Темірбетон конструкциялары

ЖОСПАР:

I. Темірбетон тіралы мағлұмат;

II. Бетон және темірбетон бұйымдарының түрлері;

III. Темірбетон бұйымдарын ѳндіру;

IV. Темірбетондардың номенклатурасы (түрлері);

V. Пайдаланған әдебиеттер
Кұрастырмалы темірбетон және бетон құрылыстық бұйымдарымен конструкциялары тұрғын, азаматтық, ѳнеркәсіптік, кѳліктік және құрылыстың басқа түрлерінде кеңінен пайдаланылады.
Темірбетон - бұйымдарының жаппай шығарыла бастауында бұрынғы КСРО-дағы Орталық Комитет пен Министрлер Советінің 1954 жылғы “Құрылыска арналған құрастырмалы темірбетон конструкцияларымен бөлшектерін ѳңдіруді дамыту туралы” каулысы орасан зор маңызды роль атқарды. Осы каулы шыкканнан кейінгі мерзімде ССРО-да ең ірі құрастырмалы темірбетон ѳндірісі кұрылды. 1980 - жылы құрастырмалы темірбетон шығару кѳлемі 100 млн. м - ден асып түсті.
Темірбетон катайған бетон мен болат шыбық тұтаса бірігіп, қатар жұмыс істейтін конструкция. Бұрын айтылғандай бетон сығуға жақсы тѳзгенмен, созуға шыдамсыз, ал бетон шыбық созуға кѳп шыдайды.
Екі тіреуіштің үстінде жаткан аркалыктың үстінен салмақ түсіргенде оның үстінгі бѳлігі сығылады да, астыңғы жағы созылады. Бетоннан жасалған аркалыктың беріктігі кѳп емес, бетой созуға кѳп шыдамайтындыктан, ол кеп күш түспей-ақ бүлінеді. Ал теменгі кабатына болат шыбық салынса, арқалық едәуір күшке тѳтеп береді. Бетон мен болат шыбықтың бірігіп жүмыс істеуі олардың арасындағы ұстасу күшіне байланысты. Болат шыбық бетон ішінде жақсы корғалады.
Дайындау тәсілдеріне карай темірбетон кснструкциялары трас қүйма және Құрастырмалы болып бѳлінеді. Тұтас кұйма темірбетондар тікелей кұрьшыс шіаңдарында жасалады. Ол конструкцияларды бѳлшектерін бѳлшектемегенде стандартгы емес және элементтердін аз қайталануы жағдайында, аса үлкен салмақ түсетін конструкдияларды жасағанда (кѳп қабатты ѳнеркәсіп ғимараттарының іргетастары, канкалар мен жабындарын жасағанда, гидротехникалык,кѳліктік және баска ісүрылыстарды салғанда) қолданады.
Тұтас қүйма темірбетон конструкцияларына карағанда құрастырмалы темірбетон консггрукдиялары тиімдірек, ѳйткені олар ѳндіріс процесі жоғары механикаландырьшган технология колданатьй арнаулы зауыттар мен полигондарда жасалынады.
Темірбетон конструкциялары мен бұйымдарын жай және алдын-ала күш түсірілген болат шыбықтар, торкѳздер немесе канка салғанда конструкцияларда былайғы пайдалануда жарықшақтар, сызаттар бұдан біржола сақтана алмайды. Пайда болған сызаттарға ылғал мен су кіріп, болат шыбықтардың тоттануы бастатады.
Алайда, алдын-ала жасалған есеп бойынша күні бұрын бетонды құйса, онда бетонный созу күштері түскен астыңғы қабатында жарықша болмайды. Бетонды күні бұрын қысу болат шыбықтарды керіп арту аркылы жүзеге асады.
Пайдаланған әдебиеттер:

1. Пайдаланған сайт: Уикипедия kk.wikipedia.org

2. Кабашев Р.А. ж. б. Құрылыс материалдары: Оқулық/Р.А. Кабашев, А.К. Кадырбаев, A.M. Кекилбаев. – Алматы: «Бастау» баспаханасы, 2008. - 425 б. Суреттері 140 сурет. 17-20, 50-60 б.
        
        ЖОСПАР:
Кіріспе
* Темірбетон туралы мағлұмат;
* Бетон және темірбетон бұйымдарының түрлері;
* Темірбетон бұйымдарын ѳндіру;
* Темірбетондардың номенклатурасы (түрлері);
* Пайдаланған әдебиеттер
Кіріспе
Кұрастырмалы темірбетон және ... ... ... ... ... ... ѳнеркәсіптік, кѳліктік және құрылыстың басқа түрлерінде кеңінен пайдаланылады.
Темірбетон - бұйымдарының жаппай шығарыла бастауында бұрынғы КСРО-дағы Орталық Комитет пен Министрлер Советінің 1954 ... ... ... ... темірбетон конструкцияларымен бөлшектерін ѳңдіруді дамыту туралы" каулысы орасан зор маңызды роль атқарды. Осы каулы шыкканнан кейінгі ... ... ең ірі ... ... ... кұрылды. 1980 - жылы құрастырмалы темірбетон шығару кѳлемі 100 млн. м - ден асып түсті.
Темірбетон катайған ... мен ... ... ... ... ... жұмыс істейтін конструкция. Бұрын айтылғандай бетон сығуға жақсы тѳзгенмен, созуға шыдамсыз, ал бетон шыбық созуға кѳп ... ... ... ... ... ... салмақ түсіргенде оның үстінгі бѳлігі сығылады да, астыңғы жағы созылады. Бетоннан жасалған аркалыктың беріктігі кѳп емес, бетой ... кѳп ... ол кеп күш ... ... Ал ... кабатына болат шыбық салынса, арқалық едәуір күшке ... ... ... мен болат шыбықтың бірігіп жүмыс істеуі олардың арасындағы ұстасу күшіне байланысты. Болат ... ... ... ... ... тәсілдеріне карай темірбетон кснструкциялары трас қүйма және Құрастырмалы болып бѳлінеді. Тұтас кұйма темірбетондар тікелей кұрьшыс шіаңдарында жасалады. Ол конструкцияларды бѳлшектерін ... ... емес және ... аз ... жағдайында, аса үлкен салмақ түсетін конструкдияларды жасағанда (кѳп қабатты ѳнеркәсіп ғимараттарының іргетастары, ... мен ... ... ... және ... ісүрылыстарды салғанда) қолданады.
Тұтас қүйма темірбетон конструкцияларына карағанда құрастырмалы ... ... ... ... олар ... ... жоғары механикаландырьшган технология колданатьй арнаулы зауыттар мен полигондарда жасалынады.
Темірбетон конструкциялары мен бұйымдарын жай және алдын-ала күш түсірілген ... ... ... немесе канка салғанда конструкцияларда былайғы пайдалануда жарықшақтар, сызаттар бұдан біржола сақтана алмайды. Пайда болған сызаттарға ылғал мен су ... ... ... ... ... ... жасалған есеп бойынша күні бұрын бетонды құйса, онда бетонный созу ... ... ... ... ... ... ... күні бұрын қысу болат шыбықтарды керіп арту аркылы жүзеге асады.
Болат шыбықгарды алдын-ала керіп тартылған конструкцияларды олардың салмағын азайтуға, жарылмауын және ... ... ... ... аз жұмсалуына себеп болады.
Бетон және темірбетон бұйымдарының түрлері
Бетон дегеніміз минералды түтқыр заттың ірі және майда толтырғыштардың, су мен ... ... ... ... ... болған жасанды тасты материал. Бүгінгі күндерде бетон - құрылыста колданатылатын негізгі материал. Тұрғын үй ғимараттары мен ѳндірістік және ауылшаруашылық ... ... мен ... ... дайындалады. Сондай-ақ, бетонды бѳгеттерде, шлюздерде, су каналдарында, автомобиль жолдарында, темір жол мен ... ... ... қолданады.
Бетон ѳз кезегінде тиімді және әмбебапты құрылыс материалы. Бетоннан эр түрлі мақсатта, эр қилы пішіндегі берік және ұзақ тұратын бұйымдар мен ... ... ... қасиеттерін жақсарту - қоспанын иілгіштілігін ѳсіру, катаю процесін жылдамдату үшін арнайы коспалар қолданылады.
Бетон ... ... ... ... ... - тзрқыр мен су. Тұткыр заттар сумен химиялық реакцияға түседі және бетон коспасынын қатаюы салдарынан біртіндеп иілгіштік жағдайынан тас ... ... ... және майда толтырғьштар бетон беріктіпнің ѳсуіне, кѳлемдік шѳгінудің азаюына, сызаттанудың орын ... ... ... ... технологиясында толтырғыш ретінде кұм, шағыл, қиыршық тас қолданылады.
Бетонның тығыздығы толтырғыштың түрі мен цемент тығыздығына байланысты. Тығыздығы жағынан бетондар мынадай ... ... өте ... ... ... және ѳте ... ауыр бетондардьң тығыздығы 2500 кг/м3 кѳп. Мұндай бетондарда толтырғыштар есебінде темір жаңқаларын, уақталған шойын, Рит және ... да ауыр ... ... ... ... бетондардың тығыздығы 1800-2500 кг/м3. Қосылғыштары - құм, шағыл, киыршық тас т.б.
Жеңіл ... ... 500-1800 ... Толтырғыштары - керамзит, аглопорит, перлит, пемза, туф т.б.
Ѳте жеңіл бетондардьщ тығыздығы 500 кг/м3 аз. Олардьщ түрлері жылу ... ... ... ... кѳбікті бетондар, газды бетондар, кѳбікті силикаттар, газды силикаттар т.б.
Бетон тығыздығы 300-ден 3600 кг/м ... ... ... өзі ... ... ... мен темірбетон бұйымдарын, конструкцияларын дайындауға мүмкіндік тудырады.
Тұтқыр заттардың түрлеріне қарап бетондарды цементті, гипсті асфальтты, силикатты, полимерлі деп ... және ... ... ... ... үй және ... ... арнштған бұйымдар.
* Іргетастар мен ғимараттардың тѳменгі бѳліктеріне арналган бұйымдар.
Іргетастық блоктар, подвал кабырғаларының блоктары, каңқлар және басқа бұйымдар. Іргетас ... М 200, М 250, М 300 ... ауыр ... ... ... ... ... болат торкѳздер салынады.
Тѳле қабырғалары блоктарын бітеу және куыс етіп, ... 100 ... ауыр ... терт ... етіп, кѳлемдерін мынадай етіп жасайды: ұзындығы 2,5м-ге дейін. қалыңдығы 500 мм, биіктігі 700 мм. ... екі ... ... ... ... ... орындалғанда кертіктер ерітіндіге толтырылады. Қуыс блоктар бітеулеріне қарағанда үнемдірек, ѳйткені оларға бетон аз кетеді.
Қадалардың қимасы 300х300 мм тѳрт ... және ... 6-12 м ... ... М 300 ... бетоннан жасайды. Ірі блокты және ірі панельді ... ... ... ... ... кұны ... мен құрылымдық қырыстарды құрастырмалы темірбетонды бұйымдар мен конструкицяларды - іргетастық блоктар, кабырғалык панельдер жабыным плиталары мен ... ... ... ... колонналар, аркалықтар, қақпалар қолданылады.
Құрастырмалы темірбетон конструкциялары тағайындалуы мен ... ... ... ... және ауыр, бірқабатты және кѳпкабатгы, әрленген және фактуралы, кабатсыз болып бѳлінеді.
Құрылыста колданылатын темірбетон конструкциялары екі әдіспен дайындалады: тікелей объектіде (қүймальт) және ... кен ... ... ... қабырғаларын сырлауға эзір етіп, эрленген калыпта щыгараДы- Қабырғалық панельдер сырткы және ішкі панельдер болып 5Ѳпінеді- От ... ... ... кабырғаларын кебінесе бір кабапан тұратын етіп, маркасы М50 - М100, ... 7СК) - 1000 кг/м3 ... ... ... М35 -М50, тығыздығы 550-700 кг/м3 ұякѳз бойынан жасайды. ... ... ... ... ... ... 3600 және 7200 мм (бір немесе екі бѳлмеге) биіктігі 2900, капындыгы 400 мм.
Ішкі кабырға панельдерін маркасы Ml50, М300 ауыр ... ... ... ... конструкциялык ерекшеліктеріне, түсетін күштер мен бетон маркасына карай 120-дан 160 мм ... ... ... ... бұйымдарына жабындык тесеніштер мен панельдер жатады. Олардың ... ... ... ... және дыбыс окшаулагыш касиеттері болуы тиіс. Ені бѳлмеге тұтас жететін ... ... ені оцан азын ... деп ... ... ұзындығы жабылатын аралық ұзындығына карай 3-6,5 м болады, калыңдығы 220 мм, ені 1,6-2,4 м. ... ... М 200,м 300 ауыр ... ... ... ... керіліп тартылган плиталардын, панельдердін ұзындығы 9 м-ге дейін болады.
Сатылар мен қаңқалар М 200,М 300 ... ... ... Олардың кѳлемін кабатгар биіктігіне карай ыңғайлап жасайды.
Темірбетон бұйымдарын ѳндіру.
Бетон ... ... ... ... қалыпқа салу цехына жақын орналасқан бетон араластыратын цехта дайындайды.
Болат шыбықтарды даярлау. Алдын - ала ... ... ... шыбықтардан құрастырылатын қаңқалар мен торкѳзді пісіру апараттарының кѳмегімен арматура цехында даярлайды. Арматура цехы қалыпка салу цехына жақын орналасады.
Бұйымдарды қалыпқа ... Бұл ... ... ... ... ... тазалау, қүру және майлау, қалыпқа арматураны салу, бетонды жайып, тығыздау.
Бұйымдарды жылу - ылғалдық әрлеу. Қалыпка жайгастырылған бетонный катаюын тездету үшін оның жылу мен ... ... ... ... бұйымдар зауыттарында бетонды мынадай жерге салады: қалыпты қысыммен 70°С температурада булау, 100 °С температурада тиістіріп кыздырып автоклавтарда 174-190 °С ... ... ... ... ... - оның үлгілерін преете сығу аркылы анықталынады. Бетон маркаларының ... шегі - 60 МПа ... ... ... созу ... ... ѳте темен: сыгу күшіне беріктігінен 10-17 рет аз; ұзындығы 1 м бетон 1-2 ... ғана ... яғни ... ... ѳте ... Сондьщтан кадімгі бетон ию, осы арқылы созу күштері әсеріне тап ... ... ... ... үшін ... ... керісінше, ию, созу күштеріне ѳте берік, осыны ескеріп, бетонға болатты арматура түрінде ендіріп, екеуі бірге ... ... ... конструкдиялардьщ түсетін түрлі күштерге кедергісі кѳп артады. Темірбетонды эсіресе, ию кернеуіне қарсы ... ... ... ... ... ... ... пайдаланған тиімді. Күш түскенде мүндай конструкцияда біріне-бірі қарсы сығу және созу кернеулері пайда болады: панельдің нейтрал осьтенжоғары бѳлімі ... ал ... ... ... ... ... ... панельдің нейтрал осінен тѳменірек орнатылады.
Сонымен, бетон сығу күшіне қарсыласады, ал бетон созу күшіне бетонная әлдеқайда артық ... ... ... ... жаксы Yenстасып, оны коррозиядан сақтайды: екеуінің температура әсерінен кеңею коэффициенті бірдей десе де ... ... ... ... ... ... ... бѳлімінде созу күшінін әсерінен бетон шытынауы мүмкін, ... ... созу ... болатпен садыстырғанда 5-6 рет аз карсыласады, Бұған ... яғни ... созу ... ... ... үшін оны ... кернелген" - деп аталатын арматурамен сығады (нығыздайды).
Кернелген арматуралы темірбетон бұйымдарын жасау үшін кѳбінесе үшін бекітшген болат арматураны біраз ... ұшын ... оның ... ... ... Бетон қатайғаннан кейін тура бекітілуден босатылады.
Бетонды арматуралау - ... ... ... ... операцияларыньщ бірі. Ѳйткені темірбетон конструкдияларын жасау үшін алдымен бетон араласпасын қалып орнатылған арматура ... құя ... ... - дара ... ... және қаңқа түрінде колданылады. Оны сымнан не стерженьнен жасайды, стерженьді арматурада пайдаланалатын болаттың ... ... ... -VII-ге дейінгі аралыкта. Класс белгісіндегі рим цифры ѳскен ... ... ... беріктігі жоғарылайды . Егер прокаттан шыкканнан кейін стержень беріктігін ѳсіру үшін арнаулы ... ... ... онда оның ... ... (Т) ... белгіленеді. Ал оңтүстік аудандарда қолданылатын болат "с" индексімен таңбалынады, мысалы "Ас-ІІ " класында. Стержень класының ... рим ... ... эріп С пен К сәйкесінше термиялык ѳңдеуден ѳткен сон, пісірілетін (свариваемая) арматура мен коррозиялык кернеуден ... ... ... ... ... ... жоғары кластары үшін томен (аз) берілген эртүрлі маркалы болат пайдаланылады.
Сгерженьді арматуралык болаттын сипаттамалары
Класы
Диаметрі,
MM
Адқыштық,т ... ... ... ... ... ... ... темірбетон бұйымдары таситын транспорт пен көтеретін крандардың мүмкіншілігіне ... үй ... ... ... ... ... ... негізінде 25 м-ден, ені (кѳлденеңі) 3 м-ден, салмағы 25 т-дан ... ... ... ... ... ... +-5-10 мм. Құрама темірбетон бұйымдары Негізгі ѳлшеміне қарай ұзын (бағаналар, аркалықтар, формулар, Қадалар, ригельдер), жалпақ жабындық пен кабатаралык ... ... ... қалың (массивті қүрама фундамент және цокол блоктары) әрі келемді (санитарлық техника бѳлмелері, лифті кѳлемді элементтері, блок-бѳлмелер, қүдық сақиналары) ... ... ... - ... пен ... ... түзілген жылу (бұл әдіспен соны біріктіру кѳп уакыт алады әрі оны колданғанда электрод шығыны кѳбейеді. Пайдаланылған диаметрлері тек 30 мм ... ... ... үшін ... әдебиеттер:
* Пайдаланған сайт: Уикипедия kk.wikipedia.org
* Кабашев Р.А. ж. б. ... ... ... ... А.К. ... A.M. Кекилбаев. - Алматы: баспаханасы, 2008. - 425 б. Суреттері 140 сурет. 17-20, 50-60 б.

Пән: Геология, Геофизика, Геодезия
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бетон және темірбетон бұйымдары мен конструкциялары10 бет
Темірбетон конструкциялары және оның негізгі физико-механикалық сипаттамалары3 бет
"Құрылыс конструкциялары - 1" пәнінен дәрістер конспектісі144 бет
"Құрылыс материалдары" пәнінінен оку кұралы261 бет
Бетон және темірбетон бұйымдары мен құрылымдары14 бет
Гидрофобты қоспалар ендіру арқылы бетонның ұзақ тұрақтылығын арттыру16 бет
Жабын тақта цехы13 бет
Кернеу түрлері және темірбетон конструкция элементтерін есептеу16 бет
Өнеркәсіптік ғимараттың темірбетондық және бетондық конструкциялық элементтері жайлы5 бет
Тасты және теміртасты конструкциялар4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь