оқушылардың таңдауы бойынша оқу пәні ретіндегі информатиканы оқыту,
сондай-ақ оны ... ... ... ... ... ... беретін
мектептің 8-сыныбынан басталуы мүмкін.
Жоғарыда аталған оқу бағдарламалары мен ... ... ... ... материалдар болып табылады. Сонымен бірге оқу ... ... ... не ... ... ... оқыту үшін
қосымша оқу құралдары ... ... ... ... және ... ... ... мен математиканы
тереңдетіп оқытатын мектептерде «Арман-ПВ - 2008», «НЦИ - 2008», ... ... Ltd - 2008» және т.б. ... шыққан қосымша оқулықтар
мен электрондық оқу құралдарын қолдануға болады.
Ұйғыр, өзбек тілдерінде оқытылатын жалпы білім беретін ... ... үшін осы ... аударылған оқулықтар қолданылады.
Информатиканы оқыту бағдарламаларын арнайы жабдықталған мультимедиялық
кабинетте және жалпы қолданылатын оқу-көрнекілік құралдар мен ... ... ... ... ... оқулықтар,
виртуальды лабораториялар және т.б. бар болған жағдайда ғана ... ... орта ... ... ... ... ... стандартына» сәйкес мәліметтер қоры «Ақпараттық технологиялар»
мазмұндық желісі бойынша оқытылады. Мұндағы қарастырылатын ... ... ... ... ақпартты кесте түрінде сақтау және
өңдеу. Деректер базасы. Деректер базасының құрылымы. ... ... ... ... базасын толтыру, ақпаратты берілген ... ... және ... ... ... пәні ... оқу ... көлемі
«Информатика» оқу пәні бойынша оқу ... ... ... сәйкес құрылады:
1. Негізгі сатыда (7,8,9-сыныптар) – аптасына 1 ... оқу ... ... 34 ... барлығы 102 сағат.
2. Оқыту бағдарына қарай жоғарғы сатыда:
а) қоғамдық – гуманитарлық бағыт (10-11-сыныптар) – әр ... ... ... оқу ... 34 ... ... 68 сағат;
б) жаратылыстану – математикалық бағыт (10-11-сыныптар) – әр ... 1 ... оқу ... 34 сағат, барлығы 68 сағат.
Жаратылыстану-математикалық бағыттағы жалпы білім беретін оқу орнының
жоғарғы сатысының білім мазмұны:
Үлкен көлемді ақпаратты өңдеу. Ақпараттты ... ... және ... моделдер. Ақпаратты-логикалық ... ... ... моделі, реляциялық модель. Деректер базасымен жұмыс:
деректер базасының құрылымы, деректер базасы ... ... ... ... ... ... Оқу БД құру.
Жалпы білім беретін оқу орнының базалық курсында «Мәліметтер қоры»
тақырыбына бөлінген сағат саны
(8-сынып)
|№ |Тақырыптар ... |
| | ... |
|1 ... ... құру және оны ... ... |1 |
|2 ... қорын құру және оны редакторлеу. |1 |
|3 |Excel ... ... ... ... |1 |
|4 ... ... өңдеу. |1 |
|5 ... ... |1 ... 5 ... ... ... ... білім беретін оқу орнының
жоғарғы сатысына бөлінген сағат саны
(11-сынып)
|1 ... Access 2003 ... ... ... |
| | ... |
|2 ... ... құру. |1 |
|3 ... ... |1 |
|4 |Көп ... ... ... ... |1 |
| ... | |
|5 ... ... ... енгізу және |1 |
| ... | |
|6 ... ... және ... |1 |
|7 ... ... ... мәліметтерді таңдау |1 |
|8 ... ... |1 ... 8 ... ... ... қоры ... тест тапсырмаларын жасау
Жабық тест. Берілген жауаптардын ішінен дұрысын табыңыз.
8-сынып.
1. Белгілі бір қасиеттерге ие мәліметтер жиыны жөнінде жүйелі ... ... ... ... ... ... тізім
ә) + мәліметтер қоры
б) жазулар
в) мәлімет
г) мәліметтерді сұрыптау
2. Excel-де мәліметтер ... ... ... ... ... кесте өрісі
б) + тізімнің жолы
в) кесте жолы
г) кесте бағаны
3. ... ... ... ... дегеніміз?
а) + тізімнің бағаны
ә) тізімнің жолы
б) кесте өрісі
в) кесте жолы
г) кесте бағаны
4. Мәліметтерді реттеу үшін мына командалар орындалады:
а) ...... ... ... ... ... ... – Мәлімет – Реттеу
в) + Кестенің бір ұяшығын ...... ...... Ұяшықты белгілеу – Реттеу – Мәлімет
5. Реттеуі бойынша (Сортировать по) өрісінің тізімінен ... таңдалынады
а) ... өсуі ... ал ... ... ... ... кері ... мәліметтері реттелетін және бірдей мәндері бар өріс
в) + мәліметтері реттелетін өріс және реттеудің ... ... ... Өсуі ... (по ... өрісін таңдағанда:
а) кері реттелу
ә) + сандар өсуі бойынша, ал ... ... ... реттелуі орындалады
б) мәліметтері реттелетін және бірдей мәндері бар өріс
в) қосымша реттеу
г) мәліметтері ... өріс және ... ... Кемуі бойынша (по убыванию) өрісін таңдағанда
а) + кері реттелу орындалады
ә) ... ... ... ... өріс және реттеудің типі
в) мәліметтері реттелетін және бірдей мәндері бар өріс
г) сандар өсуі бойынша, ал мәтін алфавит бойынша реттелуі
8. Содан ... ... по) ... ... ... ... ... өріс және ... типі
ә) сандар өсуі бойынша, ал мәтін алфавит бойынша реттелуі
б) қосымша реттеу
в) кері ... + ... ... және ... ... бар өріс
9. Қосымша реттеу қай батырманы шерткенде қойылады?
а) ... ... кері ... + ... параметрі (параметры сортировки)
в) қосымша реттеу
г) кемуі бойынша
10. Регистрді ескеру ... ... ... қай ... қолданылады?
а) + бас әріп және кіші әріптерді реттеу кезінде
ә) бас әріптерді реттеу кезінде
б) кіші ... ... ... кері ... ... ... реттеу кезінде
11. Мәліметтерді тез тауып, олармен және тізім бойынша жұмыс істеу әдісі?
а) + сүзу ... ... ... ... ... Excel-де сүзудің қанша түрі бар?
а) бір
ә) + екі
б) үш
в) төрт
г) бес
13. Excel-де сүзудің қандай түрлері бар?
а) автосүзгі
ә) кеңейтілген ... ... + ... және ... ... а және ... ... автосүзгі көмегімен сүзу үшін ... керек.
а) мәліметтер ... ... ... ... ... – Автосүзгі
(Автофильтр) бұйрығын орындау – сүзуді қажет ететін ... ... ... ... Сүзу тізіміндегі ұяшықты белгілеу – Автосүзгі (Автофильтр) бұйрығын
орындау – сүзуді қажет ететін мәліметтер қатарынан қажет мәнді таңдау
б) Сүзу ... ... ... ... ... ететін мәліметтер
қатарынан қажет мәнді таңдау
в) Сүзу тізіміндегі ұяшықты белгілеу – ... ... ... ... ...... ... ететін мәліметтер қатарынан
қажет мәнді таңдау
г) + Сүзу тізіміндегі ұяшықты белгілеу – ... ... ... бөлімін таңдау – Автосүзгі (Автофильтр) бұйрығын орындау –
сүзуді қажет ететін мәліметтер қатарынан қажет мәнді таңдау
15. Автоөшіру үшін ... ... ... ... ... ... ... ... командасн таңдау
б) Сүзу тізіміндегі ұяшықты белгілеу – ... ... ... ... ...... (Автофильтр) бұйрығын орындау –
сүзуді қажет ететін мәліметтер қатарынан қажет мәнді таңдау
в) Сүзу тізіміндегі ұяшықты белгілеу – сүзуді ... ... ... ... мәнді таңдау
г) + мәліметтер менюінен Сүзгі – Автосүзгі командасын таңдау.
16. Мәліметтер қорының құрылымына қойылатын талаптар:
а) + мәліметтер қорының бірінші қатарында ... өріс ... ... ... ... қалған қатарлары бос болмай, онда
жазбалар орналасуы тиіс; өріс бойымен орналасқан ... ... ... яғни олар тек ... ... тек ... тұруы тиіс.
ә) мәліметтер қорының бірінші қатарында қайталанбайтын өріс атаулары
орналасуы тиіс; мәліметтер қорының қалған қатарлары бос ... ... ... ... өріс ... ... мәліметтер біртектес
болмауы тиіс.
б) өріс бойымен орналасқан мәліметтер біртектес ... ... ... ... ... қайталанбайтын өріс атаулары
орналасуы тиіс;
в) мәліметтер қорының бірінші қатарында қайталанбайтын өріс ... ... ... қорының бірінші қатарында қайталанбайтын өріс атаулары
орналасуы ... ... ... ... ... бос болуы тиіс;
өріс бойымен орналасқан мәліметтер біртектес ... ... яғни олар ... ... тек ... ... ... Мәліметтер – Сұрыптау (Данные – ... ... ... ... ... ... орналастырады
б) + мәліметтер қорын сұрыптайды, яғни ... бір ... ... ... орналастырады
в) мәліметтер қорының бірінші қатарында қайталанбайтын өріс атауларды
орналастырады
г) сүзуді қажет ететін мәліметтер қатарынан қажет мәнді таңдайды
18. Excel ... ... ... ... қай ... ... Alt-Backspace
ә) Ctrl-C
б) Ctrl- бос орын
в) Shift-F6
г) + Shift-бос орын
19. Excel бағдарламасында іргелес емес ұяшықтарды қалай бөлектеуге болады?
а) бірінші ... ... ... ... басып тұрып, басқа
ұяшықтарда шерту арқылы
ә) бірінші ұяшықты шертіп, «Alt» ... ... ... ... ... ... Ctrl-А ... басу
в) Alt-Backspace пернесин басу
г) + бірінші ... ... «Ctrl» ... ... ... ... шерту арқылы
20. excel-де мәліметтер қорын қалай сүзуге болады?
а) шарт бойынша
ә) критерий бойынша
б) алғашқы 10 элемент шығару
в) бір ғана мәлімет ... + ... ... ... ... ... ... үшін келесі әрекетті орындау керек:
а) + Данные - ...... ... ... - по убыванию
В) Сервис - Сортировка - сұрыпталатын бағанды көрсету - по убыванию
С) Файл - ... - ... ... ... - по ... ... - Сортировка - сұрыпталатын бағанды көрсету - по убыванию
Е) Правка - Сортировка - сұрыпталатын бағанды ... - по ... ... (Фильтр) қызметі - бұл:
А) Керекті құжатты тез ... + ... ... кішірейту
С) Іздеу облысы туралы қолданушының білімін тексеру
D) ... шарт ... ... ... ... сөз ... құжатты таңдау
23. МҚБЖ негізгі функциялары:
а) + МБ -ң құрылымын кұру және ақпаратты жинау
ә) Мәліметтер базасымен жұмыс үшін ... ... ... ... пән ... алынған мәліметтерді сақтау
в) Ақпараттың құрылымын сипаттау, енгізу, тексеру, іздеу және шығару
г) Мәліметтер қорын өңдеу үшін ... ... ... бір ... ... құрылымданған және өзара байланысқан
мәліметтер дегеніміз:
а) Мәліметтер файлы
ә) + Мәліметтер қоры
б) Мәліметтер банкі
в) ... ... ... Excel - де мәліметтер қорындағы өріс деген не?
а) Мәліметтер қоры орналасқан кестенің бағаналары
ә) Мәліметтер қорындағы ең бірінші ... ... ... Мәліметтер қорындағы ең бірінші немесе соңғы бағана
в) + Мәліметтер қоры ... ... ... ... ... ... тең ... Microsoft Excel – бұл …
а) + ... ... ... ... арналған қолданбалы
бағдарлама
ә) кодтық кестені өңдеуге арналған қолданбалы бағдарлама
б) кесте түріндегі ... ... ... ... ... оның құрылғысы
в) компьютердің ресурстарын басқаратын жүйелік бағдарлама
г) ... ... ең ... ... ... ... ... Excel бағдарламасы ... арналған.
а) + басым түрде кестенің көмегімен құрылымдалған сандық мәліметтерді
өңдеуге
ә) мәліметтердің айтарлықтай жиымын өңдеуге және реттеп сақтауға
б) ... ... ... ... ... көрінерлік етуге
в) көлемі үлкен ақпараттың сызықтық ұсынымдарын редакциялауға
г) компьютердің ресурстарын басқаратын жүйелік бағдарлама
28. ... ... ... ... табылады.
а) + нөмірленген жолдар мен латын әліпбиінің ... атау ... ... ... ... ... атау берілген жолдар мен нөмірленген
бағаналардың жиынтығы
б) ... ... мен ... жиынтығы
в) пайдаланушы еркін түрде атау берген ... мен ... ... ... ... ... бағдарлама
29. Excel бағдарламасын ... іске қосуға болады?
а) + Бастау – Бағдарламалар – Microsoft Office – ... ... ... тізбекті түрде орындап
ә) Бастау – Бағдарламалар – Windows каталогы әмірлерін тізбекті түрде
орындап
б) ............ ... ... ... – Microsoft Office – Microsoft Excel әмірлерін
тізбекті түрде орындап
г) ...... – Windows – ... ... таңдау
30. Excel бағдарламасы ... үшін пайдаланылады.
а) мәтіндік құжаттарды әзірлеу
ә) + ... ... ... ... кескіндерді әзірлеу
в) мәтіндік құжаттарды, кестелер мен кескіндерді ... ... ... ...... Ашу – ... Жаратылыстану-математикалық бағыт бойынша.
1. МҚБЖ (Мәліметтер қорын басқару жүйесі) бұл...
а) Графикалық түрде ... ... ... ... ... ... ... аты
б) + Мәліметтер қорымен жұмыс істеуге бағытталған программалық өнімдер
тобының аты
в) Кестелік ... ... ... жұмыс істеуге бағытталған
техникалық құралдар тобының аты
г) Презентацияны кұруға бағытталған программалық өнімдер тобының аты
2. Ассеss - те ... ... ... сақтауға арналған стандартты блок
ә) Тұтынушы анықтайтын шарттар көмегімен бір ... ... ... ... құралы
б) + Мәліметтер қорының негізгі объектісі, өрістер мен ... ... ... ... ... ... ... кезінде оларды көрсету құралы
г) Мәліметтерді стандартты түрде форматтау
3. Ассеss-те форма дегеніміз...
а) + Мәліметтерді экранда көрсету мен оларды басқару ... ... ... ... ... оларды көрсету құралы
б) Кестедегі жолдың баламасы
в) Кестеде жазбаны бір мәнді түрде ... ... ... ... мәліметтер қоры
4. Ассеss-те кілт (түйінді өріс) дегеніміз...
а) Мәтіндік мәліметтерді енгізуге арналған өріс
ә) + Кестедегі жазбаларды идентификациялау мен ... ... ... ... ... ... мәліметтерді
енгізуге арналған өріс
б) Кестедегі жазбаларды идентификациялау мен кестелер ... ... ... ... бір ... ... ... Кестеде жазбаны бірмәнді түрде анықтауға арналған өріс
г) Мәліметтердің ішіндегі ең соңғы қолданылғаны
5. Ассеss-те индекс дегеніміз...
а) бір жолды ... ... ... ... ... сол
жағындағы тіктөртбұрышты аймақ
ә) мәліметтерді экранда көрсету мен ... ... ... ... ... ... ... түрде анықтауға арналған өріс
в) + индекстелетін өрістің мәні ... ... ... ... ... кестеде жазбаны көп мәнді түрде анықтауға арналған өріс
6. Ассеss-те кесте жазбаларын белгілеу аймағы дегеніміз...
а) + ... ... ... ... ... жолдың сол
жағындағы тіктөртбұрышты аймақ
ә) бағана тақырыбы аймағы. Осы ... ... ... ... ... ... ... белгілеуге арналған екі перне мен жүгіртпесі бар
объект
в) тышқанмен ... ... ... меню ... ... аймақ
7. Диалогты терезелер ішкі беті (вкладка) дегеніміз:
а) + параметрлерді енгізуге арналған диалогты терезенің информациялык
сыйымдылығын ... ... ... ... ... тізімде мәліметтерді жылжытуға арналған екі перне мен
жүгіртпесі бар ... ... ... алынып тасталған - екі жағдайда да жұмыс істейтін
басқару элементі
в) бағана такырыбы аймағы. Осы жерде ... ... ... ... ... аймақты ашып беретін меню командасы
8. Ассеss-те формадағы ауыстырғыш дегеніміз...
а) орнатылған немесе ... ... - екі ... да ... ... ... объектпен байланысқан меню
б) мәліметтер базасы объектілері (кестелер, сұраныстар, формалар,
басылымдар, макростар, модульдер) қасиеттерін анықтау ... + ... ... бір немесе бірнеше варианттарын таңдауға
мүмкіндік беретін басқару элементі
г) объекттің формасын ауыстыратын ... ... ... ... ... ... ... + кесте құрамының алдын ала құрылған және МҚ-да бар ... ... ... басқаруға
ә) формада тек қана нақты жазбаларды қарап шығуға
б) бірнеше кестелердегі мәліметтерді ... ... ... ... ... ... ... диалогты терезенің информациялық
сыйымдылығын өзгертуге
г) мәліметтер базасында мәліметтерді форматтауға
10. Ассеss-те таңдауға арналған сұранысты орындау кезінде...
а) кестелер арасындағы ... ... + ... шарттарына қанағаттандыратын мәліметтер автоматты түрде
баспаға шығарылады
б) таңдау шарттарын қанағаттандыратын мәліметгер бір немесе ... ... ... бір ретпен шығарылады
в) жаңа мәліметтер базасы құрылады
г) кестелер арасындағы байланыстар күрделенеді
11. ... ... ... ... тек қана ... ... ... шығу үшін колданылады
ә) тек қана таңдалған жазбаларды ... шығу үшін ... тек қана ... ... ... шығу үшін ... + ... құрылымын графикалық түрде өзгертуге арналған
г) тек қана таңдалған құжатты қарап шығу үшін қолданылады
12. Ассеss-те басылым дегеніміз не...
а) + қағазға ... ... ... ... ... ... ... экранда көрсету мен оларды басқару құралы
б) индекстелетін өрістің мәні бойынша кестеде жазбаларды автоматты
түрде сұрыптау
в) мәліметтер қорынан ... ... ... ... ... ... жаңа жазбаларды енгізуге арналған құрал
г) мәліметтер қорынан жазбаларды жаңартуға және жаңа ... ... ... ... ... ... жүйесі дегеніміз не...
а) сандар кестелерімен жұмыс істеуді қамтамасыз ететін программалық
құрал
ә) + үлкен ... ... ... ... ... ... сақтауға арналған программалық құрал
в) Мәтіндерді құру мен түзетуге арналған программалық құрал
г) Тышқанның сол жақ батырмасымен орындалатын ... ... ... ... ... ... мына ... қолдануға болмайды:
а) + аналогты тип
ә) ескертулер типі
б) символды тип
в) мерзім типі
г) логикалық тип
15. Мәліметтер қорын басқару жүйелері мына жұмысты ... ... ... ... ... + мәтіндерді кұру мен өңдеумен
б) мәліметтермен жұмыс істеумен (түзету)
в) мәліметтерді жоюмен
г) мәліметтерді таңдаумен
16. МҚБЖ-ның мынадай тобы бар:
а) әдіске бағытталған ... ... ... ... + ... жүйелер
в) программаға бағытталған жүйелер
г) объектке бағытталған жүйелер
17. Мәліметтерді қауіпсіздендіруді қамтамасыз ету ... ... ... (дұрыс емес жауапты таңдаңыз)
а) қолданбалы программаларды шифрлеу үшін
ә) + ... ... ... формалар, басылымдарды шифрлеу үшін
в) құпия сөзбен қорғау ... ... ... ... ... құру ... ... үшін
18. МҚ-ын форматтаудын кез-келген командасын орындау кезінде осы ... ... ... ... Осы ... дұрыс па?
а) + дұрыс
ә) дұрыс емес
б) мәліметтің көлеміне байланысты
в) мәліметтің жазылған және ... ... ... ... ... ... МҚБЖ-мен жұмыс істегенде командалардың барлық ... ... ... ... ... командасынан басқа
ә) анықтамалық информацияны алу командасынан басқа
б) терезелермен жұмыс істеу командасынан басқа
в) + мәліметтер қорымен электронды ... ... ... ... командадан басқа
г) форматтаудан басқа
20. Microsoft Access дегеніміз...
а) Windows жүйесі бақылайтын информацияны басқару жүйесі;
ә) ... ... ... ... ... ... ... + Windows графикалық жүйесіне арнайы жасалынған мәліметтер қорын
басқару жүйесі
в) мәліметтерді ... ... ... ... мәліметтерді жан-жаққа жылдам тарататын программа жүйесі
21. MS Ассеss-те конструктор режимі мынадай қызмет атқарады...
а) мәліметтер қоры файлдарын құру
ә) информацияны қарап ... ... ... + ... құрылымының макетін құру мен өзгерту
в) MS Ассеss-тің негізгі объектілері туралы информация сақтау
г) компьютердегі жалпы информацияның ... ... ... MS ... -те ... ... бұл (ең ... көрсетіңіз)...
а) тұтынушыға байланысты форманы кестеден немесе сұраныстан экран мен
баспаға шығаруға арналған объект
ә) тұтынушы ... ... ... ... ... ... ... объект
б) тұтынушы көрсеткен форматқа негізделіп, кестеден немесе сұраныстан
информацияны экранға шығару құралы
в) + мәліметтерді ... ... ... ... ... ... MS Ассеss -те басылым дегеніміз ....
а) клиент, ... және ... ... ... қоры ... ... ... тұтынушы көрсеткен командалар мен оқиғалар негізінде мәліметтер
базасымен жиі қолданылатын іс-әрекеттерді автоматтандыруға ... ... ... формаға негізделініп кестеден немесе сұраныстан
информацияны экранға ... ... ... + ... ... форматта, кестеден немесе сұраныстан керекті
мәліметтерді қағазға (баспаға) шығаруға арналған объект
г) тұтынушының өзге біреуге берген басылымы (отчеты)
24. MS Ассеss -те ... ... ... ... ... ... ... сұраныстан форманы
экранға және баспаға шығаруға арналған объект
ә) клиент-серверде және серверде орналасқан мәліметтер қоры ... ... ... ... объект
б) + тұтынушы көрсеткен командалар мен оқиғалар негізінде мәліметтер
қорымен жиі ... ... ... ... ... көрсеткен формаға негізделініп, кестеден немесе сұраныстан
информацияны экранға шығаруға арналған объект
г) ... ... ... ... ... MS ... -те ... кестесінде "Мәліметтер типі" (Тип данных) ... + осы ... ... ... сақтауға болатынын анықтайды
ә) кесте бағаналарының тақырыптары ретінде қолданылатын өрістер
аттарын ... өріс ... ... ... ... осы ... ... мәліметтердің максималды ұзындығын анықтайды
г) мәліметтердің қашан және қанша көлемде ... ... ... MS Ассеss -те Өріс қасиеті (Свойства поля) терезесінде Жалпы ... ... Өріс ... (Формат поля) қасиеті:
а) осы өріс үшін кесте бағанасының тақырыбын анықтайды
ә) осы өрісте орналасқан ... ... ... ... + ... тиісті ұяшықтардағы мәліметтерді ... ... өріс ... ... түрде енгізілетін мәнді анықтайды
г) жоғарыда айтылғандардың ешбірі дұрыс емес
27. MS ... -те ... ... "ОLЕ объектісінің өрісі" (Поле объекта
ОLЕ) мәліметтер типі келесі мәліметтерді сақтау үшін қолданылады:
а) ... ... URL ... ... ... ... (65 535 ... дейін)
б) + мультимедиялық объектілерді
в) экономикалық есептеулерді
г) анимациялық объектілерді
28. МS ... ... ... "Мерзім мен уақыт" ... и ... типі ... мәліметтерді сақтау үшін қолданылады:
а) нақты сандарды
ә) + күнтізбелік ... мен ... ... ... ... ... ... ақшалық сандарды
г) логикалық типтегі сандарды
29. МS Ассеss -те Өріс қасиеті ... ... ... ... ... ... ... шарт" (Условие на значение) қасиеті:
а) өріске тиісті ұяшықтардағы мәліметтерді форматтау әдісін анықтайды
ә) базаны толтыру кезінде осы өрістің ... ... ... + ... ... енгізуді тексеру үшін қолданылатын шектеуді
анықтайды
в) жолдарға мәліметтерді енгізбеуге (бос жол) рұқсат ету ... ... ... ... ... емес
30. МS Ассеss -те кесте бағанасының енін өзгерту үшін:
а) бағананың ең болмағанда бір ұяшығын белгілеп, содан кейін ... ... ... ... ... мәнін көрсету керек
ә) тышқанның сілтеуішін бағана тақырыбының оң жақ шекарасына орнатып,
"Drag and Drop" әдісімен ... ... ... ... + ... ... оң жақ шекараға орнатып "Drag and ... ... ... ... ... ... ең ... бір ұяшықты белгілеп, содан кейін "Формат -
Автоформат" командасын орындау қажет
г) бағананы толық белгілеп, тышқанның сол ... ... ... керек
Ашық тест. Бос орынға сәйкес қалып кеткен сөздерді, сөз тіркестерін жаз.
8-сынып.
1. Мәліметтер қоры – _______ ... ... ... ... мәлімет сақтауға
мүмкіндік беретін информациялық модель. (мәліметтер)
2. Бағанның аты бір ғана ұяшықта болуы мүмкін және кестемен жұмыс ... ... ... (өріс)
4. Кез келген мәліметтер қорымен негізгі жұмыс – белгілі бір ақпараттарды
________ болып табылады. ... Сүзу ... – _______ тез ... олармен және тізім бойынша жұмыс
істеу әдісі. (мәліметтерді)
6. Тізімді сүзе ... ... ... ... ... ғана
белгілеуге болады. (жолдарды)
7. Microsoft Excel-де сүзудің _____ түрі бар. (екі)
8. Мәліметтер – ________ (Данные -_______) командасы ... ... ... ... ... Фильтр)
9. Сүзгілеуді автоматты түрде - ... ... ... болады.
(Автофильтр)
10. Сүзгілеуді қолмен - __________ түрде жүргізуге болады. (Күшейтілген)
11. Автофильтрді пайдаланғанда курсорды мәліметтер қоры ... ... ... оны _______ ... (ерекшелеу)
12. Мәліметтер – _________ командасы мәліметтер қорын сұрыптайды, ... бір ... ... ... ... ... ... Мәліметтер қоры – белгілі қасиеттерге ие мәліметтер жиыны жөнінде
жүйелі мәлімет сақтауға ... ... ________ ... ... ... бір ... ... – Мәліметтер – Реттеу командасымен
мәліметтерді _________ орындалады. (реттеу)
15. ... ... ... по) ... ... ... ______ және реттеудің типі таңдалынады. (өріс)
16. Өсуі бойынша (по ... ... ... сандар өсуі бойынша, ал
мәтін ________ бойынша реттелуі орындалады. (алфавит)
17. Кемуі бойынша (по убыванию) ... ... _____ ... ... ... _______ батырмаcын шерткенде реттеу параметрі (параметры
сортировки) ... ... ... ... (Учитывать регистр) жалаушасы ____ әріп және ... ... ... қолданылады. (бас, кіші)
20. Мәліметтерді тез тауып, олармен және тізім бойынша жұмыс істеу әдісі -
_______. (сүзу)
21. 13. Excel-де сүзудің _______ және ________ ... ... ... ... ... Автосүзгі көмегімен сүзгенде: Сүзу тізіміндегі ұяшықты ... ... ... _______ ... – Автосүзгі бұйрығын орындап ... ... ... ... ... ... (Сүзгі)
23. _________ үшін мәліметтер менюінен Сүзгі – Автосүзгі командасын ... ... ...... ________ қорын сұрыптайды, яғни белгілі бір ретке
келтіріп оларды қайта ... ... ... ... ... ________ үшін Данные - Сортировка –
сұрыпталатын бағанды ... - по ... ... ... ... ... ... - бұл кесте түріндегі мәліметтерді өңдеуге
арналған қолданбалы бағдарлама. ... ... ... Excel ... - ... түрде кестенің көмегімен
құрылымдалған ... ... ... ... (сандық)
28. __________ кесте нөмірленген жолдар мен ... ... ... берілген бағаналардың жиынтығы. (Электрондық)
29. __________ бағдарламасын Бастау – Бағдарламалар – ... Office ... Office Excel ... тізбекті түрде орындап іске ... Excel ... ________ ... ... үшін ... ... ... бойынша.
1. ___________ қоры - бұл ақпарат, яғни мәліметтер арнайы форматта (*.mbd)
сақталатын файл (құжат). (Мәліметтер)
2. Мәліметтер ... ... ... – бұл ... ... ... ... бағандар _________ деп аталады. (өрістер)
4. Мәліметтер қорындағы жолдар _________ деп аталады. (жазулар)
5. Өрістердің максималды саны - ______ . ... ... мен ... ... ... ... қорының
құрылымын анықтайды. (Өрістер)
7. __________ - жазулар жиынтығы ... ... ... ... - ... мәліметтер қорымен жұмыс жасауға ... ... ... ... - кестенің мәліметтерін енгізу, бір жазуды көру және ... үшін ... ... ... ... (Формалар)
10. __________ - бұл деректерді ұйымдастыру және баспаға пайдаланушыға
қажетті түрде шығарудың ең тиімді ... ... ... - бұл ... бір ... ... макрокомандалар
жиынтығы (Макростар)
12. Конструктор – кесте ... ... ... және ... ... ___________ көрсету арқылы құрылады. (қасиеттерін)
13. МҚБЖ – бұл _______ ... ... ... ... программалық
өнімдер тобының аты. (Мәліметтер)
14. Ассеss - те мәліметтер қорының негізгі объектісі, ... ... ... ... ... ... - ________. (кесте)
15. Ассеss-те кілт – кестедегі жазбаларды ... мен ... ... беретін, мәтіндік мәліметтерді енгізуге арналған
_______. (идентификациялау, өріс)
16. Ассеss-те индекс дегеніміз – индекстелетін өрістің мәні ... ... ... ... ... ... Ассеss-те кесте жазбаларын белгілеу аймағы – жолдың барлығын белгілеуге
мүмкіндік беретін, жолдың сол ... ... ... ... ... ... ... деп - параметрлерді орнатудың бір немесе
бірнеше варианттарын таңдауға мүмкіндік беретін _______ элементін ... ... ... ... ... ... ... ала құрылған және МҚ-
да бар компоненттерін ең тиімді ... ... ... береді.
(конструктор)
20. Ассеss-те таңдалатын сұранысты орындау кезінде таңдау шарттарын
қанағаттандыратын ... ... ... ... ... Ассеss-те сұраныс конструкторы режимі сұраныстың құрылымын ... ... ... ... Мәліметтер қорын басқару жүйесі дегеніміз үлкен ______________
массивтерді басқаруға ... ... ... ... Реляциялық мәліметтер қорында өрістердің _________ ... ... ... ... ... кез-келген командасын орындау кезінде осы команда
орындалатын аймақты ________ қажет. (белгілеу)
25. ... Access ... Windows ... ... ... ... . (МҚБЖ)
26. MS Ассеss –те _____ қасиеті терезесінде Жалпы ішкі бетінде Өріс форматы
қасиеті: өріске ... ... ... ... ... ... MS ... -те өрістер кестесінде "ОLЕ объектісінің ... ... ... ... ... ... үшін қолданылады.
(мультимедиялық)
28. МS Ассеss-те ______ кестесінде "Мерзім мен уақыт" ... ... ... мен ... ... ... үшін қолданылады.
(өрістер)
29. МS Ассеss-те Өріс қасиеті терезесінің Жалпы-"Мәнге қойылатын ______"
қасиеті ... ... ... ... ... ... (шарт)
30. МS Ассеss-те кесте бағанасының енін өзгерту үшін тышқанның сілтеуішін
оң жақ ... ... "_______ ____ _______" ... қолдану керек. (Drag
and Drop)
Сәйкестікті орнатуға арналған тест.
8-сынып.
1-сұрақ
|1 |Alt-Backspace| ... ... ... ... ... сақтауға|3 |
| | | ... ... ... ... | |
|2 ... ... | ... команданы болдыртпау |1 |
|3 ... | ... ... және ... ... бар |4 |
| ... | ... таңдалынады | |
|4 ... ... | ... өсуі ... ал ... ... бойынша |2 |
| ... | ... | |
| ... | | | ... ... | ... тез ... ... және ... |2 |
| | | ... ... ... ... | |
|2 ... | ... ... қайталау |3 |
|3 |F4 | |бас әріп және кіші ... ... ... |4 |
| | | ... | |
|4 ... | |бір ғана ... болуы мүмкін және кестемен |1 |
| ... | ... ... бағанның аты болып табылады | |
| ... | | | ... ... | ... түріндегі мәліметтерді өңдеуге арналған |1 |
| |Excel | ... ... | |
|2 ... | ... |3 |
|3 |Ctrl-C | ... ... |4 |
|4 ... ... |кез ... ... қорымен жүргізілетін |2 |
| | | ... ... | ... ... | ... ... сүзгілеуге мүмкіндік береді |2 |
| ... | | | |
|2 ... | ... ... мен ... ... |1 |
| |Сүзгі | ... атау ... ... ... | |
|3 |Ctrl-Shift-8 | |автоматты түрде сүзгілеу |4 |
|4 ... | ... ... |3 ... ... | ... ... |2 |
| ... | | | |
|2 ... ... тез ... ... және ... |1 |
| |орын | ... ... ... ... | |
|3 ... аралығы | |сүзгілеу критерийлері берілетін аймақ |4 |
|4 ... | ... қоры ... |3 |
| ... | | | ... ... алу | ... ... ... ... береді |4 |
| |интервалы | | | |
|2 ... ... ... пайда болатын аймақ |1 |
| |рыптау | | | |
|3 |Ctrl-F3 | ... атын беру |3 |
|4 ... | ... ... сұрыптайды, яғни белгілі бір |2 |
| |–Сүзгі | ... ... ... ... орналастырады | |
| |командасы | | | ... ... | ... ... ... яғни ... бір |4 |
| | | ... келтіріп оларды қайта орналастырады | |
|2 |Күшейтілген | ... ... ... ... |1 |
| ... | | | |
|3 |Ctrl-F5 | ... емес ... ... ... |3 |
|4 ... | ... қолмен жүргізу |2 |
| ... | | | ... ... – | ... ... ... |1 |
| ... | | | |
| ... | | | |
|2 |Ctrl-F4 | ... де ... ... ... ... ... |3 |
| | | ... онда ... ... | |
|3 |Ctrl-F8 | ... ... пайда болатын аймақ |4 |
|4 ... алу | ... ... жабу |2 |
| ... | | | ... ... ... | |сандар өсуі бойынша, ал мәтін алфавит бойынша |1 |
| | | ... ... | |
|2 ... | ... ... ... |3 |
|3 ... ... ... ... ... ... жаңа |4 |
| | | ... қою | |
|4 |F11 | ... ... |2 ... ... | ... ... ... |3 |
| ... | | | |
|2 ... ретеу| |өрісінің тізімінен мәліметтері реттелетін өріс |1 |
| | | ... ... типі ... | |
|3 ... | ... ... ... – Автосүзгі командасын|4 |
| |кеңейтілген | ... ... | |
|4 ... | |батырмаcын шерткенде реттеу параметрі (параметры|2 |
| ... | ... ... | ... |Өсуі бойынша | |кесте түріндегі мәліметтерді өңдеуге арналған |2 |
| | | ... ... | |
|2 ... | ... ... ... |3 |
| |Excel | | | |
|3 |F4 | ... ерекшелеу |4 |
|4 ... ... ... өсуі ... ал ... алфавит бойынша |1 |
| | | ... | ... ... – | ... ... сұрыптайды, яғни белгілі бір |1 |
| |Сұрыптау | ... ... ... ... ... | |
|2 |Кемуі бойынша| |бұл ... ... ... өңдеуге |3 |
| ... ... ... ... ... | |
|3 ... | ... команданы қайталау |4 |
| |Excel | | | |
|4 |F4 | ... - ...... ... |2 |
| | | ... - по убыванию командаларын орындау | |
13-сұрақ
|1 ... | ... ... сүзгілеуге мүмкіндік береді |2 |
| |кесте | | | |
|2 ... | ... ... мен латын әліпбиінің |1 |
| |Сүзгі | ... атау ... ... ... | |
|3 ... ... ... нәтижелері пайда болатын аймақ |4 |
|4 |Шығарып алу | ... қоры ... |3 ... ... Excel| ...... – Microsoft Office – |4 |
| | | ... Office Excel ... ... ... | |
| | | ... іске қосады | |
|2 ... | ... ... кестенің көмегімен құрылымдалған |1 |
| |кесте | ... ... ... ... | |
|3 |Ctrl-F5 | ... емес экранға Excel-ді бүктеу |3 |
|4 |Excel | ... ... мен ... ... |2 |
| ... | ... атау ... бағаналардың жиынтығы | |
15-сұрақ
|1 |Мәліметтер | ... ... ... ... мәлімет |1 |
| |қоры | ... ... ... ... ... | |
|2 |Ctrl-F4 | |егер де мәтіндік терезе экранға толық ашылып |3 |
| | | ... онда ... ... | |
|3 |Ctrl-F8 | ... ... пайда болатын аймақ |4 |
|4 |Шығарып алу | ... ... жабу |2 |
| ... | | | ... ... | ... ... жүргізу |1 |
| ... | | | |
|2 ... | ... ... жабу |3 |
|3 |Ctrl-F4 | ... шеберін енгізіп, диаграмманы жаңа |4 |
| | | ... қою | |
|4 |F11 | ... ... |2 ... |Excel | |Excel бағдарламасындағы пысықтау нысаны болып |4 |
| ... | ... | |
|2 ... | ... ... ... үшін пайдаланылады|1 |
| |қолмен жүргізу| | | |
|3 ... емес | |Ctrl-F5 |3 |
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... | | | |
|4 ... | ... ... |2 ... ... ... ... ... Жаңа ... орындау керек |1 |
| |кітапты | | | |
| ... | | | |
|2 ... | ... де мәтіндік терзе экранға толық ашылып |3 |
| |құжаттты жабу| ... онда ... ... | |
|3 |Ctrl-F8 | ... алу ... |4 |
|4 ... | |Ctrl-F4 |2 |
| ... | | | |
| ... ... | | |
| ... | | | ... ... бойынша | |сандар өсуі бойынша, ал мәтін ... ... |1 |
| | | ... орындалады | |
|2 ... | ... ... ... |3 |
|3 ... ... ... ... ... ... жаңа |4 |
| ... | ... қою | |
|4 |F11 | ... ... |2 ... ... | |Excel ... кестенің ең кіші |3 |
| ... | ... | |
| ... | | | |
|2 |.xls | ... |1 |
|3 ... | ... ... және жол ... ... |4 |
|4 ... | |Excel ... ... ... |2 |
| ... | | | |
| ... | | | ... |Сүзу | ... ... ... ... ... |2 |
| | | ... бағдарлама | |
|2 ... | ... ... ... |3 |
| |Excel | | | |
|3 |F4 | ... жолдар мен латын әліпбиінің |4 |
| | | ... атау ... ... ... | |
|4 |Электрондық | |мәліметтерді тез тауып, олармен және ... |1 |
| ... | ... ... ... әдісі | ... |Ctrl-A | ... ... |1 |
|2 ... | |Excel ... өрнектегі ұяшықтардың |3 |
| | | ... ... ... | |
|3 ... | ... ... ... |4 |
|4 |F4 | ... ... ... |2 ... ... | ... ... сүзгілеуге мүмкіндік береді |2 |
| ... | | | |
|2 ... | |бұл ... ұяшық |1 |
| ... | | | |
|3 ... ... |1-ші ... ... Ctrl ... ... тұрып, |4 |
| | | ... ... ... ... | |
|4 ... емес | ... қоры ... |3 |
| ... | | | |
| ... | | | ... ... | ... ... ... енгізуге және |4 |
| |ауқымын | ... ... ... ... | |
| ... | | | |
|2 ... | |1-ші ... ... Shift ... басып тұрып,|1 |
| |сүзгілеу | |басқа ұяшықтарда ... ... | |
|3 ... | |Enter пернесін басу |3 |
| ... | | | |
| ... | | | |
|4 |F2 | ... ... жүргізу |2 ... |Del | |Excel ... ... ... |1 |
| | | ... ... | |
|2 ... | ... де ... ... экранға толық ашылып |3 |
| | | ... онда ... ... | |
|3 |Ctrl-F8 | ... шеберін енгізіп, диаграмманы жаңа |4 |
| | | ... қою | |
|4 |F11 | ... ... |2 ... |Кестеге | |Кірістіру – Ұяшықтар... ... ... ... |1 |
| ... | ... ... іске асырылады | |
| ... | | | |
|2 ... | ... әліпбиінің әріптерімен белгіленеді |3 |
| ... | | | |
|3 ... | |Excel ... ... нөмірінде шерту |4 |
| |атауы | ... | |
|4 ... ... ... ... ... |2 |
| ... | | | ... ... | |Excel ... ... ... жолдың|4 |
| |кестесінің | ... | |
| ... | | | |
|2 ... | ... ұяшықтар бойынша анықтауға болмайтын |1 |
| |мәліметтер | ... | |
| ... деп | | | |
|3 |AB | |Excel ... ... ... бағанның|3 |
| | | ... | |
|4 |18 | ... ... ... ... болмайтын |2 |
| | | ... ... | ... |B1 | |Excel ... ұяшықтың мекен-жайы |1 |
|2 |Кестенің | |Excel ... ... ... |3 |
| |ауқымы | ... | |
|3 |A1:B2 | |Excel ... ... ... ... |
| | | ... бір ... ... ... | |
|4 ... | |бұл кестеде пішіні тікбұрышты аймақты құрайтын |2 |
| | | ... ... | ... |Сандық, | |Excel ... ... ... алатын |1 |
| |мәтіндік, | ... ... ... | |
| ... | | | |
|2 ... | ... бір ... ұяшықтарды еркін түрде кері|3 |
| | | ... ... | |
|3 ... | ... жиыны жөнінде жүйелі түрде мәлімет |4 |
| ... | ... ... ... ... ... | |
|4 ... | |шарт бойынша кестенің жазбаларын сүзгілеу |2 |
| ... | ... ... ... үшін ... | |
30-сұрақ
|1 |Alt-Backspace| |көшіру |3 |
|2 ... | | оңғы ... ... |1 |
|3 |Ctrl-C | ... ... ... |4 |
|4 ... | |мәліметтерді тез тауып, олармен және тізім |2 |
| | | ... ... ... ... | ... ... ... ... ... | ... ... бағандар |3 |
| ... | | | |
|2 ... | |бұл ... яғни мәліметтер арнайы форматта |1 |
| ... ... |(*.mbd) ... файл ... | |
| ... | | | |
|3 ... | ... қорындағы жолдар |4 |
|4 ... | |бұл ... |2 ... |255 | ... жиынтығы болып табылады |2 |
|2 ... | ... ... саны |1 |
|3 ... | ... ... ... ... ... |3 |
| | | ... ... ... | |
|4 ... | |мәліметтер қорындағы жолдар |4 ... ... | ... ... ... ... |4 |
|2 ... | ... ... ... бір жазуды көру |1 |
| | | ... т.б. ... үшін ... ... | |
| | | ... ... | |
|3 ... | |толтырылған мәліметтер қорымен жұмыс жасауға |3 |
| | | ... ... ... | |
|4 ... | |деректерді ұйымдастыру, ... ... |2 |
| | | ... түрде шығарудың ең тиімді жолы | ... ... | ... ... ... тізімін және бірден |3 |
| | | ... ... ... ... ... | |
| | | ... | |
|2 ... | ... ... объектісі, өрістер мен |2 |
| | | ... ... ... сақтау қоймасы | |
|3 |Конструктор | |жазбаларды идентификациялау мен кестелерді |4 |
| | | ... ... ... мәтіндік | |
| | | ... ... ... өріс | |
|4 ... | |бұл ... ... ... бағытталған |1 |
| ... ... ... ... ... аты | |
| ... | | | ... ... | |Windows ... жүйесіне арнайы жасалынған |1 |
| |Access | ... ... ... ... | |
|2 ... | |ол ... ... ... ... беретін,|3 |
| |қорын басқару| |жолдың сол жағындағы ... ... | |
| ... | | | |
|3 ... | ... ... мәні ... кестеде |4 |
| ... | ... ... сұрыптау құралы | |
| ... | | | |
| ... | | | |
|4 ... | ... ... ... басқаруға |2 |
| |индекс | ... ... ... | ... ... | ... - те ... қорының негізгі |2 |
| ... ... ... өрістер мен жазбалардан тұратын | |
| ... | ... ... ... | |
|2 ... | |бұл ... ... істеуге бағытталған |3 |
| | | ... ... ... аты | |
|3 ... | ... өрістердің атаулар тізімін және бірден |4 |
| | | ... ... ... ... ... | |
| | | ... | |
|4 ... | |жазбаларды идентификациялау мен кестелерді |1 |
| | | ... ... ... ... | |
| | | ... ... ... өріс | ... ... | |бұл ... яғни ... ... ... |1 |
| ... | |(*.mbd) ... файл ... | |
|2 ... | ... ... баға |4 |
|3 ... | |Windows ... ... ... жасалынған |3 |
| |Access | ... ... ... ... | |
|4 ... | ... - те ... ... ... |2 |
| | | ... өрістер мен жазбалардан тұратын | |
| | | ... ... ... | ... ... | ... ... бағандар |3 |
|2 |255 | ... ... ... ... ... |1 |
| | | ... ... объект | |
|3 ... | ... ... ... |4 |
|4 ... | ... максималды саны |2 ... ... | ... жиынтығы болып табылады |2 |
|2 ... | ... ... ... ... ... |1 |
| | | ... негізгі объект | |
|3 ... | ... ... және ... |3 |
| | | ... ... ... шығарудың ең тиімді | |
| | | ... | |
|4 ... | ... ... ... |4 ... ... | ... ... ... табылады |2 |
|2 ... | ... ... бір ... көру, т.б. |1 |
| | | ... ... ... ... ... |
|3 |Мәліметтер | |бұл ақпарат, яғни мәліметтер арнайы форматта |3 |
| ... | |(*.mbd) ... файл ... | |
|4 ... | |бұл ... ... ... ... бағытталған|4 |
| | | ... ... ... аты | ... ... | ... ... болып табылады |4 |
| ... ... | | |
| ... | | | |
|2 ... | ... идентификациялау мен кестелерді |1 |
| | | ... ... ... ... | |
| | | ... өріс | |
|3 ... | ... ... ... ... және бірден |3 |
| | | ... ... ... ... ... | |
| | | ... | |
|4 |255 | |бұл ... бір ... ... |2 |
| | | ... ... | ... |МҚБЖ | ... ... ... ... және ... |3 |
| | | ... ... ... ... ... | |
| | | ... | |
|2 ... | ... - тегі ... ... ... |2 |
| | | ... ... мен жазбалардан тұратын | |
| | | ... ... ... | |
|3 ... | ... ұйымдастыру және баспаға |4 |
| | | ... ... ... ... ең тиімді | |
| | | ... | |
|4 ... | ... ... істеуге бағытталған программалық |1 |
| | | ... ... аты | ... ... | ... ... болып табылады |3 |
| ... | | | |
|2 ... | |бұл ... яғни мәліметтер арнайы форматта |1 |
| | | |(*.mbd) ... файл ... | |
|3 |255 | ... ... ... ... жасауға |4 |
| | | ... ... ... | |
|4 ... | |өрістердің максималды саны |2 ... ... | ... ... бағандар |2 |
| ... ... | | |
| ... | | | |
|2 ... | |үлкен информациялық массивтерді ... |1 |
| | | ... ... ... | |
|3 ... | |бұл ... ... жұмыс істеуге бағытталған|3 |
| |кілт ... ... ... ... аты | |
| ... | | | |
|4 ... | |мәліметтер қорындағы жолдар |4 ... ... | ... ... атаулар тізімін және бірден |3 |
| | | ... ... ... ... ... | |
| | | ... | |
|2 ... | |МҚ-ның негізгі ... ... мен |2 |
| | | ... ... ... ... қоймасы | |
|3 |Конструктор | |кестедегі жазбаларды идентификациялау мен |4 |
| | | ... ... ... ... | |
| | | ... ... ... арналған өріс | |
|4 ... | |бұл ... ... жұмыс істеуге бағытталған|1 |
| |кілт (түйінді| |программалық өнімдер тобының аты | |
| ... | | | ... ... | |Windows ... ... ... жасалынған |1 |
| |Access | |мәліметтер қорын басқару ... | |
|2 ... | |ол ... ... ... ... ... |
| | | |жолдың сол ... ... ... | |
|3 ... | |индекстелетін ... мәні ... ... |4 |
| ... | |жазбаларды автоматты сұрыптау құралы | |
| ... | | | |
| ... | | | |
|4 ... | |мәліметтер қорындағы жолдар |2 |
| ... | | | ... ... | ... - те ... қорының негізгі |2 |
| |кілт ... ... ... мен ... тұратын | |
| |өріс) | ... ... ... | |
|2 ... | |бұл Мәліметтер қорымен жұмыс істеуге бағытталған|3 |
| | | ... ... ... аты | |
|3 ... | |кесте өрістердің атаулар тізімін және бірден |4 |
| | | ... ... ... ... ... | |
| | | ... | |
|4 ... | |жазбаларды идентификациялау мен кестелерді |1 |
| | | ... ... ... ... | |
| | | ... ... өріс | ... |Мәліметтер | |бұл ақпарат, яғни мәліметтер арнайы форматта |1 |
| ... | |(*.mbd) ... файл ... | |
|2 ... | ... ... баға |4 |
|3 ... | |Windows ... ... арнайы жасалынған |3 |
| |Access | ... ... ... ... | |
|4 ... | ... - те ... қорының негізгі |2 |
| | | ... ... мен ... ... | |
| | | ... сақтау қоймасы | ... ... | ... ... ... табылады |3 |
| ... | | | |
|2 ... | |бұл ... яғни ... ... форматта |1 |
| | | |(*.mbd) ... файл ... | |
|3 ... | |толтырылған мәліметтер қорымен жұмыс жасауға |4 |
| | | ... ... ... | |
|4 ... | |бұл ... |2 ... |Формалар | |деректерді ұйымдастыру және баспаға |2 |
| | | ... ... ... ... ең тиімді | |
| | | ... | |
|2 ... | ... ... ... ... ... |3 |
| | | ... ... аты | |
|3 ... | |Ассеss-те мәліметтер қорының негізгі объектісі, |4 |
| | | ... мен ... ... информацияны | |
| | | ... ... | |
|4 ... | ... мәліметтерін енгізу, бір жазуды көру |1 |
| | | ... т.б. ... үшін ... ... | |
| | | ... форматы | ... ... | ... жазбаларды идентификациялау мен |1 |
| |кілт | ... ... ... | |
| | | ... ... ... өріс | |
|2 ... | ... барлығын белгілеуге мүмкіндік беретін, |3 |
| | | ... сол ... ... ... | |
|3 ... | |параметрлерді орнатудың бір немесе ... |4 |
| ... | ... ... ... ... басқару | |
| |белгілеу | ... | |
| ... | | | |
|4 ... | ... ... мәні ... кестеде |2 |
| ... | ... ... ... құралы | |
22-сұрақ
|1 |Сұраныс | ... ... ... басқаруға |2 |
| ... | ... ... ... | |
| ... | | | |
|2 ... | ... ... графикалық түрде өзгертуге |1 |
| | | ... | |
|3 ... | ... ішкі ... Өріс ... ... өріске |4 |
| |Access | ... ... ... ... | |
| | | ... ... | |
|4 ... қасиеті | |Windows графикалық жүйесіне арнайы жасалынған |3 |
| |терезесінде | ... | ... |"ОLЕ | ... ... мен ... мәліметтерін |2 |
| |объектісінің | ... үшін ... | |
| ... | | | |
|2 ... мен | |мультимедиялық объектілер мәліметтерін сақтау |1 |
| |уақыт" | ... ... | |
|3 |Drag and Drop| ... форматына сәйкес кесте немесе |4 |
| ... | ... ... ... ... | |
| | | ... ... ... объект | |
|4 ... | ... ... енін өзгерту үшін қолданылады |3 |
24-сұрақ
|1 |Таb | |қайталанбалы ... ... ... ... |
| | | ... ... бұйрықтар жиынтығы | |
|2 |Схема данных | |кестенің бір өрісінен екінші өрісіне ... |1 |
| ... | | | |
|3 ... | ... Кестелер түрінде сақталатын мәліметтер |3 |
| |қор | ... | |
|4 ... | ... орнатылады |2 ... ... | ... қоры файлының өлшеміне 1 Гб көлемінде|4 |
| ... | ... ... | |
|2 ... | |Access ... кесте, форма, сұраныс, есеп,|1 |
| | | ... және ... ... ... | |
| | | ... | |
|3 ... | ... сақтау бірлігі ретінде сипатталады |3 |
|4 |Access | |Access SQL тілі ... ... |2 |
| | | ... ... автоматты операцияларды | |
| | | ... беру ... ... | ... |35468 | |Access ... қорының бір мәліметтер қорында|1 |
| | | |ең ... ... саны | |
|2 |Access | ... ... ... жоғалудан сақтайды |3 |
|3 |Қорды сығу | |Access ... ... ... ... ... |
| | | ... және ... ... негізгі | |
| | | ... | |
|4 ... | ... қоры ... ... парольдік |2 |
| |қоры | |(жасырын сөз) ... ... | ... ... | ... ... ... |3 |
| ... | | | |
|2 ... | |бұл ... яғни ... арнайы форматта |1 |
| | | |(*.mbd) ... файл ... | |
|3 ... | |жазбаларды идентификациялау мен кестелерді |4 |
| | | ... ... ... ... | |
| | | ... ... арналған өріс | |
|4 ... | ... ... болып табылады |2 |
| ... ... | | |
| ... | | | ... |255 | |бұл ... |2 |
|2 ... | |өрістердің максималды саны |1 |
| ... ... | | |
| ... | | | |
|3 ... | |толтырылған мәліметтер қорымен жұмыс ... |3 |
| | | ... ... ... | |
|4 ... | ... ... жолдар |4 ... ... | ... ... ... ... |4 |
|2 ... | |бұл ... ... істеуге бағытталған |1 |
| | | ... ... ... аты | |
|3 ... | ... ... ... жұмыс жасауға |3 |
| | | ... ... ... | |
|4 ... | ... ұйымдастыру, баспаға пайдаланушыға |2 |
| | | ... ... ... ең ... жолы | ... ... | ... ... ... тізімін және бірден |3 |
| | | ... ... ... ... ... | |
| | | ... | |
|2 ... | ... ... ... ... мен |2 |
| | | ... тұратын информацияны сақтау қоймасы | |
|3 |Конструктор | |мәліметтер қорындағы ... |4 |
|4 ... | ... мәліметтерін енгізу, бір жазуды көру |1 |
| | | ... т.б. ... үшін ... экранның | |
| | | ... ... | ... Тестілеу программасының құрылымы және сипаттамасы
«Мәліметтер қоры бойынша тестілеу бағдарламасы» ... ... Access, C++ Builder ... ... ... ... ... пайдалану арқылы құрылған. Электрондық құралдың
бірінші беті келесі суретте көрсетілген. ... ... ... ... ... ... бастау және шығу батырмалары көрсетілген.
2.3.1-сурет. «Мәліметтер қоры бойынша тестілеу бағдарламасы»
Екінші бетінде мәзірлер, тіркелу ... ... ... ... ... ... нәтижесі, бағдарлама туралы. Файл мәзірі - шығу ішкі
мәзірінен тұрады. Шығу ішкі мәзірінін орындағанда ... ... ... ... әр ... ... тест тапсырған оқушылардың реттік саны,
аты-жөні, тест түрі, жинаған балы көрсетіледі және осы ... ... ... да ... ... ... оқушы атын, тегін, сыныбын
енгізеді және тесттің түрін таңдап, ... ... ... және ... тест. Мұнда сұрақ және 5 түрлі жауап беріледі. Оқушы ... ... ... таңдайды. Келесі сұраққа өту үшін оқушы міндетті
түрде ағымдағы сұраққа жауап ... ... ... ... нәтижесі мәзірінде керек сыныпты енгізіп, тест тапсырған
оқушылар туралы мәлімет ала аламыз. Онда тест тапсырған оқушының аты, ... түрі және ... балы ... ... болады және осы тізімді
«нәтижесін ... ... ... ... шығаруға болады.
2.3.4-сурет. Тестілеу нәтижесі
2.3.5-сурет. Баспаға шығару
ҚОРЫТЫНДЫ
Біз өзіміздің дипломдық жұмысымызда жалпы білім беретін орта мектепте
информатика сабағынан оқушылардың ... ... және ... ... ... ... ... стандартта көрсетілген ... ... ... ... әр ... ... ... таныстып, соның ішінде мәліметтер қоры бойынша
тест сұрақтарының қорын құрып, бақылау мен бағалауды ... ... ... ... орта ... МҚ ... тест
сұрақтарының қорын құрып, тестілеу программасын жасау.
Осы жұмыс барысында біз тестілеу теориясымен, ... ... ... ... ... қорының негізгі ұғымдарымен танысып
пән аймағына талдау жасап, ... ... ... ... ... әр ... құрылған тесттерге қажетті сұрауларды құрып, баспаға
шығаруды ұйымдастырдық.
Дипломдық жұмыс екі тараудан тұрады. Бірінші тарауда ... ... ... ал ... ... ... сабағында МҚ оқытудың
мазмұны мен сол МҚ бойынша тест сұрақтарының қоры құрылды.
Нәтижесінде біз орта ... ... ... қоры ... негізгі ұғымдарын және практикалық қолданылысын анықтап,
тестілеу программасын ... ... ... осы ... ... ... ... информатикадан МҚ бойынша білімді бақылау мен бағалауда қолдану
үшін ұсынуға болады және оны ары ... ... ... да ... ... болады деп санаймыз.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Информатика пәнінен 7-9 сыныптарға арналған оқу бағдарламасы. Алматы
2010ж. ... ... Есен ... ... Жанат
Құнапияқызы, Мұхамбетжанова Сәуле Талапеденқызы, Сағымбаева Айнұр
Есенғазықызы.
2. ҚР-ның Білім ... ... 2007 ... ... А О ... ... учебного назначения и
компьютерная технология обучения.
4. Қазақстан Республикасында білім беруді ... ... ... ... ... 7 ... 2010 ... Орта мектеп материалдары бойынша тестік ... шешу // ... ... Қазақстанның білім мен ғылымы» І.Жансүгіров оқулары
материалдары. – Талдықорған, 2001 – Б. 5-6.
6. ... ... ... пайдаланудың психологиялық педагогикалық
аспектілері //«Ұлт тағлымы». – ... 2005. – ... ... ... ... ... мен оқушылардың жеке ерекшеліктерін анықтау
//«Жаңа әлемдегі жастар және ... атты жас ... ... ... ...... конференция
материалдары. – Талдықорған, 2009. – Б. 3-4.
8. Жүйелік-құрылымдық тәсіл ... ... ... ... мектебі». - Алматы, 2010. - №8. – Б.32- 35.
9. Аванесов В.С. Современные методы ... и ... ... ... 1999. - 125 ... Кречетников К.Г., Черненко Н.Н. Системный дизайн при построении
интерфейса компьютерных обучающих программ // ... ... 1999. - 2 ... ... Л.П., ... Е.Н. ... ... по информатике: тесты,
контрольные задания, экзаменационные вопросы, компьютерные проекты. –
Спб.: БХВ-Петербург, 2004. – 448.
12. Шаталов В.Ф. ... ... - ... Сталкер, 1998. - 396
с.
13. [Голицына И.Н., 2000] И.Н. Голицына.. Вопросы эффективности ... ... в ... образование.
14. [Галеев И.Х., 1998] Автоматизация тестирования знаний ... ... Каз. Гос. ... Ун-т; ... И.Х. ... Г.У.
Матушанский, В.И. Чепегин, Казань, 1998, 24 с.
15. ... В. М., ... В. И., ... Е. Г. ... программирования
/ Феникс, 1998г.
16. 2005-2010 жылдары Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы. ... 11 ... ... ... А. Т. ... ... оқытушыларына программалау
негіздерін оқытуды жобалар әдісі бойынша жетілдіру: автореф. ... ... ... 2007. ... ... В.В., ... ... и коммуника-ционные
технологии в системе открытого бразования. // Электронный учебник. ИДО
РУДН(с) 2001.
19. ҚР СТ 34.017 2005.- «Ақпарттық технологиялар. ... ... оқу ... ... күні:01.01.2006 . -Қазақстан
Республикасының Мемлекеттік ... ... А.Ю. ... курс ... ... // Информатика и
образование. – 1997. - №6. - С. 9-19.
21. Уваров А.Ю. Компьютерные коммуникации и современное образование. - М.:
Эйдос, - 1999. ... ... А.А. ... ... что дальше? // Информатика и
образование. - 1998. - № 2. - С. 14-16.
23. Ершов ... ... ... ... ... ... ... // — Новосибирск, 1990. — 58 с.
24. 8-сынып. Информатика. Әдістемелік құрал. ... ... - ... ... ... Н.Т.Ермеков, В.А.Криворучко, С.Ж.Ноғайбаланова. Информатика: Оқулық.
Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-
сыныбына арналған оқулығы. – Алматы: ... ... 2007. – 224 ... ... тест
Таңдамалы тест
Аралас тест
Еске түсіру тесті
Кәсіптік бағдар тесті
Сәйкестендіру тесті
Баламалы тест

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 65 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Эксперимент құбылыстардың себепті салдарлы байланыстары жайлы гипотезаны тексеру процедурасы ретінде. Зерттеудің гипотезасын белгілеу7 бет
Жануарлар физиологиясы пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен120 бет
EXCEL-дің графикалық мүмкіндіктері тақырыбына ашық сабақ7 бет
Жануарлардың құрып кету себептері7 бет
"Асқазан сөлдің қаситтері" тақырыбына арналған тест жұмысы14 бет
"Тест" бағдарламасын құру20 бет
"Физика" пәні бойынша тест сұрақтар7 бет
"Физика" пәнінен тест сұрақтар6 бет
"Философия тарихы" пәнінен тест сүрақтары5 бет
"Қазақ әдебиеті" пәнінен тест сұрақтар3 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь