Венчурлік бизнестің даму мәселелері

Кіріспе

1. ВЕНЧУРЛІК БИЗНЕСТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

1.1 Венчурлік бизнестің түсінігі, қалыптасу тарихы
1.2 Венчурлік бизнестің қызмет атқару механизмдері
1.3 Венчурлік бизнес шетел тәжірибесінде

2. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ВЕНЧУРЛІК БИЗНЕСТІҢ ДАМУЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ

2.1 Венчурлік бизнестің Қазақстан Республикасында қалыптасу кезеңдері
2.2 Инновациялық жобалар
2.3 Технопарктердің жағдайын талдау

3. ВЕНЧУРЛІК БИЗНЕСТІҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАСЫ

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ

Қазақстан экономикасы әкімшіл-әмірішілдіктен нарықтық экономикаға өтуде қиын кезеңдерден өтті. Негізінен ТМД елдерінің үкіметтері нарықтық экономикаға өтуде қажетті мынадай бағыттарды ұстануда-мемлекеттік меншікті жекешелендіру,қаржылық,несиелік саясат,құнды қағаздар нарығын құру,жалпы нарықтық инфрақұрылымды қалыптастыру.Кезек күттірмейтін шаралар қатарында кәсіпкерлікті қолдау,шағын және орта бизнесті дамыту мәселелері тұр.
XXI ғасыр жүз жылдық ғаламдық инновацияның өркендеу ғасырына айналатынын қазіргі әлем елдерінің тәжірибесі көрсетіп отыр.
Қазіргі кезеңде кәсіпкерлікті дамытудың әлсіз жақтары оны жетілдірудің нарықтық механизмдерінің инновациялық түрлерінің одан ары жақсартуды қажет етіп отыр.
Дамыған елдерде инновациялық (ноу-хау) өнімдер мен технологиялар ЖІӨ өсімінің 70-85% беріп отыр. Инновациялық сфераның белгілі дәрежеде ұйымдастырылмауы Қазақстанның 50 дамыған елдер қатарына қосылуға кедергі болуы мүмкін. Өйткені соңғы жылдары осы сферада Қазақстанның рейтингі 65 орыннан 75 орынға төмендеп кетті. Мұндай жағдайдан шығудың бірден бір жолы кәсіпкерліктің түрлі инновациялық нарықтық құралдарын одан ары дамыту болып табылады.
Қазіргі таңда Қазақстанның инновациялық дамуы – біз үшін ең өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Оның үстіне бүгінде ел Президенті әлемнің барынша бәсекеге қабілетті елу елінің қатарына кіру мақсатын қойып отыр. Жаңғыртуларсыз, жаңа технологияларсыз және тұтастай инновацияға екпін бермейінше бұл мақсатқа жету мүмкін емес. Әрі мұны бәрі түсініп отыр. Егер әлемдік тәжірибеге көз салсақ, нақ осы инновация дамыған мемлекеттер экономикасын өсірудің негізгі құралы ретінде венчурлік бизнес саласын дамыту әсер еткенін көруге болады. Осыдан шығатын ендігі мәселе – шикізат тәуелділігіне ие Қазақстан экономикасын осы салаға бағыттап, айырықша көңіл бөле отырып, сол саланы барынша қарқынды дамыту. Өкіншке орай, венчурлік бизнес саласы елімізде кенжелеп келеді. Сол себепті қарастырылып отырған тақырыбымыз бүгінгі күнде өзекті мәселелердің бірі болып отыр.
Курстық жұмыстың негізгі мақсаты - Венчурлық бизнес түсінігін талдап, оның еліміздегі даму мәселелерін қарастыру болып табылады.
Курстық жұмыста келесі міндеттер анықталған:
• Оңтайлы венчурлық ортаны жасау;
• Венчурлық индустрияның қазақстандық оң тәжірибесін анықтау және тарату;
• Алдыңғы қатарлы шетелдік тәжірибені тарту;
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Инновациялық қызметті ұйымдастырудағы басымдықты бағыт ретінде инновациялық ортаны жетілдіру. «Орталық Азия одағының ұлттық экономика жүйесінің мүмкіншіліктері мен интеграциялық болашағы» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Түркістан қ, 27-29 сәуір 2005, Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ.
2. Индустрия өндірісін қайта құрудың инновациялық құрылымдық негіздері. «Орталық Азия елдерінің мемлекетаралық интеграциялық байланыстарын жаңғырту» атты Орта Азия елдерінің II Түркістан интеграциялық форумы. 29-30 сәуір 2006. Түркістан қ. ХҚТУ, 207-209б.
3. Лизинг және лизингтік операциялар түрлері «Әуезов оқулары:-7: М.Әуезов және қазақтанудың өзекті мәселелері » атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция еңбектері – М.Әуезов атындағы ОҚМУ. 2008 ж., Том 7. 125-128 б.
4. Экономикалық дағдарыс және оны шешу жолдары //«Хабаршы». Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ, №6(70) – Алматы, 2008. 8-11 б.
5. Индустрия өндірісін интенсивті дамытудың инновациялық тетіктері //«Ізденіс –Поиск». №4. Алматы, 2008 ж. 5-9 б.
6. Ғылыми-техникалық әлеуеттің қазіргі жағдайы және оның даму тенденциясы //«Ізденістер, нәтижелер – Исследования, результаты», Қазақ Ұлттық Аграрлық Университеті, Алматы 2008 ж., №4 185-189 б.
7. Ғылымның даму нәтижелері және стратегиялық басымдықтары //«Ізденістер, нәтижелер – Исследования, результаты», Қазақ Ұлттық Аграрлық Университеті, Алматы 2008ж, №4 189-194 б.
8. Қазақстанда франчайзингті қалыптастыру және дамыту мүмкіншіліктері //«Хабаршы», Қ.Ясауи атындағы ХҚТУ, №3 (63)-Түркістан, 2008ж.
9. Концессиялық бизнестің қажеттілігі және оны пайдаланудың негізгі шарты //«Хабаршы», Қ.Ясауи атындағы ХҚТУ, №3 (63)-Түркістан, 2008ж.
10. Венчурлік капитал – ҚР-да инновациялық қызметтің қалыптасу және дамуының негізгі факторы. «Аймақтық экономиканы индустриалдық- инновациялық дамыту мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Академиялық инновациялық университеті, Шымкент, 2009ж.
11. Кәсіпкерліктің ресурспен қамтамсыз етудің инновациялық әдістері //«Хабаршы». Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ, №6 – Алматы, 2009.
12. Бизнес-инкубаторлар және технопарктер индустриалды иннвациялық қызметтің негізінде кәсіпкерлікті қолдаушы инфрақұрылымдық ұйымдар //«Хабаршы», Қ.Ясауи атындағы ХҚТУ, №2 -Түркістан, 2009 ж. Шілде-тамыз.
13. Ұлттық инновациялық жүйені дамытудың ерекшеліктері//«Хабаршы»,
14. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Внешнеэкономические связи: Учеб. пособие.- М.: Финансы и статистика, 1998.-512с.
15. Кенжалиев А.Т. Иностранные инвестиции в развитии экономики региона // 10 лет независимости Казахстана: итоги и перспективы развития. /Сб. Междунар. науч. кон. 22-24 февраля 2001г.-Алматы: Университет. КАЙНАР, 2001.-с.500
16. www.inform.kz
17. Қазақстан Республикасының 2003 – 2015 жылға арналған инновациялық саясатты жетілдіру бағдарламасы. Алматы, 2003.
18. Кулбаева М.А. «Қазақстан Республикасында кәсіпкерліктің инновациялық түрлерін жетілдірудің нарықтық механизмдері». Түркістан, 2009
19. Қазақстан Республикасының 2003 – 2015 жылға арналған инновациялық саясатты жетілдіру бағдарламасы. Алматы, 2003.
20. Қ.Мұқаметқали. Инновациялық саланы дамыту- үдемелі индустрияландырудың аса маңызды құрамдасы.//Дала мен қала газеті. – 05.12.2009.
        
        ЖОСПАР
Кіріспе
1. ВЕНЧУРЛІК БИЗНЕСТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1. Венчурлік бизнестің түсінігі, қалыптасу тарихы
2. Венчурлік бизнестің қызмет атқару механизмдері
3. Венчурлік бизнес шетел тәжірибесінде
2. ҚАЗАҚСТАН ... ... ... ... ... ... бизнестің Қазақстан Республикасында қалыптасу кезеңдері
2.2 Инновациялық жобалар
2.3 Технопарктердің жағдайын талдау
3. ВЕНЧУРЛІК БИЗНЕСТІҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ДАМУ ... ... ... ... ... ... экономикаға
өтуде қиын кезеңдерден өтті. Негізінен ТМД ... ... ... ... ... ... бағыттарды ұстануда-мемлекеттік меншікті
жекешелендіру,қаржылық,несиелік саясат,құнды ... ... ... ... қалыптастыру.Кезек күттірмейтін шаралар қатарында
кәсіпкерлікті қолдау,шағын және орта бизнесті дамыту ... ... ... жүз ... ғаламдық инновацияның өркендеу ғасырына
айналатынын қазіргі әлем елдерінің тәжірибесі көрсетіп отыр.
Қазіргі кезеңде кәсіпкерлікті ... ... ... оны ... ... инновациялық түрлерінің одан ары жақсартуды қажет
етіп отыр.
Дамыған елдерде инновациялық (ноу-хау) өнімдер мен ... ... 70-85% ... отыр. Инновациялық сфераның белгілі дәрежеде
ұйымдастырылмауы Қазақстанның 50 дамыған ... ... ... ... ... ... соңғы жылдары осы сферада Қазақстанның рейтингі 65
орыннан 75 орынға төмендеп ... ... ... ... ... бір ... ... инновациялық нарықтық құралдарын одан ары дамыту болып
табылады.
Қазіргі таңда Қазақстанның инновациялық дамуы – біз үшін ең ... бірі ... ... Оның ... ... ел Президенті әлемнің
барынша бәсекеге қабілетті елу елінің қатарына кіру ... ... ... жаңа ... және тұтастай инновацияға екпін
бермейінше бұл мақсатқа жету мүмкін ... Әрі мұны бәрі ... ... ... ... көз салсақ, нақ осы инновация дамыған мемлекеттер
экономикасын өсірудің ... ... ... ... ... саласын
дамыту әсер еткенін көруге болады. ... ... ... ...... ие ... экономикасын осы салаға бағыттап, айырықша
көңіл бөле отырып, сол ... ... ... дамыту. Өкіншке орай,
венчурлік бизнес саласы елімізде кенжелеп келеді. Сол ... ... ... бүгінгі күнде өзекті мәселелердің бірі болып отыр.
Курстық жұмыстың негізгі мақсаты - Венчурлық ... ... ... ... даму ... ... ... табылады.
Курстық жұмыста келесі міндеттер анықталған:
• Оңтайлы венчурлық ортаны жасау;
• Венчурлық индустрияның қазақстандық оң тәжірибесін анықтау және ... ... ... ... ... ... қатысушылары үшін ақпараттық қамтамасыз ету және
коммуникативтік алаңды жасау;
• Қазақстанға болуы мүмкін инвесторлар мен ... ... ... ... үшін ... ... ... қалып-
тастыру
Жалпы, венчурлік бизнес дегеніміз - технологиялық ... ... ... ... тәуекелге негізделген бизнес. Ғылыми
зерттеу нәтижелерін коммерциялауға негізделген иннновациялық ... ... ... ... сипатталады.
Шетел тәжірибесіне келер болсақ, Малайзия, Сингапур, Оңтүстік ... ... ... елдерін қарастыруға болады. Бұл елдерде инновация
саласына ... ... ... Бұл – ... ... ... ... елдердің барынша жоғары технологиялық
деңгейіне шығуына мүмкіндік беретін қадамдардың бірі.
Индустриалдық дамыған ... ... ... ... ... деңгейде дамыту мақсатымен инновациялық іс-
әрекеттерді жандандыру мәселелеріне үлкен ... ... ... ... ... инновациялық белсенділіктің негізгі қозғаушы күші жоғары
технологиялармен қаншалықты қамтамасыз етілетіндігімен анықталады.
Дағдарыстан ... ... ... ... ... ... жаңа көзқарас қалыптастырумен анықталуда.
Инновациялық іс-әрекеттердің нақты секторға ... ... ... ... ... ... әзірлеуге дамыған елдердің шетелдік
ғалым-экономистері: Н.Леончев, И.Перлаки, В.Д. Хартман, ... Б. ... И ... ... Ф. ... ... ... елеулі үлес қосқан. Олардың инновация ұғымын өздерінің ... мен ... ... ... жұмыстарында жалпы ілімдік
тұрғыда қарастырған ғылыми еңбектері қызығушылық туғызады.
Отандық ғалым-экономистер А.Қ.Қошанов, М.Б.Кенжегузин, А.Е.Есентугелов,
О.Сабден, Б.Н.Исабеков, Д.Муканов, Т.Исахметов, ... ... ... ... ... ... ... кәсіпкерліктің инновациялық даму ... ... ... зерттеу жұмыстары жүргізілген.
Инновация ұғымы зерттеушілердің Ресейлік ғалымдар ... ... ... ... принципиалды жаңа
немесе венчурлік қызмет негізінде пайда ... ... ... мен ... ... нәтижелері негінде инновациялық
іс-әрекеттерді қалыптастыру жөніндегі, еңбектерінде қарастырған.
Инновациялық ... ... ... ... ... жүйесі
бойынша кәсіпкерліктің инновациялық түрлерін жетілдірудің нарықтық
механизмдерін ... ... ... ... бизнестің тиімді әдістерін
зерттеудің ілімдік және тәжірбиелік ... ... мен ... ... ... ... ... жағдайында қолайлы жағдайды
құру үшін жеткілікті болмауы ... ... ... ... ... ... анықтады.
Курстық жұмыстың объектісі Қазақстан Республикасының венчурлық қорлары
болып табылады.
1ВЕНЧУРЛІК БИЗНЕСТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Венчурлік бизнестің түсінігі, қалыптасу тарихы
Венчурлік ... ... ... ... ... ... ... Мұндай инвестициялау технологиялық жаңа
енгізілімді жүзеге асырудың негізгі ... бірі ... ... аталған түрі көп жағдайда перспективасы ... ... ... ие ... ғылымдық және технологиялық
салада ғылыми зерттеулер қорытындыларын коммерциялизациялауға тән.
Шағын бизнес жүйесінде инновациялық процеске өз ... ... ... роль атқарады. Оған жоғары дәрежеде ... ... өсуі және ... ... ... ... тәуелді болып табылады. Шағын инновациялық бизнеске салааралық
сипат тән. Мұндай бизнестің объектісі – оны ... ... ... дейінгі барлық идеялардың ғылыми қозғалысы, ... ... ... ... ... ... ... венчурлік қаржыландырудағы инновацияны
түсіндіруде екі ... ... ... ... жаңа идеялар мен үрдістер ... ... ... арқылы ең сапалы өнімдер мен технологияны жасауға әкелетін ... ... ... қарастырған (Б.Твисс, Ф.Никсон,
Б.Сантон, т.б.);
екіншісі, инновацияны тұтыну ... жаңа ... ... және ... ... нарықтар мен өнеркәсіптегі ұйымдастыру
формаларын енгізу және қолдану мақсатындағы өзгерістер ретінде түсіндіреді
(И.Шумпетер). Инновация – бұл тек жаңа ... ... бұл ... ... ... бизнестің негізгі қозғаушы күші. Оның негізі - ... ... ... қажеттігі, ұйымдастырушылық, қаржылық, ғылыми-
зерттеу және басқа салаларда жаңалықтар ... ... ... ... бизнесті көбінесе тәуекелдік және венчурлік деп
атайды. Бұл шағын бизнестің инновациялық қызметтің өзінің ерекшеліктерінен
басқа, ... орта ... ... ... ... ... тәуекелділік деңгейін туралы орташа есеппен ... ... ... ... тек ... ғана жетістікке жететін ... Тағы да бір ... ... көңіл толтырмайтындығы:
орташа алғанда жүзден тек екеуі ғана ... ... ... ... оның ... ... ... инновациялық жобаларды енгізуден мүмкін пайда нормасы
бұрынғыға қарағанда жоғары ... ... ... ... және ... ... өмір сүруіне мүмкіндік береді, басқа жағдайда болмас та
болар еді. Сонымен қатар, ... ... ... ... ... жоғары
екенін есте сақтау қажет. Егер де осындай жобалар көп болып, олар ... ... заң ... ... саны ... ... ... жетістікке жету ықтималдылығы жоғарылайды. Сондай-
ақ, сәтті инновациялық жобалардан түсетін пайданың жоғарлығы соншалықты, ол
сәтсіз басталған ... ... ... ... ... Осыдан тәжірибе
жүзінде дәлелденген инновациялық жобаларды орталықтандырумен және қаржылық
тәуекелді диверсификациялау негізінде оларды ... ... ... қор деп ... ... ... ету ... Мұндай қорларда шетелде шағын инновациялық фирмаларды қаржыландыру
үшін ... ... ... ... ... ... келе, инновация - өтімділігі жоғары жаңа
өнімді ойлап табу деген ұғым туады. Бұл тұрғыдан алғанда ашылған жаңалықтың
барлығы инновацияға ... ... жөн. ... ... ... негізделген, яғни осыған дейін белгісіз болып ... ... ашу ... ... ... ... ... тарту
етпейтіндіктен де, ол ... ... ... ... ... қатынастар жүйесінен инновацияның алатын орны орасан зор.
Себебі инновациялық тәжірибені өндіріске қолданбастан, ... ... алу ... ... дамыған елдер ертерек түсініп, бар күшті осы
салаға жұмсап келеді. Осыған ... ... ... ... ... инновация өнімінің өзіндік құнын азайту, инвестициялар
ағынын арттыру, өнім өндірушінің имиджін қалыптастыру және жаңа нарықтарды,
оның ішінде ... ... ... аса ... ... ... деп ... негізінде тұжырымдауға болады.
Инновацияның дамуына қозғаушы тетік - бірінші кезекте нарықтық
бәсекелестік ... ... ... ... өнім ... ... ... әрдайым өндірістік дағдарысты болдырмаудың жолдары мен
тауарын өткізетін жаңа нарықтарды іздестірумен ... ... ... ... ... ... ... өз бәсекелестіктері
алдында басымдылыққа иеленеді. Қазіргі кезеңде жаңа ... ... ... талғамы артып отырған уақытта, әсіресе шағын кәсіпорындардың
икемділік қабілеттерін ... аса ... ... ... ... мұндай «шағын шабақтар» қайрандап қалып қоймаулары үшін ... жаңа ... мен жаңа ... шығару басымдық негіздегі
сұрақтардың деңгейінде жүреді.
Қазіргі уақытта біздің елімізде бәсекеге қабілетті ... ... жаңа ... ... ... республикамыздың
индустрия және ғылыми техникадағы ... ... ... ... бірі болып отыр. Соған сәйкес 2003 жылы ... ... ... ... ... ... Стратегияның мақсаты - шикізат бағытынан қол үзуге ықпал ететін
экономика салаларын ... ... ... тұрақты дамуына қол
жеткізу. Мұнда ұзақ мерзімді жоспарда сервистік-технологиялық ... үшін ... ... қарастырылған.
ҚР инновациялық қызметті қаржыландырудың көздері ... өз ... ... және ... ... инновациялық қорлар қаражаты, мемлекеттік гранттар және заңға
қайшы емес ... ... да ... ... Қаржыландыру
инфрақұрылымы ретінде даму инситуттары, венчурлік қорлар, кәсіпорындар мен
жеке кәсіпкерлер, екінші деңгейлі банктер және т.б. жатады.
Қазақстан ... ... ... ... ... көздері, яғни банктер немесе басқа да қорлар инновациялық
ғылыми-техникалық ... ... бас ... ... ... ... болады. Сондықтан бұл жағдайда ... ... ... бар ... қаржыландыру үшін әлемдік ... ... ... ... ... ... ... бар.
Олардың ішінде «тәуелсіз», ... ... қор ... ... инновациялық фирмалар; сыртқы венчурлік қор капиталы деп
аталатын, ... ... ... негізде ұйымдастырылған
енгізушілік фирмалар; ерікті венчурлі бөлімше ретіндегі кәсіпкерлік топтың
негізі болып табылатын корпорацияның «ішкі венчурлі бөлімі» («спин ... ... ... ... ... кейін тұңғыш рет АҚШ-
та пайда болған. Венчурлік бизнес АҚШ-та пайда болып және сол жерде ... ... ... кіші ... ... материалдық және қаржылық
ресурстарда шектеулі. АҚШ-та кіші инновациалды бизнесті ... үшін ... ... ... Ол ... ... ... кіші
кәсіпкерлікті федералды бюджеттен тікелей қаржыландырады. АҚШ-тағы
венчурлік бизнестің негізгі мәні: ... ... ... ... көмегімен жүргізілуінде және кейіннен инвесторлардың осы
қалыптасқан ... ... ... ... ... ... Қазіргі уақытта Ресейде венчурлік кәсіпкерліктің дамуына барлық
алғышарттар қалыптасты. Біріншіден, ол- дамыған құнды ... ... ... ол- ... ... ... зиялы меншік нарығына
өтуі,яғни шетел инвесторларының отандық инвестиция жобаларына инвестиция
салуы. ... бірі ... ... ... ... ... ... келеді. Ғылыми жаңалық ашқан шағын кәсіпорынды ... ... оның ... ... ... ... ... салада
байқалады.
1.2 Венчурлік бизнестің қызмет атқару механизмдері
Қазақстандағы ғылымның негізгі проблемаларының бірі ... ... ... ... қол ... болып
табылады. Ғылыми әзірлемелердің қажетсіздігі, ғылым жүйесіндегі қазіргі
құрылымдық диспропорция және соның ... ... ... ... деңгейі өндіріс факторларының өнімділігін арттыру
ғылыми-техникалық және инновациялық прогресс негізінде ғана ... ... да, ... реформалаудағы ғылымның рөлін жете ... ... ... ... негізгі механизмі
болып табылады. Венчурлік инвестициялаудың бастапқы кезеңінде қызметті
инновация ... және ... ... ... ... және ... ... тарту мемлекеттің тікелей үлестік
қатысуымен венчурлік қорларды құрғанда мүмкін ... ... ... ... ... осы ... ... жеке
инвестициялардың тәуекелдерін төмендетеді. ... ... ... ... ... ... ... үлгісі
барлық елдерде ... ... ... қорларды құрғанда мемлекеттің қатысуы (Ұлттық инновациялық қор)
ҰИҚ–ң инвестициялық саясатының басты ... бірі – ... ... инвестициялармен бірлесе отырып құрылған венчурлік қорлардың
капиталындағы ... ... (49%) ... ... ... ... ... Қазақстан
венчурлік капиталы және тікелей инвестициялау ассоциациясы құрылып, оған 9
венчурлік қор кіреді, оның біреуі ҰИҚ. Қазіргі таңда 5 ... қор ... ... ... 13 жобаны қолдап отыр. Жобалар негізінен биотехнология,
фармацевтика және ақпараттық ... ... ... ... ... өте төмен, венчурлік қорларға ұсыныс берушілердің
тек 20% ғалымдар, қалғандары бұрын ғылымға қатысы болған бизнесмендер және
ірі холдингтер. ... ... ... ... ... ... даму ... өтеді (Кесте-1).
Венчурлік қаржыландыру алдыңғы үш деңгейде қаржыландыра
алады. Ал көп ... ... ... тек ... ... басталады.
Кесте 1. Инновациялық компанияның даму деңгейлері
| |Деңгейлер ... |
| ... ... (seed stage) ... ... және оны саудалау. |
| | ... ... ... ... үздік |
| | ... ... |
| ... ашу ... stage) ... ... асыру мақсатында жүйелі |
| | ... ... ... ... |
| |Өсу ... (expansion stage) |жаңа өндірістік қуаттылықты іске қосу |
| | ... ... ... ... |
| |Кеңею деңгейі (mezzanine stage) |нарықтың бір бөлігін жаулап алу және |
| | ... ... ... |
| ... ... ... ... нақты (реалды) нарықтық |
| |stage) ... ... |
| ... ... ... рөлі ... ... Егер де ХХ
ғасырда концессияны тек жер ... ... ... 1990 жылдан
бастап концессияға мемлекеттік меншіктің көптеген басқа да ... ... ... ... ... бірі - ... келісім.
Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, концессия мемлекеттің жекеменшік
инвестицияға ... ... ... ... ... Әсіресе ірі инфрақұрылымдық жобаларды іске ... және ... ... жол ... т.б. Қазіргі таңда 212
млрд. теңге көлемінде 7 концессиялық жоба іске ... ... ... қатынастарды заңды реттеу
белгілі бір деңгейде ... ... ... мен ... ... ... ... 2006 жылы «Қазақстан
Республикасындағы концессия туралы» ҚР-ның Заңы қабылданды.
Осы Заң ... ... ... ... ... ... ... оны орындаудың және тоқтатудың талаптары мен
тәртібін айқындайды, концессионерлерді мемлекеттік ... ... ... ... ... ... іске асырудың негізгі проблемалары бұл
жобалардың капитал ... өте ... ... ... ... ... ... ойымызша, зейнетақы мен сақтандыру ... ... ... ... проблема концессиялық жобаларды өтеу мерзімінің
ұзақтығында. Өйткені бюджет 3 ... ... ... ... ... жыл өткен соң қаржыландыруға кепілдік бере алмайды және ... ... ... кері әсер етуі ... ... заң ... құқықтарын толық қолдай алмай отыр.
Кәсіпкерліктің инновациялық түрлерін дамытуда лизингтің маңызы зор.
Өйткені кез келген инновациялық ... ашу үшін ... ... ... ... ... ... құрал-жабдықтар қажет. Ал жаңа
технологиялар қымбат тұрады және оны кез келген ... ... ала ... мәселені шешудің бірден-бір жолы қажетті құрал-жабдықтарды лизингке алу
болып табылады.
Лизинг қазіргі ... ... да ... және даму ... Лизингті дамыту үшін заңдық-құқықтық актілердің қабылдануы
банкілер мен ... ... ... мемлекет немесе ҚР заңдары
бойынша заңды тұлға болып ... және ... ... тарапынан
қаржыландырылатын түрлі лизингтік компаниялардың ... ... ... ... компаниялардың басым көпшілігі лизингті қолданудың
тиімділігін арттыру үшін банкілердің көмегімен дербес қаржы ... ... ... ... мен одақтарға бірлесу арқылы ірілену ... ... ... ... ... мен ... бір жыл ішінде жасалатын лизингтік операциялар көлемінің ... ... ... ... ... мәмілелер мен операциялар саны
қарқынды түрде арта түсті.
Кесте 2. 2006-2009 жылдары ... ... ... ... ... ... мен құрылымы (млн. теңге)
|Лизингтік қызметтер |2006ж. |2007ж. |2008ж. |2009ж. | ... | | | | | |ж.ж. |
| | | | | ... | | | | |% |у |
| | | | | | ... |
| | | | | | |есе) ... ... ... |54,1 |81,4 |188,3 | 4 |3,8 ... да ... |15,5 |45,8 |83,9 |97,0 | |6,3 ... ... | | | | |2 | ... лизингі | | | | | | ... ... |- |- |39,5 |36,4 |0,7 |- ... ... |10,6 |24,9 |46,9 |78,2 |1,5 |7,4 ... |4,0 |40,0 |27,1 |217,6 | |54,4 ... ... | | | | |4,3 | ... ... |48,8 |1585,6 |1804,6 |3112,3 | |63,8 ... | | | | |63 | ... лизингі |7,2 |5,5 |27,9 |285,5 |6 |39,6 ... да ... ... |86,2 |52,5 |298,1 | |14,5 ... ... | | | | |6.4 | ... ... ... |5,4 |3,1 |1,9 |1,9 | |2,7 ... | | | | |0,03 | ... |161,7 |1855,2 |2165,8 |5015,2 |100 |31,0 |
| ... автормен статистикалық мәліметтер негізінде |
| ... ... ... ... ... ... көлемінің
ауылшаруашылығы машиналары, құрал-жабдықтары және ... ... ... ... ... ... Көрсетілген жылдар
барысында негізгі өсім құрылыс жабдықтарының лизингінде байқалып отыр.
2005 ... ... 2008 жылы 63,8 ... ... ... көрсетілген лизингтік қызметтердің жалпы көлемінің артуына
қарамастан, лизингтің даму деңгейі әлі күнге дейін қойылған талаптарға ... Бұл, ең ... ... ... тетіктерінің тиімсіз
әрекеттілігіне, лизингтік қызметтердің құрамы мен ... ... ... осы ... ... ... мен
тәжірибелерінің жеткіліксіздігіне және лизингтік ... ... ... ... ... тікелей байланысты
болып отыр. Жалпы алғанда, шағын және орта ... мен ... бар ... ... ... ұсынуда. Ал жеткілікті
потенциалы бар ірі жеке және мемлекеттік кәсіпорындар лизингілік жобаларды
инвестициялау ісіне көп ... ... ... өз ... сату ... ... кеңейтуге
кәсіпорында жоқ елеулі қаржылық салымдарсыз мүмкіндік береді. Франчайзинг
франчайзердің саудалық белгісімен ... ... ... ... ... ... (франчайзер компания) және өнімін жарнамалануын қамтамасыз етеді.
Қазақстанда 2007 жылы ... ... 500 млн. АҚШ ... ҚР ... ... заң» (2002ж.) қабылданды, 150 ... және ... аса ... пункттері жұмыс істейді. Қазақстан
ұлттық франчайзинг ассоциациясы құрылды. ... ... ... ... ... ... ... 2003-2007 ж.ж. франчайзинг жүйесі
елімізде 3 есеге өсіп отыр. Франчайзинг жүйесінде ... ... ... ... құрайды. Бірақ франчайзингтің одан ары дамуына келесі
факторлар кері әсер ... ... ... ... ... ... ... нашар қорғалуы,
кәсіпкерлердің «ұзын» ... ... ... ... туралы
ақпараттың жетіспеушілігі.
1.3 Венчурлік бизнес шетел тәжірибесінде
     Дамыған ... ... (АҚШ, ... ... ... ... өзін өзі ... мен өзін өзі қаржыландыру шарттарында
жүзеге асырады және мемлекеттік шығыстардың үлесіне  орта есеппен 30 ... ... ... мен ... арналған барлық ұлттық
шығыстардың 70 %-ына дейін ... Атап ... ... ... ішінде
мемлекеттің ғылыми зерттеулер мен әзірленімдерге жұмсаған шығыстары:
Швецияда ІЖӨ-ден 4 %-ға жуық, ... ... ...... ... 3 %-ды, ... мен Францияда – 2 %-дан астамды ... ... ... ... ... ... ... деңгейін ІЖӨ-ден 2,5 %-
ға дейін жеткізуді ұсынады.
Қазақстанда соңғы бес жыл ішіндегі ғылымды қаржыландыру ... ... 0,2 %-ын ... бұл ... ... табылады. Қазақстанның
стратегиялық мүдделерін негізге ала отырып, 2010 ... ... ... ... 2 % ... ... және 2015 жылы 2,5-3 %-ға ... ... ... ... ... қажет.
Дамыған елдердің тәжірибесі дәлелдегендей, венчурлік бизнес ... ... Олар ... ... құру қарқынын жедел ... тез ... ... ... ... ... өзгеруін жедел
байқап, бәсекелестіктің өрісін ... ... ... және ... ... беруге көмектеседі. Венчурлік бизнестің нақты ролі
келісілерде айқындалады:
• жаңа ... ... ... жаңа тауарлар мен қызметтерді ендіреді;
• ірі кәсіпорындардың қажеттіліктерін өтейді;
• арнайы тауарлар мен қызметтерді қамтамасыз етеді.
• ғылыми-техникалық базалардың ... ... ... мен ... ... ... ... бизнестің
туындылары бұл саладағы лайықты қызметі қауіпсіз бритваны, электрондық қол
сағатын, ... тот ... ... ... ... тағы ... сияқты өнімдерді ойлап табу болып табылады. Мысалға АҚШ-
да шағын ... ... ... 60% ... ... ... ... идея мен жаңа енгізілімдердің жартысына жуығын ұсынады.
Венчурлік бизнес өз кезегінде дамыған ірі ... ... ... ... жете ... Оған ... себеп бар. Біріншіден,
фирманың іскерлік стратегиясын өзгерту үшін ірі кәсіпорындарға 6 жыл ... да көп ... ... ... ... үшін бұл ... жарты
жылдан жеті жылға дейін барады. Екіншіден, дәстүрлі ... ... ірі ... ... ... статистика бойынша
екінші дүниежүзілік соғыстан кейін технологиялық инновацияның радикалды ... ... ... ... ... ... ... шағын фирмаларда
инновация мен ашылулар ірі фирмаларға қарағанда 24 есе көп.
Әлемдік ... ... ... негізгі үш орталығы бар,
олар: АҚШ, Канада, Европа мен Оңтүстік-Шығыс Азия. Осы мемлекеттер әлемдік
венчурлік нарықты қаржыландырып, ... ... Көп ... назарын
даму перспективасы жөнінен Израиль, Индия, Австралия елдері қызықтырып
отыр. Ал, мамандар көзқарасы ... ... әлі ... дейін шешілмеген
мәселе ретінде қалып отыр. Ал, Таяу Шығыс ... ... ... ... және ... ... ... инвесторларды қызықтыра
алмай отыр.
АҚШ, Нидерланды, Германия, АҚШ, Жапония, Ұлыбритания елдері әлемдегі ең
ірі жоғары сапалы технологияларды экспорттаушылар ... ... АҚШ ... ... бел ... ... венчурлік бизнес саласы да бірінші
орында. Елдің ғылыми- техникалық даму ... ... сол ... ... ... ... мүмкіндігін сипаттайды.
Тәуекелдің жоғары болу ... ... ... несиеге
қарағанда жоғары процентке ие болады, ... ... 25-35% ... ... ... тағайындалу кезінде бекітіледі).
Көптеген мемлекеттердің ғалымдары ұзақ уақыт бойы шағын ... ... ... АҚШ ... Конгрессі кіші бизнеске 700-дей
анықтама ... ... ... ... үшін ... критерийлер бар,
мысалы, өндіріс көлемі, жұмысшылар саны, депозиттер көлемі, пайда көлемі.
Олардың кең тарағаны жұмысшылардың саны ... ... ... ... 1-ден 500-ге дейін жұмысшылары бар кәсіпорынды жатқызады. ... ... ... 20-дан 49-ға дейін; 50-ден 99-ға дейін; 100-ден
199-ға дейін; 200-ден 499-ға дейін. ... ... ... 3,5-нан 11,5
миллионға дейін болатын кәсіпорындар ... ... ... Жұмыс
орындарының үштен екі бөлігін шағын кәсіпкерлік қамтамасыз етеді.
Кесте 1. Ірі және шағын ... ... ... ... |Ірі ... ... ... |
|1 |Өндіріс және ... ... ... ... |
| ... көрсету |отын-энергетикалық кешен,|көрсету саласын |
| ... ... ... ... |
|2 ... өнім ... өндіріс |Ұсақ немесе жекелеген |
| ... ... | ... |
|3 ... ... ... |Іріге қарағанда 24 есеге|
| |енгізілімдерге |өте ыңғайлы емес ... ... көп |
| ... | | |
|4 ... |6-10 жыл |0,5-1 жыл |
| ... | | |
|5 ... ету аясы |Ірі ... мен |Ірі, ... ... ... | ... ... |қалаларда |
|6 ... ... ... ... ... ... ... |
| |құруы ... ... ... ... |
| | ... | |
|7 |К/о ... және ... ... ... ... |
| ... |шығындар және тіркеу |шығындар мен тіркеушілік|
| | ... ... |
|8 ... ... ... орындарын құру |Жұмыс орындар өте тез |
| ... құру ... ... ... ... құрылады |
| | ... | |
|9 ... ... |Жұмысшылардың тар ... ... ... ... есебінен |ауыстыра алушылығы |
| ... ... ... іске ... |
| ... құрылымы |Аумақты, айбынды басқару |Басқару аппаратындағы |
| | | ... ... |
| | | ... икемділігі |
| 11 |Басқару ... мен ... ... |
| ... |менеджерлер мүдделерінің |қарама-қайшылық |
| ... ... ... іске |кездеспейді |
| ... білу ... | ... ... және орта бизнес кәсіпорындарының критерийлері заңмен
анықталған: өнеркәсіпте, көлік саласында және ... 300 ... ... ... 100, ... ... ... 50. Заң бойынша жарғылық
капитал да шектелген: өнеркәсіпте, құрылыс және көлік саласында- 770 ... ... ... ... ... 230 мың ... қызмет көрсету
саласында- 77 мың доллар.
Ресей заңнамасы бойынша кіші кәсіпкерлікке жататындардың жұмыскерлер
саны ... болу ... ... 200 адамға дейін;
➢ құрылыста- 100 адамға дейін;
➢ көтерме саудада- 50 адамға ... ... 50 ... ... ... мен ... емес салада- 25 адамға дейін;
➢ бөлшек саудада- 15 адамға дейін.
Қазақстан Республикасының заңы бойынша ... ... ... ... саны келесідей болу керек:
✓ өнеркәсіпте, құрылыс саласында және ... 50 ... ... және ... ... ... саласында- 30 адамға дейін;
✓ көлік және байланыс саласында- 25 адамға дейін;
✓ ғылым мен ... ... 20 ... ... ... зерттеулерде шағын бизнесті сипаттаудың келесідей
критерийлері ... ... ... ашық ... ... ... ... шектелген көлемін иеленуі; шектелген
жауапкершіліктің болмауы; ... ... ... адамдар- тәуекелге
бара алатын жаңа заман адамдары; менеджерлер ... ... ... арасындағы қарым-қатынастардың нақты ... ... ... ... ... ... шағын бизнесіне келесідей
анықтама беруге болады. Бір немесе бірнеше инвесторлармен құрылған,
шектелген ... ... ... ... және ... шектелген
үлесіне иеленетін, негізгі стратегиялық шешімдерді қабылдайтын, басқару
ісін осы ... ... ... жүргізетін кәсіпорындар шағын
бизнеске жатады. Шағын бизнес мемлекет экономикасына ... жаңа ... ... етеді. Американ Экспресс мәліметі бойынша, барлық жаңа
жұмыс орындар ірі компаниялармен қамтамасыз ... олар жаңа ... ... ... ... ... болады. Мысалы, 1987 жылы жаңа жұмыс
орындарының өсу темпі АҚШ-тың 7 миллион шағын ... 500 ... ... ... өсуінен 3 есе көп болған.
Кіші бизнес ірі фирмалардың және компаниялардың ... ... ... ... ... ... ... Жапонияда 50- жылдардан бастап
контракт арқылы ірі фирмалардан мамандандырылған шағын фирмаларға берілген
жұмыстың ... өте тез ... 1966 ... 1981 ... ... ... контракт арқылы жұмыс істейтін шағын фирмалардың үлесі 53,5
%-дан 65,5 %-ға дейін көбейген. Ал, ... ... бұл ... 85,7%- ға дейін жетті.
Сурет 2. Шағын ... құру ... ... ... ... Ол шағын бизнестің серпінді,
өндіріп отырған тауардың түрін, ... тез ... ... және ... ... да жаңалықтар енгізуде икемді болуынан
көрінеді. Шағын бизнестің басты ерекшелігі- ... ... ... ... ... нәтижесіне жету үшін жалпылықтың
қызығушылығының болуы.
Қазіргі ... ... ... ... үшін шағын бизнес өте
маңызды болып келеді. ... ... жаңа ... табыстың, жұмыс
орнымен қамтамасыз етудің негізгі көзі және ... ... ... ... біле отырып, көптеген мемлекеттер оны дамыту үшін ... ... ... ... ... ... ... отыр. Ал ҚР шетел
франшизасының үлесі үлкен. Қазақстанада ... ... ғана ... ... ал шет елде ... ... үлесі саудалық франчайзингтен жоғары.
Қазақстан Республикасының индустриалды-инновациялық стратегиясының
негізгі бағыты, біздің ойымызша, жоғары ... ... ... ... ... өнім мен ... ... болып табылады.
Соңғы он жылда Қазақстанда, басқа да ТМД елдеріндегідей технологиялық
деградация тенденциясы орын алды. Өндірістің техникалық ... ... ... ... ... ... өнім ... төмендеді,
ғылыми-техникалық потенциал қысқарды.
Еліміздің ғылыми-техникалық әлеуетінің қазіргі жағдайы абсолютті
сандық ... мен оның ... ... ... сапасының нашарлауы
тенденциясына ие болып отыр. Республикадағы инновациялық іс-әрекеттер
ғылымның ары ... ... оның ... және ... ... ... ... тәжірбиесі көрсеткеніндей, экономикалық дамудың негізгі
гранты – ғылыми-техникалық салада лидерлік позицияны ұстау. Сондықтан да ... ... ... ... ... елдер белсенді ғылыми-техникалық
саясат жүргізе бастады. Бір ғана ... ол ... ... жұмсаған
шығындарынан да көруге болады. Атап айтсақ, 2008 жылы ... ... ... ... ... көрсеткіштерге ие: АҚШ – 246 млрд.
долл. (ЖІӨ-нің 2,9℅), Жапонияда – 94,2 млрд. ... ... ... 45,8 ... долл. (ЖІӨ-нің 2,35℅), Францияда – 28,0 млрд. ... ... ал ... 7,6 ... долл. (ЖІӨ-нің 4,0℅) болып ... ... ... Республикасы ең төменгі орын болып отырғанын көреміз.
Басқа мемлекетке қарағанда бізде ғылымға арналған шығын көлемі аз ... ... 3. 2008 жылы ... мемлекеттердің ғылымға арналған шығындары
|Мемлекет ... үлес ... ... ... ... |(%) |(%) ... |2,9 |66,7 ... |3,0 |40,3 ... |2,35 |66,6 ... |2,25 |31,4 ... |4,0 |32,3 ... |1,9 |2,9 ... |1,3 |2,4 ... |0,3 |3,0 ... - автормен статистикалық мәліметтер негізінде құрастырылған ... ... ... ... даму үрдісі жаңа саты –
адамзат игілігі үшін, оның өмірін жақсартуға, оны көркемдеуге бағытталған
электронды, ... және ... да ... ... ... деңгейге көшуде. Сондықтан барлық дамыған, дамушы елдерде
мемлекеттік инновациялық салаға қаржылай ... ... ... ... ... ... ... Көптеген елдер тәжірбиесі ... күрт ... ... ... кезінде мемлекет инновациялық
қызмет саласын қолдап, дамытып отыруы қажет.
Жалпы бірінші бөлімді қортындылай келген де, ... күні ... ірі ... ... ... ... ... Еуропа
елдерінде бұл - өнеркәсіпте жаңалықтар мен инновацияларды енгізу ... ... ... дамудың ірі және жеке бөлімдерін қолдау
болып табылады. Барлық елдерде ғылыми-техникалық саланы қаржыландыру басты
тапсырмаларға айналған. Бұл ... ... ... ... мемлекеттік акт,
үкімдер бойынша жүзеге асырылады.
Ғылыми-техникалық саланы дамытудың ... ... ... ... жүйелілік; бәсекеге қабілеттілік; ашықтық; ... ... ... және ... ... ... кіру;
ғылымды, білімді және өндірісті біріктіру.
2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ВЕНЧУРЛІК БИЗНЕСТІҢ ... ... ... ... ... ... ... бизнес көпшілікке әлі де танымал емес істің осы түріне
соңғы жылдары ғана айрықша назар аударыла ... ... ... ... ... ... бірі түйіндегендей, Қазақстан ... ... ... ... ... венчурлық қорлардың нақты
қызметін терең біле қоймайтыны да ... ... оған ... ... ... ... ... ие болмауы да көп әсер етуде. Елімізде бес
венчурлық ... бар ... ал кеше оның ... нұсқасының
құрылғанына қарамастан, ол жалпақ көпшілік үшін әлі де ... ... ... тұр.
Инновацияны дамытуды бұл ретте әлемдегі жаңа ... оң ... ... ... қабілеттігін арттыруға қажетті жағдайлардың ең
негізгісі деуге де ... ... ... ... оны ... ... қатарлы мемлекеттер деңгейіне жетуіне жұмыс
істету үшін орасан қаржы қажет. Ал сол қаржылардың басым бөлігі ... осы ... ... ... ғана тиімді жұмсалды. Шетелдерде
банктің пайызы жоғары несиеден гөрі ... ... ... ... көреді.
Өйткені онда «жоғары пайыз жоқ, тек ... ... ... ... – бұл қандай да бір пайдалануға арналған
зерттеулер мен әзірленімдердің, білімдердің ... беру ... және ... ... ... ... ірі ... үшін 
технологиялар трансферті саласында мемлекеттік қолдау (зайбатсу, чеболи)
жүзеге асырылды. Мемлекет ... ... ... ... ... және ... осы ... оларды өндіріске енгізу үшін берді.
Жапонның Mitsubischi корпорациясы өндірісінің құпияларын игерген Hundai
корпорациясы ... ... бола ... ... ... ... ... үшін мемлекет пен ұлттық даму институттарының рөлін ... ... ... іске ... дәл ... ... ... трансферті жүйесін іске асырудың негізгі бағыттары
қазақстандық мемлекеттік ғылыми-зерттеу ... мен ... ... ... жеке ... ... зерттеу және
коммерцияландыру саласындағы ... ... ... ... ... және ... ... бірлескен ғылыми-зерттеу кешендерін құру, шетелдік патенттерге
лицензиялар ... алу, ... ... ... ... болуға тиіс. 
Тап бүгінде ұлттық инновациялық жүйені құрудың бірінші кезеңі
аяқталып, екінші кезеңі басталып жатыр. ... ...... бизнеспен
«Қазына» да, оның еншілес компаниялары да емес, жекеменшік секторлардың
тікелей айналысуын қамтамасыз етуіне тіреліп тұр. ... ... ... ... ... қалталы адамдардың қолында. Ал ... оны ... нық ... ... ... ... даму қоры» арқылы ғана
жүзеге асыру үстінде. Елбасы өзінің халыққа ... ... ... аясында инновациялық технологияларды өндіріс пен
өнеркәсіпке белсенді түрде енгізу ... атап ... ... ... ... ... маңызды тетік екендігін шамалай
беруге болады. Аталған стратегияны жүзеге асыру үшін ... ... ... екендігі және анық .
Жалпы «Инновация» ұғымы ағылшынның «innovation» сөзінен аударғанда жаңа
енгізілімдер, жаңалықты ғылыми- ... ... ... ... ... ... 4 ... кезеңдерден құралады.
1-ші кезеңде іргелі ізденістік ғылыми- зерттеулік жұмыстар жүргізілді.
2-ші кезеңде қолданбалы ... ... ... іске ... ... тапсырыстары мен ... ... ... ғылыми- зерттеулік жұмыстың іске асу үрдісі сипатталады.
3-ші кезеңде инновациялық жобаны қаржыландырудағы технико- экономикалық
үйлесімдік турасында негізгі ... ... ... ... жүргізіледі немесе кейбір компоненттер инвестицияланады.
4-кезеңде ғылыми сыйымдылықтағы ... іске ... ... ... шығарылуынан бастап, масштабтық өндіріспен нарыққа шығуға
дейінгі кезең.
Шағын инновациялық кәсіпкерліктің формаларына келетін болсақ, оның
келесідей ... үш түрі ... ... ескі ... ... ... негізінде мүлдем жаңа
шағын кәсіпкерлік субъектісінің қалыптасуымен сипатталады.
Бұрыннан ... ... ... шегінде қалыптасатын ... ... жас ... ... прогрессивті әдісі
болып саналады. Жаңа компаниялар ірі, алдыңғы қатарлы компаниялармен бұрын
ғылыми- зерттеулік және оқу- ... ... ... ... ... ... өздерінің инновациялық бағдарламалары мен жаңа өнімдерін
әзірлеп, іске асыру үшін ... ... ... ... ... мақсатында жәрдемдік көмек көрсетіледі.
Екінші форма тәуекелділік-венчурлік фирмалардың қалыптасуы мен қызмет
ету үрдісімен байланысты.
Тәуекелділік- венчурлік фирмалар ... ... ... бағдарламалар мен жобаларды іске асыру үшін құрылатын
субъектілерді ... Жаңа ... мен жаңа ... саласында
жаңа керемет ойларды игерген бірнеше адамдардан құралатын жобалық топ, сол
өздерінің жаңа жобаларын іске асыру үшін қажетті ... және ... ... ... ... ... ... қорлар немесе инвесторлармен ынтымақтастық құрады.
Венчурлік фирма-ғылыми ... және оны әрі ... ... ... Олар ... ... иемденетін
компанияларды қаржыландырады және консультация жүргізеді. Венчурлік
кәсіпорындар ... ... ... ... ... ... ... бірақ жаңа өнім нарықтың талабына, сатып алушылар
қажеттеріне, шығындардың ... ... ... кету мүмкіндігі
мол. Сондықтан венчулік фирмалар өнімнің бір түрін жасауды тез аяқтап, оның
басқа жаңа ... ... ... ... ... ... ... соғыстан кейін тұңғыш рет АҚШ-та ... ... ... ... ... болып және сол жерде кең қанат жайды. Кез-
келген кіші ... ... ... және ... ... ... кіші ... бизнесті дамыту үшін арнайы комплекстік
бағдарлама әзірленген. Ол ... ... ... кіші ... ... ... қаржыландырады. АҚШ-тағы венчурлік бизнестің
негізгі мәні: инновациялық фирмалар жаңалықтарын ... ... ... және ... инвесторлардың осы қалыптасқан
компанияның акцияларын сатып алғанда бағаға ... ... ... ... ... ... дамуына барлық ... ... ол- ... ... ... ... болуы.
Екіншіден, ол- шетел фирмаларының ... ... ... ... ... инвесторларының отандық инвестиция жобаларына инвестиция
салуы. Алғышарттың бірі болып мемлекеттік ... ... ... ... келеді. Ғылыми жаңалық ашқан шағын кәсіпорынды дамыту
аса маңызды, оның тиімділігі экономикада, сонымен қатар ... ... ... ... ... үрдістерді
белсендіруге, жаңа технологиялық құрылыстар енгізуге, өндіріс ... ... ... ... ... әлеуметтің дамуына,
ғылым және өндіріс арасындағы алшақтықты ... ... ... ... нақты трансфертін қамтамасыз етуге және
халықаралық стандарттарды енгізуге бағытталған. Қазақстан кәсіпорындарының
инновациялық ... ... ... ... ғылыми-техникалық
әлеуеті болып табылады.
Ірі корпорациялардың ғылыми орталықтарында, институттар зертханаларында
шоғырланған, жоғары технологиялармен жұмыс істейтін кәсіпкерлік ... ... ... ... ... дамып келе жатқан құрылымы. Қазақстанда
бұл сектор енді ғана дамып келе ... ... ... ... нарықта талап етілетін ... ... ... ... өнім мен ... ... ... бар.
Кесте 4. Ғылымның жағдайы мен дамуының негізгі көрсеткіштері ... ... |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 ... ішкі ... ... |7 590,6|10 213,7|12 ... |21 ... | | |849,8 | |887,78 ... мен |21 |24 799,9|26 |34 |38 988,7|33 ... ... |527,4 | |835,5 |761,6 | |466,8 ... ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... ішкі ... |0,28 |0,24 |0,21 |0,22 |0,24 |0,16 ... | | | | | | ... мен |390 |437 |438 |421 |414 |424 ... ... | | | | | | ... саны | | | | | | ... және |18 912 |19 563 |17 774 |16 304 |15 793 |17 ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... (жыл ... адам | | | | | | ... ішінде: |  |  |  |  |  |  ... |11 910 |12 404 |11 524 |10 780 |10 095 |10 ... |  |  |  |  |  |  |
| ... докторлары |1 106 |1 157 |1 166 |1 191 | 1 338|1 347 |
| ... ... |3 018 |3 147 |3 058 |2 861 | 2 734|3 041 ... және |14 |19 247,7|18 |19 |22 003,3|22 ... |584,2 | |782,0 |176,7 | |810,9 ... ... | | | | | | ... қаражаттары, | | | | | | ... ... | | | | | | ... ... | |  |  |  |  |  ... ... ... | | | | | ... ... | | | | | | ... ... ... | | | | | | ... |  | | | | | |
| | | | | | | ... мен |41 |51 400,0|64 |81 |90 325,0|- ... |512,0 | |108,0 |810,0 | | ... ... |30 |36 007,0|45 |50 |60 720,0|- |
| |312,0 | |557,0 |877,0 | | ... ... мен ... орындаумен айналысатын ұйымдар
саны 2005 жылмен салыстырғанда 2010 жылы 35 ... ... Осы ... мен ... ... ішкі ... ... бағада
13,2 млрд. теңгеге өскен. Зерттеулер мен ... ... ... ... ... саны осы ... 8,76 адамға
кеміген.
Ғылыми-зерттеу жұмыстарының ... ... ... ... 46,4% ... ... зерттеулер болып табылады.
Ғылыми-техникалық әзірлемелердің 2008 жылғы үлес ... 2000 ... 6 ... артық мөлшерге өсіп, 34,7% құрады. Іргелі зерттеулер
ғылыми-техникалық ... ... ... ... ... ... көрсетілген ғылыми-техникалық қызметтердің үлесі 7,2%-
ға жетті (сурет 2).
Сурет 2. Ғылыми-техникалық ... ... ... ... ... 3 жыл бойы ... кәсіпорындардың
инновациялық белсенділік деңгейі 3%-дан сәл астам, бұл ЕО ... ... ... бұл ... тіптен өтпелі экономикасы бар
Эстонияда – ... ... 47%-ды ... ... ... құрылымында елеулі үлесті (64-%-дан астам) жетілдіруге ұшырайтын ... ... ... ... ... ... ... өнім үлесіне инновациялық өнімнің ... ... ... ... зерттеулер мен әзірлемелердің нақты нарықтық талаптар
мен шарттарға ... ... және ... ... ... және ... бәсекелесе алмайды.
Дайын ғылыми әзірлемелерді өндіріске енгізу тәртібі жоқ. Қазіргі
уақытта ғылыми әзірлемелердің тек аз ғана ... ... ... ... Көптеген қазақстандық әзірлеушілер мен ... ... ... ... ... қызметтердің жоқтығы және өндірісті
игеру проблемасына кезігіп отыр, бұл ... ... ... ... ... ... ... жылжыту жөніндегі сервис
әлсіз дамыған. Осы орайда ... және ... ... ... ... мен ... ... офистері) өте қажет.
Кесте 5. 1990- 2009 жылдарда ғылыми-техникалық ... ... ... ... |2000ж. |2009ж. |2009 ж 2000 |
| | | | | ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... (%) ... |395,4 |2983,1 |6100,5 ... |
|ғылыми-техникалық | | | | | ... ... | | | | | ... | | | | | ... ... | | | | | ... |214,2 |1739,7 |3764,5 ... ... | | | | | ... ... | | | | | ... |40,2 |396,1 |809,6 |3461,1 |427,5 ... ... |174 |1343,6 |2954,9 ... ... және |99,7 |496,6 |1205,9 |8555,8 |709,5 ... ... | | | | | ... |21,1 |117,1 |198,9 |482,8 |242,7 ... ... | | | | ... ... | | | | | ... | | | | | ... ... |40,8 |536,0 |231,7 |1237,9 |534,2 ... жұмыстар | | | | | ... |19,6 |92,5 |699,4 |2140,1 |306 ... ... | | | | | ... жылы 2000 ... ... ... ғылыми-техникалық
жұмыстардың көлемі 23490,8-ге (485,1%-ға) ... ... ... ... ... ... және ... (709,5%), құрылысқа арналған жобалық жұмыстардың (534,2%) осы
жылдардағы өсу қарқыны басқалармен салыстырғанда жоғары (кесте 5)
Инновациялық қызметті ... үшін ... ... ... ... қаржыландыру әдісін және қолданбалы ҒЗТКӘ-ні
қаржыландыру ... ... ... және орта ... ... ... ұсақ және орта
сериялы өндірістер негізінде нарықты ... және ... ... ... ресурстары мен өндіріс қалдықтарын кеңінен ... ... ... ... және халықты жұмыспен қамту мақсатында
қосымша еңбек салаларын және жұмыс орындарын көбейту мәселелері тез ... ... ... ... ... елеулі белең алған кезеңде
кәсіпкерліктің қосымша еңбек салаларын және жұмыс орындарын көбейтуге ықпал
етуі оның ... мен ... ... ... ... кәсіпкерлік қызметпен айналысатын ... ... ... орындарын құру және осының негізінде халықты мүмкіндігінше
толық жұмыспен қамтамасыз ету елімізде және оның жекелеген ... ... ... әлеуметтік шиеленістерді азайтады.
Қазақстан еліндегі қалыптасушы нарықтық ... ... ... қызмет еркіндігін және оның пайда болуы мен сәтті
дамуын қамтамасыз ететін, шағын бизнестің берік құқықтық ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлік қызметпен айналысатын
субъектілер санының тұрақты өсіп келе жатқандығы байқалады.
Кесте 6. 2008 ... соңы мен 2009 ... бас ... бойынша тіркелген
шағын кәсіпкерлік субъектілері мен кәсіпкерлердің саны
| |Заңды ... | ... саны (мың ... ... және |тұлғалар |және | ... | ... | |
| | | | |
| | | | ... ... ... ж. ... ... тұлғалар |Кәсіпкерлік және фермерлік
| Барлығы | | | | | | |ж/с |ж/б |ж/с |ж/б |ж/с |ж/б | ... |106453 |109041 |214528 |222418 |536,1 |549,8 |710,0 ... |1280, 9 | ... ішінде:
1. Ақмола обл.
|1519 |1524 |7224 |7266 |76,6 |7,7 |22,1 |22,1 |29,7 |29,8 | |Ақтөбе
|5429 |5448 |12440 |12695 |29,9 |30,5 |22,2 |22,4 |52,1 |52,9 | | ... |5043 |5069 |24630 |27104 |23,4 |24,0 |77,2 |81,3 |100,6 |105,3 ... |2650 |2631 |8278 |8330 |11,5 |11,5 |14,7 |14,8 |26,2 |26,3 ... ... обл. |13061 |13178 |27223 |27223 |27,5 |27,5 |126,1 ... |153,6 | |Тараз қ. |2861 |2863 |14566 |15051 |14,1 |14,3 |54,3 |55,6
|68,4 |69,9 | | Батыс Қаз. обл. |3400 |3450 |6627 |7220 |20,1 |20,3 ... |60,6 |62,4 | ... |12799 |12799 |17606 |17606 |62,4 ... |56,5 |118,9 |118,9 | |Қызылорда |1983 |2028 |5135 |5158 |20,1 |20,1
|28,2 |28,2 |48,3 |48,3 | |Қостанай |2859 |2833 |16462 |16799 |22,8 ... |44,2 |66,7 |67,2 | ... |3505 |3354 |2246 |2312 |16,6 ... |3,5 |20,0 |20,2 | | ... |6265 |8554 |10045 |10623 |16,2 ... |22,1 |37,7 |43,5 | |Солтүстік Қаз. обл. |5824 |5907 |11730 |11578
|30,4 |30,4 |33,9 |34,8 |64,3 |65,2 | |Оңтүстік Қаз. обл. |12701 ... |38070 |123,6 |129,9 |129,0 |137,7 |252,6 |267,6 | ... қ. ... |10787 |11715 |88,6 |88,6 |32,4 |35,3 |121,0 |123,9 | |Астана к.
|3980 |4048 |3574 |3668 |21,3 |21,5 |4,2 |4,4 |25,5 |25,9 | ... ... соңы мен 2009 ... бас ... жеке ... саны мен ... субъектілеріне (заңды тұлғаларға) қатысты статистикалық
мәліметтер ... 2008 ... ... ... ... саны ... ... Оның ішінде, Оңтүстік Қазақстан, Шығыс
Қазақстан, Алматы облыстарында шағын кәсіпкерлік ... ... ... ... кәсіпкерлік және фермерлік субъектілердің үлес салмағы
аталған облыстар бойынша, сәйкесінше, 17,1%, 12,2%, 12,2% құрап отыр ... ... ... құрылымдарда жоғары қарқынмен жұмыс
орындарын құру және осының негізінде халықты ... ... ... ету ... және оның жекелеген аймақтарында жұмыссыздықтың
салдарынан туындаған әлеуметтік шиеленістерді азайтады.
Ал 2009 жылдың бас кезінде ... ... ... ... ... саны 1280,9 мың адамды құрды, оның ... жеке ... 731,1 мың ... ... ... ... ... өнім (жұмыс,
қызмет) өндіру көлемі мен түрі және салалар мен ... ... ... ... ... ... (72,8%), ... (6,7%) және
құрылыс (4,1%) салаларына шоғырланғандығы байқалады.
2.2 Инновациялық жобалар
Инновациялық ... ... көп ... ... ... ... ... немесе оның техникалық ... жаңа ... ... және ... технологиялардың
дамуына бағытталған.
Ұлттық Инновациялық Қор ИЖ-ды қаржыландыруды жарғылық капиталда
заңды тұлғаның жарғылық капиталының қалыптасу немесе көбею ... ... ... алу ... ... ... ... жолымен бақылаусыз үлестік
қатысу түрінде іске асырады.   
2007 жылғы жағдай ... ... ... ... ... ... Атап ... соңғы 2 жыл ... жеке ... ... ... қор» АҚ-мен («ҰИҚ» АҚ) бірлесіп 11 ... ... 16 ... ... қаржыландырды. Қазақстан Республикасы
Статистика агенттігі  2005 жылы 352 кәсіпорынды ғана инновациялық белсенді
деп таныды, бұл ... ... ... санының 4,4 %-ын ғана құрайды.
Бұл ... ЕС ... ... есеппен 40 %) немесе  өтпелі
экономикалы ... ... ... (16 %) ... ... ... ... ... ... ... ... ... тек ... ... өнімі ретіндегі инновациялық жобаны
айқындаудан арылу қажет. Сондай-ақ ... ... ... ... және ... жеке ... ... тетігін
әзірлеу қажет. Технологиялық ... ... ... қазіргі кездегі инновациялық төмен ... ... ... ... ... осы ... зерттеулерге жұмсалатын
шығындардың жалпы көлемінің 100 %-ына дейін, алайда кәсіпкерліктің мүдделі
өкілдерін зерттеулерді қаржыландыруға неғұрлым ... ... ... ... ... ... диалог жасау шартымен қаржыландыруға ... ... ... үшін елде ... және жеке ... ... ... инфрақұрылымды дамыту қажет.  Қазіргі
уақытта ... ... ... ... ... ... жаңа ақпараттық технологияларды игеру, республикамыздың
индустрия және ... ... ... ... ... ... бірі болып отыр. Соған сәйкес 2003 жылы республикамыздың
индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 ... ... ... ... ... - ... ... қол үзуге ықпал ететін
экономика салаларын әртараптандыру жолымен ... ... ... қол
жеткізу. Мұнда ұзақ мерзімді жоспарда сервистік-технологиялық экономикаға
өту үшін жағдай жасау қарастырылған. ҚР ... ... ... ... кәсіпорындардың өз қаржысы, республикалық
және жергілікті бюджет қаражаттары, ... ... ... ... және заңға қайшы емес қаржыландырудың басқа да түрлері
жатады. ... ... ... даму ... ... ... мен жеке кәсіпкерлер, екінші деңгейлі банктер және
т.б. жатады. ... ... ... отырғандай, көбінесе
қарапайым қаржыландыру көздері, яғни банктер немесе басқа да ... ... ... ... бас ... онда тәуекелділік жоғары болады. Сондықтан бұл жағдайда арнайы
осындай көп тәуекелі бар жобаларды ... үшін ... ... ... ... ғылымға бөлінетін шығыстар соңғы жылдары ЖІӨ-нің 1,1 пайызынан
аспайды, яғни ғылыми-техникалық қызметі елдің экономикалық дамуының ... ... ... Оның басты себептеріне төмендегілерді жатқызуға
болады:
• бұл ... ... ... ... халықтың ақпараттық білім деңгейінің төмендігі;
• секторлардың толықтай ... ... ... ... ... меншік құқығын қорғау деңгейінің төмендігімен байланысты.
Елімізде саланың құрылымдық бөлінісі бойынша қаржыландырудың 71
пайызы қолданбалы ... ... ... тек шамамен 8 пайызы
тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға бөлінеді. Тек 21 ... ... ... ... шығыстар, тұтастай алғанда орташа әлемдік деңгейге
сәйкес келеді.
2.3 ... ... ... ... ... және ... СССР территориясында
орналасқан басқа да мемлекеттерде ... ... ... ... ... ... өзгеруімен, оларды қаржыландыру
мүмкіндіктерін іздеумен ... ... ... ... ... ... ... маңызы зор.
Технопарктік құрылымдар (технополистер, технопарктер, «теплицалар»,
технологиялық және ... ... ... ... тез ... ... шағын инновациялық
фирмалардың ... ... ... ие. Олар ... деңгейде шағын
бизнестің өзіндік инкубаторлары болып табылады, ... ... үшін ... ... ... қалыпты тіршілік әрекеті үшін қажетті
инфрақұрылым құрады.
Қазір әлемде 300-дей технополис есептеліп жатыр. ... ... ... ... ... ... ғылыми-
техникалық орталықтар емес, әлемдік тәжірибедегідей тауарлы-шикізат
биржалары, коммерциялық ... ... ... ... ... білдіреді.
Технополистер «жоғары технологиялар» зоналарының өзіндік
территорияларын ... ... ... ... ... ... процесстің жеке факторын ұйымдық ... ... ... ... ... ... ... осы құраушылар маңайында өнеркәсіптік корпорациялар, ғылыми-зерттеу
бөлімшелері, лабораториялар, ақпаратты-есептеу орталықтары шоғырландырылды.
Жалпы өндірістік және ... ... ... Ең ... ... ... танымал деп айтуға болатын Калифорниядағы
қазіргі ЭВМ-нің басты өндірушісі ... ... ... ... ... 17 ірі электронды өнеркәсіп концерндерінің кәсіпорындары
шоғырланған, ... ... ... ... ... ... ... – бұл жоғары оқу орындар негізінде немесе ғылыми – зерттеу
институттар ... бұл ЖОО ... ... ... ... ... инновациялық кәсіпорындар территориясында орналасатын
технопарктерді дамыту үшін ... ... ... ... ... ... ... және технопарктерді
жасау мақсаты инновациялық қызмет субъектілерін ұйымдастыру болып табылады.
Олар елдің инновациялық инфрақұрылымның бөлігі болып табылады және ғылыми ... ... ... ... тиімді қолданылуын қамтамасыз етеді.
3 ВЕНЧУРЛІК БИЗНЕСТІҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ДАМУ ... ... ... ... ... төмен деңгейі экономиканы реформалаудағы ғылымның рөлін жете
бағаламауға ... ал ... ... ... арттыру
ғылыми-техникалық және инновациялық прогресс негізінде ғана мүмкін.
Қазақстан ішкі нарықта озық технологиялар мен жаңа ... ... ... ... ... ... тарапынан
перспективалық – олардың ... ... ... – ғылыми-
техникалық қызметтің нәтижелеріне төмен сұраныстың болуымен, инновациялық
өнімнің қалыптасқан нарығының болмауымен ... ... ... ... ... ... ақпарат орталығы
жүргізген талдамалық зерттеулерінің деректері бойынша 2005 жылы ... ... ... ... мен ... ... ... кандидаты ғана ғылыми
салада жұмыс істеуге қалған. ҒЗИ мен университеттердің ескірген материалдық-
техникалық базасымен бірге ... ... ... ғылыми
әзірленімдердің коммерциялануына теріс әсер ... Осы ... ... елеулі түрде ұлғайту үшін барынша ... ... ... ... табылады.
Инновациялық кәсіпкерлікті жандандыруда венчурлік, ... және ... ... ... және ... ... жетілдірудің негізгі бағыттары:
Қазақстанның алдында нарық субъектілерінің өзара тауарлар ... ... ... ... және ... міндетімен қатар
елімізде ғылыми сыйымды технологиялар саласындағы әлемдік ... ... ... үшін білім экономикасын дамытуға арналған
іс-әрекеттерді жандандыру міндеті тұр.
Қазіргі күні ... ... кіші ... қызметін қалыптастыру мен дамытуда ... ... ... өз ... жетіспеушілігі негізінде инвестициялық қорлар
арқылы несиелерге қол жеткізудің қиындығы;
• инновациялық кәсіпкерлік қызметті ... ... үшін ... сәйкес
инженерлік-транспорттық инфрақұрылыммен қамтамасыз етілген
өндірістік қойма ... ... ... кіші кәсіпкерлік субъектілерінің қолданыстағы
заңдардағы өзгертулер туралы ... ... ... ... ... айналысу кезінде билік органдарының
нақты ... ... ... кіші ... ... ... білікті
мамандарының жеткіліксіздігі.
• Кіші кәсіпкерлік субъектілерінің өңдеуші өндірістерінің ірі және
орта ұйымдарымен өзара ... және ... ... ... ... зер ... ... ету қажеттілігі.
Сондықтан инновациялық кәсіпкерлік субъектілерінің дамуына қол жеткізу
үшін мына мәселені шешу қажет:
✓ инновациялық кәсіпкерлік субъектілерін ақпараттық қолдау;
✓ инновациялық ... ... ... ... ... ... субъектілері алдында тұрған әкімшілік
кедергілерді азайту.
Бұл мақсатты орындау үшін мынадай шараларды ... ... жеке ... қолдау орталықтарын, бизнес-инкубаторларын,
технологиялық парктер, индустриалдық өңірлер және басқа да ... ... ... құру және ... инновациялық жеке
кәсіпкерлік субъектілерінің қызметін оқу-әдістемелік, ... ... ... ету; ... шаруашылық етуші
субъектілердің реттеуші және қадағалаушы қызметтермен және жергілікті билік
органдарымен өзара әрекеттесу ... ... ... бәсекеге
қабілетті орта үшін жағдайлар жасау; ... ... ... ... өңір ... салымдардың тартымдылығын
мақсатты жоғарылату.
Ерекше назар инфрақұрылымдық инвестициялық жобалардың әзірленуіндегі
өңірлік инвестициялық бағдарламаларға қарай ... ... ... әкімшілігі ішкі және сыртқы инвесторлармен жұмысты, оларға қажетті
және толық ақпарат бере ... ... ... жойылуына
көмектесе отырып, үйлестіреді және тәртіптендіреді.
Қазақстандағы инновациялық кәсіпкерлік ахуалын жақсарту үшін: білікті
кадрлар және ... ... ... ... ... ... ... тұрғысынан дайындау және қайта дайындау, кіші бизнес және ... ... ... ... ... ... басқаруды
ұйымдастыруды жақсарту: басқару ... ... ... ... ... үшін ... ашықтық дәрежесін көбейту, шенеуніктердің
қызметін реттеу деңгейін жоғарылату керек.
Елдің ... ... ... ... шығу ... ... ... шаралар қолданылуы тиіс: белсенді индустриялық-инновациялық саясат
жүргізу арқасында кәсіпорындардың ... ... ... ... ... базасы, білікті қызметкерлер мен ... ... ... ... жұмысының жүйесіне қосылу; жаңа жоғары
технологиялық тауарлар өндіру мен ... ... ... - ... дейін
игеру; ұлттық экономиканың диверсификациялануы мен модернизациялануын
қаржылық жағынан қамтамасыз ету; инновациялық ... ... ... ... мен қолдануының тиімді механизмін жасау. Бұған ... ... ... ... ... ... ғылыми-инновациялық
инжинирингтік орталықтар мысал бола алады; инновациялық өндірісті мемлекет
тарапынан қолдау мақсатында мұндай ... ... ... қуатына жеткенге дейін қосымша, мүлік және жер салығынан босату
жеңілдігін беру; шикізат ... арқа ... ... ... ... ахуалды пайдалана отырып, экономиканың мұнай-газ ... ... ... ... металл өңдеу, жеңіл және ... ... әрі ... ... салаларын жетілдіруге
локомотив ретінде қолдану; экономиканың шикізаттық емес салаларында
халықаралық деңгейдегі ... сай өнім ... ... ... ... тиянақты түрде жолға қою, мұның нақты мүмкіндігі алғашқы ... құру және ... ... ... ... үшін ... мүмкіндіктерді іздестіріп, олардың тиімді
комбинацияларын құру. Бұл нақты ... ... ... мен жүзеге
асыруға кеп саяды; қазақстандық ... ... ... ... ... ... ... үшін күрестің күшеюі
себепті, Қазақстан стандарттарын ... ... ... ... ... шағын және орта бизнесті қолдау инфрақұрылымы
кәсіпкерлік ... ... ... ... ... ... яғни ... бизнес-инфрақұрылымдарды дамытуда олардың
әрбірінің күшті әрі әлсіз жақтарын есепке алатын ... ... ... саласында агенттік түріндегі арнайы өкілетті орган керек. Оның
міндеті шағын және орта ... ... ... ... мен ... ... ахуал қалыптастыру болып табылмақ. Бұл жауапкершілік ... және ... ... ... әрі ... деңгейде
кәсіпкерлікті қолдау мәселелерін шешуде оперативті қимылдауына мүмкіндік
береді. Ел экономикасының халықаралық ... ... ... ... үшін қолданылып жатқан кластерлік стратегия білім беру мен
мамандардың біліктілігі ... ... ... асуы неғайбыл. Қазіргі
қоғамда нарық күресінде артықшылыққа көбінесе білім әрі зияткерлік байлық
арқылы қол ... ... беру мен ... ... саласының
деңгейін көтеру сарапшылар мынадай ... ... ... мамандармен қамтамасыз етілуін бақылап отыратын Мониторинг
орталығын құру; ... ... өз ... ... ... беру,
жұмысшылар, инженерлер мен мамандарды даярлау мен біліктілігін арттыруға
тарту; ірі кәсіпорындар ... ... ... ... ... үшін ... ... біліктілігін
көтеретін әрі ... ... жүйе ... ... ... тікелей қолдау көрсету – ... ... ... асырылады. Атап айтқанда:
o қаржылық институттар (шағын кәсіпкерлікті қолдау қорлары, арнайы
банктер, қаржы сақтандыру қорлары);
o лизинг компаниялары;
o бизнес-инкубаторлар, технопарктер, ... ... және тағы ... шағын кәсіпкерлікті дамытудың агенттіктері мен орталықтары;
o технологияларды тарату орталықтары;
o ақпараттық қамтамасыз ету қызметтері;
o оқу орталықтары;
o бухгалтерлік, аудиторлық, жарнамалық, ... ... ... да ... ... ... арнайы фирмалар, мамандар
таңдауға жәрдемдесетін агенттіктер.
Алдағы жоспарланған Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... мемлекет салық режимін «тек ... ... ... бірі ... ... ... Бәсекелестікті дамыту мәселесі
кәсіпкерлікті дамытуда басты мақсат болуы қажет. Шағын және орта бизнестің
ірі кәсіпорындармен ынтымақтастығына ықпал ... ... және ... құру ... Ол келешекте ірі кәсіпорындардың кіші бизнестің
«тапсырушысы және ... ... ... ... ... ... жеке ... құру және соның негізінде ірі
аймақтық холдингтерді құру аймақты даму ... ... ... тудырады. Олардың әрекетіндегі негізгі бағыттар «аймақтағы
тауарға және шағын және орта ... ... ... кірісті және ұзақ мерзімді негізде құру» болып саналады. Ұтымсыз
кәсіпорындарды қайта құру және қалпына келтіру ...... ... бағытталуы қажет. Бұл корпорациялар өз кезегінде
«нарыққа қажетті өнеркәсіп пен жаңа ... ... ... ... ... ... ... саласына кәсіпкерліктер мен
капиталдардың қатысуларының ... ... ... ... ... ... ... тигізуі қажет. Осы аталған
мәселелер зерттеу барысында нақтыланды. ... ... жеке ... ... тетігі Қазақстандағы ғылыми-техникалық саланың әлі ... ... ... қала ... ... ... ... ... ... ... ... НИОКР-ды өзін өзі ақтау мен
өзін өзі қаржыландыру шарттарында ... ... және ... үлесіне  орта есеппен 30 % келгенде, ғылыми зерттеулер мен
әзірленімдерге арналған барлық ұлттық ... 70 %-ына ... ... айтқанда, соңғы жылдар ішінде мемлекеттің
ғылыми зерттеулер мен әзірленімдерге жұмсаған шығыстары: Швецияда ІЖӨ-ден ... ... ... Германияда, Жапонияда – шамамен ІЖӨ-ден 3 ... мен ... – 2 %-дан ... құрады. Еуроодақ өзінің барлық
мүшелеріне  ғылымға бөлінетін қаржының деңгейін ІЖӨ-ден 2,5 %-ға ... ... ... бес жыл ішіндегі ғылымды қаржыландыру көлемі  шамамен ІЖӨ
0,2 %-ын құрайды, бұл жеткіліксіз болып табылады. Қазақстанның стратегиялық
мүдделерін негізге ала ... 2010 ... ... ... ІЖӨ-нің 2 %
деңгейіне дейін және 2015 жылы 2,5-3 %-ға ... ... ... көшуді жүзеге асыру қажет. ... одан әрі ... ... саясаттың басымдықтары мыналар болуға тиіс:      қазіргі
ғылыми-техникалық әлеуетті индустриядан кейінгі экономика тұрғысынан озық
салаларды ... ... ... үшін ... ғылыми-техникалық
бағыттар салаларында зерттеулер жүргізу үшін ... ... ... өнімнің экспортына бағдарланған ... және ... ... әрі ... таза өндірістерді
әзірлеуге бағытталған зерттеулерді ... ... ... ... қағидаттары мыналар болуға тиіс: ... ... ... ... ... ... және әлемдік ғылыми кеңістікке кіру; ғылымды, білімді ... ... ... кәсіпкерлік ортаның
негізгі элементі коммерциялық бәсекеге ... ... ... ... ол ... ... ... оны іске асыру тұрғысында
мемлекеттің қолдауына сенуге құқылы. ... – бұл ... ... ... ... жаңа немесе жетілдірілген өнімі. 
ҚОРЫТЫНДЫ
Кәсіпкерліктің инновациялық түрлерін ... ... ... және ... ... ... ... тетіктері жалпы инновациялық кәсіпкерліктің қарқынды
дамуына қозғаушы күш ретінде әсер ... ... ... бұл ... кеңінен ұлттық инновациялық жүйені дамыту
барысында ... ... ... ... ... қағидаттары мыналар
болуға тиіс: жүйелілік; бәсекеге қабілеттілік; ашықтық; коммерцияландыруға
бағдарланушылық; ... ... және ... ... кеңістікке кіру;
ғылымды, білімді және ... ... ... айтуынша, венчурлық бизнесті дамыту үшін, ең бастысы,
инновациялық инфрақұрылымнан басқа, инвестициясын тәуекелі жоғары жобаларға
салушылар да, ... ... ... ... ... да
жеткілікті болуы шарт. Ал бізде соның ... де ... ... ... ғалымдар жасаған инновациялық жобалар елімізде қолдау ... ... ... дамытуға үлес қосуда. Ондай жағдайлардың болуы
да бір жағынан заңды секілді. Өйткені біз венчурлық ... енді ... ... ... ... елміз.
Инновациялық кәсіпкерлікті дамыту көптеген шығындарға алып
келуі мүмкін. Өйткені инновация ол әрқашанда жаңа бастама, жаңа ... ... ... болатынын болжауға болады. Бірақ нақты тәжірибеде тәуекелді
әртараптандыру қажет. Курстық ... ... ... ... және ... мемлекеттік және жеке ... ... ... ... инноваиялық тәуекелділік деңгейін
төмендету тетіктері тиімділігін көрсетті.
Қазақстанның алдыңғы қатарлы бәсекеге қабілетті 50 ел ... ... ... ... ... ... ... бағыттарды кеңінен дамыту негізгі мәнге ие болуы қажет:
- ... ... ... ... ... ... ... бар қалаларда ғылымдық және инновациялық
инфрақұрылымның (технологиялық парктер, ұлттық ... ... ... ... және т.б.) ... ... элементтерінің қызметін
құру және қолдау көрсету;
- экономиканың стратегиялық маңызы бар алдыңғы ... ... ... бар ғылыми-техникалық әлеуетті қолдану;
- бүгінгі таңда Қазақстанда бірқатар бағыттар бойынша ... ... ... ... дамытуға мүмкіндік беретін
ғылыми база бар, оның ішінде, жаңа материалдар, химиялық өнімдер, ... сай жаңа ... ... және ... ... ... өндірушілерге жағдай жасау мақсатында уақытша
жеңілдікпен ... ... ... ... ... беру және
Қазақстанда өндірілмейтін импорттық машиналар мен ... ... ... ... ... қызметтің қозғаушы тетігі венчурлік
бизнестің Қазақстанда кеңінен дамуы үшін ... ... ... қажет:
• отандық және шетелдiк ... ... ... ... ... жобаларды венчурлік қаржыландырудың тетiктерi мен
инфрақұрылымын қалыптастыруға қатысу;
• гранттар беру жолымен экономиканың коммерциялық тиiмдiлiгi мен
технологиялық даму көзқарасы ... ... ... ... жаңа ... ... ... көрсетудi құруға бағытталған ... ... мен ... жұмыстарды қаржыландыру;
• инвестицияланатын компаниялардың жарғылық капиталына үлестiк
бақылаусыз қатысу жолымен инновацияларды енгiзудi қаржыландыру;
• ұлттық инновациялық инфрақұрылым ... ... ... ... ... қатысу; ғылыми-техникалық өнiм нарығын қалыптастыруға
қатысу.
Зерттеулер негізінде концессиялық қатынастарды реттеу, ... ... оны ... және тоқтатудың талаптары мен тәртібі
айқындалды, концессионерлерді мемлекеттік қолдау кепілдіктері мен шараларын
жүзеге асыру жолдары ... ... ... ... ... аумағындағы заңдылықты дамыту және жетілдіру керек.
Сонымен қатар, концессиялық бизнесті ынталандыру үшін ... ... ... ... ... ... ... ахуалы әлі де жеткілікті деңгейде
қолайлы болып тұрған жоқ. Қазақстандағы инновациялық ... ... ... ... ... және жұмыс күшін дайындау жүйесін бекіту: кадрларды
кәсіби біліктілігі тұрғысынан ... және ... ... кіші бизнес
және өзін жұмыспен қамту саласында оқыту;
- инвестициялық үрдістерді басқаруды ұйымдастыруды жақсарту: басқару
кадрларының кәсіби ... ... ... ... үшін ... дәрежесін көбейту, шенеуніктердің қызметінің реттемелеу деңгейін
жоғарылату керек.
ПАЙДАЛАНҒАН ... ... ... қызметті ұйымдастырудағы басымдықты бағыт ... ... ... «Орталық Азия одағының ұлттық экономика
жүйесінің мүмкіншіліктері мен интеграциялық болашағы» атты Халықаралық
ғылыми-практикалық конференция материалдары, Түркістан қ, 27-29 ... ... ... ... ... өндірісін қайта құрудың инновациялық құрылымдық негіздері.
«Орталық Азия ... ... ... байланыстарын
жаңғырту» атты Орта Азия елдерінің II Түркістан ... ... ... 2006. ... қ. ... 207-209б.
3. Лизинг және лизингтік операциялар түрлері «Әуезов оқулары:-7: М.Әуезов
және қазақтанудың өзекті мәселелері » атты ... ... ... еңбектері – М.Әуезов атындағы ОҚМУ. 2008 ж.,
Том 7. 125-128 б.
4. Экономикалық дағдарыс және оны шешу ... ... ... ... №6(70) – ... 2008. 8-11 б.
5. Индустрия өндірісін интенсивті дамытудың инновациялық тетіктері
//«Ізденіс –Поиск». №4. ... 2008 ж. 5-9 ... ... әлеуеттің қазіргі жағдайы және оның даму тенденциясы
//«Ізденістер, ...... ... ... ... ... Алматы 2008 ж., №4 185-189 б.
7. Ғылымның даму нәтижелері және стратегиялық басымдықтары //«Ізденістер,
нәтижелер – ... ... ... ... Аграрлық
Университеті, Алматы 2008ж, №4 189-194 б.
8. Қазақстанда франчайзингті қалыптастыру және ... ... ... ... ... №3 (63)-Түркістан, 2008ж.
9. Концессиялық бизнестің қажеттілігі және оны пайдаланудың негізгі
шарты //«Хабаршы», ... ... ... №3 ... ... Венчурлік капитал – ҚР-да ... ... ... және
дамуының негізгі факторы. «Аймақтық экономиканы ... ... ... атты Халықаралық ғылыми-теориялық
конференция материалдары. Академиялық инновациялық ... ... ... ... ... ... инновациялық әдістері
//«Хабаршы». Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ, №6 – Алматы, 2009.
12. Бизнес-инкубаторлар және технопарктер ... ... ... ... ... ... ... Қ.Ясауи атындағы ХҚТУ, №2 -Түркістан, 2009 ж. Шілде-
тамыз.
13. Ұлттық инновациялық ... ... ... ... И.Т., ... А.И. ... ... Учеб.
пособие.- М.: Финансы и статистика, 1998.-512с.
15. Кенжалиев А.Т. Иностранные инвестиции в развитии экономики региона //
10 лет независимости Казахстана: ... и ... ... /Сб.
Междунар. науч. кон. 22-24 февраля 2001г.-Алматы: Университет. КАЙНАР,
2001.-с.500
16. www.inform.kz
17. ... ... 2003 – 2015 ... ... ... жетілдіру бағдарламасы. Алматы, 2003.
18. Кулбаева М.А. «Қазақстан Республикасында ... ... ... ... ... ... 2009
19. Қазақстан Республикасының 2003 – 2015 жылға ... ... ... ... Алматы, 2003.
20. Қ.Мұқаметқали. Инновациялық саланы дамыту- үдемелі индустрияландырудың
аса маңызды құрамдасы.//Дала мен қала ...... ... ... к/о ... ... ... жүйесі
Қызмет етуші бизнесті сатып алу

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 40 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасында кәсіпкерліктің инновациялық түрлерін жетілдірудің нарықтық механизмдері (оқу құралы)299 бет
Қазақстан Республикасындағы венчурлік бизнесті ұйымдастыру50 бет
Венчурлық бизнес4 бет
Шағын компаниялардағы венчурлық жобаларды басқару59 бет
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020» БАҒДАРЛАМАСЫН ІСКЕ АСЫРУ28 бет
Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы.Бизнес-инкубаторларды дамыту бағдарламалары.Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы7 бет
Бизнестің моделі мен стратегиясы5 бет
Бизнестің сипаты. Кәсіпорынның жұмыс істеу мақсаттары4 бет
Бизнестің туризмдегі алатын орны7 бет
Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігінің рөлі8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь