Өнертабыс формуласы


ЖОСПАРЫ

КІРІСПЕ
1 Өнертабыстың сипаттауы
2 Өнертабыс формуласының құрылымы
3 Әртүрлі нысандарға жататын өнертабыс формуласының ерекшеліктері
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ

Өтінімнің өте маңызы бөлігі болатын өнертабыстың сипаттауы жауап беруі тиіс талаптарға мынадай: өнертабыстың маңыз-мәнін толық ашуға және өнертабыстың зерзатын немесе оның тіке пайдалануын әрі қарай зерттемелеу үшін жеткілікті ақпаратты мазмұндауға, мысалы, жаңа тағайындау бойынша белгілі зерзатты пайдалнудағы тұжырымдайтын техникалық шешілім жағдайында; жаңалық, мәлімделген техникалық шешілімнің елеулі ерекшеліктері мен оң эффектісі, өнертабыспен берілген техника облысына немесе халық шаруашылығы саласына қосқан үлесі туралы дәл және анық ұсынуға.
Сипаттау өзіне негізделген өнертабыстың формуласын (бірбуындық және көпбуындық) енгізуі керек, бұл оның елеулі белгілерін анықтайды.
Өнертабыс формуласы инновациялық патент пен патент беретін құқықтық қорғау көлемін анықтау үшін арналады.
Өнертабыс формуласы толығымен анықтамада негізделу керек, яғни өнертабысты оның анықтамасында берілген ұғымдармен сипаттау керек.
Өнертабыс формуласы, егер онда өтініш беруші мен көрсетілген техникалық нәтижеге жету үшін жеткілікті оның елеулі белгілері толығымен берілсе, оның мәнін көрсететін болып саналады.
Өнертабыс формуласында өнертабыс белгілері олардың сәйкестендіру мүмкіндігін қамтамасыз ету түрінде көрінеді, яғни олардың мәндік мазмұнының белгілі техникалық деңгейі негізінде маманның біртекті ұғымында болады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 ҚР патент заңы (1999 жылдың 16 шілдесінде қабылданды)
2 МЕСТ Р 15.011-96 «Патенттік зерттеулер. Өткізу тәртібі мен мазмұны»
3 Патентное право: Сборник нормативно-правовых актов// Составитель Т.Е. Каудыров, Э.З. Фаизова .- Алматы: Жетi-Жарғы. 1996

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
ЖОСПАРЫ

КІРІСПЕ
1 Өнертабыстың сипаттауы
2 Өнертабыс формуласының құрылымы
3 Әртүрлі нысандарға жататын өнертабыс формуласының ерекшеліктері
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

КІРІСПЕ

Өтінімнің өте маңызы бөлігі болатын өнертабыстың сипаттауы жауап беруі тиіс талаптарға мынадай: өнертабыстың маңыз-мәнін толық ашуға және өнертабыстың зерзатын немесе оның тіке пайдалануын әрі қарай зерттемелеу үшін жеткілікті ақпаратты мазмұндауға, мысалы, жаңа тағайындау бойынша белгілі зерзатты пайдалнудағы тұжырымдайтын техникалық шешілім жағдайында; жаңалық, мәлімделген техникалық шешілімнің елеулі ерекшеліктері мен оң эффектісі, өнертабыспен берілген техника облысына немесе халық шаруашылығы саласына қосқан үлесі туралы дәл және анық ұсынуға.
Сипаттау өзіне негізделген өнертабыстың формуласын (бірбуындық және көпбуындық) енгізуі керек, бұл оның елеулі белгілерін анықтайды.
Өнертабыс формуласы инновациялық патент пен патент беретін құқықтық қорғау көлемін анықтау үшін арналады.
Өнертабыс формуласы толығымен анықтамада негізделу керек, яғни өнертабысты оның анықтамасында берілген ұғымдармен сипаттау керек.
Өнертабыс формуласы, егер онда өтініш беруші мен көрсетілген техникалық нәтижеге жету үшін жеткілікті оның елеулі белгілері толығымен берілсе, оның мәнін көрсететін болып саналады.
Өнертабыс формуласында өнертабыс белгілері олардың сәйкестендіру мүмкіндігін қамтамасыз ету түрінде көрінеді, яғни олардың мәндік мазмұнының белгілі техникалық деңгейі негізінде маманның біртекті ұғымында болады.

Өнертабыстың сипаттауы.
Өтінімнің өте маңызы бөлігі болатын өнертабыстың сипаттауы жауап беруі тиіс талаптарға мынадай: өнертабыстың маңыз-мәнін толық ашуға және өнертабыстың зерзатын немесе оның тіке пайдалануын әрі қарай зерттемелеу үшін жеткілікті ақпаратты мазмұндауға, мысалы, жаңа тағайындау бойынша белгілі зерзатты пайдалнудағы тұжырымдайтын техникалық шешілім жағдайында; жаңалық, мәлімделген техникалық шешілімнің елеулі ерекшеліктері мен оң эффектісі, өнертабыспен берілген техника облысына немесе халық шаруашылығы саласына қосқан үлесі туралы дәл және анық ұсынуға.
Сипаттау өзіне негізделген өнертабыстың формуласын (бірбуындық және көпбуындық) енгізуі керек, бұл оның елеулі белгілерін анықтайды.
Өнертабыс формуласы -- өнертабыстың тех - никалық маңыз-мәнін өрнектейтін қалыптасқан ережелер бойынша құрастырылған қысқа ауызша сипаттама.
Өнертабыстардың формуласын тағайындау:
- формула өнертабыстың техникалық маңыз-мәнін қысқа және айқын өрнектеуі, яғни қисындық өнертабыстың зерзаттарының және оның басқа зерзаттардан елеулі таңбаларын анықтауда немесе өнертабыстың пайдалану деректерін қалыптастыру үшін ұқсастықтарын анықтауда бейнелеуі;
- өнертабыс жататын облыстағы өнертабыспен жететін үрдіс туралы сай келетін мамандарға ақпарат беруі.
Өзінің тағайындалуын орындау үшін формула қысқа айтылушылыққа, жалпылыққа, толықтыққа, нақтылыққа ие болуы тиіс.
Формуланың қысқа айтылушылығы артық сөздерсіз нәрсе анықталуын талап етеді. Формулаға тәжірибемен түсінік беруде қысқа айтылушылыққа және біркелкілікке жету үшін өнертабыстың міндетті ережелері қатары жасалған.
Формуланың жалпылығы (кеңдігі) мынада, ол мүмкіндігі барынша кең шекараларда өнертабыстың құқығын анықтайды. Жалпылыққа жету үшін өнертабыстың нәрсесі оның жаңалығына сай келетіндей жалпы белгілермен сипатталуы керек.
Формуланың толықтығы ішіне тек жалпы ғана емес, сондай-ақ дербес те өнертабысты құрайтын барлық бар белгілерді енгізумен анықталады.
Формуланың нақтылығы, оның ішіне жазылған өнертабысты сипаттайтын белгілер, емін-еркін түсіндіруге жол бермейтінін және өнертабыс құқықтарының шекаралрын анық айқындайтынын білдіреді.
Өнертабыстың құрылымдық формуласы әртүрлі болуы мүмкін. Жалпы ереже бойынша, формула төрт бөлімнен тұрады: шектелген, белгілеулер енгізетін, өнертабыс пен түп тұлға зерзаты үшін жалпы; шектелген мен белгілеулер енгізетін өнертабыс зерзатын түп нұсқадан ажыратады, яғни жаңа белгілер; өнертабыс мақсаттары. Формуланың мұндай тегі бірбуындық деп аталады, өйткені бір бөлімшеден тұрады. Бірбуындық формула өнертабыс зерзатының елеулі белгілері оның негізгі сипаттамасын бітірген жағдайда жеткілікті болады және әрі қарай дамуды немесе дәлдеуді қажет етпейді: мұндай дәлдеулер, өз кезегінде, дербес жағдайды орындау немесе өнертабысты пайдалану үшін қажет белгілермен өрнектеле алады.
Алайда өнертабыс қатарының маңыз-мәні бірбуындық формула түрінде баяндала алмайды. Іс мынада, өнертабыс формуласындағы жалпылық талабы кері қатынастың қисынды заңына сай толықтығына және дербес нақтылыққа қарама-қарсы шығады: егер жалпылық талабына сай формула жалпы белгілердің өте аз санынан құралса, онда толықтық талабына сай ол зерзаттың мүмкіндігінше барлық елеулі белгілерін қосуы тиіс.
Бұл қарама-қайшылықтарды көпбуындық формула деп аталған - бірнеше бөлімшелі өнертабыстың формуласын құрастырумен жеңуге болады. Бұл жағдайда формуланың бірінші бөлімшесі басты (немесе тәуелсіз), ал келесі бөлімшелері -- қосалқылар болып атанады.
Көпбуындық фор - муланың бірінші бөлімшесіне (немесе кешендік өнертабысты сипаттайтын формуланың әрбір тәуелсіз бөлімшесіне), өнертабыстың жалпы елеулі белгілері енгізіледі, бұлардың әрқайсысы өнертабысты орындаудың немесе пайдаланудың барлық жағдайларына керек, ал бірге алынғандар оң эффектіні қамтамасыз етуге жеткілікті: бұл белгілер жалпыланған түсініктермен баяндалады, және де бұл түсініктер өтінімдеушімен қарастырылған өнертабыстың орындалуының немесе пайдалануының мүмкін болатын барлық дербес жағдайларын қамтитындай болуы тиіс, және бұлардың іске асу мүмкіндігі өтінімде дәлелденген.
Көпбуындық формуланың екінші және келесі бөлімшелеріне дербес елеулі белгілер, формуланың бірінші бөлімшесінде көрсетілген дамушы, дәлдеуші белгілер жиынтығы қосылады, осы санның ішінде осы жиынтықтың жекеленген белгілерін дамыту немесе дәлдеу жолымен өнертабыстың орындалуының немесе айрықша жағдайлардағы оның пайдалануының, тек дербес жағдайларға ғана қажет нақты түрлері де бар.
Формуланың қосалқы бөлімшесінің құрылымы басым бөлігіндегідей: шектелген және ерекшеленетін бөліктерден құралады. Айырмашылық тек ғана мынада, шектелген бөліктің өнертабыстың аталуынан және біріншіге немесе алдыңғы қосалқы бөлімшеге сілтемеден тұратыны. Бұдан басқа, қосалқы бөлімшеде өнертабыс мақсатының тұжырымдамасы болмауы да мүмкін.
Өнертабыс тұтастығының талаптарымен қалыптасқан көпбуындық формулалардың басқа түрі де бар. Өнертабыс тұтастығының қағидасы мынада, бір өтінімге, сондай-ақ бір қорғау құжатына әрбір өтінімі тек бір зерзатқа ғана жататын екі немесе одан да көп тәуелсіз өнертабыс қосылуы мүмкін емес. Өнертабыстың бір зерзатымен өнертапқышпен жасалған тұтастық, яғни өзара байланысқан, өйткені бұл байланыс тұрақты сипатқа ие, бөліктердің тұтастығы мойындалады, және осы өзара байланыстың нәтижесінде тұастықта оның бытырап кетуіндегі бөліктерге тән емес жаңа қасиеттер пайда болады.
Өнертабыстың тұтастығы сақталғанға саналады, егер болса өтінімнің заты мынадай: өнертабыстың зерзаты біреу (құрылғы, тәсіл немесе зат); егер тұтас мақсатта қызмет етсе, онда өнертабыстың бірнеше зерзаты және тек бірлесе (кешендік өнертабыс) өтінім берілсе ұсынылған күннен бастап қолданылуы мүмкін. Соңғы жағдайда тұтас жалпы өнертабыстық түпкі ойды түзейтін болып өзара байланысқан өнертабыс зерзаттарының тобы болады. Мұндай бірлесуге жол беріледі қатаң нақтылы жағдайларда: тәсілді іске асыруға белгілі құрылғы жоқ, осының салдарынан жаңадан ойлап табылған құрылғысыз тәсіл іске асырылмағанда; заттарды даярлау үшін белгілі тәсіл жоқ, сонан да затты ойлап табылған тәсілді пайдаланбаусыз даярлау мүмкін болмағанда; ойлап табылған заттың пайдалы қасиеттері өңделетін ойлап табылған заттардың құрамымен ғана емес, сондай-ақ оның өңделуімен де алдын-ала анықталады. Саналынған жағдайлардағы өнертабыстың көпбуындық формулада әрқайсысы құқықтық мәнге ие бірнеше тәуелсіз бөлімшелер бар.
... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Дисконттау коэффициентінің формуласы бойынша есептер
Толық ықтималдықтар формуласы
Анықталған интеграл. Ньютон Лейбниц формуласы
Лопиталь ережесі және тейлор формуласы
Анықталған интеграл. Ньютон-Лейбниц формуласы
Екінші және үшінші ретті анықтауыштар және олардың қасиеттері. Крамер формуласы
Жазбалар. Graph модулі. Сызықтық емес теңдеулер жүйесінің түбірлерін Итерация және Ньютон әдісімен жуықтап шешу. Анықталған интегралды Симпсон, Трапеция, Тіктөртбұрыштар формуласы арқылы есептеу
Өнеркәсiптiк меншiк объектiлерiнiң патенткеқабiлеттiлiгiнiң талаптары
Патенттік құжаттар
Патент құқығы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь