Мұхтар Шахановтың махаббат, достық , тіл тақырыбындағы өлеңдері

Мазмұны
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
І тарау. Ұлттық рухтың жаңа биігі
1.1.М.Шаханов . халқымыздың ұлттық қасиетін қастерлеуші ақын ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4
1.2. М.Шаханов . ана тілінің айбары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...9
ІІ. тарау. Ақын поэзиясының бастау алар қайнары .достық пен махаббат
2.1 Поэзияда көркемдік идеясын тапқан шынайы достық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...13
2.2. Ауқымды тақырып. ізгі махаббат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...21
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .28
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .30
Кіріспе

Тақырыптың өзектілігі. Әдебиеттіміздің тарихындағы әр ғасыр, әр белес өзінің үдемелі өрбуімен көзге түседі. Соның үшін өткен ғасырдың екінші жартысынан ерекше көзге түскен әдеби құбылыстың бір ақынын ғана сөз етудің өзі үлкен мәселе. Жиырмасыншы ғасырдың алпысыншы жылдарынан поэзиямыздағы қызуы күшті жалын болып келген ақынымыз Мұхтар Шаханов екендігінде дау жоқ. Өзінің бойындағы талантымен, айбынды поэзия үнімен қазақ өлеңіне тың жаңалықтар ақын есімімен байланысты келді.
ХХ ғасырдың соңының өзі саналуан оқиғаларға толы болды. Тәуелсіздік үшін күрестің күшейе түсуі, экологиялық апат зардаптарының алабұртуы халық өмірінде ерен із қалдырған жәйттер еді. Ақын М.Шаханов өзі көріп куәсі болған халқымыздың өміріндегі оқиғалардың бәрінің қасында, басында болғысы келген жаратылыс бітімі өзгеше азамат. Оның өлеңдері желтоқсан оқиғасының мәні мен мағынасын айқындап берген жалынды поэзия болды. Ұлт рухын төмендетпей, жоғары көтеруді аңсады. Ол – адам рухына қатысты сөз айтушы жағы Қазақ тілі - ұлт тілі туралы бірде шырқырай түсіп, бірде лапылдап жанып тіл мәртебесін көздеп жүрген азамат та, ақын да – М.Шаханов. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев биылғы жылғы Қазақстан халқына арналған Жолдауында: «Біз қазақ халқының санғасырлық дәстүрін, тілі мен мәдениетін сақтап, түлете береміз», - [1] деп аршындап дамып келе жатқан мемлекетіміздің рухани құндылықтарына ерекше көңіл аударды.
Ақын қай мәселені сөз етсе де әріден бастап, халық өмірінің бүгініне шебер ұштасады. Оның өлеңдеріндегі бастау алар қайнары саналатын достық пен махаббат мәселелері де шынайылық танытады.Ақын қоғам қайраткері М.Шаханов поэзиясының қайнар көздерін саралай түсу жұмыстың өзектілігі болып табылады.Қазақ топырағында туған әдебиет бүгінде өсу, өркендеу үстінде. Оның поэзиясына салмақты үлес қосып келе жатқандардың бірі - ақын М.Шаханов. ол әрі мәжіліс депутаты, қоғам қайраткері.
Мақсаты мен міндеттері. М.Шаханов поэзиясы көп салалы саналуан тақырыпты қамтиды. Әрбір тақырыпты жырлауға оның түп-төркініне үңіліп, содан бастау алып, бүгінгі күннің тіршілігін терең танымдық тыныспен сипаттайды. Солардың қатарынан бөле жарып өзімізге мыналай мақсат қойдық:
• ақынның әдеби ортаға ену кезеңін белгілеу;
• ұлттық рухты биіктете түскен шығармаларын талдау;
• туған тілімізді қызғаштай қорыған өлеңдерінің идеялық мәнін ашу;
Пайдаланылан әдебиеттер.
1. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. Астана; 2006 жылғы 1 наурыз.
2. Айбергенов Т. Аруана - бауыр дүние. - Алматы; Атамұра, 2003. - 208 б.
3. Әдебиеттану. Терминдер сөздігі - (Құрастырған Ахметов 3, Шаңбаев Т) Алматы; Ана тілі, 1998. -384 б.
4. Байтұрсынов А. Шығармалар. - Алматы; Жазушы, 1989. - 320 б.
5. Кәрібаева Б. Қазіргі қазақ әдебиетінің көркемдік даму арналары. -Астана; Елорда, 2001.-312 6.
6. Қабдолов 3. Сөз өнері. - Алматы; Қазақ Университеті, 2002.-352 б.
7. «Қазақ әдебиеті». Энциклопедия - Алматы; Білік, 1999. - 750 б.
8. «Қазақ әдебиеті» газеті №26, 28.06.2002 ж.
9. Мырзалиев Қ. II томдық шығармалар жинағы. - Алматы; Балауса,1995.-400 6
10. Мақатаев М. Аманат. - Алматы; Атамұра, 1999. - 304 6.
11. Молдағалиев Т. «Мұхтар Шахановқа хат» Жас қазақ үні № 27-28.
12. «Рух-дария» газеті. № 3, 2005 ж
13. Шаханов М. Ғасырларды безбендеу. -Алматы; Жазушы, 1988.-301 б.
14. Шаханов М. Таңдамалы жырлар. - Алматы; Дэуір, 1992.-61 б.
15. Шаханов М. Жаңа қазақтар. - Алматы; Білім, 2000.-224 б.
16. Шаханов М. Эверестке шығу. - Алматы; Атамүра, 2003.-272 б.
17. Шаханов М. Компьютербасты жарты адамдар. (Рухсыз күш формуласы) - Алматы; Атамұра. 2003.-301 б.
18. Шаханов М. «Бөдене таланттар мен Қажымұқандар» - Алматы; Атамұра, 2004.-3106.
19. 19.Қазақ әдебиетінің тарихы. Т.ІІІ, 1–кітап–Алматы: Қазақстан Республикасының Ғылым академиясы. 1967. – 586 бет.
20. Кәкішев Т. Дүйсенов М. Ұлы Октябрь шуағы. –Алматы: мектеп, 1961. – 341 б.
21. Бердібаев Р. Қазақ совет әдебиетінің қалыптасуы. –Алматы: Жазушы, 1971. – 280 б.
22. Ахтанов Т. Көкейтесті. Әдебиет туралы ойлар. – Алматы: Жалын, 1980. – 360 б
23. Әбдірахманов Т. Қасым Аманжолов поэтикасы. – Алматы: Жазушы, 1976. – 285 бет.
24. Әбдірашев Ж. Парасат пен парыз. Әдеби сын. – Алматы: Рауан, 1973. – 370 б.
25. Базарбаев М. Әдебиет және дәуір. – Алматы: Мектеп, 1966. – 370 б.
26. Базарбаев М. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. – Алматы: Жазушы, 1973. – 371 б.
27. Бербдібаев Р. Әдебиет және өмір. - Алматы: Жазушы, 1964. – 341 б.
28. Ғабдуллин Н. Уақыт сыры. – Алматы: Рауан, 1981. – 375 б.
29. Егеубаев А. Сыр мен сымбат. - Алматы: Жазушы, 1981. – 341 б.
30. Жәмішев Ә. Жыр жанары. - Алматы: Рауан, 1970. – 401 б.
31. Ибрагимов Т. Өлең өрісі. - Алматы: Рауан, 1979. – 280 б.
32. Кәкішев Т. Дәуір суреттері. - Алматы: Жазушы, 1967. – 370 б.
33. Кекілбаев Ә. Дәуірмен бетпе – бет. – Алматы: Жазушы, 1972. – 301 б.
34. Қаратаев М. Эпостан эпопеяға. – Алматы: Мектеп, 1968. – 370 б.
35. Қирабаев С. Шындық және шеберлік. - Алматы: Рауан, 1983. – 301 б.
36. Қирабаев С. Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті. – Алматы: Білім, 1998. – 224 б.
37. Қирабаев С. Әдебиетіміздің ақтаңдақ беттері.-Алматы: Білім, 1995.–288 б.
38. Мырзалиев Қ. Сөз сиқыры. - Алматы: Білім, 1982. – 280 б.
39. Нұрғалиев Р. Өнердің эстетикалық нысанасы. - Алматы: Рауан, 1979. – 380 б.
40. Нұрғалиев Р. Телағыс. – Алматы: Мектеп, 1986. – 301 б.
41. Нарымбетов Ә. Қазіргі қазақ поэмасы. - Алматы: Рауан, 1982. – 320 б.
42. Нұрқатов А. Жалғасқан дәстүр. - Алматы: Мектеп, 1980. – 280 б.
43. Нұртазин Т. Шеберлік туралы ойлар. – Алматы: Жазушы, 1968. – 320 б.
44. Рахымжанов Т. Қазіргі қазақ романының поэтикасы. – Алматы: Ғылым, 1992. –320 б.
45. Тәжібаев Ә. Ойлар, толғаныстар. – Алматы: Жазушы, 1977. – 280 б.
46. Шәріпов Ә. Сырбай Мәуленов творчествосы.-Алматы: Рауан, 1985.–301 б.
47. Қирабаев С. Сәкен Сейфуллин. - Алматы: Мектеп, 1962. – 315 б.
48. Ахметов З. Өлең сөздің теориясы. - Алматы: Жазушы, 1973. – 301 б.
49. Елеукенов Ш. Мағжан Жұмабаев. – Алматы: Ғылым, 1990 – 280 б.
50. Қабдолов З. Жебе. – Алматы: Мектеп, 1977. – 280 б.
51. Мақатаев М. Жырлайды жүрек. - Алматы: Жазушы, 1989. – 320 б.
        
        Кіріспе
Тақырыптың өзектілігі. Әдебиеттіміздің тарихындағы әр ғасыр, әр белес өзінің үдемелі өрбуімен көзге түседі. Соның үшін өткен ғасырдың екінші жартысынан ... ... ... ... ... бір ақынын ғана сөз етудің өзі үлкен мәселе. Жиырмасыншы ғасырдың алпысыншы жылдарынан поэзиямыздағы қызуы күшті ... ... ... ... ... ... ... дау жоқ. Өзінің бойындағы талантымен, айбынды поэзия үнімен қазақ өлеңіне тың жаңалықтар ақын есімімен ... ... ... ... өзі ... оқиғаларға толы болды. Тәуелсіздік үшін күрестің күшейе түсуі, экологиялық апат ... ... ... ... ерен із ... ... еді. Ақын М.Шаханов өзі көріп куәсі болған халқымыздың өміріндегі оқиғалардың бәрінің қасында, басында болғысы келген жаратылыс бітімі ... ... Оның ... ... ... мәні мен мағынасын айқындап берген жалынды поэзия болды. Ұлт рухын төмендетпей, жоғары көтеруді аңсады. Ол - адам ... ... сөз ... жағы ... тілі - ұлт тілі ... бірде шырқырай түсіп, бірде лапылдап жанып тіл мәртебесін көздеп жүрген азамат та, ақын да - ... ... ... биылғы жылғы Қазақстан халқына арналған Жолдауында: , - [1] деп аршындап дамып келе жатқан мемлекетіміздің ... ... ... ... ... Ақын қай ... сөз етсе де ... бастап, халық өмірінің бүгініне шебер ұштасады. Оның өлеңдеріндегі бастау алар қайнары саналатын достық пен махаббат мәселелері де шынайылық ... ... ... ... ... ... ... саралай түсу жұмыстың өзектілігі болып табылады.Қазақ топырағында туған әдебиет бүгінде өсу, өркендеу үстінде. Оның поэзиясына ... үлес ... келе ... бірі - ақын М.Шаханов. ол әрі мәжіліс депутаты, қоғам қайраткері.
Мақсаты мен міндеттері. М.Шаханов поэзиясы көп салалы саналуан тақырыпты ... ... ... ... оның ... ... содан бастау алып, бүгінгі күннің тіршілігін терең танымдық тыныспен сипаттайды. Солардың қатарынан бөле ... ... ... мақсат қойдық:
* ақынның әдеби ортаға ену кезеңін белгілеу;
* ұлттық рухты биіктете түскен шығармаларын талдау;
* туған тілімізді қызғаштай қорыған өлеңдерінің идеялық ... ... ... достықты жырлаған шығармаларының жалпы адамзаттық маңызын танытуы;
* махаббат жырларының оттылығы мен ойлылығын көрсету;
* ақынның көркемдік ... ... ... ашу.
Таңдап алынған ақынның өлең, поэмаларын көз алдымыздан өткізіп, ... ... алға ... ... ... ... жаңалығы. Жоғарыда келтергеніміздей, ақын М.Шаханов шығармашылығын зерттеу жұмыстары қазіргі күнде қолға алына бастады. Ақын шығармашылығының негіздеріндегі ұлттық рух ... ана ... ... ... ақыны екендігін, поэзияда достық пен махаббатты өлеңдеріне өзек етіп ... ... ... Мұхтар Шаханов шығармашылығын зерттеуге қосылатын ғылыми жаңалық саналады.
Курстық жұмыстың құрылымы.Курстық жұмыс кіріспе, екі тарау (ішкі екі бөлемдерден), қорытынды және ... ... ... тұрады.
І тарау. Ұлттық рухтың жаңа биігі. 1.М.Шаханов - халқымыздың ... ... ... ... ... ... Шыңғыс Төреқұлұлы: - дейді. Үздіксіз ағатын өзен ... ... ... ... ... ... да ... айтпағанда сыйлығынан тартып, атындағы алтын медальге дейінгі иеленген қайраткер, қаламгер Мұхтар Шаханов мәңгілік поэзияның ірі өкілі. Оның шығармашылығы ... ... ... ... ... сусынымен қанығып, қазіргі күнде әлем мойындап отырған терең сезімді, философиялық ... ... толы ... бар ... ортақ алтын өзек ─ отанын сүю, адалдық,
ізгілік екендігін ... ... күні ... отырған, сусап отырған ұлттық идеология қалыптастыруда осындай
дәуір дауылпазы дерлік, ақын жырларының ролі ерекше.
Біз әдебиетшілер ұлы орыс ақыны Некрасовтың ... ... ... ... екі жол өлеңін жақсы білеміз және осы жыр жолдарының кімдерге айна қатесіз тиісті екенін іздейміз де олардың бірі емес, ... ... ... ... ... ... ... М.Шаханов. Бірінің тарихы, бірінің табиғаты таң қалдырған өлкенің екеуіненде ақын М.Шаханов ... азық ала ... ... ... азаматтығынан бөліп қарауға болмайды.Халқымыздың , - демекші жастарымыз мұз жастанған Желтоқсан ақиқатын айтар дуалы ауыз ... ... ... ... ... ... ... отаны Мәскеуде өткен съезд мінберінен ақиқатты айтып сөйлеген М.Шахановқа таң қалмасқа болмайды. Бұл ... ... ... пен ... бір ... ... жасаған аса ірі ерлігі. Ол сөз жоқ дауылпаз ақын.
ХХ ғасырдың соңының өзі сан ... ... ... ... үшін күрестің күшейе түсуі, экологиялық апат зарлаптарының алабұртуы халық жанына оңай тиген жоқ. Мұның ... де ... ... ... ... ... Халыққа экологиялық зардап шектіріп отырған Арал суының тайыздануы оны ... ... ... ... ... бірлестіктердің жоспарлы бағыттарына талайлар атсалысты. Тарих еншісіне кеткен жырдың соңғы шеніндегі Желтоқсан оқиғасы ұлттың бой көтеру мен күрестің тәуелсіздік ... ... ... ... ... келе ... лепті толқыны халқымыздың аңсары болған тәуелсіздікке жетіп егемендік алдық.
Ақын және ... ... ... келе ... ... өзі ... ... болған жәйттердің бәрінің қасында, басында болғысы келді. Оның жаратылыс болмысы да осыған лайық. Желтоқсан оқиғасының мәні мен мағынасын депутат ... ... ... ... ... ... ... мұңын жоқтап, құнын даулап дабыл қақты. Ұлы рухын
төмендетпей, жоғары көтеруді аңсады. Ақын ... ... ... ... та Тасырлықтан кетпеккеОймен, мұңмен көз тастайды Рух атты мектепке.Ол мектептің түсі ... ... ... даңқ сыйғанымен, даңқы байлық жимаған. Содан оған жұрттың көбі құлықты емес баруға,Шу менен Бу дес ... ... ... ... мектептің ұстазы едік, нәпіге бас имеген,Аңқау, сенгіш адамдығын қайсарлығы сүйреген.Күллі рухсыз биіктердің парқы, даңқы сұйықтау,Біз шыққан тау - ... ... ... ... биік тау!. ... осы өлеңді Төлен Әбдікке арнағанадығы ақиқат. Онымен бірге өздерінің алпыс тау асып алдарында қанша тау ... ... ойға ... ... қанша тау әлі де болса оларды да алды ... арты дау деп ... ... Оның ... ... ... тағдыры, азаматтарының өмірі. Ақын ойынша, өмір бұралаңсыз болмайды
деген ой түйінін әр мезгіл еске салып отыру.
Асатын таулардан шалдықпай өту үшін ... ... ... ... жету үшін беріктік керек деп біледі. Өздерін рух мектебінің ұстазы санайды. Адамилық сенгіштің қайсарлық сүйрейтіндігіне көз тіктіреді. Шындықты шырғалаңға ... ... етіп ... ... ... өлеңмен үндес келетін ақынның тағы бір шығармасы . Ақын ... ... ... көтеруге лайық даналарды тамсана жырлайды. Солардың арасынан отыз-ақ жыл өмір ... ... тік ... ... ... ақын ... ... биіктетеді.Ол:
Бәйшешектің ғұмырындай тағдыр кешкен мәрт батыр,
Өлеңінде ешбір ғасыр өшіре ... өрт ... ... ... қақпақыл.
Міне содан, ұлтымызды рухсыздан күзетіп,
Сенің жырың шекарада әлі күнге ... ... , ... сен ... мен- ... кім ... ... айқындайтын ел ғана.
Он том өлең жазғандарды кетті ұмытып кең дала
Бірақ шағын он ... он ... ... таң ... Махамбет пен Сен ғана....
Не жақсылық болса алдымен елге болсын дегенсің,
Сондықтан да сенің даңқың, сенің салтың көгерсін.
Сайын далаң жырыңды еске ап ... сәл ... ... бұлтқа оранған қасиетті бір шың бар,
Ол - ... ... ... ... деген шың...
Ұлт рухы қай кезде де қанаттыға астана,
Айбергенов шыңын көрсең, атыңнан түс, жас бала! ... ... ... ... да өз ... кімнің жанасып жақын болып жүргендігін, тіршілік күйбеңіне түсіп өзін ғана ойлап ел ... ... ... ... ел екендігін оқушы есіне салады. Айбергеновтың өмір өткелдері мен өлеңдеріне бас иген ақын оның халықты толғандырар кең тынысты ... ... ... ... ... ... Төлегенді заманының ырқына жүрмей кеткен іңкәр даусын сағынышпен тілге ... ... ... ... тола ... де, Айбергеновтің ұлт рухы алдында ары мен жаны таза өткендігін ... ... Ұлт рухы ... биік ... айта ... ... үшін туған ер азаматқа толмастай қанат қақтырып қондыратын да сол дейді. Бұл ... ... ... өз ... ... ... ... халық мұраты жолында қайсарлықпен қайтпастай күресе алатын
ерлерін, ақын және адамдарына сый-құрмет ... ... оқып ... да ақынның өз елінің асыл тұлпарларын ардақтап, олардың өмірі мен ... ... ... ... ... ... оза ... өнерде бәйге алған Шәмші Қалдаяқовтың ән жүйрігі екендігін Мұхтар ерте таныған. Ақын сөзімен ... ... тау ... ... ... бөгет - тосқыннан қиналғандықтан қайратын қажытқан тіршілік сыбағасына сынбаған дарынның тұлғасын жарқырата суреттейді.
Бар қазақты тамсандырған,
Таңнан-таңға ән салдырған,
Өзін әнмен ... ... ... ... ... ... ... талантын өз ұлтының рухына арнағандығын:
Дарын едің алдыңа жан салмаған,
Ұлт сезімін арқалаудан талмаған
Отырардың еңкеймеген рухын
Әр қазаққа әр ... ... ... ... ... ... ... әр тарланын паш етеді.
Енді саған өшпес, өлмес атақ даңқтың кезегі
Келгендігін ... ... ... да сезеді.
Кеш болса да жадырап ақ, ерелеп ақ еліне
Ұлтымыздың ұлы ... ... ... ... отырғанымыздай ұлт рухын биікке көтергендердің есімі де, еңбегі де уақыт өткен сайын жарқырай түсіп мәңгілікке ... өз ... ақын ... өмір оны ... отыр. Кезінде жеті жасар баладан жетпіс жасар шалға дейін өз өнерінің құдіретімен әуелетіп ән салдырған Шәмші Қалдаяқовтың есімі өз халқымен ... өмір сүре ... 60-шы ... ... ән ... ... діңгек болып енген бұл күнде ресми түрде Қазақстан Респуликасының Әнұраны болып отыр. Бұл халық рухының аласармайтын ... ... ... ... ... ... жолының жарқылы.
Туа бітті жүрегі, сезімі нәзік болған халқымыздың ұлттық қасиетін қастерлеу әр заманның, әр ұрпақтың міндеті емес пе? ... ... ... ... бар екендігін әсіресе көзімізбен көріп жүрген кезімізде айнала төңірек мойындап отырғаны ақиқат.Ел іші ... ... ... ... да, ... да бар дедік. Қазақ халқы көбіне ұлдарының атын Мұхтар қойып жатады. Сол Мұхтарлардың да дарасы және ... бар. ... біз ХХ ... ... ... ... ұлылығын мақтанышпен айта келіп, бойындағы талантын от жалындай танытып үшмыңжылдықтың табалдырығына бүкіл әлем таныған Мұхтар Шахановтың келуі тек қана әдебиетіміздің емес ... ... да ... ... ... қай тақырыпты жырласа да, оны сонау ғасырлар қойнауындағы ата-бабалар ... ... ... Ақын өз ... ... қалмай, халықтың, елдің, ұрпақтың болашағына көз тігеді. Мұхтар шығармашылығынан бұған жауап берер дәйекті дәлелдерді көптеп ... ... ... бірі атты романындағы рухсыз күш формуласы деп атап, концепциясы осыған ... ... ... ... ... қазіргі қоғамдағы рухани құндылықтардың құлдилауына әрі осыған байланысты білім ағарту саласындағы өзекті мәселелерге баса назар ... ... үн ... ... Ақын ... ... ... жоққа шығармайды. Әсіресе, ғылыми дамуындағы сыңаржақтылыққа толғанады. Әлемнің ақпарат тасқындарының, техникалық ... ... ... ... тар шеңберде біржақты даярлануы себебінен әсіресе адами ... ... ... ... ... күрт өсіп кетуі ғасырымыздағы кезек күттірмейтін үлкен проблемаға айналды. Рухсыз білімнің зиянын Мұхтар Шаханов атап айтты.
Соңғы кездегі әлемдік деңгейде белең ... ... ұят, ... ... , инабаттылық үлгідегі қасиеттерді ескермеу, арнайы көңіл бөлмеу адамзатты ... ... ... нәрсе емес. Кейбір өркениетті елдерде, дамып келе жатқан жоғарғы техникалық білім беру жүйелерінде ... кең өріс ... ... бола ... гуманитарлық пәндерді оқытудан іргесін аулақ салу нышандарына ақын немқұрайды қарай алмайды.Бүкіл әлем даму біз үшін ұшы қиырсыз мәселе. Ал ... ... ... қазіргі өмірдің даму қарқынына жанасу әрине әрқайсымыздың мақсатымыз. Оның ... ... ... гуманитарлық пәндер болғандықтан оны терең меңгеруімен қатар болашақта қазақ әдебиетінің көкейкесті мәселелеріне ғылыми тәжірибелік тұрғыдан сүбелі үлес қосу басты ... біз ... үшін ... ... ойланумен, толғанумен келе жатқан Мұхтар Шахановтың жан айқайына дайын болу әзірлігін бастаған сияқтымыз. Сонымен бірге ақынның рухсыз білімнің біржақты болатындығын ... үн қоса ... жас ... ... жартылар болып қалудан аман сақтауға уақыт өткізбей кіреріміз анық. Ақын шығармасынан ... алар ... ... қайда апармақ мына заман ықпалы?
Ұлан-байтақ жерімізде жарты адамдар қаптады.
Қайда барсаң көз алдыңда өнеге боп жарқылдар
Жарты ұстаздар, жарты бастық, жарты қыздар, ... ... ... де, адам бойына нұр құярлық, жоғарыда аталған керенаулықтан сақтайтын әдебиет әлемін, сөз құдіретін адам жанына сан алуан асыл-қасиеттерді енгізетін өнерді ... ... ... ... - қара сөздердің кемелі,
Бүткіл қазақ ... ... мен ... ... . Одан әрі ... Данте, Фирдаусидің және Абайдың айбыны!
Бөгей алмау ғасырға сын бұл тасқынгөй қайғыны.
Үнсіз жата ... бе, қол ... ... ... - ... ... тұл жарты адамдар
Жердің бетін түгел жаулап жеңгенінше
Дөңбекшиді көңіл ғалам,
Бүгін өлу ... ... ... ... ... ... ... келелі кең мәселе туралы ойымызды әлемнің белгілі қоғам қайраткерлері, ... ... ... ... ... ... ... Икэда былай дейді: М. Шаханов өзіне тән көрегендіктен, гуманистік ар-намыстың сезім алғырлығымен бүгінгі жаппай еркіндікке елтіген рухани құлдырау ... ... ... сөз ... ... ... ... қауіп алдында тұрғанымызды ескертеді.Рухани байлықты мойындамай, тек қана жалаң білімге ден қойған қазіргі жарты ... ... ... ... ... ... бізді, жапондықтарды қайран қалдырды. Мен оның халқын осындай ... ... ... ... құттықтағым келіп: [18,26].
Қазақстанның Халық қаһарманы, жазушы Қасым Қайсенов:

Пән: Тілтану, Филология
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 39 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 100 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ақын Мұхтар Шаханов33 бет
М.Шаханов – халқымыздың ұлттық қасиетін қастерлеуші ақын61 бет
"Ыбырай – шағын әңгіме шебері" тақырыбындағы ашық сабақ3 бет
HTML тілінде «Мұхтар Шаханов» атты сайт жасау15 бет
«Достық» станциясы арқылы халықаралық көлік қызметінің болашақтағы даму жолдары5 бет
«Достық» қонақ үйі10 бет
«Достық» қонақ үйінің инженерлік-техникалық жабдықталуы19 бет
«Жоқтау» өлеңдерінің көркемдік аспектілері15 бет
«Сүйіспеншілік» тақырыбындағы фразеологизмдерді сөйлеу дағдысын дамытуда қолдану жолдары19 бет
«Қозы Көрпеш–Баян сұлу»- махаббат5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь